Informatiebrochure voor ouders - Editie Start met voorsprong in het hoger onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure voor ouders - Editie 2015-2016. Start met voorsprong in het hoger onderwijs"

Transcriptie

1 Informatiebrochure voor ouders - Editie Start met voorsprong in het hoger onderwijs

2 Inhoudstafel Bachelor- /masterstructuur 5 Zalmprincipe 9 Leerkrediet 10 Studiesucces vergroten 15 Studeren + 19 Overzicht opleidingen 22

3 Voorwoord3 Uw zoon of dochter overweegt een studie in het hoger onderwijs. Bij deze belangrijke keuze is het essentieel juist geïnformeerd te worden. In onze communicatie richten wij ons voornamelijk op de toekomstige studenten, gezien zij uiteindelijk de keuze maken. Op weg naar die keuze speelt u als ouder echter ook een cruciale rol. Begeleiden, adviseren, ondersteunen Tijdens het keuzeproces bent u op zijn minst een klankbord. Met dit boekje informeren we u kort over de werking van het hoger onderwijs, manieren om studiesucces te vergroten en over de mogelijkheden voor studenten met specifieke noden. Op onze website vindt u ook een filmpje dat uw zoon of dochter kan helpen bij het maken van een goede studiekeuze: We willen u hiermee op weg helpen om de ideale coach te worden voor uw zoon of dochter. Veel succes! Veerle Hendrickx Algemeen Directeur

4

5 Bachelor- /masterstructuur 5 Bachelor, master, modeltraject, diplomacontract Het hoger onderwijs is de voorbije jaren grondig veranderd. Maar hoe zit het juist? Waar zijn de graduaatsopleidingen gebleven? Is er nog een verschil tussen de hogescholen en de universiteiten? Europa kiest voor uniformiteit In 1999 hebben alle Europese lidstaten zich geëngageerd om binnen de tien jaar hun hoger onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Dat verhoogt de onderlinge vergelijkbaarheid en daardoor wordt ook internationale samenwerking veel eenvoudiger. In de zogenaamde Bologna-akkoorden staat ook kwaliteit centraal. Sinds 2004 geldt in het Vlaamse hoger onderwijs een structuur van professionele bacheloropleidingen enerzijds, academische bachelor-/masteropleidingen anderzijds. Professionele bacheloropleiding Professionele bacheloropleidingen zijn driejarige opleidingen met een stevige mix van theorie en praktijk. Na drie jaar zijn de studenten dan ook meteen inzetbaar op de arbeidsmarkt. Academische bacheloropleiding en master Een academische bacheloropleiding telt ook drie jaar, maar daar stopt het niet. De eerder theoretische bacheloropleiding vormt een voorbereiding op een daaropvolgende master. Met de masteropleiding behaalt de student dan een academische titel. Hogeschool of universiteit? Hogescholen bieden professionele bachelorpleidingen aan, universiteiten academische bachelor-/masteropleidingen. Enkel de kunstopleidingen vormen hierop een uitzondering: zo kan je aan de Karel de Grote-Hogeschool een academische bachelor/master Beeldende Kunsten behalen (www.sintlucasantwerpen.be). De bachelor-/masteropleidingen Industrieel Ingenieur, tot voor kort het domein van de hogescholen, integreerden in in de universiteit: aan de Universiteit Antwerpen is er nu de gloednieuwe faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen:

6 Een job + levenslang leren Master Universiteit* (Duur: min. 60 studiepunten) Schakeljaar Professioneel gerichte bachelor Hogeschool (Duur: 180 studiepunten) Academisch gerichte bachelor Universiteit* (Duur: 180 studiepunten) * Uitzondering: master Beeldende Kunsten (zie p. 5)

7 7 Bachelor- /masterstructuur Contracten en trajecten Schrijft een student zich in in het hoger onderwijs, dan kiest hij niet alleen voor een opleiding. Hij sluit ook een contract af. De vorm varieert: Diplomacontract: de student schrijft zich in met als doel een diploma te behalen (bachelor of master). Creditcontract: de student schrijft zich in met als doel te slagen voor een of meer opleidingsonderdelen. Voor die onderdelen behaalt hij een creditbewijs. Examencontract: de student wil een diploma of een creditbewijs behalen, maar geen lessen volgen. Hij neemt enkel deel aan de examens. Daarnaast kan de student ook nog kiezen welk traject hij volgt. De meeste studenten kiezen voor een modeltraject en volgen dus een uitgestippeld programma dat bestaat uit 3 of 4 deeltrajecten van 60 studiepunten. De student kan er echter ook voor kiezen zijn studieloopbaan anders in te delen en op een ander tempo te werken. In dit geval volgt hij een persoonlijk deeltraject (PDT). Ook tijdens zijn studies kan de student overschakelen op een PDT, als hij bijvoorbeeld bepaalde vakken moet hernemen. In het hoger onderwijs spreken we officieel niet over vakken, maar over opleidingsonderdelen. Elk opleidingsonderdeel krijgt een vooraf vastgestelde waarde mee, uitgedrukt in studiepunten. De studiepunten geven de omvang van een opleidingsonderdeel weer. Een studiepunt staat gelijk aan 25 à 30 uren studielast. wa Speciale gevallen Banaba: bachelor-na-bachelor. Heeft een student al een bachelor op zak, dan kan hij nog een gespecialiseerde bacheloropleiding volgen. Voor elke banaba gelden er specifieke toelatingsvoorwaarden. Manama: master-na-master. Zelfde principe als een banaba. Een manama-opleiding duurt minstens een jaar. Schakeljaar: als een student met een professionele bachelor nog een master wil halen, dan kan dat. Wel zal hij een schakeljaar moeten volgen, een jaar waarin hij wordt voorbereid op zijn master. Hij zal dus minimum twee jaar nodig hebben (schakeljaar+masterjaar).

8

9 9 Zalmprincipe Zoals een zalm tegen de stroom in naar boven zwemt, zo stippelt de student van vandaag meer en meer een klimmend studieparcours uit. Hij start bewust in een praktijkgerichte (professionele) bacheloropleiding. Hij behaalt een diploma én verwerft kennis, vaardigheden en attitudes die nuttig zijn voor een eventuele verdere studie: een (academische) master via een schakeljaar bijvoorbeeld. Het zalmprincipe staat lijnrecht tegenover het vroegere watervalsysteem. Daar mikte je eerst zo hoog mogelijk. Lukte het? Des te beter. Lukte het niet? Dan probeerde je het een trapje lager op de onderwijsladder Dat het zalmprincipe motiverender werkt dan het watervalsysteem, spreekt voor zich. Bovendien matcht het zalmprincipe perfect met het leerkrediet. Dit (financierings)systeem houdt kort geschetst in dat elke student met een vast aantal studiepunten start. Die kan hij inzetten, terugwinnen of verliezen. Zolang er punten over zijn, ligt de weg om verder te studeren ( omhoog te zwemmen ) open! Meer duiding bij het leerkrediet? Zie vanaf p.10.

10 Leerkrediet Sinds het academiejaar wordt gebruik gemaakt van het leerkrediet. Dit is een onderdeel van de financieringsmethode van het hoger onderwijs. Kerngedachte is dat de student mee verantwoordelijk is voor het succes van zijn studieloopbaan. Leerkrediet, met focus op de bacheloropleiding Elke bacheloropleiding is opgebouwd uit opleidingsonderdelen. De omvang van elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt in studiepunten. Elke bacheloropleiding omvat 180 studiepunten die verworven moeten worden om het diploma te behalen. De hogeschool stelt voor elke opleiding een modeltraject voor waarbij de 180 studiepunten gelijk verdeeld worden over drie academiejaren: elk jaar omvat dus 60 studiepunten. De student start zijn opleiding in het hoger onderwijs met een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor het eerste deeltraject zet hij er daarvan 60 in. Hij houdt dus nog 80 studiepunten over. Geslaagd voor een opleidingsdonderdeel? Dan verdient de student de ingezette studiepunten terug. Voor de eerste 60 teruggewonnen studiepunten krijgt hij er een bonus van 60 studiepunten bovenop: in één keer of verspreid over meerdere jaren.

11 11 Leerkrediet Enkele voorbeelden Voor Steven verloopt alles in het hoger onderwijs zeer vlot. Elk jaar slaagt hij voor alle ingezette studiepunten. Na 3 jaar behaalt hij zijn bachelordiploma. Hij heeft nog voldoende punten over om een nieuwe opleiding te starten. academiejaar Stand vooraf Inzet Verworven Stand nadien Bonus Eindstand Bij Ellen verloopt het iets minder vlot. In haar eerste jaar slaagt ze niet voor alle opleidingsonderdelen. Ook de volgende jaren heeft ze geregeld enkele tekorten, waardoor ze opleidingsonderdelen moet hernemen. Uiteindelijk behaalt ze haar diploma, zij het met een jaartje langer studeren. academiejaar Stand vooraf Inzet Verworven 35* Stand nadien Bonus 35 25** 0 0 Eindstand * Ellen slaagde voor opleidingsonderdelen met een waarde van 35 studiepunten. Hierdoor krijgt zij alvast 35 extra studiepunten van de bonus van 60 studiepunten. ** Van zodra zij de resterende 25 studiepunten heeft verworven, ontvangt ze de resterende bonuspunten. v Justice Oppong, laatstejaarsstudent professionele bachelor Chemie, project Werkplekleren

12 Goed om weten Bij een diplomacontract en een creditcontract wordt het leerkrediet ingezet. Voor een examencontract is dit echter niet nodig. Ook voor banaba-, manama-, schakel- of voorbereidingsprogramma s moet het leerkrediet niet ingezet worden. Voor de stand van het leerkrediet kan de student terecht op Te weinig leerkrediet. Wat nu? Op is op: onder nul gaan mag niet. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan een student met een tekort aan leerkrediet toch meer studiepunten opnemen. Check het Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement: Verkeerde studiekeuze. Wat nu? Beslist een student te heroriënteren (kiezen voor een andere opleiding), dan is zo snel mogelijk uitschrijven de boodschap. Zo beperkt hij het verlies aan leerkrediet. Een uitschrijving houdt in dat alle opleidingsonderdelen worden geannuleerd, behalve die waarvan alle examens voorbij zijn. Leerkrediet kan worden gerecupereerd zolang de grensdatum 1 van een opleidingsonderdeel niet verstreken is. Uitzondering hierop vormen generatiestudenten 2 : Generatiestudenten die zich vóór 1 december 2015 terug inschrijven, krijgen ook de studiepunten terug van de opleidingsonderdelen waarvan de grensdatum al verstreken is en waarvan nog geen definitief examen werd afgelegd. Generatiestudenten die zich opnieuw inschrijven tussen 1 december 2015 en 15 maart 2016, krijgen de helft van de studiepunten terug van de opleidingsonderdelen waarvan de grensdatum al verstreken is en waarvan nog geen definitief examen werd afgelegd.

13 13 Het leerkrediet Let op Studenten met een creditcontract kunnen geen leerkrediet recupereren door te heroriënteren. Studenten dienen zich eerst uit te schrijven vooraleer ze zich voor een andere opleiding kunnen inschrijven. Goed gekozen toch graag een programmawijziging. Kan dat? Uitschrijven voor een opleidingsonderdeel kan enkel tot aan de grensdatum (zie hoger): de student krijgt dan het ingezette leerkrediet terug. Inschrijven voor een extra opleidingsonderdeel kan altijd. De student dient dan ook bijkomend leerkrediet in te zetten. Meer info Bekijk het filmpje over leerkrediet op 1 Bij elke inschrijving ontvangt de student een overzicht van de grensdata (of nog: uitschrijfdata) van opleidingsonderdelen. 2 Generatiestudenten zijn studenten die zich in voor de eerste keer in het Vlaamse hoger onderwijs voor een diplomacontract inschrijven.

14

15 Studiesucces vergroten 15 Het is een veel gehoorde vraag: Hoe zorg ik ervoor dat mijn zoon of dochter een diploma behaalt in het hoger onderwijs en liefst zonder oponthoud? Het eerlijkste antwoord is dat er geen eenduidig antwoord is. Veel draait om attitude en begeleiding. En daaraan kunnen we samen iets doen: u als ouder, wij als hogeschool en uw zoon of dochter als student. Vertrouwen en motivatie helpen Hoe dan ook is het de student zelf die ervoor moet zorgen dat hij zijn diploma behaalt. Studenten met zelfvertrouwen en een hoge motivatie behalen doorgaans betere studieresultaten. Dat blijkt een kringloopbeweging: hoe groter het zelfvertrouwen, hoe hoger de motivatie en omgekeerd. Daarom is het belangrijk om een goede studiekeuze te maken: een opleiding die aansluit bij de interesses, capaciteiten en talenten van de student. Dat behoedt hen voor te grote tegenslagen, want die zijn nefast voor hun zelfvertrouwen. Studenten weten wat we van hen verwachten en wat ze van ons mogen verwachten. Maar ook uw steun als ouder is van het allergrootste belang. Zeker eerstejaarsstudenten kunnen nog alle aanmoediging en interesse gebruiken, want de overgang naar hoger onderwijs blijft een hele stap. Bevestiging en waardering doen vaak wonderen. Studievaardigheid kan je leren Studeren in het hoger onderwijs vraagt van de student meer dan naar de les gaan. Bij de start is het aantal contacturen (= de uren dat uw zoon of dochter effectief les volgt) vrij groot. Die contactmomenten slaan een belangrijke brug tussen studenten en docenten. Voor en na die contacturen moet de student de leerinhoud op diverse manieren zelf verwerken. Docenten vragen voorbereidingen en verwerkingstaken, geven langetermijnopdrachten, sturen vanaf de eerste les richting de toetsing die volgt op het einde van de periode. Het is aan de student om verantwoordelijkheid op te nemen voor zelfstudie. Een goede planning, zowel tijdens het jaar als tijdens de examens, is een sleutel tot succes.

16 Examenspreiding De hogeschool speelt organisatorisch zoveel mogelijk in op de noden van de student. De meeste professionele bacheloropleidingen binnen onze hogeschool bouwen het academiejaar op volgens een periodesysteem. Dat wil zeggen dat een academiejaar in 4 perioden van 8 weken is ingedeeld. Meestal wordt een periode afgesloten met examens. Dat vaste patroon helpt de studenten bij het plannen en biedt overzicht. Bovendien spreiden we zo de studielast efficiënt en evenwichtig over het volledige academiejaar. Studiebegeleiding en -omkadering Onze hogeschool voorziet in tal van begeleidingsvormen: De leertrajectbegeleider volgt de studieresultaten van de student op, adviseert de student, bemoedigt en waarschuwt. Het spreekt vanzelf dat naarmate het studietraject vordert, de klemtoon op de eigen verantwoordelijkheid groter wordt. In sommige opleidingen heeft elke student zijn persoonlijke leertrajectbegeleider. Wanneer de student een studieprobleem heeft, kan hij terecht bij de studieloopbaancoördinator. Die analyseert het probleem en gaat samen met de student op zoek naar oplossingen. De studentenbegeleiders helpen de studenten dan weer bij bijvoorbeeld faalangst, socio-emotionele problemen, stress De ombudsmannen en -vrouwen bewaken het onderwijsreglement, geven advies en bemiddelen tussen student en docent/hogeschool waar nodig.

17 17 Thuisgevoel op school Eerstejaarsstudenten voelen zich al snel verloren in een grote onderwijsinstelling. Alles is nieuw en anders: de medestudenten, de gebouwen, de docenten, de omgeving, de inhoud, de aanpak We doen er alles aan om een vlotte integratie te bevorderen: - Tijdens de eerste weken organiseren we kennismakingssessies. - We zorgen ervoor dat de studenten vaak op de campus rondlopen: dit bevordert ontmoetingen. - We stimuleren groepswerken, leergroepen en onderlinge uitwisseling van studie- en praktijkervaringen. - Ouderejaars helpen eerstejaars bij het verwerken van de leerstof. - We zijn er immers van overtuigd dat een thuisgevoel op de hogeschool de studiemotivatie (en dus de slaagkansen) ten goede komt.

18

19 19 Studeren + Verder studeren is voor iedereen een uitdaging. Dat geldt des te meer voor wie zijn studies combineert met een andere tijdsintensieve activiteit. Of voor wie studeert met een beperking. Wees je bewust van de omstandigheden waarin de student aan zijn hogeschoolcarrière begint. Hoeveel tijd kan of wil hij aan de studies besteden? Is een flexibel studietraject een optie? Of kan hij genieten van individuele maatregelen op het vlak van onderwijs en examens ( bijzonder statuut )? Flexibel studietraject Wie wil, kan langzamer studeren of maar een paar opleidingsonderdelen volgen. Je verlaat dan het modeltraject (van 60 studiepunten) en kiest voor deeltijds studeren door bijvoorbeeld 30 studiepunten op te nemen. Je kan dan op een rustiger tempo je diploma halen door je studieduur te spreiden. Individuele maatregelen Wat? Wie studeert met specifieke noden kan een bijzonder statuut aanvragen. Dat is een overeenkomst tussen de student en de hogeschool, waarbij we specifieke ondersteuning bieden op het vlak van onderwijs en examens (= individuele maatregelen ). Dergelijke individuele maatregelen kunnen betrekking hebben op: - het volgen van de les (bijvoorbeeld de les tussentijds of vroegtijdig verlaten); - het studiemateriaal (bijvoorbeeld digitaal studiemateriaal om voorleessoftware te kunnen gebruiken); - taken (bijvoorbeeld verplaatsen van deadlines voor opdrachten); - examens en evaluaties (bijvoorbeeld examen afleggen in een rustig lokaal); -... We gaan ervan uit dat individuele maatregelen de slaagkansen vergroten. Op het vlak van kennen of kunnen doen we echter geen toegevingen. De leerstof en de beoordeling zijn dus precies dezelfde als voor een student zonder bijzonder statuut. Alleen zo garanderen we dat al onze studenten een diploma behalen dat op de arbeidsmarkt wordt gewaardeerd.

20 Voor wie? Er zijn heel wat studeren + combinaties mogelijk. De volgende studenten komen in aanmerking voor individuele maatregelen: - topsportbeoefenaars; - cultuurbeoefenaars; - studenten met een anderstalige vooropleiding; - studenten die door sociale omstandigheden aan het werk zijn; - studenten met een motorische, visuele of auditieve beperking; - studenten met een chronische ziekte of een ander gezondheidsprobleem; - studenten met een leer- of ontwikkelingsstoornis; - Hoe vraag je een bijzonder statuut aan? De student neemt het initiatief om individuele maatregelen aan te vragen. Meer informatie in verband met de procedure, welke attesten in aanmerking komen vind je op onze website. Meer info

21 21 Studeren +...

22 Gezondheidszorg bachelor Verpleegkunde - Geriatrische Verpleegkunde - Kinderverpleegkunde - Psychiatrische Verpleegkunde - Sociale Verpleegkunde - Ziekenhuisverpleegkunde bachelor Vroedkunde Handelswetenschappen en Bedrijfskunde bachelor Bedrijfsmanagement - Accountancy-Fiscaliteit - Financie- en Verzekeringswezen - Internationaal Ondernemen (ion!) - International Business - KMO-Management - Logistiek Management - Marketing - Rechtspraktijk bachelor Office Management - Cross Media Management - Event- en Projectmanagement - Management Assistant Human Resources & Sales Talen & Intercultureel Netwerken bachelor Toegepaste Informatica - Applicatieontwikkeling - Softwaremanagement - Systeem- en Netwerkbeheer

23 Een overzicht van de KdG-opleidingen 23 Industriële Wetenschappen en Technologie bachelor Audiovisuele Technieken - Fotografie bachelor Autotechnologie bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie - Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie - Medische Laboratoriumtechnologie bachelor Chemie - Biochemie - Chemie - Procestechnologie bachelor Multimedia en Communicatietechnologie - Audio & Video - Virtual & 3D - Web & UX Lerarenopleiding bachelor Kleuteronderwijs bachelor Lager Onderwijs bachelor Secundair Onderwijs bachelor Pedagogie van het Jonge Kind Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) master Grafisch Ontwerp master Juweelontwerp Edelsmeedkunst master Vrije Kunsten Sociaal-Agogisch Werk bachelor Orthopedagogie - Orthopedagogie - Toegepaste Jeugdcriminologie bachelor Sociaal Werk - Kunst- en Cultuurbemiddeling - Maatschappelijk Werk - Personeelswerk - Sociaal-Cultureel Werk - Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Maatschappelijke Advisering

24 Opleidingen, infodagen, praktische informatie GEZONDHEIDSZORG EN LERARENOPLEIDING Campus Markgrave Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T E W HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Campus Groenplaats Nationalestraat 5 B-2000 Antwerpen T E W INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Campus Hoboken Salesianenlaan 90 B-2660 Hoboken T Campus Linkeroever Louis Frarynlaan 30 B-2050 Antwerpen T Alleen Fotografie E W LERARENOPLEIDING Campus Noord 1 Pothoekstraat 125 B-2060 Antwerpen T Secundair Onderwijs Campus Noord 2 Oudesteenweg 81 B-2060 Antwerpen T Kleuteronderwijs & Lager Onderwijs Campus Borgerhout Appelstraat 32 B-2140 Borgerhout T Ateliers Plastische Opvoeding, Project Kunstvakken Campus Markgrave Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T Pedagogie van het Jonge Kind SINT LUCAS ANTWERPEN Campus Sint-Lucas Sint-Jozefstraat 35 B-2018 Antwerpen T Campus Congres Kerkstraat 45 B-2060 Antwerpen E W SOCIAAL-AGOGISCH WERK Campus Zuid Brusselstraat 23 B-2018 Antwerpen T E W V.U.: Veerle Hendrickx, Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen - wijzigingen onder voorbehoud. E W Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen kareldegrotehogeschool #kdghogeschool

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Beste student. Karel de Grote-Hogeschool wil jouw inzet bij het volgen van een opleiding extra ondersteunen.

Beste student. Karel de Grote-Hogeschool wil jouw inzet bij het volgen van een opleiding extra ondersteunen. Beste student Karel de Grote-Hogeschool wil jouw inzet bij het volgen van een opleiding extra ondersteunen. Wees je bewust van de omstandigheden waarin jij aan je hogeschoolcarrière begint. De combinatie

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Je zoon of dochter start in het hoger onderwijs? Info voor ouders en bijna-studenten

Je zoon of dochter start in het hoger onderwijs? Info voor ouders en bijna-studenten Je zoon of dochter start in het hoger onderwijs? Info voor ouders en bijna-studenten 2 3 Hoe kan jij, met wat je kan en weet en leert, de wereld mooier maken? Het antwoord is verrassend, per definitie.

Nadere informatie

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende Kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2014-2015 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Office Management Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

Campus Dansaert Campus Jette 2011

Campus Dansaert Campus Jette 2011 Campus Dansaert Campus Jette 2011 Talenttraining www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Talenttraining? Ben ik goed voorbereid op het hoger onderwijs? Wat boeit me? Waarin

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie 2016-2017 INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet 4. Slaagkans 6. Studiekeuzebegeleiding in Hogeschool PXL 1 1. Organisatie

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol verder. Je hebt heel wat mogelijkheden: Je kan een

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Inhoud - Flexibilisering van het hoger onderwijs - Leerkrediet (Vlaamse overheid)

Nadere informatie

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg. Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89 Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.be DEPARTEMENT ARCHITECTUUR en beeldende kunst

Nadere informatie

Brugprogramma Verpleegkunde

Brugprogramma Verpleegkunde infogids academiejaar 2015-2016 Brugprogramma Verpleegkunde Een brug naar. Als verpleegkundige word je vandaag geconfronteerd met een enorme verbreding van het werkveld. Er is vraag naar verpleegkundigen

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2013-2014 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Office Management Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN 2016-2017 Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende Kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Dag van de Wiskunde 22/11/2008

Dag van de Wiskunde 22/11/2008 Dag van de Wiskunde Statistiek op KATHO Ann Vanmarcke Statistiek in Bedrijfsmanagement Overgang SO-HO Statistiek op KATHO Statistiek op KATHO 1 STUDIEGEBIED BIOTECHNIEK» Bachelor in de Agro- en Biotechnologie

Nadere informatie

voedings- en dieetkunde

voedings- en dieetkunde Academiejaar 2014/2015 bachelor voedings- en dieetkunde voedings- en dieetkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor voedingsen dieetkunde voedings- en dieetkunde Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2014-2015 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Bedrijfsmanagement Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Werken en studeren. Gezondheidszorg. ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde

Werken en studeren. Gezondheidszorg. ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde Werken en studeren Gezondheidszorg 2015 ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde Interesse in de bachelor Verpleegkunde, Voedings- & Dieetkunde of Vroedkunde? Je wil studeren, maar kunt

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een rugzakje met 140 studiepunten Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten Waarom? studenten aanzetten tot een bewuste studiekeuze Resultaat? aanmoediging en beloning

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

Waarom kiezen voor EHSAL?

Waarom kiezen voor EHSAL? Waarom kiezen voor EHSAL? EHSAL biedt je een diploma van academisch niveau via een bedrijfsgerichte opleiding. Het onderwijs bij EHSAL is praktijkgericht: vanaf het begin toets je je kennis en inzichten

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedkundigen

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedkundigen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2015/2016 studeren combineren Bachelor in de verpleegkunde Verkort traject bachelor in de verpleegkunde voor vroedkundigen Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in de

Nadere informatie

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING De Hogeschool Gent heeft de voorbije jaren via de onderwijs-en examenregeling de werking van een deliberatiecommissie geautomatiseerd. Omwille

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Bachelor voedingsen dieetkunde voor werkstudenten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor voedings- en dieetkunde voor werkstudenten Wil je de opleiding Voedings- en dieetkunde

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? WICO Campus Sint- Hubertus 15 oktober 2013 Inleiding Ø Verder studeren: een noodzaak na ASO. Een diploma Hoger Onderwijs verhoogt je kansen aanzienlijk op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedvrouwen

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedvrouwen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren Bachelor in de verpleegkunde Verkort traject bachelor in de verpleegkunde voor vroedvrouwen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in de

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?!

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

NA JE BACHELORDIPLOMA. verder studeren en bijleren

NA JE BACHELORDIPLOMA. verder studeren en bijleren NA JE BACHELORDIPLOMA verder studeren en bijleren 2017-2018 Verder studeren en bijleren na je bachelordiploma Overzichtsschema Tweede bachelordiploma Afstandsleren Bijkomende afstudeerrichting, onderwijsvak

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

Vernieuwde Tolerantieregeling

Vernieuwde Tolerantieregeling Vernieuwde Tolerantieregeling Informatiesessie voor voorzitters en secretarissen van s Vernieuwde Tolerantieregeling 1. Nieuwe Tolerantieregeling 2. Beperkte vs. gehele 3. Vernieuwde taken van de 4. Bijzondere

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL VRIJSTELLINGEN SWITCH-trajecten. Bachelor in het onderwijs: KLEUTERONDERWIJS. Arteveldehogeschool

INFORMATIEBUNDEL VRIJSTELLINGEN SWITCH-trajecten. Bachelor in het onderwijs: KLEUTERONDERWIJS. Arteveldehogeschool INFORMATIEBUNDEL VRIJSTELLINGEN SWITCH-trajecten Bachelor in het onderwijs: KLEUTERONDERWIJS Arteveldehogeschool Vrijstellingen SWITCH-trajecten OKO 1 2016-2017 Arteveldehogeschool INLEIDING Wil je graag

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2015/2016 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011 Vooropleiding: Bedrijfsmanagement, Internationaal ondernemen Legende: EVK = vrijgesteld Onderwijsinstelling: Karel de Grote-hogeschool Totaal studieduurverkortingsprogramma: 64 blauw = keuzevak Deeltraject

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool 3 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 3 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING Infofiche Contracttypes Als student kan je je onder verschillende soorten contracten inschrijven aan een instelling naargelang wat je wil bereiken (diploma-, credit- en examencontracten). 1. WAT VOORAF

Nadere informatie

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2013 2014 brugopleiding Professionele bachelor Verpleegkunde PXL - Healthcare vlot serieus 2 De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel Campus Etterbeek

Vrije Universiteit Brussel Campus Etterbeek Vrije Universiteit Brussel Campus Etterbeek Welkom nieuwe student! 26-9-2008 Herhaling titel van presentatie 1 Welkom nieuwe student 1. Je hebt gekozen voor 2. Goed begonnen is half gewonnen 3. 9000 studenten,

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 015 016 Starten in het tweede semester 1 015-016 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

Wat na de Topsportschool?

Wat na de Topsportschool? Wat na de Topsportschool? Theorie > praktijk Competenties & randvoorwaarden Hoger onderwijs of iets anders? Als topsporter in het HO Actie! Moeilijk gaat ook Ontwikkelingsmodel topsporter Wylleman, P.,

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Studeren in Antwerpen Dat Antwerpen een bruisende stad is, hoeft geen betoog. De vele cafeetjes,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 De verschillende groepen die instromen in opleiding bachelor verpleegkunde Kristine Sels Opleidingscoördinator KHKempen, campus Lier KHKempen: situering

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 In de cursusdienst worden alleen nieuwe syllabi en handboeken verkocht. Tweedehandsexemplaren zijn er niet te verkrijgen. De betaling van de handboeken

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2016-2017 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Schakelprogramma

Nadere informatie

Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor in de criminologische wetenschappen

Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor in de criminologische wetenschappen Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor in de criminologische wetenschappen TRAJECT IN AFSTANDSONDERWIJS Totale studieomvang: 102 studiepunten Minimale studieduur: 2 jaar

Nadere informatie