Maatschappelijk jaarverslag 2007 Coca-Cola in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk jaarverslag 2007 Coca-Cola in Nederland"

Transcriptie

1 Maatschappelijk jaarverslag 2007 Coca-Cola in Nederland

2 Inhoud Voorwoord 03 Coca-Cola: ons profiel 04 Ons aanbod 07 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 08 Breed aanbod, verantwoorde aanpak 10 Kwaliteit als prioriteit 12 Inspirerend innovatief 13 Voeding en gezondheid 13 Onze bedrijfscultuur: veilig en optimistisch 18 Gezondheid en veiligheid als basisvoorwaarden 20 Het creëren van kansen 21 Werken in verandering 24 Ondernemend voor het milieu 26 Water, onze hoogste prioriteit 29 Energiek aangepakt 34 Frisse kijk op verpakkingen en recycling 39 Global Reporting Initiative Bij het schrijven van dit verslag hebben we de internationaal erkende richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) gehanteerd. Deze criteria voor verslaggeving zijn gebaseerd op de G3-richtlijnen. Een overzicht van de behandelde GRIindicatoren is terug te vinden in de index in de digitale versie van het jaarverslag op: Met dit verslag over 2007 rapporteren we conform GRI-niveau B. Draagwijdte van het verslag Dit rapport bespreekt de activiteiten van Coca-Cola in Nederland in Waar relevant, worden er ook belangrijke initiatieven voor 2008 aangehaald.

3 Voorwoord Met het lezen van dit derde maatschappelijk jaarverslag zult u ervaren dat het streven naar duurzaamheid steeds verder geïntegreerd raakt in onze bedrijfsvoering, groeistrategie en dagelijkse activiteiten. Tastbare resultaten zijn daarvan het gevolg. Coca-Cola wil in de toekomst duurzaam blijven groeien, in een omgeving die voortdurend verandert. Daarom zijn we begaan met het welzijn van onze werknemers, met de samenwerking met onze klanten, met de milieu-impact van onze activiteiten en met de plaats die onze dranken hebben in een gebalanceerde leefstijl. We luisteren aandachtig naar alle belanghebbenden. Ons beleid ten aanzien van verantwoord ondernemen en duurzaamheid hebben wij toegespitst op die domeinen waar de raakvlakken tussen onze bedrijfsactiviteiten en onze omgeving het grootst zijn. Hiervoor zijn de volgende vijf strategische pijlers gedefi nieerd:» een breed en gevarieerd assortiment;» een veilige en optimistische bedrijfscultuur;» rationeel watergebruik;» energie en emissies beperken;» duurzaam verpakken en recycling. Het afgelopen jaar hebben we stappen gezet rond elk van deze prioriteiten.» We hebben op eigen initiatief onze verpakkingen voorzien van GDA-informatie om consumenten beter te informeren over de voedingswaarde van onze dranken en te helpen makkelijker een bewuste keuze te maken.» We hebben een vermindering van ons relatief watergebruik gerealiseerd met 4% en hebben het energiegebruik teruggedrongen met zo n 10%.» Door de gewichtsvermindering van onze 33 cl blikken besparen wij jaarlijks 83 ton grondstof.» In een economische omgeving met steeds grotere uitdagingen streven wij in onze Europese en Nederlandse organisatie naar meer integratie en effi ciëntie. De begeleiding van werknemers tijdens de structurele wijzigingen die hieruit voortvloeien, blijft een prioriteit. Met de oprichting van een lokale commissie die zich bezighoudt met vraagstukken over ons duurzaamheidsbeleid hebben wij een volgende stap gezet in het verder doorvoeren van duurzaamheid binnen onze gehele organisatie. We rapporteren op transparante wijze over onze bedrijfsactiviteiten en onze visie met duidelijke, ambitieuze en realistische doelstellingen. Dit jaar hebben wij voor het eerst in ons verslag onze resultaten beoordeeld. Hierover en meer leest u in dit maatschappelijk jaarverslag. Op basis van een transparante dialoog willen we voortdurend vooruitgang boeken. Via kunt u ons uw mening en ideeën laten weten. Voor ons kunnen ze een startpunt zijn voor nieuwe inzichten of acties, voor innovaties in ons aanbod of onze aanpak. Wim Zijerveld Coca-Cola Enterprises Benelux Hessel de Jong Coca-Cola Nederland 3

4 Coca-Cola: ons profiel Coca-Cola bestaat in Nederland uit twee verschillende bedrijven: Coca-Cola Nederland en Coca-Cola Enterprises Nederland. Coca-Cola Nederland is een fi liaal van The Coca-Cola Company en telt 26 medewerkers (eind 2007). The Coca-Cola Company en haar fi lialen zijn eigenaar van de merken, verzorgen de marketing en verkopen de basisconcentraten aan de bottelaars. Coca-Cola Enterprises Nederland is een dochtermaatschappij van Coca-Cola Enterprises Incorporate. Met ruim 19% van het totaalvolume is dit de grootste bottelaar van de merken van The Coca-Cola Company wereldwijd.

5 Coca-Cola Enterprises produceert, distribueert en verkoopt dranken. Dit bedrijf telt in Nederland 801 medewerkers (eind 2007), verspreid over zes vestigingen. The Coca-Cola Company en Coca-Cola Enterprises Inc. zijn beide genoteerd aan de New York Stock Exchange. The Coca-Cola Company heeft de ambitie de meest verfrissende dranken te ontwikkelen. Coca-Cola Enterprises streeft ernaar de beste drankenverkoper met de beste klantenservice te zijn. Daarnaast hebben beide bedrijven een gemeenschappelijke doelstelling: duurzaam groeien.

6 Coca-Cola in Nederland 6 vestigingen: hoofdkantoor in Rotterdam fabriek in Dongen drie Sales Centers in Dongen, Woerden en Apeldoorn technische dienst (Cooler Services) 26 medewerkers verantwoordelijk voor consumentenmarketing 1 vestiging Rotterdam in Tilburg 472,7 miljoen omzet in miljoen liter verkocht in medewerkers verantwoordelijk voor productie, distributie en verkoop 168 miljoen investering in afgelopen 5 jaar COCA-COLA NEDERLAND* COCA-COLA ENTERPRISES NEDERLAND * De cijfers van The Coca-Cola Company worden geconsolideerd op groepsniveau - voor meer informatie kunt u terecht op Coca-Cola wereldwijd medewerkers medewerkers $ 28,86 miljard omzet in vestigingen in Noord-Amerika 46 vestigingen in Europa $ 20,9 miljard omzet in 2007 TCCC heeft wereldwijd meer dan 450 verschillende merken De merken van TCCC zijn wereldwijd in meer dan 200 landen verkrijgbaar TCCC bezit ca. 35% van de aandelen van CCE Inc. 42 miljard flessen en blikjes verkocht in 2007 THE COCA-COLA COMPANY (TCCC) COCA-COLA ENTERPRISES INCORPORATE (CCE Inc.) Voor de maatschappelijke jaarverslagen van TCCC en CCE Inc. kunt u terecht op: TCCC: CCE: 6

7 Ons aanbod Coca-Cola is actief in de markt van de niet-alcoholische dranken: frisdrank, water, vruchtensap, sportdrank, energiedrank en ijsthee. In 2007 dronken we in Nederland in totaal miljoen liter niet-alcoholische dranken. 20,1% daarvan is verkocht door Coca-Cola. Per glas van 250 ml * % van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA). Op basis van ,8 0, %GDA* 0%GDA* 0%GDA* 4%GDA* 3%GDA* 3%GDA* 4%GDA* 0%GDA* %GDA* 6%GDA* 6%GDA* 6%GDA* 0%GDA* 5%GDA* 6%GDA* %GDA* 2%GDA* 3%GDA* 4%GDA* 0%GDA* 0%GDA* 5%GDA* 6%GDA* 7

8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Coca-Cola wil haar verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij. Daarom hebben we vijf domeinen geselecteerd waarin we een grote impact hebben en waarin we het verschil willen maken door duurzaam te ondernemen. Deze vijf belangrijke domeinen vormen een integraal onderdeel van onze groeistrategie. Zij zijn de rode draad in al onze activiteiten - van inkoop en productie tot transport, verkoop, marketing en distributie - en worden gerealiseerd door onze verschillende afdelingen en bedrijfsonderdelen. Breed en gevarieerd assortiment - Als duurzame onderneming willen we tegemoetkomen aan de uiteenlopende wensen en behoeften van consumenten. Daarom bieden we hen een breed en gevarieerd drankenaanbod van de hoogste kwaliteit. Daarnaast informeren we hen zorgvuldig over onze producten en stimuleren we een gezonde en actieve leefstijl. Veilige en optimistische bedrijfscultuur - Coca-Cola wil een veilig en optimistisch bedrijf zijn waar iedereen zich thuis voelt. Daarom werken we aan een veilige en aangename werkplek. We bieden medewerkers kansen om zich verder te ontwikkelen en begeleiden hen bij de veranderingen waar ze mee worden geconfronteerd. Duurzaam watergebruik - Water is intrinsiek verbonden met de drankensector. De zorg voor deze schaarse grondstof is daarom essentieel, ook voor het veiligstellen van onze activiteiten op lange termijn. We hebben de lat voor onze ambities op het vlak van watergebruik dan ook hoog gelegd: we willen wereldwijd een waterneutraal bedrijf worden. Duurzame verpakking en recycling - Voortdurend verminderen we het volume ruwe grondstoffen dat we gebruiken voor onze verpakkingen en zoeken we naar manieren om afval te vermijden. We streven ernaar om zoveel mogelijk gebruikte verpakkingen opnieuw in te zetten als grondstof voor nieuwe verpakkingen of in andere toepassingen. Energie en klimaatbescherming - We benutten de mogelijkheden die we hebben in ons wagenpark, onze verkoop- en koelautomaten en onze vestigingen en fabrieken om zo effi ciënt mogelijk met energie om te gaan en zo onze CO 2 -uitstoot te verminderen. Op basis van deze vijf pijlers heeft Coca-Cola voor het eerst een wereldwijde visie op verantwoord en duurzaam ondernemen ontwikkeld. Ook in Nederland integreren we deze visie in onze bedrijfsstrategie, in onze langetermijnplannen en in onze dagelijkse activiteiten. Voor elke pijler hebben we concrete doelstellingen geformuleerd. Hiermee kunnen we specifi eke parameters opvolgen en vooruitgang stimuleren. Intern stellen onze meetbare doelstellingen ons in staat medewerkers te motiveren en te enthousiasmeren; extern bieden ze ons de mogelijkheid om transparant te communiceren en bewustwording te creëren rond onze ambities. Sinds 2005 hebben we een speciale duurzaamheidsmanager, die duurzaam ondernemen integreert in al onze activiteiten: van learning & development, communicatie en inkoop tot investeringen en innovatieprojecten. Begin 2008 hebben we ook een CRS Council (Corporate Responsability & Substainability) opgericht, een raad die de internationale visie van Coca-Cola lokaal vertaalt. Hierin zetelen het topmanagement, leden van het Environmental Stewardship Team en afgevaardigden uit marketing, sales, public affairs en communicatie. De raad bepaalt de prioriteiten en volgt de vooruitgang op. Open communicatie over onze producten en activiteiten Coca-Cola is zowel wereldwijd als lokaal sterk gericht op communicatie en interactie met de buitenwereld. We communiceren op een open manier met de omgeving waarin we actief zijn: met partners en overheden, met consumenten en met beroeps- en belangenorganisaties. Een permanente dialoog is één van de basiselementen voor duurzame ontwikkeling en ontplooiing van onze bedrijfsactiviteiten. We vragen onze stakeholders dan ook naar hun ideeën en meningen over voeding en gezondheid, milieu en duurzaamheid. 8

9 Het productieproces Drankautomaten & koelers Ruwe grondstoffen Concentraat Transport Consumenten Verpakkingen Productie Magazijn Klanten Verpakkingen worden gerecycled Onze gesprekspartners Medewerkers Aandeelhouders Jaarverslag Bestuursfuncties, lidmaatschappen, dialoog Middenveldorganisaties Lokale gemeenschap Lokale dialoog Overleg Leveranciers Overheid en wetgevende instanties Rapportages, jaarverslag, dialoog Commercieel overleg Personeelsenquêtes, focusgroepen, opendeurenbeleid Consumentenonderzoeken, klanttevredenheidsonderzoeken, focusgroepen Consumenten Klanten 9

10 Breed aanbod, verantwoorde aanpak Coca-Cola biedt consumenten in Nederland een ruim assortiment nietalcoholische dranken. Het bestaat uit sterke merken van de hoogste kwaliteit. Innovatie van onze producten, verpakkingen, verkoopkanalen en drankautomaten is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfi losofi e. Op deze manier willen we tegemoetkomen aan de behoeften en wensen van klanten en consumenten op het gebied van verfrissing en smaak. We verschaffen duidelijke informatie over de voedingswaarden van onze dranken, zodat de consument een bewuste keuze kan maken.

11 We onderwerpen onze verkoop- en marketingactiviteiten aan strikte gedragscodes. Daarnaast stimuleren we intern en extern een actieve en gebalanceerde leefstijl. Deze stappen maken deel uit van ons voedings- en gezondheidsbeleid Fit for the Future. Kwaliteit als prioriteit Inspirerend innovatief Voeding en gezondheid

12 Kwaliteit als prioriteit Als voedingsbedrijf is het onze eerste zorg om producten van een uitstekende kwaliteit te leveren. Hiervoor hanteert Coca-Cola wereldwijd een eigen kwaliteitsbeheersysteem: The Coca-Cola Management System. Dit systeem legt gemeenschappelijke bedrijfsstandaarden vast die op het gebied van kwaliteit overeenkomen met de vereisten van de ISO 9001-norm of die zelfs nog verder gaan. Door voortdurende verbetering streeft Coca-Cola ernaar om wereldwijd aan de uiterst strenge en meest moderne eisen te voldoen. Onze fabriek in Dongen is sinds 1999 gecertifi ceerd. Niet alleen intern hanteren we hoge kwaliteitsstandaarden, we letten ook op de manier waarop onze toeleveranciers werken. We vragen hen onze Supplier Guiding Principles te onderschrijven en samen met ons te werken aan het beheersen van onze impact op onze omgeving. Op die manier willen we ervoor zorgen dat we onze consumenten een perfect product kunnen aanbieden. U kunt onze Supplier Guiding Principles raadplegen op Consumententevredenheid De tevredenheid van onze consumenten is voor ons van groot belang. In 2007 behandelden we in Nederland bijna consumentenvragen. 6% hiervan had betrekking op productkwaliteit. Het aantal kwaliteitscontacten blijft hiermee beperkt tot 1,02 per miljoen verkochte verpakkingen; in 2006 waren dat er nog 1,26. Op basis hiervan wordt, waar nodig, bijgestuurd en verbeterd. We beschouwen deze reacties dan ook als een belangrijke informatiebron. Consumenten kunnen bij ons terecht via het Consumenten Informatie Centrum op het gratis telefoonnummer COCACOLA of via Elk contact wordt vastgelegd en we proberen zo snel en adequaat mogelijk te handelen. De consument in kwestie wordt altijd geïnformeerd over de resultaten. Uit ons kwantitatieve tevredenheidsonderzoek blijkt dat de consument onze werkwijze gemiddeld waardeert met een 8,5 op een schaal van 1 tot 10; in 2006 bedroeg deze waardering gemiddeld 8,26.» Service en kwaliteit Coca-Cola heeft in Nederland verschillende typen klanten: klanten die onze producten kopen om deze te verkopen aan consumenten. En klanten die zelf verkopen aan verkooppunten waar onze producten aan consumenten worden verkocht. Om alle klanten service op maat te bieden, hebben we vier categorieën gecreëerd: Locaties waar onze producten voor thuisconsumptie worden gekocht (supermarkten). Locaties waar onze producten voor directe consumptie worden gekocht (cafés, restaurants, theaters ). Locaties waar consumenten onze producten kopen voor consumptie onderweg (benzinestations, treinstations ). Locaties waar consumenten langer verblijven (scholen, ziekenhuizen, bedrijven). Voor iedere categorie hebben we een doelgerichte verkoopafdeling en een specifi eke klantenservice ontwikkeld. Aantal kwaliteitscontacten daalt al jaren Contacten totaal , , , ,0 0,5 0,0 Alle contacten Aantal kwaliteitscontacten per miljoen verkochte verpakkingen Het aantal kwaliteitscontacten per miljoen verkochte verpakkingen bedroeg in ,02. 12

13 In 2007 heeft Coca-Cola een groot aantal toonaangevende vakprijzen ontvangen, waaronder de Gouden Partner, World Wide Marketing Excellence Award 2007 en een nominatie voor de SponsorRing. Bij de introductie van Coca-Cola 4-pack hebben we verder de volgende prijzen in ontvangst mogen nemen: Wheel of Retail, Effi e Award en SAN Accent (2007). Inspirerend innovatief Uit onderzoek en ervaring blijkt dat consumenten een steeds groter en gevarieerder aanbod wensen. Ze willen kiezen tussen verschillende merken, smaken, verpakkingen, caloriegehaltes En meer keuze betekent meer innovatie. Daarom neemt innovatie een centrale plaats in binnen onze onderneming. Productinnovatie helpt ons in te spelen op de veranderende wensen en voorkeuren van consumenten en bij de ontwikkeling van een ruim en gevarieerd aanbod. Consumenten streven immers in toenemende mate naar een gebalanceerde leefstijl. Dit blijkt uit de groei van de light frisdrankcategorie gedurende de afgelopen jaren. Bijna 30% van de frisdranken is nu al light. Daarnaast innoveren we ook op het vlak van verpakkingen, marketing en communicatie. In 2007 hebben we gewerkt aan de introductie van een nieuwe, kleinere 25 cl-verpakking voor zowel Coca-Cola regular als Fanta orange, die de keuzemogelijkheid van de consument vergroot. Coca-Cola regular is nu verkrijgbaar in 7 inhoudsmaten, van een blikje van 15 cl tot een fl es van 2 liter. Fanta orange is nu verkrijgbaar in 5 verpakkingsgroottes, van 15 cl tot 1,5 liter. Ook in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België werd Coca-Cola Zero uitgeroepen tot product van het jaar. De jaarlijkse productie (internationaal) bedraagt op dit moment zo n 2,5 miljard liter. Met onze drie varianten (regular, light en Zero) spelen we in op de veranderende behoeftes en leefstijl van de Nederlandse consument, die steeds vaker zoekt naar een keuze tussen suikerhoudende en niet-suikerhoudende producten. Ook geven we hiermee een antwoord op de vraag naar meer innovatie op het gebied van frisdrank. Coca-Cola Zero is onze grootste productintroductie sinds Coca-Cola light in Voeding en gezondheid Coca-Cola streeft ernaar elke consument het juiste product te bieden in de juiste verpakking op het juiste moment en op de juiste plaats. In Nederland bieden we consumenten de keuze uit 9 merken, met 35 smaken, uiteenlopende caloriegehaltes en in verschillende verpakkingsgroottes. Al naargelang hun behoeften en voorkeuren kunnen ze kiezen uit individuele of gezinsverpakkingen en uit te recyclen of herbruikbare materialen. De productcategorieën variëren van water, ijsthees en sportdranken tot (light-)frisdranken en fruitsappen.» Ruim aanbod 29% van volume is light frisdrank» Nieuw in 2007: Coca-Cola Zero! In 2007 hebben we ons aanbod verder uitgebreid. Zo lanceerden we begin 2007 met succes Coca-Cola Zero. Coca-Cola Zero telt 0,8 calorieën per glas. Dit nieuwe product richt zich specifi ek op mannen. Intussen is Coca-Cola Zero door marktonderzoeksbureau IRI uitgeroepen tot de succesvolste productintroductie van vorig jaar. 75% % 24% 1% Light frisdrank Regular frisdrank Sportdrank, ijsthee, sappen en water 29% 7% 42% van volume is kleinverpakking % 42% 74% 58% > 1liter < 1liter We bieden de consument niet alleen meer keuze, we promoten deze ook actief. 13

14 » Informeren over voedingswaarde Het stimuleren van een gebalanceerde leefstijl begint bij het bieden van duidelijke en objectieve informatie over de voedingswaarde en ingrediënten van onze dranken. Daarom had Coca-Cola een voortrekkersrol bij de totstandkoming en bij de uitvoering van een vrijwillig initiatief van de Europese Confederatie van de Voedingsindustrie (CIAA) inzake etikettering. In het voorjaar van 2007 zijn we gestart met de aanpassing van onze verpakkingen volgens de GDA-richtlijn. GDA staat voor Guideline Daily Amount of Dagelijkse Voeding s- richtlijn. Op het GDA-label is in één oogopslag te zien wat de hoeveelheid calorieën is van een drankje in relatie tot de Dagelijkse Voedingsrichtlijn van 2000 calorieën (). Dit is de hoeveelheid energie die wordt geadviseerd voor een volwassen vrouw die normaal beweegt. Ook het aandeel van de voedingsstoffen suiker, vet, verzadigd vet en natrium per consumptie is makkelijk af te lezen. Op de voorkant van de verpakking staat het aantal calorieën per consumptie èn het percentage daarvan in relatie tot de Dagelijkse Voedingsrichtlijn. Op de achterkant van de verpakking staat ook informatie over de voedingsstoffen suiker, vet, verzadigd vet en natrium per glas, ten opzichte van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn. De voedingswaarde is aangegeven per portie van 250 ml (ofwel één glas). Een blikje van 330 ml geldt als één consumptie. Eind 2007 hadden we 70% van onze verpakkingen voorzien van GDA-informatie. Dit is nu al duidelijk zichtbaar in de winkel. Vanaf 1 juli 2008 zullen alle verpakkingen van Coca-Cola, Fanta en Sprite voorzien zijn van een GDA-label. Op al onze producten in Nederland en de rest van Europa komt het GDA-label te staan. Uiterlijk eind 2008 zullen al onze verpakkingen het GDA-label dragen. Hiermee zetten we de trend in de industrie. Daarnaast kunnen consumenten ook op onze website terecht voor heldere informatie over onze producten en GDA.» Verantwoorde verkoop en marketing Coca-Cola wil een langetermijnrelatie opbouwen met klanten en consumenten. Daarom hanteren we voor onze verkoop- en marketingactiviteiten een strikte set aan regels. Deze vloeien voort uit lokale zelfregulering - bijvoorbeeld met betrekking tot onze aanwezigheid in scholen - en internationaal afgesproken gedragscodes, zowel binnen Coca-Cola als binnen de overkoepelende brancheverenigingen. Reclame is voor Coca-Cola een belangrijk middel om consumenten vertrouwd te maken met onze merken. We willen echter waken over de impact van onze reclameboodschappen op kinderen. We erkennen de rol die ouders, leerkrachten en volwassenen behoren te spelen in het wegwijs maken van kinderen. The Coca-Cola Company voert daarom al 50 jaar geen marketing voor frisdranken gericht op kinderen jonger dan 12 jaar. In mei 2008 maakte het bedrijf bekend dat dit beleid wordt uitgebreid naar alle dranken (frisdrank, sap, ijsthee, sportdrank) en naar alle verschillende communicatiemiddelen (tv, internet, mobiele telefoons,...). In Nederland hanteert Coca-Cola deze visie al meerdere jaren. Daarom zijn we niet met onze producten aanwezig op basisscholen en voeren we geen marketingcommunicatie richting kinderen onder de 12 jaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat Coca-Cola geen reclameruimte inkoopt bij Nickelodeon, Jetix of in de Donald Duck. De regels die we in Nederland toepassen: afwezigheid op basisscholen; geen reclame op televisiezenders waarvan de programma s voornamelijk zijn gericht op kinderen tot 12 jaar; geen reclame voor, tijdens of na televisieprogramma s voor kinderen tot 12 jaar op overige zenders; geen advertenties in tijdschriften gericht op kinderen tot 12 jaar; geen sampling van producten gericht op kinderen jonger dan 12 jaar; in het voortgezet onderwijs: soft branded apparatuur, geen sampling, promoties en verkoopmateriaal. Hiermee wordt aangegeven hoe groot een portie is. Dit is het aantal per glas van 250 ml. Dit is het percentage van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn (= GDA: Guideline Daily Amount) voor in 1 portie van 250 ml. 14

15 Gedragscode in scholen Op middelbare scholen is Coca-Cola terughoudend aanwezig. We denken na over de meest verantwoorde vorm waarin we onze producten kunnen aanbieden. Op elk verkooppunt in de school presenteren we een doorsnede van ons assortiment koolzuurhoudende en koolzuurvrije dranken, dranken met en zonder calorieën, ijsthees, sportdranken, sappen en waters. Zo kunnen jongeren echt een keuze maken. Dit hebben we extra benadrukt met onze what s in it for me stickers met GDAinformatie op schoolautomaten. Mix-It doopten we deze gerichte aanpak, waarbij we een breed assortiment combineren met een terughoudende commerciële aanwezigheid. In 2005 zijn alle frisdrankautomaten op middelbare scholen voor dit doel aangepast. Dit heeft zowel in 2006 als in 2007 geleid tot een duidelijke verschuiving in het consumptiegedrag van scholieren. Het is voor een consument vaak lastig om de informatie op het etiket goed te doorgronden. Daarom ben ik blij met de overzichtelijke labels, die bijvoorbeeld het aantal calorieën per portie aangeven. Dat bevordert een bewuste keuze. Elly Kaldenberg, Diëtiste Verschuiving in consumptiegedrag van scholieren 2006 t.o.v t.o.v Light-dranken en water +46% +81% Sappen +177% +16% Suikerhoudende dranken -13% -4% Inspelen op suggesties Coca-Cola Nederland voert regelmatig kwalitatief onderzoek uit onder stakeholders, om hun mening te vragen over ons beleid inzake voeding en gezondheid. We vragen ook suggesties voor nieuwe richtingen en activiteiten. Het onderzoek is voor het laatst in januari 2007 uitgevoerd onder professionals uit verschillende disciplines zoals wetenschap, politiek, overheid en niet-gouvernementele organisaties (NGO s). De resultaten waren positief: de bekendheid met en waardering voor bestaande initiatieven is toegenomen sinds Een meerderheid van de ondervraagden vindt dat Coca-Cola haar verantwoordelijkheid neemt en actief betrokken is bij de discussie over voeding en gezondheid. De belangrijkste suggesties die ons werden aangereikt: marketingkennis van Coca-Cola inzetten voor het bereiken van mensen met een lage sociaal-economische status; meer innovatie op het gebied van light; grotere focus op marketing van light-producten. Inmiddels hebben we, mede op basis van deze suggesties, al verschillende stappen gezet. Zo is de verhouding in het aanbod van light-regular frisdranken aangepast naar meer light producten. Thuis op School Jongeren brengen een belangrijk deel van hun tijd op school door. Dit is dan ook de omgeving waarin we jongeren met onze maatschappelijke programma s bereiken. Om invulling te geven aan de manier waarop we onze samenwerking met scholen en onze aanwezigheid binnen de schoolomgeving zien, hebben we ons eigen beleid gebundeld onder de noemer Thuis op School. In de Thuis op School-brochure wordt onder meer beschreven hoe we op scholen omgaan met het bieden van keuze in assortiment, onze terughoudendheid als het gaat om commerciële aanwezigheid en er wordt ingegaan op de maatschappelijke partners met wie we samenwerken. Binnen Thuis op School bestaat het programmaonderdeel PROschool waarin we, samen met onze partners, allerlei interessante en leerzame projecten aanbieden die door scholen kunnen worden aangevraagd. Zo bieden we onder andere een inspirerende leeshoek in samenwerking met Stichting Lezen, een uitdagende filmmodule met het Nederlands Instituut voor Filmeducatie en een aansprekende sportclinic met Mission Olympic. Het volledige aanbod is te vinden op 15

16 Mission Olympic stakeholderseminar Op 8 juni 2007 hebben we - samen met de Olympische organisatie NOC*NSF - Mission Olympic stakeholderseminar georganiseerd onder de titel Schooljeugd en hun leefstijl: andere sociaaleconomische status, andere aanpak! Onder ruime belangstelling van gezondheidsorganisaties, schooldirecteuren, consumentenorganisaties en overheden stonden jongeren centraal met een lage sociaal-economische status, en de voedings- en gezondheidsaanpak die zij nodig hebben. Deze jongeren zijn met name de groep waar overgewicht vaker voorkomt. De kernvraag was: moeten zij apart worden benaderd en zo ja, hoe? Belangrijke conclusie van het seminar was dat de jeugd als één groep benaderd moet worden, op een manier die hen aanspreekt. Essentieel hierbij zijn de inzet van rolmodellen, het besef dat groepsprocessen belangrijk zijn, de rol die scholen kunnen spelen en het belang van geïntegreerde sportlessen met coryfeeën, mooie outfits en natuurlijk de inzet van professionele docenten.» Actief voor meer beweging Wie voldoende beweegt, voelt zich fi tter en leeft gezonder. Omdat sport en beweging een onmisbaar onderdeel zijn van een gebalanceerde leefstijl, ondersteunt Coca-Cola een actieve leefstijl voor jongeren. Dit is één van de belangrijkste onderdelen van het Fit for the Future -beleid van Coca-Cola. We zetten nieuwe projecten op en ondersteunen bestaande initiatieven. The City - The City is een mobiele sportstad speciaal voor jongeren tussen 12 en 19 jaar oud. Steden in heel Nederland worden omgetoverd tot een grote Olympische sportstad, waar verschillende sporten gratis kunnen worden uitgeprobeerd. The Tour - In 2006 is een nieuw programmaonderdeel aan Mission Olympic toegevoegd: Mission Olympic The Tour. Dit is een sportieve dag met workshops in trendy sporten zoals Basketball Rythm, Ropeskipping, Capoeira en Breakdance. In het schooljaar 2006/2007 heeft Coca-Cola deze workshopdag aangeboden op 25 scholen in Nederland waarmee we samenwerken en in 2007/2008 op nog eens 20 scholen. Hiermee worden ongeveer extra leerlingen in contact gebracht met Mission Olympic en nieuwe sporten. Nederlands Olympisch Team start met hydratatieprogramma In Beijing zijn de hitte en luchtvochtigheid extreem. Deze omstandigheden kunnen de sportprestaties van het Nederlands Olympisch Team sterk beïnvloeden. Daarom is het van belang dat de sporters zich bewust zijn van hun vochthuishouding en hier op de juiste manier mee omgaan. Met een goede vochtbalans kunnen sporters bovendien langer doorgaan en beter presteren. NOC*NSF en Aquarius zijn daarom als partners een hydratatieprogramma gestart. Op basis van een hydratatieonderzoek zal iedere olympische sporter kunnen worden voorzien van persoonlijk hydratatieadvies. Samen met het Olympisch Medisch Instituut heeft Aquarius speciaal voor het Nederlands Olympisch Team Aquarius Pro ontwikkeld. Deze sportdrank met een uitgebalanceerde samenstelling zorgt ervoor dat vocht snel door het lichaam wordt opgenomen en dat sporters langer kunnen doorgaan. Aquarius Pro wordt aanbevolen door het NOC*NSF. De sportdrank wordt gratis verstrekt aan alle Nederlandse topsporters in de aanloop naar de Olympische Spelen Mission Olympic Mission Olympic, het grootste jongerensportplatform van Nederland, is daarvan het beste voorbeeld. Mission Olympic is in 2002 opgezet door Coca-Cola en de Olympische organisatie NOC*NSF. Dankzij Mission Olympic maken jaarlijks jongeren op middelbare scholen en in steden kennis met diverse sporten. In 2007 is Mission Olympic een samenwerking aangegaan met de Alliantie School & Sport met als doel meer sport en bewegen op middelbare scholen per week. Mission Olympic bestaat uit drie onderdelen: The School Final - The School Final is dé Olympische sportdag voor jongeren en de fi nale van de landelijke schoolsportcompetitie. Tijdens dit evenement nemen zo n jongeren van meer dan 120 verschillende middelbare scholen uit heel Nederland het tegen elkaar op in 14 verschillende sporten. The School Final is dé Olympische sportdag voor 6000 jongeren van meer dan 120 verschillende scholen uit heel Nederland. 16

17 Op de goede weg? De vraag Doet Coca-Cola het goed? werd voorgelegd aan de interne experts op het gebied van voeding en gezondheid. Hun oordeel: Het aanbod van Coca-Cola bestaat uit veel meer dan frisdrank. Het omvat een breed assortiment van niet-alcoholische dranken: van water, fruitsappen, en sportdranken tot ijsthees. In het verstrekken van informatie over voedingswaarde hebben we het afgelopen jaar de trend gezet in de sector. Eind 2008 zullen alle verpakkingen zijn aangepast. Hiermee helpen we de consument een evenwichtige en bewuste keuze te maken. We stimuleren jongeren tot beweging via Mission Olympic. De komende jaren zullen we dit beleid verder uitwerken en verfi jnen, onder meer op basis van een voortdurende dialoog met overheden, consumenten, ouders, gezondheidsorganisaties, scholen en klanten. We weten allemaal dat voldoende drinken voor sporters belangrijk is. Mede dankzij een goede hydratatie kan ons Olympisch Team er straks weer tegenaan. Samen met Aquarius geven we topsporters een persoonlijk advies over wat, wanneer en hoeveel ze moeten drinken voor een optimale prestatie. Gerard Rietjens, Hydratatie-expert NOC*NSF KRACHTLIJNEN REALISATIES IN 2006 REALISATIES IN 2007 DOELSTELLINGEN VOOR 2008 EN LATER BREED EN HOOG- KWALITATIEF AANBOD Aanpassen van de automaten op middelbare scholen: ruimer aanbod van light, water en sappen en minder reguliere frisdranken Introductie van water (Chaudfontaine) Introductie Coca-Cola Zero 33 cl als standaard portiegrootte op middelbare scholen Uitwerken Supplier Guiding Principles Introductie van 25 cl PET-fl esjes voor zowel Coca-Cola als Fanta DUIDELIJKE INFORMATIE Informatietabel met voedingswaarde (per portie/verpakking) op de achterkant van alle producten Stickers met voedingswaardeinformatie op alle automaten op middelbare scholen Aanpassen verpakkingen: GDA zowel op de voorkant als op de achterkant van de verpakkingen Stickers met GDA-informatie op alle automaten op middelbare scholen Continueren hoog serviceniveau Consumenten Informatielijn Verdere uitrol GDA in Nederland op de verpakkingen en op het punt van verkoop Nieuwe website voor consumenten met uitgebreide informatie over voeding en gezondheid Continueren hoog serviceniveau Consumenten Informatielijn VERANTWOORDE SALES EN MARKETING Ontwikkelen interne gedragscode inclusief interne campagne (Fit for the Future Code) Ontwikkelen externe informatiecampagne over beleid Coca-Cola Vervolg consumentenonderzoek naar waardering beleid Coca-Cola Werken aan het vergroten van de bekendheid van ons beleid m.b.t. geen reclame richting kinderen onder 12 jaar Uitwerken gedragscode richtlijnen voor specifi eke kanalen Uitrollen Fit for the Future training bij Coca-Cola Enterprises STIMULEREN VAN GEBALANCEERDE LEEFSTIJL Verder uitbouwen Mission Olympic: ontwikkelen The Tour (sportclinics op scholen) Organisatie Mission Olympic stakeholder seminar over gebalanceerde leefstijl jongeren (inclusief onderzoek onder schooldirecteuren) Verlenging Mission Olympic-contract met NOC*NSF (bestaat sinds 2002) Start samenwerking met Alliantie School & Sport Organisatie tweede stakeholderseminar over gebalanceerde leefstijl jongeren (inclusief kwantitatief onderzoek onder jongeren) Partnership Mission Oympic met TMF om jongeren verder te enthousiasmeren voor sport en bewegen We hebben onze resultaten van 2007 beoordeeld: 100% Huidige acties en resultaten nog moeilijk te verbeteren 80% Uitstekende vooruitgang 60% Belangrijke vooruitgang 40% Matige vooruitgang 20% Minimale vooruitgang 0% Geen acties ondernomen 17

18 Onze bedrijfscultuur: veilig en optimistisch Bij de twee bedrijven die in Nederland Coca-Cola vormen, werken in totaal 827 medewerkers verspreid over zes vestigingen in uiteenlopende functies. Dit lokale team verzorgt de marketing, produceert voor en verkoopt aan plaatselijke ondernemingen en organisaties en geeft hen advies over hun verkoopbeleid. We werken grotendeels met lokale leveranciers: 76% van onze inkopen doen we op Europees niveau. Zo creëren we ook indirect werkgelegenheid. Als vuistregel voor onze industrie geldt dat er voor elke baan bij Coca-Cola ongeveer tien worden gecreëerd bij onze toeleveranciers en klanten. Indirect creëren we zo werk voor ruim mensen. Coca-Cola streeft ernaar voor medewerkers een veilige en optimistische werkomgeving te creëren waarbinnen iedereen zich thuis voelt en het beste van zichzelf kan geven.

19 Voor Nederland gelden drie prioriteiten: Gezondheid en veiligheid als basisvoorwaarden Het creëren van kansen: opleiding en ontwikkeling Werken in verandering Door het opzetten van uiteenlopende acties onder deze drie pijlers bouwen we aan een optimistische Coca-Cola-bedrijfscultuur, waarin iedereen zijn of haar capaciteiten optimaal kan benutten. Hoewel de activiteiten van Coca-Cola Enterprises en Coca-Cola Nederland in nauw overleg plaatsvinden, voert ieder zijn eigen personeelsbeleid. De voorbeelden en data in dit hoofdstuk gelden daarom vaak slechts voor één bedrijf.

20 De EHS-manager, verantwoordelijk voor Environment, Health & Safety, brengt samen met de verschillende afdelingen in de fabriek de arbeidsrisico s in kaart. Hij legt deze vast in een risicoinventarisatie en -evaluatie. Dit vormt de basis voor een plan van aanpak, dat integraal deel uitmaakt van het businessplan. Het bevat concrete acties die de arbeidsomstandigheden verbeteren. Zo hebben we in 2007 de volgende acties opgestart: Verkeersroutes: we hebben een verbeterd vloerplan uitgetekend en hebben rij- en looppadmarkeringen aangebracht, zodat voetgangers en heftrucks zich veiliger over het fabrieksterrein kunnen bewegen. Gezondheid en veiligheid als basisvoorwaarden Een veilige omgeving zorgt voor minder stress en maakt medewerkers productiever en efficiënter in hun werk. De zorg voor gezondheid en veiligheid maakt dan ook integraal deel uit van onze cultuur. Voor Coca-Cola is veilig en gezond kunnen werken een basisvoorwaarde. Vooral in de productie en distributie besteden we veel aandacht aan veiligheid. We stimuleren veilig gedrag op de werkplek, creëren een veilige werkomgeving en verbeteren voortdurend onze veiligheidsprestaties. We passen veiligheidsprocedures toe waarbij we de risico s en de gevaren op de werkplek permanent identifi ceren.» Veiligheid in Dongen Onze productievestiging in Dongen is sinds 1999 OHSASgecertifi ceerd (Occupational Health & Safety Assessment Series). Iedere medewerker krijgt een uitgebreide veiligheidsopleiding. De verschillende veiligheidsmodules zijn afgestemd op de specifi eke vereisten van de functiecategorieën. Ook tijdelijk en extern personeel maakt kennis met de richtlijnen waaraan het zich moet houden. Geluidsniveaus: we hebben de geluidsniveaus in kaart gebracht en hebben vastgesteld dat we boven de 85dB (A) uitkwamen op verschillende productielijnen. Op basis van deze informatie hebben we een lawaaibestrijdingsplan opgesteld, dat in 2008 zal worden geïmplementeerd. Bedrijfshulpverlening: Het bedrijfsnoodplan is in 2007 herzien en er zijn gedetailleerde scenario s gemaakt voor mogelijke incidenten van uiteenlopende aard. Deze incidenten zijn de basis voor de oefeningen die de bedrijfshulpverleners periodiek doen. Ook hebben we aandacht besteed aan een evacuatieplan voor mindervaliden en er is een inventarisatie gemaakt van de middelen die hiervoor beschikbaar moeten worden gesteld. Dankzij onze voortdurende aandacht voor veiligheid hebben we medio 2007, 289 opeenvolgende dagen zonder bedrijfsongeval weten te behalen in de fabriek van Dongen.» Verhoogde veiligheid op de weg In 2008 zullen we een aantal acties ondernemen om onze veiligheid op de weg te verhogen. Diverse groepen buitendienstmedewerkers krijgen een workshop energiebewust en defensief rijden aangeboden.» Ziekteverzuim aan banden In 2003 bedroeg het ziekteverzuim bij Coca-Cola Enterprises nog 7%. We hebben besloten om dit cijfer via verschillende acties aan te pakken. Zo kunnen nu intern twee bedrijfsartsen worden geconsulteerd. Het management is nauwer betrokken Aantal ongevallen in 2007 * Betreft gegevens van fabriek in Dongen, per 100 medewrkers Aantal ongevallen* Aantal verzuimdagen na ongevallen* , ,9 5, ,1 2,8 Hoewel het aantal ongevallen is gestegen, is het aantal dagen verzuim fors afgenomen. Dongen presteert hiermee het best van al de Coca-Cola Enterprises fabrieken in Europa. 20

21 bij het voorkomen van en begeleiden bij ziekteverzuim en een geautomatiseerd systeem bepaalt de acties die we bij elk verzuim ondernemen. Tegelijk stimuleert Coca-Cola de medewerkers om meer te bewegen. Zo kan iedereen zich tegen gereduceerd tarief aansluiten bij diverse sportverenigingen. En kunnen we tweemaal per jaar een fi theidstest aanbieden. Deze acties maken binnen Coca-Cola Enterprises deel uit van het Fitplan, dat in het leven geroepen is om medewerkers bewust te maken van het belang van een gezonde en evenwichtige leefstijl. Het Fitplan zal in 2008 extra aandacht krijgen. Met deze acties hebben we het ziekteverzuim tegen eind 2007 kunnen terugdringen tot dagen ofwel 4,3%: goed voor een kostenbesparing van 2,5 miljoen euro ten opzichte van Het creëren van kansen Coca-Cola wil een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien. Het optimaal inzetten en ontwikkelen van competenties leidt immers ook tot een succesvolle en duurzame ontwikkeling van de onderneming. Hiertoe richten we ons op de werving van getalenteerde medewerkers, een passend evaluatiebeleid en permanente ontwikkeling. Coca-Cola Enterprises besteedde in 2007 bijna euro aan trainingen. Dit resulteerde in een totaal van uren training voor 483 deelnemers. Hulpverleners aanwezig Coca-Cola beschikt in Nederland over een groot aantal hulpverleners: Hoofdkantoor en verkoopcentra: 35 BHV ers (waarvan 8 met EHBO) 6 EHBO ers Productievestiging in Dongen: 40 BHV ers (waarvan 3 met EHBO) 25 EHBO ers BHV ers volgen jaarlijks minimaal één dag brandbestrijding en ontruiming en één dag levensreddend handelen. EHBO ers volgen minimaal twee dagen per jaar EHBO en reanimatie. Op basis van de risico s in Dongen zijn 10 ongevalsscenario s opgesteld, die volgens een jaarplanning worden geoefend. In het hoofdkantoor plannen we voor 2008 vier oefeningen, al dan niet in combinatie met een opleidingsdag. Voor één oefening zal het gehele pand worden ontruimd. We hebben het afgelopen jaar niet alleen gewerkt aan het verder optimaliseren van het trainings- en opleidingsaanbod. We hebben ook een nieuw opleidings- en ontwikkelingsbeleid opgesteld. Waren opleidingen vroeger alleen gekoppeld aan de ontwikkeling van de functie, tegenwoordig is er meer vrijheid voor medewerker en leidinggevende: gezamenlijk hebben zij nu de mogelijkheid om ontwikkelingsinspanning vooral te richten op loopbaan stappen. Iedereen kan het ruime aanbod raadplegen en zich inschrijven met goedkeuring van zijn of haar leidinggevende. Zo kunnen medewerkers proactief hun capaciteiten aanscherpen en hun loopbaan verder vormgeven. 21

22 Een greep uit het opleidingenpakket van Coca-Cola Enterprises: De Sales Academy is het raamwerk waarbinnen we de ontwikkeling van medewerkers gestructureerd vormgeven. De Sales Academy bestaat uit verschillende modules. Voor vier doelgroepen - fi eld service medewerkers, merchandisers, rayonmanagers en accountmanagers - bestaat een meerjarig opleidingstraject op maat. Voor elke functie kunnen we hiermee de voortgang van de ontwikkeling op individueel en teamniveau monitoren met het Starter to Expert -model. De Sales Academy biedt onze medewerkers dus niet alleen succes in de business, maar ook mogelijkheden om hun persoonlijke ontwikkeling en ambities waar te maken. Coke College stimuleert de professionalisering van medewerkers aan de hand van theorie, training en praktijk over ons bedrijf. Hierin wordt veel aandacht besteed aan vaardigheidstrainingen voor gesprekken met klanten. Leidinggevenden volgen Management Essentials, over coachend leiderschap binnen de visie van resultaatgericht management. Coke Discovery is een introductieprogramma voor alle nieuwe medewerkers met een contract bij Coca-Cola Enterprises. On-the-job bieden we vakgerichte opleidingstrajecten voor logistiek en productie die speciaal voor Coca-Cola zijn ontwikkeld. Het doel hiervan is niet alleen om mensen bij te scholen, maar ook om hen te motiveren. De leidinggevenden op de vloer zijn de praktijkopleiders. Deze opleidingsactiviteiten worden ondersteund door bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds. Sinds 2004 moeten alle medewerkers de Nederlandse taal beheersen: dit is essentieel om goed te kunnen functioneren, voor de individuele ontwikkeling, voor de ontwikkeling van de organisatie en voor het maatschappelijk functioneren van individuen. In samenwerking met Helicon Opleidingen (MBOinstelling) en Taalvakwerk (Opleidingsbureau Nederlandse taal) is voor Dongen een specifi eke taalopleiding ontwikkeld en uitgerold. In het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan heeft iedere medewerker driemaal per jaar een formeel gesprek met zijn leidinggevende waarin de resultaten en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker aan de orde komen. Tot slot werd bij Coca-Cola Enterprises in 2007 voor het eerst een koppeling gemaakt tussen performance en beloning. In 2006 werd dit vastgelegd in de CAO. The Coca-Cola Company heeft in 2007 The Coca-Cola University gelanceerd: een breed spectrum van opleidingen, instrumenten en ervaringen. Coca-Cola University helpt medewerkers om hun kennis en vaardigheden verder uit te bouwen vanuit een gezamenlijke taal, werkwijze en praktijkvoorbeelden. Vuistregel daarbij is dat de ontwikkeling van medewerkers voor 70% in hun baan gebeurt, voor 20% door begeleiding en coaching en voor 10% in opleidingen. Coca-Cola University ondersteunt deze drie methodes actief. De bijzonder omvangrijke leercatalogus omvat zowel de strategische kerngebieden Marketing Exellence, Commercial Leadership en Franchise Leadership, als de ontwikkeling van leiderschap. Wereldwijd lanceerde The Coca-Cola Company voor alle medewerkers het Peak Performance Plan : een online instrument waarin elke medewerker zijn of haar doelstellingen, carrièreplan en ontwikkel plan vastlegt. Deze worden twee keer per jaar tijdens een evaluatie besproken. Dit instrument maakt het mogelijk om prestaties van medewerkers af te wegen tegen de vooraf op gestelde doelstellingen. Zo kan Coca-Cola de individuele ontwikkeling meten en tegelijk duurzame groei mogelijk maken.» Talent Management Review & Leadership Development In 2007 hebben we veel aandacht besteed aan talent management en individuele ontwikkelingsgesprekken. Het management van Coca-Cola Enterprises kreeg 360 feedback: zowel kwalitatief als kwantitatief werden de individuele en teamprestaties gemeten en besproken. Deze metingen dienen als basis voor toekomstige ontwikkelingsinitiatieven. Gezien de vele veranderingsprocessen in Nederland heeft het manage ment immers een belangrijke rol. Bovendien komen er steeds meer kansen binnen bereik, ook internationaal. Dankzij de uitgebreide Talent Management Review kan de talentontwikkeling maandelijks op directieniveau worden gevolgd. Verhouding man - vrouw per functiecategorie % CAO Ondersteunend Middle Management 21 89,5 Leadership team 10,5 78 Totaal 22 Man Vrouw Coca-Cola Enterprises heeft op dit moment vooral mannelijke medewerkers; met name in de CAO functies (o.a. de productieomgeving). Ook in de ondersteunende en hogere functies zijn er minder vrouwen werkzaam. Verhouding man - vrouw totaal % Coca-Cola Enterprises Coca-Cola Nederland Bij Coca-Cola Enterprises zijn in totaal 78% van de medewerkers mannen. Bij Coca-Cola Nederland is de verhouding tussen mannen en vrouwen bijna in evenwicht: hier bedraagt deze 54% - 46%. 22

23 » Koersen op diversiteit Of we onze businessdoelstellingen bereiken, hangt grotendeels af van onze medewerkers. We willen dan ook een onderneming creëren die getalenteerde mensen aantrekt, ontwikkelt en behoudt. We moedigen ieder individu aan om zichzelf professioneel te ontwikkelen en zijn of haar talent om te buigen naar zakelijk succes. Opdat zowel medewerkers als klanten zich thuisvoelen in ons bedrijf, streven we naar een evenwichtige samenstelling van ons medewerkersbestand zodat deze een getrouwe afspiegeling van de maatschappij is. We trekken dan ook medewerkers aan van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus. Onze medewerkers vervullen meer dan 400 verschillende functieprofi elen. In 2007 werkten bij Coca-Cola Enterprises mensen van 12 verschillende nationaliteiten. Diversiteitsscan In 2007 heeft het bureau Colourful People Coca-Cola Enterprises in de Benelux op diversiteit doorgelicht. Hieruit blijkt dat onze organisatie relatief veel aandacht besteedt aan diversiteit, zowel in de interne als in de externe communicatie. Ook wordt het idee - meer dan in veel andere organisaties in de Benelux - gedragen door de top van de organisatie. Toch blijkt, zowel uit de cultuurscan als uit de cijfers, dat er nog een lange weg is te gaan om de diversiteitdoelstellingen in de praktijk te brengen. Onze organisatie heeft in 2007 in ieder geval de basis gelegd: we zorgden ervoor dat het begrip diversiteit ingebed is geraakt in onze structuren en ontwikkelden meetinstrumenten en indicatoren. Zo heeft Coca-Cola Enterprises met alle wervings- en selectiebureaus het streven naar diversiteitsdoelstellingen contractueel vastgelegd. In 2008 zullen we verdere acties ondernemen. Coke College is de interne sales opleiding binnen Coca-Cola Enterprises waarbinnen sales medewerkers zich door zelfstudie, training en coaching kunnen ontwikkelen. Peter van Soest, National Field Sales Trainer Coca-Cola Enterprises neemt diversiteit serieus. Daarom is aan ons bureau, Colourful People, gevraagd om kritisch de spiegel voor te houden: hoe stond het in 2007 met de diversiteit binnen Coca-Cola Enterprises Benelux? Het beeld dat daaruit naar voren kwam, gaf Coca-Cola de inspiratie om in 2008 extra inspanningen te verrichten, zodat straks ook in de hogere functies diversiteit de norm is. Melek Usta, Directeur Colourful People Verschillende leeftijden Uiteenlopende functies > <24 Coca-Cola Nederland Coca-Cola Enterprises Aantal medewerkers Operations Field Sales Hoofdkantoor De gemiddelde leeftijd van medewerkers van Coca-Cola Enterprises is 39 jaar en van Coca-Cola Nederland 34 jaar. Het merendeel van de medewerkers van Coca-Cola Enterprises is actief in commerciële functies. 23

24 Werken in verandering Het personeelsverloop bedroeg in 2007 ruim 12,5%. Dat hoge percentage heeft ondermeer te maken met de vele veranderingen die de onderneming in Nederland doormaakt. Ook in 2007 heeft Coca-Cola Enterprises haar structuren herzien en geoptimaliseerd om haar strategie duurzaam te kunnen waarmaken. Na de integratie van het Beneluxdirectieniveau eind 2006, gingen we in 2007 een stapje verder. De staffuncties - HR, Legal, Finance en Public Affairs & Communications - worden nu op Benelux-niveau aangestuurd en verder geïntegreerd. Ook vanuit een Europese context wordt hard gewerkt aan de harmonisatie van onze processen in HR, IT en Financiën. Zowel vanuit lokaal als internationaal oogpunt willen we de effi ciency verder versterken. In vrijwel elke afdeling hebben zich dan ook veranderingen voorgedaan. Daarnaast maakten ook ongeplande veranderingsprocessen het moeilijk voor onze medewerkers. Begin maart 2007 is het nieuwe logistieke systeem geïmplementeerd in de productievestiging in Dongen. Helaas verliep deze introductie niet vlekkeloos, waardoor de uitlevering van onze producten grote vertraging opliep. In de fabriek werd met man en macht gewerkt om de problemen te verhelpen. Ook vanuit de overige business units werden de mouwen opgestroopt en zijn bijzondere initiatieven opgestart om de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Op het hoofdkantoor in Rotterdam werd een crisisteam samengesteld om de klanten te informeren over de leveringen en om ongerustheid weg te nemen. Zowel voor de medewerkers in Dongen als voor de verkoopmedewerkers was het een bijzonder moeilijke periode. The Coca-Cola Company introduceerde in 2007 wereldwijd een nieuw organisatiemodel, dat drie speerpunten kent: eenvoud, snelheid en schaal. Voor Coca-Cola Nederland betekent dit dat zij vanaf april onderdeel is gaan uitmaken van de Business Unit België-Luxemburg-Nederland. Uitgangspunt voor deze nieuwe Business Unit is het nastreven van synergievoordelen, terwijl een snelle reactie op lokale markt en consumentenvraag gegarandeerd blijft. Om die reden is er gekozen voor een model waarbij zowel in Nederland als in België een lokaal marketing- en communicatieteam aanwezig is.» Ook verandering in het komende jaar Op 29 januari 2008 bracht de directie van Coca-Cola Enterprises Benelux de organisatie op de hoogte van haar ambitie om één Cooler Services-organisatie van wereldformaat te creëren. Na het volgen van het overlegtraject met de werknemersvertegenwoordigers werd besloten dat alle Cooler Services-activiteiten centraal zullen worden ondergebracht in Londerzeel (België) en dat de Nederlandse vestiging in Tilburg zal sluiten. Binnen de onderneming geldt tot 2010 een Basis Sociaal Plan, dat op de voorgenomen sluiting van toepassing zal zijn. Eén van de uitgangspunten is van werk naar werk. Coca-Cola zal proberen om de betrokken medewerkers te helpen aan een nieuwe baan binnen de organisatie, of hen te ondersteunen bij het vinden van een baan buiten onze organisatie.» Constructieve sociale dialoog In tijden van verandering is een constructieve dialoog tussen management en vertegenwoordigers van de medewerkers van groot belang. Deze vertegenwoordigers kunnen in een vroeg stadium de drempels voor veranderingen benoemen en bijdragen tot organisatieverbeteringen. De ondernemingsraad is als gesprekspartner dan ook actief betrokken bij de veranderingsprojecten. Om de veranderingsprocessen in goede banen te leiden, zorgen we voor uitgebreide communicatie naar de medewerkers. In de aanloop naar de nieuwe structuur kreeg het management workshops over transitie, om de veranderingen verantwoord en succesvol door te kunnen voeren. We bieden medewerkers ook de mogelijkheid om nieuwe kennis en capaciteiten te vergaren door de grotere internationale samenwerking, zodat ze meer kans maken op een andere baan in ons bedrijf. 24

Maatschappelijk jaarverslag 2005

Maatschappelijk jaarverslag 2005 Maatschappelijk jaarverslag 2005 Inhoud 4 Voorwoord...5 Achtergrond van het verslag...6 Het profiel van Coca-Cola...8 Belanghebbenden...12 Voeding & Gezondheid...14 Verpakkingen...18 De markt...22 Onze

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011. over de activiteiten in 2010 van Coca-Cola in België en Luxemburg DUURZAAM IN ACTIE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011. over de activiteiten in 2010 van Coca-Cola in België en Luxemburg DUURZAAM IN ACTIE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 over de activiteiten in 2010 van Coca-Cola in België en Luxemburg DUURZAAM IN ACTIE 3 10 18 22 Inhoudsopgave Realisaties 2010 in beeld I Prestaties per jaar III Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst?

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Inhoudsopgave Een blik op de toekomst 4 Ons duurzaamheidsplan 5 Een dorstlesser voor iedereen 6 Coca-Cola: één merk, meerdere bedrijven 7 Wereldwijde merken, lokaal bedrijf 8 Onze activiteiten in kaart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen 2012

Duurzaam ondernemen 2012 Duurzaam ondernemen Jaarverslag 2009 2012 Duurzaam ondernemen 2012 Inhoud Voorwoord Doelen en resultaten 1 Sympathiek met lef 1.1 Onze ambitie: duurzame koploper worden en blijven 1.2 Verankering van

Nadere informatie

Samen sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2008

Samen sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2008 Samen sterk Corporate Social Responsibility verslag 2008 Inhoud pagina Samen sterk 1 Onze headlines in 2008 2 Totstandkoming en leeswijzer 3 De scope van dit verslag 4 Onze prestaties en ambities 5 1.

Nadere informatie

Albron GRI-verslag 2014

Albron GRI-verslag 2014 Albron GRI-verslag 2014 Index Bladzijde Samenvatting... 4 Algemene indicatoren Strategie en analyse... 6 Organisatieprofiel... 8 Commitments met externe initiatieven... 11 Vaststelling van materiële onderwerpen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012. the way we do it

Duurzaamheidsverslag 2012. the way we do it Duurzaamheidsverslag 2012 the way we do it Voorwoord the way we do it Capgemini heeft een wereldwijde mvo- en duurzaamheidsstrategie die zich toespitst op een duurzame omgeving, betrokkenheid bij de maatschappij

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8. 2 Corporate Responsibility 13

Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8. 2 Corporate Responsibility 13 Inhoud Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8 1.1 Het bedrijf...8 1.2 Kerncijfers Essent 2012...8 1.3 Missie, ambitie en doelen van Essent...9 1.4 De Raad van Bestuur...10 1.5 De Raad van Commissarissen...10

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Alles draait om energie Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Inhoud Sociaal Milieu 3 Ten geleide 26 Kopenhagen Protocol CO 2 -reductie 4 Pieter Hartog: Alles draait om energie 28 Energie als sleutelwoord

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie