SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE"

Transcriptie

1 SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Versie december

2 De brochure die nu voor je ligt, bevat informatie over onder meer het programma, de toelating en de kosten van het schakelprogramma en de master Sociologie die worden aangeboden door de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De (module)informatie in deze brochure wordt gegeven onder voorbehoud; je kunt aan de inhoud van deze brochure geen rechten ontlenen. Studenten melden zich middels het online webformulier aan voor de master Sociologie met het schakelprogramma, en kunnen worden geaccepteerd voor het schakelprogramma met als doel toegelaten te worden tot de master Sociologie. Vanwege de leesbaarheid wordt in deze gids echter gesproken van toelating tot het schakelprogramma

3 ALGEMENE INFORMATIE Het schakelprogramma Sociologie is een speciaal ontwikkeld programma voor hbo-afgestudeerden en degenen die een niet aan Sociologie verwante universitaire bachelor- of masteropleiding afgerond hebben en de master Sociologie willen volgen. Je meldt je aan voor het schakelprogramma Sociologie, met als doel toegelaten tot worden tot de master Sociologie. In het schakelprogramma maak je je de kennis en vaardigheden eigen die voor het volgen van de master noodzakelijk zijn. Na afronding van alle vakken van het schakelprogramma binnen twee jaar ontvang je een toelatingsverklaring voor de master Sociologie. Na voltooiing van de master Sociologie krijg je het masterdiploma en mag je de titel Master of Science in Sociologie voeren. Ingangseisen schakelprogramma Sociologie voor studenten met een hbo-diploma Met een hbo-bachelordiploma van een aan Sociologie verwante opleiding word je toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie. Niet elk hbo-diploma geeft dus toegang tot het schakelprogramma! De volgende hbo-diploma s bieden rechtstreeks toegang tot het schakelprogramma Sociologie: Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) Human Resource Management (HRM) / Personeel & Arbeid (P&A) Lerarenopleiding Maatschappijleer (tweedegraads) Journalistiek Heb je een ander hbo-diploma, dan beoordeelt de examencommissie Sociologie je aanmelding. Zij bepaalt of je op basis van je vooropleiding en motivatie wordt toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie. Ingangseisen schakelprogramma Sociologie voor studenten met een wo-diploma Met een wo-bachelordiploma word je vrijwel altijd toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie. Mogelijk krijg je op basis van je voorgaande wo-bachelor vrijstelling voor (een deel van) het schakelprogramma, bijvoorbeeld voor de methodologische vakken. Vanwege de toegenomen kosten voor schakelprogramma s, raden wij studenten aan al tijdens hun bachelorstudie voor te sorteren op de toelating tot de master Sociologie. Dat kan bijvoorbeeld door een minor Sociologie van 30 studiepunten te volgen tijdens je bacheloropleiding. Ben je geïnteresseerd in het voorsorteren tijdens je wo-bacheloropleiding of heb je vragen over mogelijke vrijstellingen, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur van de master en het schakelprogramma Sociologie mw. drs. Marieke van Leeuwen. Contactgegevens staat achteraan in deze gids. Doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderwijs HvA (met ingang van september 2013) Heb je op de Hogeschool van Amsterdam de Doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderwijs gevolgd en je diploma behaald? Dan word je toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie en krijg je 30EC vrijstelling. Je dient bij je aanmelding een kopie van je minorcertificaat te voegen, zodat het secretariaat van de opleiding Sociologie de vrijstellingen kan invoeren

4 Inschrijfvorm Studenten die het schakelprogramma volgen schrijven zich in Studielink in voor de Bachelor Sociologie (schakel). Deze inschrijfvorm geldt niet als een tweede bachelor. Met deze vorm van inschrijving heb je recht op een UvAnetID (UvA-mail) en toegang tot faciliteiten, waaronder Blackboard, SIS, computerfaciliteiten, studiezalen en de universiteitsbibliotheek. Je hebt ook recht op de voorzieningen van de DUO. Kosten en omvang van het schakelprogramma De kosten voor het schakelprogramma Sociologie 2015/2016 zijn afhankelijk van het aantal studiepunten dat gevolgd moet worden. Voor een schakelprogramma tot maximaal 30 studiepunten, wordt in het studiejaar 2014/ ,77 per studiepunt gerekend (namelijk een proportioneel deel van het regulieren collegegeldtarief). Voor een schakelprogramma van meer dan 30 studiepunten worden voor de 31 e tot 60 e studiepunt 63,53 per studiepunt in rekening gebracht. Voor een programma van 60 studiepunten betaal je dus 2859,- ( ). De betaling van het collegegeld voor het schakelprogramma verloopt via de Centrale Studentenadministratie van de UvA. Als je tussentijds stopt met het schakelprogramma Sociologie is restitutie in principe niet mogelijk, tenzij je wegens omstandigheden niet in staat bent geweest om het onderwijs te volgen (ter beoordeling aan de onderwijsdirecteur). Meer informatie over de procedure rond de betaling van het collegegeld krijg je na je aanmelding. Een uitzondering op bovenstaande is de deficiëntiecursus M&T, de Intensive Introduction Course to Research Methodology. De student betaalt hiervoor een vast bedrag ter hoogte van 600,-. Het bedrag moet uiterlijk 1 juli 2015 zijn bijgeschreven op de rekening van de faculteit. Restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld is niet mogelijk, ook als de student tussentijds afhaakt. Kosten master Sociologie Voor Nederlandse studenten die na afronding van het schakelprogramma Sociologie starten aan de master Sociologie geldt het reguliere collegegeldtarief. Kosten tweede bachelor- of masterdiploma Voor Nederlandse studenten die na afronding van het schakelprogramma Sociologie starten aan de master Sociologie geldt het reguliere collegegeldtarief. Let op: studenten die al een masterdiploma hebben behaald en starten aan een tweede master betalen hiervoor het zogenaamde instellingstarief in plaats van het wettelijk collegegeld. Indien je al een master- of doctoraaldiploma hebt behaald en start aan het schakelprogramma Sociologie, dan moet je er dus rekening mee houden dat je collegegeld voor het volgen van de master Sociologie aanzienlijk hoger kan zijn dan het reguliere collegegeldtarief. Aangezien studenten zich gedurende het schakelprogramma Sociologie inschrijven als contractstudent, gelden de regels over het tweede bachelor- of masterdiploma niet voor de periode dat zij het schakelprogramma Sociologie volgen. Voltijd Het schakelprogramma en de master Sociologie worden alleen aangeboden als voltijds programma. Studiebelasting De opleiding Sociologie is een dagopleiding, dat wil zeggen dat het onderwijs grotendeels overdag plaatsvindt. We proberen voor schakelstudenten een zo gunstig mogelijk rooster te maken, maar de roostertechnische mogelijkheden zijn beperkt. Als voltijd schakelstudent moet je rekening houden met een studiebelasting van 40 uur per week en een aanwezigheidsplicht van minimaal drie à vier - 4 -

5 dagen in de week. In de master wordt de maand januari gebruikt voor intensief onderwijs. Wanneer je een baan hebt die meer dan 16 uur per week in beslag neemt, word je dringend geadviseerd om niet te starten aan het schakelprogramma en de master Sociologie. Ervaring leert dat onderwijs, zelfstudie en reflectie, zowel binnen het schakelprogramma als de master Sociologie veel tijd en energie vereist. Geldigheidsduur behaalde studieresultaten De geldigheid van met goed gevolg afgeronde vakken binnen het schakelprogramma Sociologie bedraagt twee keer de nominale programmaduur, dus twee jaar voor de programma s van een jaar en één jaar voor de programma s van een half jaar (of minder). Binnen deze periode moet het gehele schakelprogramma zijn afgerond en een toelatingsbeschikking voor de master zijn afgegeven. Na verloop van deze periode vervallen eerder behaalde studieresultaten. Overstappen naar een ander schakelprogramma Studenten kunnen uiterlijk halverwege hun eerste jaar overstappen naar een schakelprogramma van Politicologie, Pedagogiek of Onderwijskunde, mits ze aan de volgende voorwaarden voldoen: De student is toelaatbaar tot het schakelprogramma op basis van de vooropleiding; Redelijkerwijs kan worden verwacht dat het schakelprogramma volledig wordt afgerond binnen de termijn waarin de studieresultaten geldig zijn. Daarnaast gelden de volgende regels: de examencommissie beslist of een student toegang krijgt tot het schakelprogramma; de examencommissie beoordeelt of een student voldoet aan de toelatingscriteria onder andere op basis van de vooropleiding en overige studieresultaten; de examencommissie wint advies is bij de studieadviseur van de opleiding over de haalbaarheid het programma binnen de gestelde tijd af te ronden. Hierbij worden met name de studieresultaten voor de M&T vakken in ogenschouw genomen; ook in het geval van overstappen, vervallen de studieresultaten behaald in het schakelprogramma na 2 jaar; een tweede schakelprogramma volgen is alleen mogelijk als een eerder schakelprogramma succesvol is afgerond. Website Op de website van de master Sociologie, is veel nuttige informatie te vinden over de opleiding Sociologie. Wanneer je het schakelprogramma Sociologie daadwerkelijk gaat volgen, dien je de digitale Studiegids van Sociologie te raadplegen. Hierin vind je aanvullende informatie over de opleiding. De studiegids kun je vinden op Wanneer je je aanmeldt voor het schakelprogramma Sociologie, dan ontvang je in de zomer aanvullende informatie over de vakinschrijving en de introductiedag voor de studenten in het schakelprogramma

6 OPBOUW VAN DE OPLEIDING Modules en semesters Het schakelprogramma Sociologie (start: september 2015) is een schakelprogramma van 60 studiepunten, waarin deficiënties tussen de vooropleiding en de master Sociologie worden weggewerkt. Naast de algemene sociologiemodules Sociologische Theorie en Sociologie van Beleid volg je de methodologische modules Onderzoeksmethodologie, Kwalitatief Onderzoek, Beschrijvende Statistiek en Toetsende Statistiek.Deze methodologische vakken zijn speciaal ontwikkeld voor het schakelprogramma en worden aangeboden voor alle schakelstudenten van de Graduate School of Social Sciences. Naast gezamenlijke hoorcolleges neem je deel aan werkgroepen op opleidingsniveau. Hiernaast kies je voor een Basismodule en een Thematische module uit één van de vijf afstudeerrichtingen van de opleiding Sociologie aan de UvA: Burgerschap, Zorg & Beleid; Stadssociologie; Cultuursociologie; Arbeid, Organisatie & Instituties; Onderwijs, Stratificatie & Levenslopen. Anders dan de overige vakken volg je deze specialisatievakken met studenten in de reguliere bachelor Sociologie. Het geheel wordt afgesloten met het Leeronderzoek waarin theorie en methodologie worden verbonden. Uiterlijk eind juni staat de studiegids van het schakelprogramma Sociologie online, en kun je de vakbeschrijvingen bekijken. De studiegids kun je vinden op vul bij zoek opleiding Sociologie in en vink vervolgens schakelprogramma s aan. Per module bedraagt de studielast in totaal 6 of 9 studiepunten; 1 studiepunt staat gelijk aan 28 uur studietijd. Het studiejaar is ingedeeld in twee semesters van 15 weken waarin onderwijs wordt gegeven. Programmering SCHAKELPROGRAMMA - VOLTIJD, start september 2015 semester 1 2 blok cursus (EC) Basismodule (6) Onderzoeks- Methodologie (6) Sociologische Theorie (9) Kwalitatief Onderzoek (6) Beschrijvende Statistiek (6) Thematische Module (6) Toetsende Statistiek (6) Sociologie van Beleid (9) Leeronderzoek (6) Programmering SCHAKELPROGRAMMA met afgeronde doorstroomminor, start september 2015 semester 1 2 blok cursus (EC) Basismodule (6) Sociologische Theorie (9) Thematische Module (6) Sociologie van Beleid (9) - 6 -

7 SPECIALISATIES SOCIOLOGIE 1. Burgerschap, Zorg & Beleid In westerse landen komen alle mensen in hun leven in aanraking met zorg, onderwijs en andere onderdelen van de verzorgingsstaat. De specialisatie Burgerschap, Zorg & Beleid (BZ&B) houdt zich bezig met vraagstukken van moderne verzorgingsstaten in historisch en internationaal perspectief: de gezondheidszorg, het onderwijs, het welzijnswerk, de sociale zekerheid, en allerlei bijzondere vormen van hulpverlening, zoals die aan asielzoekers. In de modules van deze specialisatie verwerven studenten sociologisch inzicht in de werking van verzorgingsinstellingen, de sociale verhoudingen daarbinnen, de relaties van deze instellingen met de wijdere omgeving en de veranderingen daarin. Aandacht wordt besteed aan de problemen en probleemdefinities van de cliënten van verzorging, aan de manieren waarop cliënten en verzorgers met elkaar en met verzorgingsproblemen omgaan, aan de werkwijze en organisatiepatronen van verzorgingsinstellingen, en aan de implicaties van dit alles voor de beleidsvoering van instellingen en het overheidsbeleid. Studenten leren verzorgingsarrangementen en verzorgingsproblemen systematisch te analyseren en te onderzoeken, en het uitvoerend werk en het sociale beleid kritisch te bekijken. De opleiding is gericht op de wetenschappelijke vorming van beroepsbeoefenaren die posities op de midden- en hogere niveaus (gaan) bekleden in uiteenlopende verzorgingsinstellingen, zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, welzijnsstichtingen en onderwijsinstellingen. Ook is de specialisatie bedoeld voor functionarissen die op lokaal, regionaal of nationaal niveau in samenwerkingsverbanden en overkoepelende organisaties opereren en die betrokken zijn bij de inhoudelijke ontwikkeling van beleid op de voornaamste gebieden waar de overheid verzorgingsarrangementen in stand houdt. Dergelijke beroepsbeoefenaren moeten in staat zijn een bijdrage te leveren aan de afstemming van de werkwijze van verzorgingsinstellingen op veranderende verzorgingsproblemen en -behoeften. Zij moeten het beleid van de overheid kunnen vertalen naar de dagelijkse verzorgingspraktijk, en omgekeerd, problemen in de verzorgingspraktijk vertalen in beleidsvoorstellen en in beleidsverandering. Zij moeten in staat zijn beleidsontwikkelingen te ondersteunen met onderzoeksgegevens, deze kunnen vertalen in beleidsvoorstellen en bij kunnen dragen aan de implementatie daarvan. 2. Stadssociologie Steden zijn niet alleen centra van macht en rijkdom, kunst en cultuur, ondernemerschap en sociale ontplooiing, maar ook brandhaarden van criminaliteit, armoede, uitbuiting, vervuiling en sociale strijd. In steden, met hun omvangrijke en heterogene bevolking, treft men de extremen van het menselijk gedrag aan op een betrekkelijk klein oppervlak. Het is niet toevallig dat de bestudering van stedelijke samenlevingen en stedelijke verschijnselen een van de oudste specialismen binnen de sociologie is. De stad vormt een uniek laboratorium voor sociaal onderzoek, waar kennis gemaakt kan worden met de zeer verschillende sociale werelden die zich dicht naast elkaar bevinden. In een stad worden vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende beroepen, klassen, inkomenscategorieën, huishoudingen, etnische groepen, nationaliteiten, culturen en subculturen met elkaar geconfronteerd. Al met al zijn stedelijke samenlevingen uitermate complex en op allerlei manieren ook ruimtelijk gedifferentieerd. Deze verschijnselen en hun dynamiek zijn voer voor sociologen. Stadssociologie houdt zich onder andere bezig met de manier waarop economische transformaties ingrijpen op sociale verhoudingen en op de kansen op sociale stijging van stedelingen, en andersom - hoe de activiteiten van stedelingen van invloed zijn op de sociale, politieke, economische en culturele ontwikkeling van steden. Daarnaast is er belangstelling voor stedelijkheid en voor de spanning tussen het publieke domein en het privédomein, voor de manier waarop groepen stedelingen proberen openbare ruimtes te privatiseren

8 Vertegenwoordigers van de Amsterdamse stadssociologie hebben nauwe betrekkingen met vertegenwoordigers van allerlei plaatselijke instellingen, zoals de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling, en werken samen met vertegenwoordigers van andere disciplines die zich op het gebied van het stadsonderzoek begeven. De Amsterdamse stadssociologie kenmerkt zich door een historiserende benaderingswijze en een sterke belangstelling voor levensecht etnografisch onderzoek. Afgestudeerden gaan verder in de wetenschap, vinden emplooi bij onderzoeksafdelingen van commerciële of gemeentelijke onderzoeksbureaus, komen terecht als beleidsmedewerker bij woningcorporaties of worden bij voorbeeld consultant. 3. Cultuursociologie In de specialisatie Cultuursociologie wordt een verscheidenheid van cultuurvormen op sociologische wijze bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om cultuur in engere zin (de kunsten), maar ook om populaire cultuur - amusement, vermaak, media, popmuziek, mode -en niet-alledaagse voorstellingen van de werkelijkheid zoals religie, filosofie, wetenschap. In nog ruimere zin omvat cultuur collectieve mentaliteiten, alledaagse kennis en morele opvattingen. Dit brede cultuurbegrip cultuur als alles wat mensen delen als lid van een bepaalde sociale groep speelt een steeds grotere rol in het publieke debat en het alledaagse taalgebruik. Zo worden problemen met migratie steeds meer gezien als een kwestie van cultuur ( de culturalisering van burgerschap ). In de organisatiesociologie wordt ook steeds vaker gekeken naar de cultuur van een bedrijf of organisatie. En ook in het alledaagse leven organiseren mensen zich steeds meer op basis van leefstijlgroepen met gedeelde waarden en esthetische voorkeuren, zoals bijvoorbeeld in kaart gebracht door onderzoeksbureau Motivaction. Cultuursociologie is geen op zichzelf staande specialisatie binnen de sociologie. Problemen van algemeen sociologische aard, zoals ongelijkheid, modernisering en mondialisering, burgerschap en beleid komen aan de orde. In de verschillende modules worden sociologische theorieën van algemene strekking behandeld en toegesneden op cultuursociologische thema s. Naast een theoretische component bevatten de modules Cultuursociologie ook een belangrijke onderzoekscomponent; door middel van oefening en training worden vaardigheden geleerd die nodig zijn voor het zelfstandig verrichten van onderzoek en het rapporteren daarover. Een derde component is beleidsgericht; centraal staat hier de toepassing van wetenschappelijke kennis op praktijkproblemen. Deze drie componenten staan niet los van elkaar: telkens wordt aangegeven hoe theorieën door onderzoek getoetst kunnen worden, hoe onderzoek theorieën kan genereren en hoe beide vruchtbaar gemaakt kunnen worden voor beleid. Cultuursociologie is bij uitstek geschikt voor studenten met een brede intellectuele belangstelling. Zij biedt beroepsmogelijkheden in de culturele sector, de journalistiek, het onderwijs en het onderzoek. 4. Arbeid, Organisatie en Instituties Mensen hebben altijd in (informele) groepen geleefd en gewerkt. In geïndustrialiseerde samenlevingen werden arbeidsrelaties complexer en werd voor het eerst veel arbeid in doelbewust vormgegeven (formele) organisaties gepland en uitgevoerd. Voorbeelden van organisaties zijn fabrieken, overheden, ziekenhuizen, banken, politieke partijen, vakbonden en sport- en beroepsverenigingen. Een flinke portie sociaal leven, zoals de zorg voor kinderen, ouderen en zieken, is door organisaties opgeslokt en wordt door de overheid, de georganiseerde non-profit sector of op commerciële basis aangeboden. Organisaties en markten hebben een sterke invloed op de rest van de samenleving, wat nog wordt versterkt doordat ze in een wereldwijd netwerk van sociaaleconomische relaties zijn ingebed. Relaties binnen en tussen organisaties kunnen zowel formeel als informeel van aard zijn. Formele instituties - expliciete, vastgelegde regels - zijn van groot belang voor de werking van complexe samenlevingen en de arbeid en organisaties daarin. Ze kunnen echter op gespannen voet staan met informele instituties. De diversiteit aan organisaties, de arbeid die erin en er buiten plaatsvindt, de werking van markten en - 8 -

9 de instituties die dit alles reguleren en deels vormgeven, zijn het aandachtsgebied van deze specialisatie. Bij arbeid gaat het ook om de manier waarop mensen in hun levensonderhoud voorzien, hun loopbanen, de scholing die ze volgen, de inbedding van arbeid in het stelsel van sociale zekerheid, en de mechanismen waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar zoeken en vinden. Binnen de specialisatie is aandacht voor hoe wetenschappelijke inzichten op deze terreinen door beleidsmakers en managers kunnen worden toegepast. De specialisatie onderscheidt zich van meer bedrijfskundige opleidingen door studenten te stimuleren tot kritisch en zelfstandig denken in plaats van zich als vanzelfsprekend te voegen naar heersende machtsverhoudingen. Afgestudeerden komen terecht bij (semi-) overheden, in de verzorgingssector, bij bedrijven (bijvoorbeeld op HRM afdelingen) en sommigen worden wetenschappelijk of commercieel onderzoeker, zelfstandig ondernemer, consultant, worden actief in een vakbond of gaan in de politiek. 5. Onderwijs, Stratificatie en Levenslopen Ongelijkheden binnen en tussen samenlevingen staan centraal in de sociologie. Ongelijkheden doen zich voor in tal van levensgebieden, zoals het onderwijs, de arbeidsmarkt, de buurt en het gezin. In deze specialisatie gaat het over ongelijkheidsvraagstukken met een specifieke oriëntatie op drie deelgebieden: het onderwijs, de buurt waarin men woont, en de arbeidscarrière. Op elk van deze terreinen staan belangrijke sociologische vraagstukken centraal ten aanzien van de rol van sociaal milieu, etniciteit en gender. In hoeverre zijn sociaal milieu, etniciteit en gender van invloed op onderwijskansen van kinderen? Hoe kunnen we dit verklaren? In welke mate zijn buurten in Nederland gesegregeerd naar etniciteit en sociale klasse, en wat zijn de consequenties van deze segregatie? In hoeverre zijn er ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt? Wat is de rol van sociale normen ten aanzien van het gezin hierin? Ook zoekt deze specialisatie de relatie met sociaal beleid. Welke beleidsmaatregelen zijn van invloed op ongelijkheden naar sociaal milieu, etniciteit en gender? Welke beleidsmaatregelen zouden ongelijkheden kunnen verminderen? De basismodule gaat over centrale vragen, concepten, en theorieën over sociale ongelijkheid en is gericht op het verwerven van gedegen empirische kennis over sociale ongelijkheden in Nederland. De verschillende thematische modules focussen op verschillende deelgebieden. De thematische module Onderwijs in vergelijkend perspectief beschouwt het Nederlandse onderwijsstelsel in vergelijking met onderwijsstelsels in andere landen, en bespreekt verklaringen waarom onderwijsongelijkheid zo weinig afneemt in Westerse landen. De module Divided Cities handelt over de ruimtelijke segregatie die zich in moderne grote steden voordoet, en behandelt de rol van het onderwijs, armoede, etniciteit en sociale klasse in segregatievraagstukken. De thematische module Stratification, Work Careers and Gender gaat specifiek in op geslachtsverschillen in beroepsloopbanen in verschillende landen, en behandelt de rol van het gezin in deze kwestie. Studenten met deze specialisatie kunnen aan de slag in verschillende segmenten van de arbeidsmarkt, zowel in een meer beleidsgerichte functie als in functies die meer gericht zijn op sociaalwetenschappelijk onderzoek

10 Arbeidsmarkt Een afgestudeerd socioloog bezit gedegen onderzoeksvaardigheden, sociologische kennis en de capaciteit om zelfstandig complexe maatschappelijke problemen op een vernieuwende wijze in kaart te brengen en te verwoorden in (beleids-)adviezen en artikelen. Na afronding van de master Sociologie heeft een socioloog een scala aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De master Sociologie leidt studenten niet op tot een duidelijk afgebakend beroep. Het veelzijdige karakter van de opleiding, waarin de student zelf bepaalde accenten aanbrengt, wordt weerspiegeld in het scala van organisaties en functies waarin sociologen werken. Zo komen sociologen terecht bij de overheid (Rijk, provincie, gemeente, stadsdeelraad, universiteit) als beleidsmedewerker, adviseur of onderzoeker, maar ook bij woningcorporaties, sociale diensten, personeelsdiensten, etc. Verder zijn sociologen te vinden in de journalistiek, bij particuliere onderzoeksbureaus en in het onderwijs. MASTER SOCIOLOGIE Na afronding van het schakelprogramma Sociologie binnen de gestelde termijnen, mogen studenten starten aan de master Sociologie. De master Sociologie is een programma van 60 studiepunten en is alleen in voltijd te volgen. De master Sociologie bestaat uit de Nederlandstalige variant Algemene Sociologie en zes Engelstalige tracks: Algemene Sociologie Comparative Organisation and Labour Studies Cultural Sociology Gender, Sexuality and Society Migration and Ethnic Studies Social Problems and Social Policy Urban Sociology Studenten met een afgerond schakelprogramma Sociologie, hebben direct toegang tot de Nederlandstalige variant Algemene Sociologie. Binnen deze variant wordt het onderwijs doorgaans in het Engels gegeven, maar kun je je opdrachten en scriptie in het Nederlands schrijven. Met aanvullende kennis en/of vakken, hebben schakelstudenten ook toegang tot de Engelstalige tracks. Houd bij keuze voor één van de Engelstalige tracks rekening met het volgende: Als je kiest voor een Engelstalige track, dan dien je de TOEFL- of de IELTS-test te behalen. De Engelstalige tracks hebben aanvullende toelatingseisen, waardoor je al bij de start van het schakelprogramma dient te kiezen voor een bepaalde basis- of thematische module. Heb je interesse in één van de Engelstalige tracks, zoek dan van tevoren goed uit wat de toelatingseisen voor deze track zijn! Meer informatie over de master Sociologie (toelatingseisen tracks, taaltoetsen, programma etc.) kun je vinden op de website van de Graduate School of Social Sciences: Ook kun je contact opnemen met de studieadviseur van de master Sociologie via

11 AANMELDINGSPROCEDURE Hoe meld je je aan voor de master Sociologie met het schakelprogramma? Aanmelding met een (afgerond) hbo- of wo-bachelordiploma Je meldt je aan voor de master Sociologie met het schakelprogramma via het online aanmeldformulier op deze website ntent/folder/sociologie-algemene-sociologie/toelating-en-inschrijving/verzoek-tottoelating/verzoek-tot-toelating.html. Alleen complete aanmeldingen voorzien van alle bijlagen (diploma, cijferlijst, motivatie en kopie idbewijs) worden in behandeling genomen. De deadline voor aanmelding is 2 maart Let op: aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Aanmelding terwijl je bezig bent met een wo-bacheloropleiding Je dient contact op te nemen met de studieadviseur van de master en het schakelprogramma Sociologie: De deadline voor aanmelding is 2 maart Let op: aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Verdere procedure Degenen die zich tijdig aangemeld hebben en worden toegelaten tot het schakelprogramma, ontvangen in de zomer nader bericht over de betaling, (vak)inschrijving, de introductiedag en (de start van) het onderwijs. De introductiedag van het schakelprogramma Sociologie vindt eind augustus plaats. Het academisch jaar start op maandag 31 augustus

12 VOORBEREIDING OP HET SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE Binnen de opleiding Sociologie werken we met het boekje Sociologie als Ambacht, dat aandacht besteed aan academisch denken, spreken en schrijven. Studenten wordt aangeraden dit boekje (a Є6,50) aan te schaffen bij de onderwijsbalie van de opleiding. Daarnaast adviseren we alle studenten die starten met het schakelprogramma zich voor te bereiden door het lezen van het volgende boek: Duyvendak, J.W., C. Bouw, K. Gërxhani & O. Velthuis (2013), Sociale Kaart van Nederland (tweede, geheel herziene druk). Den Haag: Boom Lemma uitgevers. ISBN: Er is geen specifiek vakkenpakket vereist als je start aan het schakelprogramma Sociologie, wel is een aantal (middelbare school)vakken gewenst. Het betreft de vakken Engels (omdat ongeveer de helft van de literatuur die men tijdens de opleiding moet bestuderen Engelstalig is) en Wiskunde (omdat er in de opleiding Sociologie veel onderzoeksvakken zitten waarin statistiek een grote rol speelt). Mocht je op het gebied van een of meer van de bovenstaande vakken weinig vooropleiding hebben genoten, dan kun je hieronder lezen hoe je je kunt voorbereiden op het schakelprogramma. Engels Lezen: Voor Engels wordt geadviseerd boeken en artikelen in de Engelse taal te lezen en stukken te vertalen. Hierbij is een ruim scala van keuzemogelijkheden voorhanden. Te denken valt aan het volgende: het lezen en vertalen van artikelen die je interesseren uit bladen als de "International Literary Supplement", de "New York Review of Books", de "Times Literary Supplement" en de "London Review of Books"; het lezen van boeken en artikelen van schrijvers als de politieke essayist Noam Chomsky, de romancier en essayist George Orwell, de filosoof Bertrand Russell en de historicus E.J. Hobsbawm. Wiskunde Lezen: Raaij, W.F. van (1991),Geprogrammeerde Instructie Moderne Wiskunde ( derde druk). Overberg: Educatieve Uitgeverij Delta Press. ISBN: (NIET BESTUDEREN: paragraaf 4.2, paragraaf 6.4, paragraaf 8.4, hoofdstuk 9, hoofdstuk 10, paragraaf 14.2 t/m 14.5, paragraaf 15.3, hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17). Het boek van Van Raaij is duidelijk en overzichtelijk en is speciaal geschreven voor studenten met weinig wiskunde in hun vooropleiding die sociologie of psychologie willen gaan studeren. Bij het boek wordt een oefenboek met vragen geleverd. Het boek is niet meer leverbaar in de meeste boekhandels, maar wel verkrijgbaar als tweedehands boek via websites als Dr Stat Binnen de Sociale en andere wetenschappen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van statistische methoden en technieken voor het doen van wetenschappelijke uitspraken gebaseerd op steekproefgegevens. Het verwerven van statistische kennis is voor veel studenten een struikelblok. Tot op heden ontbrak het aan goede interactieve programma's om zelfstandig, of in combinatie met klassikaal onderwijs, kennis en inzicht te verwerven in de statistiek. Het recent ontwikkelde

13 programma DrStat biedt die mogelijkheid. In de vorm van 24 zelfstandig te doorlopen interactieve modules, met adequate feed-back en oefenvragen, en eigentijds grafisch vormgegeven, wordt inzicht verschaft in de basisprincipes van de beschrijvende en inferentiële statistiek. Sinds kort is er naast de Nederlandse versie nu ook een Engelse versie beschikbaar. Beide versies zijn te vinden op Via deze site kunnen studenten en andere geïnteresseerden een account kopen met behulp van een creditcard of via paypal. Een account kan voor 6,50 worden aangeschaft en blijft twee jaar geldig. De eerste module kan gratis worden bekeken, zodat een indruk van het programma kan worden verkregen. Het is belangrijk in een vroeg stadium te beginnen met bijlessen (bijvoorbeeld 4 weken na aanvang van de cursus, indien duidelijk wordt dat het vak moeilijk gevonden wordt). Bij een te late start is de slagingskans kleiner. Specialisatie Voorts kun je in voorbereiding op het schakelprogramma een of meer boeken van de literatuur van de basismodule van de specialisatie die je in het eerste semester gaat volgen, bestuderen. Vanaf juni 2015 kun je via > zoek opleiding > schakelprogramma s > [invullen] sociologie, de studiegids inzien waarin (een deel van) de literatuur per module vermeld staat. Hetzelfde geldt uiteraard voor de studenten die de master Sociologie gaan volgen, zij kunnen voorafgaand aan de studie een start maken met de literatuur van de specialisatiemodules in de master

14 CONTACTGEGEVENS OPLEIDING Graduate School of Social Sciences, opleiding Sociologie Roeterseiland Campus gebouw B, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam Education Desk Social Sciences Onze Education Desk verstrekt onder andere informatie over de roosters, de aanmelding voor vakken en tentamens, de aanwezigheid en spreekuren van studieadviseurs. Tevens kunnen studenten via de Education Desk afspraken maken met de studieadviseur van Sociologie. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09:00 17:00 uur, tel (schakel- en masterstudenten) Studieadviseur master en schakelprogramma Sociologie Mw. drs. M.S. (Marieke) van Leeuwen Afsprakenspreekuur : woensdag 10:00-12:00 uur Je kunt een afspraak maken via de onderwijsbalie : Student Service Desk UvA Algemene informatie over studeren en de randvoorwaarden zoals inschrijving, collegegeld en studiefinanciering wordt gegeven door de Student Service Desk van de Universiteit van Amsterdam, Roeterseiland Campus gebouw C1.01, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam telefoon maandag t/m vrijdag 10:00 17:00 uur. Websites Studiegids: Mededelingensite schakelprogramma en master Sociologie: Graduate School of Social Sciences:

STUDIEGIDS 2013-2014. SCHAKELPROGRAMMA'S voor de MASTEROPLEIDINGEN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN en ONDERWIJSKUNDE

STUDIEGIDS 2013-2014. SCHAKELPROGRAMMA'S voor de MASTEROPLEIDINGEN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN en ONDERWIJSKUNDE STUDIEGIDS 2013-2014 SCHAKELPROGRAMMA'S voor de MASTEROPLEIDINGEN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN en ONDERWIJSKUNDE Schakelgids Pedagogiek/Onderwijskunde en Orthopedagogiek 2013-2014 Vooraf In deze gids vindt

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT 1 Adressen en postvakken Adressen

Nadere informatie

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 1 Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 Faculteit der Managementwetenschappen Onderwijscentrum Thomas van Aquinostraat 3 (bezoekadres)

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit Inhoud 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Onderwijsinstituut Onderwijswetenschappen Masteropleiding Onderwijswetenschappen Focusopleidingen Losse cursussen Schakelprogramma

Nadere informatie

Bacheloropleiding Onderwijskunde

Bacheloropleiding Onderwijskunde Bacheloropleiding Onderwijskunde - Studieprogramma 2013-2014 - brochure voor studenten en docenten http://www.owk.utwente.nl 2013.181 Studiegids Bacheloropleiding OWK 2013-2014 Page 1 Deze studiegids is

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

STUDIEWIJZER 2013-2014. Bachelor. Algemene Cultuurwetenschappen

STUDIEWIJZER 2013-2014. Bachelor. Algemene Cultuurwetenschappen STUDIEWIJZER 2013-2014 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Studiewijzer Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen 2013-2014 Met deze studiewijzer willen we alle studenten van de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010 Bedrijfskunde Studiegids 2009/2010 2 Bacheloropleiding Bedrijfskunde 2.1 Algemeen 2.1.1 Inleiding De studie Bedrijfskunde is opgezet volgens de bachelor-masterstructuur. Dit stelsel is ingevoerd om de

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS (PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 15-16 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap 11 1.2.4

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Faculteit Gedragswetenschappen Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven 2 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Nederlandse taal en cultuur

Nederlandse taal en cultuur Nederlandse taal en cultuur Studiegids 2005/2006 Bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Letterkunde (MPhil) Professionele master ICT en vertalen Leraar

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Communicatiemanagement 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling STUDIEGIDS 2013-2014 Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling Inhoudsopgave 1 INLEIDING ACADEMISCHE IB-OPLEIDING... 5 1.1 Geschiedenis... 6 1.2 De SPO... 6 1.3 Nadere informatie...

Nadere informatie