behorende bij de legesverordening 2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 februari 2014, nummer ;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "behorende bij de legesverordening 2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 februari 2014, nummer 14.00056;"

Transcriptie

1 Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 februari 2014, nummer ; Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Portokosten Voor portokosten als bedoeld in artikel 4, derde lid van de legesverordening 2008, worden doorberekend conform de tarieventabel van TNT Post. Hoofdstuk 2 Facilitaire zaken nummer omschrijving tarief 2.1 Afschriften c.a. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van: Afschriften, fotokopieën of uittreksels van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde formaat A4 (zwart-wit) 1, formaat A3 (zwart-wit) 1, formaat A4 (kleur) 1, formaat A3 (kleur) 2, groot-formaat tekeningen A2 8, groot-formaat tekeningen A1 8, groot-formaat tekeningen A0 9,53 Afschriften, fotokopieën of uittreksels van op grond van enige Wettelijke regeling (kosteloos) ter inzage gegeven stukken, per bladzijde formaat A4 (zwart-wit) 0, formaat A3 (zwart-wit) 0, formaat A4 (kleur) 1, formaat A3 (kleur) 2, groot-formaat tekeningen A2 4, groot-formaat tekeningen A1 4, groot-formaat tekeningen A0 5, Verslagen raadsvergaderingen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: af- of overdrukken of fotokopieën van verslagen van raadsvergaderingen, per bladzijde 0, af- of overdrukken of fotokopieën van stukken behorende bij een raadsvergadering, zoals agenda's met voorstellen

2 van burgemeester en wethouders en van de commissie van beroepschriften alsmede van stukken met betrekking tot openbare commissievergaderingen, per bladzijde 0, Begroting, rekening en kadernota Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van: de programmabegroting 37, de programmarekening 42, kadernota. 28, Verordeningen Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: een exemplaar van een verordening per verordening 10,56 vermeerderd met per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde 0, Taxatieverslagen Het tarief bedraagt voor het op grond van artikel 40 eerste lid Wet waardering onroerende zaken op aanvraag verstrekken van een waardegegeven: voor niet meer dan vijf verstrekkingen, per verstrekking 6, voor meer dan vijf verstrekkingen, boven het onder genoemde, per verstrekking 1,02

3 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 3 Dynamisch gemeentearchief 3.1 Nasporingen Het tarief bedraagt per kwartier ter zake van: het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het gemeentelijk archief door een ambtenaar van het gemeente-archief 15, het maken van afschriften van of uittreksels uit archiefbescheiden als bedoeld onder door een ambtenaar van het gemeentelijk archief, per kwartier 15, het op verzoek doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand 15, het vragen van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland alsmede van afschriften van of uittreksels uit de akten van die registers 15, het op verzoek doen van nasporingen in het bevolkingsen/of verblijfsregister der gemeente ter verkrijging van verlangde gegevens, ongeacht het resultaat, en voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief of vrijstelling is opgenomen 15, Afschriften/uittreksels c.a. het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van fotokopieën van archiefbescheiden per bladzijde: formaat A4 (zwart-wit) 0, formaat A3 (zwart-wit) 0, formaat A4 (kleur) 1, formaat A3 (kleur) 2, het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een afschrift van of een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand en de daarbij behorende bijlagen per akte of set bijlagen. 10,41 Dit tarief geldt ook indien ten aanzien van een afschrift volstaan kan worden met een als afschrift gewaarmerkte kopie het verstrekken van een exemplaar van de inventaris van het archief , Streekarchivariaat

4 3.3.1 het doen van onderzoek in de archieven en collecties die worden beheerd door het Streekarchivariaat, ongeacht het resultaat, per kwartier 12, het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van fotokopieën, readerprints en afdrukken van digitale bestanden van archiefbescheiden van het Streekarchivariaat formaat A4 (zwart/wit 80 gr.) per stuk 0, formaat A3 (zwart/wit, 80 gr.) per stuk 0, formaat A4 (kleur, 80 gr.) per stuk 0, formaat A4 (kleur, fotopapier), per stuk 0, formaat A3 (kleur, 80 gr.) per stuk 0, scan of opname, per opname 1, opslag op CD-rom, max. 700Mb, per disc 0, vermeerderd met de tijd die met het branden gemoeid is, per uur 51, opslag op DVD, max. 4,7 Gb, per disc 0, vermeerderd met de tijd die met het branden gemoeid is, per uur 51, opslag op eigen opslagmedium aanvrager (USB-stick, geheugenkaart e.d. 2, toezending per , per 5 Mb 1, uitlening en verzending TNT-tarieven het verzendklaar maken van stukken voor uitlening, per kwartier 12, door het Streekarchivariaat vervaardigde (nadere) toegangen in fotokopie, niet ingebonden, per pagina 0, opslag op CD-rom, max. 700Mb, per disc 0, vermeerderd met de tijd die met het branden van de CD-rom is gemoeid, per uur 51, opslag op DVD, max. 4,7 Gb, per disc 0, vermeerderd met de tijd die met het branden van de DVD is gemoeid, per uur 51, opslag op eigen opslagmedium aanvrager (USB-stick, geheugenkaart e.d.) 2, toezending per , per 5 Mb 1,72

5 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 4 Publiekszaken / Algemene Juridische Zaken 4.1 Winkeltijden Aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 6 van de Winkeltijdenwet 64, Aanvraag voor een ontheffing op grond van de Verordening Winkeltijden Harderwijk 64, Kansspelen Aanvraag bedoeld als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen, voor onbepaalde tijd, bestaande uit: een standaardbedrag voor een aanvraag van 90,00 vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van 135, Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Verordening speelautomatenhallen gemeente Harderwijk 337, Drank- en Horecawet een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 3, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386) 146, aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386). 32, ontheffing als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Drank- en Horecawet 32, Het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanpassing van een Drank- en Horecawetvergunning op basis van artikel 30 van de Drank- en Horecawet 32, Van een aanhangsel als bedoeld in artikel 29 het tweede lid behorende bij een Drank- en Horecawetvergunning verleend op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet 32, Coffeeshop Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogstatus ingevolge art.13b van de Opiumwet of het doorvoeren van wijzigingen bedraagt 705, Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een sexinrichting of wijzigen daarvan bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening 705,82

6 4.5 Algemene Plaatselijke Verordening aanvraag ontheffing ventverbod artikel 5:15 lid 4, geldig voor maximaal een jaar 32, aanvraag voor ontheffing Straatarties artikel 2:9 geldig voor maximaal één jaar 32, aanvraag voor een ontheffing van het algemeen sluitingsuur, als bedoeld in artikel 2.29 het 5 e lid van de Algemene Plaatselijke Verordening geldig voor een dag 32, aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 en/of 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening, betreffende kleinschalige evenementen 22, aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 en/of 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening, betreffende middelgrote evenementen 45, aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 en/of 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening, betreffende grootschalige evenementen voor veel publiek met vaak een gemeentegrensoverschrijdend karakter en/of evenementen verspreid over meerdere dagen: 84, het in behandeling nemen van een kennisgeving incidentele festiviteiten op basis van artikel 4.3, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 12, het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting /escortbureau als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt 844, Aanvraag voor een ontheffingrecreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen op grond van artikel 4.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening: 32, aanvraag voor het innemen van een tijdelijke standplaats, als bedoeld in artikel 5:18. van de Algemene Plaatselijke Verordening 19, Algemeen een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 12, Brandbeveiligingsverordening Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening: 158, tot en met 3 dagen 69, tot en met 7 dagen 137,70

7 4.7.3 meer dan 7 dagen 137, verhoogd met (per 7 dagen) 69,15 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 5 Burgerzaken. 5.1 Burgerlijke stand Huwelijksvoltrekkingen Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of sluiten van een geregistreerd partnerschap of omzetten huwelijk in geregistreerd partnerschap of omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk: in de trouwzaal van het stadhuis op: maandag t/m donderdag van uur tot uur en vrijdag van uur tot uur 272, vrijdag van uur tot uur in de "raadzaal" van het voormalig stadhuis, Markt 1 377, vrijdag van uur tot uur in de Essenburgh", Zuiderzeestraatweg 199 te Hierden 625, a vrijdag van uur tot uur in De Essenburgh, Zuiderzeestraatweg 199 te Hierden 995, b zaterdag in "De Essenburgh", Zuiderzeestraatweg 199 te Hierden 676, maandag t/m vrijdag van uur tot uur in de Catharinakapel, Klooster 4 630, maandag t/m vrijdag van uur tot uur in het Stadsmuseum, Donkerstraat 4 305, a maandag t/m vrijdag van uur tot uur op het schip Stad Harderwijk, ligplaats Havendam Exclusief kosten van het schip Stad Harderwijk 272, b zaterdag op het op het schip Stad Harderwijk, ligplaats Havendam Exclusief kosten van het schip Stad Harderwijk 324, a maandag t/m vrijdag in het Dolfinarium van Harderwijk exclusief kosten van het Dolfinarium 272,50

8 b zaterdag in het Dolfinarium van Harderwijk exclusief kosten van het Dolfinarium 324, voor het voltrekken / sluiten van een eenvoudig huwelijk / een geregistreerd partnerschap / omzetten huwelijk in geregistreerd partnerschap / omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in de trouwzaal van het stadhuis op dinsdag of donderdag om uur 100, voor het voltrekken / sluiten van een huwelijk / een geregistreerd partnerschap / omzetten huwelijk in geregistreerd partnerschap / omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in een bijzonder huis als bedoeld in artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, boven het onder genoemde tarief 46, voor het beschikbaar stellen van een ambtelijke getuige 16, voor het verstrekken van: een trouw- of partnerschapsboekje 16, het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de stadswinkel van het stadhuis 49, Wet rechten burgerlijke stand Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. 5.2 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen en 5.2.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 7, Het tarief voor het in behandeling nemen van een papieren verstrekking op grond van artikel 10 tweede lid besluit GBA, genoemd in artikel 37a tweede lid Regeling GBA bedraagt 2, Voor de toepassing van onderdeel wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn

9 opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen bedraagt. 22, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 7, Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek door- nemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 12, Kiezersregister Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een opgave uit het kiezersregister waaruit blijkt of verzoeker als kiezer staat geregistreerd. 7, Reisdocumenten en andere Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: van een nationaal paspoort: voor een persoon die die op het moment van de aanvraag >18 jaar 66, voor een persoon die op het moment van de aanvraag < 18 jaar 51, van een aanvraag van een faciliteitenpaspoort: voor een persoon die die op het moment van de aanvraag >18 jaar 66, voor een persoon die op het moment van de aanvraag < 18 jaar 51, tot het afgeven van een paspoort dat een groter aantal bladzijden bevat dan een paspoort als bedoeld onder ("zakenpaspoort"): voor een persoon die op het moment van de aanvraag > 18 jaar 66, voor een persoon die op het moment van de aanvraag < 18 jaar 51, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 51, van een Nederlandse identiteitskaart aan personen: voor een persoon die die op het moment van de aanvraag >18 jaar 52, voor een persoon die die op het moment van de aanvraag <18 jaar 28, Voor een spoedaanvraag bedraagt de toeslag per reisdocument (inclusief bijschrijven van kinderen) 47, Rijbewijzen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: het afgeven, vernieuwen van een rijbewijs,

10 bij een periode van 5 jaar of langer 37, het afgeven, vernieuwen van een rijbewijs, bij een periode van korter dan 5 jaar 25, het afgeven, vernieuwen van een een bromfietsrijbewijs AM 25, voor een spoedlevering bedraagt de toeslag per rijbewijs 34, Verklaringen omtrent personen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van: een verklaring omtrent het gedrag van een persoon 30, Legaliseren van documenten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor: het officieel legaliseren van documenten door een ander dan de gemeentearchivaris, per bladzijde 5, Besluit naturalisatiegelden Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om naturalisatie tot Nederlander geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Naturalisatiegelden. 5.9 Wet bescherming persoonsgegevens het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens 4,67 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 6 Stadsbeheer 6.1 Verkeer en vervoer 6.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), voorzover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten 31, tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in

11 onderdeel , tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 87 van bord G7 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel per ontheffing 31, tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement 31, tot het verkrijgen van een Gehandicaptenparkeerkaart als bedoelt in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), inclusief medische keuring: 89, idem als bedoeld onder 6.1.5, indien geen medische keuring nodig is 29, idem als bedoeld onder , maar op grond van de medische keuring kan geen Gehandicaptenparkeerkaart worden verstrekt 68, bij vermissing/vernieling/diefstal van de Gehandicaptenparkeerkaart met dezelfde geldigheid 29, tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer 140, tot overdracht van een vergunning als bedoeld onder , tot verlenging of wijziging van een vergunning als bedoeld onder , Vergunning voor aansluiting op de riolering Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Rioolaansluitingsverordening 1993 voor een aansluiting op de riolering 96, Ondergrondse Infrastructuren voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor reguliere werkzaamheden binnen het grondgebied van de gemeente 295, Indien met betrekking tot een aanvraag van lid overleg benodigd is met netbeheerders en/of andere beheerders van openbare gronden, zoals Rijkswaterstraat, Provincie, Waterschap e.d. vermeerderd het tarief van lid met 230, voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard binnen het grondgebied van de gemeente 45, Onderzoek in het bodemarchief Het tarief bedraagt per kwartier ter zake van: het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het bodemarchief 15,63 nummer omschrijving tarief

12 Hoofdstuk 7 Bouwzaken en Ruimtelijk Beleid 7.1 Herziening bestemmingsplan Het tarief voor een herziening van een bestemmingsplan naar aanleiding van een daartoe strekkende aanvraag bedraagt: Voor een herziening van een bestemmingsplan in verband met een bouwplan met een bouwvolume van max. 50m3, dan wel een wijziging van het gebruik en/of een wijziging van de voorschriften 2.663, Bij een bouwvolume groter dan 50 m3 wordt het tarief bij bedrag verhoogd met: bij een bestemmingsoppervlak tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van tot m , bij een bestemmingsoppervlak van tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 en groter , Indien het bouwvolume groter is dan 50 m3 en het aantal bouwlagen bedraagt meer dan drie, worden de in artikel genoemde bedragen verhoogd met: bij een bestemmingsoppervlak tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van tot m , bij een bestemmingsoppervlak van tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 en groter 9.325, Indien voor een herziening van het bestemmingsplan, het opstellen van een uitwerking- of wijzigingsplan als bedoeld onder 7.1 een zogeheten hogere waardeprocedure moet worden gevolgd als bedoeld in de Wet geluidshinder wordt het tarief uit 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, en vermeerderd met 496, Indien een aanvraag betrekking heeft op een uitwerking dan wel wijziging van het geldende bestemmingsplan met toepassing van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 3.6, lid 1 onder a of b van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een daartoe strekkende aanvraag: voor een bouwplan met een bouwvolume van max. 50m3, dan wel een wijziging van het gebruik 1.330, Bij een bouwvolume groter dan 50 m3 wordt het tarief bij verhoogd met bij een bestemmingsoppervlak tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m ,00

13 bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 tot m , bij een bestemmingsoppervlak van m2 en groter 9.325, indien een onder 7.1 genoemd bestemmingsplan in opdracht van verzoeker wordt opgesteld door een terzake deskundige instantie, worden de onder tot en met en tot en met genoemde bedragen verminderd met 50% In afwijking van het bepaalde onder en 7.1.6, bedraagt het tarief voor 2.660,00 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het geldende bestemmingsplan uitsluitend en alleen ten behoeve van het wijzigen van de geluidverkaveling op het bedrijventerrein Lorentz: Indien voor een herziening van het bestemmingsplan, dan wel een wijziging of uitwerking als bedoeld onder punt 7.1, 7.1.5, 7.1.6, een advies van een terzake deskundige instantie moet worden ingewonnen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij degene in wiens belang de procedure uitsluitend of overwegend plaatsvindt Het tarief voor het in behandeling nemen van een (principe) verzoek Om medewerking aan een planologische procedure zoals bedoeld in de artikelen tot en met en/of de artikelen 11.5 tot en met bedraagt 52,78 Indien een verzoek positief wordt beoordeeld wordt dit bedrag vermeerderd met de op het verzoek van toepassing zijnde leges zoals aangegeven in de artikelen tot en met en/of de artikelen 11.5 tot en met Bouwverordening Het tarief bedraagt terzake voor het verstrekken van: een bouwverordening 22, een toelichting op de onder bedoelde bouwverordening 22, een aanvulling op de onder en genoemde uitgaven, per bladzijde 0, Onderzoek in het bouwvergunningenarchief Het tarief bedraagt per kwartier ter zake van: het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het bouwvergunningenarchief 15, het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing zoals bedoeld in artikel 3 van de tijdelijke wet ontheffing bewoning recreatiewoning 234,87

14 7.12 Scannen Het tarief bedraagt per kwartier voor het scannen en het per e- mail toesturen van uittreksels uit bestemmingsplannen, gehele bestemmingsplannen en van stukken uit het bouwvergunningenarchief tot 10 scans per stuk 1, stuks of meer 15,42 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 8. Volkshuisvesting. 8.1 Woonruimteverdeling Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet 12, Een tarief voor een opname in en jaarlijks actueel houden van het register van woningzoekenden voor een koopwoning/ woningbouwkavel, inclusief de toewijzing van koopwoningen, één en ander als bedoeld in de Inschrijvings- en toewijzingsregels nieuwbouwkoopwoningen en woningbouwkavels, bedraagt per jaar 10,50 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 9. Landmeten. 9.1 Kadaster Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor: een opgave - al dan niet schriftelijk - van gegevens uit de kadastrale stukken, per perceel waarvoor de inlichtingen worden gevraagd 6, het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van - al dan niet schriftelijke - gegevens uit de kadastrale stukken (met uitzondering van kaartinformatie en tekeningen) per kalenderjaar 324, Personeelskosten

15 9.2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de kadastrale leggers of plans, ongeacht het resultaat en de leges elders genoemd in dit hoofdstuk, per besteed kwartier 15,63 nummer omschrijving tarief Hoofdstuk 10. Brandweer 10.1 Overdracht van vergunningen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om overschrijving van een vergunning als bedoeld in artikel 12 en 13 van de bouwverordening 167, Regeling teruggaaf Indien een aanvraag als bedoeld in 10.1 tot en met 10.2 wordt afgewezen dan wel een verzoek wordt ingetrokken voor de datum waarop de aanvraag is ingewilligd bestaat aanspraak op teruggaaf van de geheven leges van: 50% Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt, bestaat tot één jaar na de datum van verlening aanspraak op teruggaaf van de geheven leges van: 25% Indien een aanvraag als bedoeld in 10.1 tot en met 10.2 niet kan worden behandeld, bestaat aanspraak op teruggaaf van de geheven leges van: 90% Begripsomschrijvingen 11.0 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; Bouwkosten:

16 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij krachtens de Wabo bedoeld In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een andere wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. omschreven, hebben dezelfde In deze titel voorkomende begr 11.1 Omgevingsvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. Onderdeel bouwen 11.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: %o van de vermeer- bouwkosten derd met indien de bouwkosten ,00 of minder bedragen 24 met een minimum van 45, indien de bouwkosten ,00 tot ,00 bedragen , indien de bouwkosten meer dan ,00 bedragen , Indien de bouwkosten meer dan ,00 bedragen ,00 met een maximum aan leges van , De bouwkosten worden naar boven afgerond op 500,00 of een veelvoud daarvan.

17 11.2 Kosten welstandscommissie Indien voor een bouwplan waarvoor een vergunning is aangevraagd uit oogpunt van welstand het advies is ingewonnen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden de onder tot en met bedoelde tarieven vermeerderd met de kosten van beoordeling welke door genoemde commissie aan de gemeente in rekening worden gebracht. De advieskosten worden steeds naar boven afgerond tot op hele euro's. nummer omschrijving tarief 11.3 Bodemonderzoek Onverminderd het bepaalde in de artikelen t/m bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, dan wel voor het verlenen van een ontheffing van het indienen van een bodemonderzoek, zoals genoemd in artikel van de gemeentelijke bouwverordening 144,00 Onderdeel aanlegactiviteiten 11.4 Aanlegactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: Met geraamde aanlegkosten: tot 4.500,00 15, van 4.500,00 tot ,00 51, van ,00 of meer 104,00 Onderdeel planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwof aanlegactiviteit ( verhogingen ) 11.5 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, worden de tarieven zoals genoemd in de onderdelen 11.1 en 11.4 van dit hoofdstuk verhoogd met: indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse ontheffing) 59, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken

18 (buitenplanse ontheffing) en de bouw- of aanlegkosten bedragen: 1.800,00 of minder 59,00 van tot en met 4.500,00 144,00 boven 4.500,00 239, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (projectbesluit) 2.663, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan zoals bedoeld in afdeling 6.4 van de Wro is afgeweken volgens de in dat exploitatieplan opgenomen regels voor afwijking 265, indien het de aanvraag van een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegevens regels is afgeweken: 265, indien het de aanvraag van een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken 265, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening is afgeweken 265, indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo tijdelijk van het bestemmingsplan is afgeweken 265,00 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit 11.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief: bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo (binnenplanse ontheffing) 159, bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 2º van de Wabo (buitenplanse ontheffing) 265, bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3º van de Wabo (projectbesluit) 2.663, bij toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke ontheffing bestemmingsplan of beheersverordening) 265, bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo (afwijking exploitatieplan) 265, indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1 derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij

19 of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken 265, indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken 265, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (tijdelijke afwijking bestemmingsplan of beheersverordening) 265,00 Verhoging 11.7 Indien voor de activiteit als bedoeld een activiteit in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo een zogeheten hogere waardeprocedure moet worden gevolgd als bedoeld in de Wet Geluidshinder wordt het tarief uit artikelen 11.5 en 11.6 vermeerderd met 496,00 Extern advies 11.8 Indien voor een aanvraag om omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a en c en/of artikel 2.12 Wabo een advies van een terzake deskundige instantie moet worden ingewonnen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij degene in wiens belang de procedure uitsluitend of overwegend plaatsvindt. In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo: Een basistarief van 158,00 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 1: kantoren, scholen, horecagelegenheden, ziekenhuizen, hotels, nacht-/dagverblijven, bejaardenoorden, dierenverblijven, gezondheidscentra, buurthuizen, sociëteiten, zwembaden, bibliotheken, winkelcentra, warenhuizen, winkels, tentoonstellingsruimten, gebedsruimten, bioscopen, vergaderzalen, congresruimten, schouwburgen, theaters en daarmee te vergelijken inrichtingen, met een vloeroppervlak van: tot en met 100 m2 136, m2 tot en met 500 m2 per m2 1, m2 tot en met 2000 m2 414,00 verhoogd met per m2 0,546

20 m2 tot en met 5000 m ,00 verhoogd met per m2 0, m2 tot en met m ,00 verhoogd met per m2 0, meer dan m ,00 verhoogd met per m2 0,042 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 2: musea, loodsen. vemen, opslagplaatsen, fabrieken, garages, sport-/evenementenhallen, met een vloeroppervlak van: tot en met 100 m2 69, m2 tot en met 500 m2 per m2 0, m2 tot en met 2000 m2 206,00 verhoogd met per m2 0, m2 tot en met 5000 m2 590,00 verhoogd met per m2 0, m2 tot en met m2 963,00 verhoogd met per m2 0, meer dan m ,00 verhoogd met per m2 0,0052 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 3: buitenterreinen van loodsen, vemen, opslagplaatsen, bedrijven met onbebouwd terrein dat voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, met een grondoppervlakte van: tot en met 500 m2 69, m2 tot en met 2000 m2 137, m2 tot en met 5000 m2 206, meer dan 5000 m2 206,00 verhoogd met per 5000 m2 34,50 waarbij elk gedeelte van 5000 m2 voor 5000 m2 wordt gerekend. Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 4: kampeerterreinen en jachthavens, met een oppervlakte van: tot en met 100 m2 69, m2 tot en met 500 m2 per m2 0, m2 tot en met 2000 m2 206,00 verhoogd met per m2 0, m2 tot en met 5000 m2 590,00

21 verhoogd met per m2 0, m2 tot en met m2 963,00 verhoogd met per m2 0, meer dan m ,00 verhoogd met per m2 0,0052 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 5, tijdelijke bouwwerken en markten voor een termijn van: tot en met 3 dagen 69, tot en met 7 dagen 137, meer dan 7 dagen 137,70 verhoogd met per 7 dagen 69, Verlenging van een omgevingsvergunning in verband met brandveiligheid Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d, van de Wabo Een basistarief van 158,00 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 1 met een vloeroppervlak van: m2 tot en met 500 m2 69, m2 tot en met 2000 m2 137, m2 tot en met 5000 m2 206, meer dan 5000 m2 206,55 verhoogd met per 5000 m2 34,60 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 2 met een vloeroppervlak van: m2 tot en met 500 m2 34, m2 tot en met 2000 m2 69, m2 tot en met 5000 m2 137, meer dan 5000 m2 137,40 verhoogd met per 5000 m2 34,60 Het in genoemde tarief wordt vermeerderd met: voor groep 3 met een vloeroppervlak van: m2 tot en met 2000 m2 34, m2 tot en met 5000 m2 69, meer dan 5000 m2 103,90 verhoogd met per 5000 m2 16,00

22 Ingeval een bouwwerk dan wel een inrichting een gewijzigde bestemming heeft gekregen dan wel bouwkundig en/of qua indeling is gewijzigd wordt bij de berekening van het tarief volgens de artikelen tot en met alleen het aantal vierkante meters in aanmerking genomen, waarover de wijzigingen hebben plaatsgevonden. Activiteiten met betrekking tot monumenten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo of artikel 2.2 eerste lid onder sub b bedraagt het tarief 59,00 Activiteiten met betrekking tot het aanbrengen van (handels)reclame Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanbrengen van (handels)reclame ingevolge artikel 2.2, eerste lid onder i Wabo juncto artikel 2 lid 1 Reclameverordening 2010, bedraagt het tarief 36, Indien voor uit oogpunt van welstand het advies is ingewonnen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt het onder bedoelde tarief vermeerderd met de kosten van beoordeling welke door genoemde commissie aan de gemeente in rekening worden gebracht. De advieskosten worden steeds naar boven afgerond tot op hele euro's. Sloopactiviteiten in beschermde stads- of dorpsgezicht of op grond van het bestemmingsplan Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g of h van de Wabo, bedraagt het tarief 59,00 Kappen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor maximaal 10 bomen 45, vermeerderd met voor elke 1 tot 10 bomen boven het getal van 10 12,15 Uitweg/uitrit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitrit waarvoor ingevolge artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in

23 artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief 65, Indien de (verandering van) de uitweg/inrit niet door de gemeente zelf wordt aangelegd, worden de in artikel bedoelde kosten verhoogd met een éénmalig bedrag van 46,00 Dit bedrag (toezichtkosten) wordt in rekening gebracht bij vergunninghouder Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. Andere te naamstelling omgevingsvergunning Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot op andere naam stellen van een verleende omgevingsvergunning zoals bedoeld in dit hoofdstuk met uitzondering van onderdeel omgevingsvergunning brandveiligheid, bedraagt 25, Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot op andere naam stellen van een verleende omgevingsvergunning zoals bedoeld in onderdeel van dit hoofdstuk (brandveiligheid) bedraagt 157,75 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 50, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet ,00 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

24 op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief: 50,00 Advies Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: 50,00 Verklaring van geen bedenkingen Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: 50,00 Teruggaaf Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk niet kan worden behandeld, bestaat aanspraak op teruggaaf van de geheven leges van 90% Indien van een verleende vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van de ingevolge dit hoofdstuk geheven leges van 25% Indien de gevraagde vergunningsaanvraag wordt ingetrokken, of de Aangevraagde vergunning wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van de ingevolge dit hoofdstuk geheven leges van 50%.

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2015

Tarieventabel Leges 2015 Tarieventabel Leges 2015 Titel 2 Bouwen en omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 0 1 januari 1900 Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; gezien het voorstel

Nadere informatie

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden,

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 2.1.1.1 - Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer 1. Wegenverkeerswet 1994 a. voor een ontheffing

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. rv 137 Dienst Publiekszaken PBS/2014.208 RIS 278527_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Tarieven Voor het college is het uitgangspunt,

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862446 Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Tarieventabel bij de Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 2 Dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gemeente Den Haag rv 126 Dienst Publiekszaken PBS/2015.184 RIS 286867_151027 Voorstel van het college inzake wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 De tabel omvat alle tarieven die op grond van de legesverordening provincie Fryslan 2010 bij het in behandeling nemen van een

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Titel 1 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Algemene dienstverlening 2015 1,015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013 Nr. 16A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; gelet op de artikelen 156, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 188312 29 december 2016 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Legesverordening 2013, vanaf 1 januari 2013

Legesverordening 2013, vanaf 1 januari 2013 Pag. 1 van 19 Legesverordening 2013, vanaf 1 januari 2013 Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2013 Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk

Nadere informatie

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Nr. 2015 /47h Indeling tarieventabel pagina Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 Sector : I/II/III Nr. : 11/64j.13 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Treedt in werking op 1 januari 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek.

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. - 1 - Dit hoort bij het raadsbesluit van 12 november 2015, met nr. 220918/222184. Tarieventabel nr. 222187, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. Indeling tarieventabel Titel

Nadere informatie

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Datum 4 oktober 2016 Registratienummer RIS295193 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Toelichting Voor het college

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Inhoud TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2014. Titel 1 Algemene dienstverlening A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen

Nadere informatie

TABEL VAN TARIEVEN Inhoud A Algemeen Bestuur B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. C. Markt

TABEL VAN TARIEVEN Inhoud A Algemeen Bestuur B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. C. Markt TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2011". Inhoud A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van getypte, gedrukte stukken, kaarten, tekeningen e.d. 2 2. Kadaster 2 3. Archief-

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer /

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer / - 1 - Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer 261688/262872. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2012", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867 Titel 1 Algemene dienstverlening HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN 1.1.1 een fotokopie van

Nadere informatie

Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015

Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015 Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Titel 2 Algemene dienstverlening Hoofdstuk

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Inhoud TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2012". Titel 1 Algemene dienstverlening A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen

Nadere informatie

Documentnr. : 1100003

Documentnr. : 1100003 Titel 1 Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2015 Algemene dienstverlening Documentnr. : 1100003 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2013

Tarieventabel leges 2013 Tarieventabel leges 2013 Behorend bij de Legesverordening Roosendaal 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 130020 30 december 2015 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. g e m e e n t e Nr. 2010/ 534_B Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t : /32911 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; gelet op artikel 229, lid 1, onderdeel b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc Tarieventabel behorende bij de 'Vierde wijziging Legesverordening 2012' (belastingjaar 2015) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015.

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015. TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 59 ISSN: 0920-1092 V 16 december 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 13 december 2013, nr. 494903, afd. FC, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 2 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Legesverordening 2017

Legesverordening 2017 Pag. 1 van 18 Legesverordening Tarieventabel, behorende bij de legesverordening Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Nr. 18A-2 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2015, nr. 15.10.18.; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING MENTERWOLDE 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap c.a. Het tarief bedraagt voor: het

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2014 gemeente Beek; B E

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; nummer De raad van de gemeente Pekela; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op de artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Tarief 2013

Tarieventabel Leges Tarief 2013 Tarieventabel Leges Tarief 2013 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7

Nadere informatie

Algemene dienstverlening

Algemene dienstverlening Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Voor het sluiten van een huwelijk en voor de registratie van een partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van het regelement

Nadere informatie

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014 Bijlage A-1 bij raadsbesluit d.d. 6 november 2014 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2015. TITEL 1 Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' ALGEMENE DIENSTVERLENING Burgerlijke

Nadere informatie

* gewijzigd (pagina 4) ** gewijzigd (pagina 37) ivm amendement. Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

* gewijzigd (pagina 4) ** gewijzigd (pagina 37) ivm amendement. Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel * gewijzigd (pagina 4) ** gewijzigd (pagina 37) ivm amendement Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Bladzijde Bladzijde Hoofdstuk I Burgerlijke stand 2 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2012.

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2012. TARIEVENTABEL 2013 Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2012. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Schiermonnikoog tot vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 van 8 november 2016. De griffier

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015 Raadsbesluit Onderwerp: Tarieventabel 2015 behorend bij Legesverordening 2015 Jaar/Nummer: 2014 / 86 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten Tarieventabel, behorende bij Legesverordening 2014 Titel 1: Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie

Nadere informatie

De tarieventabel behorende bij de "Legesverordening 2014"

De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 De tarieventabel behorende bij de "Legesverordening 2014" Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

financiën en economie Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

financiën en economie Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Tarieventabel 2012 Versie geldig vanaf 01-01-2012 tot 01-01-2013. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente Vlagtwedde Tarieventabel

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2014. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Etten-Leur 2014

Tarieventabel leges 2014. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Etten-Leur 2014 Tarieventabel leges 2014 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Etten-Leur 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 123699 18 december 2015 Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 (Legesverordening 2016) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012, DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012, gelet op artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie