Verslag Klankbordgroep Brittenstein 17 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Klankbordgroep Brittenstein 17 februari 2015"

Transcriptie

1 Verslag Klankbordgroep Brittenstein 17 februari 2015 Aanwezig: Rijnhart Wonen: Annemarie Rook, Erik Bruns, Haiko Meijer (architect) Leden Klankbordgroep: Annemieke van Vondelen, Hans Jansen, Henk Segijn, Jos Hoogzaad, Rob Galavazi Gemeente Leiderdorp: Petra de Goei (voorzitter), wethouder Kees Wassenaar, Anita Truijers (verslag) Afwezig: Corneel Barendse, Hans van Hees 1. Welkom en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. RW voegt graag voorafgaand aan de verkenning een agendapunt toe: Wat hebben we tot nu toe gedaan? Wat kunnen we vandaag doen? benadert vanuit RW. 2. Verslag Iedereen heeft het aangepast verslag met de daarin verwerkte opmerkingen ontvangen. Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van: KBG vraagt waarom RW op pagina 4 de zin Blijft KBG bij standpunt van maximaal 3 à 4 lagen en 52 woningen dan komt er een galerijflat heeft laten verwijderen. Het was niet zo stellig bedoeld als in het verslag stond en om deze reden heeft RW de zin laten weghalen. Voor KBG was dit wel een trigger en kwam het wel stellig over, maar geen probleem dat zin is verwijderd. We kunnen constateren dat het iets genuanceerder ligt. 3. Rijnhart Wonen: Vanavond had RW eigenlijk een presentatie willen geven om te focussen wat we hebben bereikt. Het focust nu op hoogte en massa. RW denkt dat op het moment dat hierover consensus is invulling aan rest kan worden gegeven. In advies van de KBG staat dat de denkrichting goed is van het plan bestaande uit twee volumes. Er is discussie over de hoogbouw van 6 lagen en niet over de laagbouw. RW wil graag weten wat de ondergrens is van de KBG. Vanavond gaan we kijken waar we elkaar kunnen vinden qua massa en volume. Of blijkt er een dermate verschil te zijn dat we eerst wat anders moeten doen. 1

2 De KBG heeft per gereageerd of het misschien efficiënter is als je de gebouwen tegen elkaar aanbouwt en niet de hoogte in. Dit kan ook kosten besparen, doordat dan maar één hoofingang en één lift nodig zijn. Verder heeft de KBG geopperd om te kijken naar de mogelijkheid van het bouwen van een soortgelijk gebouw als de Orangerie. Wat volgens de KBG goed is aan het plan Orangerie, is dat er een goede invulling is gegeven aan de bestaande situatie. Het is de manier waarop het is ingepast. De vierde verdieping valt wat terug, waardoor het niet zo erg aanwezig is. Er zijn in het gebied veel overeenkomsten met de Brittenstein, zoals het water, de huizen. Het gaat om de massa, niet de materialisering. Zoals het parkeren bij de Orangerie is opgelost (half verdiept), is niet mogelijk bij de Brittenstein. Bij sociale woningbouw valt parkeren op het dak of half verdiept niet binnen het kader. Dit is te duur voor sociale woningbouw Het doel van vanavond is ook out-of-the- box denken. Laten we het samen verkennen. 4. Maquette: verkenning hoogte & massa deel 2 Er liggen nu twee suggesties: - Plan A. Het eerste plan met 2 bouwblokken waar het accent op de 6 e laag is afgehaald, zodat het gebouw nu wat lager is en 56 woningen bevat. - Plan B. Variant op Orangerie, aangepast naar sociale woningbouw: 1 compact gebouw. De hoogste laag van 5 verdiepingen langs het water en de laagste van 3 verdiepingen aansluitend aan de Brittenburg. In totaal 56 woningen: 16 woningen op 1 e en 2 e verdieping, 9 woningen op 3 e verdieping en 6 woningen op 4 e verdieping en dakaanzicht. Op de begane grond 9 woningen en parkeerplaatsen. Verder parkeerplaatsen conform plan A: in het groen aan zijde plantsoen en parkeerkoffers aan zijde Brittenburg/Vd Valk Boumanweg. Totaal 68 Parkeerplaatsen. (De architect heeft een kartonnen maquette meegenomen; plan B is globaal ingepast en niet zover uitgewerkt als plan A). Opmerkingen bij plan B: - Het pluspunt van plan B is dat er een mooie vijverpartij kan worden gecreëerd. Er is minder hoogbouw confronterend tegen de woningen. Er is meer lucht voor iedereen die er tegen aankijkt. Het gebouw is een stuk compacter en neemt minder ruimte in. Langs het water komt wel een wand van 5 lagen. Het gevelbeeld kan wel minder massief gemaakt worden. Het hoge gedeelte is minder storend voor de omgeving dan plan A. - De architect noemt twee belangrijke punten t.a.v. plan B. Het bestaande blok Orangerie is ingetekend. De gevel komt dichter op de straat - Bij dit plan moet je de waterlijn doorzetten en afbuigen naar de vijverpartij. Het talud loopt op gebouw af en ergens verdwijnt deze. Het gebouw staat 2

3 gedeeltelijk in het water. Het gebouw zit wat krap in de maat tussen straat en water, maar alles is wel op verantwoorde wijze. In de tekeningen zijn verschillende schalen gebruikt. In grondoppervlakte is plan B een stuk kleiner dan de Orangerie. - Het gebouw een kwartslag draaien om daarmee meer ruimte naar de straat te creëren, is parkeer-technisch niet wenselijk. - Bij dit plan krijg je twee ontsluitingen op de Brittenburg. Dit is nog een aandachtspunt. - Qua parkeren is nu gerekend met factor 1,2 op eigen terrein. Er wordt nog gekeken naar een optie van twee geschakelde gebouwen naast elkaar. Het nadeel hiervan is dat het een groot parkeerveld geeft, een lange gevelmassa en één schaduwkant, wat voor de groep toekomstige huurders aan deze kant, niet plezierig wonen is. Ook voor omwonenden is dit niet wenselijk. Hans merkt op dat bij de Orangerie de topverdieping inspringt, waardoor het compacter oogt. Deze variant (plan B) is een laag hoger. Het is een behoorlijke massa die de hoogte in gaat. En door niet inspringen oogt het hoger. De KBG vraagt of zij betere schetsen kan krijgen Hoe ligt het ten opzichte van de omgeving en met de Tollenaersingel? Actie: De architect stuurt aan de KBG een situatietekening op grotere schaal met de Tollenaersingel. Een dak aanzicht met lagen erin volstaat. De presentatie wordt ook toegestuurd. 5. Conclusies en argumenten De verkenning wordt afgesloten met een rondje wat er van de plannen wordt gevonden en naar welk plan in eerste instantie de voorkeur uitgaat: Annemarie: Geen absolute voorkeur. Eerste opzet is mooi, omdat er veel lucht in zit. Andere variant heeft waterpartij en meer ruimte aan de Vd Valk Boumanweg. Geen voorkeur. Annemieke: het is goed om de voor- en nadelen van beide varianten nog een keer af te wegen. Aan de kant van het water blijft een laag met 5 verdiepingen. Tijd nodig om het te laten bezinken. Hans heeft het meeste al gezegd. Bij het eerste plan is er duidelijk meer lucht door het los trekken van gebouwen. Er zijn weer andere nadelen zoals de hoogte. Henk: out-of-the- box gedachte is verassend. Zie er kansen in. Vraagt of er 3

4 meer luchtigheid of speelsheid in gevel van 5 hoog kan worden gebracht door bijvoorbeeld bovenste laag wat terug te leggen. Anders is er wel een lange wand. Mooie waterpartij, mooie entree. Compact, dus goed beheren en aandacht besteden aan hoe je het gebouw netjes houdt. Hier meer naar elkaar toe gericht wonen wat kan leiden tot een sociaal aspect. Het is belangrijk hoe het gebouw ligt ten opzichte van de omgeving. De grondgedachte is niet verkeerd. Voorkeur gaat uit naar plan B. Het is compacter, minder massaal. Jos: Als er nog een laag afgaat van het eerste plan heeft dat plan de voorkeur. Als dat niet kan, dan gaat de voorkeur uit naar plan B. Rob: lichte voorkeur voor plan B. Kijkt nog wel tegen hoge wand aan. De plek is gunstiger. Erik: Ruimtelijk gezien kan plan A in alle gevallen. Het is ontwikkel technisch gezien het meest interessant. Sta niet negatief tegenover plan B. Opmerkingen zijn voor de uitwerkingsfase. Voorkeur voor oorspronkelijk plan van Onix. Kees: de hoogte van 6 lagen is uit beide varianten en dat is winst. Lichte voorkeur voor Plan A, omdat dat meer statuur heeft. Meer nuanceringen in plan B en voordeel in parkeren wordt zeker niet afgewezen. Vier lagen in plan A is bijna niet te realiseren. Voor huurders zit er meer kwaliteit in plan A. Petra: nu lichte voorkeur voor eerste variant, maar grote vijver bij compacte variant B heeft ook kwaliteit en biedt mogelijkheden. Haiko: kijk naar typologie. Voor Vd Valk Boumanweg oogt het tweede gebouw klassieker. Er is een ander spel met de ruimte. Van binnenuit gezien heeft plan A een brede woning. Er is meer geveloppervlakte voor het eventueel realiseren van een tweede slaapkamer. Dit is moeilijker te realiseren in plan B. Vanuit omliggende woningen gezien tweede plan beter. Ook in tweede variant zitten kwaliteiten. Lichte voorkeur voor plan A, maar ook bij plan B is iets moois te maken. Groencompensatie moet worden opgelost. Water blijft of wordt zelfs meer. De gemeente vraagt of RW nog iets kan toelichten over de ondergrens voor het minimaal aantal woningen en de haalbaarheid. Hoe komt RW tot aantallen? 4

5 Erik: Dit is gebaseerd op bouwkosten en efficiëntie. Het is sociale woningbouw. Meest belangrijke is de grondexploitatie (GREX). In basis komt het erop neer dat grondwaarde gedekt moet worden met aantal toekomstige bewoners/huurprijs. Er worden allerlei kosten gemaakt om grond bouwrijp te maken. Het pakket kosten moet dekkend zijn t.a.v. aantal woningen. RW moet nog de grond kopen bij de gemeente en gaat nog in gesprek over de grondprijs. Dit alles is gekoppeld aan de renteteller. RW wil graag realiseren. Er zijn aannames gemaakt en hiermee kom je op een bepaald aantal. Het minimum aantal zit op ca. 60 woningen. Actie: Er wordt afgesproken dat de KBG over beide varianten nadenkt en vanuit haar rol een advies uitbrengt. Het aanbod van RW om de maquette te bekijken blijft staan. 6. Nieuwsbrief In eerste nieuwsbrief is gemeld dat de volgende in maart/april verschijnt. Zijn er punten te melden? Als in maart het volgend overleg is, is er waarschijnlijk meer nieuws te melden. Dit afwachten. Anita stuurt aantal data voor overleg half / eind maart door. 7. Rondvraag Haiko merkt op dat er tot nu toe alleen gekeken is waar het minder kan. Hij vraagt aan KBG of ze ook na willen denken waar het meer mag zijn. Dit kan meehelpen tot een oplossing. Kees: Vanavond goed ons best gedaan om te verkennen wat mogelijk is. 8. Afsluiting De voorzitter sluit vergadering om uur. 5

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Verslag T.a.v. Onderwerp Datum : Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Algemeen: De bewonersbijeenkomst is onderdeel

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet

Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet Eindrapportage actieplan Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet Advies VO-raad Januari 2010 Annemiek Staarman en Karin Monnink, VO-raad Met medewerking van Hélène van Oostrom 1 Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF!

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Mag het ook samen? Gemeente Rotterdam Veldacademie SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Er komt een moment in je leven dat je op zoek gaat naar een grotere woning! Je maakt promotie, waardoor

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie