april 2013 In beweging Peer workers in bedrijf; impressie van een bezoek van een ervaringsdeskundige aan de GGZ in New York

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "april 2013 In beweging Peer workers in bedrijf; impressie van een bezoek van een ervaringsdeskundige aan de GGZ in New York"

Transcriptie

1 april 2013 In beweging Peer workers in bedrijf; impressie van een bezoek van een ervaringsdeskundige aan de GGZ in New York Kendrick is een van de twaalf ervaringsdeskundigen die in februari de GGZ in New York bezochten. Hij vond het een waanzinnige kans om kennis en ervaring uit te wisselen met collega's aan de andere kant van de wereld en beschrijft hieronder zijn indrukken. Nadat we de eerste dag goed de tijd konden nemen om te realiseren dat we in "the city that never sleeps" waren, had ik genoeg positieve energie om aan de slag te gaan. We gingen naar Philadelphia om daar verschillende "peer workers" en ervaringsdeskundigen te ontmoeten en een dag mee te draaien. De ervaringsdeskundige in de VS gaat bij zieke cliënten langs, neemt de cliënt mee voor een lunch, gaat in gesprek met de cliënt, helpt de cliënt met het invullen van moeilijke formulieren, gaat op huisbezoek, biedt hulp op het gebied van budgetteren, gaat met cliënt naar bijvoorbeeld een school waarbij het kind van de cliënt gepest wordt enzovoorts. De ervaringsdeskundige verricht ook kantoorwerk, zoals het invoeren van gegevens in het systeem, telefoontjes etc. Deze ervaringsdeskundigen werken voor de organisatie genaamd The Bell of Hope. Een toporganisatie, met een kantoor en ook nog een deeltijdruimte met genoeg faciliteiten voor cliënten die ambulante hulp krijgen. De ruimtes waren schoon en het personeel vriendelijk en behulpzaam. De volgende dag was er een meeting in de vorm van een congres waar het mogelijk was ervaringen en werkmethodieken uit te wisselen. Hier kwam duidelijk het contrast naar voren tussen het werk van een ervaringsdeskundige in Nederland en een peer worker in de VS. Het is een droom van mij om zulk werk hier in Nederland te verrichten, het moet in Nederland nog gecreëerd worden. Geloven in herstel Terug in New York maakten we met vijf andere ervaringsdeskundigen kennis en leerden van hun wel zeer bijzondere verleden dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Zelfs als je daar bent waar je geen licht meer ziet, is herstel uiteindelijk toch mogelijk. Het was bloedmooi om dit te mogen ervaren en beseffen. Zij toonden aan dat een ervaringsdeskundige echt vanuit ervaring werkt en bagage heeft om hoop te kunnen creëren bij patiënten in misschien wel de ergste crisis. Hoop om te geloven in herstel is essentieel voor een cliënt. Dat wat een ervaringsdeskundige meeneemt naar het werk is niet uit boeken te halen.

2 2 Uit gesprekken met de cliënten van de verschillende organisaties blijkt dat zij de hulp van de peer workers in vergelijking tot de traditionele zorg als beter ervaren. Dat gold ook voor cliënten die dakloos waren en bij een faciliteit als Fountain House of Renewal Supported Housing terecht komen. Ik bezocht het Kings County Hospital in Brooklyn waar we aan tafel zaten met o.a. de assistant director Jonathan P. Edwards en ook nog de Rose Houses van People Inc. onder leiding van Steve Miccio in Poughkeepsie. Er werd hier hoop gecreëerd voor mezelf. Ik ben nu aan het werk als ervaringsdeskundige op de inloop afdeling bij FACT Zeist. Bij het Kings County Hospital bleek het mogelijk om als ervaringsdeskundige een carrière op te bouwen. Je kunt er zelfs van de titel ervaringsdeskundige af, aangezien je door kan groeien tot supervisor en uiteindelijk zelfs tot manager. Bij Steve Miccio proefde ik echt de kracht van een hulpverlener met een missie. Deze ervaringsdeskundige heeft een eigenzinnige manier van behandelen van mensen die te maken krijgen met geestelijke klachten. Cliënten hoeven in zijn ogen niet gediagnosticeerd te worden, maar kunnen nog altijd als productief persoon in de maatschappij blijven functioneren. Steve Miccio heeft na zijn herstel besloten om iets te betekenen voor de geestelijke gezondheidszorg en is met een project begonnen dat tijdelijke woonplekken biedt aan mensen met psychische klachten waar ze tot rust kunnen komen en behandeld worden door peer workers. Zo heeft hij verschillende van zulke "Rose Houses" opgericht en inmiddels is hij zelfs al in Nederland actief. Ik denk dat we hier in Nederland ook moeten gaan kijken in hoeverre wij mee kunnen gaan met deze beweging. Het resultaat van hun behandelingen is positief, zo zeggen cliënten en werkgevers in de VS die te maken hebben met deze nieuwe discipline binnen ons kader. Kendrick Keller Cliëntenraad divisie Willem Arntsz zoekt nieuwe leden! Wat doet de cliëntenraad? De cliëntenraad kijkt vanuit de cliënt naar de zorgverlening van Altrecht. Dat doen we vooral op eigen initiatief maar ook op verzoek van Altrecht. Iedereen in de cliëntenraad is zelf cliënt (geweest) van Altrecht: we kunnen dus goed inschatten wat cliënten belangrijk vinden. Door de cliënt centraal te stellen werken we aan een betere zorgverlening van Altrecht. Dat heeft al tot goede resultaten geleid. Voorbeelden van wat we doen zijn: het kritisch volgen van en advies uitbrengen over (nieuw) beleid, bijvoorbeeld over privacy, het behandelaanbod, voorzieningen en allerlei andere praktische zaken. Daarnaast willen we van de mensen die zorg krijgen van een FACT- team ook graag horen hoe zij de behandeling en alles wat daarmee samenhangt ervaren. Waarom lid worden van de cliëntenraad? U kunt u inzetten voor andere cliënten en krijgt de kans om invloed uit te oefenen. Het biedt ontwikkelingsmogelijkheden en u kunt uw talenten ontwikkelen. U werkt samen met andere cliëntenraadsleden en regelmatig is er een scholing zodat uw deskundigheid vergroot wordt. Een ondersteuner ondersteunt en coacht de cliëntenraad. Als nieuw lid kunt u eerst rustig kennismaken en u inwerken in het cliëntenraadswerk. Pas daarna wordt u officieel cliëntenraadslid. U ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor de werkzaamheden. Geïnteresseerd? Neem contact op met de coach /ondersteuner van de cliëntenraad Wilhelmien Giessen, Kijk voor meer informatie over de cliëntenraad op > cliënt en familie > cliëntenraad. Informatiecentrum Altrecht gesloten In april is het Informatiecentrum Altrecht gesloten. Dit betekent natuurlijk niet dat u met vragen niet meer bij Altrecht terecht kunt. Via de website van Altrecht (www.altrecht.nl > klik op Speciaal voor: patiënt en familie) proberen we u antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Hier vindt u belangrijke informatie over uw behandeling, de kosten ervan, een uitleg over de facturen en de eigen bijdrage (die in 2012 gold maar in 2013 weer is afgeschaft) uw rechten en plichten, privacy, uw dossier en klachten.

3 3 Als u vragen heeft over uw behandeling, neemt u dan altijd rechtstreeks contact op met de afdeling waar u in behandeling bent. U vindt de telefoonnummers op de contactpagina van de afdelingen op de website van Altrecht. Samenwerking tussen Altrecht FACT Utrecht en nieuwe locatie Nicolaasstraat SBWU Op 1 september 2013 gaat een nieuwe locatie van de SBWU in Utrecht open: locatie Nicolaasstraat. Op deze locatie zullen primair mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die al lang bij Altrecht verblijven gaan wonen. Het is de bedoeling dat zij hier drie tot maximaal vijf jaar wonen en in die tussentijd vaardigheden aanleren, zodat zij na verloop van tijd kunnen doorstromen naar een andere locatie van de SBWU. De behandeling en de regie over de behandeling van de bewoners van locatie Nicolaasstraat ligt bij het FACT-team zuid-west, de SBWU begeleidt de mensen bij hun dagelijks leven en biedt hierbij praktische ondersteuning. Het FACT-centrum zal diensten leveren in de vorm van onder meer deskundigheidsbevordering aan de medewerkers en het verlenen van hand- en spandiensten. Door intensief samen te werken en de keten ook fysiek dicht bij elkaar te hebben, zullen we met elkaar de benodigde zorg voor deze cliënten groep gaan organiseren. Er zijn 19 reguliere plaatsen (16 voor EPA en 3 voor ABC) en daarnaast is er één extra bed dat ingezet kan worden in de vorm van een herstelarrangement (tijdelijke opschalen van zorg voor cliënten die bij de SBWU wonen en even meer intensievere zorg nodig hebben. Mocht de cliënt ook hieraan niet genoeg hebben, dan kan hij tijdelijk bij het FACT-centrum worden opgenomen. Een van de SBWU-medewerkers die op locatie Nicolaasstraat gaat werken heeft al enkele dagen met Altrecht FACT Utrecht meegelopen om meer bekend te raken met de hulp die Altrecht FACT biedt. Het FACT Centrum Utrecht zal tijdens de twee scholingsweken die het team van de SBWU Nicolaasstraat gaat volgen, ook een aandeel leveren. Onlangs is er ook een minisamenwerkingsconferentie gehouden voor de medewerkers van Altrecht FACT en SBWU Nicolaasstraat. Werkbezoek in Triëst Vorig jaar april hebben we met het FACT-team Noord-oost een reis gemaakt naar Triëst in Italië. Er waren vier (ex) cliënten/ ervaringsdeskundigen mee. Triëst staat model voor een manier van werken die een reactie was op de klassieke psychiatrie à la One flew over the cuckoo s nest. Dat wil zeggen dat de mensen waar het even niet zo goed mee ging al snel werden opgesloten in witte ziekenhuiskleding op een afgelegen terrein afgesloten van de gewone mensenwereld. De beroemde psychiater Franco Basaglia was toen hij in 1962 in Triëst kwam werken zo geschrokken van de mensonterende situatie dat hij een begin maakte van een ware revolutie. Hij maakte een eind aan dwang en drang zoals het vastbinden van patiënten, gebruik van isoleercellen en elektroshock therapie. Ook werd er echt gepraat met cliënten in plaats van ze alleen maar op te sluiten. De ideeën van Triëst zijn nu, ruim vijftig jaar later, nog steeds inspirerend voor de FACT-teams in het wijkgericht werken. Het was in Triëst dat de psychiatrisch patiënten van het ziekenhuisterrein werden gehaald en teruggingen in de maatschappij om als volwaardig mens tussen de mensen te leven. Opnames worden tot zo kort mogelijk beperkt (1 tot maximaal 10 dagen). Mensen worden in hun eigen omgeving geholpen en wanneer het even niet zo goed met je gaat kun je 24 uur per dag 7 dagen per week (thuis) begeleiding krijgen. Werk staat hoog in het vaandel: toen er geen werk was voor patiënten zijn ze zelf bedrijfjes begonnen (coöperaties). Met als eerste een schoonmaakbedrijf. Maar ook het hotel waar we sliepen wordt gerund door (ex) patiënten. Vooral de moeite die in Triëst wordt gedaan in combinatie met grote creativiteit, vindingrijkheid en flexibiliteit om mensen op alle mogelijke manieren te helpen is een ware inspiratiebron voor de hedendaagse psychiatrie.

4 Heeft u vragen over de factuur van Altrecht? Kijk dan op de speciale pagina van Altrecht, waar de meeste vragen worden beantwoord. Ga naar klik op Voor cliënten en familie en klik op Uw factuur. Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar. 4 Nieuwe naam voor schizofrenie Anoiksis, vereniging voor mensen met chronische psychosen of schizofrenie, heeft een nieuwe naam voor schizofrenie: Psychosis Susceptibility Syndroom (Psychose Gevoeligheid Syndroom). Anoiksis vindt een nieuwe naam voor schizofrenie belangrijk, omdat een moderne naam voor schizofrenie het zelfstigma zou verminderen. Meer informatie vindt u op de website: Geslaagde familieavond bij Altrecht FACT Utrecht 4 maart vond een geslaagde familieavond plaats bij Altrecht FACT Utrecht waar naar schatting zo n 60 familieleden aanwezig waren. De bijeenkomst werd voor de eerste keer aan de hand van vier verschillende thema s vorm gegeven met per thema een workshop. Het idee hierachter was om meer persoonlijk contact met familie te hebben en om familieleden informatie op maat te bieden. De thema s van de vier workshops waren: FACT, verslaving, familiebeleid en IPS. Deze werden voorbereid door medewerkers van FACT Utrecht, de teammanagers en de familieambassadeurs die nu in elk team aanwezig zijn. Ik noem ze voor de zekerheid nog even: Mimount Kammitte (NW), Maria van de Ven (ZW), Peter Gezelle (ZO) en Saskia Westra (NO). Ook leden van de familieraad van Altrecht, Ypsilon en de familie-ervaringsdeskundigen bezochten de avond en zelfs familieleden van cliënten die elders binnen Altrecht zorg ontvangen, maar geboeid werden door de aankondiging op de website van altrecht. De avond was hierdoor levendig, vol uitwisseling en bood ook leerpunten voor de afdeling en daarmee erg geslaagd. Er was tijd voor iedereen en familieleden kwamen volop met elkaar, met de medewerkers en alle andere aanwezigen in gesprek. In het najaar zal de volgende familieavond plaatsvinden. Als u ook geïnformeerd wilt worden stuur dan een naar FACT-Centrum Nieuwegein officieel van start Op donderdagmiddag 17 januari opende het FACT-centrum Nieuwegein officieel haar deuren. Het is een samenwerking van de twee Nieuwegeinse FACT-teams en het team van de open opnamekliniek. Het FACT-centrum vormt sinds kort met onder meer telezorg, BOR-bedden en dagopvang een aanvulling op de zorg die de Nieuwegeinse FACT-teams al leveren. Het nieuwe centrum biedt daarmee zowel binnen als buiten kantoortijd met een overzichtelijke groep hulpverleners ruimere zorg aan de FACT-patiënten uit de subregio Nieuwegein. De kliniekmedewerkers combineren deze taak met de zorg voor de opgenomen patiënten. De FACT-medewerkers geven met afgebakende zorg richting aan het aanbod, dat nu nog bescheiden is. Als het een cliënt bijvoorbeeld thuis niet lukt om s morgens op tijd op te staan en om structuur aan te brengen in zijn dag, dan maakt het FACT-centrum het mogelijk om op de Rembrandthage bij Altrecht te ontbijten, waardoor het de cliënt vaak wél lukt tijdig op te staan. Aan het aanbod van het FACT-centrum ligt altijd een therapeutisch doel ten grondslag en met de cliënt spreken we een termijn af hoe lang men van het FACT-centrum gebruik kan maken. Het centrum verwacht gaandeweg te gaan groeien. Het initiatief is een lokale variant van het al langer bestaande Utrechtse FACT-centrum en zal ook in Zeist navolging krijgen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eric Zuidhoek, teammanager open opnamekliniek of Christel van den Broek, teammanager FACT-teams.

5 5 Nieuws voor cliënten uit Utrecht Vier samen met je wijkgenoten de Vrede van Utrecht Utrecht viert in 2013 dat 300 jaar geleden de Vrede van Utrecht ondertekend is. Dit verdrag is een van de eerste waarin Europese mogendheden door diplomatieke onderhandelingen in plaats van wapengekletter vrede sloten. De viering zal plaatsvinden in het midzomerweekend van 21, 22 en 23 juni a.s. voor álle inwoners van de stad Utrecht. Daarom worden er activiteiten ontplooid in alle wijken van de stad. Om iedereen bij de activiteiten te betrekken heeft het lectoraat Kwartiermaken van de Hogeschool Utrecht het initiatief Lof der Zichtbaarheid ontwikkeld. Kwartiermaken staat voor het werken aan een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond, mensen met een verstandelijke beperking en anderen die met sociale uitsluiting te maken hebben. Amateurs of professionele kunstenaars nuanceren met beeldende kunst, poëzie of podiumkunsten de vaak negatieve beeldvorming. Zij laten iets zien over hun leven en agenderen daarmee tegelijkertijd hun verlangen om mee te doen en erbij te horen. Ook cliënten van Altrecht zullen een bijdrage verzorgen. Lof der Zichtbaarheid biedt mensen met een beperking of een psychiatrische achtergrond de mogelijkheid om de Vrede van Utrecht mee te vieren. Parades door de stad, buurt-ontbijt, festivals en nog veel meer culturele activiteiten. Kijk in je buurtkrant wat er bij jou in buurt gaat gebeuren. Samen eten in Overvecht In de wijk Overvecht zijn veel initiatieven om gezamenlijk maaltijden te bereiden en te eten. Hieronder noemen we een paar mogelijkheden. Kook en eetgroep ACA (Apollo-, Centaurus-, Atlasdreef) Samen koken en eten voor bewoners van verschillende herkomst uit de ACA-flats en omgeving, Informatie: Neeltje Spit, / (06) De Rode Loper, buurthuis De Boog, Samen koken en eten voor mensen met psychische belemmeringen; Informatie: Dien van Strien, / (06) Blauwe Loper, Buurtflat Kasaïdreef 10 Samen koken en eten voor mensen met psychische belemmeringen; Informatie: Wana Sideris, / (06) Er zijn nog veel meer mogelijkheden, kijk hiervoor op Nieuws uit FACT Zeist Nog meer aanbod bij dagbehandeling FACT Zeist Het programma van de dagbehandeling FACT Zeist blijft uitbreiden. Beweging en PMT is uitgebreid met een zwemgroep, runninggroep, teamsport en een dansgroep (deze laatste groep is alleen voor dames). Voor hersteltrainingen zijn de G-training, verbeter je zelfbeeld, denkgewoonten herkennen en stress management training erbij gekomen. De natuurhoutgroep, yogagroep en een kookgroep worden nu 2x per week aangeboden. Ook op het programma staat de Gezonde Levensstijlgroep die in verschillende modules aangeboden gaat worden, zoals bewegen, voeding, verslaving en in combinatie met de somatiekpoli. (Wie weet er trouwens een aantrekkelijker naam voor deze groep??) En verder blijven natuurlijk onze dagopeningen, psycho-educatiegroep, herstelgroep en lotgenotengroep in ons aanbod, net zoals de creatieve therapie, open atelier, moestuin, groenonderhoud, fietsgroep, fietsherstelgroep etc. In de meeste groepen is nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Ben je cliënt van FACT Zeist en geïnteresseerd in een of meerdere onderdelen (je kunt ook een meerdaags deeltijdprogramma gaan volgen ter herstel) of heb je vragen, tips, suggesties voor nieuw op te zetten groepen, neem dan contact op met Anja Postma. Dat kan via de mail of telefonisch Aanmelden via je case-manager, na aanmelding wordt een intakegesprek gepland. Wat houdt de Lotgenotengroep in? Bij de lotgenotengroep praten we wekelijks hoe het is om met psychische klachten te leven en hoe er mee om te gaan. De groep wordt begeleid door Ré Wiggerman, psychiatrisch verpleegkundige/begeleider en ervaringsdeskundige bij FACT Zeist. Op het moment zijn er 6 deelnemers.

6 6 Enkele reacties vanuit de groep: Ik heb de groep als prettig ervaren. Fijn om eens in een veilige setting over je ervaringen te kunnen praten met lotgenoten en hoe zij er mee omgaan. In het begin was het wel zwaar en wat confronterend, maar de groep voelde goed. Ik heb wel geleerd om over mijn problemen te praten en gehoord hoe anderen er mee omgaan. Ik schaam mij nu minder. Het was goed om dingen te kunnen delen in de groep. Ik heb ontdekt dat er meer mensen zijn die met problemen zitten en toch hebben geleerd hoe daarmee om te gaan. Ik kan het nu meer accepteren en durf nu te praten over mijn problemen. Herstelgroep Bij de herstelgroep bespreken we iedere week gezamenlijk het herstelproces door en waar een ieder zich bevindt. Wat heeft een ieder nodig om nog verder te herstellen en hoe ga je dit aanpakken. De deelnemers krijgen meer zicht op hun persoonlijke herstelproces en krijgen handvatten aangereikt om het herstel verder te bevorderen. De groep wordt begeleid door Ré Wiggerman, psychiatrisch verpleegkundige en ervaringsdeskundige bij FACT Zeist. Dit doet hij samen met Wladimir Essed, ervaringsdeskundige in opleiding. De meeste deelnemers vinden het een leerzame en interessant groep. Oproep open podium Doe mee aan het eerste open podium Altrecht Zeist om de zomer in te luiden Wanneer? Op dinsdagmiddag 11 juni tussen en uur Waar? In gebouw Schaerweijde, in de huiskamer bij de piano, locatie Zeist Toegang is gratis. Maak kennis met elkaars talenten en hobby s en ontmoet elkaar, onder het genot van lekkere hapjes gemaakt door de kookgroep. Vind je het leuk om iets te doen of iets te laten horen of zien, op het gebied van zingen, muziek, teksten delen, wat dan ook..alles is mogelijk: meld je dan aan. Er wordt ook een tafel ingericht, waarop je (foto s van) producten neer kan zetten die je hebt gemaakt en die je graag aan anderen wilt laten zien. Publiek is ook erg fijn, je mag ook gewoon komen kijken! Een idee is ook om met verschillende instrumenten een lied te spelen, met iedereen die een instrument bespeelt, of uit het stof wil halen en het leuk vindt om van te voren een keer bij de piano samen te oefenen: op dinsdag 7 mei en/of 21 mei van van uur. Neem je instrument mee en vraag als je wilt vantevoren een kopie van de muziek. Ook bij twijfel ben je van harte welkom om te overleggen of te kijken of het iets voor je is. Aanmelden voor je culturele kwaliteiten die je kan laten zien op 11 juni kan bij Cassandra of Nienke of Mocht u nog vragen hebben, of heeft u zelf ideeën voor Factor, dan kunt u contact opnemen met uw behandelaar of reageren via Redactie:Christel van den Broek, Carlos Croes, Mathijs Goetheer, Marijke van der Ham, Christa van Rossum en Ina Veenstra Reproductie: Bertus Friedeman Vouw- en zendwerk: Trudie van der Stroom Voor al uw vragen en opmerkingen over de Nieuwsbrief kunt u reageren op Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

FACT- De eigen bijdrage: stevige maatregel van de regering!

FACT- De eigen bijdrage: stevige maatregel van de regering! FACT- De eigen bijdrage: stevige maatregel van de regering! De regering heeft een groot tekort op de begroting en ook de gezondheidszorg moet bijdragen aan het terugdringen van dit tekort. Daarom moeten

Nadere informatie

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH Maart/ april 2013 12e Jaargang nummer 103 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland Hoge Gouwe 65 2801 LC Gouda Telefoon: 0182-51 90 60 E-mail: Cliëntenkrant@zogmh.nl Website: www.zogmh.nl Twitter: @zogmh

Nadere informatie

Alter. Talent. Verveling of talent. Altrecht Talent. Verborgen talenten NEEM GRATIS MEE

Alter. Talent. Verveling of talent. Altrecht Talent. Verborgen talenten NEEM GRATIS MEE Altrecht geestelijke gezondheidszorg Magazine voor cliënten en familie mei en juni 2008 - Nummer 3 - jaargang 9 Alter Talent Verveling of talent Altrecht Talent Verborgen talenten NEEM GRATIS MEE Inhoud

Nadere informatie

Voorlichting en cursus over spanning en psychosomatische klachten voor Marokkaanse vrouwen

Voorlichting en cursus over spanning en psychosomatische klachten voor Marokkaanse vrouwen Juli/Augustus 2014 13e J a ar g an g,nummer 111 Zorgvragersorganisatie Voorlichting en cursus over spanning en psychosomatische klachten voor Marokkaanse vrouwen GGZ Midden-Holland Tielweg 3 2803 PK Gouda

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit Meldactie Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit januari 2015 Landelijk Platform GGz Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht Ontwerp: Suggestie & illusie Voorwoord Aanleiding: klachten over de kwaliteit:

Nadere informatie

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma Alter Gratis magazine over geestelijke gezondheid 2013-kl Jaargang 14 - maart 2013 + Begrip en luisterend oor voor familie Thema Stigma Ouderen terug naar de wijk + + Het gevoel van stigma & zelfstigma

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

ABC. Trots en ontroering bij presentatie van herstelverhalen. Bewustwording

ABC. Trots en ontroering bij presentatie van herstelverhalen. Bewustwording Trots en ontroering bij presentatie van herstelverhalen Met een indrukwekkende presentatie voor familie, vrienden en hun casemanagers hebben vier cliënten van ABC hun herstelverhaal verteld. De avond vormde

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

De ZOG MH (incl. STIP) is verhuisd!!!

De ZOG MH (incl. STIP) is verhuisd!!! De ZOG MH (incl. STIP) is verhuisd!!! Pagina 1 November/december 2013 12e J a a r g a n g nummer 107 Vertrek Hoge Gouwe 65 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden-Holland Secretariaat: Tielweg 3 2803 PK Gouda

Nadere informatie

jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost

jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost? Introductie Colofon Team Noordoost Reilif Bonse Petra Jongerius Rosa Balrak Jeroen Ouwerkerk

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA. Triade. We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie is

19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA. Triade. We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie is Lezing: ER ZIT MUZIEK IN DE TRIADE 19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA door: Ingeborg Siteur (tekst) en Thijs Dercksen (muziek) Triade We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie

Nadere informatie

www.ggze.nl jaargang 6 nummer 2 2011 Vertrek Theo Van Luyten Palliatieve zorg naar een hoger plan Nieuwbouw voor zelfstandiger leven

www.ggze.nl jaargang 6 nummer 2 2011 Vertrek Theo Van Luyten Palliatieve zorg naar een hoger plan Nieuwbouw voor zelfstandiger leven jaargang 6 nummer 2 2011 www.ggze.nl Vertrek Theo Van Luyten Palliatieve zorg naar een hoger plan Nieuwbouw voor zelfstandiger leven Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Zesde jaargang nr.

Nadere informatie

S B W U JA A R B E R IC H T IN 20 12 AAN DE SLAG

S B W U JA A R B E R IC H T IN 20 12 AAN DE SLAG S B W U JA A R B E R IC H T IN 20 12 AAN DE SLAG NHOUD/ Voorwoord 3 1 Aan de slag voor onze cliënten 4 I N T E R V I E W Martijn Ross Ik heb nu vruchtbare grond onder mijn voeten 8 2 Aan de slag met onze

Nadere informatie

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht en wat te doen als u vindt dat het beter kan Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht Familie en vrienden vormen een deel van de sociale omgeving

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Cliëntenblad SBWU 4 2013 Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Veranderingen in de WMO Wat betekent dit voor mij? Vriendschap Versterkt de banden tussen mensen' Het mooiste van alles

Nadere informatie