SMART Board 480i6. Interactive whiteboard-systeem. Configuratie en gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SMART Board 480i6. Interactive whiteboard-systeem. Configuratie en gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 SMART Board 480i6 Interactive whiteboard-systeem Configuratie en gebruikershandleiding

2

3 FCC-waarschuwing Dit apparaat is ter uitvoering van deel 15 van de FCC-regelgeving getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen die gelden voor een digitaal apparaat van klasse A. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden bij schadelijke radiostoring in een voor particulieren bestemde installatie. Dit apparaat wekt radiofrequentie-energie op, gebruikt deze en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en kan, als het niet in overeenstemming met de instructies is geïnstalleerd en wordt gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicaties. Bij gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving zal er waarschijnlijk schadelijke radiostoring optreden. In dit geval dient de gebruiker dit te corrigeren op eigen kosten. Kennisgeving handelsmerk SMART Board, DViT, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken of gedeporde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de VS en/of andere landen. Texas Instruments, BrilliantColor, DLP en DLP Link zijn handelsmerken van Texas Instruments. Microsoft, Windows en Internet Explorer zijn gedeporde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Alle overige producten en bedrijfsnamen van derden zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Kennisgeving copyright 2013 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of vertaald in enige taal, in welke vorm of op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SMART Technologies ULC. Informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en houdt geen verplichting van de zijde van SMART in. Dit product en/of delen ervan zijn gepatenteerd in de VS; smarttech.com/patents. 09/2013

4 Belangrijke informatie Lees en begrijp de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding en het bijgevoegde waarschuwingsdocument voordat u het SMART Board 480i6 interactive whiteboard-systeem installeert en gebruikt. Deze veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen beschrijven het veilige en juiste gebruik van uw interactive whiteboard-systeem en de bijbehorende accessoires, om letsel en schade aan het apparaat te voorkomen. Zorg ervoor dat uw interactive whiteboard-systeem altijd op de juiste wijze wordt gebruikt. In dit document verwijst 'interactive whiteboard-systeem' naar het volgende: SMART Board 480 interactive whiteboard SMART UF70-projector Accessoires en optionele middelen De projector die bij uw systeem is inbegrepen, is ontworpen om alleen met bepaalde modellen van SMART Board interactive whiteboard te werken. Neem voor meer informatie contact op met een erkende SMART-reseller (smarttech.com/where). Veiligheidswaarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en belangrijke informatie Installatie W A A R S C H U W I N G Het niet opvolgen van de installatie-instructies die bij het SMART-product zijn geleverd, kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product. Zorg ervoor dat het SMART-product niet in aanraking komt met regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. i

5 B E L A N G R I J K E I N F O R M A T I E Er zijn twee mensen nodig om het SMART-product te monteren omdat het te zwaar kan zijn voor één persoon. Wanr u het interactive whiteboard tilt, moeten u en uw assistent ieder aan een tegenovergestelde zijde van het scherm staan; ondersteun het gewicht aan de onderzijde en balanceer de bovenzijde met de andere hand. Bij het monteren van de zwaaiarm van de projector op een skeletbouw- of holle muur dient u de bevestigingsbeugel aan een staander te bevestigen voor een veilige ondersteuning van het gewicht van de projector. Als u alleen gipsplaatverankeringen gebruikt, dan kan de gipsplaat loskomen met als gevolg mogelijk persoonlijk letsel en beschadigingen aan het product die wellicht niet door de garantie verzekerd zijn. Laat geen kabels op de vloer liggen, iemand zou erover kunnen struikelen. Als u een kabel over de vloer moet laten lopen, leg deze dan in een vlakke, rechte lijn en zet het aan de vloer vast met kleefband of een kabelgoot met een contrasterende kleur. Ga voorzichtig met kabels om en buig ze niet te veel. L E T O P Schakel het apparaat niet onmiddellijk in nadat het van een koude naar een warme locatie verplaatst is. Wanr de eenheid een dergelijke temperatuurwisseling ondergaat, kan vocht condenseren op de lens en belangrijke interne delen. Laat het systeem voor gebruik stabiliseren tot kamertemperatuur om mogelijke schade aan de eenheid te voorkomen. Plaats de eenheid niet in zeer warme locaties, zoals naast een verwarming. Het toch doen kan defecten en verkorting van de werkingsduur van de projector veroorzaken. Installeer en gebruik het SMART-product niet in een ruimte waar buitengewone hoeveelheden stof, vochtigheid of rook zijn. Plaats uw SMART-product niet in direct zonlicht of nabij een apparaat dat een sterk magnetisch veld voortbrengt. Als u het interactive whiteboard tegen de muur moet laten leunen voordat u het bevestigt, zorg er dan voor dat het interactive whiteboard rechtop blijft staan. Laat het interactive whiteboard niet op zijn kant of de bovenkant van het frame rusten. U moet de USB-kabel die bij uw SMART Board-interactive whiteboard geleverd is, aansluiten op een computer met een interface die USB ondersteunt en het USB-logo draagt. Daarnaast moet de USB-broncomputer CSA/UL/EN ondersteunen en het CE- en CSA- en/of UL-kenmerk(en) voor CAS/UL dragen. Dit draagt bij aan veilig gebruik en voorkoming van schade aan het SMART Board interactive whiteboard. ii

6 B E L A N G R I J K E I N F O R M A T I E B E L A N G R I J K De tekstloze installatiehandleiding voor SMART Board 480i6 interactive whiteboardsystemen is ook online beschikbaar (smarttech.com/kb/170553). Zorg ervoor dat er een stopcontact vlak bij het SMART-product is waar u goed bij kunt als u erop aan het werken bent. Het gebruik van uw SMART-product nabij een televisie of radio kan storingen veroorzaken in de beelden of geluiden. Als dit gebeurt, plaats de televisie of radio dan minder nabij de projector. Werking W A A R S C H U W I N G Klim niet (of laat kinderen niet klimmen) op een SMART Board-interactive whiteboard dat aan de muur of op een onderstel bevestigd is. Klim niet op een UX60-projector, hang er niet aan en hang niets op de projectorarm. Klimmen op een interactive whiteboard of zwaaiarm kan persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg hebben. L E T O P Blokkeer de spleten en openingen van de projectorventilator niet. B E L A N G R I J K Bewaar uw afstandsbediening op een veilige plaats om er geen ander middel is waarmee u de menuopties kunt bedienen. Koppel het product los van de elektriciteitsbron wanr het gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt. Overige voorzorgsmaatregelen Raadpleeg de installatiehandleiding van uw product voor relevante waarschuwingen en onderhoudsinstructies, wanr u een ander SMART product gebruikt dan een SMART Board 480i6-serie interactive whiteboard-systeem. iii

7 B E L A N G R I J K E I N F O R M A T I E Omgevingsvereisten Bekijk de volgende omgevingsvereisten alvorens u het SMART Board 480 interactive whiteboard-systeem installeert. Omgevingsvereisten Parameter Werkingstemperatuur 5 C tot 35 C van 0 m tot 1800 m 5 C tot 30 C van 1800 m tot 3000 m Opslagtemperatuur Vochtigheid Water- en vloeistofbestendigheid Enkel bestemd voor gebruik binnenshuis. Voldoet niet aan de binnendringingseisen voor zoutverstuiving of water. Giet of spuit geen vloeistoffen direct op het interactive whiteboard, de projector of een van de subonderdelen ervan. Stof Bedoeld voor gebruik op kantoor en in klaslokaalomgevingen. Niet voor industrieel gebruik waar grote hoeveelheden stof en vervuiling defecten en gebreken kunnen veroorzaken. Periodiek reinigen is vereist in plaatsen met relatief veel stof. Zie De projector reinigen op pagina 31 voor informatie over het reinigen van de projector. Elektrostatische ontlading (ESO) EN intensiteitsniveau 4 voor directe en indirecte ESD Geen defecten of schade tot 8kV (beide polariteiten) bij een 330 ohm, 150 pf sonde (luchtontlading) Ongerelateerde verbindingen ondervinden geen defecten of schade tot 4kV (beide polariteiten) voor directe (contact) ontlading Kabels Alle kabels van het interactive whiteboard-systeem SMART Board 480i6 moeten beschermd zijn om potentiële ongevallen en verminderde video- en audiokwaliteit te vermijden. Geleide en uitgestraalde stralingen EN55022/CISPR 22, A-klasse iv

8 Inhoud Belangrijke informatie Veiligheidswaarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en belangrijke informatie Installatie i i i Werking iii Overige voorzorgsmaatregelen iii Omgevingsvereisten iv Hoofdstuk 1: Over uw interactive whiteboard-systeem 1 Functies van SMART Board 480i6 interactive whiteboard-systemen 1 SMART Board 480 interactive whiteboard 2 SMART UF70-projector 2 Meegeleverde accessoires 3 Pen 3 Afstandsbediening 3 Optionele accessoires 3 Hoofdstuk 2: Uw interactive whiteboard-systeem installeren 5 Een locatie kiezen 5 De hoogte kiezen 6 De projector aan de arm bevestigen 6 De kabels plaatsen 6 SMART-software installeren 7 Hoofdstuk 3: Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken 9 Uw projector gebruiken 9 Uw afstandsbediening gebruiken 9 De batterij van de afstandsbediening vervangen 10 De knoppen van de afstandsbediening gebruiken 11 Projectorinstellingen aanpassen 12 Het beeld scherpstellen 20 Het beeld aanpassen 21 v

