ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve Reservering Lustrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 26.400 Reservering Lustrum 2014 20.000"

Transcriptie

1 Balans 2013 ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve Reservering Lustrum Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie Credit Agricole Betaalrekening Magazine Advertenties 150 Credit Agricole Spaarrekening Magazine Sponsors 450 ING Betaalrekening Ski Weekend JOP Stedenreis Venetie Nog te Ontvangen Sinterklaas Kerstconcert Cabris Vooruitbetaalde Kosten Crediteuren Magazine Cheques Restitutie Marseille Reis Nieuwjaarsborrel Carlton Declaraties 4e Kwartaal Lustrum Feest 200 Factuur FANF Lustrum Autorally Ski Weekend JOP Stedenreis Venetie Resultaat Resultaat ACTIVA Liquide Middelen Saldo totaal per Euro t.o.v Euro per Een positief verschil van Euro, dit komt met name door de reeds in 2013 vooruit ontvangen bijdragen voor de Stedenreis naar Venetië in mei Vooruitbetaalde Kosten Factuur m.b.t. de eerste editie 2014 van het DNC Magazine. Aanbetaling Hotel Carlton Cannes t.b.v. Nieuwjaarsborrel op Aanbetaling Hotel Savoie Auron t.b.v. JOP Ski-Weekend van t/m Aanbetaling m.b.t. reservering podium Lustrum Feest op Kosten m.b.t. Lustrum Autorally van t/m PASSIVA Totaal Activa Totaal Passiva Algemene Reserve De algemene reserve is toegenomen met een bedrag van Euro n.a.v. het besluit door de ALV in 2013 om Euro van het resultaat 2012 toe te voegen aan de reservering voor het Lustrum in 2014 en het resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve. Er waren begin 2013 een paar wijzigingen in boekingen van contributies die betrekking hadden op 2012 in plaats van 2013, hierdoor zijn er kleine verschillen met het jaarverslag 2012 en was het resultaat 2012 niet Euro maar het uiteindelijk Euro.

2 Reservering Lustrum 2014 Voor het lustrum in 2014 heeft het Bestuur in het verleden besloten voor van het resultaat toe te voegen aan de reservering voor het Lustrum in Vooruit ontvangen In 2013 ontvangen contributies voor het kalenderjaar In 2013 ontvangen inschrijfgelden voor evenementen die plaats vinden in 2014, namelijk het JOP Ski-Weekend, het Lustrum Feest en de Lustrum Autorally. In 2013 ontvangen sponsoring van een advertentie in jaargang 25 van ons magazine door de ABNAMRO. In 2013 ontvangen betalingen voor Demand Offres in jaargang 25 van ons magazine. Crediteuren Dit betreft een cheque die nog niet is afgeschreven m.b.t. teruggaven Marseillereis in Oktober En nog te betalen declaraties m.b.t. het 4e kwartaal 2013 van het Bestuur en Commissies. Daarnaast een factuur m.b.t. contributie FANF Resultaat Het Bestuur stelt voor van het resultaat toe te voegen aan de reservering voor het Lustrum in 2014 en het resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.

3 Resultaat 2013 Budget 2013 Werkelijk 2013 Verschil t.o.v. RESULTATEN REKENING Budget INKOMSTEN Contributies Renteopbrengsten Advertenties & Banners Website Advertenties Magazine Banners Website Advertenties Sponsors Evenementen ABNAMRO Credit Agricole Totaal Inkomsten UITGAVEN Bestuurskosten Commissiekosten Lidmaatschappen Verzekeringen Evenementen Magazine Ledenboekje Website Bankkosten CA, ING Onvoorzien INKOMSTEN Totaal Uitgaven Contributies Contributies vallen 3% hoger uit dan gebudgetteerd. Resultaat Per kent DNC 1856 leden (813 met partner en 230 zonder partner). Hiervan is 60% pas lid geworden in de afgelopen 10 jaar en ongeveer 5% van voor In 2013 zijn er 103 leden bijgekomen en hebben 116 leden opgezegd (zie volgende pagina).

4 Met Partner Zonder Partner Aantal Leden Opgezegd Nieuw Jammer genoeg waren er ook in 2013 een aantal leden die zonder opzegging van het lidmaatschap hun contributie niet hebben voldaan (zie hieronder). De leden die al sinds 2012 geen contributie meer hebben betaald zijn verwijderd uit de ledenadministratie. De leden die alleen in 2013 geen contributie hebben betaald worden in 2014 nog een laatste keer benaderd. Met Partner Zonder Partner Aantal Leden Het aantal adressen is verbeterd, van ongeveer 17% is nog geen adres bekend. Renteopbrengsten De renteopbrengsten waren te optimistisch ingeschat. Advertenties & Banners Website De inkomsten uit sponsoring waren ongeveer 8% hoger dan gebudgetteerd met name door een aantal nieuwe sponsoren. In 2013 werd minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid een Demand Offres te plaatsen in het magazine. UITGAVEN Bestuurskosten Deze kosten hebben betrekking op de uitgaven m.b.t. vergaderen, het werven van sponsoren, organiseren van evenementen, het magazine en de website. Zie hieronder een nadere uitsplitsing. Kostensoort Bedrag Bestuurskosten 2.836,61 Evenementen Bestuur 1.325,80 Evenementen Club 119,78 Magazine Diversen 1.075,67 Website 55,00 Eindtotaal 5.412,86 Met ingang van 2014 worden deze kosten ook daadwerkelijk op het evenement geboekt en zal de eigen bijdrage indien nodig worden aangepast. Hierdoor wordt nog duidelijker wat een evenement daadwerkelijk kost.

5 Commissiekosten Deze kosten hebben betrekking op de uitgaven m.b.t. vergaderen en het organiseren van activiteiten. Zie hieronder een nadere uitsplitsing. Kostensoort Bedrag Commissie Kosten 411,95 Evenementen Bestuur 337,30 Evenementen Club 470,30 Eindtotaal 1.219,55 Lidmaatschappen In 2013 was een budget opgenomen m.b.t. het lidmaatschap van de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France). Het bestuur heeft echter om moverende besloten het lidmaatschap tot nader order niet te continueren. Verzekeringen Deze kosten hebben betrekking op een door het bestuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Evenementen Het beleid van DNC is en blijft dat evenementen in het algemeen kostendekkend moeten zijn. Dit met uitzondering van een aantal bestuurs-evenementen, zoals de Nieuwjaars borrel en de ALV. De uitgaven waren 25% hoger dan gebudgetteerd, dit kwam door dat in het oorspronkelijke budget nog geen rekening was gehouden met het Oranjefeest. Zie hieronder een overzicht van de activiteiten in Evenement Soort Evenement Datum 2013 Budget 2013 Uitgaven Inkomsten Saldo Nieuwjaarsborrel Cannes Bestuur , ,90 220, ,90 Truffeltocht Aups Club , ,00 198,20 Ski Weekend JOP JOP , ,00 0,00 Mimosa Wandeling Tanneron Club ,00 639,00 60,00 ALV Bestuur , ,35 5, ,35 Indonesische Lunch Flayosquet Club ,00 990,00 150,00 Excursie Chateau La Costa Club , ,00 31,00 Oranjefeest 2013 Bestuur , , ,92 5 Mei Lezing Club , ,00-404,00 Concert Blaastrio Les Arcs Club , ,00-198,25 Nieuwe Ledenborrel Mougins Bestuur ,00 710,00 0,00-710,00 Couperus Lezing Club , ,00-76,31 Seizoen Opening La Colle Noir Bestuur , ,00 60,65 BBQ-Pétange Mandelieu JOP ,56 620,00-47,56 Bijeenkomst Sponsors/Adverteerders Bestuur ,00 478,40-478,40 Dutch Open Saint Donat 2013 Bestuur , , , ,67 Stedenreis Uzès, Nîmes Club , ,00 279,75 Bridge ontvangen Club ,00 180,00 Bordighera Puzzel-Wandeltocht Club , ,00-80,40 JOP Sinterklaasfeest JOP , ,00 569,22 Kerstconcert Cabris Bestuur , ,00-930, , , , ,94

6 Magazine De kosten m.b.t. het magazine waren in lijn met het budget. De kosten m.b.t. het ledenboekje waren echter 20% hoger dan gebudgetteerd door hoger uitgevallen verzendkosten en wijziging van de layout en de drukker. Website De kosten zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan gebudgetteerd doordat nog maar een deel van de geplande aanpassingen aan de website hebben plaatsgevonden.

7 Begroting 2014 RESULTATEN REKENING Budget 2014 Werkelijk 2013 INKOMSTEN Contributies Renteopbrengsten Advertenties & Banners Website Advertenties Magazine Banners Website Advertenties Sponsors Evenementen Totaal Inkomsten UITGAVEN Bestuurskosten Commissiekosten Verzekeringen Lustrum Evenementen Magazine Drukwerk Layout Verzending Ledenboekje Website Bankkosten CA, ING Onvoorzien INKOMSTEN Totaal Uitgaven Resultaat Contributies Begroting is gebaseerd op het huidige aantal actieve leden en een normaal verloop. Advertenties & Banners Op basis van huidige toezeggingen is de verwachting dat de inkomsten 10% lager zullen zijn dan in Reden is dat sponsoren kritischer worden op hun uitgaven door de crisis en andere keuzes maken.

8 Sponsors Evenementen De verwachting is dat de Credit Agricole dit jaar niet de Dutch Open zal sponsoren. UITGAVEN Bestuurskosten Geen opmerkingen. Bestuurskosten Geen opmerkingen. Evenementen Kosten Nieuwjaarsborrel, ALV, BAL en Nieuwe Leden Borrel, Dutch Open en het JOP Sinterklaasfeest. Lustrum Kosten diverse activiteiten i.v.m. het Lustrum en het geplande Lustrum Feest in september Magazine In de loop van 2013 zijn wij van drukker veranderd en met ingang van 2014 is het aantal pagina s vergroot van het magazine. De kosten zullen waarschijnlijk 15% hoger uitvallen, met name door hogere verzendkosten. Ledenboekje Het Bestuur stelt voor pas in 2015 een nieuw ledenboekje te laten drukken. Wel is het plan de ledenlijst elektronisch beschikbaar te stellen op het beveiligde gedeelte van de website. Website Het bestuur is nog steeds van plan de huidige Website te restylen. Daarnaast is er ook nog steeds behoefte om op eenvoudige wijze artikelen te publiceren op de Website, zonder altijd afhankelijk zijn van speciale expertise. Resultaat 2014 Door de kosten voor het Lustrum en het feit dat het bestuur in 2014 geen sponsoring verwacht te ontvangen van de Credit Agricole voor de Dutch Open wordt er een verlies verwacht van Euro. Echter gezien de huidige financiële situatie is het Bestuur van mening dat ook aan het eind van 2014 DNC er goed voor staat met een voordelig bank saldo van meer dan Euro.

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2014

Staat van Baten en Lasten 2014 Boekhouding IVN 2014 - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 4.616,00 4.725,65 109,65 802 Ledenbijdragen Jeugd

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

300 Boten 7.650 7.650

300 Boten 7.650 7.650 Balans 2013 2013 2014 2014 Verwerkte Memoriaal boekingen: debet credit grtb rek Omschrijving debet credit debet credit 4300 Afschrijvingskosten 2.300,00 200 Gebouwen 1 1 aan 231 AfschrijvingInventaris

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012

Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012 Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012 Activiteiten Het organiseren van activiteiten heeft in 2012 helaas een beetje stilgelegen. Hiervoor zijn twee redenen aan te

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Centraal Bestuur. Een beter beeld. Toelichting bij de jaarrekening 2008. Datum: oktober 09 Versie: 2

Centraal Bestuur. Een beter beeld. Toelichting bij de jaarrekening 2008. Datum: oktober 09 Versie: 2 Centraal Bestuur Een beter beeld Toelichting bij de jaarrekening 2008 Datum: oktober 09 Versie: 2 1 . Een beter beeld Toelichting bij de jaarrekening 2008 In 2007 werd duidelijk dat het slecht ging met

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

Jaarrekening een korte oriëntatie

Jaarrekening een korte oriëntatie Jaarrekening een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Hieronder volgen het kasstroomoverzicht, de resultatenrekening en de balans na het einde van het boekjaar. Eerst volgt een korte toelichting op zowel de kasstroom als de resultatenrekening.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012-2013

Financieel Jaarverslag 2012-2013 Financieel Jaarverslag 2012-2013 Conclusie Financieel gezien was het jaar 2012-2013 vrij rustig. In het begin van het jaar waren er een aantal financiële tegenslagen zoals de ijshuur die omhoog ging en

Nadere informatie

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 Inhoud 1. Balans per 31 december 2012 2. Staat van en 2012 3. Toelichting op de Balans 4. Toelichting op de staat van en 5. Ondertekening door bestuurders huurdersvereniging 6. Verklaring inzake controle

Nadere informatie

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s.

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s. Delden 2 januari 2015 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mevrouw, Mijne heren: Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en

Nadere informatie

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 25e jaargang nummer 1 september 2010 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolencoöperatie U.A. Papiermolen 30 1622 KV Hoorn

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Studievereniging Comenius Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Kamer GS.11 Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam www.comenius-uva.nl

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 CONCEPT!!! NLUUG-bestuur

Jaarverslag 2012 CONCEPT!!! NLUUG-bestuur Jaarverslag 2012 CONCEPT!!! NLUUG-bestuur 23 mei 2013 2 B Vereniging NLUUG p.a. Organisatie en Congresbureau interactie Horapark 9, 6717 LZ Ede Postbus 8189, 6710 AD Ede T 0318 69 44 16 k 0318 69 44 17

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft JAARRAPPORT 2013 van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie Oude Langendijk 5 2611 GK Delft 1 Inhoudsopgave Bladzijde Bestuursverslag 1. Inleiding; 3 2. De vereniging; 3 3. De financiële situatie. 4 Jaarstukken

Nadere informatie

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Pagina 1 Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Aftekening kascommissie Maarn, 7 november 2013. Nagezien en akkoord bevonden. De kascommissie: '. "f)-ê l(á..j C.l'..z- \>2- W'--tJl JL; i& \"--

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8

Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8 Inhoud Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4 1.2. Aanvragen voor bijstand... 4 1.3. Het bedrijfsmaatschappelijk werk... 5 1.4. Kerstattenties... 6 1.5. Contribuanten...

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 1 Voorwoord Dit is al weer de vierde editie dat het bestuur het jaarverslag in zijn nieuwe vorm aan U mag aanbieden. Op de voorpagina de machtige toren van de prachtige

Nadere informatie

Informatie over Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva

Informatie over Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva Informatie over Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva Samenstelling bestuur Het bestuur vergaderde, zoals gebruikelijk, twee keer in het verslagjaar. Vanaf 2009 staan de vergaderingen onder leiding van

Nadere informatie

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING opgericht in 1957 gevestigd te Woerden werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014 Aanwezig: 40 leden, inclusief het bestuur: Afwezig: 2 leden hebben zich afgemeld voor de ledenvergadering. Notulist: Nico ten Wolde

Nadere informatie