Activiteiten en Informatie 2008/2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteiten en Informatie 2008/2009"

Transcriptie

1 Activiteiten en Informatie 2008/2009 Officieel orgaan van Skikring Alkmaar 32 e jaargang, nummer 1, augustus 2008 Skikring Alkmaar is opgericht 16 september 1976, aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging en ingeschreven onder no bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland Belangrijke data noteer ze in uw agenda! dinsdag 28 okt. Algemene Leden Vergadering Honky Tonk uur vr/za/zo 14 t/m 16 nov. Skibeurs Pauw Heerhugowaard zie blz. 30 dinsdag 25 nov. Skiborrel Honky Tonk uur zaterdag 3 jan. Nieuwjaarswandeling Zandspoor uur èn 3 jan. Nieuwjaarsborrel Honky Tonk uur dinsdag 24 febr. Skiborrel uur zaterdag 9 mei. Seizoensafsluiting Inhoudsopgave Blz. Van uw voorzitter 3 Algemene Leden Vergadering 4/5 De Geheimen van de Dolomieten 6/7 Hoe voelt dat zo n eerst keer mee naar Vallandry? 8 Reizen: Programma/Info/Aanmeldformulier en Reisvoorwaarden 8/24 10 Pisteregels, Je GSM in de kou!, De Mooiste Dag (in Toblach) 25 Skifit trainingen, 26 Nordic Walking/Rolski/Langlauf 27/29 Internet en foto s, Wintersportbeurs 30 Info over Lidmaatschap en Aanmelding 31/32 lidmaatschapskaart bijgesloten!!! Klopt er iets niet?? Geef het dan even door aan Skikring Alkmaar, p/a Vliedlaan 67, 1741 DE Schagen of via 1

2 Bestuurs- en commissieleden Skikring Alkmaar Voorzitter Cees Burgersdijk Bickerslaan AT Schoorl Tel Secretaris, mededelingenblad contact NSkiV Marianne Peereboom Amethyst RT Hoorn Penningmeester ledenadministratie Leen van Dipten Vliedlaan DS Schagen Tel Coördinator reizen, huishoudelijk reglement Gerhard Nijhuis Wierbalg TG Den Helder Tel Fax Idem (na tel. aanm.) Coördinator langlauf/ rolski/nordic walking Reizen, mededelingenblad Tony Jonker Bovenweg CP St. Pancras Ruud Schot Ceresstraat XK Oudorp Tel Tel Webmaster (niet bestuurslid) Ab Plugge Lindenlaan GT Heerhugowaard Bankrelaties: Penningmeester/Contributie: Commissie Reizen: Postbank Nr t.n.v. Skikring Alkmaar, Schagen Postbank Nr t.n.v. Skikring Alkmaar, Den Helder Omdat we u soms snel van iets op de hoogte willen brengen is het erg handig om uw huidige -ADRES te hebben. Als er iets veranderd is en u twijfelt eraan of u dat al hebt doorgegeven!? Dan toch nog maar een keertje naar Ledenadministratie. 2 Alvast hartelijk dank.

3 Van uw voorzitter Eind juni en het nieuwe winterseizoen komt er aan! Tijd voor een blik op het vorige, waarin wederom over sneeuw niet te klagen viel! Nou zijn per definitie schommelingen te verwachten, maar kort geleden kon je nog een Nobelprijs winnen met uiteindelijk (ook) het aanzeggen van zeer sombere verwachtingen voor onze wintersporten. Intussen blijkt het de laatste 10 jaar (gemiddeld dan, op de hele aarde) niet warmer te zijn geworden, de laatste winter zelfs kouder, en nog geeft dat ons zelfs geen zekere richting voor de langere termijn. We zullen het ermee moeten doen, vooralsnog zijn we er blij mee en hopen dat zulks z.s.m. ook weer opgaat voor onze zieken en gewonden: Wil Bosman, Piet Haakman, Truus Snel, Brigitte den Turk, Wim Poland en ook nog Gerhard Nijhuis, die wij allen van harte beterschap wensen! Veel sterkte evenzeer naar penningmeester Leen van Dipten op zijn humanitaire missie in bedreigd Darfur!* Genoemde Gerhard had de seizoenssluiting op 26 april in Huisduinen voortreffelijk georganiseerd, maar liefst 200 leden (!) hebben vele wetenswaardigheden naast een zeer gevariëerd diner tot zich genomen, op een verrassend fraaie plek aan zee. Met recht: Kijkduin! En in dit boekje vinden we dan wat hij ook nog aan reizen heeft uitgebroed: nieuw is Oz en Oisans, nieuw concept met hotel/restaurant en bijbehorend kleinere en grotere chalets, in het niet te versmaden skigebied van Alpe d Huez. Voor de aperte liefhebbers wordt bovendien getracht Obergurgl (april) nieuw en alternatief leven in te blazen. Op Nordic gebied: wegens groot succes vorig jaar geprolongeerd de Nordic Walkingreis naar Toblach in de herfst, begeleid door Tony (en Harry) Jonker, later in t seizoen gevolgd door de zeer gewaardeerde traditionele Langlaufreizen. Omdat daarnaar gevraagd werd: in het verleden is herhaaldelijk sprake geweest van wat wrijving. Waar Skikring Alkmaar immers vrijwilligerswerk betreft, heeft de fam. Jonker daarnaast van oudsher ook nog enige professionele betrokkenheid als docent. We verwachten nu bruikbare afspraken te hebben gemaakt en daarmee de wrijving in aangename warmte om te zetten. Voor elk wat wils weer komend seizoen denk ik, geniet van uw sneeuwsport en niet minder van elkaars gezelschap bij Skikring Alkmaar, ik hoop u te zien bij onze ALV op 28 oktober en de skiborrel op 25 november en merk n.a.v een radiocommercial nog op, dat t inderdaad te denken geeft als kamikazepiloot een helm op te zetten; bij andere doelstellingen uitdrukkelijk niet!! Cees Burgersdijk P.S. U is het natuurlijk al direct opgevallen: maar ik ontdekte pas op de laatste nipper dat ons Boekje weer een nieuwe omslag heeft en dat dankzij Ab Plugge en natuurlijk ook onze Adverteerders!! * Bijna wekelijks schrijft Leen een heel interessant, maar ook humorvol, verhaal Wie dit wil lezen en zijn avonturen wil volgen kan dit doen via 3

4 Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDEN VERGADERING Op 28 oktober 2008, in Café Honky Tonk, te Schoorl, Aanvang uur. Agenda: 1. Opening 2. Vaststellen notulen van de vergadering van 25 oktober 2007, die zijn vastgelegd in het verenigingsblad dat in december 2007 aan de leden (onder vermelding bewaarexemplaar) werd toegestuurd 3. Ingekomen stukken 4. Bestuursmededelingen 5. Jaarverslag van de secretaris (blz. 5) 6. Jaarverslag van de commissie reizen 7. Jaarverslag van de commissie langlauf/rolski/nordic walking 8. Verslag van de penningmeester 9. Verslag kascommissie, Jaap Duin en Saschkia de Jong 10. Benoeming nieuw kascommissielid (Saschkia de Jong is aftredend, zie oproep op blz. 5) 11. Vaststellen begroting 2008/ Vaststellen contributies 2009/2010 Het bestuur stelt voor de contributies (evenals vorige jaren) niet te verhogen. 13. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Leen van Dipten en Ruud Schot. Beiden stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen door tenminste drie leden tot uiterlijk één week voor de vergaderdatum schriftelijk bij het secretariaat worden voorgesteld. 14. Presentatie reizenprogramma 15. Rondvraag 16. Sluiting Cees Burgersdijk, voorzitter Marianne Peereboom, secretaris. Vooraf krijgt u een kopje koffie aangeboden en na afloop van de vergadering een consumptie en een hapje, zodat de avond, na het (korte) officiële deel, heel gezellig kan worden. Het bestuur rekent daarom op uw komst. 4

5 Financiële verantwoording 2007/2008 De financiële verantwoording van het verenigingsjaar mei 2007 tot en met april 2008 en de begroting mei 2008 tot en met april 2009, zijn een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Wilt u deze stukken eerder bestuderen dan kunt u ze schriftelijk aanvragen bij de penningmeester, p/a Vliedlaan 67, 1741 DS Schagen. Oproep Kandidaat Kascommissie I.v.m. het aftreden van Saschkia de Jong verzoekt het bestuur leden, die zich gedurende een jaar als reservelid en de twee daarop volgende jaren als commissielid beschikbaar willen stellen, zich bij het secretariaat aan te melden p/a Amethyst 14, 1625 RT Hoorn, of via de website Jaarverslag Verenigingsjaar Het verenigingsjaar verliep weer prima en dat blijkt ook uit het feit dat het bestuur maar vijf maal hoefde te vergaderen. Zoals de andere bestuursleden u zullen vertellen zijn onze financiën op orde, waren de reizen, op enige nare ongevallen na, weer fantastisch en ook onze afdeling langlauf/rolski/nordic walking mag niet klagen. De Algemene Leden Vergadering werd op 25 oktober 2007 gehouden en de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari. De Seizoensafsluiting op 26 april was een groot succes. Het was mooi weer en het bezoekersaantal (200!) brak alle records. Het programma bestond uit een wandeling in de Grafelijkheidsduinen, een rondleiding in Fort Kijkduin en een uitgebreid Wokfestijn, dat Gerhard Nijhuis weer prima had georganiseerd Marianne Peereboom (secretaris) Heeft u een leuk idee voor een van onze volgende seizoensafsluitingen? LAAT HET ONS DAN s.v.p. WETEN VIA: afd. Reizen Of gewoon per post naar: Skikring Alkmaar, Amethyst 14, 1625RT Hoorn 5

6 De Geheimen van de Dolomieten Zoals ik in een vorige boekje beloofde hierbij weer een vertaling van een Legende uit de Dolomieten. Marianne Peereboom. 6 De Nachtegaal van de Sassolungo Er woonde eens een prinses in een prachtig kasteel aan de voet van de Sassolungo. Rondom het kasteel lag een prachtige bloementuin. Op een zonnige lentemorgen stond zij voor het raam en keek naar de bedauwde tuin en zag een roofachtige havik rondom een bosje vliegen. Het was duidelijk dat hij een vogelnest wilde leegroven. De prinses ging naar de tuin om de havik te verjagen. Zij gluurde in het bosje en zag daar een nachtegaal die zich in een hoekje had verstopt. Op het moment dat zij zich terug wilde trekken begon het zangvogeltje te spreken en zei: Omdat je zo goed was mijn leven te redden, geef ik jou de mogelijkheid jezelf op elk moment wanneer je dat wilt in een nachtegaal te veranderen, maar pas op, als er in je omgeving een dode valt dan verlies je deze eigenschap. Nauwelijks had de nachtegaal deze woorden gesproken of hij vloog weg, zonder op antwoord van de verbaasde prinses te wachten. Ze keek de vogel na die heerlijke melodietjes zong en vroeg zich af wiens dood zij zou meemaken; maar de vogel was al verdwenen en zij kon het hem niet meer vragen. Zodra de avond kwam haastte zij zich naar te tuin, kroop onder de dichtbebladerde boom en wenste een nachtegaal te zijn om de zien of de vogel de waarheid had gesproken. Onmiddellijk werd zij veranderd in een nachtegaal en ze vloog op een tak. Toen begon ze te zingen en ze had nog nooit zulke mooie geluiden gehoord. Een hele poos vloog ze van boom naar boom, aldoor zingend, totdat het moment kwam dat zij naar huis terug moest en ze zich weer in een prinses veranderde. Van toen af aan vloog de prinses vaak in de tuin rond en na een poosje waagde ze zich zelfs in de grote bossen van de nabijgelegen bergen. Omdat ze nu de taal van alle vogels kon verstaan hoorde zij vaak van wijze vogels de vreemdste geheimen. Op een dag moest zij vluchten voor een groep raven en terwijl zij zich in een bosje had verstopt hoorde zij die vogels praten over een jonge ridder die in een halfgeruïneerd kasteel ver achter het Gardena-dal woonde. Zij beschreven hem als een uitstekend jager die niets van de wereld wist en nog nooit een vrouw had gezien omdat hij de bergachtige wildernis nooit verliet. De nachtegaal was verrukt over dit vreemde verhaal en besloot naar het kasteel van de ridder te vliegen. De volgende morgen vloog zij langs de Sassolungo en over de groene weiden in het noorden. Ze vroeg een andere vogel de weg en die hielp haar verder. Al snel bereikte zij een groot, bebost gebied en hier vond zij een eenzaam kasteel met een oude, grijze toren. Vanaf een boomtop op een hoger gelegen berghelling bekeek ze de binnenplaats van het kasteel. Na een

7 poosje vescheen een gewapende man met twee honden en een zojuist door hem geschoten gems op de rug. Hij ging naar de binnenplaats en begon zijn zwaarden te slijpen. De nachtegaal begon te zingen, toen de ridder dit hoorde stopte hij met zijn werk en keek naar het bos. Daardoor was zij verrast en stopte. Maar de ridder wilde dat zij doorging en riep: Oh, vogel, waarom stop je precies op het moment dat je zo prachtig aan het zingen bent? Hierdoor moest de nachtegaal giechelen en zij begon weer te zingen. De ridder vond het prachtig en was bedroefd toen zij wegvloog. Een paar dagen later kwam zij weer terug en zodra ze weer begon te zingen klom de ridder op de toren, hij luisterde en het leek wel of hij droomde. De volgende dag ging hij naar de Salwàn,een wijze man die in een grot woonde, en vertelde hem dat hij ziek was. De wijze geloofde hem niet en vroeg zich af waar zo n sterke kerel deze ziekte had opgelopen. De ridder hield vol dat hij ziek was, zich bovendien alleen voelde en dat zelfs het jagen hem geen vreugde meer gaf. Alleen het gezang van een nachtegaal gaf hem nog plezier, maar zodra dit ophield voelde hij zich miserabel. De Salwàn dacht hierover na, pakte een rotskristal waarin de ridder moest kijken, waarop de Salwàn sprak: Nu weet ik wat er met je aan de hand is een vrouw heeft je in haar macht. De ridder schudde zijn hoofd en zei: Nee, dat is onmogelijk want ik heb nog nooit in mijn leven een vrouw gezien. En toch is het zo, sprak de Salwàn, en ik kan je in dit geval niet helpen. Heel bedroefd verliet de ridder de grot maar toen de nachtegaal terugkwam om bij zijn kasteel te zingen hief hij ineens zijn hand op en riep: De Salwàn heeft gelijk, je bent een vrouw. Dat maakte haar bang en ze vloog weg. Blijf nou toch, riep de ridder maar ze was al verdwenen. De ridder zat verslagen in zijn kasteel en zelfs zijn honden konden hem niet verleiden om te gaan jagen. In de tussentijd vloog de prinses in andere gebieden rond waar een valk probeerde om haar te vangen. Maar ze wist te ontsnappen. In de buurt stond een lammmetje en ze begon tegen hem te klagen over die wrede valk. Het lam vroeg haar: waarom zit je te klagen, zelfs jij hebt iemand gedood. Wat! riep de nachtegaal, heb ik iemand gedood? Het lam antwoordde: Nou en of en als je me niet gelooft vlieg dan nog een keer naar dat kasteel waar je zo vaak was. Ze had een vreselijk voorgevoel, maar om zeker te zijn, vloog ze onmiddellijk terug, ze bereikte het kasteel, keek in de binnenplaats en zag tot haar grote schrik dat de ridder dood aan de voet van de toren lag. De zon scheen op zijn gezicht en de trouwe honden liepen jankend om hem heen. Door afschuw gegrepen vloog de prinses zo snel mogelijk zonder ergens te stoppen terug naar huis. Volkomen uitgeput bereikte zij haar tuin en zette zich gewoontegetrouw op een tak om even uit te rusten, terwijl ze haar menselijk vorm weer terug wenste. Oh God! ze realiseerde zich plotseling dat dit tengevolge van een dode niet meer mogelijk was. Van nu af aan was ze verplicht als nachtegaal in het bos te leven en kon niet meer naar haar familie terugkeren. In de Ladinische bergen kun je zo nu en dan een nachtegaal horen zingen die met geen andere vergeleken kan worden, want geen enkele nachtegaal zingt zo mooi en hartverwarmend als zij. Het is dus wel duidelijk dat deze nachtegaal de betoverde prinses van de Sassolungo is. Kun je het lied horen dat als een klaagzang klinkt, met een verlangen zo pijnlijk en diep? Het is het betoverde kind van de koning zoals de legende vertelt dat hier zingt in het woud 7

8 Hoe voelt dat, zo n eerste keer mee naar Vallandry? Al meer dan 25 jaar skiën, meer dan 25 jaar lid van de Ned. Ski Vereniging en nog nooit mee geweest op een reis van Skikring Alkmaar, hoe voelt dat? Wel, dat hebben Tine en ik ervaren in maart toen we voor de eerste keer met een bus vol skienthousiastelingen naar Vallandry zijn getogen. Ab en Toos Plugge, al jaren vrienden bij tennis en skiën, hebben, na enig aandringen, ervoor gezorgd dat wij de reis bij Gerhard geboekt hebben. De ontmoeting in Alkmaar met alle medebusgenoten, verliep bijzonder plezierig en voordat we het ons realiseerden had Marianne ons een plek in de bus aangewezen en waren we, via een stop in Duivendrecht, op weg naar Frankrijk. Een mooie bus met veel ruimte en een tweetal prima chauffeurs. De nachtrit verliep prima en voordat we het ons realiseerden, zaten we aan het ontbijt in de omgeving van Albertville. In Vallandry sloeg de schrik een beetje toe toen bleek dat de hoeveelheid sneeuw in het dorp duidelijk minder was dan wij ons hadden voorgesteld, maar het skigebied zelf zag er perfect uit en de sneeuw was van een goede kwaliteit. De kamer in het driesterren hotel was, wat ons betreft, in orde maar het eten bleek in het begin een drama te zijn. Onze leiding was echter in vorm en had na 2 dagen zodanig geklaagd dat vanaf dat moment de directie van het hotel alles in het werk stelde om op zaterdagavond een tevreden groep naar huis te laten gaan. Hoe gaat het skiën met een totaal van ongeveer 40 man? Wel, heel soepeltjes! Er vormden zich groepjes van tussen de 5 en 13 man, afgestemd op snelheid of gezelligheid of een combinatie hiervan en voor ons betekende dit dat wij onder de bezielende leiding van Ab en Toos met een leuke groep geskied hebben en ons prima geamuseerd hebben. Het apres-ski gebeuren, toch niet een van de sterke punten in Frankrijk, werd in de gezellige bar met onze eigen groep geregeld en voelde vertrouwd aan. Een aantal mensen van de groep genoot iedere namiddag van een verkwikkend stoombad. Was deze week nou zo leuk dat we het willen herhalen? Het antwoord is Ja, mits we weer mee mogen en de reis naar St. Christina niet te snel uitverkocht is, want we zijn ervan overtuigd dat de Dolomieten de volgende uitdaging gaan worden. De nieuwelingen Tine en Kees Overbeek Reizenprogramma seizoen Graag zet ik voor u de voordelen van een wintersportreis met Skikring Alkmaar op een rijtje:. Complete verzorging tegen aantrekkelijke prijzen. Goede sfeer met persoonlijk contact. Gunstige vertrektijd en opstapplaats van de Royal Class touringcar. Goede geselecteerde hotels. Geschikt voor beginnende en ervaren wintersporters. Reisbegeleiding de gehele reis aanwezig, die u met raad en daad terzijde staat 8

9 Verdere pluspunten.. De Royal Class touringcar brengt u rechtstreeks naar het hotel van uw bestemming. Voor het vertrek naar Nederland nog een extra afsluitend diner. Een voordelige collectieve annuleringsverzekering met gunstige voorwaarden. Bij de reizen geen reserverings- en afsluitkosten. Bij de reissom zijn de fooien voor hotelpersoneel en de buschauffeurs inbegrepen. Overige belangrijke informatie Deelnemers: Deelname aan reizen georganiseerd door Skikring Alkmaar is alleen mogelijk voor leden van die vereniging. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelfstandig aan deze reizen kunnen deelnemen en over een goede gezondheid en lichamelijke conditie beschikken. We reizen in groepsverband, dit houdt dus in dat we onze sociale contacten niet uit het oog moeten verliezen. Aanmelding: Het aanmelden voor een reis kan op de volgende manieren: -vul het aanmeldingsformulier op de website in en verstuur dit on line, -vul het aanmeldingsformulier uit dit boekje in en stuur het per post naar ons toe. Per reis dient u één aanmeldingsformulier in te sturen. Met uitzondering van de Nordic Walking-reis naar Toblach en de Herfstreis naar Sölden worden aanmeldingen niet eerder dan 1 september in behandeling genomen. Na 1 september is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Indien u zich niet direct aangemeld heeft, is het wenselijk eerst even, telefonisch of per , te informeren of er nog plaats is bij de door u gewenste reis. Alleen zeer kort voor de vertrekdatum is telefonische aanmelding mogelijk. Alsnog moet dan het ondertekende aanmeldingsformulier worden opgestuurd. Let wel: uw inschrijving is pas definitief zodra wij uw aanbetaling hebben ontvangen, bij niet nakomen hiervan zijn wij genoodzaakt uw inschrijving te annuleren. Alleengaanden: Met onze reizen gaan, om allerlei redenen, 10 tot 25 % alleengaanden mee. Het is niet altijd mogelijk om voor deze groep voldoende eenpersoonskamers te reserveren. Het verdient daarom aanbeveling om zelf voor een kamer/reisgenoot te zorgen. De ervaring leert dat eenpersoonskamers vaak niet het comfort bieden van de standaard kamers en in verhouding duur zijn. Bij een tekort aan eenpersoonskamers zal de reisbegeleider, indien u toch mee wilt, zich het recht voorbehouden om de kamers, gezien zijn ervaringen en naar eigen inzicht, in te delen. Weigering van inschrijving: Wanneer naar de mening van Skikring Alkmaar de reis niet volgens het verwachtingspatroon van de organisatie en of de deelnemers zou gaan verlopen, behouden wij ons het recht voor de inschrijving te weigeren. Vervoer: Alle busreizen worden uitgevoerd met een Royal Class touringcar. De pendels worden bemand met twee ervaren chauffeurs. De bijblijfbus heeft één chauffeur, hierdoor zal er vaker gestopt moeten worden. Roken in de bus is niet toegestaan. Tijdens de reis zal een aantal malen worden gestopt zodat u alsnog aan uw trekken kunt komen. De maximaal mee te nemen bagage is per persoon gesteld op: één koffer of weekendtas van normale afmetingen met een max. gewicht van 20 kg, één paar ski s of één snowboard, één paar skischoenen en als handbagage één kleine tas. 9

10 De vertrektijden en de opstapplaatsen zijn net als vorig jaar: vrijdagavond om uur uit Alkmaar: Station Noord (oostzijde postkantoor) en bij voldoende belangstelling uur uit Amsterdam:Station Duivendrecht. Annuleringen: Teruggave van betalingen kan om organisatorische redenen niet plaatsvinden. Daarom raden wij u aan, als u geen doorlopende annuleringsverzekering heeft, gelijktijdig bij uw inschrijving aan te geven dat u deelneemt aan onze collectieve annuleringsverzekering. Deze verzekering zal zoals gebruikelijk tot uitkering overgaan als de annulering binnen de in de polis genoemde voorwaarden valt. Reserveringen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Niet doorgaan van de reis: We behouden ons het recht voor een reis niet door te laten gaan, wanneer hier een dwingende reden toe bestaat. Als dwingende reden kan beschouwd worden onvoldoende deelname aan de reis, politieke onrust of natuurrampen, stakingen, enz. In geval van niet doorgaan van de reis bij onvoldoende deelname zullen we trachten in onderling overleg naar een oplossing te zoeken en een acceptabel alternatief aan te bieden. Indien de reis ondanks dit overleg toch niet doorgaat, worden al uw betaalde reisgelden volledig terugbetaald. Dus met ons loopt u geen financieel risico! Grensdocumenten en verzekering: Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort c.q. legitimatiebewijs en verplicht een reis- en ongevallenverzekering met wintersport (ski)risico af te sluiten. Skipassen: Indien door de reisbegeleideing en/of reiscoördinator is aangekondigd dat de skipassen collectief worden aangeschaft, zijn de deelnemers verplicht aan deze regel mee te werken, tenzij zij vooraf hebben aangegeven niet van een skipas gebruik te zullen/willen maken. Skifit: Om optimaal van onze skireizen te kunnen genieten is een goede conditie onontbeerlijk. We hebben het immers over wintersport en niet over wintervakantie. Via onze vereniging kunt u bij een aantal sportscholen in de regio (informatie staat elders in dit blad) speciale, aangepaste, trainingen volgen zodat u fit aan uw wintersport kunt beginnen. De praktijk heeft geleerd dat de kans op blessures bij deze trainingsvoorbereiding aanmerkelijk afneeemt. Op de verenigingscontactavonden (zie blz. 1 in dit boekje), waar leden die geen reis boeken OOK van harte welkom zijn, krijgt u alle relevante informatie over de reis en de deelnemerslijst. Wij hopen dat u deze avonden vrij kunt houden zodat u hierbij aanwezig kunt zijn. U hebt dan de gelegenheid onder het genot van een drankje en een hapje alvast in de stemming te komen, de andere deelnemers aan de reis te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Zijn er dan nog vragen dan kunnen we proberen die te beantwoorden. Bent u verhinderd dan wordt de informatie u de volgende dag toegestuurd. Wij raden u aan goed notitie te nemen van de verstrekte informatie. Op onze website vindt u meer gegevens over de verschillende reizen en kunt u doorlinken voor actuele informatie betreffende de accommodaties en de skigebieden. Gerhard Nijhuis, Reiscoördinator. 10

11 INFORMATIE OVER DE VERSCHILLENDE REIZEN. Nr. Datum Bestemming Prijs Bijzonderheden 1 11 t/m 19 okt. Toblach, Italië 520,- Nordic Walking # t/m 26 okt. Sölden, Oostenrijk 445,- Herfstvakantie # t/m 18 jan. 09 St. Christina, Italië 825,- Incl. Skipas 4 16 t/m 25 jan. St. Christina, Italië 860,- Incl. Skipas t/m 25 jan. Toblach, Italië 575,- Langlaufreis jan t/m 1 feb Toblach, Italië 590,- Langlaufreis t/m 15 febr. Oz en Oisans, (Alpe 715,- Incl. Skipas * 09 d Huez), Fr t/m 22 febr. See, Oostenrijk 615,- Krokusvakantie # t/m 15 mrt. 09 Vallandry, Frankrijk 770,- Incl. Skipas 10 ** 11 ** 14 t/m 21 mrt t/m 25 apr. 09???????, Noorwegen Obergurgl, İtztal, Oostenrijk ± 1000,- Vliegreis, onder voorbehoud ± 640,- Lentereis Noot* : Reis 7 het betreft hier een bijzondere introductieprijs. Noot #: Bij de reizen 1, 2 en 8 is onze eigen (bijblijf)bus, binnen het rijtijden-besluit, ook gedurende het verblijf voor vervoer naar en van de ski- en of wandelgebieden, tot onze beschikking. Noot ** : Reizen 10 en 11: op dit moment zijn de exacte gegevens nog niet bekend. Bent u geïnteresseerd in Reis 10 bel na 1 september Tony Jonker, Reis 11: het doorgaan van deze BUSreis hangt af van het aantal deelnemers. Daarom is aanmelding hiervoor tot UITERLIJK 1 januari mogelijk. Zijn er dan te weinig deelnemers, dan gaan we niet per bus maar bestaat de mogelijkheid, in overleg met die mensen, iets met eigen vervoer te regelen. Uiteraard houden wij u op de hoogte! Wacht u ook niet te lang met het aanmelden voor de overige reizen, per reis hebben we slechts 40 plaatsen beschikbaar en vol is vol. Wij realiseren ons dat dit voor een aantal reizen te weinig is, maar we hebben besloten, om de gemoedelijke sfeer geen geweld aan te doen, de groepen niet groter te laten worden. Mocht u nog twijfelen of vragen hebben over de aangeboden reizen, dan zullen wij proberen u, na het officiële gedeelte van onze jaarvergadering op 28 oktober 2008, bij Honky Tonk te Schoorl, de gewenste informatie te verstrekken. Bovendien is dan van alle gebieden documentatie beschikbaar. M.a.w. wilt u uitgebreide info en bovendien van het wel en wee van Skikring Alkmaar op de hoogte blijven kom dan naar Schoorl, U bent van harte welkom (ook als u niet met ons op reis gaat!) Gerhard Nijhuis, Reiscoördinator. 11

12 1. Herfst Nordic Walking-reis **** Parkhotel Bellevue, Toblach, Hochpustertal, Italië Zaterdag 11 t/m Zondag 19 oktober 2008 Vorig jaar nieuw in ons programma en een groot succes zodat we hier mee doorgaan. Al meer dan een decennium gaan we s winters langlaufen in Toblach, in het land van de Drei Zinnen en daarom weten we dat het Hochpustertal ook voor Nordic Walkers en Wandelaars een uniek gebied is met bijna onbegrensde mogelijkheden. Bijvoorbeeld een tocht rond de Toblachsee. Altschulerdbach met de Sommerresidenz van Gustav Mahler, de Pragser Wildsee of het mooi gelegen Fischleintal de Kreutzberg en nog veel meer. (Lees het verhaal van Ada Belens op blz. 13 in ons boekje van december 2007 er nog maar eens op na!) We kunnen deze locaties allemaal gaan bezoeken want de bus staat de gehele week tot onze beschikking. We verblijven in het **** Parkhotel Bellevue. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, wc, telefoon en TV. Na een inspannende dag kunnen we gratis gebruik maken van het schitterende Sauna Relax Center en het zwembad. Een heerlijke massage behoort ook tot de mogelijkheden, dit laatste helaas tegen betaling. De inwendige mens wordt ook goed verzorgd s morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet en s avonds een driegangen-keuzemenu,inclusief saladebuffet. Wat houdt het arrangement in: Vervoer : Luxe Royal Class touringcar Accommodatie : **** Parkhotel Bellevue 6 dg HP op basis van een 2 persoonskamer + extra diner Activiteiten : Dagelijks onder begeleiding een Nordic Walking-tocht Inclusief : Fooien Bus en Hotel Prijs : 520, - P/P Toeslag 1 pers.kamer : 60, - Exclusief: Annuleringsverzekering : 20, - 2. Herfst Ski- & Wandelreis *** Hotel Birkenhof Sölden, Ötztal, Tirol, Oostenrijk. Zaterdag 18 t/m Zondag 26 oktober 2008 Let op! dit jaar een 9 daagse reis en we vertrekken op zaterdag! Ook nu weer in de herfst naar het gezellige Sölden, alwaar we verblijven in het gastvrije hotel Birkenhof bij de fam Köll. Birkenhof is een comfortabel *** hotel. s Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet en s avonds een viergangen-keuzemenu met een salade buffet. Eenmaal per week is er een vijfgangen-galadiner en eenmaal een vorspeisenbuffet. Ook beschikt het hotel over een sauna en een dampbad maar dat is nog niet alles, dagelijks kunnen we, zonder kosten, ook gebruik maken van het Tropische zwembad met luxe sauna in de, naast het hotel gelegen, Freizeit Arena. Skigebied: Rettenbach- en de Tiefenbachgletsjers. Via de tolweg rijden we s morgens van het hotel met onze eigen bus langs de schitterende in herfstkleuren gehulde Lariksen naar het domein van koning winter. In een half uurtje kom je van de herfst in de 12

13 winter. Omdat we nog in de nazomer zitten zijn de temperaturen over het algemeen aangenaam en is het genieten in de nieuwe vers gevallen sneeuw. Voor skiërs die na de zomer niet langer kunnen wachten is dit een aanrader. Ook dit jaar blijft de bus, gezien het succes van het afgelopen jaren, bij ons en verzorgt het vervoer naar en van de gletsjer, waardoor we gevrijwaard zijn van vaste tijden van de Ötztaler lijndienst en in ieder geval een zitplaats hebben. De tunnelverbinding tussen de Retten- en Tiefenbachgletsjer en de nieuwe liften op de Rettenbach maken het hele gletsjerskigebied nog aantrekkelijker en hierdoor zijn het geen twee, maar is het één aaneengesloten gletsjerskigebied. Wandelparadijs: Het Ötztal is in deze tijd door de vele herfstkleuren op zijn mooist en nodigt uit tot wandelen. Er zijn vele wandelroutes uitgezet dus u kunt het uzelf gemakkelijk of moeilijk maken. De laatste zaterdag zullen we ter afsluiting van de week, zoals gebruikelijk, weer een mooie wandelroute uitzetten. Niet voor niets zegt men over de Ötztal Arena Das ist Leben. Boekt u snel voor u het weet is het oktober! Wat houdt dit arrangement in: Vervoer : Luxe Royal Class touringcar met dagelijkse transfers van en naar de Gletsjer Accommodatie : *** Hotel Birkenhof 6 dg HP op basis van een 2 persoonskamer + extra diner Inclusief : Fooien Bus en Hotel Prijs : 445, -P/P Toeslag eenpers.kamer : 50, - Exclusief : Skipas : 6 dg gletsjer ca. 170, - Annuleringsverzekering : 18, - 3 & 4 Winterreizen *** Hotel Carmen, St. Christina, Dolomieten, Italië. Week 1 9 t/m 18 januari 2009 Week 2 16 t/m 25 januari 2009 Dit seizoen gaan we weer naar het plaatsje St. Christina, in het voor velen favoriete skigebied Val Gardena in de Dolomieten. We verblijven dit jaar voor de negende keer in *** Hotel Carmen bij de fam. Perathoner. Alle ruime kamers hebben een bad/wc en op de kamer is een TV. We genieten er een uitgebreid ontbijtbuffet en het viergangen-meerkeuzemenu, voorafgegaan door een saladebuffet, is voortreffelijk. Door omstandigheden was er vorig jaar een nieuwe kok, maar het eten is er zeker niet minder door geworden en volgens mij verdient hij een Michelin-ster, wij hopen dan ook dat hij er nu nog is. Het recent geopende, geheel nieuwe, Wellness complex is zeer stijlvol (misschien een beetje te decadent) met een mooi binnenzwembad met ligstoelen, een whirlpool, 3 verschillende sauna s, relaxruimte en een fitness-ruimte. En uiteraard zijn deze vrij toegankelijk. Dit alles draagt er toe bij dat we n.a.v. de vele aanvragen van vorig jaar en alle positieve reacties, besloten hebben het hotel ook dit jaar voor twee weken vast te leggen. Ook dit seizoen zijn voor onze vereniging de prijzen aan de bar lager dan de normaal geldende prijzen. 13

14 Het hotel ligt centraal in het gezellige plaatsje met zijn vele winkels en voor de taal hoeven we ook niet bang te zijn want er wordt overwegend Duits gesproken. Skigebied: De gondel naar het skigebied Gröden ligt op ca.1500 m van het hotel. Maar daar hoeft u niet naar toe te lopen want voor het hotel kunt u in de skibus stappen die u naar de verschillende skiliften in het gebied brengt. Via de Monta Pana-lift (ca. 150 m van ons hotel) is het mogelijk naar het grote aaneengesloten skigebied te skiën, waardoor u helemaal geen bus meer nodig heeft en de Sella Ronda, oranje en groen, voor ons open ligt. Ook kunt u hier met een bus langs een zeer aantrekkelijke route naar de Seiser Alm. Dit skigebied werd lang miskend maar is mede door de liften sterk verbeterd. Het skigebied Gröden is het mooiste deel van het zéér uitgebreide skigebied Dolomiti Superski met 1180 km skipistes. De Sella Ronda, wat een Rondje Sella betekent, duidt op de mogelijkheid om een ronde om het Sella Massief te skiën. Het is dan ook een aanrader deze tocht van ca. 30 km te maken. U kunt de tocht in beide richtingen doen. Als u het rustig aan doet duurt het ongeveer 5 uur inclusief lifttijden. Vast op het programma staat de dagtocht via Armentarola, bekend uit de eerste wereld oorlog (maar bij ons meer vanwege de zeer lekkere en grote Obstsalat) naar het 2800 m hoge rotsmassief Lagazuoi met een spectaculaire zeer mooie en lange afdaling. Op de laatste kilometers hoeft u zelfs niet te prikken want achter een paard wordt u weer naar Armentarola terug gebracht. Je moet, in verband met de toenemende drukte, de dag echter wel goed plannen, maar het blijft de moeite waard. Wat houdt het arrangement in: Vervoer : Luxe Royal Class touringcar Accommodatie : *** Hotel Carmen 7 dg HP op basis van een 2 pers.kamer + extra diner Skipas : 7 dg Dolomiti Superski Inclusief : Fooien Bus en Hotel Prijs week 1 : 825, - P/P Prijs week 2 : 860,- P/P Korting skipas 60+ : 25, - Toeslag 1 pers. kamer : 70, - zeer beperkt Exclusief: Annuleringsverzekering : 34, - 5 & 6. Winter Langlaufreizen **** Parkhotel Bellevue, Toblach, Hochpustertal, Italië Week 1 16 januari t/m 25 januari 2009 Week 2 23 januari t/m 1 februari 2009 Al meer dan een decennium gaan we naar **** hotel Bellevue in Toblach in het land van de Drei Zinnen. Dit is echter nog niet genoeg want het bevalt ons zo goed, dat we Toblach, het hooggelegen, langlaufparadijs in de Dolomieten, in het programma blijven houden. Het Hochpustertal is nu eenmaal een uniek gebied met bijna onbegrensde langlauf-mogelijkheden. Als altijd staat een tocht naar de Pragser Wildsee op het programma en een tocht door de fraaie natuur naar het mooi gelegen Fischleintal, om bij het restaurant de Dolomietenhof op het terras in het zonnetje te 14

15 15

16 Restaurant Bergen Binnen is sinds korte tijd in handen van Sander Houtenbos en Natasja Klaver. Samen runnen ze de Bergense uitspanning aan de duinvoet tussen de bomen. Sfeer, gezelligheid en lekker eten en drinken: dat is wat de twee voor ogen staat. Bergen Binnen is dagelijks vanaf 10 uur s morgens open, dus een ideale locatie voor een kop verse koffie met huisgemaakte appeltaart. En nog voordelig ook, want tot 12 uur kost een kopje koffie of thee maar 1 euro. Tussen de middag is het ook genieten. Bergen Binnen heeft een uitgebreide lunchkaart met overheerlijke broodjes, soepen, salades en warme lunchgerechten. Bij mooi weer is het overigens altijd aangenaam zitten op het grote, zonnige terras. Het sfeervolle restaurant is laagdrempelig. Je kunt er net zo gemakkelijk een hoofdgercht bestellen als een compleet viergangendiner. Iedere woensdagavond is het zeetong eten voor een mooie prijs en elke donderdag is biefstuk stroganoff de special, meestal aan tafel bereid. Zo bij het bos is de bossfeer in Bergen Binnen haast vanzelfsprekend. Die komt dan ook terug in het interieur, inclusief een hertenkop met gewei aan de wand. Het interieur is warm en eigentijds. 16 Bergen Binnen, waarom niet

17 17

18 18

19 genieten. Deze tochten kunnen ook gedeeltelijk met de bus gedaan worden dus iedereen kan hier aan deelnemen. Maar zover hoef je niet te gaan, het Langlaufstadion, waar je je techniek kunt bijschaven, ligt slechts op 5 min. van ons hotel. We gaan in dezelfde periode als het afgelopen jaar, zodat deelnemers tijdens de tweede week ook aan de, 42 km lange, Volkslanglauf Toblach-Cortina kunnen deelnemen. De laatste jaren wordt er een wandeling op sneeuwschoenen (je weet wel van die afgekeurde tennisrackets) door de ongerepte natuur gemaakt en het afgelopen jaar heb ik zelf mogen genieten/ervaren wat zo n tocht inhoudt. Lees ook het verslag van Riky op blz. 25 maar eens! In de loop van de laatste jaren is het hotel steeds meer aangepast aan de steeds hogere eisen/wensen van deze tijd Zodanig zelfs dat Herr Fuchs recentelijk zijn fel begeerde vierde ster verworven heeft, waarvoor hij op de gevel al lang een plaats gereserveerd had. Het Sauna Relax Center ziet er schitterend uit en het is voor ons dan ook plezierig om je daar, na het langlaufen, heerlijk te kunnen ontspannen. En dat heeft er zeker toe bijgedragen dat er steeds meer aanvragen voor deze reis kwamen. Zoals gebruikelijk is er s morgens een ontbijtbuffet en s avonds wordt een driegangen-keuzemenu geserveerd. Eenmaal in de week is er dan nog een Candlelightdiner, zoals u ziet wordt dus ook de inwendige mens goed verzorgd. Bovendien verleent onze gastheer ons op een avond een blik in zijn wijnkelder waar we zelfs de huiswijn ook nog mogen proberen! Noot: Als u met deze reis mee wilt moet u wel heel snel boeken anders bent u te laat. Wat houdt het arrangement in: Vervoer : Luxe Royal Class touringcar Accommodatie!! : **** Hotel Bellevue 7 dg HP op basis van een 2 persoonskamer + extra diner Inclusief : Fooien Bus en Hotel Prijs 1 e Week : 575, - P/P Prijs 2 e Week : 590, - P/P Toeslag 1 pers.kamer : 77, - Exclusief: Annuleringsverzekering : 23, - 7. Winterreis Résidence Club Alpine Le Hors Piste, Oz en Oisans, Alpe d Huez. 6 t/m 15 februari 2009 Nieuw in ons programma: het in Nederland zeer bekende gebied Alpe d Huez, Frankrijk. Nieuw is ook dat we verblijven in zeer luxe chalets. Alle chalets zijn voorzien van een open haard, satelliet TV, vaatwasser, voldoende badkamers en meerdere tweepersoons slaapkamers (geen stapelbedden) Ze zijn geschikt voor bewoning door 8 en 14 personen. Maar omdat we ook een paar alleengaanden kennen die prijs stellen op een éénpersoonskamer, worden de chalets in principe bemand met 6 resp. 12 personen, zodat u nog meer leefruimte heeft. Het is voor u plezierig als u van te voren al weet met wie u een chalet wilt delen en als u dat dan tijdig aan ons doorgeeft dan scheelt ons dat een hoop gepuzzel. Ontbijt en diner 19

20 genieten wij in het nabijgelogen hotel, waar we ook van de overige faciliteiten gebruik kunnen maken. Ook heeft u gratis toegang tot het overdekte zwembad van Oz Station dat op ca. 200 m van het resort ligt. Skigebied: Alpe d Huez is een sneeuwzeker skigebied, gelegen op een hoogte van m, waar je 240 km aan pistes vindt. Door de gunstige ligging en de goede sneeuwcondities heeft Alpe d' Huez een lang skiseizoen. Bij minder weer zorgen de in het skigebied geplaatste sneeuwkanonnen tussen 1350 en de 2700 m voor een verse laag sneeuw. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u altijd vanaf en tot aan Résidence Club Alpine Le Hors Piste kunt skiën. Het resort is gelegen in Oz en Oisans, in het Massif des Grandes Rousses, en maakt deel uit van het skigebied Alpe d'huez: een paradijs voor beginnende, gevorderde en zéér ervaren skiërs èn snowboarders. Het skigebied, met als hoogste punt de 3330 m hoge Pic Blanc, heeft brede, goed geprepareerde pistes. Vanuit Résidence Club Alpine Le Hors Piste liggen er 13 zwarte, 26 rode, 30 blauwe en 39 groene pistes, met maar liefst 86 liften, aan uw voeten! Uitdagend is de zwarte, 16 km lange, afdaling 'Sarenne' vanaf de gletsjer Pic Blanc. Deze afdaling, met een hoogteverschil van 2200 m, is de langste zwarte afdaling van Europa! Niet te veel schrikken hoor, hij is niet overal zwart en gaat zelfs over in lichtblauw. Ook snowboarders kunnen in dit skigebied hun hart ophalen, vooral de half-pipe en spectaculaire bückelpistes zijn zeer populair onder de fanatieke boarders. De vele off-piste mogelijkheden maken het gebied extra uitdagend. Wandelen: Voor wandelaars zijn de prachtigste routes langs schitterende, bevroren, meren en adembenemende panorama s uitgezet. Vanuit Résidence Club Alpine Le Hors Piste kunt u direct op pad! Wat houdt het arrangement in: Vervoer : Luxe Royal Class touringcar Accommodatie: Chalets ontbijt en diner in **Hotel Le Hors Piste 7 dg HP Skipas : 7 dg Skigebied Alpe d Huez Inclusief : Fooien Bus en Hotel Introductieprijs 2009 : 715, - P/P Toeslag 1 persoonskamer : 70, - zeer beperkt Korting Skipas 60+ : 50,- Exclusief: Annuleringsverzekering : 28,- 8. Krokusvakantie Familiereis Hotel **** Mallaun See/Ischgl, Paznauntal,Tirol, Oostenrijk 13 t/m 22 februari 2009 Sinds een paar jaar zijn we weer terug in het voor ons bekende, vertrouwde en gezellige **** Familiehotel Mallaun. Het hotel ligt in het centrum pal naast de Bergbahn in See, waardoor je binnen een paar minuten in de sneeuw of weer op je kamer bent. Een aanrader voor een gezin met kinderen. Het hotel is overigens zeer 20

21 kindvriendelijk en beschikt ondermeer over een grote kinderspeelkamer. Alle kamers beschikken over douche/bad en WC en er is een mooie sauna. Er is een gezellige bar, waar Vlaams gesproken kan worden. We beginnen de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet. s Middag na het skiën is er gratis soep of koek en de dag wordt besloten met een uitgebreid culinair hoogstaand 5 gangen-diner inclusief een saladeen dessertbuffet. Het zal u dus aan niets ontbreken. In dit hotel luidt ons advies dan ook: ga veel skiën om je lijn en je gewicht op peil te houden. Zelfs is er af en toe live muziek waarbij gedanst kan worden. Skigebieden: See is een, hoog gelegen, klein gezellig en aantrekkelijk skigebied met sneeuwzekere afdalingen, waar beginners en meer gevorderden zich helemaal kunnen uitleven. Ook is er de langste (6 km) verlichte rodelbaan van Tirol. Op dinsdag is er een huttenfeest met skidemonstraties en vuurwerk boven op de Medigralalm. Maar er is meer in het Paznauntal. Om in de andere gebieden te komen waren we afhankelijk van de plaatselijke skibus en omdat dit nogal wat ongemak gaf hebben we er, net al vorig jaar, voor gekozen om de eigen bus voor het vervoer in het gehele gebied bij ons te houden. Het Skigebied van Kappl, Diasbahnen, ligt maar liefst op een hoogte van 1880 tot 2700 meter. Dit gebied is iets groter dan het skigebied van See en met de bus bent u daar in 10 minuten Maar, en dat is uniek, het in 2000 uitgeroepen beste skigebied van Europa Ischgl ligt naast de deur. Vanuit See ben je daar met de eigen bus in 20 minuten. Dit is het ultieme gebied voor de verwende skiër. Dus wat willen we nog meer? Skiën in Oostenrijk en Zwitserland en nog taxfree kopen bovendien! Door het verblijf in See, is de Krokus hoogseizoenvakante betaalbaar gebleven. Hierdoor kunnen we alsnog gebruik maken van alle faciliteiten van één van Europa s beste skigebieden. Mag ik met u afspreken: See you in See Noot: Omdat we de eigen bus bij ons hebben zijn we, ondanks de drukke tijd, op de laatste dag verzekerd van een gegarandeerde vertrektijd, nl uur Wat houdt het arrangement in: Vervoer : Luxe Royal Class touringcar met dagelijks vervoer naar Kappl/Ischgl Accommodatie : **** Hotel Mallaun 7 dg HP op basis van een tweepers.kamer + extra diner Inclusief : Fooien Bus en Hotel Prijs: Volwassenen : 615, - P/P Kinderen bij ouders op de kamer 0-5 jaar : 135, jaar : 385,- Kind vanaf 12 jaar en 3 e pers op de kamer : 500,- Toeslag 1 pers.kamer : 70,- Exclusief: Skipas See 6 dg : 130,- Skipas Silveretta (Ischgl) 6 dg : 210,- Annuleringsverzekering : 25,- 21

22 9. Voorjaarsreis **Hotel Emeraude, Peisey-Vallandry, Les Arcs, Frankrijk 6 t/m 15 maart 2009 Hotel Emeraude is wat de accommodatie betreft misschien iets minder dan al onze andere hotels, maar daar staat wel heel veel tegenover. Dat we ook nu weer gereserveerd hebben spreekt voor zich. Het is, zoals ze in Amerika zeggen, een Ski In Ski Out hotel: als je de skistal uitloopt doe je je ski s onder en als je terugkomt ski je zo het terras van het hotel op. Door de verbinding Les Arcs - La Plagne is Vallandry een grote trekpleister die steeds meer in de belangstelling komt te staan. Als je er een paar jaar niet bent geweest en je ziet dan wat voor hotels er zijn bijgekomen, dan vraag je je af of dit wel een goede ontwikkeling is. We verblijven er op basis van half-pension. De kamers zijn allemaal voorzien van douche/bad en toilet. s Morgens is er een frans ontbijt en s avonds een viergangen-diner, met heerlijke franse kaas. Het hotel heeft zelfs een bescheiden overdekt en verwarmd (28 o ) zwembad met een Turks bad en een fitness-ruimte. Er is een heerlijk zonnig terras waar het na een dagje skiën goed toeven is en in de bar is het na het diner erg gezellig, er wordt soms zelfs gedanst en het is laat voor u er erg in heeft. Ski gebied Paradiski: Peisey-Vallandry is gelegen in het zonnige gedeelte van het Arcs-massief, midden tussen de bossen, met uitzicht op de Mont Blanc. Het hotel ligt vlak bij de stoeltjeslift Vallandry. Even naar beneden skiën, met de lift naar boven en het weidse skigebied van Les Arcs met 200 km aan pistes, maar liefst 120 afdalingen en 60 liften, ligt voor u open. Het gebied ligt op een hoogte van 1600 tot 3200 m, zodat het met de sneeuw ook wel goed zal zitten. Aan het eind van de dag kun je dan helemaal naar het hotel terug skiën. De Vanoise Express, met de grootste gondel van Europa, die bijna naast ons hotel ligt, brengt u in vier minuten naar La Plagne. Daardoor komt het gebied van La Plagne, met de 210 km pistes van Espace Plagne, er nog eens bij. Dus als u met deze reis mee wilt, wacht niet te lang. Helaas zijn er bij deze reis géén éénpersoonskamers beschikbaar. Noot: Het hotel heeft een heel aantrekkelijk arrangement voor het huren van materiaal. Voor standaard-ski s en schoenen betaal je voor 6 dagen ca. 59,-. Wat houdt dit arrangement in: Vervoer : Luxe Royal Class touringcar Accommodatie : ** Hotel Emeraude 7 dg HP op basis van een twee persoonskamer + extra diner Inclusief : Fooien Bus en Hotel Skipas : 7 dg Paradiski Les Arcs Peisey Vallandry La Plagne Prijs* : 770, - P/P Noot* Er zijn wel een paar meerpersoonskamers voor 3 à 4 personen waarvoor een korting van 50,- p/p geldt. 22 Voor deelnemers vanaf 72 jaar geldt een korting van 110,- Exclusief : Annuleringsverzekering : 30,-

23 AANMELDINGSFORMULIER WINTERSPORTVAKANTIE Skikring Alkmaar AANMELDEN UITSLUITEND MOGELIJK VOOR LEDEN en ASPIRANTLEDEN ALLEEN D.M.V. DIT FORMULIER of via PER REIS EEN APART FORMULIER volledig invullen en bij # doorhalen wat niet van toepassing is. Ondergetekende: Naam+Voorletters: - Roepnaam:.. Geb. datum:.. # M/V - Adres: - Postcode + Plaats: Tel. Nr. - # Is Lid Skikring Alkmaar nr.: / # géén lid Let op! Indien u géén Lid van Skikring Alkmaar bent, meld(en)t u zich (en event. genoemde huisgenoot) dan ook vandaag nog aan als Aspirant-lid bij de ledenadm. Hiervoor vindt u het formulier en de toelichting (op blz. 31 en 32) - Lid NSkiV.: # nee / ja nr:.. (zie ledenpas NSkiV) - Contactpersoon in Nederland tijdens de vakantie: - Naam: Tel. Nr.:... Wil deelnemen aan de wintersportreis naar:. van /... / t/m... /... /.... zoals vermeld in Mededelingenblad Skikring Alkmaar nummer 1, augustus Opstapplaats: # Alkmaar / Amsterdam Medereizig(st)er(s): Naam+Voorletters:.. - Roepnaam :.. Geb. datum: # M/V - # Is Lid Skikring Alkmaar nr.: # Is nog géén lid en meldt zich hierbij d.m.v. het formulier op blz. 31/32 als Aspirantlid aan. - Lid NSkiV.: # nee / ja nr:.. (zie ledenpas NSkiV) Preferenties:.... Heeft nog géén Annuleringsverzekering voor hem/haar en zijn/haar medereiziger(ster)(s) en wil die # wel/niet via Skikring Alkmaar afsluiten. Hij/zij gaat akkoord met de reisvoorwaarden van Skikring Alkmaar 2008/09 (z.o.z.) Datum:... Handtekening:... Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend, versturen naar: Comm. Reizen Skikring Alkmaar, Wierbalg 1231, 1788 TG Den Helder. 23

24 Reisvoorwaarden Skikring Alkmaar. 1. Deelname aan reizen georganiseerd door Skikring Alkmaar is alleen mogelijk voor leden van die vereniging. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelfstandig aan deze reizen deel kunnen nemen. Met uitzondering van minderjarige kinderen, waarvoor de ouders / begeleiders verantwoordelijk zijn. 2. Aanmelding voor een reis is pas mogelijk na publicatie in het mededelingenblad dat eind augustus verschijnt. Uitsluitend d.m.v. een volledig ingevuld en een ondertekend aanmeldingsformulier (dat u in dit boekje of op onze website vindt) kunt u kenbaar maken dat u met een bepaalde reis mee wilt en of u gebruik maakt van de door Skikring Alkmaar aangeboden annuleringsverzekering. Voor elke reis dient u zich apart op te geven. Aanmeldingen worden niet eerder dan op 1 september in behandeling genomen. Na 1 september is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. 3. Skikring Alkmaar behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een reis te weigeren als hierdoor naar haar mening de reis niet volgens het verwachtingspatroon van de organisatie en of de overige deelnemers zou gaan verlopen. 4. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier (per post of internet), waarbij u verklaart akkoord te gaan met de onderhavige reisvoorwaarden, stuurt de commissie reizen u, na acceptatie van uw aanmelding, een reisbevestiging met de betalingsvoorwaarden (eventueel vermeerderd met de premie voor de annuleringsverzekering). Indien de aanbetaling niet op de in de reisbevestiging genoemde datum is ontvangen, behoudt Skikring Alkmaar zich het recht voor de reservering te annuleren. 5. Uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum dient de totaal verschuldigde reissom aan de commissie reizen te zijn voldaan. Bij niet nakomen van deze verplichting vervalt het recht op deelname aan de reis. Bij aanmelding voor een reis met een vertrekdatum binnen 8 weken dient het totaal verschuldigde bedrag direct na de reisbevestiging te worden overgemaakt. 6. Indien u om welke reden dan ook niet aan een reis kunt deelnemen wordt geen restitutie van door u betaalde bedragen gedaan. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u deel wilt nemen aan de annuleringsverzekering van Skikring Alkmaar. Deze verzekering zal alleen tot uitkering overgaan als de reden van annulering aan de in de polis genoemde voorwaarden voldoet. Reserveringen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 7. Skikring Alkmaar behoudt zich het recht voor een reis niet door te laten gaan, wanneer hiertoe een dwingende reden bestaat. Als dwingende reden kan beschouwd worden: onvoldoende aanmeldingen voor de reis, politieke onrust, natuurrampen, stakingen, enz. Noot: Bij het niet doorgaan van de reis ten gevolge van onvoldoende aanmeldingen worden al uw betalingen teruggestort. In alle andere gevallen wordt geen restitutie verleend en zult u een beroep op de annuleringsverzekering moeten doen. 8. Deelnemers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat zij bij vertrek en tijdens de reis in het bezit zijn van een geldig paspoort c.q. legitimatiebewijs. Bovendien zijn zij verplicht tenminste voor de duur van de reis een reis- en ongevallenverzekering met wintersport (ski)risico af te sluiten. 9. Indien de reisbegeleiding en/of reiscoördinator heeft aangekondigd dat de skipassen collectief zullen worden aangeschaft, zijn de deelnemers (indien zij van een skipas gebruik zullen/willen maken) verplicht zich aan deze regel te houden. 10. Deelnemers aan een reis doen dit op eigen risico, Skikring Alkmaar aanvaardt geen aansprakelijkheid bij schade en/of calamiteiten tijdens het vervoer en/of het verblijf van de bij Skikring Alkmaar geboekte reis. 2008/

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank NL55RABO 0156521466 uitgave: maart 2015 Artikelen in dit Afdelingsnieuws 01 Uitnodiging voor de Algemene vergadering

Nadere informatie

NC V. Veel NCRV-reisinspiratie. e i s m a g a z i n e. van de Nederlandse Christelijke Reis-Vereniging. 87 e jaargang - augustus 2010

NC V. Veel NCRV-reisinspiratie. e i s m a g a z i n e. van de Nederlandse Christelijke Reis-Vereniging. 87 e jaargang - augustus 2010 NC V R uitgave e i s m a g a z i n e van de Nederlandse Christelijke Reis-Vereniging 87 e jaargang - augustus 2010 Veel NCRV-reisinspiratie winterreizen Inhoud Brief aan de lezers 3 Kampeernieuws 4 Herfst-

Nadere informatie

Deze editie: w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n l

Deze editie: w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n l Deze editie: - onder motorkap en bodemplaat - verslag jubileumtreffen - uitnodiging najaarstreffen - de Bedford van,... nummer 2, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n l Colofon Bedford

Nadere informatie

CRCA DUITSLAND WEEKEND CRCA RITTEN BACK TO BASIC WEEKEND CRCA AGENDA 2015

CRCA DUITSLAND WEEKEND CRCA RITTEN BACK TO BASIC WEEKEND CRCA AGENDA 2015 JAARGANG 20 NUMMER 4-2014 CRCA DUITSLAND WEEKEND CRCA RITTEN BACK TO BASIC WEEKEND CRCA AGENDA 2015 DIVERSE INZENDINGEN HOG Coast Riders Chapter Alkmaar Winter 2014 1 2 Winter 2014 HOG Coast Riders Chapter

Nadere informatie

CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006

CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006 BMW CLUB NEDERLAND foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006 JAARGANG NR. 7 Januari 2006 IN DIT NUMMER 1. Bestuur info 2. Notulen ALV 22 januari 2006 3. Jaarverslag 2005 zoals voorgelezen tijdens

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Voorwoord Welkom in de eerste en meest complete gids van Traject Reizen voor een onbezorgde vakantie voor iedereen met psychische beperkingen.

Voorwoord Welkom in de eerste en meest complete gids van Traject Reizen voor een onbezorgde vakantie voor iedereen met psychische beperkingen. Voorwoord Welkom in de eerste en meest complete gids van Traject Reizen voor een onbezorgde vakantie voor iedereen met psychische beperkingen. Voor wie? Traject Reizen biedt een gevarieerd aanbod vakanties,

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland Indien je een boeking bij Beachmasters maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van Beachmasters. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking

Nadere informatie

Aandacht. 197 mei 2015

Aandacht. 197 mei 2015 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 197 mei 2015 Geluk is de kunst een boeket te maken met de bloemen waar je bij kunt. In dit nummer o.a.

Nadere informatie

100 jaar van der Biesen Van der Biesen Travel 1911-2011 100 jaar geschiedenis:

100 jaar van der Biesen Van der Biesen Travel 1911-2011 100 jaar geschiedenis: 100 jaar van der Biesen JAAR Van der Biesen Travel 1911-2011 100 jaar geschiedenis: Als commercieel bedrijf 100 jaar geschiedenis schrijven is niet iets dat iedere dag voorkomt! Hoe het allemaal zo gekomen

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. De Hartenjager Info 2014-2015

Inhoud. Colofon. De Hartenjager Info 2014-2015 Inhoud De Hartenjager Info 2014-2015 2 Voor wie is dit blad? 3 Hartenjagen, recreatiesport 4 De doelstelling Verzameld werk Truus Eelman (Vrijwilliger) 5 Hoe ziet zo n sportavond eruit 6 Andere activiteiten

Nadere informatie

Gaat u mee? UIT met het UITbureau

Gaat u mee? UIT met het UITbureau Gaat u mee? UIT met het UITbureau Dagarrangementen, theater en vakanties programma juli t/m december 2013 meer dan zorg 13-099_Cadeaubon_v5.indd 2 07-05-13 11:34 De gezichten achter het UITbureau UIT met

Nadere informatie

NC V. Winterzonreis Fuengirola gaat door Extra: rondreis Marokko Costa Rica overweldigend. eismagazine VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING

NC V. Winterzonreis Fuengirola gaat door Extra: rondreis Marokko Costa Rica overweldigend. eismagazine VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING NC V R UITGAVE eismagazine VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING 89 e jaargang - februari 2012 Winterzonreis Fuengirola gaat door Extra: rondreis Marokko Costa Rica overweldigend winterreizen

Nadere informatie

Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1

Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 2 Het bestuur van Volkstuinvereniging "Elsgeest" bestaat uit de volgende leden met de bijbehorende

Nadere informatie

Nooit te oud voor vakantie

Nooit te oud voor vakantie 2013 Nooit te oud voor vakantie Voorwoord Nooit te oud voor Vakantie Voor u ligt de vakantiebrochure 2013 van Allegoeds Vakanties. Wij zijn verheugd u voor het nieuwe jaar weer prachtige vakanties op heerlijke

Nadere informatie

jaargang : 17 nummer : 27 datum : december 2012

jaargang : 17 nummer : 27 datum : december 2012 jaargang : 17 nummer : 27 datum : december 2012 INHOUDSOPGAVE Colofon 1 Praet van de campagne 2 Van de redactie / Clubwinkel 3 Algemene ledenvergadering 2013 4 Notulen ALV 2012 5 Dinerkeuze ALV 2013 6

Nadere informatie

Erbij horen door Jopy Sol

Erbij horen door Jopy Sol Erbij horen door Jopy Sol Diverse mensen hebben antwoord gegeven op onze vragen. Erbij horen - Wat is dat voor jou? - Wat doet dat met jou? - Wat doe je zelf om erbij te horen? - Wat kan je medemens doen

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Ga mee varen op t IJ // Wereld ALS Dag in het Dolfinarium te Harderwijk // Onderzoek naar taal en geheugen

Ga mee varen op t IJ // Wereld ALS Dag in het Dolfinarium te Harderwijk // Onderzoek naar taal en geheugen magazine # 25 // mei 2014 Ga door met mijn strijd Gerrit Groeneveld, 1952-2013 Ga mee varen op t IJ // Wereld ALS Dag in het Dolfinarium te Harderwijk // Onderzoek naar taal en geheugen WMO-UNITS ZORGT

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Jaargang 22, nummer 2 maart 2012 MEERNIEUWS EEN UITGAVE VAN MFC ENGELBERT

Jaargang 22, nummer 2 maart 2012 MEERNIEUWS EEN UITGAVE VAN MFC ENGELBERT Jaargang 22, nummer 2 maart 2012 MEERNIEUWS EEN UITGAVE VAN MFC ENGELBERT Inhoudsopgave Voorjaarswoord Prachtig voorjaarslicht bij de roeibaan... Voorjaarswoord 3 Activiteiten MFC Engelbert 5 VV Engelbert

Nadere informatie

Hoek Boslaan / Lindenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER...

Hoek Boslaan / Lindenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Jaargang 13 nr 2 juni 2008 Oplage 220 DE GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Hoek Boslaan / Lindenlaan. 1 Colofon Bestuur

Nadere informatie

**1991-2006** IJSCLUB VLIETLAND SCHIPLUIDEN **Bestaat 15 jaar**

**1991-2006** IJSCLUB VLIETLAND SCHIPLUIDEN **Bestaat 15 jaar** **1991-2006** IJSCLUB VLIETLAND SCHIPLUIDEN **Bestaat 15 jaar** ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 november 2006, aanvang 20.30 uur in clubgebouw te Schipluiden (om 20.00 uur staat de koffie klaar) ***Met ingebruikname

Nadere informatie