Kijk! ik fiets! gemeentenieuws Huis op maat (project Sneppe) 4 Nieuw drinkwatertarief 5 Doorlopende straten 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijk! ik fiets! gemeentenieuws 2 014. Huis op maat (project Sneppe) 4 Nieuw drinkwatertarief 5 Doorlopende straten 18"

Transcriptie

1 gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr p15 03 Kijk! ik fiets! Zaterdag 8 maart - Meer info op p. 9 Huis op maat (project Sneppe) 4 Nieuw drinkwatertarief 5 Doorlopende straten 18

2 Inhoud gemeenteraad Gemeenteraad 2 Nieuws 4 Jeugd 6 Speelplein 1 Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - aanpassing De gemeenteraad keurt de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed. Eenparig goedgekeurd. De raad keurt het aangepaste dienstreglement bibliotheek goed. Eenparig goedgekeurd. 5 Grafconcessies - voortijdige beëindiging - goedkeuring 2 SB - woonwijs - werkjaar 2 - jaarverslag en jaarrekening - goedkeuring De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de voortijdige beëindiging van grafconcessies. De gemeenteraad heeft het jaarverslag en jaarrekening van werkjaar 2 (van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013) van woonwijs goedgekeurd. Goedgekeurd met 14 ja-stemmen (CD&V, sp.a) en 7 onthoudingen (N-VA, Open VLD). Eenparig goedgekeurd. 6 Premiereglement verkeersveiligheidsacties scholen - intrekking gemeenteraadsbeslissing van 22 augustus kantmelding - mededeling Sport 8 UiTinDeerlijk 10 Cultuur 12 Kunstmuur 3 Sint-Columbakerk - stookplaatsrenovatie - projectovereenkomst Gaselwest - goedkeuring De raad keurde de projectovereenkomst tussen Gaselwest, optredend via Eandis, en de gemeente Deerlijk met betrekking tot de stookplaatsrenovatie in de Sint-Columbakerk goed. De raming voor deze werken bedraagt ,27 euro incl. btw. Goedgekeurd met 15 ja-stemmen (CD&V, N-VA) en 6 neen-stemmen (sp.a, Open VLD). De gemeenteraad neemt akte van de kantmelding betreffende de intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 22 augustus 2013 inzake het premiereglement verkeersveiligheidsacties scholen. 7 Sport - retributiereglement cafetaria sporthal De raad keurt het retributiereglement voor de cafetaria van de sporthal goed. Eenparig goedgekeurd. 4 POB - dienstreglement bibliotheek - aanpassing 8 Hoogstraat - pand 46 B en 46 C - gebruiksovereenkomsten met KLJ Gemeentehuis Harelbekestraat 27 T F Belgiek anno??? Infohoek 18 Openingsuren ma - di - wo - vr uur do uur uur za* uur - elke eerste zaterdag van de maand - elke derde zaterdag van de maand (enkel dienst burgerzaken) (*uitgezonderd juli en augustus) 2 gemeentenieuws Deerl!jk

3 30 januari 2014 Deerlijk en Rode Kruis afdeling Deerlijk goedkeuring De raad keurt de gebruikersovereenkomsten met KLJ Deerlijk en het Rode Kruis goed. Eenparig goedgekeurd. Punt toegevoegd door een raadslid namens fracties N-VA, Open VLD en sp.a aan de agenda van de gemeenteraad bij toepassing van artikel 22 van het Gemeentedecreet. 9 Omgeving Driesplein - verkeerssituatie - evaluatie Gemeenteraadscommissie financiën De vergaderingen van de gemeenteraadscommissie financiën zijn openbaar. De data van de zittingen en de dagorde worden aangekondigd op de gemeentelijke website Mededelingen van Sociaal Huis DONAH Deerlijks ondersteuningsnetwerk voor aanvullende hulp T Eerstkomende gemeente raadszitting Er wordt voorgesteld de rijrichting van de Ververijstraat op korte termijn te wijzigen met eenrichtingsverkeer uitrit Harelbekestraat, om zo een lustraject te creëren waarbij een veiligere en logischere verkeerssituatie gevormd wordt. Eenparig goedgekeurd. De eerstkomende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vindt plaats op maandag 3 maart om uur in het Sociaal Huis. De zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn openbaar. 27 februari om uur in het gemeentehuis, Harelbekestraat 27. De gemeenteraadszitting is openbaar. Agenda gemeenteraad Zitdagen burgemeester De burgemeester is vrij te consulteren op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 8.15 tot 9.45 uur. Op andere momenten kan je langskomen Sociaal Huis Vercruysse de Solartstraat 22 T F op afspraak. Een afspraak maken met de burgemeester kan via het nummer of via deerlijk.be. Openingsuren - voormiddag: uur - namiddag (op afspraak): - ma, di & wo: uur - do: uur - vr: gesloten Wil je op de hoogte blijven van de dossiers die de gemeenteraad behandelt? Je kan de agenda met toelichting van de gemeenteraadszittingen gratis krijgen via . Wil je hem per post, dan betaal je jaarlijks 10 euro. Meer info via de informatiedienst, , De agenda kan je ook raadplegen aan de infokast buiten vooraan het gemeentehuis, in de bibliotheek en op Een uitgebreider verslag van de gemeenteraadszitting kan je nalezen op (Over Deerlijk > Politiek > Gemeenteraad). Je vindt dit uitgebreide, goedgekeurde verslag ook terug in de bibliotheek. Volg de gemeente op: twitter.com/gemdeerlijk gemeentenieuws Deerl!jk 3

4 nieuws Een huis op maat in kwalitatieve woonomgeving in Sneppe Deerlijk In het noordoosten van Deerlijk ontwikkelt Leiedal samen met twee sociale huisvestingsmaatschappijen het woonproject Sneppe. De nieuwe verkaveling langs de Paanderstraat is 1,8 ha groot en omvat een 45-tal wooneenheden. Duurzaamheid, betaalbaarheid en beeldkwaliteit staan voorop. Vijftien rijwoningen op maat Vanaf 2014 biedt Leiedal aan particulieren op Sneppe 15 kavels voor gesloten bebouwing aan. Een rijwoning speelt in op de trend van compact bouwen. Het drukt niet alleen de financiële bouwkosten, ook strengere energienormen en het gebrek aan ruimte dwingen ons om dichter bij elkaar te wonen. We houden weliswaar rekening met een aantal aandachtspunten: een toegankelijke tuin, voldoende berging, een plaats voor fietsen en afval, een goede geluidsisolatie, voldoende gevelbreedte Samenhangend beeld Bouwen door particulieren vraagt ook om aandacht voor de samenhang. Diverse architectuurstijlen, vormen, kleuren en materialen moeten in één woonomgeving verzoend worden om een kwalitatief resultaat te bekomen. Architectenpool Om kandidaat-bouwers te begeleiden naar een geschikte architect, heeft Leiedal binnen het partnerschap van Winvorm een pool van 10 architecten aangelegd. Bij de selectie hielden we rekening met diverse parameters: referenties, inzet op duurzaamheid, de wijze waarop de bouwheer wordt betrokken in het ontwerpproces. Dit resulteerde in de keuze voor tien ontwerp(ers)/bureaus. Deze architecten kunnen hun ontwerpvaardigheden illustreren op de 15 kavels. De verkoop start in het najaar van Een kandidaat-koper kan een architect naar keuze nemen uit deze pool. Een goede vertrouwensrelatie tussen bouwheer en architect is immers essentieel voor de realisatie van een kwaliteitsvolle woning. Info Nieuwe Vlaamse portaalsite voor burger, bedrijf en overheid Onlangs werd de nieuwe Vlaamse portaalsite gelanceerd. Geopunt bundelt alle beschikbare geografische informatie voor zowel burger, bedrijf als overheid. Een breed en divers publiek kan op dit geoportaal terecht: van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau die een milieustudie wensen uit te voeren. De gebruiksvriendelijke online toepassing maakt laagdrempelig gebruik van geodata mogelijk. Alle componenten (metadatacataloog, downloadapplicatie, e-commerce-applicatie, data en netwerkdiensten) worden rechtstreeks en geïntegreerd aangeboden. Wie deze zeer gedetailleerde kaart online raadpleegt vindt een diversiteit aan geografische datalagen: van luchtfoto s tot informatie over percelen, gebouwen, adressen, wegen, waterlopen, bouwen, wonen, cultuur, mobiliteit, natuur Aanbod Direct navigeren naar POI s In de zoekbalk kan elke gebruiker een POI (Point of interest) selecteren (bv. kinderopvang, school, ziekenhuis ) en vervolgens navigeren naar de gewenste locatie op de kaart. Bezoekers kunnen ook een globaal overzicht opvragen waarmee hij of zij een overzicht krijgt van de spreiding van verschillende POI s en het aanbod van deze POI s in zijn of haar directe omgeving. Gedigitaliseerde historische kaarten Geopunt maakt voor het eerst historisch en digitaal kaartmateriaal voor iedereen toegankelijk, met onder meer luchtfoto s van de afgelopen 20 jaar en topografische en kadastrale kaarten uit de 18de en 19de eeuw. Routebeschrijving en wegenwerkeninfo Geopunt zal ook informatie ontsluiten over wegenwerken en andere innames van het openbare domein. Tegen april 2014 zal deze informatie geïntegreerd worden met de routebeschrijving. Zo zal Geopunt de eerste website zijn die het mogelijk maakt om een routebeschrijving op te vragen die rekening houdt met eventuele wegwerkzaamheden op je reisroute. Meer info GIS-dienst, , 4 gemeentenieuws Deerl!jk

5 Fietstoerisme in Harmonie 2014 Elke fietser verdient een veilige plaats op onze West-Vlaamse wegen De verkeersveiligheidscampagne Fietstoerisme in harmonie wil de fietstoerist een veilige plaats bezorgen op de West-Vlaamse wegen. De campagne richt zich niet alleen tot de fietstoerist, maar ook naar de andere weggebruikers die geconfronteerd worden met fietsers en wielertoeristen. Uit een detailstudie van de fietsongevallen binnen onze provincie blijkt immers dat er zich in fietsongevallen voordeden met lichamelijke letsels voor de fietsers tot gevolg. In vergelijking met de voorgaande jaren stellen we een aanhoudende trend vast. Elke dag geraken er in onze provincie 5 mensen gewond bij een ongeval met de fiets en om de vijf weken valt er een dodelijk fietsslachtoffer te betreuren. De analyse leert ons ook dat de voorrangsregels niet respecteren de grootste oorzaak zijn van deze letselongevallen. Fietstoerisme in harmonie kenmerkt zich als verkeersveiligheidscampagne Kom bloed geven door de volgende vier doelstellingen: - De kennis van en het respect voor de verkeersregels uit de wegcode verhogen. - Een reglementair uitgeruste en goed onderhouden fiets bewerkstelligen. - Opbouwen van een correcte en hoffelijke houding van en tussen alle weggebruikers. - Stimuleren van veilige, goed aangelegde en goed onderhouden fietspaden. De campagne wil naast de zorg voor de veiligheid van het fiets - en wielertoerisme op de West-Vlaamse wegen ook de onderlinge verstandhouding tussen fietsers en andere weggebruikers verbeteren. Quiz Inwoners van West-Vlaanderen kunnen deelnemen een online quiz op Dat kan nog tot en met vrijdag 5 september Nieuw drinkwatertarief In West-Vlaanderen geldt sinds begin dit jaar een nieuw drinkwatertarief van 2,15 euro/m³ en een vaste jaarlijkse vergoeding van 53,19 euro. Het drinkwatertarief bestaat uit een vaste vergoeding en een tarief per kubieke meter drinkwater die je verbruikt. Daarnaast worden op de waterfactuur ook de bijdragen voor afvoer en zuivering aangerekend. Doo deze tariefaanpassing kan De Watergroep blijven investeren in een kwalitatieve drinkwaterproductie en -distributie, met inzet van de meest recente technologie. Het spreekt voor zich dat je ook in 2014 jaarlijks liter drinkwater per persoon gratis krijgt, wat neerkomt op meer dan 40 liter per gezinslid per dag. Je betaalt op dit verbruik enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering. Nieuw tarief drinkwater (exclusief bijdragen en BTW): Jaarlijkse vaste vergoeding per wooneenheid 53,19 euro 15 m 3 per gedomicilieerd persoon op het leveringsadres Basisverbruik 2,15 euro/m 3 Op dinsdag 4 maart en woensdag 12 maart kan je bloed geven. De bloedinzameling vindt plaats in buurthuis de Wieke, telkens van tot uur. Organisatie: bloedtransfusie RK Deerlijk. gemeentenieuws Deerl!jk 5

6 JEUGD Vakantie bij speelpleinwerking Kerekewere! Bij speelplein Kerekerwere! organiseren de animatoren voor de kleuters en voor de kinderen lager onderwijs vier keer per dag activiteiten, zoals sport, knutselen, bouwen, een inleefspel en meer. De kinderen kunnen hieraan deelnemen maar krijgen ook de keuze om vrij te spelen in speelhoeken of op het speelplein (indien het weer het toelaat). Animatoren begeleiden het vrij spelen. Wanneer? Maandag 3 maart tot en met vrijdag 7 maart, telkens van 7.30 tot uur. Inschrijven Vooraf bij de sportdienst vanaf 24 februari of op de dag zelf tussen 7.30 en 9.00 uur en tussen en uur. Uitstappen Op donderdag gaan we een volledige dag naar de kinderboerderij en vrijdagvoormiddag gaan we zwemmen in Waregem. Je kan je vanaf maandag 7 maart inschrijven voor deze uitstappen. De prijzen vind je aan de inschrijvingstafel. Maaltijd Bestel vóór 9.00 uur een warme maaltijd (3 euro, soep en water inbegrepen) of breng je eigen lunchpakket mee. Kostprijs Je betaalt 6 euro per dag. Je kan ook inschrijven voor een halve dag. Er is korting vanaf het 2 e kind per gezin. Meer informatie? Jeugddienst, , Sportdienst, , 6 gemeentenieuws Deerl!jk

7 Shake that Asspi Wooohhhhhoooooww!! Het is weer zover: HET feestje boven op de berg! De aspi s van Chiro Sellewie mogen weer een fantastische editie van Shake That Asspi organiseren. Op zaterdag 15 maart vanaf uur zijn jullie allemaal welkom op het evenement dat jullie nog lang zal bij blijven! Wat hebben wij jullie allemaal te bieden? Een mooi versierde zaal, een gezellige cocktailbar, overheerlijke hamburgers, een vestiaire en natuurlijk de alom bekende paal waarop iedereen zich kan uitleven! Nilfex, Benny-J, Dj Hot shots en Nodiance zullen ervoor zorgen dat de boel ontploft! Alsof dit nog niet genoeg is, serveren we om uur ook nog een gratis vat! Kostprijs VVK: 3 euro ADD: 5 euro Kaarten zijn te verkrijgen bij de aspi s en de leiding van Chiro Sellewie. Jeugddienst Vercruysse de Solartstraat 26 T Openingsuren wo uur vr uur za uur Tweede seizoensactiviteit op de kinderboerderij Chiro Joekie bakt pannenkoeken Naar jaarlijkse gewoonte houdt Chiro Joeki Deerlijk op zaterdag 1 maart pannenkoekenbak in het chiroheem, Kardinaal Cardijnlaan. De ouderraad en leiding starten s morgens vroeg met het bakken van overheerlijke pannenkoeken, die de oudste leden van de Chiro aan de deuren verkopen. Verkoper gemist? Dan kan je ook pannenkoeken afhalen in het chiroheem tussen en uur. We verkopen de pannenkoeken in pakketten van 10 stuks voor 4 euro. Met de opbrengst zorgen we jaarlijks voor een spetterende en onvergetelijke werking! Kinderen van de derde kleuterklas en het 1 e en 2 e leerjaar kunnen op woensdag 12 maart samen met mama, papa, oma, opa, tante en nonkel naar onze 2de seizoensactiviteit komen. Samen met je familie kan je voor 3 euro een aantal activiteiten beleven op het Bokkeslot. De activiteiten starten vanaf uur en gaan door tot uur. Tussendoor kun je genieten van een (warm) drankje op het erf. gemeentenieuws Deerl!jk 7

8 sport Vakantiekampen in de krokusvakantie Tijdens de krokusvakantie kunnen je kinderen hun energie loslaten tijdens 2 splinternieuwe vakantiekampen, aangepast aan hun leeftijd. Kleuterkamp Sam de Brandweerman We werken een hele week rond het thema brandweer. Klimmen, klauteren, knutselen, spelen en sporten: we brengen een fantastisch activiteitenprogramma dat je zeker niet mag missen! Wanneer? Van 3 tot en met 7 maart van 9.00 tot uur. Er is opvang voorzien van 8.30 tot uur. Leeftijd? Geboortejaren Prijs? 75 euro Waar? Oude turnzaal school de beuk, Sint Amandusstraat 16. Sportkamp Sportacus Ben jij een echte Sportacus, een sportbeest in hart en nieren? Dat kan je in dit kamp bewijzen! Een kamp vol sport en spel, elke dag nieuwe uitdagingen en een heleboel plezier. We bieden een brede waaier van verschillende sporten aan, zoals trampoline, ropeskipping, balsporten en baseball. Wanneer? Van 3 tot en met 7 maart van 9.00 tot uur. Er is opvang voorzien van 8.30 tot uur. Leeftijd? Geboortejaren Prijs? 75 euro Waar? Nieuwe turnzaal school de beuk, Sint Amandusstraat 16. Meer info en inschrijven Sportdienst, of 8 gemeentenieuws Deerl!jk

9 Ronde van Vlaanderen zoekt hulp van Deerlijkse verenigingen De Ronde van Vlaanderen, dé wielerhoogdag van het seizoen, passeert op zondag 6 april in Deerlijk. We willen deze dag een feestelijk tintje geven. De Supportersclub Stijn Devolder Sellewie en het gemeentebestuur kunnen dit niet alleen. Daarom roepen we alle verenigingen op om mee te werken aan deze heugelijke dag. Zo ontvangen we de renners met een geanimeerde doortocht, met zoveel mogelijk mensen die hen aanmoedigen. infomoment vindt plaats op dinsdag 25 februari om uur in de trouwzaal van het gemeentehuis. Sportdienst Vercruysse de Solartstraat 30 T Openingsuren ma t.e.m. vr: uur uur Infomoment Om dit initiatief en onze bedoelingen toe te lichten, vragen we de Deerlijkse verenigingen om met een delegatie aanwezig te zijn op het infomoment. Het Kijk! Ik fiets! Kijk! Ik fiets! is een stappenplan om kinderen op een zeer snelle en efficiënte manier te leren fietsen op 2 wielen. We leren jonge kinderen van 3,5 jaar fietsen zonder steunwieltjes in slechts 3 uur tijd in een kleine groep met een volwassen begeleider. Onder begeleiding van een ervaren monitor die voor leuke oefeningen zorgt, kan je jouw kind leren fietsen. De groepsles wordt via de sportdienst georganiseerd en na de sessie krijgt iedere deelnemer een diploma! Inschrijven Inschrijven is verplicht want er zijn slechts 20 beschikbare plaatsen per sessie. Contacteer dus snel de sportdienst via of Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving. Meebrengen Breng de fiets van je kapoen mee, maar verwijder op voorhand de steunwieltjes. Zorg ook voor een helm voor het kind. De kinderen moeten vergezeld zijn van een volwassen begeleider. Wanneer? Zaterdag 8 maart sessie 1: 9.00 tot uur sessie 2: tot uur Waar? Sporthal Deerlijk, Vercruysse de Solartstraat 30 Voor wie? Kinderen vanaf 3,5 jaar die al goed kunnen fietsen met steunwieltjes en het nu zonder die steun willen proberen. Kostprijs Dit is een gratis activiteit. Foto s van de sessie kan je achteraf terugvinden op de facebookpagina Kijk! Ik fiets! West-Vlaanderen gemeentenieuws Deerl!jk 9

10 UIT IN deerlijk februari - maart Zaterdag 15 februari uur: badminton: DZ99 2D Lebad Kortrijk 3D uur: badminton: DZ99 2H/3H Westhoek/IZBA uur: volley: Dames 1PL Heuvelland uur: de puntdichter door Denis Nowé met aansluitend Valentijnsetentje in OC d Iefte - Organisatie: d Ieftescheute uur: Zuppn vo te kruppn fuif in buurthuis de Wieke - Organisatie: KSA Tijlsbond Zondag 16 februari 9.15 uur: voetbal: Gavervrienden Moeskroen uur: basket: Dames 1PL Boom uur: voetbal: Deerlijk Anzegem uur: basket: Heren 1PL Oedelgem A Maandag 17 februari tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst Dinsdag 18 februari tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: kaarting, koffietafel, gezellig samenzijn en teerlingbak in buurthuis de Statie - Organisatie: Vriendenkring 3 de leeftijd uur: winterfilm: Mud in OC d Iefte - Organisatie: Davidsfonds Woensdag 19 februari uur: kindernamiddag in OC d Iefte - Organisatie: Markant uur: kaarting in bar rusthuis Organisatie: Seniorenclub Braamakker uur: kaarting in het zaaltje, Vlasstraat Organisatie: Senioren kaartersclub Gaverwijk uur: reisverslag Ecuador in OC d Iefte - Organisatie: Landelijke gilde Donderdag 20 februari uur: viking kubb in buurthuis de Wieke - Organisatie: Okra Deerlijk uur: kaarting in OC d Iefte - Organisatie: S-plus tot uur: volwassenen omnisport: hockey Organisatie: sportdienst tot uur: breiles in het schoolhuis - Organisatie: gezinsbond Vrijdag 21 februari uur: kaarting in buurthuis Statiewijk Organisatie: Gavervrienden uur: breugelmaal in OC d Iefte Organisatie: Damesbasket Tulikivi Deerlijk Zaterdag 22 februari uur: voetbal: Sparta Belgiek Beitem uur: computerclub in buurthuis de Wieke Organisatie: CGC vzw uur: koffie- en wijnkaarting in OC d Iefte Organisatie: Feestcomité Deerlijk centrum uur: kaarting in buurthuis Statiewijk Organisatie: Gavervrienden Zondag 23 februari 8.00 uur: ontbijtwandeling in OC d Iefte Organisatie: Pasar Deerlijk uur: kaarting in buurthuis Statiewijk Organisatie: Gavervrienden uur: volkstuinen uur: basket: Dames 2PL Brugge C tot uur: Carnavalfeest met vrij podium in basisschool de Driesprong Organisatie: basisschool de Driesprong Maandag 24 februari uur: belangstellingswerking, wafelbak in OC d Iefte Organisatie: Ziekenzorg uur: bijeenkomst in OC d Iefte Organisatie: 50 Actief Deerlijk tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst Dinsdag 25 februari tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst Woensdag 26 februari uur: algemene ledenvergadering: diabetes in OC d Iefte Organisatie: Neos Donderdag 27 februari tot uur: yoga voor senioren in OC d Iefte Organisatie: sportdienst uur: kaart- en spelnamiddag in buurthuis de Statie Organisatie: okra Sint- Lodewijk uur: voordracht (later meer info in het ledenblad) in OC d Iefte Organisatie: okra Deerlijk tot uur: volwassenen omnisport: badminton Organisatie: sportdienst Vrijdag 28 februari uur: kaarting in buurthuis de Statie Organisatie: Feestcomité Statie uur: Vlaamse zangavond in OC d Iefte Organisatie: Rene De Clercqgenootschap Zaterdag 1 maart uur: pannekoekenbak chiroheem Deerlijk Organisatie:Chiro Joeki uur: kaarting in buurthuis de Statie Organisatie: Feestcomité Statie Zondag 2 maart 9.15 uur: voetbal: Real Knok Gaverbeek Waregem uur: basket: Dames 1PL Houthalen uur: kindercarnaval in OC d Iefte Organisatie: Piepjonge Bond Maandag 3 maart 7.30 uur: Speelpleinwerking op het Gaverdomein Organisatie: Speelplein Kerekewere! Dinsdag 4 maart 7.30 uur: Speelpleinwerking op het Gaverdomein Organisatie: Speelplein Kerekewere! uur: regiowandeling, verzamelen in buurthuis de Statie Organisatie: Okra Sint- Lodewijk uur: bloedinzameling in buurthuis de Wieke Organisatie: Bloedtransfusie dienst Rode Kruis uur: bijeenkomst fotodiaclub in OC d Iefte Organisatie: Fotodiaclub Woensdag 5 maart 7.30 uur: Speelpleinwerking op het Gaverdomein Organisatie: Speelplein Kerekewere! uur: kindernamiddag in OC d Iefte Organisatie: Femma uur: kaarting, hoger-lager spel en kletshoek in buurthuis de Wieke Organisatie: Seniorenclub Molenhoek Donderdag 6 maart 7.30 uur: Speelpleinwerking op het Gaverdomein Organisatie: Speelplein Kerekewere! uur: kaarting in OC d Iefte Organisatie: okra Deerlijk Vrijdag 7 maart 7.30 uur: Speelpleinwerking op het Gaverdomein Organisatie: Speelplein Kerekewere! Zaterdag 8 maart uur: computerclub in buurthuis de Wieke Organisatie: CGC vzw uur: voetbal: Sparta Belgiek Klauwaart Waregem uur: volley: Dames 2PL Kortrijk uur: badminton: DZ99 1 D Lebad Kortrijk 10 gemeentenieuws Deerl!jk

11 20.15 uur: toneel: Diplodocus Deks in OC d Iefte Organisatie: Die Ghesellen uur: basket: Heren 1PL De Panne Zondag 9 maart uur: kaarting in buurthuis de Statie Organisatie: Sint-Elooikaarters 9.15 uur: voetbal: Gavervrienden Heule Molenaars uur: basket: Dames 1PL St.-Katelijne Waver uur: voetbal: Deerlijk Ledegem uur: toneel: Diplodocus Deks in OC d Iefte Organisatie: Die Ghesellen uur: kaarting in buurthuis de Statie Organisatie: Sint-Elooikaarters Maandag 10 maart uur: ledenfeest, lentevergadering in OC d Iefte Organisatie: KVLV Vrouwen met Vaart tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: kaarting in t zaaltje van de brandweer Organisatie: Vriendenkring erebrandweermannen Dinsdag 11 maart uur: onder ons namiddag in OC d Iefte Organisatie: Ziekenzorg uur: seniorenacademie: hoe komt het journaal tot stand door Tijs Mauroo in OC d Iefte Organisatie: okra regio Kortrijk tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: winterfilm: Kapringen in OC d Iefte - Organisatie: Davidsfonds Woensdag 12 maart uur: schoolsport: minivoetbal 6 e lj Organisatie: sportdienst samen met Deerlijkse scholen uur: 2 e seizoensactiviteit kinderboerderij Bokkeslot uur: kaarting in t Kelderke - Organisatie: Seniorenclub Belgiek uur: bloedinzameling in buurthuis de Wieke Organisatie: Bloedtransfusie dienst Rode Kruis Donderdag 13 maart tot uur: yoga voor senioren in OC d Iefte Organisatie: sportdienst uur: kaartnamiddag in OC d Iefte Organisatie: Neos tot uur: volwassenen omnisport: basket Organisatie: sportdienst Vrijdag 14 maart uur: kaarting in buurthuis de Wieke Organisatie: Pocket Snooker uur: kaarting in buurthuis de Satie Organisatie: Volta uur: toneel: Diplodocus Deks in OC d Iefte Organisatie: Die Ghesellen Zaterdag 15 maart tot uur: vissen: jeugdwedstrijd Organisatie: De Gaverkasteelvissers uur: kaarting in buurthuis de Wieke Organisatie: Pocket Snooker uur: kaarting in buurthuis de Satie Organisatie: Volta uur: badminton: DZ99 2D Tielt 1D uur: toneel: Diplodocus Deks in OC d Iefte Organisatie: Die Ghesellen uur: volley: Dames 1PL Comines uur: Shake that asspi in theem Sellewie organisatie: aspi s Chiro Sellewie Zondag 16 maart 7.30 tot uur: vissen: seniorenwedstrijd - Organisatie: De Gaverkasteelvissers 8.00 uur: ontbijt in OC d Iefte Organisatie: Oxfam Wereldwinkel 9.15 uur: voetbal: Real Knok Expo Kortrijk uur: kaarting in buurthuis de Wieke Organisatie: Pocket Snooker Maandag 17 maart tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst Dinsdag 18 maart uur: kaarting, koffietafel, gezellig samenzijn en teerlingbak in buurthuis de Statie - Organisatie: Vriendenkring 3 de leeftijd tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: winterfilm: The Great Gatsby in OC d Iefte - Organisatie: Davidsfonds Woensdag 19 maart uur: schoolsport: vaardigheidscircuit 1s te - 2 e leerjaar Organisatie: sportdienst samen met Deerlijkse scholen uur: crea-activiteit in OC d Iefte Organisatie: Femma uur: kaarting in bar rusthuis Organisatie: Seniorenclub Braamakker uur: kaarting in het zaaltje, Vlasstraat Organisatie: Senioren kaartersclub Gaverwijk Donderdag 20 maart uur: viking kubb in buurthuis de Wieke - Organisatie: Okra Deerlijk uur: voordracht in OC d Iefte Organisatie: Ziekenzorg samen met verbond uur: kaarting in OC d Iefte - Organisatie: S-plus tot uur: volwassenen omnisport: frisbee Organisatie: sportdienst gemeentenieuws Deerl!jk 11

12 cultuur Museum René De Clercq René De Clercqstraat Deerlijk Openingsuren Rondleiding voor groepen, elke dag na reservatie via of Hoe lid worden? Voor 10 euro kan je lid worden van het museum René De Clercq. In ruil ontvang je onze nieuwsbrief en steun je onze werking. Overschrijven kan op het reke ningnummer BE KREDBEBB - René De Clercqgenootschap. Steunend lid ben je vanaf 15 euro, beschermend lid vanaf 25 euro. School Belgiek anno??? Herken je jezelf of klasmakkers? Wie is de zuster? Over welk schooljaar gaat het? Gelieve contact op te nemen met Leen Lefebre, administratief medewerkster dienst lokaal erfgoed. Je kan haar iedere dag tussen 9.00 en uur bereiken op het nummer of het adres Voor 10 euro kan ook jij Derlike, het driemaandelijks tijdschrift van de heemkring, lezen. Overschrijven kan op het rekeningnummer BE of telefoneer naar Erelid ben je vanaf 15 euro, beschermend lid vanaf minstens 25 euro. Foto s of documenten over Deerlijk kan je altijd binnenbrengen tijdens de kantooruren in het archief, Harelbekestraat 27. We kopiëren ze en bezorgen ze ongeschonden terug. Je kunt ze ook digitaal (liefst in TIFF-formaat) doormailen naar We doen eveneens een warme oproep aan de verenigingen om hun archief bij ons te deponeren. Alles wordt er in ideale omstandigheden bewaard en is altijd raadpleegbaar. Werkgroep beeldende kunst en Unizo zoeken kunstenaars Kunst in de etalage Hoogstraat Openingstijden bib ma uur di uur wo uur vr uur za uur uur Eén op drie Vlamingen beoefent kunst in zijn vrije tijd. Daar zitten heel wat beeldende kunstenaars bij die schilderen, tekenen, etsen, litho s maken, met klei werken, conceptuele kunst creëren of aan fotografie doen. Ook in Deerlijk. Tijdens de lentekoop krijgen zij de kans hun werk bij de middenstand voor te stellen aan het grote publiek. De werkgroep beeldende kunst en Unizo gaan op zoek naar Deerlijks talent. Met het vernieuwend project Kunst in de etalage willen we de discipline en haar beoefenaars beter promoten en zichtbaar maken. Het gaat om extra tentoonstellingskansen bij handelaars of horecazaken in Deerlijk en Sint-Lodewijk. Zo krijgt onze gemeente binnenkort een artistieke toets en ontdek je tijdens het winkelen de waarde en schoonheid van kunst. Jouw kunst bij een handelaar Om dit te realiseren zijn we op zoek naar beeldende kunstenaars die - wie weet voor het eerst - met hun werk naar buiten willen komen. Interesse? Meld je dan aan bij de cultuurdienst, Praktische richtlijnen en verdere informatie volgt na inschrijving. 12 gemeentenieuws Deerl!jk

13 Diplodocus Deks Vlaanderen op zijn best, Vlaanderen op zijn smalst. Tom Lanoye schildert meesterlijk en weids een wat vernepen dorpsgemeenschap die in de ban van een voorhistorisch verleden een nieuw elan probeert te vinden. Kleine menskes in het tochtgat tussen verleden en heden, verdeeld tussen krampachtig conserveren en profijtelijk evolueren. Diplodocus Deks is een tragikomedie over samen leven en samen beslissen, maar vooral over de fundamentele allenigheid van iedereen. Tekst Tom Lanoye Regie Bernard Decock Met Jacques Degloire, Johan Depaepe, Dennie Vancauwenberghe, Jean- Pierre Vandekerckhove, Jan Deleersnyder, Colette Deryckere, Annie Depoortere, Ingrid Vandekerckhove, Erna Mestdagh Waar en wanneer? OC d Iefte zaterdag 8 maart om uur zondag 9 maart om uur vrijdag 14 maart om uur zaterdag 15 maart om uur Jeugdboekenweek 15 tot 30 maart Twee weken vol gevaar Tijdens de Jeugdboekenweek, dit jaar van 15 tot 30 maart, heb jij het voor het zeggen. Dan steekt de bib al zijn aandacht in de jeugd en plaatsen we onze jeugdafdeling in de kijker. Maar pas op, want lezen is gevaarlijk Wie leest, kijkt niet om zich heen (pas op!). Wie leest, kijkt in zijn hoofd. Nee: wie leest, laat zich het hoofd op hol brengen. Wie leest, weet ook: niets is leuker dan lezen over gevaar. In het donker. Over bij nacht en ontij op boeven jagen. Over de zeven zeeën bevaren in een wankele boot. Over broers die dreigen en vrienden waar je het benauwd van krijgt. Over moed en durven. Over vampieren in je bed. En monsters onder jouw bed. Over akelige krokodillen, kinderlokkers en ander onheil in grote en kleine hoeken. Betreed de bib tijdens de Jeugdboekenweek op eigen risico! Reserveren Kaarten reserveren kan via de nummers en of via Kostprijs 7,50 euro Geef jouw mening over Deerlijk en win een ipad of een reis naar New York Tot eind februari vraagt Deerlijk jouw mening. Vul de online enquête in en laat je horen! Door deel te nemen maak je kans op een vliegreis naar New York of een ipad. Bovendien red je 1 m² bedreigd regenwoud van verdwijning door deel te nemen. Tot eind februari vraagt Deerlijk jouw mening. Vul de online enquête in en laat je horen! Door deel te nemen maak je kans op een vliegreis naar New York of een ipad. Bovendien red je 1 m² bedreigd regenwoud van verdwijning door deel te nemen. Deelnemen Surf naar en klik op de banner met de tekst Uw gemeente vraagt uw mening. Grootschalig onderzoek Deerlijk stapt met deze bevraging mee in een grootschalig bezoekersonderzoek dat loopt in heel wat Vlaamse steden en gemeenten. Het onderzoek verloopt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Meer info Ga naar de bib tijdens de openingsuren of surf naar gemeentenieuws Deerl!jk 13

14 cultuur Waar zijn de Deerlijkse kunstenaars? Met een permanente minitentoonstelling in OC d Iefte en de bib werkt een groep enthousiaste kunstenaars zich in de kijker. Onder de noemer kunstmuur wil lokaal beeldend talent toevallige passanten en geïnteresseerden maandelijks met nieuw werk verrassen. Dit is nog maar het begin. Om talent van eigen bodem beter te promoten zet de gemeente Deerlijk in de toekomst haar schouders onder projecten als Kunst bij handelaars, kunst tijdens Statiekermis en een kinderkunstendag. februari: Christ Himpe Christ Himpe genoot een opleiding tekenen en schilderen aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming in Harelbeke en nam deel aan groepstentoonstellingen van de Deerlijkse kunstenaars en Buren bij Kunstenaars in In 2013 kan je zijn werk zien in een groepstentoonstelling in de Oude kerk van Vichte. Ik zoek ontwerpen die impressies en indrukken weergeven. De grootste voorbeelden zijn de impressionisten, hoewel vele andere oude en moderne kunstenaars me ook kunnen boeien. Kenmerken van de kunstwerken zijn het gebruik van onechte kleuren, zonder strakke regels of wetten en soms weg van de realiteit. Met als resultaat meestal een werk dat met beide voeten op de grond blijft, soms wankel, voor interpretatie vatbaar. Die interpretatie geeft ieder kijker de kans om eigen meningen en kritiek te uiten, wat kunst zo boeiend maakt, zegt Christ Himpe. Uit een bevraging bij Deerlijkse kunstenaars in 2011 bleek er grote nood te zijn aan meer uitwisseling en overleg. Bovendien was er honger naar betere ondersteuning, vooral op vlak van promotie en communicatie. Daaruit vloeide anderhalf jaar geleden de werkgroep beeldende kunst. Dit platform wil niet alleen een spreekbuis zijn voor individuele kunstenaars, maar ook vernieuwende activiteiten opzetten naast bestaande tentoonstellingen. De werkgroep beeldende kunst bestaat momenteel uit een kern van een ongeveer tien leden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling niet alleen eigen werk tentoon te stellen, maar op zoek te gaan naar verborgen en jong talent, bijvoorbeeld via de jeugdraad. Oproep Geëngageerde kunstenaars die graag hun steentje willen bijdragen zijn welgekomen, zowel in de werkgroep of om werken tentoon te stellen. Meld je aan bij de dienst cultuur en we houden je op de hoogte van onze projecten. 5 de editie van Regionale Okrawandelnamiddag voor 55-plussers Okra Sint-Lodewijk is met zijn wandelnamiddag aan het eerste jubileum toe. Ook op de 5e editie zijn alle ouderen uit de ruime omgeving welkom. De centrale plaats van het gebeuren is het buurthuis van de Statie. Er zijn drie bewegwijzerde routes. Voor de wandelingen van 8,5 km of 5 km moet je in het provinciaal domein De Gavers zijn. De tocht van 2,5 km is een buurtwandeling op de Statiewijk zelf. In de loop van de namiddag voorzien we een extraatje voor alle wandelaars. Na de wandeling is er voor iedereen een versnapering. Waar en wanneer? Buurthuis de Statie Deerlijk, dinsdag 4 maart, vrije start tussen en uur. Meer info of gemeentenieuws Deerl!jk

15 Winterfilms georganiseerd door het Davidsfonds Dienst lokaal erfgoed Harelbekestraat Deerlijk tel: Openingsuren ma t.e.m. vr: uur Kapringen Kapringen is een film van de makers van Borgen en Jagten gebaseerd op twee echt gebeurde kapingen van Deense vrachtschepen, een paar jaar geleden. Regie: Tobias Lindholm Acteurs: Pilou Asbæk, Søren Malling, Dar Salim, Roland Møller, Gary Skjoldmose Porter Scheepskok Mikkel heeft net telefonisch contact gehad met zijn vrouw, als een stel Somalische piraten er voor zorgt dan hij haar voorlopig niet zal zien. Alles draait om losgeld. Zeer tegen het advies van de specialist die hij heeft ingehuurd in, voert reder Peter Ludvigsen zelf de onderhandelingen met de piraten. Dat gaat aanvankelijk met een ijzige koelbloedigheid, maar als de spanning oploopt wordt duidelijk waarom Gary Porter, aanvankelijk ingehuurd als ervaringsdeskundig adviseur maar gepromoveerd tot acteur, de rol van onderhandelaar liever door de onafhankelijke buitenstaander Connor (oftewel hijzelf) vervuld zag worden.. Waar en wanneer? Dinsdag 11 maart in OC d Iefte. De voorstelling begint om uur. Inkom 3 euro Dienst cultuur en toerisme Hoogstraat 122 tel.: fax: Openingsuren ma uur uur di uur uur wo uur uur do uur uur vr uur uur za uur gemeentenieuws Deerl!jk 15

16 cultuur Kom samen met je familie en vrienden meezingen! 22ste Vlaamse Zangavond: samenzang, koorzangen, voordracht Film: Marina Vrienden, kom, zit neder in de ronde, En genieten wij van deze stonde. Al te samen opgeruimd en blij, Schuif wat dichter, dichter, dichter bij. Rond de piano van René De Clercq zingen we onder leiding van Egied Vandommele mooie Vlaamse volksliederen die tot het collectief geheugen behoren. Met zijn allen gezellig samen zingen. We doen het niet veel meer. Jammer! Samen zingen in de moedertaal geeft sfeer, verbondenheid en drukt warme gevoelens uit. Liederen kunnen ons beroeren en ontroeren. Zingen maakt gelukkig! Op deze Vlaamse Zangavond zorgt een gelegenheidsorkestje voor de muzikale sfeer. De samenzang wordt ondersteund door drie koren: Bekaerts Notenclub Zwevegem, Deerlijks Voltakoor en het Koninklijk De 12 de ontbijtwandeling combineert het aangename met jawel het aangename. We starten met een feestelijk ontbijtbuffet tussen 8.00 en uur. Daarna kan je kiezen voor een van de 3 wandelroutes. 6 km: wandeling is voor iedereen toegankelijk, ook voor rolstoelen en kinderwagens. 8 en 10 km: voor deze wandeling is aangepast schoeisel aanbevolen. Waar en wanneer? OC d Iefte, zondag 23 februari vanaf 8.00 uur Kostprijs Deelnameprijs keuze 1: Ontbijt + wandeling + één aperitief Leden: 7 euro Niet-leden: 8 euro Kind lid -12 jaar: 3,50 euro Kind niet lid: 4 euro Kind -3 jaar: gratis Parochiaal Zangkoor Sint-Lodewijk. Elke aanwezige krijgt een uitgebreide en fijn verzorgde programmabrochure met teksten en muziek. Leuk weetje: de begeleidende pianist speelt op de authentieke piano van René De Clercq ( 1932). Na de dood van zijn vriendin Ria in 1992 heeft haar familie (de familie Verhulst: de ouders van Gert Verhulst) deze piano aan het museum René De Clercq geschonken. Waar en wanneer? Vrijdag 28 februari om uur in OC d Iefte Toegang + zangboekje: 5 euro Iedereen welkom. 12 de ontbijtwandeling Pasar Vooraf inschrijven is verplicht, vóór 17 februari Deelnameprijs keuze 2: Wandeling + één aperitief Leden: 3 euro Niet-leden: 3,50 euro Kind lid -12 jaar: 1,50 euro Kind niet lid: 2 euro Kind -3 jaar: gratis Vooraf inschrijven niet nodig. Inschrijven Bestuursleden Pasar Deerlijk en Sint-Lodewijk, of Inschrijving is pas geldig na betaling op onze rekening (BE ) of rechtstreeks aan de bestuursleden. Meer info Marina is de langverwachte nieuwe film van Stijn Coninx, geïnspireerd op de jeugdherinneringen van Rocco Granata. Italië De 10-jarige Rocco groeit op in een bergdorpje in Calabrië. Op een dag neemt zijn vader Salvatore een moedig besluit: hij wil een betere toekomst voor zijn gezin. En België is het beloofde land... Rocco s vader werkt in de steenkoolmijnen van Waterschei. Zijn plan: als een rijk man naar Italië terugkeren. Maar al na een jaar laat hij zijn hele gezin naar Limburg overkomen. Rocco groeit op in een vreemde omgeving met een rare taal en een vreemde cultuur. Als rebellerende jongeman zoekt hij tegen de wil en overtuiging van zijn vader een uitweg in de muziek én in de liefde. Hij volgt zijn hart om zijn eigen droom te realiseren. Waar en wanneer? Kinepolis Kortrijk, dinsdag 25 februari om uur Prijs 13 euro (abonnement Kinepolis niet geldig voor deze film) Praktisch Film gevolgd door koffie en gebak. Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk (melden bij inschrijving). Gratis parking en vlotte verbinding met het openbaar vervoer (bus). Inschrijven Inschrijven op voorhand verplicht via betaling op rekeningnummer van LBV West-Vlaanderen vzw BE met mededeling: Actief Deerlijk aantal personen Kortrijk Meer info 50 Actief Deerlijk, , 16 gemeentenieuws Deerl!jk

17 Baby- en kindergerief op tweedehandsbeurs Enkele jaren geleden zijn we kleinschalig begonnen met 36 standen, ondertussen zijn we uitgegroeid tot 2 beurzen per jaar (één in het voorjaar en één in het najaar) met 88 standen per beurs. Op onze succesvolle tweedhandsbeurs kan je terecht voor kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, cd s en video s, baby- en kinderuitzet, fietsjes, bedjes, parken, autostoeltjes, kinderzitjes en meer. Je vindt er degelijk materiaal aan betaalbare prijzen! Waar en wanneer? Onze eerstvolgende beurs vindt plaats op zaterdag 15 maart in de Gaverhal, Vercruysse de Solartstraat 30, Deerlijk. De tweedehandsbeurs is toegankelijk van tot uur. De toegang is gratis, de parking ruim. Meer info Carnaval met een heus kinderbal Een straffe deejay, een echte danseres en een presentator, daar gaan we voor. We feesten in stijl! Dus trek je beste clownspak aan. Er zijn prijzen te winnen voor de origineelste kostuums. Dit is een gezinsactiviteit. Voor de volwassenen is er een gezellig praatcafé met streekbieren. Waar en wanneer? De deuren gaan op zondag 2 maart open om uur. De show begint om uur. Locatie: OC d Iefte Prijs Leden van de Gezinsbond - 3 euro per kind Niet-leden - 5 euro per kind - volwassenen: gratis Meer info (H)eerlijk ontbijt Oxfam Wereldwinkel Deerlijk nodigt je graag uit op het 11de (h)eerlijk ontbijt, met volop keuze aan eerlijke producten uit onze Wereldwinkel. Bij een kopje verse koffie, heerlijke chocolademelk of een lekker glas fruitsap kun je diverse soorten broodjes beleggen met confituur, honing, speculoos, choco, honingkoek, chocolade. Of je kan yoghurt lepelen met ontbijtgranen, papaya, rozijnen en ananas. We voorzien ook een kinderspeelhoekje. Waar en wanneer? Start je zondag op een aangename wijze met ons ontbijt op zondag 16 maart van 8.00 uur tot uur in OC d Iefte. Inschrijven Inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 6 maart in de Wereldwinkel, via of en (na uur). Meer info Oxfam Wereldwinkel Deerlijk, Hoogstraat 128. Open op woensdag van tot uur, zaterdag van tot uur en zondag van tot uur. Volg ons ook op Facebook: WereldwinkelDeerlijk Kostprijs kleuters: gratis lagere school: 3 euro 12 +: 6 euro maximumprijs per gezin: 24 euro gemeentenieuws Deerl!jk 17

18 Infohoek Maak het inbrekers niet makkelijk Onze regio heeft momenteel te maken met een inbraakgolf. Politiezone Gavers vraagt dan ook om iedere verdachte toestand te melden via de noodcentrale (bel naar 101). Wij rekenen op de alertheid, waakzaamheid en burgerzin van de Deerlijkse bevolking. Beveilig jouw woning 70 procent van de inbraken worden overdag of in de vooravond gepleegd. De achterdeur, zij- of toiletramen zijn de favoriete toegangswegen van inbrekers. De cilinderkraak op de achterdeur is de meest voorkomende inbraaktechniek. Steekt de cilinder langs de buitenzijde meer dan 2 mm uit, voorzie dan een veiligheidsrozas of langschild om een cilinderkraak te voorkomen. Je kan een deel van de beveiligingsinvesteringen inbrengen in de belastingen. Tips Sluit jouw huis degelijk af. Sluit effectief het slot met de sleutel. Geef de indruk dat er iemand thuis is. Werk met lichtpunten gelinkt aan een tijdschakelaar. Plaats een wagen op de oprit. Zorg dat de brievenbus geledigd is. Geld en juwelen berg je best niet op in de slaap- of badkamer. Daar zoeken inbrekers het eerst. Neem foto s van juwelen die als beschrijving kunnen dienen in het geval van diefstal. Preventiepakket PZ Gavers en het gemeentebestuur van Deerlijk bieden een preventiepakket SDNA aan tegen een reductieprijs. Dit systeem markeert juwelen en andere waardevolle goederen, zodat de politie ze na diefstal gemakkelijker kan identificeren. Meer info Nieuwe verkeersbord doet intrede Doodlopende straat, maar niet voor voetgangers en fietsers Wielerwedstrijd Clubkampioenschap Voor automobilisten is het duidelijk: als een verkeersbord een doodlopende straat aanduidt, dan rij je daar enkel in als je ter plaatse moet zijn. Maar of een straat ook doodloopt voor fietsers en voetgangers is niet altijd duidelijk. Er kan immers een doorsteek aanwezig zijn naar een andere straat. Vandaar heeft de wegcode er sinds kort een nieuw verkeersbord bij: F45b, doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is. Het nieuwe verkeersbord moet bijdragen tot een beter gebruik van de wegen, in het bijzonder om het wandelen en fietsen te bevorderen als alternatief voor het autogebruik. Fietsers en voetgangers die een buurt niet kennen, zijn immers geneigd om wegen die zijn aangeduid als doodlopend niet te gebruiken, terwijl er voor hen toch vaak een doorgang is. In Deerlijk zijn 51 doorlopende straten voor voetgangers en fietsers aanwezig, dit betreft 70% van het totale aantal doodlopende straten. Binnenkort zal de technische dienst stickers aanbrengen op de huidige verkeersborden zodat duidelijk wordt welke straten doorlopend zijn. Parcours Hoogstraat (start), Beverenstraat, Pikkelstraat, Paanderstraat, Waregemstraat, Hoogstraat (aankomst) Start Hoogstraat om 13u00 (thv. Kerk) Aankomst Hoogstraat om ±17u30 (thv. Sportcentrum) Parkeerverbod Over volledig parcours Omleggingen Alle bestemmingen worden aangeduid door omleggingsborden. Zó weinig mogelijk verkeer op het parcours. Bestuurders volgen de rijrichting van de renners. 18 gemeentenieuws Deerl!jk

19 Overlijdens - Roland Mulleman, Comm. Edm. Ameyestraat 6 - Maria Vanhoutte, Albertlaan 2 - Nina Windels, Pladijsstraat Magda Lecot, René De Clercqstraat 9 - Diana Deprost, Gaaistraat 12 - Gisella Cosaert, Dammeke 1/ André De Boevere, Hazewindstraat 20 - Maria-Magdalena Goeminne, René De Clercqstraat 9 - Marleen Delbeke, Kleine Klijtstraat 15 - Alphons Rigolle, Waregemstraat Emilie Bulcaen, René De Clercqstraat 9 Politiezone Deerlijk-Harelbeke Politiecommissariaat PZ Gavers Deerlijksesteenweg 43 - Harelbeke - tel.: Open: Administratie Maandag tot en met vrijdag: uur / uur Loket aangiften Maandag tot en met vrijdag: uur Zaterdag en brugdagen: uur / uur Geen aangiften op zon- en feestdagen. Noodhulp buiten de diensturen: 101 (Europees nummer: 112) Politiecommissariaat Deerlijk Harelbekestraat 27 - Deerlijk - tel.: , maandag tot vrijdag van 9.00 tot uur. Op donderdag open van tot uur. Op de eerste en derde zaterdag van de maand open van 9.00 tot uur, uitgezonderd in de maanden juli en augustus. Snelheid is - naast alcohol - één van de grootste oorzaken van verkeersongevallen. Hoe sneller men rijdt hoe groter de stopafstand wordt, wat het risico op verkeersongevallen verhoogt. In het kader van de actie tot het streven naar een verhoogde verkeersveiligheid organiseert de politiezone Deerlijk- Harelbeke regelmatig snelheidscontroles. Daarnaast worden regelmatig alcohol- en andere verkeerscontroles uitgevoerd. Gelieve hierbij de resultaten te vinden van de snelheidscontroles, uitgevoerd gedurende de maand november De lijst kan u ook raadplegen via Snelheidscontroles januari 2014 Gemeente Plaats Aantal overtreders Passanten % in overtreding Deerlijk Harelbekestraat ,10% Deerlijk Heestertse Steenweg ,51% Deerlijk Otegemse Steenweg ,19% Deerlijk Stationsstraat ,49% Deerlijk Vichtesteenweg ,78% Deerlijk Waregemstraat ,16% Wielerwedstrijd gemeentenieuws Deerl!jk 19

20 Infohoek Wachtdiensten Dokter voor het weekend De wachtdienst begint op zaterdag om 8 uur en eindigt op maandagmorgen om 8 uur. Telefoneer eerst je huisdokter. Bel bij afwezigheid het nummer Tandartsen De tandarts van wacht is beschikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 uur tot 18 uur. Om te weten wie van wacht is, kan je surfen naar Het centrale oproepnummer is Apothekers De wachtdienst van de apothekers van Deerlijk begint op zaterdag middag om 12 uur en eindigt de week daarna op zaterdagmiddag 12 uur. De apotheek van wacht staat vermeld op het uithangbord aan iedere apotheek of wordt je telefonisch mee gedeeld op het nummer Je kan surfen naar Ziekenhuizen AZ Groeninge - Kortrijk nieuw algemeen nummer: nieuw nummer spoedopname: O.L.V. van Lourdes - Waregem Permanent van dienst meldingskaart Naam: Adres: Telefoon: Datum: Handtekening Meldt het volgende Heeft het volgende voorstel Heeft de volgende klacht Colofon Verantwoordelijke uitgever Ann Accou, Harelbekestraat 27 Deerlijk, tel: Concept & creatie Apunta Gedrukt op Hello Fat Matt FSC Volgende teksten (met informatie van 15 maart tot 15 april) bin nenbrengen ten laatste tegen 23 februari. Het volgende gemeentenieuws verschijnt op 14 maart. Culturele activiteiten Culturele Dienst, Ontmoetingscentrum d Iefte, Hoogstraat 122 tel: Sportinfo Sportdienst, Vercruysse de Solartstraat 30 tel: Jeugdinfo Jeugddienst, Vercruysse de Solartstraat 26 tel: Algemene informatie Redactie Informatiedienst, Gemeentehuis, Harelbekestraat 27 tel: AA-groepen Groep Eenheid (Deerlijk-centrum) Elke vrijdagavond om 20 uur in het Schoolhuis, Sint-Amandusstraat 14 Meer info: - Rudy: of Dominique: Herwig: Groep Oase (Sint-Lodewijk) Elke vrijdagavond om 20 uur. Meer info: - Henri: Regine: Mia: Diensten $ Stuur de meldingskaart naar: Gemeentebestuur Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk of Fax: of bezorg ze: in het gemeentehuis, informatiedienst of vul ze online in: ANTIGIFCENTRUM: Belbus: BRANDWEER: 112 (brand & dringende zaken) (concierge) DE DRUGLIJN: GASELWEST: HULPDIENST: 100 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING: gemeentenieuws Deerl!jk

Infobriefje maart 2014

Infobriefje maart 2014 B.S.G.O. Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 BERLARE Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be Infobriefje maart 2014 1. JAARTHEMA Ten Berge geeft je kleur Op zondag

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste ouders, In de eerste nieuwsbrief van 2015 bezorgen wij jullie de nodige informatie i.v.m. de geplande activiteiten van de komende weken. Het schoolteam Agenda Vrijdag 30

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven!

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! INHOUDSTAFEL 03 De Max! 04 Activiteiten jeugddienst 06 Sportkampen 08 Inschrijvingen 09 Buitenspeeldag 10 Bibliotheek 11

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp.

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. ALGEMENE INFO Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. We kozen opnieuw voor de schitterende accommodatie van BLOSO

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

150 jaar kermis Deerlijk-centrum

150 jaar kermis Deerlijk-centrum gemeentenieuws 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 8 01 09p15 10 150 jaar kermis Deerlijk-centrum 27-28-29-30 september - Meer info op p. 18 150 JAAR KERMISFEESTEN DEERLIJK CENTRUM Deerlijkbon

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Agendapunten Jaarverslag 2013 Geplande snelheids-en alcoholcontroles maand oktober Verkeerslessen voor de laatste graad van de lagere school Startschot campagne Veilig fietsen

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus INITIATIELESSEN POTTENDRAAIEN Wil je leren pottendraaien met klei op een echte draaischijf? In 5 lessen maken we tasjes, schaaltjes of

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

2014/05 Straal vzw Lange Nieuwstraat 109-2000 Antwerpen

2014/05 Straal vzw Lange Nieuwstraat 109-2000 Antwerpen Straal vzw 2014/05 Lange Nieuwstraat 109-2000 Antwerpen 03 203 76 90 03 225 02 35 0499/52 06 45 www.lmpa.be karin.vernelen@lmpa.be Rekeningnummer : IBAN: BE17 3200 9182 5021 Ondernemingsnr.: 04.602402.54

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

gemeentenieuws 2 011 20 jaar kinderboerderij 20 jaar museum René De Clercq

gemeentenieuws 2 011 20 jaar kinderboerderij 20 jaar museum René De Clercq 2 011 maandelijks tijdschrift 38ste jaargang nr. 2 15 02p15 03 20 jaar kinderboerderij Kinderboerderij Bokkeslot blaast dit jaar twintig kaarsjes uit. Daarom zetten we elke maand een van hun bewoners in

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 /

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 / Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief December 2014 INHOUD Kerstvakantie Naar de BIB Naar het toneel Openklasdag kleuters

Nadere informatie

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu VAKANTIEKAMPEN Stad Deinze Krokus- en Paasvakantie 2015 NIEU W! Sportweek aan zee juli 2015 eatie r c e t&r r o p st S Dien J eu gd die n st INSCHRIJVINGSFORMULIER GEZINSHOOFD Naam: Voornaam: Straat: Nr.:Bus.:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Vakantiekalender zomervakantie. Uitneembare. (inschrijven vanaf MA 01.06.15) binnenin. Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD. in Avelgem A V E L G E M

Vakantiekalender zomervakantie. Uitneembare. (inschrijven vanaf MA 01.06.15) binnenin. Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD. in Avelgem A V E L G E M Uitneembare Vakantiekalender zomervakantie binnenin (inschrijven vanaf MA 01.06.15) Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD 2015 A V E L G E M V.U. Tom Beunens, Waterhoek 5, 8580 Avelgem in Avelgem 1.GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Nieuwsbrief. mei 2015. Inhoud

Nieuwsbrief. mei 2015. Inhoud Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs- Nieuwsbrief mei 2015 Inhoud P1: Madelief en Zonnebloem P2: Kleutersportdag P2: Fotografie rond veiligheid

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

sneppe deerlijk eigentijds woonerf voor jong & oud

sneppe deerlijk eigentijds woonerf voor jong & oud sneppe deerlijk eigentijds woonerf voor jong & oud Deerlijk is een kleine, maar veelzijdige gemeente in het zuiden van West-Vlaanderen. Centraal gelegen in de uitgestrekte Leievallei telt deze gezellige

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMP 1 4 T.E.M. 8 JULI 2016 Thema Summertime Extra: Poolparty / RSOlympics / 10.000 zeepbellen ZOMERSPORTKAMP 2 11 T.E.M. 15 JULI 2016 Thema

Nadere informatie

PREVENTIEF BIN BERICHT

PREVENTIEF BIN BERICHT POLITIE PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 POLITIEZONE GAVERS DEERLIJK-HARELBEKE Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PREVENTIEF BIN BERICHT Datum : 07/03/2014 Afzender : Dit is een bericht

Nadere informatie

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven!

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Sportreeksen in het najaar 2016 D Voor +15 jarige dames in het OC De Galoye in Loker. D Iedere dinsdag van 20u - 21u. D De eerste les start op 20 september

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS.

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS. BASISSCHOOL MAATJES Beste lezer, Vanaf maandag 9 november: Veilig met helm en in fluo de winter door! Helm Op, Fluo Top is een project voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016

NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016 NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016 DECEMBER 2006 MEDEDELINGEN Vrije dagen in mei (even herhalen) woensdag 4 mei Pedagogische studiedag voor de leerkrachten (vrije dag voor alle kinderen) donderdag 5 mei Hemelvaartsdag

Nadere informatie

Maandbrief november 2016

Maandbrief november 2016 Maandbrief november 2016 schooljaar 2016-2017 Vanaf dit schooljaar ontvangt u onze maandbrieven per mail. U vindt ze ook terug op www.sjr.be NA DE HERFSTVAKANTIE : ALLEN HET SJR - FLUOHESJE AAN! De maand

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

0m even bij stil te staan. Woordje van de directie. Beste ouders en kinderen,

0m even bij stil te staan. Woordje van de directie. Beste ouders en kinderen, herfst 17 0m even bij stil te staan Woordje van de directie Beste ouders en kinderen, Het lijkt alsof we nog maar net gestart zijn en de herfstvakantie staat al voor de deur. Welverdiend, want alle kinderen

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy

CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje. Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy CHIRO WINGENE STELT VOOR: Jomeetje Nieuwsbrief voor leden en ouders van Chiro Jokwy-Mekwy Dit jomeetje is voor: België-Belgique P.B. 8750 Wingene 3/8910 Verschijnt tweemaandelijks; 18de jaargang 2014-2015

Nadere informatie

Agenda oktober Infomoment derde kleuter. Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling)

Agenda oktober Infomoment derde kleuter. Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling) Basisschool Heilige Familie Driesstraat 1 8700 Tielt 051 40 47 50 Heilige-familie@kbo-tielt.be NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 Agenda oktober 2017 Maandag 2 oktober Dinsdag 3 oktober Donderdag 5 oktober Vrijdag

Nadere informatie

De AKTIeVe Krokuskriebelkrant 2012

De AKTIeVe Krokuskriebelkrant 2012 De AKTIeVe Krokuskriebelkrant 2012 gemeente 15 de jaargang nr. 1 2 Inhoud Buitenschoolse Kinderopvang - Kinderclub........................... 5 Sportdienst............................................................

Nadere informatie

maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Nieuwe bestuursploeg

maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Nieuwe bestuursploeg 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Jeugddienst en Davidsfonds Deerlijk presenteren Winterfilms Vakantiekampen krokusvakantie op p. 17 Boerderijkamp Paardrijkamp Dans-, turn

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE Speelkrant INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL SPORT ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Nieuwsbrief maand Maart 2012

Nieuwsbrief maand Maart 2012 Nieuwsbrief maand Maart 2012 Beste ouders, LENTE!!! Het voelt goed en het doet me goed. Terugblikken op een drukke maar geslaagde tweede trimester. Vooruitkijken op ook een drukke maar leuke veelbelovende

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Neem maatregelen tegen woninginbraak!!!

Aan : Betreffende : Neem maatregelen tegen woninginbraak!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 30/04/20014 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

algemene informatie Cultuurdienst

algemene informatie Cultuurdienst algemene informatie Cultuurdienst algemeen: Openingsuren: ma 9-12 u. en 14-16 u. F 09 210 35 81 di 9-12 u. en 14-16 u. woe 9-12 u. en 14-17 u. do 9-12 u. en 14-16 u. vrij 9-12 u. en 14-16 u. adres: GC

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017-2018 HERFSTVAKANTIE maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2017 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Activiteitenplanning Maart 2017

Activiteitenplanning Maart 2017 Activiteitenplanning Maart 2017 Woe 1 Do 2 Vrij 3 Za 4 Zo 5 Jeugdboekenmaand thema: M/V/X Krokusvakantie (van 25.02.17 t.e.m. 05.03.17) Aswoensdag: begin van de vasten Ma 6 Instap nieuwe kleuters: (ten

Nadere informatie

Sportkampen. & kinderopvang. this holiday is a good holiday! Pasen - Zomer 2016

Sportkampen. & kinderopvang. this holiday is a good holiday! Pasen - Zomer 2016 Sportkampen & kinderopvang Pasen - Zomer 2016 this holiday is a good holiday! voorwoord Landen is een stad met heel wat jonge gezinnen met kinderen. Als stadsbestuur willen we er dan ook voor zorgen dat

Nadere informatie

Sportkampen 2015. I.s.m. Ideekids en ISBvzw

Sportkampen 2015. I.s.m. Ideekids en ISBvzw I.s.m. Ideekids en ISBvzw Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Krokusvakantie 3 Paasvakantie 4 Zomer 1 4 Zomer 2 5 Praktische informatie 6 Inschrijvingen 6 Prijzen 6 Uren 6 Locatie 7 Wat breng je mee 7 Inbegrepen

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

Aan : Betreffende : inbraken/weetjes/melding door bin-leden!!!

Aan : Betreffende : inbraken/weetjes/melding door bin-leden!!! POLITIE PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 POLITIEZONE GAVERS DEERLIJK-HARELBEKE Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 BIN-BERICHT PREVENTIEF Datum : 14/12/2014 Afzender : Dit is een bericht

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2016 in Ingelmunster kan beleven!

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2016 in Ingelmunster kan beleven! DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2016 in Ingelmunster kan beleven! INHOUDSTAFEL 03 De Max! 04 Sportkampen 06 Activiteiten jeugddienst 08 Inschrijvingen 09 Buitenspeeldag 10 Bibliotheek 11

Nadere informatie

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd Info Gezinsbond ASSENEDE Grote kleurwedstrijd jaargang 36, nr. 2, april 2013 Beste Bondsvrienden, Gezocht! Eén van de services naar onze leden toe is de kinderoppasdienst. De kinderoppasdienst omvat eigenlijk

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets 2015

Vakantiewerking Geetbets 2015 En wat gaan we doen op het speelplein? Week 1: 6-10 juli: kleuterweek: Op wereldreis Iedere dag op tocht door een ander connent. Tipi s bouwen met de indianen, eten met stokjes bij de chinezen,... Week

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2012

Nieuwsbrief December 2012 Nieuwsbrief December 2012 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Kerstvakantie P 1 Naar de BIB P 1 Dag van Soep op de stoep

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de krokusvakantie 2016 in Ingelmunster kan beleven!

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de krokusvakantie 2016 in Ingelmunster kan beleven! DE MAX! Ontdek wat je tijdens de krokusvakantie 2016 in Ingelmunster kan beleven! INHOUDSTAFEL 03 De Max! 04 Sportkampen 06 Activiteiten jeugddienst 09 Inschrijvingen 10 Bibliotheek 11 Kinderopvang Villa

Nadere informatie

IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 BIBLIOTHEEK 14 SPEELPLEIN ROLLEBOLLE 20 SPEELPLEIN BOKAL 22 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 24 JEUGDDIENST 26

IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 BIBLIOTHEEK 14 SPEELPLEIN ROLLEBOLLE 20 SPEELPLEIN BOKAL 22 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 24 JEUGDDIENST 26 IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 Paassportkampen 5 Omnisportkamp 6 Kindersportkamp 6 Zomersportkampen 7 Tennis- en /of avonturensportkamp 8 Omnisportkamp 9 Kindersportkamp 9 Kindersport- en knutselkamp

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief juni 2013 INHOUD GEEN Zwemmen P 1 Inleveren boeken bib P 2 Fietsexamen P 2 Oudercomité

Nadere informatie

Hoe de juiste verdeling gebeurt wordt nog tijdig meegedeeld. Denk er ook nu weer aan om voldoende draagtassen mee te brengen.

Hoe de juiste verdeling gebeurt wordt nog tijdig meegedeeld. Denk er ook nu weer aan om voldoende draagtassen mee te brengen. Agenda Ma 06/11 L1 + L2 + L3: Toneel Miss Wifi L3 + L4: Zwemmen Di 07/11 Ma 13/11 Di 14/11 Ma 20/11 L5: Oudercontacten L5 + L6: Zwemmen K1A + K1B: Toneel Kast-eel K2 + K3A + K3B: Toneel Licht L3 + L4:

Nadere informatie

BoeBoekskamp & sportkampen PAASVAKANTIE

BoeBoekskamp & sportkampen PAASVAKANTIE BoeBoekskamp & sportkampen PAASVAKANTIE 1 BOEBOEKSKAMP Tijdens de 1e week van de paasvakantie komen de BoeBoeks opnieuw op bezoek! De BoeBoeks zijn keutelleuke kleine bolronde wezentjes die uit de boeken

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Binnenkort is het alweer paasvakantie en dan verwennen wij de jeugd met allerlei toffe sportieve of creatieve bezigheden.

Binnenkort is het alweer paasvakantie en dan verwennen wij de jeugd met allerlei toffe sportieve of creatieve bezigheden. Hallo allemaal, Binnenkort is het alweer paasvakantie en dan verwennen wij de jeugd met allerlei toffe sportieve of creatieve bezigheden. Van dinsdag 14 april tot en met zondag 19 april 2009 staan er tal

Nadere informatie

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven.

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Opvangdossier 1 Voorwoord In opdracht van de stad Leuven is de stedelijke vzw Kinderopvang Leuven

Nadere informatie

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov 1. Maandplanning NOVEMBER 2017 Wo 1 nov Herfstvakantie Do 2 nov Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov PROJECTDAG MIGRATIE 9u voormiddag 10u 11u overdag voorstelling

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

BABBELBOX. Van BS Kameleon

BABBELBOX. Van BS Kameleon BABBELBOX Van BS Kameleon Vrijdag 11 oktober 2013 Kleur het bos van je dromen! Vorige week vrijdag beleefden we met de hele school een SUPER dag! Onze Muse- startdag. s Morgens werden onze kinderen verrast

Nadere informatie

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur.

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Heuvelland 2017 2018 Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten 2018 Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Er wordt online ingeschreven via: https://webshopheuvelland.recreatex.be. Dit

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

t Slagske April, 25 e jaargang

t Slagske April, 25 e jaargang t Slagske April, 25 e jaargang Kalender 2015-2016 Groepsfeest: 9 april Rakwiweekend: 22-24 april Titoweekend: 22-24 april Kamp: 18 tot 26 juli Er is er eentje jarig 7 Wout rakwi 13 Shari rakwi 14 Jordy

Nadere informatie

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie.

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie. Academie Merksem Welkom op de vrije infosessie. Maandag 6 oktober, tussen 17 en 18u30 in Brecht Woensdag 8 oktober, tussen 18 en 19u30 in Merksem Dinsdag 14 oktober, tussen 18 en 19u30 in Sint Job Academie

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

Maandbrief oktober 2017

Maandbrief oktober 2017 Maandbrief oktober 2017 schooljaar 2017-2018 U vindt de maandbrieven ook ook terug op www.sjr.be Beste ouders De eerste schoolmaand is voorbij gevlogen! Onze kinderen hebben al heel veel dingen geleerd

Nadere informatie

Aanbod sportkampen Zomer 2010

Aanbod sportkampen Zomer 2010 Aanbod sportkampen Zomer 2010 Voor wie? Voor kinderen vanaf het 1 ste kleuter t.e.m. 2 e middelbaar. Waar? Prijs? Alle sportkampen gaan door in de sporthal van Anzegem. Er is busvervoer voorzien vanuit

Nadere informatie

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de herfstvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven!

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de herfstvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! DE MAX! Ontdek wat je tijdens de herfstvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! krokusvakantie2.indd 1 1/6/2015 3:37:18 PM INHOUDSTAFEL 03 De Max! 04 Sportkampen 06 Activiteiten jeugddienst 09 Inschrijvingen

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

Vakantie in Bierbeek

Vakantie in Bierbeek Vakantie in In deze vakantiebrochure ontdek je wat de kinderen allemaal kunnen beleven gedurende de zomermaanden in. Je krijgt een overzicht van de speelplein- en sportweken én de buitenschoolse kinderopvang.

Nadere informatie

11e jaargang, nummer 14

11e jaargang, nummer 14 11e jaargang, nummer 14 Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei : meivakantie Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij Maandag 3 juni en dinsdag 4 juni: studiedagen: alle leerlingen

Nadere informatie