Duurzaam ontbijt met eerlijke landbouwproducten van bij ons en het zuiden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam ontbijt met eerlijke landbouwproducten van bij ons en het zuiden."

Transcriptie

1 Buurtntbijt Mndial 1. Wat Duurzaam ntbijt met eerlijke landbuwprducten van bij ns en het zuiden. 2. Recept De milieu- en natuurbeweging wil aandacht vragen vr de millenniumdelstellingen, in het bijznder de delstelling(en) met betrekking tt milieu. Cncreet willen we een duurzame landbuwprductie in het nrden en het zuiden en een duurzaam cnsumentengedrag die z n landbuwbeleid mgelijk maakt. Duurzame landbuwprductie hanteert praktijken die eclgisch en sciaal aanvaardbaar zijn. Daarbij wrdt rekening gehuden met de draagkracht van de ecsystemen, tekmstige generaties en de effecten van de prductie p de rest van de wereld. Wil men kmen tt een duurzame landbuw wereldwijd dan is milieuvriendelijke landbuw essentieel. Milieuvriendelijke landbuw hudt het ecsysteem waarin landbuw werkt geznd. Cncreet betekent dit dat er zrg is vr bidiversiteit en agrdiversiteit. Milieuvriendelijke landbuw levert een psitieve bijdrage tt de bdemvruchtbaarheid, de waterkwaliteit, klimaat, werkt energie-efficiënt en vermijdt externe inputs die belastend zijn vr het milieu zals kustmest en bestrijdingsmiddelen. Natuurlijke prcessen en kringlpen wrden z veel mgelijk ingebuwd in het prductieprces. Daarm zetten we p Dag van de Aarde duurzame landbuw- en natuurpraktijken in de kijker pdat mensen zuden weten waarm een duurzame landbuw hier en in het zuiden z belangrijk is en waarm we beter duurzame prducten aankpen. Baseline van Dag van de Aarde is dan k: ntdek de intieme relatie tussen natuur, landbuw en eerlijke handel. Dé ideale activiteit hiervr is een duurzaam ntbijt rganiseren p een plein in je buurt f in het centrum van de gemeente met p het menu Fair Trade prducten en landbuwprducten van bij ns. Dit de je met de milieuverenigingen, beren en Nrd-Zuidrganisaties uit je buurt. Met infstandjes, educatieve spelletjes en een zuiders ptreden maak je er vr de buurt - grt en klein - een gezellig en leerrijk feest van. De pbrengst van het ntbijt wrdt geïnvesteerd in een duurzaam landbuw f natuurprject. 3. Budget Met een Buurtntbijt Mndial willen we niet enkel duurzame landbuw- en natuurpraktijken prmten, maar k samenwerking stimuleren tussen p het eerste zicht ngewne partners: milieu- en natuurverenigingen, derde wereldrganisaties, beren, cnsumentenrganisaties, gemeenten, enz Eventueel kan je k berep den p de plaatselijke milieu, derde wereld en landbuwraad. De Km uit uw Kt prjectprep Ontmeting tussen verenigingen. Km uit uw Kt vr samenwerking financiert dergelijke innvatieve prjecten f activiteiten die uitgeverd Mdelactiviteit Dag vd Aarde

2 wrden tussen partners uit diverse sectren. Elke partner kan maximaal 600 eur subsidies ntvangen (maximaal eur samen). Z kan je p Dag van de Aarde samen met derde wereldrganisaties en beren een duurzaam ntbijt f markt rganiseren met eerlijke landbuwprducten van bij ns en het zuiden. Meer inf ver de prjecten en deadline: Omdat je samenwerkt met verschillende verenigingen maak je best een gezamenlijke begrting p en deel je de rganisatieksten (dagverzekering, huur geluidsinstallatie, muziekgrepje, ). Gede afspraken maken gede vrienden. En vr lgistieke zaken (tafels, stelen, nadarhekken, pdium, enz ) vraag je medewerking van de gemeente. Een grt deel van de rganisatieksten recupereer je terug met een kleine inkm van 3,50 eur vr kinderen tt 12 jaar, 7,50 eur vr vlwassen die vraf inschrijven en 9 eur aan de kassa p de dag zelf. De pbrengst van het ntbijt wrdt geïnvesteerd in een duurzaam landbuw f natuurprject. 4. Valkuilen Vraag vreg geneg medewerking aan andere milieu- en natuurverenigingen, landbuwers, Nrd-Zuidverenigingen, gemeentediensten en adviesraden, Leg de taken en financiële bijdragen van de verschillende partners p papier vast. Want gede afspraken maken gede vrienden. En mbiliseer vldende vrijwilligers m de verschillende deelactiviteiten (pbuw van het ntbijt, bemanning kassa, eetstand, infstandjes, afwas, enz ) in gede banen te leiden. Vele handen maken het werk licht! Dien je subsidieaanvragen bij gemeente f andere instanties tijdig in. Vr Km uit uw Kt prjectprep Ontmeting tussen verenigingen. Km uit uw Kt vr samenwerking is de deadline 5 februari Tensltte vrzie je best bij slecht weer k een ndscenari waarbij je kan uitwijken naar een verdekte lcatie. Bijvrbeeld dicht bij het plein een gemeenteschl f ander gemeentelijk gebuw. 5. Tips Omdat er een nauwe relatie bestaat tussen natuur, landbuw en eerlijke handel wereldwijd werk je p Dag van de Aarde best samen met diverse partners uit de milieu, Nrd-Zuid en landbuwsectr. De lkale wereldwinkel kan je inschakelen vr het leveren van eerlijke prducten. Beren zrgen vr geznde landbuwprducten van bij ns. Velt heeft verschillende stand en quizfrmules met lekkere hapjes. Nrd-Zuidverenigingen zrgen vr de mndiale tets p het plein en de grene benjamins van JNM vr de ambiance. Het Buurtntbijt Mndial kan je cmbineren met activiteiten f bijdragen van andere verenigingen. We zetten enkele vrbeelden ng eens p een rij: 2 Buurtntbijt Mndial

3 Reuzezandlper en animatie: Theater Tl heeft een zandlper (5m20 hg) in stevig materiaal gebuwd, demnteerbaar en met gedrgde grenten en granen. Zij zrgen vr de pbuw en transprt. Een straattheaterperfrmance van z n 40 minuten met drie acteurs brengt de bdschap van duurzame landbuw. Dit zrgt vr extra ambiance p het plein en een mediagenieke aandachtstrekker. Deze reuzezandlper kan je bestellen via BBL. Bibabbel: Een infrmatieve praat- en prefsessie van VELT ver bi en duurzame landbuw met aandacht vr milieu-impact van veding (transprt, verpakking, bereidingswijze ). Ideaal vr standjes p markten f andere publieksevenementen. Meer inf: activiteitfiche Bibabbel. Vedsel Vetafdruk: Netwerk Bewust Verbruiken, Eclife en partners werkten uit, een website waar je via een 15-tal vragen je eclgische vetafdruk in de keuken kan berekenen. Je vindt er k tips m je vedselvetafdruk te verkleinen. Van deze rekenmdule bestaat een stand-alne versie p Cd-rm. Ok dit is leuk m een infstandje interactiever in te kleden. Meer inf: f bij Netwerk Bewust Verbruiken (tel f f Eclife. Wandel- en fietstchten: Eventueel kan het buurtntbijt het vertrekpunt zijn van een wandeling f fietstcht langs natuur- en landbuwschn f een rndleiding bij een ber met aandacht vr natuurbeschermingsacties. Meer inf: activiteitfiches De ber p de natuur in, Rij lkaal de wereld rnd. Samen de Ber p - vr een Duurzame Landbuw. Lkaal campagnebek Landbuw 2015 (VODO) biedt extra infrmatie ver deze campagne, maar bevat k tallze lkale actie- en activiteitmdellen rnd duurzame landbuw die k inzetbaar zijn vr p Dag van de Aarde. Dit bekje wrdt gratis bezrgd aan alle lkale BBL, NP, VELT en JNM-afdelingen (januari 2007). Meer inf: 6. Overzicht van verenigingen: Lkale milieu- en natuurrganisaties in je gemeente: f via de milieuraad in je gemeente Lkale Nrd-Zuidrganisaties in je gemeente: en dan de naam van de gemeente intikken bijv. f via de derde wereldraad in je gemeente Lkale berenrganisaties: VAC natinaal en reginale secretariaten: Wervel prvinciale basisgrepen: Mdelactiviteit Dag vd Aarde

4 Berenbnd - landelijke gilden: ABS: geen website Belbir berepsvereniging van bilgische beren: Bifrum.cmbell.net/bitheekbe_www/bedrijven.aspx KVLV natinaal en prvinciale secretariaten: k via de milieu en/f landbuwraad van je gemeente Cnsumentenrganisaties: Netwerk Bewust Verbruiken: Vedselteams: 7. Meer inf Bnd Beter Leefmilieu, Niclas De Baere (stafmedewerker lkale werking bewegingsteam) Tel , Praktische inf: Buurtntbijt Mndial Aantal medewerkers bij vrbereiding: 4 (van elke rganisatie één afgevaardigde). Stafmedewerker lkale werking (BBL) zrgt mee vr praktische ndersteuning. Aantal medewerkers p de dag zelf: (15) Mbiliseer vldende vrijwilligers m de verschillende deelactiviteiten (pbuw van het ntbijt, bemanning kassa, eetstand, infstandjes, afwas, enz ) in gede banen te leiden. Vrbereidingstijd: 4 maand. Wanneer je samenwerkt met andere rganisaties trek je best 6 maanden uit vr extra vrbereidende vergaderingen, enz Verwachte financiële pbrengst: Je vraagt inkmprijs. Via de infstanden kan je eventueel brchures verkpen f leden werven. Organisatieksten kan je deels recupereren met tang (km uit uw kt) f andere spnsring. Publieksbereik: 100 à 200 deelnemers. Je laat de mensen best p vrhand inschrijven. Samenwerking met andere verenigingen: ja, lkale milieu- en natuurverenigingen, lkale Nrd-Zuidrganisaties, individuele beren f berenrganisaties, gemeentelijke diensten en adviesraden, Drempel: hg Vernieuwend: Ja. Een leuke en duurzame happening vr grt en klein Enthusiasmerend vr vrijwilligers: Ja. Want er zijn veel mgelijkheden vr nieuwe en plezante cntacten in een leerrijk kader. 4 Buurtntbijt Mndial

5 Educatieve scre: Hg. Zeker als je naast het ntbijt k andere prefactiviteiten en infstands rganiseert. Het buurtntbijt kan k de uitvalsbasis zijn vr educatieve fietstchten en wandelingen. Lcatie: buiten. Vrzie bij slecht weer een verdekte lcatie in de buurt. Achtergrndinfrmatie: millenniumdelstellingen en Landbuw2015 De Vlaamse Nrd-Zuidbeweging lanceerde vrig jaar de campagne 2015 DE TIJD LOOPT rnd de Millenniumdelstellingen. Bij de start van het nieuwe Millennium, in september 2000 werd in New Yrk een Algemene Vergadering van de VN gehuden. Alle (tenmalige, nu zijn het er 191) 189 lidstaten van de VN bekrachtigden daar de Millennium Verklaring. In die verklaring staan acht Millenniumdelstellingen m armede en hnger te bestrijden en nderwijs, gezndheidszrg, de status van vruwen en het milieu te verbeteren. Alle regeringen hebben belfd m de delstellingen gezamenlijk te realiseren tegen Del van de campagne 2015 De TIJD LOOPT is een brede calitie te vrmen in Vlaanderen m nze plitici te herinneren aan hun belfte m de armede in de wereld aan te pakken tegen Om die calitie ng te versterken, bundelt 2015 DE TIJD LOOPT vanaf 16 ktber 2006 (Wereldvedseldag) haar krachten met de Vlaamse milieu- natuur-, cnsumenten- en berenrganisaties. Twee jaar lang veren deze rganisaties samen campagne nder de nemer Landbuw2015 vr recht p vedsel vr iedereen en een duurzame landbuw. Op lkaal niveau levert de milieu- en natuurbeweging een bijdrage aan de publieksgerichte invulling van de campagne via Dag van de Aarde Het pzet van Landbuw2015 is m duurzame landbuw gedurende 1 à 2 jaar als speerpunt p te nemen binnen DE TIJD LOOPT. Landbuw 2015 sluit aan bij en cncretiseert de Millenniumdelstellingen 1 (Uitbannen van extreme armede en hnger), 7 (waarbrgen van de duurzaamheid van het milieu) en 8 (Ontwikkelen van een mndiaal partnerschap vr ntwikkeling). Vedsel is een mensenrecht. Een samenhangend beleid gericht p duurzame landbuw in Nrd en Zuid draagt bij tt de verwezenlijking van dat recht. En daarm slaan de Nrd-Zuidbeweging en de milieubeweging de handen in elkaar m deze bdschap een (plitieke) draagkracht te geven en ruimer bekend te maken bij het grte publiek. Meer inf ver millenniumdelstellingen, landbuw 2015 en de beleidseisen: Mdelactiviteit Dag vd Aarde

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Organisatie van grote activiteiten

Organisatie van grote activiteiten Organisatie van grte activiteiten Inspiratiedag 1 ktber 2011 Inhud 1 Think befre yu act... 4 1.1 Tips vr een stresslze rganisatie... 4 1.1.1 Plannen... 4 1.1.2 Delegeren... 5 1.1.3 Transparantie: werkinstrumenten

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

HANDLEIDING Ik neem deel aan een beurs

HANDLEIDING Ik neem deel aan een beurs 1 HANDLEIDING Ik neem deel aan een beurs Inhudspgave 2 Inhudspgave... 2 Inleiding... 3 1 DE VOORBEREIDING... 4 1.1 Wat met u weten vr u eraan begint?... 4 1.2 Opdrachten... 5 2 DE DEELNAME... 6 2.1 Organisatrisch...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations Hfdstuk 2: Management en rganisatie van public relatins Belang van de cntext - Bedrijven meten rekening huden met de mgeving meegaan met de veranderende trends en zich aanpassen aan de wensen van de mensen

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Activiteitenplan Volksbuurtmuseum 2013-2016

Activiteitenplan Volksbuurtmuseum 2013-2016 Activiteitenplan Vlksbuurtmuseum 2013-2016 1. Missie, visie, hfddelstelling Het Nederlands Vlksbuurtmuseum werd in 1993 pgericht als Vlksbuurtmuseum Wijk C in de Utrechtse Waterstraat, aan de vet van de

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Accountmanagement

Proefhoofdstuk Accountmanagement Prefhfdstuk Accuntmanagement www.centrumvrafstandsnderwijs.be www.centrumvrafstandsnderwijs.be inf@centrumvrafstandsnderwijs.be Km je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Infrmatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart - mei 2015 - n 5 Gemeentelijk infblad Algemeen Vrije tijd & terisme Welzijn Wnen & milieu Praktische inf Pagina 2-5 Pagina 6-15 Pagina 16-18

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie