april 2013 In beweging Peer workers in bedrijf; impressie van een bezoek van een ervaringsdeskundige aan de GGZ in New York

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "april 2013 In beweging Peer workers in bedrijf; impressie van een bezoek van een ervaringsdeskundige aan de GGZ in New York"

Transcriptie

1 april 2013 In beweging Peer workers in bedrijf; impressie van een bezoek van een ervaringsdeskundige aan de GGZ in New York Kendrick is een van de twaalf ervaringsdeskundigen die in februari de GGZ in New York bezochten. Hij vond het een waanzinnige kans om kennis en ervaring uit te wisselen met collega's aan de andere kant van de wereld en beschrijft hieronder zijn indrukken. Nadat we de eerste dag goed de tijd konden nemen om te realiseren dat we in "the city that never sleeps" waren, had ik genoeg positieve energie om aan de slag te gaan. We gingen naar Philadelphia om daar verschillende "peer workers" en ervaringsdeskundigen te ontmoeten en een dag mee te draaien. De ervaringsdeskundige in de VS gaat bij zieke cliënten langs, neemt de cliënt mee voor een lunch, gaat in gesprek met de cliënt, helpt de cliënt met het invullen van moeilijke formulieren, gaat op huisbezoek, biedt hulp op het gebied van budgetteren, gaat met cliënt naar bijvoorbeeld een school waarbij het kind van de cliënt gepest wordt enzovoorts. De ervaringsdeskundige verricht ook kantoorwerk, zoals het invoeren van gegevens in het systeem, telefoontjes etc. Deze ervaringsdeskundigen werken voor de organisatie genaamd The Bell of Hope. Een toporganisatie, met een kantoor en ook nog een deeltijdruimte met genoeg faciliteiten voor cliënten die ambulante hulp krijgen. De ruimtes waren schoon en het personeel vriendelijk en behulpzaam. De volgende dag was er een meeting in de vorm van een congres waar het mogelijk was ervaringen en werkmethodieken uit te wisselen. Hier kwam duidelijk het contrast naar voren tussen het werk van een ervaringsdeskundige in Nederland en een peer worker in de VS. Het is een droom van mij om zulk werk hier in Nederland te verrichten, het moet in Nederland nog gecreëerd worden. Geloven in herstel Terug in New York maakten we met vijf andere ervaringsdeskundigen kennis en leerden van hun wel zeer bijzondere verleden dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Zelfs als je daar bent waar je geen licht meer ziet, is herstel uiteindelijk toch mogelijk. Het was bloedmooi om dit te mogen ervaren en beseffen. Zij toonden aan dat een ervaringsdeskundige echt vanuit ervaring werkt en bagage heeft om hoop te kunnen creëren bij patiënten in misschien wel de ergste crisis. Hoop om te geloven in herstel is essentieel voor een cliënt. Dat wat een ervaringsdeskundige meeneemt naar het werk is niet uit boeken te halen.

2 2 Uit gesprekken met de cliënten van de verschillende organisaties blijkt dat zij de hulp van de peer workers in vergelijking tot de traditionele zorg als beter ervaren. Dat gold ook voor cliënten die dakloos waren en bij een faciliteit als Fountain House of Renewal Supported Housing terecht komen. Ik bezocht het Kings County Hospital in Brooklyn waar we aan tafel zaten met o.a. de assistant director Jonathan P. Edwards en ook nog de Rose Houses van People Inc. onder leiding van Steve Miccio in Poughkeepsie. Er werd hier hoop gecreëerd voor mezelf. Ik ben nu aan het werk als ervaringsdeskundige op de inloop afdeling bij FACT Zeist. Bij het Kings County Hospital bleek het mogelijk om als ervaringsdeskundige een carrière op te bouwen. Je kunt er zelfs van de titel ervaringsdeskundige af, aangezien je door kan groeien tot supervisor en uiteindelijk zelfs tot manager. Bij Steve Miccio proefde ik echt de kracht van een hulpverlener met een missie. Deze ervaringsdeskundige heeft een eigenzinnige manier van behandelen van mensen die te maken krijgen met geestelijke klachten. Cliënten hoeven in zijn ogen niet gediagnosticeerd te worden, maar kunnen nog altijd als productief persoon in de maatschappij blijven functioneren. Steve Miccio heeft na zijn herstel besloten om iets te betekenen voor de geestelijke gezondheidszorg en is met een project begonnen dat tijdelijke woonplekken biedt aan mensen met psychische klachten waar ze tot rust kunnen komen en behandeld worden door peer workers. Zo heeft hij verschillende van zulke "Rose Houses" opgericht en inmiddels is hij zelfs al in Nederland actief. Ik denk dat we hier in Nederland ook moeten gaan kijken in hoeverre wij mee kunnen gaan met deze beweging. Het resultaat van hun behandelingen is positief, zo zeggen cliënten en werkgevers in de VS die te maken hebben met deze nieuwe discipline binnen ons kader. Kendrick Keller Cliëntenraad divisie Willem Arntsz zoekt nieuwe leden! Wat doet de cliëntenraad? De cliëntenraad kijkt vanuit de cliënt naar de zorgverlening van Altrecht. Dat doen we vooral op eigen initiatief maar ook op verzoek van Altrecht. Iedereen in de cliëntenraad is zelf cliënt (geweest) van Altrecht: we kunnen dus goed inschatten wat cliënten belangrijk vinden. Door de cliënt centraal te stellen werken we aan een betere zorgverlening van Altrecht. Dat heeft al tot goede resultaten geleid. Voorbeelden van wat we doen zijn: het kritisch volgen van en advies uitbrengen over (nieuw) beleid, bijvoorbeeld over privacy, het behandelaanbod, voorzieningen en allerlei andere praktische zaken. Daarnaast willen we van de mensen die zorg krijgen van een FACT- team ook graag horen hoe zij de behandeling en alles wat daarmee samenhangt ervaren. Waarom lid worden van de cliëntenraad? U kunt u inzetten voor andere cliënten en krijgt de kans om invloed uit te oefenen. Het biedt ontwikkelingsmogelijkheden en u kunt uw talenten ontwikkelen. U werkt samen met andere cliëntenraadsleden en regelmatig is er een scholing zodat uw deskundigheid vergroot wordt. Een ondersteuner ondersteunt en coacht de cliëntenraad. Als nieuw lid kunt u eerst rustig kennismaken en u inwerken in het cliëntenraadswerk. Pas daarna wordt u officieel cliëntenraadslid. U ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor de werkzaamheden. Geïnteresseerd? Neem contact op met de coach /ondersteuner van de cliëntenraad Wilhelmien Giessen, Kijk voor meer informatie over de cliëntenraad op > cliënt en familie > cliëntenraad. Informatiecentrum Altrecht gesloten In april is het Informatiecentrum Altrecht gesloten. Dit betekent natuurlijk niet dat u met vragen niet meer bij Altrecht terecht kunt. Via de website van Altrecht (www.altrecht.nl > klik op Speciaal voor: patiënt en familie) proberen we u antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Hier vindt u belangrijke informatie over uw behandeling, de kosten ervan, een uitleg over de facturen en de eigen bijdrage (die in 2012 gold maar in 2013 weer is afgeschaft) uw rechten en plichten, privacy, uw dossier en klachten.

3 3 Als u vragen heeft over uw behandeling, neemt u dan altijd rechtstreeks contact op met de afdeling waar u in behandeling bent. U vindt de telefoonnummers op de contactpagina van de afdelingen op de website van Altrecht. Samenwerking tussen Altrecht FACT Utrecht en nieuwe locatie Nicolaasstraat SBWU Op 1 september 2013 gaat een nieuwe locatie van de SBWU in Utrecht open: locatie Nicolaasstraat. Op deze locatie zullen primair mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die al lang bij Altrecht verblijven gaan wonen. Het is de bedoeling dat zij hier drie tot maximaal vijf jaar wonen en in die tussentijd vaardigheden aanleren, zodat zij na verloop van tijd kunnen doorstromen naar een andere locatie van de SBWU. De behandeling en de regie over de behandeling van de bewoners van locatie Nicolaasstraat ligt bij het FACT-team zuid-west, de SBWU begeleidt de mensen bij hun dagelijks leven en biedt hierbij praktische ondersteuning. Het FACT-centrum zal diensten leveren in de vorm van onder meer deskundigheidsbevordering aan de medewerkers en het verlenen van hand- en spandiensten. Door intensief samen te werken en de keten ook fysiek dicht bij elkaar te hebben, zullen we met elkaar de benodigde zorg voor deze cliënten groep gaan organiseren. Er zijn 19 reguliere plaatsen (16 voor EPA en 3 voor ABC) en daarnaast is er één extra bed dat ingezet kan worden in de vorm van een herstelarrangement (tijdelijke opschalen van zorg voor cliënten die bij de SBWU wonen en even meer intensievere zorg nodig hebben. Mocht de cliënt ook hieraan niet genoeg hebben, dan kan hij tijdelijk bij het FACT-centrum worden opgenomen. Een van de SBWU-medewerkers die op locatie Nicolaasstraat gaat werken heeft al enkele dagen met Altrecht FACT Utrecht meegelopen om meer bekend te raken met de hulp die Altrecht FACT biedt. Het FACT Centrum Utrecht zal tijdens de twee scholingsweken die het team van de SBWU Nicolaasstraat gaat volgen, ook een aandeel leveren. Onlangs is er ook een minisamenwerkingsconferentie gehouden voor de medewerkers van Altrecht FACT en SBWU Nicolaasstraat. Werkbezoek in Triëst Vorig jaar april hebben we met het FACT-team Noord-oost een reis gemaakt naar Triëst in Italië. Er waren vier (ex) cliënten/ ervaringsdeskundigen mee. Triëst staat model voor een manier van werken die een reactie was op de klassieke psychiatrie à la One flew over the cuckoo s nest. Dat wil zeggen dat de mensen waar het even niet zo goed mee ging al snel werden opgesloten in witte ziekenhuiskleding op een afgelegen terrein afgesloten van de gewone mensenwereld. De beroemde psychiater Franco Basaglia was toen hij in 1962 in Triëst kwam werken zo geschrokken van de mensonterende situatie dat hij een begin maakte van een ware revolutie. Hij maakte een eind aan dwang en drang zoals het vastbinden van patiënten, gebruik van isoleercellen en elektroshock therapie. Ook werd er echt gepraat met cliënten in plaats van ze alleen maar op te sluiten. De ideeën van Triëst zijn nu, ruim vijftig jaar later, nog steeds inspirerend voor de FACT-teams in het wijkgericht werken. Het was in Triëst dat de psychiatrisch patiënten van het ziekenhuisterrein werden gehaald en teruggingen in de maatschappij om als volwaardig mens tussen de mensen te leven. Opnames worden tot zo kort mogelijk beperkt (1 tot maximaal 10 dagen). Mensen worden in hun eigen omgeving geholpen en wanneer het even niet zo goed met je gaat kun je 24 uur per dag 7 dagen per week (thuis) begeleiding krijgen. Werk staat hoog in het vaandel: toen er geen werk was voor patiënten zijn ze zelf bedrijfjes begonnen (coöperaties). Met als eerste een schoonmaakbedrijf. Maar ook het hotel waar we sliepen wordt gerund door (ex) patiënten. Vooral de moeite die in Triëst wordt gedaan in combinatie met grote creativiteit, vindingrijkheid en flexibiliteit om mensen op alle mogelijke manieren te helpen is een ware inspiratiebron voor de hedendaagse psychiatrie.

4 Heeft u vragen over de factuur van Altrecht? Kijk dan op de speciale pagina van Altrecht, waar de meeste vragen worden beantwoord. Ga naar klik op Voor cliënten en familie en klik op Uw factuur. Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar. 4 Nieuwe naam voor schizofrenie Anoiksis, vereniging voor mensen met chronische psychosen of schizofrenie, heeft een nieuwe naam voor schizofrenie: Psychosis Susceptibility Syndroom (Psychose Gevoeligheid Syndroom). Anoiksis vindt een nieuwe naam voor schizofrenie belangrijk, omdat een moderne naam voor schizofrenie het zelfstigma zou verminderen. Meer informatie vindt u op de website: Geslaagde familieavond bij Altrecht FACT Utrecht 4 maart vond een geslaagde familieavond plaats bij Altrecht FACT Utrecht waar naar schatting zo n 60 familieleden aanwezig waren. De bijeenkomst werd voor de eerste keer aan de hand van vier verschillende thema s vorm gegeven met per thema een workshop. Het idee hierachter was om meer persoonlijk contact met familie te hebben en om familieleden informatie op maat te bieden. De thema s van de vier workshops waren: FACT, verslaving, familiebeleid en IPS. Deze werden voorbereid door medewerkers van FACT Utrecht, de teammanagers en de familieambassadeurs die nu in elk team aanwezig zijn. Ik noem ze voor de zekerheid nog even: Mimount Kammitte (NW), Maria van de Ven (ZW), Peter Gezelle (ZO) en Saskia Westra (NO). Ook leden van de familieraad van Altrecht, Ypsilon en de familie-ervaringsdeskundigen bezochten de avond en zelfs familieleden van cliënten die elders binnen Altrecht zorg ontvangen, maar geboeid werden door de aankondiging op de website van altrecht. De avond was hierdoor levendig, vol uitwisseling en bood ook leerpunten voor de afdeling en daarmee erg geslaagd. Er was tijd voor iedereen en familieleden kwamen volop met elkaar, met de medewerkers en alle andere aanwezigen in gesprek. In het najaar zal de volgende familieavond plaatsvinden. Als u ook geïnformeerd wilt worden stuur dan een naar FACT-Centrum Nieuwegein officieel van start Op donderdagmiddag 17 januari opende het FACT-centrum Nieuwegein officieel haar deuren. Het is een samenwerking van de twee Nieuwegeinse FACT-teams en het team van de open opnamekliniek. Het FACT-centrum vormt sinds kort met onder meer telezorg, BOR-bedden en dagopvang een aanvulling op de zorg die de Nieuwegeinse FACT-teams al leveren. Het nieuwe centrum biedt daarmee zowel binnen als buiten kantoortijd met een overzichtelijke groep hulpverleners ruimere zorg aan de FACT-patiënten uit de subregio Nieuwegein. De kliniekmedewerkers combineren deze taak met de zorg voor de opgenomen patiënten. De FACT-medewerkers geven met afgebakende zorg richting aan het aanbod, dat nu nog bescheiden is. Als het een cliënt bijvoorbeeld thuis niet lukt om s morgens op tijd op te staan en om structuur aan te brengen in zijn dag, dan maakt het FACT-centrum het mogelijk om op de Rembrandthage bij Altrecht te ontbijten, waardoor het de cliënt vaak wél lukt tijdig op te staan. Aan het aanbod van het FACT-centrum ligt altijd een therapeutisch doel ten grondslag en met de cliënt spreken we een termijn af hoe lang men van het FACT-centrum gebruik kan maken. Het centrum verwacht gaandeweg te gaan groeien. Het initiatief is een lokale variant van het al langer bestaande Utrechtse FACT-centrum en zal ook in Zeist navolging krijgen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eric Zuidhoek, teammanager open opnamekliniek of Christel van den Broek, teammanager FACT-teams.

5 5 Nieuws voor cliënten uit Utrecht Vier samen met je wijkgenoten de Vrede van Utrecht Utrecht viert in 2013 dat 300 jaar geleden de Vrede van Utrecht ondertekend is. Dit verdrag is een van de eerste waarin Europese mogendheden door diplomatieke onderhandelingen in plaats van wapengekletter vrede sloten. De viering zal plaatsvinden in het midzomerweekend van 21, 22 en 23 juni a.s. voor álle inwoners van de stad Utrecht. Daarom worden er activiteiten ontplooid in alle wijken van de stad. Om iedereen bij de activiteiten te betrekken heeft het lectoraat Kwartiermaken van de Hogeschool Utrecht het initiatief Lof der Zichtbaarheid ontwikkeld. Kwartiermaken staat voor het werken aan een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond, mensen met een verstandelijke beperking en anderen die met sociale uitsluiting te maken hebben. Amateurs of professionele kunstenaars nuanceren met beeldende kunst, poëzie of podiumkunsten de vaak negatieve beeldvorming. Zij laten iets zien over hun leven en agenderen daarmee tegelijkertijd hun verlangen om mee te doen en erbij te horen. Ook cliënten van Altrecht zullen een bijdrage verzorgen. Lof der Zichtbaarheid biedt mensen met een beperking of een psychiatrische achtergrond de mogelijkheid om de Vrede van Utrecht mee te vieren. Parades door de stad, buurt-ontbijt, festivals en nog veel meer culturele activiteiten. Kijk in je buurtkrant wat er bij jou in buurt gaat gebeuren. Samen eten in Overvecht In de wijk Overvecht zijn veel initiatieven om gezamenlijk maaltijden te bereiden en te eten. Hieronder noemen we een paar mogelijkheden. Kook en eetgroep ACA (Apollo-, Centaurus-, Atlasdreef) Samen koken en eten voor bewoners van verschillende herkomst uit de ACA-flats en omgeving, Informatie: Neeltje Spit, / (06) De Rode Loper, buurthuis De Boog, Samen koken en eten voor mensen met psychische belemmeringen; Informatie: Dien van Strien, / (06) Blauwe Loper, Buurtflat Kasaïdreef 10 Samen koken en eten voor mensen met psychische belemmeringen; Informatie: Wana Sideris, / (06) Er zijn nog veel meer mogelijkheden, kijk hiervoor op Nieuws uit FACT Zeist Nog meer aanbod bij dagbehandeling FACT Zeist Het programma van de dagbehandeling FACT Zeist blijft uitbreiden. Beweging en PMT is uitgebreid met een zwemgroep, runninggroep, teamsport en een dansgroep (deze laatste groep is alleen voor dames). Voor hersteltrainingen zijn de G-training, verbeter je zelfbeeld, denkgewoonten herkennen en stress management training erbij gekomen. De natuurhoutgroep, yogagroep en een kookgroep worden nu 2x per week aangeboden. Ook op het programma staat de Gezonde Levensstijlgroep die in verschillende modules aangeboden gaat worden, zoals bewegen, voeding, verslaving en in combinatie met de somatiekpoli. (Wie weet er trouwens een aantrekkelijker naam voor deze groep??) En verder blijven natuurlijk onze dagopeningen, psycho-educatiegroep, herstelgroep en lotgenotengroep in ons aanbod, net zoals de creatieve therapie, open atelier, moestuin, groenonderhoud, fietsgroep, fietsherstelgroep etc. In de meeste groepen is nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Ben je cliënt van FACT Zeist en geïnteresseerd in een of meerdere onderdelen (je kunt ook een meerdaags deeltijdprogramma gaan volgen ter herstel) of heb je vragen, tips, suggesties voor nieuw op te zetten groepen, neem dan contact op met Anja Postma. Dat kan via de mail of telefonisch Aanmelden via je case-manager, na aanmelding wordt een intakegesprek gepland. Wat houdt de Lotgenotengroep in? Bij de lotgenotengroep praten we wekelijks hoe het is om met psychische klachten te leven en hoe er mee om te gaan. De groep wordt begeleid door Ré Wiggerman, psychiatrisch verpleegkundige/begeleider en ervaringsdeskundige bij FACT Zeist. Op het moment zijn er 6 deelnemers.

6 6 Enkele reacties vanuit de groep: Ik heb de groep als prettig ervaren. Fijn om eens in een veilige setting over je ervaringen te kunnen praten met lotgenoten en hoe zij er mee omgaan. In het begin was het wel zwaar en wat confronterend, maar de groep voelde goed. Ik heb wel geleerd om over mijn problemen te praten en gehoord hoe anderen er mee omgaan. Ik schaam mij nu minder. Het was goed om dingen te kunnen delen in de groep. Ik heb ontdekt dat er meer mensen zijn die met problemen zitten en toch hebben geleerd hoe daarmee om te gaan. Ik kan het nu meer accepteren en durf nu te praten over mijn problemen. Herstelgroep Bij de herstelgroep bespreken we iedere week gezamenlijk het herstelproces door en waar een ieder zich bevindt. Wat heeft een ieder nodig om nog verder te herstellen en hoe ga je dit aanpakken. De deelnemers krijgen meer zicht op hun persoonlijke herstelproces en krijgen handvatten aangereikt om het herstel verder te bevorderen. De groep wordt begeleid door Ré Wiggerman, psychiatrisch verpleegkundige en ervaringsdeskundige bij FACT Zeist. Dit doet hij samen met Wladimir Essed, ervaringsdeskundige in opleiding. De meeste deelnemers vinden het een leerzame en interessant groep. Oproep open podium Doe mee aan het eerste open podium Altrecht Zeist om de zomer in te luiden Wanneer? Op dinsdagmiddag 11 juni tussen en uur Waar? In gebouw Schaerweijde, in de huiskamer bij de piano, locatie Zeist Toegang is gratis. Maak kennis met elkaars talenten en hobby s en ontmoet elkaar, onder het genot van lekkere hapjes gemaakt door de kookgroep. Vind je het leuk om iets te doen of iets te laten horen of zien, op het gebied van zingen, muziek, teksten delen, wat dan ook..alles is mogelijk: meld je dan aan. Er wordt ook een tafel ingericht, waarop je (foto s van) producten neer kan zetten die je hebt gemaakt en die je graag aan anderen wilt laten zien. Publiek is ook erg fijn, je mag ook gewoon komen kijken! Een idee is ook om met verschillende instrumenten een lied te spelen, met iedereen die een instrument bespeelt, of uit het stof wil halen en het leuk vindt om van te voren een keer bij de piano samen te oefenen: op dinsdag 7 mei en/of 21 mei van van uur. Neem je instrument mee en vraag als je wilt vantevoren een kopie van de muziek. Ook bij twijfel ben je van harte welkom om te overleggen of te kijken of het iets voor je is. Aanmelden voor je culturele kwaliteiten die je kan laten zien op 11 juni kan bij Cassandra of Nienke of Mocht u nog vragen hebben, of heeft u zelf ideeën voor Factor, dan kunt u contact opnemen met uw behandelaar of reageren via Redactie:Christel van den Broek, Carlos Croes, Mathijs Goetheer, Marijke van der Ham, Christa van Rossum en Ina Veenstra Reproductie: Bertus Friedeman Vouw- en zendwerk: Trudie van der Stroom Voor al uw vragen en opmerkingen over de Nieuwsbrief kunt u reageren op Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op

FACT- GROEPEN. Open Atelier

FACT- GROEPEN. Open Atelier FACT- GROEPEN Open Atelier Mijn naam is José Verbeek. Ik werk als vrijwilliger op de dagbehandeling Zeist, waar ik ook mijn ervaringsdeskundigheid inzet. Ik heb als ervaringsdeskundige veel getekend, geschilderd,

Nadere informatie

FACT- De eigen bijdrage: stevige maatregel van de regering!

FACT- De eigen bijdrage: stevige maatregel van de regering! FACT- De eigen bijdrage: stevige maatregel van de regering! De regering heeft een groot tekort op de begroting en ook de gezondheidszorg moet bijdragen aan het terugdringen van dit tekort. Daarom moeten

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Wat is Altrecht? Wier

Wat is Altrecht? Wier Wier Wier Centrum voor onderzoek en behandeling van moeilijk lerende mensen met ernstige problemen 2 Wier Wie kunnen zich aanmelden voor onderzoek en behandeling op Wier? Wier is een behandelafdeling speciaal

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

ABC. ABC op de drempel van 2012. Ganesh:

ABC. ABC op de drempel van 2012. Ganesh: ABC op de drempel van 2012 In 2011 ging het vaak over de crisis: niet alleen in Nederland in zijn algemeenheid maar zeker ook in de ggz in het bijzonder. Ondanks een grote protestmanifestatie op het Malieveld

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie, Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ouderenpsychiatrie, Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ouderenpsychiatrie, Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Ouderenpsychiatrie kunt verwachten. Wanneer kunt u bij ons terecht? U

Nadere informatie

De Stemmenpolikliniek

De Stemmenpolikliniek Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 1 Stemmen horen 1 De behandeling 2 Kennismaking 3 De inhoud van de behandeling 3 Behandelaars 4 Vragen 4 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Denk even mee. Oeps! Meteen kiezen! Even voorstellen. Terug in de tijd De toekomst van de langdurende GGZ. Van verleden naar toekomst

Denk even mee. Oeps! Meteen kiezen! Even voorstellen. Terug in de tijd De toekomst van de langdurende GGZ. Van verleden naar toekomst Van verleden naar toekomst Ypsilon Jubileumdag Midden De toekomst van de langdurende GGZ Ypsilon Jubileumdag Midden Bert Stavenuiter 11 oktober 2014 Bert Stavenuiter 11 oktober 2014 Oeps! Meteen kiezen!

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Resocialiserende dagbehandeling

Resocialiserende dagbehandeling Resocialiserende dagbehandeling Een driedaagse dagbehandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Resocialiserende dagbehandeling betekent dat u 3

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Zichtbaar beter? 10-11-2010. Cliëntmonitor. Knelpunten in de Langdurige Zorg INHOUD. Inleiding. Telezorg in 2 wijkteams. Onderzoeksresultaten

Zichtbaar beter? 10-11-2010. Cliëntmonitor. Knelpunten in de Langdurige Zorg INHOUD. Inleiding. Telezorg in 2 wijkteams. Onderzoeksresultaten 10-11-2010 Zichtbaar beter? INHOUD 1 Inleiding 2 Telezorg in 2 wijkteams 3 Onderzoeksresultaten 4 Kansen en belemmeringen 5 DVD Aanraken en je hebt contact Lex Hulsbosch, onderzoeker Trimbos-instituut

Nadere informatie

De Rode en Blauwe Loper Utrecht

De Rode en Blauwe Loper Utrecht De Rode en Blauwe Loper Utrecht Korte karakteristiek De Rode en Blauwe Loper bieden laagdrempelige ontmoeting aan bewoners in Overvecht met verschillende achtergronden. Voor de groep mensen met een psychische

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

december 2012 HERSTEL

december 2012 HERSTEL december 2012 HERSTEL En de nieuwsbrief heet. In onze vorige nieuwsbrief deden we een oproep aan de lezers om een naam te bedenken voor de FACT-nieuwsbrief. Uit de inzendingen kozen we unaniem de naam

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht en wat te doen als u vindt dat het beter kan Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht Familie en vrienden vormen een deel van de sociale omgeving

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten Ouderenpsychiatrie Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van Altrecht Ouderenpsychiatrie kunt verwachten. Wanneer kunt u bij ons terecht? U kunt bij ons terecht als u een oudere

Nadere informatie

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Sommige mensen

Nadere informatie

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie Overbruggende Deeltijd BEHANDELING Psychiatrie Overbruggende Deeltijd Indien klinische opname niet (meer) noodzakelijk is, kunt u een programma volgen binnen de Overbruggende

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek Psychiatrie De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 0 Stemmen horen 0 Klachten en symptomen 0 Oorzaken De behandeling 0 Doel 0 Voor wie 0 Tijdsduur 0 De inhoud van de behandeling 0 Coping-training 0 Psycho-educatie

Nadere informatie

Familie en Altrecht hebben elkaar nodig!

Familie en Altrecht hebben elkaar nodig! Familie en Altrecht hebben elkaar nodig! informatie voor familie en direct betrokkenen 3 Familie en vrienden zijn vaak betrokken bij de behandeling en begeleiding van patiënten van Altrecht. Zij vormen

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015.

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Inleiding Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Dit is intussen onze derde editie. Met deze Herstelweken willen we cliënten en hulpverleners samen gedurende

Nadere informatie

ribw arnhem & veluwe vallei

ribw arnhem & veluwe vallei doende Een folder over kracht, ontwikkeling en eigen regie ribw arnhem & veluwe vallei ZO = Zelf + Ontwikkeling ZO is van de cliënten. Dat moet ook wel. Want ZO staat voor jezelf ontwikkelen, voor herstellen

Nadere informatie

FACT teams Altijd in de buurt. Informatie over actieve zorg in de wijk

FACT teams Altijd in de buurt. Informatie over actieve zorg in de wijk FACT teams Altijd in de buurt Informatie over actieve zorg in de wijk Wat is FACT? FACT staat voor Flexibel Assertive Community Treatment. Dit is een bewezen effectieve behandelmethode. FACT is bedoeld

Nadere informatie

Centrum Eerste Psychose

Centrum Eerste Psychose Centrum Eerste Psychose TOPGGz centrum voor vroege psychose Informatie voor patiënten en familieleden Per jaar krijgen zo n 3000 Nederlanders een eerste psychose. We weten dat de daarbij horende klachten

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

Zelfregie met Resource Groepen binnen F-ACT Sandra Bakker, casemanager/teamcoördinator sandra.bakker@ggz-nhn.nl

Zelfregie met Resource Groepen binnen F-ACT Sandra Bakker, casemanager/teamcoördinator sandra.bakker@ggz-nhn.nl Zelfregie met Resource Groepen binnen F-ACT Sandra Bakker, casemanager/teamcoördinator sandra.bakker@ggz-nhn.nl 21 mei 2015 Onstaan RG en F-ACT Bij ACT werd gemist: - Multidisciplinair -80 % van cliënten

Nadere informatie

Beter worden doe je thuis!

Beter worden doe je thuis! Beter worden doe je thuis! De kliniek en het fact team Jeanette de Grand Henk Hut Irene de Paepe Wie zijn wij?? Henk Hut manager intensieve zorg langdurende psychiatrie. Irene de Paepe verpleegkundig specialist

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

Over seks gesproken! Uitnodiging symposium 'Over seks gesproken'

Over seks gesproken! Uitnodiging symposium 'Over seks gesproken' Uitnodiging symposium 'Over seks gesproken' Over seks gesproken! GGZ ingeest organiseert op donderdag 7 november 2013 een symposium over seksualiteit en intimiteit in het OZW-gebouw in Amsterdam. Dit symposium

Nadere informatie

december 2013 Kerstmis

december 2013 Kerstmis december 2013 Kerstmis Het geluid van licht Ongeveer anderhalf jaar nadat ik uit de ergste crisis in mijn leven was geklommen zag ik beelden van een psychiater uit de jaren 70 die iets zei dat grote indruk

Nadere informatie

Stabiliserende dagbehandeling

Stabiliserende dagbehandeling Stabiliserende dagbehandeling Een vierdaagse dagbehandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Stabiliserende dagbehandeling betekent dat u maximaal

Nadere informatie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ambulante Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Als deze problemen langer duren is het heel begrijpelijk dat u

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de uitbouw van ervaringswerk met jullie delen Wie zijn wij?

Nadere informatie

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Volop in beweging Ypsilon ledenavond 9 januari 2017 But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland Programma

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN Onderdeel van Arkin Informatie voor naastbetrokkenen van cliënten 1. Inleiding Als uw familielid of naaste psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Nadere informatie

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling

Nadere informatie

Plaats voor een eigen leven Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad

Plaats voor een eigen leven Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad Plaats voor een eigen leven Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad Informatie voor bewoners en geïnteresseerden 2 Deze folder geeft informatie over Dorestad. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel deze gerust

Nadere informatie

Jaarverslag Familieraad Zeeuwse Gronden 2014. Voorwoord. Visie en missie

Jaarverslag Familieraad Zeeuwse Gronden 2014. Voorwoord. Visie en missie Jaarverslag Familieraad Zeeuwse Gronden 2014 De familieraad bestaat uit drie leden, Annie Dieleman, Bram Schoe en Rita de Rijke. Vanuit de organisatie is Chantal Verstraeten toegewezen als familieraadondersteuner.

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Voor familie en betrokkenen

Voor familie en betrokkenen Voor familie en betrokkenen Familiebeleid Voor familie en betrokkenen Introductie Het is niet gemakkelijk als uw partner, familielid of kennis met psychische problemen en/of een verslaving worstelt. U

Nadere informatie

Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum

Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Psychosociale begeleiding in het Centrum Inleiding Als u te horen krijgt dat u kanker heeft of een hematologische ziekte, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk,

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Oncologie. Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum

Oncologie. Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Oncologie Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Belangrijke telefoonnummers Algemeen nummer umcg (050) 361 61 61 U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over

Nadere informatie

Van beleid naar praktijk. De agoog in de frontlinie van ambitueuze zorgvernieuwing: de patiënt helpen richting zelfredzaamheid. Wie helpt de agoog?

Van beleid naar praktijk. De agoog in de frontlinie van ambitueuze zorgvernieuwing: de patiënt helpen richting zelfredzaamheid. Wie helpt de agoog? Van beleid naar praktijk De agoog in de frontlinie van ambitueuze zorgvernieuwing: de patiënt helpen richting zelfredzaamheid. Wie helpt de agoog? De onderwerpen Agenda voor de Zorg Bestuurlijk akkoord

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Altrecht

Vrijwilligerswerk bij Altrecht Vrijwilligerswerk bij Altrecht Informatie voor potentiële vrijwilligers, verwijzers en belangstellenden 2 Vrijwilligerswerk, verrijkt iedereen! Marieke is vrijwilliger bij de kookgroep Eens per week helpt

Nadere informatie

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland 2 Revalideren bij Carintreggeland Bent u door een beroerte, knie/heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

Cliënteninformatie WELKOM BIJ VNN

Cliënteninformatie WELKOM BIJ VNN Cliënteninformatie WELKOM BIJ VNN WELKOM BIJ VNN Wij zijn dé specialist in verslaving voor Noord-Nederland. Omdat wij zoveel van verslaving weten, kunnen wij meer mensen zo vroeg mogelijk helpen. We helpen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ONDERSTEUNING THUIS Juli 2015

NIEUWSBRIEF ONDERSTEUNING THUIS Juli 2015 NIEUWSBRIEF ONDERSTEUNING THUIS Juli 2015 Geachte heer/mevrouw, De vakantieperiode staat weer voor de deur! Tijd om u weer op de hoogte te stellen van de meest actuele zaken. Zoals gebruikelijk algemeen

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Boven Oosterdiep JP Veendam Tel.: Mob.:

Boven Oosterdiep JP Veendam Tel.: Mob.: 0 Boven Oosterdiep 125 9641 JP Veendam Tel.: 0598-617 398 Mob.: 06-158 970 41 www.stichting-goedbezig.nl info@stichting-goedbezig.nl Even voorstellen. Ineke Wubs: Mattie van der Veer: Lianne Hamming: Mariska

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie

Jolanda Geerssen, projectleider Op de kaart. Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief september 2011

Jolanda Geerssen, projectleider Op de kaart. Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief september 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief september 2011 Langzaam over naar een volgende fase De laatste tijd zie ik steeds vaker het Engelse woordje slow toegevoegd aan allerlei

Nadere informatie

Informatie deeltijdbehandeling

Informatie deeltijdbehandeling PAAZ Informatie deeltijdbehandeling Voor verwijzers en deelnemers Deze brochure geeft u informatie over de deeltijdbehandeling van de psychiatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Wegwijs op de Crisis Unit

Wegwijs op de Crisis Unit Wegwijs op de Crisis Unit Forensisch Psychiatrische Kliniek - Assen Informatie voor patiënten en verwijzers www.fpkassen.nl Doen wat nodig is in crisis en begin van herstel Op de Forensisch Psychiatrische

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Samenvatting Altrecht is een GGZ-instelling met haar hoofdvestiging in Utrecht. Daar is ook het ABC-team gehuisvest. Het ABC-team werkt voor jongvolwassenen

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Wijkteams psychiatrie

Wijkteams psychiatrie Wijkteams psychiatrie Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Wijkteams psychiatrie Werken of naar school gaan, contact leggen en onderhouden, dagritme en het hebben van een zinvolle daginvulling

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling psychiatrie

Deeltijdbehandeling psychiatrie Deeltijdbehandeling psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie juni 2008 Pavo 0635 Inleiding Als u begint met een deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie kan dat veel vragen met

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Hulp bij psychische problemen In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Heeft u last van somberheid, angst of piekeren? Of bent u gespannen of verward?

Nadere informatie

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Vindt u het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zélf regie hebben over de zorg of ondersteuning? Lees dan deze folder. De zorg verandert. Dat roept bij

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

Cliëntenraad GGZ Rivierduinen. Regio Duin- & Bollenstreek/Leiden

Cliëntenraad GGZ Rivierduinen. Regio Duin- & Bollenstreek/Leiden Cliëntenraad GGZ Rivierduinen Regio Duin- & Bollenstreek/Leiden Wat is een cliëntenraad? Een cliëntenraad is een groep cliënten die opkomt voor de belangen van alle cliënten van een zorginstelling. Als

Nadere informatie

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Informatie voor familieleden, naasten en cliënten Inhoud Contactgegevens voor familieleden 1. Inleiding 2. Betrokken? Ja, tenzij 3. Familiebeleid in het

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie