Grip op comfort en kwaliteit door goed beheer en onderhoud. Het verschil tussen kijken en zien.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grip op comfort en kwaliteit door goed beheer en onderhoud. Het verschil tussen kijken en zien."

Transcriptie

1 Grip op comfort en kwaliteit door goed beheer en onderhoud Het verschil tussen kijken en zien.

2 Een duurzaam, comfortabel, gezond én veilig gebouw Een school, laboratorium of kantoorgebouw. Een zwembad of monument. Hoe verschillend ook, gebruikers en beheerders willen een zo gezond en comfortabel mogelijk binnenklimaat. Een duurzaam gebouw en optimaal geschikt voor gebruik. Met behoud van waarde, zekerheid van functioneren en minimale exploitatiekosten. DWA zorgt daar voor. Van initiatief tot exploitatie, en van tekentafel tot beheer. Advies over beheer en onderhoud Vaak zijn we van begin tot eind bij projecten betrokken, realiseren we wat we vooraf bedenken. Bijvoorbeeld door te starten met een nulmeting, de oplossing te realiseren en na afronding te blijven monitoren. Zo krijgen opdrachtgevers wat ze vragen. En blijft de waarde van hun installatie behouden. Liever alleen advies over beheer en onderhoud? Daarover leest u meer in deze brochure. De dienstverlening die DWA op het gebied van beheer en onderhoud levert, maakt onderdeel uit van DWA Building (www.dwa.nl/building). Een duurzaam, comfortabel, gezond én veilig gebouw begint met een goed ontwerp. Met de keuze voor de juiste gebouwopzet en materialen. Maar ook met goed werkende en slimme installaties. En zorgvuldig en professioneel onderhoud wat u de zekerheid geeft over de exploitatie. Hoe kunnen wij ons gebouw verduurzamen? Onze installaties beter afstemmen op het zeer diverse gebruik van het gebouw? En comfortklachten van gebruikers oplossen? Iedere organisatie heeft zo haar eigen vragen. Eigen dromen. DWA maakt deze dromen waar, concreet in advies en uitvoering.

3 Optimaal onderhoudsmanagement Wij adviseren u bij het maken van de juiste keuzes voor een optimaal onderhoudsmanagement. Onze jarenlange ervaring op het gebied van energie- en installatievraagstukken vormt hierbij een uitstekende basis. Uw wensen en eisen Bij het uitbrengen van ons advies houden we rekening met al uw wensen en eisen. Maar ook met het meetbaar maken van gemaakte afspraken/prestatie-eisen of hoe onderhoud en vervangingen gecombineerd kunnen worden met natuurlijke momenten. Goed beheer en onderhoud Grip hebben op het functioneren van installaties en energiesystemen. Daar draait het om. Dat levert niet alleen een comfortabele woon- en werkomgeving op, maar uiteindelijk ook tevreden gebruikers. Goed beheer en onderhoud is ook financieel gezien aantrekkelijk. Het vergroot de levensduur van uw installaties en energiesystemen. Daarnaast wordt alleen het beste rendement bereikt als alles optimaal functioneert. DWA zorgt er samen met u voor dat comfortklachten, hoge energierekeningen en onverwachte uitgaven voortaan tot het verleden behoren. DWA is in staat om alle installaties op te nemen en inzichtelijk te maken. De resultaten worden vervolgens eenvoudig verwerkt in een meerjarenbegroting of automatisch gekoppeld aan het eigen facility management informatiesysteem. Na beëindiging van het onderhoudscontract heeft u de beschikking over de actuele omvang, kenmerken en technische staat van de gebouwgebonden installaties (installed base). Met DWA als onafhankelijk adviseur kunt u rekenen op actuele, inhoudelijke deskundigheid. Voor periodieke inspecties, maar ook voor het opstellen van onderhoudsbeleid of begeleiding bij aanbesteding voor onderhoudswerkzaamheden. Wij ontzorgen u op de juiste manier, omdat wij begrijpen waar het u in essentie om is te doen. een goed onderhouden gebouw; met een laag energieverbruik; een hoog comfort; met behoud van de waarde; voor een redelijk bedrag; zonder zorgen. Brede kennis Vereiste voor een goed advies is expertise uit verschillende vakgebieden. Het gaat immers over klimaatbeheersing en comfort of het voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook over brandveiligheid, legionella, optimale regeling, beveiliging en transport. De brede kennis van DWA staat hiervoor garant. En met een slimme en innovatieve aanpak zorgen we ervoor dat een gebouw aantoonbaar en gegarandeerd duurzamer en gezonder wordt. Wij maken waar wat wij beloven. Hier nemen we onze verantwoordelijkheid in. Door de juiste manier van aanbesteden, zijn kostenbesparingen van meer dan 35% op het onderhoud eerder regel dan uitzondering.

4 Wij helpen u graag Oplossen comfortklachten Door middel van het uitvoeren van metingen, inspecties, digitale quickscans of conditiemetingen van installaties, stellen we de oorzaak van klimaat- en comfortklachten vast. Vervolgens lossen we deze op voor u. Prestatieborging Wij stellen in samenspraak met u de behoeften, wensen en eisen op. Deze vertalen wij in meet- en controleerbare Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s). Deze nemen wij op in prestatieonderhoudsbestekken en -contracten. Hiermee leggen we het fundament voor prestatieborging. Onderhoudsbeleid Wij helpen u bij het opzetten van uw onderhoudsbeleid, houden van aanbestedingen en begeleiden de contracten of de implementatie van (prestatie)onderhoudscontracten. Daarnaast zorgen wij voor uw meerjarenonderhoudsplannen en -begrotingen. Regiepartner We participeren in alle facilitaire zaken, zoals begeleiding, toezicht en sturing van de contracten tijdens de uitvoering. Steeds meer opdrachtgevers besteden het hele onderhoudstraject graag uit en stellen DWA aan als regiepartner. We begeleiden het proces van het oplossen van klachten en storingen tot het uitvoeren van een prestatiecontract. Auditen We auditen als derden de geleverde kwaliteit en afspraken. Installatie Performance Scan Het zoeken naar optimale energiebesparing en exploitatie op basis van no cure no pay. Hiervoor kan de installatie performance scan van Agentschap NL worden ingezet. Prestatieborging DWA vindt prestatieborging van groot belang. Uiteindelijk telt het resultaat van een installatie. In zowel energetische maar ook financiële zin. Dat dient dan ook centraal te staan tijdens het beheer en onderhoud. En begint al bij het ontwerp waarbij we meetbare prestatie-indicatoren afspreken. De prestaties worden geborgd in een zogenoemde CEFV-beoordeling of worden automatisch gemonitord en geborgd door Monavisa. Contractueel wordt het (prestatie)onderhoud vastgelegd in (prestatie)onderhoudsbestekken. Met de bonus/malus regelingen wordt goed beheer en onderhoud zelfs beloond. Voor iedereen een win-win situatie.

5 DWA inspecteert digitaal Om de communicatie binnen en de bewaking van projecten te verbeteren, voert DWA met behulp van digitale middelen haar inspecties uit. Wij bieden u als vastgoed- en installatiebeheerder de hulpmiddelen om uw onderhoudsmanagement optimaal vorm te geven. Denk aan digitaal inspecteren, draadloos monitoren, de tool Monavisa en allerlei andere meetinstrumenten. Door middel van een ipad en een webinterface worden inspecties uitgevoerd en kan de opvolging van de geconstateerde gebreken worden bewaakt. De inspecties worden uitgevoerd en alle informatie wordt opgeslagen in een database. De rapportage is direct gereed na invoering op de ipad en online te delen met de opdrachtgever en aannemers. Zowel uitvoeringsbegeleiding, commissioning, opleveringen, conditiemetingen (NEN 2767) als ook inspecties naar aanleiding van comfortklachten worden door DWA digitaal uitgevoerd. Rüdiger Drissen, adviseur beheer en onderhoud bij DWA: Om onze kwaliteitsinspecties zo efficiënt mogelijk uit te voeren, kiezen we voor deze applicatie. Wat ons betreft is het een groot voordeel dat er aansluitend aan de inspecties, meteen digitaal gerapporteerd wordt. Zo gaat er geen informatie verloren en zijn alle betrokkenen direct op de hoogte van de status van de actiepunten. Draadloos meten en monitoren Zo efficiënt mogelijk meten en monitoren. Dat is de uitdaging van de vakmensen. Het levert u inzicht in het functioneren van uw installaties en kostenbesparingen op. Door opnemers te plaatsen op leidingen en die te koppelen aan een modem, wordt data uitgelezen en online beschikbaar gesteld. Deze meetmethodiek hebben we zelf ontwikkeld en levert tijd- en kostenreducties op, zegt Mees Qualm, specialist beheer en onderhoud bij DWA. 24/7 kan de beheerder of gebruiker online meekijken, trends ontdekken en checken of de data op de juiste wijze binnenkomt. Met draadloos meten worden mogelijke faalkosten tijdens het meten gereduceerd. Online meten is mogelijk voor metingen als: Flowmeting in verwarming, koeling en tapwatersystemen. Energiemeting in verwarming, koeling en tapwatersystemen. Temperaturen, zowel in ruimten als leidingsystemen. Relatieve vochtigheid. CO 2. Elektraverbruik. Netvervuiling (hogere harmonischen).

6 Prestatieborging met Monavisa Monavisa is een innovatieve, webbased monitoringstool die 24/7 de prestaties van gebouwinstallaties en energieregistratiesystemen in de gaten houdt en afwijkingen direct meldt. Beheerders en onderhoudsbedrijven kunnen prestaties van installaties door middel van een cockpit in één oogopslag beoordelen. De interpretatie is eenvoudig: groen is oké, oranje betekent aandacht geven, bij rood is snelle actie gewenst. Prestatiemonitoring levert gegarandeerd een kostenbesparing op, want onnodige energieverspilling wordt voorkomen en onderhoud en inspectie kunnen in een fractie van de tijd worden uitgevoerd. DWA zet Monavisa reeds succesvol in voor opdrachtgevers als Rijksgebouwendienst, Schiphol, KLM, Rabobank, NIOO KNAW, Wolter & Dros, De Haagse Hogeschool, ERA Countour, Hogeschool van Amsterdam, Stadgenoot en ZON Energie met als resultaat daadwerkelijk gerealiseerde verbeteringen en grote kostenbesparingen. Geavanceerde meetapparatuur Voor het uitvoeren van betrouwbare metingen en inspecties beschikt DWA over kwalitatief hoogwaardige en gekalibreerde meetapparatuur. Alle metingen die nodig zijn voor het optimaal monitoren van uw gebouw en installaties kan DWA uitvoeren, zoals infraroodmetingen, debietmetingen voor lucht en water, rookproeven, meten van luchtdoorlatendheid, CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid. Doordat wij direct de beschikking hebben over diverse meetapparatuur is snel schakelen en efficiënt uitvoeren van meerdere metingen mogelijk. Daarnaast zijn de extra modules documentenbeheer en legionella beschikbaar. Voor de maandelijkse legionellacontroles wordt de watertemperatuur automatisch gemeten en wordt een pdf-bestand gegenereerd en toegevoegd aan het documentenbeheer. Bij inspecties van de brandweer of milieu-inspecties zijn alle documenten digitaal beschikbaar. Monavisa is geschikt voor alle gebouw- en energieregistratiesystemen en faciliteert ook de automatische uitvoering van prestatiecontracten.

7 Referenties Beheer en onderhoud Regiepartner 87 gebouwen Gemeente Leidschendam-Voorburg

8 Onderhoud vastgoed WoonInvest Rabobank Bollenstreek en Alkmaar

9 Rabobank Soest en Zwolle Kluwer Alphen aan den Rijn

10 ONVZ Zorgverzekeraars Houten Dienstverleningscentrum Rucphen afbeelding: de twee snoeken

11 Bres en Brede School Zuurland Brielle Performance monitoring bij motorenshop KLM

12 Waternet Amsterdam Reinier de Graaf Ziekenhuis

13 Queens Towers Amsterdam Stadhuis Gemeente Harderwijk

14 Rol DWA Gemeente Leischendam-Voorburg Regiepartner voor beheer en onderhoud van 87 gebouwen van Gemeente Leidschendam-Voorburg. DWA begeleidt het hele traject van aanbesteding tot selectie en aansturing van de installateur. WoonInvest Projectleider en contractmanagement renovatie en onderhoud vastgoed. Adviserend in legionellabeheer. Rabobank Bollenstreek en Alkmaar Installatieadviseur voor nieuwbouw en renovatie. Tevens het onderhoud aanbesteed door middel van prestatieeisen, inclusief monitoring. Rabobank Soest en Zwolle Advisering naar aanleiding van klimaatklachten en optimalisering GBS-systeem. Kluwer Alphen aan den Rijn Installatieadvies, beheer en onderhoud, controle en bewaking onderhoudswerkzaamheden en energie- en onderhoudskosten, opstellen meerjarenonderhoudsplan en -begroting. ONVZ zorgverzekeraar Houten Advisering met betrekking tot de juiste instellingen van de installaties, kloktijden, instellingen van de ketels, de distributie, de luchtstromen en de luchtbehandeling. Dienstverleningscentrum Rucphen Opstellen prestatie-onderhoudsbestekken, begeleiding aanbesteding, ondersteuning gemeente tijdens de contractperiode van 5 jaar, ondersteuning prestatiemonitoring. Brede School Zuurland Brielle Troubleshooting, beheer en onderhoud en monitoring. Performance monitoring motorenshop KLM Optimaliseren van de regeltechniek en monitoring van de aquifer, optimaliseren van de regeltechniek van de koelinstallatie, signaleren van energiebesparingspotentieel, uitvoeren meetprogramma ten behoeve van de MJA-afspraken van KLM, kennisoverdracht naar engineers KLM. Dit alles voor diverse gebouwen en pieren. Waternet Amsterdam Onderzoek naar klimaatklachten en opstellen verbeterplan. De regeltechniek is volledig herschreven en hergeprogrammeerd, alle instellingen zijn kritisch nagelopen en er zijn beperkte hardwarematige aanpassingen gedaan. Resultaat is een kostenbesparing van op energiegebruik en op gasgebruik in twee jaar tijd. Reinier de Graaf Ziekenhuis Installatieadvies renovatie laboratorium/apothekersgebouw en opstellen onderhoudsbestek en aanbesteden onderhoud. Queens Towers Amsterdam Inventariseren en categoriseren van installaties, splitsen huurders- en eigenaarsdeel, bepaling onderhoudsbehoefte, opstellen onderhoudsbestek, verzorging aanbesteding, beoordeling inschrijvingen, uitbrengen van gunningsadvies. Stadhuis Gemeente Harderwijk Onderzoek naar oplossing van klimaatklachten. Er is geadviseerd met betrekking tot de juiste instellingen van de installaties, kloktijden, instellingen van de ketels, de distributie, de luchtstromen en de luchtbehandeling. Woonpartners, Wooninvest en Vestia Bij diverse gebouwen voerde DWA onderzoeken, nulinspecties of conditiemetingen uit naar aanleiding van gebruikersklachten. Meer weten over de mogelijkheden voor beheer en onderhoud van uw gebouw? Neem contact op met Rüdiger Drissen, of

15

In 3 stappen naar kostenbesparing op energieverbruik. Klimaatinstallaties en het nieuwe beheren

In 3 stappen naar kostenbesparing op energieverbruik. Klimaatinstallaties en het nieuwe beheren In 3 stappen naar kostenbesparing op energieverbruik Klimaatinstallaties en het nieuwe beheren 1. Inleiding pag. 3 2. Oorzaken van slecht functionerende installaties pag. 3 3. In drie stappen naar een

Nadere informatie

Efficiëntere klimaatinstallatie

Efficiëntere klimaatinstallatie ENERGIE KLIMAATINSTALLATIES Steeds energiezuiniger, maar ook complexer Efficiëntere klimaatinstallatie Een comfortabeler binnenklimaat, betere werkprestaties, een lagere energierekening en lagere onderhoudskosten.

Nadere informatie

Openbaar eindrapport EOS Demo

Openbaar eindrapport EOS Demo Openbaar eindrapport EOS Demo Titel: Pilotprojecten met het Octalix-systeem Projectnummer: Demo06006 Publicatiedatum: 1 september 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten, doelstelling, samenvatting en de

Nadere informatie

gebouwen huizen mensen...

gebouwen huizen mensen... gebouwen huizen mensen... 1 2 besparen door effectief vastgoedbeheer Scholengroep Amos uit Amsterdam was op zoek naar een nieuwe wijze om haar vastgoed te beheren. Deze zoektocht naar het organiseren van

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Infoblad Ervaringen met

Infoblad Ervaringen met Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor kantoren (NESK) >> Als het gaat om energie en klimaat Sustainable TNT Centre - Hoofddorp, Exterieur; foto: Pieter Kers Sustainable TNT Centre - Hoofddorp,

Nadere informatie

04 Een betrouwbare partner in vastgoedonderhoud. 05 Resultaatgericht samenwerken vertrouwen in heldere afspraken

04 Een betrouwbare partner in vastgoedonderhoud. 05 Resultaatgericht samenwerken vertrouwen in heldere afspraken Ariëns Inhoud Alle vormen van onderhoud Binnen en buiten 04 Een betrouwbare partner in vastgoedonderhoud 05 Resultaatgericht samenwerken vertrouwen in heldere afspraken 07 Klanttevredenheid hoog in het

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

flexibele onderhoudsprogrammatuur

flexibele onderhoudsprogrammatuur flexibele onderhoudsprogrammatuur Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55 fax 0413 25 20 40 Homerun for Windows: dé software

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

ESCo brengt duurzaamheid binnen handbereik

ESCo brengt duurzaamheid binnen handbereik ESCo brengt duurzaamheid binnen handbereik Wat is een ESCo ESCo brengt duurzaamheid binnen handbereik Lagere energielasten, beter onderhoud en meer comfort. Dat zijn de grote winstpunten van een Energy

Nadere informatie

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Dat voor u als eigenaar of beheerder van duurzaam vastgoed de energielevering op duurzame wijze moet geschieden spreekt voor zich.

Nadere informatie

In de groene versnelling

In de groene versnelling Performance oktober 2012, jaargang 12 In de groene versnelling Performance in de groene versnelling 06 08 12 14 18 Inhoud Colofon 06 De 3 P s van Honeywell Validation 08 LUMC, Kwaliteitborg voor cleanrooms

Nadere informatie

Het verschil tussen kijken en zien. Monavisa bewaakt installaties. Duurzaam kantoorpand voor UPC. installatie- en energieadvies.

Het verschil tussen kijken en zien. Monavisa bewaakt installaties. Duurzaam kantoorpand voor UPC. installatie- en energieadvies. Juni 2010 i n d i t n u m m e r : pagina 5 Energieneutrale Campus voor Windesheim pagina 8 pagina 13 pagina 14 Op naar een klimaatneutraal Poelenburg Duurzaam kantoorpand voor UPC Monavisa bewaakt installaties

Nadere informatie

Duurzaam beheer en onderhoud in de praktijk: prestatiemonitoring. Pieter Mensink

Duurzaam beheer en onderhoud in de praktijk: prestatiemonitoring. Pieter Mensink Duurzaam beheer en onderhoud in de praktijk: prestatiemonitoring Pieter Mensink Prestatiemonitoring de sleutel tot adequaat installatiebeheer ing. P. Mensink (Pieter) De praktijk: het huishoudboekje 61

Nadere informatie

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed Marlies Pierik en Ciaran O Connor* Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed Kansen voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed door middel van geïntegreerde contracten Gemeenten kunnen aanzienlijke (kosten)besparingen

Nadere informatie

Aanbesteden en contracteren. Duurzaamheid en energie Bouwfysica en akoestiek Glas- en geveltechniek. Programma s van eisen.

Aanbesteden en contracteren. Duurzaamheid en energie Bouwfysica en akoestiek Glas- en geveltechniek. Programma s van eisen. Haalbaarheidsstudies Projectmanagement Aanbesteden en contracteren Programma s van eisen Duurzaamheid en energie Bouwfysica en akoestiek Glas- en geveltechniek Brandveiligheid Van Zanten raadgevende ingenieurs,

Nadere informatie

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans!

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! 1. Energie moet je oogsten! Energiestap voorziet een toekomst waarin gebouwen geen energiegebruikers zijn, maar energieopwekkers. Met de huidige stand

Nadere informatie

r e t e m e t rm a W e In dit nummer o.a.:

r e t e m e t rm a W e In dit nummer o.a.: In dit nummer o.a.: D e Wa r m t e m e t e r Beperk de woonlasten van uw bewoners Voorkom indianenverhalen over radiografische uitlezing van meterstanden ista helpt bij de exploitatie en kostenverdeling

Nadere informatie

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Inhoud Wie zijn wij?...3 Visie...3 Missie...3 Kernwaarden...4 Organisatie & Werkgebied...5 Dienstverlening...6 Beheerpakketten...7 Tarieven &

Nadere informatie

Maintenance Management

Maintenance Management Maintenance Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties Vijf praktijkvoorbeelden voor de woningbouw

Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties Vijf praktijkvoorbeelden voor de woningbouw Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties Vijf praktijkvoorbeelden voor de woningbouw >> Als het gaat om energie en klimaat 1 Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties Leeswijzer Inhoud

Nadere informatie

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems BAM Techniek - Energy Systems Uw energie- en gebouwmanager Energie is absoluut onmisbaar voor de

Nadere informatie

Service & Onderhoud van Brusche Elektrotechniek

Service & Onderhoud van Brusche Elektrotechniek Service & Onderhoud van Brusche Elektrotechniek Inleiding Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek niet meer weg te denken uit het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 50 jaar staan

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

Grip op accommodatie beheer

Grip op accommodatie beheer Grip op accommodatie beheer een gezonde instelling advies - begeleiding - software Onze missie Grip op accommodatiebeheer in de zorg Onze klanten streven naar prestatie en vooruitgang, ook met betrekking

Nadere informatie

duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort technisch beheer

duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort technisch beheer duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort technisch beheer Uw pand, onze zorg Unica Technisch Beheer is de landelijk werkende beheer-, service- en onderhoudorganisatie van de Unica Installatiegroep.

Nadere informatie

succesfactoren Thema: 30 jaar Acto Doodtij: hét moment voor meer transparantie Zeven trends in de servicemarkt

succesfactoren Thema: 30 jaar Acto Doodtij: hét moment voor meer transparantie Zeven trends in de servicemarkt succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 10, augstus 2010 Acto Informatisering MAGAZINE Thema: 30 jaar Acto Ir. J.G. van Noort, algemeen directeur Acto: Doodtij: hét moment

Nadere informatie