9 I N H O U D Projectorverbindingdiagram 21 Een interactive whiteboard gebruiken 23 Appendix 4: Andere apparaten integreren 25 Videosysteemcompatibiliteit 25 Oorspronkelijke video-indeling 25 Videosysteemcompatibiliteit 25 SMART UF70-projector 26 Compatibiliteit HD- en SD-signaalindeling 28 SMART UF70-projector 28 Compatibiliteit videosysteemsignaal 28 SMART UF70-projector 29 De randbronnen en uitvoer worden verbinden 29 Hoofdstuk 5: Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem 31 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem 31 De projector reinigen 31 Het projectorbeeld scherpstellen en aanpassen 32 De projectorlamp vervangen 33 De projectorlampmodule verwijderen en vervangen 33 De lampuren opnieuw instellen 36 Hoofdstuk 6: Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem 39 Voordat u begint 40 De statuslampen vinden 40 Serienummers vinden 41 De status van uw interactive whiteboard-systeem vinden 41 Problemen met het interactive whiteboard oplossen 42 Bedieningsproblemen oplossen 42 Verbindingsproblemen oplossen 42 Projectorproblemen oplossen 43 Projectorfouten oplossen 43 Beeldproblemen oplossen 43 Signaalverlies 43 vi

10 I N H O U D Gedeeltelijk, schuivend of verkeerd weergegeven beeld 44 Onstabiel of knipperend beeld 44 Bevroren beeld 45 Het beeld van uw verbonden laptop wordt niet geprojecteerd 45 Niet uitgelijnd geprojecteerd beeld 45 Audioproblemen oplossen 46 Problemen met netwerkcommunicatie oplossen 47 Toegang tot het servicemenu 47 Uw wachtwoord ophalen 47 De projector opnieuw instellen 48 Uw interactive whiteboard-systeem vervoeren 48 Appendix A: Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren 49 Webpaginabeheer 49 Toegang tot websitebeheer 50 Home (Start) 50 Bedieningspal 50 Bedieningspal II 54 USB Control settings (Bedieningsinstellingen USB) 54 Netwerkinstellingen 54 meldingen 56 Password settings (Wachtwoordinstellingen) 57 Simple Network Management Protocol (SNMP, eenvoudig netwerkbeheersprotocol) 57 Appendix B: Uw systeem op afstand beheren met een RS-232-seriële interface 59 Uw ruimtebeheersysteem verbinden met de SMART UF 70-projector 60 Pinconfiguratie op de RS-232-aansluiting van de projector 60 Seriële interface-instellingen 60 Programmeeropdrachten voor de projector 62 Besturingsopdrachten voor energie van projector 62 vii

11 I N H O U D Selectie brontoepassing 62 Opdracht- en antwoorddefinities 62 Velddefinities 63 Videobesturing 64 Opdracht- en antwoorddefinities 64 Velddefinities 66 Audiobesturing 70 Opdracht- en antwoordefinities 70 Velddefinities 72 Opdracht- en antwoorddefinities 74 Velddefinities 75 Opdracht- en antwoorddefinities 77 Velddefinities 81 Opdracht- en antwoorddefinities 88 Velddefinities 89 Opdracht- en antwoorddefinities 92 Velddefinities 93 Opdracht- en antwoorddefinities 94 Appendix C: Codebepalingen voor de afstandsbediening 97 Appendix D: Naleving milieuregels voor hardware 99 Regelgeving voor afval van elektrische en elektronische apparatuur en batterij (WEEE- en batterijrichtlijnen) 99 Batterijen 99 Perchloraatmateriaal 99 Kwik 99 Meer informatie 99 Index 101 viii

12 Hoofdstuk 1 Over uw interactive whiteboardsysteem Functies van SMART Board 480i6 interactive whiteboard-systemen 1 SMART Board 480 interactive whiteboard 2 SMART UF70-projector 2 Meegeleverde accessoires 3 Pen 3 Afstandsbediening 3 Optionele accessoires 3 Uw SMART Board 480i6 interactive whiteboard-systeem combirt de volgende onderdelen: SMART Board 480 interactive whiteboard Aan muur bevestigde SMART UF70-projector met korte projectieafstand Accessoires en optionele middelen Dit hoofdstuk beschrijft functies van uw interactive whiteboard en geeft informatie over productonderdelen en accessoires. Functies van SMART Board 480i6 interactive whiteboard-systemen Uw SMART Board 480i6 interactive whiteboardsysteem bestaat uit het SMART Board 480 interactive whiteboard en het SMART UF70- projectorsysteem. 1

13 H O O F D S T U K 1 Over uw interactive whiteboard-systeem Wanr de SMART UF70-projector een afbeelding van uw computer op het aanraakgevoelige interactive whiteboard weergeeft, kunt u er allerlei dingen mee doen die u normaal met de computer doet: toepassingen openen en sluiten, door bestanden heen bladeren, vergaderingen organiseren, nieuwe documenten maken of bestaande documenten bewerken, websites bezoeken, videofragmenten afspelen en nog veel meer. U hoeft hiervoor alleen maar het interactieve oppervlak aan te raken met uw vinger of met de meegeleverde pen. Deze projector ondersteunt ook video- en audioverbindingen van verschillende soorten apparaten, zoals dvd-/blu-ray -spelers, videospelers, documentcamera's en digitale camera's, en kan media projecteren vanuit deze bronnen op het interactieve scherm. Wanr u uw SMART-software gebruikt met uw SMART Board 480i6 interactive whiteboardsysteem, dan kunt u met digitale inkt over de geprojecteerde computerafbeelding schrijven of tekenen, en deze notities dan opslaan als een.notebook-bestand of direct op een Ink Awaretoepassing om ze later te kunnen naslaan en verspreiden. SMART Board 480 interactive whiteboard Uw SMART Board 480 interactive whiteboard is duurzaam en betrouwbaar. Het is voorzien van een stevig en hard interactief oppervlak, een schadebestendige pen en de door SMART ontwikkelde DViT (Digital Vision Touch)- technologie. Uw interactive whiteboard heeft nog meer functies zoals de volgende: Een pennenbakje waarin u twee pennen kunt bewaren Een duurzaam oppervlak met harde coating dat is geoptimaliseerd voor projectie en gemakkelijk schoongemaakt kan worden SMART UF70-projector Het SMART UF70-projectorsysteem bevat een projector met korte projectieafstand voor gebruik met SMART Board interactive whiteboards en een stevig ondersteuningssysteem dat geschikt is voor een breed scala aan omgevingen. Andere functies van uw projectorsysteem omvatten het volgende: Een aan de muur te bevestigen high offset-projectormotor die DLP -technologie van Texas Instruments gebruikt en BrilliantColor -prestaties verschaft en Gamma 2.2- correcties met modi voor lichte kamers, donkere kamers, srgb, gebruikers- en SMARTpresentatie. Videosysteemcompatibiliteit PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM, NTSC, en NTSC

14 H O O F D S T U K 1 Over uw interactive whiteboard-systeem Video-invoeren HDMI, Composite (Composiet), en VESA RGB (niet inbegrepen). Compatibiliteit van video-indelingen WXGA, QVGA, VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+ en UXGA Oorspronkelijke resolutie (SMART UF70-projector) Afstandsbeheer via een seriële RS-232-interface, website of SNMP Een waarschuwingsfunctie waarmee beheerders meldingen naar projectorsystemen die met het netwerk zijn verbonden kunnen sturen. Deze meldingen worden direct op het scherm weergegeven Beschermde kabelleiding door een kabelbedekking die geknoei en een warboel beperkt Een veilig monteer- en installatiesysteem waarbij het volgende is inbegrepen: o Een optionele hangslotring van de projector om te voorkomen dat de projector van de arm wordt verwijderd o Additionele montagekit voor massieve of muren of framemuren artikelnummer o Sjablonen en isntructies om het systeem veilig te positioneren Projectorinformatie Meegeleverde accessoires De volgende accessoires worden meegeleverd met uw interactive whiteboard-systeem. Pen Een pen wordt meegeleverd met uw interactive whiteboard. Afstandsbediening Met de afstandsbediening kunt u het systeem besturen en uw projector instellen. Gebruik de afstandsbediening om toegang te krijgen tot de menuopties, systeeminformatie en invoerselectieopties. Optionele accessoires U kunt verscheidene accessoires aan uw interactive whiteboard toevoegen om uw specifieke behoeften zo goed mogelijk te vervullen. U kunt deze items aanschaffen bij uw erkende SMARTreseller. Ga voor meer informatie over accessoires naar smarttech.com/accessories. 3

15

16 Hoofdstuk 2 Uw interactive whiteboardsysteem installeren Een locatie kiezen 5 De hoogte kiezen 6 De projector aan de arm bevestigen 6 De kabels plaatsen 6 SMART-software installeren 7 Raadpleeg het installatiedocument van het SMART Board 480i6 interactive whiteboard-systeem dat is meegeleverd met uw product voor instructies over de installatie en bevestiging van uw systeem. B E L A N G R I J K Gebruik voor het aansluiten van uw SMART interactive whiteboard en de projector de installatie- en bekabelingshandleiding van het SMART Board 480i5 interactive whiteboardsysteem (smarttech.com/kb/156695). Dit hoofdstuk biedt aanvullende overwegingen en details voor het installeren van uw interactive whiteboard-systeem. Een locatie kiezen Kies een locatie voor uw interactive whiteboard-systeem die ver verwijderd is van heldere lichtbronnen, zoals vensters en sterke plafondverlichting. Heldere lichtbronnen kunnen afleidende schaduwen op uw interactive whiteboard veroorzaken en het contrast van het geprojecteerde beeld verminderen. Selecteer een muur met een vlak en regelmatig oppervlak en voldoende ruimte om uw interactive whiteboard-systeem te bevatten. Installeer de projector en uw interactive whiteboard op hetzelfde vlakke oppervlak. Voor de beste presentatie-uitlijning brengt u het interactive whiteboard-systeem aan op een locatie die centraal is ten opzichte van de kijkrichting van uw publiek. Neem voor mobiele of aanpasbare installatieopties contact op met uw erkende SMART-reseller. 5

17 H O O F D S T U K 2 Uw interactive whiteboard-systeem installeren De hoogte kiezen SMART levert een montagesjabloon bij ieder interactive whiteboard-systeem. Als u dit sjabloon niet meer hebt, m dan contact op met uw SMART-reseller. Met het sjabloon kunt u het volgende doen: De projector op een veilige hoogte monteren voor voldoende hoofdruimte, terwijl er ook voldoende ruimte is voor luchtstroom en installatieruimte boven de eenheid. De projector op de juiste hoogte boven uw interactive whiteboard plaatsen om het geprojecteerde beeld uit te lijnen met het aanraakscherm. Afmetingen op het sjabloon bevelen een afstand vanaf de vloer aan die geschikt is voor volwassenen van gemiddelde hoogte. Houd bij de keuze van een plaats voor uw interactieve whiteboard de gemiddelde lengte van de gebruikersgroep in gedachten. De projector aan de arm bevestigen Voor meer informatie over het bevestigen van de SMART UF70-projector aan de arm, zie de inbegrepen installatiegids van het SMART Board 480i6 interactive whiteboard-systeem (smarttech.com/kb/156695). De kabels plaatsen Wees er zeker van dat alle kabels langs de bovenkant van de muurbeugel van het interactive whiteboard lopen en vervolgens naar beneden langs de zijkant van het interactive whiteboard wanr u de kabels van een SMART UF70-projector aan uw computer verbindt. B E L A N G R I J K Als de kabels elkaar achter het interactive whiteboard overlappen, kan dit invloed hebben op de manier waarop het interactive whiteboard tegen de muur rust. Voordat u het interactive whiteboard monteert, kunt u het beste kabelklemmen gebruiken om de kabels op de juist plek op de muur te plaatsen. 6

18 H O O F D S T U K 2 Uw interactive whiteboard-systeem installeren B E L A N G R I J K Verbind de stroomkabel pas met een stopcontact als u alle kabels met de projector hebt verbonden. SMART-software installeren U moet SMART-software, zoals SMART Meeting Pro -software of SMART Notebook software voor samenwerkend leren, installeren op de pc die met uw interactive whiteboardsysteem is verbonden om alle functies te kunnen gebruiken. U kunt SMART-software downloaden van smarttech.com/software. Deze webpagina's sommen de minimale hardwarevereisten voor iedere softwareversie op. Als de SMART Board-software al op uw computer is geïnstalleerd, m dan deze gelegenheid om de software bij te werken om compatibiliteit te waarborgen. L E T O P Installeer de versie van SMART-productstuurprogramma's die wordt meegeleverd met uw interactive whiteboard-systeem of download een nieuwere versie wanr die beschikbaar is. Als u een oudere versie van de software gebruikt, dan functiort uw interactive whiteboard mogelijkerwijs niet. 7

19

20 Hoofdstuk 3 Uw interactive whiteboardsysteem gebruiken Uw projector gebruiken 9 Uw afstandsbediening gebruiken 9 De batterij van de afstandsbediening vervangen 10 De knoppen van de afstandsbediening gebruiken 11 Projectorinstellingen aanpassen 12 Het beeld scherpstellen 20 Het beeld aanpassen 21 Projectorverbindingdiagram 21 Een interactive whiteboard gebruiken 23 Dit hoofdstuk beschrijft de fundamentele werking van uw interactive whiteboard-systeem en legt uit hoe u uw afstandsbediening in kunt stellen, systeeminformatie kunt vinden, de beeldaanpassingsopties van uw projector kunt openen en uw interactive whiteboard-systeem kunt laten samenwerken met randapparatuur. Uw projector gebruiken In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u uw projector en de bijgeleverde afstandsbediening kunt gebruiken. Uw afstandsbediening gebruiken Met de afstandsbediening van de projector kunt u schermprojectormenu's oproepen en projectorinstellingen wijzigen. 9

21 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken De batterij van de afstandsbediening vervangen Volg deze procedure om de batterij van de afstandsbediening te vervangen. W A A R S C H U W I N G Verlaag de risico's die aan een lekkende batterij in de afstandsbediening van de projector verbonden zijn door deze richtlijnen na te volgen: o o o o Gebruik alleen de gespecificeerde CR2025-knoopcelbatterijen. Verwijder de batterij wanr deze langere tijd niet gebruikt zal worden. U mag de batterij niet verhitten, u mag deze niet open maken, zorg dat er geen kortsluiting ontstaat en stel de batterij niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Zorg dat de batterij niet met uw ogen en huid in aanraking komt als hij lekt. Gooi lege batterijen en onderdelen weg conform de voorschriften van de toepasselijke regelgeving. De batterij van de afstandsbediening vervangen 1. Houd de vergrendeling rgedrukt aan de linker zijde van de batterijhouder en trek de batterijhouder volledig uit de afstandsbediening. 2. Verwijder de oude batterij uit de batterijhouder en vervang het met een CR2025- knoopcelbatterij. B E L A N G R I J K Breng de positieve (+) en negatieve ( ) aansluitingen op de batterij in verband met de juiste tekens in de batterijhouder. 3. Plaats de batterijhouder in de afstandsbediening. 10

22 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken De knoppen van de afstandsbediening gebruiken Met de afstandsbediening van de projector kunt u schermmenu's oproepen en projectorinstellingen wijzigen. Druk de knop Power (Elektriciteit) op de afstandsbediening om de projector in de slaapmodus of in werking te schakelen. Schakel tussen de invoerbronnen op de projector door op de knop Input (Invoer) op de afstandsbediening te drukken. Nummer Werking Beschrijving 1 Invoer Selecteer een video- en audio-invoerbron op de projector en de bijbehorende USB-invoerbron op het uitgebreid bedieningspal/aansluitingspal. 2 Menu Toon of verberg de projectormenu's. 3 (Links), (Rechts), (Boven) en (Beneden) pijlen Wijzig de menuselecties en aanpassingen. 4 Verbergen Bevries, verberg of toon het beeld: Druk eenmaal om het beeld te bevriezen. Bijvoorbeeld, u kunt een vraag weergeven op het scherm terwijl u uw leest. Druk opnieuw om het beeld te verbergen, ofwel, om een zwart scherm weer te geven. Druk nogmaals om terug te keren naar directe weergave van het beeld. 5 Modus Selecteer een weergavemodus. 6 Dempen Audioversterking dempen. 7 Elektriciteit Schakel de projector in of zet deze in de Standbymodus. 8 Enter Accepteer de geselecteerde modus of optie. 9 Geluidssterkte omhoog Vergroot de audio-versterking. 10 Geluidssterkte omlaag Verklein de audio-versterking. 11

23 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken N B De knoppen Mute (Dempen), Volume Up (Geluidssterkte omhoog) en Volume Down (Geluidssterkte omlaag) werken alleen wanr er een audiobron verbonden is aan de projector voor de geselecteerde video-invoerbron. Projectorinstellingen aanpassen De Menu-knop op de afstandsbediening geeft u toegang tot de schermweergave om de projectorinstellingen te wijzen. B E L A N G R I J K Bewaar uw afstandsbediening op een veilige plaats om er geen ander middel is waarmee u de menuopties kunt bedienen. Instelling Gebruik Noten Beeldverstellingsmenu Weergavemodus Helderheid Contrast Frequentie Bijhouden Geeft de uitvoer van het projectorscherm aan (SMART Presentation, Bright Room, Dark Room, srgb en User). Wijzigt helderheid van projector van 0 naar 100. Verstelt het verschil tussen de lichtste en donkerste delen van het beeld van 0 naar 100. Wijzigt de frequentie van de weergavegegevens van het geprojecteerde beeld van -5 naar 5 om overeen te komen met de frequentie van uw computers grafische kaart. Synchroniseert de timing van uw projectorscherm met de grafische kaart van uw computer van 0 naar 63. De standaardwaarde is SMART Presentation. De standaardwaarde is 50. De standaardwaarde is 50. De standaardwaarde is 0. De instelling is alleen toepasbaar op VGA-invoeren. De instelling is alleen toepasbaar op VGA-invoeren. 12

24 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Gebruik Noten H-positie V-positie Beweegt de horizontale positie van de bronvideo naar links of rechts van 0 tot 100 (ten opzichte van het geprojecteerde beeld). Beweegt de verticale positie van de bronvideo naar onderen of boven van -5 tot 5 (ten opzichte van het geprojecteerde beeld). Wijzig deze instelling niet, behalve wanr SMART Support het adviseert. Pas deze instelling alleen toe nadat u alle zwaaiarmaanpassingen heeft gemaakt. Deze instelling is alleen van toepassing op VGA-invoeren en is nuttig in situaties waarin de bronvideo beëindigd is. Wijzig deze instelling niet, behalve wanr SMART Support het adviseert. Pas deze instelling alleen toe nadat u alle zwaaiarmaanpassingen heeft gemaakt. Deze instelling is alleen van toepassing op VGA-invoeren en is nuttig in situaties waarin de bronvideo beëindigd is. White Peaking (Peaking met wit) Degamma Wijzigt de helderheid van de afbeeldingskleur van 0 naar 10 en geeft meer levendige witte schaduwen. Wijzigt de kleurprestaties op het scherm van 1 naar 3. Een waarde naderbij 0 creëert een natuurlijk beeld en een waarde naderbij 10 vermeerdert de helderheid. De standaardwaarde is 10. De standaardwaarde is 2. Kleur Wijzigt de rode, groene, blauwe, cyaan, magenta en gele kleuren op de projector van 0 naar 100 om aangepaste kleur- en luminantieuitvoer te verschaffen. Iedere kleur heeft een standaardwaarde van 100. Wijzigingen in het kleurinstellingenregister in de modus User (Gebruiker). Volume Dempen Audio-menu Volumeregeling uitschakelen Dempt de audio-uitvoer van de projector. Schakelt de volumeregeling van de projector uit. De standaardwaarde is uit. Als u de audio-uitvoer van de projector dempt en vervolgens het volume vermindert of vermeerdert, dan wordt het volume automatisch hersteld. U kunt dit uitschakelen door de volumeregeling uit te schakelen. 13

25 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Gebruik Noten Geluidsuitvoer Microfoon Luidspreker Schakelt de geluidsuitvoer in of uit. Schakelt de microfoon in of uit. Schakelt de luidspreker in of uit. Menu met functies van projector Automatische signaalwaarneming Lampherinnering Lampmodus Automatisch uitschakelen (minuten) Schakelt signaalzoeken van invoeraansluitingen in of uit. Schakelt de lampvervangingsherinnering aan of uit. Wijzigt de helderheid van de lamp naar Standard (Standaard) of Economy (Besparing). Stelt de duur van de automatische tijdschakelaar van de elektriciteit in tussen 1 en 240 minuten. De standaardwaarde is uit. Selecteer On (Aan) om de projector voortdurend invoeren te laten wisselen totdat deze een actieve videobron vindt. Selecteer Off (Uit) om de signaalwaarneming in één invoer te behouden. Deze herinnering verschijnt 100 uren voordat vervanging van de lamp aanbevolen is. Standard (Standaard) geeft een helder en hoogwaardig beeld. Economy (Besparing) vergroot de werkingsduur van de lamp door de helderheid van het beeld te verminderen. De standaard is 120 minuten. De tijdschakelaar begint af te tellen wanr de projector niet langer een videosignaal ontvangt. Het aftellen van de tijdschakelaar eindigt wanr de Standby-modus op de projector ingeschakeld wordt. Selecteer 0 om het aftellen uit te schakelen. Zoom (In- en uitzoomen) Zoom in of uit naar of van het centrum van het beeld (van 0 tot 30). De standaardwaarde is 0. Inzoomen snijdt de buitenzijden van de bronvideo af. Schuinte Aanpassing aan de grootte van de boven- en onderzijden Zorg ervoor dat de boven- en onderzijden van het beeld horizontaal zijn voordat u de linker- en rechterzijden van het beeld in verhouding tot het interactive whiteboard positiort. 14

26 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Gebruik Noten USB 1-bron USB 2-bron Schakelt aanraken in voor de geselecteerde videobron VGAuitvoer; USB 2 zal worden uitgeschakeld doordat de videobron wordt geassocieerd met de USB-ontvanger van de computer in de ruimte (USB1) op het uitgebreide bedieningspal/aansluitingspal. Schakelt aanraken in voor de geselecteerde videobron HDMI; USB 1 zal worden uitgeschakeld doordat de videobron wordt geassocieerd met de USB-ontvanger van de gastcomputer (USB 2) op het uitgebreide bedieningspal/aansluitingspal. Standaard is VGA-uitvoer. Wanr de gebruiker naar de videobron overschakelt, herkent het interactive whiteboard aanrakingen vanuit het apparaat dat is verbonden met de USBontvanger van de computer in de ruimte op het uitgebreide bedieningspal/aansluitingspal. Het selecteren van Disabled (Uitgeschakeld) schakelt de de USBontvanger van de kamer-pc op het uitgebreid bedieningspal/aansluitingspal uit. Standaard is HDMI. Wanr de gebruiker naar de videobron overschakelt, herkent het interactive whiteboard aanrakingen vanuit het apparaat dat is verbonden met de USBontvanger van de gastcomputer op het uitgebreide bedieningspal/aansluitingspal. Het selecteren van Disabled (Uitgeschakeld) schakelt de de USBontvanger van de kamer-pc op het uitgebreid bedieningspal/aansluitingspal uit. Projector-id Geeft het unieke identificatienummer van de projector weer (van 0 tot 99) binnen het netwerk van uw organisatie. U kunt naar dit nummer verwijzen of dit wijzigen wanr u de netwerkfunctie voor afstandsbeheer gebruikt (zie Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren op pagina 49). 15

27 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Gebruik Noten Beeldverhouding Wijzigt de beelduitvoer naar Fill Screen (Scherm vullen), Match Input (Volgens invoer) of 16:9 (Breedbeeld). De standaardwaarde is Fill Screen (Scherm vullen). Fill Screen (Scherm vullen) geeft een beeld dat het gehele scherm vult door de bronvideo te schalen en rekken, zodat het overeenkomt met de oorspronkelijke resolutie en beeldverhouding van de projector. Match Input (Volgens invoer) geeft de bronvideo in de oorspronkelijke resolutie en beeldverhouding weer. Dientengevolge kan er ongebruikte ruimte verschijnen aan de boven- en onderzijde van het scherm (letterboxindeling) of aan de linker- en rechterzijde van het scherm (pillarboxindeling). Zie Videosysteemcompatibiliteit op pagina 25 voor beschrijvingen van iedere modus. Beginscherm Selecteert de beginschermsoort (SMART, Capture User Startup Screen (Gebruiker vastleggen), Preview Startup Screen (Voorbeeldweergave), of Image Alignment Screen (Beelduitlijningsscherm). Dit scherm wordt getoond wanr de projectorlamp opwarmt en een videobronsignaal niet wordt weergegeven. SMART geeft het standaard SMARTlogo op een blauwe achtergrond weer. Capture User Startup Screen (Gebruiker vastleggen) sluit het schermweergavemenu en legt het gehele geprojecteerde beeld vast. Het vastgelegde beeld wordt weergegeven wanr de volgende maal de schermweergave wordt geopend. (Het vastleggen kan tot een minuut duren, afhankelijk van de complexitieit van het achtergrondsbeeld.) Preview Startup Screen (Voorbeeldweergave) geeft u de mogelijkheid om het standaard- of het vastgelegde beginscherm te zien. Image Alignment Screen (Beelduitlijningsscherm) verschaft de mogelijkheid om de geprojecteerde beeldafmetingen, -vorm en -locatie te wijzigen. 16

28 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Gebruik Noten Beelduitlijningsscherm Verschaft de mogelijkheid om de geprojecteerde beeldafmetingen, -vorm en - locatie te wijzigen. Het beelduitlijningsscherm verschijnt wanr u de projector voor de eerste maal inschakelt. U kunt het echter ook altijd vinden in het beginschermmenu. Druk op MENU of ENTER om het te sluiten. Network menu (Netwerkmenu) Netwerk en VGAuitvoer Status DHCP Wachtwoordherinnering IP-adres Subnetwerkmasker Activeert de RJ45-aansluiting van de projector en netwerkfuncties. Geeft de huidige netwerkstatus weer (Connected (Verbonden), Disconnected (Niet verbonden) of Off (Uitgeschakeld). Geeft de status weer van het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) van het netwerk als On (Aan) of Off (Uit). Verzend het netwerkwachtwoord naar een vooraf bepaalde e- mailontvanger. Geeft het huidige IP-adres van de projector weer in waarden tussen en Geeft het subnetwerkmaskernummer van de projector weer in waarden tussen en De standaardwaarde is uit. De standaardwaarde is aan. On (Aan) schakelt een DHCP-server in op het netwerk om automatisch een IPadres toe te wijzen aan de projector. Off (Uit) maakt het voor een beheerder mogelijk om handmatig een IP-adres toe te wijzen. Zie Webpaginabeheer op pagina 49om het bestemmings adres in te stellen. Gebruik de RS-232-aansluiting (zie Opdracht- en antwoorddefinities op pagina 74 (Netwerkinformatie)) om het IP-adres van de projector te wijzigen, of gebruik een DHCP-server om een dynamisch IP-adres toe te wijzen. Stel vervolgens een statisch IP-adres in middels de afstandsbeheerfunctie van het netwerk (zie Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren op pagina 49). 17

29 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Gebruik Noten Gateway DNS MAC-adres Naam van groep Projectornaam Locatie Contactpersoon Geeft de gateway van het standaardnetwerk weer in waarden tussen en Geeft het IP-adres van de primaire domeinnaamserver van de projector weer in waarden tussen en Geeft het MAC-adres van de projector weer in de indeling xxxx-xx-xx-xx-xx. Geeft de werkgroepnaam van de projector weer zoals ingesteld door een beheerder (maximaal 12 tekens). Geeft de naam van de projector weer zoals ingesteld door een beheerder (maximaal 12 tekens). Geeft de locatie van de projector weer zoals ingesteld door een beheerder (maximaal 16 tekens). Geeft de naam of het nummer van de contactpersoon voor projectorondersteuning weer zoals ingesteld door een beheerder (maximaal 16 tekens). U kunt de werkgroepnaam van de projector instellingen met de afstandsbeheerfuncties (zie Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren op pagina 49 en Uw systeem op afstand beheren met een RS-232-seriële interface op pagina 59). U kunt de naam van de projector instellingen met de afstandsbeheerfuncties (zie Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren op pagina 49 en Uw systeem op afstand beheren met een RS-232-seriële interface op pagina 59). U kunt de locatie van de projector instellingen met de afstandsbeheerfuncties (zie Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren op pagina 49 en Uw systeem op afstand beheren met een RS-232-seriële interface op pagina 59). U kunt de naam of het nummer van de contactpersoon instellen met de afstandsbeheerfuncties (zie Via een netwerkinterface uw systeem op afstand beheren op pagina 49 en Uw systeem op afstand beheren met een RS-232-seriële interface op pagina 59). 18

30 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Gebruik Noten Language menu (Taalmenu) Taal Selecteert de taalvoorkeur. Ondersteuning voor het projectormenu is beschikbaar in Engels (standaard), Chis (vereenvoudigd), Chis (traditiol), Tsjechisch, Danish, Deens, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees (Brazilië), Portugees (Portugal), Russisch, Spaans en Zweeds. Information menu (Informatiemenu) Uren lamp Invoer Resolutie Firmwareversie MPU-versie Netwerkversie Modelnummer Geeft het huidige aantal lampgebruikuren weer tussen 0 en 4000 vanaf de laatste herinstelling. Geeft de videoinvoerbron weer die wordt weergegeven (VGA-1, VGA-2, HDMI of None (Geen)). Geeft de meest recent gedetecteerde resolutie en de verversingsfrequentie van het videobronsignaal van de projector weer. Geeft de firmwareversie van de digitale weergaveprocessor (DDP) van de projector weer in de indeling x.x.x.x. Geeft de firmwareversie van de microprocessoreenheid (MPU) van de projector weer in de indeling x.x.x.x. Geeft de firmwareversie van de netwerkcommunicatieprocessor van de projector weer in de indeling x.x.x.x. Geeft het modelnummer van de projector weer. Herstel altijd de lampuren wanr u de lamp vervangt, omdat de onderhoudsherinneringen van de lamp zijn gebaseerd op de huidige gebruiksuren. Zie De lampuren opnieuw instellen op pagina 36 voor details over de herstellingsprocedure van de lampuren. Als er geen bronsignaal van de videoinvoer gaande is, dan geeft deze instelling de laatste bekende resolutie en verversingsfrequentie van het bronsignaalbeeld weer. Als u de instelling Network and VGA Out (Netwerk en VGA-uitvoer) niet heeft ingeschakeld, dan is deze instelling niet bij machte om de firmwareversie van de netwerkcommunicatieprocessor van de projector weer te geven en geeft daarom weer. 19

31 HOOF DST UK 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Instelling Gebruik Serienummer Geeft het serienummer van de projector weer. Noten Het beeld scherpstellen Gebruik de focushendel die aan de projectorlens vastzit om het geprojecteerde beeld scherp te stellen. Het beeld scherpstellen Draai de focusring rechtsom of linksom totdat het beeld scherp is. 20

32 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Het beeld aanpassen Raadpleeg deze notities wanr u het geprojecteerde beeld aanpast zoals beschreven in de bijgesloten Installatie- en bekabelingshandleiding van het SMART Board 480i6 interactive whiteboard-systeem (smarttech.com/kb/170553). Wanr u de grootte, vorm en locatie van het geprojecteerde beeld aanpast, gebruikt u de standaardachtergrond van de projector, zodat u het volledige geprojecteerde beeld helder kunt zien. Gebruik geen andere beelden die door de projector bijgesneden of gezoomd kunnen worden en zodoende misleidende afmetingen, vorm en locatie van het geprojecteerde beeld kunnen voortbrengen. Gebruik de mechanische aanpassingen zoals omschreven in de handleiding om het beeld fysiek aan te passen. Gebruik niet de opties die de projector op het scherm toont terwijl u de projector afstelt. Let erop dat wanr u de projector over de bevestigingsarm kantelt, het volledige geprojecteerde beeld in grootte toe- of afmt. Dat geldt in het bijzonder voor de onderzijde van het beeld. Zorg ervoor dat de boven- en onderzijden van het beeld horizontaal zijn voordat u de linkeren rechterzijden van het beeld in verhouding tot het interactive whiteboard positiort. U moet de projector wellicht kantelen of draaien om een vierkant beeld te behouden wanr u de projector naar voren of naar achteren beweegt om het beeld te vergroten of te verkleinen. Maak de hendel lichtjes los om dit soort aanpassingen te vereenvoudigen. Als u het beeld wilt verfijnen, dan kan het nodig zijn om alle stappen die beschreven zijn in het installatiedocument in kleinere intervallen te herhalen. Zorg ervoor dat het beeld niet op de binnenste rand van het interactive whiteboard-frame wordt geprojecteerd. Het interactive whiteboard werkt het best wanr er een ruimte van 3 mm tussen de buitenste rand van het beeld en de binnenste rand van het frame zit. Projectorverbindingdiagram U kunt verscheidene randapparaten met uw projector verbinden, zoals dvd-/blu-ray-spelers, videorecorders, documentcamera's, digitale camera's en andere high-definition-bronnen, alsook randapparaatuitvoeren zoals een tweede projector of andere schermen, en actieve luidsprekers. N B Wellicht moet u adaptors van derden aanschaffen om sommige randapparaten te verbinden. 21

33 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken Nee. Verbinding Verbinden met: 1 Aan-/uitknop Hoofdelektriciteitstoevoer 2 7-pins mini-din [Wordt niet gebruikt] 3 4-pins mini-din 5V/2Aelektriciteitsuitvoer [Wordt niet gebruikt] 4 HDMI invoer High-definition video- en audiobron (niet inbegrepen) 5 DB15F RGB video-invoer (VGA 1) Primaire computer (niet inbegrepen) 6 DB15F RGB video-uitvoer (VGA-uit) Secundair scherm (niet inbegrepen) 7 RCA Composite video-invoer Videobron (niet inbegrepen) 8 Telefoonaansluiting van 3,5 mm voor audio-invoer (x2) Audiobronnen die aan primaire en secundaire computers zijn gerelateerd 9 RCA audio-invoer links en rechts Audiobron (niet inbegrepen) 10 Telefoonaansluiting 3,5 mm voor audiouitvoer Luidsprekers (niet inbegrepen) 11 Microfoonaansluiting van 3,5 mm Microfoon (niet inbegrepen) 12 RJ45 Netwerk (voor websitebeheer en SNMPtoegang) 13 DB9 RS-232F Regelsysteem van een ruimte of ander terminalapparaat (niet inbegrepen) 14 USB B Computer (alleen voor dienstgebruik) 22

34 H O O F D S T U K 3 Uw interactive whiteboard-systeem gebruiken A A N T E K E N I N G E N Zie voor meer informatie over het aansluiten van uw interactive whiteboard de installatieen bekabelingshandleiding van het SMART Board 480i6 interactive whiteboard-systeem (smarttech.com/kb/170553). Om accessoires te verbinden met uw interactive whiteboard gaat u naar de documenten die inbegrepen zijn bij de accessoires en raadpleegt u de SMART Support-website (smarttech.com/support) voor meer informatie. Een interactive whiteboard gebruiken Zie voor meer informatie over het gebruik van uw interactive whiteboard de Gebruikershandleiding van SMART Board 480 interactive whiteboard (smarttech.com/kb/156693). Wanr u het SMART Board interactive whiteboard verbindt met een pc met SMART-software, kunt u de volledige vermogens van uw interactive whiteboard benutten. Voor meer bronnen gaat u naar smarttech.com, klikt u op het vlagpictogram rechts van het SMART-logo en selecteert u land en taal. In de Support-sectie van deze website kunt u bijgewerkte en productspecifieke informatie vinden zoals instructies voor het instellen en specificaties. De SMART-trainingswebsite (smarttech.com/training) bevat een uitgebreide bibliotheek met trainingbronnen die u kunt raadplegen als u voor eerst uw interactive whiteboard-systeem installeert of gebruikt. 23

35

36 Hoofdstuk 4 Andere apparaten integreren Videosysteemcompatibiliteit 25 Oorspronkelijke video-indeling 25 Videosysteemcompatibiliteit 25 SMART UF70-projector 26 Compatibiliteit HD- en SD-signaalindeling 28 SMART UF70-projector 28 Compatibiliteit videosysteemsignaal 28 SMART UF70-projector 29 De randbronnen en uitvoer worden verbinden 29 Deze bijlage bevat informatie over de integratie van uw SMART Board 480i6 interactive whiteboard-systeem met randapparatuur. Videosysteemcompatibiliteit Uw projector heeft een oorspronkelijke video-indeling en meerdere compatibiliteitsmodi voor video-indeling. U kunt de vormgeving van afbeeldingen voor bepaalde indelingen en compatibiliteiten wijzigen. Oorspronkelijke video-indeling In de volgende tabel vindt u de oorspronkelijke VESA RGB-video-indelingen voor de projector. Projector SMART U- F Resolutie Modus Beeldverhouding Vernieuwingsfrequentie (Hz) Horizontale frequentie (khz) XGA 4: ,5 Pixelfrequentie (MHz) Videosysteemcompatibiliteit In de volgende tabellen vindt u de VESA RGB-video-indelingen die compatibel zijn met de projector. De projector past deze automatisch aan als u gebruikmaakt van de opdrachten voor beeldverhouding. Zie hiervoor Projectorinstellingen aanpassen op pagina

37 H O O F D S T U K 4 Andere apparaten integreren SMART UF70-projector Resolutie Modus Beeldverhouding Vernieuwingsfrequentie (Hz) Vormgeving 'Volgens invoer' _85 1.8:1 85,039 Letterbox VGA 60 4:3 59,94 Volledig scherm VGA 72 4:3 72,809 Volledig scherm VGA 75 4:3 75 Volledig scherm VGA 85 4:3 85,008 Volledig scherm SVGA 56 4:3 56,25 Volledig scherm SVGA 60 4:3 60,317 Volledig scherm SVGA 72 4:3 72,188 Volledig scherm SVGA 75 4:3 75 Volledig scherm SVGA 85 4:3 85,061 Volledig scherm MAC 16" 4:3 74,55 Volledig scherm XGA 60 4:3 60,004 Volledig scherm XGA 70 4:3 70,069 Volledig scherm XGA 75 4:3 75,029 Volledig scherm XGA 85 4:3 84,997 Volledig scherm MAC 19" 4:3 74,7 Volledig scherm SXGA1 75 4:3 75 Volledig scherm 1280 x 720 HD :9 60 Letterbox SXGA1 75 1,67:1 60 Letterbox WXGA 16:10 60 Letterbox Quad VGA 60 4:3 60 Volledig scherm Quad VGA 85 4:3 85,002 Volledig scherm SXGA3 60 5:4 60,02 Letterbox SXGA3 75 5:4 75,025 Letterbox SXGA3 85 5:4 85,024 Letterbox 1360 x M9 16:9 59,799 Letterbox 1600 x M9 16:9 59,946 Letterbox UXGA 4:3 60 Volledig scherm 1680 x x :10 49,974 Letterbox 26

38 H O O F D S T U K 4 Andere apparaten integreren Resolutie Modus Beeldverhouding Vernieuwingsfrequentie (Hz) Vormgeving 'Volgens invoer' 1680 x x :10 59,954 Letterbox 1920 x 1080 HD :9 60 Letterbox 27

39 H O O F D S T U K 4 Andere apparaten integreren Compatibiliteit HD- en SD-signaalindeling In de volgende tabellen vindt u de signaalcompatibiliteit van de indelingen high-definition (HD) en standard-definition (SD) van de projector. De projector past deze automatisch aan als u gebruikmaakt van de opdrachten voor beeldverhouding. Zie hiervoor Projectorinstellingen aanpassen op pagina 12. SMART UF70-projector Signaalindeling Beeldverhouding Horizontale frequentie (khz) Verticale frequentie (Hz) Vormgeving 'Volgens invoer' 480i (dvd-speler) ( ) 567i (dvd-speler) ( ) 4:3 15,73 59,94 Volledig scherm 5:4 15,63 50 Letterbox 720p 16:9 44,96 59,94 Letterbox 720p 16: Letterbox 1080i 16:9 33,7 59,94 Letterbox 1080i 16:9 28,1 50 Letterbox N B Uw projector is HD-gereed. De oorspronkelijke resolutie ondersteunt een pixel-perfecte weergave van 720p-broninhoud. Omdat de rojector echter 1080p-broninhoud comprimeert tot de oorspronkelijke resolutie van de projector, ondersteunt het niet een pixel-perfecte weergave van 1080p-broninhoud. Compatibiliteit videosysteemsignaal In de volgende tabellen vindt u informatie over de compatibiliteit van het videosysteemsignaal van de projector, met name voor signalen die worden aangeleverd via S-video- en composite video-verbindingen. De projector past zich automatisch hierop aan wanr u de beeldverhoudingsopdrachten gebruikt die zijn omschreven in Projectorinstellingen aanpassen op pagina 12. N B De 16:9-opdracht zorgt ervoor dat alle videomodi worden voorzien van zwarte balken in de onder- en bovenzijden van het scherm. De Match Input (Volgens invoer)-opdracht zorgt er afhankelijk van de invoerresolutie voor dat alle videomodi worden voorzien van zwarte balken in de onder- en bovenzijden van het scherm. 28

40 H O O F D S T U K 4 Andere apparaten integreren SMART UF70-projector Videomodus Beeldverhouding Horizontale frequentie (khz) Verticale frequentie (Hz) Kleursignaal (MHz) NTSC 4:3 15,73 29,96 3,58 PAL 4:3 15, ,43 SECAM 4:3 15, ,25 (f ob ) 4,06 (f or ) PAL-M 4:3 15,73 59,94 3,58 PAL-N 4:3 15, ,58 PAL-60 4:3 15,73 59,94 4,43 NTSC 4,43 4:3 15,73 59,94 4,43 De randbronnen en uitvoer worden verbinden Volg deze instructies als u een randapparaat, zoals een DVD/Blu-ray-speler, met uw interactive whiteboard-systeem wilt verbinden. N B Meet de afstand tussen de projector en het randapparaat dat u wilt verbinden. Zorg ervoor dat alle kabels lang genoeg zijn, genoeg speling hebben en op een veilige plaats in uw ruimte kunnen worden geplaatst, zonder gevaar voor struikelen. Voor het verbinden van een randbron of uitvoer met uw projector 1. Sluit de invoerkabels van uw randapparaat aan op de projector. 2. Schakel tussen de invoerbronnen naar het randapparaat door op de Invoerknop op de afstandsbediening te drukken. 29

41

42 Hoofdstuk 5 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem 31 De projector reinigen 31 Het projectorbeeld scherpstellen en aanpassen 32 De projectorlamp vervangen 33 De projectorlampmodule verwijderen en vervangen 33 De lampuren opnieuw instellen 36 Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe u uw SMART Board 480i6 interactive whiteboardsysteem op de juiste manier schoonmaakt en over het voorkomen van schade. Onderhoud van uw interactive whiteboardsysteem Zie voor meer informatie over het onderhoud van uw interactive whiteboard de SMART Board 480 interactive whiteboardgebruikershandleiding (smarttech.com/kb/156693) De projector reinigen W A A R S C H U W I N G Het gevaar bestaat dat een aan de muur bevestigde projector valt bij het reinigen ervan. Wees voorzichtig wanr u een ladder opklimt en haal de projector desnoods van de muurbeugel als u deze reinigt. L E T O P Raak de spiegel nooit met uw handen of een borstel aan en schrob het oppervlak van de spiegel niet met het bijgeleverde reinigingsdoekje. Gebruik in plaats daarvan het reinigingsdoekje om de spiegel voorzichtig te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen op het doekje of de spiegel. Oefen geen druk uit op de projectorlens of de spiegel. 31

43 H O O F D S T U K 5 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem Druk voordat u de projector reinigt twee malen op de knop Power (Elektriciteit) op de afstandsbediening om het systeem in Standby-modus te stellen en laat de lamp vervolgens ten minste 30 minuten afkoelen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of perslucht rechtstreeks op de projector. Sproei geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen nabij delen van de projector aangezien ze het apparaat kunnen beschadigen of bevlekken. Sproeien op het systeem kan een chemische mist over sommige onderdelen van de projector en lamp verspreiden en daarmee schade en een armzalige beeldkwaliteit veroorzaken. Laat geen vloeistoffen of commerciële oplosmiddelen in de kop of de basis van de projector stromen. B E L A N G R I J K Let bij het schoonmaken van het interactive whiteboard-systeem hierop: o o Veeg over de buitenzijde van de projector met een pluisvrije doek. Indien noodzakelijk, gebruik een zachte doek die is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel om de behuizing van de projector te reinigen. Gebruik geen schuurmiddelen, wassen of oplosmiddelen. Let bij het schoonmaken van de spiegel van de projector hierop: Gebruik een blaasbalgje om het stof weg te blazen (u vindt deze bij zaken met audio-visuele artikelen). Raak de lens of de spiegel nooit aan met uw handen of een borstel. Als het noodzakelijk is om de spiegel schoon te vegen, draag dan handschoenen en vorm het schoonmaakdoekje tot een bal. Veeg met het doekje voorzichtig over de spiegel, alsof u een plumeau gebruikt. Oefen geen druk uit op de lens of de spiegel. Let bij het schoonmaken van de lens van de projector hierop: Gebruik een blaasbalgje om het stof weg te blazen (u vindt deze bij zaken met audio-visuele artikelen). Raak de lens nooit aan met uw handen of een borstel. Als het noodzakelijk is om de lens schoon te vegen, draag dan handschoenen en vorm het schoonmaakdoekje tot een bal. Veeg met het doekje voorzichtig over de lens, vanuit het midden naar de randen, alsof u een plumeau gebruikt. Oefen geen druk uit op de lens of de spiegel. Het projectorbeeld scherpstellen en aanpassen Zie Het beeld scherpstellen op pagina 20 en Het beeld aanpassen op pagina 21 voor meer informatie over het scherpstellen en aanpassen van het projectorbeeld. 32

44 H O O F D S T U K 5 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem De projectorlamp vervangen Dit gedeelte bevat instructries voor het vervangen van de projectorlampmodule. De projectorlampmodule verwijderen en vervangen De lamp gaat uiteindelijk zwakker branden en er wordt een bericht weergegeven om u eraan te herinneren dat u de lamp moet vervangen. Zorg ervoor dat u een nieuwe lampmodule hebt voordat u de volgende instructies volgt. W A A R S C H U W I N G Zie smarttech.com/compliance voor documenten over de Material Safety Data Sheets (MSDS, veiligheidsvoorschriften voor materiaal). Vervang de lampmodule als de projector een waarschuwingsbericht weergeeft over de levensduur van de lamp. Als u de projector blijft gebruiken nadat dit bericht verschijnt, kan de lamp uiteenspatten of barsten waarbij de stukken glas in de projector terechtkomen. Als de lamp uiteen spat of barst, verlaat de ruimte dan en zorg er vervolgens voor dat de ruimte kan ventileren. Doe dan het volgende: o o o o Raak de glassplinters niet aan, u kunt zich er lelijk aan bezeren. Was uw handen grondig als u in aanraking bent gekomen met lampafval. Reinig de ruimte rondom de projector grondig, en gooi alle etenswaren weg die er in de buurt lagen aangezien er glassplinters in kunnen zitten. Bel uw erkende SMART-reseller en vraag wat u moet doen. Vervang de lamp niet zelf. Er is gevaar op vallen of letsel bij het vervangen van een lampmodule van een aan de muur bevestigde projector. Wees voorzichtig wanr u een ladder opklimt en haal de projector desnoods van de muurbeugel als u de lampmodule vervangt. Bij het openen van de lampafdekking wanr de projector nog aan de muurbevestiging zit, kan de projector beschadigen of u kunt letsel oplopen door vallende stukken glas als de lamp gebroken is. 33

45 H O O F D S T U K 5 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem Ga als volgt te werk bij het vervangen van de projectorlampmodule: o o o o o o o Plaats de projector in de modus Standby (Slapen) en wacht 30 minuten om de lamp volledig te laten afkoelen. Verwijder geen lampen anders dan die zijn gespecificeerd in de instructies voor het vervangen van de lamp. Zet een veiligheidsbril op wanr u de lampmodule vervangt. Als u dit niet doet, kunt u letsel oplopen zoals verlies van uw gezichtsvermogen als de lamp uiteenspat of barst. Vervang de lampmodules alleen door lampen die zijn goedgekeurd door SMART Technologies. Neem contact op met een erkende SMART-reseller voor reserveonderdelen. Vervang de lampmodule nooit met een eerder gebruikte lampmodule. Ga altijd voorzichtig om met de breekbare lamp om te voorkomen dat de lamp voortijdig stukgaat of te voorkomen dat u aan kwik wordt blootgesteld. Doe handschoenen aan als u de lampmodule moet aanraken. Raak de lamp niet met blote handen aan. Recycle of gooi de lampmodule weg conform de plaatselijke voorschriften over gevaarlijke afvalstoffen. U hebt een kruiskopschroevendraaier nr. 2 en een platte schroevendraaier nodig om deze procedures uit te voeren. De oude lampmodule verwijderen: 1. Druk tweemaal op de knop Power (Elektriciteit) op de afstandsbediening om de projector in de slaapmodus te schakelen. 2. Geef de projector minstens een halfuur om af te koelen. 3. Koppel de projector los van het elektriciteitsnet. 4. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee verliesvrije bouten los te draaien. Lampklep 34

46 H O O F D S T U K 5 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem 5. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee verliesvrije bouten aan de onderkant van de lampmodule los te draaien en verwijder de module voorzichtig. A B N B Probeer de bouten niet te verwijderen. Verliesvrije bouten kunnen enkel worden losgedraaid en zijn niet te verwijderen. De nieuwe lampmodule in de projector plaatsen: 1. Haal de nieuwe lampmodule uit de verpakking. 2. Plaats de lampmodule voorzichtig in de projector en duw het uiteinde van de fitting tegen de projector om ervoor te zorgen dat de fitting contact maakt met de stroomaansluiting van de projector. B A N B U kunt de lampmodule eenvoudig in de projector plaatsen; kracht zetten is niet nodig. 3. Gebruik de kruiskopschroevendraaier om de verliesvrije bouten vast te draaien. B E L A N G R I J K Draai de bouten niet te strak vast. 4. Vervang de lampklep. 5. Steek de stekker in het stopcontact. 35

47 H O O F D S T U K 5 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem 6. Druk op de knop Power (Elektriciteit) op de afstandsbediening om te controleren of de projector aanstaat en de lampmodule het goed doet. 7. Bewaar de oude lampmodule veilig en ga er voorzichtig mee om totdat u de lampmodule recyclet. Om de lampmoduleinstallatie af te ronden: 1. Schakel de projector in. 2. Pas indien nodig het projectorbeeld aan totdat u beeld krijgt (zie Het beeld aanpassen op pagina 21). 3. Open het onderhoudsmenu om het aantal lampuren te resetten (zie De lampuren opnieuw instellen op pagina 36). 4. Activeer de meldingen van de projectorlamp als u die had uitgeschakeld (zie E- mailmeldingen op pagina 56 en Bedieningspal op pagina 50). De lampuren opnieuw instellen Als u de lampmodule vervangt, dan moet u in het projectorservicemenu de lampuren opnieuw instellen. Om ongewilde fouten te voorkomen, mag deze procedure alleen door systeembeheerders worden uitgevoerd. N B Herstel altijd de lampuren wanr u de lamp vervangt, omdat de onderhoudsherinneringen van de lamp zijn gebaseerd op de huidige gebruiksuren. Voor het herstellen van de lampuren 1. Voor toegang tot the servicemenu drukt u snel achter elkaar op de volgende knoppen: Down (Omlaag), Up (Omhoog), Up (Omhoog), Left (Links), Up (Omhoog). L E T O P Wijzig geen instellingen in het servicemenu die niet in deze handleiding worden genoemd. Het wijzigen van andere instellingen kan schade veroorzaken of de werking van uw projector beïnvloeden en maakt uw garantie mogelijk ongeldig. 36

48 H O O F D S T U K 5 Onderhoud van uw interactive whiteboard-systeem 2. Ga omlaag naar Lamp Hour Reset (Lampuren opnieuw instellen), en druk op OK. Beide waarden (Standard (Standaard) en Economy (Besparing)) voor Lamp Hour (Lampuren) worden teruggezet op nul. L E T O P Stel de lampuren alleen opnieuw in als u net een lampmodule heeft vervangen. Als u de lampuren van een oude lamp opnieuw instelt, kan dit de lamp kapot maken en schade aan uw projector veroorzaken. N B U kunt de waarde van Display Hour (Weergaveuren) niet opnieuw instellen, omdat dit het totaal aantal uren aangeeft dat de projector in gebruik is. 3. Druk op de knop Menu op de afstandsbediening. Het menu SMART UF 70 Settings (Instellingen van SMART UF 70) verschijnt. 4. Selecteer om te bevestigen dat Lamp Hour (Lampuren) is teruggezet op nul. 37

49

50 Hoofdstuk 6 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Voordat u begint 40 De statuslampen vinden 40 Serienummers vinden 41 De status van uw interactive whiteboard-systeem vinden 41 Problemen met het interactive whiteboard oplossen 42 Bedieningsproblemen oplossen 42 Verbindingsproblemen oplossen 42 Projectorproblemen oplossen 43 Projectorfouten oplossen 43 Beeldproblemen oplossen 43 Signaalverlies 43 Gedeeltelijk, schuivend of verkeerd weergegeven beeld 44 Onstabiel of knipperend beeld 44 Bevroren beeld 45 Het beeld van uw verbonden laptop wordt niet geprojecteerd 45 Niet uitgelijnd geprojecteerd beeld 45 Audioproblemen oplossen 46 Problemen met netwerkcommunicatie oplossen 47 Toegang tot het servicemenu 47 Uw wachtwoord ophalen 47 De projector opnieuw instellen 48 Uw interactive whiteboard-systeem vervoeren 48 39

51 H O O F D S T U K 6 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem In dit hoofdstuk vindt u informatie om problemen op te lossen voor uw interactive whiteboardsysteem. Raadpleeg de SMART Support-website (smarttech.com/support) of m contact op met uw erkende SMART-reseller (smarttech.com/where) voor problemen die in dit hoofdstuk niet worden behandeld. Voordat u begint Voer eerst het volgende uit alvorens u problemen met uw interactive whiteboard-systeem probeert op te lossen, contact opmt met SMART Support of uw geautoriseerde SMARTreseller raadpleegt: Zoek de statuslampjes van uw interactive whiteboard-systeem Zoek de serienummers van uw interactive whiteboard-systeem De statuslampen vinden Uw interactive whiteboard-systeem bestaat uit verschillende componenten, die elk hun eigen statuslampjes hebben. De aan-/uitlampjes en dienstlampjes vindt u aan de onderkant van de projector. 40

52 H O O F D S T U K 6 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Serienummers vinden Het serienummer van het SMART Board 480 interactive whiteboard kunt u vinden in de rechter benedenhoek van het frame van uw interactieve whiteboard. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding SMART Board 480 interactive whiteboard (smarttech.com/kb/156693). Het serienummer van de SMART UF70-projector kunt u boven op de projector vinden. T I P U kunt ook bij het serienummer van de projector komen via het schermmenu. Zie voor meer informatie Projectorinstellingen aanpassen op pagina 12. Voor de locatie van serienummers op andere componenten en accessoires, zie smarttech.com/support. De status van uw interactive whiteboardsysteem vinden Gebruik de volgende tabel om de status van uw interactive whiteboard-systeem vast te stellen: Aan-/uitlampje van projector Dienstlampje van projector Geprojecteerd beeld Aanraakbesturing Status en verwante probleemoplossing Statussen normale werking Stabiel groen Uit Correct Volledige controle Het systeem functiort normaal. Zie de overige paragrafen van dit hoofdstuk voor informatie over problemen oplossen als er beeld- of geluidsproblemen ontstaan. Knipperend groen Uit Geen Geen Het systeem wordt opgestart. Stabiel oranje Uit Geen Geen Het systeem staat in standbymodus. Knipperend oranje Uit Geen Geen Het systeem gaat in de standbymodus. Foutstatussen 41

53 H O O F D S T U K 6 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Aan-/uitlampje van projector Dienstlampje van projector Geprojecteerd beeld Aanraakbesturing Status en verwante probleemoplossing Stabiel groen Uit Incorrect Volledige controle Er is een probleem met het geprojecteerde beeld. Zie Beeldproblemen oplossen op pagina 43. Stabiel groen Uit Correct Geen Er is een probleem met het interactive whiteboard. Zie Problemen met het interactive whiteboard oplossen op pagina 42. Stabiel oranje Knipperend rood Geen N.v.t. Er is een probleem met de projectorlamp Zie Projectorfouten oplossen op pagina 43. Uit Knipperend rood Geen Geen De werkingstemperatuur van de projector is overschreden. Zie Projectorfouten oplossen op pagina 43. Uit Stabiel rood Geen N.v.t. Er is een probleem met de ventilator van de projector of het kleurenwiel. Zie Projectorfouten oplossen op pagina 43. Uit Uit Geen Geen De stroomkabel van de projector is niet juist verbonden. OF Er is een probleem met de hoofdstroomtoevoer (de aardlekschakelaar is bijvoorbeeld uit). Problemen met het interactive whiteboard oplossen Dit gedeelte bevat informatie over het oplossen van problemen met uw interactive whiteboard. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding van SMART Board 480 interactive whiteboard (smarttech.com/kb/156693). Bedieningsproblemen oplossen Los zo nodig aanvullende problemen op met de hulp van SMART Support en met gebruik van SMART Board Diagnostics. Voer de volgende taken uit om bedieningsproblemen op te lossen: Verbindingsproblemen oplossen Voer de volgende taken uit om verbindingsproblemen op te lossen: Zorg ervoor dat de USB-kabel juist is verbonden van een volledig functionerende USBaansluiting op de computer naar de juiste USB-aansluiting op het interactive whiteboard. 42

54 H O O F D S T U K 6 Problemen oplossen van interactive whiteboard-systeem Projectorproblemen oplossen Projectorfouten oplossen Beeldproblemen oplossen Voer de volgende taken uit om algemene beeldproblemen op te lossen: Zorg ervoor dat de computer of andere videobron aan is en ingesteld is om een resolutie en een vernieuwingsfrequentie weer te geven die wordt ondersteund door de projector (zie Videosysteemcompatibiliteit op pagina 25). Zorg dat de videobron juist is verbonden met de projector. Druk op de knop Input select (Invoerselectie) op de afstandsbediening of het ECP om naar de juiste videobron te schakelen. Als deze taken het probleem niet oplossen, raadpleeg dan de volgende paragrafen voor aanvullende informatie over problemen oplossen. Signaalverlies Als er niet een videobronsignaal wordt gevonden buiten het bereik van de ondersteuningsvideomodussen van de projector, of het signaal wordt naar een ander apparaat of invoer geschakeld, dan wordt er geen bronsignaal weergegeven en in plaats daarvan wordt het SMART-logo op een blauw scherm weergegeven. Signaalverliesproblemen oplossen 1. Wacht ongeveer 45 seconden om het beeld te laten synchroniseren. Sommige videosignalen hebben een langere synchronisatieperiode nodig. Terugschakelen door de invoeren naar de invoer die u wilt kan de beeldsynchronisatie helpen. 2. Als het beeld niet synchroniseert, controleer dan de kabelverbindingen naar de projector. 3. Zorg ervoor dat het beeldsignaal compatibel is met de projector (zie Videosysteemcompatibiliteit op pagina 25). 4. Als er verlengingskabels, schakeldozen, wandcontactdozen of andere apparaten tussen de videoverbinding van de computer naar de projector zijn, verwijder deze dan tijdelijk om er zeker van te zijn dat deze het videosignaalverlies niet veroorzaken. 5. Als uw projector geen bronsignaal weergeeft, m dan contact op met een erkende SMART-reseller. 43

SMART Board 600i6. Interactive whiteboard-systeem. Configuratie en gebruikershandleiding

SMART Board 600i6. Interactive whiteboard-systeem. Configuratie en gebruikershandleiding SMART Board 600i6 Interactive whiteboard-systeem Configuratie en gebruikershandleiding FCC-waarschuwing Dit apparaat is ter uitvoering van deel 15 van de FCC-regelgeving getest en in overeenstemming bevonden

Nadere informatie

SMART Room System voor Microsoft Lync. Instelling en onderhoudshandleiding

SMART Room System voor Microsoft Lync. Instelling en onderhoudshandleiding SMART Room System voor Microsoft Lync Instelling en onderhoudshandleiding Voor modellen SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M en SRS-LYNC-L Productregistratie Als u uw SMART-product registreert, dan stellen wij u op

Nadere informatie

SMART Room System voor Microsoft Lync

SMART Room System voor Microsoft Lync SMART Room System voor Microsoft Lync INSTELLING- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING VOOR DE MODELLEN SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L EN SRS-LYNC-XL Productregistratie Als u uw SMART-product

Nadere informatie

SMART Document Camera 450

SMART Document Camera 450 SMART Document Camera 450 Gebruiksaanwijzing Uw aansluiting op het bijzondere Productregistratie Als u uw SMART-product registreert, houden wij u op de hoogte van nieuwe functies en softwareupgrades. Registreer

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

SMART Room System voor Microsoft Lync

SMART Room System voor Microsoft Lync SMART Room System voor Microsoft Lync HANDLEIDING VOOR BEHEERDERS VOOR DE MODELLEN SRS-LYNC-L SRS-LYNC-XL met SMART Board 8055I-G5, 8070i-G4 EN 8084i- G4INTERACTIEVE FLAT PANELS Productregistratie Als

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

D5280U. User s Manual

D5280U. User s Manual D5280U User s Manual Voorwoord Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 8 1.1. Kenmerken... 9 1.2. Specificaties LaCie 324i... 10 1.3. Inhoud van de verpakking... 11 1.4. Over de borgschroef van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Installatie...12. Bijlagen...70. Bedieningselementen gebruiker...20.

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Installatie...12. Bijlagen...70. Bedieningselementen gebruiker...20. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2 Veiligheidsinformatie...2 Voorzorgsmaatregelen...3 Waarschuwingen voor de oogbescherming...5 Producteigenschappen...5 Inleiding...6 Overzicht verpakking...6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Bijlagen...49. Installatie...11. Bedieningselementen gebruiker...22.

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Bijlagen...49. Installatie...11. Bedieningselementen gebruiker...22. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2 Veiligheidsinformatie...2 Voorzorgsmaatregelen...3 Waarschuwingen voor de oogbescherming...6 Flexibele hoekinstelling...6 Inleiding...7 Overzicht

Nadere informatie

DisplayPort is een geregistreerd handelsmerk van de Video Electronics Standards Association, geregistreerd in de V.S. en andere landen.

DisplayPort is een geregistreerd handelsmerk van de Video Electronics Standards Association, geregistreerd in de V.S. en andere landen. Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding

HP ENVY 27 27 IPS-monitor Gebruikershandleiding HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation, ENERGY STAR en het merk

Nadere informatie

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT DLP-PROJECTOR SL705X/S GEBRUIKERSHANDLEIDING Proficiat met de aanschaf van deze BenQ DLP-projector. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding voor het juiste gebruik van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

Dell 4210X-projector. Gebruikershandleiding

Dell 4210X-projector. Gebruikershandleiding Dell 4210X-projector Gebruikershandleiding Opmerkingen, mededelingen en waarschuwingen OPMERKING: Een OPMERKING bevat belangrijke informatie die u helpt beter gebruik te maken van uw projector. MEDEDELING:

Nadere informatie

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0 LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding i Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Lcd-scherm Gebruikershandleiding GL2440HM

Lcd-scherm Gebruikershandleiding GL2440HM Lcd-scherm Gebruikershandleiding GL2440HM Welkom Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

BL-reeks Lcd-scherm Gebruikershandleiding

BL-reeks Lcd-scherm Gebruikershandleiding BL-reeks Lcd-scherm Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2014 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ

Nadere informatie

GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding

GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding Inhoud Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 6 Kenmerken van de projector...6 Inhoud van de verpakking...7 Buitenkant van de projector...8

Nadere informatie

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Kenmerken van de projector... 7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...9

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. w2228h w2448h/hc w2558hc

Gebruikershandleiding. w2228h w2448h/hc w2558hc Gebruikershandleiding w2228h w2448h/hc w2558hc De enige garanties voor HP-producten en -diensten staan vermeld in de garantiebeschrijvingen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in

Nadere informatie

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding Digital Projector MW870UST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie