Vlak voor de start van de meivakantie verschijnt deze 17 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg! 7. Handelingsgericht Integraal Arrangeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlak voor de start van de meivakantie verschijnt deze 17 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg! 7. Handelingsgericht Integraal Arrangeren"

Transcriptie

1 Nieuws van de Wijnberg 17 Nieuws van de Wijnberg 17 Uitgave: 24 april 2015 Vlak voor de start van de meivakantie verschijnt deze 17 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg! In deze editie van Nieuws van de Wijnberg passeren diverse boeiende thema s en Wijnbergontwikkelingen de revue. Veel leesplezier toegewenst! Mart Seerden - Directeur-bestuurder de Wijnberg 1. VSO ontwikkelingen 2. L-O-M-S betrokkenheidsonderzoek 3. Werken met arrangementen 4. Inloopmiddag KEC Roermond 5. Landelijke conferentie 6. Master SEN 7. Handelingsgericht Integraal Arrangeren 8. Leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling 9. Even voorstellen 10. Recensie 11. Om niet te vergeten Waarom is pedagogische tact zo belangrijk in het handelen van onderwijsprofessionals? Het houdt de ruimte van een kind in stand, het beschermt wat kwetsbaar is, het voorkomt pijn, het maakt héél wat kapot is, het versterkt wat goed is, het onderstreept wat uniek is en het ondersteunt persoonlijke groei. (Max van Manen Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen, 2014) 1

2 VSO ONTWIKKELINGEN Vorig schooljaar zijn we gestart met een verdere doorontwikkeling van het VSO met als doel het VSO binnen onze Onderwijsexpertise naar een hoger niveau te tillen. Een brede groep van medewerkers en interne en externe deskundigen worden betrokken bij dit proces. Om te komen tot het plan van aanpak hebben er diverse overlegmomenten en onderzoekspaden plaats gevonden: Opdrachtgesprek kaders en richting; de kwaliteitsindicatoren vanuit de Onderwijsinspectie zijn als leidraad genomen en aangescherpt. Vanuit hier is een actieteam ingericht. Er heeft een bijeenkomst met sleutelfiguren en een interne nulmeting plaatsgevonden op basis van het waarderingskader VSO uit De kwaliteitsindicatoren zijn aan personen (professionals) gekoppeld. Er hebben VSO-werkdagen plaatsgevonden op basis van de opgestelde kwaliteitsindicatoren. Er is samen met sleutelfiguren geëvalueerd en bijgesteld. Er werden Wereldcafé-momenten ingepland rondom vier thema s (leerinhouden pedagogisch klimaat rapporteren stage&praktijk) met sleutelfiguren, ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers vanuit het Full Service Centrum. Wijnbergmedewerkers hebben collegiale werkbezoeken gebracht aan de VSOscholen de Zwengel en de Korenaer. De regiegroep VSO is in de complete breedte aan de slag gegaan met het thema stage. Binnen het VSO is het gehele proces zichtbaar gemaakt voor leerlingen, ouders/verzorgers, bezoekers en overige geïnteresseerden. Thema s die binnen het plan van aanpak aan bod komen zijn onder andere: ontwikkelingsprofiel data in beeld analyse van gegevens pedagogische opdracht gedragsclassificatie fasemodel sociaal-emotionele ontwikkeling leerlijnen leerkrachtvaardigheden inrichting klas /gebouw / unit leerling leert leraar kernvakken -uitstroomprofiel geplande onderwijstijd instructie leerstof taakgerichte werksfeer leerlingen actief betrekken bij onderwijsactiviteiten toetsing certificering leerlingvolgsysteem differentiatie in aanbod / instructie / verwerking / onderwijstijd / aanpak leerroutes uitstroombestemming L-O-M-S BETROKKENHEIDSONDERZOEK DE UITKOMSTEN In week 11 vond het L-O-M-S Betrokkenheidsonderzoek plaats onder leerlingen, ouders, medewerkers en stakeholders. De betrokkenheid was groot en de vragenlijsten zijn massaal ingevuld. Aan de hand van de informatie die vrij komt meten wij de brede betrokkenheid en tevredenheid en zetten deze informatie in om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen, vergroten en versterken. Op dit moment worden de ingevulde vragenlijsten verwerkt door Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek (BvPO). Zodra de uitkomsten bekend zijn, zullen deze breed gedeeld worden. Voor tussentijds nieuws verwijzen wij naar onze website 2

3 WERKEN MET ARRANGEMENTEN Elke Unit is dit schooljaar gestart met het uitwerken van een arrangement. In deze editie van nieuws van de Wijnberg worden de arrangementen van twee van onze Units beschreven. Unit aanvangsgroep middenbouw - bovenbouw Naam van het arrangement: CEIK op Kunst (CEIK = creatief enthousiasme inspiratie kennismaken) Dit arrangement wordt binnen de Unit vormgeven aan de hand van de leerlijn Kunstzinnige oriëntatie tekenen en handvaardigheid. Expressie en fantasie Materialen en technieken Tekenen en verven Werkstukken en kunst bekijken Binnen de Unit is een planning opgesteld, waarbinnen drie niveaugroepen zijn ontwikkeld. Er wordt één activiteit per week uitgevoerd. Activiteiten worden gekoppeld aan de doelen van de leerlijn. Het volledige arrangement is aangevuld met kopieerbladen en kijkkaarten en daarnaast is er een leskist in ontwikkeling met materialen om dit thema verder uit te diepen. Thema: kennismaken Thema: creatief Thema: inspiratie Thema: enthousiasme Unit AG-MB-BB Gezamenlijke opening Gezamenlijke afsluiting Aanvangsgroep (AG) Van beroep: Een appeltje om in kunstenaar! te bijten Dit bestaat toch niet Tekenen met letters Middenbouw (MB) Hoe rood is rood? Een stoel om op te zitten Kleur en werkelijkheid Toveren met ruimte Bovenbouw (BB) De keuze van de kunstenaar Een hoop rommel Een groeiend gebouw De kunst van het versieren Unit onderbouw-aanvansgroep Naam van het arrangement: het Wijnberg Kookfestijn Dit arrangement wordt binnen de Unit onderbouw-aanvangsgroep uitgevoerd, waarbij het accent ligt op voeding en koken, maar ook aandacht is voor de activiteiten eraan voorafgaand en erna zoals boodschappen doen, uitserveren en opruimen en afwassen. Als eindproduct wordt een kookboek met foto s, recepten en activiteiten ontworpen. Er worden externe experts ingezet zoals een kok, een diëtiste en een boer/tuinder. Bij de uitvoering van dit arrangement wordt gebruik gemaakt van de leerlijn Leren leren en Mens en wereld. Leren leren: taakaanpak, uitgestelde aandacht en hulp vragen, zelfstandig doorwerken, samenwerken en reflectie op werk Mens en wereld gezond leven: gezond leven-voeding De instructielessen vinden plaats in het praktijklokaal. Een keer in de maand wordt er met de leerlingen gekookt onder begeleiding van een onderwijsassistent en ouders/verzorgers. Locatie Venlo en Locatie Venray onderbouw (OB) en aanvangsgroep (AG) Maand april Maand mei Maand juni Maand juli Pannenkoeken bakken Gezond tussendoortje (fruitspies) Warm gerecht in de oven (pasta en nasi) Wereldgerecht Toetsing en rapportage vindt in beide Units als volgt plaats: De leraar beoordeelt het proces en product De leerling beoordeelt het proces en product De leerling reflecteert op eigen handelen tijdens en na het proces De leerling presenteert het eindproduct Het proces wordt vastgelegd (foto, beeld, logboek) in het Portfolio van elke leerling Er vindt evaluatie plaats op de gestelde doelen in het Ontwikkelingsprofiel 3

4 INLOOPMIDDAG KEC ROERMOND Op vrijdagmiddag 27 maart j.l. vond de open inloopmiddag voor toekomstige medewerkers en omwonenden van het Kennis- en Expertisecentrum in Roermond plaats aan de Kasteel Hillenraedstraat. Na een centraal ontvangst, een welkomstwoord en toelichting op de voortgang van de bouw door verschillende bouwcommissies, werd er in groepen een rondleiding verzorgd en uitleg gegeven over de verschillende ruimtes in het gebouw. Op de begane grond namen we een kijkje in de centrale hal, de aula met podiumtrap, de verschillende spreekkamers, de leefgroep en het SO-domein met de vijf stamgroepen. Ook de keuken en de praktijkruimtes zoals techniek waren te zien. Op de eerste verdieping bevinden de kantoortuin, de praktijklokalen en het VSOdomein met wederom vijf stamgroepen, de leefgroep, spreekruimtes, de cockpits en de gedeelde teamkamer. In het soutterain was de grote sporthal al ver gevorderd met vier kleedruimtes en verschillende therapieruimtes zoals speltherapie, fysiotherapie, motoriekzaal en een fittnessruimte. de ruimte sporthal een stamgroep in het domein de podiumtrap in de centrale aula een doorblik in het domein Meer informatie en beeldmateriaal is te vinden op: LANDELIJKE CONFERENTIE Het Landelijk Platform Onderwijs & Jeugdzorg (LPOJ) organiseert een landelijk congres, getiteld 'Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?', over de opbrengsten, kansen en risico s in de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdhulp. Dit congres vindt plaats op 1 juni a.s. in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De Wijnberg en de Mutsaersstichting hebben zich opgegeven als Full Service Centrum vanuit de good practice samenwerking en is als één van de deelnemers uitgekozen om deel te nemen aan dit congres. Onderwijs en jeugdhulp werken in de praktijk en op beleidsniveau steeds meer samen voor een passend en samenhangend aanbod voor jeugdigen en opvoeders. Toch zijn goede en veelbelovende samenwerkingsprogramma s en bestuurlijke aanpakken weinig bekend en worden deze te weinig gedeeld en benut. Ook de vertaling in opleidingsprogramma s is niet vanzelfsprekend. Maar er zijn meer redenen voor de organisatie van dit landelijk congres. Bij transities is vaak de waan van de dag leidend. Daardoor kunnen beproefde aanpakken onder druk komen te staan, net als de aandacht voor de beoogde vernieuwing (preventie, integratie van dienstverlening et cetera). Als Full Service Centrum werken wij bijna 40 jaar samen in Noord- en Midden-Limburg. Tijdens dit landelijke congres presenteren we twee praktijkvoorbeelden die in de rest van Nederland relatief onbekend zijn. In ongeveer 14 parallelzalen zullen 120 sprekers nieuwe initiatieven in samenwerking Onderwijs-Zorg presenteren. De diverse presentatoren zullen door middel van tafelgesprekken, posterpresentaties, duopresentaties en vragenrondes inspirerende voorbeelden vans amenwerkling in de praktijk van (speciaal) onderwijs en jeuhdhulp aan de orde laten komen. Titel: Een feest van talent & (h)erkenning Organisatie: Onderwijsexpertise de Wijnberg SO / VSO en Mutsaersstichting Doelgroep: SO / VSO Soort sessie: Duopresentatie De Mutsaersstichting en de Wijnberg vormen samen een Full Service Centrum voor (sociale) kindergeneeskunde, steun bij complexe opvoedingsvraagstukken, psychiatrische zorg voor jeugdigen en volwassenen, speciaal onderwijs (SO en VS), aanpak huiselijk geweld, vrouwenopvang, opleidingen en onderzoek. Wij werken intensief samen vanuit de gedachte Een kind een gezin een plan! en zien het als onze opdracht om onze cliënten /leerlingen, zo mogelijk in kort-tijdelijke trajecten van Zorg & Onderwijs - Onderwijs & Zorg, na verloop van tijd weer optimaal kunnen participeren in de maatschappij. Talenten en mogelijkheden van ieder individueel kind/jeugdige vormen de basis waarop wij Onderwijs-Zorgarrangementen ontwerpen. Kernwoorden zijn: kleurrijk, zintuigen en intelligenties inzetten, eco-educatie & eco-health, ruimte voor regie, binnen en buiten, talent = fundament, pedagogische opdracht, leergeschiktheid en handelingsgericht integraal educatief ontwerpen. Je bent welkom voor ervaringsverhalen, voorbeelden én resultaten vanuit Zorg én Onderwijs - Onderwijs én Zorg, voor elke doelgroep! Meer informatie: 4

5 MASTER SEN Aan het begin van dit schooljaar is een tiental medewerkers gestart met het opleidingstraject Master SEN (Special Educational Needs). Dit Master-HBO traject wordt deels op onze eigen locatie aangeboden. Onze medewerkers studeren af in diverse richtingen op het gebied van leren of gedrag. De bijeenkomsten Praktijkgericht Onderzoek leerden de deelnemers wat een wetenschappelijk onderzoek inhoudt, hoe het schrijven van een onderzoeksplan plaats kan vinden en hoe een onderzoek opgezet wordt. Daarnaast zijn er dit jaar verschillende modules gevolgd zoals Orthopedagogiek, Gedragsontwikkeling, Probleemgedrag, Geletterdheid en Autisme. Een aantal collega s heeft ook de module Leren en Professioneel handelen gevolgd. Deze module is opgebouwd uit vijf onderwerpen: 1: Effectieve instructie 2: Tijd in het onderwijs 3: Omgaan met verschillen 4: Pedagogisch handelen en leren motiveren 5: Relatie handelingsgericht en doelgericht werken aan opbrengsten Bij de bijeenkomsten rondom het onderwerp Omgaan met verschillen vond uitleg plaats over omgaan met verschillen in leeftijd, sekse, milieu of etnische herkomst, maar ook verschillen in intelligentie en persoonlijkheid en in kenmerken, zoals prestatie, leerstijl en motivatie. Tegemoet komen aan verschillen kan onder andere plaatsvinden door Handelingsgericht Integraal Arrangeren. Hiertoe is er voor alle medewerkers van de Wijnberg een HIA-schrift ontwikkeld. Lees bij het volgende onderdeel hierover verder. Binnen de werkbijeenkomst konden de deelnemers data in beeld brengen en deze wegzetten in conclusies en aanbevelingen voor de praktijk. De deelnemers aan dit Mastertraject analyseerden eerst de toetsresultaten van één domein/vakgebied en gingen vervolgens na welke conclusies ze hieruit konden trekken en welke aanbevelingen ze (hadden) kunnen doen. De analyse, conclusies en mogelijke aanbevelingen werden vervolgens met collega s gedeeld. HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN De Wijnberg-kijkbril bezit 3 belangrijke accenten om het Unitproces te beschouwen. Die accenten staan in volgorde van belangrijkheid! De 3 accenten vormen het fundament van het primaire proces in de unit: Wat is de onderwijsbehoefte van de leerlingen in onze unit / ons team? Hoe organiseren we de professionele capaciteit daar rondom heen? Wat vraagt dit van de professionele attitude van ieder van de unit/teamleden? Bij de Wijnberg wordt gebruik gemaakt van het HIA-schrift om de routering van instroom doorstroom uitstroom helder in beeld te brengen. De instroom kan vanuit twee kanten plaatsen vinden; vanuit de zorg en vanuit het onderwijs. Indien een kind bij de zorg aangemeld wordt, kan er op enig moment de module onderwijs in beeld komen. Indien een kind aangemeld wordt via de Wijnberg, treedt onze routering instroom-doorstroom-uitstroom in werking en wordt er altijd de lijn gelegd met de zorgpartner binnen het Full Service Centrum. Bij de doorstroom is het Ontwikkelingsprofiel van de leerling het uitgangspunt. Er wordt bekeken of bij binnenkomst van een leerling het beginniveau in beeld is, of de doelen SMART geformuleerd zijn (specifiek-meetbaar-acceptabel-realitisch-tijdsgebonden) en of de doelen met de eruit voortvloeiende actiepunten passend zijn vanuit de behandeldoelen die vanuit de zorg gesteld worden. Bekeken wordt of de leerling naast het basisaanbod nog wat extra s nodig heeft (verrijking of ondersteuning) en of het uitstroomperspectief goed in beeld gebracht is. Bij de uitstroom wordt bekeken welke vorm van nazorg er eventueel nodig is. Er wordt gecheckt wat dit van ons vraagt in de eerste drie weken van de uitstroom, de periode tot drie maanden en een jaar erna. Bij de school waar het kind naartoe uitstroom wordt in het kader van de bestendiging de leerling nog enige tijd gevolgd. Daartoe willen we weten of uitgestroomde leerlingen op de goede plek terecht gekomen zijn, of ons schooladvies kloppend is geweest en of leerlingen op de nieuwe school op het verwachte niveau terecht gekomen zijn. 5

6 LEERLIJN SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING Binnen onze Onderwijsexpertise wordt veel waarde gehecht aan het sociaal-emotioneel functioneren van onze leerlingen. Binnen de Wijnberg lag de wens om nog gerichter, systematischer en concreter te werken aan deze brede ontwikkeling bij leerlingen. Hiertoe is onlangs de leerlijn van sociaal-emotionele ontwikkeling (seo) geïntegreerd binnen het onderwijsleerproces. In de fase vooraf werd breed onderzoek gedaan waarbij diverse medewerkers betrokken zijn. Er is bekeken hoe de verbinding gelegd kan worden vanuit de leerlijn naar de gedragsclassificatie en het fasenmodel vanuit het Full Service Centrum, in hoeverre de leerlijn past het Leerlingvolgsysteem van zowel SO als VSO en welke onderdelen binnen de leerlijn passend zijn voor onze doelgroep van 4 tot 18 jaar. Eerder werkten we reeds met de Puntjes van de week die opgesteld zijn vanuit deze zelfde leerlijn. Oftewel, de leerlijn was niet geheel onbekend bij onze medewerkers en leerlingen. We hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om de leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit het CED te gebruiken. De thema s vanuit deze leerlijn zijn op verschillende niveaus ingedeeld, waaraan concrete werkdoelen gekoppeld zijn. SO Leren leren - Taakaanpak - Uitgestelde aandacht / hulp vragen - Zelfstandig (door)werken - Samenwerken - Reflectie op het werk Zelfbeeld - Jezelf presenteren - Een keuze maken - Opkomen voor jezelf Sociaal gedrag - Ervaringen delen - Aardig doen - Omgaan met ruzie VSO Sociaal emotionele ontwikkeling - Betrokkenheid - Welbevinden - Sociaal initiatief - Sociale flexibiliteit - Sociale autonomie - Impulsbeheersing - Inlevingsvermogen Leren leren: - Ervaringen delen - Computer/tablet/smartphone gebruiken - Televisie/DVD gebruiken - Relevante informatie zoeken en gebruiken - Alfabet gebruiken Leren taken uitvoeren - Opkomen voor jezelf Leren functioneren in sociale situaties - Omgaan met gevoelens - Respectvol en verantwoordelijk omgaan met anderen - Omgaan met je mogelijkheden/beperkingen - Omgaan met conflicten De leerlijnen voor zowel SO als VSO zijn inmiddels aan ons Leerlingvolgsysteem gehangen. Bij het opstellen van elk Ontwikkelingsprofiel worden de doelen vanuit de leerlijn seo opgenomen. Iedere medewerker heeft zich verdiept in de leerlijn en laat in voorbereiding en planning terugzien hoe er binnen de Unit en klas mee gewerkt wordt.de doelen vanuit de leerlijn seo zijn onderwerp van gesprek met leerlingen, ouders/verzorgers, interne besprekingen en met zorgpartners. In september 2015 wordt het gebruik van deze leerlijn met onze medewerkers geevalueerd en worden bijstellingen gedaan. 6

7 EVEN VOORSTELLEN Naam: Jeroen de Mol Functie: Leraar Locatie: Venlo Hallo allemaal, Ik ben Jeroen de Mol, 25 jaar oud en woon in Reuver. Nadat ik in juni 2014 ben afgestuurd als leraar (Pabo Sittard) ben ik aan de slag gegaan als leraar op de Wijnberg. Na de herfstvakantie ben ik begonnen met mijn eigen klas MB-BB-b. Ik sta met veel plezier voor de klas en middels mijn enthousiasme ga ik er samen met de kinderen een leuk jaar van maken. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden bij vrienden, ik speel beachvolleybal en doe aan boksen. Mijn droom is om de wereld te zien en ik maak dan ook regelmatig een reis. Mocht je meer over me willen weten, loop dan gerust een keertje binnen in de klas MB-BB-b op de locatie in Venlo. Naam: Ilse van de Mosselaar Functie: Leraar Locatie: Venlo Beste lezers, Ik ben Ilse van de Mosselaar, 40 jaar en woon in Mierlo. Samen met mijn man hebben wij 3 zonen. We bezoeken graag een museum, eten gezellig met vrienden, gaan wandelen of fietsen. Ook gaan we graag op vakantie, we zijn dan sportief bezig, gaan de natuur in of bezoeken mooie plaatsjes. Na jaren bij de Rabobank gewerkt te hebben, heb ik besloten om mijn baan op te zeggen om mijn droom in vervulling te laten gaan. Zo ben ik 6 jaar geleden aan de lerarenopleiding begonnen. Een beslissing waar ik geen spijt van heb gehad. Na het behalen van mijn diploma heb ik op verschillende scholen ingevallen, vooral in het speciaal onderwijs. Zo ben ik ook bij de Wijnberg terecht gekomen, eerst losse dagen op oproepbasis en sinds een jaar 3-4 dagen per week. Ik werk in alle klassen. Als een leraar buiten de klas werkzaamheden heeft, neem ik de zaken in de klas over. Zo werk ik zowel op het SO als op het VSO. Die afwisseling spreekt mij heel erg aan. Op deze manier leer ik ook veel over hoe er bij de Wijnberg gewerkt wordt en de ontwikkeling die de school doormaakt. Maar ik leer ook veel leerlingen kennen! Mocht je nog vragen hebben, zoek me op en ik beantwoord ze graag! Naam: Anne Gielen Functie: Onderwijsassistente Locatie: Venlo Hallo allemaal, Ik ben Anne Gielen, 26 jaar oud en ik woon in Venlo. Ik 2009 ben ik afgestudeerd aan de Gilde opleidingen in Venlo. Nadat ik afgestudeerd was heb ik een jaar als au-pair gewerkt in Amerika. Toen ik eenmaal terug was heb ik meerdere dingen gedaan zoals in de horeca gewerkt maar ook nog gereisd. Uiteindelijk ben ik toch weer in het wereldje van de zorg terecht gekomen. Ik heb 2 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt als activiteiten/woonbegeleidster. In 2009 heb ik mijn afstudeerstage binnen de Wijnberg gedaan, in september 2014 toch gesolliciteerd bij de Wijnberg omdat ik de stage als erg leuk ervaren heb. In oktober 2014 ben ik begonnen als onderwijsassistente in de onderbouw en middenbouw in Venlo. Tot nu toe vind ik het erg leuk en is iedere dag weer een leerzame en interessante dag. In mijn vrije tijd onderneem ik graag iets met vriendinnen en maak ik muziek bij een harmonie. Wil je nog meer weten, loop gerust binnen! Groetjes Anne 7

8 RECENSIE Boeken zijn er voor iedereen. In deze editie wederom een bijdrage voor jong én oud! Titel: Begeleiden van actief leren (Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking) Schrijver: Linda van den Bergh en Anje Ros ISBN-nummer: Leeftijd: Pabo-studenten / studenten aan een lerarenopleiding Uitgave met een actueel thema in het (basis)onderwijs: kinderen stimuleren om zelf eigenaar te worden van hun leerproces. Dat gebeurt door als leerkracht beredeneerd en doelgericht in te spelen op actieve leervormen met en voor kinderen - die actieve leervormen worden geschraagd door zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden als samenwerking, communicatie, ICT-vaardigheden, kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen. Theorie en praktijk wisselen elkaar op een hele praktische manier af in deze heldere handreiking. Checklists, tools, vlotte overzichten en schematische weergaven vangen de theorie en geven de student / leraar handvatten voor zelfstudie en het bruikbaar inrichten van de eigen praktijk. Met leer- en reflectievragen, literatuurverwijzing, uitgebreid register. Aan deze publicatie is een verrijkende website verbonden (www.coutinho.nl/begeleidenvanactiefleren), waar via een bijgevoegde code ingelogd kan worden. Voorbeeld van een theorie en praktijk, van de hand van twee goed ingevoerde onderwijsprofessionals, die er inhoudelijk werkelijk toe doet in hedendaags onderwijsland. Mart Seerden 19 maart 2015 Titel: Game over? Start opnieuw! (Sport en autisme - Verhalen, tips en spelletjes) Schrijver: Elise Haarman ISBN-nummer: Leeftijd: 9 jaar t/m 12 jaar Uitermate praktische uitgave (slappe kaft), ter begeleiding van kinderen met een vorm van autisme die graag willen sporten. Een boek met 12 herkenbare verhalen en tientallen handreikingen, waarin thema's als een sportclub kiezen, je sporttas inpakken, wedstrijdvoorbereiding, omgaan met regels, rustig blijven, omgaan met verliezen, praten over jezelf, of spelen in een speciaal team, vol inlevingsvermogen in de autistische belevingswereld van kinderen, gepresenteerd worden. Enerzijds in verhalende vorm en anderzijds voorzien van tal van tot reflectie uitnodigende doe-opdrachten, stappenplannetjes en overzicht biedende 'tools'. Kinderen vanaf ca. 9 jaar zullen dit boek zelf kunnen lezen, hoewel het aanbeveling verdient om de behandelde thematiek ook thuis, bij de sportclub, of in school met groepjes kinderen door te nemen, te bespreken, of van eigen ideeën te laten voorzien. De tekst en de begeleidende suggesties zijn helder en relevant en uitermate bruikbaar. Het kan bijna niet anders of de auteur is eenervaringsdeskundige op dit terrein. Met cartoonachtige zwart-wit illustraties en Lijst met moeilijke woorden. Voortreffelijke publicatie! Mart Seerden 13 maart

9 OM NIET TE VERGETEN Groene donderdagen Op 16 april hebben alle leerlingen die tijdens de voorgaande Groene Donderdagen een eigen plantje hebben gepoot, dit verpoot en een plekje geven in de grote moestuin. Na een geslaagde periode van deze Groene Donderdagen, het eerste poten van eigen plantjes, een wandeling met Artemisia en een spel in het bos, maken we nu de stap naar de volgende groene periode. De volgende Moestuindagen vinden plaats op 21 mei, 28 mei en 04 juni Iedere klas krijgt een eigen stuk moestuin ter beschikking om te poten, te verzorgen en te oogsten. Ook aan de nevenevestigingen is gedacht. In Wessem wordt er gewerkt met mobiele bakken die door onze VSO-leerlingen zijn gemaakt. Deze bakken worden versierd, geschilderd en in gebruik genomen voor het poten/zaaien/verzorgen door de leerlingen en cliënten van het Full Service Centrum in Wessem. De mobiele bak kan na de zomervakantie mee overgaan naar het KEC Roermond. Ook op de locaties Weert en Venray worden mobiele bakken in gebruik genomen. Naast alle geplande Groene Activiteiten gaan we een en ander vastleggen, koppelen aan leerlijnen, borgen en een structurele plek geven binnen het Onderwijsprogramma. Meer weten? Neem gerust contact met ons op via Webshop De Webshop is wederom uitgebreid met onder andere interieur- en woonaccessoires. Neem zeker een kijkje naar de diverse producten die onze leerlingen eigenhandig gemaakt hebben en via de webshop verkopen. Nieuw in de verkoop zijn een kapstok, sleutelkastje en plantenbak. Zie onderstaand de foto s van deze producten. Via onze website kunt u de webshop bereiken. STAUT (Steunpunt AUTisme) STAUT gelooft in de kansen, mogelijkheden én talenten van alle kinderen en is toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar informatie over autisme - in de allerbreedste zin! Wij gaan graag, samen met u - en ieder die ons nodig heeft - op zoek naar antwoorden die passen bij uw vragen. Heeft u als professional, ouder/verzorger, buurtgenoot, oma/opa, vriendje of als kind/jongere zelf vragen over bijvoorbeeld autisme in het algemeen, onderwijs, opvang of dagbesteding? Wij helpen u graag verder en staan dagelijks voor u klaar! Op 2 april 2015 was het Wereld Autisme dag. In de week van 28 maart tot en met 4 april vonden landelijk allerlei acties en activiteiten plaats. Ook STAUT deed mee in de vorm van een tentoonstelling tijdens het Voorjaarsfeest. Heeft u deze dag geen kennis kunnen maken met STAUT? Geen probleem! Met al uw vragen kunt u via het contactformulier op onze website contact opnemen met een van onze medewerkers. STAUT is tevens telefonisch bereikbaar op dinsdagmiddag van uur tot uur en op vrijdagochtend van uur tot uur via telefoonnummer Namens alle medewerkers van de Wijnberg wensen wij iedereen een prettige meivakantie toe! Deze editie werd mede mogelijk gemaakt door: Mart Seerden, Monique Hopman, Jos Mangnus, Christel Siekman, Charles Coppens, Rianne Heitzer, Hannelore Rubie, Suzan Mulders, Joyce Peters, Sanne van de Pasch, Imke Brands, José Engels, Jeroen de Mol, Ilse van de Mosselaar, Anne Gielen. Bregje Salemans Lid IM&O en Aandachtsfunctionaris Regie&Beleid de Wijnberg Interesse om mee te helpen bij de tot standkoming van de volgende editie van Nieuws van de Wijnberg? Laat het ons weten! 9

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs 2 Inleiding Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken zijn naast het onderwijs in taal en rekenen belangrijk in het lesaanbod.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Koers in zicht! Visie, werken in units Kernconcepten

Koers in zicht! Visie, werken in units Kernconcepten Astrid van den Hurk Koers in zicht! Visie, werken in units Kernconcepten De Toverbal, Venray Hoe leren kinderen? De wereld rondom ons In ons hoofd De boekenwereld op school 2. Bostypen Men onderscheidt

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven De basisschool is de brug naar de toekomst. Een

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Na het vieren van het Wereldfeest en vlak voor de start van de Kerstvakantie, verschijnt deze 16 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg!

Na het vieren van het Wereldfeest en vlak voor de start van de Kerstvakantie, verschijnt deze 16 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg! Nieuws van de Wijnberg 16 Nieuws van de Wijnberg 16 Uitgave: 18 december 2014 Na het vieren van het Wereldfeest en vlak voor de start van de Kerstvakantie, verschijnt deze 16 e uitgave van Nieuws van de

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

Vlak voor de start van de zomervakantie verschijnt deze 18 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg!

Vlak voor de start van de zomervakantie verschijnt deze 18 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg! Nieuws van de Wijnberg 18 Nieuws van de Wijnberg 18 Uitgave: 16 juli 2015 Vlak voor de start van de zomervakantie verschijnt deze 18 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg! In deze editie passeren wederom

Nadere informatie

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21.

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21. Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van alle wetenswaardigheden binnen onze school. 09-09-2015 Agenda Donderdag 10-9-2015 Kennismakingsdag onderbouw tot 11-9-2015 Kind/ouder gesprekken Maandag

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind SCOL Sociale Competentie Observatielijst Analyse doelen Jonge kind Maart 2013 Verantwoording 2013 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Vlak voor de start van de hersftvakantie verschijnt deze 19 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg!

Vlak voor de start van de hersftvakantie verschijnt deze 19 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg! Nieuws van de Wijnberg 19 Nieuws van de Wijnberg 19 Uitgave: 22 oktober 2015 Vlak voor de start van de hersftvakantie verschijnt deze 19 e uitgave van Nieuws van de Wijnberg! In deze editie passeren wederom

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

2013 -. IC T Beleidsplan

2013 -. IC T Beleidsplan 2013 -. IC T Beleidsplan 0 Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3... 3 Plan van aanpak... 3... 3 Schooljaar 2014-2015... 5

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LEEUWERIK EN DE TRIVIANT SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LEEUWERIK EN DE TRIVIANT SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LEEUWERIK EN DE TRIVIANT SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK Plaats : Neede BRIN-nummer : 18QP Onderzoek uitgevoerd op : 17 en 18 maart 2011 Rapport

Nadere informatie

Stage. op de St. Josephschool. Schooljaar 2015-2016

Stage. op de St. Josephschool. Schooljaar 2015-2016 Stage op de St. Josephschool Schooljaar 2015-2016 Algemene gegevens Adres: Disselplein 10, 3829 MD Hooglanderveen Tel. 033-2571205 E-mail: kbs.st.joseph@kpoa.nl Directeur: Gert de Wit Website: www.kbs-st-joseph.nl

Nadere informatie

Nieuws van de Wijnberg 15 Uitgave: 9 juli 2014

Nieuws van de Wijnberg 15 Uitgave: 9 juli 2014 Nieuws van de Wijnberg 15 Nieuws van de Wijnberg 15 Uitgave: 9 juli 2014 Voor de start van de zomervakantie en tegelijkertijd met de jaarlijkse Slotvergadering bij de Wijnberg, verschijnt alweer de 15

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14 : 25 maart 2015

Nieuwsbrief 14 : 25 maart 2015 BASISSCHOOL HET DAL Brede School Markeent St. Jozefslaan 102 6006 JN Weert Tel: 0495-534518 Nieuwsbrief 14 : 25 maart 2015 1. Agenda Datum tijd Voor wie Wat / Waar / Overige info Woe. 25 maart Alle groepen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor intern begeleiders, rekencoördinatoren en reken specialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid. Beleid en protocollen

Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid. Beleid en protocollen Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid Beleid en protocollen OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs De leeromgeving biedt het praktijkonderwijs, zijn leerlingen en docenten een volwaardig en betaalbaar

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Op 24 juni hebben we met elkaar gesproken over onze nieuwe aanpak van wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. We hebben op die avond geluisterd naar uw suggesties, maar ook naar

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Inleiding bij de handreiking

Inleiding bij de handreiking Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen Inleiding bij de handreiking 2 Inleiding bij de handreiking Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen: werken met MY POD Waarom aandacht

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN - Voortdurende groei (V)SO - Voortdurende groei wajong - Onvoldoende opvang voor jongeren in Weert: thuiszitters

Nadere informatie

WEEKBRIEF. Cursusjaar 2015-2016. d.d. 9 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker

WEEKBRIEF. Cursusjaar 2015-2016. d.d. 9 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 9 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 13 oktober Vrij i.v.m. studiedag 16 oktober continurooster i.v.m. herfstvakantie 16 oktober

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Conferentie VVE Arnhem Het Spel en de Knikkers

Conferentie VVE Arnhem Het Spel en de Knikkers Conferentie VVE Arnhem Het Spel en de Knikkers Over opbrengstgericht werken met jonge kinderen Wanneer: Tijdstip: Waar: Voor wie? Woensdag 4 juni 2014 13.30 17.00 uur MFC De Malburcht, Graslaan 97, Arnhem

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 23 september 2014 Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief nummer 2 23 september 2014 Pagina 1 van 4 Pagina 1 van 4 Inhoudsopgave Algemeen: Nieuwe Collega s Algemeen: Stagiaires SO: Kijkles gym SO: Kinderboekenweek Aerofitt Zutphen VSO Leerlingenraad Gebarentraining Ouderavond participatiewet Bijlage

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

Hoi allemaal, Groetjes, Kim

Hoi allemaal, Groetjes, Kim Even voorstellen Ik heet Harjon van den Poll, ben 38 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik ben creatief, ondernemend, sociaal en sportief. Mijn passie is om mensen te laten ervaren wat ze willen

Nadere informatie

Specialisatie VO/MBO. Beschrijving van de onderwijseenheden

Specialisatie VO/MBO. Beschrijving van de onderwijseenheden Jongeren op weg naar de volwassenheid maken een boeiende en soms ook verwarrende levensfase door. Je bent nog geen volwassene maar je wordt wel geacht je te gedragen naar de regels die de maatschappij

Nadere informatie

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig Jaargang 16 nr. 2 InfOventje 12 september 2012 Ouderinformatie IN DEZE INFO Martien Wijdeven afwezig Ouderpanel Gruitdagen Belangrijke data Estafettelezen Stage Nieuws uit de groepen Formulier estafettelezen

Nadere informatie

Belangrijke data voor de komende periode zijn:

Belangrijke data voor de komende periode zijn: Schoolbulletin de Wijnberg Schoolbulletin vierde editie 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de vierde versie van het Schoolbulletin 2014/2015 van de Wijnberg. Door middel van dit bulletin willen

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT Alphons Laudyschool Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 14UA OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 254088 Datum onderzoek : 16-17 december 2013 Datum vaststelling : 20 februari 2014

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Januari 2015 1 INHOUD De identiteit van het Kleurenorkest... 3 Het Didactische uitgangspunt:... 4 Natuurlijk Leren... 4 De Pedagogische PIJLERS:... 6 NLP: taalkracht...

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl EVEN LANGSZIJ OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER 39 e jaargang nr.1 Langszij 2015-2016 E-mail school Website obs.deboeier@obsdeboeier.nl www.obsdeboeier.nl E-mail Medezeggenschapsraad E-mail Ouderraad

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen een aanbod van de polikliniek in Doorwerth in samenwerking met scholengemeenschap De Brouwerij in Oosterbeek maart 2015 centrum voor

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Voor u ligt de tweede versie van het Schoolbulletin 2014/2015 van Onderwijsexpertise de Wijnberg SO / VSO.

Voor u ligt de tweede versie van het Schoolbulletin 2014/2015 van Onderwijsexpertise de Wijnberg SO / VSO. Schoolbulletin de Wijnberg Schoolbulletin tweede editie 2014/2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de tweede versie van het Schoolbulletin 2014/2015 van Onderwijsexpertise de Wijnberg SO / VSO. Door

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Belangrijke data voor de komende periode zijn: Maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober Vrijdag 28 november Studiemiddag Leerlingen middag vrij

Belangrijke data voor de komende periode zijn: Maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober Vrijdag 28 november Studiemiddag Leerlingen middag vrij Schoolbulletin de Wijnberg Schoolbulletin eerste editie 2014/2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de eerste versie van het Schoolbulletin 2014/2015 van de Wijnberg. Door middel van dit bulletin willen

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Talmaschool afdeling Athena

Talmaschool afdeling Athena Talmaschool afdeling Athena Augustus 2016 start Kind & Onderwijs Rotterdam met voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen aan de Talmaschool in Rotterdam. De Athena-afdeling is een nieuwe onderwijsvoorziening

Nadere informatie