Oktober Huisstijl manual

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oktober 2012. Huisstijl manual"

Transcriptie

1 Oktober 2012 Huisstijl manual

2 ACHTERGRONDINFORMATIE De Verkeersonderneming heeft als doel de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven te verbeteren. Dat is nodig omdat tussen 2011 en 2015 grootschalige werkzaamheden plaatsvinden om de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein te verbreden. In dezelfde jaren staan er grote bouwprojecten op stapel op de 1e en 2e Maasvlakte. De Verkeersonderneming wil samen met alle gebruikers van de A15 de haven bereikbaar houden. Met slimme maatregelen wil De Verkeersonderneming de ruimte op de weg optimaal benutten (verkeersmanagement). Daarnaast reikt De Verkeersonderneming weggebruikers alternatieven aan om anders dan met de auto, buiten de spits, of niet te reizen (mobiliteitsmanagement). De Verkeersonderneming werkt aan verschillende projecten, die allemaal een bijdrage leveren aan het uiteindelijke doel: Reductie van het aantal auto s op de A15 met 20% in de spits. Een betrouwbare reistijd, zodat weggebruikers in 95% van de gevallen in 38 minuten kunnen rijden van Maasvlakte naar Vaanplein. De Verkeersonderneming wil bekend staan als een slagvaardige club die weet wat hij wil en resultaten boekt. De Verkeersonderneming denkt mee, discussieert met en doet samen. Om zijn zelfstandigheid en slagvaardigheid concreet vorm te geven, profileert De Verkeersonderneming zich met een eigen huisstijl. De huisstijl zet de kernboodschap van De Verkeersonderneming kracht bij. De Verkeersonderneming is 9 juli 2008 opgericht door het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de gemeente en stadsregio Rotterdam.

3 INLEIDING Deze huisstijl manual bevat richtlijnen voor het gebruik van logo, kleuren, typografie en globale aanwijzingen met betrekking tot communicatie. Aangezien er nog geen verdere toepassingen zijn ontwikkeld dan de basis huisstijl en enkele leaflets, zijn alleen de beginselen vastgelegd. 3

4 INHOUD Het logo 5 Logo plaatsing 6 Kleurgebruik 7 Iconenset 8 Communicatie en beeld 9 Typografie 10 Voorbeelden 12 Contact 13 4

5 LOGO Het logo van De Verkeersonderneming verbeeldt een mens in beweging. Het hoofd (de zilveren bal) is De Verkeersonderneming; in de ledematen zijn diverse vervoermodaliteiten uitgebeeld, die allemaal leiden naar het doel: de haven. Het mensje zit vast aan vier touwtjes. Die staan voor verbinding met de organisaties die De Verkeersonderneming hebben opgericht: het Havenbedrijf, de gemeente en stadsregio Rotterdam en Rijkswaterstaat. Het logo benadrukt het samenspel van De Verkeersonderneming met de gebruikers van de A15, die zich op wat voor wijze dan ook voortbewegen over de A15. Het is uitdrukkelijk niet zo dat elk van de kleuren staat voor een specifieke vervoerssoort: de kleuren blauw, paars en rood staan weliswaar vast in dit logo, maar kunnen in communicatie uitingen vrijelijk door elkaar gebruikt worden zonder een voorkeur voor een specifieke kleur. Slechts wanneer er geen mogelijkheid is voor kleur wordt de zwartwit versie gebruikt, bijvoorbeeld in een krantenadvertentie. Er is geen diapositieve versie, het logo dient op een witte of lichte achtergrond gebruikt te worden. 5

6 1 LOGO PLAATSING A 1. Het logo wordt bij voorkeur rechtsboven geplaatst. Het logo wordt altijd compleet gebruikt zoals afgebeeld: dus vignet inclusief woordbeeld en payoff. B B De lengte van de touwtjes is vrij. Aan zowel boven- als onderkant is er een minimale afstand (A) ter grootte van een cirkel. A De minimale afstand (B) is zowel links als rechts twee cirkels breed. 2. De tweede voorkeur voor plaatsing is ergens onder, zodat het logo ergens aan hangt Slechts wanneer er geen andere mogelijkheid is, wordt het logo los geplaatst. Om te voorkomen dat de touwtjes afgekapt worden moet er een lijntje worden geplaatst in dezelfde lijndikte als de touwtjes. De minimale breedte (met inachtneming van de minimale ruimte rondom) waarop het logo mag worden gebruikt is 40 mm, zie hieronder. Het logo wordt altijd op een witte of licht gekleurde ondergrond geplaatst, zodanig dat de touwtjes zichtbaar blijven. Er is geen diapositieve versie. Mocht de ondergrond te donker zijn moet het logo in een wit vlak worden geplaatst, met inachtneming van de minimale afstandsmaten. Minimale breedte 40 mm 6

7 CMYK KLEURGEBRUIK Het logo wordt bij voorkeur in CMYK gebruikt. Pas als er geen andere mogelijkheid is wordt de PMS versie gebruikt. PMS RGB De CMYK kleuren zijn zo goed mogelijk benaderd in PMS. Dit is echter een ander kleursysteem dan CMYK waardoor er onderling kleurverschillen zijn. De kleuren hiernaast zijn allemaal opgebouwd uit CMYK en tonen dus wel identiek. Het kleurverloop kan vrij gebruikt worden in de vorm van een afsluitend balkje of balk met of zonder ronde hoeken, al of niet aangesneden. Zie de voorbeelden op pagina 12 voor mogelijke toepassingen WEB #00AFD7 #E2001A #7A4A94 58% 46% 24% VERLOOP 0% 30% 70% 100% 7

8 ICONENSET Het is mogelijk, maar niet verplicht, om communicatie uitingen te voorzien van iconen. Deze staan voor de verschillende modaliteiten in het verkeer. De set is zowel beschikbaar in een vector versie (Adobe Illustrator CS3) als in een pixelformaat: tiff. De set hiernaast is kleiner afgebeeld dan de grootte waarin ze zijn opgeslagen. 8

9 COMMUNICATIE EN BEELD Openbaar vervoer als aantrekkelijk alternatief Er wordt hard gewerkt aan een betere ontsluiting van de Rotterdamse haven via het openbaar vervoer. Zo rijdt er vanaf 13 december 2009 een bus richting Maasvlakte. Naast openbaar vervoer over de weg wilen we samen met u als werkgever alternatieven over het water organiseren. Flexibel werken, slim werken Houd uw medewerkers uit de file op de A15: laat ze telewerken of gebruikmaken van kantoorruimte in één van de goed bereikbare flexkantoren in de omgeving van de Rotterdamse haven. Vooral voor kantoorpersoneel is telewerken een uitkomst. De communicatie van de Verkeersonderneming kenmerkt zich door korte, krachtige boodschappen. Een hulpmiddel om tekst en beeld te integreren is het gebruik van gekleurde cirkels, voorzien van een dikke witte outline. Op deze manier wordt er ruimte bespaard en is de boodschap toch goed en overtuigend leesbaar. Er wordt altijd gestreefd naar contrast in typografie, dus een vette kopregel tegenover een magere tekst. slimbereikbaar.nl slimbereikbaar.nl Als extra kleurelement is in dit geval gekozen voor een aflsuitend balkje met kleurverloop. Hiermee wordt een basis gecreëerd en is er en mooie witruimte ontstaan tussen visual en balkje. Het is overigens niet de bedoeling hier al te stringente voorschriften voor te geven, zie het als inspiratie cq. voorbeelden. Wat gaat er precies gebeuren op de A15 in de Rotterdamse haven? De Verkeersonderneming heeft evt. beeld beschikbaar, informeer hier naar. De beeldbehandeling is bij voorkeur dynamisch: in nevenstaande voorbeelden is het beeld geroteerd waardoor er een spannender er dynamischer beeld ontstaat, al zal dat van geval tot geval te worden bekeken. Om de haven ook in de toekomst bereikbaar te houden start in 2010 de verbreding van de A15. Gelijktijdig vinden grote bouw- en onderhoudswerkzaamheden plaats in de haven. Daardoor neemt de wegcapaciteit tijdelijk af, terwijl de verkeersdrukte toeneemt. Door nu gezamenlijk maatregelen te treffen, voorkomen we dat de bedrijven in de haven en omliggende gemeenten onbereikbaar worden. De cirkels zijn als set te downloaden, zie hiervoor de contact pagina. slimbereikbaar.nl 9

10 1 KANTOORGEBRUIK TYPOGRAFIE Er worden in de communicatie van de Verkeersonder- Calibri Calibri italic Calibri bold Calibri bold italic neming twee lettertypes gebruikt: de Calibri en de Klavika. De Calibri wordt uitsluitend gebruikt in de kantoormomgeving, bijvoorbeeld voor correspondentie, Powerpoint e.d. De Klavika is een moderne goed leesbare, krachtige letter en wordt gebruikt voor de externe communicatie in advertenties, folders, posters enz. 2 Klavika light Klavika light italic Klavika regular Klavika regular italic Klavika medium Klavika medium italic Klavika bold Klavika bold italic EXTERNE COMMUNICATIE 10

11 Joining me to talk more about these developments new details emerge Recently launched a sustained distortion to convince first this old news She joins us from the phone in her compound Reliable Office outside the county courthouse awaiting further word Developing Information For the second time in as many days authorities point to In Studio 3a Klavika light Klavika light italic TYPOGRAFIE Klavika regular Klavika regular italic Klavika medium Klavika medium italic fantastic, we should overemphasize this story LINKED TO EVIDENCE Weekend storms have left many residents without power Klavika bold Klavika bold italic 11

12 VOORBEELDEN T verkeersonderneming.nl Hiernaast zijn een aantal huisstijl items afgebeeld: Briefpapier, voorzijde presentatiemap, visitekaartje voor/achter en de binnenkant van de presentatiemap. Shell Pernis T.a.v. dhr. drs. J.H.M. Weterings Postbus KK Hoogvliet Contactpersoon Telefoon Ons kenmerk Marian van den Akker Uw kenmerk - Onderwerp Bijlagen Nieuwe huisstijl Map + folders Geachte heer Weterings, Hierbij bevestig ik de afpraak m.b.t. oratori agnascor perspicax sabure, iam catihe dras insrectat adlau dabilis agricolae. Zothecas infeliciter imputat rures, quam quam cathed rteras suf fragarit optimus gul osus matri monii, quod trem ulus appa ratus bellis con ubium santet parrtesi monewia concubine, iam lascivius ora dsdtori sene sc osus materet Pompeii, uterse usdayujd. Rure adqu ireret zothe cas vix sae tosus matrim onii libere agna scor apparatus bellis. Semdsag ascper parsimonia oratori agnas liciter imputat rures, quam quam cor rures. Caesar amputat Frappantus, iam plane uti litas quadrupei suffragarit bel lus catlli, et gur losus qiuadru pei optimus verecunde insec tat caesar, semper fiducia suis frapparnter iocari arteregre saetosus chiro graphi, quamquam agricola spinosus conubium santet Frap pantus, iam oratorium Saburre cor ruqimp eret perspicax umbdrwraculi. Adfa bilis rures vocificat utilitas syrtes, ut osrrtes ifragi pessimus. Het is geen compleet overzicht: de huisstijl verkeert nog in het beginstadium. Zodra er meer items beschikbaar zijn worden ze hier toegevoegd. Gebouw De Maas Boompjes XD Rotterdam Fragilis saburre frap panter conu bium santet quia gna scnqu ennalis fiducia suis, qudsod msatri monki adquireret syrtes, et con cubine agnbeeascor parsi monia fiduh dscia suis, utcun que concubine adquir neglegenter fermentet quadur etupei, ut umbraculi frugaliter. Met vriendelijke groet, M. van den Akker Communicatieadviseur De Verkeersonderneming Gebouw De Maas Boompjes XD Rotterdam T verkeersonderneming.nl Samen houden we de haven bereikbaar Drs. Marian van den Akker Communicatieadviseur T M Boompjes XD Rotterdam De Verkeersonderneming Voor een bereikbare haven De Verkeersonderneming heeft als doel de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven te verbeteren. Dat is nodig omdat tussen 2011 en 2015 grootschalige werkzaamheden plaatsvinden om de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein te verbreden. In dezelfde jaren staan er grote bouwprojecten op stapel op de 1e en 2e Maasvlakte. De Verkeersonderneming wil samen met alle gebruikers van de A15 de haven bereikbaar houden. Met slimme maatregelen wil De Verkeersonderneming de ruimte op de weg optimaal benutten. Daarnaast reikt De Verkeersonderneming weggebruikers alternatieven aan om anders dan met de auto, buiten de spits, of niet te reizen. De Verkeersonderneming is 9 juli 2008 opgericht door het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de gemeente en stadsregio Rotterdam. Lutske Lindeman Projectleider M Gebouw De Maas Boompjes XD Rotterdam T

13 CONTACT De Verkeersonderneming Gebouw De Maas Boompjes XD Rotterdam T verkeersonderneming.nl slimbereikbaar.nl Contactpersonen Marian van den Akker Communicatieadviseur Lutske Lindeman Senior adviseur mobiliteitsmanagement Huisstijl downloads 13

Quick Scan. Video. Vindt hier pdf met resultaten. Bel mij (nu) terug! niet. Wat is uw situatie?

Quick Scan. Video. Vindt hier pdf met resultaten. Bel mij (nu) terug! niet. Wat is uw situatie? niet Quick Scan Wat is uw situatie? variabele 1 variabele 2 variabele 3 variabele 4 variabele 5 Vindt hier pdf met resultaten Video Bel mij (nu) terug! wel LOGO kinderwens en carrière? kijk hier blijven

Nadere informatie

Uitvoeringsorganisaties 2.0

Uitvoeringsorganisaties 2.0 Public the way we see it Uitvoeringsorganisaties 2.0 Wendbaarheid is de norm, excellente uitvoering blijft het uitgangspunt. in collaboration with Insert partner logo Inhoud Managementsamenvatting 3 1

Nadere informatie

De stijl van De Brabantse Kempen

De stijl van De Brabantse Kempen De stijl van De Brabantse Kempen De stijl van De Brabantse Kempen 1 2 De stijl van De Brabantse Kempen Inhoudsopgave Inleiding 4 Het woordmerk 5 Het logo Omschrijving Verhoudingen Ruimte rondom het logo

Nadere informatie

eyeon huisstijlmanual versie 1.0

eyeon huisstijlmanual versie 1.0 eyeon huisstijlmanual versie 1.0 1 2 eyeon huisstijlmanual versie 1.0 inleiding Deze manual geeft een zo breed mogelijke weergave van de nieuwe huisstijl die voor EyeOn is ontwikkeld. Deze manual gaat

Nadere informatie

BRAND TOOLKIT. UNICEF Nederland Februari 2011

BRAND TOOLKIT. UNICEF Nederland Februari 2011 BRAND TOOLKIT UNICEF Nederland Februari 2011 2 BRAND TOOLKIT UNICEF Nederland DAADKRACHTIG OPTIMISME In onze (merk)communicatie staat daadkrachtig optimisme centraal. Wij geloven dat een betere wereld

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement, een kwestie van Prikkelen en Ontwikkelen

Mobiliteitsmanagement, een kwestie van Prikkelen en Ontwikkelen (Bijdragenr. 30) Mobiliteitsmanagement, een kwestie van Prikkelen en Ontwikkelen Robert Boshouwers Auteur is als zelfstandig adviseur werkzaam voor De Verkeersonderneming Hans Stevens Auteur is werkzaam

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

HUISSTIJL ONTWERP EN REALISATIE VAN VOORLICHTINGS, PROMOTIE- EN/OF PR-MATERIAAL OPLEIDING: EVENEMENTENORGANISATIE

HUISSTIJL ONTWERP EN REALISATIE VAN VOORLICHTINGS, PROMOTIE- EN/OF PR-MATERIAAL OPLEIDING: EVENEMENTENORGANISATIE HUISSTIJL ONTWERP EN REALISATIE VAN VOORLICHTINGS, PROMOTIE- EN/OF PR-MATERIAAL OPLEIDING: EVENEMENTENORGANISATIE DIGITALE VORMGEVING PERIODE 1, 2013-2014 FONS GOOSEN MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE

Nadere informatie

Huisstijlhandboek 2012. Hamilton Bright

Huisstijlhandboek 2012. Hamilton Bright Huisstijlhandboek 2012 Hamilton Bright Huisstijlhandboek Hamilton Bright Inhoud Belang van de huisstijl... 3 Algemeen... 4 1. Logo... 5 2. Kleuren... 9 3. Woordmerk... 10 4. Beeldmerk... 11 5. Pay-off...

Nadere informatie

FEBRUARI 2013. Handleiding digitale aanlevering

FEBRUARI 2013. Handleiding digitale aanlevering FEBRUARI 2013 Handleiding digitale aanlevering VOORWOORD Drukkerscollectief De Wrikker is van oudsher (1975) de drukkerij voor kleine blaadjes, magazines, nieuwsbrieven, buurtkranten en plooifolders uit

Nadere informatie

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient!

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! WEGENS SUCCES VERLENGD! spitsscoren.nl Telefoon 0900 754 66 37 info@spitsscoren.nl SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

WEBSITES MAKEN MET GOOGLE SITES HANDLEIDING GEBOL

WEBSITES MAKEN MET GOOGLE SITES HANDLEIDING GEBOL WEBSITES MAKEN MET GOOGLE SITES HANDLEIDING GEBOL Inleiding Deze handleiding is gemaakt om te illustreren hoe je een website kunt bouwen met Google Sites. Met deze eenvoudige, maar uitgebreide handleiding

Nadere informatie

Huisstijlhandboek Internet en intranet. Versie 4.2 Datum Juli 2011

Huisstijlhandboek Internet en intranet. Versie 4.2 Datum Juli 2011 Huisstijlhandboek Internet en intranet Versie 4.2 Datum Juli 2011 2 van 97 Colofon Versienummer 4.2 Datum juli 2011 Locatie http://www.rijkshuisstijl.nl Ontwerp Studio Dumbar Auteur Project 1 Logo Historie

Nadere informatie

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 Handleiding ILIAS Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 G. Smits 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inloggen... 5 De pagina editor... 8 Paragraaf invoegen... 9 Media invoegen... 12 Voer vraag

Nadere informatie

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen PROFIEL HANDLEIDING Inhoudsopgave Wat is LinkedIn?.. 3 Vormen van profielen op LinkedIn.. 3 Waarom LinkedIn?.. 4 Aan de slag (Enkele handvatten).. 4 Aanmelden en inloggen.. 5 Instellingen.. 6 Taal.. 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Ten geleide 9 1 Inleiding 11 2 De risicoanalyse 25 3 Uitvoeren van de risicoanalyse 65 4 Risicomanagement 77 5 Uitvoeren van risicomanagement 85 6 Implementatie van risicomanagement

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN DE ROTS

COMMUNICATIEPLAN DE ROTS COMMUNICATIEPLAN DE ROTS STUDIOMAKE 2013 1 2 Inhoudsopgave 5 Inleiding 6 Analyse & Communicatiedoel 7 Communicatiestrategie & Boodschap en motto 8 Middelen & Doelgroepen-middelenmatrix 9 Planning 10 Organisatie

Nadere informatie

o Eindhoven ^95.4 , e g i 91.9 tegiobteda r M ieriotildurg FM95.8 legiodenbosch

o Eindhoven ^95.4 , e g i 91.9 tegiobteda r M ieriotildurg FM95.8 legiodenbosch , e g i o Eindhoven ^95.4 tegiobteda r M 91.9 6 ieriotildurg FM95.8 legiodenbosch TELEFOONNUMMERS CARPOOLPARTNERS: DEELNEMER 1 DEELNEMER 3 naam naam...- tel. prive tel. werk tel. prive tel. werk DEELNEMER

Nadere informatie

Doorontwikkeling huisstijl de Bibliotheek ten behoeve van jeugd en jongeren versie 1.0, oktober 2011

Doorontwikkeling huisstijl de Bibliotheek ten behoeve van jeugd en jongeren versie 1.0, oktober 2011 Doorontwikkeling huisstijl de Bibliotheek ten behoeve van jeugd en jongeren versie 1.0, oktober 2011 0.0 Huisstijlhandboek 0.1 Inleiding 0.2 Inhoudsopgave Inleiding Dit is een bijlage bij het huisstijlhandboek

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

screenpost Wat is screenpost

screenpost Wat is screenpost screenpost on-line nieuwsbrief generator professionele opmaak van uw email-nieuwsbrieven kostenbesparend en eenvoudig te bewerken eenvoudig verzendlijst beheer archief en documenten beheer Wat is screenpost

Nadere informatie

Marketing & Communicatie MIK

Marketing & Communicatie MIK Marketing & Communicatie MIK richtlijn en veelgestelde vragen voor MIK medewerkers Website 1. Ik wil iets aanleveren voor op de website of zie een fout. a. Betreft het een cursus? Het hele cursusgedeelte

Nadere informatie

Plan van Aanpak. voor je website en/of huisstijl

Plan van Aanpak. voor je website en/of huisstijl Plan van Aanpak voor je website en/of huisstijl Uitgave maart 2015 Je hebt mijn hulp ingeroepen voor het bouwen van een website en/of het ontwerpen van een huisstijl. Hier vind je informatie over dat proces.

Nadere informatie

Producties derden mede mogelijk gemaakt door Jheronimus Bosch 500

Producties derden mede mogelijk gemaakt door Jheronimus Bosch 500 Toolkit Producties derden mede mogelijk gemaakt door Jheronimus Bosch 500 1 Welkom Samen aandacht vestigen op Jheronimus Bosch Precies 500 jaar na zijn overlijden viert s-hertogenbosch in 2016 de thuiskomst

Nadere informatie

Handleiding Silhouette

Handleiding Silhouette Handleiding Silhouette Alle informatie over de originele Silhouette en Silhouette SD en de bijbehorende software Berthine Navest Inhoud Inhoud... 2 Inleiding tot de Silhouette (SD)... 3 Installatie van

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces - White paper Optimaliseren Verkoopproces Veel kansen blijven liggen als gevolg van een gebrek aan focus en structuur Inleiding In deze white paper laten we zien waarom een goed functionerend verkoopproces

Nadere informatie