Ouderraad. Opening en vaststelling agenda Tinka heet iedereen hartelijk welkom Er zijn geen wijzigingen op de voorgestelde agenda.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderraad. Opening en vaststelling agenda Tinka heet iedereen hartelijk welkom Er zijn geen wijzigingen op de voorgestelde agenda."

Transcriptie

1 Ouderraad Openbare Montessorischool Jan Vermeer Verslag van de or vergadering van 8 april 2009 Aanwezig: Martine de Fraiture, Tinka van Rood, Suzana Lopes de Silva, Jacqueline Beelen (notulist), Esmeralda Jansen, Mirjam Kleijweg Afwezig met bericht: Martien Bouman, Christian Fetter, Patricia Hessing (klassenouder), Wilma van Wezenbeek, Han de Krom, Anita van Os (klassenouder). Afwezig zonder bericht: Jan Wouter van den Doel, overige klassenouders Opening en vaststelling agenda Tinka heet iedereen hartelijk welkom Er zijn geen wijzigingen op de voorgestelde agenda. Verslag 21 januari 2009 * Met betrekking tot de verslaglegging is afgesproken dat er een actuele actielijst wordt toegevoegd alsmede een overzicht wie/wanneer notuleert. *pag. 2 aanpassen: link van de or naar de bieb mist nog. Dit is inmiddels opgelost door de aanwezigheid van Mirjam (Menno) *pag. 3 aanpassen: Website: Er moet gewerkt worden aan het actualiseren van de informatie op de website. De notulen worden vastgesteld. Ingekomen post Een uitnodiging van het jaarlijkse congres van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Geen van de aanwezigen heeft de intentie hier naar toe te gaan. Mededelingen uit het team Op de Kruising Raam Fortuynstraat zal een verkeersdrempel worden aangelegd. Juf Wendy is zwanger. Er wordt aan de formatie voor het schooljaar 2009/2010 gewerkt. Hierover zijn nog geen verdere mededelingen te doen. Het team heeft uitleg gekregen van de gemeente over een nieuw functieboek (functieherwaardering), er komt een seniorfunctie bij. Op termijn zal er een nieuwe inschaling volgen. De consequenties hiervan zijn nog niet duidelijk. Alle groepen zijn hard bezig met het project Reis door de aarde. De kinderen beleven er veel plezier aan. Na de mei vakantie start de werkweek voor de bovenbouw. Zij gaan naar Lunteren. Het thema is bos en bomen. Na de werkweek gaat het team aan de slag met de kwaliteitskaart met betrekking tot het onderwerp lezen. Er zijn in het kader van het MKVS ouderenquêtes uitgezet en de eerste ingevulde formulieren zijn inmiddels retour en worden verwerkt. Het is nog mogelijk formulieren in te leveren. Er zijn problemen met vochtdoorslag in de muren op de begane grond, verrotte plinten, muffe geur en kalk die uit de muren valt. De gemeente en de aannemer (Van Oosten & De Vette) zijn ingeschakeld en er heeft nader onderzoek plaatsgevonden. In de kruipruimte stond 60 cm water, deze ruimte is

2 leeggepompt, inmiddels is er weer 10 cm water terug, vermoedelijk is het gondwater. Gekeken wordt of het impregneren van de muren een oplossing zou kunnen zijn. De gemeente is aansprakelijk. Schoonmaakpilot Ipse: Anneloes inventariseert welke werkzaamheden in aanmerking komen, zij bespreekt dit met Ipse waarna Ipse met een voordracht zal komen. De bal ligt bij het team. Er wordt nog door het team bekeken of er schoonmaakavonden (door ouders) nodig zijn. Mededelingen uit de MR Financiën Er zijn door de penningmeester drie soorten brieven verzonden. 1. herinneringen, 2. aan degenen met een machtiging op welke datum het geld wordt geïnd, 3. aan ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen. De penningmeester verwacht nog veel van de ouderbijdrage binnen te halen deze brievenronde. Bieb: vraag van Mirjam hoe het met het budget zit voor boeken voor de onderbouw, hebben zij eigen budget, hier is onduidelijkheid over. Esmeralda vraagt dit na. Er zijn boeken voor de midden- en bovenbouw aangeschaft, rekening komt naar Martine. Feest: Sinterklaas over 208,-, Kerst over 100,-. Te besteden voor project 200,-. In overleg met het teamlid kan er nog van dit budget besteed worden. Het overige niet bestede geld vloeit terug in de begroting. Luizen: nog geen uitgaven gedaan. ICT: nog geen uitgaven gedaan, vraag: waar blijven de MP3 s voor de dictee s? Schoolkrant: er gaat 1000,- naar het jaarboek. Sport: 250,- uitgegeven. Stichting Vrienden van Vermeer: inkomsten vanuit de stichting zijn onzeker, er zijn daar tot nu toe minder inkomsten (van ouders en sponsors) dan andere jaren. Martine heeft nog overleg hierover met de Stichting. Diverse uitgaven: deze post is 350,- hoger door de lustrum T-shirts. De laatste ouderraadvergadering van het jaar komt de nieuwe begroting aan bod. Bonnen van uitgaven kunnen tot en met de laatste schooldag bij de penningmeester worden ingeleverd. Evaluatie lustrumfeest De ouderraad wil voortaan stil staan bij dit soort activiteiten, evalueren voor leerpunten naar de toekomst. Het team heeft ook geëvalueerd. Het bedrukken van de T-shirts was erg veel werk voor de stagiaires, dit is onderschat. De ouderraad heeft deze attentie alleen gefinancierd, het idee van de T-shirts is uit het team gekomen. Algemeen is het door iedereen (kinderen, ouders en team) als een superleuk feest ervaren, de voorbereidingstijd was echter kort. Concluderend zijn er de volgende leerpunten: tijdig een plan en begroting hebben, beter doordenken over de consequenties van ideeën (T-shirts), financieel gezien is alles van de ouders gekomen, wat had Librijn in dit geval nog kunnen doen (lobby van Willemien bij Librijn?), voor de Maria Duyst tijdig een lustrum commissie inzetten. Vaststellen notulen per mail Voortaan zullen de conceptnotulen van deze vergaderingen aan eenieder g d worden. Opmerkingen naar de opsteller, die zorgt voor het verwerken van de opmerkingen. Dan dit vastgestelde verslag naar Suzana. Suzana zorgt

3 uiteindelijk dat het verslag bij Anita komt zodat eerder dan tot nu toe actuele info van de ouderraad op de website staat. Evaluatie opkomst gezamenlijke ouderraadvergadering Er had zich slechts 1 ouder opgegeven. Meer ouders zijn er niet geweest. Dit is schokkend te noemen. Opgemerkt werd dat er ouders waren die vanuit de (korte) aankondiging in de nieuwsbrief niet goed begrepen waar de informatieavond over ging, men dacht hierbij aan MKVS. De nieuwsbrief wordt door ouders slecht gelezen is ons idee. Volgende keer zal er een aparte uitnodiging gedaan worden voor de thema-avond met posters op de prikborden (Suzana). Datum social meeting 27 mei om bij Martine. Team ouderraad, commissieleden en klassenouders worden uitgenodigd. Stand van zaken project De feestcommissie heeft het op de rails samen met Aafje, voor de projectafsluiting hebben zich nu ongeveer 6 ouders gemeld om te helpen bij het Café. Behoeftenonderzoek onder het team Vanuit de ouderraad en Stichting Vrienden is een lijst met ideeën/wensen tot stand gekomen mbt tot te besteden geld/investeringen. Voorstel: onderzoeken d.m.v. een vragenlijst (Suzana, Tinka) waar de prioriteiten/wensen van het team liggen. 14 april zou dit in het team besproken kunnen worden want dan is er een teamvergadering. Het zou ook leuk zijn om kinderen en ouders naar hun ideeën te vragen (bv in combinatie met vragen nav de kwaliteitskaart). De suggesties/speerpunten die daar uit komen kunnen dan meegenomen worden naar volgend jaar. Rondvraag Hoe loopt het nu met het uitdelen van de sportshirts: Richard wil hierin graag ontlast worden. Suzana/Tinka regelen nu dat genummerde shirts in de klas worden gebracht en dat de leerkracht het uitdeelt. Terug inleveren gebeurd ook weer bij de leerkracht en Suzana/Tinka halen de shirts weer op uit de klassen. Al met al een hele organisatie. Waar kunnen ouders die vrijdagmiddagcursus geven hiervan foto s hebben die naartoe sturen zodat ze op de website in het huis van de kinderen terecht kunnen komen? Dit kan aan Sherry g d worden of op een USB-stick aan haar gegeven. Hoe gaat het met de avondvierdaagse? Er wordt 5 km of 10 km (bovenbouw) gelopen, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (dit is de eigen praktische keuze van de schoolorganisatie, Suzana en Nancy). Formulieren worden de week na Pasen uitgedeeld. Het zou fijn zijn als er ouders zijn om te helpen bij het verstrekken van het drinken etc. Feest voor de ouders, gaan we dat weer doen volgend jaar? Dit is een initiatief van het team, als het volgend jaar weer georganiseerd wordt wil de ouderraad weer helpen. Anneloes heeft gevraagd of er, als de schoolfotograaf komt (4 juni), weer ouders beschikbaar zijn om te assisteren in de logistiek (kinderen van en naar de klassen regelen, broertjes zusjes foto, etc.).

4 De ouderraad is in de veronderstelling dat de afspraak gemaakt is dat de fotograaf e.e.a. zelf zou organiseren. Martine neemt hierover contact op met Evelien van Kan, zij heeft de afspraken vorig jaar gemaakt. Sluiting uur Aktielijst: Aktie Wie Wat Deadline Status 1 Team Schoonmaak 2 Team adressen team 3 Team Melk 4 Allen Website 5 Esmeralda Navragen budget boeken onderbouw 6 MP3 s voor de dictee s 7 Suzana t.z.t. Uitnodiging/posters thema-avond schooljaar 2009/ Suzana Uitnodiging social meeting aan betrokkenen 9 Suzana/Tinka Vragenlijst 14 april behoeftenonderzoek team 10 Martine Contact met Evelien van Kan inzake afspraken schoolfotograaf Opmerking: laatste vergadering schooljaar : gezamenlijke ouderraad 10 juni 2009, notulist Christiaan

5 Bijlage 1. Evaluatiepunten Lustrumfeest 5 jaar Raam: Tijdig een plan en begroting hebben Beter doordenken over de consequenties van ideeën (T-shirts) Financieel gezien is alles van de ouders gekomen, wat had Librijn in dit geval nog kunnen doen (lobby van Willemien bij Librijn?) Voor de Maria Duyst tijdig een lustrum commissie inzetten.

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Aanwezig Ouderraad: Eveline van Oordt, Marie-Louise de Lange, Cindy Saez, Chantal Ladenius, Chantal Penning, Gerard Asselman, Sai Kwang Liu, Jeroen Koomen,

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLADVIESRAAD DE REGENBOOG. Vergaderdatum : 3 april 2014

NOTULEN SCHOOLADVIESRAAD DE REGENBOOG. Vergaderdatum : 3 april 2014 Vergaderdatum : 3 april 2014 Aanwezig : Rinus van Arnhem (RA) Ansjeliek Buskermolen (AB) Nadine Groot (NG) Frida Bos (FB) Caroline Huitema (CH) Monique Brussel (MB) Monique de Jong (MJ) Melanie Witte (MW)

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 september 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 september 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 september 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen N Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour N Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg,

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Ouderraad Mariaschool Langeweg

Ouderraad Mariaschool Langeweg Ouderraad Mariaschool Langeweg Kloosterlaan 24 4772 RA Langeweg Notulen vergadering Ouderraad d.d. 12 maart 2013: Afwezig: Aanwezig: Ingrid Machielse, Josien van Oers, Angela van Alphen, Femke Claassen,

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 1 MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag (afwezig) Wendy van Lieshout Per Zelissen

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

PeP-info Digitaal December 2014/ Januari 2015

PeP-info Digitaal December 2014/ Januari 2015 Verschil ligt voor de hand PeP-info Digitaal December 2014/ Januari 2015 Deze PeP-info is ook terug te vinden op onze website! Beste ouders/ verzorgers, In deze PeP-info Van de directeur Website Leerlingenpanel

Nadere informatie

T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak:

T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak: OUDERRAAD PCC Heiloo - notulen dd. 21 januari 2013 blz. 1 - notulen dd. 18 maart 2013 blz. 4 - notulen dd. 27 mei 2013 blz. 6 - Notulen OR PCC Heiloo d.d. 21 januari 2013 Aanwezig namens ouders: Mark Geerars

Nadere informatie

Krabbel. Nieuws uit de MR. Jarigen. Datum Naam Leeftijd Groep. Winterschoonmaak. Nieuws uit de bouwen. Suggestie Goed Doel? Nummer 17, 16 januari 2015

Krabbel. Nieuws uit de MR. Jarigen. Datum Naam Leeftijd Groep. Winterschoonmaak. Nieuws uit de bouwen. Suggestie Goed Doel? Nummer 17, 16 januari 2015 Jarigen Winterschoonmaak Suggestie Goed Doel? Nieuws uit de MR Nieuws uit de bouwen Agenda Krabbel Jarigen Datum Naam Leeftijd Groep 21 januari Annabell 4 Moffeltjes 22 januari Annemijn 13 Paradijsvogels

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 27 mei 2013 G.M.R. S.P.O. VENRAY Aanwezig: CvB/Staf: Afwezig M. Arts, C. Biersteker, T. Bronswijk, A. Cuppen, F. Janssen, H. Jenniskens, L. Philipsen, B. de Ruiter A. Steenbakkers

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Boute, mevrouw Cornelisse, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Rademaker, de heer Tepper, de heer

Nadere informatie

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 Vrijdag 26 juni 2015 is het EINDfeest. Komt u ons weer helpen? Inhoud van deze Nieuwsbrief: I nleiding Uit de groepen 1 2 Van de ouderraad Tot slot Geachte ouders,

Nadere informatie

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig:

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig: MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Obs de Bascule Notulen vergadering 21 april 2015 Aanwezig: Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Trudie Wijnhold, Chantal Wilting, Lucinda Klasen (PG) Peter Koops, Anne-Mieke Hendriksen,

Nadere informatie

1 Tevredenheidspeilingen

1 Tevredenheidspeilingen Christelijke basisschool Geachte ouders/verzorgers, U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 8. Ik wens u veel leesplezier. Inhoud 1 Tevredenheidspeilingen 2 De regel van de week 3 De brede school 4 Disco

Nadere informatie

Maria-Bernadette school

Maria-Bernadette school Maria-Bernadette school 13 februari 2015 Nieuwsbrief 12 www.maria-bernadette-medemblik.nl Klasseninformatie Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 6 toegevoegd op onze site. U kunt de bijlage vinden

Nadere informatie

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School De Ouderraad (OR) van de Brederoschool nodigt u allen uit voor het bijwonen van de: Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School Op deze avond leggen de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie