LASER MFP SP 1000SF. Bedieningsinstructies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LASER MFP SP 1000SF. Bedieningsinstructies"

Transcriptie

1 TELECOM LASER MFP SP 1000SF Bedieningsinstructies Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen en houd hem bij. Voor een veilig en correct gebruik, moet u de Veiligheidsinformatie in de handleiding lezen alvorens het apparaat in gebruik te nemen.

2 Inhoud Beveiliging 1 Veiligheidsvoorschriften 1 Laserveiligheid 1 Voor Europa / Azië 1 Voor Noord-Amerika 2 Conformiteitverklaring 2 Nota voor gebruikers in EEA-landen 2 Nota voor gebruikers die toegang hebben tot PSTN in EEA-landen 2 Symbolen van de stroomschakelaar 2 Plaats van waarschuwings- en aawijzingslabels op het apparaat 2 FCC-conformiteit 3 Nota voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika 3 Nota overde Telephone Consumer Protection Act (alleen geldig in de VS) 4 Nota voor gebruikers in Canada 4 Remarque concernant les utilisateurs au Canada 4 FCC-vereisten 4 Nota voor gebruikers (Nieuw-Zeeland) 5 Milieu 6 De batterijen 6 Het product 6 Gebruikers in de EU, Zwitserland en Noorwegen 6 Alle andere gebruikers 6 Softwarelicentie 7 Definitie 7 Licentie 7 Eigendom 7 Duur 7 Garantie 7 Verantwoordelijkheid 7 Ontwikkeling 7 Merknamen 8 Nota 8 Installatie 9 Installatievereisten 9 Gebruiksaanwijzing 9 Veiligheid 10 Veiligheid tijdens het gebruik 10 Elektrische voeding 11 Voor Fax of telefoon 11 Regels voor het gebruik van symbolen 11 Beschrijving van de terminal 12 Bedieningspaneel 13 Presentatie 13 Tekens invoeren met behulp van het alfanumerieke toetsenbord 13 Terminalfuncties gebruiken 14 Inhoud van de verpakking 15 Installatie van het apparaat 15 Plaatsen van de documentlader voor het scannen 15 Papier laden 15 Papier laden in de papierlade 15 Papiergebruik 15 Controle luchtvochtigheid 16 SP 1000SF Gebruik van de eenheid 16 Operator shocks 16 De eenheid verplaatsen 16 Gebruik van de tonercartridge 16 Papier in de hoofdlade plaatsen 16 Installeren van de cartridge 16 Papieropvanglade 17 In gebruik stellen van het toestel 17 Aansluiten van het toestel 17 Papier in de handmatige papierinvoer plaatsen 18 Kopiëren 19 Standaardkopie 19 Kopie in de modus toner ECO 19 Geavanceerd kopiëren 19 Speciale kopieerinstellingen 20 Instellen van de resolutie 20 Zoom instellen 20 Instellen uitgangspunt (herkomst) 20 Instellen van het contrast 20 Instellen van de belichting 20 Instellen van het papiertype 20 Keuze papierlade 20 Instellen van de marges van de sheet-feedscanner 21 Instellen van de marges van de vlakbedscanner 21 Instelling afdrukmarges links en rechts 21 Instelling afdrukmarges in hoogte en laagte 21 Papierformaat instellen 21 Fax 22 Faxverzendingen 22 Directe verzendingen 22 Geavanceerde verzending 22 Verzending met opvolgen kiezen 22 Faxontvangst 22 Geheugenontvangst fax 23 Een toegangscode voor het geheugen instellen 23 De geheugenontvangst activeren of deactiveren 23 De faxberichten ontvangen in het geheugen afdrukken 23 Rerouting (doorsturen) van faxen 23 Rerouten activeren 23 De geadresseerde van de rerouting bepalen 24 Gereroute documenten afdrukken 24 Rerouting van faxen naar een USB-sleutel 24 Rerouten activeren 24 Gereroute documenten afdrukken 24 Wachtrij verzendingen 24 Direct uitvoeren van een verzending in de wachtrij 24 Consulteren of wijzigen van de wachtrij 24 Een verzending in de wachtrij wissen 25 Een document in de wachtrij of opgeslagen in MBX afdrukken 25 Wachtrij afdrukken 25 Onderbreken van een verzending 25 Opslaan en afroepen van een fax 25 Document opslaan 25 Afroepen van een document dat is opgeslagen25 Inhoud - I -

3 Parameters/Instellingen 26 Datum/tijd 26 Nummer en naam van uw terminal invoeren 26 Type netwerk 26 Geografische instellingen 26 Landen 26 Telecommunicatienetwerk 26 Weergavetaal instellen 27 Lokaal prefix 27 Verzendrapport 27 Manier van inladen van de documenten 27 Daluren 27 Ontvangstmodus 28 Ontvangst zonder papier 28 Aantal kopieën 28 Ontvangst fax of PC 28 Verkleiningsmodus ontvangen faxen 28 Technische instellingen 29 Afdrukken van de functiegids 30 Logboeken afdrukken 30 Instellingenlijst afdrukken 30 Blokkering 30 Blokkering van het toetsenbord 31 Blokkering nummer 31 De tellers ophalen 31 Teller verzonden pagina s 31 Teller ontvangen pagina s 31 Teller gescande pagina s 31 Teller afgedrukte pagina s. 31 Afbeelden stand verbruiksartikelen 31 Kalibrering van de scanner 31 Lijst met kiescodes 32 Een snelkiesnummer maken 32 Een groepsoproep maken 32 Een gegevenskaart wijzigen 32 Een gegevenskaart wissen 32 De map afdrukken 33 De map opslaan/terugzetten (smart card-optie) 33 USB-stick 34 Gebruik van de USB-stick 34 Uw documenten afdrukken 34 Afdrukken van de lijst van bestanden aanwezig op de stick 34 Afdrukken van de bestanden aanwezig op de stick 34 Wissen van de bestanden aanwezig op de stick 34 De inhoud van de USB-stick scannen 35 Een document op de USB-stick opslaan 35 Automatisch verwijderen van bestanden op USB-stick activeren/uitschakelen 36 PC-Functies 37 Inleiding 37 Vereiste configuraties 37 Installatie 37 De software installeren op uw PC 37 Aansluitingen 39 USB-verbinding 39 De software verwijderen 39 Supervisie van de multifunctionele terminal 40 Nakijken van de verbinding tussen de PC en de multifunctionele terminal 40 MF Director 40 Grafische presentatie 40 Utilities en toepassingen activeren 40 MF Monitor 41 Grafische presentatie 41 Afbeelden stand verbruiksartikelen 41 Scan To 41 Werking van Companion Suite Pro LL 41 Document scannen 41 Scannen met Scan To 41 Scannen vanaf een compatible TWAIN-software 42 Karakter-herkenningsoftware (OCR) 42 Afdrukken 42 Op de multifunctionele terminal afdrukken 42 Het adresboek 42 Een contactpersoon toevoegen aan het adresboek van een terminal. 42 Een groep toevoegen aan het adresboek van een terminal. 43 Beheer van het adresboek 43 Een contactpersoon wijzigen 43 Een groep wijzigen 43 Een contactpersoon of groep wissen 43 Het adresboek afdrukken 44 Kiescodes importeren of exporteren 44 Een kiescode importeren 44 Uw adresboek opslaan 44 Faxcommunicaties 44 Weergave van het venster Fax 44 Zenden van een fax 44 Een fax zenden vanaf de harde schijf of van een terminal 44 Een fax verzenden vanuit een toepassing 45 Een fax ontvangen 45 Faxen opvolgen 46 Het Postvak UIT 46 Het verzendingengeheugen (verzonden documenten) 46 Het Logboek verzendingen 46 Het Logboek ontvangst 46 Fax-instellingen 46 Toegang tot fax-instellingen 46 Beschrijving van de tab Logboeken en verslagen 46 Beschrijving van de tab Fax-instellingen 47 Schutblad 47 Een schutblad maken 47 Beschrijving van de tab Schutblad 48 Een model van een schutblad maken 48 Onderhoud 50 Service 50 Algemeen 50 De tonercartridge vervangen 50 Problemen met de chipkaart 51 Reiniging 51 Leeseenheid van de scanner reinigen 51 Printer reinigen 51 Reiniging van de buitenkant van de printer 51 Problemen met de printer 51 Foutmeldingen 51 Vastgelopen papier 52 Problemen met de scanner 52 Diverse problemen 53 Communicatiestoringen 53 Verzenden uit de lader 53 Inhoud - II -

4 Verzenden uit het geheugen 53 Codes voor communicatiestoringen 53 Algemene codes 53 Eigenschappen 55 Fysische eigenschappen 55 Elektrische eigenschappen 55 Milieukenmerken 55 Eigenschappen randapparatuur 55 Inhoud - III -

5 Beveiliging Veiligheidsvoorschriften Alvorens het apparaat in te schakelen, moet u controleren of het netsnoer waarop u het apparaat wilt aansluiten, voldoet aan de vermeldingen op het waarschuwingsetiket op uw apparaat (spanning, stroom, frequentie van het elektriciteitsnet). Dit apparaat moet worden aangesloten op een monofasig elektriciteitsnet. Dit apparaat mag niet op de grond worden geïnstalleerd. De batterijen, de verpakkingen en de electrische en electronische (EEE) apparatuur, mogen gestort worden volgens de voorschriften die beschreven zijn in het hoofdstuk MILIEU van deze handleiding. Afhankelijk van het model kan het zijn dat de netstekker van het apparaat de enige mogelijkheid is om de stroomtoevoer naar het apparaat te verbreken. U dient daarom de volgende regels in acht te nemen: uw apparaat moet worden aangesloten op een wandcontactdoos die zich op geringe afstand van het apparaat bevindt. De wandcontactdoos moet gemakkelijk bereikbaar blijven. Uw apparaat wordt geleverd met een netsnoer voorzien van een stekker met aarding. Voor een geaarde stekker moet u absoluut een geaarde wandcontactdoos gebruiken voorzien van aarding voor de bescherming van het gebouw. Reparatie-onderhoud : Alle reparatie- enonderhoudswerkzaamheden moeten uitsluitend door een bevoegde technicus worden uitgevoerd. De interne onderdelen mogen niet door de gebruiker gerepareerd worden. Teneinde alle gevaar voor elektrocutie te voorkomen, mag u niet proberen deze ingrepen zelf uit te voeren, want het openen of verwijderen van de deksels brengt de volgende risico's met zich mee: - Laserstralen kunnen onherstelbare schade toebrengen aan het menselijk oog.: - Aanraking van spanningvoerende onderdelen kan een zeer gevaarlijke elektrische schok veroorzaken. 1 - Beveiliging - Certificatie - Milieu - Licentie Voor de installatievoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden, zie hoofdstuk Installatie, pagina 9. Laserveiligheid AANWIJZING Het gebruik van de bedieningselementen of instellingen of prestaties of procedures die verschillen van deze vermeld in de handleiding kan blootstelling tot gevaarlijke straling voor gevolg hebben. Voor Europa / Azië Deze machine wordt beschouwd als een klasse 1 laserapparaat, veilig voor kantoorgebruik en EDP. Het apparaat bevat 1 klasse 3B-laserdiode, 10,72 milliwat, nanometer-golflengte voor elke zender. Direct (of indirect gereflecteerd) oogcontact met de laserstraal kan belangrijke schade toebrengen aan het oog. Er werden bijzondere voorzorgen en tussenvergrendelingsmechanismen ontworpen om te voorkomen dat de operator wordt blootgesteld aan laserstralen. Onderstaand label werd op de achterzijde van het apparaat aangebracht

6 Voor Noord-Amerika CDRH-regels. Deze uitrusting beantwoordt aan de richtlijnen van 21 CFR subhoofdstuk J voor klasse 1 laserproducten. Dit apparaat bevat 1 klasse 3B-laserdiode, 10,72 milliwat, nanometer-golflengte voor elke zender. Dit apparaat zendt geen gevaarlijk licht uit omdat de laserstraal helemaal omhult zit bij elke klantbedrijfsmodus of onderhoud. Conformiteitverklaring Nota voor gebruikers in EEA-landen Dit product beantwoordt aan de essentiële vereisten en bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG van het Europese parlement en de raad van 9 maart 1999 betreffende radio-uitrusting en telecommunicatiemateriaal en de wederzijdse erkenning van de conformiteit. Nota voor gebruikers die toegang hebben tot PSTN in EEA-landen Dit product is ontworpen om te worden gebruikt met analoge PSTN-lijnen in alle EEA-landen. De lokale PSTNcompatibiliteit is afhankelijk van de instelling van softwareparameters. Neem contact op met uw vertegenwoordiger wanneer u het product meeneemt naar een ander land. Neem, in geval van problemen eerst contact op met uw vertegenwoordiger. SP1000SF/ Aficio SP1000SF: De CE-conformiteitsverklaring is beschikbaar op Internet. Surf naar 1 - Beveiliging - Certificatie - Milieu - Licentie Symbolen van de stroomschakelaar In overeenstemming met norm IEC gebruikt het apparaat de volgende symbolen voor de stroomschakelaar : - betekent AAN ; - betekent UIT; Plaats van waarschuwings- en aawijzingslabels op het apparaat Als veiligheidsmaatregel werden er waarschuwingsetiketten op het apparaat aangebracht op de plaatsen hierna vermeld. Volg voor uw veiligheid de instructies en behandel het apparaat zoals aangegeven

7 1 - Beveiliging - Certificatie - Milieu - Licentie FCC-conformiteit Nota voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika Deze uitrusting werd getest en goedgekeurd overeenkomstig de normen voor een digitaal toestel Klasse B, conform Part 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn vastgelegd om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferenties in een residentiële installatie. Deze uitrusting genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet wordt geplaatst en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijk interferenties genereren voor radiocommunicaties. Er kan echter geen enkele waarborg worden gegeven dat geen interferentie zal ontstaan bij een bijzondere installatie. Indien deze installatie schadelijke interferenties geeft op radio- of tv-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie teniet te doen door een van onderstaande maatregelen: 1 heroriënteren van de ontvangstantenne. 2 het apparaat en de ontvanger verder uit elkaar plaatsen. 3 het apparaat aansluiten op een stopcontact op een andere stroomkring dan de stroomkring waarop de ontvanger is aangesloten. 4 de dealer of een ervaren radio/tv-technicus raadplegen voor help. OPGELET: Wijzigingen of aanpassingen die niet door de verantwoordelijke partij expliciet zijn goedgekeurd kunnen voor gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest om het apparaat te bedienen

8 Nota overde Telephone Consumer Protection Act (alleen geldig in de VS) The Telephone Consumer Protection Act of 1991 zegt dat het onwettig is voor een persoon om gebruik te maken van een computer of een ander elektronisch apparaat zoals een fax om een berichten te versturen tenzij dit bericht bovenaan en onderaan elke pagina een kop- en voetregel bevat of op de eerste pagina van de verzending duidelijk de datum en het uur vermeld samen met een identificatie van het bedrijf of de entiteit of het individu die het bericht verstuurd samen met het telefoonnummer van de verzendende partij. (Het vermelde telefoonnummer mag geen 900- nummer zijn of een ander nummer waarvan de kosten meer zijn dan deze van een lokaal telefoongesprek.) Om deze informatie in uw faxapparaat te programmeren, moet u onderstaande stappen uitvoeren: Volg de procedure om de FAXKOPREGEL te programmeren in het hoofdstuk Instellingen van de Handleiding en geef bedrijfsinformatie en telefoonnummer in van het toestel of het bedrijf. Deze informatie wordt samen met uw document doorgestuurd via de FAXKOPREGEL. Naast deze informatie moet u ook de datum en tijd in uw apparaat configureren. Nota voor gebruikers in Canada Dit klasse B digitale apparaat is comform met de Canadese ICE-003. Remarque concernant les utilisateurs au Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. FCC-vereisten 1 Dit apparaat is conform met Part 68 van de FCC-regels en voorwaarden aangenomen door de ACTA. Op de voorzijde van dit apparaat staat een label waarop, onder meer een productidentificatie staat in het formaat US:AAAEQ##TXXXXX. Indien gevraagd moet dit nummer worden doorgegeven aan de telefoonmaatschappij. 2 Dit apparaat moet gebruik maken van een RJ11C USOC-connector. 3 De stekker en connector die wordt gebruikt om dit apparaat aan te sluiten op het lokale bedradingssysteem en het telefoonnetwerk moet conform zijn met de FCC-regels Part 68 en met de voorwaarden aangenomen door ACTA. Bij dit apparaat is een geschikt telefoonsnoer met stekker voorzien. Het is bedoeld om te worden aangesloten op een compatibele stekker die eveneens compatibel is. Zie installatie-instructies voor meer details. 4 De REN wordt gebruikt om het aantal toestellen te bepalen dit op een telefoonlijn mogen worden aangesloten. Teveel REN s op een telefoonlijn kunnen voor gevolg hebben dat apparaten niet bellen wanneer er een inkomende oproep is. In de meeste, maar niet in alle gebieden mag het aantal REN s de vijf (5,0) niet overschrijden. Om na te kijken hoeveel apparaten op een telefoonlijn mogen worden aangesloten, zoals bepaald door het totaal aantal REN s, neemt u best contact op met uw lokale telefoonmaatschappij. De REN voor dit product maakt deel uit van de productidentificatie in het formaat US:AAAEQ##TXXXXX. De cijfers aangegeven met ## zijn de REN zonder decimaal punt (03 is een REN van 0,3). 5 Indien dit apparaat schade veroorzaakt aan het telefoonnetwerk, zal de telefoonmaatschappij u op voorhand verwittigen dat een tijdelijke onderbreking van de dienst nodig is. Indien dit echter niet haalbaar is, zal de telefoonmaatschappij de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Bovendien zult u informatie ontvangen over uw recht om een klacht in te dienen bij de FCC indien u meent dat dit nodig is. 6 De telefoonmaatschappij kan wijzigingen moeten aanbrengen aan haar apparatuur, uitrusting, werkwijze of procedures die van invloed zijn op de werking van het apparaat. Indien dit het geval is zal de telefoonmaatschappij u hiervan op voorhand verwittigen zodat u de nodige aanpassingen kunt uitvoeren om de dienst zonder onderbreking te blijven gebruiken. 7 Indien u problemen ondervindt met dit apparaat, voor een herstelling of voor informatie over de garantie, neem dan contact op met RICOH CORP. CUSTOMER SUPPORT DEPT. op het nummer FASTFIX. Indien dit apparaat schade veroorzaakt aan het telefoonnetwerk, kan de telefoonmaatschappij u vragen om het apparaat los te koppelen tot het probleem is opgelost. 8 In het geval er operationele problemen zijn (papierstoringen, storingen bij het origineel, of fouten in de communicatie) raadpleeg dan het hoofdstuk Problemen oplossen in de deze handleiding. 9 Belkosten naar party line-diensten zijn van staat tot staat verschillend. Neem contact op met de betreffende overheid voor meer informatie. 10 Indien u thuis een bedrade alarminstallatie hebt aangesloten op de telefoonlijn, zorg er dan voor dat de installatie van dit apparaat niet voor gevolg heeft dat uw alarminstallatie wordt uitgeschakeld. Als u vragen hebt in dit verband, neem dan contact op met uw telefoonmaatschappij of met een erkende installateur. 1 - Beveiliging - Certificatie - Milieu - Licentie - 4 -

9 Nota voor gebruikers (Nieuw-Zeeland) De toekenning van een Telepermit voor een item van de terminalinstallatie betekent alleen dat Telecom heeft aanvaardt dat het item conform is met de minimale voorwaarden voor aansluiting op het Telecom-netwerk. Het kan in geen geval worden beschouwd als erkenning van het product door Telecom, en biedt geen enkele vorm van garantie. Bovendien biedt het geen enkele verzekering dat het item correct zal samenwerken met om het even welk ander item met een Telepermit van verschillende makelij of een ander model. Bovendien betekent dit niet dat het product compatibel is met alle andere diensten van het Telecom-netwerk. Dit toestel is niet in staat om in alle bedrijfsomstandigheden correct te werken op een hogere snelheid dan de snelheid waarvoor het werd ontworpen. Telecom erkent geen enkele aansprakelijkheid voor problemen die in dergelijke omstandigheden ontstaan. Deze uitrusting kan niet worden ingesteld om automatische oproepen te doen naar de nooddienste 111 van Telecom. Indien de kostenaanrekening voor lokale gesprekken onaanvaardbaar is, mag de Dial -knop niet worden gebruik voor lokale gesprekken. Alleen de 7 cijfers van het lokale nummer mogen op uw telefoon worden gedrukt. GEEN zonenummers of 0 -prefix gebruiken. Dit toestel mag niet worden gebruik om een gesprek door te schakelen naar een ander apparaat op dezelfde lijn. Dit apparaat mag bellen wanneer er oproepen komen van een ander apparaat op dezelfde lijn. Indien dit gebeurt mag het probleem NIET worden doorverwezen naar de Telecom Faults Service. Dit toestel mag niet worden gebruik in omstandigheden waarbij schade of storing kan worden veroorzaakt bij andere Telecom-klanten. Bijvoorbeeld: herhaalde pogingen om ongevraagde verkoopsaanbiedingen te doen aan hetzelfde nummer of groep van nummers. Het oproeplogboek in dit apparaat registreert niet alle beantwoorde gesprekkenh. Het oproepenlogboek kan bijgevolg verschillen van het Telecomaccount waar gesprekken kunnen op staan die niet in het logboek zijn geregistreerd. Niet alle telefoons zullen bellen wanneer ze zijn aangesloten op het telefoonstopcontact. 1 - Beveiliging - Certificatie - Milieu - Licentie - 5 -

10 Milieu SP 1000SF Het behoud van het leefmilieu is van essentieel belang voor de fabrikant. De fabrikant heeft de wil om milieuvriendelijke installaties uit te baten en heeft ervoor gekozen om milieuvriendelijke prestaties te integreren in de hele levenscyclus van de producten, vanaf de fabricage tot het gebruik en de afvalverwerking. De batterijen Het product Indien uw product batterijen bevat dan moeten ze gedeponeerd worden in één van de inzamelpunten in uw buurt. Gebruikers in de EU, Zwitserland en Noorwegen Onze producten bevatten kwalitatieve compenenten die zijn ontworpen om de recycling te vergemakkelijken. Onze producten en onze verpakkingen zijn gemarkeerd met onderstaand symbool. Het symbool geeft aan dat het product niet mag worden behandeld als globaal afval. Het moet afzonderlijk worden opgehaald via een geschikt verzamelpunt. Door deze instructies op te volgen zorgt u er mee voor dat dit product correct wordt behandeld en draagt u bij tot de vermindering van de potentiële impact op het milieu en de menselijke gezondheid die anders kan optreden bij verkeerde behandeling. De recycling van producten levert een bijdrage tot het behoud van de natuurlijke grondstoffen en de bescherming van het milieu. Voor meer informatie over de verzameling en recyclesystemen van dit product kunt u contact opnemen met de winkel waar u het apparaat hbt gekocht, uw lokale dealer of verkoopsorganisatie. Alle andere gebruikers Indien u het product van de hand wenst te doen, neem dan contact op met de plaatselijke overheid, de winkel waar u dit product hebt gekocht of de verkoopsorganisatie. 1 - Beveiliging - Certificatie - Milieu - Licentie - 6 -

11 Softwarelicentie LEES AANDACHTIG DE TERMEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE ALVORENS U DE VERZEGELDE OMSLAG MET DE SOFTWARE OPEN MAAKT. DOOR HET OPENEN VAN DEZE OMSLAG STEMT U ERMEE IN DAT U GEBONDEN BENT DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. Indien u het niet eens bent met de bepalingen van deze licentieovereenkomst, mag u de verpakking van de CD-ROM en de andere onderdelen van het product ongeopend terugzenden naar de verkoper. Definitie Onder Software wordt begrepen de bijhorende programmas en de documentatie. Licentie - Deze licentieovereenkomst verleent u het recht om de Software te gebruiken op pc's die aangesloten zijn op een lokaal netwerk. U hebt enkel het recht om de Software te gebruiken om op een multifunctionele terminal af te drukken, u kan derden niet het gebruikersrecht geven of lenen. - U hebt het recht om een reserve-kopie te maken. - Deze licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Eigendom De fabrikant en zijn leveranciers behouden het eigendomsrecht van de Software. U wordt niet de eigenaar van de CD- ROM. U kan de Software of de documentatie niet wijzigen, aanpassen, decompileren, vertalen, een gelijkaardig ontwerp maken, uitlenen of verkopen. Alle niet-uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden voor de fabrikant en zijn leveranciers. Duur Deze Licentie zal van kracht zijn totdat zij beëindigd wordt. U mag deze Licentie te allen tijde beëindigen door alle kopieën van de Software met inbegrip van eventuele documentatie te vernietigen. Deze Licentie zal onmiddellijk beëindigd worden als u te kort schiet in de naleving van enige voorwaarde van deze Licentie. Bij de beëindiging ervan dient u alle kopieën van de software en de documentatie te vernietigen. Garantie De Software wordt zonder enige waarborg verstrekt, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk; alle risico s betreffende de resultaten en de goede werking van deze Software zijn op verantwoordelijkheid van de koper. Als er wordt vastgesteld dat het programme defect is, zullen alle herstellingskosten of het terug in werking stellen ten koste van de koper zijn. De titularis van deze licentie geniet van de volgende garantie: de CD-ROM waarop de Software is opgeslagen is verzekerd, vrij van defecten in materiaal en afwerking onder normale gebruiksomstandigheden gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van de levering, kopie van uw ontvangstbewijs telt als bewijs. In het geval de CD-ROM defecten vertoont die het gevolg zijn van een ongeluk of van verkeerd gebruik ervan, zal deze CD-ROM niet vervangen worden in het kader van de garantie. Verantwoordelijkheid De enige verantwoordelijkheid van uw verkoper en uw enige verhaalsrecht is de vervanging van de CD-ROM die niet overeenstemde met de garantie en die teruggezonden zal worden samen met uw ontvangstbewijs. Noch de fabrikant noch enige andere partij die betrokken is bij het tot stand brengen, produceren, de verkoopbaarheid of plaatsing van dit programma, zal onder enig beding aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit rechtstreekse, toevallige of materiële schade, zoals informatieverlies, tijdverlies, bedrijfsschade, inkomensverlies of klantenverlies ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van dit programma. Ontwikkeling Met het oog op een voortdurende vooruitgang heeft de fabrikant het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de softwarefuncties te verbeteren. Die ontwikkeling geeft de gebruiker niet het recht op gratis updates. 1 - Beveiliging - Certificatie - Milieu - Licentie - 7 -

12 Merknamen Companion Suite Pro is een gedeponeerd merk van Sagem Communication. Adobe en de vermelde Adobe - producten zijn gedeponeerde merken van Adobe Systems Incorporated. PaperPort9SE is een gedeponeerd merk van ScanSoft. Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, en elk ander vermeld product Microsoft zijn gedeponeerde Microsoft Corporation-merken en/of gebruikt in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere namen of merken van vermelde producten ter informatie of als voorbeeld zijn gedeponeerde merken van hun respectieve eigenaars. De schermvoorbeelden in deze handleiding werden gemaakt onder Windows XP. Indien u een ander besturingssysteem gebruik kunnen de weergegeven schermvoorbeelden iets verschillen van deze die in dit boekje worden voorgesteld. Nota Kopieer nooit en druk nooit documenten af waarvan de reproductie door de wet is verboden. De afdruk en de kopie van de volgende documenten zijn in het algemeen door de wet verboden: bankbiljetten, postzegels en fiscale zegels, effecten, aandelen, bankafschriften, cheques, paspoorten, rijbewijzen. De lijst is als voorbeeld gegeven, en is niet volledig. We erkennen geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onnauwkeurigheid ervan. Als u twijfelt over de legaliteit van een kopie of een afdruk, raadpleeg dan een juridisch adviseur. 1 - Beveiliging - Certificatie - Milieu - Licentie - 8 -

13 Installatie Installatievereisten Als u het faxapparaat op de juiste locatie installeert, bent u verzekerd van de lange levensduur waarvoor het is ontworpen. Controleer grondig of de door u geselecteerde locatie aan de volgende kenmerken voldoet : - Kies een goed geventileerde locatie. - Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de linker- en rechterzijden van het apparaat niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat op ongeveer dertig centimeter afstand van alle voorwerpen, zodat de kleppen zonder probleem geopend kunnen worden. - Zorg ervoor dat er geen amoniak of andere organische gassen in de ruimte kunnen ontstaan. - Het geaarde stopcontact (zie de veiligheidsinstructies in het hoofdstuk Beveiliging) waarop u het apparaat wilt aansluiten, moet zich vlakbij het apparaat bevinden en vrij toegankelijk zijn. - Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht. - Kies bij voorkeur geen opstellingslocatie in de directe luchtstroom van airconditioners, verwarmingsapparaten of ventilatoren en stel het apparaat niet op in ruimtes waar sterke temperatuur- en luchtvochtigheidsverschillen heersen. - Kies een stevig, vlak oppervlak waar het apparaat niet wordt blootgesteld aan sterke trillingen. - Houd het apparaat uit de buurt van voorwerpen die de ventilatieopeningen kunnen belemmeren. - Plaats het apparaat niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare voorwerpen. - Kies een locatie waar er geen gevaar bestaat dat er water of een andere vloeistof op het apparaat spat. - Controleer of de omgeving schoon, droog en stofvrij is. Gebruiksaanwijzing Houd de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen in het oog bij het gebruik van het apparaat. Gebruiksomgeving: - Temperatuur : 10 C tot 27 C met een luchtvochtigheid in de omgeving tussen 15 en 80 % (tot 32 C met een luchtvochtigheid in de omgeving tussen 15 en 54 %). Terminal: Houd de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen in het oog bij het gebruik van het apparaat : - Schakel het apparaat nooit uit en open nooit de kappen van het apparaat tijdens het printen. - Houd brandbare gassen, vloeistoffen en objecten die magnetische krachten genereren verwijderd van het apparaat. - Trek het netsnoer uit door aan de stekker te trekken; trek nooit aan de kabel zelf. Als de kabel beschadigd is, kan dit tot brand of een elektrische schok leiden. - Raak het netsnoer nooit met natte handen aan. Dit kan tot een elektrische schok leiden. - Trek het netsnoer altijd uit alvorens het apparaat te verplaatsen. Als u dit niet doet, kan de kabel beschadigd raken, wat kan leiden tot brand of tot een elektrische schok. - Trek het netsnoer altijd uit als u denkt het apparaat lange tijd niet te gebruiken. - Plaats nooit zware voorwerpen op het netsnoer; trek er nooit aan en buig hem niet. Dit kan tot brand of een elektrische schok leiden. - Controleer altijd of het apparaat niet op het netsnoer of op een van de communicatiekabels van andere elektrische apparaten staat. Controleer ook of de kabels niet in het mechanisme van het apparaat komen. Dit zou tot storingen of brand kunnen leiden. - Zorg dat de printer niet onder stroom staat als u een interfacekabel op de printer aansluit of ervan losneemt (gebruik een afgeschermde interfacekabel). - Probeer nooit een vastgemaakt paneel of een kap te verwijderen. De terminal heeft hoogspanningscircuits. Elk contact met deze circuits kan een elektrische ontlading met zich meebrengen. - Probeer nooit zelf veranderingen aan het apparaat uit te voeren. Dit kan tot brand of een elektrische schok leiden. - Controleer altijd of er geen paperclips, nietjes of andere metalen voorwerpen via de ventilatieopeningen of andere openingen in het apparaat kunnen belanden. Zulke voorwerpen vormen een risico dat tot brand of een elektrische schok kan leiden Installatie

14 - Voorkom dat er water of andere vloeistoffen op of in de buurt van het apparaat worden gemorst. Er kan brand of een elektrische schok ontstaan als er water of een andere vloeistof in contact komt met het apparaat. - Zou er per ongeluk toch vloeistof of een metalen voorwerp in het apparaat belanden, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer. Als u niet direct reageert, ontstaat het gevaar van brand of een elektrische schok. - Als het apparaat ongebruikelijk veel warmte afgeeft of rook, een ongebruikelijke geur of herrie produceert, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer. Als u niet direct reageert, ontstaat het gevaar van brand of een elektrische schok. - Vermijd gebruik van de terminal tijdens elektrische stormen, waarbij de bliksem een gevaar voor elektrische schokken kan veroorzaken. Papier om af te drukken: gebruik geen papier dat al eerder door uw faxapparaat of een andere printer bedrukt is: het is mogelijk dat de drukkwaliteit niet optimaal is. 2 - Installatie AANWIJZING Let erop dat u de terminal op een goedgeventileerde locatie plaatst. Als hij in werking is, genereert de printer een kleine hoeveelheid ozon. De printer kan een onaangename geur verspreiden wanneer deze intensief wordt gebruikt in een slecht geventileerde ruimte. Voor een comfortabel, gezond en veilig gebruik, dient u het apparaat op een goedgeventileerde locatie te installeren. Veiligheid Bij gebruik van het product moet u onderstaande veiligheidsmaatregelen volgen. Veiligheid tijdens het gebruik In deze informatiesectie worden de volgende belangrijke symbolen gebruikt: WAARSCHUWING: AANWIJZING Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan waarbij, indien de instructies niet strikt worden opgevolgd, doodsgevaar kan ontstaan of personen zich ernstig kunnen verwonden. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan waarbij persoon, indien de instructies niet strikt worden opgevolgd, zich licht of vrij ernstig kunnen verwonden of waarbij schade aan materiaal kan optreden. WAARSCHUWING - Sluit het netsnoer rechtstreeks aan in een stopcontact in de muur, gebruik nooit een verlengkabel. - Trek de stekker uit het stopcontact (door de stekker vast te nemen, niet het snoer), wanneer het netsnoer beschadigd lijkt. - Om gevaarlijke elektrische schokken of blootstelling aan laserstralen te voorkomen, mag u nooit andere kappen of schroeven verwijderen dan deze die in de handleiding worden vermeld. - Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact (door de stekker vast te houden, niet het snoer) als een van onderstaande omstandigheden optreedt: U hebt iets in het apparaat gemortst. U denkt dat het apparaat een onderhoudsbeurt nodig heeft of moet worden hersteld. De kap van het apparaat werd beschadigd. - Gemorste of gebruikte toner niet in brand steken. Tonerstof kan ontvlammen en vervolgens in open vlam ontploffen. - Breng gebruikte tonercartridges binnen bij een erkende dealer of bij een erkende afvalophaler. - De gebruikte tonercartridges of flessen afvoeren overeenkomstig de lokale regelgeving. AANWIJZING - Bescherm het product tegen mist of regenweer, sneeuw, enz - Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te verplaatsen. Bij het verplaatsen van het apparaat moet u erop letten dat het netsnoer niet wordt beschadigd

15 - Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, houd dan altijd de stekker vast (en niet het snoer). - Laat geen paperclips, nietjes of andere kleine metalen voorwerpen in het apparaat vallen. - Houd toner (gebruikte of ongebruikte), de tonercartridge (of fles), inkt (gebruikte of ongebruikte) of inktcartridges buiten het bereik van kinderen. - Let erop uzelf niet te verwonden aan scherpe randen wanneer u in het apparaat grijpt om vastgelopen papier te verwijderen. - Uit milieuoverwegingen mag u het apparaat, de toebehoren en de vervallen verbruiksgoederen niet bij het huishoudelijk vuil zetten. Breng gebruikte tonercartridges binnen bij een erkende dealer of bij een erkende afvalophaler. - Onze producten werden ontworpen om te beantwoorden een hoge normen inzake kwaliteit en functionaliteit, we adviseren dan ook dat u de verbruiksgoederen zouden gebruiken die u bij een erkende dealer kunt aankopen. 2 - Installatie Elektrische voeding Het muurstopcontact bevindt zich in de buurt van het apparaat en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Voor Fax of telefoon - Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld een badkuip, een lavabo, een spoelbak of een wasbak, in een natte kelder of in de buurt van een zwembad. - Vermijd om de telefoon te gebruiken tijdens een elektrische storm (of gebruik uitsluitend een draadloze telefoon). Er bestaat een licht risico voor een elektrische schok door bliksem. - Gebruik de telefoon niet in de buurt van een gaslek om het gaslek door te geven. Regels voor het gebruik van symbolen WAARSCHUWING Verwijst naar een belangrijke opmerking inzake veiligheid. Als u deze opmerking in de wind slaat kan dit een ernstige verwonding of zelfs de dood voor gevolg hebben. Lees deze opmerkingen grondig door. U vindt ze in het deel Veiligheidsinformatie van deze handleiding. AANWIJZING Verwijst naar een belangrijke opmerking inzake veiligheid. Als u deze opmerkingen in de wind slaat kunt u zich min of meer ernstig verwonden of kan schade optreden aan het apparaat of aan eigendommen. Lees deze opmerkingen grondig door. U vindt ze in het deel Veiligheidsinformatie van deze handleiding. Geeft punten aan die bijzondere aandacht verdienen bij het gebruik van het apparaat, en geeft bijkomende uitleg. of mogelijke oorzaken voor vastgelopen papier, schade aan originelen of verlies van gegevens. Lees deze uitleg grondig door. Opmerking Geeft bijkomende uitleg over de functies van het apparaat en geeft instructies over de oplossing van gebruikersfouten

16 Beschrijving van de terminal Bedieningspaneel Vooraanzicht Automatische lader 2 - Installatie Smart-kaart insteekpunt. Dichtplooien blinddop voor aflevering papier Kap vooraan Papieruitvoer Hoofd-USB aansluiting (USB-sleutel) Manueel invoerlade Manuele papieraanvoer instelgeleiders Papierlade Achterkant Hoofd-USB-verbinding (USB-sleutel) * extra USB-verbinding (voor PC) EXT-stopcontact voor externe apparatuur LINE-stopcontact voor telefoon kabelverbinding Aan/Uit-schakelaar Kap voor vastgelopen papier Netsnoer aansluiting * Kan worden gebruikt voor dezelfde functie als de USB-aansluiting vooraan

17 Bedieningspaneel Presentatie Installatie Scherm. 2. Alfanumeriek toetsenbord. 3. One-Touch-toetsenbord (toetsen 1 tot 20). 4. Knop : documentanalyse op een pc of op media (USB-stick). 5. Knop : lokale kopie 6. Knop : het afdrukken vanaf de huidige PC stoppen. 7. Knop : een fax verzenden 8. Knop : toegang tot kiescodes en afgekorte nummers 9. Knop : handmatige lijnverbinding, luisteren naar kiestoon bij het versturen van een fax. 10. Knop : naar meerdere geadresseerden versturen (fax) 14. Knop C: terug naar vorige menu en invoer corrigeren. 15. Knop door menu's omhoog bladeren 16. Knop : beëindigt de huidige actie. 17. Knop ECO: regelt de activeringstermijn. 18. Knop : scan-kleurmodus selecteren. 19. Knop : scanresolutie instellen. 20. Knop : Instellen van het contrast. 21. Icoon : resolutie "Kopie : Kwaliteit tekst / Fax : Sfijn". 22. Icoon : resolutie Foto. 23. Icoon : resolutie "Kopie: Auto / Fax : Fijn". 24. Icoon : kleurmodus. 25. Icoon : activiteit op de telefoonlijn. 11. Knop : Bevestiging. 12. Knop OK getoonde selectie bevestigen. 13. Knop toegang tot menu en door menu's omlaag lopen. Tekens invoeren met behulp van het alfanumerieke toetsenbord Tijdens het uitvoeren van de verschillende taken moet u namen en telefoonnummers invoeren. Wanneer u uw apparaat instelt bijvoorbeeld, moet u uw naam (of de naam van uw bedrijf) en uw telefoonnummer invoeren. Wanneer u sneltoetsen met één, twee of drie cijfers opslaat of groepen definieert, kunt u de overeenkomstige namen eveneens invullen. Om een alfanumeriek teken in te voeren zoekt u de knop waar het teken bijstaat. Druk een aantal keer op de knop tot de gewenste letter verschijnt. Voorbeelden: - om de naam "John" in te voeren, drukt u: 1 keer, 6 keer, 5 keer en 5 keer. - om "!" in te voeren, drukt u: 17 keer in Als u een fout hebt gemaakt bij het invoeren van een nummer of een naam, druk dan op C om het laatste teken of het laatste karakter te wissen. Voer vervolgens het juiste nummer of karakter in Icoon : faxmodus. 27. Icoon : modus extern antwoordapparaat

18 Onderstaande tabel biedt een overzicht van de beschikbare karakters. Toets Toegewezen cijfers, letters of karakters Toets Toegewezen cijfers, letters of karakters 1 P, Q, R, S, p, q, r, s, 7 A, B, C, a, b, c, 2 T, U, V, t, u, v, Installatie D, E, F, d, e, f, 3 W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9 G, H, I, g, h, I, 4 Spatie + - / & $ % J, K, L, j, k, l, 5 # _, ; :? ( ) [ ] < > { } ~ =! ' " \ M, N, O, m, n, o, 6 * Terminalfuncties gebruiken Alle terminalfuncties en instellingen zijn beschikbaar via het menu en zijn toegewezen aan een specifiek menucommando. Bijvoorbeeld, CONTRAST kopieerinstellingen zijn geïdentificeerd in het menu via commando 845. Er zijn twee methodes beschikbaar om toegang te krijgen tot de menu-items : de stap-voor-stap-methode of de methode via sneltoetsen. Om de CONTRAST-instelling te openen via de stap-voor-stap-methode : 1 Druk op om naar het menu te gaan. 2 Gebruik de knoppen of om door het menu te bladeren en 8-GEAVANC. FCT te selecteren. Bevestig met OK. 3 Gebruik de knoppen of om door het menu 84-GEAVANC. FCT te bladeren en selecteer 84-KOPIËREN. Bevestig met OK. 4 Gebruik de knoppen of om door het menu KOPIËREN te bladeren en selecteer 845-CONTRAST. Bevestig met OK. Om de CONTRAST-instelling te openen via een sneltoets : 1 Druk op om naar het menu te gaan. 2 Voer 845 in met behulp van het alfanumerieke toetsen en u komt met een in het item CONTRAST

19 Inhoud van de verpakking De verpakking bevat de volgende elementen: Multifunctioneel toestel Installatie van het apparaat 1 Haal het toestel uit de verpakking. 2 Installeer het toestel en hou rekening met de veiligheidsvoorschriften. 3 Verwijder alle kleefband die zich op de terminal bevindt. 4 Verwijder de beschermfolie van het scherm. Plaatsen van de documentlader voor het scannen 2 - Installatie 1 Plaats de documentlader en zet zijn twee pinnen (B) vast in de hiertoe voorziene openingen (A) op de scanner. B A 1 tonercartridge 1 installatiehandleiding en 1 CD-ROM gebruikershandleiding Papier laden 1 Veiligheidsgids, Handleiding (alleen voor Europa en Noord-Amerika) 1 netsnoer 1 telefoonsnoer (alleen voor Noord-Amerika, China en Korea) 1 USB-snoer Papier laden in de papierlade (1) Het papier dat u wenst te gebruiken moet met de te bedrukken zijden aar omlaag worden geplaatst tegen de zijrand en de rand achteraan. Als u het papier niet mooi tegen de randen legt, kunnen papierstoringen ontstaan. (2) Niet meer papier laden dan aangegeven door de markering. Als het maximum wordt overschreden, kan dat leiden tot problemen met de toevoer en tot vastgelopen papier. (3) Papier bijladen op de stapel kan dubbele papiertoevoer veroorzaken, en moet worden vermeden. (4) Als u de papierlade uit de machine haalt, moet u ze altijd met beide handen vasthouden, om te verhinderen dat ze zou vallen. Papiergebruik (1) Verwijder elke kromming van het papier voor het laden. (2) De kromming van het papier mag de 10 mm niet overschrijden. (3) Het papier moet zorgvuldig bewaard worden om fouten in de papiertoevoer en beeldvervorming te voorkomen die veroorzaakt worden door het bewaren in een vochtige omgeving. Papier bijladen op de stapel of een stapel splitsen kan papiertoevoerproblemen veroorzaken, en moet worden vermeden

20 Controle luchtvochtigheid (1) Gebruik nooit vochtig papier of papier dat in een open pak stond. (2) Na het openen van het pak papier moet het papier in een plastic zak worden bewaard. (3) Gebruik nooit papier met gekreukte uiteinden, geplooid papier of ander beschadigd papier. Gebruik van de eenheid 3 Regel het verlengstuk dat zich aan de achterkant van de lade bevindt door te drukken op de hendel "PUSH" (A). Pas daarna de zijdelingse papiergeleiders aan aan het formaat van het papier door te drukken op de hendel (B) op de linker geleider. Pas de lengtegeleider aan aan het formaat van het papier door te drukken op de hendel (C). C 2 - Installatie Operator shocks Tijdens het afdrukken mogen de papieraanvoerlade, de lade, de kap en andere delen van het apparaat niet aan schokken worden onderworpen. De eenheid verplaatsen A Als u het apparaat op een tafel verplaatst, moet u het optillen en niet verslepen. 5½ 7¼ 8 Gebruik van de tonercartridge (1) Nooit op de zijkant of ondersteboven houden. (2) Niet hard mee schudden. Papier in de hoofdlade plaatsen Uw toestel accepteert diverse formaten en papiersoorten. Zie hoofdstuk Specificaties voor de verschillende formaten en soorten papier. B 4 Neem een stapel papier, schud deze en leg deze mooi recht op een vlakke ondergrond. 1 Haal de papierlade er volledig uit. 5 Plaats de stapel papier in de lade (bijvoorbeeld 200 bladen voor 80 g/m² papier). 6 Plaats de lade weer in zijn houder. Installeren van de cartridge 1 Ga voor het apparaat staan. 2 Druk aan de linkerkant en aan de rechterkant van het luikje en trek deze tegelijk naar u toe. 2 Duw het onderste paneel naar beneden tot het vastklikt. PUSH

21 3 Neem de startertonercartridge uit de zak. Rol de cartridge 5 of 6 keer zachtjes over een weer om de toner gelijk te verdelen binnen in de cartridge. Door de toner in de cartridge goed te verdelen gaat uw cartridge lager meer. 4 Houd de cartridge vast aan de hendel. In gebruik stellen van het toestel Aansluiten van het toestel WAARSCHUWING Vooraleer u het netsnoer aansluit, leest u Veiligheidsvoorschriften, pagina Installatie 5 Plaats de cartridge in de behuizing door zo ver mogelijk te drukken tot deze zich vergrendelt (laatste beweging naar beneden). 1 Sluit het uiteinde van het telefoonsnoer aan op de connector van de terminal, en het andere uiteinde in de wandcontactdoos van de telefoonlijn. 6 Sluit de klep weer af. Papieropvanglade 2 Sluit het netsnoer aan op het apparaat. 3 Controleer of de Aan/Uit-schakelaar in de stand Uit staat (positie O). Verbind het netsnoer met het stopcontact. Regel de opvanglade in functie van het formaat van het te printen document. Vergeet niet om het uitklapbare deel van de opvanglade op te heffen, om te verhinderen dat het papier er uitvalt. WAARSCHUWING Het netsnoer wordt gebruikt als toestel om de aanvoer van 230 V naar het apparaat uit teschakelen. Als voorzorg moet het stopcontact dicht in de buurt van het apparaat zijn opgesteld, en moet het bij gevaar gemakkelijk toegankelijk zijn. 4 Zet de Aan/Uit-schakelaar in de Aan-stand (positie I) 5 Dit apparaat is standaard ingesteld voor gebruik in Engeland, met weergaven in het Engels. Om die instelling te wijzigen, raadpleegt u Landen, pagina 26 6 Om de datum en de tijd in te stellen, zie Datum/ tijd, pagina

22 Papier in de handmatige papierinvoer plaatsen Met de handmatige papierinvoer kan u verschillende papierformaten gebruiken met een hoger gewicht dan toegelaten in de papierlade. Per keer mag slechts één enkel vel papier of omslag ingebracht worden. Zie hoofdstuk Specificaties voor de verschillende formaten en soorten papier. 2 - Installatie 1 Schuif de begeleiders van de handmatige invoer volledig opzij. 2 Stop een vel papier of een omslag in de handmatige invoer. 3 Regel de papierbegeleiders tegen de rechter- en linkerzijden van het papier of de omslag. 4 Druk af en let erop dat het gekozen papierformaat overeenstemt met het gekozen formaat op de printer. Opmerking: Bij gebruik van omslagen Alleen gebruiken met de handmatige papiertoevoer. De aanbevolen zone om af te drukken heeft een marge van 15 mm aan de zijde van de flap van de omslag, en een marge van 10 mm van de linker, rechter en onderzijde van de omslag. Een aantal lijnen kunnen aan de volle kopie worden toegevoegd om elke overlapping te vermijden. Er kan zich een fout voordoen tijdens het afdrukken van omslagen die niet overeenkomen met de aanbevolen omslagen. Strijk elke gebogen enveloppe na het afdrukken handmatig vlak. Er kunnen plooitjes verschijnen in de brede rand van de enveloppe. Plaats de omslag door op de plooilijnen tussen de vier hoeken te duwen nadat u er de lucht uit hebt laten vrijkomen. Maak de enveloppe klaar door goed op de plooilijnen aan de vier kanten te drukken, nadat u er alle lucht hebt uigeduwd. Plaats de omslag in een goede positie om elke plooi of vervorming te vermijden. Papierbehandeling is niet toegelaten. Bovendien moet het apparaat worden gebruikt in een normale kantooromgeving

23 Kopiëren Uw apparaat biedt u de mogelijkheid om kopies te maken in één of meerdere exemplaren. U kan eveneens tal van parameters instellen teneinde kopies te maken volgens uw behoefte. Standaardkopie In dit geval zijn de standaardparameters van toepassing. 1 Plaats uw document in de automatische lader, met de te kopiëren zijde naar boven. of Plaats uw document met de bedrukte zijde op de glasplaat en rekening houdend met de aanwijzingen die rond het glas worden aangegeven. 2 Druk tweemaal op de toets. De kopie is gemaakt rekening houdend met de standaardparameters. Opmerking SP 1000SF Na stap 1 kunt u met het numerieke toetsenbord meteen het aantal kopieën invoeren. Druk vervolgens op OK om te bevestigen. Ga verder met stap 4. 2 Druk op de toets. 3 Voer het aantal gewenste kopieën in en bevestig via de toets OK. 4 Selecteer de gewenste papierlade AUTOMATISCH VAK of HANDMAT. LADE met de toetsen of, bevestig dan met de toets OK. 5 Kies met de toetsen of de afdruk-optie (zie voorbeelden hierna) volgens de gekozen samenstelling: - Gecombineerde modus (documentlader): 1 pagina tot 1, 2 pagina s tot 1, of 4 pagina s tot 1. - Postemodus (flatbedscanner): 1 pagina naar 1, 1 pagina naar 4 of 1 pagina naar 9. bevestig met de toets OK. 3 - Kopiëren Kopie in de modus toner ECO In de ECO modus kan het verbruik van de hoeveelheid toner per pagina worden verminderd en dus de afdrukkosten. Wanneer u deze modus gebruikt wordt minder toner verbruikt en is de zwarting van de afdruk lichter. 1 Plaats uw document in de automatische toevoer, met de kant die gekopieerd moet worden naar boven. of Plaats het document met de kant die gekopieerd moet worden naar het glas gericht, volg de instructies aan weerszijden van de glasplaat. Kopie als MOZAÏEK Gescande pagina's pagina op pagina op 1 4 pagina op 1 Uitvoer Kopie als POSTER Gescande pagina's Uitvoer A A A 1 pagina op 1 1 pagina op 4 1 pagina op 9 A 2 Druk op de toets. ECO 3 Druk op de toets. Geavanceerd kopiëren De geavanceerde kopie laat toe om bijzondere aanpassingen aan te brengen tijdens het kopiëren zelf. Opmerking U kunt kopiëren starten door op de knop te drukken tijdens een van onderstaande stappen. 1 Plaats uw document in de automatische lader, met de te kopiëren zijde naar boven. of Plaats uw document met de bedrukte zijde op de glasplaat en rekening houdend met de aanwijzingen die rond het glas worden aangegeven. 6 Stel de gewenste zoomwaarde in, van 25 % TOT 400 % met de toetsen of, bevestig met de toets OK (alleen beschikbaar in de kopieermodus 1 pagina naar 1). 7 Selecteer het uitgangspunt (herkomst) met de toetsen of, bevestig dan met de toets OK. 8 Kies de resolutie SCHETS, AUTO, KWALIT TEKST of FOTO met de toetsen of, en bevestig met de toets OK. 9 Selecteer de contrastwaarde met de toetsen of, bevestig dan met de toets OK. 10 Selecteer de contrastwaarde met de toetsen of, bevestig dan met de toets OK. 11 Kies het type papier NORMAL, DIKTE met de toetsen of, bevestig dan met de toets OK

NL Handleiding LFF 6050

NL Handleiding LFF 6050 NL Handleiding LFF 6050 Beste klant Voor uw comfort en veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebruik, aandachtig het hoofdstuk Veiligheid te lezen. Door dit multifunctionele apparaat te kopen, hebt u gekozen

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Over de bedieningsaanwijzingen Dit apparaat

Nadere informatie

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding Phaser 3300MFP Multifunctionele Printer Phaser 3300MFP Gebruikershandleiding 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

Multifunctionele printer

Multifunctionele printer SCX-5835_5935 Series Multifunctionele printer Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt dat u een product van Samsung hebt gekocht. Copyright 2008 Samsung Electronics Co.,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING MFC-215C MFC-425CN Versie A Als u de klantendienst moet bellen A.u.b. de volgende gegevens invullen voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-215C en MFC-425CN (Omcirkel uw modelnummer)

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG CLP-320 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3976590

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG CLP-320 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3976590 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Laserprinter Gebruikershandleiding BELANGRIJK: Lees voor het gebruik van de printer deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. HOL LBP3200 Laserprinter

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beginnen Bewerkingen met gecombineerde functies Document Server Gebruikersinstellingen (Systeeminstellingen) Adressen en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

Lexmark MFP. Installatiehandleiding

Lexmark MFP. Installatiehandleiding Lexmark MFP Installatiehandleiding April 2007 www.lexmark.com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti I-Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Samenstelling: Olivetti Tecnost, S.p.A. Direzione @ Home/Office Via Jervis, 77-10015 IVREA

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees a.u.b. eerst deze handleiding voordat u de scanner gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen goed om eventueel in de toekomst te kunnen raadplegen. Internationaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL NPD4670-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Lees dit eerst DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MX-C380 MX-C381 MX-C400 MX-C311

Lees dit eerst DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MX-C380 MX-C381 MX-C400 MX-C311 MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Onderhouds- en veiligheidshandleiding Lees dit eerst Lees eerst deze handleiding voor een veilig gebruik van het

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Versie 0 BEL-DUT Als u de klantendienst moet bellen Vul de volgende gegevens in om deze later

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL NPD4708-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CLP-36x Series CLP-36xW Series BASIS Deze handleiding geeft informatie met betrekking tot de installatie, normaal gebruik en het oplossen van problemen in Windows. GEAVANCEERD Deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4893-03 NL

Gebruikershandleiding NPD4893-03 NL NPD4893-03 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online Gebruikershandleiding Deze Basis gebruikershandleiding bevat geen informatie over het apparaat. Voor meer gedetailleerde informatie, lees

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie