Colofon Aold Hoksebarge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon Aold Hoksebarge"

Transcriptie

1

2 Colofon Aold Hoksebarge Uitgave: Adres: Openingstijden: Website: Ledenadministratie: Organisatie verspreiding Aold Hoksebarge: Contributie: Historische Kring Haaksbergen Verschijnt 5 x per jaar en wordt toegezonden aan de leden. Historisch Centrum Haaksbergen Souterrain gemeentehuis Markt HS Haaksbergen tel maandag uur; dinsdag uur; donderdag uur; vrijdag uur en op afspraak Klaas Faber, Karel Doormanstraat 17, 7482 B J Haaksbergen Harry Winkelman tel voor lidmaatschap en abonnement Aold Hoksebarge 18,- per jaar, te voldoen op Postbankrekening t.n.v. Penningmeester Historische Kring Haaksbergen. Bestuur: Wim Oltwater Jan van der Zanden Gerard Hofste op Bruinink Jan Slotman Caecil Waijerdink-Mentink Henny Slotman Henk Menkehors Carla van der Pol voorzitter secretaris vice-voorzitter, w.g. historisch onderzoek penningmeester Aold Hoksebarge interne zaken archief monumenten en archeologie algemene zaken tel tel tel tel tel tel tel tel Redactie: Medewerkers: Redactieadres: redactie: Druk: Frans de Lugt, Bert Otter, Hendrik Scholten en Caecil Waijerdink-Mentink. Henk Menkehorst (werkgroep monumenten en archeologie), Kees Muller (website), Jan van der Zanden (bestuurszaken en verenigingsnieuws)en Gerrit Wes (boekenrubriek en genealogie). Historische adviseurs: Fons Leferink, Jan Leppink en Eric Ooink. Tekstcorrector: Bram van Leeuwen. Aold Hoksebarge, Historische Kring, Markt HS Haaksbergen Hassink Drukkers Haaksbergen ISSN: Oplage 1050 exemplaren Overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met toestemming van de auteur(s) en bronvermelding 'Aold Hoksebarge, Historische Kring Haaksbergen'.

3 Inhoud jaargang 46, nummer Van het bestuur Wim Oltwater Verenigingsnieuws Jan van der Zanden Perfecte Landcarte van Overijssel Nico Spit vond in de bibliotheek in Rostock een bijzondere landkaart met daarop gedetailleerd de oude loop van de Buurserbeek/Schipbeek. > Coververhaal Van Onderrichter tot Hermandad Nu er een korps Nationale Politie is gevormd, is het onzeker of het bureau aan de Brink gehandhaafd blijft. Caecil Waijerdink- Mentink beschrijft in twee afleveringen de lange geschiedenis van de politie en het politiebureau in Haaksbergen. In dit nummer het eerste deel. > Wegwiezer Van zandpad tot Fazantstraat Eddie IJspeerd schrijft over de straat waar hij woont en die vijftig jaar geleden haar huidige naam kreeg. De link naar... Henk Menkehorst Hoksebargse sproake Bernard Ottink Genealogie Gerrit Wes De familie Ter Braak Overweegt u een schenking te doen aan de Historische Kring Haaksbergen? Onze Kring staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling met ANBI-nummer Hierdoor zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar en dat geldt ook voor de contributie. Foto op de cover: Het politiebureau aan de Brink Foto Henk Krooshof Volgend nummer verschijnt op 18 februari. Sluitdatum kopij: 21 januari 3717

4 Het was een mooi jaar *door Wim Oltwater, voorzitter Voor u ligt de laatste AH van het jaar Een jaar waarin we het 1000ste lid van onze vereniging mochten begroeten. In oktober heeft een delegatie van ons bestuur een bezoek gebracht aan Niels Hartlief en zijn gezin, daar hij zich als 1000ste lid heeft laten inschrijven. Ik mocht hem namens de vereniging het boek van Dijkhuis aanbieden en een heerlijke taart met het getal 1000 er op. Voor zijn echtgenote was er een fleurig herfstboeket dat een plaats vond in haar atelier. Dat we nu zoveel leden hebben is natuurlijk erg prettig. Vooral als je je realiseert dat dit ook betekent dat er 1000 huishoudens lid zijn, daar een lidmaatschap geldt voor alle medegezinsleden (indien aanwezig). Uitgaande van een gemiddelde van 4 personen per huishouden, houdt dit in dat tenminste 4000 mensen ons blad in handen krijgen en het dan hopelijk ook lezen. Als bestuur zijn we er trots op om zoveel aanhangers te hebben. De afgelopen periode is er weer hard gewerkt aan diverse zaken. De leden van de taakgroep archeologie hebben hun schouders gezet onder het opknappen van een ruimte onder het bordes (achter het beeld van de 'vrouw van de vrede') zodat deze geschikt wordt als depot voor hun vondsten. We nemen aan dat deze ruimte een aanvulling vormt op de verzameling van producten, zaken, archieven en boeken die ons meer over onze geschiedenis kunnen vertellen. Heren en dame: hartelijk dank voor jullie inzet voor de vereniging! In de gemeenteraad van oktober viel helaas het doek voor het bankgebouw Jordaan aan de Blankenburg. Ondanks de inzet van velen heeft de raad anders beslist dan waar wij voor streden. De sloophamer zal een eind maken aan dit historische gebouw en gezicht van de buurt. We ziin echter verheugd dat de aannemer hier een appartementencomplex zal bouwen dat qua uiterlijk gelijk zal zijn aan de oorspronkelijke vorm zoals die in de jaren twintig van de vorige eeuw was. De gemeenteraad heeft daar om gevraagd, dus we vertrouwen erop dat we het gezicht dan ook terugkrijgen zoals we het gewend waren. Dat we zoveel kunnen betekenen voor de Haaksbergse gemeenschap is vooral te danken aan het werk van onze medewerkers en vrijwilligers. Doordat we dit jaar intensief contact hebben gezocht met deze groep en ook in kaart hebben gebracht welke werkzaamheden deze mensen verrichten, werd het ons nog beter duidelijk over welke aantallen vrijwilligers we spreken. Een vereniging als de onze kan niet zonder dit corps van werkers. Onze dank voor het vele werk dat jullie verricht hebben. Ik wens u veel leesplezier met deze uitgave. 3718

5 Verenigingsnieuws *samenstelling: Jan van der Zanden, secretaris Niels Hartlief 1000ste lid Historische Kring De Historische Kring heeft in oktober een mijlpaal bereikt: het duizendste lid! De gelukkige die deze eer te beurt viel was Niels Hartlief, beleidsmedewerker sport en cultuur bij de gemeente. Op 16 oktober toog een delegatie onder aanvoering van Kringvoorzitter Wim Oltwater naar huize Hartlief in de Fazantstraat om dit historische lid feestelijk binnen te halen. Hartlief, die in zijn werk en diverse verenigingsverbanden een geziene persoonlijkheid is, toonde zich zeer verguld met de warme verwelkoming. Hij kreeg het standaardwerk van Dijkhuis de "Taal van Haaksbergen". Dat ontlokte de geboren Winterswijker (1959) de reactie dat hij sinds kort op cursus zit om zich de Twentse sproake eigen te maken. Derhalve was hij blij met dit boek dat hij nog niet in zijn bezit had. Ook waren er bloemen voor zijn vrouw, kunstschilder Ida Hartlief. En er was een taart met daarop speciaal het getal 1000 gespoten. Op het duizendste lid heeft de Historische Kring ruim 2,5 jaar moeten wachten. Nummer 900, de heer Vreeling, werd ingeschreven in januari De jaren daarvoor was het helemaal hard gegaan met de groei, want in 2003 telde de vereniging nog maar 500 leden. Nummer 600, de heer Laarman, kwam in 2006, nummer 700, de heer Leerink, werd genoteerd in 2008 en de heer Tijink was in 2010 lid nummer 800. > Het echtpaar Hartlief ontving bij de verwelkoming als duizendste lid van de Historische Kring een boek, bloemen en een speciale taart. Rechts: voorzitter Wim Oltwater. Foto Kees Müller 3719

6 Verenigingsnieuws Monumentenprijs voor Los Hoes familie Fluttert Op de Open Monumentendag op 13 september is de Monumentenprijs 2013 uitgereikt aan de heer en mevrouw Fluttert. Zij ontvingen de onderscheiding van de gemeentelijke Monumentenraad uit handen van wethouder Jan-Herman Scholten voor de prachtige restauratie van het Los Hoes op hun Erve Brummelhoes. De plechtigheid had als afsluiting van de dag plaats in zalencentrum De Oude Molen. "Het Los Hoes van Erve Brummelhoes is als zodanig een van de laatste overgebleven boerderijen in Twente en Nederland. De huidige gebinten dateren uit ongeveer Bijzonder is dat ook de indeling intact is gebleven", zei de wethouder in zijn toespraak over de historie van dit monument. "De familie Fluttert was zich gelukkig heel erg bewust van de historische en culturele waarde van het Los Hoes. Daarom ging hen geen brug te ver om er voor te zorgen dat het pand in oude luister zou worden hersteld." De wethouder prees het jonge echtpaar voor het doorzettingsvermogen om alles rond te krijgen, inclusief de moeilijke financiële puzzel voor het verkrijgen van subsidies. De Open Monumentendag trof het dit jaar niet met het weer. Pas rond het middaguur trok Pluvius zich terug. Voor een aantal inschrijvers was dat jammer genoeg te laat om nog aan de fietstocht te beginnen langs de diverse panden die waren geselecteerd op het thema 'Macht en Pracht'. > Het gezin Fluttert met de oorkonde en links wethouder Jan-Herman Scholten. Foto Henk Krooshof 3720 Het Erve Brummelhuis Foto Kees Müller

7 Verenigingsnieuws Lezing Henrik de Groot over Oranje Rustig, maar vol passie vertelde 'onze' Henrik de Groot op 2 oktober in de Richtershof over de Oranjes. 'Onze' staat terecht tussen aanhalingstekens, want hij is lid van onze Kring en komt uit Haaksbergen. Vol warmte voor de Oranjes liep Henrik de geschiedenis van het vorstenhuis door. Eigenlijk had hij meer tijd nodig gehad om te vertellen wat er zoal achter de schermen plaatsvindt daar in Den Haag en Soestdijk. Veel Haaksbergenaren kennen Henrik de Groot (1947) als zoon van tandarts De Groot aan de Enschedesestraat. Henrik woont nu in Kats. Na aanvankelijk werkzaam te zijn geweest in de kunsteducatie en -publiciteit, werd hij adjunct-directeurvan de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daar raakte hij betrokken bij tal van officiële evenementen. Later werd die betrokkenheid nog groter als chef van het Kabinet van de Burgemeester van de hofstad. Begin 1996 stapte Henrik de Groot over naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de functie van hoofd Protocol en Externe Betrekkingen. Zijn inzichten en ervaringen op het terrein van de organisatie en realisatie van officiële evenementen bracht hij samen in het boek Protocol. Dat handboek verscheen in 2001 en wordt beschouwd als het standaardwerk op het gebied van evenementenorganisatie. Na het beëindigen van zijn functie op het ministerie is hij verbonden aan het Instituut Clingendael, de Politie Academie en de Haagse Hogeschool. Excursie naar Frenswegen en Lage *door Wim Oltwater Zaterdag 26 oktober vertrokken om u vanaf het busstation in Haaksbergen per bus 75 enthousiaste leden van de Historische Kring voor een excursie naar Nordhorn e.o. om daar het klooster van Frenswegen te bezichtigen en het plaatsje Lage te bezoeken. Naast de vele bezienswaardigheden in het klooster hebben we genoten van de Kaffee mit Kuchen. Daarna ging de reis verder naar het enkele kilometers verderop gelegen dorpje Lage. Hier hebben we onder begeleiding van een zeer deskundige gids het bezit van de Stichting Twickel bezocht. Na een herfsttoer door een kleurrijk noord-oost Twente waren we om uur weer terug in Haaksbergen. Bank Jordaan, terugblik en toekomstvisie *door Clemens Wentink Op 12 juni 2012 werd het onderzoeksrapport "Een herbestemming van het bankgebouw Bank Jordaan" gepubliceerd. In opdracht van de Historische Kring onderzochten 2 studenten bouwkunde van de Hogeschool Saxion de mogelijkheden voor hergebruik. De Historische Kring wilde met deze studie een eventueel hergebruik onderbouwen. Na publicatie kwam al snel een ondernemer met concrete plannen voor een daadwerkelijke herbestemming van het pand. Een andere ondernemer bleek een plan ontwikkeld te hebben voor sloop en nieuwbouw. De verdere ontwikkelingen zijn bekend. Op 25 september koos de raad voor sloop en nieuwbouw. > De Bank Jordaan in 1933, nog zonder de gestucte buitenmuren. Archieffoto HKH 3721

8 Verenigingsnieuws Het is duidelijk dat de Historische Kring teleurgesteld is over de afloop van deze discussie. Hergebruik van het pand was technisch zeker mogelijk geweest en heeft historisch gezien de voorkeur van de Historische Kring boven nieuwbouw, zeker gezien de authentieke sfeer van de Ruisschenborg. Voor het eerst heeft een brede discussie plaatsgevonden over een pand dat op de nominatie stond om gesloopt te worden en zijn de mogelijkheden sloop of hergebruik tegen elkaar afgewogen. Gelukkig biedt de uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad een goede mogelijkheid voor nieuwbouw in een historische stijl, waardoor de sfeer van deze locatie gewaarborgd kan worden. De eerste contacten met de architect bieden mogelijkheden voor een pand dat herinneringen oproept aan de oude bank. Bovendien is het dan mogelijk de geschiedenis van het pand een plaats te geven in de entree van het gebouw. De Historische Kring zal zich inzetten voor een dergelijke oplossing. Veel bezoekers op filmavond in Streekweek Donderdagavond 7 november kwamen zo'n 200 bezoekers naar theater De Kappen om oude films over Haaksbergen te bekijken. De Historische Kring had deze avond georganiseerd onder de titel "Immaterieel erfgoed en Noaberschap". Kees Muller had in de afgelopen maanden veel mensen direct en indirect benaderd om zo opnames van vroeger te verzamelen. Van die beelden maakte hij een prachtige collage voor deze bijzondere avond. Het dorp Haaksbergen werd getoond tijdens diverse festiviteiten, de Veldmaat kwam royaal aan bod, de Hoeve toonde het 75-jarig bestaan van de parochie en Buurse liet nog eens zien hoe een boerenbruiloft vroeger werd gevierd. In de foyer had Henk Kroosrrof een expositie ingericht met historische foto's. Al met al een zeer geslaagde avond* Oude klassenfoto's tijdens kerstmarkt Tijdens de kerstmarkt op zondag 15 december kan de bezoeker in het Historische Centrum aan de Markt klassenfoto's en schoolfoto's uit vroegere jaren bekijken. De jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Soms van scholen en schooltjes die niet meer bestaan of een andere naam hebben gekregen. Iedereen is die zondag tijdens de kerstmarkt van harte welkom in ons Historisch Centrum, lid of geen lid. En de koffie staat natuurlijk klaar. 3722

9 Verenigingsnieuws Boekenrubriek *door Gerrit Wes In de afgelopen periode mochten we de volgende schenkingen ontvangen, waarvoor we ook nu weer de gulle gevers van harte willen bedanken: NVVH Ned.Vereniging van Huisvrouwen: 2 dozen met diverse artikelen, w.o. fotoalbums. Hist. Archief Eibergen: Nota centrum Haaksbergen - Struktuurplan van de kern van Haaksbergen. Heimatverein Ahaus: Fotobuch Ahaus Stadtzentrum in Weihnachtsstimmung. Siso code: AHAUS FOTO. Een mooi fotoboek zonder tekst, A4-formaat, 22 pagina's met kleurenfoto's gemaakt door Helmut Wilp in het centrum van Ahaus in kerstsfeer. Mevr. F.M. Dilg-ten Bruggencate: Geschiedkundige Aantekeningen op de Havezathen van Twenthe. D. Bouwman: Besluiten concilie van Trente. Siso code CONC. Mevr. R. v.d. Kuil: bidprentjes. Mevr. Wilbrink-Dieperink: Tafelkleed fa. Jordaan (had haar grootvader gekregen). Mevr. H. Gerrits: boeken: Aku-Aku en de KonTiki Expeditie, beide van Thor Heyerdahl. Boeken: Die Alpen in Farben en Toeristische Atlas van Nederland. Boek: Schaduw over de Andes en Textielstempel (Richtersbleek). H. Molenveld: Vijftig jaren N.V. Aannemersbedrijf J. van Egteren en Zn Siso code EGTE GF. J. Koenderink: foto (ansicht) jubileum Gerard ter Braak als melkboer op 't Kempke. Fam. Grefte, Hengevelde: diverse boeken, archiefstukken en bidprentjes. J. Brummelhuis: diverse foto's. A. Bekkenkamp: Hervormde Gemeente Ootmarsum Siso code OVER OOTM MORS. Onder deze code liggen er nu al 9 boeken met andere onderwerpen in onze bibliotheek. Het boek is uitvoerig geschreven door de heren Morshuis, Oude Elberink en Bolscher. A4-formaat, gebonden en 405 pagina's. Erven A.Luttikholt - Temmink: 6 schriften met geschreven studiemateriaal tijdens de opleiding van Anna Temmink aan de huishoudschool in Haaksbergen in de jaren dertig. J. Slotman: 8 boeken. G. Wes: Stadverbranden. Siso code OVER ENSC BUUR. Formaat A5. Hierin beschrijft Joh. Buursink precies 100 jaar later op 82 pagina's, hoe om uur op woensdag 7 mei 1862 de grote stadsbrand in Enschede in de Kalanderstraat begon, waarna hij over uur schrijft: Enschede is verwoest. Daarover een uitvoerig verhaal zonder foto's, nu 151 jaar later. Schoolmuseum Ahaus: De Practische Breimethode voor de school en 't huisgezin deel II. Siso code JOUW. Uitgegeven in Formaat A5, 225 pag. H.H. Nijhof: 3 boeken m.b.t. de Historie van Haaksbergen. Dhr. H. Hilderink: 2 dozen met boeken uit de nalatenschap van oud-wethouder Hendrik Hilderink. Mevr. P. Rietman: Monogrammen van de familie Dievelaar. Dhr. W.H. Willink: 14 boeken over diverse onderwerpen.

10 Verenigingsnieuws Aanschaffingen Beatrix tussen de Twentenaren. Siso code 938 TWEN FOTO. Boek met harde omslag en op bijna alle 96 pagina's één of meerdere foto's met personen in Twente en daarbij de voormalige Koningin Beatrix als middelpunt in de periode tussen 1951 en Samenstelling en tekst Carlo ter Ellen en Frans de Lugt. Uitgave: De Twentse Courant Tubantia. Heren op het land. Buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten. Siso code 938 TWEN DAMM. Auteur en eindredactie: Mascha van Damme. Uitgever: Waanders. Gebonden boek met harde omslag, 208 pagina's met veelal kleurenfoto's van buitenplaatsen van textielfamilies in Twente. Deze gebouwen komen vaak voort uit een herenkamer of een theekoepel bij een boerderij, die daarna werd vergroot tot een fabrikantenvilla, vaak met parkachtige aanleg, vooral in de 19e eeuw. Ook staat een aantal personen uit fabrikantenfamilies op de foto's. Achter de muziek aan De geschiedenis van honderd jaar muziekvereniging Crescendo Rekken. Siso code GELD REKK CRES. 120 pag. tekst met veel foto's. Tekst en samenstelling: Henk Sieben en vele naaste medewerkers. Het boek is gepresenteerd op 2 maart 2013, de dag van het jubileum. Jösners Töns vetällt. Siso code VRED HEIM N.o 88 in de serie boeken uitgegeven door de Heimatverein uit Vreden. Geschreven in de Duitse taal. 160 pag. Harde groene omslag. Nieuwe leden Dhr. H. ten Asbroek, Herman van der Haarstraat 29, HAAKSBERGEN Dhr. H. Asbroek, Schoolkaterdijk 33, HAAKSBERGEN Mw. J.A. Bastiaan-Jansen, Marthalaan 15-14, ENSCHEDE Dhr. J. Boudrie, Twijnerstraat 33, HAAKSBERGEN Dhr. G.J. Bouwman, Pijperstraat 11, HAAKSBERGEN Mw. A. ten Brinke, Nijenkerckestraat 42, HAAKSBERGEN Dhr. C.H.M. Deursen, Jacob van Ruysdaelstraat 25, HAAKSBERGEN Dhr. H.W.J. Geurink, Hengelosestraat 50, HAAKSBERGEN Dhr. H. ten Hag, Arturo Toscaninistraat 26, HENGELO Dhr. N. Hartlief, Fazantstraat 76, HAAKSBERGEN Dhr. H.M.M, van der Kuil, Hondelink 166, HAAKSBERGEN Dhr. M. Kuipers, Mozartstraat 138, HAAKSBERGEN Mw. J. van der Laag, Hondelink 9, HAAKSBERGEN Dhr. B. Leferink, Voordtweg 14, HAAKSBERGEN Dhr. H. te Lintelo, Pioenroosstraat 1, ROSMALEN Dhr. E.J. Meddeler, Mr. Eenhuisstraat 31, HAAKSBERGEN Mw. M. Ooink-Rouhof, Eibergsestraat 31, HAAKSBERGEN Dhr. J.H. van de Stadt, de Voskamp 14, HAAKSBERGEN Dhr. H.J.B. Waanders, Frans Halsstraat 18, HAAKSBERGEN Mw. B.G.M. Wijlens, Veld materstraat 61, HAAKSBERGEN Dhr. J.H. Wilens, Klaverkamp 22, HAAKSBERGEN 3724

11 l Perfecte Landcarte van Overijssel in museum van Rostock *doornicos P it Een landkaart heeft een functie; het kan zijn dat iemand zijn gebied wil vastleggen, het kan ook zijn dat iemand de weg wil kennen in een gebied of plaats. Zo zijn er militaire kaarten en er zijn kaarten om een gebied vast te leggen. Nico Spit, lid van de werkgroep monumenten en archeologie, vond in het Historisch Museum van Rostock een bijzondere kaart uit 1648 met daarop de gedetailleerde loop van de Buurserbeek-Schipbeek. De maker van een kaart moest vakkundig werk leveren, want de belangen waren groot. En een kaart had waarde omdat het altijd om zaken ging als landbezit of oorlogvoeren. Het uitgeven van een kaart was een lucratieve bezigheid. Veel oude kaarten van Overijssel zijn dan ook kopieën van eerdere kaarten. Bij het onderzoeken hiervan is het van belang de cartograaf te vinden, die als eerste onafhankelijk een gebied in kaart heeft gebracht. De eerste belangrijke landkaart was van Jacob van Deventer, die de noordelijke provincies (dus ook Overijssel) op één kaart heeft getekend. > Het gebouw Michaeliskloster van de Universiteitsbibliotheek Rostock waar de landkaart werd aangetroffen. Foto UB-Rostock 3725

12 Deze kaart is door meerdere cartografen als voorbeeld gebruikt. Toen Van Deventer het niet bestaande Westerhesselen in de buurt van Oosterhesselen op de kaart zette, werd dit in de latere kaarten domweg overgenomen. In Twente verscheen in de buurt van Beckum het huis/havezate Ray, ook meermalen gekopieerd. Onduidelijk is waar dit op gebaseerd is. In 1639 besloten de Staten van Overijssel "een betere ende perfecte lantcarte van dese provintie van Overijssel ende derselver limiten" te laten maken door Nicolaas ten Have. Deze conrector aan de Latijnse school had zich tijdens zijn studie met de geografie en geometrie beziggehouden. Hij heeft Overijssel in vijf jaar opgemeten door over de provincie een driehoeksnet te construeren, waarmee hij op papier alle kerktorens en heuveltoppen met elkaar verbond en dit uittekende. Hij tekende hierbij ook de lengte en breedtegraden en heeft hiermee een kaart gemaakt van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Tot in de negentiende eeuw diende de kaart nog als basis voor de toen uitgegeven gemeentekaarten. Zijn kaart werd als landkaart gedrukt in groot formaat. Als basis dienden vier koperplaten met de afmetingen 85 cm x 1.05 m met een schaal van ongeveer 1 : 100. Aan het eind van 1647 was de kaart klaar en een jaar later werd die gedrukt en als wandkaart uitgegeven. Er zijn meerdere drukken van deze kaart geweest; latere drukken hadden een kleiner formaat. Van de grote kaarten zijn alleen de kaarten in drie reuzenatlassen bewaard gebleven. Deze atlassen liggen in Berlijn, Londen en Rostock en zijn gedrukt met de originele grote koperplaten. Bijzonder is de gedetailleerde loop van de Buurserbeek-Schipbeek, waarbij deze loop is getekend zoals dief)as later is gerealiseerd. De Historisch Kring Haaksbergen is bezig de kaart uit de atlas van Rostock digitaal te verkrijgen in een hoge resolutie. De kaart is daar afgedrukt met afbeeldingen van steden en omschrijvingen langs de rand. Hij is ingebonden in "Der Rostocker Grosse Atlas", die 1,66 m hoog is en opengeslagen 2,04 m breed, ingebonden in eikenhouten kaft met leer bekleed en met opgelegde koperen sloten. De atlas is door de Mecklenburgse hertog Christian Louis l in 1664 gekocht voor 750 goudducaten, een uitzonderlijk hoog bedrag. Omdat we hier een van de drie oudste afdrukken van de Ten Have-kaart hebben met groot historisch belang, is de Historische Kring bezig met de universiteit van Rostock om deze landkaart digitaal te verkrijgen. Onlangs is er een boekje verschenen waarin deze kaart wordt behandeld. Een exemplaar is te vinden in onze bibliotheek. 3726

13 l Van onderrichter tot hermandad De politie in Haaksbergen door de eeuwen heen (1) *door Caecil Waijerdink-Mentink De vorming van een Nationale Politie heeft tot gevolg dat een aantal kleinere politiebureaus zal worden gesloten. In Haaksbergen verhuist de politie mogelijk van het bestaande bureau naar het gemeentekantoor. Voor de redactie van Aold Hoksebarge reden om in twee afleveringen de historie van de politie in onze gemeente te belichten. De zorg voor het handhaven van orde en gezag is al honderden jaren een taak van de politie. Vroeger gebruikte men niet het woord politie, maar sprak men van ambts- of gerichtsdienaren en tot in de Franse tijd werden zij in Twente onderrichters genoemd. De functie van onderrichter omvatte meer dan die van de politieagent van tegenwoordig. Hij moest bijvoorbeeld ook dagvaardingen bezorgen, pachters en hypotheken opzeggen en beslag leggen op roerende en onroerende goederen. Ook Haaksbergen kende eeuwenlang onderrichters. De oudst bekende is Johan Verver. Eigenlijk heette hij Johan ter Steenberg, maar zijn vader werd altijd Verver genoemd omdat hij blauwverver was. Zijn zoon Berndt legde in 1649 samen met Klaas Braam in Buurse de ambtseed af. Naast de onderrichter waren er armenjagers en nachtwakers. De armenjager werd in Haaksbergen voor het eerst genoemd in 1723, namelijk Gerrit Clomp. Zijn taak was om armlastige vreemdelingen buiten het gericht Haaksbergen te houden.* Een naghtwaker zorgde 's nachts voor de bewaking in het dorp. Hij fungeerde ook als dorpsomroeper. Met zijn klepper in de hand trok hij elk uur door de verlaten straten in het dorp. In 1919 werd de functie van nachtwaker afgeschaft. De laatste nachtwaker was Gradus Leferink, alias Poet'n Graads, die op 14 februari 1919 eervol ontslag kreeg. In 1811 kreeg de gemeente Haaksbergen officieel veldwachters. Dit waren Johannes Brandau, 55 jaar, ambtsdienaar en voormalig soldaat en Frederik Amelong (of Amelonsen), 56 jaar, koninklijk jager en voormalig soldaat. Gemeenteveldwachters hadden alleen bevoegdheid binnen de eigen gemeente en daarom werden zij ook vaak aangesteld als onbezoldigd rijksveldwachter. Sinds ongeveer 1850 kende Haaksbergen ook rijksveldwachters. De meesten bleven maar enkele jaren. Aanvankelijk was er één 'rijks', maar na de Eerste Wereldoorlog kwamen er twee: één voor het dorp en omgeving en één voor Buurse/Rutbeek. Behalve rijksveldwachter waren zij ook jachtopziener. Stropers hadden altijd mot met de veldwachters. Talrijke verhalen doen daarover de ronde. Onderkomen Pas in 1844 kreeg de politie in Haaksbergen een eigen onderkomen. Eind 1840 was er sprake van dat er een onderofficier en drie marechaussees-te-voet geplaatst zouden worden. Dit in verband met relletjes bij de markeverdeling in Haaksbergen en Hones. 3727

14 3728 De gemeente moest een 'lokaal voor kazernering' beschikbaar stellen. Het is niet bekend of er toen daadwerkelijk marechaussees gestationeerd werden. Wel werd in die jaren de oude school aan de straat waar nu het busstation is, verbouwd tot woning voor veldwachter Jan te Kiefte en een bewaarplaats voor gevangenen. Kosten: 515,75 gulden.

15 > Het gebouw met het torentje is het gemeentehuis uit Hierin kreeg de politie in Haaksbergen haar onderkomen. Onder de trappen was een cel ingericht. Uiterst rechts is nog een stukje zichtbaar van het huidige restaurant Notarishoes. Op de plaats van de tussengele-gen panden staat nu de raadzaal. Archieffoto HKH 3729

16 3730 Naast zijn gewone werk had Te Kiefte ook van doen met de ijk en herijk van maten en gewichten. Voor 1900 bestond de relatie tussen de gemeente en de politie uit de aanwezigheid van één cel, terwijl de administratie veelal werd afgehandeld door de burgemeester op zijn kantoor. De veldwachters maakten hun processen-verbaal thuis op. De gemeenteveldwachters en enkele leden van de rijksveldwacht ressorteerden onder een districtscommandant uit Enschede. Op gezette tijden moesten de veldwachters een bezoekje brengen aan bewoners in het buitengebied om 'het boekje te laten tekenen'. Dit was een controlemaatregel waaruit bleek dat het uitgestrekte surveillancegebied ook daadwerkelijk bezocht was. Dit gebeurde te voet en in latere jaren per fiets. Met de komst in 1881 van het nieuwe gemeentehuis aan de Markt, op dezelfde plek waar Haaksbergen vanaf 1830 een gemeentehuis plus burgerwoning had, kreeg ook de politie een beter onderkomen. De onder de trappen gelegen cellen waren echter niet van dusdanige constructie dat dit een waarborg was voor efficiënte bewaring, want er kon gemakkelijk ontsnapt worden. Tot 1920 waren alle rijksveldwachters in het dorp gestationeerd. Vanaf dat jaar kreeg Buurse een eigen veldwachter. De eerste was Krijn van Houten;die werd opgevolgd door Doede de Vries. In de zomer van 1921 verhuisde het gemeentehuis naar de voormalige villa van de familie Wisselink aan de Oostenstraat (Jhr. von Heijdenstraat), op de plek waar tot twee jaar geleden het postkantoor stond, nu een appartementencomplex. Ook de rijkspolitie verhuisde naar dit pand. De tegenover de villa gelegen woning met de daarnaast gelegen garage van de familie Wisselink was in 1920 aangekocht door de gemeente voor respectievelijk en gulden. De garage werd verbouwd tot twee arrestatiecellen met aan de achterkant een brandspuitenhuisje. Helaas bleken ook deze geen garantie tegen uitbraak. Zo kon op een nacht een gevangene ontsnappen door eenvoudig het dak op te tillen.bij het uitbreken van de ^ Het tijdelijke bureau van de politie op de Tweede Wereldoorlog telde Nederland ca. bovenverdieping van het uit 1892 daterende man gemeentepolitie,rijks- en postkantoor op de hoek Spoorstraat/ Poststeeg. gemeenteveldwachters en ca man Archieffoto HKH marechaussee. De Nederlandse politie werd ondergeschikt aan de Duitse bezetter. De twee mensen van de gemeentepolitie in Haaksbergen, Anton Spikker en Herman Lucas, kregen in 1941 een kamertje in het nieuwe gemeentehuis aan de Markt. Het verhoren van verdachten gebeurde door ruimtegebrek vaak in de raadzaal. Begin 1943 werd de politie ondergebracht in het zogenaamde Directoraat-

17 Generaal van Politie en werden de Haaksbergse veldwachters officieel marechaussees. Hoewel Haaksbergen al vanaf het begin van de oorlog een groepsmarechaussee kende, vormde deze pas vanaf 24 juli 1948 een eigen Haaksbergse brigade. Die kreeg een eigen kazerne van voormalige arbeidsdienstbarakken (uit Eibergen) aan de Koningin Wilhelminastraat 29, de huidige Irenesingel. Eén barak deed dienst als kazerne en garage. In de tweede woonden gezinnen van de brigadestaf. Daarnaast was er een cellengebouw dat in tegenstelling tot de barakken geheel uit steen bestond. In 1964 werd aan de Irenesingel 23 een andere» De voormalige woning van de burgemeester op de hoek van huisvesting gebouwd door de Sterrebosstraat en Oostenstraat (nu Jhr. von Heijdenstraat) de firma Van der Graven uit bood van 1921 tot 1941 huisvesting aan de politie. De grote Lonneker. De nieuwe kazerne boom staat er nog steeds. Archieffoto HKH werd ook ingericht als Rode Kruis-post. In 1973 werd deze brigade opgeheven en werden de taken door Brigade Oldenzaal overgenomen. Na de oorlog werden de gemeentelijke politiekorpsen in kleinere gemeenten niet hersteld, maar samen met de voormalige rijksveldwachters ondergebracht in een nieuwe organisatie: de Rijkspolitie. St. Isidorushoeve kreeg in 1951 zijn eerste politiepost. Als postcomfiandant werd de wachtmeester 1e klas J. Zeelenberg benoemd. De jaren daarvoor was hij gestationeerd in Buurse. Hij nam zijn intrek in een woning aan de Goorsestraat. Vanaf 9 april 1953 tot 17 december 1959 had de politie haar onderkomen op de eerste verdieping van het uit 1892 daterende voormalige postkantoor op de hoek Spoorstraat/Poststeeg, nu Schoonenberg Hoorcomfort. In maart 1959werd de bouwvan een nieuw politiebureau aanbesteed. Het zou komen te staan aan de Sterrebosstraat/ Julianastraat. Het werd gebouwd onder architectuur van J.H. Sluymer en de bouw werd gegund aan de Fa. J.Th. ter Huurne voor een bedrag van ,- gulden. Het nieuwe gebouw bestond uit twee dienstwoningen, een garage, een rijwielberging, twee cellen en daarnaast ruimte voor 14 personen. De opening werd verricht door burgemeester Eenhuis. Te klein "De politie zoekt het hogerop", kopte de krant in 1972 toen de mensen van de Bouwonderneming Haaksbergen N.V. druk bezig waren om het politiebureau uit te breiden met een verdieping en een zolderruimte. In verband met de ingrijpende verbouwing verhuisde het korps tijdelijk naar het toen leegstaande magazijn van de voormalige textielfabriek van D. Jordaan en Zonen. In juli van dat jaar werd het bureau officieel geopend door burgemeester Stadhouders. Dat was later dan verwacht, want omdat de PTT de speciale telefoontoestellen niet in voorraad had, kon het gebouw lange tijd niet 3731

18 gebruikt worden door de 18 mensen die er gevestigd moesten worden.in 1986 werd er wederom verbouwd, maar toch bleef de vraag naar meer ruimte. Het woonhuis was er dan wel bijgetrokken, maar de ruimte kon niet logisch ingedeeld worden. In principe wilde de gemeente de bouwkosten voor een nieuw politiebureau in Haaksbergen voorschieten, wanneer tenminste met de Rijksgebouwendienst overeenstemming kon worden bereikt over de verkoop van de ondergrond van het toenmalige politiebureau. Maar een aantal bureaus in de regio was er slechter aan toe en volgens de woordvoerder van het district Zwolle, waar Haaksbergen onder ressorteerde, was het bureau in Haaksbergen zo slecht nog niet. Toenmalig korpscommandant A. Rensen was het daar uiteraard niet mee eens. De Rijksgebouwendienst hield steeds de boot af. Toch kwam Haaksbergen uiteindelijk op de prioriteitenlijst en kreeg het van de districtsleiding Overijssel gulden om het bureau op te knappen. Maar dat zou anders lopen. De gemeente besloot om hettoenmalige politiebureau en de woning van het rijk te kopen, plus de omliggende grond. Na sloop zou de grond worden verkocht aan een projectontwikkelaar. Die moest een nieuw bureau bouwen dat door de Rijksgebouwendienst zou worden gehuurd. Het nieuwbouwplan kwam begin 1990 rond. De vraag was echter: komt het aan de Zeedijk of op de oude plek van het bureau aan de Julianastraat/Sterrebosstraat? De Haaksbergse politiek Ontsnapping De krant uit 1921 maakte melding van meerdere ontsnappingen uit de cel onder de trappen van het gemeentehuis. De politie stond vrijwel machteloos, tenzij zij de cel dag en nacht bewaakten. Een zekere J.L. die uitbrak, schijnt hulp van buitenaf gehad te hebben in de vorm van gereedschap waarmee hij een gat in de muur kon maken en het traliewerk voor de deur kon buigen, om vervolgens te ontsnappen. Een maand later probeerde een andere arrestant hetzelfde kunstje, maar hij werkte de voor hem verkeerde kant uit en kwam in het kolenhok terecht, waarna hij geboeid werd, zodat hij niet weer kon ontsnappen was het hierover niet eens. Uiteindelijk kwam het nieuwe onderkomen, met een oppervlakte van 500m3, op de oude plek. Een gebouw in Drachten stond model voor de royale vestiging, die gebouwd werd door aannemer/ eigenaar Wijlens. Achteraf bezien was Haaksbergen net op tijd geweest met de nieuwbouw. Als het toen niet was doorgegaan zou de situatie meegenomen zijn in een regionaal programma voor huisvesting en was de bouw waarschijnlijk anders uitgevallen. Het oude pand werd met de grond gelijk gemaakt. Het korps verhuisde tijdelijk naar de oude Bonifatiusschool aan de Veldmaterstraat. Het onderdeel 'verbindingen' bleef tijdens de bouwwerkzaamheden gevestigd in een van de woningen aan de Sterrebosstraat. Op 29 november 1991, twee maanden eerder dan verwacht, was het zover dat oud-burgemeester en toenmalig staatssecretaris drs. J.D. Gabor het nieuwe politiebureau kon openen. Volgens korpschef Stuit was men met het nieuwe onderkomen met o.m. 15 kamers, garages, werkplaats, speciale ruimte voor in beslag genomen fietsen en een aparte bloed proef kamer, "klaar voor de toekomst". (Deel 2 volgt in het eerste nummer van 2014). Bronnen: Historie van Haaksbergen deel 3 Haaksbergen voor en na 1188 Krantenarchief Historische Kring Met dank aan E. Stuit, oud-politiechef Haaksbergen

19 Wegwiezer: Van zandpad tot Fazantstraat *door Eddie IJSPeerd Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat de Fazantstraat haar naam kreeg. Dat gebeurde in het kader van de omvangrijke nieuwbouwplannen in de gebieden Veldmaat II en Veldmaat III. De huidige Fazantstraat loopt van de Lijsterstraat tot de Enschedesestraat. Dat was vroeger anders: toen heette het grootste deel Oude Boekeloseweg. De Oude Boekeloseweg werd opgesplitst en vanaf de Veldmaterstraat omgedoopt in Nachtegaalstraat en Fazantstraat. En er werd een kort stukje zandpad (in de huidige situatie gelegen tussen de Wiedenbroeksingel en de Lijsterstraat) bij de Fazantstraat getrokken. Over dit stukje straat gaat het in deze Wegwiezer. Op 5 februari 1963 stuurt W.H. Braakhuis, de directeur van gemeentewerken, een ambtelijk stuk naar het college van B & W. Hij schrijft dat binnen afzienbare tijd de stratenaanleg in de nieuwbouwplannen Veldmaat II en III zal gaan beginnen. Derhalve vindt hij het gewenst om over te gaan tot de vaststelling van straatnamen in het gebied. Verderop in het stuk lezen we: "Nu Haaksbergen geleidelijk aan uitgroeit tot een plaats met een > Fazantstraat van Wiedenbroeksingel tot dusdanige hoeveelheid straten, dat Lijsterstraat Foto Kees Benink het voor het publiek moeilijk is elke straat te onthouden, menen wij dat een systeem aangehouden dient te worden bij de benaming." Hij doet een voorstel: in 1958 heeft de Lijsterstraat haar naam gekregen. Om op deze naam verder te borduren zou er een "vogelbuurt" in het leven geroepen kunnen worden. B & W beslissen positief over dit voorstel en sturen op 15 februari 1963 het plan naar de gemeenteraad. Enigszins curieus is de volgende zinsnede in het voorstel: "Aangezien het ons niet mogelijk is gebleken voldoende historische namen te vinden (sic!), menen wij dat het gewenst is hetzelfde systeem aan te houden..." De gemeenteraad komt op 22 maart 1963 bijeen en behandelt het voorstel om de namen te ontlenen aan de vogelwereld. Aldus wordt besloten. De Fazantstraat heeft haar naam gekregen! 3733

20 ^ Luchtfoto uit 1963 van het gebied Lijsterstraat-Nachtegaalstraat-Wiedenbroeksingel-Geukerdijk Collectie Eddie IJspeerd De situatie in 1963 Op een luchtfoto uit 1963 wordt fraai het gebied in beeld gebracht dat is omsloten door de Lijsterstraat, Nacht^gaalstraat, Wiedenbroeksingel en de Geukerdijk. Rechts onderaan in de hoek zijn duidelijk de Weertseriet en de Lijsterstraat te herkennen. De Ludgerusschool met het grote speelplein is gelegen aan de Lijsterstraat hoek Fazantstraat. Deze straat is dan nog een zandpad. De Oude Boekeloseweg loopt van middenrechts naar linksboven door het gebied. Aan deze weg staat aan de rechterkant het huis waar Gerhard te Tije (Tipgeit) gewoond heeft. Het gedeelte van de Oude Boekeloseweg tussen de Lijsterstraat en de Wiedenbroeksingel hield in 1963 op te bestaan. Het werd onderdeel van het woningbouwgebied. Op de plek van de bebouwing Lijsterstraat hoek voormalige Oude Boekeloseweg woonde vroeger Johannes Lankheet. De Nachtegaalstraat (in de volkmond 'n Diek genoemd) is in 1963 ook nog een zandpad. Aan dit pad herkennen we vanaf de Lijsterstraat aan de rechterkant eerst een viertal huizen (momenteel Nachtegaalstraat ). Vervolgens staat aan de linkerkant de boerderij van Cornelis Westendorp (huidige plek: Nachtegaalstraat 102) en aan de overkant van het zandpad de boerderij waar Johannes Christianus Westendorp gewoond heeft. Van deze bebouwing is niets meer over. Alles is afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Alleen de vier huizen aan de Nachtegaalstraat staan er nog. Op de plek waar Tipgeit woonde (nu Nachtegaalstraat 120) is enige jaren geleden een fraai nieuw huis gebouwd. Waar het huis van Johannes Lankheet stond, staat nu aan de Lijsterstraat een blok van twee woonhuizen In de lokale pers van 14 september 1965 staat een artikel met de kop: Haaksbergen is binnen het jaar 365 huizen rijker. Het betreft hier huizen voor o.m. de Vogelbuurt. Er wordt dan ook al

21 gesproken van "HLJCO systeembouw huizen". Bij HUCO-woningen wordt gebruikgemaakt van een staalskelet waarop en waaromheen prefabwanden, gevelelementen e.d. worden gemonteerd. Hierdoor is een arbeidsbesparing van wel 50% te bereiken terwijl de kwaliteit en het uiterlijk er zeker niet op achteruit gaan. De bouwmethode is ontwikkeld door bouwbedrijf J.Th. ter Huurne en bureau voor architectuur H.Q.M. Michon en J.A. Scholten, met technische adviezen van Ratiobouw en Stichting Centrum "Bouwen in Staal" en met economische adviezen van het Raadgevend Bureau ir. B.W. Berenschot * December 1968: bouwput Fazantstraat Foto Eddie IJspeerd *-Het kunstwerk FAZANTASIA Foto Eddie IJspeerd N.V. te Hengelo. De woningen worden gebouwd door Ter Huurne. In 1968 verschijnt in de regionale kranten een artikel waarin aangekondigd wordt dat bouwbureau Twents-Gelderse Industrie in de Veldmaat (o.m. aan de Fazantstraat) 35 HUCO-woningen laat bouwen. Vrijwel gelijktijdig plaatst makelaarskantoor RW. Zijlstra uit Enschede advertenties met de titel "10 ruime woonhuizen aan de Fazantstraat/Lijsterstraat". De koopprijzen schommelen rond de gulden. Met de bouw van de HUCO-woningen wordt eind 1968 begonnen. Ze komen in de loop van 1969 gereed, waarna de eerste bewoners in hun nieuwe woning trekken. De Zijlstra-woningen zijn dan nog in aanbouw; zij komen in 1970 gereed voor bewoning. Kunstwerk Het spreekt vanzelf dat 50 jaar naamgeving van de Fazantstraat niet ongemerkt voorbij mocht gaan! Na enig brainstormen kwam het idee om een kunstwerk te plaatsen dat aan dit feit herinnert. Kunstenares Ida Hartlief (bewoonster van de straat) schilderde een viertal fazantkoppen op een steenschot paneel. Het zijn een goudfazant, een bosfazant, een blauwe oorfazant en een Lady Amhurstfazant. Op 12 oktober 2013 is dit kunstwerk met de naam FAZANTASIA, feestelijk in de straat geplaatst. Ook is toen een tijdcapsule begraven met voorwerpen die vandaag de dag heel gewoon gevonden worden, maar die over 100 jaar hopeloos ouderwets zullen zijn. In de capsule zit een USB-stick met een oorkonde, een verhaal over de historie van de straat en met foto's van de festiviteiten rond 50 jaar naamgeving. Op die manier willen we het verleden en het heden van de straat doorgeven naar de verre toekomst! 3735

22 De link naar... *door Henk Menkehorst Rubriek over interessante internetwebsites. Mail ze door naar graag voorzien van een toelichting. Uit de ingezonden adressen wordt een keuze gemaakt voor plaatsing in Aold Hoksebarge. Deze keer weer een aantal websites die de moeite waard zijn. Als eerste de site Daarop vindt u historische informatie over elke plek in Nederland en krijg je direct toegang tot een groot aantal plaatsgebonden collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen. Linksboven op de pagina klik je op: over de site. Er verschijnt dan een uitvalvenster. Klik op gebruiksaanwijzing. In simpele bewoordingen worden de mogelijkheden van de site uitgelegd. Je kunt bijvoorbeeld de kadastrale kaart van 1832 van Haaksbergen zien. Wanneer je met het pijltje van de muis op een kavel of pand gaat staan, verschijnt de naam van de toenmalige eigenaar in beeld. Verder staat er op deze site nog veel meer informatie. Hoewel we net de Open Monumentendag achter de rug hebben, wil ik u toch attenderen op de website van die jaarlijks terugkerende dag. Dit jaar was het thema 'macht en pracht' en volgend jaar 'reizen en vervoer'. Dit thema biedt veel mogelijkheden om er in 2014 weer een interessante monumentendag van te maken. Kijkt u maar eens op Op de zoekterm 'geschiedenis Twente' kwam ik een interessante website tegen gemaakt door Marcel Tettero: Op deze website vindt u veel informatie over de Spaanse overheersing tijdens de Tachtigjarige Oorlog in Nederland en met name in Twente. Vanuit de hoofdpagina kunt naar verschillende pagina's, bijvoorbeeld: Twente in de frontlinie Enkele citaten: 1572 ritmeester Plettenburg is in Haaksbergen met ruitereenheden; 1581 Willem van Oranje benoemt Johan van Voorst tot drost van de heerlijkheid Haaksbergen en Diepenheim; 1584 Oostendorper watermolen verwoest. De website is verfraaid met talloze foto's en oude kaarten. Erg mooi en leerzaam! 3736 Voor de genealogen onder ons is er de website van het Centraal Bureau voor Genealogie. Dit is het landelijkkennis-en documentatiecentrum voorstamboomonderzoeken verwante wetenschappen. U kunt hier stambomen vinden van andere stamboomonderzoekers in Nederland. Ook kunt u uw eigen digitale stamboom aanmelden. Deze wordt dan opgenomen in het bestand van het CBG en op het internet gepubliceerd. Kijkt u maar eens op Nog een bekende website voor stamboomonderzoek was Genlias. Deze website bestaat echter sinds kort niet meer. Genlias is nu ondergebracht bij de website www. wiewaswie.nl. Deze website heeft een database met maar liefst 85 miljoen namen. Type uw familienaam in het zoekvenster, klik op zoek en: zit uw familienaam erbij? Een eigen stamboom maken? Op de startpagina kun je hier op een heel eenvoudige manier mee beginnen. Veel plezier!

23 Hoksebargse sproake 7 *door Bernard Ottink * 'ne Knipmusse 1) Knipmuts (klederdracht) 2 Figuurlijk: een oud wijf * De knoln ophebn. Aan het einde van zijn Latijn zijn/afgebeuld zijn. * 't Doern dree kotn en dree langn. D'r kwam geen eind aan. * Krom. Met 'n kromn arm gaon. Letterlijk: met gekromde arm gaan door het dragen van een korfje. Op (kraam)visite gaan. * Wat köalte weert, weert hette ok. Wat de kou tegenhoudt, houdt ook de hitte tegen. * Als iemand b.v. 's zomers een winterkostuum draagt. * Op de kökn angoan. Naar huis gaan. * Oaver waagn en ledder spi-jn. Erg moeten overgeven. * lej hebt leu en potleu; (stumpkes en böllekes). Je hebt allerlei soorten mensen. * Ene (= iemand) klein menneke maakn. Iemand op z'n falie geven; iemand op zijn plaats zetten. * In de mennegte koopn. In grote hoeveelheden (bulksgewijs) kopen. * 'n Kot gebed 'nen langn metwos. Ongeveer: Hopen om zonder al te veel moeite een goed resultaat binnen te halen. * De stoete in 'n oam (oavn) hebn. Letterlijk: het brood in de oven hebben = in verwachting zijn. * "Poes de kearse mer oet", zea dee pinne van 'n boer. "Ik kan in 'n duurstern ok wal dood goan." "Blaas de kaars maar uit", zei de gierige boer. "Ik kan in het donker ook wel sterven." * Ene de geskriften oetlegn. Letterlijk: iemand de geschriften verklaren. Iemand op zijn donder geven. * Ene 'n ofj^ph geamn. Iemand uitermate onvriendelijk bejegenen. * Ondeugde. De ondeugde kump t'r oet. Als een zweer rijp is en de pus eruit komt. * Van de ene onmoate in de aandere. Van het ene uiterste in het andere. * 'n Oons geluk is meer weard as 'n poond verstaand. Geluk brengt je soms verder dan geredeneer / Meer geluk dan wijsheid. * Behelpn is gin zat ettn. Van de nood een deugd maken. Zich met minder behelpen. * Wear en weend mot zien'n gaank hebn. Letterlijk: weer en wind moeten hun beloop hebben. Wordt gezegd als iemand een wind laat. * 'nen Smiesterd. Een gemeen, onbetrouwbaar persoon. * Vroger hadn keender snotterbeln, rechtevoort hebt de snotterbeln keender. Vroeger hadden de kinderen snotterbellen, nu hebben de snotterbellen kinderen. Uitdrukking van ouderen die menen dat de huidige generatie niet in staat is kinderen op te voeden. * 'n Spier. Een klein beetje, 'n Spier op de butte kriegn. Een pak slaag krijgen. * Stoand weer. Stabiel weer. * Sproaks. Spraakzaam. Hee was nich na sproaks. Hij was niet erg spraakzaam. * lej wet nich of iej 'm bie 'n kop of 'n stat hebt. Je weet niet wat je aan hem hebt. * No goat zittn, mon'n kriej 'nen stool. Ga maar zitten, morgen krijg je een stoel. Uitnodiging om te gaan zitten. 3737

24 3738 l Genealogie: Ter Braak *door Gerrit Wes Titel: Ter Braak is mijn naam. Formaat A4. 2 boeken, 562 pagina's. Tweezijdig bedrukt. Verzamelaar van de meeste gegevens: Herman Schuiten. Uitgave okt Sisocode: BRAA De samenstelster, of beter, schrijfster van de boeken is Els ter Braak-van der Velden. Herman Schuiten was getrouwd met Gerda ter Braak. Hij was vele jaren voorzitter van de Werkgroep Historisch Archief Bibliotheek Haaksbergen en was medeoprichter van de Historische Kring. Bij zijn overlijden op 16 oktober 1999 liet hij tientallen ordners en computerbestanden na met veel gegevens over de voorouders van zijn vrouw Gerda ter Braak. Ook over het nageslacht van de hele familie Ter Braak had hij veel gegevens verzameld met het doel deze te bundelen en een boek uit te geven. Na zijn overlijden heeft vooral zijn dochter Ingrid veel gekopieerd. Ook zoon Paul hielp mee met deze grote klus. De reeds genoemde samenstelster/schrijfster van het boek heeft met de gegevens van oom Herman een prima genealogieboek gemaakt. De oudst bekende gegevens worden in 1628 in de gerichtsprotocollen van Haaksbergen genoemd. Hendrik ter Braak (geboren ca. 1550) is dan landbouwer op erve "Broak", thans Diepenheimseweg in Brammelo (gem. Haaksbergen). Na bestudering van de 2 delen moet ik toegeven dat de titel van het boek goed gekozen is. Waar in veel van dit soort boeken ook de voorouders van de moeders nader genoemd worden, werkt Herman hoofdzakelijk de mannelijke lijn verder uit. Het zijn dus meestal de personen en nazaten die de naam Ter Braak blijven houden. Wel worden de echtgenotes en de kinderen genoemd, met daarbij een kopie van de trouwkaart, geboortekaartjes van de kinderen en eventuele bidprentjes. Het geheel is voorzien van een aantal foto's en veel kopieën vanjgeboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes. Is een oude akte moeilijk leesbaar, dan heeft Herman daarnaast een transcriptie geschreven. Opvallend in dit boek is dat steeds voor de uitwerking van een echtpaar met een mannelijke Ter Braak en nageslacht alle voorouders in rechte lijn in een duidelijk schema worden weergegeven, compleet met nummers. Elk schema begint dan ook met de oudst bekende Ter Braak n.l. Hendrik ter Braak ca , dan Herman ca , Hendrik ca. 1615, Hendrik ca. 1650, Herman ca. 1700, Hendrik , enz. Met steeds daarbij nog wel vermeld de naam van de echtgenote en, indien bekend, de huwelijksdatum. Alle personen zijn uniek genummerd en snel terug te vinden in het boek, vooral met behulp van de alfabetische namenlijst achter in het boek. Elke generatie wordt, zoals meestal, ook met een Romeins cijfer aangeduid. De 2e helft van boek 2 beschrijft de Houthandel en het Aannemersbedrijf van H. ter Braak van 1 juli 1929 tot 9 oktober Hendrik ter Braak, zoon van Hermannus, huwt met Anna Maria Wijlens. Zij krijgen 11 kinderen. Hendrik begint als timmerman bij aannemer J.B. Roerink, waarna hij op 17 april 1929 diens zaak overneemt. In de 1e helft van boek 2 wordt vooral de genealogie van Hendrik en Anna beschreven. De oudste zoon Johan werkt vanaf 1 augustus 1930 ook in de zaak en op 1 januari 1947 gaat vader Hendrik ter Braak met zijn zonen Johan (1914) en Herman (1916) een Vennootschap onder Firma (VOF) aan onder de naam: "H. ter Braak en Zonen."

BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES

BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES Op zaterdag 22 januari jl. stond onze Oudheidkamer in het teken van de Eemnesser (regionale) klederdracht! Enkele

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2013. Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk

Nieuwsbrief mei 2013. Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk In de kastelenbuurt van Heemskerk werd in november 2012 vanwege de sloop en nieuwbouwplannen een proefsleuvenonderzoek verricht. Dit werd uitgevoerd door het archeologische

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Voorbereidende les bij:

Voorbereidende les bij: Voorbereidende les bij: 1 U heeft een bezoek aan de tentoonstelling 24 uur met Willem in het Nationaal Archief gepland. Wij verheugen ons op uw komst, u bent van harte welkom! Om uw bezoek aan het Nationaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG HKD MAART 2016

JAARVERSLAG HKD MAART 2016 JAARVERSLAG HKD 2015 15 MAART 2016 Verslag van het bestuur Het jaar 2015 stond voor het bestuur in het teken van het gestalte geven van onze vereniging en het uitvoeren van onze doelstelling. Historische

Nadere informatie

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen,

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen, Toespraak Drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in Overijssel, bij het afscheid van de heer Frank Kerckhaert als burgemeester van Hengelo op zaterdag 29 september 2012. Burgemeester

Nadere informatie

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis Rondje Vledder een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis 10 11 1 8 9 2 4 5 6 7 3 Het plattegrondje geeft een beeld van Vledder tussen ca. 1930 en 1940. De nummers langs de

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop FD: Economie & Politiek door Siem Eikelenboom 28 augustus 2015 'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop Karel Appel, 'Bloem met blauwe ogen' (1977) 'Als je de ontvangsthal van Van Rietschoten

Nadere informatie

Museum & Buurtkamer. Nieuwsbrief Jaargang 1 Nummer 5. Bezoek burgemeester Den Oudsten aan De Vleeschhouwerij

Museum & Buurtkamer. Nieuwsbrief Jaargang 1 Nummer 5. Bezoek burgemeester Den Oudsten aan De Vleeschhouwerij Museum & Buurtkamer De Vleeschhouwerij Velve - Lindenhof Nieuwsbrief Jaargang 1 Nummer 5 Lage Bothofstraat 334, 7533 AV Enschede www.devleeschhouwerij.nl Bezoek burgemeester Den Oudsten aan De Vleeschhouwerij

Nadere informatie

Dames en heren, Geachte burgemeester Heidema, Geachte familie Ebenau en medewerkers van PHB Deventer, Geachte heer Jansen,

Dames en heren, Geachte burgemeester Heidema, Geachte familie Ebenau en medewerkers van PHB Deventer, Geachte heer Jansen, Toespraak bij de uitreiking van het predicaat Hofleverancier aan PHB Deventer door Commissaris van de Koning, drs. Ank Bijleveld-Schouten op dinsdag 17 november 2015 te Deventer (in het Geert Groote huis).

Nadere informatie

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Nijjoarsveziede 2013 Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. Henk Scholte en zien muzikoale pazzipant Bert Ridderbos En Thomasvaer

Nadere informatie

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Dames en heren, Mede namens het bestuur van de gemeente Goeree- Overflakkee heet ik alle inwoners, ondernemers, bezoekers,relaties, raadsleden, collegeleden en

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Daar mogen jullie niet naar kijken!

Daar mogen jullie niet naar kijken! Daar mogen jullie niet naar kijken! Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Werken aan scheikunde

Werken aan scheikunde Werken aan scheikunde 24 memoires van hen die de Nederlandse Chemie deze eeuw groot hebben gemaakt Uitgegeven door Delftse Universitaire Pers in 1993. (Copyright 1993 by Delft University Pers). Met toestemming

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 Geplaatst in de Heise Krant van april 2012, gewijzigd 08-04-2015 Slechts weinig mensen weten dat in het pand waar nu rechts Henk Schepens en Marlène van Esch wonen, Pastoor

Nadere informatie

Goes toen Goes nu. 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag

Goes toen Goes nu. 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag Goes toen Goes nu 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag Colofon Het thema van Open Monumentendag 2009 is Op de kaart De Werkgroep Open Monumentendag heeft dit jaar gekozen voor

Nadere informatie

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Henk Eweg Een Bijzondere Stadshoek Velen van ons zullen zich wel eens afgevraagd hebben wat voor een huis is dat, daar op de hoek van

Nadere informatie

1 Ontstaan en doelstelling

1 Ontstaan en doelstelling BELEIDSPLAN 2012-2016 1 1 Ontstaan en doelstelling De Historische Vereniging Barendrecht is opgericht op 13 december 1976 met als doel: het wekken van belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

De Ronde Venen, januari 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Ronde Venen, januari 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier. Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

De laatste wens van Maarten Ouwehand

De laatste wens van Maarten Ouwehand De laatste wens van Maarten Ouwehand Een verhalend ontwerp voor CKV waarin leerlingen op school een museum ontwerpen, inrichten en openen. Gemaakt voor en door: Andreas College Katwijk en Bureau voor Educatief

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

Gezelligheid op Vriezenhuis

Gezelligheid op Vriezenhuis Gezelligheid op Vriezenhuis In het natuurrijke Winterswijk Woold wonen Ineke Esselink-Prakke (70) en haar man Jan Esselink (84) op Landgoed Vriezenhuis. De voorname villa is ingericht voor logies en in

Nadere informatie

Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom.

Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom. Samenvatting toespraak 29 oktober 2015 Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom. Een speciaal woord

Nadere informatie

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg.

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg. De Bergerhof Renkum Verantwoording: Deze fotocollage van het gebied De Bergerhof heeft niet de pretentie een volledig historisch overzicht te geven van de ontwikkelingen van dit gebied. Het doel van dit

Nadere informatie

Arnhem Bakenbergseweg

Arnhem Bakenbergseweg Arnhem Bakenbergseweg Landgoed Laag Erf Realisatie van LANDGOEDBEBOUWING Drie wooneenheden die opgaan in de natuur Elke wooneenheid heeft een ruime, zelfstandige kavel Zelfstandige binnenplaats voor optimale

Nadere informatie

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN. De boerderij met bedrijfsgebouwen en landbouwgronden gelegen aan de Diepenheimseweg 33, te Haaksbergen.

TE KOOP AANGEBODEN. De boerderij met bedrijfsgebouwen en landbouwgronden gelegen aan de Diepenheimseweg 33, te Haaksbergen. TE KOOP AANGEBODEN De boerderij met bedrijfsgebouwen en landbouwgronden gelegen aan de Diepenheimseweg 33, te Haaksbergen. VERKOOPBROCHURE Ter Heegde Makelaars en adviseurs o.z. te Beckum te koop aan:

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

Een kunstboek vol feiten en façades...

Een kunstboek vol feiten en façades... Een kunstboek vol feiten en façades... Foto s en tekst: Jan Smets Waarschijnlijk wordt dit het mooiste boek dat de laatste jaren over onze stad verschenen is. Er is dan ook keihard, enthousiast, met veel

Nadere informatie

Het huis had een houten skelet, daartussen fistelstek besmeerd met leem.

Het huis had een houten skelet, daartussen fistelstek besmeerd met leem. Alle huizen zonder steen. In de Middeleeuwen is het dorp Boxtel ontstaan. Het dorp was klein. Rond 1100 lag er een motteheuvel met daarnaast een paar voorraadschuren. Beiden werden door water omsloten.

Nadere informatie

Vereniging Oud-Scherpenzeel neemt nieuw documentatiecentrum in gebruik. Opening en Open Huis tijdens Monumentendag.

Vereniging Oud-Scherpenzeel neemt nieuw documentatiecentrum in gebruik. Opening en Open Huis tijdens Monumentendag. Vereniging Oud-Scherpenzeel neemt nieuw documentatiecentrum in gebruik. Opening en Open Huis tijdens Monumentendag. Het Koetshuis, het nieuwe onderkomen van Ver.Oud-Scherpenzeel. Regelmatig publiceert

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO No furniture so charming as books, verkondigde de Engelse schrijver Sydney Smith twee eeuwen geleden. Boeken hebben we in de Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

De Winkel van Keizer

De Winkel van Keizer De Winkel van Keizer Waar zijn zij gebleven, de wat kleinere middenstandszaken in de dorpen? Ook Vledder kende in het verleden een grote verscheidenheid aan winkels, slagerijen, bakkers, kruideniers e.d.

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Gemeente Krimpenerwaard Hoorzitting Integrale handhaving Beijerscheweg

Gemeente Krimpenerwaard Hoorzitting Integrale handhaving Beijerscheweg Gemeente Krimpenerwaard Hoorzitting Integrale handhaving Beijerscheweg 82 2014 2015 2016 Stolwijk, 10 maart 2016. Burgemeester en wethouders van de Gemeente Krimpenerwaard, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk.

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 28 juni 2016

Nieuwsbrief 28 juni 2016 Nieuwsbrief 28 juni 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), De afgelopen twee weken hebben we op school het verlies van Wim van der Struik met elkaar gedeeld. Op een ingetogen en fijne manier hebben we in

Nadere informatie

60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop. Nieuwsbrief

60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop. Nieuwsbrief 60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop Nieuwsbrief Feestweekend: zaterdag 2 & zondag 3 september 2017 Derde Nieuwsbrief 60-jarig jubileum buurtvereniging Catsop Voorwoord van de voorzitter Beste buurtleden

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

De punt op de i van de restauratie

De punt op de i van de restauratie Gerlof van der Veen De punt op de i van de restauratie Op zoek naar historische eenheid in hedendaagse verscheidenheid Aan de markten in Zutphen vormen de afzonderlijke gevels met elkaar een beschermd

Nadere informatie

De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs

De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs Inhoudsopgave Inleidend De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs Collecties online via de Cultuurwijzer Jaarverslag EAD studiemiddag den website Aanmelden DEN-brief Wilt u automatisch op de hoogte

Nadere informatie

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Inhoud Inleiding... 1 Indeling van bevolkingsregisters... 2 Registers die zijn ingedeeld op huis, wijk en straat... 2 Registers met een alfabetische indeling... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 1 BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 De boerderij dateert waarschijnlijk uit 1868. Sinds 1926 is er een bakkerij in gevestigd. Hier beoefenen drie generaties Vriend het bakkers vak. Na 1986 wordt

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

Herinneringen aan 'De Nest' Arie Pieters

Herinneringen aan 'De Nest' Arie Pieters Herinneringen aan 'De Nest' Arie Pieters 1 2 Herinneringen aan 'De Nest' De 's-gravendeelse wijk 'De Nest' in vroeger tijden Arie Pieters 3 Schrijver: Arie A. Pieters Omslagontwerp: Arie A. Pieters Foto's:

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen Voor Fritz - 1 - - 2 - Over de Maas Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen Harrie Bloemen - 3 - - 4 - Harrie bij de resten van een ontplofte nevelwerper raket, lente 1946 in de achtertuin -

Nadere informatie

Activiteiten. - Lezing Graafs Veer

Activiteiten. - Lezing Graafs Veer Jaarverslag 2015 De Stichting Vrienden van het Graafs Museum is in 2013 opgericht met als doel het ondersteunen van de Stichting Graeft Voort (Graafs Museum en Graafs Kazemattenmuseum) in de meest ruime

Nadere informatie

JAARBOEK DIRK VAN ECK 2013. Portret van Dirk van Eck achter zijn bureau in huize Pomona (Leiden januari 1930) [foto: W. Bleuzé].

JAARBOEK DIRK VAN ECK 2013. Portret van Dirk van Eck achter zijn bureau in huize Pomona (Leiden januari 1930) [foto: W. Bleuzé]. 18 Portret van Dirk van Eck achter zijn bureau in huize Pomona (Leiden januari 1930) [foto: W. Bleuzé]. De Dirk van Eck-Stichting (1987-2012) EEN KWART EEUW GESCHIEDENIS IN BEELD IN dit laatste jaarboek

Nadere informatie

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis. Kijkwijzer HAVO / VWO Joep Nicolas 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015 Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.nl Welkom in het Cuypershuis Het museumgebouw is een uniek complex

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is rcheobode Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is archeoloog. Hij hoort bij de groep archeologen die nu aan het opgraven is in Oosterhout in het gebied Vrachelen. Daar wordt over een jaar

Nadere informatie

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs Dinsdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl e-mail: directie@obsduizendpoot.nll Woensdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl E-mail: directie@obsduizendpoot.nl Woensdag 27 mei 2015 Internet:

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Beste Donateurs, Op zaterdag 10 september zullen in het kader van open monumentendag open huis houden tussen 10:00 17:00. Foto met dank aan Dhr Mars

Beste Donateurs, Op zaterdag 10 september zullen in het kader van open monumentendag open huis houden tussen 10:00 17:00. Foto met dank aan Dhr Mars Beste Donateurs, Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting Historie Stedum. Nog steeds worden we verrast door alle leuke en interessante zaken die ons worden aangeboden. Nu we ons gebouw prachtig

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander verwerkingsopdrachten Willem-Alexander Van kind tot koning Vragen bij Stamboom van het Koninklijk huis (bladzijde 6 en 7) 1 Als je goed kijkt, zie een schild met het wapen van Nederland. Op het schild

Nadere informatie

Frans Peetermans. Café in, café uit. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik

Frans Peetermans. Café in, café uit. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Frans Peetermans Café in, café uit Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Café in, café uit De Gooikse en Strijlandse cafés rond 1920 tot vandaag Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

HISTORISCHE WERKGROEP ZWAMMERDAM

HISTORISCHE WERKGROEP ZWAMMERDAM HISTORISCHE WERKGROEP ZWAMMERDAM Secretariaat: Historische Werkgroep Zwammerdam Grutto 55 2411LR Bodegraven Telefoon : 0172-612280 E-mail : HistorischeWerkgroepZwammerdam@gmail.com Bank : NL91ABNA0538428171

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

Van Kantongerecht naar Marktgebouw

Van Kantongerecht naar Marktgebouw Van Kantongerecht naar Marktgebouw OMMEN - Nog even en dan wordt het nieuwe Marktgebouw in Ommen geopend. Een restaurant (Het Gerecht), een bank (Rabobank) en een warenhuis (Action) worden de nieuwe bewoners

Nadere informatie

Terugblik op De Molen s Banket.

Terugblik op De Molen s Banket. Terugblik op De Molen s Banket. Zoals speculaas hoort bij Sinterklaas, zo hoort De Molen s Banket bij Scherpenzeel. Al bijna 80 jaar produceert deze onderneming in Scherpenzeel allerlei soorten koeken

Nadere informatie

De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudendheid

De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudendheid Verzamelaars van oude ansichten (2) Jan Verboom De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudendheid en oog voor detail met een onverzadigbare liefde voor zijn of haar onderwerp.

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 GAGELLOOP 2012 4 MEDEDELINGEN UITNODIGING 5 VERJAARDAGEN 6 PAASMIDDAG 7 SPEELTUIN 8 ADRESSEN AGENDA MEI 2012 nr. 359 COLOFON

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Ons huis moest binnen heel licht worden

Ons huis moest binnen heel licht worden binnenkijken 237 Vlaamse stijl Vijfentwintig jaar geleden verliet Ria den Hertog haar geboorteland België voor Nederland. Samen met haar echtgenoot Arjan woont ze nu in een oude boerderij in de Achterhoek.

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie