Inleiding. Geachte klant, Deze handleiding. Inleiding 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Geachte klant, Deze handleiding. Inleiding 3"

Transcriptie

1

2

3 Geachte klant, Met de aankoop van dit multifunctionele apparaat hebt u een kwaliteitsproduct van de firma Belgacom gekozen. Uw apparaat voldoet aan de verschillende eisen die de moderne home office sector hedentendage stelt. U kunt met het apparaat scannen, printen, kopiëren en faxen zowel in zwart-wit als in kleur. Als volwaardige fotoprinter beschikt uw apparaat over de vereiste sloten voor alle gangbare foto-opslagmedia en over een directe aansluitmogelijkheid voor digitale camera s. De beeld- en optimalisatiefunctie Crystal Image zorgt voor de optimale afdruk- en kopieerkwaliteit van uw zwart-wit- en kleurendocumenten. Crystal Image helpt u ook het storende rode ogen effect van uw flitsopnames te retoucheren (rode ogen reductie). Met het multifunctionele apparaat kunt u menu en foto s eenvoudig via het verlichte kleurendisplay (openklapbaar) selecteren. U kunt het multifunctionele apparaat op uw PC aansluiten (Microsoft Windows 2000 (SP3) XP). Installeer het bijgevoegde softwarepakket en gebruik het multifunctionele apparaat als (netwerk-)printer. Bovendien kunt u via de PC ook faxberichten verzenden en ontvangen, de telefoongids beheren, documenten scannen, bewerken en opslaan alsmede SMS-berichten overdragen. Voor de kabelloze PC-communicatie staat een aansluitmogelijkheid voor een WLAN-adapter ter beschikking. Bovendien kunt u vanaf alle apparaten die over een infrarood-interface beschikken (bijv. GSM met fototoestel, handheld) bestanden naar het multifunctionele apparaat zenden om deze af te drukken. WLAN is optioneel en functioneert uitsluitend met een originele adapter. Met het apparaat Belgafax 710 kunt u SMS-berichten onafhankelijk van de PC verzenden en ontvangen. Uw multifunctionele apparaat print met de meest moderne inkjet-technologie. Bij uw apparaat bevinden zich twee gratis inktpatronen (black/zwart en colour/kleur). Plaats deze en u kunt de veelzijdige mogelijkheden van uw multifunctioneel apparaat meteen uitproberen. Wij wensen u veel plezier! Deze handleiding Lees deze handleiding a.u.b. zogvuldig door en volg de veiligheidsinstructies op om een storingsvrij functioneren van uw multifunctioneel apparaat te waarborgen. Gebruikte symbolen en fundamentele begrippen: Waarschuwt voor onvakkundig gebruik dat Æverwondingen, storingen of beschadigingen van het apparaat tengevolge kan hebben of wijst op land- en apparaatspecifieke kenmerken. Kenmerkt tips voor een doeltreffend gebruik ² van uw multifunctioneel apparaat en dient als helpfunctie ter voorkoming van eventuele moeilijkheden bij het uitvoeren van bepaalde functies. Document: Origineel dat u met uw apparaat kopieert, scant of als fax, SMS-bericht overdraagt. Papier: Printmedium dat u in het papiervak plaatst om het met uw multifunctionele apparaat te bedrukken. Sjabloon: Voorbedrukt papier (bijv. briefpapier, postkaarten) dat u met uw apparaat kunt bedrukken. Menu: Instelmogelijkheden voor functies die op het display aangegeven en geselecteerd worden. Foto-opslagmedia: Gegevensdragers die met het mutifunctionele apparaat compatibel zijn (bijv. digitale camera s, geheugenkaarten, mobiele apparatuur). Uitgangsmodus: Bedrijfstoestand van het apparaat. Standby-modus: Energiebesparende rustmodus bij niet-gebruik van het multifunctionele apparaat. Ter vereenvoudiging van het gebruik bestaat de handleiding uit twee gedeelten: In het gedeelte Functies van het apparaat vindt u de toepassingsmogelijkheden die u direct op het apparaat kunt realiseren; in het gedeelte PC-functies worden de instellingen verklaard die u m.b.v. de PC kunt toepassen. Wij streven naar verbeteringen en innovaties. Eventueel zijn bepaalde functies nog niet beschikbaar in de firmware van uw apparaat. Actualiseer de firmware van uw apparaat (zie gedeelte PC-functies / Companion Suite IH gebruiken / Firmware-update). Inleiding Inleiding 3

4 Handelsmerk Alle rechten voorbehouden. Geen gedeelte van deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgacom gereproduceerd, in een archiefsysteem opgeslagen of in een andere vorm of op andere wijze elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of andere mogelijkheden worden overgedragen. De informaties in dit document zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik met dit product. Belgacom aanvaardt geen verantwoording, als deze informaties bij andere apparaten worden toegepast. Noch Belgacom noch aangesloten maatschappijen zijn tegenover de koper van dit product of tegenover derden aansprakelijk met betrekking tot schadevorderingen, verliezen, kosten of uitgaven die voor de koper of derden tengevolge van een ongeluk, verkeerd gebruik of misbruik van dit product of door niet geautoriseerde wijzigingen, reparaties, veranderingen van het product resp. het niet opvolgen van de bedrijfs- en onderhoudsinstructies van Belgacom ontstaan. Belgacom is niet aansprakelijk voor schadevorderingen of problemen tengevolge van het gebruik van opties of verbruiksmaterialen die niet als originele producten gekenmerkt zijn. Belgacom is niet aansprakelijk voor schadevorderingen tengevolge van elektromagnetische interferenties veroorzaakt door het gebruik van verbindingskabels die niet als producten van Belgacom gekenmerkt zijn. Crystal Image is een geregistreerd handelsmerk van Sagem SA. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van de Microsoft Corporation. Apple en Macintosh zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Intel en Pentium zijn handelsmerken van de Intel Corporation. CompactFlash is een geregistreerd handelsmerk van de Sun- Disk Corporation. MEMORY STICK is een geregistreerd handelsmerk van de Sony Corporation. SmartMedia is een handelsmerk van de Toshiba Corporation. Secure Digital is een geregistreerd handelsmerk van de Toshiba Corporation. Microdrive is een geregistreerd handelsmerk van Hitachi Global Storage Technologies. MultiMedia Card is een geregistreerd handelsmerk van de Siemens AG en/of Infineon Technologies AG; MultiMedia Card is een handelsmerk van de MultiMedia Card Association. xd-picture Card is een handelsmerk van de Fuji Photo Film Co., Ltd. DPOF is een geregistreerd handelsmerk van de Fuji Photo Film Co., Ltd. IrDA is een geregistreerd handelsmerk van Infrared Data Association. USB is een handelsmerk van de USB Implementers Forum, Inc. Algemene opmerking: De in dit handboek genoemde referenties zijn handelsmerken van de betreffenden firma s. Het ontbreken van de symbolen en rechtvaardigt niet de veronderstelling dat er bij de desbetreffende begrippen van vrije handelsmerken sprake is. Andere in dit document gebruikte productnamen worden uitsluitend als aanduidingen gebruikt en kunnen handelsmerken van de desbetreffende eigenaars zijn. Belgacom wijst alle rechten op deze merken van de hand. Het begrip PictBridge en het PictBridge logo zijn geregistreerde handelsmerken van de CIPA (Camera and Imaging Products Association). Opmerkingen m.b.t. wettelijke beperkingen, gegevensbescherming en rechtsgeldigheid Het reproduceren van bepaalde documenten (bijv. door scannen, printen, kopiëren) is in sommige landen verboden. De onderstaande aangegeven lijst van zulke documenten maakt geen aanspraak op volledigheid, maar dient uitsluitend als overzicht. Vraag in geval van twijfel uw juridisch adviseur om raad. Paspoorten (persoonsbewijzen) In- en uitreispapieren (immigratiepapieren) Militaire dienst-documenten Bankbiljetten, reischecks, betalingsopdrachten Postzegels, belastingzegels (gestempeld of ongestempeld) Leningdocumenten, inlegcertificaten, obligaties Door de auteurswet beschermde documenten Neem de wettelijke richtlijnen van uw land in acht met betrekking tot de rechtsgeldigheid van faxberichten vooral in verband met de geldigheid van handtekeningen, bezorgingstermijnen binnen de gestelde tijd of ook nadelen op grond van kwaliteitsverliezen bij de transmissie enz.. Zorg voor het respecteren van het telecommunicatiegeheim en het in acht nemen van de gegevensbescherming, zoals de wetgeving in uw land dit voorschrijft. 4 Inleiding

5 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Functies van het apparaat Beschrijving van het multifunctionele apparaat Paneel met display Installatie Inhoud van de verpakking Multifunctioneel apparaat opstellen Printmedia invoeren Documenten invoeren Telefoonkabel aansluiten Netkabel aansluiten Taal kiezen Nummer en naam invoeren Datum en tijd invoeren Patronen plaatsen Patronen in de juiste positie zetten Extra apparatuur aansluiten Instellingen Datum en tijd invoeren Nummer en naam invoeren Taal instellen ISDN-aansluiting Telefooncentrale (PABX) Nummerweergave (CLIP) Energiespaarmodus Crystal Image Crystal Image toepassen Crystal Image activeren Crystal Image desactiveren Foto s met Crystal Image printen Kopieerapparaat K Kopieën maken met fabrieksinstellingen Kopieën maken met speciale instellingen Kopieerinstellingen wijzigen Fotoprinter Vereisten Foto-opslagmedia gebruiken Fotobestanden lezen DPOF-bestanden printen Fotobestanden via het fotomenu printen PictBridge-Bestanden direct printen Diashow Scan naar geheugenkaart overdragen Fotobestanden opnieuw analyseren Opslagmedium verwijderen Inhoud geheugenkaart op de PC bewerken Printerinstellingen wijzigen Telefoongids m Contacten aanmaken Groepen aanmaken Contacten en groepen bewerken Contacten en groepen wissen Contacten zoeken Telefoongids gebruiken Telefoongids afdrukken Nummers combineren (Chain Dialling) Faxschakelaar Modi SM instellen Timer U activeren Faxontvangstmodus instellen Externe telefoons gebruiken (Easylink) Extern antwoordapparaat gebruiken Fax Y Zwart-wit faxen verzenden Kleurenfaxen verzenden Faxen handmatig verzenden Resolutie Fax later versturen Verzendrapport afdrukken Faxen ontvangen Aanvullende ontvangstopties instellen Berichtengeheugen leegmaken Automatisch afdrukken van faxberichten blokkeren Faxberichten afroepen Fax-instellingen SMS» SMS-vereisten SMS verzenden SMS ontvangen Berichtengeheugen leegmaken SMS-instellingen wijzigen Tips & Trucs Papierstoring verhelpen Patronen wisselen Fotopatroon plaatsen Printproblemen verhelpen Inktniveau weergeven Journaal afdrukken Opdrachten bewerken Apparaat blokkeren Reiniging en onderhoud Servicecodes Fabriekinstellingen terugzetten Quick help PC-functies PC-vereisten Draadloos netwerk-vereisten Drivers en software installeren Netwerken Draadloze netwerken Draadloze netwerken aanmaken (WLAN) COMPANION SUITE IH gebruiken Telefoongids Faxen SMS Printen Scannen Á Inktniveau van patroon weergeven Firmware-update Drivers en software verwijderen.. 59 Bijlage Verklarende woordenlijst Afkortingen Functieslijst Technische gegevens Garantievoorwaarden Verklaring van Overeenstemming Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5

6 Veiligheidsinstructies Volg de volgende instructies voor de plaatsing en het gebruik van het apparaat a.u.b. goed op om eventuele gevaren, beschadigingen of storingen te vermijden. Een geschikte plaats Het multifunctionele apparaat moet veilig en stabiel op een vlak, glad en trillingsvrij oppervlak staan. Als uw apparaat schuin staat, kan een storingsvrij functioneren niet worden gewaarborgd. Plaats het apparaat niet op bedden, dekens, kussens, sofa s, tapijten of een andere zachte ondergrond, aangezien er oververhittingen daardoor brandgevaar bestaat. Zorg voor voldoende luchtcirculatie rondom het apparaat en dek het apparaat niet af. Gebruik het apparaat niet in gesloten dozen, kasten, laden enz. De afstand tot andere apparaten of voorwerpen moet minstens 10 cm bedragen. Laat vóór het apparaat minstens 30 cm vrij, omdat afdrukken aan de voorzijde uit het apparaat komen. Stroomvoorziening Controleer of de netspanning die op het typeplaatje van uw multifunctionele apparaat aangegeven is met de netspanning van de plaats van gebruik overeenstemt. Vraag in geval van twijfel raad aan uw elektrohandelaar. Gebruik alleen de bijgevoegde netkabel. Plaats uw apparaat zo dat het stopcontact makkelijk bereikbaar is, omdat uw multifunctioneel apparaat geen in- en uitschakelknop heeft. Monteer alle kabels zo dat u er niet over kunt struikelen. Bij een stroomstoring functioneert het multifunctionele apparaat niet (opgeslagen gegevens blijven bewaard). Raak in geen geval de telefoon- en/of netkabel aan, als de isolering ervan beschadigd is, zonder dat u eerst de telefoon- en netstekker uit het stopcontact hebt getrokken. Bescherm het multifunctionele apparaat goed tegen directe zonnestralen, fel licht en overdreven warmte. Plaats het apparaat niet vlak in de buurt van een verwarming, radio- en tv-apparaat en airconditioning. Om het uitbreiden van vuur te vermijden moeten vlammen op een afstand van dit product worden gehouden. Vermijd de invloed van stof, water en chemicaliën. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperatuurschommelingen en/of hoge luchtvochtigheid. Sluit het apparaat niet aan in vochtige ruimten. Raak de netstekker, de stroomaansluiting of het telefoonstopcontact nooit met natte handen aan. Als het multifunctionele apparaat ergens af valt, kan dit ernstige schade aan het apparaat en/of persoonlijk letsel, vooral bij kleine kinderen, tot gevolg hebben. Laat kinderen nooit zonder toezicht het apparaat hanteren. U moet het apparaat van het stroom- en telefoonnet afschakelen, als: de behuizing en/of de telefoon- of netkabel beschadigd zijn. een onweer op komst is. In dergelijk geval bestaat gevaar van bliksemslag voor de gebruiker en/of van beschadiging van het apparaat. Kunt u de stekker niet uittrekken, dan mag u het apparaat niet bedienen. u het oppervlak van het apparaat wilt reinigen. vloeistoffen of vreemde voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen. Er bestaat gevaar van een elektrische schok en/of beschadiging van het apparaat. het apparaat oververhit en in brand raakt of rook uit het apparaat komt. Gebruik en onderhoud Probeer nooit zelf reparatiewerkzaamheden aan het apparaat uit te voeren. Onvakkundig onderhoud kan tot beschadiging van het apparaat, brand of een elektrische schok leiden (zie Bijlage / Garantie). Laat uw apparaat uitsluitend door een erkende servicedienst repareren. 6 Veiligheidsinstructies

7 Druk niet met geweld op het scannerdeksel, als u dikkere documenten of driedimensionele sjablonen scant, dit kan een beschadiging van het scannerdeksel en/of het scannerglas tot gevolg hebben. Open de papierstoringsklep in geen geval terwijl het multifunctionele apparaat een printopdracht uitvoert. Als u geen papier geplaatst hebt, probeert het multifunctionele apparaat bij ontvangst van een op- dracht toch papier te laden. Open ondertussen in geen geval de papierstoringsklep. Plaats papier. Gebruik, bewaar of transporteer het multifunctionele apparaat zorgvuldig en in horizontale positie, anders kan er inkt uit lopen. Schakel het multifunctionele apparaat van het telefoon- en stroomnet af, voordat u het oppervlak reinigt. Gebruik in geen geval vloeibare, gasvormige of licht ontvlambare reinigingsmiddelen (sprays, schuurmiddelen, politoeren, alcohol) om schade aan de gelakte onderdelen te vermijden! Gebruik voor de reiniging van het display een droge, zachte doek. Als het display breekt, kan er een matig irriterende vloeistof uitstromen. Mocht u met de vloeistof in contact komen, spoel de desbetreffende plekken dan met veel water uit. Raadpleeg bij het optreden van klachten onmiddellijk een arts. Inktpatronen Laad elke originele inktpatroon die u voor het eerst in het apparaat plaatst met de bijgevoegde Plug n Print-kaart, alleen zo wordt alle informatie opgeslagen die voor een probleemloos uitwisselen en hergebruik van de patronen noodzakelijk zijn. Andere inktpatronen kunnen het apparaat beschadigen (zie Bijlage / Garantie). Bewaar tijdelijk verwijderde patronen in de bewaarbox van de fotopatroon of verpak de patronen elk afzonderlijk in een plastic zak en sluit deze af. Bewaar de inktpatronen om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen. Ga met de gebruikte inktpatronen voorzichtig om, zodat er geen inkt op kleding of voorwerpen terechtkomt. Inktpatronen niet schudden! Vermijd huiden oogcontact. Verwijder inktvlekken met veel water. Raadpleeg bij het optreden van klachten of gezichtsproblemen onmiddellijk een arts. Manipuleer in geen geval de originele inktpatronen, u zou hierdoor de printkoppen kunnen be- schadigen. Neem de inktpatronen uit als u het apparaat transporteert. Deponeer de lege patronen in overeenstemming met de afvalvoorschriften van uw land. Foto-opslagmedia Gebruik alleen opslagmedia die met het multifunctionele apparaat compatibel zijn (zie gedeelte Functies van het apparaat / Fotoprinter / Fotoopslagmedia gebruiken). Gebruik niet meer dan één opslagmedium tegelijk! Terwijl gegevens op het opslagmedium worden opgeslagen, mag u in geen geval de verbinding tussen het foto-opslagmedium en het multifunctionele apparaat verbreken. Apparaat niet van het net afschakelen! Trek de ingestoken geheugenkaart in geen geval uit, terwijl het multifunctionele apparaat toegang tot deze kaart heeft en de printopdracht uitvoert. Hierdoor kunnen gegevens beschadigd worden of verloren gaan. Lees in ieder geval de handleiding van uw opslagmedium om het op juiste wijze te gebruiken. Algemene opmerkingen Om de USB-functionaliteit te waarborgen mag de stroombelasting van alle USB-aansluitingen samen niet hoger zijn dan 0,7 ampère. Sluit niet meer dan één high-power-apparaat tegelijk op uw multifunctioneel apparaat aan. Sluit geen extra apparatuur zoals bijv. accu s, ventilatoren, acculaders op uw multifunctioneel apparaat aan. Als u een extra draadloze telefoon wilt gebruiken, moet u een afstand van minstens 15 cm tussen het multifunctionele apparaat en het basisstation van het draadloze apparaat aanhouden, omdat anders akoestische storingen in de telefoonhoorn kunnen optreden. Dit elektronische apparaat bevat veel recycleerbaar materiaal. Informeer aan het einde van de levensduur van het apparaat naar de in uw land bestaande eisen inzake recycling van oude apparatuur. Als u drager van een pacemaker bent en er treden klachten op, blijf dan a.u.b. op afstand van het multifunctionele apparaat en raadpleeg uw arts. Uw multifunctionele apparaat is in overeenstemming met de normen EN en IEC gekeurd en mag alleen op telefoon- en stroomnetten worden gebruikt die aan deze normen voldoen. Het multifunctionele apparaat is uitsluitend voor gebruik in het land van verkoop ontwikkeld. Het voldoet aan de bepalingen van de telefoonmaatschappij van het land. Breng geen instellingen en veranderingen aan die niet in deze handleiding worden beschreven. Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies 7

8 Functies van het apparaat Functies van het apparaat Beschrijving van het multifunctionele apparaat Deksel van het apparaat Luidspreker Gleuf voor Plug n Print-kaart Scannerdeksel Paneel met display Papierstopper Papierlengtegeleider met ruiter Papiervak USB-aansluiting voor WLANadapter* Documentenuitvoervak Papierdwarsgeleider Front-USB directe aansluiting voor digitale camera s Vier sloten voor tien verschillende soorten geheugenkaarten Infrarood interface EXT.-bus Aansluiting voor externe apparatuur (telefoon, antwoordapparaat etc.) USB-aansluiting voor de PC LINE-bus Telefoonkabelaansluiting Papierstoringsklep Netkabelaansluiting * WLAN is optioneel en functioneert uitsluitend met een originele adapter. 8 Beschrijving van het apparaat

9 Paneel met display K Kleurenkopie maken; fotoafdruk starten K Zwart-wit-kopie maken; fotoafdruk starten Á Gescande document naar PC transfereren X Lopende processen annuleren; naar de uitgangsmodus terugkeren v Knippert dit controlelampje, lees dan a.u.b. de informatie op het display m Telefoongidsfuncties oproepen À Rondzenden Faxberichten of SMS-berichten naar meerdere ontvangers zenden PAUSE/R Bij het kiezen of opslaan van telefoonnummers: kiespauze (/) invoegen; bij gebruik met een telefooncentrale: buitenlijncode (R) intoetsen h/f/f/col Faxresolutie instellen (standaard, fijn h, superfijn f, foto F en kleurenfax COL) Y Faxtransmissie, kopieer- of printopdracht starten z Luidspreker voor het meeluisteren bij het opbouwen van een verbinding (handsfree niet mogelijk) ³ Nummerherhalingslijst oproepen binnengekomen oproepen (max. tien); gekozen nummers (max. tien)» SMS-berichten lezen, bewerken en verzenden; het controlelampje naast de toets knippert, als er nieuwe berichten binnengekomen zijn Beschrijving van het apparaat Crystal Image-beeld- en tekstoptimalisatie: kwalitatief hoogwaardige afdrukken en kopieën maken (in kleur of zwart-wit) Crystal Image-rode ogen reductie: retoucheert rode ogen van uw flitsopnames Lampje brandt (blauw): Crystal Image is geactiveerd Lampje knippert (blauw): Crystal Image voert een opdracht uit Lampje brandt niet: Crystal Image is gedesactiveerd Openklapbaar kleurendisplay met achtergrondverlichting en lettertoetsenveld MENU/OK Menufuncties oproepen; invoeren bevestigen / Opties kiezen; cursor op het display bewegen; cijfers invoeren C Cijfertoetsenveld Invoeren wissen; naar de laatste menufunctie terugkeren U/M/S Timer U in- en uitschakelen; tussen modi S (Dag) en M (Nacht) wisselen Beschrijving van het apparaat 9

10 Functies van het apparaat Symbolen op het achtregelige kleurendisplay Faxresolutie: h voor teksten en tekeningen f voor klein gedrukte teksten en tekeningen F voor foto s COL kleurenfaxen verzenden I Binnengekomen oproepen tijdens afwezigheid (met nummerweergave (CLIP)) W Binnengekomen SMS-berichten $ Geluid compleet uit (ook op de EXT.-bus aangesloten apparaten rinkelen niet) S/M/U Gekozen modus (Dag/Nacht) Status berichtengeheugen De gekozen menufunctie wordt met een gekleurde balk gemarkeerd. ² U kunt het contrast van uw kleurendisplay instellen. 1 Druk op MENU/OK en Stel met / het contrast in: `: minder contrast; ^: meer contrast 3 Bevestig dit met OK. ² Met de functie 87 kunt u de kleurinstellingen voor het display veranderen. 1 Druk op MENU/OK en Kies met / de gewenste displaykleuren. 3 Bevestig dit met OK. Lettertoetsenveld onder openklapbaar beschermdeksel Behalve de letters hebt u ook speciale tekens voor het invoeren van tekst ter beschikking: + Voor de invoer van hoofdletters: Druk de +-toets en (gelijktijdig) de betreffende lettertoets in om hoofdletters in te voegen. ½ Voor de invoer van spaties Ctrl-Toets Voor de invoer van speciale tekens: Druk Ctrl en (gelijktijdig) de betreffende lettertoets in om de erboven afgebeelde speciale tekens in te toetsen. J Return-toets; alinea s invoegen 10 Beschrijving van het apparaat

11 1. Installatie Inhoud van de verpakking De verpakking bevat de volgende onderdelen: Multifunctioneel apparaat Multifunctioneel apparaat opstellen 1 Verwijder eventueel aanwezige transportbeveiligingen (bijv. plakbanden). U kunt aanwezige stickers zonder sporen verwijderen. Plaats uw apparaat zo dat het stopcontact Æmakkelijk bereikbaar is, omdat uw multifunctioneel apparaat geen in- en uitschakelknop heeft. (Trek de netstekker uit het stopcontact om uw apparaat, zo nodig, van het net af te schakelen zie hoofdstuk Veiligheidsinstructies.) 2 Schuif de documentenopvang tot de aanslag in de hiervoor bestemde gleuf in het documenten-uitvoervak. 1. Installatie Documentenopvang Twee inktpatronen (zwart en kleur) Handleiding Installeerhulp Installatie-CD- ROM Netkabel met stekker Telefoonkabel met stekker USB-kabel Mocht een van de onderdelen ontbreken die ² niet onder de landspecifieke leveringsomvang vallen of beschadigd zijn, neem dan a.u.b. met uw vakhandelaar of met onze klantenservice contact op. 3 Trek de documentenopvang zo ver mogelijk uit en klap de papierstopper omhoog om te vermijden dat het papier vastloopt. Printmedia invoeren Plaats het papier in het papiervak voordat u het apparaat op het net aansluit. Uw multifunctioneel apparaat ondersteunt talrijke papierformaten- en soorten. U kunt zowel voorbedrukt als normaal papier gebruiken (zie Bijlage / Technische gegevens). Plaatsen van papier Gebruik uitsluitend papier dat speciaal voor het gebruik met inkjet-printers geschikt en niet beschadigd is. Gebruik geen papier dat lichter is dan 75 g/m2 ² om een slechte afdrukkwaliteit te vermijden. 1 Schud het papier even los en maak er op een vlakke ondergrond een strakke stapel van. Zo verhindert u dat er meerdere vellen tegelijk in het apparaat worden getrokken. 1. Installatie 11

12 Functies van het apparaat 2 Til de documentenopvang op en houd deze vast. Trek de papierlengtegeleider er zo ver mogelijk uit. Plaats maximaal 150 vellen papier (standaardformaat A4, mm, 80 g/m 2 ) met de korte rand naar voren tot de aanslag in het papiervak. De capaciteit van het papiervak hangt af van Æde dikte van het gebruikte papier. Plaats het papier maximaal tot aan de hoogtebegrenzing van de beide papierdwarsgeleiders (zie fabrieksmatige markering). 3 Fixeer het papier met behulp van de beide papierdwarsgeleiders en de -lengtegeleider. Let erop dat het papier bij het fixeren niet geknikt wordt. Plaatsen van fotopapier Het originele fotopapier is speciaal voor uw ² multifunctioneel apparaat ontwikkeld om met betrekking tot printkwaliteit en houdbaarheid een optimaal resultaat te verkrijgen. Als u andere papiersoorten gebruikt, bestaat het risico dat het papier verkeerd in het apparaat wordt getrokken of de inkt kan uitwissen. Plaats het fotopapier met de gecoate zijde (= glanzende zijde) naar onder en de korte rand naar voren tot de aanslag in het papiervak. Fixeer het formaat bovendien met de ruiter op de papierlengtegeleider. Bescherm het oppervlak van het fotopapier ² door tenminste twee vel samen (tot max. 20 vel papier) in het papiervak te plaatsen. Plaats na de fotoafdruk in formaat A4- of Letter-papier in het papiervak, omdat anders binnenkomende faxberichten onvolledig afgedrukt worden en verloren gaan. (Stel met de functies 241 en 242 papierformaat en papiersoort in.) 4 Klap de documentenopvang voorzichtig terug in de oorspronkelijke positie. Aanwijzingen voor het gebruik van papier Gebruik geen vochtig of beschadigd papier om een papierstoring en een slechte afdrukkwaliteit te vermijden. Vul het papier nooit aan terwijl het apparaat aan het afdrukken is. Als het papier na het afdrukken golvend op de documentenopvang ligt, moet u het meteen verwijderen. Hoe u een papierstoring kunt verhelpen vindt u in het hoofdstuk Tips & Trucs / Papierstoring verhelpen. Open in geen geval de papierstoringsklep Æterwijl het multifunctioneel apparaat een printopdracht uitvoert. Bij hogere afdrukdichtheid (bijv. bij complexe grafieken) kan de afdruk langer vochtig blijven. Laat de afdruk 30 tot 60 seconden op de documentenopvang liggen om te drogen. Aanwijzingen voor het gebruik van fotopapier Neem het fotopapier alleen aan de randen vast om vingerafdrukken en vlekken op de gecoate zijde of in het printgedeelte te vermijden. Vermijd het contact met vocht en vloeistoffen en gebruik het fotopapier niet bij hoge luchtvochtigheid, extreme temperaturen of in direct zonlicht. Bewaar het fotopapier in de originele verpakking op een koele en droge plaats en stel het niet bloot aan ultraviolette stralen. Laat de afdrukken minstens 24 uur onder normale ruimtecondities drogen. Plaats zuurvrij papier tussen de afzonderlijke afdrukken. Gebruik fotoalbums van zuurvrij materiaal en vermijd plasticsoorten die PVC bevatten om een uit- bleken van uw foto s te verhinderen. Volg de aangegeven instructies op om de levensduur en de printkwaliteit van het fotopapier ten volle te benutten Installatie

13 Invoer van voorbedrukte formulieren Wilt u voorbedrukt papier (bijv. formulieren, briefpapier) bedrukken, plaats de formulieren dan met de bedrukte zijde naar onder tot de aanslag in het papiervak. Als u formulieren met een briefhoofd gebruikt, legt u het papier eerst met de bovenste rand in het papiervak. 2 Plaats het document met de beeldzijde onder op het scannerglas. 3 Leg het document in de linker achterste hoek van het scannerglas in de juiste positie (pijlmarkering). 1. Installatie Invoer van enveloppen Plaats enveloppen met de flap naar boven gericht en met de korte rand naar voren tot de aanslag in het papiervak. Fixeer kleinere formaten bovendien met de ruiter op de papierlengtegeleider. Invoer van transparante folies Plaats de transparante folie met de printzijde (= ruwe zijde) naar onder tot de aanslag in het papiervak. Gebruik uitsluitend transparante folies die voor het gebruik met inkjet-printers geschikt zijn. Documenten invoeren Leg geen documenten op het scannerglas die Ænat of met correctievloeistof bewerkt zijn! Zorg ervoor dat het scannerglas schoon is (zie hoofdstuk Tips & Trucs / Reiniging en onderhoud). 1 Open het scannerdeksel. 4 De markeringen op de scanner omranding voor de formaten A4 en A5 helpen u erbij het document juist te positioneren. 5 Sluit het scannerdeksel. Het scannerdeksel is van instelbare scharnieren voorzien; zo kunt u ook dikkere docu- ² menten (bijv. boeken) in de flatbedscanner plaatsen. Til het scannerdeksel voorzichtig op, zodat het er zo gelijkmatig mogelijk op ligt. Gebruik transparante folie, als u driedimensionele voorwerpen (bijv. munten, bloemen) kopieert, zodat het scannerglas niet beschadigd wordt. 1. Installatie 13

14 Functies van het apparaat Documenten positioneren Positioneer het document met de lange rand tegen de achterzijde van het scannerglas. Plaats het papier met de korte rand naar voren in het papiervak. Dit geldt vooral voor fotoafdrukken in het formaat 10 15! Telefoonkabel aansluiten Sluit de telefoonkabel op het multifunctionele apparaat aan door de kleine stekker van de telefoonkabel in de met LINE gemerkte bus aan de achterzijde van het apparaat te steken. Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact. Netkabel aansluiten Steek de kleine stekker van de netkabel in de netkabelaansluiting aan de achterzijde van uw apparaat. Sluit de grote stekker op het stopcontact aan. Wordt uw multifunctioneel apparaat niet gebruikt, dan schakelt het over naar de energie- ² besparende standby-modus (zie Instellingen / Energiespaarmodus). Taal kiezen 1 Druk op OK. 2 Kies met / de gewenste displaytaal. 3 Druk twee keer op OK. Nummer en naam invoeren Wilt u dat uw nummer en uw naam als afzenderherkenning (= kopregel) op uitgaande berichten verschijnen, voer dan hier uw afzenderherkenning in: U kunt de kopregel voor elk type bericht ² individueel verbergen (zie hoofdstuk Fax / Fax-instellingen veranderen, SMS / SMS-instellingen veranderen). Invoeren van nummers (max. 20 cijfers) Voer uw telefoonnummer met de cijfertoetsen in en druk op OK. (Voor een plus-teken drukt u op de lettertoetsen gelijktijdig op Ctrl en op Q; voor een spatie op de toets ½.) Invoeren van namen (max. 20 tekens) Klap het beschermdeksel van het lettertoetsenveld omhoog. Druk gelijktijdig op + en op de gewenste toets om hoofdletters in te toetsen. De beschikbare speciale tekens staan rechts boven het lettertoetsenveld aangegeven en kunnen door gelijktijdig indrukken van de Ctrl-toets en de betreffende lettertoets worden ingevoerd drukt u bijv. gelijktijdig op Ctrl en op ½). Spaties toetst u in met ½. Als u een verkeerd cijfer of een verkeerde letter hebt ingetoetst, kunt u de invoer met / en C corrigeren. Druk na het intoetsen op OK. Nadat u uw multifunctioneel apparaat op het net hebt aangesloten, begeleidt het apparaat u door de volgende basisinstellingen. U kunt deze instellingen op elk gewenst tijdstip veranderen (zie hoofdstuk Instellingen). Datum en tijd invoeren Bevindt het multifunctionele apparaat zich in de uitgangsmodus, dan worden op het display datum en tijd weergegeven. Houd deze volgorde bij het intoetsen aan: ÆDag Maand Jaar Uur Minuut (tweecijferig) Installatie

15 1 Voer datum en tijd met de cijfertoetsen in en bevestig dit met OK (u voer bijv in voor 8 augustus 2005, uur). 2 Als u een verkeerd cijfer hebt ingetoetst, kunt u de invoer met / en C corrigeren. 3 Bevestig dit met OK. Als de stroomtoevoer onderbroken geweest is ² (bijv. na een stroomstoring), moet u datum en tijd opnieuw intoetsen. Patronen plaatsen Voor het scannen, kopiëren en printen moet u inktpatronen in uw multifunctioneel apparaat plaatsen. Om deze functies meteen te kunnen gebruiken bevinden zich twee inktpatronen (black/zwart en colour/kleur) bij uw apparaat. Het inktniveaugeheugen voor deze patronen is door de fabriek reeds ingesteld. Voor het laden van de patronen hebt u geen Plug n Print-kaart nodig. Hoe u patronen vervangt of een fotopatroon plaatst, kunt u in het hoofdstuk Tips & Trucs nalezen! Gebruik bij de eerste ingebruikneming van Æuw apparaat alleen de meegeleverde inktpatronen! 1 Klap het kleurendisplay terug in de oorspronkelijke positie. Open het apparaat door in de diepliggende handgreep onder het deksel van het apparaat te grijpen 2 Druk op de snapsluiting van de patronenhouder om deze te openen. 3 Neem de inktpatronen uit de verpakking, verwijder het aanwezige verpakkingsmateriaal en trek de beschermstrook er voorzichtig af. Overtuig uzelf er a.u.b. van dat de bescherm- compleet verwijderd is. Let erop dat u Æstrook sproeiers en contacten niet aanraakt. 4 Zet de patronen er met de neus naar beneden wijzend schuin naar achter hellend in; de zwarte patroon links, de kleureninktpatroon rechts. 1. Installatie en de behuizing omhoog te klappen. 5 Sluit de houder. U hoort een klikkend geluid, als de afdekking van de houder vastklikt. 1. Installatie 15

16 Functies van het apparaat 6 Sluit het apparaat. Verschijnt op het display de foutmelding Ævervang cartridg, dan hebt u de patronen eventueel verkeerd geplaatst. Open het apparaat en plaats de patronen op de juiste wijze (zie bedieningsstappen 1 6). Patronen in de juiste positie zetten Druk op OK. Na het plaatsen van de inktpatronen drukt uw multifunctioneel apparaat een testpagina af en stelt automatisch de juiste parameters voor een optimaal afdrukresultaat in; deze instellingen vergen wat tijd. Neem de testpagina eruit. Hiermee is het installatieproces beëindigd. Wij raden een directe aansluiting op het ² multifunctionele apparaat aan, omdat de ingebouwde actieve faxschakelaar op deze wijze optimaal functioneert en de extra apparatuur kan controleren (zie hoofdstuk Faxschakelaar / Faxontvangstmodus instellen). Aansluiting op de telefoonlijn Let a.u.b. op de juiste volgorde, als u meer telecommunicatieapparatuur op hetzelfde telefoonstopcontact aansluit. Mogelijkheid 1 Mogelijkheid 2 Extra apparatuur aansluiten U kunt op één telefoonaansluiting naast het multifunctionele apparaat nog andere apparaten aansluiten, zoals bijv. een draadloze telefoon, een antwoordapparaat, een kostenteller of een modem. Neem contact op met uw leverancier als u het multifunctionele apparaat met speciale extra apparatuur wilt gebruiken. Aansluiting op het multifunctionele apparaat U kunt extra apparatuur direct op uw multifunctioneel apparaat aansluiten. Steek de telefoonkabel van het extra apparaat in de EXT.-bus aan de achterzijde van uw multifunctioneel apparaat. A DSL-verbinding Voor het geval dat u een ADSL-modem gebruikt: Sluit het multifunctionele apparaat achter de modem aan! Nadere inlichtingen vindt u in de handleiding van uw ADSL-installatie. ISDN-verbinding Details over de ISDN-aansluiting vindt u in de handleiding die zich bij de terminaladapter of de router van uw keuze bevindt Installatie

17 2. Instellingen Druk op MENU/OK en 29. U krijgt een afdruk van de menufuncties van uw apparaat; een extra bladzijde informeert u over de actuele instellingen. Er bestaan twee mogelijkheden om functies in het menu op te roepen: Bevindt het apparaat zich in de standby-modus, druk dan op een willekeurige toets om ² de uitgangsmodus in te stellen; nu pas kunt u functies oproepen (zie Energiespaarmodus). 1 Selecteer een menufunctie door op MENU/OK te drukken en met / in het menu te bladeren. De geselecteerde functie wordt door een gekleurde balk gemarkeerd. Bevestig dit met OK om een menufunctie te selecteren. 2 Selecteer een menufunctie direct door op MENU/OK te drukken en met de cijfertoetsen de betreffende menucijfers in te voeren. Het directe oproepen van het menu is een snelle en eenvoudige mogelijkheid om de functies te selecteren. Keer met C terug naar het laatste menupunt; ² met X stelt u de uitgangsmodus in. Als u de actuele instellingen wilt veranderen, staan volgende functies ter beschikking: Datum en tijd invoeren 1 Druk op MENU/OK en Voer datum en tijd in en sla de instelling op met OK (zie hoofdstuk Installatie / Datum en tijd invoeren). Als de stroomtoevoer onderbroken geweest is ² (bijv. na een stroomstoring), moet u datum en tijd opnieuw invoeren. Nummer en naam invoeren 1 Druk op MENU/OK en Voer uw telefoonnummer en uw naam in en sla de instelling op met OK (zie hoofdstuk Installatie / Nummer en naam invoeren). Uw naam en uw nummer worden aan de bo- van elke pagina (= kopregel) samen Ævenrand met datum, tijd en paginanummer meegestuurd, als u deze gegevens met de functies 21 en 22 opslaat! Taal instellen Stel de gewenste taal in door op MENU/OK en 282 te drukken. Kies met / de displaytaal en bevestig dit met OK. ISDN-aansluiting Uw multifunctioneel apparaat is geen ISDN-apparaat (groep 4), maar een analoog apparaat (groep 3). Het apparaat kan dan ook niet direct op een ISDN-aansluiting worden gebruikt, maar u hebt hiervoor òf een (analoge) adapter òf een ISDN-installatie met aansluitingen voor analoge eindapparatuur nodig. Nadere inlichtingen vindt u in de bedieningshandleiding van uw ISDN-installatie, of informeer bij uw telefoonaanbieder. Telefooncentrale (PABX) Telefooncentrales worden in talrijke ondernemingen en privé-huishoudens gebruikt. Om vanaf een aansluiting (extensie) van een dergelijke centrale een verbinding met het openbare telefoonnet te verkrijgen, moet u een buitenlijncode kiezen. Een extra telefoon die u samen met het multi- apparaat op één telefoonaansluiting Æfunctionele hebt aangesloten, geldt niet als extensie! Voer volgende instellingen uit, als u het multifunctionele apparaat op een telefooncentrale wilt gebruiken: 1 Druk op MENU/OK en 231. Kies met / PABX, en bevestig dit met OK. 2 Kies met / de functie 232>prefix, en druk op OK. 3 Voer het aantal cijfers in om een extern telefoonnummer te kenmerken. Het vereiste aantal hangt af van de interne telefoonnummerorganisatie van uw telefooncentrale (als u bijv. viercijferige interne nummers gebruikt, moet u 5 invoeren). Bevestig dit met OK. 4 Voer de buitenlijncode in die nodig is om het openbare telefoonnet te bereiken. Dit is meestal 0. Bevestig dit met OK. Met deze instelling bespaart u zichzelf het ² intoetsen van de buitenlijncode, als u een extern nummer belt. Het apparaat zet automatisch de buitenlijncode vóór nummers die langer zijn dan de ingetoetste interne nummers. Bij oudere telefooncentrales kan de buitenlijn- (R) (ook FLASH genoemd) zijn. Druk Æcode op PAUSE/R, om de buitenlijncode (R) in te toetsen. Bevestig dit met OK. 2. Instellingen 2. Instellingen 17

18 Functies van het apparaat Als bij uw telefooncentrale (R) als buitenlijncode aangegeven is, maar desondanks geen verbinding met de buitenlijn mogelijk blijkt, voldoet uw centrale niet aan de nieuwste standaards. Vraag zo nodig raad aan de aanbieder van uw telefooninstallatie. Nummerweergave (CLIP) Uw multifunctioneel apparaat geeft bij een binnenkomende oproep op het display nummer en naam van de afzender weer. Hiervoor moet uw telefoonaansluiting over de nummerweergave CLIP (Caller Line Identification Presentation) vrijgeschakeld zijn. Informeer bij uw telefoonmaatschappij of deze extra functie voor uw aansluiting beschikbaar is. Uw toestel geeft de naam weer, waaronder u ² de abonnee in de telefoongids hebt opgeslagen. Nummer en naam worden niet weergegeven, als de beller zijn nummer onderdrukt. Hebt u tijdens uw afwezigheid een oproep ontvangen, verschijnt op het display het symbool I. Uw multifunctioneel apparaat slaat de laatste tien oproepen op in de nummerherhalingslijst. U kunt de nummerherhalingslijst voor het invoeren van telefoonnummers gebruiken: 1 Druk op ³. Op het display verschijnt de lijst van de laatste tien oproepen (gemarkeerd door ). 2 Kies met / een contact. Nieuwe contacten zijn met een ster * gekenmerkt. 3 Start de transmissie van berichten zoals in de desbetreffende hoofdstukken (zie hoofdstuk Fax, SMS) wordt beschreven. Als u het aantal belsignalen op nul (0) gezet Æhebt (zie hoofdstuk Faxschakelaar / Faxontvangstmodus instellen), worden de telefoonnummers van bellers op extra aangesloten telefoons niet weergegeven. Energiespaarmodus Wordt uw multifunctioneel apparaat niet gebruikt, dan schakelt het over naar de energiebesparende standbymodus. Als u op een willekeurige toets drukt of een bericht of gesprek ontvangt, schakelt uw apparaat onmiddellijk van de standby-modus naar de uitgangsmodus. Alleen in de uitgangsmodus kunt u invoeren intoetsen en functies oproepen. De verlichting van het kleurendisplay wordt ² in de standby-modus uitgeschakeld om stroom te sparen Instellingen

19 3. Crystal Image Uw multifunctioneel apparaat beschikt over de beelden tekstoptimalisatiefunctie Crystal Image, waarmee u een optimale print- en kopieerkwaliteit van uw fotobestanden en documenten zowel in kleur als in zwartwit kunt bereiken. Crystal Image functioneert onafhankelijk ² van de PC! Crystal Image is uit drie componenten samengesteld die afhankelijk van de gestelde eisen worden ingezet: Tekstoptimalisatie (in kleur of zwart-wit) Beeldoptimalisatie (in kleur of zwart-wit) Rode ogen reductie De rode ogen reductie is een complex proces en neemt enige tijd in beslag. Bevestig de ² aanvraag op het display rode ogen alleen desgewenst met reduceren. Crystal Image toepassen De Crystal Image-beeld- en tekstoptimalisatie kunt u op documenten toepassen die u via de flatbedscanner ingelezen of van een geheugenkaart geladen hebt of die u via infrarood verzendt om af te drukken. Bovendien kunt u Crystal Image ook bij PictBridge-printopdrachten toepassen. Draag de fotobestanden die u met Crystal ² Image geoptimaliseerd hebt over naar de geplaatste geheugenkaart om deze voor verdere toepassingen op te slaan (zie hoofdstuk Fotoprinter / Scan naar geheugenkaart overdragen). Crystal Image voert automatisch alle noodzakelijke instellingen en correcties met betrekking tot beeldscherpte, kleurenmanagement en contrast uit om een optimale printkwaliteit te behalen. Bovendien worden belichtingsfouten gecorrigeerd (onderbelichte foto s worden bijv. opgehelderd of fotogedeelten met sterk van elkaar afwijkende contrasten worden aangepast). De rode ogen reductie retoucheert rode ogen op flitsopnames. Crystal Image activeren 1 Druk aan het begin van de print- of kopieeropdracht op de toets Crystal Image. Als Crystal Image geactiveerd is, brandt de Crystal Imagetoets blauw. 2 Volg de overige bedieningsstappen van de betreffende toepassing (zie hoofdstuk Kopieerapparaat, Fotoprinter). 3 Als u rode ogen wilt retoucheren, kiest u met / reduceren, en bevestigt u dit met OK. 4 Start de print- of kopieeropdracht zo als in de betreffende toepassingen (zie hoofdstuk Kopieerapparaat, Fotoprinter) wordt beschreven. 5 Wacht zolang de gegevens door de Crystal Imagekwaliteitsverhoging worden bewerkt. Tijdens deze procedure knippert het Crystal Image-lampje blauw. Met Crystal Image kunt u één foto per pa- afdrukken. De formaatoptie A4 Ægina (= twee foto s op A4) en de meervoudige afdruk (bijv. index-afdruk) zijn daarom niet mogelijk. Crystal Image desactiveren Druk na het beëindigen van de print- of kopieeropdracht op de toets Crystal Image om de Crystal Image-functie te deactiveren. Het blauwe lampje gaat uit. Uw multifunctioneel apparaat keert automatisch naar de laatste instellingen of naar de standaardinstellingen terug. Foto s met Crystal Image printen ² Voor afdrukken met de Crystal Imagebeeldoptimalisatie raden wij het gecombineerde gebruik van fotopapier (zie hoofdstuk Installatie / Printmedia plaatsen / Plaatsen van fotopapier) en fotopatroon aan (zie hoofdstuk Tips & Trucs / Fotopatroon plaatsen). 3. Crystal Image 3. Crystal Image 19

20 Functies van het apparaat 4. Kopieerapparaat K Met uw multifunctioneel apparaat kunt u kwalitatief hoogwaardige kleuren- en zwart-wit kopieën op verschillende papiersoorten en -formaten maken. U kunt automatisch d.w.z. met de fabrieksinstellingen kopiëren of speciale parameters instellen. Gebruik de beeld- en tekstoptimalisatiefunctie ² Crystal Image om kwaliteitskopieën in kleur of zwart-wit te vervaardigen. Druk aan het begin van het kopiëren op de Crystal Image-toets om Crystal Image te activeren (zie hoofdstuk Crystal Image). Kopieën maken met fabrieksinstellingen 1 Plaats het document met de beeldzijde naar onder in de flatbedscanner (zie hoofdstuk Installatie / Documenten plaatsen). 2 Druk één van de beide K-toetsen (Kopiëren in kleur of zwart-wit) twee keer in. De kopie wordt gemaakt. Als het apparaat in de besparings-modus ² staat, druk 3 maal op dezelfde toetsen. 4 Voor het kopiëren staat een hogere resolutie ter beschikking dan voor faxtransmissies. Kies met / de gewenste resolutie: ontwerp Voor documenten zonder tekeningen of details. Met deze instelling vindt het kopiëren het snelst plaats. De printkwaliteit kan echter slechter uitvallen. Bevestig dit met OK. NORMaal Voor documenten met kleingedrukte teksten of tekeningen. Deze instelling is voor de meeste kopieereisen het beste geschikt. Bevestig dit met OK. kwalit. Voor de hoogste resolutie. Het kopiëren is langzamer dan bij de beide andere instellingen. De printkwaliteit van fotobestanden of foto s is de beste. Bevestig dit met OK. Voor de speciale eisen van een hoogwaardige ² foto-afdruk raden wij het gecombineerde gebruik van fotopapier (zie hoofdstuk Installatie / Printmedia plaatsen / Plaatsen van fotopapier) en fotopatroon aan (zie hoofdstuk Tips & Trucs / Fotopatroon plaatsen). 5 Kies onder Scanformaat met / het formaat van het geplaatste document en bevestig dit met OK Kies onder formaat papier met / het formaat van het gewenste printmedium en bevestig dit met OK Als het scan- en papierformaat overeenstemmen (zie bedieningsstappen 5 en 6), kunt u een document tot 25 % verkleind resp. tot maximaal 400 % vergroot kopiëren. De proporties van het origineel blijven gehandhaafd. Toets de gewenste waarde met de cijfertoetsen (of met /) in. Bevestig dit met OK. ZOOMen 250% Leg het document in de linker achterste hoek ² van het scannerglas in de juiste positie. Kopieën maken met speciale instellingen 1 Plaats het document met de beeldzijde naar onder in de flatbedscanner (zie hoofdstuk Installatie / Documenten plaatsen). 2 Druk één van de beide K-toetsen (Kopiëren in kleur of zwart-wit) één keer in. Volgende opties staan ter beschikking: 3 Voer met behulp van de cijfertoetsen (of met /) het gewenste aantal kopieën (1 99) in en bevestig dit met OK. afdruck: 1 Wilt u een detail (bijv. een grafiek) van uw document kopiëren, plaats het document dan zo dat het detail dat u op de voorgrond wilt plaatsen tegen de linker zijrand aan ligt. In samenwerking met de zoomfunctie kunt u het gewenste gedeelte van het document op de voorgrond plaatsen Kopieerapparaat

Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat

Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat Handleiding 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een OKI-faxapparaat hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe laserfax. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten versturen

Nadere informatie

PPF 631 PPF 632. NL Handleiding

PPF 631 PPF 632. NL Handleiding PPF 631 PPF 632 Handleiding Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik.

Nadere informatie

2 Philips IPF 520 525 555

2 Philips IPF 520 525 555 Handleiding 2 Philips IPF 520 525 555 Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van het bedrijf PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé

Nadere informatie

Office Fax IF6020.6025. Handleiding

Office Fax IF6020.6025. Handleiding Office Fax IF6020.6025 Handleiding 2009 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox en het logo van de connectiviteitssfeer zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Over de bedieningsaanwijzingen Dit apparaat

Nadere informatie

NL Handleiding LFF 6050

NL Handleiding LFF 6050 NL Handleiding LFF 6050 Beste klant Voor uw comfort en veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebruik, aandachtig het hoofdstuk Veiligheid te lezen. Door dit multifunctionele apparaat te kopen, hebt u gekozen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5056-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING DCP-J25 DCP-J35W Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice moet bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J25 en DCP-J35W (omcirkel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5057-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING MFC-215C MFC-425CN Versie A Als u de klantendienst moet bellen A.u.b. de volgende gegevens invullen voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-215C en MFC-425CN (Omcirkel uw modelnummer)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL NPD4708-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL NPD4670-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

FAX-8360P GEBRUIKERSHANDLEIDING

FAX-8360P GEBRUIKERSHANDLEIDING FAX-8360P GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie B DIT TOESTEL IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET EEN DUBBELDRAADS ANALOOG PSTN-SNOER, VOORZIEN EEN PASSENDE CONNECTOR. INFORMATIE OVER GOEDKEURING Brother wijst erop dat

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD4862-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5094-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding DCP-J140W Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice wilt bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5247-00 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-J132W Versie 0 DUT/BEL-DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer:

Nadere informatie

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5088-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5055-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Versie 0 BEL-DUT Als u de klantendienst moet bellen Vul de volgende gegevens in om deze later

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4893-03 NL

Gebruikershandleiding NPD4893-03 NL NPD4893-03 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 BEL-DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5089-02 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie