SureTest kabelzoekers Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SureTest kabelzoekers Handleiding"

Transcriptie

1 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 1 SureTest kabelzoekers Handleiding # # # Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...3 Inleiding...4 Bedieningsonderdelen Zender...6 Ontvanger...7 Testkabelset...10 Inductieklem met batterijdoos...11 Werking Een signaal opwekken en opsporen...11 Open en gesloten circuits...12 Retourpad op afstand...13 Toepassingen Het vinden van stroomverbrekers/zekeringen...15 Het volgen van bedrading...17 Het volgen van laagspannings- en datakabels...17 Open verbindingen opsporen...18 Kortsluitpunten opsporen...19 Draadbundels sorteren...20 Het vinden van kabels, leidingen, of metalen buizen in de grond...21 Gebruik van de inductieklem...22 Vervangen van batterijen en zekeringen...24 Onderhoud...26 Service en reparaties...26 Specificaties Garantiebepalingen...28 Pagina 2

2 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 3 Vooraf doorlezen: Veiligheidsinformatie U dient deze gebruiksaanwijzing te begrijpen en zorgvuldig op te volgen. Gebruik de kabelzoeker alleen op de in deze handleiding beschreven wijze; een andere wijze van gebruik kan de beveiliging van de kabelzoeker nadelig beïnvloeden. GEVAAR Risico van elektrische schok Contact met elektriciteit kan een elektrische schok, ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben. Om elektrische schokken, verwondingen of fatale ongevallen te vermijden altijd deze instructies opvolgen. WAARSCHUWING Om elektrische schokken, verwondingen of fatale ongevallen te vermijden, dient u zich aan de volgende instructies te houden: De kabelzoeker niet gebruiken als deze beschadigd is. Controleer de kabelzoeker op zichtbare uitwendige beschadigingen en controleer of de achterzijde van de behuizing stevig op zijn plaats zit. Controleer de kabels en vervang deze indien de isolatie beschadigd is, het metaal blootligt of de polen barsten vertonen. Nooit gebruiken op circuits of systemen met een spanning hoger dan 600V wisselstroom/gelijkstroom. Deze kabelzoeker nooit met een afstandsaarde gebruiken op plaatsen waar patiënten worden verpleegd. Door de kabelzoeker opgewekte zwerfstromen kunnen elektrische schokken veroorzaken bij patiënten die gevoelig zijn voor elektriciteit. Altijd het afstandsaardesysteem testen om te controleren of de weerstand tussen aarde en nul lager is dan 100 ohm. Controleer bij elk circuit of de fase-, nul- en aardedraad correct zijn aangesloten. Deze kabelzoeker niet gebruiken als de werking abnormaal is; de beveiliging is dan mogelijk minder betrouwbaar. Niet gebruiken tijdens onweer of bij nat weer. Niet gebruiken in de nabijheid van explosief gas, stof of damp. De kabelzoeker niet blootstellen aan spanningen hoger dan het aangegeven voltage. Niet gebruiken als de batterijen en de achterzijde van de behuizing niet goed op hun plaats zitten. Voordat u de batterijklep verwijdert altijd eerst de testkabels uit het circuit verwijderen. Probeer nooit dit apparaat zelf te repareren; de onderdelen kunnen, met uitzondering van de zekering, niet door de gebruiker worden vervangen. VOORZICHTIG Denk eerst en voor alles aan uw eigen veiligheid: Spanningen boven de 48VAC/VDC kunnen elektrische schokken veroorzaken, voorzichtigheid is daarom geboden. Gebruik passende persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, gezichtmasker, isolerende handschoenen, isolerende schoenen, en/of isolatiematten. Nooit uzelf aarden wanneer u aan een elektrisch circuit werkt. Maak altijd eerst de aarde- of nulaansluiting, en verwijder deze pas als laatste als u kabels met bevestigingsklemmen of een adapterkabel gebruikt. Inleiding De kabelzoekers van SureTest zijn krachtige, veelzijdige en eenvoudig te gebruiken testapparaten voor het opsporen van fouten, in stroomverbrekers en waarmee problemen in niet-zichtbare bedrading in woonhuizen en commerciële/industriële gebouwen kunnen worden opgespoord. Onze kabelzoekers kunnen zowel voor gesloten circuits (onder stroom) als open circuits (stroomvrij) worden gebruikt. Ze zijn geschikt voor het vinden van stroomverbrekers, draadbreuken en kortsluitpunten, en het traceren van kabels in muren en in de grond. Onze kabelzoekers zijn leverbaar in drie uitvoeringen. Elke set bevat eenzelfde zender (TR-958) en testkabelset (TL-958). De 954 set bevat daarnaast een ontvanger (RC-954) met een 7-cijferig afleesscherm in een harde draagkoffer (C-954). De 956 is uitgerust met een ontvanger (RC-958) met een roterend, extra verlicht OLED-display en een wisselstroom/gelijkstroom-indicator, in een harde draagkoffer (C-954). De 958 bevat eveneens de hoogwaardige ontvanger (RC-958), en heeft als extra een inductieklem (IC-958) met een batterijdoos (BP-958), en een grotere harde draagkoffer. # # # Pagina 3 Pagina 4

3 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 5 Belangrijke eigenschappen en opties Eenvoudig traceren met behulp van cijferweergave en variabel geluidssignaal Eenvoudig af te lezen dankzij extra verlicht display Weergave van pieken in staafdiagram, voor het opsporen van veranderingen in signaalsterkte Brengt stroomverbrekers en zekeringen in kaart Wijst draadbreuken en kortsluitpunten aan Traceert kabels in muren en in de grond Kan worden gebruikt op stroomvrije circuits en onder stroom staande circuits van 0-600V wisselstroom/gelijkstroom Stoort aardlekschakelaars of andere gevoelige apparatuur op de lijn niet. Indicator lege batterijen Cat.III-1000VAC veiligheidsklassering Onderdelen van de zender 1. Ingangsaansluitingen Niet-gepolarizeerde, standaard banaanstekker 2. Aan/uit-lampje Wanneer de zender aan staat, brandt het symbool om aan te geven dat er een signaal wordt uitgezonden. 3. Indicator leiding onder spanning De zender controleert voortdurend de spanning via de ingangsterminals. Als er sprake is van een wisselstroom/gelijkstroom hoger dan 30 Volt, dan gaat het symbool branden. De zender geeft bovendien de hoogte van de aanwezige spanning op de kabel door aan de ontvanger. 4. Indicator lege batterijen Wanneer de batterijen tot 10% leeg zijn geraakt, gaat het symbool knipperen. Naarmate de batterijen verder leeg raken, gaat het symbool van knipperen over in continu branden. Als dit gebeurt, zijn de batterijen helemaal leeg en moeten ze worden vervangen. 5. Aan/uit-knop Cat III V Druk op de knop om het apparaat aan te zetten en de zendfunctie in te schakelen. Druk wanneer u het apparaat niet langer gebruikt nogmaals op deze knop om de batterijen te sparen. 6. Werkbereik Werkt op onder stroom staande en stroomvrije circuits van 0 tot 600V wisselstroom/gelijkstroom. 7. Batterijcompartiment Ruimte voor (4) AA batterijen voor maximale zendkracht en levensduur van de batterijen. 8. Veiligheid Geschikt voor gebruik in omgevingen van categorie Cat III VAC en is uitgerust met een hoge-energie, snel werkende zekering voor extra bescherming Pagina 5 Pagina 6

4 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 7 Verdere opmerkingen Het signaal van de zender is niet schadelijk voor gevoelige, elektronische apparatuur welke is aangesloten op het stroomcircuit. Doordat de zender een lage belastingsstroom produceert, kan het signaal van de zender bovenstrooms worden gedetecteerd via het voedingspaneel en de distributietransformator. Wanneer het signaal door de transformator vloeit, neemt de kracht van het signaal omgekeerd evenredig met de transformatieverhouding van de transformator af. Geschikt voor circuits beveiligd met aardlekschakelaar. Onderdelen van de ontvanger 1. Extra verlicht afleesscherm Zie volgende pagina voor meer informatie 2. Resterende levensduur batterijen Met een druk op deze knop kunt u op elk moment bekijken hoeveel procent de resterende levensduur van de batterijen bedraagt. Vervang de batterijen wanneer deze leeg zijn. 3. Audiosignaal Door op deze knop te drukken kunt u het geluid aan/uit zetten. Als u voor On kiest, geeft het apparaat een variabele piep/toon af, die varieert naarmate het signaal sterker of zwakker wordt. 4. Mate van gevoeligheid Met deze knop kan de mate van gevoeligheid worden ingesteld*: Mode RC-954 RC-958 kracht antenne Search High 1 SH Max. gevoeligheid (standaardmode) Search Low 2 SL hoge-gemiddelde 5 gevoeligheid Trace 3 TR gemiddelde-lage 6 gevoeligheid Breaker 4 BR laagste gevoeligheid 7 * Zie Verdere opmerkingen op de volgende pagina voor richtlijnen voor het kiezen van de juiste gevoeligheid 5. Aan / Uitknop Druk op deze knop om het apparaat aan te zetten. Druk nogmaals op deze knop om de batterijen te sparen als u het apparaat niet gebruikt. Pagina 7 6. Batterijcompartiment Ruimte voor (3) AA batterijen. 7. Veiligheid Geschikt bevonden voor gebruik in omgevingen van de categorie Cat III V AC Display RC Helder, 7-cijferig LED-display 2. Indicator voor lege batterijen is uit en gaat branden wanneer de resterende levensduur van de batterijen 10% bedraagt. 3. Cijferindicatie voor signaalsterkte Indicatielampje voor geluidssignaal gaat branden wanneer het geluid is uitgeschakeld. 5. Piekdetector voor plotselinge veranderingen in signaalsterkte. Display RC Extra verlicht OLED-display met rotatie van de numerieke waarde. 2. Ontvangt van de zender de status van de onder stroom staande leiding. 3. Geeft aan of het geluidssignaal aan of uit staat Indicator voor lege batterijen brandt en gaat knipperen wanneer de resterende levensduur van de batterijen 10% bedraagt. 5. Cijferindicatie voor signaalsterkte Geeft de mate van gevoeligheid aan. 7. Piekdetector voor plotselinge veranderingen in signaalsterkte. Pagina

5 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 9 Verdere opmerkingen Het instellen van de mate van gevoeligheid - algemene richtlijnen: Begin met de maximale gevoeligheid (SH/1 mode) totdat de ontvanger het circuit dat u wilt testen gevonden heeft. Als de ontvanger te gevoelig is, verlaagt u met de knop de gevoeligheid, totdat het display van de ontvanger niet meer voortdurend de hoogste waarde 99 blijft aangeven. Gebruik de Search High (SH/1) mode voor het traceren van kabels: (a) binnen gesloten circuits met de 230V AC adapter (in plaats van de 63,5cm kabel en een opstelling met retourpad op afstand), (b) binnen open circuits, (c) ondergronds, (d) en op alle andere plaatsen waar een sterkere signaaldetectie nodig is. Gebruik de Search Low (SL/2) mode om het gevoeligheidsniveau te verlagen als er in de Search High mode sprake is van verzadiging van het signaal (display blijft voortdurend 99 weergeven). Gebruik de Trace (TR/3) mode voor traceren (a) binnen gesloten circuits bij gebruik van de 63,5cm kabel en een retourpad op afstand, (b) en wanneer er in de Search Low mode sprake is van verzadiging van het signaal. Gebruik de Breaker (BR/4) mode voor het (a) in kaart brengen van stroomverbrekers en zekeringen, (b) het onderscheiden van afzonderlijke draden in een bundel, (c) en wanneer er in de Trace mode sprake is van verzadiging van het signaal. Het richten van de ontvanger Hoe sterk het ontvangen signaal op de ontvanger wordt weergegeven, is afhankelijk van hoe de ontvanger ten opzichte van de signaalbron gehouden wordt. Als de ontvanger van de signaalbron af wordt gericht, geeft de ontvanger een lage waarde aan. Als de ontvanger met ronddraaiende bewegingen rond de as van de hoofdontvangstantenne wordt bewogen, varieert het signaal in kracht naarmate de antenne op en vervolgens van het te traceren circuit af wordt gehouden. Draai de ontvanger daarom over de kabel die moet worden getraceerd totdat de hoogste waarde wordt weergegeven. Als tijdens het traceren het signaal zwakker wordt, loopt de kabel mogelijk verder in een andere richting (bijv. de kabel loopt eerst horizontaal en vervolgens verticaal door de muur). Beweeg de ontvanger over de muur om het sterkste signaal terug te vinden. Strijk met de achterzijde van de ontvanger langs de muur of vloer om globaal te bepalen waar het circuit zich bevindt. Bepaal vervolgens met de punt van de ontvanger de exacte locatie. Stalen leidingen verminderen (verzwakken) het uitgezonden signaal van kabels die er doorheen lopen. Aluminium leidingen zorgen voor een aanzienlijke verzwakking van het signaal. In dat geval moet de ontvanger dus worden ingesteld op een hogere gevoeligheid en mogelijk ook dichter bij het circuit gehouden worden om het signaal beter te kunnen opvangen. Testkabelset (TL-958EU) Bij de zender wordt een complete testkabelset geleverd: Stopcontactadapter voor aansluiting op standaard 230V AC stopcontacten (2) Bladpennen voor aansluiting op een afzonderlijk stopcontact met een neutrale geleider op afstand als retourpad (2) Krokodilklemmen voor direct aansluiten op kale draden en aardingspunten (2) 90cm kabeladapters voor gebruik in combinatie met bovengenoemde klemmen en pennen voor aansluiting op kale draden en aardingspunten ,5m kabeladapter voor gebruik in combinatie met bovengenoemde klemmen en pennen voor aansluiting op retourpaden op afstand. Pagina 9 Pagina

6 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 11 Onderdelen - Inductieklem (IC-958) met Batterijdoos (BP-958) 1 1. Openingsafstand van de klem: 25mm 2 2. Krachtige magneet induceert een laagspanningssignaal in een gesloten circuit. 3. De klem is via een 150mm kabel aangesloten op de batterijdoos, die voor 4 de voeding zorgt. 4. Stevige behuizing 5 5. (8) C-cel batterijen. 6. Ingang voor kabel van de klem. 7. Bevestigingspunt voor magnetische draagband Magnetische band (niet afgebeeld) Kan worden bevestigd aan de batterijdoos Magneet kleeft vast aan metalen kasten, panelen, elektriciteitsdozen, etc. Klittenbandstrook voor bevestiging aan niet-magnetische voorwerpen. De werking Deze kabelzoekerset bestaat uit een zender en een ontvanger. De zender genereert een uniek signaal in het circuit dat moet worden getraceerd. Dit unieke signaal wordt door de ontvanger ontvangen als deze in de juiste stand wordt gericht op de kabels of stroomverbrekers die moeten worden getraceerd of gevonden. De ontvanger geeft vervolgens een waarde in cijfers weer en geeft een variabele piep/toon die sterker wordt naarmate het signaal sterker wordt. Bij een open circuit kan er zich geen stroom verplaatsen, zodat het elektromagnetische veld dat ontstaat veel zwakker is. Bij een gesloten circuit zorgt de ingebrachte spanning echter ook voor een verplaatsing van stroom, wat een veel sterker elektromagnetisch veld oplevert. Dit is de optimale methode voor traceren, aangezien dit veel sterkere signaal door de ontvanger op veel grotere afstand van het te traceren circuit kan worden opgevangen. Een aantal voorbeelden van open/gesloten circuits: Stroomverbreker onder stroom Gesloten lus Stroomverbreker onder stroom Sterker Gesloten lus Sterker Gesloten lus Sterker Licht aan (belasting) Stroomverbreker onder stroom Stroomverbreker stroomvrij Gesloten lus Sterker Open lus Zwakker Open lus Zwakker Open lus Zwakker De zender produceert een tijdgemoduleerd signaal van 32 kilohertz, met een vaste amplitude, dat een bepaalde spanning induceert in het circuit dat moet worden getraceerd. Zo wordt rondom het circuit een elektromagnetisch veld opgewekt. Of het circuit open of gesloten is heeft een grote invloed op de kracht van het elektromagnetische veld. Pagina 11 Pagina 12

7 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 13 Retourpad op afstand Elektromagnetische velden draaien tegen de klok in rond de elektriciteitsstroom. Bijvoorbeeld, de stroom loopt weg via een fasegeleider en keert terug via de nulleider. Doordat de stroom zich via de beide geleiders in tegengestelde richting verplaatst, ontstaan er ook twee tegengestelde magnetische velden. Wanneer deze geleiders in tegengestelde richting dicht langs elkaar lopen, zullen de twee magnetische velden elkaar dus opheffen. Dit effect maakt dat het circuit het sterke signaal van de zender minder gemakkelijk kan uitzenden, waardoor het door de ontvanger moeilijker kan worden opgevangen. OPSTELLING ZWAK SIGNAAL SIGNALEN HEFFEN ELKAAR OP FASE NUL FASE OPSTELLING STERK SIGNAAL SIGNALEN HEFFEN ELKAAR NIET OP OPSTELLING STERK SIGNAAL SIGNALEN HEFFEN ELKAAR NIET OP Getest circuit FASE NUL FASE NUL MAGNETISCHE VELDEN HEFFEN ELKAAR OP Waterleiding MAGNETISCHE Om dit effect waarbij twee tegengestelde magnetische velden elkaar opheffen te vermijden, en het uitgezonden signaal te optimaliseren, moet de geleider die moet worden getraceerd worden gescheiden van de retourleiding door gebruik te maken van een retourpad op afstand. De eenvoudigste methode hiervoor is om de 63,5cm testkabel te gebruiken om een aansluiting op een retourpad op afstand te maken, zoals een nul- of aardeleiding van een ander circuit, of een waterleiding. Bij het zoeken van stroomverbrekers is dit probleem niet aan de orde; bij het elektrische paneel zijn de fase- en nuldraad al van elkaar gescheiden en kunt u volstaan met het gebruik van de AC stopcontactadapter. Als u niet zeker bent of het gekozen retourpad op afstand goed gekozen is, dient u een multimeter te gebruiken om de weerstand tussen de nulleider van het circuit en het retourpad op afstand te meten. Bij meer dan 100Ω moet er een ander retourpad worden gekozen. Toepassingen Afzonderlijk circuit Testen voor gebruik Het is verstandig om voorafgaand aan het opsporen van een stroomverbreker of het traceren van een circuit, de ontvanger eerst te testen door deze in de buurt van de aangezette zender of inductieklem te houden. Als de cijfers 99 in het display verschijnen en er een krachtig geluidssignaal te horen is, betekent dit dat het apparaat correct werkt. Pagina 13 Pagina 14

8 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 15 Stroomverbrekers en zekeringen lokaliseren Mogelijke toepassingen zijn onder meer het lokaliseren van de stroomverbreker waarmee het geteste circuit is beveiligd, het opsporen van de juiste stroomverbreker om het circuit spanningsloos te maken, en het identificeren van een schakelbord. 1) Sluit de zender aan op het circuit dat in kaart moet worden gebracht en zet deze aan. De werkwijze is hetzelfde ongeacht of het circuit onder stroom staat of niet. Er wordt echter een veel sterker signaal afgegeven wanneer er wordt gewerkt met een (gesloten) circuit onder stroom. 2) Zet de ontvanger aan en loop naar de zekeringkast. a) Als er meer dan één zekeringkast is, stelt u de ontvanger in op de mode Search Low (SL/2) en raakt u met de punt de bovenkant van elke kast aan totdat u de kast met het krachtigste signaal hebt gevonden. b) Als de ontvanger meer dan één kast met een krachtig signaal aangeeft, verlaagt u de gevoeligheid naar de Trace mode (TR/3), en herhaalt u de bovenstaande stap. 3) Open de bovenkant van de kast, stel de ontvanger in op de Breaker (BR/4) mode. De ontvanger moet op zijn zijkant worden gehouden om de antenne goed te kunnen richten. 4) Beweeg de punt van de ontvanger omlaag langs elke zekering in de kast. De zekering met de hoogste cijferwaarde is de juiste. Als twee of meer zekeringen dezelfde cijferwaarde geven, beweeg dan de punt van de ontvanger omhoog en vervolgens omlaag onder een hoek van 45º en noteer de cijferwaarde voor elk van de zekeringen waarover u twijfelt. Alleen de juiste zekering geeft in alle posities een sterk signaal. U kunt ook de klep van de kast verwijderen en de punt op elk van de afzonderlijke fasedraden houden voor een nauwkeuriger vaststelling. 5) Wanneer de juiste zekering is uitgeschakeld (geopend), zal het signaal aanzienlijk afnemen. En het symbool verdwijnt van het display van de ontvanger (functie alleen beschikbaar op de RC-958). Ook het symbool op de zender gaat uit. Pagina 15 Pagina 16

9 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 17 Bedrading in muren traceren Mogelijke toepassingen zijn het bepalen van de plaats van kabels en het in kaart brengen van andere apparaten en belastingen in het circuit. 1) Sluit de zender aan op het circuit dat moet worden getraceerd en zet hem aan. a) Laat voor optimaal traceren het circuit onder stroom, zodat er een gesloten lus ontstaat. b) Als het circuit stroomvrij is, sluit u de zender aan op de nul- en aardedraad om een gesloten lus te creëren. 2) Zet de ontvanger aan en stel deze in op Search High (SH/1). 3) Begin op enkele tientallen centimeters afstand van de zender en strijk met de achterzijde van de ontvanger langs de muur, het plafond, de vloer of de grond, totdat u het sterkste signaal gevonden heeft. a) Als het signaal te sterk is, moet u de gevoeligheid verlagen. b) Als het signaal te zwak is, moet u een retourpad op afstand gebruiken voor de zender. Verlaag vervolgens de gevoeligheid op de ontvanger naar Trace (TR/3) en herhaal stap 3. 4) Blijf de hoogste waarde volgen totdat u het einde van het circuit gevonden heeft. Open verbindingen opsporen Mogelijke toepassingen zijn het lokaliseren van stroomvrije circuits, de oorzaak van een open verbinding (breukpunt) in een fase/nul/aardedraad, en het einde van een circuit bepalen. 1) Sluit de zender aan op het circuit met een open verbinding en zet hem aan. 2) Zet de ontvanger aan en stel deze in op Search High (SH/1). 3) Begin op enkele tientallen centimeters afstand van de zender en strijk met de achterzijde van de ontvanger langs de muur, het plafond, de vloer of de grond, totdat u het sterkste signaal gevonden heeft. a) Als het signaal te sterk is, moet u de gevoeligheid verlagen. b) Als het signaal te zwak is, moet u de ene kabel van de zender aansluiten op de onderbroken leiding en de andere kabel op een retourpad op afstand. Herhaal vervolgens stap 3. 4) Blijf de hoogste waarde volgen totdat het signaal begint weg te vallen. Dit is waar zich de onderbreking bevindt. Verlaag de gevoeligheid en zoek met de punt van de ontvanger de exacte locatie van de onderbreking in het circuit. ZWAKKER SIGNAAL STERKER SIGNAAL Als na het volgen van de gehele leiding geen open verbinding is gevonden, kan het zijn dat de leiding capacitief gekoppeld is. Dit zorgt ervoor dat er signaal weglekt naar de andere aangrenzende leidingen. Om dit te verhelpen dient u de aangrenzende leidingen te aarden en de afstand tussen het punt waar de zender wordt aangesloten en de open verbinding zo klein mogelijk te houden. Het traceren van laagspannings- en datakabels Mogelijke toepassingen zijn het traceren van coaxkabels, aderparen, Cat 5, alarm- en telefoonkabels. Volg de instructies voor het traceren van bedrading in muren en gebruik de methode voor stroomvrije circuits en werk met een aarde op afstand als retourpad. AANSLUITEN OP AARDE (MANTEL VAN COAX) Pagina 17 OF Indien mogelijk het verste uiteinde van de kabelafscherming aarden. Afzonderlijk circuit Pagina 18

10 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 19 Kortsluitpunten opsporen Mogelijke toepassingen zijn het vaststellen van de oorzaak voor het uitschakelen van stroomverbrekers, het springen van zekeringen, en het lekken van stroom bij de aardleiding. De kabelzoeker spoort de oorzaak van de aardfout of botte kortsluiting in deze circuits op. 1) Sluit de zender aan op het circuit waarin kortsluiting heeft plaatsgevonden en zet hem aan. a) De ene kabel moet worden aangesloten op de leiding waarin de fout is opgetreden en de andere op de aarde. b) Als de aardefout is opgetreden in een metalen leiding, dan is de leiding de aarde. c) Indien mogelijk dient u de aangrenzende leidingen te aarden. 2) Zet de ontvanger aan en stel deze in op Search High (SH/1). 3) Begin op enkele tientallen centimeters afstand van de zender en strijk met de achterzijde van de ontvanger langs de muur, het plafond, de vloer of de grond, totdat u het sterkste signaal gevonden heeft. a) Als het signaal te sterk is, moet u de gevoeligheid verlagen. b) Als het signaal te zwak is, moet u de ene kabel van de zender aansluiten op de onderbroken leiding en de andere kabel op een retourpad op afstand. Herhaal vervolgens stap 3. 4) Blijf de hoogste waarde volgen totdat het signaal zwakker wordt. Dit is waar zich de fout bevindt, aangezien het signaal hier naar de aarde vloeit in plaats van sterk door te lopen door de faseleiding. Verlaag de gevoeligheid en zoek met de punt van de ontvanger de exacte locatie van de oorzaak van de fout. Het sorteren van draadbundels Mogelijke toepassingen zijn het vinden van een specifieke draad tussen verschillende andere draden in een leiding, het sorteren van draden in een bedradingsbundel, het vinden van coaxkabels en aderparen in een aansluitdoos. 1) Sluit de zender aan op het circuit dat moet worden getraceerd en zet hem aan. a) Klem één testkabel vast op het bekende uiteinde van de draad die u wilt traceren of identificeren. b) Klem de andere testkabel vast op een retourpad op afstand. 2) Zet de ontvanger aan en stel deze in op Breaker (BF/4) 3) Ga naar het andere uiteinde van de draad en zoek de specifieke draad met behulp van de punt van de ontvanger. a) Als het signaal te sterk is, moet u de draden tijdens het testen beter van de bundel scheiden. b) Als het signaal te zwak is, dient u de gevoeligheid op de ontvanger te verhogen tot Trace (TR/3) en vervolgens stap 3 te herhalen. 4) Ga door met het testen van de afzonderlijke draden totdat u de draad met de hoogste cijferwaarde hebt gevonden. UITGESCHAKELDE STROOMVERBREKER SCHAKELBORD STERKER SIGNAAL ZWAKKER SIGNAAL KORTSLUITING NAAR AARDE Pagina 19 Pagina 20

11 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 21 Het vinden van kabels, leidingen, of metalen buizen in de grond Mogelijke toepassingen zijn het traceren van kabels, leidingen of metalen buizen in de grond. Zie de paragraaf Gebruik van de inductieklem voor een extra methode. 1) Sluit de zender aan op het circuit dat moet worden getraceerd en zet hem aan. a) Creëer indien mogelijk een gesloten circuit via aarding bij het andere uiteinde. b) Aard zo mogelijk de aangrenzende leidingen om capacitieve koppelingseffecten te vermijden, waardoor het signaal weg kan lekken naar andere leidingen. c) Gebruik een retourpad op afstand om het geproduceerde signaal zo sterk mogelijk te maken. 2) Zet de ontvanger aan en stel deze in op Search High (SH/1). 3) Strijk met de achterzijde van de ontvanger over de grond, totdat u het sterkste signaal in de grond gevonden heeft. a) Als het signaal te sterk is, dient u de gevoeligheid te verlagen. b) Als het signaal te zwak is, dient u de kwaliteit van de aardverbindingen te controleren (<100Ω). Herhaal vervolgens stap 3. 4) Blijf de hoogste waarde volgen totdat u het einde van het circuit gevonden heeft. SERVICEPANEEL Gebruik van de inductieklem Voorzichtig: de klem is niet uitgerust met indicators die aangeven of een circuit onder stroom staat of niet. Als u de klem niet gebruikt, altijd de batterijdoos loskoppelen van de klem om de batterijen te sparen. De inductieklem wordt alleen gevoed door de batterijdoos. De klem genereert zijn eigen specifieke, tijdgemoduleerde signaal en koppelt dat signaal, via transformatie, aan het circuit onder stroom of stroomvrije circuit dat moet worden getraceerd. Om het mogelijk te maken dat de klem een signaal overbrengt op het te traceren circuit, moet het circuit minimaal gesloten zijn bij het uiteinde waarde klem wordt aangebracht. Om het geproduceerde signaal zo sterk mogelijk te maken, moeten beide uiteinden van het circuit worden gesloten, zodat er een complete lus ontstaat. Zie de tekeningen voor een juiste opstelling. Drie toepassingen waarbij de inductieklem kan worden gebruikt ter vervanging van de zender: Belastingen na een stroomverbreker identificeren Leidingen traceren Traceren van industriële besturingscircuits BUITENSTOPCONTACT HOUD DE TWEE PADEN VAN ELKAAR GESCHEIDEN OF AANSLUITEN OP STAFAARDELEKTRODE 7,5 METER AFSTAND Pagina 21 Pagina 22

12 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 23 Belastingen na een stroomverbreker in kaart brengen 1) Verwijder de klep van het bord en klem de klem rond de fasedraad van het (gesloten) circuit onder stroom. Sluit om het signaal zo sterk mogelijk te maken het verste uiteinde van het circuit door op het verste stopcontact een werklamp of andere belasting aan te sluiten en aan te zetten; hierdoor ontstaat er een complete lus. 2) Hang de batterijdoos aan het bord met behulp van de magnetische band. 3) Sluit de klem aan op de batterijdoos. 4) Stel de ontvanger in op Search High (SH/1) en traceer het circuit tot aan het verste stopcontact en breng ondertussen alle stopcontacten en belastingen die zijn aangesloten op het circuit in kaart. Als de ontvanger verzadigd is, dient u de gevoeligheid te verlagen tot Search Low (SL/2). 2) Hang de batterijdoos aan het bord of de leiding met de magnetische band. 3) Sluit de klem aan op de batterijdoos. 4) Stel de ontvanger in op Search High (SH/1) en traceer de leiding. Als de ontvanger verzadigd is, verlaagt u de gevoeligheid naar Search Low (SL/2). Zwakker signaal - open Stroomverbreker onder stroom Stroomverbreker onder stroom Sterker signaal - gesloten Het traceren van industriële besturingscircuits 1) Zorg dat het circuit minimaal onder spanning staat (gesloten bij het bord). Om het signaal zo sterk mogelijk te maken, dient u het andere uiteinde van het circuit te sluiten door een belasting, zoals een motor of een pomp, aan te zetten. 2) Plaats de klem rond de fasedraad van dit (gesloten) circuit onder spanning. 3) Hang de batterijdoos met de magnetische band aan het bord of de regelkast van de motor. 4) Sluit de klem aan op de batterijdoos. 5) Stel de ontvanger in op Search High (SH/1) en traceer het circuit naar het andere uiteinde. Als de ontvanger verzadigd is, verlaagt u de gevoeligheid naar Search Low (SL/2). Het vervangen van de batterijen Het traceren van leidingen 1) Plaats de klem rond de metalen leiding die getraceerd moet worden. Aard indien mogelijk het verste uiteinde van de leiding om de lus te sluiten. Dit kunt u doen met de 63,5 cm kabel en de krokodilklemmen; klem één krokodilklem om het uiteinde van de leiding of elektriciteitskast en de andere krokodilklem op een nulleiding op afstand of een waterleiding. Pagina 23 Lamp aan (belasting) Zender: Zorg dat de testkabels uit het de zender en het geteste circuit zijn verwijderd. 1) Verwijder het batterijdeksel door de schroef los te draaien. 2) Vervang de batterijen door (4) nieuwe AA batterijen. 3) Plaats het deksel terug en draai de schroef weer vast. Pagina 24

13 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 25 Ontvanger: 1) Verwijder het batterijdeksel door de schroef los te draaien. 2) Vervang de batterijen door (3) nieuwe AA batterijen. 3) Plaats het deksel terug en draai de schroef weer vast. Batterijdoos voor inductieklem: Zorg dat de klem van de batterijdoos is losgekoppeld. 1) Verwijder het deksel door de geribbelde lipjes aan beide zijden van het deksel in te drukken. 2) Verwijder de batterijhouder en let hierbij op hoe deze ten opzichte van bevestiging van de band geplaatst is. 3) Vervang de batterijen door (8) nieuwe C-cell batterijen. 4) Plaats de batterijhouder terug in het omhulsel, Bevestigingsoog Strap Mount voor ophangriem Ribbed Tabs geribbelde lipjes en let er hierbij op dat deze weer op dezelfde manier ten opzichte van de bevestiging van de magnetische band teruggeplaatst wordt. 5) Klik het deksel terug op zijn plaats. Onderhoud Reinig de behuizing met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Geen schurende middelen of oplosmiddelen gebruiken. Service en vervangende onderdelen Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden, met uitzondering van de zekering in de zender. Neem voor vervangende onderdelen of vragen over de service contact op met IDEAL Technical Support, via telefoonnummer of ga naar onze websites: en Specificaties: Zender Bedrijfsfrequentie: 32 kilohertz, vaste amplitude, tijdgemoduleerd signaal Stroomafgifte signaal: 200mA p-pmax in 50 ohm Uitgangsspanning signaal: 30V nominaal (2watt) Werkspanning: 0-600V wisselstroom/gelijkstroom Zekering: 1A/1000V, hoog-energie, snel werkend (6mm x 46mm) - IDEAL nr. F-958 Batterijspanning: 1,5V x (4) AA batterijen (NEDA 15A, IEC LR6) Levensduur batterijen: 40 uur bij testen met open circuit / 25 uur bij traceren van kortsluiting. Indicatoren: Aan/uit, leiding onder spanning, lege batterij Vervangen van de zekering (alleen bij TR-958) Zorg dat de testkabels uit het instrument en het geteste circuit zijn verwijderd. 1) Verwijder de (6) schroeven uit de achterzijde van de zender. 2) Vervang de zekering (F-958). 3) Plaats het deksel terug en draai de (6) schroeven weer vast. Ontvanger Detectie: Maximaal bereik: Signaalrespons: Batterijspanning: Levensduur batterijen: Magnetisch tot 4,60m onder de grond cijferdisplay en pieptoon 1,5V x (3) AA batterijen (NEDA 15A, IEC LR6) 20 uur Pagina 25 Pagina 26

14 Circuit Tracer INS DUTCH 6/8/06 11:03 AM Page 27 Specificaties (vervolg): Inductieklem met batterijdoos Bedrijfsfrequentie: 32 kilohertz, vaste amplitude, tijdgemoduleerd signaal Stroomafgifte signaal: 200mA p-pmax in 50 ohm Uitgangsspanning signaal: 30V nominaal (2watt) Werkspanning: 0-600V wisselstroom/gelijkstroom Batterijspanning: 1,5V x (8) C-cell batterijen (NEDA 14A, IEC LR14) Levensduur batterijen: 15 uur. Kabelzoekersets Bedrijfstemperatuur: 0ºC tot 50 ºC Opslagtemperatuur: -4 ºC tot 90 ºC (zonder batterijen) Vochtigheidsgraad (in bedrijf): 95% R.V. max. Afmetingen (B x H x D): /956: 355 x 285 x 83mm : 470 x 371 x 89mm Gewicht: /956: 2,1kg : 3,6kg Meegeleverde accessoires: Ontvanger, zender, testkabelset, harde draagkoffer, batterijen, handleiding. Veiligheid: Conform EN , EN , UL , IEC , IEC specificaties, Cat III-1000V. Garantiebepaling: Voor deze tester geldt voor de oorspronkelijke koper een garantie op materiaal- en fabricagefouten voor de levensduur van het product. Gedurende deze garantieperiode zal IDEAL INDUSTRIES, INC. te zijner keuze het defecte apparaat vervangen of repareren, na onderzoek van het defect of de storing. Deze garantie is niet van toepassing op defecten voortvloeiend uit onjuist gebruik, verwaarlozing, ongelukken, reparaties uitgevoerd zonder toestemming, wijzigingen of onredelijk gebruik van het apparaat. Impliciete garanties voortvloeiend uit de verkoop van een IDEAL product, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaalde toepassing, zijn beperkt tot het bovenstaande. De fabrikant is niet aansprakelijk voor gebruiksderving van het instrument of andere bijkomende of voortvloeiende schade, kosten of economisch verlies, of voor enige claim of claims voor dergelijke schade, kosten of economische verliezen. Aangezien wetgeving tussen staten of landen kan variëren, zijn bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk hebt u bovendien nog andere rechten die tussen staten of landen onderling kunnen variëren. Overige regelgeving: C US N12966 Conform FCC Deel 15, FCC-erkend apparaat. Conformiteit Dubbele isolatie Dit instrument is beoordeeld en conform isolatiecategorie III (overspanningscategorie III). Vervuilingsgraad 2 volgens IEC-644. Voor gebruik binnen. Pagina 27 IDEAL INDUSTRIES, INC. Sycamore, IL Technische Hotline: Gemaakt in de VS

SureTrace kabelzoekers Handleiding #61-955 #61-957 #61-959

SureTrace kabelzoekers Handleiding #61-955 #61-957 #61-959 SureTrace kabelzoekers Handleiding #61-955 #61-957 #61-959 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...3 Inleiding...4 Bedieningsonderdelen Zender...5 Ontvanger...6 Testkabelset...8 Inductieklem met batterijdoos...9

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Kabeldetector PCE-191 CB

Gebruiksaanwijzing Kabeldetector PCE-191 CB PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Kabeldetector

Nadere informatie

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015 KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER Turbotech TT1015 CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER Vcheck CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER OP ON - 2 - INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE TOEPASSINGEN------------------------------------3

Nadere informatie

Fluke Europa B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven Nederland. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 Verenigde Staten 11/99

Fluke Europa B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven Nederland. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 Verenigde Staten 11/99 373 Clamp Meter (Dutch) July 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in Taiwan. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Motor and Phase Rotation Indicator

Gebruiksaanwijzing. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Gebruiksaanwijzing April 2005 (Dutch) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Fasevolgordetester. Model

Gebruikershandleiding. Fasevolgordetester. Model Gebruikershandleiding Fasevolgordetester Model 480400 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van de Extech Model 408400 Fasevolgordetester. Dit handbediend apparaat detecteert de fasevolgorde van driefasesystemen.

Nadere informatie

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter PN 3622684 August 2010 (Dutch) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Kabeldetector PCE-180 CBN

GEBRUIKSAANWIJZING Kabeldetector PCE-180 CBN PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Kabeldetector PCE-180 CBN Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

LCR METER. Turbotech TT9930

LCR METER. Turbotech TT9930 LCR METER Turbotech TT9930 VEILIGHEID Om een veilig gebruik van deze meter te verzekeren, dient men de volgende veiligheidsinformatie in acht te nemen: Gebruik de meter niet als de meetsnoeren beschadigd

Nadere informatie

LASER WATERPAS FL 245HV - FLG 245HV-GREEN

LASER WATERPAS FL 245HV - FLG 245HV-GREEN Volledig automatische horizontale en vertikale LASER WATERPAS FL 245HV - FLG 245HV-GREEN HANDLEIDING SET BESTAAT UIT FL 245HV Roterende laser waterpas FL 245HV, FR45 met baakklem, afstandsbediening, NiMH

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

DIGITALE AARDINGSWEERSTANDMETER HANDLEIDING MODEL TURBOTECH DT5300

DIGITALE AARDINGSWEERSTANDMETER HANDLEIDING MODEL TURBOTECH DT5300 DIGITALE RDINGSWEERSTANDMETER HANDLEIDING MODEL TURBOTECH DT5300 Deze digitale aardingsweerstandmeter vervangt de klassieke draagbare generator. Hij doet weerstandmetingen van aardingen die gebruikt worden

Nadere informatie

2500V Digital Insulation Resistance Tester Model:

2500V Digital Insulation Resistance Tester Model: 2500V Digital Insulation Resistance Tester Model: 72-0405 SAFETY INSTRUCTIONS Nederlands Deze meter voldoet aan de IEC61010 veiligheidsmetingbehoefte. Verontreinigingsgraad 2, CAT III 600V. Lees de volgende

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 INHOUDSTAFEL Pagina Veiligheidstips 3 Veiligheidssymbolen 4 Functietoetsen en aansluitklemmen 5 Symbolen en aanduidingen 5 Specificaties

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI 63. Handleiding / Manual

Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI 63. Handleiding / Manual Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI 63 Handleiding / Manual INLEIDING 1-1 UITPAKKEN EN INSPECTIE INLEIDING Nadat u uw nieuwe digitale multimeter uit de verpakking heeft gehaald, moet u over de

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

ELEKTRISCHE TESTER APPA A7. Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z.

ELEKTRISCHE TESTER APPA A7. Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z. ELEKTRISCHE TESTER APPA A7 1. INLEIDING 1.1. Controle bij het uitpakken Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z. (1) tester (2) draagtas (3) handleiding 1.2. Veiligheid Respecteer de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. 2in1 LAN Tester & Multimeter. Model: LA-1011

Gebruiksaanwijzing. 2in1 LAN Tester & Multimeter. Model: LA-1011 Gebruiksaanwijzing 2in1 LAN Tester & Multimeter Model: LA-1011 Inhoudsopgave Inleiding... Kenmerken... Veiligheidsvoorschriften.. Beschrijving meter... Elektrische Specificaties... Bediening.. AutoRanging

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

Handleiding Heftrucklaser

Handleiding Heftrucklaser Handleiding Heftrucklaser HEFTRUCKLASER.NL Versie: January 8, 2017 Algemene veiligheidsinformatie Algemeen De Heftrucklaser HL01 is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt.

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt. 1. BESCHRIJVING spanningsindicator voedingsschakelaar AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen 2. VERBINDINGEN Verbind het rode snoer van het "+" stopcontact (rode aansluiting) van de batterij met het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RCD-tester PCE-RCD 1

Gebruiksaanwijzing RCD-tester PCE-RCD 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl Gebruiksaanwijzing RCD-tester PCE-RCD 1 Versie 1.2

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Multifunctionele detector Metaal- en stroomdetector

Multifunctionele detector Metaal- en stroomdetector De verpakking bevat volgende stukken: Omschrijving: Multifunctionele detector Metaal- en stroomdetector 1) Kantelbare metaaldetector 6) Metalen plaat voor gelijkstroomtest 2) Batterijvak 7) Controlelampje

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Inductie Lader

Gebruikershandleiding. Inductie Lader Gebruikershandleiding Inductie Lader INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 WAARSCHUWINGEN... 3 FUNCTIES... 3 SPECIFICATIES... 4 INHOUD VAN DE VERPAKKING / ACCESSOIRES... 4 PRODUCTOVERZICHT... 4 HOE DE INDUCTIE

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN 1. BESCHRIJVING spanningsindicator AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen voedingsschakelaar 2. VERBINDINGEN Verbind de inverter met de sigarettenplug voor apparaten van 0-150W of rechtstreeks met de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit / Dimmen A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u vele jaren

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Model DVA30 AC spannings- en stroomdetector. Gebruikershandleiding

Model DVA30 AC spannings- en stroomdetector. Gebruikershandleiding Model DVA30 AC spannings- en stroomdetector Gebruikershandleiding Inleiding Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Extech DVA30. Dieses Instrument ist vollständig getestet und kalibriert und mit ordnungsgemäßen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmodus-knop C: Indicator 1 [1] Draai de fitting-ontvanger

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instructieblad Inleiding De Fluke 771 Milliamp Process Clamp Meter ( de meter ) is een in de hand te bedienen, op batterijen werkende clampmeter waarmee 4-20 ma gelijkstroom

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de AYCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. Kit met digitale manometer BHGP26A1

MONTAGEHANDLEIDING. Kit met digitale manometer BHGP26A1 MONTAGEHANDLEIDING Kit met digitale manometer BHGP6A BHGP6A Kit met digitale manometer Montagehandleiding INHOUD Pagina MONTAGE Accessoires... Montage... Werkwijze... De werking controleren... 3 Opsporen

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR A B C D E * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Lettercodeschijf B: Cijfercodeschijf C: Klemschroeven D: Bevestigingsnokjes E:

Nadere informatie

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 INTRODUCTIE 3 AFMETINGEN 4 AANSLUIT SCHEMA 5 INSTALLATIE 6 SENSOR INSTALLATIE 6 GEBRUIK 6 TEST/STILALARM

Nadere informatie

ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI

ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus) C: Zekeringhouder

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACD-1000 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERDOOS SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 400A AC/DC Stroomtang. Model MA220

Gebruikershandleiding. 400A AC/DC Stroomtang. Model MA220 Gebruikershandleiding 400A AC/DC Stroomtang Model MA220 Inleiding Bedankt dat u kiest voor de Extech MA200 AC/DC stroomtang. Deze meter meet AC/DC stroom, AC/DC spanning, weerstand, elektrische capaciteit,

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

EM8690-R1 Draadloze rookmelder

EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690 R1 Draadloze rookmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 LED indicator... 3 3.0 Instellingen... 3 3.1 Eerste gebruik... 3 3.2 Zelf test... 3 3.3

Nadere informatie

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening LET OP Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Apparatuur van NEXHO moet door een bevoegde elektricien

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE BAT KIT INSTALLATIEHANDLEIDING. BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1

NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE BAT KIT INSTALLATIEHANDLEIDING. BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1 NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE INSTALLATIEHANDLEIDING BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1 1 Inleiding Deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen door iedereen die verantwoordelijk is of zal zijn

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER * A B C * D * Afbeelding van de AC-1000 Stekkerdoosschakelaar, en de YCT-102 Afstandsbediening (beide niet inbegrepen) A: Voetplaatje met uitsparingen

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmodus-knop C: Indicator 1 [1] Draai de fitting-ontvanger

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 ADB-17 De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt. Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U heeft een kwalitatief hoogwaardig product in handen, waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241

GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241 GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241 Gecodeerde fotocellen voor aan de muur, rotatie 180 en tot 20 m bereik. De codering van het doorgestuurde signaal, in te stellen bij de installatie, beperkt de kans op

Nadere informatie

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS HANDLEIDING SAUNABESTURING A TECHNISCHE GEGEVENS Spanning : 00 Volt, N ~ Frequentie : 0 Hz Schakelvermogen : 9 kw over fasen van max. kw per fase Verwarmingsduur : 6 of uur Temperatuur : 0 C afhankelijk

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze AC circuitidentificator. Model RT32

Gebruikershandleiding. Draadloze AC circuitidentificator. Model RT32 Gebruikershandleiding Draadloze AC circuitidentificator Model RT32 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech Model RT32 (869MHz) draadloze AC circuitidentificator. De detector kan werkende circuits

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR A C B F G D E Bedien uw Halogeenverlichting met één van de vele KlikAanKlikUit-zenders (niet inbegrepen). Voorzijde A: Aansluiting

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AGST-8800 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING Item 70151 Versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

Nadere informatie

Strip-Cut Papiervernietiger S5

Strip-Cut Papiervernietiger S5 Strip-Cut Papiervernietiger S5 Handleiding 91604 Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt. Neem a.u.b. voornamelijk de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ110 NL Gebruiksaanwijzing Netherlands 1 Belangrijk Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. "-" aansluiting. power LED. ventilator "+" aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2.

1. BESCHRIJVING. - aansluiting. power LED. ventilator + aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2. 1. BESCHRIJVING power LED "-" aansluiting ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact ventilator "+" aansluiting zekering 2. AANSLUITINGEN Verbind de inverter met de batterij (krokodillenklemmen meegeleverd)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inleiding Dank u voor het kopen van de 3D stappenteller. Deze stappenteller is een sensor type dat stappen in elke dimensie kan detecteren. De stappenteller is uitgerust met klok,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-3500-3 DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR A C B C D E Voorbeeldtoepassing (afstandsbediening niet inbegrepen) A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Bevestigingspunten D: Klemschroeven

Nadere informatie