TOEKOMST MAGAZINE OPLEIDINGSNIEUWS VOOR AFBOUW EN ONDERHOUD. Savantis in Groeien en bloeien. Kennis inspireert JANUARI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEKOMST MAGAZINE OPLEIDINGSNIEUWS VOOR AFBOUW EN ONDERHOUD. Savantis in 2014. Groeien en bloeien. Kennis inspireert JANUARI 2014"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSNIEUWS VOOR AFBOUW EN ONDERHOUD MAGAZINE JANUARI TOEKOMST Savantis in 2014 Ik vind het leuk om mijn ervaring te delen met een leerling die minder lang in het vak zit. Groeien en bloeien Kennis inspireert Zeker de afgelopen tien jaar hebben de experts van Wijzonol niet stilgezeten.

2 VOORWOORD INHOUD COLOFON TOEKOMST SAVANTIS IN GROEIEN EN BLOEIEN 4 VERDIEPINGSCURSUS STIJLVOL 5 AFGESLOTEN BESTE LEERBEDRIJF BESTE PRAKTIJKOPLEIDER DE LEERLING EN ZIJN SMARTPHONE 10 KENNIS INSPIREERT 11 SELECTIEWEDSTRIJDEN 12 VEILIGHEID & GEDRAG 13 KORT NIEUWS 14 TWITTER 16 Redactie: Tekst: Fotografie: Peter van den Broek, Aad van der Star, Paul van Wezenberg, Marc van Zanten Paul van Wezenberg Paul van Wezenberg Vormgeving: Maxime Brouwer, Leo van der Helm Druk: Oplage: Twigt Grafisch Facilitair bv, Waddinxveen Savantis Limaweg 25, 2743 CB Waddinxveen Postbus 76, 2740 AB Waddinxveen Telefoon: Fax: Onderwijsland is sterk in beweging. Ook bij de kenniscentra gaat veel veranderen. Hoe onze organisatie er over één of twee jaar precies uitziet is de komende maanden onderwerp van discussie. In het artikel Savantis in 2014 op pagina 3 leest u waar we op dit moment staan. Dat het is gelukt om zelfstandige opleidingen voor de sectoren te behouden is in elk geval goed nieuws. De instroom van goed opgeleide jonge medewerkers in de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw is voor de toekomst van bedrijven tenslotte van groot belang. Daarvoor blijven wij ons dan ook inzetten en daarover blijven wij u onder andere via Savantis Magazine informeren. Het thema van dit nummer is Toekomst. Neem de opleiding Plafond- en Wandmonteur die dit schooljaar in Assen van start ging. Op pagina 4 vertellen vakmensen van de toekomst vol enthousiasme waarom de werkzaamheden hen boeien. Om deze en andere opleidingen goed te kunnen verzorgen moeten ook docenten en instructeurs regelmatig worden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Lees op pagina 11 over de inspirerende docentendag bij Wijzonol in Zwolle. Op het moment dat dit nummer van Savantis Magazine bij u op de mat valt is het jaar al twee weken op weg. Naar mijn mening nog op tijd om u een gezond, succesvol en leerzaam 2014 toe te wensen. Hans Verschoor Algemeen directeur Savantis OVER SAVANTIS Leerlingen in het middelbare beroepsonderwijs volgen een deel van hun opleiding in de praktijk. Alleen dan leren ze ook de fijne kneepjes van het vak. Maar de bedrijven waar leerlingen dat deel van hun opleiding volgen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Er dient bijvoorbeeld deskundige begeleiding te zijn en alle vaardigheden moeten aan bod komen. Savantis vervult daarin een belangrijke rol. De opleidingsadviseurs van Savantis erkennen de zogeheten leerbedrijven en ondersteunen de praktijkopleiders. Dat doen zij voor vier sectoren: Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen. Dankzij de erkende leerbedrijven kunnen leerlingen hun kennis en vaardigheden vergroten en zijn de sectoren zeker van vakkundige instroom. EIGENTIJDSE ONDERWIJSPRODUCTEN Om te zorgen dat de inhoud van de opleidingen blijft aansluiten bij de vraag van bedrijven, ontwikkelt Savantis eigentijdse onderwijsproducten. In nauwe samenwerking met bedrijven en scholen verzorgen wij ook landelijke examens. Voor werknemers en ondernemers is er bovendien een brede keuze uit praktijk- en theorietrainingen. Een goede vakman is tenslotte nooit uitgeleerd. RUIM BEDRIJVEN In ons register van erkende leerbedrijven zijn ruim bedrijven opgenomen, waar meer dan leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Savantis onderhoudt 22 ministerieel erkende kwalificatiedossiers, samen goed voor 61 uitstromen. Ook ontwikkelen en organiseren wij praktijk- en theorietrainingen, met jaarlijks deelnemers. CREATIEVE VAKMENSEN Savantis is een van de zeventien kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven in Nederland. Wij staan voor creatieve vakmensen op het gebied van ontwerp, interieur en onderhoud die na een middelbare beroepsopleiding met leren en werken in de praktijk bijdragen aan een duurzame samenleving. OKTOBER JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 23

3 SAVANTIS IN 2014 Uiterlijk in 2016 worden de wettelijke taken van alle zeventien kenniscentra in Nederland, waaronder Savantis, ondergebracht bij de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). In elk geval in 2014 voert Savantis die taken nog uit. Maar Savantis kent ook sectorale taken. Het bestuur van Savantis onderzoekt hoe die taken kunnen worden gecontinueerd. Als schakel tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs kent Savantis wettelijke en sectorale taken voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen. WETTELIJKE TAKEN De wettelijke taken voert Savantis al vele jaren uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). De belangrijkste zijn: Onderhoud en ontwikkeling van de kwalificatiestructuur voor het mbo-onderwijs Zorg voor voldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen, op basis van arbeidsmarktinformatie Erkenning en beoordeling van leerbedrijven Kwaliteitsbevordering van leerbedrijven In 2014 zal met name rond de vernieuwing van de kwalificatiedossiers (de beschrijving van de beroepen en de daarop afgestemde inhoud van de mbo-opleidingen) veel werk worden verzet. 16 december 2013 informeerde minister Bussemaker van OCW de Tweede Kamer over haar besluit om de wettelijke taken onder te brengen bij SBB. Met de bundeling van taken en bevoegdheden in één organisatie, waardoor sectoren efficiënt kunnen samenwerken, voorziet de minister een grote innovatie van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om de korte lijnen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te garanderen worden sectorkamers ingericht. SECTORALE TAKEN Naast wettelijke taken zijn er sectorale taken die Savantis ten bate van de sectoren uitvoert, zoals: Bevordering van de instroom van nieuwe leerlingen Ondersteuning van de regionale uitvoering van de opleidingen door samenwerkingsverbanden en de scholen Examinering Ontwikkeling en uitgifte van lesmateriaal Sectoraal trainingsaanbod Sectorale subsidieverstrekking Uitvoering van mijn loopbaan Speerpunten zijn de bevordering van de instroom van leerlingen en versterking van de regionale uitvoering van de opleidingen. In 2014 vragen ook de vernieuwing van de opleidingen en het ontwikkelen van digitale leermiddelen de nodige inspanningen. Na het verplaatsen van de wettelijke taken naar SBB, blijft het van belang om invloed uit te oefenen op de inhoud en organisatie van het beroepsonderwijs. De werkgeversorganisaties OnderhoudNL en NOA, de werknemersorganisaties CNV Vakmensen en FNV Bouw en de MBO Raad, verenigd in het Bestuur Savantis, zijn het er in ieder geval over eens dat de sectorale taken zo goed mogelijk moeten worden gecontinueerd. CENTRALE ONDERSTEUNING, REGIONALE UITVOERING De instroom van jonge medewerkers in de sectoren en de regionale organisatie van het beroepsonderwijs is van groot belang, ook in tijden van crisis. De betrokken scholen, leerbedrijven en samenwerkingsverbanden hebben baat bij centrale ondersteuning. Het Bestuur Savantis heeft besloten om begin 2014 te onderzoeken of de organisatorische samenwerking met Schilder^sCOOL, STUC werk en leren, de samenwerkingsverbanden en scholen verder kan worden verstevigd. Anticiperend op de bezuinigingen van de sectoren en de overheid, maakten zestien medewerkers van Savantis per 1 januari 2014 gebruik van de speciale 60+-regeling. Het vertrek van zo veel medewerkers heeft geleid tot aanpassing van de werkzaamheden en herverdeling van taken. Leerbedrijven en scholen zullen mogelijk met andere medewerkers van Savantis contact krijgen. SECTORPLAN De sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw focussen in 2014 op de uitvoering van het sectorplan dat de cao-partijen bij minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indienden. Het plan beschrijft zeven maatregelen voor 2014 en 2015, zoals een aangepast opleidingsprogramma, vergroting van het aantal praktijkleerplaatsen, praktijkvervangende scholing en extra ondersteuning van de praktijkopleiders bij de leerbedrijven. Daarmee verwachten de samenstellers van het plan 500 oplopend naar extra leerplaatsen per jaar te realiseren. In iedere regio zal hiervoor een plan worden opgesteld en uitgevoerd door het regionale samenwerkingsverband, de school en Savantis. THEMA TOEKOMST JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

4 THEMA TOEKOMST GROEIEN EN BLOEIEN Na een onderbreking van een jaar ging dit schooljaar in het vakcentrum Assen de opleiding Plafond- en Wandmonteur weer van start. De betrokken partijen zijn er trots op dat de opleiding opnieuw groeit en bloeit. Er zit toekomst in het vak! Dankzij een goede samenwerking met Annhil Systeemplafonds, STUC Noord-Nederland en De Vakopleiding hebben we de opleiding nieuw leven kunnen inblazen, vertelt opleidingsadviseur Arno Scheffer van Savantis. De eerste vier leerlingen zijn al druk in de weer. We hebben de intentie om dat aantal uit te breiden, bijvoorbeeld door werkgevers hier op het vakcentrum uit te nodigen en door goed contact met het UWV. Er komt een tekort aan vakmensen dus het is belangrijk dat we blijven opleiden. Bedrijven in deze regio beschikken ook over een redelijke orderportefeuille. KORFBOOG De niveau 2-opleiding Plafond- en Wandmonteur duurt twee jaar. Via praktijkopdrachten maakt de leerling kennis met vaste wanden en plafonds, systeemplafonds en demontabele wanden. De praktijkperiodes duren drie tot Ik vind het leuk om mijn ervaring te delen met een leerling die minder lang in het vak zit. vijf dagen, afhankelijk van de omvang van de opdracht. Arno: We beginnen met het plaatsen van een rechte metalstudwand, vervolgens combineren we die met kolommen en langzaam maar zeker gaan we aan de slag met vrijhangende en dragende systeemplafonds. Deze week werken de leerlingen onder leiding van specialist Wim Stevens van Annhil aan wanden met een kozijn en een korfboog. Als ze klaar zijn met die klus laten we de opstellingen staan, zodat de leerling-stukadoors op het vakcentrum hun opdrachten daarmee kunnen uitbreiden. Gecombineerd gebruik van bouwmaterialen is ook nog eens beter voor het milieu. IN HET ZICHT Joost den Otter (22) van Annhil heeft zichtbaar plezier in het werk. Ik doe dit nu twee jaar. Je hebt echt uitdaging. Het is afwisselend, met verschillende projecten en constructies. We maken complete hoeken die alleen maar op de grond staan. Denk aan een keukenblok of een badkamer. Het bouwen van systeemplafonds vind ik nog mooier. Simon Slagter (27) werkt bij Unipé Afbouw en is van huis uit timmerman. Via een uitzendbureau ben ik in dit vak gerold. Ik ben er met de volle honderd procent aan begonnen. Als plafond- en wandmonteur maak je heel veel in het zicht. Er zijn dagen bij dat we wel vijftig tot zestig meter wand plaatsen. Dat is heel motiverend. Omdat mijn werkgever graag gediplomeerde medewerkers wil inzetten volg ik deze opleiding. Ik werk al tien jaar in de bouw, waarvan nu drie jaar in de afbouw, maar met praktijkopdrachten zoals deze pik je toch weer dingen op. Bovendien vind ik het leuk om mijn ervaring te delen met een leerling die minder lang in het vak zit. HOGERE WISKUNDE Voor de leek ziet de bouwtekening van de praktijkopdracht eruit als hogere wiskunde. Arno lacht: Alle cirkels hebben zin, anders staan ze er niet in. Maar het is niet zo erg als het lijkt. De kunst is om de vorm van zo n korfboog niet als wetenschapper te berekenen maar als vakman te construeren. JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

5 VERDIEPINGSCURSUS STIJLVOL AFGESLOTEN Acht ervaren plafond- en wandmonteurs volgden de afgelopen twee jaar een verdiepingscursus. Door verspreid over die periode veertien fabrikanten te bezoeken tilden zij hun vakkennis naar een hoger niveau. Philippe Mahieu van Barrisol-Normalu sloot de cursus in stijl af. Hij verzorgde een presentatie waarin de meest innovatieve lichtdoorlatende, geluiddempende en kleurrijk bedrukte plafonds en wanden de revue passeerden. Barrisol is wereldleider in spanplafonds. Sinds de oprichting in 1967 stapelt het bedrijf de ene op de andere innovatie. Op systeemplafonds met aluminiumprofielen volgen al snel de eerste uitneembare en herplaatsbare spanplafonds. In de jaren tachtig verschijnen toepassingen met optrekkabels, schuine vlakken, lichtstraten en onzichtbare bevestigingsprofielen. Ook ontwikkelt het bedrijf een warmtekanon voor installatie van de plafonds. Design- en innovatieprijzen stromen binnen. De nieuwste toepassingen zijn gedrukte doeken tot wel 25 x 3 meter, plafonds met microperforaties om de akoestiek te verbeteren en lichtdoorlatende en afwasbare folies. HANDEN UIT DE MOUWEN De deelnemers aan de laatste dag van de verdiepingscursus zijn onder de indruk, al steken ze nog liever de handen uit de mouwen. Kor Benak van Annhil Systeemplafonds: De theorie wordt voor ons meestal uitgedokterd. Wij hebben het meest aan de praktijk. Overal zijn kneepjes voor. Als je die kent, gaat het voor de helft sneller. Net als Kor, was ook Rolf Benus van Gerrit Smit Systeemplafonds bij elk van de veertien cursusdagen aanwezig. Een aantal bezoeken vond Overal zijn kneepjes voor. Als je die kent, gaat het voor de helft sneller. ik echt heel interessant en leerzaam. Door aan deze cursus deel te nemen, heb ik mijn vakkennis verbreed. Dat ga ik zeker toepassen. Ik praat er ook met mijn werkgever over. Al met al vind ik deze cursus een goed initiatief, ook omdat ik kennismaakte en samenwerkte met jongens die nog meer ervaring in het vakgebied hebben. Omdat de veertien cursusdagen erop zitten, ontvangen de deelnemers van Anika Morsink van Savantis een certificaat. Lijst hem in en hang hem boven je bed, lacht ze. Op de achterzijde is voor elke plafond- en wandmonteur genoteerd aan welke bedrijfsbezoeken hij deelnam. Speciaal voor de sector Afbouw werd ook een paspoort gemaakt waarin alle gevolgde vak- en veiligheidstrainingen van de bezitter zijn genoteerd, waaronder deze verdiepingscursus. Het paspoort is een belangrijk document. Frans van Dijk van NOA: Neem bij iedere opleiding je paspoort mee. Het wordt gedragen door de sector, maar straks ook daarbuiten. KWALITEIT De verdiepingscursus was een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van plafond- en wandmaterialen (NVF), NOA, Bedrijfschap Afbouw en Savantis. Door een reeks fabrikanten te bezoeken, vergrootten de deelnemers hun kennis en ervaring zowel in de breedte als in de diepte. Plafond- en wandbedrijven verminderen daarmee hun faalkosten, de sector verbetert zijn imago en de klant is verzekerd van de best mogelijke kwaliteit. Het eerste cursustraject was een pilot, bestemd voor monteurs die minimaal drie jaar in de branche werken en van wie het bedrijf is aangesloten bij het Bedrijfschap Afbouw. Omdat het de bedoeling is dat meer monteurs dit traject gaan volgen, komt er geen soortgelijke verdiepingscursus maar denken de initiatiefnemers aan een opzet waarbij de vakman aanhaakt bij bestaande trainingen van fabrikanten. Ze ontvangen dan een Afbouwpaspoort en na ieder bezoek krijgen ze een stempel, wat uiteindelijk ook recht geeft op een certificaat. JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

6 BESTE LEERBEDRIJF 2013 Afgelopen jaar werd Wilhelm BV uit Zaamslag uitgeroepen tot Beste Leerbedrijf Savantis De volgende stap is de voordracht voor de landelijke verkiezing Beste Leerbedrijf, een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Die prijsuitreiking vindt plaats op 14 april Enkele hoogtepunten uit het interview met directeur Eric Zegers en hoofd Administratie Desiree de Winter. In 1936 zet Abraham Wilhelm zijn eerste stappen in het schildersvak. In de jaren zestig versterken zonen Piet en Jan het bedrijf, dat inmiddels zes medewerkers telt. Van oudsher wordt veel aandacht besteed aan opleiden. Jan geeft les op de schildersopleiding en is tevens examinator. Met de komst van grote industriële bedrijven naar Terneuzen groeit ook Wilhelm. Inmiddels is de derde generatie Wilhelm actief. Een familiebedrijf dus. TROTS Een succesverhaal is dat van schilder Daniël Deenen en praktijkopleider Stefan Dieleman. Eric: Daniël kwam van een school voor praktijkonderwijs. Zijn mentor meende dat hij het schildersvak mogelijk iets zou vinden, en vroeg of hij één dag in de week mocht meehobbelen en simpele klusjes doen. Die ene dag werden er twee en uiteindelijk haalde Daniël niveau 1. Nu loopt hij een jaar of drie met ons mee en heeft hij een stuk vastigheid. Onlangs werd hij geïnterviewd door Omroep Zeeland. Een jongen als Daniël zie je volwassen worden en zichzelf ontplooien. Dat filmpje zegt meer dan duizend woorden. Zo n knul staat vol vuur zichzelf te zijn. Dat is leuk. Daar ben ik trots op. Ook zijn pleegouders hebben hem zien bloeien en groeien. Ze zien hoe trots hij nu is als schilder. Wilhelm is zijn leven. Er is een vlammetje gaan branden, dat is aangewakkerd en dat straalt hij uit. Iedere dinsdag heeft het hele kantoorteam, van administratie tot glasafdeling en van calculator tot werkvoorbereiders, een gezamenlijke lunch. Een halfuur lang blijven de smartphones in de zak en wordt gesproken over normale huiselijke dingen. Desiree legt uit: Aansluitend volgt een overlegvergadering waarin iedereen aan het woord komt. Dan gaat het over werkvoorraad, opdrachten, administratie, alle dingen die belangrijk zijn. Hoor je dat iemand een betaalachterstand heeft, dan weet je dat je niet direct een vervolgopdracht moet aannemen. Ook personeelszaken komen iedere week aan bod. Is er iemand ziek? Zijn er nieuwe medewerkers? Zo weten we in grote lijnen van elkaar wat er speelt. Het is belangrijk dat we regelmatig bij elkaar zitten. Als er een keer iets spaak loopt is er altijd een moment we hebben allemaal onze beperkingen om dat in de kiem te smoren. Had je eergisteren woorden Zo n knul staat vol vuur zichzelf te zijn. Dat is leuk. Daar ben ik trots op. JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

7 met iemand, dan zit je twee dagen later samen te lunchen en over alledaagse dingen te praten. Dan kun je het relativeren. Op het moment dat je onvoldoende met elkaar spreekt wordt die mug een olifant. STOKJE OVERNEMEN Als geen ander heeft Wilhelm oog voor de toekomst. Eric: Ik had zelf de mogelijkheid om veel te leren in het bedrijf. Toen ik mbo Bouwkunde deed woonde ik al in Zaamslag en kon ik hier als vakantiewerker aan de slag. Later volgde ik ook de Kader- en Ondernemersopleiding. Ik ben hier gestart en nooit meer weggegaan. Ik ben me ervan bewust dat we een jongere generatie het vak zullen moeten bijbrengen, zodat zij uiteindelijk het stokje kunnen overnemen. Dat begint al door deel te nemen aan de Savantis Tronenwedstrijd. Daarvoor stel ik met plezier een praktijkopleider ter beschikking. Zelfs tijdens het plaatselijke dorpsfeest krijgen basisschoolkinderen de mogelijkheid een kijkje te nemen in de keuken. Wilhelm doet dus van alles om het schildersvak onder de aandacht te brengen bij de jeugd. Ook tijdens de Week van de Techniek doet het bedrijf een duit in het zakje. Het vmbo Bouwen, Wonen en Interieur is het voedingsklimaat waaruit mogelijk een schilder naar voren komt. In die week komen vmbo-leerlingen op bezoek die zijn geïnteresseerd in techniek, maar eigenlijk nog niet weten welke richting ze leuk vinden. Als op de school zelf ruimte bestaat om een paar praktijklessen in te vullen, dan doen we dat ook graag, bijvoorbeeld in Krabbendijke, Terneuzen en Hulst. We geven eerst een uur theorie en dan drie of vier praktijkuren, gewoon in het praktijklokaal waar de werkbanken staan. Laat de leerlingen met stopverf spelen, een ruitje Gouden handjes kunnen we altijd gebruiken. snijden, een plamuurmes vasthouden, gronden, noem maar op. We hebben ook weleens een verfspuitmachine meegenomen om ze een deur te laten spuiten. In hun bouwbrede opleiding hebben ze dan in elk geval aan onze sector geroken. Ik heb ook weleens twee oud-leerlingen van een van die scholen meegenomen, om ze te begeleiden in het praktijklokaal. Dat zijn dan een soort rolmodellen. Onze glaszetter heeft eens een demonstratie gegeven van houtrotherstel. Ook als je timmerman wilt worden kun je bij Wilhelm aan de slag. Er is zo veel houtrotherstel en reparatiewerk. Gouden handjes kunnen we altijd gebruiken. POKON We verkopen een product dat heel traag is. Een taxichauffeur brengt je van a naar b. Ben je tevreden en wil je volgende week weer van a naar b, dan bel je dezelfde chauffeur en weet hij dat hij het de vorige week blijkbaar goed heeft gedaan. Leveren wij als schildersbedrijf een prestatie, dan moet er pas over zeven jaar misschien opnieuw worden geschilderd. Is het dan een automatisme om je terug te vragen, dan voelt dat goed. Een zaadje planten en Pokon geven, langzaam laten uitgroeien tot iets, maakt dat we een groot relatiebestand hebben waar we soms tot wel veertig jaar mogen terugkomen. Dat is het grootste compliment dat je kunt krijgen. Het is de continuïteit van je bedrijf. M E E R I N F O R M A T I E Kijk voor het interview met Daniël Deenen door Omroep Zeeland op JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

8 BESTE PRAKTIJKOPLEIDER 2013 Eind 2013 werd Hans Scheffer van Gebr. van der Geest uit Enschede uitgeroepen tot Beste Praktijkopleider Savantis Net als Wilhelm BV, dat de titel Beste Leerbedrijf Savantis 2013 in de wacht sleepte, werd Hans onlangs voorgedragen voor de landelijke verkiezing van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor de voordracht sprak Savantis met praktijkopleider Hans Scheffer en directeur Dick van der Geest. Op mijn zestiende kwam ik van de lts en begon ik aan het schildersvak, vertelt Hans. In de loop der jaren volgde ik trainingen op de verschillende gebieden waarmee je als schilder te maken hebt. Houtrenovatie, veilig werken met de hoogwerker, Resultaatgericht Samenwerken, enzovoorts. Maar het is vooral een kwestie van ervaring, ervaring, ervaring. Mijn eerste werkgever was een klein bedrijf. In die tijd was het gewoon productiedraaien. Stond je op een steiger te schilderen en kwam er een schildersbaas langs die zei: Bij mij kun je een tientje meer verdienen, dan stapte je gewoon over. Schilder^sCOOL doet de voorselectie van onze leerlingen, legt Dick uit. Daar weten ze wat dit voor bedrijf is, wat we willen, wat we wel of niet zoeken. In het algemeen vertrouw ik blindelings op wat ze ons aanreiken. Ik wil proeven wat een jongen kan. Hij kan het wel mooi vertellen, maar ik wil het graag zien. TREINTJE Hans werkt al zo n 25 jaar als praktijkopleider. Ik trok dat steeds meer naar me toe. Ik vind het leuk. Je moet er wel voor in de wieg gelegd zijn, net als voor het vak. Een goede schilder of timmerman heeft het gewoon in de vingers. Voor mij vliegt een dag voorbij. Regent het, dan pas ik de werkzaamheden zo in dat we toch met ons werk kunnen doorgaan. Er is altijd wel een kozijn of een overkapping waarmee je ondanks het slechte weer aan de slag kunt. Die manier van werken en plannen breng ik ook op de leerling over. Ik vind het prachtig om het treintje steeds weer aan de gang te krijgen. We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we wat meer leerlingen kunnen plaatsen, dus is er eens een moeilijke leerling, dan bieden we ook die graag een kans. Hans: In dat geval wil ik wel weten wat er precies aan de hand is, zodat ik daar in de begeleiding op kan sturen. Die werkwijze heeft zich de laatste jaren heel positief ontwikkeld. Ik vind het ook een belangrijke rol van Schilder^sCOOL: ze moeten zich kunnen verplaatsen in de aard van het bedrijf en het soort leerlingen dat daarbij past. JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

9 VERANTWOORDELIJK Is er een nieuwe leerling, dan bouwt Hans de werkzaamheden langzaam op. Ik wil proeven wat een jongen kan. Hij kan het wel mooi vertellen, maar ik wil het graag zien. Soms ben ik verrast. Elk mens is verschillend. De ene keer valt het mee, de andere keer valt het tegen. Het belangrijkste is dat de leerling plezier heeft in zijn werk. Dat wil ik zelf ook hebben. Maar gelijktijdig leg ik uit dat we verantwoordelijk zijn voor onze uren. Ik verwacht van iedereen dat hij doorwerkt en probeert het werk binnen de geplande uren klaar te krijgen. Daarnaast houd ik van schoon werken. Eens in de week laat ik de leerling de keet schoonmaken. Uiteindelijk komt het de kwaliteit ten goede, zoals ik mijn leerlingen ook uitleg. Wat maakt een leerling geschikt voor het vak? Hans: Het begint met gedrag en mentaliteit. Heeft de leerling bewust voor het vak gekozen? Is hij gemotiveerd? Heeft hij interesse in de verschillende aspecten van het vak? Dat helpt enorm om een succesvol schilder te worden. De Daarnaast is er de categorie die het leuk vindt om andere disciplines erbij te leren. Het hangt ervan af wat je talenten zijn en hoe gemotiveerd ben je om die te ontwikkelen. Daar kijken we naar. Als een jongen supergemotiveerd is, dan krijgt hij binnen ons bedrijf alle kansen. SLOT SMEREN Onlangs ging het slot van de keet moeilijk dicht. Een van mijn leerlingen nam uit zichzelf een spuitbusje mee om het slot even te smeren. Dat vind ik zo mooi, dan heb ik gewoon echt lol aan zo n jongen. Het zit m vaak in die kleine dingen. Ik leer de jongens ook dat ze aan het Het begint met gedrag en mentaliteit. met elkaar aan het doen bent. Dick vult aan: Dat is de kracht van onze praktijkopleiders: als zij een sfeer kunnen creëren waarin ook een leerling kan meedraaien, dan gaat er al heel veel vanzelf. TUBANTIA Na de verkiezing verschenen her en der krantenartikelen over Hans, het bedrijf en het schildersvak. Vooral dagblad Tubantia pakte flink uit. Dick is er blij mee: De regio Twente is sterk bouwgerelateerd. De laatste tijd lees je echter vooral berichten over werkloosheid, bedrijven die omvallen, enzovoorts. Dit is nou eens een positief verhaal over de kansen die er zijn in de techniek. Ik weet zeker dat het jongeren stimuleert. Schilderen? Misschien is dat helemaal niet zo verkeerd! eind van de middag voor ze weggaan tegen de bewoners zeggen: Morgenvroeg ben ik om acht uur terug. Mompel niet: Ik ga nu weg. Laat de poort maar open staan. Dat is zo belangrijk, netjes zijn. Als je de leerlingen dat kunt bijbrengen heeft iedereen er plezier van. een groeit door tot een uitstekende schilder die je ook in de particuliere markt kunt inzetten of zelfs voor restauratie aan monumentale panden. De ander vindt het leuk om als groep een hele serie woningen te schilderen. Beide typen vakmensen hebben we heel hard nodig. Als onze leerlingen aan het werk zijn dragen ze bedrijfskleding van Gebr. van der Geest, legt Hans uit. Daarmee geven we ze terecht het gevoel dat ze erbij horen. Ze krijgen dezelfde voorkeuren, dezelfde behandeling als vaste medewerkers. Behalve aan de leeftijd, kun je niet zien dat iemand een leerling is. Met de bouw vak organiseren we ook altijd een barbecue. Het is belangrijk om een goede sfeer te hebben. Je moet als team samenwerken en snappen wat je JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

10 DE LEERLING EN ZIJN SMARTPHONE Een leerling die op de steiger een tweet beantwoordt. In de pauze zijn Facebookpagina checkt. WhatsApp gebruikt om zich ziek te melden. De smartphone is niet meer uit ons leven weg te denken. Je kunt er maar het beste afspraken over maken, is de conclusie na een praktijkopleidersbijeenkomst bij Schilder^sCOOL Hengelo. Twitter, Facebook, WhatsApp,... Wie heeft het tegenwoordig niet over nieuwe media. Nieuwe media zijn leuk, nuttig, misschien zelfs belangrijk. Maar dat stelt bedrijven en scholen wel voor een nieuwe uitdaging. Waar ligt de grens bij het toepassen van nieuwe media? Mag de leerling een smartphone in de klas gebruiken? Of op de werkvloer? Mag hij of zij zich ziekmelden via WhatsApp? NIEUWE REALITEIT Tijdens de uitverkochte praktijkopleidersbijeenkomst bij Schilder^sCOOL Hengelo van 14 oktober staat het onderwerp op het programma. Na een welkomstwoord door Schilder^sCOOLdirecteur Bert Hooijsma en Savantis-opleidingsadviseur Jan Rekers geeft Bianca Berndsen van Savantis een presentatie met de titel HELP! Mijn leerling heeft een smartphone. Eigenlijk is het gewoon een soort kroeg waar we met z n allen met elkaar aan het kletsen zijn. En we doen het digitaal, legt Bianca uit. Maar dat het allesbehalve flauwekul is, bewijst wel het YouTube-filmpje Social Media, de nieuwe realiteit. DISCUSSIE Het onderwerp leeft, zo blijkt al snel uit de discussie. Aan de ene kant de leerlingen voor wie het gebruik van een smartphone vanzelf spreekt. Ik ben eraan verslaafd, geeft een jonge deelnemer toe. Vooral het delen van foto s en filmpjes valt erg in de smaak. Aan de andere kant zijn er de praktijkopleiders die zich nog herinneren hoe je met een dubbeltje naar de telefooncel fietste. Ik heb er niks mee. Ik ben echt anti, zegt een vijftiger. Het sociale is weg. Je komt elkaar tegen en je hebt elkaar niks meer te vertellen, want je weet alles al, meent een ander. Ze zijn van jongs af aan opgegroeid met nieuwe media. Dan kun je het niet ineens verbieden. HET GOEDE VOORBEELD Helemaal zwart-wit is het natuurlijk niet. Neem Hans Scheffer van Gebr. van der Geest uit Enschede, die onlangs de titel Beste Praktijkopleider Savantis 2013 in de wacht sleepte. Geef het goede voorbeeld, tipt hij. De leerlingen van tegenwoordig zijn van jongs af aan opgegroeid met nieuwe media. Dan kun je het op de werkvloer niet ineens verbieden. De werkgever heeft er ook voordelen van. Is er bijvoorbeeld schade, dan kan de leerling direct een fotootje maken. Daarom ben ik er absoluut niet tegen. Zorg voor eerlijke, open communicatie: dan mag het wel, dan mag het niet. JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

11 THEMA TOEKOMST KENNIS INSPIREERT De kleurrijke vestiging van Wijzonol Bouwverven in Zwolle vormde op 20 november het toneel van de bijeenkomst voor docenten van onderwijsinstellingen en instructeurs van samenwerkingsverbanden in de sector Schilderen en Onderhoud. De buitengewoon gastvrije ontvangst en de boeiende presentaties, rondleidingen en workshops maakten de tweede docentendag van 2013 tot een onvergetelijk evenement. Commercieel directeur Dieter Marquardt van Wijzonol heet de deelnemers van harte welkom. Vervolgens geeft Aad van der Star van Savantis een toelichting op het programma, de ontwikkelingen in de sector en het laatste nieuws rond examinering. Aad: Het thema van de dag is Kennis inspireert. Ik bedank Wijzonol dat ze ons verder helpen in het verrijken van die kennis. We beginnen met een presentatie en een workshop voor de pauze en vier workshops erna. Het wordt dus hard werken! men, praktijktesten met vries-dooicycli en andere onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten leidden ertoe dat watergedragen systemen daadwerkelijk robuuster werden en steeds dichter bij oplosmiddelhoudende systemen kwamen te staan. Vervolgens staan vijf workshops van elk een uur op het programma. In de fabriek zien de deelnemers hoe Wijzonol met tien kleurenpasta s en twee basisverven producten maakt in iedere gewenste kleur en hoeveelheid. Ook krijgen de deelnemers een rondleiding door het magazijn voor 9 uur besteld, de volgende dag in huis en bezoeken ze het R&D-laboratorium. Egbert Kunst verzorgt de presentatie Van RGVO naar RGS naar Onderwijs en Bianca Berndsen van Savantis dompelt de deelnemers onder in social media. Als kers op de taart mogen de docenten zelf aan het werk met een nog geheime innovatie. VOLGENDE DOCENTENDAG De dag wordt afgesloten met een buffet, waar de deelnemers napraten en vooruitkijken naar de volgende docentendag op 19 maart Het was inderdaad hard werken, maar vooral ook inspirerend. NIET STILGEZETEN Johan Mendel en Bearny Palland openen met een presentatie over de levensduurverwachting van verf en het Houtgarantplan. Zeker de afgelopen tien jaar hebben de experts van Wijzonol niet stilgezeten. Steeds hogere kwaliteitsnor- JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

12 SELECTIEWEDSTRIJDEN Van 9 tot en met 11 januari organiseerde Savantis de nationale kampioenschappen Schilderen en Stukadoren. Dat gebeurde tijdens het driedaagse beroepskeuze-evenement Skills Masters in Ahoy Rotterdam. Bij het ter perse gaan van dit magazine moest Skills Masters nog plaatsvinden, maar de uitslagen van de finales staan inmiddels op de website van Savantis. Aan de finales gingen selectiewedstrijden vooraf. Zo stond eind oktober in het vakcentrum s Hertogenbosch de selectiewedstrijd voor het nationaal kampioenschap Schilderen 2014 op het programma. In drie dagen tijd moesten de deelnemers vijf opdrachten volbrengen: binnenschilderwerk op een houten deur, behangen, decoratietekenen en decoratiepenselen, kleurbanen schilderen en vrije decoratieve schildertechnieken. Voor het eerst beoordeelden de leerlingen ook elkaars werk. Het resultaat werd in de eindbeoordeling meegewogen. In de selectiewedstrijd eindigde Sharina Kuiper uit Scheemda op de eerste plaats. Sharina is in dienst van Schilder^sCOOL Assen en werkzaam bij Schildersbedrijf Huizinga. Op de tweede plaats eindigde Natasja van der Velde uit Ried, in dienst van Schilder^sCOOL Friesland en werkzaam bij Roosma Schilders. De derde plaats werd in de wacht gesleept door Niels Koopman uit Denekamp, in dienst van R. Nijhuis Schilderwerken. LIJSTWERK, SIERPLEISTER EN GLANSPLEISTER De meeste punten werden behaald door Ivo van den Bekerom, Wim Hellings en Jeroen Kerste. Ivo komt uit Liessel en is werkzaam bij Van den Heuvel Afbouwgroep B.V. Wim komt uit Schijndel en werkt bij stukadoors- en afbouwbedrijf Hellings. Jeroen uit s-hertogenbosch is werkzaam bij Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme BV. UITSLAGEN NK Kijk voor de uitslagen van de nationale kampioenschappen op onder het nieuws van sectoren Schilderen en Onderhoud resp. Afbouw. M E E R I N F O R M A T I E bedrijven/schilderenen-onderhoud/nieuwsoverzicht/ Begin november vond in het vakcentrum Rijen de selectiewedstrijd voor het nationaal kampioenschap Stukadoren 2014 plaats. De leerling-stukadoors hadden drie dagen tijd voor een opdracht met lijstwerk, sierpleister en glanspleister. nl/bedrijven/afbouw/ nieuws/ JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

13 VEILIGHEID & GEDRAG In het voorjaar van 2013 vroeg Marijn Damsma-Blaisse van VeiligheidNL afbouwdocenten naar hun ideeën en wensen op het gebied van veiligheid en gedrag in het onderwijs. Mede aan de hand van hun inbreng ontwikkelden VeiligheidNL en Savantis een praktische lesmodule. Het nieuwe materiaal helpt leerlingen al tijdens de opleiding te beseffen dat veilig gedrag vanzelfsprekend moet zijn. Uit onderzoek door VeiligheidNL blijkt dat leerlingen, als ze in de beroepspraktijk terechtkomen, snel geneigd zijn om de veiligheidsnormen die ze op school meekregen te laten vieren. Met alle gevolgen van dien: de meeste letselongevallen in de sector Afbouw treffen jongeren. De lesmodule Veiligheid & Gedrag is een instrument waarmee de docent het onderwerp veiligheid op een positieve en actieve manier onder de aandacht van zijn leerlingen kan brengen. THEMA S De lesmodule bestaat uit een gebruikershandleiding, zeventien leskaarten en een usb-stick met aanvullend materiaal. De kaarten vormen korte lessen van 15 tot 45 minuten rond de thema s risicobewustzijn, verantwoordelijkheid, aanspreekgedrag en veiligheidscultuur. De ene les is inhoudelijk, de andere is diepgaand of meer speels van aard. De docent hoeft niet alle leskaarten te behandelen, maar kan de leskaarten uitkiezen die hij op een bepaald moment het meest relevant vindt. TIPS VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER De lessen op school hebben de grootste kans van slagen als de praktijkopleider op de werkvloer daarop aansluit. Daarom een paar tips voor de praktijkopleider: Vraag de leerling tijdens werkzaamheden om zijn manier van werken met betrekking tot veiligheid aan u uit te leggen. Met welke risico s hield hij rekening en met welke nog niet? Hebt u voor hem handigheidjes of tips? Op school besteedt de leerling aandacht aan de veiligheidscultuur binnen het leerbedrijf. Vraag de leerling naar zijn beleving van de cultuur binnen uw bedrijf en informeer of hij daar goede ideeën voor heeft. Op school oefent de leerling met het aanspreken van collega s die onveilig werken. Ook leert hij te reageren op collega s die hem onder druk zetten om onveilig te werken. Dit is lastig voor hem! Reageer positief als de leerling zijn grenzen aangeeft. Denk vervolgens samen na over een veilige oplossing. Let extra op uw eigen gedrag ten aanzien van veiligheid. Als praktijkopleider bent u tenslotte het voorbeeld voor uw leerling. Door op deze manier samen te werken halen de docent en de praktijkopleider het beste uit de lesmodule, en wordt de leerling gemotiveerd het veilige gedrag vol te houden op school en in de praktijk. MEER INFORMATIE De sector Afbouw is de eerste sector die actief met het nieuwe lesmateriaal aan de slag gaat. De lesmodule Veiligheid & Gedrag wordt standaard opgenomen in de docentenpakketten van de niveau 2-opleidingen Stukadoor, Plafond- en wandmonteur en Dekvloerenlegger. DOCENTEN DIRECT IN DISCUSSIE Eind november presenteerde Marijn Damsma-Blaisse de nieuwe lesmodule aan docenten en instructeurs. Marijn: Bij de stelling Ik doe wat de praktijkopleider zegt gingen de docenten op een lijn staan die van ja naar nee liep, op een positie die hun mening het best vertolkte. Dit leverde direct discussie op. De ene docent was van mening dat de leerling inderdaad moet luisteren omdat de praktijkopleider ervaring heeft, de ander vond het belangrijk dat de leerling ook zelf nadenkt en niet klakkeloos doet wat hem wordt opgedragen. Ook werd opgemerkt dat de leerling misschien nog niet over alle benodigde informatie beschikte. Een middenweg die een van de docenten voorstelde, is om de leerling het eerste jaar vooral te laten volgen en hem daarna steeds meer te stimuleren om zelf na te denken. M E E R I N F O R M A T I E Wilt u meer weten over veiligheid op de werkvloer, kijk dan op JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

14 KORT NIEUWS KIEZEN VOOR TECHNIEK Tijdens de Week van de Techniek van afgelopen oktober maakten vmbo-leerlingen van Wolfert PRO in Bergschenhoek en van Melanchthon Berkroden in Berkel en Rodenrijs kennis met het vak signmaker. Begeleid door het team van reclamestudio Ron Design in Pijnacker mochten de tweedeklassers zelf een tas bedrukken. Als je een beroep zoekt waarin je met je handen werkt en overal op straat kunt zien wat je hebt gemaakt, dan is signmaker een goede keus, legt Cathy van der Ploeg van Ron Design uit. Cathy vertelt de vmbo ers in het kort over het vak. Over hoe flexibel ze moeten zijn omdat geen dag er hetzelfde uitziet. Hoe uitdagend het is omdat de bestelbus die vandaag wordt binnengereden morgen in de clubkleuren van de klant weer onderweg moet zijn. Waar de opleidingen worden gegeven. Welke doorgroeimogelijkheden bestaan. Maar ook welke andere creatieve vakken ze eventueel kunnen kiezen, zoals dtp er of vormgever. Ron Design is bijzonder actief als het om opleiden gaat. Tijdens de verkiezing Beste Leerbedrijf Savantis 2013 sleepte het bedrijf zelfs een nominatie in de wacht. Ron van der Ploeg: Stagiairs en snuffelstagiairs kijken hier niet alleen mee, maar we laten ze ook alles zelf doen. Meestal komen ze onwijs enthousiast van zo n stage terug. Ook vandaag zetten we de leerlingen aan het werk. Tegenwoordig kiezen te weinig leerlingen voor techniek. Door deel te nemen aan de Week van de Techniek kunnen we laten zien wat er allemaal mogelijk is en wat binnen ons bedrijf gebeurt. Zo hopen we jongeren voor het vak te triggeren. Sign is voor tachtig procent met je handen werken. Voor sommigen is dat een uitkomst. 41E KNAUF-EXCURSIE Van 23 tot en met 26 oktober organiseerden Knauf en Savantis voor de 41e keer een excursie voor leerlingen in de Afbouw naar de hoofdvestiging van Knauf in het Duitse Iphofen. Veertien stukadoors en drie plafond- en wandmonteurs namen aan de excursie deel. Begeleid door Gijs de Jong (Knauf), Henk van Gils (vakcentrum Rosmalen) en Arno Scheffer (Savantis) bezochten de leerlingen onder meer de anhydrietgroeve, de gipsplatenfabriek en de PFT-machinefabriek. Naar goede traditie stonden ook schietvereniging Nenzenheim en de Residentie in Würzburg op het programma. Op de Knauf Akademie werden demonstraties gegeven en gingen de leerlingen in teamverband aan de slag met gipsplaten en profielen. Het was zeer zeker een leuke groep, kijkt Arno Scheffer terug. Er werd hard gewerkt en de jongens waren leergierig, ook in het praktijkgedeelte. Er werd door de groepen gewerkt aan verschillende opdrachten zoals een ronde wand, een wand met doorgang, een wand met sanitaire voorzieningen en een vast systeemplafond. Met die opdrachten kwamen ze nog verder dan voorgaande jaren. Een van hen wil na de opleiding Gezel Stukadoor zelfs doorleren als Plafond- en Wandmonteur omdat hij dat zulk mooi werk vond. Al met al een leuke groep, en via deze weg wil ik dan ook de docenten bedanken voor de goede selectie van de leerlingen. SGA VAKDAGEN Van 15 tot en met 17 oktober stond de Evenementenhal in Gorinchem in het kader van de Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen. Savantis had een gemeenschappelijke stand met mijn loopbaan, OnderhoudNL, OnderhoudNL Verzekeringsdienst, Schilder^sCOOL en Stichting AF-Erkenningsregeling. Om leerling-schilders te laten zien hoe innovatief de sector is, namen acht bedrijven deel aan de Innovatieroute. Zo verzorgde Repair Care International een demonstratie van DRY FLEX, een duurzame reparatieplamuur. Dit jaar werd de route gevolgd door leerlingen van Schilder^sCOOL Den Haag/Leiden/Gouda en Tilburg/Breda. Het team van mijn loopbaan daagde bezoekers uit om met een kleine roeiwedstrijd hun fysieke fitheid te testen, als aanloop naar een gesprek over opleidingen, ervaring en vaardigheden. De SGA Vakdagen trokken dit jaar 175 exposanten en bezoekers. SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN Minister Bussemaker (OCW) publiceerde op 5 november 2013 de nieuwe Subsidieregeling praktijkleren. De regeling trad in werking op 1 januari 2014 en vervangt de Wet afdrachtvermindering onderwijs (WVA onderwijs). Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van Agentschap NL, de uitvoerder van de subsidieregeling. De grootste doelgroep voor de subsidie zijn werkgevers die een leerwerkplaats bieden aan leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister de regeling uitgebreid voor vmboleerlingen die een leerwerktraject volgen. De subsidie geldt niet voor stages in de beroepsopleidende leerweg (bol). Het subsidiebedrag per leerwerkleerplaats wordt berekend door het beschikbare bedrag per categorie (vmbo, mbo) te delen door het aantal gerealiseerde leerwerkplaatsen per categorie. De subsidie is gemaximeerd op per leerwerkplaats per studiejaar. De minister organiseert landelijke informatiebijeenkomsten voor de gebruikers van de subsidieregeling. Deze bijeenkomsten geven JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

15 meer duidelijkheid over de inhoud van de regeling en de voorwaarden. Daarnaast komen er nog vier bijeenkomsten in de regio waar uitvoerder Agentschap NL in aanwezigheid van enkele adviseurs concrete instructies geeft over de aanvraag. Aanvragen kunnen jaarlijks tot 15 september na het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend via Wilt u naar aanleiding van deze nieuwe subsidieregeling Erkend leerbedrijf worden? Of is uw bedrijf al erkend en wilt u een leerwerkplaats ter beschikking stellen? Neem dan contact op met Savantis. Kijk op voor informatie over andere actuele subsidies ten bate van de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw. INDIVIDUELE BUDGET REKENING Sinds 2006 bestaat de Individuele Budget Rekening (IBR) voor werknemers in de sector Schilderen en Onderhoud. Dit spaarpotje is bedoeld om een training of opleiding te volgen. De werkgever betaalt hiervoor maandelijks een bijdrage aan het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds. Met het IBR-potje kan de werknemer verschillende trainingen of opleidingen volgen. Denk aan een beroepsopleiding, een training van een fabrikant of een computercursus. Ook is er een breed aanbod van Savantis-trainingen, van Houtrenovatie tot Effectief communiceren en van Voorkomen van rug- en schouderklachten tot Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Kijk voor het volledige overzicht op Handboek B e s c h e r m i n g s - e n a f w e r k i n g s t e c h n i e k e n 3 HANDBOEK METAAL EN METAALBESCHERMING Maandag 25 november, tijdens de Ondernemersdag van OnderhoudNL in Muziekgebouw aan t IJ in Amsterdam, presenteerden vertegenwoordigers van de Stichting Handboek het handboek Metaal en metaalbescherming. Savantis is de uitgever van dit boek. Het handboek is het vijfde en laatste deel in de reeks Beschermings- en Afwerkingstechnieken, bestemd voor de sector Schilderen en Onderhoud. Dit deel is ook bestemd voor de metaalconserveringsbranche en de industriële-coatingsector. Het boek is opgezet als naslagwerk. Het beschrijft de meest toegepaste metalen, hun eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Metaal is een veelzijdig toe te passen materiaal. De toepassingsmogelijkheden zijn zo groot en divers dat er normen zijn ontwikkeld voor de toepassing en het onderhoud van metalen. Een overzicht is in dit boek opgenomen. Verder wordt specifiek aandacht besteed aan de oorzaken van corrosie, het voorbehandelen en het beschermen van metaal met coating. Daarnaast worden onder andere de applicatie van verf op metaal en droogmethoden beschreven. Aan het eind van het boek is een index/begrippenlijst toegevoegd. Het handboek kost 38,50. Tot en met 28 februari geldt een introductieprijs van 30,80. De complete set van vijf handboeken bestelt u voor 125,00. Kijk voor meer informatie op Hand In crisistijd is scholing belangrijker dan ooit. Zijn boek Het handboek Metaal en metaalbescherming is een uitgave in de reeks Beschermings- en Afwerkingstechnieken. De serie handboeken is bestemd voor de sector Schilderen en Onderhoud. Dit deel is ook bestemd voor de metaalconserveringsbranche en de industriële coating uw werknemers klaar voor de toekomst? Bent u sector. Dit handboek is opgezet als naslagwerk. Het beschrijft de meest toegepaste zelf klaar metalen, hun voor eigenschappen de en toekomst? toepassingsmogelijkheden. Metaal Maak gebruik van is een veelzijdig toe te passen materiaal. De toepassingsmogelijkheden zijn zo groot en divers dat er normen zijn ontwikkeld voor de toepassing het en tegoed het onderhoud van op metalen. de Een overzicht IBR. is in Kijk dit boek opgenomen. voor meer informatie Verder wordt specifiek aandacht besteed aan de oorzaken van corrosie, het voorbehandelen en het beschermen metaal met coating. Daarnaast worden onder andere de applicatie verf op metaal en op droogmethoden beschreven. Metaal en metaalbescherming Handboek B e s c h e r m i n g s - e n a f w e r k i n g s t e c h n i e k e n 3 B e s c h e r m i n g s - e n a f w e r k i n g s t e c h n i e k e n 3 NOA-ONDERNEMERSOPLEIDING Twintig deelnemers startten donderdag 21 november met de NOAondernemersopleiding die NOA en Savantis ontwikkelden. De opleiding bestaat uit tien modules. Vijf verschillende vaktechnische trainingen voor de winter van 2013/2014 maken het aanbod voor de toekomstgerichte ondernemer compleet. De deelnemer die alle modules volgt en met succes zijn eigen ondernemingsplan aan de examencommissie presenteert ontvangt het branchecertificaat Toekomstgericht ondernemen. kies voor kennis kies voor de NoA-oNderNemersopleidiNg Word een toekomst gerichte ondernemer door slim te Werken Een échte stukadoor, vloerenlegger of plafond- en wandmonteur excelleert in het leveren van vakwerk. Maar vakwerk is meer dan het aannemen en uitvoeren van afbouwwerkzaamheden. Ondernemen is ook een vak. Om dit vak beter in de praktijk te kunnen brengen, biedt NOA in samenwerking met Savantis de NOA-ondernemersopleiding aan. Hier leer je alles (bij) over ondernemen van beter acquireren tot innoveren en het maken van een onder nemersplan. Door bijscholing in ondernemingszaken aan te bieden, scherpt NOA je ondernemersgeest en de concurrentiekracht aan. In de praktijk betekent dit: meer succes in zaken doen. Lees in deze krant welke modules en trainingen we je aan bieden en ontwikkel meer commerciële kracht via de NOA-ondernemersopleiding. Jan van de Kant, voorzitter NOA WAArom rinio meedoet AAn deze ondernemersopleiding Op een avond bracht Rinio zijn achtjarige zoon naar bed. Wat heb je vandaag allemaal gedaan op school?, vroeg hij hem. Gym, iets met rekenen en zo, vertelde zoonlief. En papa, wat heb jij vandaag gedaan? Rinio antwoordde: Een gesprek gehad met een medewerker die niet kwam opdagen en bij een klant gezeten die nog moest betalen. En, vond je dat leuk? nadenken en zei tegen zijn zoontje dat hij maar lekker moest gaan slapen. Vanaf die dag is hij meer gaan nadenken over de toekomst van zijn onderneming. Hij maakt nu een vijfjarenplanning waarin zijn lange termijn doelen worden beschreven. Veel dingen leer je in de praktijk, maar voor een aantal zaken moet je hulp zoeken om stappen te kunnen maken voor jezelf en je kunt verbeteren. vroeg zijn zoontje hem. Rinio moest bedrijf. M E E R I N F O R M A T I E Kijk voor meer informatie op nieuws/noa-ondernemersopleiding. cursusoverzicht modules 1. i nnovatie, nieuwe markten en jouw ondernemingsplan donderdag 21 november Verkoopgericht acquireren en klantgericht adviseren donderdag 19 december Bestek en tekening lezen, calculeren en offreren donderdag 16 januari Aannemen en uitbesteden donderdag 6 februari Werkvoorbereiding en projectadministratie donderdag 6 maart i nspirerend en effectief leidinggeven aan je onderneming donderdag 27 maart Je financiën goed geregeld! donderdag 17 april Juridische valkuilen voor een afbouwondernemer donderdag 15 mei 2014 doe de scan op NoA.Nl 9. Arbeidsrecht en cao donderdag 5 juni k lanten aantrekken en vasthouden met social media donderdag 26 juni 2014 VAktechnische trainingen 1. de vloer vormt de basis: technische regelgeving en normeringen die je móet kennen! donderdag 12 december Workshop leemstuc donderdag 30 januari Workshop decoratief pleisterwerk donderdag 13 februari Basistraining lijstwerk donderdag 13 maart Vaktechnische training plafond- en wandmontage datum nader te bepalen Wil Je Weten WAAr JiJ Je nog in kunt VerBeteren? Je bent een echte vakman en je hebt je zaken goed op de rit. Maar een ondernemer die zijn bedrijf serieus neemt, weet dat het altijd beter kan. Wil je er snel en simpel achter komen welke (ondernemers)vaardigheden jij kunt verbeteren? Doe de online bedrijfscan op Je krijgt dan direct in beeld op welke onderdelen je jouw bedrijf Aan het eind van het boek is een index/begrippenlijst toegevoegd, waarin de belangrijkste begrippen kort worden verklaard. In deze lijst kan tevens worden opgezocht waar deze begrippen in het boek aan bod komen. Metaal en metaalbescherming Metaal en metaalbescherming ISBN wordt door Ten Brink aangemaakt. 11/4/13 3:07 PM Omslag_Handboek_deel_3_v2.indd 1 JANUARI SAVANTIS MAGAZINE 3

INNOVEREN IN PRODUCTEN EN LEERMIDDELEN MAGAZINE OPLEIDINGSNIEUWS VOOR AFBOUW EN ONDERHOUD. Kennismaken met biobased verf. Nieuwe leermiddelen vmbo

INNOVEREN IN PRODUCTEN EN LEERMIDDELEN MAGAZINE OPLEIDINGSNIEUWS VOOR AFBOUW EN ONDERHOUD. Kennismaken met biobased verf. Nieuwe leermiddelen vmbo OPLEIDINGSNIEUWS VOOR AFBOUW EN ONDERHOUD MAGAZINE SEPTEMBER 2014 5 INNOVEREN IN PRODUCTEN EN LEERMIDDELEN Rembrandt schilderde er de Nachtwacht mee. Kennismaken met biobased verf Nieuwe leermiddelen vmbo

Nadere informatie

AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8

AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 AFBOUW ZAKEN 2013 jaargang 13 nummer 12 het vakblad voor leden van NOA >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 >12 WINSTPAKKERS waar je direct mee aan de slag kunt / 10 toekomstgericht

Nadere informatie

Hans Verschoor, Algemeen directeur Savantis

Hans Verschoor, Algemeen directeur Savantis S A V A N T I S J A A R V E R S L A G I S O V I S O V I S O V E R D R E R D R I S O V I S O V I S O V I S O V I S O V I S O V E R D R E R D R E R D R I S O V I S O V I S O V E R D R E R D R E R D R E R

Nadere informatie

2 mei 2010 jaargang 6

2 mei 2010 jaargang 6 Meer over Roy op de volgende pagina # 2 mei 2010 jaargang 6 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kennis centra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO GOC Kenteq 10 punten uit

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom.

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. 2007 Focus op instroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. Met dit motto willen wij bij Savantis aangeven trots te zijn op de forse stijging van instroom van vakmensen. Ik

Nadere informatie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie onderwijs dat werkt Inhoud Voorwoord 5 Praktijk. Hoezo? 6 De praktijk aan het woord 9 Zes casussen

Nadere informatie

3 sep 2010 jaargang 6

3 sep 2010 jaargang 6 Meer over Kiki op de volgende pagina # 3 sep 2010 jaargang 6 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kennis centra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO GOC Kenteq Wat staat er

Nadere informatie

1 februari 2011 jaargang 7

1 februari 2011 jaargang 7 Meer over Toni op de volgende pagina # 1 februari 2011 jaargang 7 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO Kenteq 10 tips voor

Nadere informatie

Rozanne Wijnand. Han Mesters. Dag van de. Maxime Verhagen. De participatiewet levert een positieve bijdrage. Kwartaalmagazine van Pay for People

Rozanne Wijnand. Han Mesters. Dag van de. Maxime Verhagen. De participatiewet levert een positieve bijdrage. Kwartaalmagazine van Pay for People Kwartaalmagazine van Pay for People Jaargang 3 Editie 2 april 2015 Rozanne Wijnand De participatiewet levert een positieve bijdrage Han Mesters Uitzenden anno 2015 Maxime Verhagen Het is tijd voor een

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Meer over Levi op de volgende

Meer over Levi op de volgende Meer over Levi op de volgende pagina # 3 sep 2009 jaargang 5 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kennis centra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO GOC Kenteq VTL Dé 10 zaken

Nadere informatie

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers.

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers. magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

magazine 2010 DIALOOG INNOVATIE ONDERWIJS- VERNIEUWING IS OVERAL OUDERS EN SCHOOL IN GESPREK KWALITEIT ONTWIKKEL- KANSEN VOOR DOCENTEN

magazine 2010 DIALOOG INNOVATIE ONDERWIJS- VERNIEUWING IS OVERAL OUDERS EN SCHOOL IN GESPREK KWALITEIT ONTWIKKEL- KANSEN VOOR DOCENTEN magazine 2010 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college INNOVATIE ONDERWIJS- VERNIEUWING IS OVERAL DIALOOG

Nadere informatie

KENNIS LIGT OP DE WERKVLOER Nick Sprado over zijn cursusloopbaan. Wil je verder? Maak van je hart geen moordkuil!

KENNIS LIGT OP DE WERKVLOER Nick Sprado over zijn cursusloopbaan. Wil je verder? Maak van je hart geen moordkuil! MAGAZINE OVER WERKEN EN LEREN IN DE METAALBEWERKING WWW.OOM.NL WINTER 2012 KENNIS LIGT OP DE WERKVLOER Nick Sprado over zijn cursusloopbaan Wil je verder? Maak van je hart geen moordkuil! Praten en actie

Nadere informatie

Meer over Jannes op de volgende pagina...

Meer over Jannes op de volgende pagina... Meer over Jannes op de volgende pagina... # 1 feb. 2009 jaargang 5 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kennis centra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO Kenteq 10 tips voor

Nadere informatie

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? jaargang 13 - juni 2012 - nummer 3 lorraine vesterink over passievitaliteit PEILING ZELFSTANDIGEN INDEX 2012 aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

de MBO krant JOB kreeg het afgelopen schooljaar veel klachten binnen over stages. Vooral over de tekortschietende begeleiding.

de MBO krant JOB kreeg het afgelopen schooljaar veel klachten binnen over stages. Vooral over de tekortschietende begeleiding. onderwijs dat werkt nummer 4 maart 2009 Is competentiegericht beoordelen mogelijk in een leerbedrijf? Ja, blijkt uit grootschalig onderzoek. De leermeesters geloven erin en zijn bereid te investeren. JOB

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

MetaalKrant. Wat is er aan de hand met de pensioenen? Direct lid worden? Bel 0900-9690 (lokaal tarief) Nr. 2, 2010. Metalektro en Metaal & Techniek

MetaalKrant. Wat is er aan de hand met de pensioenen? Direct lid worden? Bel 0900-9690 (lokaal tarief) Nr. 2, 2010. Metalektro en Metaal & Techniek FNV Bondgenoten Metaal Colofon De Metaalkrant is een uitgave van de stichting FNV Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten, divisie Metaal. De Metaal krant verschijnt twee à drie keer per jaar Oplage: 100.000

Nadere informatie

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep CVOpen Jaargang 7 Juni 2007 4 Burgerschapsvorming onder de loep Wim Littooij weerspreekt onzin over onderwijsvernieuwing Identiteit weer op de CVO-agenda Steeds meer brede scholen Colofon In dit nummer

Nadere informatie

Flexibel werkt. NBBU-magazine Form is vernieuwd en heet vanaf nu. NBBU-jubileumcongres in beeld p. 14. Op zoek naar nieuwe hybriden P.

Flexibel werkt. NBBU-magazine Form is vernieuwd en heet vanaf nu. NBBU-jubileumcongres in beeld p. 14. Op zoek naar nieuwe hybriden P. Brancheblad voor de professionele intermediair op de arbeidsmarkt winter 2014 2015 #1 NBBU gaat voor brede flex p. 6 NBBU-magazine Form is vernieuwd en heet vanaf nu Pionier en ondernemer Daan Roosegaarde

Nadere informatie

Een kwestie van doorvragen NU OF NOOIT! Examen op je werk. Chiel Hubers: Projectleider. Tec hnisch beroepsonderwijs: HANDIG:

Een kwestie van doorvragen NU OF NOOIT! Examen op je werk. Chiel Hubers: Projectleider. Tec hnisch beroepsonderwijs: HANDIG: MAGAZIN OVR WRKN N LRN IN D MAALBWRKING WWW.OOM.NL VOORJAAR 2013 HANDIG: xamen op je werk Projectleider Chiel Hubers: en kwestie van doorvragen ec hnisch beroepsonderwijs: NU OF NOOI! AQUACO VOLG CURSUS

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

de MBO krant SintLucas de eindhovense school start een Management Development-traject voor high potentials. Practice what you preach.

de MBO krant SintLucas de eindhovense school start een Management Development-traject voor high potentials. Practice what you preach. onderwijs dat werkt nummer 10 januari 2010 Frans Verbraak is een voorloper op Marktplaats MBO: Scholingswinkels van ROC Albeda zijn een voorpost in de wijken. SintLucas de eindhovense school start een

Nadere informatie