JAARGANG 30 NUMMER 1/2007. JAARLIJKS TIJDSCHRIFT Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 30 NUMMER 1/2007. JAARLIJKS TIJDSCHRIFT Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw"

Transcriptie

1 JAARGANG 30 NUMMER 1/2007 JAARLIJKS TIJDSCHRIFT Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw Verantwoordelijke uitgever : Buts Gert P/a. Vlaamse Ski & Snowboard Federatie (VSSF) vzw Boomgaardstraat 22 bus Berchem 03/

2 De inhoud van deze uitgave mag vrij gekopieerd en vermenigvuldigd worden voor zover dit tot doel heeft de skisport in het algemeen te bevorderen. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming nodig van de verantwoordelijke uitgever en de raad van bestuur van de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw. Alles werd in het werk gesteld om de juistheid van de opgenomen informatie te waarborgen. Onjuistheden welke buiten onze wil werden gepubliceerd dienen gemeld te worden aan het secretariaat van de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie. Er wordt echter geen verantwoordelijkheid aanvaard. Geen enkele schadeloosstelling zal worden toegekend. 3

3 I N H O U D ALGEMEEN NATIONALE - COMPETITIE Inhoud 4 Belgische kampioenschappen kunstpiste 21 Inleiding 5 Kalender Belgische sneeuwwedstrijden 22 Situering van de VSSF 6 Reglement KBSF-puntenlijst 23 Doelstelling & structuur 7 Leeftijdscategorieën KBSF/FIS 26 Organigram 8 Belgische puntenlijst 27 Uw afgevaardigden in de VSSF 9 Selectienormen nationale teams 27 Aangesloten clubs 11 Samenstelling nationale selecties 28 Verzekering 14 Nationale préselecties 28 Erkende opleiding tot skileraar 14 Bijdragen en tussenkomsten 14 INTERNATIONALE COMPETITIE Kortingen 15 Topsportschool 15 Belangrijke reglementen en gedragscode 30 Belgische schoolsport 15 FIS wedstrijden algemene info 35 Schoolvakanties 15 Inschrijvingsreglement FIS 37 Transferreglement 16 FIS - Puntenlijst Belgische renners 38 REGIONALE COMPETITIE Kalender FIS - wedstrijden 38 Kalender CIT - wedstrijden 38 Kalender Skicup van Vlaanderen 17 Kalender UNI - wedstrijden 38 Reglement Skicup van Vlaanderen 17 Kalender KINDER - wedstrijden 39 Puntenlijst Vlaamse Kunstpistes 20 Atletenverklaring 39 WK Junioren 42 Olympische winterspelen 42 Wereldbeker 42 Programmaformulier 43 4

4 I N L E I D I N G Voorwoord, Beste Leden, Deze uitgave heeft, buiten onze wil en dit tengevolge een aantal wijzigingen binnen het bestuur, een tijdje op zich laten wachten waarvoor onze excuses. Naar aanleiding van onze reorganisatie binnen de Federatie zal in de toekomst het Vademecum worden bijgewerkt op het secretariaat uiteraard met medewerking en na goedkeuring door de verschillende commissies. Tevens zal het sportief-technisch gedeelte nationaal worden verspreid en bijgevolg ook in het frans vertaald worden voor onze vrienden van de FFBS. Als aanvulling op dit vademecum kan u ook onze website bekijken : Met deze willen wij ook van de gelegenheid gebruik maken om alle leden en bestuurders die ooit aan dit vademecum hebben medegewerkt hartelijk te bedanken voor hun bijdrage aan deze, voor de sport, belangrijke uitgave. Tot slot willen wij eenieder die dit vademecum leest vragen om eventuele onjuistheden, nieuwigheden of wetenswaardigheden belangrijk voor de skisport te melden aan het secretariaat zodat wij de nodige aanpassingen zo snel mogelijk kunnen uitvoeren. Met sportieve groeten, Leo Samsom Voorzitter 5

5 V L A A M S E S K I E N S N O W B O A R D F E D E R A T I E v.z.w. De VLAAMSE SKI EN SNOWBOARD FEDERATIE vzw. is één van de drie aangesloten leden bij de KONINKLIJKE BELGISCHE SKIFEDERATIE vzw. die op haar beurt aangesloten is bij de INTERNATIONALE SKIFEDERATIE. Internationale Skifederatie Koninklijke Belgische Skifederatie Franstalige Liga FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE SKI asbl. Duitstalige Liga OSTBELGISCHER SKI UND WINTERSPORTVERBAND.v.o.e. Nederlandstalige Liga VLAAMSE SKI EN SNOWBOARD FEDERATIE v.z.w. Tel: 03/ Fax: 03/

6 D E V L A A M S E S K I E N S N O W B O A R D F E D E R A T I E v.z.w. Identificatie: opgericht: als v.z.w. in 1977 aangesloten bij: Koninklijke Belgische Skifederatie (KBSF) onderafdeling: Provinciale afdeling Antwerpen Partners: BLOSO - Provincie Antwerpen - B.O.I.C. Leden: 13 clubs verspreid over gans Vlaanderen Doelstelling: Ski en Snowboard sport in al zijn aspecten en disciplines promoten en ondersteunen; service verlenen aan de clubs en leden van de clubs; sportactiviteiten creëren en coördineren; skiërs, snowboarders en renners informeren en begeleiden. Structuur: De Raad van Bestuur neemt beslissingen en bekrachtigt beslissingen die het dagelijks bestuur neemt in geval van hoogdringendheid of om de vlotte werking van de vereniging te vrijwaren. De Raad van Bestuur is samengesteld uit het dagelijks bestuur (Voorzitter, Vice-voorzitter, penningmeester en Secretaris-generaal) aangevuld met de Voorzitters van de verschillende commissies. Het secretariaat wordt verzorgd van maandag tot en met vrijdag van 9.00 u tot u. Permanente of tijdelijke commissies adviseren de R.v.B. Dit zijn de Alpijnse koerscommissie, de Snowboardcommissie, de Opleidingscommissie, de medische commissie Activiteiten: Als federatie, met de verplichting onze leden te verzekeren, ontwikkelden wij in overleg met de verzekeringsmaatschappij Arena, een aangepaste verzekering zowel voor de wedstrijdskiër als voor de recreant. Op 6 kunstpistes in 5 Vlaamse provincies organiseert de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie de Skicup van Vlaanderen. Een wedstrijdcircuit over 12 wedstrijden. Eén maal per jaar bezorgen wij de leden een aangepast Vademecum en vinden zij informatie in gespecialiseerde magazines. Hierin vindt men zoveel mogelijk informatie over de sport, de vereniging en de renners. Leden bekomen kortingen op skipassen, op eenvoudig vertoon van hun lidmaatschapskaart. Ook in sportzaken en op skibanen zijn kortingen mogelijk. (zie onze website) Begeleiding, inschrijving en financiële tussenkomsten, eventueel in samenwerking met de Nationale Federatie, behoren tot de activiteiten van de V.S.S.F. Samen met haar partners, de Vlaamse gemeenschap, de universiteiten en het BLOSO maakt de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie het mogelijk dat kandidaat lesgevers en begeleiders hun opleidingscursussen kunnen volgen. Voor meer info zie onze site : 7

7 ORGANIGRAM VSSF vzw Seizoen SECRETARIAAT Kevin VANOEVELEN Linda VERHAEGEN Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Leo SAMSOM Voorzitter Christophe STOCKMAN Vice Voorzitter Gert BUTS Secretaris - Generaal Tom COECKELBERGHS Penningmeester DAGELIJKS BESTUUR RAAD VAN BESTUUR Timo AERTS Voorzitter Opleidingscommissie Peter ROTTHIER Voorzitter Vlaams Alpijnse Koers Commissie Dieter BANCK Voorzitter Snowboard Commissie Lucas VAN DEN BOGAERT Secretaris Generaal KBSF Ivo LOVROVIC Lid RvB KBSF 8

8 U W A F G E V A A R D I G D E N BINNEN D E V S S F Uit de actieve leden met minimum twee jaar ervaring binnen de Federatie wordt een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester verkozen voor de periode van vier jaar. Zij vormen het dagelijks bestuur, aangevuld met de Secretaris-Generaal, van de vereniging. Voor het seizoen 2006/07 worden deze functies als volgt ingevuld: Samsom Leo Hensbergelei Brasschaat 03/ Voorzitter 0495/ F 03/ Stockman Christophe Rozenaaksesteenweg Ronse 055/ Vice-voorzitter 0477/ Coeckelberghs Tom Grensstraat 67 bus Kessel-Lo 016/ Penningmeester 0477/ F 016/ Buts Gert Vennewegel 9290 Berlare 0474/ Secretaris-generaal F 3/ (W) Aerts Timo Trooststraat Vilvoorde 02/ Voorzitter Opleidingscommissie 0475/ Banck Dieter Lostraat Schepdaal 0477/ Voorzitter Snowboardcommissie Van Oevelen Kevin Broekstraat 55 bus Heverlee 0484/ Voorzitter Medisch-Ethische Commissie Rotthier Peter Heidebadlaan Schoten 03/ Voorzitter Vlaamse Alpijnse Koerscommissie 0475/ F 03/ Van Den Bogaert Luc St. Rochusstraat Deurne 03/ (P) S-G van de KBSF 03/ (W) 0495/ F 03/ (P) F 03/ (W) 9

9 Lovrovic Ivo Herentalsebaan Wommelgem 03/ Lid RVB van de KBSF 0475/ Secretariaat: Boomgaardstraat 22 b Berchem 03/ F 03/ Coeckelberghs Tom Grensstraat 67 bus Kessel-Lo 016/ Recreatief Topsport Coördinator 0477/ F 016/ Buts Gert Vennewegel 9290 Berlare 0474/ Sporttechnisch Coördinator F 3/ (W) Van Oevelen Kevin Administratief Coördinator Broekstraat 55 bus Heverlee 0484/ F 03/ (W) Commissies: De raad van bestuur kan zich laten adviseren door commissies. Vlaams Alpijnse Koers Commissie Peter Rotthier Tel. 03/ Heidebadlaan 2 GSM 0475/ Schoten F 03/ Snowboardcommissie Banck Dieter GSM 0477/ Lostraat Schepdaal Medische Commissie Leo Samsom Tel. 03/ (P) Hensbergelei 70 Fax 03/ Brasschaat GSM 0495/ Opleidingscommissie Timo Aerts Tel. 02/ Trooststraat 11 GSM 0475/ Vilvoorde 10

10 A A N G E S L O T E N C L U B S P. = Piste. Z. = Maatschappelijke zetel. V.= Voorzitter. O.= Ondervoorzitter. S.= Secretaris of secretariaat. Sp= Sportsecretariaat. ADD EDGE VZW Z. Maatsch. Zetel Donklaan 77/ Berlare V. Van Laere Peter Kraaienheuvel Kapellen O. Van den Berghe Tom Kleine Bist Ekeren S. Wouters Rik Bergstraat Berlare AIRNESS SNOWBOARD CLUB VZW Z. Maatsch. Zetel F. De Merodestraat Mechelen 0479/ V. Baeten Carl Burchtstraat Sterrebeek 0497/ ANTWERP SKI TEAM VZW Z. Maatsch. Zetel Scheersel Wommelgem 03/ V. Lovrovic Ivo Herentalsebaan Wommelgem 03/ O. Bellens Herman Bosduinstraat Wuustwezel 03/ S. Catoor Ingrid Scheersel Wommelgem 03/ Sp. Idem 0477/ ASPEN SKI TEAM VZW skibaan Aspen Z. Maatsch. Zetel Vestinglaan 36/ Mortsel 03/ P. Skipiste Aspen Elektronicalaan Wilrijk 03/ V. V.d. Bogaert Herman Vestinglaan Mortsel 03/ O. Siegers Karine Kardinaal Sterkxstraat Boechout 03/ / S. An Mermans Prins Boudewijnlaan Edegem 0495/ Sp. idem F 03/ CASABLANCA SKICLUB VZW skibaan Casablanca P. Skipiste Casablanca Wouwerstraat s Gravenwezel 03/ F. 03/ Z. Maatsch. Zetel Wouwerstraat s Gravenwezel V. Mollin Ricky Dreef van Hertenbos Schilde 03/ F. 03/ O. Persyn Raymond Schalmei s Gravenwezel 03/ Sp. Wouwerstraat s Gravenwezel 11

11 ICE MOUNTAIN RACING TEAM VZW skibaan Ice Mountain Z. Maatsch. Zetel Boezingestraat Kortrijk P. Skipiste Ice Mountain rue de Capelle Komen 056/ F. 056/ V. Fievez Stephane rue de Capelle Komen 056/ F. 056/ S. Dendooven Mieke Nellenslaan Knokke-heist 050/ / SKI PRO CLUB VZW Z. Maatsch. Zetel Boomgaardstraat 22 bus Berchem 03/ V. Samsom Leo Hensbergelei Brasschaat 03/ F. 03/ S.Tom Coeckelberghs Boomgaardstraat 22 b Berchem 03/ F. 03/ SNOW PRO CLUB VZW Z. Maatsch. Zetel Isschotweg Itegem 03/ V. Tom Coeckelberghs Boomgaardstraat 22 b Berchem 03/ F. 03/ S.Urkens Stijn Hersstraat Beerse 014/ SKI EN SNOWBOARDCLUB SNOW VALLEY VZW skibaan Snowvalley Z. Maatsch. Zetel Deusterstraat 74 E 3990 Peer 011/ F. 011/ V. Mollin Cor Jan Van Glimmestraat Merksem 03/ F. 011/ S. Delvaux Benny Matenstraat Niel 03/ Sp.Idem F. 03/ YETI SKI SCHOOL VZW skibaan Anderlecht P. Skibaan Anderlecht Olympische Dreef Brussel 02/ V. Verlinden Danielle Olympische Dreef Brussel F. 02/ S. idem. Olympische Dreef Brussel SKICLUB ZONDAL VZW skibaan Zondal Z. Maatsch. Zetel Ruggeveldlaan 488b 2100 Deurne 03/ P. Skibaan Zondal Ruggeveldlaan 488b 2100 Deurne 03/ V. S. Van Hoeydonck Johan Ruggeveldlaan 488b 2100 Deurne F. 03/ Sp. Idem 12

12 V E R Z E K E R I N G Het lidmaatschap, dus ook de hieraan gekoppelde verzekering, is seizoensgebonden van 1 september tot 31 augustus. Om deel te nemen aan wedstrijden (binnen en buitenland) moeten renners behalve een renners licentie ook in orde zijn met hun lidmaatschap en de daaraan gekoppelde verzekering sneeuwomnium. Het is de verantwoordelijke van de federatie, via de organiserende club, die de lidkaarten dient te controleren voor deelname aan de buitenlandse wedstrijden. De organisatoren moeten 100% zeker zijn dat alle deelnemers degelijk verzekerd zijn via de federatie. Trainer en begeleiders, werkend op vrijwillige basis, kunnen zich specifiek voor hun leraaraansprakelijkheid in het buitenland verzekeren tegen 5 voor begeleiders met een BLOSO erkend diploma, andere betalen 15. De sneeuwomnium is geldig buiten de pistes tot en met lawinegevaar 3 op voorwaarde dat het buiten piste niet permanent of tijdelijk (bv. Weersomstandigheden) verboden is. De verzekering is dan zowel geldig voor de persoonlijke ongevallen als voor de burgerlijke aansprakelijkheid. De leraaraansprakelijkheid geldt enkel in combinatie met een sneeuwomnium. De leraaraansprakelijkheid is niet geldig indien de verzekerde zijn taak als leraar beroepsmatig uitoefent. De leraaraansprakelijkheidsverzekering één beperking: zij is niet geldig buiten de piste of op gesloten pistes. Alle voorwaarden en waarborgen zullen ter informatie vermeld worden op de website van de federatie: E R K E N D E S K I E N S N O W B O A R D L E R A A R O P L E I D I N G Deze informatie is enkel nog beschikbaar via het internet B I J D R A G E N Opname puntenlijst FIS: (30 CHF.) 21 Gratis voor leden van A ploeg bij aanvang van het seizoen Opname puntenlijst FIS na 1 september: (100 CHF.) 70 VSSF- licentie en BSF licentie geldig van 01/09/ /08/2007: 10,00 Inschrijving Skicup wedstrijd: 7,50 T U S S E N K O M S T E N Vergoeding volgens verdeelsleutel met punten voor deelname aan niet Belgische FIS wedstrijden. Minder dan 10 starten komen niet in aanmerking. Belangrijkheid van wedstrijden als WK EC BK e.a. wordt aangegeven door het aantal punten per wedstrijd. De VSSF heeft een budget voorzien dat verdeeld zal worden a ratio van aantal voorgelegde startlijsten van wedstrijden waarvoor ingeschreven is ten opzichte van het totaal aantal deelnames door Belgische renners. De KBSF heeft eveneens een budget voorzien dat verdeeld zal worden volgens de hierboven vermelde verdeelsleutel. 13

13 K O R T I N G E N Deze informatie is enkel nog beschikbaar via het internet T O P S P O R T S C H O O L Als federatie zijn wij partner in de Topsportschool met o.a. SKI en SNOWBOARD. De afdelingen zijn: ASO: Wetenschappen Topsport (2 de en 3 de graad) TSO: Topsport (2 de en 3 de graad) Deze topsportafdelingen zijn enkel toegankelijk voor geselecteerden met een A-statuut. De selectie tot het bekomen van een A-statuut gebeurt op voordracht van de sportfederatie door een selectiecommissie samengesteld uit VSSF, BLOSO & BOIC. De school is gevestigd aan de Edegemsesteenweg 100 te 2610 Wilrijk 03/ Fax: 03/ B E L G I S C H E S C H O O L S P O R T De tweejaarlijkse ISF-manifestatie gaat door te Andora in S C H O O L V A K A N T I E S Herfstvakantie Kerstvakantie Krokusvakantie Paasvakantie za. 28/10/06 zo.05/11/06 za. 23/12/06 zo.07/01/07 za. 17/02/07 zo.25/02/07 za. 31/03/07 zo.15/04/07 14

14 T R A N S F E R E N ON T S L A G R E G L E M E N T Conform de Europese rechtspraak werd door de Vlaamse decreetgever voor de nietprofessionele sportbeoefenaar een decretaal kader gecreëerd waarbij een absoluut verbod geldt om bij een overgang van de ene sportvereniging naar de andere enige vorm van vergoeding te betalen. Reglement. 1. WIE MOET ZIJN TRANSFER / ONTSLAG VRAGEN? Iedere renner die van club wenst te veranderen. 2. WIE WORDT BESCHOUWD ALS RENNER? Iedereen die in het afgelopen seizoen aan ten minste twee, door de VSSF erkende wedstrijden heeft deelgenomen. 3. WANNEER, EN HOE KAN MEN ZIJN TRANSFER / ONTSLAG VRAGEN? Enkel en alleen tussen 1 juni en 30 juni. Per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van de club die men wenst te verlaten, met kopie aan het secretariaat van de VSSF. De brief heeft uitwerking op 1 juli. 4. KAN HET TRANSFER / ONTSLAG GEWEIGERD WORDEN? Ja, indien aan bovenvermelde reglementering niet werd voldaan, of indien niet alle financiële verplichtingen t.a.v. uw club werden voldaan. In alle andere gevallen niet, de niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn sportvereniging jaarlijks te beëindigen. De sportverenigingen en de sportfederaties moeten ook de vrije keuze en aansluiting bij de nieuwe sportvereniging eerbiedigen. 5. KAN EEN CLUB EEN TRANSFER -OF ONTSLAGVERGOEDING VRAGEN? De betaling van enige vergoeding onder welke vorm of benaming ook, is verboden. 6. WAT MET EEN RENNER DIE DOOR ZIJN CLUB ONTSLAGEN WORDT? Een renner die door zijn club wordt ontslagen kan, na onderzoek en goedkeuring door de Raad van bestuur, tot het einde van het seizoen uitkomen onder VSSF. Het volgende seizoen dient hij of zij zich aan te sluiten bij een nieuwe club. Buiten de officiële transferperiode kan men dus niet overgaan naar een andere club. Om echter het hoofd te bieden aan een aantal praktische problemen geldt de volgende regeling. De renner is reeds opnieuw aangesloten bij de club die hij/zij verplicht dient te verlaten. Een nieuwe club behandelt de renner als een eigen renner voor wat betreft de wedstrijdinschrijvingen, betalingen maar de renner komt tot einde seizoen uit onder en voor VSSF. Nog niet opnieuw aangesloten (betaald) bij de club die je weigert. Je betaalt je aansluiting bij een nieuwe club, doch je komt tot het seizoeneinde uit onder en voor VSSF. Bij feitelijk vertrek uit je club om persoonlijke redenen, blijf je toch verder uitkomen voor je oude club tot na de volgende transferperiode 15

15 K A L E N D E R S K I C U P V A N V L A A N D E R E N Deze informatie is enkel nog beschikbaar via het internet R E G L E M E N T S K I C U P V A N V L A A N D E R E N 1. ALGEMEEN PRINCIPE 1.1. De Skicup van Vlaanderen is een Vlaamse skicompetitie op seizoenbasis, naar analogie van een Wereld- of Europabekerklassement, met een maximum van 14 wedstrijden per skiseizoen De VSSF patroneert deze competitie en is in die hoedanigheid regelende partij Enkel reglementair aangesloten en volledig aanvaarde clubs kunnen hun kandidatuur indienen voor de organisatie van maximum twee wedstrijden per skiseizoen Per skibaan kunnen maximum 2 Skicup-wedstrijden plaatsvinden per skiseizoen en enkel in samenwerking met een onder punt 1.3. bedoelde club Alle leden van clubs, aangesloten bij de VSSF, uitgezonderd leden SKI-PRO, komen in aanmerking voor deelname. De in aanmerking te nemen wedstrijden moeten voldoen aan bepaalde criteria. (zie verder) De Skicup wordt afgesloten op het einde van het skiseizoen, op een door de Raad van Beheer van de VSSF vast te stellen datum. De renner die het meeste punten in zijn reeks verzamelt is winnaar De club met het hoogste totaal aan gescoorde punten (zonder toepassing van de verminderingsregel) wint de "Skicup Trofee". 2. VOORWAARDEN OM DEEL TE NEMEN AAN SKICUP WEDSTRIJDEN 2.1. Via een club aangesloten zijn bij de VSSF vzw Renners uit een andere liga van de Koninklijke Belgische Skifederatie of eventuele buitenlandse Federaties kunnen enkel indien ze een skicup licentie van 10 euro hebben betaald aan de VSSF deelnemen aan wedstrijden in het kader van de Skicup van Vlaanderen. Uiteraard wordt voor de Skicup punten en prijzen geschonken door de Federatie, met deze niet VSSF renners geen rekening gehouden Op datum van de wedstrijd in regel zijn met alle verplichtingen opgelegd aan de renners, waaronder de verplichtingen Skicup licentie (betaald hebben van 10 ) Zich onderwerpen aan alle beslissingen van de wedstrijdjury. Indien een renner niet voldoet aan een of meerdere criteria op datum van de wedstrijd, worden hem voor deze wedstrijd geen punten toegekend. De eerstvolgende RvB kan echter individuele uitzonderlijke omstandigheden aanvaarden voor punt 2, en beslissen de renner voor deze wedstrijd toch punten toe te kennen. 3. VOORWAARDEN VOOR DE INRICHTENDE CLUB 3.1. Aangesloten zijn bij de VSSF 3.2. De aanvraag tot erkenning van een wedstrijd dient voor 31 mei, van het voorafgaande skiseizoen, schriftelijk aan het secretariaat van de VSSF te worden overgemaakt Alle bij de VSSF aangesloten skiclubs moeten minstens drie weken voor de wedstrijd schriftelijk uitgenodigd worden tot deelname De club aanvaardt tijdens de wedstrijd aan de start en de aankomst reclame te plaatsen 16

16 voor de sponsors van de VSSF. Andere aangekondigde publiciteitsacties van de VSSF dienen ook te worden toegelaten en ondersteund Bij overtreding van een van voorgaande voorwaarden kan de wedstrijduitslag voor de puntentelling van de Skicup geannuleerd worden De club aanvaardt in de wedstrijdjury een VSSF- afgevaardigde die is aangeduid door de RvB. De opdracht en de bevoegdheden van de VSSF- afgevaardigde zijn omschreven in de "VSSF Reglementen kunstskipiste" onder punt Betalen van 2,00 per deelnemer aan de start en per wedstrijd aan de VSSF; 4. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DE WEDSTRIJD 4.1. Reglementen: De VSSF reglementen kunstskipiste zijn van toepassing. Biedt dit geen oplossing, dan wordt het KBSF en het FIS reglement gevolgd Plaats: De wedstrijd wordt ingericht in Vlaanderen of België Soort: Voor elke discipline (Alpijns, Noors, Snowboard enz.) wordt slechts één soort wedstrijd aanvaard. Alpijns: slalom met 2 verschillende lopen, waarbij de beloften iedere loop twee maal mogen skiën, waarvan de beste tijd telt Tijdstip en uur: De wedstrijd wordt ingericht tijdens normale vrije dagen (weekend of vakantieperiodes). Per datum en per normaal week-end kan slechts één wedstrijd worden ingericht. De RvB kan hierop afwijkingen toestaan Wedstrijden voor de categorie beloften en benjamins dienen beëindigd te zijn voor 20.00u Het startuur ligt vast vanaf de datum van versturing der uitnodigingen aan de clubs Het inskiën zal niet aanvangen voor 9.00u. Wijzigingen na vermelde datum kunnen slechts in buitengewone omstandigheden worden toegestaan door de RVB, bij hoogdringendheid door de Voorzitter van de VSSF of door de aangeduide VSSF afgevaardigde Deelname: De deelname aan de wedstrijden is beperkt tot renners aangesloten bij de VSSF, KBSF of een buitenlandse federatie Enkel leden VSSF komen in aanmerking voor de Skicup Veiligheid: De inrichtende club staat in voor de naleving van de opgelegde veiligheidseisen. Eventueel mag de inrichtende club hiervoor materiaal tegen een redelijke vergoeding beschikbaar stellen Naast de normale veiligheidseisen zoals voorzien in de internationale reglementering, kan de VSSF bepaalde extra veiligheidsvoorzieningen opleggen ter bescherming van de renners. De Raad van Bestuur bepaalt voor aanvang van elk nieuw seizoen, welke nieuwe maatregelen worden opgelegd. Teneinde de clubs toe te laten zich in regel te stellen, bepaalt de RvB de datum vanaf wanneer een bepaalde veiligheidseis wordt ingevoerd. 17

17 Sinds 01/09/93 dringt de VSSF sterk aan op het dragen van een hoofdbescherming (helm) bij Alpijnse- of Snowboardwedstrijden Renners die zich niet onderwerpen aan verplichte veiligheidseisen, worden voor deze wedstrijd dadelijk uitgesloten. Bij herhaalde overtreding kan de renner geschrapt worden uit de algemene klassering. De raad van Bestuur kan daarnaast nog andere sancties opleggen. 5. FINANCIERING 5.1. De Skicup van Vlaanderen wordt gefinancierd uit sponsorgelden en gedeelte inschrijvingsgeld. Van zodra de sponsoring dit toelaat, bepaalt de RvB een tussenkomst in de organisatiekosten van de wedstrijden. 6. PUNTENTELLING 6.1. Per wedstrijd en per leeftijdscategorie worden de hiernavolgende punten toegekend aan de eerste negen. 1 ste plaats: 16 punten 4 de plaats: 7 punten 7 de plaats: 4 punten 2 de plaats: 12 punten 5 de plaats: 6 punten 8 ste plaats: 3 punten 3 de plaats: 9 punten 6 de plaats: 5 punten 9 de plaats: 2 punten 6.2. Bij gelijke eindtijd van twee renners (samentelling van beste twee lopen) op een skicup-wedstrijd geldt volgende regel: Beide renners bekomen dezelfde punten voor de skicuprangschikking. Het eerstvolgende puntental wordt vervolgens niet toegekend Beide renners krijgen dezelfde plaats in de uitslag. De renner met de snelste loop wordt echter in de daguitslag vermeld vóór de ex-aequo renner. In regel bekomt deze laatste dan ook de eventuele eerstvolgende prijs. De organisator van de wedstrijd is echter vrij om aan beide renners dezelfde prijs toe te kennen Alle andere renners die op regelmatige wijze deelnamen (die de start namen en niet als sanctie werden uitgesloten) bekomen 1 punt Bij eventuele ex-aequo's wordt het totaal van de resultaten als bepalend beschouwd, daarna het aantal beste plaatsen. 7. BEKENDMAKING DER UITSLAGEN 7.1. Na afloop van de wedstrijd of ten laatste 1 week daarna, bezorgt de inrichtende club een volledige uitslag aan: elke deelnemende club; de voor de wedstrijd aangeduide VSSF afgevaardigde; het secretariaat van de VSSF De voorlopige rangschikking in de Skicup van Vlaanderen wordt door het secretariaat opgesteld, en verspreid aan de clubsecretariaten. De eindrangschikking wordt kenbaar gemaakt na de laatste wedstrijd van het skiseizoen. De viering der laureaten vindt plaats op een door de Raad van Bestuur te bepalen datum. 18

18 8. Reeksen: BELOFTEN: geboren in 1996 en later BENJAMINS: geboren in 1994 en 1995 MINIEMEN: geboren in 1992 en 1993 JUNIOREN: geboren in 1987 t/m 1991 SENIOREN: geboren in 1978 t/m 1986 VETERANEN: geboren in 1977 of vroeger. P U N T E N L I J S T V L A A M S E K U N S T P I S T E S De PUNTENLIJST VLAAMSE KUNSTPISTES (PVK) is een rangschikking op basis van de wedstrijden van de Skicup van Vlaanderen. Per wedstrijd wordt een puntenrangschikking gemaakt volgens de berekeningsmethode van de Belgische punten (wedstrijdpunten en penaliteit). Om in de PVK te worden opgenomen dient men: minstens aan twee wedstrijden deel te nemen, en dit op twee verschillende pistes, en in de uitslag van die wedstrijden voor te komen. bezitten van een Skicup licentie van 10 te betalen aan de VSSF Puntenregeling zoals bij FIS reglement 1 jaar geen wedstrijden is een toeslag van 44% 1 jaar en maar 1 wedstrijd is een toeslag van 22% Wanneer men 2 uitslagen op dezelfde piste heeft, wordt het beste resultaat in aanmerking genomen. De PVK is het gemiddelde van deze twee uitslagen, nulstelling na heen ronde en op einde seizoen. Deelname aan deze competitie wordt aanzien als minimumsolidariteit aan de VSSF. SAMENGEVAT: In '07-'08 zijn er 12 wedstrijden op 6 kunstpistes gepland: De PVK wordt berekend over de 2 beste resultaten op 2 verschillende pistes. P U N T E N L I J S T V L A A M S E K U N S T P I S T E S (Dames) Zie P U N T E N L I J S T V L A A M S E K U N S T P I S T E S (Heren) Zie 19

