Informatiebrochure voor ouders - Editie Start met voorsprong in het hoger onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure voor ouders - Editie 2015-2016. Start met voorsprong in het hoger onderwijs"

Transcriptie

1 Informatiebrochure voor ouders - Editie Start met voorsprong in het hoger onderwijs

2 Inhoudstafel Bachelor- /masterstructuur 5 Zalmprincipe 9 Leerkrediet 10 Studiesucces vergroten 15 Studeren + 19 Overzicht opleidingen 22

3 Voorwoord3 Uw zoon of dochter overweegt een studie in het hoger onderwijs. Bij deze belangrijke keuze is het essentieel juist geïnformeerd te worden. In onze communicatie richten wij ons voornamelijk op de toekomstige studenten, gezien zij uiteindelijk de keuze maken. Op weg naar die keuze speelt u als ouder echter ook een cruciale rol. Begeleiden, adviseren, ondersteunen Tijdens het keuzeproces bent u op zijn minst een klankbord. Met dit boekje informeren we u kort over de werking van het hoger onderwijs, manieren om studiesucces te vergroten en over de mogelijkheden voor studenten met specifieke noden. Op onze website vindt u ook een filmpje dat uw zoon of dochter kan helpen bij het maken van een goede studiekeuze: We willen u hiermee op weg helpen om de ideale coach te worden voor uw zoon of dochter. Veel succes! Veerle Hendrickx Algemeen Directeur

4

5 Bachelor- /masterstructuur 5 Bachelor, master, modeltraject, diplomacontract Het hoger onderwijs is de voorbije jaren grondig veranderd. Maar hoe zit het juist? Waar zijn de graduaatsopleidingen gebleven? Is er nog een verschil tussen de hogescholen en de universiteiten? Europa kiest voor uniformiteit In 1999 hebben alle Europese lidstaten zich geëngageerd om binnen de tien jaar hun hoger onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Dat verhoogt de onderlinge vergelijkbaarheid en daardoor wordt ook internationale samenwerking veel eenvoudiger. In de zogenaamde Bologna-akkoorden staat ook kwaliteit centraal. Sinds 2004 geldt in het Vlaamse hoger onderwijs een structuur van professionele bacheloropleidingen enerzijds, academische bachelor-/masteropleidingen anderzijds. Professionele bacheloropleiding Professionele bacheloropleidingen zijn driejarige opleidingen met een stevige mix van theorie en praktijk. Na drie jaar zijn de studenten dan ook meteen inzetbaar op de arbeidsmarkt. Academische bacheloropleiding en master Een academische bacheloropleiding telt ook drie jaar, maar daar stopt het niet. De eerder theoretische bacheloropleiding vormt een voorbereiding op een daaropvolgende master. Met de masteropleiding behaalt de student dan een academische titel. Hogeschool of universiteit? Hogescholen bieden professionele bachelorpleidingen aan, universiteiten academische bachelor-/masteropleidingen. Enkel de kunstopleidingen vormen hierop een uitzondering: zo kan je aan de Karel de Grote-Hogeschool een academische bachelor/master Beeldende Kunsten behalen (www.sintlucasantwerpen.be). De bachelor-/masteropleidingen Industrieel Ingenieur, tot voor kort het domein van de hogescholen, integreerden in in de universiteit: aan de Universiteit Antwerpen is er nu de gloednieuwe faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen:

6 Een job + levenslang leren Master Universiteit* (Duur: min. 60 studiepunten) Schakeljaar Professioneel gerichte bachelor Hogeschool (Duur: 180 studiepunten) Academisch gerichte bachelor Universiteit* (Duur: 180 studiepunten) * Uitzondering: master Beeldende Kunsten (zie p. 5)

7 7 Bachelor- /masterstructuur Contracten en trajecten Schrijft een student zich in in het hoger onderwijs, dan kiest hij niet alleen voor een opleiding. Hij sluit ook een contract af. De vorm varieert: Diplomacontract: de student schrijft zich in met als doel een diploma te behalen (bachelor of master). Creditcontract: de student schrijft zich in met als doel te slagen voor een of meer opleidingsonderdelen. Voor die onderdelen behaalt hij een creditbewijs. Examencontract: de student wil een diploma of een creditbewijs behalen, maar geen lessen volgen. Hij neemt enkel deel aan de examens. Daarnaast kan de student ook nog kiezen welk traject hij volgt. De meeste studenten kiezen voor een modeltraject en volgen dus een uitgestippeld programma dat bestaat uit 3 of 4 deeltrajecten van 60 studiepunten. De student kan er echter ook voor kiezen zijn studieloopbaan anders in te delen en op een ander tempo te werken. In dit geval volgt hij een persoonlijk deeltraject (PDT). Ook tijdens zijn studies kan de student overschakelen op een PDT, als hij bijvoorbeeld bepaalde vakken moet hernemen. In het hoger onderwijs spreken we officieel niet over vakken, maar over opleidingsonderdelen. Elk opleidingsonderdeel krijgt een vooraf vastgestelde waarde mee, uitgedrukt in studiepunten. De studiepunten geven de omvang van een opleidingsonderdeel weer. Een studiepunt staat gelijk aan 25 à 30 uren studielast. wa Speciale gevallen Banaba: bachelor-na-bachelor. Heeft een student al een bachelor op zak, dan kan hij nog een gespecialiseerde bacheloropleiding volgen. Voor elke banaba gelden er specifieke toelatingsvoorwaarden. Manama: master-na-master. Zelfde principe als een banaba. Een manama-opleiding duurt minstens een jaar. Schakeljaar: als een student met een professionele bachelor nog een master wil halen, dan kan dat. Wel zal hij een schakeljaar moeten volgen, een jaar waarin hij wordt voorbereid op zijn master. Hij zal dus minimum twee jaar nodig hebben (schakeljaar+masterjaar).

8

9 9 Zalmprincipe Zoals een zalm tegen de stroom in naar boven zwemt, zo stippelt de student van vandaag meer en meer een klimmend studieparcours uit. Hij start bewust in een praktijkgerichte (professionele) bacheloropleiding. Hij behaalt een diploma én verwerft kennis, vaardigheden en attitudes die nuttig zijn voor een eventuele verdere studie: een (academische) master via een schakeljaar bijvoorbeeld. Het zalmprincipe staat lijnrecht tegenover het vroegere watervalsysteem. Daar mikte je eerst zo hoog mogelijk. Lukte het? Des te beter. Lukte het niet? Dan probeerde je het een trapje lager op de onderwijsladder Dat het zalmprincipe motiverender werkt dan het watervalsysteem, spreekt voor zich. Bovendien matcht het zalmprincipe perfect met het leerkrediet. Dit (financierings)systeem houdt kort geschetst in dat elke student met een vast aantal studiepunten start. Die kan hij inzetten, terugwinnen of verliezen. Zolang er punten over zijn, ligt de weg om verder te studeren ( omhoog te zwemmen ) open! Meer duiding bij het leerkrediet? Zie vanaf p.10.

10 Leerkrediet Sinds het academiejaar wordt gebruik gemaakt van het leerkrediet. Dit is een onderdeel van de financieringsmethode van het hoger onderwijs. Kerngedachte is dat de student mee verantwoordelijk is voor het succes van zijn studieloopbaan. Leerkrediet, met focus op de bacheloropleiding Elke bacheloropleiding is opgebouwd uit opleidingsonderdelen. De omvang van elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt in studiepunten. Elke bacheloropleiding omvat 180 studiepunten die verworven moeten worden om het diploma te behalen. De hogeschool stelt voor elke opleiding een modeltraject voor waarbij de 180 studiepunten gelijk verdeeld worden over drie academiejaren: elk jaar omvat dus 60 studiepunten. De student start zijn opleiding in het hoger onderwijs met een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor het eerste deeltraject zet hij er daarvan 60 in. Hij houdt dus nog 80 studiepunten over. Geslaagd voor een opleidingsdonderdeel? Dan verdient de student de ingezette studiepunten terug. Voor de eerste 60 teruggewonnen studiepunten krijgt hij er een bonus van 60 studiepunten bovenop: in één keer of verspreid over meerdere jaren.

11 11 Leerkrediet Enkele voorbeelden Voor Steven verloopt alles in het hoger onderwijs zeer vlot. Elk jaar slaagt hij voor alle ingezette studiepunten. Na 3 jaar behaalt hij zijn bachelordiploma. Hij heeft nog voldoende punten over om een nieuwe opleiding te starten. academiejaar Stand vooraf Inzet Verworven Stand nadien Bonus Eindstand Bij Ellen verloopt het iets minder vlot. In haar eerste jaar slaagt ze niet voor alle opleidingsonderdelen. Ook de volgende jaren heeft ze geregeld enkele tekorten, waardoor ze opleidingsonderdelen moet hernemen. Uiteindelijk behaalt ze haar diploma, zij het met een jaartje langer studeren. academiejaar Stand vooraf Inzet Verworven 35* Stand nadien Bonus 35 25** 0 0 Eindstand * Ellen slaagde voor opleidingsonderdelen met een waarde van 35 studiepunten. Hierdoor krijgt zij alvast 35 extra studiepunten van de bonus van 60 studiepunten. ** Van zodra zij de resterende 25 studiepunten heeft verworven, ontvangt ze de resterende bonuspunten. v Justice Oppong, laatstejaarsstudent professionele bachelor Chemie, project Werkplekleren

12 Goed om weten Bij een diplomacontract en een creditcontract wordt het leerkrediet ingezet. Voor een examencontract is dit echter niet nodig. Ook voor banaba-, manama-, schakel- of voorbereidingsprogramma s moet het leerkrediet niet ingezet worden. Voor de stand van het leerkrediet kan de student terecht op Te weinig leerkrediet. Wat nu? Op is op: onder nul gaan mag niet. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan een student met een tekort aan leerkrediet toch meer studiepunten opnemen. Check het Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement: Verkeerde studiekeuze. Wat nu? Beslist een student te heroriënteren (kiezen voor een andere opleiding), dan is zo snel mogelijk uitschrijven de boodschap. Zo beperkt hij het verlies aan leerkrediet. Een uitschrijving houdt in dat alle opleidingsonderdelen worden geannuleerd, behalve die waarvan alle examens voorbij zijn. Leerkrediet kan worden gerecupereerd zolang de grensdatum 1 van een opleidingsonderdeel niet verstreken is. Uitzondering hierop vormen generatiestudenten 2 : Generatiestudenten die zich vóór 1 december 2015 terug inschrijven, krijgen ook de studiepunten terug van de opleidingsonderdelen waarvan de grensdatum al verstreken is en waarvan nog geen definitief examen werd afgelegd. Generatiestudenten die zich opnieuw inschrijven tussen 1 december 2015 en 15 maart 2016, krijgen de helft van de studiepunten terug van de opleidingsonderdelen waarvan de grensdatum al verstreken is en waarvan nog geen definitief examen werd afgelegd.

13 13 Het leerkrediet Let op Studenten met een creditcontract kunnen geen leerkrediet recupereren door te heroriënteren. Studenten dienen zich eerst uit te schrijven vooraleer ze zich voor een andere opleiding kunnen inschrijven. Goed gekozen toch graag een programmawijziging. Kan dat? Uitschrijven voor een opleidingsonderdeel kan enkel tot aan de grensdatum (zie hoger): de student krijgt dan het ingezette leerkrediet terug. Inschrijven voor een extra opleidingsonderdeel kan altijd. De student dient dan ook bijkomend leerkrediet in te zetten. Meer info Bekijk het filmpje over leerkrediet op 1 Bij elke inschrijving ontvangt de student een overzicht van de grensdata (of nog: uitschrijfdata) van opleidingsonderdelen. 2 Generatiestudenten zijn studenten die zich in voor de eerste keer in het Vlaamse hoger onderwijs voor een diplomacontract inschrijven.

14

15 Studiesucces vergroten 15 Het is een veel gehoorde vraag: Hoe zorg ik ervoor dat mijn zoon of dochter een diploma behaalt in het hoger onderwijs en liefst zonder oponthoud? Het eerlijkste antwoord is dat er geen eenduidig antwoord is. Veel draait om attitude en begeleiding. En daaraan kunnen we samen iets doen: u als ouder, wij als hogeschool en uw zoon of dochter als student. Vertrouwen en motivatie helpen Hoe dan ook is het de student zelf die ervoor moet zorgen dat hij zijn diploma behaalt. Studenten met zelfvertrouwen en een hoge motivatie behalen doorgaans betere studieresultaten. Dat blijkt een kringloopbeweging: hoe groter het zelfvertrouwen, hoe hoger de motivatie en omgekeerd. Daarom is het belangrijk om een goede studiekeuze te maken: een opleiding die aansluit bij de interesses, capaciteiten en talenten van de student. Dat behoedt hen voor te grote tegenslagen, want die zijn nefast voor hun zelfvertrouwen. Studenten weten wat we van hen verwachten en wat ze van ons mogen verwachten. Maar ook uw steun als ouder is van het allergrootste belang. Zeker eerstejaarsstudenten kunnen nog alle aanmoediging en interesse gebruiken, want de overgang naar hoger onderwijs blijft een hele stap. Bevestiging en waardering doen vaak wonderen. Studievaardigheid kan je leren Studeren in het hoger onderwijs vraagt van de student meer dan naar de les gaan. Bij de start is het aantal contacturen (= de uren dat uw zoon of dochter effectief les volgt) vrij groot. Die contactmomenten slaan een belangrijke brug tussen studenten en docenten. Voor en na die contacturen moet de student de leerinhoud op diverse manieren zelf verwerken. Docenten vragen voorbereidingen en verwerkingstaken, geven langetermijnopdrachten, sturen vanaf de eerste les richting de toetsing die volgt op het einde van de periode. Het is aan de student om verantwoordelijkheid op te nemen voor zelfstudie. Een goede planning, zowel tijdens het jaar als tijdens de examens, is een sleutel tot succes.

16 Examenspreiding De hogeschool speelt organisatorisch zoveel mogelijk in op de noden van de student. De meeste professionele bacheloropleidingen binnen onze hogeschool bouwen het academiejaar op volgens een periodesysteem. Dat wil zeggen dat een academiejaar in 4 perioden van 8 weken is ingedeeld. Meestal wordt een periode afgesloten met examens. Dat vaste patroon helpt de studenten bij het plannen en biedt overzicht. Bovendien spreiden we zo de studielast efficiënt en evenwichtig over het volledige academiejaar. Studiebegeleiding en -omkadering Onze hogeschool voorziet in tal van begeleidingsvormen: De leertrajectbegeleider volgt de studieresultaten van de student op, adviseert de student, bemoedigt en waarschuwt. Het spreekt vanzelf dat naarmate het studietraject vordert, de klemtoon op de eigen verantwoordelijkheid groter wordt. In sommige opleidingen heeft elke student zijn persoonlijke leertrajectbegeleider. Wanneer de student een studieprobleem heeft, kan hij terecht bij de studieloopbaancoördinator. Die analyseert het probleem en gaat samen met de student op zoek naar oplossingen. De studentenbegeleiders helpen de studenten dan weer bij bijvoorbeeld faalangst, socio-emotionele problemen, stress De ombudsmannen en -vrouwen bewaken het onderwijsreglement, geven advies en bemiddelen tussen student en docent/hogeschool waar nodig.

17 17 Thuisgevoel op school Eerstejaarsstudenten voelen zich al snel verloren in een grote onderwijsinstelling. Alles is nieuw en anders: de medestudenten, de gebouwen, de docenten, de omgeving, de inhoud, de aanpak We doen er alles aan om een vlotte integratie te bevorderen: - Tijdens de eerste weken organiseren we kennismakingssessies. - We zorgen ervoor dat de studenten vaak op de campus rondlopen: dit bevordert ontmoetingen. - We stimuleren groepswerken, leergroepen en onderlinge uitwisseling van studie- en praktijkervaringen. - Ouderejaars helpen eerstejaars bij het verwerken van de leerstof. - We zijn er immers van overtuigd dat een thuisgevoel op de hogeschool de studiemotivatie (en dus de slaagkansen) ten goede komt.

18

19 19 Studeren + Verder studeren is voor iedereen een uitdaging. Dat geldt des te meer voor wie zijn studies combineert met een andere tijdsintensieve activiteit. Of voor wie studeert met een beperking. Wees je bewust van de omstandigheden waarin de student aan zijn hogeschoolcarrière begint. Hoeveel tijd kan of wil hij aan de studies besteden? Is een flexibel studietraject een optie? Of kan hij genieten van individuele maatregelen op het vlak van onderwijs en examens ( bijzonder statuut )? Flexibel studietraject Wie wil, kan langzamer studeren of maar een paar opleidingsonderdelen volgen. Je verlaat dan het modeltraject (van 60 studiepunten) en kiest voor deeltijds studeren door bijvoorbeeld 30 studiepunten op te nemen. Je kan dan op een rustiger tempo je diploma halen door je studieduur te spreiden. Individuele maatregelen Wat? Wie studeert met specifieke noden kan een bijzonder statuut aanvragen. Dat is een overeenkomst tussen de student en de hogeschool, waarbij we specifieke ondersteuning bieden op het vlak van onderwijs en examens (= individuele maatregelen ). Dergelijke individuele maatregelen kunnen betrekking hebben op: - het volgen van de les (bijvoorbeeld de les tussentijds of vroegtijdig verlaten); - het studiemateriaal (bijvoorbeeld digitaal studiemateriaal om voorleessoftware te kunnen gebruiken); - taken (bijvoorbeeld verplaatsen van deadlines voor opdrachten); - examens en evaluaties (bijvoorbeeld examen afleggen in een rustig lokaal); -... We gaan ervan uit dat individuele maatregelen de slaagkansen vergroten. Op het vlak van kennen of kunnen doen we echter geen toegevingen. De leerstof en de beoordeling zijn dus precies dezelfde als voor een student zonder bijzonder statuut. Alleen zo garanderen we dat al onze studenten een diploma behalen dat op de arbeidsmarkt wordt gewaardeerd.

20 Voor wie? Er zijn heel wat studeren + combinaties mogelijk. De volgende studenten komen in aanmerking voor individuele maatregelen: - topsportbeoefenaars; - cultuurbeoefenaars; - studenten met een anderstalige vooropleiding; - studenten die door sociale omstandigheden aan het werk zijn; - studenten met een motorische, visuele of auditieve beperking; - studenten met een chronische ziekte of een ander gezondheidsprobleem; - studenten met een leer- of ontwikkelingsstoornis; - Hoe vraag je een bijzonder statuut aan? De student neemt het initiatief om individuele maatregelen aan te vragen. Meer informatie in verband met de procedure, welke attesten in aanmerking komen vind je op onze website. Meer info

21 21 Studeren +...

22 Gezondheidszorg bachelor Verpleegkunde - Geriatrische Verpleegkunde - Kinderverpleegkunde - Psychiatrische Verpleegkunde - Sociale Verpleegkunde - Ziekenhuisverpleegkunde bachelor Vroedkunde Handelswetenschappen en Bedrijfskunde bachelor Bedrijfsmanagement - Accountancy-Fiscaliteit - Financie- en Verzekeringswezen - Internationaal Ondernemen (ion!) - International Business - KMO-Management - Logistiek Management - Marketing - Rechtspraktijk bachelor Office Management - Cross Media Management - Event- en Projectmanagement - Management Assistant Human Resources & Sales Talen & Intercultureel Netwerken bachelor Toegepaste Informatica - Applicatieontwikkeling - Softwaremanagement - Systeem- en Netwerkbeheer

23 Een overzicht van de KdG-opleidingen 23 Industriële Wetenschappen en Technologie bachelor Audiovisuele Technieken - Fotografie bachelor Autotechnologie bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie - Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie - Medische Laboratoriumtechnologie bachelor Chemie - Biochemie - Chemie - Procestechnologie bachelor Multimedia en Communicatietechnologie - Audio & Video - Virtual & 3D - Web & UX Lerarenopleiding bachelor Kleuteronderwijs bachelor Lager Onderwijs bachelor Secundair Onderwijs bachelor Pedagogie van het Jonge Kind Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) master Grafisch Ontwerp master Juweelontwerp Edelsmeedkunst master Vrije Kunsten Sociaal-Agogisch Werk bachelor Orthopedagogie - Orthopedagogie - Toegepaste Jeugdcriminologie bachelor Sociaal Werk - Kunst- en Cultuurbemiddeling - Maatschappelijk Werk - Personeelswerk - Sociaal-Cultureel Werk - Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Maatschappelijke Advisering

24 Opleidingen, infodagen, praktische informatie GEZONDHEIDSZORG EN LERARENOPLEIDING Campus Markgrave Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T E W HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Campus Groenplaats Nationalestraat 5 B-2000 Antwerpen T E W INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Campus Hoboken Salesianenlaan 90 B-2660 Hoboken T Campus Linkeroever Louis Frarynlaan 30 B-2050 Antwerpen T Alleen Fotografie E W LERARENOPLEIDING Campus Noord 1 Pothoekstraat 125 B-2060 Antwerpen T Secundair Onderwijs Campus Noord 2 Oudesteenweg 81 B-2060 Antwerpen T Kleuteronderwijs & Lager Onderwijs Campus Borgerhout Appelstraat 32 B-2140 Borgerhout T Ateliers Plastische Opvoeding, Project Kunstvakken Campus Markgrave Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T Pedagogie van het Jonge Kind SINT LUCAS ANTWERPEN Campus Sint-Lucas Sint-Jozefstraat 35 B-2018 Antwerpen T Campus Congres Kerkstraat 45 B-2060 Antwerpen E W SOCIAAL-AGOGISCH WERK Campus Zuid Brusselstraat 23 B-2018 Antwerpen T E W V.U.: Veerle Hendrickx, Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen - wijzigingen onder voorbehoud. E W Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen kareldegrotehogeschool #kdghogeschool

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? najaar 2009 Kies wat jij echt wil... Doel en structuur van de brochure 4 tips voor een doordachte studie- of beroepskeuze 5 Checklist voor je naar de sid-in trekt 9 deel

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N najaar 2013? tips voor een doordachte studiekeuze 5 doel en structuur van de brochure 7 1 De 2 Wat kan je studeren? 8 1. Hoger onderwijs 9 1.1 De bama-structuur 9 1.2 Toelatingsvoorwaarden voor bachelor

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be toegepaste taalkunde bacheloropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding toegepaste taalkunde 6 Toegepaste taalkunde, iets voor jou?

Nadere informatie

straks student in Gent

straks student in Gent straks student in Gent 2012 Kiezen voor de Universiteit Gent Durf denken 3 6 8 9 19 25 27 28 31 35 38 40 45 49 51 56 57 58 De Universiteit Gent lanceerde enkele jaren geleden het motto Durf Denken. Het

Nadere informatie

studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren

studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren 2008 colofon redactie vormgeving en coördinatie fotografie departement studentgerichte diensten en departement onderwijs ann engelen www.jancrab.com

Nadere informatie

Flexibel studeren aan Howest. Anticipating the future. www.howest.be

Flexibel studeren aan Howest. Anticipating the future. www.howest.be Flexibel studeren aan Howest Afstandsonderwijs Bachelor na bachelor Tweede bachelor of master Schakelprogramma s ter voorbereiding van een master Postgraduaten Internationaal semester www.howest.be Anticipating

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Meertalige professionele communicatie binnen de Universiteit

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. De opleiding economisch beleid 6. Economisch beleid, iets voor jou? 8. Hoe begin je eraan?

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. De opleiding economisch beleid 6. Economisch beleid, iets voor jou? 8. Hoe begin je eraan? Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding economisch beleid 6 Economisch beleid, iets voor jou? 8 Hoe begin je eraan? 9 Het studieprogramma 10 Opleidingsonderdelen bachelor

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert 2013 Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert ba Communicatiemanagement www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel INHOUD Een unieke opleiding als start

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen...7 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student).7

Nadere informatie

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie

Examencontracten. Contra... 7 Pro... 8 Voorstel tot oplossing:... 8. Examencontract onderwerpen aan restricties?... 8

Examencontracten. Contra... 7 Pro... 8 Voorstel tot oplossing:... 8. Examencontract onderwerpen aan restricties?... 8 Examencontracten INHOUD 1. Examencontract vandaag... 3 Wat... 3 Voorwaarden... 3 Sociaal statuut... 4 Aantal inschrijvingen... 4 Leerkrediet... 4 2. Probleemstelling... 5 Administratieve lasten en kostprijs...

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie

ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie ba Multimedia & Communicatietechnologie 2015 departement Design & Technologie WORD CREATIEF TECHNOLOOG Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan EhB 4 Toch even checken: is dit

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement Het labo van de communicatiewereld voor doeners die (verder) denken 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 2 HET LABO VAN DE COMMUNICATIEWERELD VOOR DOENERS DIE (VERDER)

Nadere informatie

Verder studeren voor master orthopedagogiek KUL na bachelor orthopedagogie!

Verder studeren voor master orthopedagogiek KUL na bachelor orthopedagogie! Verder studeren voor master orthopedagogiek KUL na bachelor orthopedagogie! In het najaar 2012 sloten de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek

Nadere informatie

masteropleiding Meertalige professionele communicatie faculteit letteren en wijsbegeerte

masteropleiding Meertalige professionele communicatie faculteit letteren en wijsbegeerte masteropleiding Meertalige professionele communicatie faculteit letteren en wijsbegeerte 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie