Aansluitdocument webservices COV VZ801/802

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluitdocument webservices COV VZ801/802"

Transcriptie

1 Aansluitdocument webservices COV VZ801/802 Documentversie 1.0 Uitgave 4 Definitief Pagina 1 van 32

2 Historie Versie Status Auteur Datum Veranderingen 1.0 Uitgave 1 Definitief Jeroen Jansen 20-apr Document definitief gemaakt. Documentatie aanpassingen (geen impact op WSDL): 1.0 Uitgave 2 Definitief Jeroen Jansen 12-jul Tabel bijlage B aangepast, resultaat BSNOnbekend wordt teruggekoppeld op niveau van entiteit Zoekresultaat - P5 en p6: SOAP faults voorbeelden aangepast (taal die wordt gehanteerd meesturen in fault) - p12: extra toelichting bij vulling van het gegeven Overleden - nieuwe paragraaf toegevoegd met vulregels voor de verzekerdengegevens - Bijlage B: toegelicht dat enkel 1 rol nodig is - Bijlage B: uitwerking toegevoegd van de actie zoeken naar laatst gesloten verzekeringen - Verduidelijking van begrip jongste ingangsdatum bij de vulregels in paragraaf Documentstatus naar Definitief 1.0 Uitgave 3 Definitief Jeroen Jansen 30-jul-2012 Documentatie aanpassing (geen impact op WSDL): - Bijlage A: SOAP 1.1 endpoints toegevoegd 1.0 Uitgave 4 Definitief Sandy Snoeren 02-nov In bij AGB-zorgverlenersoort zijn toegevoegd welke cijfers ondersteund worden en bij welke zorgverlenersoort deze behoren. Distributie Versie Status Datum Aan 1.0 Uitgave 1 Voorstel Definitief 3 19-apr-2012 Portal, Functioneel Beheer VECOZO, Systeemontwikkeling VECOZO, Werkgroep COV 1.0 Uitgave Uitgave Uitgave Uitgave Uitgave 4 Definitief 20-apr-2012 Software leveranciers Definitief 11-mei-2012 Vektis portal voor EI standaarden Definitief 12-jul-2012 Portal, software leveranciers, Vektis portal voor EI standaarden Definitief 12-jul-2012 Portal, software leveranciers, Vektis portal voor EI standaarden Definitief 02-nov-2012 Tom Schonewille Pagina 2 van 32

3 Referenties REF WSDL Verzekeringsrecht Controleren Naam document COVVZ801802_incoming flat.wsdl Pagina 3 van 32

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Communicatie HTTPS Certificaten SOAP Codering Datumvelden en tijdzones SOAP Fault Niet geauthenticeerd Niet geautoriseerd Versiebeheer 7 3 COV VZ801/802 Functionaliteit Context 8 4 COV VZ801/802 webservices Overzicht Controleren Verzekeringsrecht service Operatie controleer Berichtstructuur Vulregels Toelichting zoekalgoritme 17 Bijlage A WSDL endpoints per omgeving 21 Bijlage B SOAP fouten en resultaten 22 Bijlage C VZ801/802 versus VZ37/38 berichtstructuur 26 Zoekopdracht 26 Zoekresultaat 28 Bijlage D Begrippenlijst 32 Pagina 4 van 32

5 1 Inleiding Dit document is bedoeld voor software ontwikkelaars en de afdeling Functioneel beheer VECOZO. De scope beperkt zich tot de webservice van COV VZ801/802 en richt zich op het ondersteunen bij het integreren van externe systemen met de webservice van VECOZO. Indien u extra informatie wenst, of problemen ondervindt tijdens de integratie dan kunt u contact opnemen met VECOZO. Pagina 5 van 32

6 2 Communicatie In dit hoofdstuk wordt de communicatie tussen VECOZO en externe partijen m.b.t. de COV VZ801/802 webservice nader beschreven. 2.1 HTTPS Als applicatieprotocol wordt gebruik gemaakt van HyperText Transfer Protocol Secure. Voor de versleuteling van de gegevens worden SSL 3.0 en TLS 1.0 ondersteund. HTTPS is een vereiste voor het gebruik van webservices van VECOZO. 2.2 Certificaten Bij de webservice communicatie tussen VECOZO en externe partijen wordt gebruik gemaakt van certificaten. De instantie die de COV VZ801/802 webservice aanroept dient te beschikken over een systeemcertificaat dat door VECOZO is uitgegeven. Dit zorgt ervoor dat het certificaat kan worden gebruikt als een digitaal paspoort waarmee de aanroepende instantie zich kan legitimeren bij VECOZO. Voor een volledige werking van het systeemcertificaat moet VECOZO als Trusted Certificate Authority bekend zijn bij de aanroepende partij. Hiervoor dient de aanroepende partij het VECOZO root certificaat te installeren. Het root certificaat kan worden gedownload via de website van VECOZO. Voor de test- en productieomgeving zijn verschillende root certificaten te downloaden. 2.3 SOAP Alle webservices die VECOZO aanbiedt ondersteunen SOAP 1.1 en SOAP 1.2. Elementen zijn qualified en attributen unqualified. In Bijlage A zijn de WSDL endpoints per omgeving vermeld Codering De berichten moeten conform UTF-8 gecodeerd worden Datumvelden en tijdzones VECOZO ontvangt bij voorkeur heen-berichten waarin de datumvelden (datum en datumtijd velden) zijn opgevoerd zonder tijdzone. VECOZO hanteert dan standaard de tijdzone van Nederland. Indien de tijdzone wél wordt opgegeven bij een datumveld, dan dient de tijdzone conform ISO8601 te worden opgegeven. VECOZO rekent de opgegeven datum terug naar de tijdzone van Nederland. VECOZO koppelt in het retour-bericht geen tijdzones terug. 2.4 SOAP Fault Als er een technische fout optreedt in een webservice van VECOZO, dan wordt er een SOAP Fault met HTTP response code 500 verstuurd naar de client. Hieronder volgen twee voorbeelden van een SOAP Fault voor SOAP 1.1 en SOAP 1.2 <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <s:fault> <faultcode>s:sender</faultcode> <faultstring xml:lang="nl-nl">vz802001</faultstring> </s:fault> </s:body> </s:envelope> Figuur 1 SOAP Fault conform SOAP 1.1 Pagina 6 van 32

7 <s:envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <s:body> <s:fault> <s:code> <s:value>s:sender</s:value> </s:code> <s:reason> <s:text xml:lang="nl-nl">vz802001</s:text> </s:reason> </s:fault> </s:body> </s:envelope> Figuur 2 SOAP Fault conform SOAP Niet geauthenticeerd Indien er geen certificaat wordt aangeboden of wanneer het certificaat verlopen is wordt de SOAP Fault met resultaatcode VZ teruggekoppeld Niet geautoriseerd Indien er een geldig certificaat wordt aangeboden, terwijl de aan het certificaat gekoppelde gebruiker niet voldoende autorisaties heeft, dan wordt de SOAP Fault teruggekoppeld met resultaatcode VZ of VZ (afhankelijk van de situatie, zie Bijlage B SOAP fouten en resultaten). Als toch het juiste certificaat is aangeboden, dient contact op te worden genomen met VECOZO om aan de gebruiker de juiste autorisaties toe te kennen. 2.5 Versiebeheer De versie van de WSDL staat na de laatste forward slash genoemd in de targetnamespace van de WSDLdefinitie. Bij de realisatie van een nieuwe versie van de WSDL wordt het versienummer opgehoogd van bijvoorbeeld v1 naar v2. Voorbeeld: targetnamespace="http://schemas.vecozo.nl/vz801802/v1" Pagina 7 van 32

8 3 COV VZ801/802 Functionaliteit Dit hoofdstuk geeft een functionele beschrijving van de aangeboden webservice. 3.1 Context Figuur 3 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aangeboden functionaliteit. Service Korte omschrijving De service Verzekeringsrecht controleren wordt aangeroepen om één of meerdere COV (Controle Op Verzekeringsrecht) zoekopdrachten uit te zetten. Een COV zoekopdracht wordt uitgevoerd met het doel het verzekeringsrecht te achterhalen van een persoon. Verzekeringsrecht controleren Het systeem ondersteunt per zoekopdracht alleen één van de volgende zoekpaden. Meerdere zoekpaden tegelijkertijd hanteren in één zoekopdracht is niet mogelijk. peildatum, geboortedatum,bsn peildatum, geboortedatum, verzekerdenummer peildatum, geboortedatum, postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging Bij het zoeken naar verzekeringen wordt de peildatum gebruikt om actieve verzekeringen te vinden van een verzekerde, zie Bijlage D Begrippenlijst. Één heen-bericht bevat een maximum van 20 zoekopdrachten, waarbij iedere zoekopdracht een uniek volgnummer moet hebben. Bovendien is het mogelijk per zoekopdracht een referentie mee te geven (optioneel). Er wordt direct een retourbericht gestuurd met hierin per zoekopdracht het zoekresultaat. Indien een referentie is opgevoerd voor een zoekopdracht, dan wordt deze referentie teruggekoppeld in het zoekresultaat. Pagina 8 van 32

9 4 COV VZ801/802 webservices 4.1 Overzicht COV VZ801/802 is gerealiseerd met gebruikmaking van één webservice die geïmplementeerd is bij VECOZO. Figuur 4 Webservice VECOZO Controleren Verzekeringsrecht Paragraaf 4.2 Controleren Verzekeringsrecht service 4.2 Controleren Verzekeringsrecht service Dit is een service die een endpoint aanbiedt waarop één of meer COV zoekopdrachten kunnen worden uitgezet bij VECOZO. De technische beschrijving van de operaties en berichtstructuur is terug te vinden in [WSDL Verzekeringsrecht Controleren] Operatie controleer Deze operatie wordt aangeroepen om één of meerdere COV zoekopdrachten uit te zetten. Per aanroep geldt een maximum van 20 zoekopdrachten. Er wordt direct een response bericht gestuurd met hierin per zoekopdracht het zoekresultaat. Zie voor mogelijke resultaten de uitleg in Bijlage B SOAP fouten en resultaten. In deze bijlage is ook een beslisboom opgenomen waaruit de totstandkoming van de fouten en resultaten kan worden herleid. Pagina 9 van 32

10 4.2.2 Berichtstructuur class Operatie Controleer Berichten De entiteit Zorgaanbieder is optioneel om op te voeren voor het heen-bericht. Indien er gebruik wordt gemaakt van impersonation dan moet deze entiteit wel opgevoerd worden. Het COV verzoek wordt dan uitgevoerd onder de context van de opgegeven AGB-code. «WSDL» Controleren Verzekeringsrecht + Controleer(ControleerRequest) :ControleerResponse Zorgaanbieder ControleerRequest ControleerResponse «verplicht» «verplicht» - AGB-zorgverlenersoort :N Resultaat :RetourberichtresultaatType - AGB-nummer :N6 Een COV retourbericht Een COV verzoek bestaat uit maximaal Een bestaat uit maximaal 20 zoekopdrachten. zoekopdracht en 20 zoekresultaten. Dit aantal komt altijd zoekresultaat zijn aan elkaar te overeen met het aantal Zoekopdracht matchen door zoekopdrachten., middel van het Zoekresultaat «verplicht» volgnummer. - Volgnummer :N1..2 «verplicht» - Geboortedatum :YYYY-MM-DD - Volgnummer :N Peildatum :YYYY-MM-DD - Resultaat :ZoekresultaatType «conditioneel verplicht» «conditioneel verplicht» - BSN :N9 - Referentie zorgaanbieder :T Verzekerdenummer :T Postcode :T1..8 «optioneel» - Referentie zorgaanbieder :T Huisnummer :N Huisnummer toevoeging :T1..6 Verzekerde «verplicht» - Resultaat :VerzekerderesultaatType Een zoekresultaat bevat de gegevens van - Geboortedatum :YYYY-MM-DD «enumeration» maximaal één verzekerde. In het geval er op - Geslacht :Geslacht Geslacht een zoekopdracht geen verzekerden zijn - Code geslacht :Code geslacht gevonden of kunnen worden teruggekoppeld Man - Overleden :boolean (bijvoorbeeld indien er meerdere verzekerden Vrouw - Achternaam1 :T1..25 zijn gevonden), dan wordt er geen verzekerde Onbekend «conditioneel verplicht» teruggekoppeld als onderdeel van het NietGespecificeerd - BSN :N9 zoekresultaat. - Voorletters :T Voorvoegsel1 :T1..10 «enumerati... - Achternaam2 :T1..25 Codering van het Code geslacht - Voorvoegsel2 :T1..10 geslacht conform NEN- Voor een gevonden 1888: 0 verzekerde worden 1 of 0 = Onbekend 1 meerdere 1 = Man 2 1..* bijbehorende 2 = Vrouw 9 verzekeringen 9 = Niet gespecificeerd Verzekering teruggekoppeld. «verplicht» «enumeration» - Resultaat :VerzekeringresultaatType Soort verzekering - UZOVI :N4 «conditioneel verplicht» Aanvullend - Verzekerdenummer :T1..15 AanvullendPlusTand - Soort verzekering :Soort verzekering AWBZ - Pakketcode :T1..10 Basis - Pakketnaam :T1..50 Hoofdverzekering - Labelcode :T1..10 Tand - Labelnaam :T Ingangsdatum :YYYY-MM-DD - Einddatum :YYYY-MM-DD BSNOnbekend «enumeration» ZoekresultaatType BSNVoldoetNietAanElfproef CombinatieBSNGeboortedatumOnbekend GeenGeldigZoekpa d Gevonden GevondenPeildatumInToekomst MeerdereZoekpadenOpgegeve n MeerderePersonenGevonde n NietGevonde n Peildatum2JaarOfOude r «enumeration» RetourberichtresultaatType GeenZoekopdrachten MeerDan20Zoekopdrachten VerzoekAkkoord «enumeration» VerzekerderesultaatType ActieveVerzekeringe n DubbeleActieveVerzekeringenGevonden InactieveVerzekeringen Actief Inactief «enumeration» VerzekeringresultaatType NietGeautoriseerdVoorZorgverzekeraar Figuur 5 Berichtstructuur Controleren Verzekeringsrecht. Heen-bericht (VZ801) ControleerRequest Retour-bericht (VZ802) ControleerResponse De casing of schrijfwijze van de gegevenselementen kan in de WSDL op detailniveau afwijken ten opzichte van bovenstaande figuur. Het gegevenselement Code geslacht is bijvoorbeeld geschreven in de WSDL als CodeGeslacht, zonder tussenliggende spatie. In Bijlage C VZ801/802 versus VZ37/38 berichtstructuur is een vergelijking uitgewerkt van de VZ801/802 berichtstructuur ten opzichte van de oude VZ37/38 berichtstructuur. Pagina 10 van 32

11 De velden uit bovenstaande figuur zijn hieronder beschreven. Met de pijlen is aangegeven of een veld betrekking heeft op het heen-bericht, het retour-bericht of beiden ( voor het heen-bericht en voor het retour-bericht). Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting De eerste achternaam van de verzekerde. Achternaam1 T1..25 Retour-bericht: gegeven verplicht voor de entiteit Verzekerde. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). De tweede achternaam van de verzekerde. Achternaam2 T1..25 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde, indien een 2 e achternaam bekend is voor de verzekerde volgens AVG. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). AGB-zorgverlenersoort N2 Eerste 2 cijfers van de 8-cijferige AGB-code. Invullen bij gebruik impersonation. VECOZO controleert of de aanroepende partij een toestemmingsverklaring heeft gekregen van de zorgaanbieder die is aangeduid met de AGBcode in het heen-bericht. VECOZO ondersteunt de volgende zorgverlenersoorten: 01 Huisartsen, 17 Rechtspersonen, 37 Gezondheidscentra, 76 Leveranciers hulpmiddelen, 85 Taxivervoerders, 98 Declaranten. Heen-bericht: gegeven verplicht voor de entiteit Zorgaanbieder. De entiteit Zorgaanbieder moet worden opgevoerd indien er gebruik wordt gemaakt van impersonation. AGB-nummer N6 Laatste 6 cijfers van de 8-cijferige AGB-code. Invullen bij gebruik impersonation. VECOZO controleert of de aanroepende partij een toestemmingsverklaring heeft gekregen van de instantie die is aangeduid met de AGB-code in het heen-bericht. Heen-bericht: gegeven verplicht voor de entiteit Zorgaanbieder. De entiteit Zorgaanbieder moet worden opgevoerd indien er gebruik wordt gemaakt van impersonation. BSN van de verzekerde. BSN N9 Heen-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht, indien er gezocht wordt op BSN en de specifieke velden voor de overige twee zoekpaden (verzekerdenummer en adres) zijn leeg gelaten. Pagina 11 van 32

12 Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde indien de verzekerde volgens AVG een geverifieerd BSN of SOFI-nummer heeft. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Code geslacht Enumeratie Code geslacht van de verzekerde conform NEN Zie Figuur 5 voor mogelijke waardes. Einddatum van de verzekering. Einddatum YYYY- MM-DD Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Geboortedatum van de verzekerde. Geboortedatum YYYY- -MM-DD Heen-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht. Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Geslacht van de verzekerde. Zie Figuur 5 voor mogelijke waardes. Geslacht Enumeratie Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Huisnummer van het woonadres. Huisnummer N1..5 Heen-bericht: optioneel gegeven voor de entiteit Zoekopdracht indien wordt gekozen voor het zoekpad adres. Huisnummer toevoeging T1..6 De toevoeging behorende bij het huisnummer van het woonadres. Heen-bericht: optioneel gegeven voor de entiteit Zoekopdracht indien wordt gekozen voor het zoekpad adres. Pagina 12 van 32

13 Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting Ingangsdatum van de verzekering. Ingangsdatum YYYY- MM-DD Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Code van het label zoals deze is bepaald door de zorgverzekeraar. Labelcode T1..10 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Naam van het label. Labelnaam T1..50 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Indicatie (true of false) of de persoon is overleden. De overleden indicatie die wordt teruggekoppeld heeft geen directe relatie met de peildatum die is opgegeven in de Zoekopdracht Overleden Boolean Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde. Het systeem controleert per van toepassing zijnde actieve verzekering én inactieve verzekering vóór de peildatum of er sprake is van een overleden verzekerde. Indien het systeem eenmaal constateert dat de betreffende persoon is overleden, dan wordt het veld Overleden gevuld bij terugkoppeling van de entiteit Verzekerde. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ).. Code van het verzekeringspakket. Pakketcode T1..10 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. Pagina 13 van 32

14 Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Naam van het verzekeringspakket. Pakketnaam T1..50 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Te gebruiken peildatum voor de zoekopdracht. Op basis van de peildatum wordt er gezocht naar actieve verzekeringen. In onderstaande figuur wordt er een voorbeeld gegeven van een verzekering die als actief wordt gevonden bij een peildatum , terwijl bij de overige peildatums geen actieve verzekering zal worden gevonden. Peildatum YYYY- MM-DD De peildatum mag zowel in het verleden als in de toekomst liggen. Een peildatum in het verleden mag maximaal 2 jaar in het verleden liggen. Het begrip peildatum is uitgebreider toegelicht in Bijlage D Begrippenlijst. Heen-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht. (Internationale) postcode van het woonadres. Postcode T1..8 Heen-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht, indien er gezocht wordt op adres (de specifieke velden voor de twee overige zoekpaden (BSN en verzekerdenummer) worden dan niet gevuld). Referentie zorgaanbieder T1..20 Referentie van de zorgaanbieder op het niveau van de zoekopdracht. Deze referentie wordt ongewijzigd teruggestuurd in het retour-bericht in het zoekresultaat. Hierin kan bijvoorbeeld de patiënt identificatie worden ingevuld. Heen-bericht: optioneel gegeven voor de entiteit Zoekopdracht. Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Pagina 14 van 32

15 Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting Zoekresultaat, indien in het heen-bericht de referentie zorgaanbieder is opgegeven. De entiteit Zoekresultaat wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van het Zoekresultaat (zie de beslisboom in Bijlage B ). Het resultaat op het niveau van het gehele retourbericht, zoekresultaat, de verzekerde en de verzekering. Zie Bijlage B SOAP fouten en resultaten voor een overzicht van alle mogelijke resultaten op de verschillende niveaus. In de bijlage is ook een beslisboom opgenomen waaruit blijkt wanneer welke fout of resultaat wordt teruggekoppeld. Resultaat Enumeratie Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteiten ControleerResponse, Zoekresultaat, Verzekerde en Verzekering. Het terugkoppelen van een resultaat op een bepaald niveau (bijvoorbeeld het resultaat InactieveVerzekeringen onder de entiteit Verzekerde) impliceert de terugkoppeling van de entiteit zelf. De beslisboom in Bijlage B beschrijft wanneer welk resultaat op welk niveau wordt teruggekoppeld. De soort verzekering, bijvoorbeeld Basis of AWBZ. Zie Figuur 5 voor mogelijke waardes. Soort verzekering Enumeratie Verschillende combinaties van soorten verzekeringen (bijvoorbeeld een basisverzekering én een AWBZ verzekering) kunnen worden teruggekoppeld in één zoekresultaat. Het is logisch dat bepaalde typen verzekeringen in combinatie voorkomen (bijvoorbeeld een basisverzekering en een AWBZ verzekering), maar dit hoeft niet per sé en hangt helemaal af van de verzekerdegegevens die de verzekeraars aanleveren via AVG. Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Declaratie-UZOVI van de zorgverzekeraar van de bijbehorende verzekering. UZOVI N4 Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Pagina 15 van 32

16 Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting Verzekerdenummer van de verzekerde. Verzekerdenummer T1..15 Heen-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht, indien er gezocht wordt op Verzekerdenummer en de specifieke velden voor de overige twee zoekpaden (BSN en adres) zijn leeg gelaten. Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Volgnummer N2 Iedere zoekopdracht in het heen-bericht wordt voorzien van een uniek volgnummer. Er geldt een maximum van 20 zoekopdrachten per heen-bericht. Het volgnummer uit het heen-bericht wordt overgenomen in het retour-bericht, zodat de ontvangende partij de zoekresultaten kan matchen aan de zoekopdrachten. Heen-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht. Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Zoekresultaat. De entiteit Zoekresultaat wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van het Zoekresultaat (zie de beslisboom in Bijlage B ). Voorletters van de verzekerde. Voorletters T1..6 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde, indien de voorletters bekend zijn voor de verzekerde volgens AVG. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Eerste voorvoegsel van de verzekerde. Voorvoegsel1 T1..10 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde, indien het eerste voorvoegsel bekend is voor de verzekerde volgens AVG. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Tweede voorvoegsel van de verzekerde. Voorvoegsel2 T1..10 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde, indien het tweede voorvoegsel bekend is voor de verzekerde volgens AVG. De entiteit Verzekerde wordt Pagina 16 van 32

17 Veldnaam Type Verplicht Conditioneel Optioneel Toelichting teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ) Vulregels ID Omschrijving VR1 De velden BSN, geboortedatum, Geslacht, Code Geslacht, Achternaam1, Achternaam2, Voorvoegsel1, Voorvoegsel2 (entiteit Verzekerde) worden gevuld en herleid in onderstaande volgorde op basis van: a. De actieve basisverzekering b. De actieve hoofdverzekering c. De actieve AWBZ verzekering d. De actieve verzekering met de jongste ingangsdatum van één van de volgende soorten: Aanvullend, AanvullendPlusTand, Tand. De "jongste" ingangsdatum is de ingangsdatum die het dichtste bij het heden ligt. Indien er in (a), (b), (c) of (d) sprake is van meerdere actieve verzekeringen (bijvoorbeeld 2 actieve basisverzekeringen), dan wordt de verzekering gebruikt met de jongste ingangsdatum om de genoemde verzekerdengegevens terug te koppelen. Voorbeeld: Indien verzekerde A een basisverzekering heeft bij Achmea en een aanvullende verzekering bij CZ, dan worden de verzekerdengegevens gebruikt die Achmea heeft aangeleverd. Indien er enkel inactieve verzekeringen worden teruggekoppeld, dan worden de bijbehorende verzekerdengegevens (entiteit Verzekerde: BSN, geboortedatum, Geslacht, Code Geslacht, Achternaam1, Achternaam2, Voorvoegsel1, Voorvoegsel2) gevuld en herleid in onderstaande volgorde op basis van: a. De gevonden basisverzekering b. De gevonden hoofdverzekering VR2 Toelichting: indien geen inactieve basis of hoofdverzekering worden gevonden, dan wordt het resultaat "NietGevonden" teruggekoppeld (zie Bijlage B, p26). Indien er in (a) en (b) sprake is van meerdere gevonden verzekeringen (bijvoorbeeld 2 basisverzekeringen), dan wordt de verzekering gebruikt met de jongste ingangsdatum om de verzekerdengegevens terug te koppelen. De "jongste" ingangsdatum is de ingangsdatum die het dichtste bij het heden ligt Toelichting zoekalgoritme Het systeem ondersteunt per zoekopdracht alleen één van de volgende zoekpaden. Meerdere zoekpaden tegelijkertijd hanteren in één zoekopdracht is niet mogelijk. peildatum, geboortedatum,bsn peildatum, geboortedatum, verzekerdenummer Pagina 17 van 32

18 peildatum, geboortedatum, postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging Er wordt standaard gezocht naar actieve verzekeringen van één uniek persoon, conform de beslisboom in Bijlage B. Voor alle zoekpaden zijn de peildatum en geboortedatum verplicht om op te geven in de zoekopdracht. In onderstaande tabel zijn de verschillende zoekpaden nader toegelicht. Met kruisjes is aangegeven welke velden verplicht zijn om te gebruiken voor een specifiek zoekpad. Zoekpad Peildatum Geboortedatum BSN Verzekerdenummer Postcode Huisnummer Huisnummer toevoeging Toelichting BSN Verzekerdenummer Adres Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van de opgegeven BSN en geboortedatum. Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van het opgegeven verzekerdenummer en geboortedatum. Alleen verzekeringen met het opgegeven verzekerdenummer worden teruggekoppeld. Voorbeeld: Piet Jansen, heeft een basisverzekering bij Univé met verzekerdenummer 1234 en een aanvullende verzekering bij Zilveren Kruis Achmea met verzekerdenummer Indien er wordt gezocht met verzekerdenummer 1234, dan wordt alleen de verzekering van Piet Jansen bij Univé teruggekoppeld. Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van louter de geboortedatum en postcode, ongeacht de waardes die volgens COV bekend zijn voor de velden huisnummer en huisnummer toevoeging. Verzekerdegegevens worden teruggekoppeld conform de beslisboom in Bijlage B. De kans is hier groot dat er meerdere personen worden gevonden waardoor het resultaat MeerderePersonenGevonden (Bijlage B ) wordt teruggekoppeld. Voorbeeld: Verzekerde Piet Jansen (geboortedatum 7 juli 1977), met postcode 1234AB en huisnummer 10, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op louter postcode 1234AB. De verzekeringen van Piet worden teruggekoppeld omdat Piet de enige persoon is met postcode 1234AB en geboortedatum 7 juli Voorbeeld 2: Verzekerde Lianne Jansen (geboortedatum 26 juli 1981), met postcode 1234AB en Pagina 18 van 32

19 Zoekpad Peildatum Geboortedatum BSN Verzekerdenummer Postcode Huisnummer Huisnummer toevoeging Toelichting huisnummer 10, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op louter postcode 1234AB. Echter, het resultaat MeerderePersonenGevonden (Bijlage B ) wordt teruggekoppeld, omdat er nog een andere verzekerde (woonachtig op huisnummer 12) is gevonden met postcode 1234AB en geboortedatum 26 juli Om toch de verzekeringen van Lianne als resultaat terug te krijgen zal er hier gezocht moeten worden op het volledige adres, inclusief huisnummer zodat er geen meerdere personen worden gevonden. Adres Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van de geboortedatum, postcode en het huisnummer, ongeacht de waarde die volgens COV bekend is voor de huisnummer toevoeging. Een verzekerde waarvoor in COV een huisnummer toevoeging bekend is (behorend bij het huisnummer), wordt op deze manier toch gevonden door het zoekalgoritme Voorbeeld: Verzekerde Piet Jansen, met postcode 1234AB, huisnummer 10, huisnummer toevoeging AB, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op postcode 1234AB en huisnummer 10. Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van de geboortedatum, postcode, huisnummer en huisnummer toevoeging. Het zoekalgoritme zoekt naar een verzekerde waarbij het adres precies matcht met de zoekopdracht. Adres Voorbeeld: Verzekerde Piet Jansen (geboortedatum 7 juli 1977), met postcode 1234AB, huisnummer 10, huisnummer toevoeging AB, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 7 juli 1977, postcode 1234AB, huisnummer 10 en huisnummer toevoeging AB. Voorbeeld 2: Verzekerde Piet Jansen (geboortedatum 7 juli 1977), met postcode 1234AB, huisnummer 10, huisnummer toevoeging AB, wordt NIET gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 7 juli 1977, postcode 1234AB, huisnummer 10 en huisnummer toevoeging CD. Pagina 19 van 32

20 Zoekpad Peildatum Geboortedatum BSN Verzekerdenummer Postcode Huisnummer Huisnummer toevoeging Toelichting Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van de geboortedatum, postcode en huisnummer toevoeging, ongeacht de waarde die volgens COV bekend is voor het huisnummer. Adres Voorbeeld: Verzekerde Piet Jansen (geboortedatum 7 juli 1977), met postcode 1234AB, geen huisnummer, huisnummer toevoeging ABC, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 7 juli 1977, postcode 1234AB en huisnummer toevoeging ABC. Voorbeeld 2: Verzekerde Sjaak Jansen (geboortedatum 7 juli 1950), met postcode 1234AB, geen huisnummer, huisnummer toevoeging ABC, wordt NIET gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 7 juli 1950, postcode 1234AB en huisnummer toevoeging ABCD. Voorbeeld 3: Verzekerde Eveline Jansen (geboortedatum 26 juni 1979), met postcode 1234AB, huisnummer 20, huisnummer toevoeging ABC, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 26 juni 1979, postcode 1234AB en huisnummer toevoeging ABC. Pagina 20 van 32

21 Bijlage A WSDL endpoints per omgeving Omgeving SOAP versie WSDL endpoint Test 1.1 https://tstcovwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc/soap11 Test 1.2 https://tstcovwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc Acceptatie 1.1 https://acccovwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc/soap11 Acceptatie 1.2 https://acccovwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc Productie 1.1 https://covwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc/soap11 Productie 1.2 https://covwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc Pagina 21 van 32

22 Bijlage B SOAP fouten en resultaten De onderstaande fouten worden teruggekoppeld d.m.v. een SOAP fout. In onderstaande tabel zijn de mogelijke SOAP fouten opgenomen die voor kunnen komen binnen COV VZ801/802. SOAPFAULT code VZ VZ VZ VZ SOAPFAULT 1 Omschrijving Niet geauthenticeerd Niet geautoriseerd (een gebruiker heeft enkel de rol COV Raadpleger verzekeringsrecht VZ webservice nodig) Geen toestemmingsverklaring impersonation voor opgegeven AGB-code Onbekende technische fout Heen-bericht technisch incorrect Functionele resultaten worden teruggekoppeld als onderdeel van de response van het retour-bericht. Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle mogelijke resultaten. Met de kruisjes is aangegeven op welk niveau binnen het retour-bericht een resultaat wordt teruggekoppeld. Resultaat Retour-bericht Zoekresultaat Verzekerde Verzekering Omschrijving Actief De gevonden verzekering is actief op de opgegeven peildatum. ActieveVerzekeringen Er zijn één of meer actieve verzekeringen gevonden. BSNOnbekend De opgegeven BSN is niet bekend binnen COV. Dit resultaat kan worden teruggekoppeld voor een verzekerde met een BSN die door geen enkele verzekeraar ten behoeve van COV is aangeleverd via AVG. BSNVoldoetNietAanElfProef De opgegeven BSN voldoet niet aan de elfproef. CombinatieBSNGeboortedatumOnbekend De geboortedatum die is opgegeven voor het BSN klopt niet met de geboortedatum die voor het betreffende BSN bekend is in COV. DubbeleActieveVerzekeringenGevonden Er zijn actieve verzekeringen gevonden en er is sprake van een dubbele actieve basisverzekering en/of dubbele actieve AWBZ verzekering. GeenGeldigZoekpad Er is geen geldig zoekpad opgegeven. Geldige zoekpaden zijn: 1 In het geval dat het heen-bericht technisch incorrect is stuurt VECOZO een SOAPFAULT terug naar de zendende partij waaruit blijkt welk gedeelte uit het heen-bericht niet correct is. Er is gekozen om voor deze situatie géén vaste resultaatcode te gebruiken. Pagina 22 van 32

23 Resultaat Retour-bericht Zoekresultaat Verzekerde Verzekering Omschrijving - Peildatum + BSN + geboortedatum - Peildatum + Verzekerdenummer + geboortedatum - Peildatum + Adres (postcode, huisnummer en eventueel huisnummer toevoeging) + geboortedatum GeenZoekopdrachten Er zijn in het heen-bericht geen zoekopdrachten opgegeven. Gevonden Er zijn verzekeringen gevonden naar aanleiding van een zoekopdracht. GevondenPeildatumInToekomst Er zijn verzekeringen gevonden naar aanleiding van een zoekopdracht waarbij de peildatum in de toekomst ligt. InactieveVerzekeringen Er zijn louter inactieve verzekeringen gevonden. Inactief De gevonden verzekering is inactief. MeerDan20Zoekopdrachten Er zijn meer dan 20 zoekopdrachten opgegeven in het heen-bericht. MeerderePersonenGevonden MeerdereZoekpadenOpgegeven Er zijn meerdere personen gevonden die voldoen aan de zoekopdracht. Er zijn meerdere zoekpaden tegelijkertijd opgegeven (bijvoorbeeld zowel het BSN als het verzekerdenummer is ingevuld). NietGeautoriseerdVoorZorgverzekeraar Er is een verzekering gevonden waarvoor de gebruiker niet geautoriseerd is om de details van in te zien. In dit geval wordt enkel de UZOVI van de verzekering teruggekoppeld zodat duidelijk is voor welke UZOVI de gebruiker geen autorisatie heeft. NietGevonden Peildatum2JaarOfOuder Er zijn geen verzekeringen gevonden n.a.v. de zoekopdracht. Er is een peildatum opgevoerd die ouder is dan 2 jaar. VerzoekAkkoord Het COV verzoek is akkoord en de zoekopdrachten worden uitgevoerd. In de onderstaande diagrammen op de volgende pagina s is aangegeven hoe het systeem de resultaten bepaalt. Pagina 23 van 32

24 Pagina 24 van 32

25 Het onderstaande diagram is de uitwerking van de actie Zoeken naar laatst gesloten verzekeringen. Deze actie staat in de bovenstaande beslisboom. Pagina 25 van 32

26 Bijlage C VZ801/802 versus VZ37/38 berichtstructuur In deze bijlage wordt de COV VZ801/802 berichtstructuur vergeleken met de as is VZ37/38 berichtstructuur, door de functioneel belangrijkste entiteiten uit het heen- en retour-bericht naast elkaar te zetten. Zoekopdracht Figuur 6 Zoekopdrachten nieuwe (VZ801) en oude (VZ37) COV standaard naast elkaar De wijzigingen die zijn aangebracht in de berichtstructuur van de zoekopdracht ten opzichte van het COV VZ37 bericht zijn toegelicht in onderstaande tabel: Veld Nieuw Gewijzigd Vervallen Toelichting Achternaam Vervalt n.a.v. het niet meer kunnen zoeken op de naam van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. Geslacht Heeft geen toegevoegde waarde meer in relatie tot de ondersteunde zoekpaden. NAWVerzekerdeRetourneren Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen van adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van Pagina 26 van 32

27 Veld Nieuw Gewijzigd Vervallen Toelichting privacy&security. PatiëntNummer Het patiëntnummer kan optioneel worden opgevoerd op het niveau van de zoekopdracht in het meer generieke veld Referentie zorgaanbieder. Postcode De postcode is verruimd qua aantal posities zodat ook buitenlandse postcodes in de zoekopdracht kunnen worden opgevoerd. Soort verzekering Vervalt n.a.v. wens werkgroep COV om het systeem zo simpel mogelijk te houden en standaard alle soorten verzekeringen terug te koppelen van de gevonden verzekerde. UZOVI-nummer Vervalt n.a.v. wens werkgroep COV. Dit element bestond om een zoekopdracht te routeren naar de juiste verzekeraar. Hiervan is geen sprake meer sinds de komst van AVG, waarbij alle verzekeraars hun verzekerdegegevens aanleveren bij VECOZO. Pagina 27 van 32

28 Zoekresultaat Figuur 7 Zoekresultaten nieuwe (VZ802) en oude (VZ38) COV standaard naast elkaar Pagina 28 van 32

29 De wijzigingen die zijn aangebracht in de berichtstructuur van het zoekresultaat ten opzichte van het COV VZ38 bericht zijn toegelicht in onderstaande tabel: Veld Nieuw Gewijzigd Vervallen Toelichting Achternaam is opgesplitst in Achternaam1, Achternaam2 en Voorvoegsel2 omdat dit in lijn is met AVG. De ontvanger van het retour-bericht kan vervolgens de naamgegevens naar wens presenteren. In het VZ38 bericht wordt de Achternaam als volgt opgebouwd: AchterNaam1 - Voorvoegsel2 AchterNaam2 Achternaam Voorbeeld: AchterNaam1 Voorvoegsel1 AchterNaam2 Voorvoegsel2 Voorletters Maas Van Graaf De J Achternaam via VZ38 is: Maas de Graaf Code geslacht Geslacht Het geslacht van de verzekerde wordt als een code teruggekoppeld conform NEN Geslacht wordt ten behoeve van de duidelijkheid in het zoekresultaat voluit uitgeschreven; bijvoorbeeld Man in plaats van 1. Huisnummer HuisnummerToevoeging Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. LabelCode LabelNaam Nieuw gegevenselement dat wordt teruggekoppeld als onderdeel van het zoekresultaat, n.a.v. wens werkgroep COV. Nieuw gegevenselement dat wordt teruggekoppeld als onderdeel van het zoekresultaat, n.a.v. wens werkgroep COV. Landcode Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. PatiëntNummer Het patiëntnummer wordt teruggekoppeld in het veld Referentie zorgaanbieder op het niveau van het zoekresultaat (1 COV verzoek bevat één of meerdere COV Pagina 29 van 32

30 Veld Nieuw Gewijzigd Vervallen Toelichting zoekopdrachten en -resultaten). Postcode Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. PraktijkcodeHuisarts De praktijkcode van de huisarts wordt in de as is situatie nooit teruggekoppeld. Daarom vervalt dit element. ResultaatcodeCOV Het resultaat wordt niet meer als code teruggekoppeld maar wordt uitgeschreven; bijvoorbeeld NietGevonden in plaats van SoortVerzekering wordt niet meer als nummer in het zoekresultaat teruggekoppeld, maar wordt uitgeschreven; bijvoorbeeld Basis in plaats van 1 Pakketsoort (VZ802) Mapt naar (VZ38) Opmerkingen Aanvullend Aanvullend Code 93 in VZ38 bericht. Aanvullend+Tand Aanvullend Code 93 in VZ38 bericht. SoortVerzekering AWBZ n.v.t Er is geen mapping voorzien voor AWBZ verzekeringen. Basis Basis Code 92 in VZ38 bericht. Hoofdverzekering Basis Code 92 in VZ38 bericht. Tand Aanvullend Code 93 in VZ38 bericht.. Straatnaam Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. VerzekerdenNummer Voorvoegsel Pagina 30 van 32 Het verzekerdenummer wordt geschreven zonder dubbele n-. Voorvoegsel in het VZ38 bericht correspondeert met Voorvoegsel1 in het VZ802 bericht. In het VZ38 bericht is het

31 Veld Nieuw Gewijzigd Vervallen Toelichting eventuele 2 e voorvoegsel van een verzekerde verwerkt in het veld Achternaam. Woonplaats Vervalt n.a.v. niet meer terugkoppelen adresgegevens van een verzekerde via COV VZ801/802 in het kader van privacy&security. ZorgverlenerscodeHuisarts De zorgverlenerscode van de huisarts wordt in de as is situatie nooit teruggekoppeld. Daarom vervalt dit element. Pagina 31 van 32

32 Bijlage D Begrippenlijst Begrip AVG Omschrijving AVG staat voor Aanlevering Verzekerden Gegevens. Zorgverzekeraars gebruiken AVG om dagelijks complete afslagen van hun verzekerdenadministratie aan te leveren bij VECOZO. VECOZO verwerkt vervolgens deze gegevens ten behoeve van verschillende doeltoepassingen waaronder COV. Declaratie- UZOVI Impersonation Het UZOVI dat gebruikt moet worden voor het declareren. Impersonation betreft het uitzetten van COV zoekopdrachten door een derde partij (bijvoorbeeld een software leverancier), namens een bepaalde zorgaanbieder. Zo moet een zorgaanbieder een SAAS softwareleverancier een toestemmingsverklaring verstrekken om COV namens de zorgaanbieder uit te voeren. Dit is een vorm van impersonation met toestemmingsverklaring. Label Een label is een merknaam of organisatie die verzekerden in beheer heeft. Een label valt altijd onder een zorgverzekeraar, waarbij een aparte naam wordt gehanteerd naar de buitenwereld (bijvoorbeeld verzekerden) toe. Een label wordt geïdentificeerd aan de hand van de labelcode en labelnaam. Voorbeeld: De zorgverzekeraar Univé voert drie labels, namelijk Univé, ZEKUR en ZORGZ. De zorgverzekeraar de Friesland voert twee labels, namelijk DFZ en Kiemer. Er wordt standaard gezocht naar een verzekerde met actieve verzekeringen op basis van de opgegeven peildatum in de zoekopdracht. Een verzekering is actief als: de ingangsdatum van de verzekering vóór of op de peildatum ligt de einddatum van de verzekering ná of op de peildatum ligt Peildatum In onderstaande figuur wordt er een voorbeeld gegeven van een verzekering die als actief wordt gevonden bij een peildatum , terwijl bij de overige peildatums geen actieve verzekering zal worden gevonden. Figuur 8 Voorbeeld werking peildatum bij zoeken naar actieve verzekeringen SAAS Software As A Service Pagina 32 van 32

Aansluitdocument webservices COV VZ801/802

Aansluitdocument webservices COV VZ801/802 COV VZ801/802 Documentversie 1.0 Definitief Pagina 1 van 30 Historie Versie Status Auteur Datum Veranderingen 1.0 Definitief Jeroen Jansen 20-apr- 2012 Document definitief gemaakt. Distributie Versie Status

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices COV VZ801/802

Aansluitdocument webservices COV VZ801/802 COV VZ801/802 Documentversie 1.0 Uitgave 3 Definitief Pagina 1 van 31 Historie Versie Status Auteur Datum Veranderingen 1.0 Uitgave 1 Definitief Jeroen Jansen 20-apr- 2012 Document definitief gemaakt.

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule Aansluitdocument webservices VSP-EDP Validatiemodule Versie 2.0 Pagina 2 van 20 Historie Versie Datum Veranderingen 0.1 12-07-2010 Initiële versie 0.2 19-07-2010 Wijzigingen n.a.v. opmerkingen reviewteam

Nadere informatie

Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar. Machtigingen

Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar. Machtigingen Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar Machtigingen Versie 4.3 Definitief Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar Versie 4.3 Datum 14-10-2011 Pagina 1 van 33 Historie Versie Datum Auteur Veranderingen 4.0 7-3-2011

Nadere informatie

Openbare webservice diergeneeskunderegister

Openbare webservice diergeneeskunderegister Titel Onderwerp Beschrijving webservice Versie 1.1 Datum 24-06-2015 Documentnaam Diris openbare webservice v1.1 Auteur CIBG / ICT unit Inhoud 1 Revisie historie... 3 2 Inleiding... 4 3 ListVcpApprox...

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Ontwerp Interfaces Zorgverlener. Machtigingen

Ontwerp Interfaces Zorgverlener. Machtigingen Ontwerp Interfaces Zorgverlener Machtigingen Versie 4.3 Definitief Ontwerp Interfaces Zorgverlener Versie 4.3 Datum 14-10-2011 Pagina 1 van 29 Historie Versie Datum Auteur Veranderingen 4.0 15-3-2011 VECOZO

Nadere informatie

Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z

Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z Zorgaanbieders kunnen het burgerservicenummer (BSN) opvragen bij het daarvoor ingerichte portaal voor de zorgsector, de Sectorale Berichten Voorziening

Nadere informatie

Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z

Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z Zorgaanbieders kunnen het burgerservicenummer (BSN) opvragen bij het daarvoor ingerichte portaal voor de zorgsector, de Sectorale Berichten Voorziening

Nadere informatie

Machtigingenportaal. Relatiedag softwareleveranciers. 10 april 2014 VECOZO

Machtigingenportaal. Relatiedag softwareleveranciers. 10 april 2014 VECOZO Machtigingenportaal Relatiedag softwareleveranciers 10 april 2014 VECOZO Even kort voorstellen Ilse Schreurs Functioneel Beheerder Machtigingenportaal Jaap Goddijn Systeemontwikkelaar Machtigingenportaal

Nadere informatie

Demonstratie Machtigingenportaal. 14 mei 2013

Demonstratie Machtigingenportaal. 14 mei 2013 Demonstratie Machtigingenportaal 14 mei 2013 Inhoud Inleiding Het digitale aanvraagproces Demonstratie van het machtigingenportaal Koppeling met uw eigen informatiesysteem Support Inleiding Van papier

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO?

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO? Tips voor verwerken retourinformatie U kunt uw declaratie indienen in op het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) van VECOZO. Op dit portaal kunt u de status van de afhandeling volgen en ontvangt u retourinformatie

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie iwmo303 Het bericht iwmo303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de WMO te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met GBA Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 3 2

Nadere informatie

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaarden: 3.2, 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 2, 01-07-2011 Kenmerk:

Nadere informatie

Het besluit is gevallen om de optie van gelaagd aanleveren en flexibel aanleveren voorlopig uit te stellen.

Het besluit is gevallen om de optie van gelaagd aanleveren en flexibel aanleveren voorlopig uit te stellen. Notitie Aan: C.c: Van: Saskia Cuijpers en Max Houtzager Doorkiesnummer: 030-69 88 291 : 22 mei 2012 Betreft:, uitgave 1 Kenmerk QZ301v1.0_INV_ADDu1.pdf 1. Inleiding In de COZ is een voorstel voorgelegd

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Bijlage 3 Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde podotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Product: Services: Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Versie: 1.0 Datum: 10-10-2014 Status: Gepubliceerd Auteur:, Public Sector Solutions, Belastingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303-FZ304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 1-7-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 01-07-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken. Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa

Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken. Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa Erik Bellaard *WEGA Automatisering Melissa Gerdien Wijnbeek FootFit Foot and Body Care software

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview Inhoudsopgave 1. Gebruik Excel upload... 3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen... 3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens... 4 1.2.1 Eenmalig

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ergotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag Bestandsbeschrijving bestand Verwerkingsverslag Versie: 1.1 Status: Definitief Datum: 3 februari 2015 Inleiding Nadat DUO het aanleverbestand Inschrijvingen en graden NBO voor HO heeft ingelezen, zal DUO

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde oefentherapeuten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE AANVRAGEN EN INSTALLATIE CPA Versie 1.0 Datum Mei 2016 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aansluiting op Digikoppeling..1

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC Bijlage 1 Handleiding declareren logopedie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen Bijlage 1 Handleiding declareren eerstelijns psychologie 2013 EP 301 Eerstelijns psychologen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Verzoek om Toewijzing. Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016

Verzoek om Toewijzing. Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016 Verzoek om Toewijzing Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016 Inhoud 1 Verzoek om toewijzing... 4 Verzoeken om toewijzing... 4 1.1.1 Werkproces voor de leverancier... 4 1.1.2 Werkproces voor de gemeente...

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014 Ketenkaart Deze ketenkaart bevat de uitwerking van één van de berichtenstromen die door het gegevensknooppunt ondersteund moet worden. Omschrijving Het betreft berichtenverkeer dat als doel heeft gestandaardiseerde

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29

Nadere informatie

Ontwerp Zorgadresboek

Ontwerp Zorgadresboek Ontwerp Zorgadresboek Datum: 5 November 203 Publicatie: AORTA 203 (V6.2..0) Inhoudsopgave Inleiding... 4. Doel en scope... 4.2 Doelgroep voor dit document... 5.3 Documenthistorie... 5 2 Kaders en uitgangspunten...

Nadere informatie

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Versie 1.4.3 Datum Mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 UITLEVERFORMAAT DHD 2.2... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 LEESWIJZER... 4 1.3

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1.

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1. Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 1 Uitgave datum: 3-2-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu1 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand Uitleg Excelbestand uploaden - Handmatig aanmelden patiënten In dit document wordt het gebruik van Qualiview uitgelegd. Omdat u gebruik maakt van software waarmee

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Wat komt voorbij? Kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder aan op berichtenverkeer met gemeenten? Overgang naar Wmo-

Nadere informatie

Handleiding MULTIsignaal Verwijsindex app

Handleiding MULTIsignaal Verwijsindex app Handleiding MULTIsignaal Verwijsindex app Deze handleiding helpt u op weg met het gebruik van de mobiele app van de MULTIsignaal Verwijsindex. Er wordt in de handleiding uitgegaan van het feit dat u de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Handleiding machtigingenportaal. Gebruikershandleiding voor het aanvragen, raadplegen en intrekken van machtigingen

Handleiding machtigingenportaal. Gebruikershandleiding voor het aanvragen, raadplegen en intrekken van machtigingen Handleiding machtigingenportaal Gebruikershandleiding voor het aanvragen, raadplegen en intrekken van machtigingen Handleiding Machtigingenportaal Datum : 29 Juli 2011 Versie : 2.01 Auteur : Paul Smulders

Nadere informatie

Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4

Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4 Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4 Let op: op dit document vindt versiebeheer plaats. Kijk voor de meest recente versie op www.zorgzwaartebekostiging.nl. In de onderstaande tabel

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Van stapels papier naar digitaal machtigen Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Voor wie? Tandartsen, kaakchirurgen, implantoloog, tandprotheticus tandartsspecialist, centra bijzondere

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Aanvraag Internetspaarrekening

Aanvraag Internetspaarrekening Aanvraag Internetspaarrekening Wat Hoe Stap 1 Uw gegevens U geeft hier uw gegevens als rekeninghouder in Het aanvragen van een nieuwe rekening doet u in verschillende stappen: Vul hier de persoonsgegevens

Nadere informatie

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG)

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten bij

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2015. BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen

Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2015. BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303 Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2015 BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren manuele lymfedrainage en littekenmassage 2013

Bijlage 1 Handleiding declareren manuele lymfedrainage en littekenmassage 2013 Bijlage 1 Handleiding declareren manuele lymfedrainage en littekenmassage 2013 PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren

Nadere informatie

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview.

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO315 2 Klassen naam Header documentatie

Nadere informatie

Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg (eindconcept)

Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg (eindconcept) Externe integratie Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg (eindconcept) ZH308-ZH309 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 9.0 12-07-2013 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave

Nadere informatie

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen...3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens...4 1.2.1 Eenmalig het wachtwoord wijzigen vóór gebruik:...4 1.3 Stap

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een elektronisch

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6

HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6 HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6 Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2012 (tweede kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het tweede kwartaal van 2012 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING

DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING Stichting GeefGratis GeefSamen via Geef.nl Documentatie koppeling GeefGratis donatiemodule v1.06 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Inleiding... 3 Versiebeheer...

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

SHL-GROEP DATAMANAGEMENT - ZIP

SHL-GROEP DATAMANAGEMENT - ZIP SHL-GROEP DATAMANAGEMENT - ZIP LEESWIJZER ZIP VOOR HUISARTSEN Versie 6: juni 2013 Auteur: SHL-Groep Datamanagement 1 1. Inleiding...2 2. Inloggen in ZIP...3 3. Hoofdscherm ZIP...3 4. Extracties uploaden...4

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker Deze instructiekaart geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen.

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304. Vrijgevestigd

Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304. Vrijgevestigd Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde huidtherapeuten

Nadere informatie

9.0 12-07-2013. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

9.0 12-07-2013. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg ZH308-ZH309 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 9.0 12-07-2013 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck

Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck PM 304 Vrijgevestigd/Wlz-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren

Nadere informatie

Coachview.net Eenmalige Imports

Coachview.net Eenmalige Imports Coachview.net Eenmalige Imports Versie: Juli 2011, Revisie 2 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 BELANGRIJKSTE TERMEN... 3 2. IMPORT

Nadere informatie

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0 Toelichting Grouper-update Versie 5.0.0 27 september 2012 Voorwoord Voor u ligt het document Toelichting Grouper Update. Bij iedere software-update en/of tabeluitlevering van de grouper wordt u geïnformeerd

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie