Aansluitdocument webservices COV VZ801/802

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluitdocument webservices COV VZ801/802"

Transcriptie

1 Aansluitdocument webservices COV VZ801/802 Documentversie 1.0 Uitgave 4 Definitief Pagina 1 van 32

2 Historie Versie Status Auteur Datum Veranderingen 1.0 Uitgave 1 Definitief Jeroen Jansen 20-apr Document definitief gemaakt. Documentatie aanpassingen (geen impact op WSDL): 1.0 Uitgave 2 Definitief Jeroen Jansen 12-jul Tabel bijlage B aangepast, resultaat BSNOnbekend wordt teruggekoppeld op niveau van entiteit Zoekresultaat - P5 en p6: SOAP faults voorbeelden aangepast (taal die wordt gehanteerd meesturen in fault) - p12: extra toelichting bij vulling van het gegeven Overleden - nieuwe paragraaf toegevoegd met vulregels voor de verzekerdengegevens - Bijlage B: toegelicht dat enkel 1 rol nodig is - Bijlage B: uitwerking toegevoegd van de actie zoeken naar laatst gesloten verzekeringen - Verduidelijking van begrip jongste ingangsdatum bij de vulregels in paragraaf Documentstatus naar Definitief 1.0 Uitgave 3 Definitief Jeroen Jansen 30-jul-2012 Documentatie aanpassing (geen impact op WSDL): - Bijlage A: SOAP 1.1 endpoints toegevoegd 1.0 Uitgave 4 Definitief Sandy Snoeren 02-nov In bij AGB-zorgverlenersoort zijn toegevoegd welke cijfers ondersteund worden en bij welke zorgverlenersoort deze behoren. Distributie Versie Status Datum Aan 1.0 Uitgave 1 Voorstel Definitief 3 19-apr-2012 Portal, Functioneel Beheer VECOZO, Systeemontwikkeling VECOZO, Werkgroep COV 1.0 Uitgave Uitgave Uitgave Uitgave Uitgave 4 Definitief 20-apr-2012 Software leveranciers Definitief 11-mei-2012 Vektis portal voor EI standaarden Definitief 12-jul-2012 Portal, software leveranciers, Vektis portal voor EI standaarden Definitief 12-jul-2012 Portal, software leveranciers, Vektis portal voor EI standaarden Definitief 02-nov-2012 Tom Schonewille Pagina 2 van 32

3 Referenties REF WSDL Verzekeringsrecht Controleren Naam document COVVZ801802_incoming flat.wsdl Pagina 3 van 32

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Communicatie HTTPS Certificaten SOAP Codering Datumvelden en tijdzones SOAP Fault Niet geauthenticeerd Niet geautoriseerd Versiebeheer 7 3 COV VZ801/802 Functionaliteit Context 8 4 COV VZ801/802 webservices Overzicht Controleren Verzekeringsrecht service Operatie controleer Berichtstructuur Vulregels Toelichting zoekalgoritme 17 Bijlage A WSDL endpoints per omgeving 21 Bijlage B SOAP fouten en resultaten 22 Bijlage C VZ801/802 versus VZ37/38 berichtstructuur 26 Zoekopdracht 26 Zoekresultaat 28 Bijlage D Begrippenlijst 32 Pagina 4 van 32

5 1 Inleiding Dit document is bedoeld voor software ontwikkelaars en de afdeling Functioneel beheer VECOZO. De scope beperkt zich tot de webservice van COV VZ801/802 en richt zich op het ondersteunen bij het integreren van externe systemen met de webservice van VECOZO. Indien u extra informatie wenst, of problemen ondervindt tijdens de integratie dan kunt u contact opnemen met VECOZO. Pagina 5 van 32

6 2 Communicatie In dit hoofdstuk wordt de communicatie tussen VECOZO en externe partijen m.b.t. de COV VZ801/802 webservice nader beschreven. 2.1 HTTPS Als applicatieprotocol wordt gebruik gemaakt van HyperText Transfer Protocol Secure. Voor de versleuteling van de gegevens worden SSL 3.0 en TLS 1.0 ondersteund. HTTPS is een vereiste voor het gebruik van webservices van VECOZO. 2.2 Certificaten Bij de webservice communicatie tussen VECOZO en externe partijen wordt gebruik gemaakt van certificaten. De instantie die de COV VZ801/802 webservice aanroept dient te beschikken over een systeemcertificaat dat door VECOZO is uitgegeven. Dit zorgt ervoor dat het certificaat kan worden gebruikt als een digitaal paspoort waarmee de aanroepende instantie zich kan legitimeren bij VECOZO. Voor een volledige werking van het systeemcertificaat moet VECOZO als Trusted Certificate Authority bekend zijn bij de aanroepende partij. Hiervoor dient de aanroepende partij het VECOZO root certificaat te installeren. Het root certificaat kan worden gedownload via de website van VECOZO. Voor de test- en productieomgeving zijn verschillende root certificaten te downloaden. 2.3 SOAP Alle webservices die VECOZO aanbiedt ondersteunen SOAP 1.1 en SOAP 1.2. Elementen zijn qualified en attributen unqualified. In Bijlage A zijn de WSDL endpoints per omgeving vermeld Codering De berichten moeten conform UTF-8 gecodeerd worden Datumvelden en tijdzones VECOZO ontvangt bij voorkeur heen-berichten waarin de datumvelden (datum en datumtijd velden) zijn opgevoerd zonder tijdzone. VECOZO hanteert dan standaard de tijdzone van Nederland. Indien de tijdzone wél wordt opgegeven bij een datumveld, dan dient de tijdzone conform ISO8601 te worden opgegeven. VECOZO rekent de opgegeven datum terug naar de tijdzone van Nederland. VECOZO koppelt in het retour-bericht geen tijdzones terug. 2.4 SOAP Fault Als er een technische fout optreedt in een webservice van VECOZO, dan wordt er een SOAP Fault met HTTP response code 500 verstuurd naar de client. Hieronder volgen twee voorbeelden van een SOAP Fault voor SOAP 1.1 en SOAP 1.2 <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <s:fault> <faultcode>s:sender</faultcode> <faultstring xml:lang="nl-nl">vz802001</faultstring> </s:fault> </s:body> </s:envelope> Figuur 1 SOAP Fault conform SOAP 1.1 Pagina 6 van 32

7 <s:envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <s:body> <s:fault> <s:code> <s:value>s:sender</s:value> </s:code> <s:reason> <s:text xml:lang="nl-nl">vz802001</s:text> </s:reason> </s:fault> </s:body> </s:envelope> Figuur 2 SOAP Fault conform SOAP Niet geauthenticeerd Indien er geen certificaat wordt aangeboden of wanneer het certificaat verlopen is wordt de SOAP Fault met resultaatcode VZ teruggekoppeld Niet geautoriseerd Indien er een geldig certificaat wordt aangeboden, terwijl de aan het certificaat gekoppelde gebruiker niet voldoende autorisaties heeft, dan wordt de SOAP Fault teruggekoppeld met resultaatcode VZ of VZ (afhankelijk van de situatie, zie Bijlage B SOAP fouten en resultaten). Als toch het juiste certificaat is aangeboden, dient contact op te worden genomen met VECOZO om aan de gebruiker de juiste autorisaties toe te kennen. 2.5 Versiebeheer De versie van de WSDL staat na de laatste forward slash genoemd in de targetnamespace van de WSDLdefinitie. Bij de realisatie van een nieuwe versie van de WSDL wordt het versienummer opgehoogd van bijvoorbeeld v1 naar v2. Voorbeeld: targetnamespace="http://schemas.vecozo.nl/vz801802/v1" Pagina 7 van 32

8 3 COV VZ801/802 Functionaliteit Dit hoofdstuk geeft een functionele beschrijving van de aangeboden webservice. 3.1 Context Figuur 3 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aangeboden functionaliteit. Service Korte omschrijving De service Verzekeringsrecht controleren wordt aangeroepen om één of meerdere COV (Controle Op Verzekeringsrecht) zoekopdrachten uit te zetten. Een COV zoekopdracht wordt uitgevoerd met het doel het verzekeringsrecht te achterhalen van een persoon. Verzekeringsrecht controleren Het systeem ondersteunt per zoekopdracht alleen één van de volgende zoekpaden. Meerdere zoekpaden tegelijkertijd hanteren in één zoekopdracht is niet mogelijk. peildatum, geboortedatum,bsn peildatum, geboortedatum, verzekerdenummer peildatum, geboortedatum, postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging Bij het zoeken naar verzekeringen wordt de peildatum gebruikt om actieve verzekeringen te vinden van een verzekerde, zie Bijlage D Begrippenlijst. Één heen-bericht bevat een maximum van 20 zoekopdrachten, waarbij iedere zoekopdracht een uniek volgnummer moet hebben. Bovendien is het mogelijk per zoekopdracht een referentie mee te geven (optioneel). Er wordt direct een retourbericht gestuurd met hierin per zoekopdracht het zoekresultaat. Indien een referentie is opgevoerd voor een zoekopdracht, dan wordt deze referentie teruggekoppeld in het zoekresultaat. Pagina 8 van 32

9 4 COV VZ801/802 webservices 4.1 Overzicht COV VZ801/802 is gerealiseerd met gebruikmaking van één webservice die geïmplementeerd is bij VECOZO. Figuur 4 Webservice VECOZO Controleren Verzekeringsrecht Paragraaf 4.2 Controleren Verzekeringsrecht service 4.2 Controleren Verzekeringsrecht service Dit is een service die een endpoint aanbiedt waarop één of meer COV zoekopdrachten kunnen worden uitgezet bij VECOZO. De technische beschrijving van de operaties en berichtstructuur is terug te vinden in [WSDL Verzekeringsrecht Controleren] Operatie controleer Deze operatie wordt aangeroepen om één of meerdere COV zoekopdrachten uit te zetten. Per aanroep geldt een maximum van 20 zoekopdrachten. Er wordt direct een response bericht gestuurd met hierin per zoekopdracht het zoekresultaat. Zie voor mogelijke resultaten de uitleg in Bijlage B SOAP fouten en resultaten. In deze bijlage is ook een beslisboom opgenomen waaruit de totstandkoming van de fouten en resultaten kan worden herleid. Pagina 9 van 32

10 4.2.2 Berichtstructuur class Operatie Controleer Berichten De entiteit Zorgaanbieder is optioneel om op te voeren voor het heen-bericht. Indien er gebruik wordt gemaakt van impersonation dan moet deze entiteit wel opgevoerd worden. Het COV verzoek wordt dan uitgevoerd onder de context van de opgegeven AGB-code. «WSDL» Controleren Verzekeringsrecht + Controleer(ControleerRequest) :ControleerResponse Zorgaanbieder ControleerRequest ControleerResponse «verplicht» «verplicht» - AGB-zorgverlenersoort :N Resultaat :RetourberichtresultaatType - AGB-nummer :N6 Een COV retourbericht Een COV verzoek bestaat uit maximaal Een bestaat uit maximaal 20 zoekopdrachten. zoekopdracht en 20 zoekresultaten. Dit aantal komt altijd zoekresultaat zijn aan elkaar te overeen met het aantal Zoekopdracht matchen door zoekopdrachten., middel van het Zoekresultaat «verplicht» volgnummer. - Volgnummer :N1..2 «verplicht» - Geboortedatum :YYYY-MM-DD - Volgnummer :N Peildatum :YYYY-MM-DD - Resultaat :ZoekresultaatType «conditioneel verplicht» «conditioneel verplicht» - BSN :N9 - Referentie zorgaanbieder :T Verzekerdenummer :T Postcode :T1..8 «optioneel» - Referentie zorgaanbieder :T Huisnummer :N Huisnummer toevoeging :T1..6 Verzekerde «verplicht» - Resultaat :VerzekerderesultaatType Een zoekresultaat bevat de gegevens van - Geboortedatum :YYYY-MM-DD «enumeration» maximaal één verzekerde. In het geval er op - Geslacht :Geslacht Geslacht een zoekopdracht geen verzekerden zijn - Code geslacht :Code geslacht gevonden of kunnen worden teruggekoppeld Man - Overleden :boolean (bijvoorbeeld indien er meerdere verzekerden Vrouw - Achternaam1 :T1..25 zijn gevonden), dan wordt er geen verzekerde Onbekend «conditioneel verplicht» teruggekoppeld als onderdeel van het NietGespecificeerd - BSN :N9 zoekresultaat. - Voorletters :T Voorvoegsel1 :T1..10 «enumerati... - Achternaam2 :T1..25 Codering van het Code geslacht - Voorvoegsel2 :T1..10 geslacht conform NEN- Voor een gevonden 1888: 0 verzekerde worden 1 of 0 = Onbekend 1 meerdere 1 = Man 2 1..* bijbehorende 2 = Vrouw 9 verzekeringen 9 = Niet gespecificeerd Verzekering teruggekoppeld. «verplicht» «enumeration» - Resultaat :VerzekeringresultaatType Soort verzekering - UZOVI :N4 «conditioneel verplicht» Aanvullend - Verzekerdenummer :T1..15 AanvullendPlusTand - Soort verzekering :Soort verzekering AWBZ - Pakketcode :T1..10 Basis - Pakketnaam :T1..50 Hoofdverzekering - Labelcode :T1..10 Tand - Labelnaam :T Ingangsdatum :YYYY-MM-DD - Einddatum :YYYY-MM-DD BSNOnbekend «enumeration» ZoekresultaatType BSNVoldoetNietAanElfproef CombinatieBSNGeboortedatumOnbekend GeenGeldigZoekpa d Gevonden GevondenPeildatumInToekomst MeerdereZoekpadenOpgegeve n MeerderePersonenGevonde n NietGevonde n Peildatum2JaarOfOude r «enumeration» RetourberichtresultaatType GeenZoekopdrachten MeerDan20Zoekopdrachten VerzoekAkkoord «enumeration» VerzekerderesultaatType ActieveVerzekeringe n DubbeleActieveVerzekeringenGevonden InactieveVerzekeringen Actief Inactief «enumeration» VerzekeringresultaatType NietGeautoriseerdVoorZorgverzekeraar Figuur 5 Berichtstructuur Controleren Verzekeringsrecht. Heen-bericht (VZ801) ControleerRequest Retour-bericht (VZ802) ControleerResponse De casing of schrijfwijze van de gegevenselementen kan in de WSDL op detailniveau afwijken ten opzichte van bovenstaande figuur. Het gegevenselement Code geslacht is bijvoorbeeld geschreven in de WSDL als CodeGeslacht, zonder tussenliggende spatie. In Bijlage C VZ801/802 versus VZ37/38 berichtstructuur is een vergelijking uitgewerkt van de VZ801/802 berichtstructuur ten opzichte van de oude VZ37/38 berichtstructuur. Pagina 10 van 32

11 De velden uit bovenstaande figuur zijn hieronder beschreven. Met de pijlen is aangegeven of een veld betrekking heeft op het heen-bericht, het retour-bericht of beiden ( voor het heen-bericht en voor het retour-bericht). Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting De eerste achternaam van de verzekerde. Achternaam1 T1..25 Retour-bericht: gegeven verplicht voor de entiteit Verzekerde. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). De tweede achternaam van de verzekerde. Achternaam2 T1..25 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde, indien een 2 e achternaam bekend is voor de verzekerde volgens AVG. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). AGB-zorgverlenersoort N2 Eerste 2 cijfers van de 8-cijferige AGB-code. Invullen bij gebruik impersonation. VECOZO controleert of de aanroepende partij een toestemmingsverklaring heeft gekregen van de zorgaanbieder die is aangeduid met de AGBcode in het heen-bericht. VECOZO ondersteunt de volgende zorgverlenersoorten: 01 Huisartsen, 17 Rechtspersonen, 37 Gezondheidscentra, 76 Leveranciers hulpmiddelen, 85 Taxivervoerders, 98 Declaranten. Heen-bericht: gegeven verplicht voor de entiteit Zorgaanbieder. De entiteit Zorgaanbieder moet worden opgevoerd indien er gebruik wordt gemaakt van impersonation. AGB-nummer N6 Laatste 6 cijfers van de 8-cijferige AGB-code. Invullen bij gebruik impersonation. VECOZO controleert of de aanroepende partij een toestemmingsverklaring heeft gekregen van de instantie die is aangeduid met de AGB-code in het heen-bericht. Heen-bericht: gegeven verplicht voor de entiteit Zorgaanbieder. De entiteit Zorgaanbieder moet worden opgevoerd indien er gebruik wordt gemaakt van impersonation. BSN van de verzekerde. BSN N9 Heen-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht, indien er gezocht wordt op BSN en de specifieke velden voor de overige twee zoekpaden (verzekerdenummer en adres) zijn leeg gelaten. Pagina 11 van 32

12 Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde indien de verzekerde volgens AVG een geverifieerd BSN of SOFI-nummer heeft. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Code geslacht Enumeratie Code geslacht van de verzekerde conform NEN Zie Figuur 5 voor mogelijke waardes. Einddatum van de verzekering. Einddatum YYYY- MM-DD Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Geboortedatum van de verzekerde. Geboortedatum YYYY- -MM-DD Heen-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht. Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Geslacht van de verzekerde. Zie Figuur 5 voor mogelijke waardes. Geslacht Enumeratie Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Huisnummer van het woonadres. Huisnummer N1..5 Heen-bericht: optioneel gegeven voor de entiteit Zoekopdracht indien wordt gekozen voor het zoekpad adres. Huisnummer toevoeging T1..6 De toevoeging behorende bij het huisnummer van het woonadres. Heen-bericht: optioneel gegeven voor de entiteit Zoekopdracht indien wordt gekozen voor het zoekpad adres. Pagina 12 van 32

13 Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting Ingangsdatum van de verzekering. Ingangsdatum YYYY- MM-DD Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Code van het label zoals deze is bepaald door de zorgverzekeraar. Labelcode T1..10 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Naam van het label. Labelnaam T1..50 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Indicatie (true of false) of de persoon is overleden. De overleden indicatie die wordt teruggekoppeld heeft geen directe relatie met de peildatum die is opgegeven in de Zoekopdracht Overleden Boolean Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde. Het systeem controleert per van toepassing zijnde actieve verzekering én inactieve verzekering vóór de peildatum of er sprake is van een overleden verzekerde. Indien het systeem eenmaal constateert dat de betreffende persoon is overleden, dan wordt het veld Overleden gevuld bij terugkoppeling van de entiteit Verzekerde. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ).. Code van het verzekeringspakket. Pakketcode T1..10 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. Pagina 13 van 32

14 Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Naam van het verzekeringspakket. Pakketnaam T1..50 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Te gebruiken peildatum voor de zoekopdracht. Op basis van de peildatum wordt er gezocht naar actieve verzekeringen. In onderstaande figuur wordt er een voorbeeld gegeven van een verzekering die als actief wordt gevonden bij een peildatum , terwijl bij de overige peildatums geen actieve verzekering zal worden gevonden. Peildatum YYYY- MM-DD De peildatum mag zowel in het verleden als in de toekomst liggen. Een peildatum in het verleden mag maximaal 2 jaar in het verleden liggen. Het begrip peildatum is uitgebreider toegelicht in Bijlage D Begrippenlijst. Heen-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht. (Internationale) postcode van het woonadres. Postcode T1..8 Heen-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht, indien er gezocht wordt op adres (de specifieke velden voor de twee overige zoekpaden (BSN en verzekerdenummer) worden dan niet gevuld). Referentie zorgaanbieder T1..20 Referentie van de zorgaanbieder op het niveau van de zoekopdracht. Deze referentie wordt ongewijzigd teruggestuurd in het retour-bericht in het zoekresultaat. Hierin kan bijvoorbeeld de patiënt identificatie worden ingevuld. Heen-bericht: optioneel gegeven voor de entiteit Zoekopdracht. Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Pagina 14 van 32

15 Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting Zoekresultaat, indien in het heen-bericht de referentie zorgaanbieder is opgegeven. De entiteit Zoekresultaat wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van het Zoekresultaat (zie de beslisboom in Bijlage B ). Het resultaat op het niveau van het gehele retourbericht, zoekresultaat, de verzekerde en de verzekering. Zie Bijlage B SOAP fouten en resultaten voor een overzicht van alle mogelijke resultaten op de verschillende niveaus. In de bijlage is ook een beslisboom opgenomen waaruit blijkt wanneer welke fout of resultaat wordt teruggekoppeld. Resultaat Enumeratie Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteiten ControleerResponse, Zoekresultaat, Verzekerde en Verzekering. Het terugkoppelen van een resultaat op een bepaald niveau (bijvoorbeeld het resultaat InactieveVerzekeringen onder de entiteit Verzekerde) impliceert de terugkoppeling van de entiteit zelf. De beslisboom in Bijlage B beschrijft wanneer welk resultaat op welk niveau wordt teruggekoppeld. De soort verzekering, bijvoorbeeld Basis of AWBZ. Zie Figuur 5 voor mogelijke waardes. Soort verzekering Enumeratie Verschillende combinaties van soorten verzekeringen (bijvoorbeeld een basisverzekering én een AWBZ verzekering) kunnen worden teruggekoppeld in één zoekresultaat. Het is logisch dat bepaalde typen verzekeringen in combinatie voorkomen (bijvoorbeeld een basisverzekering en een AWBZ verzekering), maar dit hoeft niet per sé en hangt helemaal af van de verzekerdegegevens die de verzekeraars aanleveren via AVG. Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Declaratie-UZOVI van de zorgverzekeraar van de bijbehorende verzekering. UZOVI N4 Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Pagina 15 van 32

16 Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting Verzekerdenummer van de verzekerde. Verzekerdenummer T1..15 Heen-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht, indien er gezocht wordt op Verzekerdenummer en de specifieke velden voor de overige twee zoekpaden (BSN en adres) zijn leeg gelaten. Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Volgnummer N2 Iedere zoekopdracht in het heen-bericht wordt voorzien van een uniek volgnummer. Er geldt een maximum van 20 zoekopdrachten per heen-bericht. Het volgnummer uit het heen-bericht wordt overgenomen in het retour-bericht, zodat de ontvangende partij de zoekresultaten kan matchen aan de zoekopdrachten. Heen-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht. Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Zoekresultaat. De entiteit Zoekresultaat wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van het Zoekresultaat (zie de beslisboom in Bijlage B ). Voorletters van de verzekerde. Voorletters T1..6 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde, indien de voorletters bekend zijn voor de verzekerde volgens AVG. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Eerste voorvoegsel van de verzekerde. Voorvoegsel1 T1..10 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde, indien het eerste voorvoegsel bekend is voor de verzekerde volgens AVG. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Tweede voorvoegsel van de verzekerde. Voorvoegsel2 T1..10 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde, indien het tweede voorvoegsel bekend is voor de verzekerde volgens AVG. De entiteit Verzekerde wordt Pagina 16 van 32

17 Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ) Vulregels ID Omschrijving VR1 De velden BSN, geboortedatum, Geslacht, Code Geslacht, Achternaam1, Achternaam2, Voorvoegsel1, Voorvoegsel2 (entiteit Verzekerde) worden gevuld en herleid in onderstaande volgorde op basis van: a. De actieve basisverzekering b. De actieve hoofdverzekering c. De actieve AWBZ verzekering d. De actieve verzekering met de jongste ingangsdatum van één van de volgende soorten: Aanvullend, AanvullendPlusTand, Tand. De "jongste" ingangsdatum is de ingangsdatum die het dichtste bij het heden ligt. Indien er in (a), (b), (c) of (d) sprake is van meerdere actieve verzekeringen (bijvoorbeeld 2 actieve basisverzekeringen), dan wordt de verzekering gebruikt met de jongste ingangsdatum om de genoemde verzekerdengegevens terug te koppelen. Voorbeeld: Indien verzekerde A een basisverzekering heeft bij Achmea en een aanvullende verzekering bij CZ, dan worden de verzekerdengegevens gebruikt die Achmea heeft aangeleverd. Indien er enkel inactieve verzekeringen worden teruggekoppeld, dan worden de bijbehorende verzekerdengegevens (entiteit Verzekerde: BSN, geboortedatum, Geslacht, Code Geslacht, Achternaam1, Achternaam2, Voorvoegsel1, Voorvoegsel2) gevuld en herleid in onderstaande volgorde op basis van: a. De gevonden basisverzekering b. De gevonden hoofdverzekering VR2 Toelichting: indien geen inactieve basis of hoofdverzekering worden gevonden, dan wordt het resultaat "NietGevonden" teruggekoppeld (zie Bijlage B, p26). Indien er in (a) en (b) sprake is van meerdere gevonden verzekeringen (bijvoorbeeld 2 basisverzekeringen), dan wordt de verzekering gebruikt met de jongste ingangsdatum om de verzekerdengegevens terug te koppelen. De "jongste" ingangsdatum is de ingangsdatum die het dichtste bij het heden ligt Toelichting zoekalgoritme Het systeem ondersteunt per zoekopdracht alleen één van de volgende zoekpaden. Meerdere zoekpaden tegelijkertijd hanteren in één zoekopdracht is niet mogelijk. peildatum, geboortedatum,bsn peildatum, geboortedatum, verzekerdenummer Pagina 17 van 32

18 peildatum, geboortedatum, postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging Er wordt standaard gezocht naar actieve verzekeringen van één uniek persoon, conform de beslisboom in Bijlage B. Voor alle zoekpaden zijn de peildatum en geboortedatum verplicht om op te geven in de zoekopdracht. In onderstaande tabel zijn de verschillende zoekpaden nader toegelicht. Met kruisjes is aangegeven welke velden verplicht zijn om te gebruiken voor een specifiek zoekpad. Zoekpad Peildatum Geboortedatum BSN Verzekerdenummer Postcode Huisnummer Huisnummer toevoeging Toelichting BSN Verzekerdenummer Adres Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van de opgegeven BSN en geboortedatum. Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van het opgegeven verzekerdenummer en geboortedatum. Alleen verzekeringen met het opgegeven verzekerdenummer worden teruggekoppeld. Voorbeeld: Piet Jansen, heeft een basisverzekering bij Univé met verzekerdenummer 1234 en een aanvullende verzekering bij Zilveren Kruis Achmea met verzekerdenummer Indien er wordt gezocht met verzekerdenummer 1234, dan wordt alleen de verzekering van Piet Jansen bij Univé teruggekoppeld. Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van louter de geboortedatum en postcode, ongeacht de waardes die volgens COV bekend zijn voor de velden huisnummer en huisnummer toevoeging. Verzekerdegegevens worden teruggekoppeld conform de beslisboom in Bijlage B. De kans is hier groot dat er meerdere personen worden gevonden waardoor het resultaat MeerderePersonenGevonden (Bijlage B ) wordt teruggekoppeld. Voorbeeld: Verzekerde Piet Jansen (geboortedatum 7 juli 1977), met postcode 1234AB en huisnummer 10, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op louter postcode 1234AB. De verzekeringen van Piet worden teruggekoppeld omdat Piet de enige persoon is met postcode 1234AB en geboortedatum 7 juli Voorbeeld 2: Verzekerde Lianne Jansen (geboortedatum 26 juli 1981), met postcode 1234AB en Pagina 18 van 32

19 Zoekpad Peildatum Geboortedatum BSN Verzekerdenummer Postcode Huisnummer Huisnummer toevoeging Toelichting huisnummer 10, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op louter postcode 1234AB. Echter, het resultaat MeerderePersonenGevonden (Bijlage B ) wordt teruggekoppeld, omdat er nog een andere verzekerde (woonachtig op huisnummer 12) is gevonden met postcode 1234AB en geboortedatum 26 juli Om toch de verzekeringen van Lianne als resultaat terug te krijgen zal er hier gezocht moeten worden op het volledige adres, inclusief huisnummer zodat er geen meerdere personen worden gevonden. Adres Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van de geboortedatum, postcode en het huisnummer, ongeacht de waarde die volgens COV bekend is voor de huisnummer toevoeging. Een verzekerde waarvoor in COV een huisnummer toevoeging bekend is (behorend bij het huisnummer), wordt op deze manier toch gevonden door het zoekalgoritme Voorbeeld: Verzekerde Piet Jansen, met postcode 1234AB, huisnummer 10, huisnummer toevoeging AB, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op postcode 1234AB en huisnummer 10. Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van de geboortedatum, postcode, huisnummer en huisnummer toevoeging. Het zoekalgoritme zoekt naar een verzekerde waarbij het adres precies matcht met de zoekopdracht. Adres Voorbeeld: Verzekerde Piet Jansen (geboortedatum 7 juli 1977), met postcode 1234AB, huisnummer 10, huisnummer toevoeging AB, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 7 juli 1977, postcode 1234AB, huisnummer 10 en huisnummer toevoeging AB. Voorbeeld 2: Verzekerde Piet Jansen (geboortedatum 7 juli 1977), met postcode 1234AB, huisnummer 10, huisnummer toevoeging AB, wordt NIET gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 7 juli 1977, postcode 1234AB, huisnummer 10 en huisnummer toevoeging CD. Pagina 19 van 32

20 Zoekpad Peildatum Geboortedatum BSN Verzekerdenummer Postcode Huisnummer Huisnummer toevoeging Toelichting Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van de geboortedatum, postcode en huisnummer toevoeging, ongeacht de waarde die volgens COV bekend is voor het huisnummer. Adres Voorbeeld: Verzekerde Piet Jansen (geboortedatum 7 juli 1977), met postcode 1234AB, geen huisnummer, huisnummer toevoeging ABC, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 7 juli 1977, postcode 1234AB en huisnummer toevoeging ABC. Voorbeeld 2: Verzekerde Sjaak Jansen (geboortedatum 7 juli 1950), met postcode 1234AB, geen huisnummer, huisnummer toevoeging ABC, wordt NIET gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 7 juli 1950, postcode 1234AB en huisnummer toevoeging ABCD. Voorbeeld 3: Verzekerde Eveline Jansen (geboortedatum 26 juni 1979), met postcode 1234AB, huisnummer 20, huisnummer toevoeging ABC, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 26 juni 1979, postcode 1234AB en huisnummer toevoeging ABC. Pagina 20 van 32

21 Bijlage A WSDL endpoints per omgeving Omgeving SOAP versie WSDL endpoint Test 1.1 https://tstcovwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc/soap11 Test 1.2 https://tstcovwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc Acceptatie 1.1 https://acccovwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc/soap11 Acceptatie 1.2 https://acccovwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc Productie 1.1 https://covwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc/soap11 Productie 1.2 https://covwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc Pagina 21 van 32

22 Bijlage B SOAP fouten en resultaten De onderstaande fouten worden teruggekoppeld d.m.v. een SOAP fout. In onderstaande tabel zijn de mogelijke SOAP fouten opgenomen die voor kunnen komen binnen COV VZ801/802. SOAPFAULT code VZ VZ VZ VZ SOAPFAULT 1 Omschrijving Niet geauthenticeerd Niet geautoriseerd (een gebruiker heeft enkel de rol COV Raadpleger verzekeringsrecht VZ webservice nodig) Geen toestemmingsverklaring impersonation voor opgegeven AGB-code Onbekende technische fout Heen-bericht technisch incorrect Functionele resultaten worden teruggekoppeld als onderdeel van de response van het retour-bericht. Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle mogelijke resultaten. Met de kruisjes is aangegeven op welk niveau binnen het retour-bericht een resultaat wordt teruggekoppeld. Resultaat Retour-bericht Zoekresultaat Verzekerde Verzekering Omschrijving Actief De gevonden verzekering is actief op de opgegeven peildatum. ActieveVerzekeringen Er zijn één of meer actieve verzekeringen gevonden. BSNOnbekend De opgegeven BSN is niet bekend binnen COV. Dit resultaat kan worden teruggekoppeld voor een verzekerde met een BSN die door geen enkele verzekeraar ten behoeve van COV is aangeleverd via AVG. BSNVoldoetNietAanElfProef De opgegeven BSN voldoet niet aan de elfproef. CombinatieBSNGeboortedatumOnbekend De geboortedatum die is opgegeven voor het BSN klopt niet met de geboortedatum die voor het betreffende BSN bekend is in COV. DubbeleActieveVerzekeringenGevonden Er zijn actieve verzekeringen gevonden en er is sprake van een dubbele actieve basisverzekering en/of dubbele actieve AWBZ verzekering. GeenGeldigZoekpad Er is geen geldig zoekpad opgegeven. Geldige zoekpaden zijn: 1 In het geval dat het heen-bericht technisch incorrect is stuurt VECOZO een SOAPFAULT terug naar de zendende partij waaruit blijkt welk gedeelte uit het heen-bericht niet correct is. Er is gekozen om voor deze situatie géén vaste resultaatcode te gebruiken. Pagina 22 van 32

23 Resultaat Retour-bericht Zoekresultaat Verzekerde Verzekering Omschrijving - Peildatum + BSN + geboortedatum - Peildatum + Verzekerdenummer + geboortedatum - Peildatum + Adres (postcode, huisnummer en eventueel huisnummer toevoeging) + geboortedatum GeenZoekopdrachten Er zijn in het heen-bericht geen zoekopdrachten opgegeven. Gevonden Er zijn verzekeringen gevonden naar aanleiding van een zoekopdracht. GevondenPeildatumInToekomst Er zijn verzekeringen gevonden naar aanleiding van een zoekopdracht waarbij de peildatum in de toekomst ligt. InactieveVerzekeringen Er zijn louter inactieve verzekeringen gevonden. Inactief De gevonden verzekering is inactief. MeerDan20Zoekopdrachten Er zijn meer dan 20 zoekopdrachten opgegeven in het heen-bericht. MeerderePersonenGevonden MeerdereZoekpadenOpgegeven Er zijn meerdere personen gevonden die voldoen aan de zoekopdracht. Er zijn meerdere zoekpaden tegelijkertijd opgegeven (bijvoorbeeld zowel het BSN als het verzekerdenummer is ingevuld). NietGeautoriseerdVoorZorgverzekeraar Er is een verzekering gevonden waarvoor de gebruiker niet geautoriseerd is om de details van in te zien. In dit geval wordt enkel de UZOVI van de verzekering teruggekoppeld zodat duidelijk is voor welke UZOVI de gebruiker geen autorisatie heeft. NietGevonden Peildatum2JaarOfOuder Er zijn geen verzekeringen gevonden n.a.v. de zoekopdracht. Er is een peildatum opgevoerd die ouder is dan 2 jaar. VerzoekAkkoord Het COV verzoek is akkoord en de zoekopdrachten worden uitgevoerd. In de onderstaande diagrammen op de volgende pagina s is aangegeven hoe het systeem de resultaten bepaalt. Pagina 23 van 32

24 Pagina 24 van 32

25 Het onderstaande diagram is de uitwerking van de actie Zoeken naar laatst gesloten verzekeringen. Deze actie staat in de bovenstaande beslisboom. Pagina 25 van 32

26 Bijlage C VZ801/802 versus VZ37/38 berichtstructuur In deze bijlage wordt de COV VZ801/802 berichtstructuur vergeleken met de as is VZ37/38 berichtstructuur, door de functioneel belangrijkste entiteiten uit het heen- en retour-bericht naast elkaar te zetten. Zoekopdracht Figuur 6 Zoekopdrachten nieuwe (VZ801) en oude (VZ37) COV standaard naast elkaar De wijzigingen die zijn aangebracht in de berichtstructuur van de zoekopdracht ten opzichte van het COV VZ37 bericht zijn toegelicht in onderstaande tabel: Veld Nieuw Gewijzigd Vervallen Toelichting Achternaam Vervalt n.a.v. het niet meer kunnen zoeken op de naam van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. Geslacht Heeft geen toegevoegde waarde meer in relatie tot de ondersteunde zoekpaden. NAWVerzekerdeRetourneren Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen van adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van Pagina 26 van 32

27 Veld Nieuw Gewijzigd Vervallen Toelichting privacy&security. PatiëntNummer Het patiëntnummer kan optioneel worden opgevoerd op het niveau van de zoekopdracht in het meer generieke veld Referentie zorgaanbieder. Postcode De postcode is verruimd qua aantal posities zodat ook buitenlandse postcodes in de zoekopdracht kunnen worden opgevoerd. Soort verzekering Vervalt n.a.v. wens werkgroep COV om het systeem zo simpel mogelijk te houden en standaard alle soorten verzekeringen terug te koppelen van de gevonden verzekerde. UZOVI-nummer Vervalt n.a.v. wens werkgroep COV. Dit element bestond om een zoekopdracht te routeren naar de juiste verzekeraar. Hiervan is geen sprake meer sinds de komst van AVG, waarbij alle verzekeraars hun verzekerdegegevens aanleveren bij VECOZO. Pagina 27 van 32

28 Zoekresultaat Figuur 7 Zoekresultaten nieuwe (VZ802) en oude (VZ38) COV standaard naast elkaar Pagina 28 van 32

29 De wijzigingen die zijn aangebracht in de berichtstructuur van het zoekresultaat ten opzichte van het COV VZ38 bericht zijn toegelicht in onderstaande tabel: Veld Nieuw Gewijzigd Vervallen Toelichting Achternaam is opgesplitst in Achternaam1, Achternaam2 en Voorvoegsel2 omdat dit in lijn is met AVG. De ontvanger van het retour-bericht kan vervolgens de naamgegevens naar wens presenteren. In het VZ38 bericht wordt de Achternaam als volgt opgebouwd: AchterNaam1 - Voorvoegsel2 AchterNaam2 Achternaam Voorbeeld: AchterNaam1 Voorvoegsel1 AchterNaam2 Voorvoegsel2 Voorletters Maas Van Graaf De J Achternaam via VZ38 is: Maas de Graaf Code geslacht Geslacht Het geslacht van de verzekerde wordt als een code teruggekoppeld conform NEN Geslacht wordt ten behoeve van de duidelijkheid in het zoekresultaat voluit uitgeschreven; bijvoorbeeld Man in plaats van 1. Huisnummer HuisnummerToevoeging Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. LabelCode LabelNaam Nieuw gegevenselement dat wordt teruggekoppeld als onderdeel van het zoekresultaat, n.a.v. wens werkgroep COV. Nieuw gegevenselement dat wordt teruggekoppeld als onderdeel van het zoekresultaat, n.a.v. wens werkgroep COV. Landcode Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. PatiëntNummer Het patiëntnummer wordt teruggekoppeld in het veld Referentie zorgaanbieder op het niveau van het zoekresultaat (1 COV verzoek bevat één of meerdere COV Pagina 29 van 32

30 Veld Nieuw Gewijzigd Vervallen Toelichting zoekopdrachten en -resultaten). Postcode Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. PraktijkcodeHuisarts De praktijkcode van de huisarts wordt in de as is situatie nooit teruggekoppeld. Daarom vervalt dit element. ResultaatcodeCOV Het resultaat wordt niet meer als code teruggekoppeld maar wordt uitgeschreven; bijvoorbeeld NietGevonden in plaats van SoortVerzekering wordt niet meer als nummer in het zoekresultaat teruggekoppeld, maar wordt uitgeschreven; bijvoorbeeld Basis in plaats van 1 Pakketsoort (VZ802) Mapt naar (VZ38) Opmerkingen Aanvullend Aanvullend Code 93 in VZ38 bericht. Aanvullend+Tand Aanvullend Code 93 in VZ38 bericht. SoortVerzekering AWBZ n.v.t Er is geen mapping voorzien voor AWBZ verzekeringen. Basis Basis Code 92 in VZ38 bericht. Hoofdverzekering Basis Code 92 in VZ38 bericht. Tand Aanvullend Code 93 in VZ38 bericht.. Straatnaam Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. VerzekerdenNummer Voorvoegsel Pagina 30 van 32 Het verzekerdenummer wordt geschreven zonder dubbele n-. Voorvoegsel in het VZ38 bericht correspondeert met Voorvoegsel1 in het VZ802 bericht. In het VZ38 bericht is het

31 Veld Nieuw Gewijzigd Vervallen Toelichting eventuele 2 e voorvoegsel van een verzekerde verwerkt in het veld Achternaam. Woonplaats Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. ZorgverlenerscodeHuisarts De zorgverlenerscode van de huisarts wordt in de as is situatie nooit teruggekoppeld. Daarom vervalt dit element. Pagina 31 van 32

32 Bijlage D Begrippenlijst Begrip AVG Omschrijving AVG staat voor Aanlevering Verzekerden Gegevens. Zorgverzekeraars gebruiken AVG om dagelijks complete afslagen van hun verzekerdenadministratie aan te leveren bij VECOZO. VECOZO verwerkt vervolgens deze gegevens ten behoeve van verschillende doeltoepassingen waaronder COV. Declaratie- UZOVI Impersonation Het UZOVI dat gebruikt moet worden voor het declareren. Impersonation betreft het uitzetten van COV zoekopdrachten door een derde partij (bijvoorbeeld een software leverancier), namens een bepaalde zorgaanbieder. Zo moet een zorgaanbieder een SAAS softwareleverancier een toestemmingsverklaring verstrekken om COV namens de zorgaanbieder uit te voeren. Dit is een vorm van impersonation met toestemmingsverklaring. Label Een label is een merknaam of organisatie die verzekerden in beheer heeft. Een label valt altijd onder een zorgverzekeraar, waarbij een aparte naam wordt gehanteerd naar de buitenwereld (bijvoorbeeld verzekerden) toe. Een label wordt geïdentificeerd aan de hand van de labelcode en labelnaam. Voorbeeld: De zorgverzekeraar Univé voert drie labels, namelijk Univé, ZEKUR en ZORGZ. De zorgverzekeraar de Friesland voert twee labels, namelijk DFZ en Kiemer. Er wordt standaard gezocht naar een verzekerde met actieve verzekeringen op basis van de opgegeven peildatum in de zoekopdracht. Een verzekering is actief als: de ingangsdatum van de verzekering vóór of op de peildatum ligt de einddatum van de verzekering ná of op de peildatum ligt Peildatum In onderstaande figuur wordt er een voorbeeld gegeven van een verzekering die als actief wordt gevonden bij een peildatum , terwijl bij de overige peildatums geen actieve verzekering zal worden gevonden. Figuur 8 Voorbeeld werking peildatum bij zoeken naar actieve verzekeringen SAAS Software As A Service Pagina 32 van 32

Aansluitdocument webservices COV VZ801/802

Aansluitdocument webservices COV VZ801/802 COV VZ801/802 Documentversie 1.0 Definitief Pagina 1 van 30 Historie Versie Status Auteur Datum Veranderingen 1.0 Definitief Jeroen Jansen 20-apr- 2012 Document definitief gemaakt. Distributie Versie Status

Nadere informatie

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaarden: 3.2, 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 2, 01-07-2011 Kenmerk:

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaard: 3.2, 01-05-2007 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave document:

Nadere informatie

DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG

DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG Externe integratie DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG ZH308/ZH309 Versie EI-standaarden: 7.2, versiedatum 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Aansluiten op de TIOX webservice

Aansluiten op de TIOX webservice Aansluiten op de TIOX webservice VNG TIOX Kenmerk: QDelft - Rap954 Datum: 27 maart 2013 Auteur(s): Maurice Vrolijk, Frank Mulder, Freek Reinders QDelft Mijnbouwplein 33 2628 RT Delft 015-303 0130 www.qdelft.nl

Nadere informatie

UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten

UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten Technische beschrijving van de afspraak Versienummer: 2.0 (Mei 2015) 2015 Edustandaard.nl 2 / 34 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 1.2 Afhankelijkheid van

Nadere informatie

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303-FZ304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 1-7-2015 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

Van patiënt naar verzekerde...

Van patiënt naar verzekerde... Van patiënt naar verzekerde... Versie 5.0 2 Inhoudsopgave I Welkom bij COV4U 3 II Installatie COV4U 4 1 Systeemeisen... 4 2 Noodzakelijke... componenten 5 3 Installatie... procedure 6 4 Eerste... keer

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding EPexpress Versie 4

Handleiding EPexpress Versie 4 Handleiding EPexpress Versie 4 Introductie EPexpress De oplossing voor het aanmaken van Externe Integratie bestanden voor de Vektis standaard GZ321 onderdeel Basis GGZ. Met EPexpress k an op laagdrempelige

Nadere informatie

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept)

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept) 1/20 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. B. van der Meer Prijzen

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding ZZP Registratiesysteem versie 3.0

Handleiding ZZP Registratiesysteem versie 3.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Stappen in het registreren en scoren van cliënten... 4 1.2 De organisatie van het registreren... 6 1.3 Definities.... 7 1.4 Te registreren en scoren cliëntenpopulatie...

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register. versie 1.5

Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register. versie 1.5 Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register versie 1.5 Afkomstig van: Marcel de Rouw Datum: juli 2015 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 6 2. Inleiding 8 2.1 Opbouw document 8 2.2 Doel document 9 2.3 Beheer

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van mededelingen bij de BIV Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep...

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Bijlage H. Berichtencatalogus. l h l

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Bijlage H. Berichtencatalogus. l h l Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Bijlage H Berichtencatalogus l h l September 2012December 2010 Versie 2.5.0 definitief Functioneel Ontwerp OLO versie 2.4.0 Bijlage H Berichtencatalogus Pagina

Nadere informatie

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg'

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Kenmerk: 1412-TV-113-invu Datum: 3 december 2014 Versie: 1.2 Auteurs: Truus Vernhout en Arthur Frank Versie 1.1 november

Nadere informatie

BERICHTENBOEK I&R. Digitale gegevensuitwisseling met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) (afd. Dierregistraties)

BERICHTENBOEK I&R. Digitale gegevensuitwisseling met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) (afd. Dierregistraties) BERICHTENBOEK I&R Digitale gegevensuitwisseling met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland () (afd. Dierregistraties) Auteur(s): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Versie: 2.4.7 Bron: I&R Status :

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Versie 1.o Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep... 3

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie DigiD SAML. Authenticatie. Versie 3.0. Datum 12 december 2013 Status Definitief

Koppelvlakspecificatie DigiD SAML. Authenticatie. Versie 3.0. Datum 12 december 2013 Status Definitief Koppelvlakspecificatie DigiD SAML Authenticatie Versie 3.0 Datum 12 december 2013 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD 4 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Edukoppeling. Transactiestandaard. Versie 1.2 (concept Standaardisatieraad) Edustandaard. Datum: 22 juni 2015. Versie: 1.2

Edukoppeling. Transactiestandaard. Versie 1.2 (concept Standaardisatieraad) Edustandaard. Datum: 22 juni 2015. Versie: 1.2 Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.2 (concept Standaardisatieraad) Edustandaard Datum: 22 juni 2015 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doel en doelgroep... 3 Leeswijzer... 3 Historie...

Nadere informatie

Handleiding AZR 3.1. januari 2013 versie 1.3. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding AZR 3.1. januari 2013 versie 1.3. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding januari 2013 versie 1.3 PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Inleiding Wijzigingen Op 1 januari 2013 is de nieuwe release van AZR geïmplementeerd, de. De specificaties van deze release

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

Uitvragen Officiële Publicaties

Uitvragen Officiële Publicaties Uitvragen Officiële Publicaties Handleiding voor het uitvragen van de collectie Officiële Publicaties Auteurs Ilja Andreas Bestandsnaam Handleiding uitvragen Officiële Publicaties V1.1 Status V1.1 definitief

Nadere informatie

Uitvragen Officiële Publicaties

Uitvragen Officiële Publicaties Uitvragen Officiële Publicaties Handleiding voor het uitvragen van de collectie Officiële Publicaties Auteurs Bestandsnaa m Status Ilja Andreas Handleiding uitvragen Officiële Publicaties V0.5.doc V0.5

Nadere informatie

HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG

HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG - Versie 4.1 - postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37; e-mail: info@nictiz.nl

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Document D-8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie