PARTNERS IN MARKETING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTNERS IN MARKETING"

Transcriptie

1 CITATENVERSLAG PARTNERS IN MARKETING Auditor: Greta Descheemaeker Datum: 19/04/2006

2 Inhoudstafel 1. Synthese referentenonderzoek Samenvatting en citaten per aspect... 4 Voortraject... 4 Uitvoering... 5 Projectmanagement... 6 Rapportering & Tools... 6 Trainers/Consultants... 7 Natraject... 8 Relatiemanagement... 8 Administratie & Logistiek... 9 Prijs-kwaliteitverhouding... 9 Algemene indruk Verbeteringspunten & suggesties MANAGEMENT INFORMATION nv E. Bossaertlaan 18, 1081 Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

3 1. SYNTHESE REFERENTENONDERZOEK 1 De draagwijdte van de audit werd als volgt bepaald: Training: Sales & Management Consulting: Strategische Marketing, Communicatie, Sales en Management De synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers van trainingsactiviteiten en consultingactiviteiten gedurende de periode van 01/01/2005 tot en met 28/02/2006. Aantal referenten door MANAGEMENT INFORMATION geselecteerd en ondervraagd: 10, waarvan 3 specifiek met betrekking tot trainingsactiviteiten en 7 specifiek met betrekking tot consultingactiviteiten. Periode van het referentenonderzoek: van 03/04/2006 tot en met 17/04/2006. Uit de contacten met de klanten kan de auditor vaststellen dat zij zowel met betrekking tot de trainingsactiviteiten als met betrekking tot de consultingactiviteiten tevreden tot zeer tevreden zijn over de organisatie en dienstverlening van Partners In Marketing. De organisatie beantwoordt aan de tevredenheidscriteria van de Q For auditmethode. 2 Resultaten klantentevredenheidsonderzoek Training Scores nvt Gemiddelde Algemene indruk ,00/5 Voortraject ,00/5 Uitvoering ,67/5 Projectmanagement ,00/5 Rapportering & tools ,00/5 Trainers ,33/5 Natraject ,00/5 Relatiemanagement ,67/5 Administratie & logistiek ,33/5 Prijs-kwaliteitverhouding ,67/ Legende scores: 1: heel ontevreden 2: ontevreden 3: neutraal 4: tevreden 5: heel tevreden nvt: niet van toepassing Percentage algemene indruk: 100% 3 Homogeniteitsindex algemene indruk: 100% 6 Percentage tevredenheid aspecten: 96% 4 Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten: 92% 7 Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten: 4,52/5 5 Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau: 4,76/5 8 Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 2

4 Resultaten klantentevredenheidsonderzoek Consulting Scores nvt Gemiddelde Algemene indruk ,57/5 Voortraject ,43/5 Uitvoering ,43/5 Projectmanagement ,29/5 Rapportering & tools ,33/5 Consultants ,43/5 Natraject ,43/5 Relatiemanagement ,43/5 Administratie & logistiek ,20/5 Prijs-kwaliteitverhouding ,43/ Legende scores: 1: heel ontevreden 2: ontevreden 3: neutraal 4: tevreden 5: heel tevreden nvt: niet van toepassing Percentage algemene indruk: 100% 3 Homogeniteitsindex algemene indruk: 100% 6 Percentage tevredenheid aspecten: 100% 4 Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten: 100% 7 Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten: 4,38/5 5 Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau: 4,47/5 8 1 Dit referentenonderzoek maakt deel uit van een Q*For audit waarvan het auditrapport kan worden opgevraagd bij MANAGEMENT INFORMATION of de organisatie zelf. 2 De tevredenheidscriteria van de Q For auditmethode bepalen dat minstens 80% van de benaderde klanten tevreden of heel tevreden moet zijn over de organisatie en de geleverde diensten. 3 Percentage ondervraagde klanten waarvan de algemene indruk over de organisatie tevreden of heel tevreden is. 4 Som aantal scores tevreden en heel tevreden in verhouding tot het totaal aantal scores, telkens van de 9 deelaspecten. 5 Gemiddelde waarde van alle scores toegekend door de klanten aan de 9 deelaspecten behandeld tijdens het referentenonderzoek. 6 Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de algemene indruk, op een schaal van -100 tot Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de tevredenheid van de 9 deelaspecten, op een schaal van -100 tot Gemiddelde waarde van gemiddelde waarde van de algemene indruk en gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelaspecten. Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 3

5 2. SAMENVATTING EN CITATEN PER ASPECT Voortraject De intakegesprekken die met de opdrachtgevers gevoerd worden en de screenings uitgewerkt door de consultants van Partners In Marketing worden door de klanten omschreven als goede tot zeer goede voorbereidingen. Er worden verscheidene gesprekken gevoerd met de betrokkenen zodat de consultants zich kunnen inwerken in de bedrijfsomgeving en de producten van de klant. Op basis van het begrip van de vraag en de informatie die werd verzameld wordt een offerte opgesteld. Samen met de klant wordt het finale voorstel dan afgerond. De klanten zijn het erover eens dat de organisatie voldoende tijd uittrekt voor de intake en dat de voorbereiding grondig en nauwkeurig wordt uitgevoerd. Over de voorbereidende fase van de trainingen uitbesteed aan Partners In Marketing zijn alle klanten zéér tevreden. De kwaliteit van de intakegesprekken en de grondige voorbereidingen die door de trainers worden uitgewerkt, worden door de klanten beschouwd als een reële meerwaarde en een belangrijke factor voor het slagen van de opdracht. - "Er was bij de voorbereiding vooral veel aandacht voor de huidige situatie. Bij Partners In Marketing hebben ze naar het bestaande business plan gekeken. Ze hebben het nodige gedaan om inzicht te krijgen in onze activiteit." - I was really satisfied with the preparation of Partners In Marketing. The consultant has a background in our industry and was therefore familiar with the specific product. This facilitated the cooperation. The offer they made was very clear." - "We hebben eerst samen gezeten en veel overleg gehad. Alles wat werd uitgelegd heeft Werner Bullen geresumeerd zodat we wisten dat ze het duidelijk hadden begrepen. Daarna stelden zij een offerte op op basis van het aangegeven budget. Later deden ze nog een tweede presentatie aan de directie." - "We hebben eerst een bestek gevraagd aan een aantal bedrijven. Werner Bullen is langsgekomen en we hebben nogal een tijdje samen gezeten. Hij stelt pertinente vragen en heeft zo onze volledige business gescreend. Wij ontvingen daarna ook een pertinente offerte waarin alles stond en ook goed uitgelegd." - "Nous avions lancé un appel d offres. Partners In Marketing a très rapidement réagi à cet appel. Nous avons alors organisé une première réunion afin de bien leur expliquer les objectifs à atteindre par le consultant. Suite à cette réunion nous avons reçu une offre de prix. Tout c est très bien passé et répond entièrement à nos besoins. Leur approche correspond à nos attentes." - "We stuurden naar verschillende bureaus een mail met onze vraag. Hierop werd door Partners In Marketing snel gereageerd. Het bedrijf is zich dan op uitnodiging komen voorstellen. Wij hebben goed alles afgewogen en uiteindelijk voor Partners In Marketing gekozen. Bij Partners In Marketing denken ze heel ruim, zo komen ook veel met praktische voorbeelden. Bij de intake hebben we de meetindicatoren vastgelegd. Werner Bullen heeft het nodige gedaan om zich goed in te werken. Hij is in ons bedrijf rondgegaan en heeft grondig onze werking bestudeerd." - "Werner Bullen heeft gans het concept uitgedacht waarmee we nu aan de slag zijn. Hoewel we op zoek waren naar een Sales & Marketing consultant is hij heel snel veel verder Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 4

6 gegaan. We hadden ook andere bureaus aangesproken maar hebben heel snel voor Partners In Marketing gekozen want hun prijs was interessant en de beschikbaarheid en flexibiliteit spraken ons aan. Bovendien heeft hij heel snel begrepen waar het om draaide." - "Nous avons eu une première rencontre préparatoire avec les gens de Partners In Marketing. Suite à cette réunion ils ont également rencontré le public cible. Le vrai travail préparatoire a commencé à ce moment. Nous avons eu plusieurs réunions. Werner Bullen prête beaucoup d attention à la préparation. Il nous donne plus que ce que l on attend de lui au départ." Uitvoering Alle klanten spreken hun tevredenheid uit over de pragmatische aanpak en de pertinentie van de adviezen die worden aangereikt door de consultants van Partners In Marketing. De uitvoering van de opdrachten en de bekomen resultaten beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten. Het volledige traject verloopt steeds volgens afspraak. De trajecten zijn uitgewerkt op maat van de problematiek van de klanten en afgestemd op de specificiteit van de opdrachtgevers. De klanten appreciëren vooral de meetbare resultaten. De opleidingen worden door de organisatie uitgevoerd volgens het afgesproken scenario. De aanpak is concreet en praktijkgericht. - They started with a market survey about our products and the market as a whole. They have done quite an effort in analyzing this market. We have been assisted in a very professional en profound manner to open new market segments. Partners In Marketing also helped us in finding the right answer to questions as How do I need to position my company? What image do I create on the market? I can only be positive about their services. They really generate added-value. - "Werner Bullen is alle afspraken nagekomen zoals werd beschreven in de offerte. Zo n projecten werpen niet onmiddellijk vruchten af maar na 2 jaar is onze naamsbekendheid fors toegenomen. Hij heeft hiervoor verschillende middelen gebruikt. Om de 14 dagen kreeg ik een 3 à 4 uur ondersteuning." - "De effectieve uitwerking van de opdracht beantwoordt volledig aan onze verwachtingen. Wij zijn wel tevreden. Wat kenmerkend is voor Werner Bullen is de flexibiliteit die hij aan de dag legt. Wanneer wij een bijkomende of specifieke vraag hebben, gaat hij altijd aanpassen." - "Het resultaat van zijn tussenkomst is positief. Wij hebben zelden moeten bijsturen." - "Werner Bullen werkt niet uitvoerend. Hij zit achter de zaken aan. Het heeft zeker geen knip en plakwerk geleverd. De volledige begeleiding van ons project gebeurde volgens de afspraken die we maakten. De resultaten zijn merkbaar." - "La réalisation du projet mené par Partners In Marketing fut entièrement satisfaisante. Nous avons obtenu ce que nous avions demandé et le résultat est conforme à ce qui était prévu." - "Van alles wat Werner Bullen geleverd heeft inzake training, is het resultaat boven alle verwachtingen. Hij heeft meer bijdrage geleverd dan wat was vastgelegd en dan de gemaakte afspraken. Hij levert uitstekende kwaliteit." - "La formation donnée par Partners In Marketing fut concrète. Ils font preuve de beaucoup de pédagogie bien adaptée. Toutes les évaluations des participants étaient très bonnes." Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 5

7 Projectmanagement De organisatie besteedt de nodige aandacht aan planning en projectmanagement. Alles wordt tijdig afgeleverd en opgevolgd. De klanten mogen ook regelmatig tussentijdse feedback verwachten. Hierdoor blijven zij permanent op de hoogte van de evolutie van hun project. De tijdsschema s en planningen worden scrupuleus gerespecteerd. - "Na alle projectmeetings wordt door Partners In Marketing een rapport opgemaakt. Wij krijgen daarvan een kopij. Daarin zijn de taakverdeling opgenomen en de actiepunten. Hijzelf respecteert altijd de afspraken. Alles is goed bewaakt en de opvolging is nauwkeurig." - "Alle afspraken worden door Partners In Marketing nagekomen zoals beschreven. De stappen worden tijdig uitgevoerde en het project verloopt vlot." - "Werner Bullen is really strong in his planning. He also keeps an eye on the total planning and forces us to proceed when we are somewhat behind. On our request some partial actions have been executed before the foreseen due-date. - "Deze meetings met Partners In Marketing waren goede feedback momenten. Data en afspraken werden altijd goed nageleefd." - "Les réunions que nous tenions avec Partners In Marketing étaient toujours parfaitement préparées. Celles-ci nous permettaient de faire le point régulièrement. Nous avons pu constaté que Partners In Marketing suit de très près ses projets." - "De tijdschema s van de opleidingen worden door Partners In Marketing altijd goed gerespecteerd." Rapportering & Tools Wanneer rapporten worden opgesteld, vinden de klanten deze concreet en gemakkelijk te lezen. Ze worden nauwkeurig afgewerkt en bevatten pertinente informatie. De syllabi worden door de trainers zelf opgemaakt. Ze worden in de meeste gevallen voorgelegd aan de klant voor de aanvang van de training. De kwaliteit ervan wordt door de klanten als zeer goed beschouwd. - "De rapporten en ondersteunende documenten van Partners In Marketing waren altijd heel gedetailleerd." - "De rapporten van Partners In Marketing zijn redelijk goed. We hebben nog niet alles gekregen en misschien moet ik op het totale beeld wachten vooraleer ik een definitief oordeel uitspreek." - "Alle rapporten van Partners In Marketing zijn heel gestructureerd. De meetingrapporten bijvoorbeeld zijn heel compleet en bevatten alle actiepunten. De rapportering is verzorgd." - "The report Partners In Marketing produce are always from a good quality. When I crosscheck with my notes, I always find everything back in their report. - "De verslagen van Partners In Marketing zijn heel goed, zo kan ik ze zelf niet maken!" Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 6

8 - "Le compte-rendu que nous recevons de Partners In Marketing après une réunion est toujours de très bonne qualité et il est très complet." - "De verslaggeving van Partners In Marketing is zeer professioneel. Het gebeurt allemaal elektronisch. Deze verslagen zijn een goede vorm van feedback. Ook het materiaal van de opleidingen is uitstekend." - "Les syllabus sont faits par Partners In Marketing. Ils nous les soumettent avant la formation. Tout est toujours parfaitement en ordre." Trainers/Consultants De klanten beschouwen de consultants van Partners In Marketing als professioneel en competent. Werner Bullen wordt omschreven als een gedreven en ervaren marketeer die in staat is om ruimer te denken dan wat de klant uitdrukt. De beschikbaarheid en de flexibiliteit van de consultants van de organisatie worden ook erg geapprecieerd door de klanten. Caroline Smeets en Kristel Damen, die gecoacht worden door Werner Bullen, leveren volgens de klanten uitstekend werk. Ze gaan ervoor, hebben een klantvriendelijke houding en beschikken over de nodige competenties om, elk in hun domein, de opdrachten professioneel uit te voeren. De klanten prijzen vooral de competenties van Werner Bullen die tevens beschikt over uitstekende communicatievaardigheden. Hij is sterk onderlegd in het begeleiden en motiveren van groepen. Hierdoor worden de trainingen zeer levendig en actief. - "Werner Bullen is an outstanding marketeer. He is very professional and I like his interventions very much." - "De mensen bij Partners In Marketing zijn competent. De consultants die voor ons werken zijn aanvullend. De ene werkt meer aan het kwantitatieve en de andere aan het kwalitatieve. Je kan echt wel merken dat ze dit vaker gedaan hebben." - "De consultant van Partners In Marketing is aangenaam om mee samen te werken. Het is iemand in volle evolutie en die groeit maar ze gaat ervoor. Ze voert onze opdracht goed uit." - "Werner Bullen is een competent marketeer. Hij licht ons goed in. Wij zaten vast voor zijn tussenkomst en hij heeft ons goed bijgestuurd." - "De mensen bij Partners In Marketing zijn in de eerste plaats beschikbaar. Ze beschikken over heel wat technische competenties in hun vakdomein. Ze gaan professioneel te werk. Ook als persoon vind ik ze heel goed." - "Werner Bullen is een topman en de dame die met hem werkt is ook competent. Hij is een man van niet te veel zever. Hij denkt niet te wild, is concreet en to-the-point." - "Les consultants de Partners In Marketing sont très disponibles. Ils possèdent de bonnes compétences techniques et de terrain. Ils sont très humains." - "Werner Bullen is een contactpersoon, kan goed met groepen om en is door zijn manier van aanpakken een goed trainer. Hij weet ook wat verkopen is en komt heel goed over bij de deelnemers." - "Les formateurs de Partners In Marketing sont très motivés et impliqués dans leurs projets. Ils sont très compétents." Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 7

9 Natraject Regelmatig worden de lopende opdrachten geëvalueerd. De organisatie bewaakt permanent de kwaliteit van haar diensten. Er wordt gezorgd voor duidelijke en volledige debriefings. Over het natraject zijn alle klanten tevreden tot zeer tevreden. - "Op regelmatige wijze wordt geëvalueerd. Zo blijft het project op het juiste spoor. Werner Bullen houdt dit goed in de gaten. Hij komt altijd zelf en spontaan voor feedback." - "De stand van zaken wordt systematisch besproken in de veertiendaagse meetings." - "Quite often they build in milestones to verify that the process is to our satisfaction. After every specific task we have this moment. I think this is very important to safeguard the success of the total operation." - "We organiseren evaluatiemeetings en zitten regelmatig samen om het resultaat tot dusver behaald te bespreken. Daarnaast zitten we ook samen om het verdere verloop aan te kaarten. Werner Bullen belt ook nu nog af en toe." - "Wij hebben eerder informele mondelinge evaluaties met de consultants van Partners In Marketing. Zij evalueren ook de opdracht met onze klant." - "Eigenlijk is er constant een evaluatie bij Partners In Marketing. Wij hebben ook wel specifieke evaluatiemomenten waar dieper wordt ingegaan op de resultaten. Daaruit vloeien dan ook de bijsturingen." - "De evaluatie van de training gebeurt door Werner Bullen. Wij hebben een debriefing daaromtrent. Hij heeft echt een enorme meerwaarde in dit project." - "Nous faisons deux évaluations, une par Partners In Marketing et une par nous-mêmes. Ceci n est pas idéal car cela fait beaucoup pour les participants. Nous allons éviter ceci à l avenir. Nous devons encore faire le débriefing final." Relatiemanagement De klanten vinden dat ze bij Partners In Marketing klantvriendelijk en op een efficiënte manier te woord worden gestaan. De contacten verlopen vlot en op een informele manier die leidt tot open communicatie. - "Wij hebben met Partners In Marketing een zeer goede en constructieve relatie opgebouwd." - "Wij hebben vlotte contacten met Werner Bullen. Hij stelt zich flexibel op en is heel erg beschikbaar" - "Werner Bullen is very flexible and available. This is fruitful for our relationship, where trust plays a vital role. - "Ik bel altijd rechtstreeks met Werner Bullen.Hij is heel goed in het opbouwen van relaties." - "Werner Bullen is een gedreven man die weet hoe hij moet omgaan met klanten. Wij hebben een prettige relatie." Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 8

10 Administratie & Logistiek De administratie wordt foutloos en nauwkeurig uitgevoerd en opgevolgd. De klanten die hun mening hierover kunnen uitspreken zijn tevreden tot zeer tevreden. - "Caroline Smeets is van goede assistentie. Alles is er altijd in orde." - "De administratie verloopt vlot en foutloos." - "De organisatie en documenten voor de meetings bijvoorbeeld zijn altijd in orde. Ik heb niets aan te merken op de administratie van Partners In Marketing." - "Administratief is alles altijd correct." - "Je n ai pas eu de remarques concernant les documents et l administration de Partners In Marketing." Prijs-kwaliteitverhouding De prijs-kwaliteitverhouding m.b.t. de diensten van Partners In Marketing is volgens de klanten van de organisatie goed tot zeer goed. De klanten vinden dat de uitgegeven budgetten goed werden geïnvesteerd. De prijsbepaling die Werner Bullen hanteert is duidelijk en zorgt voor transparantie en een goede afbakening. De klant komt niet voor verrassingen te staan. Bovendien spreken de klanten hun tevredenheid uit over de bekomen resultaten. Alle klanten onderstrepen dat de prijs die voor de trainingen van Partners In Marketing wordt gevraagd overeenstemt met het kwaliteitsniveau dat wordt afgeleverd. - "Goedkoop is het zeker niet maar het project moet voor een vast bedrag afgewerkt worden en moet een bepaald resultaat opleveren. Tot hiertoe valt dit goed mee. Bovendien is Werner Bullen niet iemand die elke 5 minuten op zijn factuur bijzet." - "De prijs-kwaliteitverhouding is moeilijk meetbaar. Al bij al moet ik wel zeggen dat dankzij de tussenkomst van Partners In Marketing wij toch aan het uitbreiden zijn. Het was dus geen loze investering." - "De investering gedaan met Partners In Marketing lijkt goed. Het was de eerste keer dat ik zoiets liet uitvoeren. Ik kan enkel zeggen dat op basis van de vergelijking van de offertes het een goede prijs-kwaliteitverhouding lijkt." - "The price of Partners In Marketing is market-oriented. They offer a perfect price-quality relationship, which is paramount for us." - "Van Werner Bullen krijg je volledige ondersteuning en toewijding. Hij houdt ook de klok niet in het oog. Ik heb geen spijt van mijn investering." - "Ce genre de services est généralement assez onéreux. Chez Partners In Marketing le rapport qualité prix est très bon. Werner Bullen est une personne disponible. Il travaille sur base de forfait et ne note et ne facture pas chaque coup de fil." - "Consulting is natuurlijk niet goedkoop. Ik heb er wat moeten over slapen. Maar ik moet zeggen dat de resultaten er wel zijn. Hopelijk blijft het duren." Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 9

11 - "De prijs-kwaliteitverhouding is zeer goed voor de diensten van Partners In Marketing." - "De prijs in de offerte van Partners In Marketing is afgestemd op ons budget. Ik beoordeel hem eerder op de kwaliteit van zijn diensten. De prijs-kwaliteitverhouding is volgens mij zeer goed." - "Le prix est déterminé clairement dès le départ. Nous l évaluons principalement sur la qualité. Le rapport qualité prix est très bon." Algemene indruk Alle klanten hebben een positieve tot zeer positieve indruk van Partners In Marketing en de diensten die de organisatie verleent. De consultants zijn ernstig en competent. Ze zijn getuigen van een goede beschikbaarheid en stellen zich flexibel op. Werner Bullen wordt omschreven als een expert in nationale en internationale marketing. Zijn professionalisme wordt door alle klanten geapprecieerd. De organisatie wordt omschreven als een uitstekend adviesbureau dat resultaatgericht te werk gaat. De klanten van Partners In Marketing appreciëren de aanpak en kwaliteit van de trainingen die door de organisatie worden verzorgd en die in bijna alle gevallen inhoudelijk aansluiten en deel uitmaken van een volledig marketingtraject. - "Bij Partners In Marketing reageren ze heel snel. Er zit diepgang in de materie. Ze zijn ook inventief. Werner Bullen is een pusher. Hij gaat ervoor. Hij schrikt niet terug om iets kost wat kost tot een goed einde te brengen. Hij blijft ook alles goed opvolgen. Ook na afloop van het project blijft hij constant contact houden. Ik heb geen minpunten." - "Partners In Marketing is a professional organisation: the guys know what they re talkin gabout. Werner knows our sector very well. The whole process until now has been executed very well. Things we ve asked are done well and they came also with a lot of good ideas. And above all, it are nice gents to work with. - "Het was een goede ervaring. Ik heb een positief beeld van Partners In Marketing." - "Voor mij is Partners In Marketing voor een groot deel de persoon met wie wij samenwerken, nl. Anneleen. Verder denk ik dat het een toegewijde organisatie is, die professioneel overkomt. Ik heb een positieve indruk van zowel de consultant als de organisatie." - "Werner Bullen gaat voor de doelstellingen. Hij gaat ervoor en doet dit met volledige toewijding. Het is een frisse innovatieve organisatie. Hij kan het allemaal goed en aangenaam inkleden waardoor het niet té zwaar wordt. Werner Bullen is een goede marketeer met mooie ideeën." - "Partners In Marketing est une société disponible pour ses clients et ou l on peut trouver de bons conseillers. Ils disposent de capacités dans différents domaines car ils travaillent avec des consultants qui ont des profils différents. La langue française ne pose aucun problème pour eux.. Je suis très satisfait et je continuerais à travailler avec eux." - "Partners In Marketing is effectief een marketingbureau en geen reclamebureau of imagobuilder. Ze zijn een goed klankbord. Werner Bullen speelt handig in op ideeën en wensen. Hij stelt gemakkelijk zaken in vraag. Onze samenwerking is nog jong maar is al goed en stevig. Ik heb vertrouwen in de man." Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 10

12 - "Ik ben vol lof. Werner Bullen hoort niet bij de gestigmatiseerde groep van trainers/consultants zoals we die doorgaans kennen of afschilderen. Het is gewoon een aanrader. Werner Bullen is een hands-on type, pragmatisch en no bullshit." - "Nous allons retravailler un programme avec Partners In Marketing. Werner Bullen est un homme de métier et très bon pédagogue. Il sait parfaitement bien comment transmettre de l information à autrui." - "Partners In Marketing voldoet helemaal aan onze eisen en wensen. Als ik hem vergelijk met andere bureaus die ik ken, hoort hij bij de top 3. Hij denkt mee met zijn klanten. Naast datgene wat hem concreet wordt voorgelegd heeft hij nog veel troeven. Hij schuwt niet om verder te denken en verder te gaan dan wat aanvankelijk door de klant werd gevraagd. Werner Bullen is een kei in het uitwisselen van expertise en in strategische marketing." Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 11

13 3. VERBETERINGSPUNTEN & SUGGESTIES Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke verbeteringspunten zoals geformuleerd in het klantentevredenheidsonderzoek en/of suggesties van uw klanten die u kunnen inspireren om uw dienstverlening verder te optimaliseren: nihil Copyright MANAGEMENT INFORMATION - 12

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

Auditrapport DrivOlution

Auditrapport DrivOlution Auditrapport Auditor: Sonja Truyen Datum: 24-06-2014 Management Information - Ninoofsesteenweg 1078 bus 1-1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org Resultaat: Officiële

Nadere informatie

Square Circle. - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training

Square Circle. - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: Square Circle Maatschappelijke zetel: Calabriëlaan 10 bus 30 1200 Brussel - België Adres: Calabriëlaan 10 bus 30 1200 Brussel - België Telefoonnummer:

Nadere informatie

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten. Bezoek aan de organisatie

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten. Bezoek aan de organisatie INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 1996 Adres Ernest Claeslaan 18 Huidige juridische vorm nv Gemeente 2500 Lier Oprichting juridische vorm 2003 Tel. 03/491 99 33 Andere vestigingsplaatsen

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Focus Advisering Training Coaching 6-5-2010 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Spiff B.V. 08-07-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Spiff B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Future Vision BVBA ViBizz 10-08-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Future Vision BVBA vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek The Square Mile 09-06-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van The Square Mile vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Auditor: Lut Kint Toelichtingen: Thomas International Belux is officieel verdeler van de tools van Thomas International Ltd.

Auditor: Lut Kint Toelichtingen: Thomas International Belux is officieel verdeler van de tools van Thomas International Ltd. INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 1993 Adres Chaussée de Louvain, 592 Huidige juridische vorm bvba Gemeente 1380 Lasne Oprichting juridische vorm 2005 Tel. 02/351 50 36 Andere vestigingsplaatsen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Houthoff Training & Coaching 26-05-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Houthoff Training & Coaching vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Houthoff Training & Coaching 23-04-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Houthoff Training & Coaching vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Va n een papieren naar een digitale were ld. Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen?

Va n een papieren naar een digitale were ld. Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen? Bachelorproef Office Management Va n een papieren naar een digitale were ld Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen? B eg e le i d er: Hei n De slo overe M ent or : Ev y De Vo s Aca d em i ej aar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek VMR Partners BV Commerciële Groei / Training en Coaching 20-04-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van VMR Partners BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

Philippe Givron: Waarom was het noodzakelijk om de organisatie van IST aan te passen?

Philippe Givron: Waarom was het noodzakelijk om de organisatie van IST aan te passen? Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 45, juni 2007 In dit nummer: 1 Philippe Givron: de fundamenten liggen op hun plaats 2 Discovering the new IT organisation

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Eplan nv 19-01-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Eplan nv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Evaluatie projecten Managers van diversiteit Eindrapport

Evaluatie projecten Managers van diversiteit Eindrapport Evaluatie projecten Managers van diversiteit Eindrapport Evaluatie projecten Managers van diversiteit Eindrapport Auteur: Stef Steyaert Auteurs van de deelrapporten: Michel Albertijn, Bea Bossaerts, Isabelle

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

TVDS. Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2008 Huidige juridische vorm: Zelfstandig bijberoep - 2008

TVDS. Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2008 Huidige juridische vorm: Zelfstandig bijberoep - 2008 Inleiding Officiële naam van de organisatie: Tom Van de Steen Maatschappelijke zetel: Oude baan 109 1790 Affligem - BE Adres: Oudebaan 109 1790 Affligem - BE Telefoonnummer: 053419418 Faxnummer: E-mailadres:

Nadere informatie