Kijk! ik fiets! gemeentenieuws Huis op maat (project Sneppe) 4 Nieuw drinkwatertarief 5 Doorlopende straten 18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijk! ik fiets! gemeentenieuws 2 014. Huis op maat (project Sneppe) 4 Nieuw drinkwatertarief 5 Doorlopende straten 18"

Transcriptie

1 gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr p15 03 Kijk! ik fiets! Zaterdag 8 maart - Meer info op p. 9 Huis op maat (project Sneppe) 4 Nieuw drinkwatertarief 5 Doorlopende straten 18

2 Inhoud gemeenteraad Gemeenteraad 2 Nieuws 4 Jeugd 6 Speelplein 1 Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - aanpassing De gemeenteraad keurt de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed. Eenparig goedgekeurd. De raad keurt het aangepaste dienstreglement bibliotheek goed. Eenparig goedgekeurd. 5 Grafconcessies - voortijdige beëindiging - goedkeuring 2 SB - woonwijs - werkjaar 2 - jaarverslag en jaarrekening - goedkeuring De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de voortijdige beëindiging van grafconcessies. De gemeenteraad heeft het jaarverslag en jaarrekening van werkjaar 2 (van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013) van woonwijs goedgekeurd. Goedgekeurd met 14 ja-stemmen (CD&V, sp.a) en 7 onthoudingen (N-VA, Open VLD). Eenparig goedgekeurd. 6 Premiereglement verkeersveiligheidsacties scholen - intrekking gemeenteraadsbeslissing van 22 augustus kantmelding - mededeling Sport 8 UiTinDeerlijk 10 Cultuur 12 Kunstmuur 3 Sint-Columbakerk - stookplaatsrenovatie - projectovereenkomst Gaselwest - goedkeuring De raad keurde de projectovereenkomst tussen Gaselwest, optredend via Eandis, en de gemeente Deerlijk met betrekking tot de stookplaatsrenovatie in de Sint-Columbakerk goed. De raming voor deze werken bedraagt ,27 euro incl. btw. Goedgekeurd met 15 ja-stemmen (CD&V, N-VA) en 6 neen-stemmen (sp.a, Open VLD). De gemeenteraad neemt akte van de kantmelding betreffende de intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 22 augustus 2013 inzake het premiereglement verkeersveiligheidsacties scholen. 7 Sport - retributiereglement cafetaria sporthal De raad keurt het retributiereglement voor de cafetaria van de sporthal goed. Eenparig goedgekeurd. 4 POB - dienstreglement bibliotheek - aanpassing 8 Hoogstraat - pand 46 B en 46 C - gebruiksovereenkomsten met KLJ Gemeentehuis Harelbekestraat 27 T F Belgiek anno??? Infohoek 18 Openingsuren ma - di - wo - vr uur do uur uur za* uur - elke eerste zaterdag van de maand - elke derde zaterdag van de maand (enkel dienst burgerzaken) (*uitgezonderd juli en augustus) 2 gemeentenieuws Deerl!jk

3 30 januari 2014 Deerlijk en Rode Kruis afdeling Deerlijk goedkeuring De raad keurt de gebruikersovereenkomsten met KLJ Deerlijk en het Rode Kruis goed. Eenparig goedgekeurd. Punt toegevoegd door een raadslid namens fracties N-VA, Open VLD en sp.a aan de agenda van de gemeenteraad bij toepassing van artikel 22 van het Gemeentedecreet. 9 Omgeving Driesplein - verkeerssituatie - evaluatie Gemeenteraadscommissie financiën De vergaderingen van de gemeenteraadscommissie financiën zijn openbaar. De data van de zittingen en de dagorde worden aangekondigd op de gemeentelijke website Mededelingen van Sociaal Huis DONAH Deerlijks ondersteuningsnetwerk voor aanvullende hulp T Eerstkomende gemeente raadszitting Er wordt voorgesteld de rijrichting van de Ververijstraat op korte termijn te wijzigen met eenrichtingsverkeer uitrit Harelbekestraat, om zo een lustraject te creëren waarbij een veiligere en logischere verkeerssituatie gevormd wordt. Eenparig goedgekeurd. De eerstkomende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vindt plaats op maandag 3 maart om uur in het Sociaal Huis. De zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn openbaar. 27 februari om uur in het gemeentehuis, Harelbekestraat 27. De gemeenteraadszitting is openbaar. Agenda gemeenteraad Zitdagen burgemeester De burgemeester is vrij te consulteren op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 8.15 tot 9.45 uur. Op andere momenten kan je langskomen Sociaal Huis Vercruysse de Solartstraat 22 T F op afspraak. Een afspraak maken met de burgemeester kan via het nummer of via deerlijk.be. Openingsuren - voormiddag: uur - namiddag (op afspraak): - ma, di & wo: uur - do: uur - vr: gesloten Wil je op de hoogte blijven van de dossiers die de gemeenteraad behandelt? Je kan de agenda met toelichting van de gemeenteraadszittingen gratis krijgen via . Wil je hem per post, dan betaal je jaarlijks 10 euro. Meer info via de informatiedienst, , De agenda kan je ook raadplegen aan de infokast buiten vooraan het gemeentehuis, in de bibliotheek en op Een uitgebreider verslag van de gemeenteraadszitting kan je nalezen op (Over Deerlijk > Politiek > Gemeenteraad). Je vindt dit uitgebreide, goedgekeurde verslag ook terug in de bibliotheek. Volg de gemeente op: twitter.com/gemdeerlijk gemeentenieuws Deerl!jk 3

4 nieuws Een huis op maat in kwalitatieve woonomgeving in Sneppe Deerlijk In het noordoosten van Deerlijk ontwikkelt Leiedal samen met twee sociale huisvestingsmaatschappijen het woonproject Sneppe. De nieuwe verkaveling langs de Paanderstraat is 1,8 ha groot en omvat een 45-tal wooneenheden. Duurzaamheid, betaalbaarheid en beeldkwaliteit staan voorop. Vijftien rijwoningen op maat Vanaf 2014 biedt Leiedal aan particulieren op Sneppe 15 kavels voor gesloten bebouwing aan. Een rijwoning speelt in op de trend van compact bouwen. Het drukt niet alleen de financiële bouwkosten, ook strengere energienormen en het gebrek aan ruimte dwingen ons om dichter bij elkaar te wonen. We houden weliswaar rekening met een aantal aandachtspunten: een toegankelijke tuin, voldoende berging, een plaats voor fietsen en afval, een goede geluidsisolatie, voldoende gevelbreedte Samenhangend beeld Bouwen door particulieren vraagt ook om aandacht voor de samenhang. Diverse architectuurstijlen, vormen, kleuren en materialen moeten in één woonomgeving verzoend worden om een kwalitatief resultaat te bekomen. Architectenpool Om kandidaat-bouwers te begeleiden naar een geschikte architect, heeft Leiedal binnen het partnerschap van Winvorm een pool van 10 architecten aangelegd. Bij de selectie hielden we rekening met diverse parameters: referenties, inzet op duurzaamheid, de wijze waarop de bouwheer wordt betrokken in het ontwerpproces. Dit resulteerde in de keuze voor tien ontwerp(ers)/bureaus. Deze architecten kunnen hun ontwerpvaardigheden illustreren op de 15 kavels. De verkoop start in het najaar van Een kandidaat-koper kan een architect naar keuze nemen uit deze pool. Een goede vertrouwensrelatie tussen bouwheer en architect is immers essentieel voor de realisatie van een kwaliteitsvolle woning. Info Nieuwe Vlaamse portaalsite voor burger, bedrijf en overheid Onlangs werd de nieuwe Vlaamse portaalsite gelanceerd. Geopunt bundelt alle beschikbare geografische informatie voor zowel burger, bedrijf als overheid. Een breed en divers publiek kan op dit geoportaal terecht: van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau die een milieustudie wensen uit te voeren. De gebruiksvriendelijke online toepassing maakt laagdrempelig gebruik van geodata mogelijk. Alle componenten (metadatacataloog, downloadapplicatie, e-commerce-applicatie, data en netwerkdiensten) worden rechtstreeks en geïntegreerd aangeboden. Wie deze zeer gedetailleerde kaart online raadpleegt vindt een diversiteit aan geografische datalagen: van luchtfoto s tot informatie over percelen, gebouwen, adressen, wegen, waterlopen, bouwen, wonen, cultuur, mobiliteit, natuur Aanbod Direct navigeren naar POI s In de zoekbalk kan elke gebruiker een POI (Point of interest) selecteren (bv. kinderopvang, school, ziekenhuis ) en vervolgens navigeren naar de gewenste locatie op de kaart. Bezoekers kunnen ook een globaal overzicht opvragen waarmee hij of zij een overzicht krijgt van de spreiding van verschillende POI s en het aanbod van deze POI s in zijn of haar directe omgeving. Gedigitaliseerde historische kaarten Geopunt maakt voor het eerst historisch en digitaal kaartmateriaal voor iedereen toegankelijk, met onder meer luchtfoto s van de afgelopen 20 jaar en topografische en kadastrale kaarten uit de 18de en 19de eeuw. Routebeschrijving en wegenwerkeninfo Geopunt zal ook informatie ontsluiten over wegenwerken en andere innames van het openbare domein. Tegen april 2014 zal deze informatie geïntegreerd worden met de routebeschrijving. Zo zal Geopunt de eerste website zijn die het mogelijk maakt om een routebeschrijving op te vragen die rekening houdt met eventuele wegwerkzaamheden op je reisroute. Meer info GIS-dienst, , 4 gemeentenieuws Deerl!jk

5 Fietstoerisme in Harmonie 2014 Elke fietser verdient een veilige plaats op onze West-Vlaamse wegen De verkeersveiligheidscampagne Fietstoerisme in harmonie wil de fietstoerist een veilige plaats bezorgen op de West-Vlaamse wegen. De campagne richt zich niet alleen tot de fietstoerist, maar ook naar de andere weggebruikers die geconfronteerd worden met fietsers en wielertoeristen. Uit een detailstudie van de fietsongevallen binnen onze provincie blijkt immers dat er zich in fietsongevallen voordeden met lichamelijke letsels voor de fietsers tot gevolg. In vergelijking met de voorgaande jaren stellen we een aanhoudende trend vast. Elke dag geraken er in onze provincie 5 mensen gewond bij een ongeval met de fiets en om de vijf weken valt er een dodelijk fietsslachtoffer te betreuren. De analyse leert ons ook dat de voorrangsregels niet respecteren de grootste oorzaak zijn van deze letselongevallen. Fietstoerisme in harmonie kenmerkt zich als verkeersveiligheidscampagne Kom bloed geven door de volgende vier doelstellingen: - De kennis van en het respect voor de verkeersregels uit de wegcode verhogen. - Een reglementair uitgeruste en goed onderhouden fiets bewerkstelligen. - Opbouwen van een correcte en hoffelijke houding van en tussen alle weggebruikers. - Stimuleren van veilige, goed aangelegde en goed onderhouden fietspaden. De campagne wil naast de zorg voor de veiligheid van het fiets - en wielertoerisme op de West-Vlaamse wegen ook de onderlinge verstandhouding tussen fietsers en andere weggebruikers verbeteren. Quiz Inwoners van West-Vlaanderen kunnen deelnemen een online quiz op Dat kan nog tot en met vrijdag 5 september Nieuw drinkwatertarief In West-Vlaanderen geldt sinds begin dit jaar een nieuw drinkwatertarief van 2,15 euro/m³ en een vaste jaarlijkse vergoeding van 53,19 euro. Het drinkwatertarief bestaat uit een vaste vergoeding en een tarief per kubieke meter drinkwater die je verbruikt. Daarnaast worden op de waterfactuur ook de bijdragen voor afvoer en zuivering aangerekend. Doo deze tariefaanpassing kan De Watergroep blijven investeren in een kwalitatieve drinkwaterproductie en -distributie, met inzet van de meest recente technologie. Het spreekt voor zich dat je ook in 2014 jaarlijks liter drinkwater per persoon gratis krijgt, wat neerkomt op meer dan 40 liter per gezinslid per dag. Je betaalt op dit verbruik enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering. Nieuw tarief drinkwater (exclusief bijdragen en BTW): Jaarlijkse vaste vergoeding per wooneenheid 53,19 euro 15 m 3 per gedomicilieerd persoon op het leveringsadres Basisverbruik 2,15 euro/m 3 Op dinsdag 4 maart en woensdag 12 maart kan je bloed geven. De bloedinzameling vindt plaats in buurthuis de Wieke, telkens van tot uur. Organisatie: bloedtransfusie RK Deerlijk. gemeentenieuws Deerl!jk 5

6 JEUGD Vakantie bij speelpleinwerking Kerekewere! Bij speelplein Kerekerwere! organiseren de animatoren voor de kleuters en voor de kinderen lager onderwijs vier keer per dag activiteiten, zoals sport, knutselen, bouwen, een inleefspel en meer. De kinderen kunnen hieraan deelnemen maar krijgen ook de keuze om vrij te spelen in speelhoeken of op het speelplein (indien het weer het toelaat). Animatoren begeleiden het vrij spelen. Wanneer? Maandag 3 maart tot en met vrijdag 7 maart, telkens van 7.30 tot uur. Inschrijven Vooraf bij de sportdienst vanaf 24 februari of op de dag zelf tussen 7.30 en 9.00 uur en tussen en uur. Uitstappen Op donderdag gaan we een volledige dag naar de kinderboerderij en vrijdagvoormiddag gaan we zwemmen in Waregem. Je kan je vanaf maandag 7 maart inschrijven voor deze uitstappen. De prijzen vind je aan de inschrijvingstafel. Maaltijd Bestel vóór 9.00 uur een warme maaltijd (3 euro, soep en water inbegrepen) of breng je eigen lunchpakket mee. Kostprijs Je betaalt 6 euro per dag. Je kan ook inschrijven voor een halve dag. Er is korting vanaf het 2 e kind per gezin. Meer informatie? Jeugddienst, , Sportdienst, , 6 gemeentenieuws Deerl!jk

7 Shake that Asspi Wooohhhhhoooooww!! Het is weer zover: HET feestje boven op de berg! De aspi s van Chiro Sellewie mogen weer een fantastische editie van Shake That Asspi organiseren. Op zaterdag 15 maart vanaf uur zijn jullie allemaal welkom op het evenement dat jullie nog lang zal bij blijven! Wat hebben wij jullie allemaal te bieden? Een mooi versierde zaal, een gezellige cocktailbar, overheerlijke hamburgers, een vestiaire en natuurlijk de alom bekende paal waarop iedereen zich kan uitleven! Nilfex, Benny-J, Dj Hot shots en Nodiance zullen ervoor zorgen dat de boel ontploft! Alsof dit nog niet genoeg is, serveren we om uur ook nog een gratis vat! Kostprijs VVK: 3 euro ADD: 5 euro Kaarten zijn te verkrijgen bij de aspi s en de leiding van Chiro Sellewie. Jeugddienst Vercruysse de Solartstraat 26 T Openingsuren wo uur vr uur za uur Tweede seizoensactiviteit op de kinderboerderij Chiro Joekie bakt pannenkoeken Naar jaarlijkse gewoonte houdt Chiro Joeki Deerlijk op zaterdag 1 maart pannenkoekenbak in het chiroheem, Kardinaal Cardijnlaan. De ouderraad en leiding starten s morgens vroeg met het bakken van overheerlijke pannenkoeken, die de oudste leden van de Chiro aan de deuren verkopen. Verkoper gemist? Dan kan je ook pannenkoeken afhalen in het chiroheem tussen en uur. We verkopen de pannenkoeken in pakketten van 10 stuks voor 4 euro. Met de opbrengst zorgen we jaarlijks voor een spetterende en onvergetelijke werking! Kinderen van de derde kleuterklas en het 1 e en 2 e leerjaar kunnen op woensdag 12 maart samen met mama, papa, oma, opa, tante en nonkel naar onze 2de seizoensactiviteit komen. Samen met je familie kan je voor 3 euro een aantal activiteiten beleven op het Bokkeslot. De activiteiten starten vanaf uur en gaan door tot uur. Tussendoor kun je genieten van een (warm) drankje op het erf. gemeentenieuws Deerl!jk 7

8 sport Vakantiekampen in de krokusvakantie Tijdens de krokusvakantie kunnen je kinderen hun energie loslaten tijdens 2 splinternieuwe vakantiekampen, aangepast aan hun leeftijd. Kleuterkamp Sam de Brandweerman We werken een hele week rond het thema brandweer. Klimmen, klauteren, knutselen, spelen en sporten: we brengen een fantastisch activiteitenprogramma dat je zeker niet mag missen! Wanneer? Van 3 tot en met 7 maart van 9.00 tot uur. Er is opvang voorzien van 8.30 tot uur. Leeftijd? Geboortejaren Prijs? 75 euro Waar? Oude turnzaal school de beuk, Sint Amandusstraat 16. Sportkamp Sportacus Ben jij een echte Sportacus, een sportbeest in hart en nieren? Dat kan je in dit kamp bewijzen! Een kamp vol sport en spel, elke dag nieuwe uitdagingen en een heleboel plezier. We bieden een brede waaier van verschillende sporten aan, zoals trampoline, ropeskipping, balsporten en baseball. Wanneer? Van 3 tot en met 7 maart van 9.00 tot uur. Er is opvang voorzien van 8.30 tot uur. Leeftijd? Geboortejaren Prijs? 75 euro Waar? Nieuwe turnzaal school de beuk, Sint Amandusstraat 16. Meer info en inschrijven Sportdienst, of 8 gemeentenieuws Deerl!jk

9 Ronde van Vlaanderen zoekt hulp van Deerlijkse verenigingen De Ronde van Vlaanderen, dé wielerhoogdag van het seizoen, passeert op zondag 6 april in Deerlijk. We willen deze dag een feestelijk tintje geven. De Supportersclub Stijn Devolder Sellewie en het gemeentebestuur kunnen dit niet alleen. Daarom roepen we alle verenigingen op om mee te werken aan deze heugelijke dag. Zo ontvangen we de renners met een geanimeerde doortocht, met zoveel mogelijk mensen die hen aanmoedigen. infomoment vindt plaats op dinsdag 25 februari om uur in de trouwzaal van het gemeentehuis. Sportdienst Vercruysse de Solartstraat 30 T Openingsuren ma t.e.m. vr: uur uur Infomoment Om dit initiatief en onze bedoelingen toe te lichten, vragen we de Deerlijkse verenigingen om met een delegatie aanwezig te zijn op het infomoment. Het Kijk! Ik fiets! Kijk! Ik fiets! is een stappenplan om kinderen op een zeer snelle en efficiënte manier te leren fietsen op 2 wielen. We leren jonge kinderen van 3,5 jaar fietsen zonder steunwieltjes in slechts 3 uur tijd in een kleine groep met een volwassen begeleider. Onder begeleiding van een ervaren monitor die voor leuke oefeningen zorgt, kan je jouw kind leren fietsen. De groepsles wordt via de sportdienst georganiseerd en na de sessie krijgt iedere deelnemer een diploma! Inschrijven Inschrijven is verplicht want er zijn slechts 20 beschikbare plaatsen per sessie. Contacteer dus snel de sportdienst via of Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving. Meebrengen Breng de fiets van je kapoen mee, maar verwijder op voorhand de steunwieltjes. Zorg ook voor een helm voor het kind. De kinderen moeten vergezeld zijn van een volwassen begeleider. Wanneer? Zaterdag 8 maart sessie 1: 9.00 tot uur sessie 2: tot uur Waar? Sporthal Deerlijk, Vercruysse de Solartstraat 30 Voor wie? Kinderen vanaf 3,5 jaar die al goed kunnen fietsen met steunwieltjes en het nu zonder die steun willen proberen. Kostprijs Dit is een gratis activiteit. Foto s van de sessie kan je achteraf terugvinden op de facebookpagina Kijk! Ik fiets! West-Vlaanderen gemeentenieuws Deerl!jk 9

10 UIT IN deerlijk februari - maart Zaterdag 15 februari uur: badminton: DZ99 2D Lebad Kortrijk 3D uur: badminton: DZ99 2H/3H Westhoek/IZBA uur: volley: Dames 1PL Heuvelland uur: de puntdichter door Denis Nowé met aansluitend Valentijnsetentje in OC d Iefte - Organisatie: d Ieftescheute uur: Zuppn vo te kruppn fuif in buurthuis de Wieke - Organisatie: KSA Tijlsbond Zondag 16 februari 9.15 uur: voetbal: Gavervrienden Moeskroen uur: basket: Dames 1PL Boom uur: voetbal: Deerlijk Anzegem uur: basket: Heren 1PL Oedelgem A Maandag 17 februari tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst Dinsdag 18 februari tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: kaarting, koffietafel, gezellig samenzijn en teerlingbak in buurthuis de Statie - Organisatie: Vriendenkring 3 de leeftijd uur: winterfilm: Mud in OC d Iefte - Organisatie: Davidsfonds Woensdag 19 februari uur: kindernamiddag in OC d Iefte - Organisatie: Markant uur: kaarting in bar rusthuis Organisatie: Seniorenclub Braamakker uur: kaarting in het zaaltje, Vlasstraat Organisatie: Senioren kaartersclub Gaverwijk uur: reisverslag Ecuador in OC d Iefte - Organisatie: Landelijke gilde Donderdag 20 februari uur: viking kubb in buurthuis de Wieke - Organisatie: Okra Deerlijk uur: kaarting in OC d Iefte - Organisatie: S-plus tot uur: volwassenen omnisport: hockey Organisatie: sportdienst tot uur: breiles in het schoolhuis - Organisatie: gezinsbond Vrijdag 21 februari uur: kaarting in buurthuis Statiewijk Organisatie: Gavervrienden uur: breugelmaal in OC d Iefte Organisatie: Damesbasket Tulikivi Deerlijk Zaterdag 22 februari uur: voetbal: Sparta Belgiek Beitem uur: computerclub in buurthuis de Wieke Organisatie: CGC vzw uur: koffie- en wijnkaarting in OC d Iefte Organisatie: Feestcomité Deerlijk centrum uur: kaarting in buurthuis Statiewijk Organisatie: Gavervrienden Zondag 23 februari 8.00 uur: ontbijtwandeling in OC d Iefte Organisatie: Pasar Deerlijk uur: kaarting in buurthuis Statiewijk Organisatie: Gavervrienden uur: volkstuinen uur: basket: Dames 2PL Brugge C tot uur: Carnavalfeest met vrij podium in basisschool de Driesprong Organisatie: basisschool de Driesprong Maandag 24 februari uur: belangstellingswerking, wafelbak in OC d Iefte Organisatie: Ziekenzorg uur: bijeenkomst in OC d Iefte Organisatie: 50 Actief Deerlijk tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst Dinsdag 25 februari tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst Woensdag 26 februari uur: algemene ledenvergadering: diabetes in OC d Iefte Organisatie: Neos Donderdag 27 februari tot uur: yoga voor senioren in OC d Iefte Organisatie: sportdienst uur: kaart- en spelnamiddag in buurthuis de Statie Organisatie: okra Sint- Lodewijk uur: voordracht (later meer info in het ledenblad) in OC d Iefte Organisatie: okra Deerlijk tot uur: volwassenen omnisport: badminton Organisatie: sportdienst Vrijdag 28 februari uur: kaarting in buurthuis de Statie Organisatie: Feestcomité Statie uur: Vlaamse zangavond in OC d Iefte Organisatie: Rene De Clercqgenootschap Zaterdag 1 maart uur: pannekoekenbak chiroheem Deerlijk Organisatie:Chiro Joeki uur: kaarting in buurthuis de Statie Organisatie: Feestcomité Statie Zondag 2 maart 9.15 uur: voetbal: Real Knok Gaverbeek Waregem uur: basket: Dames 1PL Houthalen uur: kindercarnaval in OC d Iefte Organisatie: Piepjonge Bond Maandag 3 maart 7.30 uur: Speelpleinwerking op het Gaverdomein Organisatie: Speelplein Kerekewere! Dinsdag 4 maart 7.30 uur: Speelpleinwerking op het Gaverdomein Organisatie: Speelplein Kerekewere! uur: regiowandeling, verzamelen in buurthuis de Statie Organisatie: Okra Sint- Lodewijk uur: bloedinzameling in buurthuis de Wieke Organisatie: Bloedtransfusie dienst Rode Kruis uur: bijeenkomst fotodiaclub in OC d Iefte Organisatie: Fotodiaclub Woensdag 5 maart 7.30 uur: Speelpleinwerking op het Gaverdomein Organisatie: Speelplein Kerekewere! uur: kindernamiddag in OC d Iefte Organisatie: Femma uur: kaarting, hoger-lager spel en kletshoek in buurthuis de Wieke Organisatie: Seniorenclub Molenhoek Donderdag 6 maart 7.30 uur: Speelpleinwerking op het Gaverdomein Organisatie: Speelplein Kerekewere! uur: kaarting in OC d Iefte Organisatie: okra Deerlijk Vrijdag 7 maart 7.30 uur: Speelpleinwerking op het Gaverdomein Organisatie: Speelplein Kerekewere! Zaterdag 8 maart uur: computerclub in buurthuis de Wieke Organisatie: CGC vzw uur: voetbal: Sparta Belgiek Klauwaart Waregem uur: volley: Dames 2PL Kortrijk uur: badminton: DZ99 1 D Lebad Kortrijk 10 gemeentenieuws Deerl!jk

11 20.15 uur: toneel: Diplodocus Deks in OC d Iefte Organisatie: Die Ghesellen uur: basket: Heren 1PL De Panne Zondag 9 maart uur: kaarting in buurthuis de Statie Organisatie: Sint-Elooikaarters 9.15 uur: voetbal: Gavervrienden Heule Molenaars uur: basket: Dames 1PL St.-Katelijne Waver uur: voetbal: Deerlijk Ledegem uur: toneel: Diplodocus Deks in OC d Iefte Organisatie: Die Ghesellen uur: kaarting in buurthuis de Statie Organisatie: Sint-Elooikaarters Maandag 10 maart uur: ledenfeest, lentevergadering in OC d Iefte Organisatie: KVLV Vrouwen met Vaart tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: kaarting in t zaaltje van de brandweer Organisatie: Vriendenkring erebrandweermannen Dinsdag 11 maart uur: onder ons namiddag in OC d Iefte Organisatie: Ziekenzorg uur: seniorenacademie: hoe komt het journaal tot stand door Tijs Mauroo in OC d Iefte Organisatie: okra regio Kortrijk tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: winterfilm: Kapringen in OC d Iefte - Organisatie: Davidsfonds Woensdag 12 maart uur: schoolsport: minivoetbal 6 e lj Organisatie: sportdienst samen met Deerlijkse scholen uur: 2 e seizoensactiviteit kinderboerderij Bokkeslot uur: kaarting in t Kelderke - Organisatie: Seniorenclub Belgiek uur: bloedinzameling in buurthuis de Wieke Organisatie: Bloedtransfusie dienst Rode Kruis Donderdag 13 maart tot uur: yoga voor senioren in OC d Iefte Organisatie: sportdienst uur: kaartnamiddag in OC d Iefte Organisatie: Neos tot uur: volwassenen omnisport: basket Organisatie: sportdienst Vrijdag 14 maart uur: kaarting in buurthuis de Wieke Organisatie: Pocket Snooker uur: kaarting in buurthuis de Satie Organisatie: Volta uur: toneel: Diplodocus Deks in OC d Iefte Organisatie: Die Ghesellen Zaterdag 15 maart tot uur: vissen: jeugdwedstrijd Organisatie: De Gaverkasteelvissers uur: kaarting in buurthuis de Wieke Organisatie: Pocket Snooker uur: kaarting in buurthuis de Satie Organisatie: Volta uur: badminton: DZ99 2D Tielt 1D uur: toneel: Diplodocus Deks in OC d Iefte Organisatie: Die Ghesellen uur: volley: Dames 1PL Comines uur: Shake that asspi in theem Sellewie organisatie: aspi s Chiro Sellewie Zondag 16 maart 7.30 tot uur: vissen: seniorenwedstrijd - Organisatie: De Gaverkasteelvissers 8.00 uur: ontbijt in OC d Iefte Organisatie: Oxfam Wereldwinkel 9.15 uur: voetbal: Real Knok Expo Kortrijk uur: kaarting in buurthuis de Wieke Organisatie: Pocket Snooker Maandag 17 maart tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst Dinsdag 18 maart uur: kaarting, koffietafel, gezellig samenzijn en teerlingbak in buurthuis de Statie - Organisatie: Vriendenkring 3 de leeftijd tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: winterfilm: The Great Gatsby in OC d Iefte - Organisatie: Davidsfonds Woensdag 19 maart uur: schoolsport: vaardigheidscircuit 1s te - 2 e leerjaar Organisatie: sportdienst samen met Deerlijkse scholen uur: crea-activiteit in OC d Iefte Organisatie: Femma uur: kaarting in bar rusthuis Organisatie: Seniorenclub Braamakker uur: kaarting in het zaaltje, Vlasstraat Organisatie: Senioren kaartersclub Gaverwijk Donderdag 20 maart uur: viking kubb in buurthuis de Wieke - Organisatie: Okra Deerlijk uur: voordracht in OC d Iefte Organisatie: Ziekenzorg samen met verbond uur: kaarting in OC d Iefte - Organisatie: S-plus tot uur: volwassenen omnisport: frisbee Organisatie: sportdienst gemeentenieuws Deerl!jk 11

12 cultuur Museum René De Clercq René De Clercqstraat Deerlijk Openingsuren Rondleiding voor groepen, elke dag na reservatie via of Hoe lid worden? Voor 10 euro kan je lid worden van het museum René De Clercq. In ruil ontvang je onze nieuwsbrief en steun je onze werking. Overschrijven kan op het reke ningnummer BE KREDBEBB - René De Clercqgenootschap. Steunend lid ben je vanaf 15 euro, beschermend lid vanaf 25 euro. School Belgiek anno??? Herken je jezelf of klasmakkers? Wie is de zuster? Over welk schooljaar gaat het? Gelieve contact op te nemen met Leen Lefebre, administratief medewerkster dienst lokaal erfgoed. Je kan haar iedere dag tussen 9.00 en uur bereiken op het nummer of het adres Voor 10 euro kan ook jij Derlike, het driemaandelijks tijdschrift van de heemkring, lezen. Overschrijven kan op het rekeningnummer BE of telefoneer naar Erelid ben je vanaf 15 euro, beschermend lid vanaf minstens 25 euro. Foto s of documenten over Deerlijk kan je altijd binnenbrengen tijdens de kantooruren in het archief, Harelbekestraat 27. We kopiëren ze en bezorgen ze ongeschonden terug. Je kunt ze ook digitaal (liefst in TIFF-formaat) doormailen naar We doen eveneens een warme oproep aan de verenigingen om hun archief bij ons te deponeren. Alles wordt er in ideale omstandigheden bewaard en is altijd raadpleegbaar. Werkgroep beeldende kunst en Unizo zoeken kunstenaars Kunst in de etalage Hoogstraat Openingstijden bib ma uur di uur wo uur vr uur za uur uur Eén op drie Vlamingen beoefent kunst in zijn vrije tijd. Daar zitten heel wat beeldende kunstenaars bij die schilderen, tekenen, etsen, litho s maken, met klei werken, conceptuele kunst creëren of aan fotografie doen. Ook in Deerlijk. Tijdens de lentekoop krijgen zij de kans hun werk bij de middenstand voor te stellen aan het grote publiek. De werkgroep beeldende kunst en Unizo gaan op zoek naar Deerlijks talent. Met het vernieuwend project Kunst in de etalage willen we de discipline en haar beoefenaars beter promoten en zichtbaar maken. Het gaat om extra tentoonstellingskansen bij handelaars of horecazaken in Deerlijk en Sint-Lodewijk. Zo krijgt onze gemeente binnenkort een artistieke toets en ontdek je tijdens het winkelen de waarde en schoonheid van kunst. Jouw kunst bij een handelaar Om dit te realiseren zijn we op zoek naar beeldende kunstenaars die - wie weet voor het eerst - met hun werk naar buiten willen komen. Interesse? Meld je dan aan bij de cultuurdienst, Praktische richtlijnen en verdere informatie volgt na inschrijving. 12 gemeentenieuws Deerl!jk

13 Diplodocus Deks Vlaanderen op zijn best, Vlaanderen op zijn smalst. Tom Lanoye schildert meesterlijk en weids een wat vernepen dorpsgemeenschap die in de ban van een voorhistorisch verleden een nieuw elan probeert te vinden. Kleine menskes in het tochtgat tussen verleden en heden, verdeeld tussen krampachtig conserveren en profijtelijk evolueren. Diplodocus Deks is een tragikomedie over samen leven en samen beslissen, maar vooral over de fundamentele allenigheid van iedereen. Tekst Tom Lanoye Regie Bernard Decock Met Jacques Degloire, Johan Depaepe, Dennie Vancauwenberghe, Jean- Pierre Vandekerckhove, Jan Deleersnyder, Colette Deryckere, Annie Depoortere, Ingrid Vandekerckhove, Erna Mestdagh Waar en wanneer? OC d Iefte zaterdag 8 maart om uur zondag 9 maart om uur vrijdag 14 maart om uur zaterdag 15 maart om uur Jeugdboekenweek 15 tot 30 maart Twee weken vol gevaar Tijdens de Jeugdboekenweek, dit jaar van 15 tot 30 maart, heb jij het voor het zeggen. Dan steekt de bib al zijn aandacht in de jeugd en plaatsen we onze jeugdafdeling in de kijker. Maar pas op, want lezen is gevaarlijk Wie leest, kijkt niet om zich heen (pas op!). Wie leest, kijkt in zijn hoofd. Nee: wie leest, laat zich het hoofd op hol brengen. Wie leest, weet ook: niets is leuker dan lezen over gevaar. In het donker. Over bij nacht en ontij op boeven jagen. Over de zeven zeeën bevaren in een wankele boot. Over broers die dreigen en vrienden waar je het benauwd van krijgt. Over moed en durven. Over vampieren in je bed. En monsters onder jouw bed. Over akelige krokodillen, kinderlokkers en ander onheil in grote en kleine hoeken. Betreed de bib tijdens de Jeugdboekenweek op eigen risico! Reserveren Kaarten reserveren kan via de nummers en of via Kostprijs 7,50 euro Geef jouw mening over Deerlijk en win een ipad of een reis naar New York Tot eind februari vraagt Deerlijk jouw mening. Vul de online enquête in en laat je horen! Door deel te nemen maak je kans op een vliegreis naar New York of een ipad. Bovendien red je 1 m² bedreigd regenwoud van verdwijning door deel te nemen. Tot eind februari vraagt Deerlijk jouw mening. Vul de online enquête in en laat je horen! Door deel te nemen maak je kans op een vliegreis naar New York of een ipad. Bovendien red je 1 m² bedreigd regenwoud van verdwijning door deel te nemen. Deelnemen Surf naar en klik op de banner met de tekst Uw gemeente vraagt uw mening. Grootschalig onderzoek Deerlijk stapt met deze bevraging mee in een grootschalig bezoekersonderzoek dat loopt in heel wat Vlaamse steden en gemeenten. Het onderzoek verloopt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Meer info Ga naar de bib tijdens de openingsuren of surf naar gemeentenieuws Deerl!jk 13

14 cultuur Waar zijn de Deerlijkse kunstenaars? Met een permanente minitentoonstelling in OC d Iefte en de bib werkt een groep enthousiaste kunstenaars zich in de kijker. Onder de noemer kunstmuur wil lokaal beeldend talent toevallige passanten en geïnteresseerden maandelijks met nieuw werk verrassen. Dit is nog maar het begin. Om talent van eigen bodem beter te promoten zet de gemeente Deerlijk in de toekomst haar schouders onder projecten als Kunst bij handelaars, kunst tijdens Statiekermis en een kinderkunstendag. februari: Christ Himpe Christ Himpe genoot een opleiding tekenen en schilderen aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming in Harelbeke en nam deel aan groepstentoonstellingen van de Deerlijkse kunstenaars en Buren bij Kunstenaars in In 2013 kan je zijn werk zien in een groepstentoonstelling in de Oude kerk van Vichte. Ik zoek ontwerpen die impressies en indrukken weergeven. De grootste voorbeelden zijn de impressionisten, hoewel vele andere oude en moderne kunstenaars me ook kunnen boeien. Kenmerken van de kunstwerken zijn het gebruik van onechte kleuren, zonder strakke regels of wetten en soms weg van de realiteit. Met als resultaat meestal een werk dat met beide voeten op de grond blijft, soms wankel, voor interpretatie vatbaar. Die interpretatie geeft ieder kijker de kans om eigen meningen en kritiek te uiten, wat kunst zo boeiend maakt, zegt Christ Himpe. Uit een bevraging bij Deerlijkse kunstenaars in 2011 bleek er grote nood te zijn aan meer uitwisseling en overleg. Bovendien was er honger naar betere ondersteuning, vooral op vlak van promotie en communicatie. Daaruit vloeide anderhalf jaar geleden de werkgroep beeldende kunst. Dit platform wil niet alleen een spreekbuis zijn voor individuele kunstenaars, maar ook vernieuwende activiteiten opzetten naast bestaande tentoonstellingen. De werkgroep beeldende kunst bestaat momenteel uit een kern van een ongeveer tien leden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling niet alleen eigen werk tentoon te stellen, maar op zoek te gaan naar verborgen en jong talent, bijvoorbeeld via de jeugdraad. Oproep Geëngageerde kunstenaars die graag hun steentje willen bijdragen zijn welgekomen, zowel in de werkgroep of om werken tentoon te stellen. Meld je aan bij de dienst cultuur en we houden je op de hoogte van onze projecten. 5 de editie van Regionale Okrawandelnamiddag voor 55-plussers Okra Sint-Lodewijk is met zijn wandelnamiddag aan het eerste jubileum toe. Ook op de 5e editie zijn alle ouderen uit de ruime omgeving welkom. De centrale plaats van het gebeuren is het buurthuis van de Statie. Er zijn drie bewegwijzerde routes. Voor de wandelingen van 8,5 km of 5 km moet je in het provinciaal domein De Gavers zijn. De tocht van 2,5 km is een buurtwandeling op de Statiewijk zelf. In de loop van de namiddag voorzien we een extraatje voor alle wandelaars. Na de wandeling is er voor iedereen een versnapering. Waar en wanneer? Buurthuis de Statie Deerlijk, dinsdag 4 maart, vrije start tussen en uur. Meer info of gemeentenieuws Deerl!jk

15 Winterfilms georganiseerd door het Davidsfonds Dienst lokaal erfgoed Harelbekestraat Deerlijk tel: Openingsuren ma t.e.m. vr: uur Kapringen Kapringen is een film van de makers van Borgen en Jagten gebaseerd op twee echt gebeurde kapingen van Deense vrachtschepen, een paar jaar geleden. Regie: Tobias Lindholm Acteurs: Pilou Asbæk, Søren Malling, Dar Salim, Roland Møller, Gary Skjoldmose Porter Scheepskok Mikkel heeft net telefonisch contact gehad met zijn vrouw, als een stel Somalische piraten er voor zorgt dan hij haar voorlopig niet zal zien. Alles draait om losgeld. Zeer tegen het advies van de specialist die hij heeft ingehuurd in, voert reder Peter Ludvigsen zelf de onderhandelingen met de piraten. Dat gaat aanvankelijk met een ijzige koelbloedigheid, maar als de spanning oploopt wordt duidelijk waarom Gary Porter, aanvankelijk ingehuurd als ervaringsdeskundig adviseur maar gepromoveerd tot acteur, de rol van onderhandelaar liever door de onafhankelijke buitenstaander Connor (oftewel hijzelf) vervuld zag worden.. Waar en wanneer? Dinsdag 11 maart in OC d Iefte. De voorstelling begint om uur. Inkom 3 euro Dienst cultuur en toerisme Hoogstraat 122 tel.: fax: Openingsuren ma uur uur di uur uur wo uur uur do uur uur vr uur uur za uur gemeentenieuws Deerl!jk 15

16 cultuur Kom samen met je familie en vrienden meezingen! 22ste Vlaamse Zangavond: samenzang, koorzangen, voordracht Film: Marina Vrienden, kom, zit neder in de ronde, En genieten wij van deze stonde. Al te samen opgeruimd en blij, Schuif wat dichter, dichter, dichter bij. Rond de piano van René De Clercq zingen we onder leiding van Egied Vandommele mooie Vlaamse volksliederen die tot het collectief geheugen behoren. Met zijn allen gezellig samen zingen. We doen het niet veel meer. Jammer! Samen zingen in de moedertaal geeft sfeer, verbondenheid en drukt warme gevoelens uit. Liederen kunnen ons beroeren en ontroeren. Zingen maakt gelukkig! Op deze Vlaamse Zangavond zorgt een gelegenheidsorkestje voor de muzikale sfeer. De samenzang wordt ondersteund door drie koren: Bekaerts Notenclub Zwevegem, Deerlijks Voltakoor en het Koninklijk De 12 de ontbijtwandeling combineert het aangename met jawel het aangename. We starten met een feestelijk ontbijtbuffet tussen 8.00 en uur. Daarna kan je kiezen voor een van de 3 wandelroutes. 6 km: wandeling is voor iedereen toegankelijk, ook voor rolstoelen en kinderwagens. 8 en 10 km: voor deze wandeling is aangepast schoeisel aanbevolen. Waar en wanneer? OC d Iefte, zondag 23 februari vanaf 8.00 uur Kostprijs Deelnameprijs keuze 1: Ontbijt + wandeling + één aperitief Leden: 7 euro Niet-leden: 8 euro Kind lid -12 jaar: 3,50 euro Kind niet lid: 4 euro Kind -3 jaar: gratis Parochiaal Zangkoor Sint-Lodewijk. Elke aanwezige krijgt een uitgebreide en fijn verzorgde programmabrochure met teksten en muziek. Leuk weetje: de begeleidende pianist speelt op de authentieke piano van René De Clercq ( 1932). Na de dood van zijn vriendin Ria in 1992 heeft haar familie (de familie Verhulst: de ouders van Gert Verhulst) deze piano aan het museum René De Clercq geschonken. Waar en wanneer? Vrijdag 28 februari om uur in OC d Iefte Toegang + zangboekje: 5 euro Iedereen welkom. 12 de ontbijtwandeling Pasar Vooraf inschrijven is verplicht, vóór 17 februari Deelnameprijs keuze 2: Wandeling + één aperitief Leden: 3 euro Niet-leden: 3,50 euro Kind lid -12 jaar: 1,50 euro Kind niet lid: 2 euro Kind -3 jaar: gratis Vooraf inschrijven niet nodig. Inschrijven Bestuursleden Pasar Deerlijk en Sint-Lodewijk, of Inschrijving is pas geldig na betaling op onze rekening (BE ) of rechtstreeks aan de bestuursleden. Meer info Marina is de langverwachte nieuwe film van Stijn Coninx, geïnspireerd op de jeugdherinneringen van Rocco Granata. Italië De 10-jarige Rocco groeit op in een bergdorpje in Calabrië. Op een dag neemt zijn vader Salvatore een moedig besluit: hij wil een betere toekomst voor zijn gezin. En België is het beloofde land... Rocco s vader werkt in de steenkoolmijnen van Waterschei. Zijn plan: als een rijk man naar Italië terugkeren. Maar al na een jaar laat hij zijn hele gezin naar Limburg overkomen. Rocco groeit op in een vreemde omgeving met een rare taal en een vreemde cultuur. Als rebellerende jongeman zoekt hij tegen de wil en overtuiging van zijn vader een uitweg in de muziek én in de liefde. Hij volgt zijn hart om zijn eigen droom te realiseren. Waar en wanneer? Kinepolis Kortrijk, dinsdag 25 februari om uur Prijs 13 euro (abonnement Kinepolis niet geldig voor deze film) Praktisch Film gevolgd door koffie en gebak. Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk (melden bij inschrijving). Gratis parking en vlotte verbinding met het openbaar vervoer (bus). Inschrijven Inschrijven op voorhand verplicht via betaling op rekeningnummer van LBV West-Vlaanderen vzw BE met mededeling: Actief Deerlijk aantal personen Kortrijk Meer info 50 Actief Deerlijk, , 16 gemeentenieuws Deerl!jk

17 Baby- en kindergerief op tweedehandsbeurs Enkele jaren geleden zijn we kleinschalig begonnen met 36 standen, ondertussen zijn we uitgegroeid tot 2 beurzen per jaar (één in het voorjaar en één in het najaar) met 88 standen per beurs. Op onze succesvolle tweedhandsbeurs kan je terecht voor kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, cd s en video s, baby- en kinderuitzet, fietsjes, bedjes, parken, autostoeltjes, kinderzitjes en meer. Je vindt er degelijk materiaal aan betaalbare prijzen! Waar en wanneer? Onze eerstvolgende beurs vindt plaats op zaterdag 15 maart in de Gaverhal, Vercruysse de Solartstraat 30, Deerlijk. De tweedehandsbeurs is toegankelijk van tot uur. De toegang is gratis, de parking ruim. Meer info Carnaval met een heus kinderbal Een straffe deejay, een echte danseres en een presentator, daar gaan we voor. We feesten in stijl! Dus trek je beste clownspak aan. Er zijn prijzen te winnen voor de origineelste kostuums. Dit is een gezinsactiviteit. Voor de volwassenen is er een gezellig praatcafé met streekbieren. Waar en wanneer? De deuren gaan op zondag 2 maart open om uur. De show begint om uur. Locatie: OC d Iefte Prijs Leden van de Gezinsbond - 3 euro per kind Niet-leden - 5 euro per kind - volwassenen: gratis Meer info (H)eerlijk ontbijt Oxfam Wereldwinkel Deerlijk nodigt je graag uit op het 11de (h)eerlijk ontbijt, met volop keuze aan eerlijke producten uit onze Wereldwinkel. Bij een kopje verse koffie, heerlijke chocolademelk of een lekker glas fruitsap kun je diverse soorten broodjes beleggen met confituur, honing, speculoos, choco, honingkoek, chocolade. Of je kan yoghurt lepelen met ontbijtgranen, papaya, rozijnen en ananas. We voorzien ook een kinderspeelhoekje. Waar en wanneer? Start je zondag op een aangename wijze met ons ontbijt op zondag 16 maart van 8.00 uur tot uur in OC d Iefte. Inschrijven Inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 6 maart in de Wereldwinkel, via of en (na uur). Meer info Oxfam Wereldwinkel Deerlijk, Hoogstraat 128. Open op woensdag van tot uur, zaterdag van tot uur en zondag van tot uur. Volg ons ook op Facebook: WereldwinkelDeerlijk Kostprijs kleuters: gratis lagere school: 3 euro 12 +: 6 euro maximumprijs per gezin: 24 euro gemeentenieuws Deerl!jk 17

18 Infohoek Maak het inbrekers niet makkelijk Onze regio heeft momenteel te maken met een inbraakgolf. Politiezone Gavers vraagt dan ook om iedere verdachte toestand te melden via de noodcentrale (bel naar 101). Wij rekenen op de alertheid, waakzaamheid en burgerzin van de Deerlijkse bevolking. Beveilig jouw woning 70 procent van de inbraken worden overdag of in de vooravond gepleegd. De achterdeur, zij- of toiletramen zijn de favoriete toegangswegen van inbrekers. De cilinderkraak op de achterdeur is de meest voorkomende inbraaktechniek. Steekt de cilinder langs de buitenzijde meer dan 2 mm uit, voorzie dan een veiligheidsrozas of langschild om een cilinderkraak te voorkomen. Je kan een deel van de beveiligingsinvesteringen inbrengen in de belastingen. Tips Sluit jouw huis degelijk af. Sluit effectief het slot met de sleutel. Geef de indruk dat er iemand thuis is. Werk met lichtpunten gelinkt aan een tijdschakelaar. Plaats een wagen op de oprit. Zorg dat de brievenbus geledigd is. Geld en juwelen berg je best niet op in de slaap- of badkamer. Daar zoeken inbrekers het eerst. Neem foto s van juwelen die als beschrijving kunnen dienen in het geval van diefstal. Preventiepakket PZ Gavers en het gemeentebestuur van Deerlijk bieden een preventiepakket SDNA aan tegen een reductieprijs. Dit systeem markeert juwelen en andere waardevolle goederen, zodat de politie ze na diefstal gemakkelijker kan identificeren. Meer info Nieuwe verkeersbord doet intrede Doodlopende straat, maar niet voor voetgangers en fietsers Wielerwedstrijd Clubkampioenschap Voor automobilisten is het duidelijk: als een verkeersbord een doodlopende straat aanduidt, dan rij je daar enkel in als je ter plaatse moet zijn. Maar of een straat ook doodloopt voor fietsers en voetgangers is niet altijd duidelijk. Er kan immers een doorsteek aanwezig zijn naar een andere straat. Vandaar heeft de wegcode er sinds kort een nieuw verkeersbord bij: F45b, doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is. Het nieuwe verkeersbord moet bijdragen tot een beter gebruik van de wegen, in het bijzonder om het wandelen en fietsen te bevorderen als alternatief voor het autogebruik. Fietsers en voetgangers die een buurt niet kennen, zijn immers geneigd om wegen die zijn aangeduid als doodlopend niet te gebruiken, terwijl er voor hen toch vaak een doorgang is. In Deerlijk zijn 51 doorlopende straten voor voetgangers en fietsers aanwezig, dit betreft 70% van het totale aantal doodlopende straten. Binnenkort zal de technische dienst stickers aanbrengen op de huidige verkeersborden zodat duidelijk wordt welke straten doorlopend zijn. Parcours Hoogstraat (start), Beverenstraat, Pikkelstraat, Paanderstraat, Waregemstraat, Hoogstraat (aankomst) Start Hoogstraat om 13u00 (thv. Kerk) Aankomst Hoogstraat om ±17u30 (thv. Sportcentrum) Parkeerverbod Over volledig parcours Omleggingen Alle bestemmingen worden aangeduid door omleggingsborden. Zó weinig mogelijk verkeer op het parcours. Bestuurders volgen de rijrichting van de renners. 18 gemeentenieuws Deerl!jk

19 Overlijdens - Roland Mulleman, Comm. Edm. Ameyestraat 6 - Maria Vanhoutte, Albertlaan 2 - Nina Windels, Pladijsstraat Magda Lecot, René De Clercqstraat 9 - Diana Deprost, Gaaistraat 12 - Gisella Cosaert, Dammeke 1/ André De Boevere, Hazewindstraat 20 - Maria-Magdalena Goeminne, René De Clercqstraat 9 - Marleen Delbeke, Kleine Klijtstraat 15 - Alphons Rigolle, Waregemstraat Emilie Bulcaen, René De Clercqstraat 9 Politiezone Deerlijk-Harelbeke Politiecommissariaat PZ Gavers Deerlijksesteenweg 43 - Harelbeke - tel.: Open: Administratie Maandag tot en met vrijdag: uur / uur Loket aangiften Maandag tot en met vrijdag: uur Zaterdag en brugdagen: uur / uur Geen aangiften op zon- en feestdagen. Noodhulp buiten de diensturen: 101 (Europees nummer: 112) Politiecommissariaat Deerlijk Harelbekestraat 27 - Deerlijk - tel.: , maandag tot vrijdag van 9.00 tot uur. Op donderdag open van tot uur. Op de eerste en derde zaterdag van de maand open van 9.00 tot uur, uitgezonderd in de maanden juli en augustus. Snelheid is - naast alcohol - één van de grootste oorzaken van verkeersongevallen. Hoe sneller men rijdt hoe groter de stopafstand wordt, wat het risico op verkeersongevallen verhoogt. In het kader van de actie tot het streven naar een verhoogde verkeersveiligheid organiseert de politiezone Deerlijk- Harelbeke regelmatig snelheidscontroles. Daarnaast worden regelmatig alcohol- en andere verkeerscontroles uitgevoerd. Gelieve hierbij de resultaten te vinden van de snelheidscontroles, uitgevoerd gedurende de maand november De lijst kan u ook raadplegen via Snelheidscontroles januari 2014 Gemeente Plaats Aantal overtreders Passanten % in overtreding Deerlijk Harelbekestraat ,10% Deerlijk Heestertse Steenweg ,51% Deerlijk Otegemse Steenweg ,19% Deerlijk Stationsstraat ,49% Deerlijk Vichtesteenweg ,78% Deerlijk Waregemstraat ,16% Wielerwedstrijd gemeentenieuws Deerl!jk 19

20 Infohoek Wachtdiensten Dokter voor het weekend De wachtdienst begint op zaterdag om 8 uur en eindigt op maandagmorgen om 8 uur. Telefoneer eerst je huisdokter. Bel bij afwezigheid het nummer Tandartsen De tandarts van wacht is beschikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 uur tot 18 uur. Om te weten wie van wacht is, kan je surfen naar Het centrale oproepnummer is Apothekers De wachtdienst van de apothekers van Deerlijk begint op zaterdag middag om 12 uur en eindigt de week daarna op zaterdagmiddag 12 uur. De apotheek van wacht staat vermeld op het uithangbord aan iedere apotheek of wordt je telefonisch mee gedeeld op het nummer Je kan surfen naar Ziekenhuizen AZ Groeninge - Kortrijk nieuw algemeen nummer: nieuw nummer spoedopname: O.L.V. van Lourdes - Waregem Permanent van dienst meldingskaart Naam: Adres: Telefoon: Datum: Handtekening Meldt het volgende Heeft het volgende voorstel Heeft de volgende klacht Colofon Verantwoordelijke uitgever Ann Accou, Harelbekestraat 27 Deerlijk, tel: Concept & creatie Apunta Gedrukt op Hello Fat Matt FSC Volgende teksten (met informatie van 15 maart tot 15 april) bin nenbrengen ten laatste tegen 23 februari. Het volgende gemeentenieuws verschijnt op 14 maart. Culturele activiteiten Culturele Dienst, Ontmoetingscentrum d Iefte, Hoogstraat 122 tel: Sportinfo Sportdienst, Vercruysse de Solartstraat 30 tel: Jeugdinfo Jeugddienst, Vercruysse de Solartstraat 26 tel: Algemene informatie Redactie Informatiedienst, Gemeentehuis, Harelbekestraat 27 tel: AA-groepen Groep Eenheid (Deerlijk-centrum) Elke vrijdagavond om 20 uur in het Schoolhuis, Sint-Amandusstraat 14 Meer info: - Rudy: of Dominique: Herwig: Groep Oase (Sint-Lodewijk) Elke vrijdagavond om 20 uur. Meer info: - Henri: Regine: Mia: Diensten $ Stuur de meldingskaart naar: Gemeentebestuur Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk of Fax: of bezorg ze: in het gemeentehuis, informatiedienst of vul ze online in: ANTIGIFCENTRUM: Belbus: BRANDWEER: 112 (brand & dringende zaken) (concierge) DE DRUGLIJN: GASELWEST: HULPDIENST: 100 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING: gemeentenieuws Deerl!jk

Deerlycke Folk Familiefestival

Deerlycke Folk Familiefestival gemeentenieuws 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 7 15 07p01 09 Deerlycke Folk Familiefestival 16-17-18 augustus 2013 - Meer info op p. 14 Bond on the rocks 13 35ste Trompefeesten 15 Schatten

Nadere informatie

gemeentenieuws 2 012 15e Deerlycke Folk Heemfeesten Chiro Sint-Lodewijk Voor 10 euro kan je een festivaldag meepikken

gemeentenieuws 2 012 15e Deerlycke Folk Heemfeesten Chiro Sint-Lodewijk Voor 10 euro kan je een festivaldag meepikken 2 012 maandelijks tijdschrift 39ste jaargang nr. 7 15 07p01 09 Voor 10 euro kan je een festivaldag meepikken 15e Deerlycke Folk 17-18-19 augustus 2012 Festivalweide Tapuitstraat op p. 16 Heemfeesten Chiro

Nadere informatie

gemeentenieuws 2014 Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester CULTUUR gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr.

gemeentenieuws 2014 Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester CULTUUR gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr. CULTUUR gemeentenieuws 2014 maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr. 3 15 03p 15 04 Beste Deerlijkenaren Traditiegetrouw richt ik mij in de eindejaarsperiode tot jullie, om eens terug te blikken op het

Nadere informatie

Opendeurdagen balletschool Raymonda

Opendeurdagen balletschool Raymonda gemeentenieuws 2 014 maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Opendeurdagen balletschool Raymonda Zaterdag 8 en zondag 9 februari - Meer info op p. 21 Gewijzigde identiteitsdocumenten (biometrie

Nadere informatie

gemeentenieuws 2015 Verrassend groen Zitdagen belastingen p. 02 Start to Walk p. 07 Mantelzorg p. 13 Meer info op p. 14

gemeentenieuws 2015 Verrassend groen Zitdagen belastingen p. 02 Start to Walk p. 07 Mantelzorg p. 13 Meer info op p. 14 gemeentenieuws 2015 maandelijks tijdschrift 42ste 41ste jaargang nr. 53 15.05 15 03p 15 04 15.06 Verrassend groen Meer info op p. 14 Zitdagen belastingen p. 02 p. 07 Mantelzorg p. 13 Inhoud Zitdagen 3

Nadere informatie

gemeentenieuws 2011 Wouter Vancraeynest Eerste sergeant 9-9-1978-26-11-2011

gemeentenieuws 2011 Wouter Vancraeynest Eerste sergeant 9-9-1978-26-11-2011 gemeentenieuws 2011 maandelijks tijdschrift 38ste jaargang nr. 11 15 12p16 01 Wouter Vancraeynest Eerste sergeant 9-9-1978-26-11-2011 Met veel verdriet hebben wij op 26 november 2011 afscheid genomen van

Nadere informatie

stadsmagazine Harelbeke editie december 2013 Huisvuilophaling Mindermobielencentrale Archeologie in Harelbeke

stadsmagazine Harelbeke editie december 2013 Huisvuilophaling Mindermobielencentrale Archeologie in Harelbeke blad stadsmagazine Harelbeke editie december 2013 Huisvuilophaling Mindermobielencentrale Archeologie in Harelbeke Gebruikersonderzoek universiteit Antwerpen Bezoek jij het SPOOR of de bibliotheek of niet?

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013!

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013! Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2013 Beste wensen voor 2013! Vraag tijdig je tussenkomst Minder Mobielen Vervoer aan GALM-project 2013 Wat verandert er voor

Nadere informatie

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13 Lede 10 8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N W O N E R S V A N L E D E VACATURES - 08 STERDAGEN - 11 UITPAS - 13 Foto: Dimitri Verbelen

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 30ste JAARGANG - VOORJAAR 2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.9 TECHNISCHE DIENST P.17 DOSSIER P.20 INTERVIEW P.22 SOCIAAL HUIS P.24 MILIEU P.26

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 Groene oasen van rust Begraafplaats Sint-Denijs Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 infomagazine C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Carlos Pauwels Nieuwe inwoners van Wielsbeke SPEL BINNEN DE GRENZEN juli - augustus 2013.04 Veerle Naessens ZATERDAG

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest!

Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest! L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2015 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! www.lendelede.be Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2011 Jasmine Debels Kalkense Meersen Niveaulezen in gemeenteschool De Windwijzer De bibliotheek in 2011 Een beeld voor Kalken

Nadere informatie

Wij verhuizen. Inkijkdag. Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6. www.zwevegem.be - 36ste jaargang - september 2013 - Nr 7

Wij verhuizen. Inkijkdag. Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6. www.zwevegem.be - 36ste jaargang - september 2013 - Nr 7 www.zwevegem.be - 36ste jaargang - september 2013 - Nr 7 Wij verhuizen Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6 Inkijkdag ZWEVEGEM-NR7.indd 1 23/08/13 11:31 Meldpunt Gemeente 0800 1 8550 Vanaf 16 september

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2010 Laarne wordt Thuis voor een Beeld Burgerzaken Jeugd Sport Onderwijs OCMW Milieu Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester

Nadere informatie

HARELBEKE. info. Beste stadsgenoten. in de kijker: inhoud KERSTBOOMVERBRANDING

HARELBEKE. info. Beste stadsgenoten. in de kijker: inhoud KERSTBOOMVERBRANDING info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 339 - info@harelbeke.be Editie: Januari 2010 in de kijker: KERSTBOOMVERBRANDING Op zaterdag 9 januari organiseert

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Woordje burgemeester Beste lezer, Wie weet er een leuke naam voor het nieuw infoblad? Maldegemse bevolking in de lift. April 2015

Woordje burgemeester Beste lezer, Wie weet er een leuke naam voor het nieuw infoblad? Maldegemse bevolking in de lift. April 2015 Gemeente Maldegem @ Maldegem April 2015 Gemeentelijke Infokrant Maldegem verschijnt 11 maal per jaar V.U.: Marleen Van den Bussche, Kleine Lievevrouwdreef 8, Woordje burgemeester Beste lezer, Telkens wanneer

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie