SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE"

Transcriptie

1 SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Versie december

2 De brochure die nu voor je ligt, bevat informatie over onder meer het programma, de toelating en de kosten van het schakelprogramma en de master Sociologie die worden aangeboden door de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De (module)informatie in deze brochure wordt gegeven onder voorbehoud; je kunt aan de inhoud van deze brochure geen rechten ontlenen. Studenten melden zich middels het online webformulier aan voor de master Sociologie met het schakelprogramma, en kunnen worden geaccepteerd voor het schakelprogramma met als doel toegelaten te worden tot de master Sociologie. Vanwege de leesbaarheid wordt in deze gids echter gesproken van toelating tot het schakelprogramma

3 ALGEMENE INFORMATIE Het schakelprogramma Sociologie is een speciaal ontwikkeld programma voor hbo-afgestudeerden en degenen die een niet aan Sociologie verwante universitaire bachelor- of masteropleiding afgerond hebben en de master Sociologie willen volgen. Je meldt je aan voor het schakelprogramma Sociologie, met als doel toegelaten tot worden tot de master Sociologie. In het schakelprogramma maak je je de kennis en vaardigheden eigen die voor het volgen van de master noodzakelijk zijn. Na afronding van alle vakken van het schakelprogramma binnen twee jaar ontvang je een toelatingsverklaring voor de master Sociologie. Na voltooiing van de master Sociologie krijg je het masterdiploma en mag je de titel Master of Science in Sociologie voeren. Ingangseisen schakelprogramma Sociologie voor studenten met een hbo-diploma Met een hbo-bachelordiploma van een aan Sociologie verwante opleiding word je toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie. Niet elk hbo-diploma geeft dus toegang tot het schakelprogramma! De volgende hbo-diploma s bieden rechtstreeks toegang tot het schakelprogramma Sociologie: Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) Human Resource Management (HRM) / Personeel & Arbeid (P&A) Lerarenopleiding Maatschappijleer (tweedegraads) Journalistiek Heb je een ander hbo-diploma, dan beoordeelt de examencommissie Sociologie je aanmelding. Zij bepaalt of je op basis van je vooropleiding en motivatie wordt toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie. Ingangseisen schakelprogramma Sociologie voor studenten met een wo-diploma Met een wo-bachelordiploma word je vrijwel altijd toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie. Mogelijk krijg je op basis van je voorgaande wo-bachelor vrijstelling voor (een deel van) het schakelprogramma, bijvoorbeeld voor de methodologische vakken. Vanwege de toegenomen kosten voor schakelprogramma s, raden wij studenten aan al tijdens hun bachelorstudie voor te sorteren op de toelating tot de master Sociologie. Dat kan bijvoorbeeld door een minor Sociologie van 30 studiepunten te volgen tijdens je bacheloropleiding. Ben je geïnteresseerd in het voorsorteren tijdens je wo-bacheloropleiding of heb je vragen over mogelijke vrijstellingen, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur van de master en het schakelprogramma Sociologie mw. drs. Marieke van Leeuwen. Contactgegevens staat achteraan in deze gids. Doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderwijs HvA (met ingang van september 2013) Heb je op de Hogeschool van Amsterdam de Doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderwijs gevolgd en je diploma behaald? Dan word je toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie en krijg je 30EC vrijstelling. Je dient bij je aanmelding een kopie van je minorcertificaat te voegen, zodat het secretariaat van de opleiding Sociologie de vrijstellingen kan invoeren

4 Inschrijfvorm Studenten die het schakelprogramma volgen schrijven zich in Studielink in voor de Bachelor Sociologie (schakel). Deze inschrijfvorm geldt niet als een tweede bachelor. Met deze vorm van inschrijving heb je recht op een UvAnetID (UvA-mail) en toegang tot faciliteiten, waaronder Blackboard, SIS, computerfaciliteiten, studiezalen en de universiteitsbibliotheek. Je hebt ook recht op de voorzieningen van de DUO. Kosten en omvang van het schakelprogramma De kosten voor het schakelprogramma Sociologie 2015/2016 zijn afhankelijk van het aantal studiepunten dat gevolgd moet worden. Voor een schakelprogramma tot maximaal 30 studiepunten, wordt in het studiejaar 2014/ ,77 per studiepunt gerekend (namelijk een proportioneel deel van het regulieren collegegeldtarief). Voor een schakelprogramma van meer dan 30 studiepunten worden voor de 31 e tot 60 e studiepunt 63,53 per studiepunt in rekening gebracht. Voor een programma van 60 studiepunten betaal je dus 2859,- ( ). De betaling van het collegegeld voor het schakelprogramma verloopt via de Centrale Studentenadministratie van de UvA. Als je tussentijds stopt met het schakelprogramma Sociologie is restitutie in principe niet mogelijk, tenzij je wegens omstandigheden niet in staat bent geweest om het onderwijs te volgen (ter beoordeling aan de onderwijsdirecteur). Meer informatie over de procedure rond de betaling van het collegegeld krijg je na je aanmelding. Een uitzondering op bovenstaande is de deficiëntiecursus M&T, de Intensive Introduction Course to Research Methodology. De student betaalt hiervoor een vast bedrag ter hoogte van 600,-. Het bedrag moet uiterlijk 1 juli 2015 zijn bijgeschreven op de rekening van de faculteit. Restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld is niet mogelijk, ook als de student tussentijds afhaakt. Kosten master Sociologie Voor Nederlandse studenten die na afronding van het schakelprogramma Sociologie starten aan de master Sociologie geldt het reguliere collegegeldtarief. Kosten tweede bachelor- of masterdiploma Voor Nederlandse studenten die na afronding van het schakelprogramma Sociologie starten aan de master Sociologie geldt het reguliere collegegeldtarief. Let op: studenten die al een masterdiploma hebben behaald en starten aan een tweede master betalen hiervoor het zogenaamde instellingstarief in plaats van het wettelijk collegegeld. Indien je al een master- of doctoraaldiploma hebt behaald en start aan het schakelprogramma Sociologie, dan moet je er dus rekening mee houden dat je collegegeld voor het volgen van de master Sociologie aanzienlijk hoger kan zijn dan het reguliere collegegeldtarief. Aangezien studenten zich gedurende het schakelprogramma Sociologie inschrijven als contractstudent, gelden de regels over het tweede bachelor- of masterdiploma niet voor de periode dat zij het schakelprogramma Sociologie volgen. Voltijd Het schakelprogramma en de master Sociologie worden alleen aangeboden als voltijds programma. Studiebelasting De opleiding Sociologie is een dagopleiding, dat wil zeggen dat het onderwijs grotendeels overdag plaatsvindt. We proberen voor schakelstudenten een zo gunstig mogelijk rooster te maken, maar de roostertechnische mogelijkheden zijn beperkt. Als voltijd schakelstudent moet je rekening houden met een studiebelasting van 40 uur per week en een aanwezigheidsplicht van minimaal drie à vier - 4 -

5 dagen in de week. In de master wordt de maand januari gebruikt voor intensief onderwijs. Wanneer je een baan hebt die meer dan 16 uur per week in beslag neemt, word je dringend geadviseerd om niet te starten aan het schakelprogramma en de master Sociologie. Ervaring leert dat onderwijs, zelfstudie en reflectie, zowel binnen het schakelprogramma als de master Sociologie veel tijd en energie vereist. Geldigheidsduur behaalde studieresultaten De geldigheid van met goed gevolg afgeronde vakken binnen het schakelprogramma Sociologie bedraagt twee keer de nominale programmaduur, dus twee jaar voor de programma s van een jaar en één jaar voor de programma s van een half jaar (of minder). Binnen deze periode moet het gehele schakelprogramma zijn afgerond en een toelatingsbeschikking voor de master zijn afgegeven. Na verloop van deze periode vervallen eerder behaalde studieresultaten. Overstappen naar een ander schakelprogramma Studenten kunnen uiterlijk halverwege hun eerste jaar overstappen naar een schakelprogramma van Politicologie, Pedagogiek of Onderwijskunde, mits ze aan de volgende voorwaarden voldoen: De student is toelaatbaar tot het schakelprogramma op basis van de vooropleiding; Redelijkerwijs kan worden verwacht dat het schakelprogramma volledig wordt afgerond binnen de termijn waarin de studieresultaten geldig zijn. Daarnaast gelden de volgende regels: de examencommissie beslist of een student toegang krijgt tot het schakelprogramma; de examencommissie beoordeelt of een student voldoet aan de toelatingscriteria onder andere op basis van de vooropleiding en overige studieresultaten; de examencommissie wint advies is bij de studieadviseur van de opleiding over de haalbaarheid het programma binnen de gestelde tijd af te ronden. Hierbij worden met name de studieresultaten voor de M&T vakken in ogenschouw genomen; ook in het geval van overstappen, vervallen de studieresultaten behaald in het schakelprogramma na 2 jaar; een tweede schakelprogramma volgen is alleen mogelijk als een eerder schakelprogramma succesvol is afgerond. Website Op de website van de master Sociologie, is veel nuttige informatie te vinden over de opleiding Sociologie. Wanneer je het schakelprogramma Sociologie daadwerkelijk gaat volgen, dien je de digitale Studiegids van Sociologie te raadplegen. Hierin vind je aanvullende informatie over de opleiding. De studiegids kun je vinden op Wanneer je je aanmeldt voor het schakelprogramma Sociologie, dan ontvang je in de zomer aanvullende informatie over de vakinschrijving en de introductiedag voor de studenten in het schakelprogramma

6 OPBOUW VAN DE OPLEIDING Modules en semesters Het schakelprogramma Sociologie (start: september 2015) is een schakelprogramma van 60 studiepunten, waarin deficiënties tussen de vooropleiding en de master Sociologie worden weggewerkt. Naast de algemene sociologiemodules Sociologische Theorie en Sociologie van Beleid volg je de methodologische modules Onderzoeksmethodologie, Kwalitatief Onderzoek, Beschrijvende Statistiek en Toetsende Statistiek.Deze methodologische vakken zijn speciaal ontwikkeld voor het schakelprogramma en worden aangeboden voor alle schakelstudenten van de Graduate School of Social Sciences. Naast gezamenlijke hoorcolleges neem je deel aan werkgroepen op opleidingsniveau. Hiernaast kies je voor een Basismodule en een Thematische module uit één van de vijf afstudeerrichtingen van de opleiding Sociologie aan de UvA: Burgerschap, Zorg & Beleid; Stadssociologie; Cultuursociologie; Arbeid, Organisatie & Instituties; Onderwijs, Stratificatie & Levenslopen. Anders dan de overige vakken volg je deze specialisatievakken met studenten in de reguliere bachelor Sociologie. Het geheel wordt afgesloten met het Leeronderzoek waarin theorie en methodologie worden verbonden. Uiterlijk eind juni staat de studiegids van het schakelprogramma Sociologie online, en kun je de vakbeschrijvingen bekijken. De studiegids kun je vinden op vul bij zoek opleiding Sociologie in en vink vervolgens schakelprogramma s aan. Per module bedraagt de studielast in totaal 6 of 9 studiepunten; 1 studiepunt staat gelijk aan 28 uur studietijd. Het studiejaar is ingedeeld in twee semesters van 15 weken waarin onderwijs wordt gegeven. Programmering SCHAKELPROGRAMMA - VOLTIJD, start september 2015 semester 1 2 blok cursus (EC) Basismodule (6) Onderzoeks- Methodologie (6) Sociologische Theorie (9) Kwalitatief Onderzoek (6) Beschrijvende Statistiek (6) Thematische Module (6) Toetsende Statistiek (6) Sociologie van Beleid (9) Leeronderzoek (6) Programmering SCHAKELPROGRAMMA met afgeronde doorstroomminor, start september 2015 semester 1 2 blok cursus (EC) Basismodule (6) Sociologische Theorie (9) Thematische Module (6) Sociologie van Beleid (9) - 6 -

7 SPECIALISATIES SOCIOLOGIE 1. Burgerschap, Zorg & Beleid In westerse landen komen alle mensen in hun leven in aanraking met zorg, onderwijs en andere onderdelen van de verzorgingsstaat. De specialisatie Burgerschap, Zorg & Beleid (BZ&B) houdt zich bezig met vraagstukken van moderne verzorgingsstaten in historisch en internationaal perspectief: de gezondheidszorg, het onderwijs, het welzijnswerk, de sociale zekerheid, en allerlei bijzondere vormen van hulpverlening, zoals die aan asielzoekers. In de modules van deze specialisatie verwerven studenten sociologisch inzicht in de werking van verzorgingsinstellingen, de sociale verhoudingen daarbinnen, de relaties van deze instellingen met de wijdere omgeving en de veranderingen daarin. Aandacht wordt besteed aan de problemen en probleemdefinities van de cliënten van verzorging, aan de manieren waarop cliënten en verzorgers met elkaar en met verzorgingsproblemen omgaan, aan de werkwijze en organisatiepatronen van verzorgingsinstellingen, en aan de implicaties van dit alles voor de beleidsvoering van instellingen en het overheidsbeleid. Studenten leren verzorgingsarrangementen en verzorgingsproblemen systematisch te analyseren en te onderzoeken, en het uitvoerend werk en het sociale beleid kritisch te bekijken. De opleiding is gericht op de wetenschappelijke vorming van beroepsbeoefenaren die posities op de midden- en hogere niveaus (gaan) bekleden in uiteenlopende verzorgingsinstellingen, zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, welzijnsstichtingen en onderwijsinstellingen. Ook is de specialisatie bedoeld voor functionarissen die op lokaal, regionaal of nationaal niveau in samenwerkingsverbanden en overkoepelende organisaties opereren en die betrokken zijn bij de inhoudelijke ontwikkeling van beleid op de voornaamste gebieden waar de overheid verzorgingsarrangementen in stand houdt. Dergelijke beroepsbeoefenaren moeten in staat zijn een bijdrage te leveren aan de afstemming van de werkwijze van verzorgingsinstellingen op veranderende verzorgingsproblemen en -behoeften. Zij moeten het beleid van de overheid kunnen vertalen naar de dagelijkse verzorgingspraktijk, en omgekeerd, problemen in de verzorgingspraktijk vertalen in beleidsvoorstellen en in beleidsverandering. Zij moeten in staat zijn beleidsontwikkelingen te ondersteunen met onderzoeksgegevens, deze kunnen vertalen in beleidsvoorstellen en bij kunnen dragen aan de implementatie daarvan. 2. Stadssociologie Steden zijn niet alleen centra van macht en rijkdom, kunst en cultuur, ondernemerschap en sociale ontplooiing, maar ook brandhaarden van criminaliteit, armoede, uitbuiting, vervuiling en sociale strijd. In steden, met hun omvangrijke en heterogene bevolking, treft men de extremen van het menselijk gedrag aan op een betrekkelijk klein oppervlak. Het is niet toevallig dat de bestudering van stedelijke samenlevingen en stedelijke verschijnselen een van de oudste specialismen binnen de sociologie is. De stad vormt een uniek laboratorium voor sociaal onderzoek, waar kennis gemaakt kan worden met de zeer verschillende sociale werelden die zich dicht naast elkaar bevinden. In een stad worden vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende beroepen, klassen, inkomenscategorieën, huishoudingen, etnische groepen, nationaliteiten, culturen en subculturen met elkaar geconfronteerd. Al met al zijn stedelijke samenlevingen uitermate complex en op allerlei manieren ook ruimtelijk gedifferentieerd. Deze verschijnselen en hun dynamiek zijn voer voor sociologen. Stadssociologie houdt zich onder andere bezig met de manier waarop economische transformaties ingrijpen op sociale verhoudingen en op de kansen op sociale stijging van stedelingen, en andersom - hoe de activiteiten van stedelingen van invloed zijn op de sociale, politieke, economische en culturele ontwikkeling van steden. Daarnaast is er belangstelling voor stedelijkheid en voor de spanning tussen het publieke domein en het privédomein, voor de manier waarop groepen stedelingen proberen openbare ruimtes te privatiseren

8 Vertegenwoordigers van de Amsterdamse stadssociologie hebben nauwe betrekkingen met vertegenwoordigers van allerlei plaatselijke instellingen, zoals de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling, en werken samen met vertegenwoordigers van andere disciplines die zich op het gebied van het stadsonderzoek begeven. De Amsterdamse stadssociologie kenmerkt zich door een historiserende benaderingswijze en een sterke belangstelling voor levensecht etnografisch onderzoek. Afgestudeerden gaan verder in de wetenschap, vinden emplooi bij onderzoeksafdelingen van commerciële of gemeentelijke onderzoeksbureaus, komen terecht als beleidsmedewerker bij woningcorporaties of worden bij voorbeeld consultant. 3. Cultuursociologie In de specialisatie Cultuursociologie wordt een verscheidenheid van cultuurvormen op sociologische wijze bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om cultuur in engere zin (de kunsten), maar ook om populaire cultuur - amusement, vermaak, media, popmuziek, mode -en niet-alledaagse voorstellingen van de werkelijkheid zoals religie, filosofie, wetenschap. In nog ruimere zin omvat cultuur collectieve mentaliteiten, alledaagse kennis en morele opvattingen. Dit brede cultuurbegrip cultuur als alles wat mensen delen als lid van een bepaalde sociale groep speelt een steeds grotere rol in het publieke debat en het alledaagse taalgebruik. Zo worden problemen met migratie steeds meer gezien als een kwestie van cultuur ( de culturalisering van burgerschap ). In de organisatiesociologie wordt ook steeds vaker gekeken naar de cultuur van een bedrijf of organisatie. En ook in het alledaagse leven organiseren mensen zich steeds meer op basis van leefstijlgroepen met gedeelde waarden en esthetische voorkeuren, zoals bijvoorbeeld in kaart gebracht door onderzoeksbureau Motivaction. Cultuursociologie is geen op zichzelf staande specialisatie binnen de sociologie. Problemen van algemeen sociologische aard, zoals ongelijkheid, modernisering en mondialisering, burgerschap en beleid komen aan de orde. In de verschillende modules worden sociologische theorieën van algemene strekking behandeld en toegesneden op cultuursociologische thema s. Naast een theoretische component bevatten de modules Cultuursociologie ook een belangrijke onderzoekscomponent; door middel van oefening en training worden vaardigheden geleerd die nodig zijn voor het zelfstandig verrichten van onderzoek en het rapporteren daarover. Een derde component is beleidsgericht; centraal staat hier de toepassing van wetenschappelijke kennis op praktijkproblemen. Deze drie componenten staan niet los van elkaar: telkens wordt aangegeven hoe theorieën door onderzoek getoetst kunnen worden, hoe onderzoek theorieën kan genereren en hoe beide vruchtbaar gemaakt kunnen worden voor beleid. Cultuursociologie is bij uitstek geschikt voor studenten met een brede intellectuele belangstelling. Zij biedt beroepsmogelijkheden in de culturele sector, de journalistiek, het onderwijs en het onderzoek. 4. Arbeid, Organisatie en Instituties Mensen hebben altijd in (informele) groepen geleefd en gewerkt. In geïndustrialiseerde samenlevingen werden arbeidsrelaties complexer en werd voor het eerst veel arbeid in doelbewust vormgegeven (formele) organisaties gepland en uitgevoerd. Voorbeelden van organisaties zijn fabrieken, overheden, ziekenhuizen, banken, politieke partijen, vakbonden en sport- en beroepsverenigingen. Een flinke portie sociaal leven, zoals de zorg voor kinderen, ouderen en zieken, is door organisaties opgeslokt en wordt door de overheid, de georganiseerde non-profit sector of op commerciële basis aangeboden. Organisaties en markten hebben een sterke invloed op de rest van de samenleving, wat nog wordt versterkt doordat ze in een wereldwijd netwerk van sociaaleconomische relaties zijn ingebed. Relaties binnen en tussen organisaties kunnen zowel formeel als informeel van aard zijn. Formele instituties - expliciete, vastgelegde regels - zijn van groot belang voor de werking van complexe samenlevingen en de arbeid en organisaties daarin. Ze kunnen echter op gespannen voet staan met informele instituties. De diversiteit aan organisaties, de arbeid die erin en er buiten plaatsvindt, de werking van markten en - 8 -

9 de instituties die dit alles reguleren en deels vormgeven, zijn het aandachtsgebied van deze specialisatie. Bij arbeid gaat het ook om de manier waarop mensen in hun levensonderhoud voorzien, hun loopbanen, de scholing die ze volgen, de inbedding van arbeid in het stelsel van sociale zekerheid, en de mechanismen waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar zoeken en vinden. Binnen de specialisatie is aandacht voor hoe wetenschappelijke inzichten op deze terreinen door beleidsmakers en managers kunnen worden toegepast. De specialisatie onderscheidt zich van meer bedrijfskundige opleidingen door studenten te stimuleren tot kritisch en zelfstandig denken in plaats van zich als vanzelfsprekend te voegen naar heersende machtsverhoudingen. Afgestudeerden komen terecht bij (semi-) overheden, in de verzorgingssector, bij bedrijven (bijvoorbeeld op HRM afdelingen) en sommigen worden wetenschappelijk of commercieel onderzoeker, zelfstandig ondernemer, consultant, worden actief in een vakbond of gaan in de politiek. 5. Onderwijs, Stratificatie en Levenslopen Ongelijkheden binnen en tussen samenlevingen staan centraal in de sociologie. Ongelijkheden doen zich voor in tal van levensgebieden, zoals het onderwijs, de arbeidsmarkt, de buurt en het gezin. In deze specialisatie gaat het over ongelijkheidsvraagstukken met een specifieke oriëntatie op drie deelgebieden: het onderwijs, de buurt waarin men woont, en de arbeidscarrière. Op elk van deze terreinen staan belangrijke sociologische vraagstukken centraal ten aanzien van de rol van sociaal milieu, etniciteit en gender. In hoeverre zijn sociaal milieu, etniciteit en gender van invloed op onderwijskansen van kinderen? Hoe kunnen we dit verklaren? In welke mate zijn buurten in Nederland gesegregeerd naar etniciteit en sociale klasse, en wat zijn de consequenties van deze segregatie? In hoeverre zijn er ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt? Wat is de rol van sociale normen ten aanzien van het gezin hierin? Ook zoekt deze specialisatie de relatie met sociaal beleid. Welke beleidsmaatregelen zijn van invloed op ongelijkheden naar sociaal milieu, etniciteit en gender? Welke beleidsmaatregelen zouden ongelijkheden kunnen verminderen? De basismodule gaat over centrale vragen, concepten, en theorieën over sociale ongelijkheid en is gericht op het verwerven van gedegen empirische kennis over sociale ongelijkheden in Nederland. De verschillende thematische modules focussen op verschillende deelgebieden. De thematische module Onderwijs in vergelijkend perspectief beschouwt het Nederlandse onderwijsstelsel in vergelijking met onderwijsstelsels in andere landen, en bespreekt verklaringen waarom onderwijsongelijkheid zo weinig afneemt in Westerse landen. De module Divided Cities handelt over de ruimtelijke segregatie die zich in moderne grote steden voordoet, en behandelt de rol van het onderwijs, armoede, etniciteit en sociale klasse in segregatievraagstukken. De thematische module Stratification, Work Careers and Gender gaat specifiek in op geslachtsverschillen in beroepsloopbanen in verschillende landen, en behandelt de rol van het gezin in deze kwestie. Studenten met deze specialisatie kunnen aan de slag in verschillende segmenten van de arbeidsmarkt, zowel in een meer beleidsgerichte functie als in functies die meer gericht zijn op sociaalwetenschappelijk onderzoek

10 Arbeidsmarkt Een afgestudeerd socioloog bezit gedegen onderzoeksvaardigheden, sociologische kennis en de capaciteit om zelfstandig complexe maatschappelijke problemen op een vernieuwende wijze in kaart te brengen en te verwoorden in (beleids-)adviezen en artikelen. Na afronding van de master Sociologie heeft een socioloog een scala aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De master Sociologie leidt studenten niet op tot een duidelijk afgebakend beroep. Het veelzijdige karakter van de opleiding, waarin de student zelf bepaalde accenten aanbrengt, wordt weerspiegeld in het scala van organisaties en functies waarin sociologen werken. Zo komen sociologen terecht bij de overheid (Rijk, provincie, gemeente, stadsdeelraad, universiteit) als beleidsmedewerker, adviseur of onderzoeker, maar ook bij woningcorporaties, sociale diensten, personeelsdiensten, etc. Verder zijn sociologen te vinden in de journalistiek, bij particuliere onderzoeksbureaus en in het onderwijs. MASTER SOCIOLOGIE Na afronding van het schakelprogramma Sociologie binnen de gestelde termijnen, mogen studenten starten aan de master Sociologie. De master Sociologie is een programma van 60 studiepunten en is alleen in voltijd te volgen. De master Sociologie bestaat uit de Nederlandstalige variant Algemene Sociologie en zes Engelstalige tracks: Algemene Sociologie Comparative Organisation and Labour Studies Cultural Sociology Gender, Sexuality and Society Migration and Ethnic Studies Social Problems and Social Policy Urban Sociology Studenten met een afgerond schakelprogramma Sociologie, hebben direct toegang tot de Nederlandstalige variant Algemene Sociologie. Binnen deze variant wordt het onderwijs doorgaans in het Engels gegeven, maar kun je je opdrachten en scriptie in het Nederlands schrijven. Met aanvullende kennis en/of vakken, hebben schakelstudenten ook toegang tot de Engelstalige tracks. Houd bij keuze voor één van de Engelstalige tracks rekening met het volgende: Als je kiest voor een Engelstalige track, dan dien je de TOEFL- of de IELTS-test te behalen. De Engelstalige tracks hebben aanvullende toelatingseisen, waardoor je al bij de start van het schakelprogramma dient te kiezen voor een bepaalde basis- of thematische module. Heb je interesse in één van de Engelstalige tracks, zoek dan van tevoren goed uit wat de toelatingseisen voor deze track zijn! Meer informatie over de master Sociologie (toelatingseisen tracks, taaltoetsen, programma etc.) kun je vinden op de website van de Graduate School of Social Sciences: Ook kun je contact opnemen met de studieadviseur van de master Sociologie via

11 AANMELDINGSPROCEDURE Hoe meld je je aan voor de master Sociologie met het schakelprogramma? Aanmelding met een (afgerond) hbo- of wo-bachelordiploma Je meldt je aan voor de master Sociologie met het schakelprogramma via het online aanmeldformulier op deze website ntent/folder/sociologie-algemene-sociologie/toelating-en-inschrijving/verzoek-tottoelating/verzoek-tot-toelating.html. Alleen complete aanmeldingen voorzien van alle bijlagen (diploma, cijferlijst, motivatie en kopie idbewijs) worden in behandeling genomen. De deadline voor aanmelding is 2 maart Let op: aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Aanmelding terwijl je bezig bent met een wo-bacheloropleiding Je dient contact op te nemen met de studieadviseur van de master en het schakelprogramma Sociologie: De deadline voor aanmelding is 2 maart Let op: aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Verdere procedure Degenen die zich tijdig aangemeld hebben en worden toegelaten tot het schakelprogramma, ontvangen in de zomer nader bericht over de betaling, (vak)inschrijving, de introductiedag en (de start van) het onderwijs. De introductiedag van het schakelprogramma Sociologie vindt eind augustus plaats. Het academisch jaar start op maandag 31 augustus

12 VOORBEREIDING OP HET SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE Binnen de opleiding Sociologie werken we met het boekje Sociologie als Ambacht, dat aandacht besteed aan academisch denken, spreken en schrijven. Studenten wordt aangeraden dit boekje (a Є6,50) aan te schaffen bij de onderwijsbalie van de opleiding. Daarnaast adviseren we alle studenten die starten met het schakelprogramma zich voor te bereiden door het lezen van het volgende boek: Duyvendak, J.W., C. Bouw, K. Gërxhani & O. Velthuis (2013), Sociale Kaart van Nederland (tweede, geheel herziene druk). Den Haag: Boom Lemma uitgevers. ISBN: Er is geen specifiek vakkenpakket vereist als je start aan het schakelprogramma Sociologie, wel is een aantal (middelbare school)vakken gewenst. Het betreft de vakken Engels (omdat ongeveer de helft van de literatuur die men tijdens de opleiding moet bestuderen Engelstalig is) en Wiskunde (omdat er in de opleiding Sociologie veel onderzoeksvakken zitten waarin statistiek een grote rol speelt). Mocht je op het gebied van een of meer van de bovenstaande vakken weinig vooropleiding hebben genoten, dan kun je hieronder lezen hoe je je kunt voorbereiden op het schakelprogramma. Engels Lezen: Voor Engels wordt geadviseerd boeken en artikelen in de Engelse taal te lezen en stukken te vertalen. Hierbij is een ruim scala van keuzemogelijkheden voorhanden. Te denken valt aan het volgende: het lezen en vertalen van artikelen die je interesseren uit bladen als de "International Literary Supplement", de "New York Review of Books", de "Times Literary Supplement" en de "London Review of Books"; het lezen van boeken en artikelen van schrijvers als de politieke essayist Noam Chomsky, de romancier en essayist George Orwell, de filosoof Bertrand Russell en de historicus E.J. Hobsbawm. Wiskunde Lezen: Raaij, W.F. van (1991),Geprogrammeerde Instructie Moderne Wiskunde ( derde druk). Overberg: Educatieve Uitgeverij Delta Press. ISBN: (NIET BESTUDEREN: paragraaf 4.2, paragraaf 6.4, paragraaf 8.4, hoofdstuk 9, hoofdstuk 10, paragraaf 14.2 t/m 14.5, paragraaf 15.3, hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17). Het boek van Van Raaij is duidelijk en overzichtelijk en is speciaal geschreven voor studenten met weinig wiskunde in hun vooropleiding die sociologie of psychologie willen gaan studeren. Bij het boek wordt een oefenboek met vragen geleverd. Het boek is niet meer leverbaar in de meeste boekhandels, maar wel verkrijgbaar als tweedehands boek via websites als Dr Stat Binnen de Sociale en andere wetenschappen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van statistische methoden en technieken voor het doen van wetenschappelijke uitspraken gebaseerd op steekproefgegevens. Het verwerven van statistische kennis is voor veel studenten een struikelblok. Tot op heden ontbrak het aan goede interactieve programma's om zelfstandig, of in combinatie met klassikaal onderwijs, kennis en inzicht te verwerven in de statistiek. Het recent ontwikkelde

13 programma DrStat biedt die mogelijkheid. In de vorm van 24 zelfstandig te doorlopen interactieve modules, met adequate feed-back en oefenvragen, en eigentijds grafisch vormgegeven, wordt inzicht verschaft in de basisprincipes van de beschrijvende en inferentiële statistiek. Sinds kort is er naast de Nederlandse versie nu ook een Engelse versie beschikbaar. Beide versies zijn te vinden op Via deze site kunnen studenten en andere geïnteresseerden een account kopen met behulp van een creditcard of via paypal. Een account kan voor 6,50 worden aangeschaft en blijft twee jaar geldig. De eerste module kan gratis worden bekeken, zodat een indruk van het programma kan worden verkregen. Het is belangrijk in een vroeg stadium te beginnen met bijlessen (bijvoorbeeld 4 weken na aanvang van de cursus, indien duidelijk wordt dat het vak moeilijk gevonden wordt). Bij een te late start is de slagingskans kleiner. Specialisatie Voorts kun je in voorbereiding op het schakelprogramma een of meer boeken van de literatuur van de basismodule van de specialisatie die je in het eerste semester gaat volgen, bestuderen. Vanaf juni 2015 kun je via > zoek opleiding > schakelprogramma s > [invullen] sociologie, de studiegids inzien waarin (een deel van) de literatuur per module vermeld staat. Hetzelfde geldt uiteraard voor de studenten die de master Sociologie gaan volgen, zij kunnen voorafgaand aan de studie een start maken met de literatuur van de specialisatiemodules in de master

14 CONTACTGEGEVENS OPLEIDING Graduate School of Social Sciences, opleiding Sociologie Roeterseiland Campus gebouw B, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam Education Desk Social Sciences Onze Education Desk verstrekt onder andere informatie over de roosters, de aanmelding voor vakken en tentamens, de aanwezigheid en spreekuren van studieadviseurs. Tevens kunnen studenten via de Education Desk afspraken maken met de studieadviseur van Sociologie. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09:00 17:00 uur, tel (schakel- en masterstudenten) Studieadviseur master en schakelprogramma Sociologie Mw. drs. M.S. (Marieke) van Leeuwen Afsprakenspreekuur : woensdag 10:00-12:00 uur Je kunt een afspraak maken via de onderwijsbalie : Student Service Desk UvA Algemene informatie over studeren en de randvoorwaarden zoals inschrijving, collegegeld en studiefinanciering wordt gegeven door de Student Service Desk van de Universiteit van Amsterdam, Roeterseiland Campus gebouw C1.01, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam telefoon maandag t/m vrijdag 10:00 17:00 uur. Websites Studiegids: Mededelingensite schakelprogramma en master Sociologie: Graduate School of Social Sciences:

SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE

SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Versie november 2015 De brochure die nu voor je ligt, bevat informatie

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE

SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie, Bushuis Kloveniersburgwal 48 1012 CX Amsterdam Versie februari 2014-1

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakeltraject 7. Van schakeltraject naar Masteropleiding 8. Het totale traject in schema 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakeltraject 7. Van schakeltraject naar Masteropleiding 8. Het totale traject in schema 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakeltraject 7 Van schakeltraject naar Masteropleiding 8 Het totale traject in schema 9 Studeren in deeltijd 10 INLEIDING Het departement Pedagogische

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING EEN NIEUWE MASTERRICHTING DIE IEDEREEN AANGAAT 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING > Een unieke combinatie van algemene

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink Premasterprogramma Psychologie 10 november 2017 Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 13.00 uur - vragen: 13.30 14.15 uur (centrale hal) - zaal

Nadere informatie

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Pedagogische wetenschappen

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Pedagogische wetenschappen Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Universitaire Master UvA Orthopedagogiek Forensische Orthopedagogiek (Opvoedingsondersteuning) HBO Bachelor HvA

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Schakelstudenten Opvoedingsondersteuning en Onderwijskunde

Schakelstudenten Opvoedingsondersteuning en Onderwijskunde Schakelstudenten Opvoedingsondersteuning en Onderwijskunde 2014 drs. Jelka Driehuis & drs. Monique Jongerius Studieadviseurs & Onderwijsbeleidsmedewerkers POW 2 Programma Onderwijsprogramma Colloquiumpunten

Nadere informatie

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Schakelprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Schakelprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterdag 4 november 2013 U bent van harte welkom! Prof. dr. Mark Rutgers Graduate School director SW Doel en Resultaat Studieresultaten

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis Premasterprogramma Psychologie 4 november 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA POLITICOLOGIE

SCHAKELPROGRAMMA POLITICOLOGIE SCHAKELPROGRAMMA POLITICOLOGIE Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen/Graduate School of Social Sciences Opleiding Politicologie Bushuis, Kloveniersburgwal 48

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? De verkorte bachelor CW aan de UvA Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES > Combinatie van algemene bestuurskundige kennis

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Drs. Hester Morssink Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Inholland met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Olga Boekhoorn MSc Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Aanmelding & toelating. Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer

Aanmelding & toelating. Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer Aanmelding & toelating Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer Op de agenda Toelatingsvoorwaarden master Directe toelating of schakelprogramma Hoe zit het met mijn toelating? Alle informatie vind je ook

Nadere informatie

Bachelorscriptie bijeenkomst. Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016

Bachelorscriptie bijeenkomst. Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016 Bachelorscriptie bijeenkomst Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016 Welkom Jeroen van Pelt Studieadviseur Masters SGPL Coördinator Scriptie Bachelor SGPL studieadviseur-sgpl@uva.nl 2 Inhoud bijeenkomst

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 6 Het Pre-masterprogramma 7 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA

Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA Opbouw inleiding Toenemende populariteit doorstroom Vrees voor kwaliteit HO bij soepele doorstroom vanuit

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Communicatiewetenschap (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE

SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen/Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie, Bushuis Kloveniersburgwal 48 1012

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Master s Event 8 oktober 2016

Master s Event 8 oktober 2016 Master s Event 8 oktober 2016 Welkom bij deze voorlichting over het hbo premasterprogramma Youth, Education and Society (YES) 10.00-10.30 zaal Ruppert Paars 12.15-12.45 zaal Ruppert 1.11 Introductie hbo

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: De werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 VIER VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

(Forensische) Orthopedagogiek

(Forensische) Orthopedagogiek Schakelstudenten (Forensische) Orthopedagogiek 2014-2015 Samantha Limburg M.Sc. Studieadviseur & Onderwijsbeleidsmedewerker POW Drs. Marian Haringsma Studieadviseur & Onderwijsbeleidsmedewerker POW 2 Informatie

Nadere informatie

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016 Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016 Programma Welkomstwoord Wat is een premaster? Programma Inschrijven Ervaringen van premasterstudenten Masteravond 16 februari

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Jan van Rooij Michelle van Kessel Judith de Vries huishoudelijke mededelingen voorlichting duurt tot 12.00 uur 12.15 in deze zaal: How to plan your master

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: de werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 DRIE VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Premasters (schakelprogramma s) Pedagogische wetenschappen & Onderwijskunde

Premasters (schakelprogramma s) Pedagogische wetenschappen & Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen College en Graduate School of Child Development and Education Premasters (schakelprogramma s) Pedagogische wetenschappen & Onderwijskunde voor studiejaar

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Science Education and Communication (SEC) Welkom!! Fer Coenders Anne Dijkstra

Science Education and Communication (SEC) Welkom!! Fer Coenders Anne Dijkstra Science Education and Communication (SEC) Welkom!! Fer Coenders Anne Dijkstra Programma Welkom De masteropleiding SEC Specialisatie Science Education (SE) SE, scheikunde Specialisatie Science Communication

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Welkom Premasterstudenten & studenten Academische Route van 2015! Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Welkom Premasterstudenten & studenten Academische Route van 2015! Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde Welkom Premasterstudenten & studenten Academische Route van 2015! Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde Programma 19.00 uur: Openingswoord Annemarie Zand Scholten 19.15 uur: Algemene informatie

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK

BUITENLANDONDERZOEK Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2016-2017 Deze hand-out

Nadere informatie

04/02/2016 WAAROM DE WERELD NIET ZONDER ANTROPOLOGEN KAN ANTROPOLOGEN KAN ANTROPOLOGEN KAN ANTROPOLOGEN KAN. Wat is Antropologie?

04/02/2016 WAAROM DE WERELD NIET ZONDER ANTROPOLOGEN KAN ANTROPOLOGEN KAN ANTROPOLOGEN KAN ANTROPOLOGEN KAN. Wat is Antropologie? CULTURELE ANTROPOLOGIE EN ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN TIJDENS DEZE VOORLICHTING Wat is Antropologie? Hoe is de studie opgebouwd? Wat kun je ermee? Waarom de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Premaster programma s Pedagogiek en Onderwijskunde

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Premaster programma s Pedagogiek en Onderwijskunde Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterdag 18 februari 2015 Studieresultaten TMLS - POWL van reguliere, premaster en UPvA studenten U bent van harte welkom!

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Premasterstudenten & Academische Route studenten. Opvoedingsondersteuning en Onderwijskunde 2015-16

Premasterstudenten & Academische Route studenten. Opvoedingsondersteuning en Onderwijskunde 2015-16 Premasterstudenten & Academische Route studenten Opvoedingsondersteuning en Onderwijskunde 2015-16 Merel van Geffen & Marian Haringsma Studieadviseurs & Onderwijsbeleidsmedewerkers POWL 2 Programma Onderwijsprogramma

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen Bachelordag Universiteit van Amsterdam dr. Machteld Hoeve Sabine Nijbroek Geke Meessen, MSc. Zaterdag 18 maart 2017 Programma Welkomstwoord Minicollege door dr. Machteld Hoeve

Nadere informatie

Aanvraag toelating tot de masteropleiding Psychologie 2015-2016

Aanvraag toelating tot de masteropleiding Psychologie 2015-2016 Let op: Aanvraag toelating tot de masteropleiding Psychologie 2015-2016 op grond van een verwant universitair bachelor- of masterdiploma Lees voor het invullen de toelichting van het formulier op pagina

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology U2016/XXXXX De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 voor de wo-masteropleiding Psychology met

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Drs. Hester Morssink Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? De verkorte bachelor CW aan

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Communicatiewetenschap (verkorte) bachelor Studieadviseur-collegecw@uva.nl Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VOORLICHTING BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP > Wat is Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O)? > Zo zit je opleiding in elkaar

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PRESENTATIE DIGITAAL www.utwente.nl/master/sec/powerpoint www.utwente.nl/master/lvhom/powerpoint

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen. Wilfred Uunk & Rob van Otterdijk

Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen. Wilfred Uunk & Rob van Otterdijk Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen Wilfred Uunk & Rob van Otterdijk Inhoud Wat is het? Programma Carrièreperspectieven Toelating Praktische zaken Wat is het? Wat

Nadere informatie

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN Aanvraag tot toelating tot Master Opleiding Psychologie 2015-2016 (voor studenten met een bachelor Psychologie Nederlandse Universiteit, niet bestemd voor studenten van de RUG) Deze formulieren s.v.p.

Nadere informatie

Coach voor leren en ontwikkeling

Coach voor leren en ontwikkeling Specialisatie Coach voor leren en ontwikkeling MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Coach voor leren en ontwikkeling MSc

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterweek 14 februari 2017

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterweek 14 februari 2017 Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterweek 14 februari 2017 Programma Welkomstwoord Wat is een premaster? Programma Inschrijven Ervaringen van premasterstudent Masterweek 14 februari

Nadere informatie

CULTURELE ANTROPOLOGIE EN ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

CULTURELE ANTROPOLOGIE EN ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN CULTURELE ANTROPOLOGIE EN ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN 1 TIJDENS DEZE VOORLICHTING Wat is Antropologie? Hoe is de studie opgebouwd? Wat kun je ermee? Waarom de VU? Vragen?

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie