MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL"

Transcriptie

1 MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL Jaarverslag 2009

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 DEEL I: VOORWOORD BIJSTANDSMAGISTRAAT... 2 DEEL II: INLEIDING... 4 DEEL III: VERWEZENLIJKINGEN Verboden stoffen in de vetmesting en doping bij dieren Gebruik Zwendel acties Humane doping Gebruik Zwendel Niet conforme geneesmiddelen DEEL IV: GERECHTELIJKE BESLISSINGEN DEEL V: BEDREIGINGEN DEEL VI: SAMENVATTENDE COMMENTAAR BIJLAGE 1: OVERZICHT MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL BIJLAGE 2: ANALYSERESULTATEN NIET AAN ALLE CRITERIA VOLDAAN FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 1

3 DEEL I: VOORWOORD BIJSTANDSMAGISTRAAT De vinger aan de pols houden Het aantal niet conforme vaststellingen in de vetmesting is ook in 2009 verder gedaald. Dit is een trend die zich al enkele jaren zet. De multidisciplinaire controles in de vorm van gerichte en verdachte monsternemingen en een consequente en afschrikkende aanpak van de overtreders op zowel bestuurlijk als gerechtelijk vlak leveren resultaten op die voorzichtig hoopvol stemmen. Hoopvol omdat de mistoestanden in de vetmesting uit het einde van de vorige eeuw geleidelijk wegebben. Voorzichtig omdat een analyse van de resultaten niet aan alle criteria voldaan er op wijst dat de strijd om de veiligheid van de voedselketen zonder enige verslapping dient voortgezet te worden. Uit het jaarrapport blijkt eveneens dat de inbeslagnames van hormonale stoffen voor humaan gebruik en niet conforme geneesmiddelen sterk gestegen zijn. Voor sommige sporttakken spreken we niet langer over enkele occasionele rotte appels maar over de ganse korf die bedorven is. Voor de ontembare zucht naar opgefokte spieren en onredelijke sportprestaties in ondermeer fitnesscentra en op bodybuilderwedstrijden betaalt uiteindelijk de ganse gemeenschap de prijs via de sociale zekerheid. Dat er meer inbeslagnames genoteerd zijn van postpakketten met niet-conforme geneesmiddelen en hormonale substanties is te danken aan een betere samenwerking tussen de verschillende partners binnen de hormonen- en dopingcel en de verschillende dopingagentschappen en de bijzondere inzet van de opsporingsactoren op het terrein. De toenemende internetverkoop van namaakgeneesmiddelen en hormonale substanties blijft een voortdurende bekommernis en vergt een geïntegreerde aanpak waarbij er oog is voor zowel een repressief luik gericht op het aanbod als voor een preventief luik gericht op de bestellers en finale gebruikers van de verboden middelen. Voor elke website die ingevolge de acties van de opsporings- en inspectiediensten wordt afgesloten staat er al snel een andere klaar. Ook de medewerking van internationale internet service providers blijft een heikel punt. FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 2

4 De strijd tegen de illegale sites vergt derhalve extra inspanningen. De verschillende partners zijn gelukkig bereid gevonden om hierin te investeren. Internationale acties om het internet te sweepen zoals de operatie Pangea, waaraan werd deel genomen door 25 landen waaronder België( cf. de beschrijving van deze actie in het jaarrapport onder de rubriek niet conforme geneesmiddelen) kunnen alleen maar toegejuicht worden en verdienen zeker navolging. Francis Clarysse, Hoofdcoördinator Expertisenetwerk Residuen en Voedselveiligheid. FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 3

5 DEEL II: INLEIDING Dit jaarverslag wordt opgesteld ingevolge de beslissingen van de ministerraad van 17 maart 1995, 20 juni 1997 en 30 maart Vanaf 1 oktober 1997 werd de nationale hormonencel omgevormd tot een multidisciplinaire hormonencel waarin vertegenwoordigers van alle betrokken diensten zetelen onder het toezicht van de bijstandsmagistraat. 1 Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten in de fenomenen hormonen: illegale vetmesting, humane doping, doping bij dieren en farmaceutische criminaliteit in de brede betekenis voor het jaar Bijzondere dank aan de verbindingsofficieren van de inspectiediensten en de bijstandsmagistraat voor het leveren van informatie en de ondersteuning bij de opmaak van dit jaarrapport. Verantwoordelijke uitgever Eindredactie Vertaling Jan Van den Boeynants Gerechtelijk commissaris Diensthoofd FGP/DJB/Hormonen en Doping Tina Vandesteene Strategisch analiste FGP/DJB/Hormonen en Doping Vertaaldienst geïntegreerde politie Augustus Cfr schema bijlage 1 FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 4

6 DEEL III: VERWEZENLIJKINGEN 1. Verboden stoffen in de vetmesting en doping bij dieren 1.1 Gebruik Alle landen van de Europese Unie worden geacht dieren en vlees te controleren op aanwezigheid van residu s volgens een controleplan voor gerichte monsternemingen. 2 Deze gerichte monsternemingen gebeuren op onverwachte tijdstippen. Bij een gerichte monsterneming zijn er geen aanwijzingen van gebruik van niet-toegestane stoffen maar worden de bedrijven en karkassen steekproefsgewijze uitgekozen. Deze monsternemingen worden uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zonder tussenkomst van een politiedienst. De gerichte monsterneming is geregeld door artikel 6 van de wet van 15 juli 1985 en door de wet van 5 september Er worden ook verdachte monsternemingen uitgevoerd maar die kunnen enkel plaatsvinden indien er voorafgaande en daadwerkelijke aanwijzingen zijn van toediening zoals bepaald door artikel 8 van de wet van 15 juli Het begrip aanwijzingen wordt in de wet niet gespecifieerd maar is door de Interdepartementale Coördinatiecel voor de Controle op de Voedselveiligheid vastgelegd. Als mogelijke aanwijzingen kunnen worden beschouwd: - een niet conform monster na een gerichte monsterneming - het aantonen van verboden stoffen in het slachthuis - het vaststellen van zaken die het gebruik van de stoffen laten vermoeden (injectieplaats, verdachte flacons,...) - inlichtingen omtrent een verdenking van het gebruik van stoffen bedoeld in de wet van 15 juli de aanwezigheid van dieren met fysieke kenmerken waardoor het gebruik van deze stoffen kan worden vermoed - de vaststelling van abnormale slachturen in het slachthuis - het feit dat delen werden geamputeerd (oren, staart,...) - onjuiste identificatiegegevens, zoals oormerken die ontbreken of verschillen met het runderpaspoort en vervalste documenten - een aanvankelijk proces-verbaal (parket, klacht,...) - belastende documenten, verklaringen - het bezit van hormonale producten - een zeer hoog slachtgewicht bij vrouwelijke runderen (> 600 kg) - resultaten niet aan alle criteria voldaan De verdachte monsternemingen worden uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, alleen (in het slachthuis) of in samenwerking met de politiediensten (op de bedrijven). Deze monsternemingen worden gepland door de Multidisciplinaire Hormonencel of op vraag van de parketten. Voor doping bij dieren is de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat Generaal Dier, Plant en Voeding bevoegd. Bij de gerichte en 2 Richtlijn 96/23/EG FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 5

7 verdachte monsternemingen zijn drie resultaten mogelijk: conform, niet conform en niet aan alle criteria voldaan. De niet conforme resultaten leveren het bewijs dat illegale groeistimulatoren zijn gebruikt, de resultaten niet aan alle criteria voldaan worden gebruikt als zachte informatie en kunnen als aanwijzing worden gebruikt in de zin van artikel 8 van de wet van 15 juli Om een beeld te krijgen van enerzijds het aantal resultaten niet conform en niet aan alle criteria voldaan en anderzijds de geografische spreiding ervan, volgt hierna de kaart van 2009 op het niveau van gebruik samen met de kaart van 2008 om te kunnen vergelijken. De resultaten niet aan alle criteria voldaan zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. In Vlaanderen is de geografische spreiding licht gewijzigd maar de verdeling tussen Vlaanderen en Wallonië blijft dezelfde. Het aantal niet conforme vaststellingen is in 2009 echter gedaald. Wat betreft de substanties werden de corticosteroïden, prednisolone en dexamethasone het meest aangetroffen bij niet conforme stalen. Het gebruik van deze corticosteroïden voor vetmestingsdoeleinden is intussen bewezen. Ook bij een aantal stalen die conform waren, zijn sporen van prednisolone aangetroffen maar in onvoldoende concentraties om het als niet conform te beschouwen. Deze vallen onder resultaten niet aan alle criteria voldaan. In deze laatste categorie valt ook de aanwezigheid op van thiouracil en de natuurlijke hormonen waarvan externe toediening moeilijk kan bewezen worden. De problematiek van de resultaten niet aan alle criteria voldaan maakt dat er mogelijke aanwijzingen zijn dat illegale producten worden gebruikt maar dat ze in weinig gevallen kunnen worden hardgemaakt. Het wetenschappelijk comité heeft eind 2009 een duidelijk advies versterkt omtrent de problematiek van het product Prednisolone. In dit advies wordt verwezen naar het nemen van urine of plasma als matrix, bij het nemen van mestmonsters dienen bepaalde voorwaarden voor bewaring in acht genomen te worden. Tevens wordt er ook gesteld dat kleine dosissen prednisolone de gewichtstoename bij dieren kan versnellen. Naast de hormonale stoffen wordt er ook aandacht besteed aan het gebruik van verboden stoffen zoals bepaald door de Verordening 470/2009. Het gaat hier over het eventueel misbruik van chloramfenicol, nitrofuranen en imidazoles. Deze onderzoeken richten zich vooral, naast het gebruik, naar de mogelijke zwendel van deze stoffen. 3 Analyseresultaten niet aan alle criteria voldaan zijn resultaten waar er vermoedens zijn van externe toediening maar die niet voldoen aan de wettelijk voorwaarden om als niet conform te beschouwen Cfr bijlage 2 FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 6

8 Monsternemingen met resultaten 'niet aan alle criteria voldaan' 2009 Brugge Veurne Ieper Kortrijk Antwerpen Gent Dendermonde Mechelen Oudenaarde Brussel Turnhout Hasselt Leuven Tongeren Tournai Mons Nivelles Namur Huy Liège Verviers Charleroi Eupen Dinant Marche-en-Famenne Monsternemingen 'nacv' 10 5 Neufchateau Arlon Bron: FGP/DJB/Hormonen Juli 2010 Monsternemingen met resultaten 'niet aan alle criteria voldaan' 2008 Brugge Veurne Ieper Kortrijk Antwerpen Turnhout Gent Mechelen Dendermonde Hasselt Tongeren Brussel Leuven Oudenaarde Tournai Mons Nivelles Namur Huy Liège Verviers Charleroi Eupen Marche-en-Famenne Monsternemingen 'nacv' 10 5 Dinant Neufchateau Arlon Bron: FGP/DJB/Hormonen April 2009 FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 7

9 Monsternemingen met resultaten 'niet conform' 2009 Antwerpen Brugge Gent Veurne Mechelen Dendermonde Ieper Kortrijk Brussel Leuven Oudenaarde Turnhout Hasselt Tongeren Tournai Mons Nivelles Namur Huy Liège Verviers Charleroi Marche-en-Famenne Eupen Monsternemingen 'niet conform' 6 3 Dinant Neufchateau Arlon Bron: FGP/DJB/Hormonen Juli 2010 Monsternemingen met resultaten 'niet conform' 2008 Veurne Brugge Ieper Gent Kortrijk Oudenaarde Dendermonde Brussel Antwerpen Mechelen Turnhout Leuven Hasselt Tongeren Tournai Mons Charleroi Nivelles Namur Huy Liège Verviers Eupen Dinant Marche-en-Famenne Monsternemingen 'niet conform' 6 3 Neufchateau Arlon Bron: FGP/DJB/Hormonen April 2009 FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 8

10 1.2. Zwendel acties Om de zwendel kort toe te lichten worden enkele dossiers kort besproken. Hieronder staat de kaart afgebeeld met de verschillende acties van 2009 waarbij inbreuken zijn vastgesteld samen met de kaart van 2008 om te kunnen vergelijken. De acties betreffen huiszoekingen, inbeslagnames en controles depot. Gezien het hier een haalactiviteit betreft, zeggen deze statistieken minstens evenveel over de opsporingsactiviteiten dan over het fenomeen zelf. In 2009 is er een sterke daling doordat er enerzijds minder controles zijn uitgevoerd maar anderzijds ook minder dossiers zijn opgestart. Enkele dossiers worden hierna kort toegelicht. Een onderzoek gestart op basis van diefstal van runderen leidde tot schrijnende vaststellingen in het kader van dierenwelzijn en het aantreffen van hormonale producten (Prednisolone, Rapidexon en Ventipulmin) op een landbouwbedrijf. Een aantal dieren testten eveneens positief op prednisolone tijdens het verdere onderzoek. De Kortrijkse controle-actie op veetransporten was in 2009 aan z n vierde en vijfde editie toe. Deze actie is gericht op het dierenwelzijn, dierenvervoer en het gebruik van verboden hormonale substanties. Er werden inbreuken vastgesteld met betrekking tot de hygiëne, ontbreken van vergunningen, maar er werden geen hormonale producten aangetroffen. Bij een onderzoek in 2008 naar de illegale verdeling van Rapidexon en Carbadox, een kankerverwekkende stof, komt een dierenartsenpraktijk regelmatig in beeld. De betrokkene die een praktijk heeft in Duitsland en België kwam ook al eens in opspraak voor verdeling van niet geregistreerde vaccins en antibiotica. Dit leidde tot een nieuw onderzoek in 2009 naar deze dierenarts. Via telefoniegegevens en via de controle van de toedienings- en verschaffingsdocumenten kwamen de onderzoekers erop uit dat de dierenarts grote hoeveelheden producten (hormonen, antibiotica en vaccins) levert en diagnoses stelt van op 800km afstand. Terwijl de dierenarts zich in Duitsland bevond, gaven boeren telefonisch hun bestelling door die werd klaargemaakt en afgeleverd door z n vrouw. Er werd geen diagnose gesteld (zoals wettelijk verplicht is) en documenten werden vervalst. De aflevering van Doxyral (antibioticum) nam buitensporige proporties aan namelijk 1434 kg in 2008 wat goed is voor de behandeling van bijna varkens. Er zijn 35 klanten/bedrijven van de dierenarts bezocht op 2 dagen waarbij verschillende inbreuken zijn vastgesteld. Een dierenarts, gekend voor verschillende inbreuken, is samen met z n handlanger veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van respectievelijk drie en één jaar. In 2004 liep hij tegen de lamp toen een grote hoeveelheid illegale producten in beslag werden genomen waaronder drugs, dopingproducten maar ook implantaten met hormonale werking, bestemd voor de illegale vetmesting. Deze implantaten waren al lange tijd niet meer aangetroffen. In 2006 trachtte hij een constructie op te zetten om allerhande geneesmiddelen (o.a. hormonen) op papier officieel uit te voeren naar Roemenië, maar in werkelijkheid verkocht hij deze illegale goederen op de Belgische zwarte markt. Naast de FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 9

11 2 hoofdverdachten werden nog drie andere betrokkenen veroordeeld tot 12 maanden effectief en 2 keer enkele maanden met uitstel en een boete van Een beruchte autostradedierenarts 4 is in de zomer van 2009 uiteindelijk veroordeeld. De dierenarts had op z n hoogtepunt klanten en had een zeer lucratieve zaak door het afleveren van geneesmiddelen op bestelling zonder het stellen van een diagnose op het bedrijf. De dierenarts, intussen op rust, is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf met uitstel. Er is eveneens verbeurd verklaard. Er is intussen een nieuwe rechtsprocedure lopende tegen deze persoon in een ander arrondissement waarbij ook zijn zoon wordt vervolgd. Een andere autostradedierenarts werd in november 2009 veroordeeld. De betrokkene, die pas afgestudeerd was in 2003, hield er al vanaf 2004 een bedenkelijke dierenartsenpraktijk op na zowel in België als in Nederland. Hij verkocht producten, waaronder hormonale producten, zonder diagnose te stellen, factureerde producten aan klanten die ze niet hadden aangekocht/ontvangen, voldeed niet aan de wettelijke bepalingen omtrent toedienings- en verschaffingsdocumenten, Hij werd veroordeeld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, inbreuken op de hormonenwet van 1985 en inbreuken op de wet van 1991 met betrekking tot de uitoefening van de diergeneeskunde. Dit leverde hem een gevangenisstraf op van 3 jaar met uitstel en een geldboete van De onderzoeken in het kader van de zogenaamde autostradedierenartsen worden intensief verder gezet te meer daar er naast illegale groeipromotoren ook andere verboden stoffen worden verhandeld (zie hoger). Ook de opvolging van de parketten in deze materie naar vervolging kan positief genoemd worden. 4 Een autostradedierenarts is een dierenarts die op grootschalige manier geneesmiddelen verkoopt aan eigenaren van dieren zonder de nodige diagnose te stellen. Op die manier worden geneesmiddelen goedkoop aangeboden wat misbruik kan veroorzaken met alle gevolgen voor de volksgezondheid. FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 10

12 Acties met resultaten 'niet conform' in het kader van zwendel in 'hormonen en doping bij dieren' 2009 Veurne Brugge Gent Antwerpen Turnhout Dendermonde Mechelen Hasselt Ieper Kortrijk Brussel Leuven Oudenaarde Tongeren Tournai Mons Nivelles Namur Liège Huy Verviers Charleroi Eupen Dinant Marche-en-Famenne Acties 'niet conform' 6 3 Neufchateau Arlon Bron: FGP/DJB/Hormonen Juli 2010 Acties met resultaten 'niet conform' in het kader van zwendel in 'hormonen en doping bij dieren' 2008 Veurne Ieper Antwerpen Brugge Gent Dendermonde Mechelen Brussel Kortrijk Oudenaarde Turnhout Hasselt Leuven Tongeren Tournai Mons Nivelles Namur Liège Huy Verviers Charleroi Eupen Dinant Marche-en-Famenne Acties 'niet conform' 6 3 Neufchateau Arlon Bron: FGP/DJB/Hormonen April 2009 FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 11

13 2. Humane doping 2.1. Gebruik Het gebruik van doping bij sporters wordt geregeld door decreten uitgevaardigd door de Gemeenschappen. Hierin worden aan de controleartsen specifieke bevoegdheden gegeven. De lokale en federale politie heeft slechts een algemene en geen bijzondere bevoegdheid in het kader van deze decreten. De Franse Gemeenschap vroeg in 2009 vijf keer bijstand van de politie bij een dopingcontrole van een bodybuildingwedstrijd. De eerste competitie bleek op het laatste moment om mysterieuze redenen te zijn verplaatst naar s ochtends waardoor niemand meer aanwezig was op het moment van de controle. De andere controles leverden samen 13 positieve gevallen en 7 weigeringen om de test af te leggen op. Een weigering wordt beschouwd als een positieve dopingtest. De politie leverde 1 keer bijstand bij een controle van een bodybuildingwedstrijd door de Vlaamse Gemeenschap. Vier van de gecontroleerde bodybuilders testten positief. Daarnaast werd een gemeenschappelijke actie opgezet in een fitnesszaak waarbij een zoeking werd gedaan in de fitnesszaak en 18 sporters werden getest. Na ontleding van de urinestalen bleken 6 stalen positief Zwendel De aanpak van de zwendel in hormonale producten is een federale materie. Eerst worden hierna enkele dossiers besproken. Daarna volgt een kaart met de acties van 2009 die zijn uitgevoerd in het kader van de zwendel in humane doping en waarvan de hormonencel op de hoogte is gebracht door één van de partners van de cel, samen met een kaart van 2008 om te vergelijken. De acties hebben betrekking op huiszoekingen en inbeslagnames. Zo wordt steeds proces-verbaal opgesteld door de douane, de politie, het FAVV 5 en FAGG 6 wanneer bij controle van postzendingen wordt vastgesteld dat het om een inbreuk gaat op de hormonenwetgeving en met name het KB van 12 april Het aantal vaststellingen is in 2009 heel sterk gestegen. Bij de vaststellingen hebben we 2 hormonale producten nl. Melatonine en DHEA 7 uit de tellingen gehaald. Melatonine wordt gebruikt om de slaap te bevorderen, DHEA wordt vaak gepromoot als middel tegen veroudering. Indien tijdens een inbeslagname enkel Melatonine/DHEA voorkomt, wordt deze bij niet conforme geneesmiddelen geteld ondanks het feit dat dit hormonale substanties zijn. Men kan er immers vanuit gaan dat de gebruiker zich laat misleiden door publiciteitscampagnes. De inbreuken op de kaarten humane doping hebben verband met producten die sportprestaties verbeteren of de fysieke figuur verbeteren. Na een melding dat er op een koopsite anabolen werden aangeboden, werd een grondige zoeking gedaan op het internet. Het bleek dat 2 broers, waarvan één nog net minderjarig was, een handeltje in anabolen hadden opgezet. Via een Nederlander die ze via het net hadden leren kennen, werden ze verkoper van anabolen. Met de pc van hun vader hadden ze advertenties geplaatst op 17 5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 6 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 7 Dehydroepiandrosteron FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 12

14 verschillende koop- en biedsites. Zij waren niet enkel verdelers van dergelijke producten maar als fitnessbeoefenaar ook gebruikers. Personen, die producten wensen aan te kopen bij de broers, maken hun bestellingen per mail of MSN 8 n.a.v. de advertenties die zij geplaatst hadden op internetsites. Zij maken vervolgens de gelden van deze bestellingen over op het rekeningnummer van de oudste. De broers maken de bestellingen over aan hun Nederlandse leverancier, die per post vanuit Nederland de bestellingen overmaakt aan de kopers. Aan de hand van de stortingen op het rekeningnummer werden verschillende kopers geïdentificeerd. Hieruit bleek dan ook dat sommigen zich reeds eerder bezighielden met het aanschaffen van verboden producten en ook gebruik maakten van andere kanalen en/of leveranciers. De samenwerking tussen douane en DJB/Horm had in een dossier gestart in 2008, een bijzonder vervolg in Bij een douanecontrole in 2008 bleek een postpakket sigaretten uiteindelijk 1650-tal tabletten anabolica te bevatten. De echtgenoot van de bestemmeling was een gedetineerde. Het onderzoek leidde tot een huiszoeking in de fitnesszaal, douches, washok van de gevangenis in 2009 en een controle van de cel van de gedetineerde waarbij in totaal meer dan 700 tabletten en flacons hormonen werden aangetroffen. De douane onderschepte een zending afkomstig uit Thailand met een 900-tal pillen en ampullen. De pillen hebben verschillende kleuren en vormen. De lokale politie deed verder onderzoek en tijdens de huiszoeking werden meer dan duizend producten aangetroffen niet alleen anabolen maar ook groeihormonen, anti-oestrogenen, leverproducten en voedingssupplementen. Enkele maanden later wordt de broer van de gedetineerde verdacht van een gewapende overval. Tijdens de huiszoeking in dat dossier heeft de politie ongeveer 5500 pillen anabolica en een 400-tal flesjes, voornamelijk groeihormonen aangetroffen. Documenten wijzen op handel in anabolica. De inbeslaggenomen producten zouden voor de verdachte pure winst opleveren. Meer dan vials anabole steroïden werden gevonden in de bagage van een passagier afkomstig uit Egypte. Het betreft voornamelijk Testosterone enanthate afkomstig uit Teheran. Daarnaast bleek er ook een beperkte hoeveelheid anti-oestrogenen en middelen tegen leverproblemen tussen de bagage te zitten. Deze vials waren verstopt in een metalen koffer en een sporttas. De waarde van deze inbeslagname wordt geschat op ongeveer Een huiszoeking bij de verdachte leverde niks op maar er wordt wel verder onderzoek gedaan. 8 Chat programma: Microsoft Network FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 13

15 Acties met resultaten 'niet conform' in het kader van zwendel in 'humane doping' 2009 Antwerpen Turnhout Veurne Brugge Gent Dendermonde Mechelen Hasselt Ieper Kortrijk Oudenaarde Brussel Leuven Tongeren Tournai Mons Nivelles Huy Liège Verviers Charleroi Namur Eupen Dinant Marche-en-Famenne Acties 'niet conform' 10 5 Neufchateau Arlon Bron: FGP/DJB/Hormonen Juli 2010 Acties met resultaten 'niet conform' in het kader van zwendel in 'humane doping' 2008 Veurne Brugge Gent Dendermonde Antwerpen Mechelen Turnhout Hasselt Tongeren Ieper Oudenaarde Kortrijk Brussel Leuven Tournai Mons Nivelles Huy Liège Verviers Charleroi Namur Dinant Marche-en-Famenne Eupen Acties 'niet conform' 10 5 Neufchateau Arlon Bron: FGP/DJB/Hormonen April 2009 FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 14

16 3. Niet conforme geneesmiddelen De verkoop van illegale producten via het internet neemt explosief toe. De verkopers gaan steeds professioneler te werk. De producten worden aangeboden op schijnbaar professionele websites waarop allerlei producten en kuren worden aangeboden. Er gelden zelfs kortingen bij grote bestellingen! De herkomst van deze websites is echter moeilijk te achterhalen omdat wordt gebruikgemaakt van buitenlandse domeinnamen en servers. De aanpak richt zich in de eerste plaats op het aanbod maar ook op het resultaat van de verkoop door o.a. het onderscheppen van illegale producten die via postpakketten worden verstuurd. De gegevens op de kaarten die volgen zijn inbreuken vastgesteld door het FAGG en de douanedienst GAD 9 Zaventem en zijn dus slechts een gedeelte van de inbreuken. Het aantal inbreuken in het kader van niet conforme geneesmiddelen ligt veel hoger dan de inbreuken bij de vetmesting of humane doping. De schaal van deze kaarten is dan ook aangepast. Meer dan 60 % van de inbeslaggenomen producten betreffen potentiestimulerende middelen. De andere producten betreffen vooral afslankmiddelen maar ook slaapmiddelen, pijnstillers, antidepressiva en zelfs antibiotica worden via internet besteld. Al deze producten kunnen namaak zijn, vooral potentiestimulerende middelen, pijnstillers en antibiotica blijken populaire producten voor namaak te zijn. Voor het tweede jaar op rij werd deelgenomen aan een internationale actie. Vorige keer werd een Internet Sweepday gedaan door enkele landen waarbij illegale sites werden aangepakt. Dit jaar werd deze actie uitgebreid naar een volledige week en namen 25 landen deel waaronder België. Deze International Internet Week of Action of anders genoemd operatie Pangea II vond plaats in november en werd gecoördineerd door Interpol en IMPACT (International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce) 10. De aandacht ging voornamelijk uit naar drie belangrijke diensten betrokken bij internetverkoop: de Internet Service Providers, de betaalsystemen en de post- en koerierdiensten. De samenwerking tussen geneesmiddelenagentschappen, politie en douanediensten leidde tot het afsluiten van 94 websites en de inbeslagname van ongeveer pillen. De Belgische inspanningen leidden tot onderzoeken naar enkele Belgische websites, het aanpakken van advertenties op koop- en biedsites en de controle van postzendingen in Zaventem en Bierset. De in beslag genomen producten behoren tot: - Potentiestimulerende middelen - Hormonen - Antibiotica - Vermageringspillen 9 Groep AntiDrugs 10 Deze taskforce valt onder de Wereldgezondheidsorganisatie. FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 15

17 Inbreuken mbt niet conforme geneesmiddelen 2009 Antwerpen Veurne Brugge Gent Dendermonde Mechelen Turnhout Hasselt Ieper Kortrijk Oudenaarde Brussel Leuven Tongeren Tournai Mons Charleroi Nivelles Namur Huy Liège Verviers Eupen Dinant Marche-en-Famenne Aantal inbreuken Neufchateau Arlon Bron: FGP/DJB/Hormonen Juli 2010 Inbreuken mbt niet conforme geneesmiddelen 2008 Brugge Veurne Ieper Kortrijk Antwerpen Turnhout Gent Dendermonde Mechelen Hasselt Tongeren Leuven Oudenaarde Brussel Tournai Nivelles Liège Mons Namur Huy Verviers Charleroi Marche-en-Famenne Eupen Aantal inbreuken Dinant Neufchateau Arlon Bron: FGP/DJB/Hormonen April 2009 FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 16

18 DEEL IV: GERECHTELIJKE BESLISSINGEN AANTAL VONNISSEN EN ARRESTEN HORMONEN VOEDSELVEILIGHEID Correctionele vonnissen Antwerpen 6 5 Dendermonde 5 9 Gent 2 3 Kortrijk 2 3 Leuven 1 - Oudenaarde 0 2 Tongeren - 2 Turnhout 17 4 Veurne 1 - Arresten Hoven van Beroep Gent t. Corr. Rb. Gent 1 - t. Corr. Rb. Oudenaarde 1 - Luik t. Corr. Rb. Luik 1 - t. Corr. Rb. Marche-en-Famenne 1 - Bergen t. Corr. Rb. Doornik 1 1 TOTAAL Deze statistische gegevens werden afgeleid uit de rechterlijke beslissingen die aan de Hoofdcoördinator werden overgemaakt. Er wordt geenszins gepretendeerd dat alle in 2009 in kracht van gewijsde getreden vonnissen en arresten verwerkt zouden zijn in deze statistieken. FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 17

19 2. AANTAL BEKLAAGDEN & STRAFMAAT HORMONEN VOEDSELVEILIGHEID TOTAAL ٠ hoofdgevangenisstraffen 23 7 totaal effectief 10 jaar en 4 maanden 3 jaar en 3 maanden totaal met uitstel 8 jaar en 4 maanden 7 maanden ٠ geldboeten totaal effectief totaal uitstel ٠ opschorting uitspraak veroordeling 21 6 ٠ vrijspraak 10 4 ٠ eenvoudige schuldigverklaring - 1 ٠ werkstraf 8-٠ bijzondere verbeurdverklaring (totaal) ٠ ontslag van rechtsvervolging 2 2 ٠ verval van de strafvordering 6 2 FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 18

20 DEEL V: BEDREIGINGEN De rol van de multidisciplinaire hormonencel bij de behandeling van deze bedreigingen is door de politiehervorming veranderd. De hormonencel volgt nog steeds de bedreigingen op maar haar rol wordt beperkt tot het aanmelden van deze bedreigingen aan de lokale politie via de algemene directie van de administratieve politie directie operaties. In navolging van de MFO-5 12 is het de Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) van het ministerie van Binnenlandse zaken die de beschermingsmaatregelen oplegt aan de lokale politie. In afwachting van deze opgelegde maatregelen neemt de lokale politie op eigen initiatief de nodige beschermingsmaatregelen. De hormonencel vraagt steeds dat er contact zou genomen worden met het slachtoffer van de bedreiging. Controlerende ambtenaren stellen zich bij het uitoefenen van hun functie vooral bloot aan mogelijke vormen van corruptie en aan bedreigingen vanuit het criminele milieu. Momenteel bestaan deze bedreigingen vooral uit verbaal geweld evenals uit lichte vormen van fysiek geweld en vandalisme (krassen in voertuigen, lekke banden, ) In 2009 waren er 9 dossiers waarbij 13 agenten van het FAVV in de uitvoering van hun taak werden bedreigd. Deze dossiers werden door het FAVV voor verder gevolg overgemaakt aan de Multidisciplinaire Hormonencel. Er wordt bij de parketten aangedrongen op een behandeling van deze bedreigingen. Deze aanpak resulteerde in 3 veroordelingen waarvan 1 veroordeling bij de rechtbank te Gent tot boete en een schadevergoeding. De twee andere veroordelingen bij de rechtbank te Dendermonde leidden tot 550 boete en een schadevergoeding enerzijds en een veroordeling tot 15 dagen gevangenisstraf en 550 boete anderzijds. Aantal bedreigingen - personen Jaar 12 Ministeriële richtlijn MFO-5 van 23 december 2002 houdende de opdrachten van federale aard uit te oefenen door de lokale politie, wat betreft de opdrachten van bijzondere bescherming van personen en onroerende goederen. FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 19

21 DEEL VI: SAMENVATTENDE COMMENTAAR De dalende trend van het aantal vastgestelde inbreuken met betrekking tot het gebruik, toedienen aan landbouwdieren en de handel in deze hormonale stoffen gaat verder. Niettemin moeten we ervoor zorgen dat de ernstige inspanningen van de laatste jaren niet worden teniet gedaan door de aandacht nu plots te laten verslappen, als het ware misleid door de successen. Het in beslag nemen van hormonale stoffen voor humaan gebruik kent een hausse evenals het aantreffen van de niet-conforme geneesmiddelen. Deze aanzienlijke stijging van het aantal inbeslagnames is zeker te danken aan de betere samenwerking tussen de verschillende partners betrokken in de strijd tegen hormonenhandel. Illegale producten liggen vandaag de dag, door de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van het internet, binnen het bereik van iedereen. Daarnaast werken de hoge winsten en de lage pakkans een stijging van het aantal inbreuken nog meer in de hand. Dit is een trend die zich zeker nog verder door zal zetten. FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 20

22 Bijlage 1: overzicht Multidisciplinaire Hormonencel MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL Landbouw Volksgezondheid FAVV FOD VVVL FAGG NOE DG DPV SOE Financiën DA: NOD Binnenlandse Zaken Politie DJB/Horm Justitie Bijstandsmagistraat FAVV : NOE: FOD VVVL DG DPV: FAGG: SOE: DA: NOD: FGP/DJB/Horm: Bijstandmagistraat: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Nationale Opsporingseenheid van het FAVV verbindingsambtenaar: de Hr. W. Gillis Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat Generaal Dier, Plant en Voeding verbindingsambtenaar: de Hr. L. Derolez Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Speciale Onderzoekseenheid van het FAGG verbindingsambtenaar: de Hr. R. Vancauwenberghe Douane en Accijnzen: Nationale OpsporingsDirectie verbindingsambtenaar: de Hr. O. Hons Federale Gerechtelijke Politie Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen goederen Dienst Hormonen en Doping verbindingsambtenaar: de Hr. J. Van den Boeynants Parket-generaal Gent de heer F. Clarysse FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 21

23 Bijlage 2: Analyseresultaten niet aan alle criteria voldaan Analyseresultaten niet aan alle criteria voldaan zijn resultaten waar er vermoedens zijn van externe toediening maar die niet voldoen aan de wettelijk voorwaarden om als niet conform te beschouwen. Er zijn verschillende mogelijkheden die tot een resultaat niet aan alle criteria voldaan leiden: 1) hoge concentraties natuurlijke stoffen kunnen worden teruggevonden maar het kan niet wetenschappelijk worden bewezen dat het om externe toediening gaat 2) kleine concentraties stoffen kunnen worden teruggevonden die zeker extern zijn toegediend maar waarvan de concentratie te laag ligt om te vervolgen, de kans op een tegenstrijdige tegenanalyse is te groot 3) producten kunnen worden teruggevonden in een matrix die niet erkend is waardoor vervolging niet mogelijk is 4) producten kunnen worden teruggevonden volledig conform de procedures maar er is onvoldoende restmateriaal voor tegenanalyse waardoor dit als conform moet worden beschouwd De natuurlijke stoffen die momenteel worden teruggevonden zijn alfa-oestradiol, alfatestosteron, alfa- en beta-boldenone. Deze stoffen kwamen enkele jaren geleden ook vaak voor. Daarnaast is in 2009 prednisolone maar vooral thiouracil een frequent voorkomende stof. De relevantie van de informatie van het aantreffen van deze producten wordt soms in vraag gesteld aangezien het niet is bewezen dat er illegale groeistimulatoren zijn toegediend. De discussie draait om het feit of deze stoffen al dan niet endogeen zijn. FGP/DJB/Hormonen en doping Pagina 22

Raadgevend Comite FAVV. Voorstelling jaarverslag Hormonencel

Raadgevend Comite FAVV. Voorstelling jaarverslag Hormonencel Raadgevend Comite FAVV 2011 Voorstelling jaarverslag 2010 Multidisciplinaire Hormonencel Overzicht 2008 Kaarten Teruggevonden substanties Dossiers NIET: voedingssupplementen humane doping en geneesmiddelen

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL

MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL Jaarverslag 2010 INHOUDSTAFEL... 1 DEEL I: VOORWOORD BIJSTANDSMAGISTRAAT... 2 DEEL II: INLEIDING... 4 DEEL III: ALGEMENE SITUATIE... 5 1. Bevoegdheden... 5 2. Beleid... 5

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN - FAVV

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN - FAVV FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN - FAVV Aanpassing statuut REN / Voorstel wijziging statuut MHC->PFCU Pascal Torfs Directeur Nationale Opsporingseenheid FAVV RC 24/10/2017 1 Programma

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL

MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL Jaarverslag 2008 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 DEEL I: VOORWOORD BIJSTANDSMAGISTRAAT... 2 DEEL II: INLEIDING... 4 DEEL III: ALGEMENE SITUATIE... 5 1. Bevoegdheden... 5 2.

Nadere informatie

MDHC MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL

MDHC MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL MDHC MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL 2011 JAARVERSLAG DEEL I: VOORWOORD BIJSTANDSMAGISTRAAT... 2 DEEL II: INLEIDING... 4 DEEL III: ALGEMENE SITUATIE... 5 1. Bevoegdheden... 5 2. Beleid... 5 2.1. Overleg

Nadere informatie

MDHC MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL

MDHC MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL MDHC MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL 2012 JAARVERSLAG DEEL I: VOORWOORD BIJSTANDSMAGISTRAAT... 2 DEEL II: INLEIDING... 4 DEEL III: ALGEMENE SITUATIE... 5 1. Bevoegdheden... 5 2. Beleid... 5 2.1. Internet

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Hormonen en Politie. 12 april 2014

Hormonen en Politie. 12 april 2014 Hormonen en Politie 12 april 2014 Waarom politie? Oorsprong - Trends Samenwerking met verschillende partners Artsen politie justitie Betrokkenheid politie: waarom - vaststellingen Politie - pharmacrime

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL

MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL MDHC!!!! MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL! 2013 JAARVERSLAG 1 DEEL I: VOORWOORD BIJSTANDSMAGISTRAAT... 2 DEEL II: INLEIDING... 4 DEEL III: ALGEMENE SITUATIE... 5 1. Bevoegdheden... 5 2. Beleid... 5 2.1 Internet

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL

MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL Jaarverslag 2007 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 DEEL I: VOORWOORD BIJSTANDSMAGISTRAAT... 2 DEEL II: INLEIDING... 4 DEEL III: ALGEMENE SITUATIE... 5 1. Bevoegdheden... 5 2.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 OKTOBER 2012 P.12.0330.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0330.N I A J M G, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Frank Janssen, advocaat bij de balie te Turnhout. II J A L G, beklaagde,

Nadere informatie

MDHC MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL

MDHC MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL MDHC MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL 2014 DEEL I: VOORWOORD BIJSTANDSMAGISTRAAT...3 DEEL II: INLEIDING...4 DEEL III: ALGEMENE SITUATIE...5 1. Bevoegdheden...5 2. Beleid...5 2.1 Internet - Blokkeren...5

Nadere informatie

Statistiek van de arrondissementscellen

Statistiek van de arrondissementscellen 1 / 19 Statistiek van de arrondissementscellen PERIODE 2008 Cijfers afgesloten op 03/09/2009 Tabel 1: Aantal controles per cel, per maand (periode: 2008) OPMERKING: een controle is elke unieke combinatie

Nadere informatie

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER Impact op de betaling van de verschuldigde kosten voor het verrichten van de hypothecaire publiciteit INLEIDING De hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders

Nadere informatie

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j.

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j. Referentielaboratorium Brussel Inleiding De resultaten in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op patiënten van wie : een staal naar het referentielaboratorium is verstuurd (U.C.L. - Brussel) voor diagnose;

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Statistiek van de arrondissementscellen

Statistiek van de arrondissementscellen 1 / 20 Statistiek van de arrondissementscellen PERIODE 2010 Cijfers afgesloten op 10/02/2011 Tabel 1: Aantal controles per cel, per maand (periode: 2010) OPMERKING: een controle is elke unieke combinatie

Nadere informatie

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2).

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal geregistreerde gevallen van hepatitis A (1994-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN U bent slachtoffer van een misdrijf of na(ast)- bestaande van een slachtoffer. Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. De magistraten

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden)

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-1), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN o INLEIDING Bemiddeling in strafzaken 1 is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat

Nadere informatie

Gerichte controle : Gebruik van sulfiet in filet américain

Gerichte controle : Gebruik van sulfiet in filet américain Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Gerichte controle : Gebruik van sulfiet in filet américain DG Controle Sector DIS 15/03/2014 I. Inleiding Toevoegen van sulfiet in filet américain

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Probatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Probatie De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Probatie U hebt een misdrijf gepleegd dat strafbaar is met een criminele straf van maximum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Multidisciplinaire hormonencel

JAARVERSLAG 2015 Multidisciplinaire hormonencel JAARVERSLAG 2015 Multidisciplinaire hormonencel Dit verslag werd gerealiseerd door: Jan Van den Boeynants Teamchef Hormonen & Doping djsoc.horm@police.belgium.eu Federale gerechtelijke politie Directie

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden) (*) - Mannen

Nadere informatie

Strategische doelstelling

Strategische doelstelling Naar een nieuw Openbaar Ministerie in samenspraak met de politie Strategische doelstelling Een strafrechtelijk optreden moet maatschappelijk relevant zijn D.w.z. : Beteugeling strafbaar feit: I Binnen

Nadere informatie

Nivelles/Brabant Wallon Eindtotaal

Nivelles/Brabant Wallon Eindtotaal Periode van 1 januari tot 31 december Tabel 1 Aantal uitgevoerde controles, per arrondissementscel en per maand RESULTATEN CONTROLES ARRONDISSEMENTSCELLEN Cel /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Patrick Vandenbruwaene Advocaat-generaal Hof van Beroep Antwerpen Studiedag 10 juni 2010 Waarom : Beeldvorming gerechtelijke arrondissementen Bevolkingscijfers

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-29), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-22), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van koophandel

Nadere informatie

De uitwissing en het herstel in eer en rechten

De uitwissing en het herstel in eer en rechten De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen De uitwissing en het herstel in eer en rechten U hebt een misdrijf gepleegd en bent veroordeeld

Nadere informatie

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1 Activiteitenverslag 2012 Administratieve boetes Cel administratieve boetes 1 Overzicht Regelgeving Statistieken en tendensen Alternatief voor de administratieve boete Boete in verhouding tot risico voor

Nadere informatie

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET. 1 08.08.2016 20 JULI 1971 KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN NATIONAAL COMITE VOOR DE VEILIGHEID DER BURGERLIJKE LUCHTVAART EN VAN PLAATSELIJKE COMITES VOOR DE VEILIGHEID DER LUCHTHAVENS

Nadere informatie

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving (*) - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS ethodologische

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Rechtbanken van Koophandel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

SENAAT. Schriftelijke parlementaire vraag van Mijnheer de Senator Bart LAEREMANS. Geregistreerd ter griffie van de Senaat op 07/05/2013

SENAAT. Schriftelijke parlementaire vraag van Mijnheer de Senator Bart LAEREMANS. Geregistreerd ter griffie van de Senaat op 07/05/2013 SENAAT Schriftelijke parlementaire vraag van Mijnheer de Senator Bart LAEREMANS Geregistreerd ter griffie van de Senaat op 07/05/2013 Onder het nummer 5-8964 Titel: Gedetineerden - Nationaliteit - Wettige

Nadere informatie

CITES en de rol van de douane. Pol Meuleneire Douane opsporingsdienst GAD Team Luchthaven Zaventem

CITES en de rol van de douane. Pol Meuleneire Douane opsporingsdienst GAD Team Luchthaven Zaventem CITES en de rol van de douane Pol Meuleneire Douane opsporingsdienst GAD Team Luchthaven Zaventem Taak van de douane bij invoer, uitvoer en doorvoer Controle van goederen en documenten Controle van de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 55165 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 APRIL 2017. Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw [C 2017/40263] FILIP, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

Prednisolone bij varkens

Prednisolone bij varkens Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Prednisolone bij varkens Dr. J.M. Dochy Stand van zaken - NOE Aanwezigheid (> 2 ppb) van Prednisolone bij varkens 2009: 2 (187 stalen in controleplan)

Nadere informatie

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1 Activiteitenverslag 2015 Administratieve boetes Cel administratieve boetes 1 Overzicht Statistieken en tendensen Alternatieven voor de administratieve boete What s new? Cel administratieve boetes 2 Aantal

Nadere informatie

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

DE JUSTITIEHUIZEN. De sociale studie

DE JUSTITIEHUIZEN. De sociale studie DE JUSTITIEHUIZEN De sociale studie INLEIDING U wil dat uw kind één op de twee weken bij u verblijft maar uw ex-partner verzet zich daartegen U en uw ex-partner slagen er niet in om samen beslissingen

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Politierechtbanken Met

Nadere informatie

Politierechtbanken. Gegevens 2015

Politierechtbanken. Gegevens 2015 Politierechtbanken Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Politierechtbanken en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering

Nadere informatie

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk?

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Studiedag CPS Beheren van de publieke ruimte 19 november, Mechelen Koen Van Heddeghem Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Historiek GAS VVSG onderzoek

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

Alternatieven voor voorlopige hechtenis

Alternatieven voor voorlopige hechtenis De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Alternatieven voor voorlopige hechtenis U hebt een feit gepleegd dat strafbaar is met een gevangenisstraf

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Eerstelijnswerking

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Eerstelijnswerking De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Eerstelijnswerking Heeft u moeilijkheden met Justitie? Stelt u zich vragen omtrent uw echtscheiding?

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015 Rechtbanken van Koophandel Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van koophandel en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. De autonome werkstraf

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. De autonome werkstraf De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen De autonome werkstraf De autonome werkstraf bestaat uit een aantal uren onbezoldigd werk ten

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) Deel FOD

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) Deel FOD Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel FOD 1 Inhoud Federale staat: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu... 3 1. Voorstelling FOD... 3 2. Projecten

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan ( ): impact op de politie. HCP Frans Geysels

Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan ( ): impact op de politie. HCP Frans Geysels Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan (2016-2019): impact op de politie HCP Frans Geysels Kadernota Integrale Veiligheid Cluster Leefmilieu Gewestelijke veiligheidsfenomenen strijd

Nadere informatie

Identificatie en registratie paarden

Identificatie en registratie paarden 1 Identificatie en registratie paarden Eline Praet FOD Volksgezondheid Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG4 - Sanitair beleid dieren en planten 2 Wettelijke basis - Europese uitvoeringsverordening

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2015 P.15.0003.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0003.N E H J V G, veroordeelde, verzoeker tot herziening, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Politierechtbanken Met

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-21), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie 1 Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering De Wet van 30 juni 1971betreffende de administratieve geldboeten,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2006-2007 4 juli 2007 ONTWERP VAN DECREET tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1208 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1 Activiteitenverslag 2011 Administratieve boetes Cel administratieve boetes 1 Overzicht Regelgeving Statistieken en tendensen Alternatief voor de administratieve boete Boete in verhouding tot risico voor

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 1 december 2015 ADVIES 2015-94 Over de weigering om toegang te verlenen tot de inspectierapporten

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4 HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 2013 2014 Input Hangende zaken op 1/1 9.682 9.856 9.408 Nieuw ingeleide zaken 3.973 3.821 3.737 Totaal 13.655 13.677 13.145 Tussenarresten 605 586 514 Output Eindarresten

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Politieparket Met dank

Nadere informatie

1. a) Is de controlerende dienst van de VDAB inmiddels volledig actief? c) Ervaart de dienst in zijn opstart praktische problemen of kinderziekten?

1. a) Is de controlerende dienst van de VDAB inmiddels volledig actief? c) Ervaart de dienst in zijn opstart praktische problemen of kinderziekten? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 738 van EMMILY TALPE datum: 7 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Controlerende rol In Het Belang van Limburg van 6

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Politieparket Met dank

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017

nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN De Lijn - Geweldplegingen tegen

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

Dopingbestrijding in Vlaanderen

Dopingbestrijding in Vlaanderen Dopingbestrijding in Vlaanderen Dr. Hans Cooman Eupen, 30 september 2006 Basisprincipe de gezondheid van de sporter moet beschermd worden en elke sporter moet met gelijke wapens kunnen strijden Het huidig

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

1.1 Ontstaan. Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren

1.1 Ontstaan. Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren 1.1 Ontstaan Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren Andere aanpak nodig met strafrechterlijk optreden en hoge boetes 1.2 Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Toezicht, proces-verbaal, stakingsbevel en administratieve geldboete

Toezicht, proces-verbaal, stakingsbevel en administratieve geldboete Toezicht, proces-verbaal, stakingsbevel en administratieve geldboete Prof. Dr. Geert Van Hoorick Hoofddocent Universiteit Gent, Vakgroep Publiekrecht Advocaat te Gent Het nieuwe Vlaamse stedenbouwkundige

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Persconferentie 2

Nadere informatie