Handleiding voor de hardware Compaq Evo Desktop D310v serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor de hardware Compaq Evo Desktop D310v serie"

Transcriptie

1 b Handleiding voor de hardware Compaq Evo Desktop D310v serie Artikelnummer van dit document: Augustus 2002 Deze handleiding bevat algemene informatie over het upgraden van deze serie computers.

2 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. Compaq, het Compaq logo en Evo zijn handelsmerken van Compaq Information Technologies Group, L.P. in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft, MS-DOS, Windows en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige productnamen in deze publicatie kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke houders. Compaq Computer Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie. Ook aanvaardt Compaq Corporation geen aansprakelijkheid voor incidentele schade of voor schade die wordt veroorzaakt door verstrekking, eventuele ondoelmatigheid of gebruik van dit materiaal. Compaq Corporation verleent geen andere garantie, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garanties op Compaq producten worden beschreven in de garantieverklaringen behorende bij deze producten. Niets in deze documentatie kan worden geïnterpreteerd als een aanvullende garantie. De informatie in dit document valt onder het copyright. Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of vertaald in een andere taal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compaq Computer Corporation. WAARSCHUWING: Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of levensgevaar. VOORZICHTIG: Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot beschadiging van de apparatuur of verlies van gegevens. Handleiding voor de hardware Compaq Evo Desktop D310v serie Eerste editie (Augustus 2002) Artikelnummer van dit document:

3 Inhoudsopgave 1 Hardware-upgrades Overzicht van de installatie Toegangspanelen verwijderen Voorpaneel verwijderen Extra geheugen installeren Uitbreidingskaarten installeren of verwijderen ,25-inch schijfeenheid verwijderen Diskettedrive of vaste schijf verwijderen Batterij vervangen Batterij vervangen Regelmatig onderhoud en transport Regelmatig onderhoud Voorzorgsmaatregelen bij de cd-rom-drive Gebruik Schoonhouden Veiligheid Computer voorbereiden op transport Elektrostatische ontlading Elektrostatische ontlading voorkomen Aardingsmethoden Index Handleiding voor de hardware iii

4 1 Hardware-upgrades Overzicht van de installatie Het is erg belangrijk dat u de handelingen in de aangegeven volgorde uitvoert, zodat de optionele apparatuur op de juiste manier wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de Handleiding Computerinstellingen voor meer informatie over Computer Setup (Computerinstellingen). 1. Schakel de computer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. WAARSCHUWING: Om het risico van persoonlijk letsel door een elektrische schok of hete oppervlakken te beperken, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat u de interne onderdelen van het systeem afkoelen voordat u deze aanraakt. WAARSCHUWING: Steek geen telefoon- of telecommunicatieconnectoren in de connector van de netwerkadapter, om het risico van letsel door elektrische schokken, brand of schade aan apparatuur te beperken. VOORZICHTIG: Een ontlading van statische elektriciteit kan de elektronische onderdelen van de computer of optionele apparatuur beschadigen. Zorg ervoor dat u niet statisch geladen bent. Raak een geaard metalen voorwerp aan voordat u deze handelingen uitvoert. Zie hoofdstuk 4, Elektrostatische ontlading, voor meer informatie. Handleiding voor de hardware 1 1

5 Hardware-upgrades 2. Open de computer door de toegangspanelen te verwijderen. Raadpleeg de procedure voor het verwijderen van de toegangspanelen verderop in dit hoofdstuk. 3. Installeer de optionele apparatuur. Raadpleeg voor instructies de desbetreffende gedeelten van deze handleiding en de documentatie bij de optionele apparatuur. 4. Plaats het toegangspaneel van de computer terug. 5. Zet de monitor, computer en andere apparatuur aan. Configureer de computer opnieuw als dat nodig is. Raadpleeg de Handleiding Computerinstellingen voor meer informatie over Computer Setup (Computerinstellingen). Toegangspanelen verwijderen 1. Sluit het besturingssysteem op de gebruikelijke manier af en zet vervolgens de computer en alle externe apparatuur uit. 2. Haal de stekker uit het stopcontact en koppel eventuele externe apparatuur los. VOORZICHTIG: Controleer voordat u het toegangspaneel van de computer verwijdert of de computer uitgeschakeld is en of de stekker niet in het stopcontact zit. 3. Verwijder de twee schroeven waarmee het toegangspaneel aan het chassis van de computer is bevestigd. Verwijder het rechterpaneel als u geheugenmodules of uitbreidingskaarten wilt vervangen of toevoegen. Verwijder het linkerpaneel als u een schijfeenheid wilt vervangen of toevoegen. 1 2 Handleiding voor de hardware

6 Hardware-upgrades 4. Schuif het toegangspaneel ongeveer 2,5 cm naar achteren en trek het weg van de computer. Voorpaneel verwijderen Toegangspanelen van de computer verwijderen Als u het toegangspaneel wilt terugplaatsen, voert u de stappen 1 tot en met 4 in omgekeerde volgorde uit. Verwijder het voorpaneel als u een schijfeenheid wilt vervangen of toevoegen. 1. Sluit het besturingssysteem op de gebruikelijke manier af en zet vervolgens de computer en alle externe apparatuur uit. 2. Haal de stekker uit het stopcontact en koppel eventuele externe apparatuur los. 3. Verwijder de toegangspanelen van de computer. Handleiding voor de hardware 1 3

7 Hardware-upgrades 4. Duw de twee cirkelvormige nokjes aan de binnenkant van de voorzijde van het chassis naar binnen 1 en trek het voorpaneel weg van het chassis om het paneel te ontgrendelen 2. Voorpaneel verwijderen Controleer of de nokjes goed op hun plaats zitten in het chassis voordat u het voorpaneel weer op zijn plaats drukt. 1 4 Handleiding voor de hardware

8 Hardware-upgrades Extra geheugen installeren VOORZICHTIG: De geheugenmodulevoetjes hebben vergulde contacten. Als u het geheugen uitbreidt, is het belangrijk dat u geheugenmodules met vergulde contactpunten gebruikt, om te voorkomen dat er corrosie en/of oxidatie ontstaat doordat verschillende metalen met elkaar in contact komen. VOORZICHTIG: Een ontlading van statische elektriciteit kan de elektronische onderdelen van de computer of optionele kaarten beschadigen. Zorg ervoor dat u niet statisch geladen bent. Raak een geaard metalen voorwerp aan voordat u deze handelingen uitvoert. Zie hoofdstuk 4, Elektrostatische ontlading, voor meer informatie. VOORZICHTIG: Voorkom dat u de contactpunten aanraakt als u een geheugenmodule hanteert. Als u dit toch doet, kan de module beschadigd raken. 1. Sluit het besturingssysteem op de gebruikelijke manier af en zet vervolgens de computer en alle externe apparatuur uit. 2. Haal de stekker uit het stopcontact en koppel eventuele externe apparatuur los. 3. Verwijder het toegangspaneel en lokaliseer de voetjes voor de geheugenmodules. WAARSCHUWING: Laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u deze aanraakt, om het risico van brandwonden te beperken. Handleiding voor de hardware 1 5

9 Hardware-upgrades 4. Open beide vergrendelingen van het voetje voor de geheugenmodule 1 en plaats de module in het voetje 2. Geheugenmodules installeren 5. Installeer eerst een module in het voetje dat het dichtst bij de vooraf geïnstalleerde module zit en installeer de modules vervolgens in de numerieke volgorde van de voetjes. 6. Een geheugenmodule kan slechts op één manier worden geïnstalleerd. Houd de uitsparing op de module boven het lipje op het geheugenvoetje. Duw de module in het voetje. Zorg ervoor dat de module goed geplaatst is en dat de vergrendelingen aan beide uiteinden vastklikken Herhaal de stappen 4 tot en met 6 voor elke extra module die u wilt installeren. 8. Plaats het toegangspaneel van de computer terug. Normaal gesproken wordt het extra geheugen automatisch herkend wanneer u de computer weer aanzet. 1 6 Handleiding voor de hardware

10 Hardware-upgrades Uitbreidingskaarten installeren of verwijderen 1. Sluit het besturingssysteem op de gebruikelijke manier af en zet vervolgens de computer en alle externe apparatuur uit. 2. Haal de stekker uit het stopcontact en koppel eventuele externe apparatuur los. 3. Verwijder het toegangspaneel van de computer. Ga naar stap 8 als u een uitbreidingskaart wilt installeren. 4. Ontkoppel alle kabels die zijn aangesloten op de uitbreidingskaart die u wilt verwijderen. 5. Verwijder de schroef aan de bovenkant van het uitbreidingsslot. 6. Houd de kaart aan beide uiteinden vast en beweeg de kaart voorzichtig heen en weer tot deze los komt uit de connector. Verwijder de kaart uit het slot. Pas op dat de kaart niet langs andere onderdelen schuurt. 7. Berg de kaart op in een antistatische verpakking. 8. Plaats een afdekplaatje over het uitbreidingsslot of installeer een nieuwe uitbreidingskaart om het open slot af te sluiten. Ga naar stap 10 als u geen uitbreidingskaart wilt installeren. 9. Verwijder het afdekplaatje van het uitbreidingsslot. Handleiding voor de hardware 1 7

11 Hardware-upgrades 10. Schuif de uitbreidingskaart in het slot en druk deze stevig maar voorzichtig vast. Uitbreidingskaarten installeren Druk de uitbreidingskaart goed aan zodat deze over de hele lengte van de connector goed vast zit in het slot. 11. Plaats de schroef aan de bovenkant van het uitbreidingsslot terug. 12. Plaats het toegangspaneel van de computer terug. 13. Sluit indien nodig externe kabels aan op de geïnstalleerde kaart. Configureer de computer opnieuw als dat nodig is. 1 8 Handleiding voor de hardware

12 Hardware-upgrades 5,25-inch schijfeenheid verwijderen 1. Sluit het besturingssysteem op de gebruikelijke manier af en zet vervolgens de computer en alle externe apparatuur uit. 2. Haal het netsnoer uit het stopcontact. 3. Verwijder beide toegangspanelen van de computer. 4. Verwijder het voorpaneel. 5. Ontkoppel indien nodig de voedingskabel, de gegevenskabel en de audiokabel van de achterkant van de schijfeenheid. 6. Verwijder de vier schroeven, twee aan elke kant, waarmee de schijfeenheid is bevestigd aan de schijfhouder Schuif de schijfeenheid uit de schijfhouder, zoals weergegeven in de volgende afbeelding 2. 5,25-inch schijfeenheid verwijderen Handleiding voor de hardware 1 9

13 Hardware-upgrades Diskettedrive of vaste schijf verwijderen 1. Sluit het besturingssysteem op de gebruikelijke manier af en zet vervolgens de computer en alle externe apparatuur uit. 2. Haal het netsnoer uit het stopcontact. 3. Verwijder het linker toegangspaneel. 4. Verwijder het voorpaneel. 5. Ontkoppel indien nodig de voedingskabel, de gegevenskabel en de audiokabel van de achterkant van de schijfeenheid. 6. Verwijder de schroeven (3 aan de voorkant en 1 aan de zijkant) waarmee de schijfhouder aan het chassis is bevestigd. Schijfhouder verwijderen 7. Neem de schijfhouder uit het chassis Handleiding voor de hardware

14 Hardware-upgrades 8. Verwijder de vier schroeven, twee aan elke kant, waarmee de schijfeenheid is bevestigd aan de schijfhouder Schuif de schijfeenheid uit de schijfhouder, zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen 2. Diskettedrive verwijderen Vaste schijf verwijderen Als u de schijfhouder wilt terugplaatsen, voert u de stappen 6 en 7 in omgekeerde volgorde uit. Handleiding voor de hardware 1 11

15 2 Batterij vervangen Batterij vervangen De batterij in de computer levert de stroom voor de realtime klok en heeft een levensduur van ongeveer drie jaar. Als u de batterij vervangt, gebruikt u een gelijksoortige 3-volt knoopcel lithiumbatterij. U kunt deze batterij aanschaffen bij een plaatselijke leverancier of via de Compaq website. Het artikelnummer voor een standaard knoopcelbatterij is , overeenkomend met een CR2032 of gelijkwaardige batterij. WAARSCHUWING: Uw computer bevat een interne lithiummangaan-, vanadiumpentoxide- of alkalinebatterij of -accu. Als u niet op de juiste manier omgaat met de accu of batterij, kan er brand ontstaan en kunt u brandwonden oplopen. Voorkom lichamelijk letsel als volgt: Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven 60 C. Probeer de batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren. Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt tussen de externe contactpunten en laat de batterij niet in aanraking komen met water of vuur. Vervang de batterij alleen door een Compaq batterij die voor dit product wordt aanbevolen. Probeer de batterij niet op te laden. VOORZICHTIG: Statische elektriciteit kan de elektronische onderdelen van de computer of optionele apparatuur beschadigen. Voordat u met deze procedures begint, moet u ervoor zorgen dat uw statische elektriciteit wordt ontladen door een geaard metalen voorwerp aan te raken. Handleiding voor de hardware 2 1

16 Batterij vervangen Batterijen, accu s en accumulators mogen niet worden gedeponeerd bij het normale huishoudelijke afval. U kunt gebruik maken van het openbare inzamelingssysteem voor klein chemisch afval of de batterijen of accu s terugsturen naar Compaq of een geautoriseerde Compaq Business of Service Partner. U vervangt de batterij als volgt: 1. Sluit het besturingssysteem op de gebruikelijke manier af, zet de computer en alle externe apparaten uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het toegangspaneel of de kap van de computer. Mogelijk moet u een uitbreidingskaart verwijderen om toegang te krijgen tot de batterij. 2. Bepaal de locatie van de batterij en de batterijhouder op de systeemkaart (zie de volgende afbeelding). 3. Druk op de ontgrendeling om de batterij te verwijderen. Batterij en batterijhouder 2 2 Handleiding voor de hardware

17 Batterij vervangen 4. Neem de batterij uit de houder. Knoopcelbatterij verwijderen 5. Plaats de nieuwe batterij in de juiste positie, met de positieve kant boven. De batterijhouder vergrendelt de batterij automatisch in de juiste positie. 6. Plaats eventueel verwijderde uitbreidingskaarten weer terug. 7. Plaats de kap of het toegangspaneel van de computer terug. 8. Steek de stekker in het stopcontact en zet de computer aan. 9. Stel de datum en tijd, uw wachtwoorden en eventuele andere speciale systeeminstellingen opnieuw in met behulp van Computer Setup (Computerinstellingen). Raadpleeg de Handleiding Computerinstellingen voor meer informatie over Computer Setup (Computerinstellingen). Handleiding voor de hardware 2 3

18 3 Regelmatig onderhoud en transport Regelmatig onderhoud Volg de onderstaande aanwijzingen voor het onderhoud aan uw computer en monitor: Plaats de computer op een stevig, vlak oppervlak. Laat aan de achterkant van de systeemkast en boven de monitor 7,5 cm ruimte vrij voor de benodigde ventilatie. Gebruik de computer nooit terwijl de behuizing of het zijpaneel verwijderd is. Zorg dat de ventilatieopeningen of luchtgaten niet worden geblokkeerd, om te voorkomen dat de luchtstroom in de computer wordt belemmerd. Stel de computer niet bloot aan hoge luchtvochtigheid, direct zonlicht en extreem hoge of lage temperaturen. Houd vloeistoffen uit de buurt van de pc en het toetsenbord. Dek de ventilatieopeningen van de monitor nooit af. Zet de computer uit voordat u het volgende doet: De buitenkant van de computer met een zachte, vochtige doek afnemen. Schoonmaakmiddelen kunnen de afwerking doen verkleuren of beschadigen. De ventilatieopeningen en luchtgaten van de computer reinigen. Stof en ander materiaal kan de ventilatieopeningen blokkeren en de ventilatie belemmeren. Handleiding voor de hardware 3 1

19 Regelmatig onderhoud en transport Voorzorgsmaatregelen bij de cd-rom-drive Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u de cd-rom-drive gebruikt of reinigt. Gebruik Verplaats de drive niet terwijl deze in werking is. Dit kan namelijk leiden tot storingen tijdens het lezen. Stel de drive niet bloot aan plotselinge temperatuurverschillen, aangezien hierdoor condensatie kan optreden. Als de temperatuur plotseling verandert terwijl de drive in bedrijf is, wacht u ten minste één uur voordat u de computer uitzet. Als u de drive onmiddellijk gebruikt, kan er tijdens het lezen een storing optreden. Zet de drive niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad, extreme temperatuur, mechanische trillingen of direct zonlicht. Schoonhouden Reinig het paneel en de knoppen met een zachte, droge doek of met een zachte doek die is bevochtigd met een verdunde oplossing van een schoonmaakmiddel. Spuit schoonmaakmiddelen nooit rechtstreeks op de eenheid. Gebruik geen oplosmiddel zoals alcohol of benzeen, omdat de afwerkingslaag hierdoor kan beschadigen. Veiligheid Wanneer er een voorwerp of vloeistof in de cd-rom-drive terechtkomt, moet u direct de stekker van de computer uit het stopcontact verwijderen en het apparaat laten controleren door een geautoriseerde Compaq Business of Service Partner. 3 2 Handleiding voor de hardware

20 Regelmatig onderhoud en transport Computer voorbereiden op transport U bereidt de computer als volgt voor op transport: 1. Maak op het netwerk of op verwisselbare media een reservekopie van de bestanden op de vaste schijf. Zorg ervoor dat de backupmedia tijdens opslag of transport niet worden blootgesteld aan elektrische of magnetische impulsen. De vaste schijf wordt automatisch vergrendeld wanneer het systeem wordt uitgezet. 2. Verwijder eventuele verwisselbare schijven en MultiBay schijfeenheden en bewaar deze afzonderlijk. 3. Zet de computer en de externe apparatuur uit. 4. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact en vervolgens uit de pc. 5. Verpak de systeemonderdelen, MultiBay schijfeenheden en externe apparatuur in de originele of een vergelijkbare verpakking. Gebruik voldoende verpakkingsmateriaal om de apparatuur goed te beschermen. Handleiding voor de hardware 3 3

21 4 Elektrostatische ontlading Een ontlading van statische elektriciteit via vingers of andere geleiders kan de systeemkaarten of andere gevoelige apparatuur beschadigen. Dit soort schade kan de levensduur van het apparaat bekorten. Elektrostatische ontlading voorkomen Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om schade ten gevolge van elektrostatische ontlading te voorkomen: Zorg ervoor dat u producten zo min mogelijk met de handen aanraakt door ze in een antistatische verpakking te vervoeren en te bewaren. Bewaar onderdelen in de antistatische verpakking totdat ze in een omgeving zonder statische elektriciteit komen. Leg onderdelen op een geaard oppervlak als u deze uit de verpakking haalt. Raak geen pinnen, voedingsdraden of circuits aan. Zorg ervoor dat u niet statisch geladen bent als u een gevoelig onderdeel aanraakt. Handleiding voor de hardware 4 1

22 Elektrostatische ontlading Aardingsmethoden Er zijn verschillende methoden waarmee u voor aarding kunt zorgen. Gebruik een of meer van de volgende aardingsmethoden als u onderdelen hanteert of installeert die gevoelig zijn voor elektrostatische elektriciteit: Gebruik een polsbandje dat met een aardedraad is verbonden met een geaarde computer of het computerchassis. Polsbandjes zijn flexibele aardingsbandjes met een minimale weerstand van 1 MOhm +/ 10 procent in de aardedraden. Draag voor een juiste aarding de bandjes strak tegen de huid. Gebruik hiel-, teen- of schoenbandjes bij staande werkstations. Draag de bandjes om beide voeten wanneer u op geleidende vloeren of dissiperende vloermatten staat. Gebruik geleidend gereedschap. Gebruik een draagbare gereedschapskist met een opvouwbare dissiperende werkmat. Als u niet beschikt over deze hulpmiddelen voor juiste aarding, neemt u contact op met een geautoriseerde Compaq Business of Service Partner. Neem contact op met een geautoriseerde Compaq Business of Service Partner voor meer informatie over statische elektriciteit. 4 2 Handleiding voor de hardware

23 B Batterij vervangen artikelnummer voor knoopcel 2 1 brandgevaar, waarschuwing 2 1 chemisch afval 2 2 procedure 2 2 statische elektriciteit, waarschuwing 2 1 C Cd-rom-drive schoonmaken en veiligheid 3 2 E Elektrostatische ontlading aardingsmethoden 4 2 schade voorkomen 4 1 G Geheugen hete oppervlakken, waarschuwing 1 5 installatieprocedure 1 5 metalen contactpunten, waarschuwing 1 5 statische elektriciteit, waarschuwing 1 5 I Installatievolgorde 1 1 Installeren uitbreidingskaarten 1 7 O Onderhoud van apparatuur 3 1 R Richtlijnen voor transport 3 3 Richtlijnen voor verpakken 3 3 Index S Schijfeenheden 5,25-inch (optische) schijfeenheid verwijderen 1 9 diskettedrive verwijderen 1 10 vaste schijf verwijderen 1 10 T Toegangspanelen verwijderen 1 2 Toegangspanelen verwijderen, waarschuwing 1 2 V Verwijderen toegangspanelen 1 2 uitbreidingskaarten 1 7 Voorpaneel verwijderen 1 4 W Waarschuwingen batterij vervangen 2 1 batterij vervangen/weggooien 2 2 elektrische schok 1 1 geheugenmodules hanteren 1 5 hete oppervlakken 1 5 metalen contactpunten (geheugenmodules) 1 5 statische elektriciteit 1 1 statische elektriciteit (geheugen) 1 5 toegangspanelen verwijderen 1 2 Handleiding voor de hardware Index 1

Handleiding voor de hardware Zakelijke desktop-pc HP Compaq dx2200 microtower

Handleiding voor de hardware Zakelijke desktop-pc HP Compaq dx2200 microtower Handleiding voor de hardware Zakelijke desktop-pc HP Compaq dx2200 microtower Artikelnummer van document: 413758-331 Januari 2006 Deze handleiding bevat algemene informatie over het upgraden van dit model

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding voor de hardware HP Compaq zakelijke desktopcomputer dx2000 minitower

Handleiding voor de hardware HP Compaq zakelijke desktopcomputer dx2000 minitower Handleiding voor de hardware HP Compaq zakelijke desktopcomputer dx2000 minitower Artikelnummer van het document: 359501-331 Februari 2004 Deze handleiding bevat algemene informatie over het upgraden van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION T3000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION T3000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION T3000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION T3000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden.

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Geheugenmodules Artikelnummer van document: 406852-331 April 2006 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Inhoudsopgave 1 Geheugenmodules toevoegen

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M8000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M8000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION MEDIA CENTER M8000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION MEDIA CENTER M8000 in

Nadere informatie

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden.

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Geheugenmodules Artikelnummer van document: 430246-331 Januari 2007 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Inhoudsopgave Geheugenmodules toevoegen

Nadere informatie

Harde schijf. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Harde schijf. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware

Naslaggids voor de hardware Naslaggids voor de hardware HP EliteDesk 800 G1 Desktop Mini HP EliteDesk 705 G1 Desktop Mini HP ProDesk 600 G1 Desktop Mini HP ProDesk 400 G1 Desktop Mini Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company,

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Klep van systeemkaart verwijderen

Klep van systeemkaart verwijderen Met de volgende procedure verwijdert u eenvoudig de geïnstalleerde geheugen- en interfaceopties: 1 Zet de printer uit. 2 Haal het netsnoer van de printer uit het stopcontact. 1 3 Ontkoppel de parallelle

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

5000 Serie Hardware-Handleiding

5000 Serie Hardware-Handleiding De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. COMPAQ COMPUTER CORPORATION AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR TECHNISCHE FOUTEN, DRUKFOUTEN OF WEGLATINGEN IN

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie b Evo Desktop serie, Evo Workstation serie Artikelnummer van document: 177922-334 Mei 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor het gebruik van de functies van de netwerkadapters (NIC)

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ PRESARIO SR5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ PRESARIO SR5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ PRESARIO SR5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ PRESARIO SR5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding voor upgrades en service. Printed in

Handleiding voor upgrades en service. Printed in Handleiding voor upgrades en service Printed in De vaste schijf verwijderen en vervangen Onderdelen kunnen per model verschillen. De vaste schijf verwijderen en vervangen 20 tot 40 minuten Voor u begint

Nadere informatie

Handleiding voor upgrades en service

Handleiding voor upgrades en service Handleiding voor upgrades en service Copyright De enige garanties voor producten en diensten van Hewlett-Packard staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten.

Nadere informatie

Handleiding voor de hardware Evo D500 Ultra-Slim Desktop

Handleiding voor de hardware Evo D500 Ultra-Slim Desktop Handleiding voor de hardware Evo D500 Ultra-Slim Desktop Artikelnummer document: 250853-331 November 2001 In deze handleiding vindt u gedetailleerde informatie over de voorzieningen en het gebruik van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION ELITE M9000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION ELITE M9000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION ELITE M9000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION ELITE M9000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Schijfeenheden Gebruikershandleiding

Schijfeenheden Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware. HP Pro 2000 en 3000 serie Microtower zakelijke computers

Naslaggids voor de hardware. HP Pro 2000 en 3000 serie Microtower zakelijke computers Naslaggids voor de hardware HP Pro 2000 en 3000 serie Microtower zakelijke computers Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware. HP ProDesk 490 G1 Microtower

Naslaggids voor de hardware. HP ProDesk 490 G1 Microtower Naslaggids voor de hardware HP ProDesk 490 G1 Microtower Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De bijgevoegde informatie kan zonder aankondiging worden veranderd. Microsoft en Windows

Nadere informatie

Geheugen. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Geheugen. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden.

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Geheugenmodules Artikelnummer van document: 393521-332 December 2005 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Inhoudsopgave 1 Geheugenmodules toevoegen

Nadere informatie

Schijfeenheden. Artikelnummer van document:

Schijfeenheden. Artikelnummer van document: Schijfeenheden Artikelnummer van document: 405759-331 Mei 2006 In deze handleiding worden de vaste schijf van de computer en optionele externe schijfeenheden beschreven. Inhoudsopgave 1 Onderhoud van schijfeenheden

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Schijfeenheden Gebruikershandleiding

Schijfeenheden Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Schijfeenheden Gebruikershandleiding

Schijfeenheden Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze

Nadere informatie

Nederlands. Harde schijf. AppleCare

Nederlands. Harde schijf. AppleCare Nederlands Harde schijf AppleCare Instructies voor vervanging Volg deze instructies nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. De vervanging van

Nadere informatie

AirPort-kaart. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

AirPort-kaart. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. ls je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Wandmontage van uw HP TouchSmart. Gebruikershandleiding

Wandmontage van uw HP TouchSmart. Gebruikershandleiding Wandmontage van uw HP TouchSmart Gebruikershandleiding De enige garanties voor producten en diensten van Hewlett-Packard staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware. HP Elite 7100 serie Microtower computers

Naslaggids voor de hardware. HP Elite 7100 serie Microtower computers Naslaggids voor de hardware HP Elite 7100 serie Microtower computers Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft,

Nadere informatie

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel.

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel. Nederlands Instructies voor vervanging Videokaart AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

WANDMOTAGE VAN UW HP-COMPUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING

WANDMOTAGE VAN UW HP-COMPUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING WANDMOTAGE VAN UW HP-COMPUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING De enige garanties voor producten en diensten van Hewlett-Packard staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Schijfeenheden Gebruikershandleiding

Schijfeenheden Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

netwerkcommunicatie hp workstation xw4000 hp workstation xw6000

netwerkcommunicatie hp workstation xw4000 hp workstation xw6000 netwerkcommunicatie hp workstation xw4000 hp workstation xw6000 Artikelnummer van het document: 301546-331 Oktober 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor de functies van de netwerkadapter

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Schijfeenheden Gebruikershandleiding

Schijfeenheden Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware - dc5700 Microtower

Naslaggids voor de hardware - dc5700 Microtower Naslaggids voor de hardware - dc5700 Microtower Zakelijke personal computers Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M7500

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M7500 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware HP rp3000

Naslaggids voor de hardware HP rp3000 Naslaggids voor de hardware HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft, Windows

Nadere informatie

Modem. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Modem. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware. HP ProDesk 490 G3 MT Business PC

Naslaggids voor de hardware. HP ProDesk 490 G3 MT Business PC Naslaggids voor de hardware HP ProDesk 490 G3 MT Business PC Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware. HP t5325/t5335 Thin Client

Naslaggids voor de hardware. HP t5325/t5335 Thin Client Naslaggids voor de hardware HP t5325/t5335 Thin Client Copyright 2009, 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen

Nadere informatie

Handleiding voor upgrades en service

Handleiding voor upgrades en service Handleiding voor upgrades en service Handleiding voor upgrades en service Copyright Informatie De enige garanties voor producten en diensten van Hewlett-Packard staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden

Nadere informatie

Nederlands. Bovenplaat. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Bovenplaat. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Bovenplaat AppleCare Volg deze instructies nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt

Nadere informatie

Handleiding Upgrade en Service

Handleiding Upgrade en Service Handleiding Upgrade en Service De enige garanties voor Hewlett-Packard-producten en diensten staan vermeld in de garantiebeschrijvingen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze

Nadere informatie

Geheugenkaarten en optiekaarten verwijderen

Geheugenkaarten en optiekaarten verwijderen Hieronder vindt u een aantal instructies voor het verwijderen van geheugenkaarten en optiekaarten. De volgende afbeelding laat de plaats van de verschillende connectors zien. Connector voor vaste schijf

Nadere informatie

HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding

HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties

Nadere informatie

Geheugen (bovenste RAM-sleuf)

Geheugen (bovenste RAM-sleuf) Nederlands Geheugen (bovenste RAM-sleuf) Instructies voor vervanging Volg deze instructies nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. De vervanging

Nadere informatie

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen Nederlands Instructies voor vervanging Batterij AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Informatie over veiligheid en voorschriften Zakelijke desktopcomputers

Informatie over veiligheid en voorschriften Zakelijke desktopcomputers Informatie over veiligheid en voorschriften Zakelijke desktopcomputers Artikelnummer van document: 312970-332 Mei 2004 Deze handleiding bevat veiligheidsvoorschriften en kennisgevingen voor de hierboven

Nadere informatie

Schijfeenheden Gebruikershandleiding

Schijfeenheden Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware. HP ProDesk 490 G2 Microtower

Naslaggids voor de hardware. HP ProDesk 490 G2 Microtower Naslaggids voor de hardware HP ProDesk 490 G2 Microtower Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van de bedrijvengroep

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van geheugenmodules 7429180005 7429180005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Inspiron 15. Gebruiksaanwijzing. 3000-serie. Model computer: Inspiron 15 3541/15 3542 Regelgevingsmodel: P40F Regelgevingstype: P40F001/P40F002

Inspiron 15. Gebruiksaanwijzing. 3000-serie. Model computer: Inspiron 15 3541/15 3542 Regelgevingsmodel: P40F Regelgevingstype: P40F001/P40F002 Inspiron 15 3000-serie Gebruiksaanwijzing Model computer: Inspiron 15 3541/15 3542 Regelgevingsmodel: P40F Regelgevingstype: P40F001/P40F002 Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen OPMERKING:

Nadere informatie

Handleiding Upgrade en Service

Handleiding Upgrade en Service Handleiding Upgrade en Service De enige garanties voor Hewlett-Packard-producten en diensten staan vermeld in de garantieverklaringen bij die producten en diensten. De informatie in dit document kan niet

Nadere informatie

QuickRestore cd gebruiken

QuickRestore cd gebruiken QuickRestore cd gebruiken BELANGRIJK: Als u deze cd gebruikt, verwijdert u alle informatie die op de computer is opgeslagen en formatteert u de vaste schijf opnieuw.! VOORZICHTIG: U wordt aangeraden QuickRestore

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze mini PCI installeert. 4-1 Uw vaste schijf upgraden Het oorspronkelijke

Nadere informatie

Handleiding Upgrade en Service

Handleiding Upgrade en Service Handleiding Upgrade en Service De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hewlett-Packard Company biedt geen enkele garantie met betrekking tot dit materiaal, met inbegrip

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware. HP thin clients

Naslaggids voor de hardware. HP thin clients Naslaggids voor de hardware HP thin clients Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De bijgevoegde informatie kan zonder aankondiging worden veranderd. Microsoft en Windows zijn in de

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van een draadloos LAN-netwerkkaart 7440900005 7440900005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze minikaart installeert. Waarschuwing: Indien u de hardware wilt laten

Nadere informatie

ThinkCentre. Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173 Eerste uitgave

Nadere informatie

Compaq Presario desktopproducten. Handleiding Upgrade en Service

Compaq Presario desktopproducten. Handleiding Upgrade en Service Compaq Presario desktopproducten Handleiding Upgrade en Service De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hewlett-Packard Company biedt geen enkele garantie met betrekking

Nadere informatie

Handleiding Upgrade en Service

Handleiding Upgrade en Service Handleiding Upgrade en Service De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hewlett-Packard Company biedt geen enkele garantie met betrekking tot dit materiaal, met inbegrip

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware. HP EliteDesk 800 G2 TWR Business PC

Naslaggids voor de hardware. HP EliteDesk 800 G2 TWR Business PC Naslaggids voor de hardware HP EliteDesk 800 G2 TWR Business PC Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van de bedrijvengroep

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het dvd-station 7440910005 7440910005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies Lees

Nadere informatie

Schijfeenheden. Artikelnummer van document:

Schijfeenheden. Artikelnummer van document: Schijfeenheden Artikelnummer van document: 419663-331 Januari 2007 In deze handleiding worden de vaste schijf en de optische-schijfeenheid van de computer beschreven. Inhoudsopgave 1 Onderhoud van schijfeenheden

Nadere informatie

Waarschuwing Ga als volgt te werk als u tijdens het bedienen van de printer ongebruikelijke geluiden of geuren waarneemt:

Waarschuwing Ga als volgt te werk als u tijdens het bedienen van de printer ongebruikelijke geluiden of geuren waarneemt: Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het vasteschijfstation 7440930005 7440930005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Schijfeenheden Gebruikershandleiding

Schijfeenheden Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP XW4000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/888623

Uw gebruiksaanwijzing. HP XW4000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/888623 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION SLIMLINE S3300

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION SLIMLINE S3300 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION SLIMLINE S3300. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION SLIMLINE S3300 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware. HP Compaq 8100 Elite Small Form Factor zakelijke pc en HP Z200 Small Form Factor werkstation

Naslaggids voor de hardware. HP Compaq 8100 Elite Small Form Factor zakelijke pc en HP Z200 Small Form Factor werkstation Naslaggids voor de hardware HP Compaq 8100 Elite Small Form Factor zakelijke pc en HP Z200 Small Form Factor werkstation Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Handleiding voor de hardware Zakelijke desktopcomputers HP Compaq Business Desktop dx6100 Microtower

Handleiding voor de hardware Zakelijke desktopcomputers HP Compaq Business Desktop dx6100 Microtower Handleiding voor de hardware Zakelijke desktopcomputers HP Compaq Business Desktop dx6100 Microtower Artikelnummer van document: 359724-331 Mei 2004 Deze handleiding bevat algemene informatie voor het

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair Modem Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft. Als u deze

Nadere informatie

Geheugen upgraden op de QNAP Turbo NAS (RAM-module installeren) TS-x53 Pro, SS-x53 Pro, TS-651, TS-851, TS-x69 serie (2/4/5/6/8-bays)

Geheugen upgraden op de QNAP Turbo NAS (RAM-module installeren) TS-x53 Pro, SS-x53 Pro, TS-651, TS-851, TS-x69 serie (2/4/5/6/8-bays) Geheugen upgraden op de QNAP Turbo NAS (RAM-module installeren) Waarschuwing: De volgende instructies mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegd en opgeleid technicus. Neem de instructies streng in

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Naslaggids voor de hardware. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower zakelijke pc en HP Z200 Convertible Minitower werkstation

Naslaggids voor de hardware. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower zakelijke pc en HP Z200 Convertible Minitower werkstation Naslaggids voor de hardware HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower zakelijke pc en HP Z200 Convertible Minitower werkstation Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze LAN mini PCI installeert. Waarschuwing: Wij adviseren sterk dat

Nadere informatie