19 B E L G I S C H E K A M P I O E N S C H A P P E N K U N S T P I S T E S De Nationale Alpijnse Koerscommissie heeft tijdens haar vergadering van 23/09/98 het kader geschapen voor het inrichten van Belgische kampioenschappen op kunstpiste vanaf het seizoen MOGELIJKHEDEN 1. BEKER VAN BELGIE OP KUNSTPISTE 1.1. Kampioenschap over het ganse seizoen Puntentelling volgens systeem PVK Alle kunstpistes gelegen in België kunnen in aanmerking genomen worden PVK wordt PBK. 2. BELGISCH KAMPIOENSCHAP OP KUNSTPISTE 2.1. Kampioenschap over één wedstrijd Kandidatuurstelling organisatie vereist Door commissie te homologeren piste Inrichter betaalt organisatierecht aan de BSF. 20

20 B E L G I S C H E S N E E U W W E D S T R I J D E N De meest actuele kalender is te vinden op op of is op te vragen op het secretariaat van de KBSF (03/ ). Het Belgisch Kampioenschap afdaling is samen met het Franse Kampioenschap afdaling. R E G L E M E N T E R I N G K B S F P U N T E N L I J S T. 1. KBSF PUNTENLIJST 1.1. ALGEMEEN Enkel renners met de Belgische licentie kunnen worden opgenomen in de KBSF puntenlijst Deze renners dienen voor de aanvang van het skiseizoen een KBSF-lijstbijdrage te betalen (via hun club) om te kunnen worden opgenomen in de puntenlijst De rangschikking van Belgische alpijnse skiërs, wordt bepaald door de punten die zij in Belgische-en FIS skiwedstrijden behalen Deze rangschikking heeft principieel slechts waarde tot een bepaald basispuntental dat door de Internationale Skifederatie FIS werd vastgelegd. Dit basispuntental bedraagt voor de discipline slalom: 145, voor reuzeslalom: 200, voor super G: 250 en voor afdaling: 310. Renners die onder deze drempel scoren, noemt men de geklasseerden. Van deelnemers met hogere punten, wordt de lijst informatief bijgehouden Elke renner, die voldoet aan punt en wordt opgenomen in de puntenlijst van zodra hij of zij één resultaat laat noteren. 2. WEDSTRIJDEN en DEELNEMERS 2.1. WEDSTRIJDEN Enkel wedstrijden door de raad van bestuur van de BSF als dusdanig erkend, komen in aanmerking Deze wedstrijden zullen zoveel mogelijk beantwoorden aan de FIS reglementen Het is van groot belang dat de organisatoren van Belgische wedstrijden de officiële uitslagen (wedstrijdpunten=koerspunten + penaliteit) binnen de 2 (twee) weken na de wedstrijd een digitale versie bezorgen aan en aan de voorzitter van de NKCAS. Enkel hierdoor kan het resultaat gehomologeerd worden en zal er rekening mee gehouden worden bij de opstelling van de eerstvolgende KBSF puntenlijst DEELNEMERS Ieder regelmatig aangeslotene bij FFBS, OSVW of VSSF, komt in aanmerking voor deelname Deelname van andere federaties dan deze bedoeld in dient op voorstel van de Nationale Alpijnse Koerscommissie goedgekeurd te worden door de raad van bestuur van de KBSF. 21

21 3. BEREKENINGSWIJZE 3.1. KOERSPUNTEN. Berekening: De berekening gebeurt identiek aan die van de FIS. Ook de penaliteiten zoals toegepast door de FIS zullen worden aangerekend. Lijsten: De punten zijn, net als bij de FIS, 365 dagen plus het verschijnen van de volgende lijst geldig. Deze zullen uitgegeven worden op vaste data: 20 november, 20 januari, 20 februari en 20 april. Dit betekent dat na elke wedstrijdgroep (Kaunertall, Le Corbier, St Johann en Val Thorens/BK) een nieuwe puntenlijst zal verschijnen waarin de punten van de wedstrijdgroep van vorig seizoen vervangen worden door die van het huidige seizoen. Renners met FIS punten: Renners in het bezit van FIS punten zullen steeds met deze FIS punten in de lijst verschijnen De uitslag van elke wedstrijd wordt volgens de FIS-formule omgezet in punten: F x Tx Tx P = F (of) P = ( ) x F To To P = Koerspunten To = tijd van de winnaar, in sec. en honderdsten Tx = tijd van de beoordeelde renner F = parametergetal van de discipline In deze formule worden verschillende parameters (per discipline) toegepast. Voor slalom : 610 reuzeslalom : 880 S-G : 1030 afdaling : PENALITEIT. (toeslagpunten voor de beschouwde wedstrijd) Tussen de 10 snelst aangekomenen, houdt men rekening met de 5 deelnemers met de beste punten uit de laatste KBSF-puntenlijst voor deze discipline Deelnemers met hogere punten dan het basispuntental (zie 1.1.4), of die niet in de puntenlijst voorkomen, worden verondersteld het basispuntental toch te hebben Zijn er onder de eerste 10 aangekomenen minder dan 5 geklasseerden, dan worden de plaatsen tot 5 opgevuld door de slechtst geplaatsten in de uitslag, weliswaar beperkt tot de tiende plaats Komen er op plaats 10 twee of meer deelnemers ex aequo, dan wordt het beste puntental uit de KBSF-lijst in aanmerking genomen De lijstpunten van de vijf deelnemers zoals bepaald in t/m worden samengeteld = totaal A. 22

22 De 5 beste lijstpunten van alle gestarte deelnemers (beperkt tot het basispuntental, zie 1.2) worden samengeteld = totaal B Totaal A en totaal B worden samengeteld De koerspunten van de voor totaal A gekozen deelnemers (eventueel beperkt tot de basispunten) worden samengeteld. Dit totaal wordt afgetrokken van het cijfer bekomen onder Het verschil wordt gedeeld door 10 en het quotiënt, afgerond op 2 cijfers na de komma, is de toeslag of PENALITEIT voor deze wedstrijd WEDSTRIJDPUNTEN De koerspunten worden verhoogd met de penaliteit om zo KBSF-punten te vormen voor de betrokken deelnemer in deze wedstrijd. Toelichting: De wedstrijdpunten zijn dus de optelling van koerspunten (zie 3.1) en koerspenaliteit (zie 3.2.). Voorbeeld: renner A wint de wedstrijd, en heeft 0,00 koerspunten + 2,91 koerspenaliteit = 2,91 wedstrijdpunten 3.4. DE PUNTEN IN DE LIJST Per discipline wordt er rekening gehouden met minstens één resultaat dat de renner behaalde in de loop van het seizoen De punten uit de eerst verschenen lijst van het seizoen, worden beschouwd als een resultaat. 4. Einde seizoensstelling 4.1. Bij de eindbeoordeling van een renner wordt de volgende vergelijking tussen de behaalde resultaten uitgerekend. Startpunten worden verhoogd met een dubbele toeslag: namelijk 44% Voor SL: minimum 8 en maximum 28 Voor RS, Super-G en Afdaling: minimum 8 en maximum 40 Beste resultaat wordt verhoogd met een enkele toeslag: namelijk 22% Voor SL: minimum 8 en maximum 28 Voor RS, Super-G en Afdaling: minimum 8 en maximum 40 Het gemiddelde van de 2 beste resultaten o Het kleinste getal van deze 3 berekeningen geldt als eindresultaat van het skiseizoen. o Daarna volgt de traditionele nulstelling (zie 4.2.) 4.2. Einde seizoen: de regelgeving hieromtrent moet nog toegevoegd worden De punten van de andere renners worden in even grote mate aangepast. 5. SPECIALE STATUTEN 5.1. GEKWETSTEN Begrip STATUUT VAN GEKWETSTE 23

23 Geklasseerde renners die gekwetst werden tijdens training, gedurende nationale of FIS competities, zijn verplicht om een medisch attest over te maken aan de KBSF binnen de 8 (acht) dagen en een nieuw medisch attest overmaken bij de (definitieve) hervatting van de competitie bekomen het statuut van gekwetste. De KBSF kan, indien noodzakelijk geacht, een bijkomend medisch onderzoek door het BOIC opleggen Begrip ENKELE TOESLAG Een enkele toeslag bedraagt 22% van de KBSF punten van de renner in de betrokken discipline met een minimum van 4 punten en een maximum van 26 punten voor afdaling, 14 punten voor slalom, 20 punten voor reuzeslalom en super G.(FIS reglement) Punten onder het statuut van gekwetste Vanaf het ogenblik dat een renner gekwetst geraakt en een medisch attest afgeleverd werd, zal er een enkele toeslag bij de bestaande KBSF-punten van de renner gevoegd worden. (FIS reglement punt). Zonder echter afbreuk te doen aan de bepalingen uit Indien een renner resultaten boekt tijdens zijn statuut van gekwetste, zal de toeslag berekend worden, rekening houdend met het beste berekenings-resultaat volgens: de normale puntenberekening; de berekening van de punten op het moment van de kwetsuur + een enkele toeslag Gekwetsten die niet kunnen starten gedurende een langere periode dan één jaar, zullen jaarlijks een enkele toeslag bijgevoegd krijgen Andere gekwetsten dan deze bedoeld onder het statuut van gekwetste kunnen (mits voorlegging van een doktersattest) genieten van een jaarlijkse gehalveerde toeslag uit de tabel Deze regeling vervalt automatisch vanaf het ogenblik dat opnieuw aan competitie deelgenomen wordt (dit geldt ook op de kunstpiste). 6. OPNAME IN & VERWIJDERING UIT DE PUNTENLIJST 6.1. OPNAME Elke renner die voldoet aan de voorwaarden vermeld onder punt 1.1. algemeen Elke renner die ten minste één wedstrijdresultaat heeft behaald, wordt opgenomen in de puntenlijst VERWIJDERING Bij niet betaling van de KBSF bijdrage Indien een renner gedurende 2 seizoenen niet heeft deelgenomen aan Belgische Wedstijden. 7. GEBRUIK VAN DE PUNTENLIJST 7.1. De lijst geeft de rangorde aan van de Belgische renners. De lijst bepaalt de startorde bij Belgische wedstrijden en is een leidraad zowel bij de selecties als bij de vaststelling van de selectiecriteria. 24

24 8. TOELICHTINGEN 8.1. HOE KAN MEN TIJDENS HET SEIZOEN ZIJN PUNTEN VERBETEREN? Bij één betere prestatie: de renner wordt opgenomen in de nieuwe lijst, met het gemiddelde tussen zijn beginpunten en deze prestatie. Voorbeeld: renner D scoort 138 in SG, en had in de lijst 168 punten. Hij komt op 153 punten Bij een beter gemiddelde van de 2 laatste resultaten 8.2. LET OP! De renner, aangesloten bij een Belgische club, die op 15 oktober zijn lidmaatschap bij zijn liga niet hernieuwd heeft en of zijn KBSF lijstbijdrage niet heeft betaald, wordt in de volgende puntenlijst(en) niet meer opgenomen! Het dragen van de door de KBSF ter beschikking gestelde kledij en uitrusting is verplicht bij sneeuwwedstrijden in het buitenland STARTORDE IN BELGISCHE WEDSTRIJDEN De startorde van de eerste 15 dames/heren wordt geloot onder de 15 ingeschreven renners met de minste KBSF-punten voor deze discipline. Hierna starten de deelnemers volgens hun KBSF-punten. Vervolgens starten de renners zonder KBSF-punten voor deze discipline, en wel volgens stijgende leeftijdscategorie: benjamins, miniemen, juniors, seniors en veteranen. De startorde binnen elke leeftijdscategorie wordt bepaald door loting De startorde bij de 2 de loop is zowel bij de dames als heren BIBOR INSCHRIJVINGSGELD Het inschrijvingsgeld voor de Belgische renners is vastgesteld op 25 per persoon per wedstrijd, waarvan 20 naar de organiserende club en 5 naar de commissie gaat. Voor miniemen en benjamins werd het inschrijvingsgeld vastgesteld op 20 (15 en 5 ) AANTAL WEDSTRIJDEN Per seizoen mogen er gedurende maximum 4 weken wedstrijden georganiseerd worden. Deze mogen niet 2 weken na elkaar gepland worden LEEFTIJDSCATEGORIEEN VOOR BELGISCHE & INTERN. WEDSTRIJDEN. BENJAMIN 1996 of 1995 MINIEM 1994 of 1993 JUNIOR I 1992 of 1991 JUNIOR II 1990 t/m 1988 SENIOR 1987 t/m 1978 VETERAAN 1977 en vroeger 25

25 BENJAMIN 1997 of 1996 MINIEM 1995 of 1994 JUNIOR I 1993 of 1992 JUNIOR II 1991 t/m 1989 SENIOR 1988 t/m 1979 VETERAAN 1978 en vroeger Internationaal spreekt men niet over seniors en veteranen maar van renners met licentie. K B S F P U N T E N L I J S T De meest actuele lijst is te vinden op op of is op te vragen op het secretariaat van de KBSF (03/ ). 10. SELECTIENORMEN S E L E C T I E N O R M E N B E L G I S C H E P L O E G TABEL Alle waarden in deze kolom zijn FIS waarden vanaf junioren, bij de miniemen en benjamins zijn het naar FIS gerelateerde punten KBSF punten. DREMPELS (voor selectie op 31/08/07 en tijdens seizoen ) JEUGD A JUNIOREN MINIEMEN BENJAMINS AFDALING <90 <100 <110 <120 <130 <140 SUPER-G <70 <80 <90 <100 <110 <120 <140 <160 <180 <200 R-SLALOM <60 <70 <80 <90 <100 <110 <140 <160 <180 <200 SLALOM <60 <70 <80 <90 <100 <110 <140 <160 <180 < SELECTIEVOORWAARDEN A - ploeg Minder dan 60FIS punten in minstens 1 discipline voor slalom en reuzeslalom, of minder dan 100 FIS punten voor afdaling, of minder dan 80 FIS punten voor super G Juniorselectie In 1 discipline punten behalen, gelijk of lager dan vermeld in de kolom met het overeenstemmend geboortejaar. Miniemen- en Benjaminselectie In 1 disciplines punten behalen gelijk of lager dan vermeld in de kolom met het overeenstemmend geboortejaar zijn noodzakelijk. 26

26 Renners die gedurende het seizoen de norm halen voor de Belgische ploeg, kunnen geen aanspraak maken op de uitrusting of eventuele financiële steun die voorzien is voor de ploeg! VERBOD TOT DEELNAME Deelname aan AFDALING wordt niet toegestaan aan Miniemen en Benjamins! Deelname aan AFDALING wordt toegestaan aan Juniors met minder dan 120 punten in Super G of minder dan 100 punten in Reuzeslalom en adequate uitrusting Deelname aan SUPER-G wordt toegestaan aan Benjamins en aan Miniemen met 200 punten of minder in de REUZE SLALOM en adequate uitrusting VERWIJDERING UIT DE NATIONALE SELECTIE De renner die niet tijdig zijn lidmaatschap bij de federatie of liga en de KBSF heeft hernieuwd Renners die zich niet houden aan het inschrijvingsreglement De renners die de Koninklijke Belgische Skifederatie niet op waardige en sportieve wijze vertegenwoordigen Op gemotiveerd verzoek van de Liga waartoe de renner behoort. De verwijdering uit de selectie brengt met zich mee dat de renner alle reeds toegekende voordelen zal moeten inleveren (kledij, uitrusting enz.) N A T I O N A L E S E L E C T I E S 11. SELECTIE: De meest actuele lijst is te vinden op op of is op te vragen op het secretariaat van de KBSF (03/ ). N A T I O N A L E P R E S E L E C T I E S 12. PRESELECTIES ALGEMEEN: Op basis van einde seizoen FIS punten lijst De NAKC blijft meester over de selecties op het vlak van de beoordeling van een renners die in aanmerking komen voor de preselecties De definitieve selectie voor de wereldkampioenschappen junioren, senioren, gebeurt op basis van de FIS lijst die begin Januari verschijnt. D e definitieve selectie voor miniemen en benjamins gebeurt op basis van de 2 de KBSF puntenlijst De definitieve selectie wordt bepaald door de NKCAS 27

27 Indien een renner weigert deel te nemen aan het wereldkampioenschap waarvoor hij aangeduid is door de NKCAS, zal hij/zij een schorsing van 2 maanden opgelegd worden. Tijdens de schorsing zal de verantwoordelijke voor de inschrijvingen de renner voor geen enkele FIS wedstrijd inschrijven. Als de renner kan bewijzen dat zijn niet deelname het gevolg is van overmacht, zal de schorsing opgeheven worden. Uitsluitend de Commissie zal de gegrondheid van overmacht beoordelen Alleen de renners die voor de seizoensstart geselecteerd werden voor de nationale ploegen, genieten van de eventuele financiële steun van de NKCAS. De renners die in de loop van het seizoen hun selectie verdienen, genieten niet van deze steun maar mogen wel deelnemen aan de internationale wedstrijden WERELDKAMPIOENSCHAPPEN (Seniors) Lid zijn van de Nationale selectie Maximum 4 Belgen per discipline toegelaten De leden van de nationale senioren ploeg zijn verplicht om deel te nemen aan de wereldkampioenschappen senioren. Andere renners kunnen hiervoor eventueel ook geselecteerd worden. Om te mogen deelnemen aan de snelheidsnummers moeten de renners minstens 80 FIS punten hebben voor Super G en minstens 100 FIS punten voor de afdaling. Ook al behaalde een renner deze punten, dan nog is hij niet verplicht om aan deze wedstrijden deel te nemen De leden van de nationale senioren ploeg die nog junior zijn, zijn niet verplicht om deel te nemen aan de wereldkampioenschappen senioren WERELDKAMPIOENSCHAPPEN (Juniors) Lid zijn van de junior selectie Maximum 4 Belgen per discipline De leden van de nationale junioren ploeg zijn verplicht om deel te nemen aan de wereldkampioenschappen junioren JEUGDWEDSTRIJDEN EN NATIONALE JEUGDPLOEG (benjaminsminiemen) Alle Miniemen en Benjamins die deel uitmaken van de Jeugdploeg Afhankelijk van de beschikbare plaatsen (meestal 10) legt de NKCAS de deelnemerslijst vast De renners die deel uitmaken van de nationale jeugdploegen, moeten minstens aan één Belgische weekevenement buiten de week van het Belgisch kampioenschap deelnemen. Zij hebben eveneens de verplichting aan het Belgische Kampioenschap deel te nemen Renners krijgen een vergoeding als ze: - deelnemen aan minstens één Belgische weekevenement buiten de week van het Belgisch kampioenschap en aan het Belgische Kampioenschap; - deelnemen aan 3 FIS wedstrijden voor jeugd met het Nationale Jeugdteam; - deelnemen aan 20 dagen training met gediplomeerde trainers van officiële instanties. 28

28 B E L A N G R I J K E R E G L E M E N T E N 20. BELANGRIJKE EN NIEUWE REGLEMENTEN. Alle FIS reglementen zijn van toepassing. Men kan deze raadplegen op GEDRAGSCODE: 29

29 30 Vademecum 2006/07 rev 02

30 31 Vademecum 2006/07 rev 02

31 20.2. VOOR DE WEDSTRIJD & DE UITRUSTING! Kinderen tot en met Miniemen mogen aan maximum 4 internationale evenementen (Benjamins), en 8 internationale evenementen (Miniemen) deelnemen Junioren I mogen maximum aan 25 FIS koersen deelnemen Wedstrijduitrusting en kledij moeten conform de FIS reglementen zijn art.607.4: Renners welke tijdens de 1 ste loop van een wedstrijd uitgeschakeld worden, mogen niet voorskiën in de 2 de loop BIJ DE VERKENNING! Het is van het grootste belang om de richtlijnen van de wedstrijdleiding te volgen. Eén van de volgende mogelijkheden zal zich voordoen: 1. Verkenning op ski s door het slalomtraject van boven naar beneden. 2. Verkenning op ski s buiten het slalomtraject van boven naar beneden. 3. Verkenning op ski s door het slalomtraject van beneden naar boven. 4. Verkenning op ski s buiten het slalomtraject van beneden naar boven. 5. Verkenning zonder ski s door het slalomtraject of buiten de poorten Draag steeds uw startnummer zichtbaar art.627.4: De wedstrijdpiste wordt gesloten voor en na de verkenning. De renner welke zich op de wedstrijdpiste bevindt buiten de verkenningstijd kan gediskwalificeerd worden Een renner kan uitgesloten worden indien hij parallel bochten maakt in de poorten tijdens de verkenning AAN DE START! Bij afdaling en super G is het dragen van een afdalingshelm verplicht Elke deelnemer moet zich tijdig en volgens startnummer aan de start aanbieden. Wanneer een renner te laat aan de start verschijnt, zonder geldige reden, zal hij gediskwalificeerd worden. (Technische problemen met de ski s en persoonlijke redenen zijn geen geldige verontschuldigingen.) TIJDENS DE WEDSTRIJD! Een renner die gehinderd wordt tijdens het afleggen van zijn traject moet: 1. De slalom onmiddellijk onderbreken op de plaats waar hij gehinderd wordt. 2. Naar de dichtstbijzijnde poortrechter skiën, melden dat hij gehinderd werd en vragen voor een herstart. 3. Naar de aankomst skiën. Hierbij niet door de poorten of de aankomst skiën! 32

32 4. Zich melden bij de aankomstrechter en- of de tijdsopname en wachten op de toestemming van de wedstrijdjury om opnieuw te mogen starten. 5. Na de toestemming zich opnieuw naar de start begeven en zich melden bij de startrechter. 6. Herstarten. Indien de renner na zijn herstart een fout maakt, wordt geen nieuwe herstart toegekend. Enkel op onze kunstpistes, waar de oorzaak voor herstart vaak het niet werken van de tijdsopname is, wordt hiervan afgeweken en krijgt de renner een nieuwe herstart. (www.fisski.com) Een renner kan uit de wedstrijd gesloten worden indien Hij zijn parcour verder zet nadat hij een poort heeft gemist. Hij zich niet tijdig aanmeldt aan de start. Hij een valse start neemt. Hij een onrechtmatige herstart aanvraagt. Hij de aankomst niet reglementair passeert. Hij zijn ski's uitdoet voor de rode lijn in de aankomst zone. Hij niet stopt bij een Gele vlag signaal BIJ AANKOMST! De renner moet de aankomstzone verlaten via de officiële uitgang. Dit gebeurt met de volledige uitrusting welke gebruikt werd tijdens de wedstrijd. Bij overtreding volgt diskwalificatie HOE EEN SLALOMPOORT CORRECT NEMEN? (www.fisski.com) 21. WIE MAG DEELNEMEN? ALGEMEEN F.I.S.- W E D S T R I J D E N : Om te mogen deelnemen aan de internationale competitie (met uitzondering voor de kinderwedstrijden) dient men de leeftijd van 15 jaar bereikt te hebben op het einde van het burgerlijk jaar waarin de competitie wordt aangevat. De renner kan dus deelnemen bij het begin van het seizoen (vanaf 1 juli), ook als hij of zij pas 15 jaar wordt na 1 juli. (maar wel ten laatste op 31 december). Hij/zij zal via zijn/haar club een FIS-licentie moeten aanvragen bij de Secretaris-generaal KBSF De maximumleeftijd voor deelname aan de internationale competitie voor juniors is 20 jaar. 33

33 21.2. WERELDBEKER: Leden van de A-selectie Bij elke wedstrijd mag slechts 1 Belg deelnemen (M/V) EUROPABEKER: Leden van de A-selectie Bij elke wedstrijd mogen 2 Belgen deelnemen (M/V) FIS-WEDSTRIJDEN: Alle renners die een FIS-licentie hebben en tot de FIS ploeg behoren komen in aanmerking voor deelname aan FIS wedstrijden Bij elke wedstrijd mogen slechts 5 Belgische heren / 6 Belgische dames deelnemen behalve bij door België ingerichte wedstrijden CIT-WEDSTRIJDEN: Alle renners die een FIS-licentie hebben en tot de CIT ploeg horen, er kan eventueel aangevuld worden. Er kunnen 8 Belgen deelnemen (M/V). 22. HOE GEBEURT DE SELECTIE? Indien het aantal kandidaten het voorziene aantal plaatsen overtreft, wordt voorrang verleend aan de renner met de beste FIS-punten Een tijdig ingediend (en goedgekeurd) programma, geeft voorrang op een laattijdige inschrijving. 23. HOE EEN PROGRAMMA INDIENEN? Maak tijdig je planning op (minstens 30 dagen voor de eerst geplande wedstrijd) door gebruik te maken van de FIS kalender Noteer de wedstrijden waaraan je plant deel te nemen op het daarvoor bedoelde formulier (zie bijlage) Bezorg deze planning (eventueel via uw club) aan de inschrijvingverantwoordelijke (Jean-Marie Jonkers Binnen elke groep (FIS, CIT, Junior Races, ) is er een prioriteit volgens fispunten, tenzij anders beslist in de NKCAS,: dwz de beste fis-punten hebben voorrang om te starten (de taak van de inschrijvingsverantwoordelijke bestaat er in om iedereen zoveel mogelijk aan de start te krijgen) Indien door omstandigheden (klimaat, ) de planningen dienen aangepast te worden dan kan dit, mits in acht neming van dezelfde prioriteiten zoals boven beschreven. Uiterste periode voor een aanpassing is 1 week voor de wedstrijd. Na deze datum worden geen wijzigingen meer doorgevoerd (hotel en vervoer moeten 1 week op voorhand geregeld kunnen worden) Er worden geen wijzigingen meer aanvaard indien de startplaats werd bevestigd, uitzondering afmeldingen uiteraard. Afmeldingen moeten ten alle tijde aan de 34

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Administratief gedeelte... 6 A. Inleiding... 6 Art 1. Algemene Bepalingen... 6 Art 2. Definities... 6 Art 3. Rechtbanken... 6 Art 4. Missie van

Nadere informatie

MISSION STATEMENT ABC-Vlaanderen American Kickboxing Association vzw

MISSION STATEMENT ABC-Vlaanderen American Kickboxing Association vzw Inhoud Missie en visie... 3 Ontstaan... 4 Organigram... 5 Raad van Bestuur... 6 Contactgegevens... 6 Commissies... 6 1. Disciplinaire commissie... 7 2. Medische commissie... 15 3. Scheidsrechterscommissie...

Nadere informatie

KONINKLIJK WEST-VLAAMS VOLLEYBALVERBOND STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KONINKLIJK WEST-VLAAMS VOLLEYBALVERBOND STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT KONINKLIJK WEST-VLAAMS VOLLEYBALVERBOND STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Laatste aanpassing: Algemene vergadering KWVBV dd. 5 maart 2015 Inhoudsopgave DEEL I Statuten KWVBV... 3 DEEL II Huishoudelijk

Nadere informatie

TITEL I : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT

TITEL I : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT TITEL I : ALGEMEE ORGAISATIE VA DE WIELERSPORT (Versie: 12/03/14) Hoofdstuk I : LICETIES 1 Licenties Definitie 1.1.001 De licentie is een identiteitskaart die bevestigt dat zijn houder zich ertoe verbindt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIMBURGSE POOL BILJART FEDERATIE Veldstraat 27 3900 Overpelt m: 0479/8054520 f: 011/500262 of fax@lpbf.be @: secretariaat@lpbf.be w: www.lpbf.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIMBURGSE POOL BILJART FEDERATIE

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013 Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten Definitief 2013 Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2012. Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 15 december 2012. Specifieke

Nadere informatie

HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Herziene uitgave van augustus 2013mei 2014

HANDBOEK SCHERMER. Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers. Herziene uitgave van augustus 2013mei 2014 HANDBOEK SCHERMER Regels, richtlijnen en procedures die betrekking hebben op wedstrijdschermers Herziene uitgave van augustus 2013mei 2014 Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KNAS Postbus 600 2700MD

Nadere informatie

CODE DER DRAVERIJEN. In geval van onenigheid tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 18.

CODE DER DRAVERIJEN. In geval van onenigheid tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 18. CODE DER DRAVERIJEN In geval van onenigheid tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst doorslaggevend 1. Algemene bepalingen 14. De inschrijving en startaangifte van paarden artikel

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

Het verkrijgen van jeugdlicenties

Het verkrijgen van jeugdlicenties 2. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 10.02.2014 (13-17) Jeugdlicenties REE D S G O E D G E K EURD OP 16. 12. 2013 INWERKINGTREDING: 01.01.2014 Artikel 334 Het verkrijgen van jeugdlicenties

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMEENHEDEN...

HOOFDSTUK I ALGEMEENHEDEN... HUISHOUDELIJK REGLEMENT FINANCIEEL DEEL VLAAMSE BASKETBALLIGA VZW INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I ALGEMEENHEDEN... 3 ART. 501 BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE PENNINGMEESTER... 3 ART. 502 ARCHIEF... 5 ART. 503 OPGEHEVEN

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

MOTORSPORT REGLEMENT 2011

MOTORSPORT REGLEMENT 2011 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Tel. KNMV-Sport: 026-35 28 515 Fax.: 026-35 28 522 Internet: E-mail : www.knmv.nl (algemeen) info@knmv.nl (sport) sport@knmv.nl

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN De Turnhoutse basisscholen stemmen de inschrijvingen van leerlingen op elkaar af en maakten via het LOP de volgende gemeenschappelijke afspraken : Uw kind inschrijven in de school

Nadere informatie

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur Bestek: Open offerteaanvraag voor de organisatie van vakantieopvang voor de kinderen van het personeel van de FOD Financiën in Brussel tijdens de paasvakantie en de zomervakantie in 2014 Bestek nr: S&L/AO/365/2013

Nadere informatie

Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014

Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014 Alle hieronder aangegeven mededelingen evenals de voorwaarden tot het inrichten van een springwedstrijd maken integraal deel uit van het Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autocross 2010

Reglementen Sectie Autocross 2010 ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS Afkortingen FIA -Fédération Internationale de l'automobile KNAF -Knac Nationale Autosport Federatie Code -Code Sportif International BSAC -Bestuur Sectie Auto Cross Art. 1

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Kamer van Vastgoed-Experten vzw BEROEPSVERENIGING Opgericht als VZW te Antwerpen op 21-06-2006 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, akten der VZW's dd. 17-09-2006 onder nr. 17617/2002.

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT 2015 Programma 15.12.2014 : Publicatie van het Reglement en Opening van de Inschrijvingen 30.04.2015 : Afsluiten van de Inschrijvingen Mei/juni 2015 :Bekendmaking van

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Charter collectieve rechten en plichten Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 1. Identificatie Vzw Oranje organiseert zorg en bijstand aan

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie