werkconferentie 17 april 2015 voor de metropool 24 april 2015 Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werkconferentie 17 april 2015 voor de metropool 24 april 2015 Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor"

Transcriptie

1 werkconferentie 17 april 2015 LANDSCHAP ALS VESTIGINGSKLIMAAT voor de metropool SAMENVATTING 24 april 2015 Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor I

2 BOTTUM UP: ROnde Langs De LandschapstafelS Van Rijksbuffer tot Landschapstafel Duin, Horst en Weide Eiland van IJsselmonde Hof van Delfland Voorne Putten TOP DOWN: UNIEKE METROPOLITANE LANDSCHAPPEN Sterke Metropolitane Landschappen Vier Versterkte Metropolitane Landschappen Verbinding Stad en Ommeland werkconferentie 17 april 2015 II Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor III

3 Van rijksbufferzone tot landschapstafel Verstedelijking Verstedelijking 2020 Metropool? =Metropolitaan landschap?! Rijksbufferzones, Recreatieschappen, v.a betekenis in de Metropolitane context, identiteit Mate van Stedelijke druk (infrastructuur, bebouwing) Stad Land Verbindingen (fietsen vaarroutes, poorten) Aanwezigheid van bestemmingen De vier landschapstafels in oprichting: stedelijk gebied wordt gezien als onderdeel van het werkveld. 5 6 Verhouding cultuurhistorische authenticiteit / natuurwaarden / recreatielandschap Plattelandseconomie, rol van (agrarisch) ondernemers 7 8 Beleefbaarheid van Buitens/ parken/cultureel erfgoed Mate van verrommeling, glassanering Topografische kaart van de 23 gemeenten die samen de MRDH vormen 9 Betrokkenheid van burgers/ ondernemers/bedrijfsleven bij de landschapstafels IV Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor V

4 duin, horst EN weide Duin, Horst en Weide samengevat 1 Duin, Horst en Weide is sterk gedefinieerd en herkenbaar vanuit de omliggende kernen en steden. Particulieren hebben zich altijd ingespannen voor- en betrokken gevoeld bij het gebied. Cultuurhistorische lijnen verbinden zowel fysiek als programmatisch het landschap met de stad. Meerjarenprogramma Duin, Horst en Weide. Sterk gedefinieerd gebied met de drie karakters: Duin, Horst en Weide. Historische relatie tussen bodem, landschapstype en cultuurhistorische ontwikkeling nog steeds intact ondanks hoge stedelijke druk. Agr. Natuurvereniging Santvoorde (10 boeren) in het hart van DHW. Nadrukkelijk zichtbaar vanaf station Voorschoten. Glassanering in de Duivenvoorde Corridor tussen Voorschoten en Leidschendam. 2 3 Stedelijke druk is relatief beperkt door de van oudsher beschermde status en actieve betrokkenheid van burgers daarin. De aanleg van de Rijnlandroute gaat door, bewoners werken (inmiddels) mee aan de beste inpassing. De stad-land verbindingen zijn duidelijk benoemd en deels in uitvoering. Er zijn nog flinke barrières te slechten in de infra lijnen parallel aan de kust. Ecoduct over A4 gaat voorlopig niet door. Faunapassage over de A44 wel. Lokale verbindingen kunnen beter, bijvoorbeeld het plan voor de Driemanspolder. Deze wordt momenteel als te in zichzelf gekeerd bevonden (Bestemmingen + beleefbaarheid cultureel erfgoed) Er zijn diverse bestemmingen en actieve ondernemers in het gebied. Behalve de drie belangrijke cultuurhistorische publieksiconen behorende bij de specifieke landschappen (Meijendel, Duivenvoorde, Molendriegang), wordt nu ook breder ingezet op cultureel erfgoed DHW heeft een zeer sterke (samengestelde) identiteit van duinen, strandwallen en polderlandschap, en kent een zeer hoge dichtheid aan cultureel erfgoed die soms ook averechts werkt (ondoordringbaarheid van de landgoederenzone). Er is geen geschiedenis van recreatieschappen. De duinen zijn als natuurgebied nauw verweven met de cultuurgeschiedenis van het gebied. (Pacht)boeren zijn van vitaal belang voor het centrale en oostelijk deel van het gebied. De boeren zijn in klein verband verenigd in Agr. Natuurvereniging Santvoorde en onderdel van de Groene Klaver (bestaande uit 4 ANV s rondom Leiden) die onder andere ook landschapsbeheertaken coördineren. Glassanering in Duivenvoordecorridor loopt. Het gebied is van vitaal belang voor de connectiviteit binnen DHW maar kent een eigen planproces met apart Quality team. In 2015 wordt een eerste recreatiepad aangelegd en worden de eerste woningen opgeleverd in Haagwijk aan de Vliet. De landschapstafel is relatief duidelijk bezet. Oorspronkelijk bestaat de stuurgroep DHW voornamelijk uit Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. Nu ook Zoetermeer, Leiden en Den Haag. Daarnaast zijn maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders en enkele private partijen waaronder een groot bedrijf als Van der Valk betrokken. Publieksicoon Meijendel (duin). Publieksicoon Duivenvoorde (horst). Publieksicoon Molendriegang (weide). Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide. Uitvoeringsprogramma. Pact van Duivenvoorde en Brons Partners. Februari Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide. Sleutel tot uitvoering. Visie. Pact van Duivenvoorde en Brons en Partners. Meerjarenprogramma DHW Paul Zuidgeest Landschapsarchitectuur Stedelijke druk: het toekomstige tracé van de Rijnlandroute. Bewoners participeren bij de inpassing. VI Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor VII

5 s 07 ied n onderhoud door Waterschap Hollandse Delta lanvorming ad ad het landschap van morgen 0 1,2 km isters, Apeldoorn geen rechten worden ontleend. A0 - schaal 1: Alleen voor intern gebruik 12 september RS01 In opdracht van DLG Hoogvliet Kijvelanden Bos Valckesteijn Poortugaal Slaperskade Dijkwal Varleweg Groene Oud N492 Zantelwetering Oud-Beijerland Rhoon Bos Rhoon Rijsdijk Essendijk A15 Achter Blinde Weg OUDE MAAS Zeedijk Het Essendijk Molenpolderse Zeedijk Heinenoord ROTTERDAM A29 Groote Kilweg Duiker Barendrecht Haven Oude Veer Ziedewijdse Zwet Verbindingsweg Bolnes Donckse Velden Fase 1 Donckse Velden Fase 3 Wevershoek P Waalbos Fase 2 P Waalbos Fase 1 Noldijk Waal Heerjansdam Puttershoek Lindtse Dijk Devel De Hooge Nesse E19 Lagendijk Develbos W Fase 1 Donckse Velden Fase 2b A16 Waalweg Rijsoord Waalbos Fase 1 Devel Develbos Fase 3 Develbos Fase 2 Donckse Velden Fase 2a Ridderkerk De Nes Bos Rijsoord A15 Waal Sandelingen Ambacht Zwijndrecht Oudelandse Hendrik-Ido-Ambacht Eiland van ijsselmonde Ijsselmonde samengevat selmonde CONCEPT Ontwikkelprogramma Groen IJsselmonde 2015/2016 (2015). Duifhuisweg Poortugaalsche Rhoonsedijk Kleidijk Omloopseweg Zegenpolderse Dijk Achterdijk Rijsdijk Schenkeldijk Oudeweg Portlandse Korte Weg Veerweg Poelweg Weegje Heinenoordtunnel Achterzeedijk 3e Barendrechtseweg Ziedewijdse Dijk Borgman pad Blaakwetering Waalweg OUDE MAAS Langeweg Develweg Lindeweg Rijksstraatweg Langeweg Oostmolendijk Website IJsselmonde: open oproep voor deelname aan landschapstafel. De stedelijke druk is enorm en het gebied heeft een zwakke identiteit; Kijfhoek in het hart van het landschap De actieve gemeenten op IJsselmonde: Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk + Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht zijn lokaal georiënteerd: Rotterdam is sinds 2008 aangehaakt. (9) Landschapstafel in oprichting via kwartiermaker, via bestuurders gemeenten. Grote bedrijven doen (nog) niet mee, Open oproep voor deelname aan landschapstafel. Rijke oogst is vertaald in Ontwikkelprogramma (maart 2015). Buytenland van Rhoon wordt waarschijnlijk eigen coöperatie. Stedelijke druk is enorm vooral in Oost Ijsselmonde. de laatste decennia hebben woningbouw, bedrijventerrein, spoorlijnen en infra een groot deel van het landschap opgeslokt. Daarnaast is een groot deel van het oorspronkelijke landschap vervangen door recreatielandschap (landinrichting 97). Moeilijk te herkennen identiteit als gevolg. Het aanleggen van routes is het belangrijkste middel in het aanbrengen van samenhang binnen het gebied en daar wordt volop aan gewerkt. Ook in het recente ontwikkelprogramma opgenomen in diverse projecten. Succesvol is de Blauwe verbinding. De Maas als belangrijke als regionale spelverdeler wellicht nog onderbenut (Erasmus-Huis ten Donck-Kinderdiijk-Villa Augustus). Vooralsnog kent IJsselmonde nauwelijks bestemmingen met regionale bekendheid, al heeft kasteel van Rhoon die potentie. Er zijn veel lokaal gewaardeerde pareltjes en besloten voorzieningen zoals boerderij De Buytenhof en de kinderboerderij van Barendrecht. Nieuwe kansrijke initiatieven rond Huis ten Donck en Natuurgoed Ziedewij (ook benoemd als icoonproject). De landschappelijke identiteit van het gebied is zwak. Het oorspronkelijk agrarisch karakter is alleen in het Buytenland van Rhoon nog sterk voelbaar. De kreken en akkers op Oost IJsselmonde bieden onvoldoende tegenwicht aan infra, footloose recreatielandschap, tuinbouw en woningbouw. Cultuurhistorisch onderzoek voor met name landschap is benoemd als icoonproject in het recente ontwikkelprogramma. Grondgebonden landbouw is een peiler in de visie maar de tuinders en akkerbouwers zijn erg gefragmenteerd gesitueerd en georganiseerd. Er is een verschil tussen West IJsselmonde (Buytenland van Rhoon) en het gebied rond het Waeltje en de Devel waar de resterende boeren wel willen groeien maar hun kavels niet verder kunnen optimaliseren. Het gesprek tussen bestuur en agrariërs is benoemd als icoonproject. Ook in relatie tot Lekker Ijsselmonde. Landinrichtingsplan Deltapoort Gebiedsvisie 2025 (2012). Routes zijn een belangrijk middel om samenhang aan te brengen binnen het gebied. 7 Nog veel kleinschalig (agrarisch) erfgoed aanwezig, Cultuurhistorisch waardevolle plekken zijn veelal verdwenen (Develstein) of beperkt toegankelijk (Huis ten Donck, Kasteel van Rhoon, de Oliphant). Kasteel Valckesteijn en Huis ten Donck zijn benoemd als icoonproject. 8 Glassanering loopt, extra geld toegezegd door GS maar voortgang nog beperkt. Via Mooi IJsselmonde kunnen particulieren voormalige glaskavels kopen voor woningbouw. Veel dominante infrastructuur en kleinschalige verrommeling ( verpaarding ).Nog veel te ontwikkelen bedrijventerrein. Schapsplan IJsselmonde IJsselmonde: recreatie mooi dichtbij. (2012) Recreatieschap IJsselmonde Ontwikkelprogramma Groen IJsselmonde 2015/2016 (2015) Deltapoort 2025, Gebiedsvisie, februari Zuidvleugel Deltapoort. Opgave sanering verspreid staand glas op IJsselmonde. Landinrichtingsplan, Herinrichting IJsselmonde. Geactualiseerde versie (2013) DLG Deltapoort in uitvoering, PDF met lagen (2014) Zuidvleugel Deltapoort VIII Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor IX

6 Hof van Delfland Hof van delfland samengevat 1 Nadrukkelijk bewustzijn van Metropolitane importantie van het landschap. Rotterdam vanzelfsprekend meer betrokken dan Den Haag. Hof van Delfland is grootste in omvang van alle landschapstafels en meest centraal gelegen, daardoor is het overzicht lastig, kust, veenweide kerngebied en Rottemeren zijn niet/nauwelijks verbonden. Westland minder aangehaakt. Veel hoogstedelijke druk: Blankenburgtunnel, het tracé van de A4 en de verbinding van de A13 en A Veel hoogstedelijke druk, met name grote Infrastructurele ingrepen: A4 (IODS compensatie: 20 miljoen, wordt oa gebruikt voor glassanering), Blankenburgtunnel (toegezegde extra compensatie 25 miljoen), A13-A16 (geen extra compensatie?) Nadrukkelijke zoektocht naar fysiek sterke verbindingen met de stad (Hofland routes, stadspoorten). Lang niet vanzelfsprekend vanwege in zichzelf gekeerde wijken/ recreatiebossen langs de randen van het gebied ( 70). Historische stad-land verbindingen zijn vaak discontinu (Schiedamse Schie) en/of geflankeerd door bedrijventerreinen (Delftse Schie). 4 Breed scala aan bestemmingen (Rottemeren, Hodenpijl, strandtenten etc.) maar weinig regio overstijgende bestemmingen. Nadrukkelijke zoektocht naar sterke fysieke verbindingen (Polderpad), om de barrièrewerking in het gebied op te heffen. 5 Sterke Identiteit van het landschap (cultuurhistorisch, landbouwkundig, slow), stadsranden en Rottemeren gebied kent veel footloose recreatieve inrichting. De plannen voor het Bentwoud (nog gebaseerd op opnamecapaciteiten. versus die van de Bonnenpolder (behoud cultuurlandschap met nadruk op de aanleg van een route) illustreren de kanteling in het denken. Delftlandse kust van zeer lokale betekenis in verhouding tot de duinen ten noorden van Scheveningen. Ruimtelijke visie Hof van Delfland 2025 (2010). 6 7 Grondgebonden landbouw, met name veeteelt, is dominant grondgebruik. Levensvatbaarheid van de boerenbedrijven goed zeker na afschaffing vh melkquotum. Samenwerking kan beter. Westlandse bedrijven doen (nog) niet mee. Met name agrarisch en landschappelijk erfgoed. Buitens en landgoederen spelen geen rol (meer) van betekenis. Begin 2015 is er een uitgebreid onderzoek gedaan naar de Tempel opgeleverd in opdracht van gemeente Rotterdam. Vitale grondgebonden melkveehouderijen zijn dominant in het landschap. 8 9 Glassanering verloopt goed, verrommeling dreigt met name op private erven en langs de A13. De Hoflandraad is vervangen door Landschapstafel in oprichting, formele status is nog nader te bepalen. Hof van Delfland omvat onder andere de kust en Rottemeren. Deze zijn nauwelijks verbonden en verschillend in karakter. Gebiedsvisie Delflandse Kust. Schapsplan Rottemeren. Projectkaart Hof van Delfland (2013) Hof van Delfland Raad. Uitvoeringsprogramma Hof van Delfland Hof van Delfland Raad. Ruimtelijke Visie, Hof van Delfland (2010) Hof van Delfland Raad. Landschapsplan Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding, concept (2015) Feddes Olthof. Schapsplan Rottemeren Recreatieschap Rottemeren Gebiedsvisie Delflandse Kust De Tempel en Nieuw Rhodenrijs (2015) Bureau voor historische Tuinen, Parken en Landschappen. Breed scala aan bestemmingen, maar deze zijn weinig gebiedsoverstijgend. Buitens en landgoederen spelen geen rol meer. X Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XI

7 Voorne-putten Voorne-putten samengevat Gebiedsplan Voorne-Putten-Rozenburg en kaart Kreken Kweken. Voorne Putten is gelegen op de overgang van stad en delta, en heeft daarom een belangrijke relatie met rotterdam. 60% van de inwoners heeft een werkrelatie met de havenstad. Het gebiedsplan richt zich op het maken van verbindingen (fietsen, wandelen en varen) en het creëren van nieuwe bestemmingen. Akkerbouw is een dominante vorm van grondgebruik Gemeenten Hellevoetsluis, Nisserwaard, Brielle en Westvoorne werken intensief samen in ISVP, Rotterdam ook actief betrokken. Uitloop van het Metropolitane Gebied van de MRDH, 60% van de werkende inwoners (...) van Voorne Putten heeft een arbeidsrelatie met Rotterdam. (9) Landschapstafel in oprichting wordt getrokken door ISVP en Rotterdam is aangesloten. Eerste bijeenkomst was op 16/4. Beperkt stedelijke druk. Geen grote infrastructurele ingrepen of bouwopgaven, wel dreigende verrommeling van de Noordrand, dorpsranden en erven. Stad land verbindingen zijn vooral auto gerelateerd. Gebiedsplan kent diverse poorten waarbij de N57 het meest tot de verbeelding sprekend is. Fietsroutenetwerk is bijna compleet. Vaarroutes op Voorne Putten zijn het volgende onderwerp. Voorne Putten kent de meeste bestemmingen in de binnenduinrand en aan zee. Van regionale betekenis is oa Aan Zee. Bestemmingen in het binnenland en langs het Haringvliet komen nog niet echt van de grond. (Hellevoetsluis heeft een prachtige binnenstad, Herinrichting van de Bernisse biedt potentie in combinatie met completeren van het fietsnetwerk met accent bij spuimonding Identiteiten van het landschap in gebiedsprofiel goed benoemd, behoefte aan (her)waardering van cultuurhistorische waarden komt oa tot uitdrukking in herbouw zeekoepel op initiatief van particuliere stichting Ook de Herinrichting van recreatiegebied de Bernisse wordt gebaseerd op historische betekenis van de vaarweg waaraan op handel bloeiende stadjes waren gesitueerd. 6 8 Grondgebonden landbouw, met name akkerbouw, is dominant grondgebruik. Akkerbouwers werken beperkt samen en innoveren beperkt in vergelijking met de akkerbouwers Hoeksche Waard. Er is geen afzetkanaal voor de regionale markt of agrarische Natuurvereniging, Nu vooral via de Greenery in Barendrecht. Glastuinbouw sanering loopt: vrijspelen van de vestingwerken van Brielle en de binnenduinrand. Nadrukkelijke zoektocht naar opgave van de Noordrand (voorkomen verrommeling, faciliteren bedrijvigheid, mogelijk windmolens aan de zuidzijde van het Hartelkanaal). Marketingbureau Op Voorne Putten. De herontwikkeling van de Noordrand is een belangrijke opgave (verrommeling voorkomen, bedrijvigheid faciliteren en reageren op de windmolenproblematiek). Er is een beperkte stedelijke druk. Gebiedsplan Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Noordrand Voorne-Putten, werksessie 4. (2015) Kreken Kweken (2008) Samenwerkingsovereenkomst voor het Krekenplan Voorne-Putten. Plattelandstoeristische activiteiten op Voorne-Putten (2015) Natuurlijk Voorne-Putten Gebiedsprofiel Voorne-Putten (2013) Provincie Zuid Holland Glassaneringsopgave loopt: vrijspelen van de vestingwerken en de binnenduinrand. XII Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XIII

8 bestaande Sterke metropolitane landschappen Duin, Horst en Weide: landgoederen en buitens. Alblasser- en Krimpenerwaard: Kinderdijk en weides. Biesbosch. Delta: Dijken, polders en groot water. De kampioenen buiten de MRDH XIV Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XV

9 vier versterkte metropolitane landschappen Central Park DelflanD RotteMeren Delflandse Duinen Aanwaspolders & De MaaS XVI Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XVII

10 VAN HOFPLEIN N AAR VILLA AUGUSTUS verbinding STAD EN OMMELAND KAAG BRAASEM NOORDZEEEROUTE MEIJENDEL VOORSTRAAT LEIDSE SINGELS INTERNATIONAAL PARK KIJKDUIN PIER SCHEVENINGEN HOFVIJVER HAAGSE BOS DUIVENVOORDE VLIETLANDEN MOLENDRIEGANG VAN HOFSTAD NAAR HOOFDSTAD ROTTE - AMSTELPAD ZANDMOTOR DELFTSE HOUT WEEGJE REEUWIJKSE PLASSEN VLUCHTENBURG HONSELAARSDIJK HISTORISCH CENTRUM DELFT BOTANISCHE TUIN KAASMARKT ROTTEMEREN Fijnmazig netwerk (fietsen en varen. Voortbouwen lopende initiatieven om het netwerk te verbeteren, zoals het Polderpad. Slow Lanes: Routes van Allure. Hoofdroutes van Hofstad naar Hofplein etc. Deels ook voortbouwend op lopende initiatieven. Verbonden Vaarnetwerk voor grote en kleine vaart. Deels ook voortbouwend op lopende initiatieven als Randstadwaterbaan. Bestemmingen, parken en tuinen met culturele betekenis. Het benutten van bestaand potentieel door uitgeven van nieuwe concessies. HOEK VAN HOLLAND MAASVLAKTE II OOSTVOORNSE MEER DE DUINHUISJES STRYPEMONDE VOORNSE DUIN VAN KUSTPLAATS NAAR HAVENSTAD BRIELSE MEER BRIELLE KREKEN KRABBEPLAS VAN HOFVIJVER TOT EUROMAST MAAS HOFWIJK DE TEMPEL SCHIE - DIERGAARDE BLIJDORP HET PARK ZUIDERPARK VALCKENSTEIN ROTTE NIEUW BUITEN EUROMAST LAURENSKERK HOTEL NEW YORK KRALINGSE PLAS HUYS TEN DONCK ZEVENHUIZERPLAS VAN COOLSINGEL NAAR CATHERIJNESINGEL KINDERDIJK BADSTRAND ROCKANJE KASTEEL VAN RHOON MOORDENAARSLIJNTJE BUYTENLAND VAN RHOON BERNISSE VAN TIENGEMETEN TOT DE ERASMUSBRUG HOGE DEVEL VILLA AUGUSTUS TIENGEMETEN Slow Lane: Maas, Schie en Rotte. XVIII Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XIX

11 werkconferentie 17 april 2015 Op 17 april 2015 is de oogst van zowel de inventariserende ronde langs de Landschapstafel i/o gepresenteerd als de eerste contouren van het overkoepelende perspectief. Op de presentatie is in twee sessies gereflecteerd met de aanwezige: vertegenwoordigers van de gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijk middenvelden. Aansluitend zijn de resultaten gepresenteerd in dialoogvorm met betrokken bestuurders. XX Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XXI

12 Resultaat tafel 1 Resultaat tafel 2 Uniek metropolitaan Landschap Verbindingen tussen stad en ommeland Vragen en gedachten die naar voren kwamen: Ja, er moet een schepje bovenop! Metropolitane landschappen vergen keuzes voor uniciteit, zoals De RotteMeren of een substantieel Kustlandschap, een echte pleisterplaats in Delfland. De Maas mag niet ontbreken als Uniek Metropolitaan Landschap. De boeren zijn bepalend in het geheel, niet alleen voor de aanwaspolders. Vestigingsklimaat voor mensen of bedrijven? Of beide? Vestigingsklimaat is de combinatie van steden, voorzieningen en natuur- en cultuurlandschap. Waarom nog nieuwe bedrijven terreinen? Verdichten in plaats van uitleggen. Waar te verdichten? Benadruk de verschillen tussen de steden, niet alles hetzelfde. Hoe kan je waarden meten? Toekomstbestendigheid van de boeren: - betrek boeren (nog) meer bij recreatie en beheer - bedrijfsopvolging is een probleem, investeringen en planologische beperkingen zijn te grote barrière. Het slechten van fysieke verbinding en barrières. Vragen en gedachten die naar voren kwamen: Intensiveer de overstappunten van het openbaar vervoer naar de Slowlanes. Combineren van de verschillende Slow modaliteiten (gaat verder dan de TOP s). Benut het OV-fietssysteem beter waarbij fietsen niet op hetzelfde punt hoeven te worden geretourneerd (vgl. Londen, Parijs en Barcelona). Verbind de deelgebieden met de stad maar ook met elkaar. Er is nog steeds sprake van isolatie (bv. de randen rond t Woudt). Verbindt langs iconische lijnen als de trekvaart maar ook de Rotte (Hof v Delfland) via Zoetermeer op de Vliet aansluiten (Duin Horst en Weide), of de Rotte naar de Kern van Schie. Een aantal zitten al in de landschapstafels zoals Van Zee Tot Zweth. Bestemmingen zijn inderdaad ZEER bepalend. Hou hierbij met name de aard van de bestemmingen in de gaten, de menselijke maat/kleinschaligheid/intimiteit. Ondersteun economisch gezonde ondernemingen in het buitengebied: wees een faciliterende overheid en vergroot het marktbewustzijn. XXII Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XXIII

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE.

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE. Hoogvliet Poortugaal Spijkenisse Hellevoetsluis 4 Zuidland Nieuw-Beijerland Oud-Beijerland 3 6 1 HOEKSCHE WAARD 2 GOEREE-OVERFLAKKEE 7 5 0 2,5 5 km Projecten 1 Agroranden 2 Ontsluiting Tiengemeten 3 Proeftuin

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I Leefomgeving Opgave 7 Proefproject Zandmotor langs de Delflandse kust Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 1p 25 Hoe wordt het type kustbeheer genoemd waarvan

Nadere informatie

Intentieverklaring Duin Horst & Weide. Maart 2016 EINDCONCEPT

Intentieverklaring Duin Horst & Weide. Maart 2016 EINDCONCEPT Intentieverklaring Duin Horst & Weide Maart 2016 EINDCONCEPT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, vertegenwoordigd door de heer A.J.M. Zonneveld, voorzitter. 2. ANWB, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp Golfbaan Kerkehout Schetsontwerp Golfbaan kerkehout Schetsontwerp Opdrachtgever Leidschendamse Golfvereniging In samenwerking met Grontmij en Alan Rijks Locatie Kerkehout, Zuid Holland Soort project schetsontwerp

Nadere informatie

Bezoek en waardering van groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011

Bezoek en waardering van groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Centrum voor Onderzoek en Statistiek Feitenkaart Bezoek en waardering van groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011 Eind 2011 hield het Centrum voor Onderzoek en

Nadere informatie

Verslag stakeholderbijeenkomst Deltapoort op 18, 21 en 29 maart 2011

Verslag stakeholderbijeenkomst Deltapoort op 18, 21 en 29 maart 2011 Verslag stakeholderbijeenkomst Deltapoort op 18, 21 en 29 maart 2011 Op 18, 21 en 29 maart 2011 heeft het programmateam Deltapoort bijeenkomsten in het gebied georganiseerd, met de bedoeling stakeholders

Nadere informatie

Verkenning Metropolitaan landschap Hof van Delfland inclusief: Delflandse kust, Westlandse Zoom, Buytenhout en Rottemeren

Verkenning Metropolitaan landschap Hof van Delfland inclusief: Delflandse kust, Westlandse Zoom, Buytenhout en Rottemeren Verkenning Metropolitaan landschap Hof van Delfland inclusief: Delflandse kust, Westlandse Zoom, Buytenhout en Rottemeren Opdrachtgevers: Wethouder Revis, Den Haag Wethouder Van Huffelen, Rotterdam i.s.m.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Groen 2015

Uitvoeringsprogramma Groen 2015 inter Uitvoeringsprogramma Groen 2015 Aanvullende Programmering Vastgesteld door Gedeputeerde Staten 23 juni 2015 TOELICHTING Dit document is een aanvulling op het eerder vastgestelde Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Het Groene Hart mooi dichtbij ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Groene Hart mooi dichtbij Een recreatievisie voor het Groene Hart Voor recreatie buitenshuis wil

Nadere informatie

Agenda workshop De vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling

Agenda workshop De vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling Agenda workshop De vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling 1. Voorstelronde 2. Presentatie Rob Berkers: theoretisch 3. Presentatie Lennert Langerak: praktisch 4. Discussie 5. Afsluiting De vrijetijdssector

Nadere informatie

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan Bijlage 2 Tabel met vaarwegen Waterschap Hollandse Delta Wateren Lijst A Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) -- Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) Voedingskanaal (1.127) - BZM n.v.t. Hollandse

Nadere informatie

Landelijk waterrijk wonen in polder Nieuw Reijerwaard

Landelijk waterrijk wonen in polder Nieuw Reijerwaard Landelijk waterrijk wonen in polder Nieuw Reijerwaard Alternatief plan voor Nieuw Reijerwaard De kosten van de gronden van Nieuw Reijerwaard zijn dermate hoog (meer dan 300,-/m2) dat het de vraag is of

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Agenda Groen voor de Stad

Agenda Groen voor de Stad Agenda Groen voor de Stad Een nieuw Haags groenbeleid Derde stadsgesprek, 19 april 2016 Programma 1. Opening 2. Presentatie: resultaten gesprek met de stad 3. Deelsessies 4. Vervolg 5. Afronding en borrel

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

De Korte Vliet variant

De Korte Vliet variant De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later In de regio Holland Rijnland moeten nieuwe woningen, bedrijfslocaties en infrastructuur

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland, met 3,5 miljoen mensen en veel economische bedrijvigheid.

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP HET LANDSCHAP IN DE MRDH -ACHTERGRONDDOCUMENT-

PERSPECTIEF OP HET LANDSCHAP IN DE MRDH -ACHTERGRONDDOCUMENT- PSPECTIEF P HET LSCHP I E MRH -CHTGRCUMET- 1 R EE WEKE PSPECTIEF VR HET LSCHP IHU Landschap als vestigingsfactor in de MRH Urgentie van Rijksbuffer tot Landschapstafel Ronde langs de Landschapstafels Perspectief

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Colofon Titel: Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Documentnummer: A12.003139 Status: Vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bijlage 2 Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid en infrastructuur Quality of life: verbeteren ruimtelijke kwaliteit Studies naar innovatieve technieken en inpassing Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

Duin Horst & Weide de sleutel tot uitvoering

Duin Horst & Weide de sleutel tot uitvoering Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide de sleutel tot uitvoering visie (concept) maart 2011 Colofon Opdrachtgever Pact van Duivenvoorde p/a gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL Wassenaar Contactpersoon

Nadere informatie

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Dr. Enne de Boer TU Delft, Faculteit CiTG, Afdeling Transport en Planning e.deboer@tudelft.nl Dirk-Jan

Nadere informatie

Op uw verzoek stuur ik u bijgaand enige informatie inzake een golfclinic op Rhoon golfcenter.

Op uw verzoek stuur ik u bijgaand enige informatie inzake een golfclinic op Rhoon golfcenter. Betreft: informatie inzake golfclinic Geachte heer, mevrouw, Op uw verzoek stuur ik u bijgaand enige informatie inzake een golfclinic op Rhoon golfcenter. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Effecten. Zuidvleugel

Effecten. Zuidvleugel 4 Effecten Zuidvleugel 19 Invloedsgebieden De reistijden van verplaatsingen van of naar een locatie bepalen de grootte van het invloedsgebied van een locatie. In dit hoofdstuk richten wij ons op hoeveel

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Samen werken aan een groene Rotterdamse Regio

Samen werken aan een groene Rotterdamse Regio Samen werken aan een groene Rotterdamse Regio Regionaal Groenblauw Structuurplan 2 BOUWEN AAN SAMENHANG Stadsregio Rotterdam wordt groener De ontwikkeling van voldoende groen in de Rotterdamse regio is

Nadere informatie

Verkenning RV Rijnland van mogelijke vaarverbindingen Vlietland Rotte

Verkenning RV Rijnland van mogelijke vaarverbindingen Vlietland Rotte Bijlage 1 bij zienswijze RV Rijnland Verkenning RV Rijnland van mogelijke vaarverbindingen Vlietland Rotte 1. Historie De ontwikkeling van de vaarweg van Rotterdam via de Rotte noordwaarts en die via Delft

Nadere informatie

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel.

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel. Samenvatting toelichting 10 en Waterweg Gebied Het gebied van de 10 en beslaat een aaneengesloten stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam en Rotterdam. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door

Nadere informatie

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Themabijeenkomst natuur en landschap Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma (Toekomst) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00 uur) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging.

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging. gemeente Zaanstad Uitnodiging AAN Raad DATUM 11 maart 2016 ONDERWERP Uitnodiging Babel Geachte leden van de raad c.s, Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam,

Nadere informatie

In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen.

In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen. PROJECTENOVERZICHT MIDDEN-DELFLAND 2025 In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen. Van deze projecten

Nadere informatie

projectenveloppe & denkstarter Limes miles Reis je rijk!

projectenveloppe & denkstarter Limes miles Reis je rijk! projectenveloppe & denkstarter Limes miles Reis je rijk! Inhoud Projectenveloppe 3 Matilo 7 Op de lijn Denkstarter 8 Limes miles 9 Inleiding 10 In woorden 11 Opgevangen 12 Sfeer 2 Limes miles projectenveloppe

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 26 oktober 2016 Aanleiding van het onderzoek Actualisering oude normen (1953-1960): nieuwe normering 2017 Deltaprogramma:

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Deltanetwerk, 29 november 2012

Deltanetwerk, 29 november 2012 Deltanetwerk, 29 november 2012 Kust- en Deltaontwikkeling in Zuid-Holland Mr. A.M. Kleij MPA Programmadirecteur provincie Zuid-Holland De Zuidvleugel Integrale visie gebiedsontwikkeling Integrale ontwikkeling

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

De Peel-Raamstelling in stelling

De Peel-Raamstelling in stelling De Peel-Raamstelling in stelling In het oostelijk deel van Noord-Brabant en deels in Limburg ligt een 20ste eeuwse verdedigingslinie: de Peel-Raamstelling. Verdedigingslinies maken deel uit van ons cultuurlandschap

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

ijsselmonde natuur- en recreatieschap grienden > Zuidelijk Randpark > Oude Waal en Devel > Rhoonse en Carnisse Maas > Oosterpark Jaaroverzicht 2005

ijsselmonde natuur- en recreatieschap grienden > Zuidelijk Randpark > Oude Waal en Devel > Rhoonse en Carnisse Maas > Oosterpark Jaaroverzicht 2005 Jaaroverzicht 2005 natuur- en recreatieschap ijsselmonde Waal en Devel > Rhoonse en Carnisse grienden > Zuidelijk Randpark > Oude Maas > Oosterpark 05 Û fietesen roeien Maasoeverspoorweg vogels kijken

Nadere informatie

Bijlagen Referenties en kaarten

Bijlagen Referenties en kaarten Bijlagen Referenties en kaarten 2020 Visie 2020 95 Groen - Blauw Natuur en ecologie 96 Water 97 Mobiliteit Weginfrastructuur 98 Openbaar vervoer 99 Fietspaden 100 Wonen Economie Woningbouwlocaties 101

Nadere informatie

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland De kracht van Midden-Holland Koersnotitie Midden-Holland Oktober 2013 Positie Midden-Holland in zuidelijke Randstad In deze koersnotitie wordt weergegeven waar Midden-Holland voor staat, welke koers Midden-Holland

Nadere informatie

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1 780 AA DEN HELDER GEMEENTE DEN HELDER HtèEKOW&'J q lllfjl?315 Stuknummer: AM5.03476 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Gebiedsprofiel Duin Horst en Weide

Gebiedsprofiel Duin Horst en Weide Gebiedsprofiel Duin Horst en Weide Gebiedsprofiel Duin Horst en Weide Opgesteld door H+N+S Landschapsarchitecten en Enno Zuidema Stedebouw, in opdracht van de Provincie Zuid Holland 1 juli 2014 H+N+S

Nadere informatie

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Gebiedsgericht werken Ambitie Gemeenten/regio s ondersteunen bij het vaststellen van hun identiteit (IM) Behoud door ontwikkeling

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 6. Uitwerking landschapsplan Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 69 Deelgebied 2: Intermezzo Detail aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan Deelgebied 1: Polder Deelgebied 3: Bos en Rotte Detail

Nadere informatie

Stadsrand Hengelo-Noord >>>

Stadsrand Hengelo-Noord >>> Stadsrand Hengelo-Noord >>> HOSPER - STADSRAND HENGELO-NOORD p.2/6 Stadsrand Hengelo-Noord project integrale visie tot 2030 locatie Hengelo-Noord, Borne en Deurningen ontwerpers Remco Rolvink Ronald Bron

Nadere informatie

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km Route 6 47.1 km Midden-Delflandroute Midden-Delfland is een mini-groen Hart, dat ingeklemd ligt tussen Den Haag, Rotterdam en Delft. Het is nog steeds verrassend rustig en landelijk in dit mooie polderland.

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014 Inrichtingsvisie Manpadslaangebied Heemstede 5 juni 2014 colofon opdrachtgever Kerngroep Manpadslaangebied ontwerp Karres en Brands Landschapsarchitecten bv Oude Amersfoortseweg 123 1212 AA Hilversum www.karresenbrands.nl

Nadere informatie

Programma: Bibliotheken en erfgoedlijnen

Programma: Bibliotheken en erfgoedlijnen voor bibliotheken Programma: Bibliotheken en erfgoedlijnen 14.00 Welkom, Lydia de Jong (ProBiblio) 14.10 Presentatie Erfgoedlijnen, Joost Vorst programmamanager Provincie Zuid-Holland vragen 15.00 Wat

Nadere informatie

Inzet Groen Haaglanden

Inzet Groen Haaglanden Inzet Groen Haaglanden bijdrage aan de Groenagenda van de provincie Zuid-Holland Uitgave Stadsgewest Haaglanden april 2012 ruimte Stadsgewest Haaglanden Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag

Nadere informatie

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002 Erik van Marissing, Mei 2002 Opbouw van de presentatie Doelstellingen en Probleemstelling Onderzoeksvragen en Afbakening van het onderzoeksgebied Definitie van een recreatief woonmilieu De meerwaarde van

Nadere informatie

Energieproductie en duurzaamheid

Energieproductie en duurzaamheid 7 Energieproductie en duurzaamheid Windturbines In een eerder door het kwaliteitsteam uitgebracht advies voor het Blaaksedijkse Kwartier (april 2014) werd in algemene zin al geadviseerd over plaatsing

Nadere informatie

Harnaschkade in de Woud-Harnaschpolder. Een rondleiding voor raadsleden langs het te ontwikkelen wonen en werken Harnaschweteringlint.

Harnaschkade in de Woud-Harnaschpolder. Een rondleiding voor raadsleden langs het te ontwikkelen wonen en werken Harnaschweteringlint. Harnaschkade in de Woud-Harnaschpolder Een rondleiding voor raadsleden langs het te ontwikkelen wonen en werken Harnaschweteringlint. 11 september 2013 Programma 14.00 Ontvangst bij familie Hulisch / welkom

Nadere informatie

om goed te keuren dat 49 in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten

om goed te keuren dat 49 in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk 2016-0000454100 Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

ijsselmonde natuur- en recreatieschap grienden > Zuidelijk Randpark > Oude Waal en Devel > Rhoonse en Carnisse Maas > Oosterpark Jaaroverzicht 2006

ijsselmonde natuur- en recreatieschap grienden > Zuidelijk Randpark > Oude Waal en Devel > Rhoonse en Carnisse Maas > Oosterpark Jaaroverzicht 2006 Jaaroverzicht 2006 natuur- en recreatieschap ijsselmonde Waal en Devel > Rhoonse en Carnisse grienden > Zuidelijk Randpark > Oude Maas > Oosterpark 06 Û fietsen roeien Maasoeverspoorweg vogels kijken kanoën

Nadere informatie

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Actualisatie toerisme en recreatie Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma Doel: (Toekomstige) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering

Welkom op de Algemene Ledenvergadering Welkom op de Algemene Ledenvergadering 1 Het programma voor vanavond Voor de pauze De Algemene Ledenvergadering Gelegenheid tot het stellen van vragen Pauze Spreker Freek van Leeuwen uit Zoeterwoude Spreker

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) Bijlagen Gebiedsvisie Bethlehem Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) J F Kennedylaan Terborgseweg Ondernemingsweg Lijsterbeslaan Abdijlaan Bedrijvenweg Oude Terborgseweg Rekhemseweg

Nadere informatie

Wijs met water! Verkiezingsprogramma

Wijs met water! Verkiezingsprogramma Wijs met water! Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta Lijst 10 www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag willen wij u kennis laten maken

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

LEKKERKERK Vrije kavels aan de Tiendweg Oost

LEKKERKERK Vrije kavels aan de Tiendweg Oost LEKKERKERK Vrije kavels aan de Tiendweg Oost 3 vrije kavels die mogelijkheid bieden tot het bouwen van een zeer royale vrijstaande woning met bijgebouw. Ook het beoefenen van een huisgebonden beroep behoort

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg

wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg Hoogstraat Welberg wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg ruime bouwkavels in landelijk Brabant Welberg ligt in de gemeente Steenbergen in het westen van Brabant. De rustige,

Nadere informatie

De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting. in de Regio Rotterdam

De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting. in de Regio Rotterdam De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting in de Regio Rotterdam 2003-2004 Gemeentelijke Lasten Conclusies De OZB-tarieven voor niet-woningen in de Kamerregio Rotterdam stegen met gemiddeld 4,8 %, tegen

Nadere informatie

Alle feiten op een rijtje

Alle feiten op een rijtje Alle feiten op een rijtje Wie zijn we, waar staan we voor Groenalliantie Midden-Holland is sinds 1 mei 2014 de rechtsopvolger van de opgeheven Natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse

Nadere informatie

Het Geheim van het Getij Advies Polder De Buitenzomerlanden

Het Geheim van het Getij Advies Polder De Buitenzomerlanden 1 Het Geheim van het Getij Advies Polder De Buitenzomerlanden 11.09.2014 2 1. INLEIDING Aanleiding advies In zowel het Masterplan Noordrand uit 2013 als de structuurvisie van 2013 Binnenmaas Geeft Ruimte

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie