Geoservices bij DON. Beschikbaar stellen van geografische basisinformatie. 3 februari 2005 v1.01 AGI/210205/GAG005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geoservices bij DON. Beschikbaar stellen van geografische basisinformatie. 3 februari 2005 v1.01 AGI/210205/GAG005"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Geoservices bij DON Beschikbaar stellen van geografische basisinformatie via het Intranet 3 februari 2005 v1.01 AGI/210205/GAG005

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Geoservices bij DON Beschikbaar stellen van geografische basisinformatie via het Intranet 3 februari 2005 AGI/210205/GAG005

3 Colofon Uitgegeven door: AGI Informatie: Telefoon: Fax: Uitgevoerd door: Paul van Asperen Opmaak: Datum: 3 februari 2005 Status: definitief Versienummer: Geoservices bij DON

4 Inhoudsopgave Geoservices bij DON

5 5 Geoservices bij DON

6 Managementsamenvatting Aanleiding voor dit project is het beschikbaar komen van het product Geoservices bij AGI en de vraag die bestaat hoe deze internettechniek ingezet kan worden bij regionale diensten. Op basis van de architectuur bij AGI en DON en de gewenste functionaliteiten is geïnventariseerd in hoeverre DON op korte termijn gebruik kan maken van Geoservices. Hiertoe worden eerst de infrastructuren bij AGI en DON beschreven. Daarbij worden vier gebruikerscategorieën onderscheiden: viewer, gevorderde, specialist en beheerder. Per categorie worden de use cases beschreven welke functionaliteit door aansluiting op Geoservices kan worden toegevoegd. Op basis van de infrastructuur en de use cases zijn acties gedefinieerd om de aansluiting te realiseren. Op korte termijn kan WMS voor de gebruikerscategorie viewers worden geïmplementeerd en de WMS-Arcview-connectie voor de categorie gevorderden. Aanbevolen hiervoor op korte termijn een project voor op te starten. Het projectteam zal bestaan uit medewerkers van AGI en DON. 6 Geoservices bij DON

7 1. Inleiding Aanleiding Aanleiding voor dit project is het beschikbaar komen van het product Geoservices bij AGI en de vraag die bestaat hoe deze internettechniek ingezet kan worden bij regionale diensten. Het projectvoorstel is in het GIS-nat overleg van 25 februari 2004 goedgekeurd door de leden. GISnat heeft een doel meegegeven voor het project: toets hoe je regionaal via intranet natte informatie beschikbaar kunt stellen die inpasbaar is in het Geoservices concept van AGI. Het GIS-nat overleg werkt met budget van de FWTA. 1.2 Doelstelling Het hoofddoel in dit project is het beschrijven van de wijze waarop DON als regionale dienst gebruik kan maken van en kan aansluiten op Geoservices, de nieuwe GII van RWS. Diverse vragen zullen moeten worden beantwoord, zoals: Hoe kan een regionale dienst services publiceren binnen Geoservicesinfrastructuur? Hoe verhoudt de lokale GII zich tot Geoservices en welke veranderingen zijn daar te verwachten? 1.3 Resultaat Het resultaat van het project is dit rapport, met de volgende inhoud: - beschrijving van de technische infra-structuur bij AGI en DON - use cases voor de aansluiting van DON op Geoservices - de te nemen stappen om de aansluiting te realiseren. Het rapport zal een handleiding moeten zijn voor DON en andere regionale diensten om daadwerkelijk te kunnen aansluiten op de Geoservices-infrastructuur van AGI. 1.4 Aanpak Na een inventarisatie bij AGI en DON wordt de huidige situatie beschreven. Daarna worden de gebruiksfunctionaliteiten middels use cases beschreven, die door aansluiting van DON aan Geoservices beschikbaar komen. Op basis van die drie hoofdstukken worden de 7 Geoservices bij DON

8 stappen beschreven om daadwerkelijk te kunnen aansluiten. Dit is gevisualiseerd in figuur 1.1. Dit document is dynamisch van aard. De Geoservices-omgeving wordt voortdurend opgewaardeerd, softwareproducenten leveren nieuwe producten op die conform de OpenGIS-specificaties zijn. De laatste stand van zaken is steeds in dit document verwerkt. Naast discussies met DON en het Kernteam Geoservices is ook input geleverd via het project Migratieplan Geoservices. De vragen die tijdens het project zijn gerezen zijn verwoord in bijlage C. Zij zullen worden beantwoord door het projectteam Geoservices en worden toegevoegd aan de faq-lijst. AGI architectuur DON architectuur use cases Aansluiting op Geoservices Figuur 1.1. Aanpak 8 Geoservices bij DON

9 2. Infrastructuur bij AGI Inleiding In dit hoofdstuk wordt de Geoservices infrastructuur van AGI beschreven. Geoservices draaien rondom gebruikers, makelaars en aanbieders. Kort gezegd komt het erop neer dat gebruikers gegevens zoeken, de makelaar uitzoekt waar en of ze voorhanden zijn en dat via de aanbieders de gevraagde gegevens worden getoond. makelaar gebruiker aanbieder Figuur 2.1 Geoservices De genoemde groepen kunnen medewerkers van de regionale dienst zijn of van RWS in het algemeen. Een nadere indeling van gebruikers is beschreven in hoofdstuk 4. Bij het gebruik hoort ook een interface, die met behulp van een zoekmechanisme op zo eenvoudig mogelijke wijze toegang tot data verleent. Terwijl bij gebruikers en aanbieders personen en/of organisaties kunnen worden aangewezen is de makelaarsfunctie niet aan personen of organisaties gebonden. De makelaar is een technische functionaliteit, die het zoeken en vinden van relevante bestanden vergemakkelijkt. Hiertoe behoort onder andere de beschrijving van de metadata van de geografische gegevens (catalog), de beschrijving van de beschikbare services (registry) en de zoekfunctie. Aanbieders kunnen bij de makelaar hun services publiceren, zodat ze door gebruikers kunnen worden gevonden en gebruikt. 9 Geoservices bij DON

10 Aanbieders stellen hun gegevens via services ter beschikking. De services moeten daartoe worden gepubliceerd. Afhankelijk van de gegevens en het doel zijn er diverse soorten services mogelijk. In hoofdstuk 5 wordt deze driehoek voor DON nader ingevuld. Het Geoservices portaal biedt naast de ontsluiting van geo-informatie via het principe van zoeken-vinden-binden informatie over verschillende aspecten van het GII: Nieuws, Nieuwsbrief, Agenda, Prikbord, Presentaties (downloaden), Publicaties Kaarten online en zoekmachine Distributie en Registratie Geoservices Toolbox met informatie over: o Geoservices standaarden (ISO-OGC standaarden, OpenGIS Standaarden, relevante documenten); o Geoservices software infrastructuur Geoservices architectuur Functionele architectuur Technische architectuur Geoservices Open Source Software ESRI OpenGIS software o Democenter Meta-informatie Toepassingen Location Based services 2.2 Geoservices infrastructuur De OpenGIS web services architectuur onderscheidt diverse geografische diensten. De volgende zijn momenteel beschikbaar: 1. Web Map Service (WMS) en Web Feature Service (WFS) voor het aanbieden van geo-informatie respectievelijk in de vorm van rasterplaatjes en vectorinformatie; 2. Catalog Service voor het zoeken naar kaartlagen en het opvragen van meta-informatie daarover; 3. Registry Service voor het zoeken en ontsluiten van de databronnen; 4. Gazetteer Service voor het lokaliseren van het kaartbeeld op basis van adres, postcode, plaatsnaam, toponiem, etc. 2.3 Geoservices software infrastructuur De Geoservices software infrastructuur bestaat uit de volgende software producten: Chameleon v1.99 (integratie platform) Minnesota Mapserver v4.2 ArcIMS v4.0.1 OGC WFS Wrapper ArcIMS Degree Catalog en Registry Service 10 Geoservices bij DON

11 Figuur 2.2 Geoservices software infrastructuur Geoservices is ontwikkeld op basis van de volgende OpenGISspecificaties: Filter Encoding Implementation Specification GML Simple Features Specification for SQL SLD Styled Layer Descriptor Implementation Specification WFS Web Feature Service Implementation WMC r2 Web Map Context Documents WMS r3 Web Map Service Implementation Specification 11 Geoservices bij DON

12 3. Architectuur bij DON Inleiding In dit hoofdstuk wordt de infrastructuur rondom de geoinformatievoorziening bij DON beschreven. 3.2 Gebruikers Gebruikers bij DON worden onderverdeeld in vier categorieën [Bons 2004]: 1. viewer 2. gevorderde 3. specialist 4. beheerder Hieronder worden de diverse soorten gebruikers middels kenmerken kort beschreven. 1. VIEWER GIS-gebruik = eenvoudig bekijken kaartlagen opvragen (attribuut)informatie kaartjes printen kaartjes exporteren GIS-kennis = geen tot weinig GIS-tools = ArcView 3 + speciale extensies, eigen webgis, niets Wie = iedereen Waar verspreid over hele organisatie vnl op kantoor (hoofdgebouw, buitenvestigingen) continue snelle verbinding 2. GEVORDERDE GIS-gebruik = uitgebreid gebruik zoals viewer produceren geodata muteren geodata (beperkt) beheren (eigen) geodata GIS-kennis = weinig tot gemiddeld GIS-tools = ArcView 3 + speciale extensies Wie = medewerkers die GIS nodig hebben voor dagelijks werk 12 Geoservices bij DON

13 Waar verspreid over groot deel van organisatie op kantoor (a. vaste werkplek) en op schip/auto (b. mobiele werkplek) verbinding a. continue snelle verbinding en b. geen N.B. In dit rapport wordt de mobiele werkplek verder niet behandeld. Verwezen wordt naar het project De mobiele werkplek van DWW. 3. SPECIALIST GIS-gebruik = complex gebruik zoals gevorderde analyse geodata GIS-kennis = uitgebreid GIS-tools = ArcView 3 + speciale extensies, ArcGIS 8/9 + speciale extensies, AutoCAD + speciale extensies Wie = GIS-medewerkers (GIS is dagelijks werk) Waar op een beperkt aantal locaties binnen organisatie op kantoor continue snelle verbinding 4. BEHEERDER GIS-gebruik = specialistisch gebruik zoals specialist beheren van geodata beheren van geosoftware GIS-kennis = uitgebreid, toegespitst op beheren en gebruik geodata en geosoftware GIS-tools = ArcView 3 + speciale extensies, ArcGIS 8/9 + speciale extensies Wie = GIS-beheerders Waar op één (of enkele) locatie(s) binnen organisatie op kantoor continue snelle verbinding De kenmerken van deze groepen staan in tabel 3.1 samengevat. In de laatste kolom is de huidige situatie beschreven. Wat betreft de groep viewers komen er steeds meer web-toepassingen beschikbaar. Voor de gevorderden kan worden gesteld dat ze op kantoor volledige GISondersteuning wordt geleverd, de mobiele toepassingen zijn momenteel in ontwikkeling. Groep Aantal Software Functionaliteit Huidige situatie viewer 500 AV3, web bekijken/printen in ontwikkeling gevorderde 250 AV3 + ext produceren/muteren volledig operationeel specialist 60 AV3 + ext, AG8/9+ext analyseren volledig operationeel beheerders 10 AV3 + ext, AG8/9+ext Tabel 3.1 Gebruikerskenmerken beheren gegevens/software volledig operationeel 13 Geoservices bij DON

14 3.3 Software De gevorderden en specialisten bij DON hebben de beschikking over ArcView 3.3 en de middels ArcIMS beschikbare websites. De gevorderden hebben de beschikking over: ArcView 3.3 ArcGIS 8.3 (SP2) ArcSDE 8.3 ArcIMS 4.01 In het voorjaar van 2005 wordt gemigreerd naar: ArcSDE 9 (SP2) ArcGIS 9 (SP2) ArcIMS 9 (SP2) Migratie van ArcGIS9 staat gepland voor begin maart De datum voor migratie naar ArcIMS 9 is nog onbekend. 3.4 Gegevensinfrastructuur Wat betreft gegevens kan de volgende indeling worden gemaakt: Basispakket geogegevens AGI Basispakket geogegevens DON Basispakket geogegevens regionaal extern (waterschappen, provincies, etc.) Projectgegevens DON heeft twee fysieke gegevensbronnen: GeoDatabase file-server De file-server bevat shapebestanden en AutoCAD-bestanden: Basispakket geogegevens AGI: geleverd door AGI, wordt dikwijls bewerkt voor het op de fileserver wordt geplaatst (mapindeling, naamgeving bestanden), bestanden worden niet samengevoegd of opgeknipt Basispakket geogegevens DON: basisbestanden betrekking hebbend op het beheergebeid van DON Basispakket geogegevens regionaal extern (waterschappen, provincies, etc.) Projectgegevens: bijvoorbeeld bestanden van de afdelingen informatie water en de afdeling beheer en verkeer op de server geplaatst. De hoofdindeling van de file-server is niet gebaseerd op bovenstaande indeling (herkomst) maar thematisch geordend in de volgende categorieën (zie fig. 3.1): beheer 14 Geoservices bij DON

15 bodem cultuurhistorie foto grenzen hoogte kaarten kadastrale informatie landschap luchtfoto milieu natuur planologie project recreatie ruimtegebruik spoor topografie vergunningen verkeer water wegen Fig 3.1 Mapindeling fileserver De verdere onderverdeling van deze mappen is in bijlage D weergegeven. De GeoDatabase maakt gebruik van ArcSDE en is ingericht voor Kerngis. Later zullen ondergronden worden toegevoegd. DON heeft de metadataserver geïmplementeerd. Metadata wordt gezocht via de Geozoeker van ESRI. 3.5 Ontsluiting De fileserver is als netwerkschijf door elke medewerker te benaderen. Daarnaast worden gegevens uit de Geodatabase en van de fileserver geserveerd door de GeoServer met ArcIMS. 15 Geoservices bij DON

16 De url van het GeoPortaal van DON is Deze is buiten DON nog niet toegankelijk. Via links kunnen diverse webgis-applicaties worden opgestart (zie fig 3.2). Fig 3.2 Geoportaal DON De lijst met interactieve kaarten zal in de toekomst groeien. Het zijn allemaal ArcIMS-services, gebouwd op data van de G-schijf en de SDE database. Op dit moment kunnen de gegevens van de diverse webgissen niet worden gecombineerd in één view, na implementatie van GeoWeb zou dat wel kunnen. DON is niet van plan Geoweb daarvoor aan te schaffen. 16 Geoservices bij DON

17 4. Gebruikersperspectief: use cases Inleiding In dit hoofdstuk wordt kort beschreven hoe een gebruiker bij DON gebruikt maakt van de infrastructuur bij DON en AGI en hoe een RWSer gebruik maakt van de beschikbare services van DON. Hierdoor wordt duidelijk gemaakt wat op korte termijn gerealiseerd kan worden vanuit gebruikersperspectief. De hier beschreven functionaliteit wordt in hoofdstuk 5 vertaald naar implementatie-stappen. Onderscheid moet worden gemaakt tussen gegevens enerzijds en applicaties anderzijds. Binnen een OpenGIS-infrastructuur kunnen gegevens vanaf iedere locatie worden getoond, echter voor bewerkingen, bijhouding en analyses zijn speciale tools nodig. Voor bewerkingen en analyses moeten aparte applicaties worden ontwikkeld die met daarvoor ontwikkelde interfaces worden benaderd. Naar verwachting zal een groot aantal bij RWS in gebruik zijnde GISapplicaties naar een Geoservices-omgeving worden gemigreerd. Het ontwikkelen van applicaties op Geoservices of het migreren van bestaande applicaties naar Geoservices valt buiten de scope van de inrichting van een regionaal knooppunt. Ontwikkeling en migratie van applicaties zal altijd RWS-breed worden opgepakt. In dit project wordt daarom uitsluitend gekeken naar de ontsluiting van de gegevens. Wat betreft gegevens wordt gesteld dat niet alleen de gegevens worden ontsloten, maar dat volledige dataservices worden geleverd. Dit betreft niet alleen de gegevensset zelf, maar ook afspraken rondom actualiteit, beschikbaarheid, layout, legenda, etc. Voor het opstellen van use-cases voor DON-gebruikers wordt als uitgangspunt genomen dat de huidige bestaande functionaliteit gehandhaafd blijft en dat er door koppeling met Geoservices extra functionaliteit wordt toegevoegd. Daartoe wordt bij de use-cases per gebruikersgroep eerst beschreven wat er momenteel mogelijk is en wat er later gerealiseerd kan worden. Vooraf kan al een prioritering ten aanzien van services worden aangebracht: 1. WMS: het raadplegen van materiaal 2. WFS: het downloaden van vectormateriaal 3. WFS-T: het bewerken van vectormateriaal. 4.2 Gebruiker Gebruikers kunnen behoren tot DON, overige RWS-diensten of externe partijen. Voorlopig wordt als uitgangspunt genomen dat RWS op 17 Geoservices bij DON

18 termijn wel data van externe partijen via Geoservices kan ontsluiten, maar dat externe partijen niet alle gegevens van RWS kunnen raadplegen Viewer Een viewer bij DON kan: 1. via het DON-geoportaal de ArcIMS-services van DON raadplegen 2. via AGI Geoservices-portaal het Basispakket Geogegevens raadplegen. Opmerkingen: de ArcIMS-services van DON kunnen niet binnen één view worden gecombineerd, daarvoor is GeoWeb nodig. Geoweb is echter niet OGC-compliant en kan dientengevolge niet worden gecombineerd met Geoservices. de ArcIMS-services van DON kunnen niet met de AGI-services worden gecombineerd, de services van DON zijn momenteel niet OGC-compliant. Een RWS-viewer buiten DON heeft geen toegang tot het DON-portaal, maar dat wordt in de nabije toekomst wel voorzien. Vanuit AGI Geoservices hebben RWS-medewerkers geen toegang tot gegevens van DON. Toe te voegen functionaliteit: zowel DON als andere RWS-viewers kunnen gegevens van DON (Basispakket DON, projectdata) raadplegen in combinatie met externe data en Basispakket Geogegevens. een voor DON opgemaakte en ingestelde interface. Aan de interface worden de volgende eisen gesteld: standaard zoekgebied is beheergebied van DON thematische indeling van onderwerpen (zie fig. 3.1) benaming voor leken begrijpelijk (dus geen productnamen als TOP250vector en dergelijke) Het bedienen van de viewers heeft op dit moment de grootste prioriteit bij het aansluiten van DON op Geoservices. Hierdoor kunnen alle DONmedewerkers op eenvoudige wijze de beschikking krijgen over de voor hen interessante informatie. Het gaat in eerste instantie om het raadplegen van ruimtelijke informatie, bijvoorbeeld de eigenaar van een perceel of de reikwijdte van specifieke ruimtelijke plannen Gevorderde Een gevorderde kan: 1. via het DON-geoportaal de DON-services raadplegen 2. via AGI Geoservices het Basispakket Geogegevens raadplegen 3. vanuit ArcView de bij DON op de G-schijf opgeslagen data raadplegen en bewerken. 18 Geoservices bij DON

19 Toe te voegen functionaliteit: 1. zowel DON als andere RWS-gebruikers kunnen gegevens van DON (Basispakket DON, projectdata) raadplegen in combinatie met externe data en Basispakket Geogegevens 2. het downloaden van bestanden (basispakket DON, basispakket geogegevens, projectdata) Specialist Een specialist kan: 1. Vanuit ArcGIS8/9 de bij AGI draaiende ArcIMS-services Basispakket benaderen (buiten Geoservices) om. 2. Vanuit ArcGIS8/9 de bij DON draaiende ArcIMS-services Basispakket benaderen (buiten Geoservices) om. 3. vanuit ArcGIS8/9 de bij DON op de G-schijf opgeslagen data raadplegen en bewerken. Toe te voegen functionaliteit: vanuit ArcGIS8/9 de bestanden bij DON, AGI en andere locaties op een OGC-manier te raadplegen het downloaden van bestanden (basispakket DON, basispakket geogegevens, projectdata) Beheerder Voor de beheerder in de rol van gebruiker geldt hetzelfde als voor specialist en gevorderde. De beheerder heeft een extra rol als aanbieder, die rol wordt in de volgende paragraaf omschreven. 4.3 Aanbieder Aan de vraagzijde bij DON is behoefte aan services voor: Basispakket geogegevens AGI Basispakket geogegevens DON Basispakket geogegevens regionaal extern (waterschappen, provincies, etc.) Projectgegevens. Gekeken moet worden of en zo ja hoe en binnen welke termijn dergelijke services gerealiseerd kunnen worden. De beheerder heeft de rol van aanbieder. De beheerders bij DON kunnen nu: ArcIMS-services aanmaken databeheer op G-schijf en geodatabase metadatabeheer op G-schijf en metadataserver. Toe te voegen functionaliteit: data-services aanmaken en verwijderen Catalog services (metadata) toevoegen, bewerken en verwijderen. 19 Geoservices bij DON

20 4.4 RWS-gebruiker Een RWS-gebruiker valt in de categorie viewer. Hij kan via het AGI Geoservices-portaal het Basispakket Geogegevens raadplegen. Extra functionaliteit: De RWS-gebruiker komt via het standaard Geoservices-portaal binnen en kan de data-services van DON benaderen en heeft dezelfde functies tot zijn/haar beschikking als de DON-gebruiker. In eerste instantie krijgt de RWS-gebruiker toegang tot twee services: 1. DON-Geodatabase 2. DON-Fileserver. 4.5 Voorbeelden Planstudies Een adviesbureau voert een studie uit, krijgt daarvoor digitale data ter beschikking. Het bureau levert een shape-bestand op en stuurt het naar DON ter controle. DON voert correcties uit en stuurt de shape terug naar het bureau. Geoservices heeft op korte termijn hier weinig aan toe te voegen, alleen het ter beschikking stellen van de data kan via Geoservices verlopen. Generiek Vergunningen GIS GVG is een ArcView3-applicatie voor het beheren en raadplegen van vergunningeninformatie (zie fig 4.1). De administratieve informatie over vergunningen wordt opgeslagen in een Access-database. GVG wordt gebruikt bij de drie natte districten van DON. Elk district onderhoudt zijn eigen database. De productgroep GVG start binnenkort een pilot om het raadpleeggedeelte om te zetten naar een Geoservices-omgeving. Op termijn zal ook het beheergedeelte naar een Geoservices-omgeving worden gemigreerd. Gedurende de pilot worden de drie Access-databases nog niet op dienstniveau samengevoegd. Voor de pilot worden deze databases op een centrale server geplaatst. De databases kunnen individueel worden geraadpleegd. Daarnaast kunnen zoals bij de meeste mapping services gangbaar is diverse ondergronden aan het kaartbeeld worden toegevoegd. 20 Geoservices bij DON

21 Fig 4.1 Schermafdruk Generiek vergunningen GIS Integrale milieucontrole uiterwaarden Bij de afdeling Milieu is voor de toepassing Integrale milieucontrole uiterwaarden een map service geïmplementeerd: de OGC compliant Mapserver 4.1 ontsluit een aantal shapes op basis van WMS De gebruikte database engine hierbij is PosgreSQL (Posgis). Indien DON is aangesloten op Geoservices is deze service door elke DON-medewerker te benaderen en te combineren met andere services. 21 Geoservices bij DON

22 5. Aansluiting DON aan Geoservices Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft eerst de mogelijkheden van DON om aan te sluiten. In paragraaf 5.3 worden de benodigde acties samengevat. Globaal gesproken zijn twee scenario s denkbaar om DON aan te sluiten op Geoservices: 1. Alle data (projectdata en Basispakket DON) naar AGI, AGI serveert de data: AGI als aanbieder. 2. Services opbouwen bij DON voor projectdata en Basispakket DON: DON als aanbieder. In dit hoofdstuk wordt scenario 2 uitgewerkt, omdat het uitgangspunt is dat data bij de bron wordt beheerd. In principe maakt de fysieke locatie van de data niets uit, maar de organisatorische verantwoordelijkheid ligt bij de beherende dienst. Hetzelfde principe wordt ook gehanteerd ten aanzien van metadata. Daarnaast wordt er niet uitgegaan van autorisaties o.i.d., gepubliceerde DON-services zijn voor geheel RWS ontsloten. Op termijn kunnen wel toegangsmechanismen worden ontwikkeld. 5.2 Gebruiker Per gebruikersgroep worden de mogelijkheden nagegaan voor het implementeren van de extra functionaliteit zoals beschreven in hoofdstuk 4. Daarbij worden acties beschreven en geprioriteerd. Viewer Voor het viewen van data middels de browser is geen bijzondere software vereist. Wel zal aandacht aan een goede interface voor DON moeten worden besteed. Voorgesteld wordt dat DON-medewerkers via een DON-portaal binnenkomen en RWS-medewerkers via het Geoservices-portaal. Bij het Geoservices-portaal is al ruimte gemaakt (zie figuur 5.1). De achterkant van beide portalen dient wel hetzelfde te zijn. 22 Geoservices bij DON

23 Figuur 5.1 DON op Geoservices-portaal Indien DON haar data-services conform OGC-specificaties publiceert (zie hiervoor beheerder) kunnen die data met andere ArcIMS-services van DON en Geoservices van AGI worden gecombineerd. Te ondernemen acties (prioriteit 1): configuratie en implementatie DON-interface (AGI) promotie bij alle DON-medewerkers (DON/AGI) Gevorderde ArcView3-gebruikers kunnen via een OGC-connector WMS (dus ook Geoservices) benaderen (zie verder beta-release). Dit is echter nog niet getest. Downloaden krijgt een lagere prioriteit. Te ondernemen acties (prioriteit 1): testen (AGI) implementeren (DON) instructie voor gevorderden (gezamenlijk voor specialisten en beheerders, DON/AGI) Specialist Vanuit ArcGIS8/9 kunnen de DON-gegevens en het Basispakket Geogegevens worden bekeken via ArcIMS4.0.1 (zonder Geoservices). ArcIMS is niet OpenGIS-compliant. Volgens opgaaf van ESRI is ArcIMS 9 met SP2 als WMS OGC-compliant. Voor benadering van Geoservices via ArcGIS is deze pack noodzakelijk. DON zal dus eerst naar ArcIMS 9 moeten migreren. 23 Geoservices bij DON

24 Downloaden krijgt een lagere prioriteit. Voor downloaden is WFS vereist. WFS van ESRI staat op de planning voor voorjaar 2005 (zie bijlage B). Te ondernemen acties (prioriteit 1): testen van ArcIMS9 met SP2 voor gebruik binnen Geoservices (AGI) implementatie ArcGIS9 en ArcIMS9 (DON) testen van Geoservices-connectie (AGI/DON) Voor de beheerder in de rol van gebruiker geldt hetzelfde als voor specialist en gevorderde. De beheerder heeft een extra rol als aanbieder, die rol wordt in de volgende paragraaf omschreven. 5.3 Aanbieder De beheerder biedt DON gegevens aan via de fileserver en de GeoDatabase, geserveerd door ArcIMS9 (SP2) met WMS. Daartoe moet ArcIMS bekend zijn binnen venwnet (d.m.v. een DNS-naam en url) en http poort 80 moet standaard open zijn. Wat betreft de gegevens moet goed worden gekeken naar laagindeling en legenda s en dergelijke. In eerste instantie zal AGI een aantal data-services van DON publiceren, omdat de regionale diensten nog geen beheer- en publicatietools voor handen hebben. Op dit moment is de voorziene gedistribueerde makelaarsomgeving (metadata) nog onbekend. Het ontwerpen van een dergelijke omgeving heeft wel prioriteit binnen de doorontwikkeling van Geoservices. Implementatie daarvan is afhankelijk van de oplevering van het ontwerp. De WMS van DON kan dus voor viewers worden gerealiseerd, voordat de gedistribueerde metadata-infrastructuur is gerealiseerd. Voor het aansluiten op regionale externe map servers zijn geen mogelijkheden bekend. Op dit moment biedt de provincie Gelderland nog geen map of catalog services aan derden aan. De verwachting is wel dat dit in 2005 voor een deel gerealiseerd zal worden. Doelstelling van de provincie is om deze services OGC compliant te laten zijn. Acties (prioriteit 1): ArcIMS9 (SP2) met WMS voor fileserver en GeoDatabase (DON) kaartlaagindeling en legenda s (DON/AGI) Publiceren van data-services middels DNS-naam en url (DON/AGI) http poort 80 standaard open (DON). 24 Geoservices bij DON

25 5.4 Stappenplan In tabel 5.1 staan de acties met prioriteit 1 op een rij. De acties staan in een logische volgorde, maar hoeven niet noodzakelijkerwijs volgordelijk te worden uitgevoerd. Acties 1 en 8 vallen onder het project Geoservices, resultaten daarvan dienen bekend te zijn voordat DON op Geoservices kan worden aangesloten. Nr. Actie Dienst 1 testen van ArcIMS9 met SP2 voor gebruik binnen Geoservices AGI 2 implementatie ArcGIS9 en ArcIMS9 DON 3 ArcIMS9 (SP2) met WMS voor fileserver en GeoDatabase DON 4 kaartlaagindeling en legenda s DON/AGI 5 configuren en implementatie DONinterface DON/AGI 6 Publiceren van data-services middels DNSnaam en url DON/AGI 7 testen van Geoservices-connectie DON/AGI 8 http poort 80 standaard open DON 9 testen ArcView WMS AGI 10 implementeren ArcView WMS DON 11 promotie bij alle DON-medewerkers DON/AGI 12 instructie voor gevorderden, specialisten, beheerders DON/AGI Tabel 5.1 Acties voor aansluiting DON aan Geoservices Na het uitvoeren van deze acties dienen de volgende stappen te worden gezet: het implementeren van de catalog services het aansluiten van externe regionale services. Beide stappen vereisen installatie van functionaliteit bij de regionale diensten. Wat betreft Catalog Services gaat het om een Catalog Service per dienst of een tool om een centrale Catalog Service te kunnen gebruiken. RWS-breed dienen binnen de ontwikkeling van Geoservices de volgende stappen te worden gezet: mogelijk maken van downloaden (voor ArcView en ArcGIS) mogelijk maken van web-editing applicatie-ontwikkeling en applicatie-migratie naar Geoservices het realiseren van mobiele toepassingen. 25 Geoservices bij DON

26 5.5 Gevolgen Wanneer downloaden mogelijk wordt, hoeft het Basispakket Geogegevens AGI niet meer per DVD te worden aangeleverd. Indien regionale aanbieders hun services ook OGC-compliant gaan aanbieden, neemt het beheer bij DON af. DON blijft dan verantwoordelijk voor het beheer van Basispakket DON en projectdata. Er is overigens geen kwantitatieve analyse gemaakt over de hoeveelheid bestanden die in de toekomst niet meer door DON hoeven te worden beheerd. Op het moment dat web-editing mogelijk wordt, zal de vraag naar downloaden afnemen. Uiteindelijk is de verwachting dat downloaden niet meer nodig is, en dat ArcView wordt uitgefaseerd. Applicaties op ArcView zullen dan moeten zijn omgezet naar de Geoservices omgeving. De gevorderde zal met de geboden Geoservicesfunctionaliteit uit de voeten kunnen, de specialist blijft ArcGIS-software nodig hebben. 5.6 Toekomstige infrastructuur Presentatielaag Browser DON ArcGIS ESRI Browser Geoservices Servicelaag WMS ESRI WCAS Deegree ArcIMS ArcMapServer ESRI ISO CEN metadata Geodatabase Extern Gegevenslaag Geodata Fig 5.2 Toekomstige architectuur DON 26 Geoservices bij DON

27 In figuur 5.2 is de toekomstige architectuur beknopt weergegeven. De configuratie rondom metadata zal nog aan verandering onderhevig zijn. 27 Geoservices bij DON

28 6. Conclusies en aanbevelingen Conclusies Indien bij DON de ESRI-pakketten zijn gemigreerd naar versie 9 met SP2 kan op korte termijn DON als knooppunt voor Geoservices worden ingericht. Het betreft dan de diverse WMSen voor viewers en Arcview- WMS-connectie voor gevorderden. 6.2 Aanbevelingen Aanbevolen wordt om op korte termijn een projectteam te formeren, die de aansluiting van DON aan Geoservices gaat realiseren. Het projectteam dient zowel uit AGI als DON-medewerkers te bestaan. AGI zou ook al bij de migratie naar versie 9 van de ESRI-producten kunnen worden betrokken. 28 Geoservices bij DON

29 Bijlage A Referenties [1] Marjolein Bons, Gecombineerde gebruikersgroepen t.b.v. Geoservices [2] Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook, version 2.0, GSDI 29 Geoservices bij DON

30 Bijlage B ESRI en OGC-standaarden a) ESRI OpenGIS software Hieronder volgt een lijst met "Supported and Planned Support for OGC / ISO Standards within ESRI Products" (bron: ESRI Inc., Dr. Satish Sankaran Program Manager Standards and Interoperability, d.d. 4 sept 2004) ArcIMS WMS Provider - WMS and earlier versions. Supports Styled Layer Descriptors. 2. WFS Provider - WFS 1.0. Supports Filter Encoding Specification. 3. ArcIMS Metadata Server supports Z39.50 Clearinghouse participation 4. ArcIMS Metadata Explorer supports Z39.50 Clearinghouse participation. ArcIMS WMS Provider - WMS and earlier versions. Will be released shortly. 2. WFS Provider - WFS 1.0. (In Development and slated for release later this year) 3. ArcIMS Metadata Server supports Z39.50 Clearinghouse participation 4. ArcIMS Metadata Explorer supports Z39.50 Clearinghouse participation 5. Data Deliver Extension - Export data to GML 2.1.X ArcGIS 8.X 1. ArcGIS OGC Interoperability Add-on a. WMS b. WFS 1.0 c. GML read/write - GML 2.1.x Hieronder volgt een lijst met "Supported and Planned Support for OGC / ISO Standards within ESRI Products" (bron: ESRI Inc., Dr. Satish Sankaran Program Manager Standards and Interoperability, d.d. 4 sept 2004) ArcGIS 9.0 ( Server / Engine) 1. WMS Provider (In Development) 30 Geoservices bij DON

31 2. WFS Provider (In Development) 3. WMS Consumer - WMS and earlier versions (will be released shortly) 4. WFS Consumer 1.0 (In Devlopment) 5. WCS Provider 1.0 (In Devlopment) 6. WCS Consumer 1.0 (In Development) 7. GML 2.1.x Read/Write (In Development) 8. CAT (Z39.50) ArcGIS 9.0 (Desktop) 1. WMS Consumer - WMS and earlier versions (will be released shortly) 2. WFS Consumer - WFS 1.0 ( In Development) 2. WFS Consumer - WFS 1.0 ( In Development) 3. WFS Consumer 1.0 (Part of the data Interoperability Extension...in beta and to be released shortly) 4. CAT (Z39.50) 5. ArcGIS 8 (&9) ArcCatalog - out of the box - collects, manages, stores, and searches ISO "Recommended Core" plus several additional essential metadata elements. Metadata is stored in XML conforming to the DTD published in the past Draft International Standard version of ISO ArcCatalog is easily customizable to handle extended community profiles of ISO Hieronder volgt een lijst met "Supported and Planned Support for OGC / ISO Standards within ESRI Products" (bron: ESRI Inc., Dr. Satish Sankaran Program Manager Standards and Interoperability, d.d. 4 sept 2004) General 1. Portal Toolkit 1.0 a. WMS consumer - WMS Portal Toolkit 2.0 ( to be released shortly) a. WMS Consumer - WMS b. WFS Consumer - WFS 1.0 c. OAI-PMH Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 2.0. d. CAT 2.0 (Catalog Services-Web) 3. ArcExplorer Web a. WMS Consumer - WMS ArcExplorer Java 4.X 5. ArcExplorer Java 9.0 a. WMS Consumer - WMS b. WFS Consumer - WFS 1.1. c. GML read/write - GML 2.1.x a. WMS Consumer - WMS Geoservices bij DON

32 OGC Certified Compliant Products The following products ( detailed below) have been deemed compliant by OGC. Many of the products mentioned above have been tested for compliancy. ESRI will be submitting the other products mentioned above to the OGC board for official "compliancy" requirements. 1. ArcGIS 8.1 Client SFO 1.1 Compliant ArcSDE for Informix 8.1 Server and Client SFS TF 1.1 Compliant ArcSDE for DB2 8.1 Server and Client SFS TF 1.1 Compliant Spatial Database Engine for Oracle Client SFS NG 1.1 Compliant Spatial Database Engine for DB2 Datajoiner Client SFS TF 1.1 Compliant Spatial Database Engine for Informix Client SFS TF 1.1 Compliant Geoservices bij DON

33 Bijlage C Vraag en antwoord De winst van implementatie van Geoservices zit onder andere in de veronderstelling dat op termijn legacy GIS bij regionale diensten wordt uitgefaseerd (bijv. minder licenties ArcIMS). Moet hier al op korte termijn rekening worden gehouden? Zo ja, betekent dat dan dat regionale diensten uiteindelijk hun eigen GII zullen moeten vervangen door een Geoservices (OGC, OSS) omgeving? 2. Met 1 verband houdend: indien ArcGIS gehandhaafd blijft, heeft het dan zin om aparte clients voor wfs-t te ontwikkelen? Bijv Kerngitransactions via ArcGIS. 3. Kunnen vanuit Geoservices services van internet worden aangeroepen (bijv provincie, integrale milieucontrole uiterwaarden)? En andersom: kunnen vanaf internetclients services van venwnet worden aangeroepen (bijv. kan een adviesbureau gebruik maken van het basispakket van Geoservice)? Een grote list van externe dataleveranciers zal bijdragen aan het succes van Geoservices. 4. Hoe publiceer ik: een shape-bestand een AutoCAD-bestand een server vol met shapes N.B. het publiceren van data moet eenvoudig zijn. 5. Metadata: hoe voer ik de xml in en hoe beschrijf ik de metadata van een service? Bij het zoeken: in welke metadata wordt gezocht van de service en/of de data? 6. Kan RWS goed met Java overweg? Problemen kunnen ontstaan dat Java niet opwaarts compatible is. 7. Metadata van externe leveranciers: a. bij gedistribueerd zoeken: hoe is bepaald bij welke extern leveranciers wordt gezocht b. externen hoeven zich niet aan de V&W richtlijn te hebben gehouden, hoe wordt er omgegaan met andersoortige metadata? 33 Geoservices bij DON

34 34 Geoservices bij DON

35 Bijlage D Mapindeling file-server DON Geoservices bij DON

36 36 Geoservices bij DON

37 37 Geoservices bij DON

38 38 Geoservices bij DON

39 39 Geoservices bij DON

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei Michel Grothe & Paul van Asperen

GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei Michel Grothe & Paul van Asperen GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei 2004 Michel Grothe & Paul van Asperen Agenda Missie en organisatie Rijkswaterstaat Waarom meta-informatie? Meta-informatie infrastructuur Meta-informatiebeleid RWS Standaarden

Nadere informatie

..over. Geoportalen. en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen. Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT

..over. Geoportalen. en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen. Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT ..over Geoportalen en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT Locatie als integrator binnen Geoportalen Location Interoperabiliteit:

Nadere informatie

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Versie 2.0, december 2012 GISkit BV Introductie Van Mapguide 6.5 MapGuide Open Source Ondanks het succes van MapGuide 6.5 had architectuur van dit product zijn beperkingen.

Nadere informatie

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers ten behoeve van Afnemers Dit document is bedoeld voor online gebruik. Datum: 10 december 2012 Versie: 1.1 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1.0

Nadere informatie

Inhoud. De onstuitbare opmars van GIS. Perspectieven voor optimale integratie van GIS in de gemeente

Inhoud. De onstuitbare opmars van GIS. Perspectieven voor optimale integratie van GIS in de gemeente De onstuitbare opmars van GIS, Leuven - 14-09-2007 De onstuitbare opmars van GIS Perspectieven voor optimale integratie van GIS in de gemeente An Heirman, an@gim.be Inhoud Algemene evolutie van GIS Open

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Spatial Metadata & Opensource Geo Software. Paul van Genuchten OSGeo.nl dag 2012 - Velp

Spatial Metadata & Opensource Geo Software. Paul van Genuchten OSGeo.nl dag 2012 - Velp Spatial Metadata & Opensource Geo Software Paul van Genuchten OSGeo.nl dag 2012 - Velp This is 2012 Uw data staat online... Metadata is de manier om gebruikers op de hoogte te stellen van gebruiksbeperkingen,

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vergelijking functionaliteit B3P GIS Suite 2.0 en 3.4

Inhoudsopgave. Vergelijking functionaliteit B3P GIS Suite 2.0 en 3.4 Vergelijking functionaliteit B3P GIS Suite 2.0 en 3.4 Inhoudsopgave 1. Algemeen...2 2. B3P Datastorelinker (ETL tool)...3 3. Quantum GIS Mapserver Export Plugin...4 4. B3P Kaartenbalie...5 5. B3P Gisviewer...6

Nadere informatie

Handleiding. WMS webservice Topografische Kaart 1: (TOP25raster) Versie 1.0

Handleiding. WMS webservice Topografische Kaart 1: (TOP25raster) Versie 1.0 Handleiding WMS webservice Topografische Kaart 1:25.000 (TOP25raster) Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 WMS webservices...4 1.1 Doel van een WMS webservice...4 1.2 Voordelen van een webservice...5

Nadere informatie

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0 Nederlands WMS - SLD Profiel Versie 1.0 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

dro - DSI Info voor software leveranciers

dro - DSI Info voor software leveranciers dro - DSI Info voor software leveranciers Wim De Smet Overleg SW-leveranciers 15-01-2015 1 Architectuur Service Oriented Architecture Services onderdeel van het platform Clients in gebruikerstoepassing

Nadere informatie

Client Applicaties (Browser+Desktop) http/https. Apache Webserver. http proxy. WMS WFS Adm SLD Tomcat. Tomcat. GeoServer. PostGIS

Client Applicaties (Browser+Desktop) http/https. Apache Webserver. http proxy. WMS WFS Adm SLD Tomcat. Tomcat. GeoServer. PostGIS WMS voor Kadastrale kaart Limburg GEORZ-lab Datum: 17 juli 2009 Auteur: GEORZ-lab, Just van den Broecke Versie: 2 Contact: Ebrahim Hemmatnia (Adviseur PPI GEO, Kadaster), tel. 088 183 22 16. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding. WMS webservice Digitale Kadastrale Kaart (DKK) Versie 2.0

Handleiding. WMS webservice Digitale Kadastrale Kaart (DKK) Versie 2.0 Handleiding WMS webservice Digitale Kadastrale Kaart (DKK) Versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 WMS webservices... 4 1.1 Wat is een WMS webservice... 4 1.2 Doel van een WMS webservice... 5 1.3 Voordelen

Nadere informatie

Handleiding PDOK wandel- en fietsroutes

Handleiding PDOK wandel- en fietsroutes Handleiding PDOK wandel- en fietsroutes Versie 1.1 (4 december 2012) Algemene informatie Stichting Landelijk Fietsplatform en Stichting Wandelnet beheren de landelijke (recreatieve) routedatabank. Vanaf

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Oracle en Open

Nadere informatie

Productspecificatie DKK in PDOK

Productspecificatie DKK in PDOK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Digitale kadastrale kaart in PDOK Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave 1 van 5 1 Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding. WMS webservice Topografische Kaart 1: (TOP50raster) Versie 1.0

Handleiding. WMS webservice Topografische Kaart 1: (TOP50raster) Versie 1.0 Handleiding WMS webservice Topografische Kaart 1:50.000 (TOP50raster) Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. WMS webservices... 4 1.1.1 Het nut van een WMS...4 1.1.2. WMS TOP50Raster.. 5 2. Hoe werkt

Nadere informatie

GOVMAPS samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Leiedal in verband met elektronische dienstverlening

GOVMAPS samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Leiedal in verband met elektronische dienstverlening GOVMAPS samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Leiedal in verband met elektronische dienstverlening Hans Van den Heede Lawrence Beernaert 19-5-2009 Samenwerkingsakkoord GOVMAPS

Nadere informatie

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 Beelden serveren aan 70,000 boeren Patrick de Groot, manager sales Imagem 15 oktober 2015 Session Agenda 1. Het perceelregistratie proces 2. De uitdagingen a) Snelheid en

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze

Nadere informatie

MijnOmgeving. Geo-informatie dvoor X de ogen van de klant

MijnOmgeving. Geo-informatie dvoor X de ogen van de klant MijnOmgeving Geo-informatie dvoor X de ogen van de klant Presentatie Hoe het scherm eruit ziet Wat het doet Onze benadering Demo Advisering inhoud Wat het niet kan Van idee naar product Projectgroep Functioneel

Nadere informatie

NOiV jaarcongres 2010 18 maart 2010. Flamingo. http://flamingo.gbo-provincies.nl/ de weg naar versie 4 een kwestie van durven?

NOiV jaarcongres 2010 18 maart 2010. Flamingo. http://flamingo.gbo-provincies.nl/ de weg naar versie 4 een kwestie van durven? NOiV jaarcongres 2010 18 maart 2010 Flamingo http://flamingo.gbo-provincies.nl/ de weg naar versie 4 een kwestie van durven? Richard de Bruin Agenda Flamingo historie Huidig Flamingo gebruik Toekomst van

Nadere informatie

Geografische Informatie, killer-app voor SOA

Geografische Informatie, killer-app voor SOA Inleiding Misschien lag het aan de pragmatische houding van de geodetische ingenieurs en GISspecialisten. Misschien was het kleine wereldje. Hoe het ook zij, de OpenGIS Web Map Server Interface Implementation

Nadere informatie

Op weg naar INSPIRE. Ontwikkeling tbv INSPIRE binnen Het Kadaster

Op weg naar INSPIRE. Ontwikkeling tbv INSPIRE binnen Het Kadaster Op weg naar INSPIRE Ontwikkeling tbv INSPIRE binnen Het Kadaster Just van den Broecke Haico van der Vegt Ebrahim Hemmatnia Ko van Raamsdonk Kjest Kleiker Geonovum 3 maart 2011 Onderwerpen Wat is er gedaan?

Nadere informatie

GIS voor Corporate Data Management

GIS voor Corporate Data Management GIS voor Corporate Data Management V. Rambaran Mishre, Staatsolie GIS : Meten is Weten! (GIS-dag 2008) Agenda Waarom ArcGIS Implementatie Timeframe Architectuur Resultaten Data Management, Exploratie,

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen Geonovum datum 22 mei 2012 versie v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel...4 1.2 Relevante achtergrondinformatie...4 1.3 Leeswijzer...4 1 Kader INSPIRE en wijzigingen...5

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

DMZ Policy. Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd. 16 Februari 2005. Geaccepteerd Manager SPITS. Security Manager SPITS E.A. van Buuren.

DMZ Policy. Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd. 16 Februari 2005. Geaccepteerd Manager SPITS. Security Manager SPITS E.A. van Buuren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat DMZ Policy 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren Geaccepteerd Manager SPITS

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding Marcel de Rink Open? Of Gesloten? Agenda Waarom is Esri Open? Waarin is Esri Open? Open Open Open Open Standaarden Source Data

Nadere informatie

Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS

Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 oktober 2015 Verantwoording Titel : Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS Subtitel : Projectnummer : Referentienummer

Nadere informatie

Infonamiddag GIS West

Infonamiddag GIS West Infonamiddag GIS West ArcGIS 10 Gelanceerd in de zomer. Nieuwe procedure: levering als download. Je kan zelf DVD branden. Elke gemeente kreeg mail met token en activatie code van ESRI Belux of Cevi Niet

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap

Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze eerst gede-installeerd te worden. Via

Nadere informatie

datasets Revisietabel (in te vullen door PDOK) PDOK kenmerk <> 1

datasets Revisietabel (in te vullen door PDOK) PDOK kenmerk <> 1 Intakeformulier voor aanbieders van niet-inspire geharmoniseerde datasets Inleiding PDOK ontsluit landsdekkende geo-data van overheidsorganisaties. Daarnaast biedt PDOK onder andere webservices op deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Wat is de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal?...3 2 Levering van de luchtfoto s...4 2.1 Luchtfoto s via webservices...4 2.2 Luchtfoto

Nadere informatie

Toepassing Oracle Spatial. Pragmatk i a. Emile Peters, Max.nl Robert oude Lohuis, Vertis

Toepassing Oracle Spatial. Pragmatk i a. Emile Peters, Max.nl Robert oude Lohuis, Vertis Toepassing Oracle Spatial Pragmatk i a Emile Peters, Max.nl Robert oude Lohuis, Vertis Agenda Introductie Vertis en Max.nl EGEM Pragmatika Oracle Spatial Toepassing eigen organisatie Max.nl: Levert rendement

Nadere informatie

Nederlands WFS Profiel. Version 1.0

Nederlands WFS Profiel. Version 1.0 Nederlands WFS Profiel Version 1.0 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Nadere informatie

Het RRGS Register en de Uniforme Risicokaart

Het RRGS Register en de Uniforme Risicokaart Het RRGS Register en de Uniforme Risicokaart Victor van Katwijk Oracle Spatial, 11 november 2005 Uniforme risicokaart Rode draad > Wat ging vooraf > Register (RRGS) > Overige ramptypen (ISOR) > Complete

Nadere informatie

CBS geoservices gebruiken in QGIS

CBS geoservices gebruiken in QGIS Paper CBS geoservices gebruiken in QGIS Marijn Zuurmond Pieter Bresters Februari 2017 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Installatie QGIS 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Acties 3 3. Zoeken in

Nadere informatie

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig!

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX LABEL ARCHIVE BEVEILIGING TRACERING INTEROPERABILITEIT Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX' LABEL ARCHIVE is de laatste toevoeging aan

Nadere informatie

Voortgang en planning. Leo van der Sluijs Productmanager PDOK

Voortgang en planning. Leo van der Sluijs Productmanager PDOK Voortgang en planning Leo van der Sluijs Productmanager PDOK Klantendag PDOK, INSPIRE, BGT 20 november 2013 Agenda PDOK Highlights tweede helft 2013 Klantsignalen BRK en PDOK Planning 2014 Hoofddoelstelling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding POM demonstrator

Gebruikershandleiding POM demonstrator Demonstrator Gebruikershandleiding POM demonstrator De POM demonstrator is verkrijgbaar door een mailtje naar info@geo3.nl te versturen. Geo3-software uitpakken en installeren De POM demonstrator software

Nadere informatie

ArcGIS Online. Hét kaartplatform voor uw organisatie

ArcGIS Online. Hét kaartplatform voor uw organisatie ArcGIS Online SM Hét kaartplatform voor uw organisatie ArcGIS Online SM Hét kaartplatform voor uw organisatie Esri Nederland Rotterdam Zwolle Breda Groot Handelsgebouw Kantoorgebouw Weena 695 (B2-036)

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT GEO VOOR IEDEREEN INSTRUMENTEN OP MAAT OVERBRUGGEN DE KLOOF MET DE GEBRUIKER Geopunt-kaart Geopunt plug-in Er werd een Quantum GIS plugin ontwikkeld zodat

Nadere informatie

Realisatie BAG WFS voor Pilot Brandweer Roermond

Realisatie BAG WFS voor Pilot Brandweer Roermond Realisatie BAG WFS voor Pilot Brandweer Roermond Datum: 25 augustus 2009 Afdeling: Materiebeleid GEO/RZ GEORZ-lab, Adviseur: Ebrahim Hemmatnia Versie: 1.4 Ontwikkelaar(s): Just van den Broecke Inleiding

Nadere informatie

Startnotitie 3D Doorbraak ontsluiting en toegang

Startnotitie 3D Doorbraak ontsluiting en toegang Startnotitie 3D Doorbraak ontsluiting en toegang Over deze notitie Op 20 en 21 januari 2015 vond met een werkonferentie de aftrap van 3D Doorbraak plaats. Eén van de onderwerpen was 3D ontsluiting en toegang.

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Verkeersbordendatabank Handleiding WMS service. Verkeersbordendatabank

Verkeersbordendatabank Handleiding WMS service. Verkeersbordendatabank Inhoudstabel 1. Inleiding... 3 2. Structuur aangeboden WMS service... 4 2.1. Inhoud... 4 2.2. Beveiliging... 5 2.3. Bereikbaarheid... 5 3. Aansluiten op de WMS service... 6 3.1. Opzetten VPN tunnel...

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

ArcGIS Mobile ADF. Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag

ArcGIS Mobile ADF. Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag ArcGIS Mobile ADF Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag Agenda Wat is de Mobile ADF? Architectuur Demo Wat is de mobile ADF? Ontwikkeltoolkit voor mobiele (Smart Client)

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

NOTITIE. Vragen gebruikersgroep

NOTITIE. Vragen gebruikersgroep NOTITIE [van] Edward Diemel [voor] Swing gebruikersgroep [kenmerk] n2013-0081ed [plaats] Delft [project] 13057-SWG [datum] 19 maart 2013 [onderwerp] Swing gebruikersdag 19-03-2013 Op 19 maart 2013 heeft

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Integratie bij de bouw van een geo-gegevensmagazijn

Integratie bij de bouw van een geo-gegevensmagazijn Apex & Spatial Integratie bij de bouw van een geo-gegevensmagazijn SPREKER : E-MAIL : DATUM : Raymond van den Hoek rhoek@transfer-solutions.com 26-03-2012 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Raymond van den Hoek

Nadere informatie

Welkom bij de lezing van. Dr. W.M. (Thijs) de Boer Manager GIS-studio w.m.deboer@uva.nl. Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED)

Welkom bij de lezing van. Dr. W.M. (Thijs) de Boer Manager GIS-studio w.m.deboer@uva.nl. Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) Welkom bij de lezing van Dr. W.M. (Thijs) de Boer Manager GIS-studio w.m.deboer@uva.nl Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

Bijlage 1. Opzet aanpak Navigatie. inowit. Datum: augustus 2013. Versie 4. Pagina 1 van 7

Bijlage 1. Opzet aanpak Navigatie. inowit. Datum: augustus 2013. Versie 4. Pagina 1 van 7 Bijlage 1 Opzet aanpak Navigatie inowit Datum: augustus 2013 Versie 4 Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Stappen:... 3 Stap 1: beheer kaartapplicatie / wegennetwerk... 3 Stap 2: CCS-M ingeven van (operationele)

Nadere informatie

Cartesius Eén poort voor historisch geografisch materiaal

Cartesius Eén poort voor historisch geografisch materiaal Cartesius Eén poort voor historisch geografisch materiaal Sint-Niklaas 21 juni 2012 Rink W. Kruk Historische geografische documenten Wat is Cartesius? Wat doet Cartesius? Hoe doet Cartesius het? Inhoud

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Productdag. Loenen, 28 september 2011. Jeroen van Geijlswijk Lars Overbeek Tom van Oost Valery Bazhenau

Productdag. Loenen, 28 september 2011. Jeroen van Geijlswijk Lars Overbeek Tom van Oost Valery Bazhenau Productdag Loenen, 28 september 2011 Jeroen van Geijlswijk Lars Overbeek Tom van Oost Valery Bazhenau Programma 10:00-10:05 Inleiding 10:05-10:30 Laatste verbeteringen aan ALFAmail 2.0 10:30-10:45 Conceptversie

Nadere informatie

Esri Nederland. Opleidingen 2015. meer informatie? esri.nl/opleidingen

Esri Nederland. Opleidingen 2015. meer informatie? esri.nl/opleidingen Esri Nederland Opleidingen 2015 meer informatie? Meer dan 20 jaar ervaring in training geven aan meer dan 18.000 gebruikers. Docenten zijn gecertificeerd door Esri en Comptia CTT+ en garanderen daarmee

Nadere informatie

Op pad met een digitale kaart. Martijn Oolman en Jack Schoenmakers, Hogeschool VHL KNAG presentatie 19B op 13-11-2016

Op pad met een digitale kaart. Martijn Oolman en Jack Schoenmakers, Hogeschool VHL KNAG presentatie 19B op 13-11-2016 Op pad met een digitale kaart Martijn Oolman en Jack Schoenmakers, Hogeschool VHL KNAG presentatie 19B op 13-11-2016 Inhoud Introductie Routes met stoppunten en opdrachten Online te gebruiken Waarbij allerlei

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

De rol van PDOK binnen BGT. Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT

De rol van PDOK binnen BGT. Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT De rol van PDOK binnen BGT Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT 15 mei 2014 Inhoud Wat is PDOK BGT via PDOK Demo Vragen PDOK Hoofddoelstelling van PDOK Toegevoegde waarde bieden aan afnemers,

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Concept Migratieplan OIN

Concept Migratieplan OIN Concept Migratieplan OIN Versie 0.5, 9 mei 2016 1 Inleiding 1.1 Doel Dit plan beschrijft op hoofdlijnen hoe wij van de huidige situatie waarin het OIN register beheert toewerken naar de gewenste situatie,

Nadere informatie

Appendix B: Dienstenbeschrijvingen perceel 2: GIS Dienstverlening. Behorende bij het selectiedocument Niet-openbare Europese aanbesteding

Appendix B: Dienstenbeschrijvingen perceel 2: GIS Dienstverlening. Behorende bij het selectiedocument Niet-openbare Europese aanbesteding Appendix B: Dienstenbeschrijvingen perceel 2: GIS Dienstverlening Behorende bij het selectiedocument Niet-openbare Europese aanbesteding Raamovereenkomst Geo-informatie Datum: 6 november 2013 Versie: 1.0

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

TMC 1 okt. 2009: Informatieoverdracht, is dat(a) zo simpel? Installatie Geoserver 1

TMC 1 okt. 2009: Informatieoverdracht, is dat(a) zo simpel? Installatie Geoserver 1 TMC 1 okt. 2009: Informatieoverdracht, is dat(a) zo simpel? Installatie Geoserver 1 GeoServer is een Open Source kaartserver voor het serveren van kaarten via het intranet / internet. GeoServer ondersteunt

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Handleiding AHN downloaden van PDOK. 27-02-2015 Versie 1.0 Definitief

Handleiding AHN downloaden van PDOK. 27-02-2015 Versie 1.0 Definitief Handleiding AHN downloaden van PDOK Versie 1.0 1 van 10 Verspreiding www.ahn.nl Contact: info@ahn.nl 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Bepalen welk type data nodig is... 3 3 Bepalen van welk gebied

Nadere informatie

OPEN DATA VAN DOV, HOE AAN DE SLAG ERMEE? Marleen Van Damme DOV-coördinator (LNE-ALBON)

OPEN DATA VAN DOV, HOE AAN DE SLAG ERMEE? Marleen Van Damme DOV-coördinator (LNE-ALBON) OPEN DATA VAN DOV, HOE AAN DE SLAG ERMEE? Marleen Van Damme DOV-coördinator (LNE-ALBON) OVERZICHT Open data INSPIRE en GDI-Vlaanderen Waar vinden? Hoe gebruiken? Ondersteuning OPEN DATA Publieke toegang

Nadere informatie

Installatie/Update/Intake formulier.

Installatie/Update/Intake formulier. Installatie/Update/Intake formulier. APPLICATIENAAM: APPLICATIEVERSIE: PACKAGE NAAM: APPLICATIETAAL: NL INDIEN ANDERS: INTAKE\INSTALLATIE DATUM: PRODUCTIE DATUM: 0 ORGANISATIE In dit hoofdstuk wordt alle

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Documenten en zaken op de kaart. Roadmap. Documenten en zaken op de kaart

Documenten en zaken op de kaart. Roadmap. Documenten en zaken op de kaart Roadmap Roadmap: Vandaag Vandaag Morgen Overmorgen De kaart als ingang naar het DMS, Geautomatiseerd Zaaksysteem situatie Documenten locaties inzien Ondersteuning voor werkprocessen Overal de juiste informatie

Nadere informatie

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden TREFWOORDEN: GDI-Vlaanderen thesaurus vervolledigen GDI-Vlaanderen thesaurus Voor de GDI-Vlaanderen voorzien we eveneens een lijst trefwoorden,

Nadere informatie

Geoservices en GIS WEST II

Geoservices en GIS WEST II Geoservices en GIS WEST II Hans Van den Heede DWH-beheerder 21/12/2006 Dienst Datawarehousing - Gis-cel 1 Service Service Software componenten Aanroepbaar over netwerk Client vraagt dienst op bij server

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Geoportaal Overijssel

Geoportaal Overijssel Geoportaal Overijssel Welkom Gerard Nienhuis (g.nienhuis@overijssel.nl) Geoportaal Overijssel Waarom Waar staan we nu Geoportaal Overijssel Waarom Waar staan we nu Demo nieuwe Geoportaal Geoportaal Overijssel

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

IMKL - overzicht. Informatiemodel - IMKL. IMKL - overzicht IMKL. InformatieModel Kabels en Leidingen

IMKL - overzicht. Informatiemodel - IMKL. IMKL - overzicht IMKL. InformatieModel Kabels en Leidingen IMKL, KLIMOP studiedag - 25-09-2008 IMKL - overzicht IMKL InformatieModel Kabels en Leidingen Het IMKL Vlaanderen Het PMKL De praktijktesten An Heirman - an@gim.be IMKL, KLIMOP studiedag - 25-09-2008 2

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie