1 Inhoudsopgave. Nederlands. Inhoudsopgave - CRB-631

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inhoudsopgave. Nederlands. Inhoudsopgave - CRB-631"

Transcriptie

1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - CRB Inhoudsopgave Bedoeld gebruik Opmerkingen vooraf Copyright Informatie over de fabrikant Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Gebruiks-/Installatieaanwijzingen Algemene aanwijzingen Aanvullende aanwijzingen Kinderen Personen met beperkingen Opslag en vervoer Afvoer Leveringsomvang Montage Aansluitconfiguratie ISO Apparaat inbouwen Apparaat uitbouwen Overzicht van het apparaat Front Front (geopend) Display Verwijderen en plaatsen van het bedieningspaneel Functies van de toetsen Afstandsbediening Basisfuncties De toets AAN/UIT/Geluid uitschakelen MUTE Volumeregeling Selectietoets voor instellingen (SEL) AS/PS-toets (Automatische zenderzoekfunctie en -programmering) DISP-toets (displayinformatie) Nederlands 1

2 CRB Inhoudsopgave 11.6 Invoeren en uitwerpen van een CD Resetten naar standaardinstellingen SD-/USB-aansluiting USB-aansluiting en ipod -ondersteuning SD-kaartsleuf Opnamefunctie Bluetooth-functie Koppelen van de apparaten (pairing) Telefoonfuncties (Bluetooth-menu) Onderhoud Probleemoplossing Technische gegevens Garantie-informatie Conformiteitsverklaring Verklarende woordenlijst Index

3 2 Bedoeld gebruik Bedoeld gebruik - CRB-631 De autoradio is een audioapparaat voor het afspelen van en luisteren naar muziek (bijvoorbeeld cd of radio) en is tevens voorzien van een Bluetooth-functie. Via Bluetooth kunt u uw mobiele telefoon koppelen aan de autoradio en zo telefoneren. De Silvercrest CRB-631 is uitsluitend bedoeld voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik. Houdt u zich aan de montage-instructies in deze handleiding en in die van uw auto. De autoradio is alleen bedoeld voor gebruik in een motorvoertuig. Elk ander gebruik geldt als niet conform de voorschriften. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onoordeelkundig gebruik. Eigenmachtige wijzigingen of modificaties die niet in deze bedieningshandleiding worden beschreven, zijn niet toegestaan. Nederlands 3

4 CRB Opmerkingen vooraf 3 Opmerkingen vooraf Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor onze Bluetooth autoradio SilverCrest CRB-631. Om van alle mogelijkheden van dit apparaat gebruik te kunnen maken, adviseren wij u, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, de betreffende aanwijzingen in deze handleiding te lezen, zelfs wanneer u ervaren bent in de omgang met elektronische apparatuur. Neem in het bijzonder het hoofdstuk Belangrijke veiligheidsaanwijzingen in acht. Bewaar deze handleiding goed om er ook later op terug te kunnen vallen. Wanneer u het apparaat verkoopt of doorgeeft, geef dan in ieder geval ook deze handleiding erbij. Bewaar de handleiding bij voorkeur in het dashboardkastje van uw auto. Dit is de basis voor iedere omgang met het apparaat. Voor alle productbeschrijvingen en bedieningsaanwijzingen geldt bij eventuele afwijkingen in andere talen uiteindelijk de Duitse versie als referentie. De montage van het apparaat dient bij voorkeur te worden uitgevoerd door iemand met verstand van zaken. Is zo iemand niet beschikbaar, is het aan te raden een ervaren vakman in te schakelen. 4 Copyright Zonder toestemming van ons bedrijf mag de inhoud van deze handleiding niet worden gereproduceerd, gekopieerd of op andere wijze in elektronische, mechanische, magnetische, optische, chemische, handmatige of welke vorm dan ook worden vermenigvuldigd, noch in een zoekmachine worden opgenomen of in een andere taal worden vertaald. 5 Informatie over de fabrikant JNC Datum Tech GmbH Benzstraße 33 D Herrenberg Duitsland Meer informatie vindt u ook op: Versie: 1.0 Datum van uitgave:

5 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen - CRB Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Lees onderstaande aanwijzingen door en volg deze strikt op! Nederlands In deze handleiding vindt u hier en daar zeer nadrukkelijke aanwijzingen. Deze zijn als volgt te herkennen: Aanwijzing: Aanwijzingen geven nuttige informatie over een doeltreffend gebruik Let op!! Aanwijzingen met de woorden LET OP of het symbool waarschuwen voor mogelijke materiële of milieuschade. Het apparaat bevat een ingebouwde laser klasse 1 (CD-loopwerk). Deze is ontoegankelijk geïnstalleerd in het apparaat en vormt geen gevaar voor de mens. U mag de autoradio niet zelf uit elkaar halen, modificeren of repareren. Open nooit de behuizing van de autoradio; binnenin bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden delen! Bij geopende behuizing bestaat levensgevaar door een elektrische schok. De autoradio en de bijbehorende componenten mogen niet worden blootgesteld aan druip- of spatwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen als flessen of bekers in de buurt van het apparaat. Pas op voor stoten tegen het display. Het kan daardoor beschadigd raken. Zorg dat u voor aanvang van de rit vertrouwd bent met de diverse functies van het apparaat. Door een te hoog volume kunt u uzelf en andere verkeersdeelnemers in gevaar brengen. Stel het volume daarom altijd zo in, dat omgevingsgeluiden (claxons, sirenes, enz.) nog kunnen worden waargenomen. Op multimedia-cd's staan naast audiobestanden ook databestanden. Wanneer u een dergelijke CD ondanks de waarschuwingen afspeelt, kan het geluid een zodanig hoog volume bereiken dat het verkeer in gevaar wordt gebracht. Daarnaast kunnen eindversterkers en luidsprekers beschadigd raken. Gebruik de autoradio niet met een te hoog volume. Hierdoor kan uw gehoor beschadigen. Voer systeeminstellingen uitsluitend uit wanneer de auto stilstaat op een parkeerplaats. Door het uitvoeren van de wijzigingen verslapt uw aandacht voor het verkeer. 5

6 CRB Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 6.1 Gebruiks-/Installatieaanwijzingen Sluit het apparaat alleen aan op een 12V accu, aan de negatieve pool geaard. Gebruik de radio niet te lang bij een niet-draaiende motor. Het heeft een naar verhouding hoog energieverbruik en kan de accu zo ver ontladen, dat de motor niet meer aanspringt. Bovendien vermindert het ontladen de levensduur van de accu. Laat het apparaat, als u zelf niet de nodige kennis van zaken bezit, inbouwen door een ervaren vakman. Denkt u er wel aan dat de extra kosten die daardoor ontstaan niet door JNC zullen worden vergoed. Sluit voordat u het apparaat inbouwt in de 1-DIN sleuf in het dashboard alle bedrading aan, en controleer of alles naar behoren werkt. Gebruik voor een soepel verloop van de montage alleen de bij het apparaat meegeleverde accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen kan storingen veroorzaken. Neemt u contact op met uw autodealer als voor de montage gaten geboord of andere wijzigingen moeten worden aangebracht. Bouw de radio dusdanig in, dat het de bestuurder niet belemmert en bij een ongeval de inzittenden van de auto niet kan verwonden. Deze radio dient te worden geïnstalleerd in voertuigen met een 12V-accu en een geaarde negatieve pool. Vóór het inbouwen van de radio in privéauto s, vrachtwagens of bussen dient de accuspanning te worden gecontroleerd. Ontkoppel voordat u met de montage begint de accu. Dit voorkomt kortsluiting. Houdt u zich bij het aansluiten van de eindversterker en de andere apparaten aan de desbetreffende informatie in deze handleiding. Bevestig de elektrische bedrading met kabelklemmen of plakband. Bescherm langs bloot metaal liggende bekabeling door deze te omwikkelen met isolatieband. Leg en bevestig alle kabels zo, dat deze niet in aanraking kunnen komen met bewegende delen zoals de schakelpook, de handrem of de rails van de stoelen. Leg de kabels niet langs plaatsen waar het erg warm kan worden ( bijv. ventilatierooster van de verwarming), omdat er anders gevaar bestaat dat de isolatie smelt en er een kortsluiting ontstaat met de carrosserie van de auto. Voer de gele draad van de accuaansluiting niet door een geboord gat naar de motorruimte, aangezien dat de isolatie kan beschadigen en er zo het risico bestaat van een gevaarlijke kortsluiting. Kort geen kabels in, daar er anders het risico bestaat dat de zekering niet meer naar behoren functioneert. Splits geen stroom af door de isolatie van de 12V-aansluitkabel te verwijderen en er een ander apparaat op aan te sluiten, omdat zo de stroomcapaciteit van de kabel wordt overschreden en tot oververhitting kan leiden. Zorg er bij het vervangen van een zekering altijd voor, dat er een zekering van hetzelfde type wordt gebruikt voor wat betreft de benodigde stroomsterkte. 6

7 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen - CRB-631 Op deze radio mogen alleen luidsprekers met hoog vermogen, een minimale belastbaarheid van 30 W, en een impedantie van 4 tot 8 ohm worden aangesloten. Als er luidsprekers met een andere belastbaarheid of impedantie worden aangesloten, kunnen de luidsprekers vlam vatten, rook produceren of worden beschadigd. Als de spanning van dit apparaat wordt ingeschakeld, wordt er via de blauwe kabel een stuursignaal afgegeven. Sluit deze aan op de stuuraansluiting van de externe eindversterker of het stuurrelais van de autoantenne (maximaal 300 ma 12 V). Indien de auto is uitgerust met een raamantenne, wordt deze kabel aangesloten op de ingang van de antenneversterker. Is er op het systeem een externe eindversterker aangesloten, mag de blauwe kabel in geen geval worden aangesloten op de ingang van de eindversterker. De kabel mag net zo min worden aangesloten op de ingang van de automatische antenne. Een dergelijke aansluiting kan aanzienlijk stroomverlies en storingen veroorzaken. Om kortsluiting te voorkomen, dient u niet-aangesloten bekabeling altijd met isolatieband te omwikkelen. Vooral de aansluitkabels van ongebruikte luidsprekers dienen altijd te worden geïsoleerd, daar er anders een risico van kortsluiting bestaat. Nederlands 6.2 Algemene aanwijzingen Vuil of condensvorming op de lens binnenin het apparaat kan tot storingen bij het afspelen leiden. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, een stofrijke omgeving, hoge temperaturen (boven de 60 C) of hoge luchtvochtigheid (meer dan 90%). Als de behuizing van het apparaat te warm wordt, koel dan het interieur van de auto af met behulp van de ventilatie of airconditioning. Schakel het apparaat niet voor een korte tijd in of uit. Wacht na het uitzetten van het apparaat minstens 10 seconden voordat u het weer aanzet. Plaats geen bekraste, verbogen of gebroken CD's in de CD-speler. Druk een CD die niet soepel in het apparaat wordt getrokken er niet met geweld in. 6.3 Aanvullende aanwijzingen Het afspelen van in PC's gebrande CD's met het juiste formaat is over het algemeen mogelijk. Het kan echter ook zijn dat de brandsoftware, de gebruikte instellingen of andere factoren het afspelen verhinderen (raadpleeg voor nadere informatie de dealer waar u de software heeft gekocht). CD-Extra s kunnen worden afgespeeld als muziek-cd. Op CD-R/CD-RW (ID3-tag) opgenomen tracks en andere op CD-R/CD-RW (ID3-tag) opgenomen tekstinformatie kan op dit apparaat worden afgespeeld. Wanneer u op dit apparaat een CD-RW afspeelt, duurt het langer voordat deze begint met afspelen dan bij een gewone CD of CD-R. Voor het gebruik van CD- R/CD-RW s dient u de betreffende bedieningsaanwijzingen door te lezen. 7

8 CRB Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Het kan voorkomen dat u bij het gebruik van bepaalde USB-opslagmedia niet alle functies correct kunt gebruiken. 6.4 Kinderen Zorg dat de autoradio en in het bijzonder de accessoires niet in kinderhanden terecht kunnen komen. Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische apparatuur gebruiken. Kinderen kunnen eventuele gevaren niet altijd juist inschatten. Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking. Houd de batterij van de afstandsbediening buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking. Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. 6.5 Personen met beperkingen Personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen mogen zonder adequaat toezicht dan wel bevoegde deskundige begeleiding waaronder de nodige veiligheidsinstructies dit apparaat niet bedienen. 6.6 Opslag en vervoer Bewaar de verpakking, voor een eventueel vervoer of verkoop in de toekomst, op een voor kinderen ontoegankelijke plaats. Indien u het apparaat opslaat, let er dan op dat de opslagtemperatuur tussen de -30 C en +80 C ligt. Voordat u het apparaat veilig kunt vervoeren, dient u de transportschroeven aan te brengen in de daarvoor bestemde openingen aan de bovenkant van het apparaat. 8

9 7 Afvoer Afvoer - CRB-631 Dit elektronica-apparaat valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EC ter vermindering van elektronica-afval. Afvoeren van het apparaat Het is derhalve verboden dit apparaat bij het huisvuil te werpen. Informatie over het afvoeren van oude apparatuur kunt u krijgen bij uw gemeente en bij de winkel waar u dit product hebt aangeschaft. U kunt het apparaat gratis inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt. Door een juiste afvoer van oude apparatuur voorkomt u schade aan het milieu en uw gezondheid. Nederlands Afvoeren van de verpakking Afvoeren van de batterij De verpakking bestaat voor 100% uit milieuvriendelijke materialen, die bij plaatselijke inzamelpunten ter recycling kunnen worden aangeboden. De afstandsbediening bevat een lithiumbatterij. Informatie over de juiste afvoer van batterijen kan worden verkregen bij uw gemeente, bij het afvalverwerkingsbedrijf of bij de winkel waar u de batterij(en) heeft gekocht. Batterijen horen niet bij het huisvuil. Batterijen en accu's moeten worden teruggegeven waar u ze heeft gekocht of worden ingeleverd bij een gemeentelijke verzamelplaats. 9

10 CRB Leveringsomvang 8 Leveringsomvang 1. Bluetooth Autoradio 2. Etui voor het bedieningspaneel 3. Montageframe 4. Externe microfoon 5. Montagetoebehoren 6. Afstandsbediening (incl. batterij) 7. Gebruikershandleiding Aanwijzing: De afbeeldingen zijn niet op schaal. 10

11 9 Montage 9.1 Aansluitconfiguratie ISO Montage - CRB-631 Voeding De autoradio heeft een ingebouwde ISO-aansluiting en wordt geleverd met bevestigingsbeugels. Het is gemakkelijk te installeren in uw auto. Hieronder vindt u het aansluitschema voor de ISO-aansluiting, waarmee de meeste auto s zijn uitgerust. Indien uw auto niet is uitgerust met een ISO-aansluiting, kunt u voor het aansluiten van de radio een als accessoire verkrijgbare, van losse bekabeling voorziene ISO-adapter gebruiken, waarvan de kabels dan als volgt dienen te worden aangesloten. Nederlands Let op!! Sluit nooit kabels aan op het systeem zo lang het is aangesloten op de accuspanning. Iedere keer dat de accu wordt losgekoppeld, wordt het geheugen gewist en het apparaat wordt teruggezet naar de standaardinstellingen. 1 Jack-aansluiting voor de externe microfoon 2 Subwoofer-OUT-aansluiting 3 LINE-OUT-aansluiting rood/wit (bijv. voor versterker) 4 Antenneaansluiting 5 Autozekering (15A) 6 ISO-aansluitingen voor stroomverzorging (ISO-A) en luidsprekers (ISO-B) (zie afbeelding op de volgende pagina) 11

12 CRB Montage A4 ISO-A Geel B+ Permanent plus (12 V), directe accu-aansluiting. A5: Blauw Naar stuuringang van een externe versterker of automatische antenne (max. 100 ma / 12 V). ISO-B Luidsprekers voor B3 Rechts + (grijs) B4 Rechts (grijs/zwart) B5 Links + (wit) B6 Links (wit/zwart) A6 A7 A8 Oranje Naar stuuraansluiting dimmer. (bij ingeschakelde koplampen wordt de displayverlichting gedimd) Rood ACC. Aansluiting van de door de startsleutel/startschakelaar aangestuurde pluspool (12 V). GND (aarde) Aansluiting van een goede aarding met de auto Luidsprekers achter B1 Rechts + (paars) B2 Rechts (paars/zwart) B7 Links + (groen) B8 Links (groen/zwart) Aanwijzing betreffende aansluitconfiguratie ISO-A: Hier afgebeeld is de meest voorkomende aansluitconfiguratie. Sommige fabrikanten (zoals VW, Audi, Opel, Vauxhall) verwisselen echter pin A7 en A4, wat tot gevolg heeft dat bij het volledig uitzetten van de auto de door u ingestelde radiostations en andere in het geheugen opgeslagen instellingen verloren gaan. Ga bij de aansluiting van de ISO-stekker daarom in overeenstemming met de informatie in de handleiding van uw auto te werk. 12

13 Montage - CRB-631 Luidsprekers Sluit de luidsprekers aan volgens het onderstaande diagram, een verkeerde aansluiting kan schade berokkenen aan uw radio of de luidsprekers. Linksvoor Nederlands Rechtsvoor Linksachter Rechtsachter Juiste aansluiting Verkeerde aansluiting Let op!! Gebruik alleen niet geaarde luidsprekers. Gebruik alleen luidsprekers met een belastbaarheid van minimaal 30 W, zwakkere luidsprekers kunnen bij hoog volume worden beschadigd. Gebruik alleen luidsprekers met een impedantie van 4 ~ 8 Ω (Ohm). Luidsprekers met een hogere of lagere impedantie kunnen schade aan uw autoradio veroorzaken. Gebruik geen luidsprekers met 3-draadsaansluiting en sluit in geen geval de minpool van de luidspreker aan op de aarde van de auto (GND). De autoradio CRB-631 is uitgerust met een BTL-schakeling (brugschakeling) en elke luidspreker dient daarom volgens het bedradingschema met geïsoleerde geleiders te worden aangesloten. De luidsprekerbekabeling en/of eventueel een externe eindversterker dient altijd een minimale afstand van 30 centimeter te hebben tot de antenne en/of alle antenneverlengingen. 13

14 CRB Montage 9.2 Apparaat inbouwen Laat het apparaat, als u zelf niet de nodige kennis van zaken bezit, inbouwen door een ervaren vakman. Denkt u er wel aan dat de extra kosten die daardoor ontstaan niet door JNC zullen worden vergoed. Let op!! Neem bij het aansluiten van het apparaat onderstaande veiligheidsaanwijzingen in acht: Lees voor het apparaat aan te sluiten de volledige montageparagraaf door. Verwijder gedurende de montage de minpool van de accu. Neem daarbij de veiligheidsaanwijzingen van de autofabrikant in acht. De doorsnede van de plus- en de minkabel mag niet minder bedragen dan 2,5 mm². Sluit voertuigconnectoren en -kabels niet zonder kennis van zaken aan op de radio! Afhankelijk van uw type auto kan de montage afwijken van deze beschrijving. Voor schade door montage- of aansluitfouten wordt door de firma JNC geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Het apparaat dient horizontaal onder een hoek van minder dan 30 te worden gemonteerd. Verwijder vóór de montage de twee transportschroeven aan de bovenkant van het apparaat (voorzien van een rood waarschuwingsteken). 14 Fig. 1 Fig. 2 1) Plaats het montageframe in de 1-DIN-sleuf in het dashboard (Fig. 1). 2) Buig om het montageframe vast te zetten de montagelippen met een schroevendraaier naar buiten. 3) Schroef de grote M5-schroef in het ervoor bestemde schroefgat aan de achterzijde van uw autoradio. 4) Controleer de kabelaansluitingen zoals hiervoor beschreven

15 Montage - CRB-631 (ISO-stekker of losse draden). 5) Verbind de ISO-stekkers A en B met de betreffende aansluiting op de radio. 6) Schuif de radio in het montageframe totdat het vastklikt (Fig. 1). 7) Plaats om de montage te beëindigen het frontframe aan de voorkant van de autoradio (Fig. 1). Nederlands Aanwijzing: Plaats er pas wanneer de autoradio volledig is gemonteerd het bedieningspaneel in. Indien u de autoradio MET bedieningspaneel in de montagesleuf zou drukken, kan deze worden beschadigd. De stappen 8 en 9 zijn alleen mogelijk als de achterkant van de radio via het dashboard toegankelijk is. 8) Schuif de montagerail (geperforeerde metalen strip) op de M5-schroef en zet deze vast met de M5-moer (Fig. 2). 9) Bevestig het andere uiteinde van de montagerail met een 5x16-schroef op de carrosserie van de auto (Fig. 2). 9.3 Apparaat uitbouwen Fig. 3 Om het apparaat uit te bouwen dient het frontframe VOORZICHTIG (zonder gebruik van geweld, omdat anders de verbindingspennetjes afbreken) van de radio te worden verwijderd. Vervolgens steekt u de twee hulpstukken in de ruimte aan de linker- en rechterkant van de radio tot deze vastklikken. Het apparaat kan dan voorzichtig uit het dashboard worden getrokken. 15

16 CRB Overzicht van het apparaat 10 Overzicht van het apparaat 10.1 Front 1. Bedieningspaneel openklappen 2. Toets 6 / Titel Toets 3 / Titels scannen (intro) 4. Toets 2 / Titel herhalen 5. Toets 5 / Titel Toets 1 / Pauze 7. Toets 4 / Willekeurige weergave 8. LCD-display 9. Volumeregeling + / Telefoontoets: Gesprek aannemen 11. Vorige titel / Terug 12. Telefoontoets: Ophangen 13. Volgende titel / Vooruit 14. Aan/Uit/Geluid uitschakelen (Mute) 15. Selectietoets (Select) 16. Telefoonmenu Bij punt 19 - AUX-IN (3,5 mm): 17. Functie (Radio, CD, SD, USB, AUX) 18. IR-ontvanger 19. AUX-IN (3,5 mm) 20. Toets 7 / AF 21. Telefoontoets / AS / PS 22. Toets 0 / Display / REC 23. Toets 8 / TA / TP 24. Telefoontoets # / Band-toets (FM / AM) 25. Cijfertoets 9 / PTY 26. USB-aansluiting Op de 3,5 mm AUX-ingang kan externe audioapparatuur (zoals MP3/MP4-spelers, cassetterecorders, minidiskspelers, enz.) worden aangesloten via de desbetreffende koptelefoonuitgang of AUX-uitgang. Voor de aansluiting van audioapparatuur is een (niet inbegrepen) verbindingskabel (3,5 mm jack naar jack) vereist. Aanwijzing: Voor een nog duidelijker overzicht worden er in het resterende gedeelte van deze handleiding de bijbehorende toetsnummers vermeld (bijvoorbeeld voor toets 1 -> (1), voor toets 2 -> (2)). Klap de omslag open met het overzicht van het apparaat. Hier vindt u de desbetreffende toetsnummers. 16

17 10.2 Front (geopend) Overzicht van het apparaat - CRB-631 Nederlands 28. SD-kaartsleuf 29. Eject-toets voor het uitwerpen van de CD 30. LED diefstalbeveiliging 31. Reset-toets voor het terugzetten naar de standaardinstellingen. 32. CD-sleuf 33. Contacten 17

18 CRB Overzicht van het apparaat 10.3 Display Hier vindt u een overzicht van het display. De afzonderlijke symbolen zullen oplichten naargelang functie, instellingen en gebruikte media. Symbool DISC EQ (POP, ROCK, CLAS, FLAT) LOUD MUTE LOC INT RPT RDM OGG, WMA, MP3 USB, M.CARD TA, TP EON AF PTY Toelichting Brandt wanneer er een CD ingelegd is en wordt gelezen. Brandt wanneer één van de vooringestelde equalizers is ingeschakeld. Brandt wanneer de LOUD-functie is ingeschakeld. Brandt wanneer het geluid is uitgeschakeld. Brandt wanneer de locale zender-functie is ingeschakeld. Brandt wanneer de introfunctie (titels scannen) is ingeschakeld. Brandt wanneer de herhaalfunctie (repeat) is ingeschakeld. Brandt wanneer de willekeurige weergave (random) is ingeschakeld. OGG, WMA of MP3 brandt tijdens het afspelen van audiobestanden in Ogg Vorbis, WMA of MP3-formaat. Brandt wanneer er USB of een geheugenkaart wordt gebruikt. Brandt wanneer een kanaal in stereo wordt uitgezonden. Brandt wanneer de verkeersinformatie (Traffic Announcement/Traffic Program) is ingeschakeld. Brandt wanneer de EON-functie is ingeschakeld. Brandt wanneer de AF-functie (Alternatieve Frequentie) is ingeschakeld. Brandt wanneer er programma-informatie (programmatype) wordt ontvangen. Brandt wanneer de Bluetooth-functies worden gebruikt. 18

19 Overzicht van het apparaat - CRB Verwijderen en plaatsen van het bedieningspaneel Nederlands Plaatsen Plaats de linkerkant van het bedieningspaneel voorzichtig op de geleidestift. Schuif vervolgens de rechterkant voorzichtig op de geleidestift en klap het bedieningspaneel dan voorzichtig omhoog totdat het vastklikt. Verwijderen Klap het bedieningspanel 45 naar beneden (1). Schuif het bedieningspaneel voorzichtig naar links en trek het dan naar voren. Let op!! Oefen bij het verwijderen of plaatsen van het bedieningspaneel nooit al te grote kracht uit op de toetsen of het display. Stel het bedieningspaneel niet bloot aan stoten en bescherm het tegen diefstal. Leg het bedieningspaneel na het verwijderen altijd in het bijpassende etui. Aanwijzing: Klap het bedieningspaneel niet volledig omlaag (90 ), omdat het daardoor vanwege het frame moeilijker kan worden verwijderd. 19

20 CRB Overzicht van het apparaat 10.5 Functies van de toetsen Toets Willekeurig e toets Plus (+) Minus (-) Mode T-Menu SEL Apparaat inschakelen Functie - Apparaat uitschakelen (langer dan 2 sec. drukken) - Geluid uitschakelen MUTE (kort drukken) Volume / Selectie verhogen Volume / Selectie verlagen Gesprek aannemen Gesprek beëindigen/weigeren Omschakelen tussen de verschillende functies (TUNER CD A2DP SD USB AUX TUNER) (CD/A2DP/SD/USB verschijnen alleen als er overeenkomstige media zijn ingelegd/aangesloten) Selectietoets voor standaardinstellingen Toets Functie radiostand Functie CD/SD/USB-stand Vooruittoets ( ) - Volgende titel (kort drukken) - Vooruitspoelen (langer dan 2 sec. drukken) Terugtoets ( ) - Automatische zenderzoekfunctie (kort drukken) - Handmatige zenderzoekfunctie (langer dan 2 sec. drukken) - Vorige titel (kort drukken) - Terugspoelen (langer dan 2 sec. drukken) 0 (DISP) 1 (PAU) - Opgeslagen zenders Pauze in-/uitschakelen 2 (RPT) oproepen (kort drukken) - Actuele zender opslaan Nummerherhaling (repeat) in- /uitschakelen 3 (INT) (langer dan 2 sec. drukken) Titels scannen (10 sec.) (intro) in- /uitschakelen 4 (RDM) Willekeurige weergave (random) in- /uitschakelen 5 (-10) 10 titels terug springen 6 (+10) 10 titels vooruit springen 7 (AF) Alternatieve Frequentie in-/uitschakelen (zie volgende pagina s) 8 (TA) Verkeersinformatie in-/uitschakelen (zie volgende pagina s) 9 (PTY) Programmatype in-/uitschakelen (zie volgende pagina s) (AS/PS) Automatische zenderzoekfunctie en zenderprogrammering. # (Band) Selecteren van de frequentieband (FM 1 FM 2 FM 3 MW1 MW2 FM 1) 20

21 Overzicht van het apparaat - CRB-631 Verkeersinformatie (TA) Met de TA-toets wordt in de radiostand de functie verkeersinformatie in - en uitgeschakeld. De standaardinstelling is UIT. Door eenmaal te drukken op de TA-toets wordt de functie ingeschakeld en bij nogmaals drukken weer uitgeschakeld. Als de functie verkeersinformatie actief is, wordt het apparaat automatisch ingesteld op een zender met verkeersinformatie (op het display verschijnt het symbool TA). Als de functie verkeersinformatie is ingeschakeld zonder dat er actuele verkeersinformatie beschikbaar is, dan knippert het TA-symbool. Als het apparaat geen zenders met verkeersinformatie kan ontvangen, keert het terug naar de laatst ingestelde zender. Als de TA-functie is ingeschakeld, maar er wordt geen RDS-signaal ontvangen, dan knippert het TP-symbool op de display. Staat het apparaat bij ingeschakelde verkeersinformatie in een andere modus (zoals CD, USB, SD of AUX-IN), dan schakelt het apparaat bij binnenkomende verkeersinformatie automatisch over op radio en hoort men het verkeersbericht. Na het verkeersbericht keert het apparaat automatisch terug naar de oorspronkelijke stand. Tijdens het weergeven van een verkeersbericht zijn de toetsen AS/PS, zendertoetsen [1-6] / PTY / MODE / Vooruit / Terug en de Band-toets geblokkeerd. Door het eenmalig kort indrukken van de TA-toets wordt het ontvangen verkeersbericht afgebroken. Door twee keer te drukken op de TA-toets wordt de functie verkeersinformatie uitgeschakeld. Nederlands Programmatype (PTY) Met de PTY-toets wordt in de radiostand de functie programmatype in- en uitgeschakeld. De standaardinstelling is UIT. Als de functie programmatype is ingeschakeld en er wordt een ermee werkende zender ontvangen, wordt de PTYinformatie (op het display) weergegeven. Als de functie programmatype is ingeschakeld, kan door middel van de toetsen Vooruit/Terug het laatst geselecteerde PTY-programma worden gezocht. Door het lang ingedrukt houden van de PTY-toets en vervolgens de toetsen Plus (+) of Minus (-) in te drukken, kunt u het gewenste PTYgenre selecteren. Als dan de PTY-toets opnieuw wordt ingedrukt, zoekt het apparaat naar een zender met hetzelfde PTY-genre. Als er geen passende zender wordt gevonden, verschijnt er op het display het bericht NOT FND (niet gevonden) en het PTY-symbool knippert. Door het opnieuw indrukken van de PTY-toets wordt het zoeken afgebroken. Alternatieve Frequentie (van zender wisselen bij zwak signaal) (AF / REG) Met de AF-toets wordt in de radiostand de functie AF in- en uitgeschakeld. De standaardinstelling is UIT. Als de AF-functie is ingeschakeld en deze is voor de ingestelde zender beschikbaar, verschijnt op het display het symbool AF. Als de functie niet beschikbaar is, knippert het symbool. Wordt de AF-toets in de radiostand langer dan 2 seconden ingedrukt, dan wordt de functie REGIONAL (regionaal) in- of uitgeschakeld. De standaardinstelling is UIT. Als de functie REG is ingeschakeld, zoekt het apparaat op een andere frequentie naar een zender met dezelfde identificatie. Als de functie uitgeschakeld is, wordt zenderidentificatie genegeerd. 21

22 CRB Overzicht van het apparaat 10.6 Afstandsbediening In gebruik nemen van de afstandsbediening Voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken, dient u de doorzichtige beschermingsfolie te verwijderen. Verwijder de beschermingsfolie onder het klepje. Open het batterijvak. Plaats er een 3V-batterij van het type CR2025 in. Let op de juiste polariteit (+ en - zijn in het batterijvak gemarkeerd). 1. T-menu (telefoonmenu) (Bluetooth-functie) 2. Aannemen-toets / Functietoets (Mode) 3. Rode ophangen-toets / Geluid uitschakelen (MUTE) 4. Toets 1 / Pauze Toets 2 / Titel herhalen Toets 3 / Titels scannen (intro) Toets 4 / Willekeurige weergave Toets 5 / Titel - 10 Toets 6 / Titel + 10 Toets 7 / AF Toets 8 / TA Toets 9 / PTY Toets 0 / DISC (Rec) 5. Ster-toets / AS/PS 6. Aan/uit 7. Vooruit- en Terug-toets 8. Volume verhogen (VOL+) 9. Selectietoets SEL 10. Volume verlagen (VOL-) 11. Hekje-toets / BAND 22

23 11 Basisfuncties Basisfuncties - CRB De toets AAN/UIT/Geluid uitschakelen MUTE Het apparaat wordt ingeschakeld door het indrukken van de AAN/UIT-toets (14) of een willekeurige andere toets op het bedieningspaneel. Door kort op de AAN/UIT-toets (14) te drukken wordt het geluid van het apparaat uitgeschakeld. Merk op dat daarmee alle audio-uitgangen worden uitgeschakeld. Op het display wordt het symbool MUTE (stil) weergegeven. Door nogmaals kort de toets (14) in te drukken, wordt het geluid weer ingeschakeld. Als de toets AAN/UIT (14) langer dan 2 seconden ingedrukt wordt gehouden, wordt het apparaat uitgeschakeld. Nederlands 11.2 Volumeregeling Door het indrukken van de toetsen Plus (+) en Minus (-) (9) kan het volume worden verhoogd of verlaagd. Het in te stellen volumebereik ligt tussen 0 en 45. Wanneer de radio wordt uitgeschakeld op een volume dat lager is dan het standaard inschakelvolume, onthoudt het apparaat dit volume. Wanneer het dan weer wordt ingeschakeld, wordt voor het afspelen dit laatste volumeniveau gebruikt. Als het volumeniveau bij het uitschakelen boven het standaard inschakelvolume ligt, wordt voor het afspelen het standaard inschakelvolume gebruikt Selectietoets voor instellingen (SEL) Audio-instellingen Bass/Treble/Balance/Fader: Door het kort indrukken van de SEL-toets (15) kunt u de audiofuncties in de volgende volgorde selecteren: VOLUME BASS TREBLE BALANCE FADER EXIT Toelichting tot de functies: Bass (lage tonen) of Treble (hoge tonen) Door het indrukken van de toetsen Plus (+) of Minus (-) (9) kunnen de lage en hoge tonen worden versterkt of verzwakt. Balance Door het indrukken van de toetsen Plus (+) of Minus (-) (9) kan de balans tussen het rechter (R) en linker (L) kanaal worden ingesteld. De 0-positie betekent dat de luidsprekers voor en achter in balans zijn. Fader Door het indrukken van de toetsen Plus (+) of Minus (-) (9) kan de balans tussen de luidsprekers voor en luidsprekers achter worden ingesteld. De 0-positie betekent dat de luidsprekers voor en achter in balans zijn. 23

24 CRB Basisfuncties Standaardinstellingen: Als de selectietoets (SEL) (15) langer dan 2 seconden ingedrukt wordt gehouden, verschijnt het menu van de standaardinstellingen in de volgende volgorde: INVOL ADJ TAVOL EON REC TELVOL DSP LOUD LOC STEREO EXIT Zodra één van deze menuonderdelen is geselecteerd, kan de instelling door middel van de toetsen Plus (+) of Minus (-) (9) worden veranderd. Toelichting tot de functies: INVOL (inschakelvolume) Verander het standaard inschakelvolume van het apparaat. ADJ (Tijd) Zet de tijd later, de uren met Plus (+) en de minuten met Minus (-) (9). TAVOL (volume van de verkeersinformatie) Verander het volume van de verkeersinformatie. EON Schakel de EON-functie IN of UIT (de standaardinstelling is IN). REC (opnameformaat) Selecteer voor het opnameformaat MP3 of WMA. TELVOL (telefoonvolume) Selecteer het beginvolume van een telefoongesprek. De standaardinstelling is 25. Voor een goede geluidskwaliteit is het aan te raden het volume op niet hoger dan 35 in te stellen. DSP (DIGITAL SOUND PROCESSOR) Selecteer een van de vooringestelde klankinstellingen van de equalizer: NONE CLASSIC ROCK POP FLAT NONE LOUD (versterking van lage en hoge tonen) Schakel de LOUD-functie IN of UIT (standaardinstelling is UIT). LOC Schakel de LOC-functie IN of UIT. IN wordt geselecteerd voor de ontvangst van een lokale zender (LOKAAL) en UIT voor de ontvangst van een verder gelegen zender. STEREO Selecteer een weergave in MONO of STEREO. Aanwijzing: Wordt er 5 seconden lang niets ingegeven, keert het display terug naar de standaardinstelling in de geselecteerde modus. 24

25 Basisfuncties - CRB AS/PS-toets (Automatische zenderzoekfunctie en -programmering) In de radiostand: De AS/PS-toets (21) heeft, door deze kort of lang (langer dan 2 seconden) in te drukken, twee verschillende functies. Nederlands Kort indrukken Alle (op de voorkeuzetoetsen) opgeslagen zenders in de geselecteerde frequentieband worden gescand. Iedere zender wordt kort (5 seconden) weergeven. Door het drukken op een willekeurige toets wordt het scannen afgebroken. Lang indrukken (langer dan 2 seconden) Door een lang indrukken start u de automatische zenderzoekfunctie. Het apparaat zoekt dan in de geselecteerde frequentieband naar te ontvangen zenders en slaat de 6 zenders met het sterkste signaal op in het geheugen. De zoekfunctie stopt automatisch wanneer het einde van de frequentieband is bereikt, er 6 zenders zijn opgeslagen of als de AS/PS-toets (21) opnieuw wordt ingedrukt. In de CD/MP3/SD/USB-stand Door het indrukken van de AS/PS-toets (21) wordt de zoekfunctie opgeroepen. Door herhaaldelijk indrukken van de toets kunnen de volgende zoekcriteria worden geselecteerd: TRACK NUMBER (titelnummer) TRACK NAME (naam van de titel) FOLDER (map) Nummerzoekfunctie Als de nummerzoekfunctie is geselecteerd, worden er drie cijfers weergegeven op het display. Vooruit-toets ( ) (13) / Terug-toets ( ) (11) Selectietoets (SEL) (15) Band-toets (24) Kies het titelnummer. Het gekozen nummer bevestigen. Het nummer begint met afspelen. Aanwijzing: Als het nummer niet te vinden is, wordt het laatst gespeelde nummer opnieuw weergeven en de zoekfunctie wordt afgebroken. 25

26 CRB Basisfuncties Alfabetische zoekfunctie (naam van de titel) Als de alfabetische zoekfunctie is geselecteerd, worden er drie letters A** weergegeven op het display. Toets Plus (+) / Toets Minus (-) (9) Vooruit-toets ( ) (13) / Terug-toets ( ) (11) Selectietoets (SEL) (15) Band-toets (24) Voer de letters in. Selecteer de volgende of vorige letter. De knipperende letter wordt gebruikt. Druk 2x op de Band-toets. De gewenste titel begint met afspelen. Aanwijzing: De letters A tot Z en de cijfers 0 tot 9 kunnen worden ingegeven. Herhaal deze procedure totdat de gewenste letters verschijnen. Indien er meerdere bestanden worden gevonden, kunt u deze door het indrukken van de toetsen Vooruit- ( ) (13) of Terug ( )(11) oproepen en de gewenste titel dan met de selectietoets (SEL) (15) bevestigen. Als er geen titel wordt gevonden, verschijnt op het display de melding NO MATCH (geen overeenstemming) en vervolgens A * * Daarna kunt u opnieuw alfabetisch zoeken. Mapzoekfunctie (alleen in de MP3/SD/USB-stand ) Als de mapzoekfunctie is geselecteerd, wordt ROOT weergegeven op het display. Vooruit-toets ( ) (13) / Terug-toets ( ) (11) Band-toets (24) Als er submappen voorhanden zijn, kunt u zich door de submappen bewegen. Open de submap of bevestig het afspelen van het eerste bestand in de geselecteerde map. Het apparaat begint vervolgens de titel in de geselecteerde (sub)map af te spelen. Aanwijzing: Wordt er 5 seconden lang niets ingegeven, keert het display terug naar de standaardinstelling in de geselecteerde modus. Als het apparaat op tijdweergave staat ingesteld, wordt de tijd weergegeven in de standby-stand. 26

27 11.5 DISP-toets (displayinformatie) Basisfuncties - CRB-631 Door het indrukken van de DISP-toets (22) kunt u door de beschikbare displayinformatie bladeren. In de radiostand is de standaardinstelling de zendernaam. Is deze niet beschikbaar, wordt de frequentie weergegeven. Nederlands De weergave is als volgt: Tijd Programmatype Zendernaam Frequentie 11.6 Invoeren en uitwerpen van een CD Voer één CD in met de bedrukte zijde naar boven en zorg ervoor dat u de beschreven zijde niet met uw vingers aanraakt. Druk om het bedieningspaneel open te klappen op de daarvoor bestemde toets (OPEN). U kunt nu een CD invoeren of verwijderen. Mocht er zich nog een CD in het apparaat bevinden, dient u eerst op de EJECT-toets te drukken. Plaats de CD voorzichtig (zonder geweld) in het apparaat. Deze wordt dan automatisch naar binnen getrokken. Zodra de CD zich in het apparaat bevindt, kunt u het bedieningspaneel weer dichtklappen. Zodra er een CD is ingevoerd, wordt deze door het apparaat automatisch gelezen. De leestijd voor een CD bedraagt een paar seconden, waarna het apparaat de CD begint af te spelen. Aanwijzing: Als het apparaat zich in de standby-stand bevindt en er wordt dan een CD geplaatst of verwijderd, schakelt het apparaat zichzelf automatisch in. 27

28 CRB Basisfuncties 11.7 Resetten naar standaardinstellingen Zorg ervoor dat er zich geen CD in het apparaat bevindt. Druk op de toets om het bedieningspaneel open te klappen (OPEN) en vervolgens op de EJECT-toets. Verwijder zo nodig een ingelegde CD. Druk om het apparaat naar de standaardinstellingen te resetten vervolgens op de kleine reset-toets met een gebogen paperclip of een soortgelijk puntig voorwerp. 28

29 12 SD-/USB-aansluiting SD-/USB-aansluiting - CRB USB-aansluiting en ipod -ondersteuning Sluit een USB-stick, een USB-MP3-speler, een Apple ipod (Shuffle, Mini, Nano, Video etc.) of een externe 2,5 of 1,8 harde schijf met USB-aansluiting aan, om opgeslagen MP3-, WMA- of Ogg-Vorbis-bestanden af te spelen. Alleen FAT16- en FAT32-geformatteerde harde schijven worden herkend. Harde schijven die zijn geformatteerd volgens NTFS of Linux worden door het apparaat niet ondersteund. Is een van de bovenstaande apparaten aangesloten, verschijnt op het display het USBsymbool. Let op: Er zijn een groot aantal geheugensticks op de markt met en zonder ingebouwde MP3-speler. Sommige van deze geheugensticks zijn niet compatibel met deze autoradio en kan daarom niet worden gebruikt. De accu van een op de USB-ingang aangesloten Apple ipod wordt alleen dan automatisch opgeladen, als deze al voor ten minste 50% geladen is. Nederlands Let op!! Sommige externe harde schijven, MP4-spelers of ipod -apparaten, waarvan de accu niet voor ten minste 50% geladen is, hebben een dusdanig hoog stroomverbruik, dat dit kan leiden tot het uitschakelen van of storingen aan de autoradio, of zelfs schade kan berokkenen aan het apparaat zelf, die niet vallen onder de garantie. Zulke externe harde schijven of MP4-spelers dienen te worden aangesloten op een ervoor geschikte externe voeding. Aanwijzing tot de ondersteuning van ipod -apparaten: ipod -apparaten hebben twee aparte geheugengebieden, het massageheugen en de itunes -bibliotheek. Als de ipod via de originele USB-kabel wordt aangesloten, wordt door de autoradio alleen het massageheugen herkend. De hier opgeslagen MP3-, WMA of Ogg-Vorbis-bestanden kunnen worden afgespeeld. De itunes -bibliotheek en het AAC-bestandsformaat worden niet ondersteund. Let op!! Sluit een ipod alleen aan via de originele bijbehorende USB-kabel en niet via de USB-kabel en de koptelefoonaansluiting van de ipod, of alleen via de koptelefoonaansluiting van de ipod aan de 3,5 mm-aux-ingang van de radio, omdat zo de ipod kan worden beschadigd en de garantie vervalt. Aanwijzing: Wanneer er een ipod is aangesloten, vindt de weergave plaats aan de hand van de bestandsnamen. De itunes -indeling wordt niet overgenomen. 29

30 CRB SD-/USB-aansluiting 12.2 SD-kaartsleuf Via de SD-kaartsleuf kunnen op een SD-, SDHC- of MMC-geheugenkaart opgeslagen MP3/WMA-titels worden afgespeeld (kaarten met een opslagcapaciteit tot 8 GB worden ondersteund). Op het display wordt dan het SD-kaart-symbool weergegeven. De bediening werkt net als bij een CD (CD-stand). Aanwijzing: Het kan soms enkele seconden duren voordat de gegevens van een kaart zijn gelezen. Indien de radio na het indrukken van de Mode-toets (17) (functie) en de selectie van de SD-kaart automatisch terugkeert naar de radiostand, betekent dit dat de gegevens op de kaart nog niet zijn gelezen. Wacht u dan enkele seconden voordat u nogmaals de Mode-toets (17) indrukt en de SD-kaart selecteert Opnamefunctie Met de opnamefunctie is het na een eenvoudige selectie via de Mode-toets (17) mogelijk radio-uitzendingen en CD s op te nemen, en opnamen te maken via de AUXingang (AUX IN). Plaats een SD-/SDHC-geheugenkaart (zie SD-kaartsleuf) en/of een USB-stick (zie USB-aansluiting). Wanneer er noch een USB-stick noch een geheugenkaart is aangesloten, verschijnt na de selectie van de opnamestand op het display de melding NO MEDIA (geen medium). Opnamestand Indien tijdens het afspelen van een CD de toets (0/DISP) (22) langer dan 2 seconden wordt ingedrukt, wordt het opnamemenu geopend. Op het display verschijnt de weergave: MMC ALL (Alle titels op geheugenkaart) USB ALL (Alle titels op USB-stick) MMC ONE (Huidige titel op geheugenkaart) USB ONE (Huidige titel op USB-stick) Als er alleen een SD-kaart is ingevoerd, worden alleen de meldingen voor wat betreft de geheugenkaart weergegeven. Als er alleen een USB-stick is aangesloten, worden alleen de USB-meldingen weergegeven. ALL betekent dat alle titels op de CD worden opgenomen. ONE betekent dat de huidige titel wordt opgenomen. Als de toets (0/DISP) (22) in de AUX- of radiostand langer dan 2 seconden wordt ingedrukt, verschijnt op het display de melding REC MMC (opname geheugenkaart) of REC USB (opname USB). 30

31 Opnamestand SD-/USB-aansluiting - CRB-631 RADIO CD AUX USB SD SD USB Wissen Nederlands Aanwijzing: Wordt er 5 seconden lang niets ingegeven, keert het display terug naar de standaardinstelling in de geselecteerde modus. Opname starten/stoppen Nadat u de gewenste opnamestand heeft geselecteerd, begin dan door het indrukken van de Band-toets (24) met opnemen. Op het display wordt tijdens de opname een knipperende R weergegeven. Ook knippert het symbool waarop wordt opgenomen (USB/M.Card). Door het opnieuw indrukken van de Band-toets (24) wordt de opname beëindigd. Als de opname is voltooid, keert het apparaat terug naar het afspelen van het geselecteerde medium. Belangrijk!! Aanwijzing betreffende kopieerbeveiliging Neem voor het maken van kopieën van auteursrechtelijk beschermd werk de wettelijk bepalingen in acht zoals die gelden op de locatie waar u zich bevindt. Neem bij twijfel contact op met een deskundige in uw omgeving. Titel wissen (van de geheugenkaart/usb-stick) Tijdens het afspelen van een USB-stick of SD-kaart kunt u ook titels wissen. U selecteert daartoe eerst de titel die u wilt wissen en activeert vervolgens door ten minste 2 seconden lang de toets (0/DISP) (22) ingedrukt te houden de functie DELETE (Wissen). Door op de Band-toets (24) te drukken wordt de geselecteerde titel gewist. 31

32 CRB Bluetooth-functie 13 Bluetooth-functie De autoradio is uitgerust met een Bluetooth-functie. Via Bluetooth kunt u uw mobiele telefoon koppelen aan de autoradio en zo alle functies via de autoradio bedienen. U hoort uw gesprekspartner door de autoluidsprekers en u kunt handsfree praten via de externe microfoon. Via het geïntegreerde toetsenbord op het bedieningspaneel van de autoradio kunt u direct nummers kiezen, zonder uw mobiele telefoon tijdens het rijden te hoeven bedienen Koppelen van de apparaten (pairing) Start het zoeken naar een nieuw Bluetooth-apparaat, zoals vermeld in de handleiding van uw mobiele telefoon. Zodra uw telefoon "CAR RADIO" vindt, selecteer dan "CAR RADIO", voer de code "0000" in en druk op OK. U moet de code via uw mobiele telefoon ingeven en bevestigen om de koppeling te activeren. De mobiele telefoon wordt nu gekoppeld aan de autoradio. Bevestig de koppeling op uw mobiele telefoon om de twee apparaten met elkaar te verbinden. Zodra er een Bluetooth-verbinding bestaat tussen de mobiele telefoon en de autoradio, brandt of knippert op het display het BTI-symbool. Aanwijzing: Bij het eerste gebruik van Bluetooth via uw mobiele telefoon en de autoradio dient u de apparaten aan elkaar te koppelen. Zijn de apparaten eenmaal gekoppeld, dient de procedure pas te worden herhaald na een volledig spanningsverlies van de radio. De betekenis van het op het display weergegeven Bluetooth BTI-symbool Langzaam knipperend (iedere 5 seconden): Standby Snel knipperend (iedere seconde): Verbinding wordt gelegd Symbool brandt continu: Apparaten verbonden. Aanbevelingen: 1. Selecteer op uw mobiele telefoon onder "Zichtbaarheid van de telefoon" de optie "voor iedereen zichtbaar". 2. Bevestig deze instelling met "Ja". Aanwijzing: Dit apparaat ondersteunt de meeste mobiele telefoons met Bluetooth-functie, zoals SAMSUNG, NOKIA, PANASONIC, SHARP, MOTOROLA, PHILIPS, SONY ERICSSON, SAGEM etc. Stel de Bluetooth-functie in en gebruik deze zoals aangegeven in de handleiding van uw mobiele telefoon. Automatisch verbinden 32

33 Bluetooth-functie - CRB-631 Wanneer de radio is ingeschakeld, wordt het na ongeveer een minuut zoeken via Bluetooth automatisch verbonden met de laatst gekoppelde mobiele telefoon. Indien de radio de gekoppelde telefoon niet kan vinden, wordt het zoeken beëindigd. Als het apparaat zich in de standby-stand bevindt (niet verbonden), kan door het lang ingedrukt houden van de T-Menu-toets (16) de Auto-Connect-functie worden geactiveerd en zal er naar de laatste gekoppelde mobiele telefoon worden gezocht. Nederlands Geluidsoverdracht via A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Met de A2DP-functie en een mobiele telefoon die het Bluetooth A2DP-protocol ondersteunt, kunt u op uw telefoon opgeslagen muziek draadloos afspelen via uw autoradio. Verbind uw mobiele telefoon via Bluetooth zoals boven onder "Koppelen van de apparaten beschreven. Vervolgens kunt u de gewenste, op uw telefoon opgeslagen titels heel gewoon afspelen met de weergavefunctie. De titel zal worden weergegeven via de op de autoradio aangesloten luidsprekers. Op het display verschijnt "A2DP". AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Met AVRCP kan uw mobiele telefoon als afstandsbediening worden gebruikt voor de audiofuncties. Het betreft functies als pauzeren, stoppen en afspelen. Aanwijzing: Houdt u er rekening mee dat afhankelijk van het merk en model van de mobiele telefoon bepaalde functies niet beschikbaar kunnen zijn. Toetsconfiguratie van de AVRCP-functies: Druk om de geselecteerde titel af te spelen eerst de weergavetoets op uw mobiele telefoon. Door het eenmaal indrukken van zendertoets 1 (PAUSE) (6) op uw autoradio kunt u het afspelen pauzeren en hervatten. Door het indrukken van de Terug-toets ( ) (11) gaat u terug naar de vorige titel. Door het indrukken van de Vooruit-toets ( ) (13) gaat u verder naar de volgende titel. Om te stoppen met afspelen schakelt u de muziekspeler van uw mobiele telefoon uit. 33

34 CRB Bluetooth-functie 13.2 Telefoonfuncties (Bluetooth-menu) Door het indrukken van de groene beltoets (10) neemt u een gesprek aan. Door het indrukken van de rode ophangtoets (12) weigert u een binnenkomend gesprek of beëindigt u een gesprek. Als de autoradio is gekoppeld en verbonden met een mobiele telefoon, kunt u door het indrukken van de T-Menu-toets (16), het telefoonmenu oproepen. In dit menu vindt u verscheidene keuzemogelijkheden. Met de toetsen Plus (+) en Minus (-) (9) kunt u dan een van de volgende functies selecteren: D-DIAL CALL LIST L-DIAL. Door nogmaals op de T-Menu-toets (16) te drukken opent u het gewenste menu. D-Dial is het menu Direct kiezen. Call List is de gesprekslijst met de laatst gekozen nummers. L-Dial is voor het herhalen van het laatst gekozen nummer. Aanwijzing: De gesprekslijst en de laatst gekozen nummers zijn alleen beschikbaar als er nummers zijn opgeslagen Direct kiezen (D-DIAL) In het menu Direct kiezen (op het display verschijnt de melding D-Dial) kunt u een nummer via de Cijfertoetsen 0 9 direct kiezen en tijdens het gesprek de toetsen # (24) of (21) gebruiken (voor eventuele invoer). Indien u zich in een cijfer heeft vergist, kunt u met de T-Menu-toets (16) het laatste cijfer wissen. Na het handmatig invoeren van een nummer kunt u dit kiezen door het indrukken van de groene beltoets (10). Gesprekslijst met de laatst gekozen nummers (CALL LIST) Na het selecteren van de gesprekslijst (op het display verschijnt de melding CALL LIST), opent u door een kort indrukken van de T-Menu-toets (16) het menu. Op het display verschijnen de laatst gekozen nummers. Met de toetsen Plus (+) en Minus (-) (9) kunt u zich door de lijst bewegen. Door het indrukken van de groene beltoets (10) wordt het gewenste nummer gekozen. Door het nogmaals indrukken van de T-Menu-toets (16) verlaat u het menu en gaat u terug naar de laatst ingestelde stand. Herhalen van het laatst gekozen nummer (L-DIAL) Als u dit menu heeft geselecteerd (op het display verschijnt de melding L-DIAL ), opent u door een kort indrukken van de T-Menu-toets (16) het menu (op het display verschijnt de melding REDIAL ). Door het indrukken van de groene beltoets (10) wordt het laatst gekozen nummer dan opnieuw gekozen. 34

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing)

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) - Verwijder a.u.b. niet het plastic kapje van de FM-antenne (A) aan de achterzijde

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

AUTO MP3-SPELER MET RADIO/USB/SD/MMC HANDLEIDING

AUTO MP3-SPELER MET RADIO/USB/SD/MMC HANDLEIDING ROCK POP EQ CLAS RDM AUTO AUDIO NEDwww.facebook.com/denverelectronics AUTO MP3-SPELER MET RADIO/USB/SD/MMC HANDLEIDING CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing. AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 10W. Electronische volumeregeling. EQ tonen regeling. LCD display / Klok functie. Loudness

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone Handleiding 1. Over Bluetooth Speakerphone Deze draagbare mini Bluetooth Speakerphone is speciaal ontworpen om u te voorzien van het gemak en de vrijheid van draadloze communicatie. U kunt het gebruiken

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften 35 1. 1.1 Veiligheid Beoogd gebruik 1.2 Pictogrammen in deze handleiding! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i L 14

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Bluetooth Luidspreker GEBRUIKSHANDLEIDING BTL-60

Bluetooth Luidspreker GEBRUIKSHANDLEIDING BTL-60 Gebruiksaanwijzingen Bluetooth Luidspreker GEBRUIKSHANDLEIDING BTL-60 Wanneer u de luidspreker inschakelt, schakelt deze automatisch op Bluetooth-modus. U kunt de luidspreker vervolgens eenvoudig met uw

Nadere informatie

AV-2750 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-2750 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. AV-2750 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal flip frontpaneel. Hoogvermogen 4 x 40W Electronische volumeregeling. Gescheiden hoog/laag tonen, fader regeling.

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender Gebruikershandleiding 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 2. OPMERKINGEN... 4 3. FUNCTIES... 4 4. KNOPPEN EN SCHERM... 4 4.1 Functies

Nadere informatie

Xemio-767 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning:

Xemio-767 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning: Xemio-767 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning: www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) (AAN / UIT, Afspelen/ Pauzeren, Select / Enter) (3)

Nadere informatie

Sonar LED Bluetooth Luidspreker

Sonar LED Bluetooth Luidspreker Sonar LED Bluetooth Luidspreker Gebruikshandleiding 33041 Belangrijke Veiligheidinstructies Houd de luidspreker uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Houd de luidspreker uit de buurt van hittebronnen.

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

AV-2710 Radio CD-speler AV Car Audio

AV-2710 Radio CD-speler AV Car Audio AV-2710 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Hoog vermogen 2 x 25W of 4 x 10W. Electronische volumeregeling. Gescheiden tonen regeling. LCD display.

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 15W Electronische volumeregeling. Gescheiden hoog/laag tonen, fader regeling.

Nadere informatie

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER Snel installatiegids DA-10294 Dank u voor de aankoop van de DIGITUS DA-10294. Speciaal ontworpen om muziek via Bluetooth vanaf uw mobiele telefoon of computer (via Bluetooth

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

NCA20 Auto radio Music System

NCA20 Auto radio Music System NCA20 Auto radio Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING NL Elmarc, 16/01 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften 4 3 Voorbereidingen

Nadere informatie

B. Random en op volgorde afspelen

B. Random en op volgorde afspelen Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A.WAARSCHUWING Lees

Nadere informatie

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik 1 Veiligheidsinstructies Stel deze radio niet bloot aan regen

Nadere informatie

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex MP3-speler. Met deze compacte MP3-speler kun je overal genieten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor BLAUPUNKT RIO RCR 87. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de BLAUPUNKT RIO RCR 87 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB MP300011/MP300021 Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB Voordelen FM Radio FM opname Flash Geheugen Spraakopname - Luister naar uw favoriete radiostation. - Neem tijdens het luisteren uw favoriete song op in

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Handleiding jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke

Nadere informatie

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001 De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001 De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 OPMERKINGEN 4 KNOPPEN EN SCHERM 6 4.1 Werking 6 4.2 LCD scherm 8 MUZIEK UPLOADEN NAAR DE SPELER 9 BEDIENINGSINSTRUCTIES 14 6.1 Muziek

Nadere informatie

Plaats car kit in sigarettenaanstekeraansluiting. U kunt hem naar wens voorzlichtig een goede kant op draaien. Goed aandrukken!

Plaats car kit in sigarettenaanstekeraansluiting. U kunt hem naar wens voorzlichtig een goede kant op draaien. Goed aandrukken! Product informatie NL 1 12V voedingsstekker 2 Microfoon ingang 3 Link knop 4 functie-indicator (blauw/rood) 5 Call knop 6 + Volume knop Gebruik Car Kit Microfoon Korte microfoon 7 - Volume knop 8 Speaker

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm Handleiding Sinner bluetooth helm Sinner bluetooth skihelm Sinner bluetooth scooterhelm Inhoudsopgave 1 Introductie bluetooth 1.1 Bluetooth helm controle knop 1.2 Ondersteunende profielen en functies 1.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Modell MCD Read instructions carefully before using the unit

Modell MCD Read instructions carefully before using the unit Modell MCD-9700 Read instructions carefully before using the unit 1 VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK. 2.1 Accessoires: (controleer of de volgende accessoires compleet zijn na het openen van de doos). 2 X LUIDSPREKERDRAAD

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding Vr.Model-nr MPFOL15 Gebruikershandleiding NL 1. Toetsen 1. M : Menu 2. : Afspelen/Pauzeren 3. < : Vorige track / Terugspoelen 4. > : Volgende track/ Vooruitspoelen 5. - : Volume verlagen 6. + : Volume

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR STORINGZOEKEN SD-NAVI MET ANC (versie 1.00) Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1

PROCEDURE VOOR STORINGZOEKEN SD-NAVI MET ANC (versie 1.00) Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1 1 - INHOUD Klacht van klant Diagnose Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1 beeld) GEEN GELUID (beeld OK) Hfdst 3-2 GEEN BEELD (geluid OK) Hfdst 3-3 Probleem

Nadere informatie

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

STORINGZOEKPROCEDURE VOOR SSD-NAVI (versie 3.00)

STORINGZOEKPROCEDURE VOOR SSD-NAVI (versie 3.00) 1 Inhoudsopgave Klacht van de klant Diagnose Overzicht en pinbezetting Hoofdstuk 2 Algemene functionele storing Hoofdstuk 3 Geen werking of geen stroom (zwart scherm): Hoofdstuk 3-1 Knop functioneert niet

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Bedieningsknoppen. ActivSound 75. (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit.

Bedieningsknoppen. ActivSound 75. (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit. ActivSound 75 (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit. () Stroomindicator Gaat groen branden wanneer de stroom wordt ingeschakeld. () Volumeregeling van infraroodmicrofoon [Leraar 1 en

Nadere informatie

Instructiehandleiding

Instructiehandleiding Instructiehandleiding BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Toetsbeschrijving: In/uitschakelen De paringmodus openen Pauze/Afspelen: De telefoon beantwoorden Een gesprek beëindigen Een gesprek

Nadere informatie

Quick Guide WEB EDITION

Quick Guide WEB EDITION RSE Quick Guide WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

Muster. Bluetooth-audio-dongle set RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle set RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle set RXTX2 Inhoud: - Bluetooth zender-dongle: - Bluetooth ontvanger-dongle - oortjes-koptelefoon - 1x oplaadkabel USB op mini-usb (voor zender of ontvanger)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

web edition quick guide RSE

web edition quick guide RSE web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSEsysteem) breidt

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S

F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S Raadpleeg voor een uitvoerige beschrijving en meer informatie, of in noodgevallen, het instructieboek. DASHBOARD 1 Linker hendel: bediening buitenverlichting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor uw veiligheid en comfort, zorgvuldig doorlezen en bewaren in uw auto Handsfree 1 Index Beknopte handleiding...3 Bediening...4 Volume bediening...4 Geluidskwaliteit...4 Kiestonen

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING

CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING www.facebook.com/denverelectronics DUT-1 1.Sluiter 2.Luidspreker 3.AAN/UIT 4.USB-poort 5.Micro SD-kaartsleuf 6.Lens 7.Indicatielampje Opladen 8.Indicatielampje Bezig 9.Cover

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies WR-3 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp alle veiligheids- en gebruikinstructies alvorens u de radio gebruikt. 2. Bewaar deze instructies: de veiligheids- en gebruikinstructies

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E 3-213-272-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

Korte Instructie. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumeregeling en programmakeuze. Telefoon. Muziekaansluiting bijv. MP3. Bluetooth muziek/audio

Korte Instructie. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumeregeling en programmakeuze. Telefoon. Muziekaansluiting bijv. MP3. Bluetooth muziek/audio Bernafon SoundGate SoundGate Korte Instructie Volumeregeling en programmakeuze Telefoon Muziekaansluiting bijv. MP3 Bluetooth muziek/audio Batterij-indicator Deze gids geeft een korte instructie. Belangrijk:

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

TOWER SYSTEM. ENERGY TS3 2.0 Bluetooth

TOWER SYSTEM. ENERGY TS3 2.0 Bluetooth TOWER SYSTEM ENERGY TS3 2.0 Bluetooth Inleiding Energy Sistem bedankt u voor het aankopen van de Tower sistem TS3 2.0 Bleutooth. We wensen u veel luisterplezier! Wij raden u aan de handleiding aandachtig

Nadere informatie

De Konftel 300W Korte handleiding

De Konftel 300W Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300W Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300W is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen,

Nadere informatie

Pocket Radio R16 DT-160

Pocket Radio R16 DT-160 Pocket Radio R16 DT-160 Version 1 31 Bedieningselementen 1 Oortelefoonuitgang 2 Voorkeurzender 1/Tijd instellen 3 Voorkeurzender 2/STEP 4 Voorkeurzender 3 5 Voorkeurzender 4/Mono/Stereo 6 Voorkeurzender

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening 2-890-158-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio System NAS-50HDE In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

BT DOUCHE LUIDSPREKER

BT DOUCHE LUIDSPREKER BT DOUCHE LUIDSPREKER G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Ondersteuning na aankoop. Gefeliciteerd met de aankoop van deze BT douche luidspreker. Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een

Nadere informatie

ITEM 862677 - USB-KUBUS MP3-WEKKERRADIO

ITEM 862677 - USB-KUBUS MP3-WEKKERRADIO ITE 862677 - USB-KUBUS P3-WEKKERRADIO Belangrijkste functies: * Tijdweergave met datum en dag van de week * Binnentemperatuur * Dagelijks sluimeralarm * LED-achtergrondverlichting * P3/radio: (a) Als P3-speler

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. LivingLight COLOR PLAYER 4 EN COLOR PLAYER 4 RECEIVER Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. De LivingLight producten zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie