behorende bij de legesverordening 2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 februari 2014, nummer ;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "behorende bij de legesverordening 2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 februari 2014, nummer 14.00056;"

Transcriptie

1 Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 februari 2014, nummer ; Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Portokosten Voor portokosten als bedoeld in artikel 4, derde lid van de legesverordening 2008, worden doorberekend conform de tarieventabel van TNT Post. Hoofdstuk 2 Facilitaire zaken nummer omschrijving tarief 2.1 Afschriften c.a. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van: Afschriften, fotokopieën of uittreksels van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde formaat A4 (zwart-wit) 1, formaat A3 (zwart-wit) 1, formaat A4 (kleur) 1, formaat A3 (kleur) 2, groot-formaat tekeningen A2 8, groot-formaat tekeningen A1 8, groot-formaat tekeningen A0 9,53 Afschriften, fotokopieën of uittreksels van op grond van enige Wettelijke regeling (kosteloos) ter inzage gegeven stukken, per bladzijde formaat A4 (zwart-wit) 0, formaat A3 (zwart-wit) 0, formaat A4 (kleur) 1, formaat A3 (kleur) 2, groot-formaat tekeningen A2 4, groot-formaat tekeningen A1 4, groot-formaat tekeningen A0 5, Verslagen raadsvergaderingen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: af- of overdrukken of fotokopieën van verslagen van raadsvergaderingen, per bladzijde 0, af- of overdrukken of fotokopieën van stukken behorende bij een raadsvergadering, zoals agenda's met voorstellen

2 van burgemeester en wethouders en van de commissie van beroepschriften alsmede van stukken met betrekking tot openbare commissievergaderingen, per bladzijde 0, Begroting, rekening en kadernota Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van: de programmabegroting 37, de programmarekening 42, kadernota. 28, Verordeningen Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: een exemplaar van een verordening per verordening 10,56 vermeerderd met per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde 0, Taxatieverslagen Het tarief bedraagt voor het op grond van artikel 40 eerste lid Wet waardering onroerende zaken op aanvraag verstrekken van een waardegegeven: voor niet meer dan vijf verstrekkingen, per verstrekking 6, voor meer dan vijf verstrekkingen, boven het onder genoemde, per verstrekking 1,02

3 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 3 Dynamisch gemeentearchief 3.1 Nasporingen Het tarief bedraagt per kwartier ter zake van: het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het gemeentelijk archief door een ambtenaar van het gemeente-archief 15, het maken van afschriften van of uittreksels uit archiefbescheiden als bedoeld onder door een ambtenaar van het gemeentelijk archief, per kwartier 15, het op verzoek doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand 15, het vragen van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland alsmede van afschriften van of uittreksels uit de akten van die registers 15, het op verzoek doen van nasporingen in het bevolkingsen/of verblijfsregister der gemeente ter verkrijging van verlangde gegevens, ongeacht het resultaat, en voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief of vrijstelling is opgenomen 15, Afschriften/uittreksels c.a. het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van fotokopieën van archiefbescheiden per bladzijde: formaat A4 (zwart-wit) 0, formaat A3 (zwart-wit) 0, formaat A4 (kleur) 1, formaat A3 (kleur) 2, het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een afschrift van of een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand en de daarbij behorende bijlagen per akte of set bijlagen. 10,41 Dit tarief geldt ook indien ten aanzien van een afschrift volstaan kan worden met een als afschrift gewaarmerkte kopie het verstrekken van een exemplaar van de inventaris van het archief , Streekarchivariaat

4 3.3.1 het doen van onderzoek in de archieven en collecties die worden beheerd door het Streekarchivariaat, ongeacht het resultaat, per kwartier 12, het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van fotokopieën, readerprints en afdrukken van digitale bestanden van archiefbescheiden van het Streekarchivariaat formaat A4 (zwart/wit 80 gr.) per stuk 0, formaat A3 (zwart/wit, 80 gr.) per stuk 0, formaat A4 (kleur, 80 gr.) per stuk 0, formaat A4 (kleur, fotopapier), per stuk 0, formaat A3 (kleur, 80 gr.) per stuk 0, scan of opname, per opname 1, opslag op CD-rom, max. 700Mb, per disc 0, vermeerderd met de tijd die met het branden gemoeid is, per uur 51, opslag op DVD, max. 4,7 Gb, per disc 0, vermeerderd met de tijd die met het branden gemoeid is, per uur 51, opslag op eigen opslagmedium aanvrager (USB-stick, geheugenkaart e.d. 2, toezending per , per 5 Mb 1, uitlening en verzending TNT-tarieven het verzendklaar maken van stukken voor uitlening, per kwartier 12, door het Streekarchivariaat vervaardigde (nadere) toegangen in fotokopie, niet ingebonden, per pagina 0, opslag op CD-rom, max. 700Mb, per disc 0, vermeerderd met de tijd die met het branden van de CD-rom is gemoeid, per uur 51, opslag op DVD, max. 4,7 Gb, per disc 0, vermeerderd met de tijd die met het branden van de DVD is gemoeid, per uur 51, opslag op eigen opslagmedium aanvrager (USB-stick, geheugenkaart e.d.) 2, toezending per , per 5 Mb 1,72

5 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 4 Publiekszaken / Algemene Juridische Zaken 4.1 Winkeltijden Aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 6 van de Winkeltijdenwet 64, Aanvraag voor een ontheffing op grond van de Verordening Winkeltijden Harderwijk 64, Kansspelen Aanvraag bedoeld als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen, voor onbepaalde tijd, bestaande uit: een standaardbedrag voor een aanvraag van 90,00 vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van 135, Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Verordening speelautomatenhallen gemeente Harderwijk 337, Drank- en Horecawet een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 3, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386) 146, aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386). 32, ontheffing als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Drank- en Horecawet 32, Het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanpassing van een Drank- en Horecawetvergunning op basis van artikel 30 van de Drank- en Horecawet 32, Van een aanhangsel als bedoeld in artikel 29 het tweede lid behorende bij een Drank- en Horecawetvergunning verleend op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet 32, Coffeeshop Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogstatus ingevolge art.13b van de Opiumwet of het doorvoeren van wijzigingen bedraagt 705, Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een sexinrichting of wijzigen daarvan bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening 705,82

6 4.5 Algemene Plaatselijke Verordening aanvraag ontheffing ventverbod artikel 5:15 lid 4, geldig voor maximaal een jaar 32, aanvraag voor ontheffing Straatarties artikel 2:9 geldig voor maximaal één jaar 32, aanvraag voor een ontheffing van het algemeen sluitingsuur, als bedoeld in artikel 2.29 het 5 e lid van de Algemene Plaatselijke Verordening geldig voor een dag 32, aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 en/of 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening, betreffende kleinschalige evenementen 22, aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 en/of 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening, betreffende middelgrote evenementen 45, aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 en/of 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening, betreffende grootschalige evenementen voor veel publiek met vaak een gemeentegrensoverschrijdend karakter en/of evenementen verspreid over meerdere dagen: 84, het in behandeling nemen van een kennisgeving incidentele festiviteiten op basis van artikel 4.3, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 12, het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting /escortbureau als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt 844, Aanvraag voor een ontheffingrecreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen op grond van artikel 4.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening: 32, aanvraag voor het innemen van een tijdelijke standplaats, als bedoeld in artikel 5:18. van de Algemene Plaatselijke Verordening 19, Algemeen een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 12, Brandbeveiligingsverordening Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening: 158, tot en met 3 dagen 69, tot en met 7 dagen 137,70

7 4.7.3 meer dan 7 dagen 137, verhoogd met (per 7 dagen) 69,15 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 5 Burgerzaken. 5.1 Burgerlijke stand Huwelijksvoltrekkingen Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of sluiten van een geregistreerd partnerschap of omzetten huwelijk in geregistreerd partnerschap of omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk: in de trouwzaal van het stadhuis op: maandag t/m donderdag van uur tot uur en vrijdag van uur tot uur 272, vrijdag van uur tot uur in de "raadzaal" van het voormalig stadhuis, Markt 1 377, vrijdag van uur tot uur in de Essenburgh", Zuiderzeestraatweg 199 te Hierden 625, a vrijdag van uur tot uur in De Essenburgh, Zuiderzeestraatweg 199 te Hierden 995, b zaterdag in "De Essenburgh", Zuiderzeestraatweg 199 te Hierden 676, maandag t/m vrijdag van uur tot uur in de Catharinakapel, Klooster 4 630, maandag t/m vrijdag van uur tot uur in het Stadsmuseum, Donkerstraat 4 305, a maandag t/m vrijdag van uur tot uur op het schip Stad Harderwijk, ligplaats Havendam Exclusief kosten van het schip Stad Harderwijk 272, b zaterdag op het op het schip Stad Harderwijk, ligplaats Havendam Exclusief kosten van het schip Stad Harderwijk 324, a maandag t/m vrijdag in het Dolfinarium van Harderwijk exclusief kosten van het Dolfinarium 272,50

8 b zaterdag in het Dolfinarium van Harderwijk exclusief kosten van het Dolfinarium 324, voor het voltrekken / sluiten van een eenvoudig huwelijk / een geregistreerd partnerschap / omzetten huwelijk in geregistreerd partnerschap / omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in de trouwzaal van het stadhuis op dinsdag of donderdag om uur 100, voor het voltrekken / sluiten van een huwelijk / een geregistreerd partnerschap / omzetten huwelijk in geregistreerd partnerschap / omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in een bijzonder huis als bedoeld in artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, boven het onder genoemde tarief 46, voor het beschikbaar stellen van een ambtelijke getuige 16, voor het verstrekken van: een trouw- of partnerschapsboekje 16, het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de stadswinkel van het stadhuis 49, Wet rechten burgerlijke stand Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. 5.2 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen en 5.2.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 7, Het tarief voor het in behandeling nemen van een papieren verstrekking op grond van artikel 10 tweede lid besluit GBA, genoemd in artikel 37a tweede lid Regeling GBA bedraagt 2, Voor de toepassing van onderdeel wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn

9 opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen bedraagt. 22, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 7, Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek door- nemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 12, Kiezersregister Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een opgave uit het kiezersregister waaruit blijkt of verzoeker als kiezer staat geregistreerd. 7, Reisdocumenten en andere Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: van een nationaal paspoort: voor een persoon die die op het moment van de aanvraag >18 jaar 66, voor een persoon die op het moment van de aanvraag < 18 jaar 51, van een aanvraag van een faciliteitenpaspoort: voor een persoon die die op het moment van de aanvraag >18 jaar 66, voor een persoon die op het moment van de aanvraag < 18 jaar 51, tot het afgeven van een paspoort dat een groter aantal bladzijden bevat dan een paspoort als bedoeld onder ("zakenpaspoort"): voor een persoon die op het moment van de aanvraag > 18 jaar 66, voor een persoon die op het moment van de aanvraag < 18 jaar 51, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 51, van een Nederlandse identiteitskaart aan personen: voor een persoon die die op het moment van de aanvraag >18 jaar 52, voor een persoon die die op het moment van de aanvraag <18 jaar 28, Voor een spoedaanvraag bedraagt de toeslag per reisdocument (inclusief bijschrijven van kinderen) 47, Rijbewijzen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: het afgeven, vernieuwen van een rijbewijs,

10 bij een periode van 5 jaar of langer 37, het afgeven, vernieuwen van een rijbewijs, bij een periode van korter dan 5 jaar 25, het afgeven, vernieuwen van een een bromfietsrijbewijs AM 25, voor een spoedlevering bedraagt de toeslag per rijbewijs 34, Verklaringen omtrent personen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van: een verklaring omtrent het gedrag van een persoon 30, Legaliseren van documenten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor: het officieel legaliseren van documenten door een ander dan de gemeentearchivaris, per bladzijde 5, Besluit naturalisatiegelden Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om naturalisatie tot Nederlander geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Naturalisatiegelden. 5.9 Wet bescherming persoonsgegevens het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens 4,67 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 6 Stadsbeheer 6.1 Verkeer en vervoer 6.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), voorzover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten 31, tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in

11 onderdeel , tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 87 van bord G7 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel per ontheffing 31, tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement 31, tot het verkrijgen van een Gehandicaptenparkeerkaart als bedoelt in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), inclusief medische keuring: 89, idem als bedoeld onder 6.1.5, indien geen medische keuring nodig is 29, idem als bedoeld onder , maar op grond van de medische keuring kan geen Gehandicaptenparkeerkaart worden verstrekt 68, bij vermissing/vernieling/diefstal van de Gehandicaptenparkeerkaart met dezelfde geldigheid 29, tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer 140, tot overdracht van een vergunning als bedoeld onder , tot verlenging of wijziging van een vergunning als bedoeld onder , Vergunning voor aansluiting op de riolering Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Rioolaansluitingsverordening 1993 voor een aansluiting op de riolering 96, Ondergrondse Infrastructuren voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor reguliere werkzaamheden binnen het grondgebied van de gemeente 295, Indien met betrekking tot een aanvraag van lid overleg benodigd is met netbeheerders en/of andere beheerders van openbare gronden, zoals Rijkswaterstraat, Provincie, Waterschap e.d. vermeerderd het tarief van lid met 230, voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard binnen het grondgebied van de gemeente 45, Onderzoek in het bodemarchief Het tarief bedraagt per kwartier ter zake van: het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het bodemarchief 15,63 nummer omschrijving tarief

12 Hoofdstuk 7 Bouwzaken en Ruimtelijk Beleid 7.1 Herziening bestemmingsplan Het tarief voor een herziening van een bestemmingsplan naar aanleiding van een daartoe strekkende aanvraag bedraagt: Voor een herziening van een bestemmingsplan in verband met een bouwplan met een bouwvolume van max. 50m3, dan wel een wijziging van het gebruik en/of een wijziging van de voorschriften 2.663, Bij een bouwvolume groter dan 50 m3 wordt het tarief bij bedrag verhoogd met: bij een bestemmingsoppervlak tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van tot m , bij een bestemmingsoppervlak van tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 en groter , Indien het bouwvolume groter is dan 50 m3 en het aantal bouwlagen bedraagt meer dan drie, worden de in artikel genoemde bedragen verhoogd met: bij een bestemmingsoppervlak tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van tot m , bij een bestemmingsoppervlak van tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 en groter 9.325, Indien voor een herziening van het bestemmingsplan, het opstellen van een uitwerking- of wijzigingsplan als bedoeld onder 7.1 een zogeheten hogere waardeprocedure moet worden gevolgd als bedoeld in de Wet geluidshinder wordt het tarief uit 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, en vermeerderd met 496, Indien een aanvraag betrekking heeft op een uitwerking dan wel wijziging van het geldende bestemmingsplan met toepassing van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 3.6, lid 1 onder a of b van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een daartoe strekkende aanvraag: voor een bouwplan met een bouwvolume van max. 50m3, dan wel een wijziging van het gebruik 1.330, Bij een bouwvolume groter dan 50 m3 wordt het tarief bij verhoogd met bij een bestemmingsoppervlak tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m ,00

13 bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 en groter 9.325, indien een onder 7.1 genoemd bestemmingsplan in opdracht van verzoeker wordt opgesteld door een terzake deskundige instantie, worden de onder tot en met en tot en met genoemde bedragen verminderd met 50% In afwijking van het bepaalde onder en 7.1.6, bedraagt het tarief voor 2.660,00 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het geldende bestemmingsplan uitsluitend en alleen ten behoeve van het wijzigen van de geluidverkaveling op het bedrijventerrein Lorentz: Indien voor een herziening van het bestemmingsplan, dan wel een wijziging of uitwerking als bedoeld onder punt 7.1, 7.1.5, 7.1.6, een advies van een terzake deskundige instantie moet worden ingewonnen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij degene in wiens belang de procedure uitsluitend of overwegend plaatsvindt Het tarief voor het in behandeling nemen van een (principe) verzoek Om medewerking aan een planologische procedure zoals bedoeld in de artikelen tot en met en/of de artikelen 11.5 tot en met bedraagt 52,78 Indien een verzoek positief wordt beoordeeld wordt dit bedrag vermeerderd met de op het verzoek van toepassing zijnde leges zoals aangegeven in de artikelen tot en met en/of de artikelen 11.5 tot en met Bouwverordening Het tarief bedraagt terzake voor het verstrekken van: een bouwverordening 22, een toelichting op de onder bedoelde bouwverordening 22, een aanvulling op de onder en genoemde uitgaven, per bladzijde 0, Onderzoek in het bouwvergunningenarchief Het tarief bedraagt per kwartier ter zake van: het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het bouwvergunningenarchief 15, het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing zoals bedoeld in artikel 3 van de tijdelijke wet ontheffing bewoning recreatiewoning 234,87

14 7.12 Scannen Het tarief bedraagt per kwartier voor het scannen en het per e- mail toesturen van uittreksels uit bestemmingsplannen, gehele bestemmingsplannen en van stukken uit het bouwvergunningenarchief tot 10 scans per stuk 1, stuks of meer 15,42 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 8. Volkshuisvesting. 8.1 Woonruimteverdeling Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet 12, Een tarief voor een opname in en jaarlijks actueel houden van het register van woningzoekenden voor een koopwoning/ woningbouwkavel, inclusief de toewijzing van koopwoningen, één en ander als bedoeld in de Inschrijvings- en toewijzingsregels nieuwbouwkoopwoningen en woningbouwkavels, bedraagt per jaar 10,50 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 9. Landmeten. 9.1 Kadaster Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor: een opgave - al dan niet schriftelijk - van gegevens uit de kadastrale stukken, per perceel waarvoor de inlichtingen worden gevraagd 6, het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van - al dan niet schriftelijke - gegevens uit de kadastrale stukken (met uitzondering van kaartinformatie en tekeningen) per kalenderjaar 324, Personeelskosten

15 9.2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de kadastrale leggers of plans, ongeacht het resultaat en de leges elders genoemd in dit hoofdstuk, per besteed kwartier 15,63 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 10. Brandweer 10.1 Overdracht van vergunningen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om overschrijving van een vergunning als bedoeld in artikel 12 en 13 van de bouwverordening 167, Regeling teruggaaf Indien een aanvraag als bedoeld in 10.1 tot en met 10.2 wordt afgewezen dan wel een verzoek wordt ingetrokken voor de datum waarop de aanvraag is ingewilligd bestaat aanspraak op teruggaaf van de geheven leges van: 50% Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt, bestaat tot één jaar na de datum van verlening aanspraak op teruggaaf van de geheven leges van: 25% Indien een aanvraag als bedoeld in 10.1 tot en met 10.2 niet kan worden behandeld, bestaat aanspraak op teruggaaf van de geheven leges van: 90% Begripsomschrijvingen 11.0 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; Bouwkosten:

16 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij krachtens de Wabo bedoeld In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een andere wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. omschreven, hebben dezelfde In deze titel voorkomende begr 11.1 Omgevingsvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. Onderdeel bouwen 11.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: %o van de vermeer- bouwkosten derd met indien de bouwkosten ,00 of minder bedragen 24 met een minimum van 45, indien de bouwkosten ,00 tot ,00 bedragen , indien de bouwkosten meer dan ,00 bedragen , Indien de bouwkosten meer dan ,00 bedragen ,00 met een maximum aan leges van , De bouwkosten worden naar boven afgerond op 500,00 of een veelvoud daarvan.

17 11.2 Kosten welstandscommissie Indien voor een bouwplan waarvoor een vergunning is aangevraagd uit oogpunt van welstand het advies is ingewonnen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden de onder tot en met bedoelde tarieven vermeerderd met de kosten van beoordeling welke door genoemde commissie aan de gemeente in rekening worden gebracht. De advieskosten worden steeds naar boven afgerond tot op hele euro's. nummer omschrijving tarief 11.3 Bodemonderzoek Onverminderd het bepaalde in de artikelen t/m bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, dan wel voor het verlenen van een ontheffing van het indienen van een bodemonderzoek, zoals genoemd in artikel van de gemeentelijke bouwverordening 144,00 Onderdeel aanlegactiviteiten 11.4 Aanlegactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: Met geraamde aanlegkosten: tot 4.500,00 15, van 4.500,00 tot ,00 51, van ,00 of meer 104,00 Onderdeel planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwof aanlegactiviteit ( verhogingen ) 11.5 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, worden de tarieven zoals genoemd in de onderdelen 11.1 en 11.4 van dit hoofdstuk verhoogd met: indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse ontheffing) 59, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken

18 (buitenplanse ontheffing) en de bouw- of aanlegkosten bedragen: 1.800,00 of minder 59,00 van tot en met 4.500,00 144,00 boven 4.500,00 239, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (projectbesluit) 2.663, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan zoals bedoeld in afdeling 6.4 van de Wro is afgeweken volgens de in dat exploitatieplan opgenomen regels voor afwijking 265, indien het de aanvraag van een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegevens regels is afgeweken: 265, indien het de aanvraag van een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken 265, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening is afgeweken 265, indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo tijdelijk van het bestemmingsplan is afgeweken 265,00 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit 11.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief: bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo (binnenplanse ontheffing) 159, bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 2º van de Wabo (buitenplanse ontheffing) 265, bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3º van de Wabo (projectbesluit) 2.663, bij toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke ontheffing bestemmingsplan of beheersverordening) 265, bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo (afwijking exploitatieplan) 265, indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1 derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij

19 of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken 265, indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken 265, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (tijdelijke afwijking bestemmingsplan of beheersverordening) 265,00 Verhoging 11.7 Indien voor de activiteit als bedoeld een activiteit in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo een zogeheten hogere waardeprocedure moet worden gevolgd als bedoeld in de Wet Geluidshinder wordt het tarief uit artikelen 11.5 en 11.6 vermeerderd met 496,00 Extern advies 11.8 Indien voor een aanvraag om omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a en c en/of artikel 2.12 Wabo een advies van een terzake deskundige instantie moet worden ingewonnen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij degene in wiens belang de procedure uitsluitend of overwegend plaatsvindt. In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo: Een basistarief van 158,00 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 1: kantoren, scholen, horecagelegenheden, ziekenhuizen, hotels, nacht-/dagverblijven, bejaardenoorden, dierenverblijven, gezondheidscentra, buurthuizen, sociëteiten, zwembaden, bibliotheken, winkelcentra, warenhuizen, winkels, tentoonstellingsruimten, gebedsruimten, bioscopen, vergaderzalen, congresruimten, schouwburgen, theaters en daarmee te vergelijken inrichtingen, met een vloeroppervlak van: tot en met 100 m2 136, m2 tot en met 500 m2 per m2 1, m2 tot en met 2000 m2 414,00 verhoogd met per m2 0,546

20 m2 tot en met 5000 m ,00 verhoogd met per m2 0, m2 tot en met m ,00 verhoogd met per m2 0, meer dan m ,00 verhoogd met per m2 0,042 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 2: musea, loodsen. vemen, opslagplaatsen, fabrieken, garages, sport-/evenementenhallen, met een vloeroppervlak van: tot en met 100 m2 69, m2 tot en met 500 m2 per m2 0, m2 tot en met 2000 m2 206,00 verhoogd met per m2 0, m2 tot en met 5000 m2 590,00 verhoogd met per m2 0, m2 tot en met m2 963,00 verhoogd met per m2 0, meer dan m ,00 verhoogd met per m2 0,0052 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 3: buitenterreinen van loodsen, vemen, opslagplaatsen, bedrijven met onbebouwd terrein dat voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, met een grondoppervlakte van: tot en met 500 m2 69, m2 tot en met 2000 m2 137, m2 tot en met 5000 m2 206, meer dan 5000 m2 206,00 verhoogd met per 5000 m2 34,50 waarbij elk gedeelte van 5000 m2 voor 5000 m2 wordt gerekend. Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 4: kampeerterreinen en jachthavens, met een oppervlakte van: tot en met 100 m2 69, m2 tot en met 500 m2 per m2 0, m2 tot en met 2000 m2 206,00 verhoogd met per m2 0, m2 tot en met 5000 m2 590,00

21 verhoogd met per m2 0, m2 tot en met m2 963,00 verhoogd met per m2 0, meer dan m ,00 verhoogd met per m2 0,0052 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 5, tijdelijke bouwwerken en markten voor een termijn van: tot en met 3 dagen 69, tot en met 7 dagen 137, meer dan 7 dagen 137,70 verhoogd met per 7 dagen 69, Verlenging van een omgevingsvergunning in verband met brandveiligheid Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d, van de Wabo Een basistarief van 158,00 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 1 met een vloeroppervlak van: m2 tot en met 500 m2 69, m2 tot en met 2000 m2 137, m2 tot en met 5000 m2 206, meer dan 5000 m2 206,55 verhoogd met per 5000 m2 34,60 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 2 met een vloeroppervlak van: m2 tot en met 500 m2 34, m2 tot en met 2000 m2 69, m2 tot en met 5000 m2 137, meer dan 5000 m2 137,40 verhoogd met per 5000 m2 34,60 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 3 met een vloeroppervlak van: m2 tot en met 2000 m2 34, m2 tot en met 5000 m2 69, meer dan 5000 m2 103,90 verhoogd met per 5000 m2 16,00

22 Ingeval een bouwwerk dan wel een inrichting een gewijzigde bestemming heeft gekregen dan wel bouwkundig en/of qua indeling is gewijzigd wordt bij de berekening van het tarief volgens de artikelen tot en met alleen het aantal vierkante meters in aanmerking genomen, waarover de wijzigingen hebben plaatsgevonden. Activiteiten met betrekking tot monumenten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo of artikel 2.2 eerste lid onder sub b bedraagt het tarief 59,00 Activiteiten met betrekking tot het aanbrengen van (handels)reclame Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanbrengen van (handels)reclame ingevolge artikel 2.2, eerste lid onder i Wabo juncto artikel 2 lid 1 Reclameverordening 2010, bedraagt het tarief 36, Indien voor uit oogpunt van welstand het advies is ingewonnen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt het onder bedoelde tarief vermeerderd met de kosten van beoordeling welke door genoemde commissie aan de gemeente in rekening worden gebracht. De advieskosten worden steeds naar boven afgerond tot op hele euro's. Sloopactiviteiten in beschermde stads- of dorpsgezicht of op grond van het bestemmingsplan Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g of h van de Wabo, bedraagt het tarief 59,00 Kappen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor maximaal 10 bomen 45, vermeerderd met voor elke 1 tot 10 bomen boven het getal van 10 12,15 Uitweg/uitrit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitrit waarvoor ingevolge artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in

23 artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief 65, Indien de (verandering van) de uitweg/inrit niet door de gemeente zelf wordt aangelegd, worden de in artikel bedoelde kosten verhoogd met een éénmalig bedrag van 46,00 Dit bedrag (toezichtkosten) wordt in rekening gebracht bij vergunninghouder Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. Andere te naamstelling omgevingsvergunning Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot op andere naam stellen van een verleende omgevingsvergunning zoals bedoeld in dit hoofdstuk met uitzondering van onderdeel omgevingsvergunning brandveiligheid, bedraagt 25, Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot op andere naam stellen van een verleende omgevingsvergunning zoals bedoeld in onderdeel van dit hoofdstuk (brandveiligheid) bedraagt 157,75 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 50, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet ,00 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

24 op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief: 50,00 Advies Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: 50,00 Verklaring van geen bedenkingen Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: 50,00 Teruggaaf Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk niet kan worden behandeld, bestaat aanspraak op teruggaaf van de geheven leges van 90% Indien van een verleende vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van de ingevolge dit hoofdstuk geheven leges van 25% Indien de gevraagde vergunningsaanvraag wordt ingetrokken, of de Aangevraagde vergunning wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van de ingevolge dit hoofdstuk geheven leges van 50%.

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc Tarieventabel behorende bij de 'Vierde wijziging Legesverordening 2012' (belastingjaar 2015) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672;

Nadere informatie

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Titel 1. Definities en taakomschrijving Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: a. Onze minister: Onze

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen en Bouwverordening t.o.v. Bouwverordening Bloemendaal 2009 Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In artikel 1.1, eerste lid, vervalt: - Besluit indieningsvereisten en de daarachter geplaatste tekst; - Besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34313 10 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2013, nr.

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

Kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en leges Burgerzaken 1

Kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en leges Burgerzaken 1 Kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en leges Burgerzaken 1 1 Een publiekssamenvatting van het aan de rekenkamercommissie Noordoost Fryslân op 7 mei 2012 over

Nadere informatie

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van gesubsidieerde

Nadere informatie

Inleiding Op 1 januari 2010 dient de regelgeving van Arcen en Velden en Venlo geharmoniseerd te worden ten behoeve van de nieuwe gemeente Venlo.

Inleiding Op 1 januari 2010 dient de regelgeving van Arcen en Velden en Venlo geharmoniseerd te worden ten behoeve van de nieuwe gemeente Venlo. Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwe rp Harmonisatie van de regelingen van Arcen en Velden en van Venlo raadsnummer 2010 5 bijlage(n) 1 (verordeningen liggen ter inzage) datum collegevergadering 15 december

Nadere informatie

Artikel A Wijzigingen in de bouwverordening

Artikel A Wijzigingen in de bouwverordening 2e serie wijzigingen Bouwverordening 2007 (13e serie wijzigingen MBV 1992) De raad der gemeente Winsum Gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U201000875, d.d. 22

Nadere informatie

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Regeling aanwijzing filminvesteringen 2006 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr DK/B&B/2006/18785, tot aanwijzing van films als bedoeld in artikel

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2010 Inwerkingtreding: 8 juli 2010. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1:1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve van het besluit tot afwijken van het bestemmingsplan krachtens artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het in

Nadere informatie

Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Rijnwoude Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober 2013 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

1 (modelverordening)

1 (modelverordening) 1 (modelverordening) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordenveld Tekst van de verordening De raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van het college van 18 november

Nadere informatie

-gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen;

-gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; -gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2015; -gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers

Nadere informatie

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. monument: een beschermd gemeentelijk monument als bedoeld in de Monumentenverordening

Nadere informatie

HANDREIKING KOSTENTOEREKENING. leges en tarieven. Januari 2010

HANDREIKING KOSTENTOEREKENING. leges en tarieven. Januari 2010 HANDREIKING KOSTENTOEREKENING leges en tarieven Januari 2010 Handreiking kostentoerekening leges en tarieven Versie januari 2010 Deloitte Belastingadviseurs BV Adviesgroep WOZ en lokale heffingen, Zwolle

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ***, RvS., no. ***);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ***, RvS., no. ***); Besluit van *** houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van ***, kenmerk ***, mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader/huidig beleidskader 4 3. Huidige situatie te Steenbergen 9 4. Gewenste situatie

Nadere informatie