INVLOED VAN MERKEXTENSIES EN PARAPLUMERKEN OP HET CONSUMENTENGEDRAG : EEN TOEPASSING IN DE MUZIEKSECTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVLOED VAN MERKEXTENSIES EN PARAPLUMERKEN OP HET CONSUMENTENGEDRAG : EEN TOEPASSING IN DE MUZIEKSECTOR"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR INVLOED VAN MERKEXTENSIES EN PARAPLUMERKEN OP HET CONSUMENTENGEDRAG : EEN TOEPASSING IN DE MUZIEKSECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van : Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen door Frederik Emmerechts Onder leiding van Professor Dr. D. Van den Poel

2 «Ondertekende (Frederik Emmerechts) bevestigt hierbij dat onderhavige scriptie wel mag worden geraadpleegd maar niet mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds de titel en auteur van de scriptie worden vermeld».

3 «Often imitated, never duplicated» Music Man Dance Store

4 Woord vooraf Graag zou ik een aantal mensen willen bedanken voor hun bijdrage tot het totstandkomen van deze eindverhandeling : In de eerste plaats Prof. D. Van den Poel voor de opbouwende en de kritische inzichten op dit eindwerk. Jan Deschamphelaere dank ik voor de motiverende raadgevingen en zijn bereidwilligheid om de totstandkoming van de enquêtes en het onderzoek in goede banen te leiden. De mensen bij Music Man Dance Store en NEWS. In het bijzonder Nicolas Gerard, General Manager in Music Man Dance store, die heel bereid was de klantendatabase van deze winkel ter beschikking te stellen en Geert De Blaere, Financieel Manager bij NEWS NV, voor het inzicht en de samenwerking voor het onderzoek omtrent de merkvoering bij NEWS. Mijn vrienden Veerle, Geertrui, Willem, Nancy en Pedro die mij tijdens de realisatie van dit eindwerk zeer veel morele en logistieke steun hebben geboden tijdens de soms moeilijkere momenten. In het bijzonder Veerle en Geertrui die intensief hun tijd hebben willen besteden in het moeilijke proces om de gegevens uit de klantendatabase te halen. Verder dank aan de vrienden die af en toe voor een ontspannend moment zorgden. Mijn ouders en familie die mij altijd de kans hebben gegeven mij te ontwikkelen gedurende mijn hele studieperiode. Door hun morele en financiële steun kon ik deze scriptie tot een goed einde brengen. Mei 2002 Frederik Emmerechts

5 Inhoudstabel Algemene inleiding...1 Hoofdstuk 1 : Inleidende begrippen Wat is een merk? Definitie De product-merkrelatie De toegevoegde waarde van een merk Raderwerk voor het creëren van «Brand Value» Brand equity Brand Loyalty...8 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën Merkarchitectuur Situering House of brands Geëndosseerde merken Submerken A branded house Merkextensies en Paraplumerken Definitie van merkextensie Soorten merkextensies De lijnextensie De continue extensie Het Paraplumerk Oudermerkstrategie Afzendermerkstrategie De discontinue extensie...28 Hoofdstuk 3 : Evaluaties van merkextensies en paraplu-strategieën Situering en assumpties Attitudecomponenten ter evaluatie van de extensie Merk-attribuutassociaties Gepercipieerde kwaliteit van het merk «Fit» tussen de originele productklasse en die van de extensie De waargenomen moeilijkheidsgraad om het product te maken Resultaten uit het onderzoek van Aaker & Keller Implicaties en reacties op het onderzoek van Aaker en Keller Merkentrouw als beïnvloedende factor bij consumentenevaluaties De merkportefeuille Verwatering van het merk door herhaalde extensies in amper gerelateerde productcategorieën...36

6 Een positieve relatie tussen het aantal opgenomen producten onder het merk en het consumentenvertrouwen tegenover de extensiekwaliteit Kort besluit...41 Hoofdstuk 4 : De dansmuzieksector vanuit een marketingstandpunt Inleiding : muziek als genotsproduct De platenfirma s van dans versus de grote mainstream platenmaatschappijen Systeem van independent platenfirma s Afwezigheid van een sterren -systeem Handhaving in de muzieksector als Independent Van Music Man tot NEWS : de successtory van een Belgische Independent Music Man Dance Store : een pioneer in de verdeling van Dans Concept van NEWS Producten van NEWS-Record Company : een paraplumerkstrategie Marketingbenadering van de consument : indeling in specifieke klantensegmenten Perceptie door de klant op merkextensies in de muzieksector Merkvoering in de dansmuzieksector: kort samenvattend besluit...54 Hoofdstuk 5 : Doelstellingen en hypothesen van het onderzoek Algemene doelstellingen en werkwijze Opzetten van de hypothesen Gegevensverzameling en verwerking De steekproef...66 Hoofdstuk 6 : Onderzoeksresultaten De gunstige attitude tegenover de labelvoering bij NEWS Betrouwbaarheid van de constructen en het berekenen van de Cronbach s alfa Construct «Kwaliteitsvariantie» Construct «Fit» Construct «Intention» Construct «Aantal gekende producten opgenomen in het merk» Construct «Voorkeur» Construct «Ik koop NEWS» Construct «Merkbetrouwbaarheid» Samenvatting van de gemiddelde scores van de variabelen Multivariate analyse Correlatiematrix Regressiemodellen voor INTENTION Conclusies uit het onderzoek en mogelijke verklaringen...84 Hoofdstuk 7 : Algemeen besluit Literatuurlijst... 89

7 Tabellen Tabel 1 : Representatie van de extensies...57 Tabel 2 : Gemiddelde scores voor attitude rond het labelbeleid van NEWS...67 Tabel 3 : Cronbach s α voor fit per extensie...69 Tabel 4 : hercodering van het aantal gekende NEWS-labels...70 Tabel 5 : matrix met de voorkeuren per extensie...71 Tabel 6 : Gemiddelden en standaardafwijkingen van de studievariabelen (Delvecchio)...73 Tabel 7 : Correlatiematrix van de variabelen...75 Tabel 8 : Regressieresultaten met INTENTION als afhankelijke variabele...77 Tabel 9 : Regressiemodel voor INTENTION zonder interactie-effecten Tabel 10 : Regressieresultaten inclusief de variabele Voorkeur...80 Tabel 11 : Regressieresultaten inclusief de variabele Voorkeur zonder interactie-effecten...82 Tabel 12 : Regressieresultaten, rekening gehouden met de NEWS-aankopen...83

8 Figuren Figuur 1 : De vier bouwstenen van het merkartikel...4 Figuur 2 : Raderwerk van een succesvol merk (De Rijcke, 2000, p.207)...6 Figuur 3 : De BrandDynamics Pyramid (Dyson, Farr en Hollis, 1996)...10 Figuur 4: Het «Brand relationship Spectrum»...13 Figuur 5: Schematische voorstelling van de paraplumerkstrategie (Kapferer, 1995, p. 211)...24 Figuur 6: Schematische voorstelling van oudermerkstrategie (Kapferer, 1995, p. 214)...25 Figuur 7: grafische voorstelling van afzenderstrategie (Kapferer, 1995, p. 215)...27 Figuur8 : Factoren die het gedrag ten opzichte van merkextensies beïnvloeden (Kapferer, 1995)..42 Figuur 9 : Music Man Import platenlabel...49 Figuur 10 : Logo music man...50 Figuur 11 : Gebruikte labels in de vragenlijst (eigen werk)...58 Figuur 12 : Schematische voorstelling van de hypothesen...63

9 Algemene inleiding Algemene inleiding Op elk moment van de dag worden we als consumerende mensen op verschillende manieren geconfronteerd met merken, zelfs tijdens het beoefenen van een hobby. Muziekliefhebbers van dansmuziek, het specifieke segment binnen de muziekwereld dat het onderwerp zal vormen van deze scriptie, ervaren op die manier een enorme merk- of labelvoering inzake muziekproducten. Kopers van dansmuziek zullen dan ook een groot belang hechten aan deze muzieklabels in hun productkeuze en eventuele aankoopbeslissing. Bij de platenfirma s blijkt evenzeer dat het gebruik van merkextensies of een paraplu-merkstrategie voor muziekproducten van strategisch belang kan zijn in het proces van het vermarkten van hun producten. Dit is een gevolg van de sterk doorgedreven segmentering binnen deze sector. Muziekreleases worden uitgebracht via verschillende sublabels die elk afzonderlijk een specifiek dansmuziekgenre vertegenwoordigen. Op die manier kunnen zij de verschillende deelsegmenten binnen de dansmuziekmarkt benaderen. Gezien de recente explosie in onderzoek omtrent het consumentengedrag van genotsproducten zoals onder andere muziek er een is, wordt in deze scriptie het gedrag bij dansmuziekliefhebbers onderzocht tegenover merkextensies door een platenfirma. Dit zal in twee delen uitgevoerd worden. Enerzijds wordt in een eerste deel (hoofdstukken 1 tot en met 4) een litertuurstudie uitgevoerd omtrent merkextensie- en paraplumerkstrategieën en het consumentengedrag hierop. In een tweede deel (hoofdstukken 5 tot en met 7) zal een empirische studie bij de consument plaatsvinden rond merkextensies binnen een specifieke platenfirma. In het eerste hoofdstuk zal worden stilgestaan bij de definitie van een merk en wat de belangrijkste factoren zijn om van de toegevoegde waarde van een merk te kunnen genieten. Concepten zoals merkkapitaal, merkvermogen en merkvertrouwen komen aan bod. Hoofdstuk twee zal aan de hand van een algemeen kader van mogelijke merkstrategieën, namelijk de merkarchitectuur, de definitie van merkextensies uitwerken. Verder volgt een indeling van de 1

10 Algemene inleiding verschillende soorten extensies en paraplumerkstrategieën met de verschillende argumenten pro en contra. In het derde hoofdstuk wordt dan de consument in het onderzoek betrokken. Daarbij zal het gedrag geschetst worden tegenover het doorvoeren van merkextensies. Dit zal gebeuren door middel van een korte schetsing van vroegere onderzoeken hieromtrent door vaak gesiteerde auteurs. Het vierde en laatste hoofdstuk van deel 1 zal een algemeen beeld geven van de dansmuzieksector vanuit een marketingstandpunt. Uitgangspunten hiervoor zijn een relevant artikel uit de sociologie en interviews met mensen afkomstig uit de muzieksector. Bovendien wordt even stilgestaan bij de firma NEWS waarbij het onderzoek zal uitgevoerd worden. In het vijfde en zesde hoofdstuk zal dan het uitgevoerde onderzoek voor merkextensies binnen de muzieksector volledig worden uiteengezet. In hoofdstuk 5 worden de verschillende hypothesen inzake de consument zijn percepties op het voeren van verschillende labels door een muziekfirma vooropgesteld. Daarbij zal ook de methodiek voor het afnemen en verwerken van de enquetes verduidelijkt worden. Het zesde hoofdstuk zal de resultaten bespreken die uit het onderzoek zijn gekomen. Dit gebeurt aan de hand van een vergelijking met de bestaande literatuur over merkextensies. In het zevende en laatste hoofdstuk volgt een algemeen besluit en een bespreking van de implicaties van het onderzoek. 2

11 Algemene inleiding 3

12 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen Hoofdstuk 1 : Inleidende begrippen. In dit hoofdstuk zal worden stilgestaan bij de definitie van een merk en wat de belangrijkste factoren zijn om van de toegevoegde waarde van een merk te kunnen genieten. Concepten zoals merkkapitaal, merkvermogen en merkvertrouwen komen aan bod. 1.1 Wat is een merk? Definitie «A brand name is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, which is intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors (Kotler, 1994,blz. 468).» De identiteit van een product wordt in sterke mate mee bepaald door het merk. Het merk is bedoeld om producten van andere te onderscheiden. Een merk is een symbool, een teken een naam, een woord, een letter, een ontwerp, of een combinatie van deze die het mogelijk maakt een product of dienst te onderscheiden van en te herkennen ten opzichte van haar concurrenten. De merknaam is het verbale aspect van het merk (vb. Mercedes, Universiteit Gent). Het merkteken of merkbeeld zorgt voor de non-verbale component (vb. de ster, het tempeltje) (J. de Rijcke, p. 201, 2000) De product-merkrelatie Tussen product en merkartikel ligt een groot verschil. Elk merkartikel is een product maar de omgekeerde relatie geldt echter niet. Bij een merkartikel is er minimaal sprake van een product (een waar of dienst) en een merk. Men maakt een onderscheid tussen de kenmerken van het product zelf (de intrinsieke attributen) en alle overige kenmerken die aan het product zijn toegevoegd (de extrinsieke attributen). Intrinsieke attributen zijn die eigenschappen van een waar of dienst die, indien je ze verandert, het product veranderen. Cola zonder cola-extract is geen cola meer. Het is voor 3

13 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen consumenten vaak moeilijk om op grond van producteigenschappen (de intrinsieke attributen) merkartikelen te herkennen en van elkaar te onderscheiden. Men kan bijvoorbeeld bier als dusdanig herkennen, maar op grond van de smaak alleen, kan de consument niet vaststellen om welk merk het gaat. Extrinsieke attributen kunnen het voor de consument gemakkelijker maken om producten van elkaar te onderscheiden. Het zijn al die attributen van een merkartikel die niet tot de intrinsieke attributen kunnen gerekend worden. Naast het merk zelf kan men nog andere extrinsieke attributen vermelden zoals prijs, verpakking, (R. Riezebos, p. 55, 1996). In figuur 1 zijn de vier bouwstenen van het merkartikel samengevat. Figuur 1 : De vier bouwstenen van het merkartikel Niet-onderscheidende intrinsieke attributen Onderscheidende intrinsieke attributen Het merk (merknaam en merkteken) Overige extrinsieke attributen (prijs, verpakking e.d.) Product Merkartikel Terwijl een merk betrekking kan hebben op verschillende producten, maken veel consumenten bij veel merknamen echter de associatie met een specifiek product. Een voorbeeld is dat men bij Duracell onmiddellijk aan batterijen denkt. Een en dezelfde merknaam kan echter eveneens gebruikt worden voor verschillende producten. Het merk Peugeot wordt zowel gebruikt voor auto s, bromfietsen als fietsen. Door betekenis te geven aan een merk kan een product met een merknaam meer waarde voor een consument krijgen dan hetzelfde product zonder merknaam. Bij de introductie van een merk moet de productmanager in de eerste plaats een antwoord vinden op de vraag welke positie een merk in de markt moet innemen ten opzichte van concurrerende merken. 4

14 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen Het merkartikel Ook merk en merkartikel betekenen niet hetzelfde. Een merkartikel is meer dan een merk : niet elk artikel met een merk is een merkartikel. Om te spreken van een merkartikel moet het product in kwestie een aantal elementen bezitten (R. Riezebos,1996) : - een hoge merkbekendheid en een duidelijke positionering (een dynamisch psychologisch product) - een sterke voorkeur bij de doelgroep(en) (het past bij het waardensysteem en de levensstijl) - een grote trouw (aanvaardbare prijs, goede vergelijkbaarheid) 1.2 De toegevoegde waarde van een merk Het is dus duidelijk dat de consument aan het merkartikel heel wat betekenissen en associaties gaat vasthangen. Merkvoerders moeten er dan ook over waken dat ze een éénduidig en evenwichtig associatienetwerk rond een merk opbouwen, waardoor ze een marketingmixcombinatie uitwerken die geen tegenstrijdige beelden mag oproepen of de consument niet in verwarring mogen brengen. Een succesvol merk voegt aan het fysieke product een psychologische waarde toe. Deze toegevoegde waarde kan van enorm belang zijn ; sommige consumenten zijn er zelfs toe bereid een hogere prijs te betalen voor een merkproduct (De Rijcke,2000, p. 206) Raderwerk voor het creëren van «Brand Value» Om een sterk merk met een toegevoegde waarde op te bouwen moet het product aan 3 voorwaarden voldoen: 1. het moet kwalitatief hoogstaand zijn 2. het moet een unieke positionering bezitten 3. een geïntegreerd marketingcommunicatieprogramma moet op een consistente en over de tijd stabiele ondersteuning geven aan het product. 5

15 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen In wat volgt wordt de redenering achter het raderwerk ter creatie van een Brand Value kort geschetst (zie ook figuur 2). De basis vanwaar wordt uitgegaan is het kwalitatieve product dat is afgestemd op de behoefte en preferenties van de consument. Het marketing-communicatiesysteem rond dit product wordt op gang getrokken en genereert in eerste instantie probeeraankopen bij de consument. Indien deze voldoening ondervindt van het product schept dit een tevredenheid bij de consument die tot herhaalaankopen zal overgaan. De producent wordt verondersteld de ontstane waarden achter het merk verder te communiceren en te benadrukken. Daardoor wordt bij de consument dan een gebruikersgewoonte opgebouwd wat dan leidt tot merkentrouw en uiteindelijk tot merkkapitaal of brand equity. Figuur 2 : Raderwerk van een succesvol merk (De Rijcke, 2000, p.207) Brand equity Wanneer consumenten een nieuw product willen aankopen worden ze geconfronteerd met een zeker niveau van onzekerheid en risico als gevolg van de afwezigheid van ervaring met het product. Bekende merken daarentegen reduceren dit gepercipieerde risico en worden daardoor door de consument erg veel gebruikt (Wernerfelt, 1988). Het vermogen van een merk kan dikwijls bij consumenten de doorslag geven bij de aankoop van producten. 6

16 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen Brand equity betekent echter meer dan enkel de percepties van de consument. Tauber (1988) situeert de essentie van merkvermogen vanuit een bedrijfsoogpunt als de incrementele waarde van een bedrijf boven die van zijn fysische middelen en wat te danken is aan de positie die het merk heeft ingenomen op de markt evenals de kracht om het merk uit te rekken : «Brands have become the barrier to entry but they are also the means to entry». Farquhar (1990) is van mening dat een krachtig merkvermogen bestaat uit drie essentiële elementen, namelijk een positieve evaluatie van het merk, een toegankelijk houding tegenover het merk een een consistent merkimago. Positieve evaluaties van het merk Kwaliteit is de hoeksteen van een sterk merk. Het merkproduct moet voor de consument een superieure performantie vertonen opdat het een positieve evaluatie van het merk kan vertonen in zijn geheugen. Deze evaluaties kunnen in drie types onderverdeeld worden. Affectieve respons betreffen emoties of gevoelens tegenover het merk (bv. het merk doet mij goed voelen). Cognitieve evaluaties zijn conclusies gemaakt op basis van geloof in het merk (bv. het merk is meer doeltreffend dan andere). Gedragsintensies tenslotte hebben zich ontwikkeld uit gewoontes tegenover het merk (bv. het merk is het enige dat mijn familie gebruikt). Pogingen om positieve merkevaluaties te maken zijn gewoonlijk gericht op een van deze types. Toegankelijke merkattitudes Toegankelijkheid refereert naar de snelheid waarmee een individu iets uit zijn geheugen kan terugvinden. Enerzijds kan dit automatisch en spontaan in het geheugen gebeuren door observatie van het object. Bij gecontroleerde activatie daarentegen wordt de actieve aandacht van het individu vereist om een eerder opgeslagen evaluatie op te halen. Toegepast op het gedrag tegenover merken kan gezegd worden dat hoe sterker de associatie tussen het merk en zijn in het geheugen van de consument opgeslagen evaluatie, hoe meer attitudes zullen leiden tot productpercepties alsook het koopgedrag zullen beïnvloeden (Fazio, 1986). In dit opzicht is product trial genereren ook efficiëter dan adverteren. Bovendien kan herhaalde expressie van gedrag de toegankelijkheid van gedrag stimuleren. Een consistent merkimago Ogilvy (1983) beschrijft het belang van een merkimago en de consistentie hierin : 7

17 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen «You now have to decide what image you want for your brand. Image means personality. Products, like people, have personalities, and they can make them or break them in the marketplace...» Elke advertering moet gezien worden als een bijdrage tot het merkimago. Advertensies moeten consistent in de tijd hetzelfde imago projecteren, ondanks krachten die van invloed zijn op adverteren. Een goed voorbeeld hier is de «Marlboro man». Consistentie in het merkimago is een deel van het beheren van de relatie tussen de consument en het merk. Een relatie ontwikkelt zich tussen de personaliteit van het merk en die van de consument bij elke aankoop. Deze merk-consumentrelatie moet geanalyseerd en verterkt worden met de nadruk op de duurzaamheid ervan. Als het ene verandert, moet het andere volgen. Men moest dus niet verbaasd zijn dat mensen geërgerd raakten toen Coca-Cola in 1985 vervangen werd door «New Coke» Brand Loyalty Volgens Jacoby & Kyner (1973) kan merkentrouw worden beschreven aan de hand van zes noodzakelijke en collectief voldoende voorwaarden. Zij stellen het volgende : «Brand Royalty is (1) the biased (i.e. nonrandom), (2) behavioral response (i.e., purchase), (3) expressed over time, (4) by some decision-making unit, (5) with respect to one or more alternative brands out of a set of such brands, and (6) is a function of psychological (decision-making, evaluative) processes.» Indien merkentrouw willekeurig of onbevooroordeeld zou zijn (1), heeft het geen nut hierover wetenschappelijk onderzoek te doen. Het verbaal rapporteren van de intentie tot aankopen is niet voldoende, er moet wel degelijk een aankoopgedrag aanwezig zijn (2). Noch kan een eenmalig gedrag merkentrouw genereren. Er is met andere woorden een voorwaarde van duratie aan verbonden en de aankoophandeling moet minstens op twee verschillende punten in de tijd aanwezig zijn (3). Wat de beslissingnemer betreft (4), hoeft het niet noodzakelijk te gaan om de aankoper of de gebruiker (hoewel hij dit waarschijnlijk is). De beslissingnemer kan eveneens slaan op een groep individuen (vb. een heel gezin) (Davis & Silk, 1973). 8

18 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen Merkentrouw heeft ook betrekking op het feit dat de consument de mogelijkheid heeft één of meerdere merken te kiezen uit een volledige set merken in dezelfde productcategorie (5). Dit brengt implicaties mee van tweeërlei aard : enerzijds erkent dit dat consumenten loyaal kunnen zijn tegenover één of meerdere merken in een productcategorie 1. Anderzijds moet merkentrouw essentieel gezien worden als een relationeel fenomeen. Het beschrijft voorkeurgedrag ten opzichte van één of meer alternatieven uit een grotere verzameling elkaar beconcurrerende alternatieven. Merkentrouw heeft betrekking op een aanvaardings-afwijzingsfunctie waarbij keuze centraal staat. De zesde en laatste conditie volgens Jacoby & Kyner is dat merkentrouw een functie is van besluitvormingsprocessen en evaluaties (6). Het weerspiegelt de aankoopbeslissing waarin verschillende merken psychologisch (en zelfs fysisch) met elkaar vergeleken en geëvalueerd worden op bepaalde criteria en het «optimale» merk geselecteerd wordt. Optimaal wordt bedoeld in de zin van het meest opleverend als alle beslissingscriteria in rekening zijn genomen. Voorkeur is echter niet de enige factor :zo kan de prijs beslissend zijn om een keuze te maken tussen de verschillende merken die een voorkeur krijgen. In de groei naar een loyale relatie tussen een consument en een merk identificeren Dyson, Farr en Hollis (1996) vanuit een consumentenperspectief vijf stappen in hun onderzoek. Een eerste stap veronderstelt de actieve aanwezigheid op de markt zodat het bewustzijn bij de consument wordt aangewakkerd. Succesvolle merken zijn reeds te onderscheiden van de concurrentie in dit eerste stadium dankzij hun activisme en dynamisme. Hierop voortbouwend moet het merk in staat zijn een aantal sleutelcriteria te vervullen (relevantie) die de consument verwacht om tot een aankoop over te gaan. Aansluitend moet de performantie van het merk zijn beweringen nog waarmaken en de veronderstelde voordelen bieden naast de standaarden die door de concurrentie bepaald zijn (bijvoorbeeld door innovatie). Dit gebeurt door het merk zorgvuldig aan testen te onderwerpen. In een voorlaatste stadium moet het merk kunnen aantonen dat het meer relevant is dan de anderen door het creëren van een competitief voordeel in termen van ervaringen die de gebruiker ondervindt. Dit gebeurt bij succesvolle merken steeds minder door functionele productdifferentiatie, maar meer en meer door het toenemend aanwenden van advertering ter ontwikkeling van een onderscheidende positie of personaliteit. Tenslotte komt het er voor het merk op aan een band te scheppen met zijn 1 In dit kader kan ook het concept evoked set vermeld worden dat ontwikkeld werd door Howard &Sheth in The theory of buying behaviour, New York,

19 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen gebruikers die loyaliteit in de toekomst garandeert. Op dit niveau (bonding-level) is de aanvaarding van het merk gegarandeerd en bindt de consument zich aan het merk zodat dit het enige is dat in aanmerking komt. In figuur 2 wordt dit model grafisch voorgesteld door de «Brand Dynamics»-pyramide voor een gemiddeld merk in de V.S. met daarnaast de gemiddelde merkentrouw van de mensen per niveau. De gemiddelde merkentrouw neemt toe naarmate men een hoger niveau beschouwt. Personen die zich op het aanwezigheidsniveau bevinden, spenderen 13 % van hun uitgaven in deze categorie aan het desbetreffende merk. Personen die naar het «bonding»-niveau evolueren, geven gemiddeld 38 % uit aan dit merk in deze categorie. Dit percentage wordt beïnvloed door het desbetreffend merk en de productcategorie die men onderzoekt. In dit voorbeeld betreft het merken van fast moving verpakkingsgoederen, die meestal aangekocht worden als deel van een heel repertoire, waardoor men gebonden is aan en zijn aankopen verdeelt over meer dan één merk. Figuur 3 : De BrandDynamics Pyramid (Dyson, Farr en Hollis, 1996) Hoeveelheid consumenten 7 % gebonden 32 % concurrentievoordeel 35 % Performantie Merkentrouw 38 % 20 % 19 % 43 % Relevantie 76 % Aanwezigheid 17 % 13 % 10

20 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen 11

21 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een algemeen kader van mogelijke merkstrategieën de definitie van merkextensies uitgewerkt (respectievelijk afdeling 2.1 en 2.2). Verder volgt een indeling van de verschillende soorten extensies en de verschillende argumenten pro en contra (afdeling 2.3). 2.1 Merkarchitectuur Situering Heden ten dage worden brandmanagers geconfronteerd met marktsegmentatie, dynamiek in de distributiekanalen, globalisering en businessomgevingen die hun taak drastisch veranderd hebben. Dit doet de druk ontstaan om het vermogen van het merk te exploiteren. Deze druk wordt nog eens verhoogd door de verhinderende hoge kost die het creëren van een nieuw merk anders met zich meebrengt. Om met deze complexiteiten om te gaan, worden methodes ontwikkeld om op een zo efficiënt mogelijke manier gebruik te kunnen maken van de toegevoegde waarde van een merk. Voorbeelden van deze toepassingen zijn het invoeren van paraplumerken, aggressieve merkextensies, structuren van submerken en geëndosseerde merken (Aaker,2000). Wat betreft strategische merkbeslissingen ontwikkelde Holzhauer (1992) «The wheel of branding» om vier merkstrategiën te onderscheiden. Ook Bhat, Kelley en O Donnell (1998) wijzen op de verschillende mogelijkheden om een nieuw product op de markt te brengen (nl. via een aparte (nieuwe) merknaam, merkextensies, submerken en geneste merken) die elk het best aangewend worden naargelang de situatie. D.A. Aaker (2000) beschrijft net zoals Holzhauer vier optionele strategieën. Hij doet dit in de vorm van een merkarchitectuur. Dit is een organisatiestructuur van de merkportefeuille die de rol van een merk specifieert evenals de aard van de relaties tussen merken. Het artikel van D.A. Aaker introduceert een krachtige tool voor merkarchitectuur, namelijk the 12

22 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën brand relationship spectrum (zie figuur 3). In volgende paragrafen worden de visies van vernoemde auteurs op merkstrategieën tot een geheel geïntegreerd. Figuur 4: Het «Brand relationship Spectrum» House of Brands Niet geconnecteerd (Saturn van GM) Shadow endorser (Lexus van Toyota) Teken-endossement (a Sony Company) Geëndosseerde merken Gelinkte naam (Nestea) Brand Relationship Spectrum Sterk endossement (Courtyard van de Marriott-keten) Submerken Co-Drivers (Gillette Mach3) Hoofdmerk als driver (Microsoft Office) Branded House Verschillende Identiteit (Levi-Europe, Levi-US) Dezelfde Identiteit (Virgin) 13

23 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën 14

24 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën Het brand relationship spectrum Zonder submerken of geëndosseerde merken (zie hieronder) zou de keuze om een nieuw product op de markt te brengen enorm beperkt worden tot ofwel het creëren van een nieuw merk (wat een dure en moeilijke vooropstelling is) of het uitrekken van een bestaand merk (met het risico op verwatering van het merk). Toepassing van submerken en geëndosseerde merken kan de merkarchitectuur doen functioneren in complexere situaties (Aaker, 2000). Het merkenspectrum is gerelateerd aan de drijvende rol die een merk heeft. Hiermee wordt de graad bedoeld waarmee een merk de aankoopbeslissing en de gebruiksbelevenis drijft. Aan de top van het spectrum, in een «house of brands» heeft ieder afzonderlijk merk zijn eigen drijvende rol. Hoe meer men zakt in het merkenschema, hoe sterker de invloed van deze drijvende rol vanuit het hoofdmerk is. Het merkenspectrum bestaat zoals reeds vermeld uit een continuum gefundeerd op 4 basisstrategieën en 9 substrategieën. De positie die merken innemen in het spectrum slaat op de graad waarin ze van elkaar en uiteindelijk ook in het hoofd van de consument gescheiden worden. In wat volgt wordt kort elke strategie geschetst House of brands Deze strategie staat loodrecht in contrast met die van een «Branded house» (zie paragraaf ), waarmee men ook de twee extremen van mogelijke merkarchitecturen heeft aangestipt. Een House of brands betreft een set van onafhankelijke, op zichzelf staande merken die elk hun impact pogen te maximaliseren in een markt. Holzhauer (1992) spreekt in dit kader over een monobranding-strategie. Een voorbeeld hier is Proctre & Gamble dat werkt met zo n 80 hoofdmerken. Op deze manier verliest P&G schaalvoordelen en de synergie die kan bestaan door het hefboomeffect van het gebruik van één merk over verschillende aangelegenheden. Bovendien leveren ze een nauwe marge op en riskeren ze stagnatie wanneer P&G een derde of vierde intrede doet in een bepaalde productcategorie. Bath, Kelley en O Donnell (1998) vermelden dat bij het gebruik van steeds nieuwe merknamen eveneens grote bedragen geld, tijd en moeite moeten gespendeerd worden om naambekendheid te bekomen en het merk te positioneren. Het 15

25 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën wordt eveneens moeilijk om trial te genereren. Ook Holzhauer (1992) stelt het hoge kostenniveau dat met monobranding gepaard gaat voorop als een nadeel aan deze strategie. Anderzijds maakt een house of brands-strategie het voor bedrijven mogelijk hun merk duidelijk te positioneren op basis van functionele voordelen en te domineren in nichemarkten. De verschillende merken haarverzorgingsproducten van P&G kunnen hier ter illustratie vermeld worden : Head & Shoulders domineert de anti-roos shampo s, Pert Plus doelt op een markt waarin een haarconditioner en een shampo gecombineerd worden terwijl Pantene (met z n technologische achtergrond) focust op een segment dat belang hecht aan haarvitaliteit. Verdere redenen die in het voordeel werken van deze strategie zijn onder andere het vermijden van een merkassociatie die incompatibel is met het aanbod (bv. een biermerk dat een frisdrank op de markt brengt) introductievoordelen bij een nieuw product (vb. de Lexus 2 als luxewagen om te differentiëren van Toyota) het bezitten van een nieuwe productklasse-associatie door gebruik van een krachtige naam die een kernvoordeel reflecteert (bv. «Gleem» tandpasta en de «Reach» tandenborstel) het vermijden of minimaliseren van kanaalconflicten (bv. L Oreal reserveert het Lancôme-merk voor gespecialiseerde winkels die geen merken gebruiken die in de rekken van warenhuizen liggen Geëndosseerde merken Hier zijn de merken nog steeds onafhankelijk maar zijn ze wel geëndosseerd door een ander merk, meestal de naam van een onderneming of organisatie. Een endossering door een gevestigd merk zoals bijvoorbeeld Polo Jeans van Ralph Lauren verstrekt geloofwaardigheid en geeft een wezen aan het product. Holzhauer spreekt van Mono-multibranding. Het slagen van deze strategie vereist inzicht in het onderscheid tussen een organisatie-merk en een productmerk. De productnaam Marriott van de gelijknamige hotelketens (maar hier dan als organisatorisch merk) endosseert op zijn beurt de namen Courtyard en Fairfield Inn. De emotionele 2 In dit kader kan men spreken van een Shadow Endorser: dit is een merk dat niet zichtbaar gerelateerd is met het geëndosseerde merk, maar de meeste consumenten zijn wel op de hoogte van de linking. Deze subcategorie in een House of Brands-strategie voorziet in de voordelen van het hebben van een gekende organisatie die achter het 16

26 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën en zelf-expressieve voordelen van het Marriott productmerk blijven behouden omdat het productmerk is onderscheiden van het organisatorisch merk. Dit impliceert dat het organisatorisch merk Marriott nu een belangrijk deel is van de merkarchitectuur dat actief moet beheerd worden. Een andere motivatie voor merkendossering is dat het nuttige associaties voor de endorser teweeg kan brengen. Toen Nestlé het leidende Britse chocolademerk Kit-Kat overnam, werd een sterke endossering vanwege Nestlé toegevoegd. De bedoeling hiervan was om het imago van Nestlé te verhogen in het Verenigd Koninkrijk door zich te associëren met kwaliteit en leiderschap in de chocoladesector. Andere voordelen zijn een snelle en gemakkelijke introductie dankzij de kracht en kwaliteit van het organisatiemerk. Verdeling van de kosten is ook mogelijk. Er kunnen ook nadelen aan deze strategie verbonden zijn : Het organisatiemerk kan onduidelijk en uitgehold worden omdat het voor meerder producten(categorieën) staat. Kwetsbaarheid van het oudermerk : effecten van negatieve gebeurtenissen met de nieuwe gekoppelde merkartikelen kunnen overslaan naar het oudermerk. De concurrentiestrijd met concurrenten die wel een duidelijk beeld uitdragen kan zwaar en gevaarlijk worden. Er bestaan eveneens varianten op deze doorgeef-strategie. Een eerste die aangestipt wordt, is de «Token Endorser». Hierbij geeft een hoofdmerk dat meestal actief is op verschillende productmarktcontexten zijn logo of credo door aan een geëndosseerd merk. Het hoofdmerk blijft substantieel echter minder prominent aanwezig, zoals in het statement «a Sony company». De rol van de doorgever bestaat in het verstrekken van zekerheid en geloofwaardigheid ondanks de maximale vrijheid van het geëndosseerd merk om zijn eigen associaties te creëren. Tekenendossering zal meer impact hebben indien de endorser of doorgever zeer gekend is en consistent (visueel) aanwezig, een metafoor of symbool heeft en betrekking heeft op een productenfamilie die als zeer goed wordt beschouwd (cfr. De Nabisco-productlijnen). Deze strategie wordt echter beter niet toegepast wanneer de endorser als niet zo bekend wordt beschouwd of als het geëndosseerd merk reeds gevestigd is en op zichzelf kan bestaan. merk zit, terwijl enige associatieverzoedeling geminimaliseerd wordt. Een ander voorbeeld is Dockers (schoenen) van Levi Strauss. 17

27 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën Een gelinkte merknaam als variant op naamdoorgave bestaat erin dat een naam met gemeenschappelijke elementen een merkenfamilie creëert met een impliciete of onuitgesproken endorser. Een voorbeeld hiervan zijn de McDonalds-producten. Big Mac, McRib, Chicken McNuggets enzovoort zijn impliciet gelinkt met McDonalds via het voorvoegsel «Mc», hoewel de traditionele doorgifte niet aanwezig is. Deze strategie voorziet de voordelen van een aparte naam zonder een tweede naam te moeten uitbouwen en te linken aan een hoofdmerk Submerken Dit zijn merken die verbonden zijn met een hoofd- of moedermerk en die de associaties van dat hoofdmerk kunnen verhogen of veranderen. Het hoofdmerk vervult een eerste referentiekader dat wordt uitgerokken door de submerken die attribuut-associaties (vb. een wafelbakmachine van Black & Decker), toepassingsassociaties (vb. Microsoft Office), een signaal van vernieuwing (vb. Sony Walkman) of een merkpersoonlijkheid (vb. Audi TT) toevoegen. Een algemeen voorkomende eigenschap van submerken is dat ze het hoofdmerk uitrekken in een nieuw betekenisvol segment. De link tussen submerken en hun hoofdmerk is dichter dan deze die bestaat tussen endorsers en geëndosseerde merken (zie boven). Door deze nabijheid heeft het submerk een aanzienlijk potentieel om de associaties van het hoofdmerk te beïnvloeden wat zowel een risico als een opportuniteit kan inhouden.daarenboven heeft een hoofdmerk, in tegenstelling tot een endorser, gebruikelijk een grotere drijvende rol. Holzhauer (1992) spreekt in dit kader van Multi-monobranding. De brander probeert de voordelen van het hoofdmerk te combineren met de voordelen van de individuele identiteit van ieder merkartikel. Als voordelen bij multi-monobranding benadrukt de auteur : De eigen identiteit van de verschillende producten De mogelijkheid tot synergie-effecten Een introductie van een nieuw product binnen het multi-mono brand kan heel snel plaatsvinden en het zal gemakkelijker geaccepteerd worden door het bekende hoofdmerk. De kosten kunnen over meerdere producten worden verspreid. 18

28 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën Als nadelen bij multi-monobranding kunnen vermeld worden : Vervaging : het hoofdmerk kan aan karakter verliezen Kwetsbaarheid van het hoofdmerk : het hoofdmerk of de andere producten ondervinden de weerslag van iets (negatief) dat één van de (sub-)merkartikelen kan overkomen (vb. de situatie met de «Baby Benz»). Een verdere mogelijke indeling in deze strategie die de aandacht krijgt, is wanneer het submerk gezien wordt als een Co-driver. In deze situatie hebben zowel hoofdmerk als submerk een belangrijke drijvende taak. Consumenten gebruiken zowel Gillette als Mach3 ; het ene merk domineert het andere niet omdat het hoofdmerk reeds geloofwaardigheid heeft opgebouwd in de productklasse. Gillette is een merk dat door jarenlange innovatie een loyaliteit geniet in de scheerindustrie, terwijl Mach3 een specifiek innovatief scheerapparaat is dat ook zijn loyaliteit verdient en krijgt A branded house Het bijzondere aan deze multibrandingsstrategie bestaat erin dat de rol van het hoofdmerk van een primaire driver naar een dominerende drijvende rol verschuift over een meervoudig aanbod. Het submerk functioneert beschrijvend met een kleine tot helemaal geen drijvende rol. Virgin gebruikt een merkhuisstrategie omdat het hoofdmerk een paraplu voorziet waaronder veel van haar handelsoperaties plaatsvinden. Vandaar ook de naam paraplu-merken. Zo bestaat er o.a. Virgin Airlines, Virgin Express, Virgin Cola, Virgin Music,... Andere voorbeelden die hier passen zijn Kraft, Honda, Sony en Disney. Deze merkstrategie legt echter heel wat eieren in één mand. Holzhauer (1992) stelt dat het merk daardoor inhoudloos kan worden en een onduidelijk productassortiment begint aan te bieden met een verschillend karakter en kwaliteitsniveau. De ervaringen hieromtrent van merken zoals Levi s, Nike en Kodak kunnen dit risico illustreren. Ieder van hen heeft gestreden voor een merk dat als paraplu functioneerde voor een brede productlijn en vond het moeilijk een cool imago of een 19

29 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën kwaliteitspositie met groot marktaandeel te behouden. Bovendien kan een paraplumerk de onderneming verhinderen een bepaald marktsegment te bereiken ; compromissen moeten dus gemaakt worden. Maar anderzijds kan een paraplumerk de doorzichtigheid, de synergie- en hefboomeffecten stimuleren waardoor deze strategie als de standaardoptie naar voor kan geschoven worden. Elke andere strategie vereist bijkomende redenen. De merkhuis-architectuur zoals men die vindt bij Virgin maximaliseert de doorzichtigheid omdat de consument exact weet wat aangeboden wordt. Virgin staat voor servicekwaliteit, innovatie, plezier/entertainment en de underdog zijn. De beschrijvende delen duiden de specifieke activiteit aan : Virgin Airlines staat voor de vliegmaatschappij van de organisatie. Het kan niet eenvoudiger gezien worden vanuit een merkperspectief. Het maximaliseren van een synergie-effect bestaat erin dat de deelname in een bepaalde deelmarkt associaties en zichtbaarheid creëert die kunnen helpen in een andere markt (cfr. de product- en dienstinnovaties bij Virgin). Ook werkt er bij een paraplumerk een hefboomeffect : het hoofdmerk functioneert in meerdere contexten. Wanneer hetzelfde merk gebruikt wordt voor verschillende producten, segmenten en landen, is meestal één van twee impliciete assumpties (die samen contraproductief werken om een optimale merkarchitectuur te creëren) gemaakt. De eerste is dat verschillende merkidentiteiten en posities kunnen gemaakt worden in elke context ondanks de gemeenschappelijke merknaam. De tweede assumptie stelt dat er overal slechts één identiteit en één positie is ondanks de druk dat een opzichzelfstaande merkidentiteit het risico inhoudt van een middelmatig compromis dat in vele contexten ondoeltreffend is. 20

30 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën 2.2 Merkextensies en Paraplumerken De laatste strategie die in vorige paragraaf is beschreven, namelijk die van een Branded House, gebruikt een krachtige, overkoepelende merknaam om producten uit verschillende categorieën op de markt te brengen. In wat volgt, zullen we bij deze paraplumerk- of merkextensiestrategie blijven stilstaan Definitie van merkextensie Zoals blijkt uit de merkarchitectuur van Aaker kan een nieuw product op verschillende manieren op de markt gelanceerd worden. Tauber (1988) is van oordeel dat ten gevolge van de strijd om marktaandeel en de hoge intredekost een nieuw merk ontwikkelen niet rendabel is. Hij stelt verder : «As a result, a firm wishing to enter a new (product-) category has two options : purchase a brand in a new category or extend their own brand.» In wat volgt hebben we het, rekening houdend met het doel van deze eindverhandeling, over de tweede optie : het uitrekken van het merk door een bedrijf als middel voor het creëren van nieuwe concurrentiële voordelen. Een merkextensie wordt gedefinieerd als «a brand approach whereby a current brand name is used to enter a completely different product class» ( Tauber, 1988 ; Aaker en Keller, 1990) Een huidige merknaam wordt gebruikt om een totaal verschillende productklasse te betreden. Deze opvatting biedt bedrijven meer mogelijkheden dan het klassieke merkconcept waar ten gevolge van de één-op-één-relatie tussen merk en product (cfr. House of Brands) de lijn-extensie de enig mogelijke extensie is. Vormen van lijnextensies betreffen o.a. het verbeteren van het prestatieniveau van het product, het tegemoet komen aan nieuwe gebruikersgewoonten (verpakking in brik, blik of plastic flesjes van frisdranken) of het vergroten van het aantal variëteiten (vb. Cola-light) (Kapferer, 1995, p. 171). 21

31 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën Het financieel risico voor het betreden van een nieuwe markt is enorm groot voor veel producenten. De enorme prijs voor een nieuwe introductie is een gevolg van de toename in mediakosten, een extensiever en agressiever gebruik van promoties en de moeilijkheidsgraad om over een distributiekanaal te beschikken. Dit heeft tot het resultaat geleid dat bedrijven gevestigde merknamen gebruiken om nieuwe markten te betreden (Aaker & Keller, 1990). Daarenboven zijn merkextensies aantrekkelijk voor firma s die te maken krijgen met hoge cijfers van nieuwe productmislukkingen, omdat ze deze extensies als een manier zien om voordeel te kunnen halen uit de merknaamherkenning en gebruik maken van het merkimago om nieuwe markten te betreden (Aaker en Keller, 1990). Het hefboomeffect van een sterk merk kan het introductierisico van een product in een nieuwe markt sterk verminderen door de consumenten te voorzien in de familiariteit en de kennis met betrekking tot een gevestigd merk. Daarenboven kunnen merkextensies de kosten reduceren voor het verkrijgen van distributiekanalen alsook de effectiviteit van de uitgaven voor promoties verhogen (Morein, 1975). 22

32 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën 2.3 Soorten merkextensies In wat volgt worden de verschillende soorten merkextensies weergegeven die Tauber (1988) en Kapferer (1995) in hun literatuur hebben uiteengezet. Telkens worden ook kort de positieve en negatieve gevolgen aangestipt die elke extensiestrategie met zich meebrengt De lijnextensie Zoals reeds eerder vermeld gaat het hier om varianten van één enkel product die zich differentiëren op basis van : - de presentatie (vb. plastieken of glazen verpakking voor frisdrank) - afmetingen (vb. gezins- of eenpersoonsverpakkingen) - smaak of aroma (vb. de verschillende smaken uit het Haagen Daz-ijsassortiment). Men kan dit ook verwante extensies noemen (Kapferer) De continue extensie Sommige producten worden gebruikt in combinatie met andere producten, d.i. ze zijn complementair. Deze productrelaties kunnen leiden tot extensies in het gerelateerde product. Zo kan een sportmerk als Adidas naast kledij ook schoeisel aanbieden. Tauber maakt hierbij nog een onderscheid tussen «close-in»-producten (vb. een tandenborstel van Colgate) en producten waarbij de integratievorm meer vooruitstrevend is (vb. Duracell met zijn Durabeam zaklantaarns). Men stelt dat bij een continue extensie een kleine sprong wordt gemaakt buiten de oorspronkelijke producttechnologie Het Paraplumerk Ook de strategie van het paraplumerk heeft als belangrijkste voordeel de kapitalisatie van één naam (Kapferer, 1995,p. 211). Zo draagt elk product, elke activiteit of communicatie van Philips bij aan de reputatie van de onderneming. Paraplumerken krijgen de voorkeur van multinationals die over de wereld verkopen. De gevestigde naam en reputatie zijn een belangrijke steun wanneer de 23

33 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën onderneming nieuwe segmenten of nieuwe gebieden wil betreden zodat deze merkbekendheid onmiddellijk voor een goodwill zorgt, zowel bij de winkeliers als bij de consument. Tauber (1988) onderstreept in deze zin de mate van expertise van het merk inzake de kennis en ervaring in een bepaalde productklasse. Bedrijven met zo n bekendheid vinden het paraplumerk handig in sectoren die weinig investeringen in marketing vereisen of in kleine sectoren waar succes gegarandeerd is zonder specifieke communicatie. Het leidt ook tot aanzienlijke besparingen bij het betreden van nieuwe strategische markten waar de toegangsbarriere bestaat uit de reclamekosten. Deze redenering verklaart ook waarom men voormalige merken laat herleven ter ondersteuning van nieuwe producten. Figuur 5: Schematische voorstelling van de paraplumerkstrategie (Kapferer, 1995, p. 211) MERK Producten of diensten A B C N Specifieke communicatie dr. prod/dienst A B C N De paraplumerkstrategie biedt de mogelijkheid de inhoud van het centraler merk te laten evolueren door die te verrijken met het imago van producten die het merk nog niet eerder voerde. Bovendien legt een paraplumerk weinig beperkingen op : elke divisie binnen de organisatie leidt haar eigen communicatie om het beste te halen uit de eigen specifieke markt. Problemen die kunnen optreden bij het voeren van een paraplumerk is dat men de eisen die deze strategie stelt uit het oog verliest. Het primaire doel is winst te maken, wat door een bedrijf dat geld wil besparen via diversifiëring onder een paraplumerk wel eens vergeten wordt. Bovendien is er een beperking wat betreft de verschillende productsoorten die een merk voert. Enkel sterke merken met 24

34 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën een welomschreven betekenis kunnen heterogene producten voeren aangezien zij alleen in staat zijn hun betekenis aan deze producten op te leggen. Een voorbeeld van zo een vernieuwer is Sony : het programma dat achter het imago van Sony schuilt, krijgt op een verleidelijke en relevante manier gestalte in al de verschillende productgroepen die het merk voert (Kapferer, 1995, p.212) Oudermerkstrategie Op de paraplumerkarchitectuur bestaan twee varianten. De eerste is de oudermerkstrategie en heeft dat onderscheid dat de verschillende producten nu een voornaam krijgen. Men stelt een tweeverdiepingenstructuur 3 vast zoals die in figuur 5 wordt weergegeven. Figuur 6: Schematische voorstelling van oudermerkstrategie (Kapferer, 1995, p. 214) OUDERMERK Merkvoornamen Merk A Merk B Merk C Specifieke communicatie Belofte A Belofte B Belofte C Producten Product A Product B Product C Nestlé is een merk dat deze strategie aanwendt. Doordat Nestlé zijn naam zet op producten zoals Dairy Crunch, Nescafé, Nesquick enzovoort, onderschrijft het de kwaliteit van deze producten. De naam Nestlé elimineert het gevoel van onzekerheid dat sommige producten kunnen oproepen. Het 3 In de Engelse literatuur wordt dit ook double branding (dubbele merkgeving) genoemd. 25

35 Hoofdstuk 2 : Merkarchitectuur & extensiestrategieën voordeel van een oudermerk (in tegenstelling tot een afzendermerk, de tweede variant, zie verder) is dat het zijn eigen betekenis en identiteit op een wijzigde of verrijkte manier kan promoten middels de naam van zijn afstammelingen om zo een bepaald marktsegment aan te trekken. Het gebruik van voornamen biedt de mogelijkheid aan het merk en zijn imago te profiteren van nieuwe soorten consumentengroepen die voorheen niet toegankelijk waren. Chanel heeft op die manier via het Coco-parfum zijn klantenkring verrijkt met een jonger publiek en zijn imago een jeugdig element gegeven. Het mogelijke gevaar bij een oudermerk is dat de grenzen van zijn kernidentiteit kunnen overschreden worden in zijn producten. De merkextensie moet dus binnen strikte grenzen blijven. 26

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN 1 INTRODUCTIE H:11 Een merkstrategie voor een bedrijf identificeert welke merkelementen een bedrijf kiest voor toepassing op de diverse producten die

Nadere informatie

Rob Mulder Design & Innovatie Manager

Rob Mulder Design & Innovatie Manager Rob Mulder Design & Innovatie Manager Brand driven innovation Brand driven communication Brand driven behavior + Brand coherency & consistency Merkportfolio Management architectuur / structuur / hiërarchie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE 1 INTRODUCTIE H:2 Waaraan kun je een effectieve merkenpositionering herkennen? Wat zijn de bronnen van klantgerichte merkmeerwaarde en welke effecten of voordelen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING 1 INTRODUCTIE H:3 Hoofdstuk 3 gaat over merkkennisstructuren Positioneren is het identificeren en vaststellen van punten van verschil en punten van overeenkomst om zo de

Nadere informatie

BRAND REPORT CARD (Pag 162)

BRAND REPORT CARD (Pag 162) BRAND REPORT CARD (Pag 162) WAT IS DE WAARDE VAN UW MERK? De Brand Report Card (BRC) is een instrument om de sterktes van een merk te bepalen, om te identificeren waar verbeteringen nodig zijn en om inzicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12: NIEUWE PRODUCTEN EN MERKUITBREIDING

HOOFDSTUK 12: NIEUWE PRODUCTEN EN MERKUITBREIDING HOOFDSTUK 12: NIEUWE PRODUCTEN EN MERKUITBREIDING 1 INTRODUCTIE H:12 We kunnen uitbreidingen onderscheiden op basis van of het nieuwe product in een reeds door het overkoepelende merk benaderde productcategorie

Nadere informatie

POSITIONEREN! MIKE SCHEFFEL! STEFAN VAN REES! STEIN VAN DER VALK!

POSITIONEREN! MIKE SCHEFFEL! STEFAN VAN REES! STEIN VAN DER VALK! POSITIONEREN! MIKE SCHEFFEL! STEFAN VAN REES! STEIN VAN DER VALK! Bron: Positioneren door Rik Riezenbos en Jaap van der Grinten - Creative marketing DCMD02 HRO! OUD! Een goed product verkoopt zichzelf!

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13: MERKEN OP TERMIJN BEHEREN

HOOFDSTUK 13: MERKEN OP TERMIJN BEHEREN HOOFDSTUK 13: MERKEN OP TERMIJN BEHEREN 1 INTRODUCTIE H:13/1 Effectief merkenmanagement vraagt om proactieve strategieën die zijn ontworpen om, wanneer geconfronteerd veranderingen in de marketingomgeving,

Nadere informatie

Merkenbeleid In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Merkenbeleid In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 2.1 Merkenbeleid In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De kenmerken van succesvolle merken De belangrijkste merkstrategieën en hun voor- en nadelen De samenstelling van een merkenportefeuille

Nadere informatie

Chari-Branding. (observaties van een chari-leek ) Instituut Fondsenwerving 03 Maart 2011

Chari-Branding. (observaties van een chari-leek ) Instituut Fondsenwerving 03 Maart 2011 Instituut Fondsenwerving 03 Maart 2011 Chari-Branding (observaties van een chari-leek ) Roger Pruppers Amsterdam Business School Universiteit van Amsterdam 1 2 3 4 Welke zijn niet een merk? 5 Wat is een

Nadere informatie

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WIJ ZIJN > BOOM WIJ CREËREN > BRAND, IDENTITY & PACKAGING DESIGN WIJ > VERSTERKEN, INSPIREREN & MAKEN TROTS WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

Nadere informatie

Empirisch bewijs van impact op lange termijn van TV-reclame

Empirisch bewijs van impact op lange termijn van TV-reclame Empirisch bewijs van impact op lange termijn van TV-reclame Over het gunstig effect van tv-reclame voor nationale merken, of het nu op korte of lange termijn is, werd in veel landen geschreven. Hoe zit

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden.

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. Abstract: - 3 experimenten - Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. - Studie 1&2: consumenten verwachten

Nadere informatie

Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie. 20 mei 2015

Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie. 20 mei 2015 Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie 20 mei 2015 Onderzoek - doelstelling Marketing en technologie beiden raken steeds verder verweven met elkaar. Vandaag kunnen ze niet meer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 9: BRONNEN VAN MERKMEERWAARDE METEN

HOOFDSTUK 9: BRONNEN VAN MERKMEERWAARDE METEN HOOFDSTUK 9: BRONNEN VAN MERKMEERWAARDE METEN 1 INTRODUCTIE H:9 Het is voor een effectief merkmanagement noodzakelijk om de consument grondig te begrijpen. Het is voor het meten van de bronnen van merkmeerwaarde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7: SECUNDAIRE MERKASSOCIATIES BENUTTEN OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 7: SECUNDAIRE MERKASSOCIATIES BENUTTEN OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 7: SECUNDAIRE MERKASSOCIATIES BENUTTEN OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:7 In dit hoofdstuk kijken we naar de derde manier om merkmeerwaarde op te bouwen, namelijk door gebruik te

Nadere informatie

1. Marktonderzoek L E E R D O E L S T E L L I N G E N O P D R A C H T. Je kan. - een marktonderzoek uitvoeren (LPD 2.5.1).

1. Marktonderzoek L E E R D O E L S T E L L I N G E N O P D R A C H T. Je kan. - een marktonderzoek uitvoeren (LPD 2.5.1). 1. Marktonderzoek L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - een marktonderzoek uitvoeren (LPD 2.5.1). Of een ondernemer nu net een zaak heeft gestart, of hij een nieuw product wil lanceren, het voeren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4: MERKELEMENTEN KIEZEN OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 4: MERKELEMENTEN KIEZEN OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 4: MERKELEMENTEN KIEZEN OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:4 Hoofdstuk 4 bespreekt de samenhang en verschillende functies van de merkelementen, soms ook wel merkidentiteiten genoemd.

Nadere informatie

College 4. Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min) Theorie H 11 Productbeleid (60 min)

College 4. Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min) Theorie H 11 Productbeleid (60 min) College 4 Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min) Theorie H 11 Productbeleid (60 min) Verwerking: Odd one out (10 min) Flip Flop (15 min) Meerkeuzevragen (10 min) Casus (10 min) http://v3.quadiatv.com/template/210/welcome.html

Nadere informatie

Attitudevorming & verandering. dinsdag 6 maart 2012

Attitudevorming & verandering. dinsdag 6 maart 2012 Attitudevorming & verandering H9 Wat vertellen attitudes over consumenten? Wat vertellen attitudes over consumenten? Mensen die van sushi houden zullen het waarschijnlijk eten Wat vertellen attitudes over

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Schoolbeleid en ontwikkeling

Schoolbeleid en ontwikkeling Schoolbeleid en ontwikkeling V. Maakt gedeeld leiderschap een verschil voor de betrokkenheid van leerkrachten? Een studie in het secundair onderwijs 1 Krachtlijnen Een schooldirecteur wordt genoodzaakt

Nadere informatie

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 Meerwaarde van het gebruik van Citymarketing het regio-merk voor lokale bedrijven Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 1 INHOUD 1. Wat is plaatsmarketing? 2. Opkomst & belang van plaatsmarketing 3.

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Branding brandingmodel & Lead generationmodel. Hoorcollege 5 Business Mapping 5/2013

Branding brandingmodel & Lead generationmodel. Hoorcollege 5 Business Mapping 5/2013 Branding brandingmodel & Lead generationmodel Hoorcollege 5 Business Mapping 5/2013 Opmerkingen BM canvas huishoudelijke mededelingen: BM is geen theekransje, ook op dit vak kan je zakken en vertraging

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context Inhoud Deel 1 Inleiding 1 en scenario s 1.1 Wat is consumentengedrag? 1.1.1 Beschrijven, verklaren en voorspellen van consumentengedrag 1.1.2 Waarop heet consumentengedrag betrekking? 1.1.3 Veranderend

Nadere informatie

H5 Consumentengedrag HOE EN WAAROM MENSEN KOPEN.

H5 Consumentengedrag HOE EN WAAROM MENSEN KOPEN. H5 Consumentengedrag HOE EN WAAROM MENSEN KOPEN http://www.youtube.com/watch?v=hpi-m3jwhbg 5.2 Besluitvormingsproces consument : Pearson: Solomon: Marketing Real Life koopbeslissingsproces vijf fasen (B2C):

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING 143 Logo s spelen een cruciale rol in de marketing communicatie en bij besluitvorming van consumenten: 70% van alle aankoopbeslissingen wordt namelijk in de winkel zelf gedaan

Nadere informatie

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL?

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN FACEBOOK OP DE RELATIE TUSSEN MERK EN MENS ENGAGEMENT OP FACEBOOK, HEEFT DAT NOU ZIN? Engagement. Als er één term is die

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Lucas Hulsebos & Anneke Kuipers November 2015 Inleiding 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising betere effecten

Nadere informatie

Meer Merkbeleving door Merkextensies Een onderzoek naar de invloed van merkextensies op de merkbeleving van de consument

Meer Merkbeleving door Merkextensies Een onderzoek naar de invloed van merkextensies op de merkbeleving van de consument Meer Merkbeleving door Merkextensies Een onderzoek naar de invloed van merkextensies op de merkbeleving van de consument - Marieke van Westerlaak 2007 - 1. Inleiding Libelle Idee, Libelle Balans, Libelle

Nadere informatie

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld Samenvatting Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld om hen heen. Zo hebben vele mensen een natuurlijke neiging om zichzelf als bijzonder positief te beschouwen (bijv,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...2. 1.1 Doelgroep, vraagstelling en opbouw... 2. 2. Theorie...3. 3 Onderzoeksopzet... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...2. 1.1 Doelgroep, vraagstelling en opbouw... 2. 2. Theorie...3. 3 Onderzoeksopzet... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 1.1 Doelgroep, vraagstelling en opbouw... 2 2. Theorie...3 3 Onderzoeksopzet... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.1 Manier van onderzoek... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

afgelopen jaren beweren vele professionele organisaties specifieke human resource (HR)

afgelopen jaren beweren vele professionele organisaties specifieke human resource (HR) Nederlandse Samenvatting Welke mensen bekleden de top posities van professionele organisaties? In Nederland, net zoals in veel andere westerse landen, klinkt waarschijnlijk het antwoord op deze vraag ongeveer

Nadere informatie

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker Business Model Canvas & Elevator pitch Value050 Eelco Bakker Start Verwachtingen? Vragen? Ervaringen business model canvas? Ervaringen elevator pitch? 14.00-16.15 BMC 16.15-17.00 Pitchen 1. Het business

Nadere informatie

Doelstellingen. In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Doelstellingen. In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 5.1 Doelstellingen In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De doelstellingen van marketingcommunicatie en bedrijfscommunicatie De relatie tussen de fasen van de productlevenscyclus (PLC) en communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

The Cross-Channel Effects of Informational Web Sites

The Cross-Channel Effects of Informational Web Sites Samenvatting Recente ontwikkelingen bieden consumenten, naast de traditionele winkel, de mogelijkheid om bij het doen van aankopen, aanvullende kanalen te gebruiken. Met een kanaal bedoelen we een middel

Nadere informatie

Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief

Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief Inhoudsopgave ATLAS onderzoek 2013 4 De wereld van BlowUPs 9 Bewustzijn 5 Het ATLAS onderzoek 10 Imago 6 Onderzoeksopzet 11 Impact

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 9 1.1 Voor wie is dit boek? 9 1.2 Doelstelling 11 1.3 Aanpak 11 1.4 Opzet 13

Inhoud. 1 Inleiding 9 1.1 Voor wie is dit boek? 9 1.2 Doelstelling 11 1.3 Aanpak 11 1.4 Opzet 13 Inhoud 1 Inleiding 9 1.1 Voor wie is dit boek? 9 1.2 Doelstelling 11 1.3 Aanpak 11 1.4 Opzet 13 2 Tevredenheid en beleid 15 2.1 Het doel van tevredenheid 16 2.2 Tevredenheid in de beleidscyclus 19 2.3

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

Het succes van merkextensies

Het succes van merkextensies Het succes van merkextensies De oorzaak van de gepercipieerde fit tussen merken en merkextensies van gezondheidsproducten en diensten Fabian Hogers, studentnummer: 10076808 Januari 2013 Bachelorthesis

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004 STUDIE NAAR DE RELEVANTIE VAN MISSION STATEMENTS IN VLAAMSE

Nadere informatie

Imago onderzoek en KS techniek Het meten van imago

Imago onderzoek en KS techniek Het meten van imago Imago onderzoek en KS techniek Het meten van imago Het meten van imago aspecten met behulp van de KS techniek Imago speelt in het aankoopbeslissingsproces van consumenten vaak een doorslaggevende rol.

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement theoretisch kader

Kwaliteitsmanagement theoretisch kader 1 Kwaliteitsmanagement theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1 1. Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement richt zich op de kwaliteit organisaties. Eerst wordt het begrip

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Extern MVO-management. MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Extern MVO-management. MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Extern MVO-management MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Duurzame ontwikkeling... 4 1.1 Duurzame

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

Summary in Dutch 179

Summary in Dutch 179 Samenvatting Een belangrijke reden voor het uitvoeren van marktonderzoek is het proberen te achterhalen wat de wensen en ideeën van consumenten zijn met betrekking tot een produkt. De conjuncte analyse

Nadere informatie

jean mineur mediavision

jean mineur mediavision jean mineur mediavision achtergrond Jean Mineur Mediavision exploiteert bioscoopreclame voor 75 bioscopen in Nederland. In de bioscoop zorgt het overweldigende beeld en geluid ervoor dat adverteerders

Nadere informatie

De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn.

De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn. De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn. De kracht van televisie voor het opbouwen van het merkimago is algemeen bekend. Maar hoe zit het met het korte termijn verkoopseffect?

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE TOOLS VOOR MANAGERS 2 Vlerick Business School 1WAT IS STRATEGIE? WHAT IS STRATEGY? 4 Vlerick Business School Formulating Winning Business Strategies MISSIE,

Nadere informatie

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Resultaten onderzoek bij bedrijven (MKB) Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie? Woord vooraf Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie?

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 1.1 Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De plaats van marketingcommunicatie in de marketingmix De instrumenten van de communicatiemix Geïntegreerde marketing- en

Nadere informatie

Reputaties op drift. Corpovenista 18 oktober 2005. Willem Sulsters

Reputaties op drift. Corpovenista 18 oktober 2005. Willem Sulsters Reputaties op drift Corpovenista 18 oktober 2005 Willem Sulsters WSA werkt in opdracht van Staedion en Woonbron aan het project Identiteit en branding van gebieden. Via vier pilots worden de mogelijkheden

Nadere informatie

Een leidraad voor specialisten op het vlak van lead generation

Een leidraad voor specialisten op het vlak van lead generation HOE DE RESPONSEGRAAD VERHOGEN? Een leidraad voor specialisten op het vlak van lead generation Dit document geeft een overzicht van drie methodes die de responsgraad van lead generation acties aanzienlijk

Nadere informatie

Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties

Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties Presentatie 21 maart 2013 Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties Luc Kleijnen Food2Market Innovatie training 1 Bouwen aan Innovatie - Over Altuïtion (1) Opgericht in 1997: 30 engagement

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding hoofdstuk 1

Samenvatting Inleiding hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding In hoofdstuk 1 wordt een voorbeeld gegeven over John die een boek wil kopen. Hij denkt na over de vraag of hij het boek via zijn lokale boekhandel of via de website van Amazon wil

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Burnout, een toestand van mentale uitputting door chronische stress in de werksituatie, vormt een ernstig maatschappelijk probleem dat momenteel veel aandacht krijgt. In

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Communicatie, discriminatie en conflict

Communicatie, discriminatie en conflict Communicatie, discriminatie en conflict 1 Inhoud Communicatie Het communicatieproces Misverstanden Categorisatie Ingroup/ outgroupdifferentiatie Stereotypen Discriminatie 2 Communicatie (6.2-6.4) Communicatie

Nadere informatie

Gebruikte technieken in Engelse slogans Onderzoekspresentatie

Gebruikte technieken in Engelse slogans Onderzoekspresentatie Gebruikte technieken in Engelse slogans Onderzoekspresentatie 2.1 Kernboodschap De kernboodschap is dat Engelstalige advertenties slechter worden gewaardeerd, maar beter worden onthouden dan hun Nederlandstalige

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Employer brand what s in a name? Verschillende definities The image of the organization as a great place to work in the minds

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Het voornaamste doel van dit proefschrift is nieuwe methoden te ontwikkelen en te valideren om de effectiviteit van customization te kunnen bepalen en hoe dataverzameling kan worden verbeterd. Om deze

Nadere informatie

Zowel online als offline

Zowel online als offline Zowel online als offline reclame creëren online interesse in een merk Volgens bepaalde experts dient reclame tegenwoordig slechts een enkel doel: de consument naar de website van het betrokken merk lokken

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hiërarchische modellen 94 VOORWOORD 11 VOORWOORD BIJ EERSTE DRUK 13 WOORD VOORAF 19 HISTORISCH OVERZICHT 21 RECLAME BESCHRIJVEN 53

Inhoudsopgave. Hiërarchische modellen 94 VOORWOORD 11 VOORWOORD BIJ EERSTE DRUK 13 WOORD VOORAF 19 HISTORISCH OVERZICHT 21 RECLAME BESCHRIJVEN 53 Inhoudsopgave VOORWOORD 11 VOORWOORD BIJ EERSTE DRUK 13 WOORD VOORAF 19 HISTORISCH OVERZICHT 21 Voor 1850: ad hoc 24 1850-1880: het ontwaken 25 1880-1929: de conceptualisering selling the goods 26 1929-1945:

Nadere informatie

One Style Fits All? A Study on the Content, Effects, and Origins of Follower Expectations of Ethical Leadership

One Style Fits All? A Study on the Content, Effects, and Origins of Follower Expectations of Ethical Leadership One Style Fits All? A Study on the Content, Effects, and Origins of Follower Expectations of Ethical Leadership Samenvatting proefschrift Leonie Heres MSc. www.leonieheres.com l.heres@fm.ru.nl Introductie

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Branding module Heao Communicatie. pagina

Branding module Heao Communicatie. pagina Module-MC02B Branding-Opdrachten Branding >> Werkstuk Werkstuk maken en inleveren Met de theorie en praktische uitwerking uit het boek Brand Design en de aanvullingen uit de les ben je nu in staat om na

Nadere informatie

Hoe evalueren kinderen merkextensies

Hoe evalueren kinderen merkextensies Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2003 2004 Hoe evalueren kinderen merkextensies Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Samenvatting Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Stabiliteit en verandering in gerapporteerde levensgebeurtenissen over een periode van vijf jaar Het belangrijkste doel van dit longitudinale,

Nadere informatie

Les 6 VID V2. Branding, metaforen & sfeer. You never get a second chance to make a first impression

Les 6 VID V2. Branding, metaforen & sfeer. You never get a second chance to make a first impression Les 6 VID V2 Branding, metaforen & sfeer You never get a second chance to make a first impression It is always better to be looked at than over-looked Mae West Branding Brand is Engels voor merk. Oorspronkelijk

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity Synopsis onderszoeksplan Afstudeerscriptie Strategisch Management, faculteit Bedrijfskunde, Wendy Poppelaars -

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

In contact met het merk: merkbelevingsmonitor

In contact met het merk: merkbelevingsmonitor In contact met het merk: merkbelevingsmonitor Het meten van de effectiviteit van marketing- en communicatie-inspanningen is en blijft een hot issue. Marketing intelligence van KPN ontwikkelde samen met

Nadere informatie

OVERHEID: MERK, IMAGO EN IDENTITEIT 7 MEI 2012 CHRIS VAN ROEY

OVERHEID: MERK, IMAGO EN IDENTITEIT 7 MEI 2012 CHRIS VAN ROEY DE ME KGIDS: DE ESSENTIE VAN HET MERK OVERHEID: MERK, IMAGO EN IDENTITEIT 7 MEI 2012 CHRIS VAN ROEY WAT IS EEN MERK? EEN MERK IS... WAAROM EEN MERK? NOEM EEN STERK MERK NOEM EEN STERK MERK WAARDE AUTOMERKEN

Nadere informatie

Brand Report Card. Het model in een notendop

Brand Report Card. Het model in een notendop Brand Report Card Door: Philip Waalewijn & Jeroen van Gent De Brand Report Card is een systematische manier om prestaties van uw merk te waarderen op een twintigtal kenmerken. Zo kunt u punten ter verbetering

Nadere informatie

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2!

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! AGENDA Vragen over hoorcollege & huiswerk SMART herhaling Het segmentatie proces Marktsegmentatie Segmentatie oefening 1 welke variabelen? (40 minuten)

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden 4.2. Participatiegraad Om de vooropgestelde steekproef van 10.000 personen te realiseren, werden 35.023 huishoudens geselecteerd op basis van het Nationaal Register. Met 11.568 huishoudens werd gepoogd

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

Recepten uit het kookboek. van het gebruik van sociale media voor innovatie

Recepten uit het kookboek. van het gebruik van sociale media voor innovatie Recepten uit het kookboek van het gebruik van sociale media voor innovatie 1 Sociale media en NPD Set Inzet sociale media: - vermogen definiëren probleem - vermogen identificeren juiste crowd - vermogen

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

VC! roadmap to BRAND IDENTITY

VC! roadmap to BRAND IDENTITY VC! roadmap to IDENTITY TELL ME YOUR STORY that makes my life more interesting Page 1 FASE 1 : DNA SESSIONS In de merk DNA sessies gaan wij op zoek naar uw huidige (en gewenste) : 1. Merk architectuur

Nadere informatie

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers ummery amenvatting Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers 207 Algemene introductie Werkgerelateerde arm-, schouder- en nekklachten zijn al eeuwen

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie