1 Inhoudsopgave. Nederlands. Inhoudsopgave - CRB-631

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inhoudsopgave. Nederlands. Inhoudsopgave - CRB-631"

Transcriptie

1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - CRB Inhoudsopgave Bedoeld gebruik Opmerkingen vooraf Copyright Informatie over de fabrikant Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Gebruiks-/Installatieaanwijzingen Algemene aanwijzingen Aanvullende aanwijzingen Kinderen Personen met beperkingen Opslag en vervoer Afvoer Leveringsomvang Montage Aansluitconfiguratie ISO Apparaat inbouwen Apparaat uitbouwen Overzicht van het apparaat Front Front (geopend) Display Verwijderen en plaatsen van het bedieningspaneel Functies van de toetsen Afstandsbediening Basisfuncties De toets AAN/UIT/Geluid uitschakelen MUTE Volumeregeling Selectietoets voor instellingen (SEL) AS/PS-toets (Automatische zenderzoekfunctie en -programmering) DISP-toets (displayinformatie) Nederlands 1

2 CRB Inhoudsopgave 11.6 Invoeren en uitwerpen van een CD Resetten naar standaardinstellingen SD-/USB-aansluiting USB-aansluiting en ipod -ondersteuning SD-kaartsleuf Opnamefunctie Bluetooth-functie Koppelen van de apparaten (pairing) Telefoonfuncties (Bluetooth-menu) Onderhoud Probleemoplossing Technische gegevens Garantie-informatie Conformiteitsverklaring Verklarende woordenlijst Index

3 2 Bedoeld gebruik Bedoeld gebruik - CRB-631 De autoradio is een audioapparaat voor het afspelen van en luisteren naar muziek (bijvoorbeeld cd of radio) en is tevens voorzien van een Bluetooth-functie. Via Bluetooth kunt u uw mobiele telefoon koppelen aan de autoradio en zo telefoneren. De Silvercrest CRB-631 is uitsluitend bedoeld voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik. Houdt u zich aan de montage-instructies in deze handleiding en in die van uw auto. De autoradio is alleen bedoeld voor gebruik in een motorvoertuig. Elk ander gebruik geldt als niet conform de voorschriften. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onoordeelkundig gebruik. Eigenmachtige wijzigingen of modificaties die niet in deze bedieningshandleiding worden beschreven, zijn niet toegestaan. Nederlands 3

4 CRB Opmerkingen vooraf 3 Opmerkingen vooraf Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor onze Bluetooth autoradio SilverCrest CRB-631. Om van alle mogelijkheden van dit apparaat gebruik te kunnen maken, adviseren wij u, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, de betreffende aanwijzingen in deze handleiding te lezen, zelfs wanneer u ervaren bent in de omgang met elektronische apparatuur. Neem in het bijzonder het hoofdstuk Belangrijke veiligheidsaanwijzingen in acht. Bewaar deze handleiding goed om er ook later op terug te kunnen vallen. Wanneer u het apparaat verkoopt of doorgeeft, geef dan in ieder geval ook deze handleiding erbij. Bewaar de handleiding bij voorkeur in het dashboardkastje van uw auto. Dit is de basis voor iedere omgang met het apparaat. Voor alle productbeschrijvingen en bedieningsaanwijzingen geldt bij eventuele afwijkingen in andere talen uiteindelijk de Duitse versie als referentie. De montage van het apparaat dient bij voorkeur te worden uitgevoerd door iemand met verstand van zaken. Is zo iemand niet beschikbaar, is het aan te raden een ervaren vakman in te schakelen. 4 Copyright Zonder toestemming van ons bedrijf mag de inhoud van deze handleiding niet worden gereproduceerd, gekopieerd of op andere wijze in elektronische, mechanische, magnetische, optische, chemische, handmatige of welke vorm dan ook worden vermenigvuldigd, noch in een zoekmachine worden opgenomen of in een andere taal worden vertaald. 5 Informatie over de fabrikant JNC Datum Tech GmbH Benzstraße 33 D Herrenberg Duitsland Meer informatie vindt u ook op: Versie: 1.0 Datum van uitgave:

5 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen - CRB Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Lees onderstaande aanwijzingen door en volg deze strikt op! Nederlands In deze handleiding vindt u hier en daar zeer nadrukkelijke aanwijzingen. Deze zijn als volgt te herkennen: Aanwijzing: Aanwijzingen geven nuttige informatie over een doeltreffend gebruik Let op!! Aanwijzingen met de woorden LET OP of het symbool waarschuwen voor mogelijke materiële of milieuschade. Het apparaat bevat een ingebouwde laser klasse 1 (CD-loopwerk). Deze is ontoegankelijk geïnstalleerd in het apparaat en vormt geen gevaar voor de mens. U mag de autoradio niet zelf uit elkaar halen, modificeren of repareren. Open nooit de behuizing van de autoradio; binnenin bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden delen! Bij geopende behuizing bestaat levensgevaar door een elektrische schok. De autoradio en de bijbehorende componenten mogen niet worden blootgesteld aan druip- of spatwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen als flessen of bekers in de buurt van het apparaat. Pas op voor stoten tegen het display. Het kan daardoor beschadigd raken. Zorg dat u voor aanvang van de rit vertrouwd bent met de diverse functies van het apparaat. Door een te hoog volume kunt u uzelf en andere verkeersdeelnemers in gevaar brengen. Stel het volume daarom altijd zo in, dat omgevingsgeluiden (claxons, sirenes, enz.) nog kunnen worden waargenomen. Op multimedia-cd's staan naast audiobestanden ook databestanden. Wanneer u een dergelijke CD ondanks de waarschuwingen afspeelt, kan het geluid een zodanig hoog volume bereiken dat het verkeer in gevaar wordt gebracht. Daarnaast kunnen eindversterkers en luidsprekers beschadigd raken. Gebruik de autoradio niet met een te hoog volume. Hierdoor kan uw gehoor beschadigen. Voer systeeminstellingen uitsluitend uit wanneer de auto stilstaat op een parkeerplaats. Door het uitvoeren van de wijzigingen verslapt uw aandacht voor het verkeer. 5

6 CRB Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 6.1 Gebruiks-/Installatieaanwijzingen Sluit het apparaat alleen aan op een 12V accu, aan de negatieve pool geaard. Gebruik de radio niet te lang bij een niet-draaiende motor. Het heeft een naar verhouding hoog energieverbruik en kan de accu zo ver ontladen, dat de motor niet meer aanspringt. Bovendien vermindert het ontladen de levensduur van de accu. Laat het apparaat, als u zelf niet de nodige kennis van zaken bezit, inbouwen door een ervaren vakman. Denkt u er wel aan dat de extra kosten die daardoor ontstaan niet door JNC zullen worden vergoed. Sluit voordat u het apparaat inbouwt in de 1-DIN sleuf in het dashboard alle bedrading aan, en controleer of alles naar behoren werkt. Gebruik voor een soepel verloop van de montage alleen de bij het apparaat meegeleverde accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen kan storingen veroorzaken. Neemt u contact op met uw autodealer als voor de montage gaten geboord of andere wijzigingen moeten worden aangebracht. Bouw de radio dusdanig in, dat het de bestuurder niet belemmert en bij een ongeval de inzittenden van de auto niet kan verwonden. Deze radio dient te worden geïnstalleerd in voertuigen met een 12V-accu en een geaarde negatieve pool. Vóór het inbouwen van de radio in privéauto s, vrachtwagens of bussen dient de accuspanning te worden gecontroleerd. Ontkoppel voordat u met de montage begint de accu. Dit voorkomt kortsluiting. Houdt u zich bij het aansluiten van de eindversterker en de andere apparaten aan de desbetreffende informatie in deze handleiding. Bevestig de elektrische bedrading met kabelklemmen of plakband. Bescherm langs bloot metaal liggende bekabeling door deze te omwikkelen met isolatieband. Leg en bevestig alle kabels zo, dat deze niet in aanraking kunnen komen met bewegende delen zoals de schakelpook, de handrem of de rails van de stoelen. Leg de kabels niet langs plaatsen waar het erg warm kan worden ( bijv. ventilatierooster van de verwarming), omdat er anders gevaar bestaat dat de isolatie smelt en er een kortsluiting ontstaat met de carrosserie van de auto. Voer de gele draad van de accuaansluiting niet door een geboord gat naar de motorruimte, aangezien dat de isolatie kan beschadigen en er zo het risico bestaat van een gevaarlijke kortsluiting. Kort geen kabels in, daar er anders het risico bestaat dat de zekering niet meer naar behoren functioneert. Splits geen stroom af door de isolatie van de 12V-aansluitkabel te verwijderen en er een ander apparaat op aan te sluiten, omdat zo de stroomcapaciteit van de kabel wordt overschreden en tot oververhitting kan leiden. Zorg er bij het vervangen van een zekering altijd voor, dat er een zekering van hetzelfde type wordt gebruikt voor wat betreft de benodigde stroomsterkte. 6

7 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen - CRB-631 Op deze radio mogen alleen luidsprekers met hoog vermogen, een minimale belastbaarheid van 30 W, en een impedantie van 4 tot 8 ohm worden aangesloten. Als er luidsprekers met een andere belastbaarheid of impedantie worden aangesloten, kunnen de luidsprekers vlam vatten, rook produceren of worden beschadigd. Als de spanning van dit apparaat wordt ingeschakeld, wordt er via de blauwe kabel een stuursignaal afgegeven. Sluit deze aan op de stuuraansluiting van de externe eindversterker of het stuurrelais van de autoantenne (maximaal 300 ma 12 V). Indien de auto is uitgerust met een raamantenne, wordt deze kabel aangesloten op de ingang van de antenneversterker. Is er op het systeem een externe eindversterker aangesloten, mag de blauwe kabel in geen geval worden aangesloten op de ingang van de eindversterker. De kabel mag net zo min worden aangesloten op de ingang van de automatische antenne. Een dergelijke aansluiting kan aanzienlijk stroomverlies en storingen veroorzaken. Om kortsluiting te voorkomen, dient u niet-aangesloten bekabeling altijd met isolatieband te omwikkelen. Vooral de aansluitkabels van ongebruikte luidsprekers dienen altijd te worden geïsoleerd, daar er anders een risico van kortsluiting bestaat. Nederlands 6.2 Algemene aanwijzingen Vuil of condensvorming op de lens binnenin het apparaat kan tot storingen bij het afspelen leiden. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, een stofrijke omgeving, hoge temperaturen (boven de 60 C) of hoge luchtvochtigheid (meer dan 90%). Als de behuizing van het apparaat te warm wordt, koel dan het interieur van de auto af met behulp van de ventilatie of airconditioning. Schakel het apparaat niet voor een korte tijd in of uit. Wacht na het uitzetten van het apparaat minstens 10 seconden voordat u het weer aanzet. Plaats geen bekraste, verbogen of gebroken CD's in de CD-speler. Druk een CD die niet soepel in het apparaat wordt getrokken er niet met geweld in. 6.3 Aanvullende aanwijzingen Het afspelen van in PC's gebrande CD's met het juiste formaat is over het algemeen mogelijk. Het kan echter ook zijn dat de brandsoftware, de gebruikte instellingen of andere factoren het afspelen verhinderen (raadpleeg voor nadere informatie de dealer waar u de software heeft gekocht). CD-Extra s kunnen worden afgespeeld als muziek-cd. Op CD-R/CD-RW (ID3-tag) opgenomen tracks en andere op CD-R/CD-RW (ID3-tag) opgenomen tekstinformatie kan op dit apparaat worden afgespeeld. Wanneer u op dit apparaat een CD-RW afspeelt, duurt het langer voordat deze begint met afspelen dan bij een gewone CD of CD-R. Voor het gebruik van CD- R/CD-RW s dient u de betreffende bedieningsaanwijzingen door te lezen. 7

8 CRB Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Het kan voorkomen dat u bij het gebruik van bepaalde USB-opslagmedia niet alle functies correct kunt gebruiken. 6.4 Kinderen Zorg dat de autoradio en in het bijzonder de accessoires niet in kinderhanden terecht kunnen komen. Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische apparatuur gebruiken. Kinderen kunnen eventuele gevaren niet altijd juist inschatten. Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking. Houd de batterij van de afstandsbediening buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking. Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. 6.5 Personen met beperkingen Personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen mogen zonder adequaat toezicht dan wel bevoegde deskundige begeleiding waaronder de nodige veiligheidsinstructies dit apparaat niet bedienen. 6.6 Opslag en vervoer Bewaar de verpakking, voor een eventueel vervoer of verkoop in de toekomst, op een voor kinderen ontoegankelijke plaats. Indien u het apparaat opslaat, let er dan op dat de opslagtemperatuur tussen de -30 C en +80 C ligt. Voordat u het apparaat veilig kunt vervoeren, dient u de transportschroeven aan te brengen in de daarvoor bestemde openingen aan de bovenkant van het apparaat. 8

9 7 Afvoer Afvoer - CRB-631 Dit elektronica-apparaat valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EC ter vermindering van elektronica-afval. Afvoeren van het apparaat Het is derhalve verboden dit apparaat bij het huisvuil te werpen. Informatie over het afvoeren van oude apparatuur kunt u krijgen bij uw gemeente en bij de winkel waar u dit product hebt aangeschaft. U kunt het apparaat gratis inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt. Door een juiste afvoer van oude apparatuur voorkomt u schade aan het milieu en uw gezondheid. Nederlands Afvoeren van de verpakking Afvoeren van de batterij De verpakking bestaat voor 100% uit milieuvriendelijke materialen, die bij plaatselijke inzamelpunten ter recycling kunnen worden aangeboden. De afstandsbediening bevat een lithiumbatterij. Informatie over de juiste afvoer van batterijen kan worden verkregen bij uw gemeente, bij het afvalverwerkingsbedrijf of bij de winkel waar u de batterij(en) heeft gekocht. Batterijen horen niet bij het huisvuil. Batterijen en accu's moeten worden teruggegeven waar u ze heeft gekocht of worden ingeleverd bij een gemeentelijke verzamelplaats. 9

10 CRB Leveringsomvang 8 Leveringsomvang 1. Bluetooth Autoradio 2. Etui voor het bedieningspaneel 3. Montageframe 4. Externe microfoon 5. Montagetoebehoren 6. Afstandsbediening (incl. batterij) 7. Gebruikershandleiding Aanwijzing: De afbeeldingen zijn niet op schaal. 10

11 9 Montage 9.1 Aansluitconfiguratie ISO Montage - CRB-631 Voeding De autoradio heeft een ingebouwde ISO-aansluiting en wordt geleverd met bevestigingsbeugels. Het is gemakkelijk te installeren in uw auto. Hieronder vindt u het aansluitschema voor de ISO-aansluiting, waarmee de meeste auto s zijn uitgerust. Indien uw auto niet is uitgerust met een ISO-aansluiting, kunt u voor het aansluiten van de radio een als accessoire verkrijgbare, van losse bekabeling voorziene ISO-adapter gebruiken, waarvan de kabels dan als volgt dienen te worden aangesloten. Nederlands Let op!! Sluit nooit kabels aan op het systeem zo lang het is aangesloten op de accuspanning. Iedere keer dat de accu wordt losgekoppeld, wordt het geheugen gewist en het apparaat wordt teruggezet naar de standaardinstellingen. 1 Jack-aansluiting voor de externe microfoon 2 Subwoofer-OUT-aansluiting 3 LINE-OUT-aansluiting rood/wit (bijv. voor versterker) 4 Antenneaansluiting 5 Autozekering (15A) 6 ISO-aansluitingen voor stroomverzorging (ISO-A) en luidsprekers (ISO-B) (zie afbeelding op de volgende pagina) 11

12 CRB Montage A4 ISO-A Geel B+ Permanent plus (12 V), directe accu-aansluiting. A5: Blauw Naar stuuringang van een externe versterker of automatische antenne (max. 100 ma / 12 V). ISO-B Luidsprekers voor B3 Rechts + (grijs) B4 Rechts (grijs/zwart) B5 Links + (wit) B6 Links (wit/zwart) A6 A7 A8 Oranje Naar stuuraansluiting dimmer. (bij ingeschakelde koplampen wordt de displayverlichting gedimd) Rood ACC. Aansluiting van de door de startsleutel/startschakelaar aangestuurde pluspool (12 V). GND (aarde) Aansluiting van een goede aarding met de auto Luidsprekers achter B1 Rechts + (paars) B2 Rechts (paars/zwart) B7 Links + (groen) B8 Links (groen/zwart) Aanwijzing betreffende aansluitconfiguratie ISO-A: Hier afgebeeld is de meest voorkomende aansluitconfiguratie. Sommige fabrikanten (zoals VW, Audi, Opel, Vauxhall) verwisselen echter pin A7 en A4, wat tot gevolg heeft dat bij het volledig uitzetten van de auto de door u ingestelde radiostations en andere in het geheugen opgeslagen instellingen verloren gaan. Ga bij de aansluiting van de ISO-stekker daarom in overeenstemming met de informatie in de handleiding van uw auto te werk. 12

13 Montage - CRB-631 Luidsprekers Sluit de luidsprekers aan volgens het onderstaande diagram, een verkeerde aansluiting kan schade berokkenen aan uw radio of de luidsprekers. Linksvoor Nederlands Rechtsvoor Linksachter Rechtsachter Juiste aansluiting Verkeerde aansluiting Let op!! Gebruik alleen niet geaarde luidsprekers. Gebruik alleen luidsprekers met een belastbaarheid van minimaal 30 W, zwakkere luidsprekers kunnen bij hoog volume worden beschadigd. Gebruik alleen luidsprekers met een impedantie van 4 ~ 8 Ω (Ohm). Luidsprekers met een hogere of lagere impedantie kunnen schade aan uw autoradio veroorzaken. Gebruik geen luidsprekers met 3-draadsaansluiting en sluit in geen geval de minpool van de luidspreker aan op de aarde van de auto (GND). De autoradio CRB-631 is uitgerust met een BTL-schakeling (brugschakeling) en elke luidspreker dient daarom volgens het bedradingschema met geïsoleerde geleiders te worden aangesloten. De luidsprekerbekabeling en/of eventueel een externe eindversterker dient altijd een minimale afstand van 30 centimeter te hebben tot de antenne en/of alle antenneverlengingen. 13

14 CRB Montage 9.2 Apparaat inbouwen Laat het apparaat, als u zelf niet de nodige kennis van zaken bezit, inbouwen door een ervaren vakman. Denkt u er wel aan dat de extra kosten die daardoor ontstaan niet door JNC zullen worden vergoed. Let op!! Neem bij het aansluiten van het apparaat onderstaande veiligheidsaanwijzingen in acht: Lees voor het apparaat aan te sluiten de volledige montageparagraaf door. Verwijder gedurende de montage de minpool van de accu. Neem daarbij de veiligheidsaanwijzingen van de autofabrikant in acht. De doorsnede van de plus- en de minkabel mag niet minder bedragen dan 2,5 mm². Sluit voertuigconnectoren en -kabels niet zonder kennis van zaken aan op de radio! Afhankelijk van uw type auto kan de montage afwijken van deze beschrijving. Voor schade door montage- of aansluitfouten wordt door de firma JNC geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Het apparaat dient horizontaal onder een hoek van minder dan 30 te worden gemonteerd. Verwijder vóór de montage de twee transportschroeven aan de bovenkant van het apparaat (voorzien van een rood waarschuwingsteken). 14 Fig. 1 Fig. 2 1) Plaats het montageframe in de 1-DIN-sleuf in het dashboard (Fig. 1). 2) Buig om het montageframe vast te zetten de montagelippen met een schroevendraaier naar buiten. 3) Schroef de grote M5-schroef in het ervoor bestemde schroefgat aan de achterzijde van uw autoradio. 4) Controleer de kabelaansluitingen zoals hiervoor beschreven

15 Montage - CRB-631 (ISO-stekker of losse draden). 5) Verbind de ISO-stekkers A en B met de betreffende aansluiting op de radio. 6) Schuif de radio in het montageframe totdat het vastklikt (Fig. 1). 7) Plaats om de montage te beëindigen het frontframe aan de voorkant van de autoradio (Fig. 1). Nederlands Aanwijzing: Plaats er pas wanneer de autoradio volledig is gemonteerd het bedieningspaneel in. Indien u de autoradio MET bedieningspaneel in de montagesleuf zou drukken, kan deze worden beschadigd. De stappen 8 en 9 zijn alleen mogelijk als de achterkant van de radio via het dashboard toegankelijk is. 8) Schuif de montagerail (geperforeerde metalen strip) op de M5-schroef en zet deze vast met de M5-moer (Fig. 2). 9) Bevestig het andere uiteinde van de montagerail met een 5x16-schroef op de carrosserie van de auto (Fig. 2). 9.3 Apparaat uitbouwen Fig. 3 Om het apparaat uit te bouwen dient het frontframe VOORZICHTIG (zonder gebruik van geweld, omdat anders de verbindingspennetjes afbreken) van de radio te worden verwijderd. Vervolgens steekt u de twee hulpstukken in de ruimte aan de linker- en rechterkant van de radio tot deze vastklikken. Het apparaat kan dan voorzichtig uit het dashboard worden getrokken. 15

16 CRB Overzicht van het apparaat 10 Overzicht van het apparaat 10.1 Front 1. Bedieningspaneel openklappen 2. Toets 6 / Titel Toets 3 / Titels scannen (intro) 4. Toets 2 / Titel herhalen 5. Toets 5 / Titel Toets 1 / Pauze 7. Toets 4 / Willekeurige weergave 8. LCD-display 9. Volumeregeling + / Telefoontoets: Gesprek aannemen 11. Vorige titel / Terug 12. Telefoontoets: Ophangen 13. Volgende titel / Vooruit 14. Aan/Uit/Geluid uitschakelen (Mute) 15. Selectietoets (Select) 16. Telefoonmenu Bij punt 19 - AUX-IN (3,5 mm): 17. Functie (Radio, CD, SD, USB, AUX) 18. IR-ontvanger 19. AUX-IN (3,5 mm) 20. Toets 7 / AF 21. Telefoontoets / AS / PS 22. Toets 0 / Display / REC 23. Toets 8 / TA / TP 24. Telefoontoets # / Band-toets (FM / AM) 25. Cijfertoets 9 / PTY 26. USB-aansluiting Op de 3,5 mm AUX-ingang kan externe audioapparatuur (zoals MP3/MP4-spelers, cassetterecorders, minidiskspelers, enz.) worden aangesloten via de desbetreffende koptelefoonuitgang of AUX-uitgang. Voor de aansluiting van audioapparatuur is een (niet inbegrepen) verbindingskabel (3,5 mm jack naar jack) vereist. Aanwijzing: Voor een nog duidelijker overzicht worden er in het resterende gedeelte van deze handleiding de bijbehorende toetsnummers vermeld (bijvoorbeeld voor toets 1 -> (1), voor toets 2 -> (2)). Klap de omslag open met het overzicht van het apparaat. Hier vindt u de desbetreffende toetsnummers. 16

17 10.2 Front (geopend) Overzicht van het apparaat - CRB-631 Nederlands 28. SD-kaartsleuf 29. Eject-toets voor het uitwerpen van de CD 30. LED diefstalbeveiliging 31. Reset-toets voor het terugzetten naar de standaardinstellingen. 32. CD-sleuf 33. Contacten 17

18 CRB Overzicht van het apparaat 10.3 Display Hier vindt u een overzicht van het display. De afzonderlijke symbolen zullen oplichten naargelang functie, instellingen en gebruikte media. Symbool DISC EQ (POP, ROCK, CLAS, FLAT) LOUD MUTE LOC INT RPT RDM OGG, WMA, MP3 USB, M.CARD TA, TP EON AF PTY Toelichting Brandt wanneer er een CD ingelegd is en wordt gelezen. Brandt wanneer één van de vooringestelde equalizers is ingeschakeld. Brandt wanneer de LOUD-functie is ingeschakeld. Brandt wanneer het geluid is uitgeschakeld. Brandt wanneer de locale zender-functie is ingeschakeld. Brandt wanneer de introfunctie (titels scannen) is ingeschakeld. Brandt wanneer de herhaalfunctie (repeat) is ingeschakeld. Brandt wanneer de willekeurige weergave (random) is ingeschakeld. OGG, WMA of MP3 brandt tijdens het afspelen van audiobestanden in Ogg Vorbis, WMA of MP3-formaat. Brandt wanneer er USB of een geheugenkaart wordt gebruikt. Brandt wanneer een kanaal in stereo wordt uitgezonden. Brandt wanneer de verkeersinformatie (Traffic Announcement/Traffic Program) is ingeschakeld. Brandt wanneer de EON-functie is ingeschakeld. Brandt wanneer de AF-functie (Alternatieve Frequentie) is ingeschakeld. Brandt wanneer er programma-informatie (programmatype) wordt ontvangen. Brandt wanneer de Bluetooth-functies worden gebruikt. 18

19 Overzicht van het apparaat - CRB Verwijderen en plaatsen van het bedieningspaneel Nederlands Plaatsen Plaats de linkerkant van het bedieningspaneel voorzichtig op de geleidestift. Schuif vervolgens de rechterkant voorzichtig op de geleidestift en klap het bedieningspaneel dan voorzichtig omhoog totdat het vastklikt. Verwijderen Klap het bedieningspanel 45 naar beneden (1). Schuif het bedieningspaneel voorzichtig naar links en trek het dan naar voren. Let op!! Oefen bij het verwijderen of plaatsen van het bedieningspaneel nooit al te grote kracht uit op de toetsen of het display. Stel het bedieningspaneel niet bloot aan stoten en bescherm het tegen diefstal. Leg het bedieningspaneel na het verwijderen altijd in het bijpassende etui. Aanwijzing: Klap het bedieningspaneel niet volledig omlaag (90 ), omdat het daardoor vanwege het frame moeilijker kan worden verwijderd. 19

20 CRB Overzicht van het apparaat 10.5 Functies van de toetsen Toets Willekeurig e toets Plus (+) Minus (-) Mode T-Menu SEL Apparaat inschakelen Functie - Apparaat uitschakelen (langer dan 2 sec. drukken) - Geluid uitschakelen MUTE (kort drukken) Volume / Selectie verhogen Volume / Selectie verlagen Gesprek aannemen Gesprek beëindigen/weigeren Omschakelen tussen de verschillende functies (TUNER CD A2DP SD USB AUX TUNER) (CD/A2DP/SD/USB verschijnen alleen als er overeenkomstige media zijn ingelegd/aangesloten) Selectietoets voor standaardinstellingen Toets Functie radiostand Functie CD/SD/USB-stand Vooruittoets ( ) - Volgende titel (kort drukken) - Vooruitspoelen (langer dan 2 sec. drukken) Terugtoets ( ) - Automatische zenderzoekfunctie (kort drukken) - Handmatige zenderzoekfunctie (langer dan 2 sec. drukken) - Vorige titel (kort drukken) - Terugspoelen (langer dan 2 sec. drukken) 0 (DISP) 1 (PAU) - Opgeslagen zenders Pauze in-/uitschakelen 2 (RPT) oproepen (kort drukken) - Actuele zender opslaan Nummerherhaling (repeat) in- /uitschakelen 3 (INT) (langer dan 2 sec. drukken) Titels scannen (10 sec.) (intro) in- /uitschakelen 4 (RDM) Willekeurige weergave (random) in- /uitschakelen 5 (-10) 10 titels terug springen 6 (+10) 10 titels vooruit springen 7 (AF) Alternatieve Frequentie in-/uitschakelen (zie volgende pagina s) 8 (TA) Verkeersinformatie in-/uitschakelen (zie volgende pagina s) 9 (PTY) Programmatype in-/uitschakelen (zie volgende pagina s) (AS/PS) Automatische zenderzoekfunctie en zenderprogrammering. # (Band) Selecteren van de frequentieband (FM 1 FM 2 FM 3 MW1 MW2 FM 1) 20

21 Overzicht van het apparaat - CRB-631 Verkeersinformatie (TA) Met de TA-toets wordt in de radiostand de functie verkeersinformatie in - en uitgeschakeld. De standaardinstelling is UIT. Door eenmaal te drukken op de TA-toets wordt de functie ingeschakeld en bij nogmaals drukken weer uitgeschakeld. Als de functie verkeersinformatie actief is, wordt het apparaat automatisch ingesteld op een zender met verkeersinformatie (op het display verschijnt het symbool TA). Als de functie verkeersinformatie is ingeschakeld zonder dat er actuele verkeersinformatie beschikbaar is, dan knippert het TA-symbool. Als het apparaat geen zenders met verkeersinformatie kan ontvangen, keert het terug naar de laatst ingestelde zender. Als de TA-functie is ingeschakeld, maar er wordt geen RDS-signaal ontvangen, dan knippert het TP-symbool op de display. Staat het apparaat bij ingeschakelde verkeersinformatie in een andere modus (zoals CD, USB, SD of AUX-IN), dan schakelt het apparaat bij binnenkomende verkeersinformatie automatisch over op radio en hoort men het verkeersbericht. Na het verkeersbericht keert het apparaat automatisch terug naar de oorspronkelijke stand. Tijdens het weergeven van een verkeersbericht zijn de toetsen AS/PS, zendertoetsen [1-6] / PTY / MODE / Vooruit / Terug en de Band-toets geblokkeerd. Door het eenmalig kort indrukken van de TA-toets wordt het ontvangen verkeersbericht afgebroken. Door twee keer te drukken op de TA-toets wordt de functie verkeersinformatie uitgeschakeld. Nederlands Programmatype (PTY) Met de PTY-toets wordt in de radiostand de functie programmatype in- en uitgeschakeld. De standaardinstelling is UIT. Als de functie programmatype is ingeschakeld en er wordt een ermee werkende zender ontvangen, wordt de PTYinformatie (op het display) weergegeven. Als de functie programmatype is ingeschakeld, kan door middel van de toetsen Vooruit/Terug het laatst geselecteerde PTY-programma worden gezocht. Door het lang ingedrukt houden van de PTY-toets en vervolgens de toetsen Plus (+) of Minus (-) in te drukken, kunt u het gewenste PTYgenre selecteren. Als dan de PTY-toets opnieuw wordt ingedrukt, zoekt het apparaat naar een zender met hetzelfde PTY-genre. Als er geen passende zender wordt gevonden, verschijnt er op het display het bericht NOT FND (niet gevonden) en het PTY-symbool knippert. Door het opnieuw indrukken van de PTY-toets wordt het zoeken afgebroken. Alternatieve Frequentie (van zender wisselen bij zwak signaal) (AF / REG) Met de AF-toets wordt in de radiostand de functie AF in- en uitgeschakeld. De standaardinstelling is UIT. Als de AF-functie is ingeschakeld en deze is voor de ingestelde zender beschikbaar, verschijnt op het display het symbool AF. Als de functie niet beschikbaar is, knippert het symbool. Wordt de AF-toets in de radiostand langer dan 2 seconden ingedrukt, dan wordt de functie REGIONAL (regionaal) in- of uitgeschakeld. De standaardinstelling is UIT. Als de functie REG is ingeschakeld, zoekt het apparaat op een andere frequentie naar een zender met dezelfde identificatie. Als de functie uitgeschakeld is, wordt zenderidentificatie genegeerd. 21

22 CRB Overzicht van het apparaat 10.6 Afstandsbediening In gebruik nemen van de afstandsbediening Voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken, dient u de doorzichtige beschermingsfolie te verwijderen. Verwijder de beschermingsfolie onder het klepje. Open het batterijvak. Plaats er een 3V-batterij van het type CR2025 in. Let op de juiste polariteit (+ en - zijn in het batterijvak gemarkeerd). 1. T-menu (telefoonmenu) (Bluetooth-functie) 2. Aannemen-toets / Functietoets (Mode) 3. Rode ophangen-toets / Geluid uitschakelen (MUTE) 4. Toets 1 / Pauze Toets 2 / Titel herhalen Toets 3 / Titels scannen (intro) Toets 4 / Willekeurige weergave Toets 5 / Titel - 10 Toets 6 / Titel + 10 Toets 7 / AF Toets 8 / TA Toets 9 / PTY Toets 0 / DISC (Rec) 5. Ster-toets / AS/PS 6. Aan/uit 7. Vooruit- en Terug-toets 8. Volume verhogen (VOL+) 9. Selectietoets SEL 10. Volume verlagen (VOL-) 11. Hekje-toets / BAND 22

23 11 Basisfuncties Basisfuncties - CRB De toets AAN/UIT/Geluid uitschakelen MUTE Het apparaat wordt ingeschakeld door het indrukken van de AAN/UIT-toets (14) of een willekeurige andere toets op het bedieningspaneel. Door kort op de AAN/UIT-toets (14) te drukken wordt het geluid van het apparaat uitgeschakeld. Merk op dat daarmee alle audio-uitgangen worden uitgeschakeld. Op het display wordt het symbool MUTE (stil) weergegeven. Door nogmaals kort de toets (14) in te drukken, wordt het geluid weer ingeschakeld. Als de toets AAN/UIT (14) langer dan 2 seconden ingedrukt wordt gehouden, wordt het apparaat uitgeschakeld. Nederlands 11.2 Volumeregeling Door het indrukken van de toetsen Plus (+) en Minus (-) (9) kan het volume worden verhoogd of verlaagd. Het in te stellen volumebereik ligt tussen 0 en 45. Wanneer de radio wordt uitgeschakeld op een volume dat lager is dan het standaard inschakelvolume, onthoudt het apparaat dit volume. Wanneer het dan weer wordt ingeschakeld, wordt voor het afspelen dit laatste volumeniveau gebruikt. Als het volumeniveau bij het uitschakelen boven het standaard inschakelvolume ligt, wordt voor het afspelen het standaard inschakelvolume gebruikt Selectietoets voor instellingen (SEL) Audio-instellingen Bass/Treble/Balance/Fader: Door het kort indrukken van de SEL-toets (15) kunt u de audiofuncties in de volgende volgorde selecteren: VOLUME BASS TREBLE BALANCE FADER EXIT Toelichting tot de functies: Bass (lage tonen) of Treble (hoge tonen) Door het indrukken van de toetsen Plus (+) of Minus (-) (9) kunnen de lage en hoge tonen worden versterkt of verzwakt. Balance Door het indrukken van de toetsen Plus (+) of Minus (-) (9) kan de balans tussen het rechter (R) en linker (L) kanaal worden ingesteld. De 0-positie betekent dat de luidsprekers voor en achter in balans zijn. Fader Door het indrukken van de toetsen Plus (+) of Minus (-) (9) kan de balans tussen de luidsprekers voor en luidsprekers achter worden ingesteld. De 0-positie betekent dat de luidsprekers voor en achter in balans zijn. 23

24 CRB Basisfuncties Standaardinstellingen: Als de selectietoets (SEL) (15) langer dan 2 seconden ingedrukt wordt gehouden, verschijnt het menu van de standaardinstellingen in de volgende volgorde: INVOL ADJ TAVOL EON REC TELVOL DSP LOUD LOC STEREO EXIT Zodra één van deze menuonderdelen is geselecteerd, kan de instelling door middel van de toetsen Plus (+) of Minus (-) (9) worden veranderd. Toelichting tot de functies: INVOL (inschakelvolume) Verander het standaard inschakelvolume van het apparaat. ADJ (Tijd) Zet de tijd later, de uren met Plus (+) en de minuten met Minus (-) (9). TAVOL (volume van de verkeersinformatie) Verander het volume van de verkeersinformatie. EON Schakel de EON-functie IN of UIT (de standaardinstelling is IN). REC (opnameformaat) Selecteer voor het opnameformaat MP3 of WMA. TELVOL (telefoonvolume) Selecteer het beginvolume van een telefoongesprek. De standaardinstelling is 25. Voor een goede geluidskwaliteit is het aan te raden het volume op niet hoger dan 35 in te stellen. DSP (DIGITAL SOUND PROCESSOR) Selecteer een van de vooringestelde klankinstellingen van de equalizer: NONE CLASSIC ROCK POP FLAT NONE LOUD (versterking van lage en hoge tonen) Schakel de LOUD-functie IN of UIT (standaardinstelling is UIT). LOC Schakel de LOC-functie IN of UIT. IN wordt geselecteerd voor de ontvangst van een lokale zender (LOKAAL) en UIT voor de ontvangst van een verder gelegen zender. STEREO Selecteer een weergave in MONO of STEREO. Aanwijzing: Wordt er 5 seconden lang niets ingegeven, keert het display terug naar de standaardinstelling in de geselecteerde modus. 24

25 Basisfuncties - CRB AS/PS-toets (Automatische zenderzoekfunctie en -programmering) In de radiostand: De AS/PS-toets (21) heeft, door deze kort of lang (langer dan 2 seconden) in te drukken, twee verschillende functies. Nederlands Kort indrukken Alle (op de voorkeuzetoetsen) opgeslagen zenders in de geselecteerde frequentieband worden gescand. Iedere zender wordt kort (5 seconden) weergeven. Door het drukken op een willekeurige toets wordt het scannen afgebroken. Lang indrukken (langer dan 2 seconden) Door een lang indrukken start u de automatische zenderzoekfunctie. Het apparaat zoekt dan in de geselecteerde frequentieband naar te ontvangen zenders en slaat de 6 zenders met het sterkste signaal op in het geheugen. De zoekfunctie stopt automatisch wanneer het einde van de frequentieband is bereikt, er 6 zenders zijn opgeslagen of als de AS/PS-toets (21) opnieuw wordt ingedrukt. In de CD/MP3/SD/USB-stand Door het indrukken van de AS/PS-toets (21) wordt de zoekfunctie opgeroepen. Door herhaaldelijk indrukken van de toets kunnen de volgende zoekcriteria worden geselecteerd: TRACK NUMBER (titelnummer) TRACK NAME (naam van de titel) FOLDER (map) Nummerzoekfunctie Als de nummerzoekfunctie is geselecteerd, worden er drie cijfers weergegeven op het display. Vooruit-toets ( ) (13) / Terug-toets ( ) (11) Selectietoets (SEL) (15) Band-toets (24) Kies het titelnummer. Het gekozen nummer bevestigen. Het nummer begint met afspelen. Aanwijzing: Als het nummer niet te vinden is, wordt het laatst gespeelde nummer opnieuw weergeven en de zoekfunctie wordt afgebroken. 25

26 CRB Basisfuncties Alfabetische zoekfunctie (naam van de titel) Als de alfabetische zoekfunctie is geselecteerd, worden er drie letters A** weergegeven op het display. Toets Plus (+) / Toets Minus (-) (9) Vooruit-toets ( ) (13) / Terug-toets ( ) (11) Selectietoets (SEL) (15) Band-toets (24) Voer de letters in. Selecteer de volgende of vorige letter. De knipperende letter wordt gebruikt. Druk 2x op de Band-toets. De gewenste titel begint met afspelen. Aanwijzing: De letters A tot Z en de cijfers 0 tot 9 kunnen worden ingegeven. Herhaal deze procedure totdat de gewenste letters verschijnen. Indien er meerdere bestanden worden gevonden, kunt u deze door het indrukken van de toetsen Vooruit- ( ) (13) of Terug ( )(11) oproepen en de gewenste titel dan met de selectietoets (SEL) (15) bevestigen. Als er geen titel wordt gevonden, verschijnt op het display de melding NO MATCH (geen overeenstemming) en vervolgens A * * Daarna kunt u opnieuw alfabetisch zoeken. Mapzoekfunctie (alleen in de MP3/SD/USB-stand ) Als de mapzoekfunctie is geselecteerd, wordt ROOT weergegeven op het display. Vooruit-toets ( ) (13) / Terug-toets ( ) (11) Band-toets (24) Als er submappen voorhanden zijn, kunt u zich door de submappen bewegen. Open de submap of bevestig het afspelen van het eerste bestand in de geselecteerde map. Het apparaat begint vervolgens de titel in de geselecteerde (sub)map af te spelen. Aanwijzing: Wordt er 5 seconden lang niets ingegeven, keert het display terug naar de standaardinstelling in de geselecteerde modus. Als het apparaat op tijdweergave staat ingesteld, wordt de tijd weergegeven in de standby-stand. 26

27 11.5 DISP-toets (displayinformatie) Basisfuncties - CRB-631 Door het indrukken van de DISP-toets (22) kunt u door de beschikbare displayinformatie bladeren. In de radiostand is de standaardinstelling de zendernaam. Is deze niet beschikbaar, wordt de frequentie weergegeven. Nederlands De weergave is als volgt: Tijd Programmatype Zendernaam Frequentie 11.6 Invoeren en uitwerpen van een CD Voer één CD in met de bedrukte zijde naar boven en zorg ervoor dat u de beschreven zijde niet met uw vingers aanraakt. Druk om het bedieningspaneel open te klappen op de daarvoor bestemde toets (OPEN). U kunt nu een CD invoeren of verwijderen. Mocht er zich nog een CD in het apparaat bevinden, dient u eerst op de EJECT-toets te drukken. Plaats de CD voorzichtig (zonder geweld) in het apparaat. Deze wordt dan automatisch naar binnen getrokken. Zodra de CD zich in het apparaat bevindt, kunt u het bedieningspaneel weer dichtklappen. Zodra er een CD is ingevoerd, wordt deze door het apparaat automatisch gelezen. De leestijd voor een CD bedraagt een paar seconden, waarna het apparaat de CD begint af te spelen. Aanwijzing: Als het apparaat zich in de standby-stand bevindt en er wordt dan een CD geplaatst of verwijderd, schakelt het apparaat zichzelf automatisch in. 27

28 CRB Basisfuncties 11.7 Resetten naar standaardinstellingen Zorg ervoor dat er zich geen CD in het apparaat bevindt. Druk op de toets om het bedieningspaneel open te klappen (OPEN) en vervolgens op de EJECT-toets. Verwijder zo nodig een ingelegde CD. Druk om het apparaat naar de standaardinstellingen te resetten vervolgens op de kleine reset-toets met een gebogen paperclip of een soortgelijk puntig voorwerp. 28

29 12 SD-/USB-aansluiting SD-/USB-aansluiting - CRB USB-aansluiting en ipod -ondersteuning Sluit een USB-stick, een USB-MP3-speler, een Apple ipod (Shuffle, Mini, Nano, Video etc.) of een externe 2,5 of 1,8 harde schijf met USB-aansluiting aan, om opgeslagen MP3-, WMA- of Ogg-Vorbis-bestanden af te spelen. Alleen FAT16- en FAT32-geformatteerde harde schijven worden herkend. Harde schijven die zijn geformatteerd volgens NTFS of Linux worden door het apparaat niet ondersteund. Is een van de bovenstaande apparaten aangesloten, verschijnt op het display het USBsymbool. Let op: Er zijn een groot aantal geheugensticks op de markt met en zonder ingebouwde MP3-speler. Sommige van deze geheugensticks zijn niet compatibel met deze autoradio en kan daarom niet worden gebruikt. De accu van een op de USB-ingang aangesloten Apple ipod wordt alleen dan automatisch opgeladen, als deze al voor ten minste 50% geladen is. Nederlands Let op!! Sommige externe harde schijven, MP4-spelers of ipod -apparaten, waarvan de accu niet voor ten minste 50% geladen is, hebben een dusdanig hoog stroomverbruik, dat dit kan leiden tot het uitschakelen van of storingen aan de autoradio, of zelfs schade kan berokkenen aan het apparaat zelf, die niet vallen onder de garantie. Zulke externe harde schijven of MP4-spelers dienen te worden aangesloten op een ervoor geschikte externe voeding. Aanwijzing tot de ondersteuning van ipod -apparaten: ipod -apparaten hebben twee aparte geheugengebieden, het massageheugen en de itunes -bibliotheek. Als de ipod via de originele USB-kabel wordt aangesloten, wordt door de autoradio alleen het massageheugen herkend. De hier opgeslagen MP3-, WMA of Ogg-Vorbis-bestanden kunnen worden afgespeeld. De itunes -bibliotheek en het AAC-bestandsformaat worden niet ondersteund. Let op!! Sluit een ipod alleen aan via de originele bijbehorende USB-kabel en niet via de USB-kabel en de koptelefoonaansluiting van de ipod, of alleen via de koptelefoonaansluiting van de ipod aan de 3,5 mm-aux-ingang van de radio, omdat zo de ipod kan worden beschadigd en de garantie vervalt. Aanwijzing: Wanneer er een ipod is aangesloten, vindt de weergave plaats aan de hand van de bestandsnamen. De itunes -indeling wordt niet overgenomen. 29

30 CRB SD-/USB-aansluiting 12.2 SD-kaartsleuf Via de SD-kaartsleuf kunnen op een SD-, SDHC- of MMC-geheugenkaart opgeslagen MP3/WMA-titels worden afgespeeld (kaarten met een opslagcapaciteit tot 8 GB worden ondersteund). Op het display wordt dan het SD-kaart-symbool weergegeven. De bediening werkt net als bij een CD (CD-stand). Aanwijzing: Het kan soms enkele seconden duren voordat de gegevens van een kaart zijn gelezen. Indien de radio na het indrukken van de Mode-toets (17) (functie) en de selectie van de SD-kaart automatisch terugkeert naar de radiostand, betekent dit dat de gegevens op de kaart nog niet zijn gelezen. Wacht u dan enkele seconden voordat u nogmaals de Mode-toets (17) indrukt en de SD-kaart selecteert Opnamefunctie Met de opnamefunctie is het na een eenvoudige selectie via de Mode-toets (17) mogelijk radio-uitzendingen en CD s op te nemen, en opnamen te maken via de AUXingang (AUX IN). Plaats een SD-/SDHC-geheugenkaart (zie SD-kaartsleuf) en/of een USB-stick (zie USB-aansluiting). Wanneer er noch een USB-stick noch een geheugenkaart is aangesloten, verschijnt na de selectie van de opnamestand op het display de melding NO MEDIA (geen medium). Opnamestand Indien tijdens het afspelen van een CD de toets (0/DISP) (22) langer dan 2 seconden wordt ingedrukt, wordt het opnamemenu geopend. Op het display verschijnt de weergave: MMC ALL (Alle titels op geheugenkaart) USB ALL (Alle titels op USB-stick) MMC ONE (Huidige titel op geheugenkaart) USB ONE (Huidige titel op USB-stick) Als er alleen een SD-kaart is ingevoerd, worden alleen de meldingen voor wat betreft de geheugenkaart weergegeven. Als er alleen een USB-stick is aangesloten, worden alleen de USB-meldingen weergegeven. ALL betekent dat alle titels op de CD worden opgenomen. ONE betekent dat de huidige titel wordt opgenomen. Als de toets (0/DISP) (22) in de AUX- of radiostand langer dan 2 seconden wordt ingedrukt, verschijnt op het display de melding REC MMC (opname geheugenkaart) of REC USB (opname USB). 30

31 Opnamestand SD-/USB-aansluiting - CRB-631 RADIO CD AUX USB SD SD USB Wissen Nederlands Aanwijzing: Wordt er 5 seconden lang niets ingegeven, keert het display terug naar de standaardinstelling in de geselecteerde modus. Opname starten/stoppen Nadat u de gewenste opnamestand heeft geselecteerd, begin dan door het indrukken van de Band-toets (24) met opnemen. Op het display wordt tijdens de opname een knipperende R weergegeven. Ook knippert het symbool waarop wordt opgenomen (USB/M.Card). Door het opnieuw indrukken van de Band-toets (24) wordt de opname beëindigd. Als de opname is voltooid, keert het apparaat terug naar het afspelen van het geselecteerde medium. Belangrijk!! Aanwijzing betreffende kopieerbeveiliging Neem voor het maken van kopieën van auteursrechtelijk beschermd werk de wettelijk bepalingen in acht zoals die gelden op de locatie waar u zich bevindt. Neem bij twijfel contact op met een deskundige in uw omgeving. Titel wissen (van de geheugenkaart/usb-stick) Tijdens het afspelen van een USB-stick of SD-kaart kunt u ook titels wissen. U selecteert daartoe eerst de titel die u wilt wissen en activeert vervolgens door ten minste 2 seconden lang de toets (0/DISP) (22) ingedrukt te houden de functie DELETE (Wissen). Door op de Band-toets (24) te drukken wordt de geselecteerde titel gewist. 31

32 CRB Bluetooth-functie 13 Bluetooth-functie De autoradio is uitgerust met een Bluetooth-functie. Via Bluetooth kunt u uw mobiele telefoon koppelen aan de autoradio en zo alle functies via de autoradio bedienen. U hoort uw gesprekspartner door de autoluidsprekers en u kunt handsfree praten via de externe microfoon. Via het geïntegreerde toetsenbord op het bedieningspaneel van de autoradio kunt u direct nummers kiezen, zonder uw mobiele telefoon tijdens het rijden te hoeven bedienen Koppelen van de apparaten (pairing) Start het zoeken naar een nieuw Bluetooth-apparaat, zoals vermeld in de handleiding van uw mobiele telefoon. Zodra uw telefoon "CAR RADIO" vindt, selecteer dan "CAR RADIO", voer de code "0000" in en druk op OK. U moet de code via uw mobiele telefoon ingeven en bevestigen om de koppeling te activeren. De mobiele telefoon wordt nu gekoppeld aan de autoradio. Bevestig de koppeling op uw mobiele telefoon om de twee apparaten met elkaar te verbinden. Zodra er een Bluetooth-verbinding bestaat tussen de mobiele telefoon en de autoradio, brandt of knippert op het display het BTI-symbool. Aanwijzing: Bij het eerste gebruik van Bluetooth via uw mobiele telefoon en de autoradio dient u de apparaten aan elkaar te koppelen. Zijn de apparaten eenmaal gekoppeld, dient de procedure pas te worden herhaald na een volledig spanningsverlies van de radio. De betekenis van het op het display weergegeven Bluetooth BTI-symbool Langzaam knipperend (iedere 5 seconden): Standby Snel knipperend (iedere seconde): Verbinding wordt gelegd Symbool brandt continu: Apparaten verbonden. Aanbevelingen: 1. Selecteer op uw mobiele telefoon onder "Zichtbaarheid van de telefoon" de optie "voor iedereen zichtbaar". 2. Bevestig deze instelling met "Ja". Aanwijzing: Dit apparaat ondersteunt de meeste mobiele telefoons met Bluetooth-functie, zoals SAMSUNG, NOKIA, PANASONIC, SHARP, MOTOROLA, PHILIPS, SONY ERICSSON, SAGEM etc. Stel de Bluetooth-functie in en gebruik deze zoals aangegeven in de handleiding van uw mobiele telefoon. Automatisch verbinden 32

33 Bluetooth-functie - CRB-631 Wanneer de radio is ingeschakeld, wordt het na ongeveer een minuut zoeken via Bluetooth automatisch verbonden met de laatst gekoppelde mobiele telefoon. Indien de radio de gekoppelde telefoon niet kan vinden, wordt het zoeken beëindigd. Als het apparaat zich in de standby-stand bevindt (niet verbonden), kan door het lang ingedrukt houden van de T-Menu-toets (16) de Auto-Connect-functie worden geactiveerd en zal er naar de laatste gekoppelde mobiele telefoon worden gezocht. Nederlands Geluidsoverdracht via A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Met de A2DP-functie en een mobiele telefoon die het Bluetooth A2DP-protocol ondersteunt, kunt u op uw telefoon opgeslagen muziek draadloos afspelen via uw autoradio. Verbind uw mobiele telefoon via Bluetooth zoals boven onder "Koppelen van de apparaten beschreven. Vervolgens kunt u de gewenste, op uw telefoon opgeslagen titels heel gewoon afspelen met de weergavefunctie. De titel zal worden weergegeven via de op de autoradio aangesloten luidsprekers. Op het display verschijnt "A2DP". AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Met AVRCP kan uw mobiele telefoon als afstandsbediening worden gebruikt voor de audiofuncties. Het betreft functies als pauzeren, stoppen en afspelen. Aanwijzing: Houdt u er rekening mee dat afhankelijk van het merk en model van de mobiele telefoon bepaalde functies niet beschikbaar kunnen zijn. Toetsconfiguratie van de AVRCP-functies: Druk om de geselecteerde titel af te spelen eerst de weergavetoets op uw mobiele telefoon. Door het eenmaal indrukken van zendertoets 1 (PAUSE) (6) op uw autoradio kunt u het afspelen pauzeren en hervatten. Door het indrukken van de Terug-toets ( ) (11) gaat u terug naar de vorige titel. Door het indrukken van de Vooruit-toets ( ) (13) gaat u verder naar de volgende titel. Om te stoppen met afspelen schakelt u de muziekspeler van uw mobiele telefoon uit. 33

34 CRB Bluetooth-functie 13.2 Telefoonfuncties (Bluetooth-menu) Door het indrukken van de groene beltoets (10) neemt u een gesprek aan. Door het indrukken van de rode ophangtoets (12) weigert u een binnenkomend gesprek of beëindigt u een gesprek. Als de autoradio is gekoppeld en verbonden met een mobiele telefoon, kunt u door het indrukken van de T-Menu-toets (16), het telefoonmenu oproepen. In dit menu vindt u verscheidene keuzemogelijkheden. Met de toetsen Plus (+) en Minus (-) (9) kunt u dan een van de volgende functies selecteren: D-DIAL CALL LIST L-DIAL. Door nogmaals op de T-Menu-toets (16) te drukken opent u het gewenste menu. D-Dial is het menu Direct kiezen. Call List is de gesprekslijst met de laatst gekozen nummers. L-Dial is voor het herhalen van het laatst gekozen nummer. Aanwijzing: De gesprekslijst en de laatst gekozen nummers zijn alleen beschikbaar als er nummers zijn opgeslagen Direct kiezen (D-DIAL) In het menu Direct kiezen (op het display verschijnt de melding D-Dial) kunt u een nummer via de Cijfertoetsen 0 9 direct kiezen en tijdens het gesprek de toetsen # (24) of (21) gebruiken (voor eventuele invoer). Indien u zich in een cijfer heeft vergist, kunt u met de T-Menu-toets (16) het laatste cijfer wissen. Na het handmatig invoeren van een nummer kunt u dit kiezen door het indrukken van de groene beltoets (10). Gesprekslijst met de laatst gekozen nummers (CALL LIST) Na het selecteren van de gesprekslijst (op het display verschijnt de melding CALL LIST), opent u door een kort indrukken van de T-Menu-toets (16) het menu. Op het display verschijnen de laatst gekozen nummers. Met de toetsen Plus (+) en Minus (-) (9) kunt u zich door de lijst bewegen. Door het indrukken van de groene beltoets (10) wordt het gewenste nummer gekozen. Door het nogmaals indrukken van de T-Menu-toets (16) verlaat u het menu en gaat u terug naar de laatst ingestelde stand. Herhalen van het laatst gekozen nummer (L-DIAL) Als u dit menu heeft geselecteerd (op het display verschijnt de melding L-DIAL ), opent u door een kort indrukken van de T-Menu-toets (16) het menu (op het display verschijnt de melding REDIAL ). Door het indrukken van de groene beltoets (10) wordt het laatst gekozen nummer dan opnieuw gekozen. 34

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25 Inhoud Aan de slag Accessoires Voornaamste kenmerken Waarschuwingen bij gebruik Over deze handleiding Discs Discs die op dit apparaat kunnen worden afgespeeld Het hanteren van discs Plaatsen van discs

Nadere informatie

KDC-BT41U KDC-BT31U KDC-4751SD

KDC-BT41U KDC-BT31U KDC-4751SD KDC-BT41U KDC-BT31U KDC-4751SD AMPLI-TUNER LECTEUR DE CD MODE D'EMPLOI CD-RECEIVER BEDIENUNGSANLEITUNG CD RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. B64-4800-10/01 (EW/E0)

Nadere informatie

Veiligheidsadviezen... 3. Overzicht van het apparaat... 8. Algemeen... 12. Voorbereiding... 14. Stroomvoorziening en aansluitingen...

Veiligheidsadviezen... 3. Overzicht van het apparaat... 8. Algemeen... 12. Voorbereiding... 14. Stroomvoorziening en aansluitingen... INHOUDSOPGAVE Veiligheidsadviezen........................................ 3 Bedoeld gebruik................................................. 3 Veiligheid......................................................

Nadere informatie

CDA-9885R. RDS MP3/WMA/AAC CD-ontvanger. GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.

CDA-9885R. RDS MP3/WMA/AAC CD-ontvanger. GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken. R RDS MP/WMA/AAC CD-ontvanger CDA-9885R GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken. ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH Leuvensesteenweg 50-B6 90 Zaventem,

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem X-SMC22-S X-SMC11-S Slim Microsysteem Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu) Handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

MS-BB300 GEBRUIKERS-/ INSTALLATIEHANDLEIDING BLACK BOX ENTERTAINMENT-SYSTEEM FUSIONENTERTAINMENT.COM

MS-BB300 GEBRUIKERS-/ INSTALLATIEHANDLEIDING BLACK BOX ENTERTAINMENT-SYSTEEM FUSIONENTERTAINMENT.COM MS-BB300 BLACK BOX ENTERTAINMENT-SYSTEEM GEBRUIKERS-/ INSTALLATIEHANDLEIDING FUSIONENTERTAINMENT.COM VOORZORGSMAATREGELEN Probeer de unit niet te openen. Er bevinden zich geen onderdelen of aanpassingen

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 )

LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 ) LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 ) MEDION LIFE P15105 (MD 30338) Handleiding Mode d emploi Apparaatoverzicht Voorkant NL FR 7 ON/OFF 5 6 1 2 3 4 1) : het volume aanpassen of navigeren door

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen I NHOUDSOPGAVE Productregistratie 2 Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen...

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Systeem voor personal audio

Systeem voor personal audio Systeem voor personal audio Gebruiksaanwijzing Aan de slag Een cd beluisteren Luisteren naar de radio Een bestand op een USBapparaat beluisteren Muziek beluisteren met optionele audiocomponenten Muziek

Nadere informatie

Handleiding Mode d emploi MEDION LIFE P15138 (MD 30681)

Handleiding Mode d emploi MEDION LIFE P15138 (MD 30681) 80 cm/32 Smart-TV met LED-backlight, HD DVB-T/-C Tuner, WiFi & internetbrowser Smart TV de 80 cm/32 avec rétro-éclairage LED, tuner HD DVB-T/C, WiFi & navigateur Web MEDION LIFE P15138 (MD 30681) Handleiding

Nadere informatie

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2 CD Tuner Audio System CBX-500 Nederland Svenska Aan de slag...nl- Att komma igång... Sv- Aansluitingen... Nl-4 Anslutningar...Sv-4 Basisbediening... Nl-8 Grundläggande manövrering...sv-8 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

7 inch Dual Screen DVD Player

7 inch Dual Screen DVD Player 7 inch Dual Screen DVD Player Model No.: AV-1101 Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. V04 AVG$ Pag. 1 van 28 AV 1101 V04 Inhoudsopgave Pagina In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Blu-ray Disc TM speler

Bedieningshandleiding Blu-ray Disc TM speler Bedieningshandleiding Blu-ray Disc TM speler BluTechVision 3D 233 34466.010 Korte handleiding Voorbereiding TV-modus BluTech Vision-modus Kort indrukken Overige functies Menu oproepen Menu beëindigen Toestel

Nadere informatie

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Gebruikershandleiding Wireless Audio - Soundbar Ongekende mogelijkheden Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Registreer uw product op www.samsung.com/register PROGRAMMAONDERDELEN

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V500. www.lg.com MFL67986012 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V500. www.lg.com MFL67986012 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V500 MFL67986012 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

HANDLEIDING DVR 1600

HANDLEIDING DVR 1600 HANDLEIDING DVR 1600 INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies...5 Inleiding...8 Accessoires...8 Informatie regiocodes...8 Compatibiliteit...9 Te gebruiken schijftypes...9 Compatibiliteit van op PC s gebrande

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Audio AudioVision 233 33998.010

Bedieningshandleiding Audio AudioVision 233 33998.010 Bedieningshandleiding Audio AudioVision 233 33998.010 Korte handleiding Voorbereiding TVmodus Audiovision-modus Kort indrukken Apparaat in-/uitschakelen Disk inleggen Toets op apparaat Disk inleggen Modi

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KG810 GEBRUIKERSHANDLEIDING KG810 P/N : MMBB0202610 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KG810 GEBRUIKERSHANDLEIDING KG810 P/N : MMBB0202610 (1.0) KG810 NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH GEBRUIKERSHANDLEIDING KG810 Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens met het toestel aan de slag te gaan en bewaar de handleiding voor later. P/N : MMBB0202610 (1.0)

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik en in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

tiptel Gebruiksaanwijzing

tiptel Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing (nl) Professionele telefoonbeantwoorder met USB-interface, geheugenkaart, headset, alarmingang en een aansluiting voor een voetschakelaar tiptel 570 SD tiptel Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie