PARTNERS IN MARKETING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTNERS IN MARKETING"

Transcriptie

1 CITATENVERSLAG PARTNERS IN MARKETING Auditor: Greta Descheemaeker Datum: 19/04/2006

2 Inhoudstafel 1. Synthese referentenonderzoek Samenvatting en citaten per aspect... 4 Voortraject... 4 Uitvoering... 5 Projectmanagement... 6 Rapportering & Tools... 6 Trainers/Consultants... 7 Natraject... 8 Relatiemanagement... 8 Administratie & Logistiek... 9 Prijs-kwaliteitverhouding... 9 Algemene indruk Verbeteringspunten & suggesties MANAGEMENT INFORMATION nv E. Bossaertlaan 18, 1081 Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

3 1. SYNTHESE REFERENTENONDERZOEK 1 De draagwijdte van de audit werd als volgt bepaald: Training: Sales & Management Consulting: Strategische Marketing, Communicatie, Sales en Management De synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers van trainingsactiviteiten en consultingactiviteiten gedurende de periode van 01/01/2005 tot en met 28/02/2006. Aantal referenten door MANAGEMENT INFORMATION geselecteerd en ondervraagd: 10, waarvan 3 specifiek met betrekking tot trainingsactiviteiten en 7 specifiek met betrekking tot consultingactiviteiten. Periode van het referentenonderzoek: van 03/04/2006 tot en met 17/04/2006. Uit de contacten met de klanten kan de auditor vaststellen dat zij zowel met betrekking tot de trainingsactiviteiten als met betrekking tot de consultingactiviteiten tevreden tot zeer tevreden zijn over de organisatie en dienstverlening van Partners In Marketing. De organisatie beantwoordt aan de tevredenheidscriteria van de Q For auditmethode. 2 Resultaten klantentevredenheidsonderzoek Training Scores nvt Gemiddelde Algemene indruk ,00/5 Voortraject ,00/5 Uitvoering ,67/5 Projectmanagement ,00/5 Rapportering & tools ,00/5 Trainers ,33/5 Natraject ,00/5 Relatiemanagement ,67/5 Administratie & logistiek ,33/5 Prijs-kwaliteitverhouding ,67/ Legende scores: 1: heel ontevreden 2: ontevreden 3: neutraal 4: tevreden 5: heel tevreden nvt: niet van toepassing Percentage algemene indruk: 100% 3 Homogeniteitsindex algemene indruk: 100% 6 Percentage tevredenheid aspecten: 96% 4 Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten: 92% 7 Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten: 4,52/5 5 Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau: 4,76/5 8 Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 2

4 Resultaten klantentevredenheidsonderzoek Consulting Scores nvt Gemiddelde Algemene indruk ,57/5 Voortraject ,43/5 Uitvoering ,43/5 Projectmanagement ,29/5 Rapportering & tools ,33/5 Consultants ,43/5 Natraject ,43/5 Relatiemanagement ,43/5 Administratie & logistiek ,20/5 Prijs-kwaliteitverhouding ,43/ Legende scores: 1: heel ontevreden 2: ontevreden 3: neutraal 4: tevreden 5: heel tevreden nvt: niet van toepassing Percentage algemene indruk: 100% 3 Homogeniteitsindex algemene indruk: 100% 6 Percentage tevredenheid aspecten: 100% 4 Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten: 100% 7 Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten: 4,38/5 5 Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau: 4,47/5 8 1 Dit referentenonderzoek maakt deel uit van een Q*For audit waarvan het auditrapport kan worden opgevraagd bij MANAGEMENT INFORMATION of de organisatie zelf. 2 De tevredenheidscriteria van de Q For auditmethode bepalen dat minstens 80% van de benaderde klanten tevreden of heel tevreden moet zijn over de organisatie en de geleverde diensten. 3 Percentage ondervraagde klanten waarvan de algemene indruk over de organisatie tevreden of heel tevreden is. 4 Som aantal scores tevreden en heel tevreden in verhouding tot het totaal aantal scores, telkens van de 9 deelaspecten. 5 Gemiddelde waarde van alle scores toegekend door de klanten aan de 9 deelaspecten behandeld tijdens het referentenonderzoek. 6 Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de algemene indruk, op een schaal van -100 tot Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de tevredenheid van de 9 deelaspecten, op een schaal van -100 tot Gemiddelde waarde van gemiddelde waarde van de algemene indruk en gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelaspecten. Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 3

5 2. SAMENVATTING EN CITATEN PER ASPECT Voortraject De intakegesprekken die met de opdrachtgevers gevoerd worden en de screenings uitgewerkt door de consultants van Partners In Marketing worden door de klanten omschreven als goede tot zeer goede voorbereidingen. Er worden verscheidene gesprekken gevoerd met de betrokkenen zodat de consultants zich kunnen inwerken in de bedrijfsomgeving en de producten van de klant. Op basis van het begrip van de vraag en de informatie die werd verzameld wordt een offerte opgesteld. Samen met de klant wordt het finale voorstel dan afgerond. De klanten zijn het erover eens dat de organisatie voldoende tijd uittrekt voor de intake en dat de voorbereiding grondig en nauwkeurig wordt uitgevoerd. Over de voorbereidende fase van de trainingen uitbesteed aan Partners In Marketing zijn alle klanten zéér tevreden. De kwaliteit van de intakegesprekken en de grondige voorbereidingen die door de trainers worden uitgewerkt, worden door de klanten beschouwd als een reële meerwaarde en een belangrijke factor voor het slagen van de opdracht. - "Er was bij de voorbereiding vooral veel aandacht voor de huidige situatie. Bij Partners In Marketing hebben ze naar het bestaande business plan gekeken. Ze hebben het nodige gedaan om inzicht te krijgen in onze activiteit." - I was really satisfied with the preparation of Partners In Marketing. The consultant has a background in our industry and was therefore familiar with the specific product. This facilitated the cooperation. The offer they made was very clear." - "We hebben eerst samen gezeten en veel overleg gehad. Alles wat werd uitgelegd heeft Werner Bullen geresumeerd zodat we wisten dat ze het duidelijk hadden begrepen. Daarna stelden zij een offerte op op basis van het aangegeven budget. Later deden ze nog een tweede presentatie aan de directie." - "We hebben eerst een bestek gevraagd aan een aantal bedrijven. Werner Bullen is langsgekomen en we hebben nogal een tijdje samen gezeten. Hij stelt pertinente vragen en heeft zo onze volledige business gescreend. Wij ontvingen daarna ook een pertinente offerte waarin alles stond en ook goed uitgelegd." - "Nous avions lancé un appel d offres. Partners In Marketing a très rapidement réagi à cet appel. Nous avons alors organisé une première réunion afin de bien leur expliquer les objectifs à atteindre par le consultant. Suite à cette réunion nous avons reçu une offre de prix. Tout c est très bien passé et répond entièrement à nos besoins. Leur approche correspond à nos attentes." - "We stuurden naar verschillende bureaus een mail met onze vraag. Hierop werd door Partners In Marketing snel gereageerd. Het bedrijf is zich dan op uitnodiging komen voorstellen. Wij hebben goed alles afgewogen en uiteindelijk voor Partners In Marketing gekozen. Bij Partners In Marketing denken ze heel ruim, zo komen ook veel met praktische voorbeelden. Bij de intake hebben we de meetindicatoren vastgelegd. Werner Bullen heeft het nodige gedaan om zich goed in te werken. Hij is in ons bedrijf rondgegaan en heeft grondig onze werking bestudeerd." - "Werner Bullen heeft gans het concept uitgedacht waarmee we nu aan de slag zijn. Hoewel we op zoek waren naar een Sales & Marketing consultant is hij heel snel veel verder Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 4

6 gegaan. We hadden ook andere bureaus aangesproken maar hebben heel snel voor Partners In Marketing gekozen want hun prijs was interessant en de beschikbaarheid en flexibiliteit spraken ons aan. Bovendien heeft hij heel snel begrepen waar het om draaide." - "Nous avons eu une première rencontre préparatoire avec les gens de Partners In Marketing. Suite à cette réunion ils ont également rencontré le public cible. Le vrai travail préparatoire a commencé à ce moment. Nous avons eu plusieurs réunions. Werner Bullen prête beaucoup d attention à la préparation. Il nous donne plus que ce que l on attend de lui au départ." Uitvoering Alle klanten spreken hun tevredenheid uit over de pragmatische aanpak en de pertinentie van de adviezen die worden aangereikt door de consultants van Partners In Marketing. De uitvoering van de opdrachten en de bekomen resultaten beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten. Het volledige traject verloopt steeds volgens afspraak. De trajecten zijn uitgewerkt op maat van de problematiek van de klanten en afgestemd op de specificiteit van de opdrachtgevers. De klanten appreciëren vooral de meetbare resultaten. De opleidingen worden door de organisatie uitgevoerd volgens het afgesproken scenario. De aanpak is concreet en praktijkgericht. - They started with a market survey about our products and the market as a whole. They have done quite an effort in analyzing this market. We have been assisted in a very professional en profound manner to open new market segments. Partners In Marketing also helped us in finding the right answer to questions as How do I need to position my company? What image do I create on the market? I can only be positive about their services. They really generate added-value. - "Werner Bullen is alle afspraken nagekomen zoals werd beschreven in de offerte. Zo n projecten werpen niet onmiddellijk vruchten af maar na 2 jaar is onze naamsbekendheid fors toegenomen. Hij heeft hiervoor verschillende middelen gebruikt. Om de 14 dagen kreeg ik een 3 à 4 uur ondersteuning." - "De effectieve uitwerking van de opdracht beantwoordt volledig aan onze verwachtingen. Wij zijn wel tevreden. Wat kenmerkend is voor Werner Bullen is de flexibiliteit die hij aan de dag legt. Wanneer wij een bijkomende of specifieke vraag hebben, gaat hij altijd aanpassen." - "Het resultaat van zijn tussenkomst is positief. Wij hebben zelden moeten bijsturen." - "Werner Bullen werkt niet uitvoerend. Hij zit achter de zaken aan. Het heeft zeker geen knip en plakwerk geleverd. De volledige begeleiding van ons project gebeurde volgens de afspraken die we maakten. De resultaten zijn merkbaar." - "La réalisation du projet mené par Partners In Marketing fut entièrement satisfaisante. Nous avons obtenu ce que nous avions demandé et le résultat est conforme à ce qui était prévu." - "Van alles wat Werner Bullen geleverd heeft inzake training, is het resultaat boven alle verwachtingen. Hij heeft meer bijdrage geleverd dan wat was vastgelegd en dan de gemaakte afspraken. Hij levert uitstekende kwaliteit." - "La formation donnée par Partners In Marketing fut concrète. Ils font preuve de beaucoup de pédagogie bien adaptée. Toutes les évaluations des participants étaient très bonnes." Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 5

7 Projectmanagement De organisatie besteedt de nodige aandacht aan planning en projectmanagement. Alles wordt tijdig afgeleverd en opgevolgd. De klanten mogen ook regelmatig tussentijdse feedback verwachten. Hierdoor blijven zij permanent op de hoogte van de evolutie van hun project. De tijdsschema s en planningen worden scrupuleus gerespecteerd. - "Na alle projectmeetings wordt door Partners In Marketing een rapport opgemaakt. Wij krijgen daarvan een kopij. Daarin zijn de taakverdeling opgenomen en de actiepunten. Hijzelf respecteert altijd de afspraken. Alles is goed bewaakt en de opvolging is nauwkeurig." - "Alle afspraken worden door Partners In Marketing nagekomen zoals beschreven. De stappen worden tijdig uitgevoerde en het project verloopt vlot." - "Werner Bullen is really strong in his planning. He also keeps an eye on the total planning and forces us to proceed when we are somewhat behind. On our request some partial actions have been executed before the foreseen due-date. - "Deze meetings met Partners In Marketing waren goede feedback momenten. Data en afspraken werden altijd goed nageleefd." - "Les réunions que nous tenions avec Partners In Marketing étaient toujours parfaitement préparées. Celles-ci nous permettaient de faire le point régulièrement. Nous avons pu constaté que Partners In Marketing suit de très près ses projets." - "De tijdschema s van de opleidingen worden door Partners In Marketing altijd goed gerespecteerd." Rapportering & Tools Wanneer rapporten worden opgesteld, vinden de klanten deze concreet en gemakkelijk te lezen. Ze worden nauwkeurig afgewerkt en bevatten pertinente informatie. De syllabi worden door de trainers zelf opgemaakt. Ze worden in de meeste gevallen voorgelegd aan de klant voor de aanvang van de training. De kwaliteit ervan wordt door de klanten als zeer goed beschouwd. - "De rapporten en ondersteunende documenten van Partners In Marketing waren altijd heel gedetailleerd." - "De rapporten van Partners In Marketing zijn redelijk goed. We hebben nog niet alles gekregen en misschien moet ik op het totale beeld wachten vooraleer ik een definitief oordeel uitspreek." - "Alle rapporten van Partners In Marketing zijn heel gestructureerd. De meetingrapporten bijvoorbeeld zijn heel compleet en bevatten alle actiepunten. De rapportering is verzorgd." - "The report Partners In Marketing produce are always from a good quality. When I crosscheck with my notes, I always find everything back in their report. - "De verslagen van Partners In Marketing zijn heel goed, zo kan ik ze zelf niet maken!" Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 6

8 - "Le compte-rendu que nous recevons de Partners In Marketing après une réunion est toujours de très bonne qualité et il est très complet." - "De verslaggeving van Partners In Marketing is zeer professioneel. Het gebeurt allemaal elektronisch. Deze verslagen zijn een goede vorm van feedback. Ook het materiaal van de opleidingen is uitstekend." - "Les syllabus sont faits par Partners In Marketing. Ils nous les soumettent avant la formation. Tout est toujours parfaitement en ordre." Trainers/Consultants De klanten beschouwen de consultants van Partners In Marketing als professioneel en competent. Werner Bullen wordt omschreven als een gedreven en ervaren marketeer die in staat is om ruimer te denken dan wat de klant uitdrukt. De beschikbaarheid en de flexibiliteit van de consultants van de organisatie worden ook erg geapprecieerd door de klanten. Caroline Smeets en Kristel Damen, die gecoacht worden door Werner Bullen, leveren volgens de klanten uitstekend werk. Ze gaan ervoor, hebben een klantvriendelijke houding en beschikken over de nodige competenties om, elk in hun domein, de opdrachten professioneel uit te voeren. De klanten prijzen vooral de competenties van Werner Bullen die tevens beschikt over uitstekende communicatievaardigheden. Hij is sterk onderlegd in het begeleiden en motiveren van groepen. Hierdoor worden de trainingen zeer levendig en actief. - "Werner Bullen is an outstanding marketeer. He is very professional and I like his interventions very much." - "De mensen bij Partners In Marketing zijn competent. De consultants die voor ons werken zijn aanvullend. De ene werkt meer aan het kwantitatieve en de andere aan het kwalitatieve. Je kan echt wel merken dat ze dit vaker gedaan hebben." - "De consultant van Partners In Marketing is aangenaam om mee samen te werken. Het is iemand in volle evolutie en die groeit maar ze gaat ervoor. Ze voert onze opdracht goed uit." - "Werner Bullen is een competent marketeer. Hij licht ons goed in. Wij zaten vast voor zijn tussenkomst en hij heeft ons goed bijgestuurd." - "De mensen bij Partners In Marketing zijn in de eerste plaats beschikbaar. Ze beschikken over heel wat technische competenties in hun vakdomein. Ze gaan professioneel te werk. Ook als persoon vind ik ze heel goed." - "Werner Bullen is een topman en de dame die met hem werkt is ook competent. Hij is een man van niet te veel zever. Hij denkt niet te wild, is concreet en to-the-point." - "Les consultants de Partners In Marketing sont très disponibles. Ils possèdent de bonnes compétences techniques et de terrain. Ils sont très humains." - "Werner Bullen is een contactpersoon, kan goed met groepen om en is door zijn manier van aanpakken een goed trainer. Hij weet ook wat verkopen is en komt heel goed over bij de deelnemers." - "Les formateurs de Partners In Marketing sont très motivés et impliqués dans leurs projets. Ils sont très compétents." Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 7

9 Natraject Regelmatig worden de lopende opdrachten geëvalueerd. De organisatie bewaakt permanent de kwaliteit van haar diensten. Er wordt gezorgd voor duidelijke en volledige debriefings. Over het natraject zijn alle klanten tevreden tot zeer tevreden. - "Op regelmatige wijze wordt geëvalueerd. Zo blijft het project op het juiste spoor. Werner Bullen houdt dit goed in de gaten. Hij komt altijd zelf en spontaan voor feedback." - "De stand van zaken wordt systematisch besproken in de veertiendaagse meetings." - "Quite often they build in milestones to verify that the process is to our satisfaction. After every specific task we have this moment. I think this is very important to safeguard the success of the total operation." - "We organiseren evaluatiemeetings en zitten regelmatig samen om het resultaat tot dusver behaald te bespreken. Daarnaast zitten we ook samen om het verdere verloop aan te kaarten. Werner Bullen belt ook nu nog af en toe." - "Wij hebben eerder informele mondelinge evaluaties met de consultants van Partners In Marketing. Zij evalueren ook de opdracht met onze klant." - "Eigenlijk is er constant een evaluatie bij Partners In Marketing. Wij hebben ook wel specifieke evaluatiemomenten waar dieper wordt ingegaan op de resultaten. Daaruit vloeien dan ook de bijsturingen." - "De evaluatie van de training gebeurt door Werner Bullen. Wij hebben een debriefing daaromtrent. Hij heeft echt een enorme meerwaarde in dit project." - "Nous faisons deux évaluations, une par Partners In Marketing et une par nous-mêmes. Ceci n est pas idéal car cela fait beaucoup pour les participants. Nous allons éviter ceci à l avenir. Nous devons encore faire le débriefing final." Relatiemanagement De klanten vinden dat ze bij Partners In Marketing klantvriendelijk en op een efficiënte manier te woord worden gestaan. De contacten verlopen vlot en op een informele manier die leidt tot open communicatie. - "Wij hebben met Partners In Marketing een zeer goede en constructieve relatie opgebouwd." - "Wij hebben vlotte contacten met Werner Bullen. Hij stelt zich flexibel op en is heel erg beschikbaar" - "Werner Bullen is very flexible and available. This is fruitful for our relationship, where trust plays a vital role. - "Ik bel altijd rechtstreeks met Werner Bullen.Hij is heel goed in het opbouwen van relaties." - "Werner Bullen is een gedreven man die weet hoe hij moet omgaan met klanten. Wij hebben een prettige relatie." Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 8

10 Administratie & Logistiek De administratie wordt foutloos en nauwkeurig uitgevoerd en opgevolgd. De klanten die hun mening hierover kunnen uitspreken zijn tevreden tot zeer tevreden. - "Caroline Smeets is van goede assistentie. Alles is er altijd in orde." - "De administratie verloopt vlot en foutloos." - "De organisatie en documenten voor de meetings bijvoorbeeld zijn altijd in orde. Ik heb niets aan te merken op de administratie van Partners In Marketing." - "Administratief is alles altijd correct." - "Je n ai pas eu de remarques concernant les documents et l administration de Partners In Marketing." Prijs-kwaliteitverhouding De prijs-kwaliteitverhouding m.b.t. de diensten van Partners In Marketing is volgens de klanten van de organisatie goed tot zeer goed. De klanten vinden dat de uitgegeven budgetten goed werden geïnvesteerd. De prijsbepaling die Werner Bullen hanteert is duidelijk en zorgt voor transparantie en een goede afbakening. De klant komt niet voor verrassingen te staan. Bovendien spreken de klanten hun tevredenheid uit over de bekomen resultaten. Alle klanten onderstrepen dat de prijs die voor de trainingen van Partners In Marketing wordt gevraagd overeenstemt met het kwaliteitsniveau dat wordt afgeleverd. - "Goedkoop is het zeker niet maar het project moet voor een vast bedrag afgewerkt worden en moet een bepaald resultaat opleveren. Tot hiertoe valt dit goed mee. Bovendien is Werner Bullen niet iemand die elke 5 minuten op zijn factuur bijzet." - "De prijs-kwaliteitverhouding is moeilijk meetbaar. Al bij al moet ik wel zeggen dat dankzij de tussenkomst van Partners In Marketing wij toch aan het uitbreiden zijn. Het was dus geen loze investering." - "De investering gedaan met Partners In Marketing lijkt goed. Het was de eerste keer dat ik zoiets liet uitvoeren. Ik kan enkel zeggen dat op basis van de vergelijking van de offertes het een goede prijs-kwaliteitverhouding lijkt." - "The price of Partners In Marketing is market-oriented. They offer a perfect price-quality relationship, which is paramount for us." - "Van Werner Bullen krijg je volledige ondersteuning en toewijding. Hij houdt ook de klok niet in het oog. Ik heb geen spijt van mijn investering." - "Ce genre de services est généralement assez onéreux. Chez Partners In Marketing le rapport qualité prix est très bon. Werner Bullen est une personne disponible. Il travaille sur base de forfait et ne note et ne facture pas chaque coup de fil." - "Consulting is natuurlijk niet goedkoop. Ik heb er wat moeten over slapen. Maar ik moet zeggen dat de resultaten er wel zijn. Hopelijk blijft het duren." Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 9

11 - "De prijs-kwaliteitverhouding is zeer goed voor de diensten van Partners In Marketing." - "De prijs in de offerte van Partners In Marketing is afgestemd op ons budget. Ik beoordeel hem eerder op de kwaliteit van zijn diensten. De prijs-kwaliteitverhouding is volgens mij zeer goed." - "Le prix est déterminé clairement dès le départ. Nous l évaluons principalement sur la qualité. Le rapport qualité prix est très bon." Algemene indruk Alle klanten hebben een positieve tot zeer positieve indruk van Partners In Marketing en de diensten die de organisatie verleent. De consultants zijn ernstig en competent. Ze zijn getuigen van een goede beschikbaarheid en stellen zich flexibel op. Werner Bullen wordt omschreven als een expert in nationale en internationale marketing. Zijn professionalisme wordt door alle klanten geapprecieerd. De organisatie wordt omschreven als een uitstekend adviesbureau dat resultaatgericht te werk gaat. De klanten van Partners In Marketing appreciëren de aanpak en kwaliteit van de trainingen die door de organisatie worden verzorgd en die in bijna alle gevallen inhoudelijk aansluiten en deel uitmaken van een volledig marketingtraject. - "Bij Partners In Marketing reageren ze heel snel. Er zit diepgang in de materie. Ze zijn ook inventief. Werner Bullen is een pusher. Hij gaat ervoor. Hij schrikt niet terug om iets kost wat kost tot een goed einde te brengen. Hij blijft ook alles goed opvolgen. Ook na afloop van het project blijft hij constant contact houden. Ik heb geen minpunten." - "Partners In Marketing is a professional organisation: the guys know what they re talkin gabout. Werner knows our sector very well. The whole process until now has been executed very well. Things we ve asked are done well and they came also with a lot of good ideas. And above all, it are nice gents to work with. - "Het was een goede ervaring. Ik heb een positief beeld van Partners In Marketing." - "Voor mij is Partners In Marketing voor een groot deel de persoon met wie wij samenwerken, nl. Anneleen. Verder denk ik dat het een toegewijde organisatie is, die professioneel overkomt. Ik heb een positieve indruk van zowel de consultant als de organisatie." - "Werner Bullen gaat voor de doelstellingen. Hij gaat ervoor en doet dit met volledige toewijding. Het is een frisse innovatieve organisatie. Hij kan het allemaal goed en aangenaam inkleden waardoor het niet té zwaar wordt. Werner Bullen is een goede marketeer met mooie ideeën." - "Partners In Marketing est une société disponible pour ses clients et ou l on peut trouver de bons conseillers. Ils disposent de capacités dans différents domaines car ils travaillent avec des consultants qui ont des profils différents. La langue française ne pose aucun problème pour eux.. Je suis très satisfait et je continuerais à travailler avec eux." - "Partners In Marketing is effectief een marketingbureau en geen reclamebureau of imagobuilder. Ze zijn een goed klankbord. Werner Bullen speelt handig in op ideeën en wensen. Hij stelt gemakkelijk zaken in vraag. Onze samenwerking is nog jong maar is al goed en stevig. Ik heb vertrouwen in de man." Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 10

12 - "Ik ben vol lof. Werner Bullen hoort niet bij de gestigmatiseerde groep van trainers/consultants zoals we die doorgaans kennen of afschilderen. Het is gewoon een aanrader. Werner Bullen is een hands-on type, pragmatisch en no bullshit." - "Nous allons retravailler un programme avec Partners In Marketing. Werner Bullen est un homme de métier et très bon pédagogue. Il sait parfaitement bien comment transmettre de l information à autrui." - "Partners In Marketing voldoet helemaal aan onze eisen en wensen. Als ik hem vergelijk met andere bureaus die ik ken, hoort hij bij de top 3. Hij denkt mee met zijn klanten. Naast datgene wat hem concreet wordt voorgelegd heeft hij nog veel troeven. Hij schuwt niet om verder te denken en verder te gaan dan wat aanvankelijk door de klant werd gevraagd. Werner Bullen is een kei in het uitwisselen van expertise en in strategische marketing." Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 11

13 3. VERBETERINGSPUNTEN & SUGGESTIES Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke verbeteringspunten zoals geformuleerd in het klantentevredenheidsonderzoek en/of suggesties van uw klanten die u kunnen inspireren om uw dienstverlening verder te optimaliseren: nihil Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 12

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

CITATENRAPPORT A.T.I. : Martine Wouters. Datum : 27.01.05

CITATENRAPPORT A.T.I. : Martine Wouters. Datum : 27.01.05 CITATENRAPPORT A.T.I. Auditor : Martine Wouters Datum : 27.01.05 Inhoudstafel 1. Synthese referentenonderzoek... 2 2. Samenvatting en citaten per aspect... 3 Voortraject... 3 Uitvoering... 3 Projectmanagement...

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Rudy Vuylsteke Auditor: Kim Borremans Datum: 09/12/2013 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG RUDY VUYLSTEKE bvba Auditor: Koen Jansegers Datum: 21/04/2008 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vierkant Consultants Auditor: Lut Kint Datum: 28/06/2011 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Rudy Vuylsteke Auditor: Lut Kint Datum: 04/03/2011 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG C3A Auditor: Koen Jansegers Datum: 12/04/2011 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Definitieve versie CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG SCK-CEN Auditor: Pieter van Galen Datum: 21/10/13 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

ClientScan Citatenverslag. www.agsolution.be

ClientScan Citatenverslag. www.agsolution.be AG Solution is gespecialiseerd in het aanbieden van oplossingen voor Process Automation en ICT-infrastructuur, voor dit laatste naar bedrijven met 50 tot 500 werkposten. ClientScan Citatenverslag 2009

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Definitieve versie CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG RealDolmen Education Auditor: Pieter van Galen Datum: 20/08/13 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie

Nadere informatie

ClientScan. Auditor: Pieter van Galen Datum:

ClientScan. Auditor: Pieter van Galen Datum: ClientScan Intensio Auditor: Pieter van Galen Datum: 22-03-2017 CertUp - Ninoofsesteenweg 1078 bus 2-1080 Brussel, Tel. +32 2 412 04 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org Learning: opleidingen en

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Thomas International Belux Auditor: Lut Kint Datum: 02/04/08 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG IFBD Auditor: Koen Jansegers Datum: 31/05/2011 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten. Bezoek aan de organisatie

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten. Bezoek aan de organisatie INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 1996 Adres Ernest Claeslaan 18 Huidige juridische vorm nv Gemeente 2500 Lier Oprichting juridische vorm 2003 Tel. 03/491 99 33 Andere vestigingsplaatsen

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG 4P square Auditor: Lut Kint Datum: 01/10/12 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

Gebundelde krachten vinden werk. Ensemble, trouvons un emploi Together for a job

Gebundelde krachten vinden werk. Ensemble, trouvons un emploi Together for a job Gebundelde krachten vinden werk Ensemble, trouvons un emploi Together for a job WERK IN ZICHT Vragen rond opleiding en werk in Brussel? Werk In Zicht brengt werkzoekenden in contact met de juiste diensten

Nadere informatie

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Toekomstige ontwikkelingen. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Toekomstige ontwikkelingen. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 99 Adres Binnenweg 2-A Huidige juridische vorm besloten vennootschap Gemeente 3604 AB Maarssen Oprichting juridische vorm 994 Tel. 003 (0) 34674644 Andere

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG VAN KELST & CO Auditor: Kim Borremans en Leen Poppeliers Datum: 24/02/09 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG KATENA Auditor: Hannelou van Reijen Datum: 21/10/2013 Management Information Ninoofsesteenweg 1078/1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

Q For: Training & Consulting

Q For: Training & Consulting Q For: Training & Consulting XatraX INLEIDING Officiële naam XATRAX Start van de activiteiten 1999 Adres Nieuwstraat 86 Huidige juridische vorm nv Gemeente 3590 Diepenbeek Oprichting juridische vorm 1999

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Vraag 1 In het kader

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

OdenneBoom Design Christmas tree

OdenneBoom Design Christmas tree OdenneBoom Design Christmas tree A DESIGN CHRISTMAS TREE? w w w. s t u d i o b o o n. b e Deze producten zijn eigendom van StudioBoon. En zijn auteursrechtelijk geregistreerd. Ces produits sont la propriété

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC 2016 Eik wild, wit geolied Chêne sauvage, huilé blanc Eik wild, natuur

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

Square Circle. - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training

Square Circle. - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: Square Circle Maatschappelijke zetel: Calabriëlaan 10 bus 30 1200 Brussel - België Adres: Calabriëlaan 10 bus 30 1200 Brussel - België Telefoonnummer:

Nadere informatie

CIPERS Training & Coaching

CIPERS Training & Coaching CIPERS & Coaching Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: CIPERS Maatschappelijke zetel: Diepestraat 53 2580 Beerzel - België Adres: Diepestraat 53 2580 Beerzel - België Telefoonnummer: 015

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN

AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN Hoe schrijf ik mijn kind in op school? Welk schoolgerief moet ik kopen? Wat mag mijn kind eten en drinken op school? Wat heeft mijn kind

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Auditor: Lut Kint Toelichtingen: Thomas International Belux is officieel verdeler van de tools van Thomas International Ltd.

Auditor: Lut Kint Toelichtingen: Thomas International Belux is officieel verdeler van de tools van Thomas International Ltd. INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 1993 Adres Chaussée de Louvain, 592 Huidige juridische vorm bvba Gemeente 1380 Lasne Oprichting juridische vorm 2005 Tel. 02/351 50 36 Andere vestigingsplaatsen

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2016 Beuk wild, natuur geolied Hêtre sauvage, huilé nature 41,

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Le diagnostic pragmatique

Le diagnostic pragmatique Le diagnostic pragmatique échange d expériences et bonnes pratiques Een beknopte socio-economische uitwisseling van ervaringen en van goede aanpak Christophe Ebermann et Sarah Seus, Ramboll Management

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie - Belangrijkste benodigdheden Can you help me, please? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Om hulp vragen Do you speak English? Parlez-vous anglais? Vragen of iemand spreekt Do you speak _[language]_?

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA Logique d intervention Interventielogica Structuration des portefeuilles Structuur van de portefeuille Principes de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Leen Poppeliers VOV-beurs Leuven, 16 november 2007 met steun van

Leen Poppeliers VOV-beurs Leuven, 16 november 2007 met steun van Kwaliteitssystemen in opleiding Qfor 2007 Leen Poppeliers VOV-beurs Leuven, 16 november 2007 met steun van Inhoud presentatie Wie is Management Information? Kwaliteitssystemen Verschillende benaderingen

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Brix % While the Agriculture and Horticulture Development Board seeks to ensure that the information

Brix % While the Agriculture and Horticulture Development Board seeks to ensure that the information Refractometer Het gebruik van een Brix Refractometer Het is heel belangrijk om de kwaliteit van de biest bij ieder nieuw staal te controleren. Het beoordelen van de kwaliteit helpt u om te beslissen voor

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Rucofoods Bosstraat 7 B-8780 OOSTROZEBEKE Belgium tel: 0032 (0) Fax: 0032 (0)

Rucofoods Bosstraat 7 B-8780 OOSTROZEBEKE Belgium tel: 0032 (0) Fax: 0032 (0) Rucofoods Bosstraat 7 B-8780 OOSTROZEBEKE Belgium tel: 0032 (0) 56 66 35 60 Fax: 0032 (0) 56 66 35 59 Gekookt braadkipvlees gemengd Viande de poulet cuite mélangée. Cooked mixed chicken meat. s Gekookt

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

Kwaliteitsmodel Qfor

Kwaliteitsmodel Qfor Kwaliteitsmodel Qfor Een kwaliteitsmodel als tool voor kwaliteitsverbetering en certificatie voor organisaties met knowledge based services Beschrijving Versie 2007 Management Information nv Ninoofsesteenweg

Nadere informatie

2015-2016. Informatiedossier

2015-2016. Informatiedossier 2015-2016 Informatiedossier Nathan Collaert Hemoco (Lansweeper) 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Informations générales sur l'entreprise 1 2. Historiek omtrent het bedrijf 1 3. What does the company aim for

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden

SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden INTRODUCTION Alle persoonlijke voornaamwoorden vormen tezamen een groot en essentieel deel van de Franse taal en dan met name op het gebied

Nadere informatie

Notitieboekjes Carnet de Notes

Notitieboekjes Carnet de Notes Carnet de Notes Taal Langue Algemene aanleverspecificaties - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Wit is een uit te voeren drukkleur, zowel in zeefdruk transfer als als

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

PH 410 MEDIA take away Overview of the best media opportunities

PH 410 MEDIA take away Overview of the best media opportunities MAI-JUIN / MEI-JUNI 2017 Salon Match IT / FR - NL Datanews (Roularta) Profils IT Salon de l emploi centré sur les profils IT PUBLICATION DATE DATE OF DELIVERY 05/05/17 Square Bruxelles NA Dossier Chemie

Nadere informatie

Nikhef in het nieuw: (Renoveren terwijl het onderzoek doorgaat) Kick-off bijeenkomst 28 mei 2015, Stan Bentvelsen

Nikhef in het nieuw: (Renoveren terwijl het onderzoek doorgaat) Kick-off bijeenkomst 28 mei 2015, Stan Bentvelsen Nikhef in het nieuw: (Renoveren terwijl het onderzoek doorgaat) Kick-off bijeenkomst 28 mei 2015, Stan Bentvelsen 1 Renovatie N & H 2 Onze gebouwen N & H 3 Onze gebouwen N & H Nikhef Amsterdam Science

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme Atelier Peopleshère 2 octobre 2012 Katrien Baert Vincent Van Damme Introduction EVALUER Pourquoi? Comment? Quoi? Qui? Quand? 2 EVALUER Pourquoi? 3 Pourquoi évaluer? But d une évaluation Améliorer la communication

Nadere informatie