De politieraad neemt kennis van de brief dd. 20 december 2013 van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De politieraad neemt kennis van de brief dd. 20 december 2013 van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken."

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 11 FEBRUARI 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele (vanaf p. 7), Philippe Willequet, Luc Vander Meeren en Kathleen Hutsebaut,, Burgemeesters, André Van Steenbrugge, Dirk Otte (vanaf p. 6), Patrick Vermeulen, Marleen Derveeuw, Danny Lauweryns (vanaf p 7.), Hannelore Verzele, Jean-Paul Martin, Martin Haerinck, Günther Botteldoorn, Dirk De Bock, Sybille De Vos, Mathieu Mas, Elisabeth Meuleman (vanaf p. 5), Brigitte Coppitters (vanaf p. 6), Roland Van Heddegem, Luc Vandenabeele, Veerle Petrens, Pascal Van Merhaeghe en Maarten Van Tieghem, Raadsleden, Joost Duhamel, Hoofdcommissaris van Politie - Korpschef en Karlien Torck, Secretaris. AGENDA OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 10 december Mededeling van de brief dd. 23 januari 2014 betreffende de goedkeuring van de politiebegroting 2014 van de politiezone Vlaamse Ardennen in het kader van het federaal administratief toezicht. De politieraad neemt kennis van de brief dd. 23 januari 2014 van de heer Gouverneur van de provincie betreffende de goedkeuring van de politiebegroting De politiebegroting 2014 wordt goedgekeurd onder het verzoek om via begrotingswijziging de volgende aanpassingen te doen : - De federale toelage in het kader van de verkeersveiligheidsactieplannen werd begroot op EUR. De ministeriële omzendbrief PLP 51 van 31 oktober 2013 vermeldt echter dat het bedrag van deze toelage niet hoger mag zijn dan het bedrag bepaald voor 2013, met name EUR. - De uitgave voor de aankoop van 6 dienstvoertuigen ten bedrage van EUR werd gebudgetteerd op het begrotingsartikel 330/ (aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen). Voor de aankoop van auto s is echter het artikel 330/ aangewezen. 3. Kennisgeving door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan De politieraad neemt kennis van de brief dd. 20 december 2013 van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken. Hierbij wordt gemeld dat na analyse van het zonaal veiligheidsplan door de Directie Lokale Integrale Veiligheid en de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, het zonaal veiligheidsplan werd goedgekeurd. 4. Aangaan van leningen ter financiering van de aankoop van de politieantenne Zingem en 6 dienstvoertuigen : raming, voorwaarden en wijze van gunnen. De politiezone wenst over te gaan tot het afsluiten van een lening ten bedrage van EUR voor een periode van 20 jaar, dit voor de financiering van de nieuwe antenne te Zingem en een lening voor de aankoop van 6 nieuwe dienstvoertuigen voor de wijkdiensten ten bedrage van EUR voor een periode van 5 jaar. De totale kost (intresten en kosten) voor deze opdracht wordt geraamd op EUR, zonder BTW. 1

2 Deze opdracht zal gegund worden bij wijze van open aanbesteding. Aangezien de raming van de kost de drempel van ,00 EUR overschrijdt, wordt de opdracht Europees bekend gemaakt. Er wordt een lening afgesloten voor de financiering van de nieuwe antenne Zingem ten bedrage van EUR en voor de financiering van de aankoop van 6 nieuwe dienstvoertuigen ten behoeve van de wijkdiensten ten bedrage van EUR. Het bijzonder bestek FIN2014/5425 en de raming van de totale kost ten bedrage van EUR wordt goedgekeurd De gunning van de opdracht zal gebeuren bij wijze van open aanbesteding. 5. Informatica - Aankoop van hardware : De agendapunten 5 a) en b) worden samen behandeld. Aankoop van 5 laptops voor de 4 politieantennes en het bureel verkeer : raming, voorwaarden en wijze van gunnen en Aankoop van 25 desktopcomputers volgens afschrijfplan : raming, voorwaarden en wijze van gunnen. In de politiezone zijn 98 vaste computers aanwezig. Op grond van het afschrijfplan informatica dat hieromtrent werd opgesteld, dienen er jaarlijks een 20- tal toestellen te worden vervangen. Dit jaar dient er tevens een inhaalbeweging te gebeuren voor de aankoop van een paar reservedesktops. Bijgevolg is er dit jaar nood aan de aankoop van 25 nieuwe vaste computers. Tevens beschikt de politiezone op heden over 18 laptops, waaronder 3 laptops voor de DIO-applicatie. Daarnaast dienen ook 5 nieuwe laptops te worden voorzien voor de 4 antennes en de verkeersdienst gezien de huidige laptops reeds dateren van 2005, deze zeer traag werken en niet meer compatibel zijn met de huidige softwarevereisten. De politiezone stelt voor om een beroep te doen op 2 verschillende federale raamcontracten ter aankoop van de voormelde informatica-hardware. Federale raamcontracten zijn immers ook toegankelijk voor de lokale politiezones waardoor een lokale procedure niet meer nodig is en er geen bestekken meer hoeven uitgeschreven te worden. De grootschaligheid van de dossiers brengt de aankoopprijzen van het aanbod zeer laag. Er wordt overgegaan tot de aankoop van 25 desktops met toebehoren waarvan de kostprijs geraamd wordt op EUR incl. BTW. Deze aankoop wordt geplaatst binnen het federaal raamcontract FORCMS-PC-073 (geldig tot 30/04/2016) : Levering van pc s (desktop/tower) en toebehoren, afgesloten met de firma Priminfo nv - Rue du Grand Champs Fernelmont (Noville-Les-Bois). Er wordt overgegaan tot de aankoop van 5 laptops met toebehoren waarvan de kostprijs geraamd wordt op EUR incl. BTW. Deze aankoop wordt geplaatst binnen het federaal raamcontract : FORCMS-PC-074 (geldig tot 30/04/2016) : Levering van laptop pc s en toebehoren,afgesloten met de firma Systemat Belgium nv Chaussée de Louvain 431 E 1380 Lasne. De totale aankoop van de hogervermelde hardware wordt goedgekeurd tot een bedrag van EUR incl. BTW. 2

3 c) Aankoop van 10 computerschermen met hardglasbescherming : raming, voorwaarden en wijze van gunnen. Alle voorradige PC-schermen in de politiezone zijn thans in gebruik. Om de continuïteit van de administratieve dienstverlening te garanderen, is het noodzakelijk om over te gaan tot de aankoop van 10 reservebeeldschermen. Deze schermen dienen voorzien te zijn van hardglasbescherming, wat zeer sterk en gemakkelijk in onderhoud is. Deze aankoop wordt geraamd op EUR incl. BTW en gegund zal worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er wordt overgegaan tot de aankoop van 10 LCD-beeldschermen met hardglasbescherming, waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. De hogervermelde schermen dienen te voldoen aan volgende technische vereisten : - 10 LCD-Monitoren met hardglasbescherming - Schermgrootte : 17 inch (= 43,2 cm) - Zwarte kleur x 1024 (5:4) resolutie - Signaalingang : D-sub (analoog), DVI (digitaal) - Energienorm : CE - Incl luidsprekers - Mat schermoppervlak - Geïntegreerde USB-hub - Gehard en anti-reflexie beschermend glas - Minimum 3 jaar garantie - Inclusief leveringskosten in de offertes Deze aankoop zal door het politiecollege gegund worden na de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Hierbij zal een prijsvraag gericht worden aan volgende firma s : - Bechle direct NV Heerstraat Neerpelt - Whitemilk Nieuwe Pontstraat Ronse - Derco Business Unit Industriezone De Bruwaan 2F 9700 Oudenaarde. d) Aankoop van een nieuw disk-to-disk backupsysteem voor het CITRIX-netwerk van de politiezone : raming, voorwaarden en wijze van gunnen. Het huidige backupsysteem van het Citrix-netwerk is meer dan 5 jaar oud en is reeds verouderd. Ook de garantie is inmiddels verlopen. Bijgevolg is er nood aan een nieuw backupsysteem in het hoofdcommissariaat. Hierbij wordt geopteerd voor het disk-to-disksysteem (harde schijven in een box, incl voeding power supply ). Dit systeem is niet te verwarren met het backup-kopiesysteem / ontdubbeling naar de brandweersite, eveneens een disk-to-disksysteem dat dagelijks en automatisch een kopie ontvangt van het backupsysteem op het hoofdcommissariaat zodat bij een falen van het Citrix systeem op het hoofdcommissariaat (vb. brand) er verder kan gewerkt worden op de brandweersite (of op locatie bij vb. rampen, evenementen ). Deze aankoop wordt geraamd op EUR incl. BTW en zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er wordt overgegaan tot de aankoop van een disk-to-disk backupsysteem voor het Citrix-netwerk van de politiezone, waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Het backupsysteem dient te voldoen aan de volgende technische vereisten : - StoreOnce TB backup system, (8TB raw capacity, 5.5TB net capacity, iscsi only) - 460W CS Platinum Plus Hot Plug PSU 3

4 - StoreOnce 2700 Replication License E-LTU - in de offertes moet het volgende ook inbegrepen zijn : o 5 jaar support o proof of concept o kilometervergoedingen en leveringskosten o installatie backupsysteem en configuratie met fileserver Citrix uit te voeren door de firma Lebon : - gezien de specificiteit van het Citrix-netwerk van de zone en de verwevenheid van de Citrix-software (incl toegangen, firewalls,.) met het meeste andere hardware van de zone dient de implementatie en installatie van het Disk-to-disk systeem gedaan te worden door een technieker van de firma Lebon IT-Services NV uit 8830 Hooglede-Gits. Deze aankoop zal door het politiecollege worden gegund na de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Hierbij een prijsvraag te richten aan volgende firma s : - Lebon IT-Services NV Stoomtuigstraat 7C 8830 Hooglede-Gits - Solid Systems bvba Wannegem-Ledestraat 34a 9772 Kruishoutem - Glonet NV Beverestraat Oudenaarde - Bechle direct NV Heerstraat Neerpelt. 6. Aankoop van 10 handvuurwapens, holsters en toebehoren : raming, voorwaarden en wijze van gunnen. Elke politiezone dient zelf in te staan voor een degelijke individuele bewapening van haar operationele personeelsleden. In 2012 werden reeds 50 nieuwe handvuurwapens aangekocht, enerzijds ter vervanging van evenveel verouderde revolvers en anderzijds omdat de zone nog beschikte over 5 verschillende soorten handvuurwapens, wat niet bevorderlijk was voor de veiligheid van de personeelsleden en waardoor niet kon ingestaan worden voor een eenvormige opleiding van het personeel door de schietmonitoren. Deze 50 handvuurwapens zijn reeds allemaal in gebruik genomen en de nodige omscholingen zijn gebeurd. Intussen zijn er nog 13 GP-pistolen en nog 1 Smith&Wesson revolver met een uitdovend karakter in omloop. Er wordt gestreefd naar eenvormigheid en de zone beschikt momenteel grotendeels over nog 2 types pistolen, namelijk enerzijds Glocks (63) en Hechler&Kochs (18). Op heden beschikt de zone niet meer over reservehandvuurwapens voor nieuwe personeelsleden, vandaar de nood om 10 nieuwe handvuurwapens aan te kopen in de zone, inclusief holsters én laderhouders. Door de dienst logistiek werd in samenspraak met de schietmonitoren overgegaan tot het opstellen van de technische vereisten waaraan de 10 handvuurwapens met dienstholsters, laderhouders en toebehoren dienen te voldoen. Deze aankoop wordt geraamd op EUR incl. BTW en leveringskosten en zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er wordt overgegaan tot de aankoop 10 handvuurwapens met dienstholsters, laderhouders en toebehoren, waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. De hogervermelde wapens dienen te voldoen aan volgende technische vereisten : Halfautomatische Safe Action pistolen met gesloten sluitstuk. Pistool met munitie kaliber 9 x 19mm. Licht gewicht : het pistool moet in hoofdzaak bestaan uit kunststof (polymeer) = onderhoudsvriendelijk. Trekkerveiligheid, slagpinveiligheid en valveiligheid op het handvuurwapen. Dubbelzijdige bedienbare of manueel verwisselbare magazijnpal => pistool gebruiksklaar voor zowel links- als rechtshandigen. Verwisselbare handgrepen (backstrips) voor schutters met grote of kleine handen. Munitiecapaciteit van minimum 25 patronen over 2 laders. (ladercapaciteit van minimum 15 patronen per lader) Chamber indicator waardoor zichtbaar is dat zich een patroon in de kamer van het pistool bevindt. Pistool dient te beschikken over een fosforrichtmiddel. (oplichten in het donker) Railsysteem waardoor eventueel een optie (vb. lamp) kan bevestigd worden. Gravure van logo en nummer van de politiezone in elk handvuurwapen. 4

5 Ladertasje in cordura en dienstholster met extra veiligheid(sknop) per handvuurwapen. Onderhoudsvriendelijk door eenvoudige ontmanteling zonder hulpstukken. Aanpassingen aan het mikorgaan moeten eenvoudig mogelijk zijn. Bewijs van degelijkheid van de voorgestelde handvuurwapens door een uitgebreide referentielijst. De firma dient zelf alle toebehoren te kunnen aanbieden voor het aangeboden vuurwapen. Opbergkist met handleiding per pistool. Aanbod van opleiding inzake alle aspecten van het vuurwapen aan de 6 schietmonitoren van de zone zodat deze later kleine herstellingen zelf kunnen uitvoeren. Garantie van minstens 7 jaar op de voorgestelde handvuurwapens. Deze aankoop zal door het politiecollege gegund worden na de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Hierbij een prijsvraag te richten aan volgende firma s : - Falcon bvba Tactical Solutions Industriepark Noord Beernem - Daniel Dekaise - Avenue Nobel Wavre - Ambassador Arms bvba Regentiestraat Sint-Niklaas - Wapenhandel Podevyn Meerlaan 9A 9620 Zottegem. VRAGENUURTJE De burgemeester-voorzitter verleent het woord aan de raadsleden voor het vragenuurtje. Raadslid Pascal Van Merhaeghe stelt vast dat sinds de brug in de Minderbroedersstraat opnieuw toegankelijk is voor het verkeer er reeds diverse nieuw geplaatste verkeerstekens werden omver gereden. Hij vraagt of dit het gevolg is van ongeval(len) dan wel of het een daad van vandalisme betreft? De burgemeester en de korpschef melden niet op de hoogte te zijn van beschadiging van de verkeerstekens. Dit zou moeten nagevraagd worden. In dergelijke gevallen worden de schadegevallen gemeld aan de wegbeheerder die op zijn beurt instaat voor het vervangen van de verkeerstekens. Raadslid Elisabeth Meuleman wenst de aandacht te vestigen op de problematiek van de GAS-boetes. Naar aanleiding van een enquête in het Nieuwsblad waaruit is gebleken dat het systeem van de GAS-boetes weinig gekend is, heeft de stad Oudenaarde een nieuwsbrief verspreid met toelichting bij het GAS-reglement. Het raadslid wijst erop dat vorig jaar was afgesproken dat de bespreking van de verschillende artikelen uit het reglement het voorwerp zou uitmaken van een voorafgaand debat in de gemeenteraad / gemeenteraadscommissie. Tevens vraagt het raadslid of er een overzicht beschikbaar is van de ambtenaren in de PZ die gemachtigd zijn om GAS-boetes uit te schrijven. Wat deze laatste vraag betreft, antwoordt de korpschef dat alle politiefunctionarissen gemachtigd zijn om GASboetes uit te schrijven. Ook gemeentelijke ambtenaren, bijvoorbeeld stadswachten, kunnen hiertoe speciaal gemachtigd worden. In Oudenaarde is dit trouwens het geval. In de andere gemeenten van de PZ zijn enkel de politieambtenaren bevoegd. De voorzitter herinnert eraan dat vorig jaar afgesproken werd om de nieuwe GAS-reglementering gefaseerd toe te passen. In een eerste fase werd ervoor geopteerd om enkel kleine dringende aanpassingen door te voeren teneinde conform te zijn tegen In een tweede fase, voorzien voor het voorjaar 2014, zullen de overige bepalingen onder de loep worden genomen. In eerste instantie zal de bespreking gevoerd worden in de werkgroep van gemeentesecretarissen, nadien wordt het voorstel tot wijziging voorgelegd aan het politiecollege om vervolgens het voorwerp uit te maken voor bespreking ten gronde in de verschillende gemeenteraden/raadscommissies. De raadsleden Elisabeth Meuleman en Sybille De Vos wijzen op de gewijzigde verkeerssituatie in de Fortstraat. Enerzijds staan er nog een aantal verkeersborden die op het eerste zicht geen functie meer hebben. De korpschef antwoordt dat deze verkeersborden nog van kracht zijn voor de fietsers. Anderzijds wordt vastgesteld dat sommige automobilisten weinig gedisciplineerd omgaan met de nieuwe verkeerssituatie. GEHEIME ZITTING 7. Mobiliteit inzake het personeel van de lokale politie : benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie wijkcoördinator voor de antenne Kruishoutem. 5

6 8. Mobiliteit inzake het personeel van de lokale politie: benoeming van 3 inspecteurs van politie polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde. 9. Vaststelling benoemingsdatum inspecteur van politie polyvalent medewerkers (ainp). 10. Ontslag van een commissaris van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen per 1 juli 2014 ten gevolge van oppensioenstelling. VARIA Toelichting bij de werking van het justitiehuis door mevrouw Greta Persoons coördinator alternatieve conflicthantering bij het justitiehuis Oudenaarde. 6

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014.

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 9 DECEMBER 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele, Philippe Willequet,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, De Wilde Koen, Van De Weghe Roger,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 DEEL I: Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1

JAARVERSLAG 2011 DEEL I: Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1 JAARVERSLAG 2011 Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier DEEL I: Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave DEEL I : Leiderschap 1 Missie, visie en waarden 2 Organogram 3 Gemeenschapsgerichte

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007 POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007 Aanwezig: De heer Mark Verhaegen, burgemeester-voorzitter De heren Luc Peetermans,

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

arrondissement Kortrijk

arrondissement Kortrijk DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE arrondissement Kortrijk provincie West - Vlaanderen ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 29 maart 2010 van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING Datum 2015-08-24 Uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon telefoon scr/adr Deryck Agnes (03) 680 09 82 administratief medewerker Dagorde gemeenteraad 3 september 2015 Mevrouwen Mijne heren

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

3. Eedaflegging Kristiaan Van Vaerenbergh als gemeenteraadslid. (633879) 4. Wijziging rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling.

3. Eedaflegging Kristiaan Van Vaerenbergh als gemeenteraadslid. (633879) 4. Wijziging rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling. STADSADMINISTRATIE GEMEENTER/tuAD 31 MAART 2015 ADM I NISTRATI EF TOEZICHT OPENBARE VERGADERING lo-bestu u rsonde rste u n i ng 1. Ontslag Wouter Van der Veken als gemeenteraadslid. Aktename. (633872)

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 AANWEZIG: Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie- Thérèse Lapeere, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST 1 De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel

Nadere informatie