werkconferentie 17 april 2015 voor de metropool 24 april 2015 Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werkconferentie 17 april 2015 voor de metropool 24 april 2015 Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor"

Transcriptie

1 werkconferentie 17 april 2015 LANDSCHAP ALS VESTIGINGSKLIMAAT voor de metropool SAMENVATTING 24 april 2015 Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor I

2 BOTTUM UP: ROnde Langs De LandschapstafelS Van Rijksbuffer tot Landschapstafel Duin, Horst en Weide Eiland van IJsselmonde Hof van Delfland Voorne Putten TOP DOWN: UNIEKE METROPOLITANE LANDSCHAPPEN Sterke Metropolitane Landschappen Vier Versterkte Metropolitane Landschappen Verbinding Stad en Ommeland werkconferentie 17 april 2015 II Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor III

3 Van rijksbufferzone tot landschapstafel Verstedelijking Verstedelijking 2020 Metropool? =Metropolitaan landschap?! Rijksbufferzones, Recreatieschappen, v.a betekenis in de Metropolitane context, identiteit Mate van Stedelijke druk (infrastructuur, bebouwing) Stad Land Verbindingen (fietsen vaarroutes, poorten) Aanwezigheid van bestemmingen De vier landschapstafels in oprichting: stedelijk gebied wordt gezien als onderdeel van het werkveld. 5 6 Verhouding cultuurhistorische authenticiteit / natuurwaarden / recreatielandschap Plattelandseconomie, rol van (agrarisch) ondernemers 7 8 Beleefbaarheid van Buitens/ parken/cultureel erfgoed Mate van verrommeling, glassanering Topografische kaart van de 23 gemeenten die samen de MRDH vormen 9 Betrokkenheid van burgers/ ondernemers/bedrijfsleven bij de landschapstafels IV Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor V

4 duin, horst EN weide Duin, Horst en Weide samengevat 1 Duin, Horst en Weide is sterk gedefinieerd en herkenbaar vanuit de omliggende kernen en steden. Particulieren hebben zich altijd ingespannen voor- en betrokken gevoeld bij het gebied. Cultuurhistorische lijnen verbinden zowel fysiek als programmatisch het landschap met de stad. Meerjarenprogramma Duin, Horst en Weide. Sterk gedefinieerd gebied met de drie karakters: Duin, Horst en Weide. Historische relatie tussen bodem, landschapstype en cultuurhistorische ontwikkeling nog steeds intact ondanks hoge stedelijke druk. Agr. Natuurvereniging Santvoorde (10 boeren) in het hart van DHW. Nadrukkelijk zichtbaar vanaf station Voorschoten. Glassanering in de Duivenvoorde Corridor tussen Voorschoten en Leidschendam. 2 3 Stedelijke druk is relatief beperkt door de van oudsher beschermde status en actieve betrokkenheid van burgers daarin. De aanleg van de Rijnlandroute gaat door, bewoners werken (inmiddels) mee aan de beste inpassing. De stad-land verbindingen zijn duidelijk benoemd en deels in uitvoering. Er zijn nog flinke barrières te slechten in de infra lijnen parallel aan de kust. Ecoduct over A4 gaat voorlopig niet door. Faunapassage over de A44 wel. Lokale verbindingen kunnen beter, bijvoorbeeld het plan voor de Driemanspolder. Deze wordt momenteel als te in zichzelf gekeerd bevonden (Bestemmingen + beleefbaarheid cultureel erfgoed) Er zijn diverse bestemmingen en actieve ondernemers in het gebied. Behalve de drie belangrijke cultuurhistorische publieksiconen behorende bij de specifieke landschappen (Meijendel, Duivenvoorde, Molendriegang), wordt nu ook breder ingezet op cultureel erfgoed DHW heeft een zeer sterke (samengestelde) identiteit van duinen, strandwallen en polderlandschap, en kent een zeer hoge dichtheid aan cultureel erfgoed die soms ook averechts werkt (ondoordringbaarheid van de landgoederenzone). Er is geen geschiedenis van recreatieschappen. De duinen zijn als natuurgebied nauw verweven met de cultuurgeschiedenis van het gebied. (Pacht)boeren zijn van vitaal belang voor het centrale en oostelijk deel van het gebied. De boeren zijn in klein verband verenigd in Agr. Natuurvereniging Santvoorde en onderdel van de Groene Klaver (bestaande uit 4 ANV s rondom Leiden) die onder andere ook landschapsbeheertaken coördineren. Glassanering in Duivenvoordecorridor loopt. Het gebied is van vitaal belang voor de connectiviteit binnen DHW maar kent een eigen planproces met apart Quality team. In 2015 wordt een eerste recreatiepad aangelegd en worden de eerste woningen opgeleverd in Haagwijk aan de Vliet. De landschapstafel is relatief duidelijk bezet. Oorspronkelijk bestaat de stuurgroep DHW voornamelijk uit Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. Nu ook Zoetermeer, Leiden en Den Haag. Daarnaast zijn maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders en enkele private partijen waaronder een groot bedrijf als Van der Valk betrokken. Publieksicoon Meijendel (duin). Publieksicoon Duivenvoorde (horst). Publieksicoon Molendriegang (weide). Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide. Uitvoeringsprogramma. Pact van Duivenvoorde en Brons Partners. Februari Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide. Sleutel tot uitvoering. Visie. Pact van Duivenvoorde en Brons en Partners. Meerjarenprogramma DHW Paul Zuidgeest Landschapsarchitectuur Stedelijke druk: het toekomstige tracé van de Rijnlandroute. Bewoners participeren bij de inpassing. VI Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor VII

5 s 07 ied n onderhoud door Waterschap Hollandse Delta lanvorming ad ad het landschap van morgen 0 1,2 km isters, Apeldoorn geen rechten worden ontleend. A0 - schaal 1: Alleen voor intern gebruik 12 september RS01 In opdracht van DLG Hoogvliet Kijvelanden Bos Valckesteijn Poortugaal Slaperskade Dijkwal Varleweg Groene Oud N492 Zantelwetering Oud-Beijerland Rhoon Bos Rhoon Rijsdijk Essendijk A15 Achter Blinde Weg OUDE MAAS Zeedijk Het Essendijk Molenpolderse Zeedijk Heinenoord ROTTERDAM A29 Groote Kilweg Duiker Barendrecht Haven Oude Veer Ziedewijdse Zwet Verbindingsweg Bolnes Donckse Velden Fase 1 Donckse Velden Fase 3 Wevershoek P Waalbos Fase 2 P Waalbos Fase 1 Noldijk Waal Heerjansdam Puttershoek Lindtse Dijk Devel De Hooge Nesse E19 Lagendijk Develbos W Fase 1 Donckse Velden Fase 2b A16 Waalweg Rijsoord Waalbos Fase 1 Devel Develbos Fase 3 Develbos Fase 2 Donckse Velden Fase 2a Ridderkerk De Nes Bos Rijsoord A15 Waal Sandelingen Ambacht Zwijndrecht Oudelandse Hendrik-Ido-Ambacht Eiland van ijsselmonde Ijsselmonde samengevat selmonde CONCEPT Ontwikkelprogramma Groen IJsselmonde 2015/2016 (2015). Duifhuisweg Poortugaalsche Rhoonsedijk Kleidijk Omloopseweg Zegenpolderse Dijk Achterdijk Rijsdijk Schenkeldijk Oudeweg Portlandse Korte Weg Veerweg Poelweg Weegje Heinenoordtunnel Achterzeedijk 3e Barendrechtseweg Ziedewijdse Dijk Borgman pad Blaakwetering Waalweg OUDE MAAS Langeweg Develweg Lindeweg Rijksstraatweg Langeweg Oostmolendijk Website IJsselmonde: open oproep voor deelname aan landschapstafel. De stedelijke druk is enorm en het gebied heeft een zwakke identiteit; Kijfhoek in het hart van het landschap De actieve gemeenten op IJsselmonde: Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk + Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht zijn lokaal georiënteerd: Rotterdam is sinds 2008 aangehaakt. (9) Landschapstafel in oprichting via kwartiermaker, via bestuurders gemeenten. Grote bedrijven doen (nog) niet mee, Open oproep voor deelname aan landschapstafel. Rijke oogst is vertaald in Ontwikkelprogramma (maart 2015). Buytenland van Rhoon wordt waarschijnlijk eigen coöperatie. Stedelijke druk is enorm vooral in Oost Ijsselmonde. de laatste decennia hebben woningbouw, bedrijventerrein, spoorlijnen en infra een groot deel van het landschap opgeslokt. Daarnaast is een groot deel van het oorspronkelijke landschap vervangen door recreatielandschap (landinrichting 97). Moeilijk te herkennen identiteit als gevolg. Het aanleggen van routes is het belangrijkste middel in het aanbrengen van samenhang binnen het gebied en daar wordt volop aan gewerkt. Ook in het recente ontwikkelprogramma opgenomen in diverse projecten. Succesvol is de Blauwe verbinding. De Maas als belangrijke als regionale spelverdeler wellicht nog onderbenut (Erasmus-Huis ten Donck-Kinderdiijk-Villa Augustus). Vooralsnog kent IJsselmonde nauwelijks bestemmingen met regionale bekendheid, al heeft kasteel van Rhoon die potentie. Er zijn veel lokaal gewaardeerde pareltjes en besloten voorzieningen zoals boerderij De Buytenhof en de kinderboerderij van Barendrecht. Nieuwe kansrijke initiatieven rond Huis ten Donck en Natuurgoed Ziedewij (ook benoemd als icoonproject). De landschappelijke identiteit van het gebied is zwak. Het oorspronkelijk agrarisch karakter is alleen in het Buytenland van Rhoon nog sterk voelbaar. De kreken en akkers op Oost IJsselmonde bieden onvoldoende tegenwicht aan infra, footloose recreatielandschap, tuinbouw en woningbouw. Cultuurhistorisch onderzoek voor met name landschap is benoemd als icoonproject in het recente ontwikkelprogramma. Grondgebonden landbouw is een peiler in de visie maar de tuinders en akkerbouwers zijn erg gefragmenteerd gesitueerd en georganiseerd. Er is een verschil tussen West IJsselmonde (Buytenland van Rhoon) en het gebied rond het Waeltje en de Devel waar de resterende boeren wel willen groeien maar hun kavels niet verder kunnen optimaliseren. Het gesprek tussen bestuur en agrariërs is benoemd als icoonproject. Ook in relatie tot Lekker Ijsselmonde. Landinrichtingsplan Deltapoort Gebiedsvisie 2025 (2012). Routes zijn een belangrijk middel om samenhang aan te brengen binnen het gebied. 7 Nog veel kleinschalig (agrarisch) erfgoed aanwezig, Cultuurhistorisch waardevolle plekken zijn veelal verdwenen (Develstein) of beperkt toegankelijk (Huis ten Donck, Kasteel van Rhoon, de Oliphant). Kasteel Valckesteijn en Huis ten Donck zijn benoemd als icoonproject. 8 Glassanering loopt, extra geld toegezegd door GS maar voortgang nog beperkt. Via Mooi IJsselmonde kunnen particulieren voormalige glaskavels kopen voor woningbouw. Veel dominante infrastructuur en kleinschalige verrommeling ( verpaarding ).Nog veel te ontwikkelen bedrijventerrein. Schapsplan IJsselmonde IJsselmonde: recreatie mooi dichtbij. (2012) Recreatieschap IJsselmonde Ontwikkelprogramma Groen IJsselmonde 2015/2016 (2015) Deltapoort 2025, Gebiedsvisie, februari Zuidvleugel Deltapoort. Opgave sanering verspreid staand glas op IJsselmonde. Landinrichtingsplan, Herinrichting IJsselmonde. Geactualiseerde versie (2013) DLG Deltapoort in uitvoering, PDF met lagen (2014) Zuidvleugel Deltapoort VIII Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor IX

6 Hof van Delfland Hof van delfland samengevat 1 Nadrukkelijk bewustzijn van Metropolitane importantie van het landschap. Rotterdam vanzelfsprekend meer betrokken dan Den Haag. Hof van Delfland is grootste in omvang van alle landschapstafels en meest centraal gelegen, daardoor is het overzicht lastig, kust, veenweide kerngebied en Rottemeren zijn niet/nauwelijks verbonden. Westland minder aangehaakt. Veel hoogstedelijke druk: Blankenburgtunnel, het tracé van de A4 en de verbinding van de A13 en A Veel hoogstedelijke druk, met name grote Infrastructurele ingrepen: A4 (IODS compensatie: 20 miljoen, wordt oa gebruikt voor glassanering), Blankenburgtunnel (toegezegde extra compensatie 25 miljoen), A13-A16 (geen extra compensatie?) Nadrukkelijke zoektocht naar fysiek sterke verbindingen met de stad (Hofland routes, stadspoorten). Lang niet vanzelfsprekend vanwege in zichzelf gekeerde wijken/ recreatiebossen langs de randen van het gebied ( 70). Historische stad-land verbindingen zijn vaak discontinu (Schiedamse Schie) en/of geflankeerd door bedrijventerreinen (Delftse Schie). 4 Breed scala aan bestemmingen (Rottemeren, Hodenpijl, strandtenten etc.) maar weinig regio overstijgende bestemmingen. Nadrukkelijke zoektocht naar sterke fysieke verbindingen (Polderpad), om de barrièrewerking in het gebied op te heffen. 5 Sterke Identiteit van het landschap (cultuurhistorisch, landbouwkundig, slow), stadsranden en Rottemeren gebied kent veel footloose recreatieve inrichting. De plannen voor het Bentwoud (nog gebaseerd op opnamecapaciteiten. versus die van de Bonnenpolder (behoud cultuurlandschap met nadruk op de aanleg van een route) illustreren de kanteling in het denken. Delftlandse kust van zeer lokale betekenis in verhouding tot de duinen ten noorden van Scheveningen. Ruimtelijke visie Hof van Delfland 2025 (2010). 6 7 Grondgebonden landbouw, met name veeteelt, is dominant grondgebruik. Levensvatbaarheid van de boerenbedrijven goed zeker na afschaffing vh melkquotum. Samenwerking kan beter. Westlandse bedrijven doen (nog) niet mee. Met name agrarisch en landschappelijk erfgoed. Buitens en landgoederen spelen geen rol (meer) van betekenis. Begin 2015 is er een uitgebreid onderzoek gedaan naar de Tempel opgeleverd in opdracht van gemeente Rotterdam. Vitale grondgebonden melkveehouderijen zijn dominant in het landschap. 8 9 Glassanering verloopt goed, verrommeling dreigt met name op private erven en langs de A13. De Hoflandraad is vervangen door Landschapstafel in oprichting, formele status is nog nader te bepalen. Hof van Delfland omvat onder andere de kust en Rottemeren. Deze zijn nauwelijks verbonden en verschillend in karakter. Gebiedsvisie Delflandse Kust. Schapsplan Rottemeren. Projectkaart Hof van Delfland (2013) Hof van Delfland Raad. Uitvoeringsprogramma Hof van Delfland Hof van Delfland Raad. Ruimtelijke Visie, Hof van Delfland (2010) Hof van Delfland Raad. Landschapsplan Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding, concept (2015) Feddes Olthof. Schapsplan Rottemeren Recreatieschap Rottemeren Gebiedsvisie Delflandse Kust De Tempel en Nieuw Rhodenrijs (2015) Bureau voor historische Tuinen, Parken en Landschappen. Breed scala aan bestemmingen, maar deze zijn weinig gebiedsoverstijgend. Buitens en landgoederen spelen geen rol meer. X Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XI

7 Voorne-putten Voorne-putten samengevat Gebiedsplan Voorne-Putten-Rozenburg en kaart Kreken Kweken. Voorne Putten is gelegen op de overgang van stad en delta, en heeft daarom een belangrijke relatie met rotterdam. 60% van de inwoners heeft een werkrelatie met de havenstad. Het gebiedsplan richt zich op het maken van verbindingen (fietsen, wandelen en varen) en het creëren van nieuwe bestemmingen. Akkerbouw is een dominante vorm van grondgebruik Gemeenten Hellevoetsluis, Nisserwaard, Brielle en Westvoorne werken intensief samen in ISVP, Rotterdam ook actief betrokken. Uitloop van het Metropolitane Gebied van de MRDH, 60% van de werkende inwoners (...) van Voorne Putten heeft een arbeidsrelatie met Rotterdam. (9) Landschapstafel in oprichting wordt getrokken door ISVP en Rotterdam is aangesloten. Eerste bijeenkomst was op 16/4. Beperkt stedelijke druk. Geen grote infrastructurele ingrepen of bouwopgaven, wel dreigende verrommeling van de Noordrand, dorpsranden en erven. Stad land verbindingen zijn vooral auto gerelateerd. Gebiedsplan kent diverse poorten waarbij de N57 het meest tot de verbeelding sprekend is. Fietsroutenetwerk is bijna compleet. Vaarroutes op Voorne Putten zijn het volgende onderwerp. Voorne Putten kent de meeste bestemmingen in de binnenduinrand en aan zee. Van regionale betekenis is oa Aan Zee. Bestemmingen in het binnenland en langs het Haringvliet komen nog niet echt van de grond. (Hellevoetsluis heeft een prachtige binnenstad, Herinrichting van de Bernisse biedt potentie in combinatie met completeren van het fietsnetwerk met accent bij spuimonding Identiteiten van het landschap in gebiedsprofiel goed benoemd, behoefte aan (her)waardering van cultuurhistorische waarden komt oa tot uitdrukking in herbouw zeekoepel op initiatief van particuliere stichting Ook de Herinrichting van recreatiegebied de Bernisse wordt gebaseerd op historische betekenis van de vaarweg waaraan op handel bloeiende stadjes waren gesitueerd. 6 8 Grondgebonden landbouw, met name akkerbouw, is dominant grondgebruik. Akkerbouwers werken beperkt samen en innoveren beperkt in vergelijking met de akkerbouwers Hoeksche Waard. Er is geen afzetkanaal voor de regionale markt of agrarische Natuurvereniging, Nu vooral via de Greenery in Barendrecht. Glastuinbouw sanering loopt: vrijspelen van de vestingwerken van Brielle en de binnenduinrand. Nadrukkelijke zoektocht naar opgave van de Noordrand (voorkomen verrommeling, faciliteren bedrijvigheid, mogelijk windmolens aan de zuidzijde van het Hartelkanaal). Marketingbureau Op Voorne Putten. De herontwikkeling van de Noordrand is een belangrijke opgave (verrommeling voorkomen, bedrijvigheid faciliteren en reageren op de windmolenproblematiek). Er is een beperkte stedelijke druk. Gebiedsplan Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Noordrand Voorne-Putten, werksessie 4. (2015) Kreken Kweken (2008) Samenwerkingsovereenkomst voor het Krekenplan Voorne-Putten. Plattelandstoeristische activiteiten op Voorne-Putten (2015) Natuurlijk Voorne-Putten Gebiedsprofiel Voorne-Putten (2013) Provincie Zuid Holland Glassaneringsopgave loopt: vrijspelen van de vestingwerken en de binnenduinrand. XII Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XIII

8 bestaande Sterke metropolitane landschappen Duin, Horst en Weide: landgoederen en buitens. Alblasser- en Krimpenerwaard: Kinderdijk en weides. Biesbosch. Delta: Dijken, polders en groot water. De kampioenen buiten de MRDH XIV Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XV

9 vier versterkte metropolitane landschappen Central Park DelflanD RotteMeren Delflandse Duinen Aanwaspolders & De MaaS XVI Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XVII

10 VAN HOFPLEIN N AAR VILLA AUGUSTUS verbinding STAD EN OMMELAND KAAG BRAASEM NOORDZEEEROUTE MEIJENDEL VOORSTRAAT LEIDSE SINGELS INTERNATIONAAL PARK KIJKDUIN PIER SCHEVENINGEN HOFVIJVER HAAGSE BOS DUIVENVOORDE VLIETLANDEN MOLENDRIEGANG VAN HOFSTAD NAAR HOOFDSTAD ROTTE - AMSTELPAD ZANDMOTOR DELFTSE HOUT WEEGJE REEUWIJKSE PLASSEN VLUCHTENBURG HONSELAARSDIJK HISTORISCH CENTRUM DELFT BOTANISCHE TUIN KAASMARKT ROTTEMEREN Fijnmazig netwerk (fietsen en varen. Voortbouwen lopende initiatieven om het netwerk te verbeteren, zoals het Polderpad. Slow Lanes: Routes van Allure. Hoofdroutes van Hofstad naar Hofplein etc. Deels ook voortbouwend op lopende initiatieven. Verbonden Vaarnetwerk voor grote en kleine vaart. Deels ook voortbouwend op lopende initiatieven als Randstadwaterbaan. Bestemmingen, parken en tuinen met culturele betekenis. Het benutten van bestaand potentieel door uitgeven van nieuwe concessies. HOEK VAN HOLLAND MAASVLAKTE II OOSTVOORNSE MEER DE DUINHUISJES STRYPEMONDE VOORNSE DUIN VAN KUSTPLAATS NAAR HAVENSTAD BRIELSE MEER BRIELLE KREKEN KRABBEPLAS VAN HOFVIJVER TOT EUROMAST MAAS HOFWIJK DE TEMPEL SCHIE - DIERGAARDE BLIJDORP HET PARK ZUIDERPARK VALCKENSTEIN ROTTE NIEUW BUITEN EUROMAST LAURENSKERK HOTEL NEW YORK KRALINGSE PLAS HUYS TEN DONCK ZEVENHUIZERPLAS VAN COOLSINGEL NAAR CATHERIJNESINGEL KINDERDIJK BADSTRAND ROCKANJE KASTEEL VAN RHOON MOORDENAARSLIJNTJE BUYTENLAND VAN RHOON BERNISSE VAN TIENGEMETEN TOT DE ERASMUSBRUG HOGE DEVEL VILLA AUGUSTUS TIENGEMETEN Slow Lane: Maas, Schie en Rotte. XVIII Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XIX

11 werkconferentie 17 april 2015 Op 17 april 2015 is de oogst van zowel de inventariserende ronde langs de Landschapstafel i/o gepresenteerd als de eerste contouren van het overkoepelende perspectief. Op de presentatie is in twee sessies gereflecteerd met de aanwezige: vertegenwoordigers van de gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijk middenvelden. Aansluitend zijn de resultaten gepresenteerd in dialoogvorm met betrokken bestuurders. XX Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XXI

12 Resultaat tafel 1 Resultaat tafel 2 Uniek metropolitaan Landschap Verbindingen tussen stad en ommeland Vragen en gedachten die naar voren kwamen: Ja, er moet een schepje bovenop! Metropolitane landschappen vergen keuzes voor uniciteit, zoals De RotteMeren of een substantieel Kustlandschap, een echte pleisterplaats in Delfland. De Maas mag niet ontbreken als Uniek Metropolitaan Landschap. De boeren zijn bepalend in het geheel, niet alleen voor de aanwaspolders. Vestigingsklimaat voor mensen of bedrijven? Of beide? Vestigingsklimaat is de combinatie van steden, voorzieningen en natuur- en cultuurlandschap. Waarom nog nieuwe bedrijven terreinen? Verdichten in plaats van uitleggen. Waar te verdichten? Benadruk de verschillen tussen de steden, niet alles hetzelfde. Hoe kan je waarden meten? Toekomstbestendigheid van de boeren: - betrek boeren (nog) meer bij recreatie en beheer - bedrijfsopvolging is een probleem, investeringen en planologische beperkingen zijn te grote barrière. Het slechten van fysieke verbinding en barrières. Vragen en gedachten die naar voren kwamen: Intensiveer de overstappunten van het openbaar vervoer naar de Slowlanes. Combineren van de verschillende Slow modaliteiten (gaat verder dan de TOP s). Benut het OV-fietssysteem beter waarbij fietsen niet op hetzelfde punt hoeven te worden geretourneerd (vgl. Londen, Parijs en Barcelona). Verbind de deelgebieden met de stad maar ook met elkaar. Er is nog steeds sprake van isolatie (bv. de randen rond t Woudt). Verbindt langs iconische lijnen als de trekvaart maar ook de Rotte (Hof v Delfland) via Zoetermeer op de Vliet aansluiten (Duin Horst en Weide), of de Rotte naar de Kern van Schie. Een aantal zitten al in de landschapstafels zoals Van Zee Tot Zweth. Bestemmingen zijn inderdaad ZEER bepalend. Hou hierbij met name de aard van de bestemmingen in de gaten, de menselijke maat/kleinschaligheid/intimiteit. Ondersteun economisch gezonde ondernemingen in het buitengebied: wees een faciliterende overheid en vergroot het marktbewustzijn. XXII Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor Metropolitaan Landschap van de MRDH als vestigingsfactor XXIII

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie

Natuurlijk verder met een sterk groenblauw netwerk!

Natuurlijk verder met een sterk groenblauw netwerk! PAL voor de leefomgeving Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag Natuurlijk verder met een sterk

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Dit is Waterpoort! Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Waterpoort is het gebied gelegen rond de wateren van Volkerak-Zoommeer, Krammer, Schelde-Rijnkanaal, Mark-,

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Gezond verstand heeft een Kloppend Hart

Gezond verstand heeft een Kloppend Hart Gezond verstand heeft een Kloppend Hart Wij realiseren onder andere een 50 meter breed ecoduct over het spoor tussen Best en Boxtel waarmee 7500 hectare natuur- en graasgebied wordt verbonden, 15 edelherten

Nadere informatie

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Eigen haard Over

Nadere informatie

Atelier Fryslân. werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit. Waddenland aan Zee. De Nederlandse Waddenkust ontwaakt

Atelier Fryslân. werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit. Waddenland aan Zee. De Nederlandse Waddenkust ontwaakt Atelier Fryslân werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit Waddenland aan Zee De Nederlandse Waddenkust ontwaakt Waddenland aan Zee De Nederlandse Waddenkust ontwaakt Leeuwarden. juli. 2012 Vooraf Zonder visie

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Inleiding op de bijlage 4 2 Het Eiland van Dordrecht 6 2.1 De ontwikkeling van het eiland 7 Leeswijzer Dit pdf-document bevat de wijkbeschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

VIZIER OP DE RIVIER. Masterplan Katwijk langs de Rijn

VIZIER OP DE RIVIER. Masterplan Katwijk langs de Rijn VIZIER OP DE RIVIER Masterplan Katwijk langs de Rijn COLOFON Opgesteld door Bosch Slabbers Landschapsarchitecten Opdrachtgever gemeente Katwijk Datum December 2010 VIZIER OP DE RIVIER Masterplan Katwijk

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus. X+1 consultants per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.nl Via Belgica, verleden op weg naar de toekomst 1 afbeelding kaft: lakprofi

Nadere informatie

Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling

<Belvedere.nu> Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling BELVEDERE Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling Inhoud Voorwoord 7 Inleiding 9 Belvedere Thema s Argumenten 13 17 97 Nu Initiatief en beweging Feiten en waarden Verbeelding

Nadere informatie

Hoe bruikbaar is de Zandmotor? Eerste tussentijdse verkenning naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van de pilot Zandmotor 2011-2013

Hoe bruikbaar is de Zandmotor? Eerste tussentijdse verkenning naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van de pilot Zandmotor 2011-2013 Hoe bruikbaar is de Zandmotor? Eerste tussentijdse verkenning naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van de pilot Zandmotor 2011-2013 Inhoud 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 7 3 Doelbereik van de pilot Zandmotor

Nadere informatie

Nu de kansen grijpen. Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan

Nu de kansen grijpen. Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan Nu de kansen grijpen Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan water buitendijksgebied dijken bypass sluis stormkering bestaand stedelijk gebied bestaand centrumgebied nieuw woongebied

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL)

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL) de Over Rand 1 2 3 Eind 2010 telde ons land nog 42.854 land- en tuinbouwbedrijven. Dat waren er nog maar eens 1.550 of 3,5% minder dan een jaar eerder. De totale tewerkstelling in de sector daalde in één

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Het open ruimte offensief

Het open ruimte offensief Het open ruimte offensief Vlaamse Landmaatschappij Architecture Workroom Brussels Bovenbouw Architectuur Door de toenemende verstedelijking veranderen de verhoudingen tussen steden en de open ruimte. Vlaanderen

Nadere informatie

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Veerkracht waar mogelijk Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Het klimaatbestendig maken van Nederland is een van de grootste ruimtelijke opgaven van de 21e eeuw, een opgave die in toenemende

Nadere informatie

De Kracht van de Kreek

De Kracht van de Kreek De Kracht van de Kreek Definitieve inzending voor de Delta Water Award De Kracht van de Kreek Getij in het hart van Zeeland Voôrwoôrd Voor u leid de uutwerking van De Kracht van de Kreek. T is den inzending

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Het geniale. Ruimtelijke scenario s voor Brainport. landschap

Het geniale. Ruimtelijke scenario s voor Brainport. landschap Het geniale Ruimtelijke scenario s voor Brainport landschap opdrachtgevers Het geniale Ruimtelijke scenario s voor Brainport ondersteund door landschap opdrachtnemers Postbus 25044 / 3001 HA Rotterdam

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie