PHILIPS HD7830/50. Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PHILIPS HD7830/50. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 PHILIPS HD7830/50 Gebruiksaanwijzing

2 HD7842, HD7830

3 3 1 H A I J B F G K C L M D N E O P Q R

4 38 Nederlands Inleiding Met Douwe Egberts SENSEO \ coffee pads geniet u van een perfecte kop koffie op elk moment van de dag. Elke kop is vers gezet en geeft u die volle, ronde smaak. Douwe Egberts heeft meer dan 250 jaar deskundigheid op het gebied van koffie gebruikt om speciaal geselecteerde koffiebonen te branden en te malen die, in combinatie met de mede door Philips ontwikkelde unieke koffiezetmethode, zorgen voor een volle, ronde smaak en een heerlijke schuimlaag. Dit gezamenlijk ontwikkeld product, dat bekend staat als het SENSEO \ coffee pad-systeem, bestaat uit de Philips SENSEO \ koffiemachine en de speciaal ontwikkelde Douwe Egberts SENSEO \ coffee pads. Alleen wanneer u deze combinatie gebruikt, wordt u beloond met een sensationele kop SENSEO \ koffie met de heerlijke SENSEO \ schuimlaag. Om zeker te zijn van een volle, ronde koffiesmaak, dient u aan het volgende te denken: Vers water Gebruik elke dag vers water. Wanneer u de koffiemachine drie dagen niet hebt gebruikt, moet u de machine voor gebruik doorspoelen met vers water (zie Doorspoelen in hoofdstuk Schoonmaken ). Verse coffee pads Gebruik de SENSEO \ coffee pads die speciaal door Douwe Egberts voor uw SENSEO \ koffiemachine zijn ontwikkeld om die volle, ronde smaak te krijgen. De Douwe Egberts SENSEO \ coffee pads blijven langer vers als u deze in een hermetisch afsluitbaar opbergblik bewaart. Een schone koffiemachine Reinig en ontkalk uw Philips SENSEO \ koffiemachine regelmatig (zie hoofdstuk Schoonmaken en Ontkalken ). Verwijder na gebruik de gebruikte coffee pad(s). Mocht u dit zijn vergeten en de koffiemachine enige tijd niet hebben gebruikt, spoel de machine dan voor gebruik door (zie Doorspoelen in hoofdstuk Schoonmaken ). Deze machine is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor professioneel gebruik. Algemene beschrijving (fig. 1) A Display 1 Opwarmaanduiding 2 Koffiehoeveelheidaanduiding 3 Waterbijvulaanduiding 4 Ontkalkingsaanduiding B Hoeveelheidkeuzeknop C Uitstroomventiel D Waterreservoir E Grijpzone F Afdichtring G Waterverdeelschijf H 1-kops padhouder q I 2-kops padhouder qq J Afdekking van de koffietuit

5 Nederlands 39 K Koffietuit L Koffiecollector M Plateau N Lekbak O 1-kops knop q P Lichtringen voor waterniveau Q Aan/uitknop met indicatielampje R 2-kops knop qq Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de machine gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van de machine overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de machine aansluit. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Om onvoorzien contact met heet water te voorkomen, dient u het deksel van de SENSEO \ machine altijd goed te vergrendelen voordat u deze gaat gebruiken. Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in de SENSEO \ machine, aangezien hierdoor de machine verstopt raakt. De machine mag niet worden gebruikt in combinatie met een transformator, aangezien dit tot onveilige situaties kan leiden. Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergrond. Laat de machine nooit zonder toezicht werken. Gebruik de machine niet op een hoogte boven 2200 meter NAP. De machine werkt niet bij temperaturen onder 10 C. Spoel voor het eerste gebruik de koffiemachine door met vers water (zie hoofdstuk De machine klaarmaken voor gebruik ). Dit is belangrijk, want hierdoor vult de boiler zich en pas dan is de machine klaar voor gebruik. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. WAARSCHUWING: Philips raadt u sterk aan dit Senseo-apparaat iedere 3 maanden te ontkalken. Als het apparaat niet op tijd en volgens de instructies in hoofdstuk Ontkalken wordt ontkalkt, kan dit leiden tot technische mankementen. Onderbreek het ontkalkingsproces nooit! Gebruik altijd het juiste ontkalkingsmengsel: 50 gram citroenzuur op 1 liter kraanwater. Leg uw SENSEO machine nooit op zijn kant. Houd de machine altijd rechtop, ook tijdens het transport.

6 40 Nederlands (Alleen HD7842): pas op dat u de metalen behuizing en het waterreservoir niet beschadigt met een hard voorwerp of door ermee tegen een scherpe rand te stoten. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. De machine klaarmaken voor gebruik U KUNT GEEN KOFFIE ZETTEN ALS U DE SENSEO KOFFIEMACHINE NIET EERST MET WATER HEBT DOORGESPOELD! Het display werkt pas nadat u de koffiemachine met water hebt doorgespoeld. Tijdens het doorspoelen wordt de boiler met water gevuld. Daarna is de koffiemachine klaar voor gebruik. Het doorspoelen van de machine gaat als volgt: 1 Neem het waterreservoir van de machine af. 2 Vul het waterreservoir met koud water tot de MAX-aanduiding en plaats het terug in de machine. 3 Ontgrendel het deksel door de hendel naar boven te bewegen. 4 Open het deksel.

7 Nederlands 41 5 Plaats de 1-kops padhouder q of 2-kops padhouder qq zonder pad(s) in de machine. 6 Sluit het deksel en vergrendel de hendel. Opmerking: Zorg ervoor dat het deksel goed is vergrendeld. De hendel dient helemaal naar beneden te zijn gedrukt ( klik ). Opmerking: Spoel de machine nooit door met een geopend deksel. Het deksel dient volledig vergrendeld te zijn. 7 Steek de stekker in een geaard stopcontact. 8 Zet een kom (met een inhoud van minstens 1500 ml) onder de openingen van de koffietuit om het water op te vangen. 9 Druk op de aan/uitknop 3. Nadat u de aan/uitknop 3 hebt ingedrukt, licht het display gedurende enkele seconden op en branden de lichtringen rond de 1-kops knop q en de 2-kops knop qq continu. 10 Druk de 1-kops knop q en de 2-kops knop qq tegelijkertijd kort in. De boiler vult zich met water uit het waterreservoir. Dit kan enige tijd duren (ong. 90 tot 150 seconden). De machine schakelt automatisch uit wanneer het doorspoelen is beëindigd. Het doorspoelen maakt meer geluid dan gewoon koffiezetten. Onderbreek het doorspoelen nooit. Anders wordt de boiler niet correct gevuld. Opmerking: Voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, dient u de koffietuit, de koffiecollector en de padhouders met heet water en een beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine schoon te maken. Maak het waterreservoir grondig schoon met heet water en gebruik indien nodig een beetje afwasmiddel.

8 42 Nederlands Uw Philips SENSEO \ koffiemachine is nu klaar voor gebruik. Koffiezetten 1 Vul het waterreservoir met koud water tot de MAX-aanduiding en plaats het terug in de machine. Giet nooit melk, koffie, heet water of koolzuurhoudend water in het waterreservoir. q MIN: minimale hoeveelheid water voor het zetten van 1 kop SENSEO \ koffie. qq MIN: minimale hoeveelheid water voor het zetten van 2 koppen SENSEO \ koffie. Met een vol reservoir kunt u 6 grote koppen h, 8 middelgrote koppen g of 10 kleine koppen f SENSEO \ koffie zetten. Hierdoor is het niet nodig het waterreservoir elke keer te vullen wanneer u koffie wilt zetten. 2 Druk op de aan/uitknop 3. Het indicatielampje knippert langzaam en op het display wordt de opwarmaanduiding D weergegeven terwijl het water opwarmt. Het opwarmen duurt ongeveer 90 seconden. De koffiemachine is klaar voor gebruik wanneer het indicatielampje continu brandt en de lichtringen rond de 1-kops knop q en de 2- kops knop qq gaan branden. Als het indicatielampje snel knippert en op het display de waterhoeveelheidaanduiding s verschijnt, bevat het waterreservoir niet genoeg water om één kop koffie te zetten. Als er niet genoeg water is om twee koppen koffie te zetten, zal de lichtring rondom de 2-kops knop qq niet branden en kan deze knop niet worden gebruikt. 3 Ontgrendel het deksel door de hendel naar boven te bewegen. 4 Open het deksel. 5 Plaats eerst de juiste padhouder in de machine. Opmerking: Zorg dat de padhouder schoon is en dat het zeefje in het midden niet verstopt is, bijvoorbeeld met koffiekorrels.

9 Nederlands 43 Wanneer u één kop SENSEO \ koffie wilt zetten, gebruik dan 1 coffee pad in combinatie met de 1-kops padhouder q en de 1-kops knop q. Wanneer u twee koppen SENSEO \ koffie tegelijkertijd wilt zetten, gebruik dan 2 coffee pads in combinatie met de diepere 2-kops padhouder qq en de 2-kops knop qq. 6 Plaats vervolgens de SENSEO \ coffee pad(s) netjes in het midden van de padhouder met de bolle zijde naar beneden. Opmerking: Gebruik de SENSEO \ coffee pads van Douwe Egberts die speciaal zijn gemaakt voor uw SENSEO \ koffiemachine voor een volle, ronde smaak. Opmerking: Zorg ervoor dat de koffie in de pad(s) gelijkmatig is verdeeld en druk de pad(s) licht aan in de padhouder. Opmerking: Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in de SENSEO \ machine, aangezien hierdoor de machine verstopt raakt. Plaats 1 SENSEO \ coffee pad in de 1-kops padhouder q. Plaats 2 SENSEO \ coffee pads in de 2-kops padhouder qq. 7 Sluit het deksel en vergrendel de hendel. Controleer altijd of het deksel goed vergrendeld is. De hendel dient helemaal naar beneden te zijn gedrukt ( klik ). Begin nooit koffie te zetten met een geopend deksel. Het deksel dient volledig vergrendeld te zijn.

10 44 Nederlands 8 Plaats één kop of twee koppen onder de openingen van de koffietuit. U kunt de hoogte van de koffietuit aanpassen door deze naar boven of naar beneden te schuiven. De koppen die u gebruikt, moeten een inhoud van ten minste 100 ml hebben als u kleine koppen f gebruikt, 150 ml wanneer u middelgrote koppen g gebruikt en 170 ml wanneer u grote koppen h SENSEO \ koffie zet. Gebruik geen koppen die te groot zijn, omdat de koffie dan sneller afkoelt. 9 Kies de gewenste koffiehoeveelheid door op de hoeveelheidkeuzeknop j te drukken. Wijzigen van de koffiehoeveelheid is tevens van invloed op de sterkte van de koffie. Selecteer 1 balkje voor een kleine kop koffie (80 ml) Selecteer 2 balkjes voor een middelgrote kop koffie (125 ml) Selecteer 3 balkjes voor een grote kop koffie (145 ml) 10 Druk op de knop met het aantal koppen SENSEO \ koffie dat u wilt zetten. Druk op de 1-kops knop q voor één kop. Druk op de 2-kops knop qq voor twee koppen. De lichtringen rondom de 1-kops knop q en de 2-kops knop qq geven aan of er nog genoeg water over is om één of twee koppen koffie te zetten. Als er niet genoeg water over is in het waterreservoir om twee koppen koffie te zetten, zal de lichtring rondom de 2-kops knop qq niet branden en kan deze knop niet worden gebruikt. De SENSEO \ koffiemachine begint te werken. De machine doseert automatisch de gekozen hoeveelheid water.

11 Nederlands 45 U kunt het koffiezetten altijd onderbreken door op de aan/uitknop 3 te drukken. Zet u de machine daarna weer aan, dan zal de machine de onderbroken koffiezetcyclus echter niet afmaken. Het waterreservoir mag tijdens het koffiezetten niet worden verwijderd, omdat dan lucht wordt aangezogen. De volgende kop wordt in dat geval slechts gedeeltelijk gevuld. Opmerking: Als er slechts een kleine hoeveelheid koffie of helemaal geen koffie wordt gezet, hebt u de machine voor het eerste gebruik niet goed doorgespoeld. Hierdoor is de boiler niet of niet volledig gevuld. Spoel de machine op de juiste manier door (zie hoofdstuk De machine klaarmaken voor gebruik ) voordat u weer koffie gaat zetten. 11 Verwijder na gebruik de coffee pad(s) door de padhouder uit de machine te nemen en te legen. Doe dit voorzichtig, want er kan nog water/koffie op de pad(s) liggen. Tips Door de padhouders, de koffiecollector en de koffietuit regelmatig schoon te spoelen, zorgt u ervoor dat de koffie altijd heerlijk smaakt. De SENSEO \ koffie smaakt het best wanneer u de koffie voor het drinken even doorroert. Als u later nog een kop SENSEO \ koffie wilt zetten, dan kunt u de koffiemachine gewoon aan laten staan. Na 1 uur wordt de machine automatisch uitgeschakeld. Schoonmaken Dompel de SENSEO koffiemachine nooit in water. Maak de koffiemachine nooit schoon door deze met geopend deksel door te spoelen. 1 Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de machine gaat schoonmaken. 2 Maak de buitenkant van de machine schoon met een vochtige doek. 3 Verwijder de koffiecollector. 4 Neem de koffietuit uit de machine door de tuit naar boven te schuiven. De koffietuit kan alleen worden uitgenomen nadat de koffiecollector is verwijderd.

12 46 Nederlands Voor een grondige reiniging kunt u de koffietuit uit elkaar nemen! 5 Maak de koffietuit, de padhouders en de lekbak schoon in heet water, desgewenst met wat afwasmiddel, of in de vaatwasmachine. 6 Houd het plateau in uw hand terwijl u het schoonmaakt met heet water en gebruik indien nodig wat afwasmiddel. U kunt het plateau ook in de vaatwasmachine schoonmaken. Om het plateau schoon te maken, moet u het plateau altijd uit de machine halen, omdat het scherp kan zijn wanneer het onjuist wordt gehanteerd. Hanteer het plateau daarom altijd voorzichtig. 7 Maak de padhouders schoon in heet water, desgewenst met wat afwasmiddel, of in de vaatwasmachine. Controleer of het zeefje in het midden van de padhouder verstopt is. Als dit het geval is, kunt u het zeefje ontstoppen door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel om het zeefje te schoon te maken. 8 Maak het waterreservoir schoon in heet water, desgewenst met wat afwasmiddel. Opmerking: Als u een afwasborstel gebruikt, wees dan voorzichtig bij het ventiel onderin het reservoir om beschadiging te voorkomen.

13 Nederlands 47 9 Gebruik geen voorwerp met scherpe randen om de waterinlaat op de machine schoon te maken. 10 Spoel de onderdelen na met schoon water en plaats deze terug in de machine. 11 Maak de waterverdeelschijf schoon met een vochtige doek. Doe dit voorzichtig en let op dat de rubberen afdichtring niet onder de rand van de waterverdeelschijf vast komt te zitten. Anders gaat de koffiemachine lekken! Doorspoelen Wanneer u de koffiemachine drie dagen niet hebt gebruikt, moet u de machine voor gebruik doorspoelen met vers water. Het doorspoelen van de machine gaat als volgt: 1 Vul het waterreservoir met koud water tot de MAX-aanduiding en plaats het terug in de machine. 2 Plaats de 1-kops padhouder q of 2-kops padhouder qq zonder pad(s) in de machine. 3 Zet een kom (met een inhoud van minstens 1500 ml) onder de koffietuit om het water op te vangen.

14 48 Nederlands 4 Druk op de aan/uitknop 3 (1) en druk aansluitend de 1-kops knop q en de 2-kops knop qq tegelijkertijd kort in (2). Het apparaat vult zich met water uit het waterreservoir. Terwijl dit gebeurt, komt er water uit de tuit. De machine schakelt automatisch uit wanneer het doorspoelen is beëindigd. Het doorspoelen maakt meer geluid dan gewoon koffiezetten. Ontkalken Wanneer ontkalken Ontkalk de SENSEO koffiemachine regelmatig! Ontkalk de machine bij voorkeur 4 tot 6 keer per jaar, maar ten minste elke 3 maanden. Het ontkalken duurt ongeveer 1 uur. Onderbreek het ontkalkingsproces niet. Nadat u 500 koppen hebt gezet, verschijnt de CALC CLEANindicatie op het display. Ontkalk uw machine altijd als deze indicator wordt weergegeven. Na nog eens 8 koppen verdwijnt de CALC CLEAN-indicatie van het display, ongeacht of u de ontkalkingsprocedure hebt uitgevoerd of niet. Waarom ontkalken Tijdens het gebruik ontwikkelt zich kalk in het apparaat. Het is zeer belangrijk dat u uw SENSEO koffiemachine ten minste elke 3 maanden ontkalkt. U moet het apparaat ontkalken omdat: het de levensduur van uw SENSEO koffiemachine verlengt dit ervoor zorgt dat uw kop koffie volledig wordt gevuld dit ervoor zorgt dat de koffie zo warm mogelijk is de machine dan tijdens het zetten van een kop koffie minder geluid maakt het defecten voorkomt Als de ontkalkingsprocedure niet juist wordt uitgevoerd, blijven er kalkresten achter in de machine. Hierdoor ontwikkelt de kalk zich sneller en kan de machine permanent en onherstelbaar worden beschadigd. Gebruik de juiste ontkalker Alleen ontkalkers op basis van citroenzuur zijn geschikt voor het ontkalken van de SENSEO machine. Dit type ontkalker ontkalkt het apparaat zonder het te beschadigen. Zie Ontkalkingsprocedure hieronder voor de juiste hoeveelheid. Het ontkalkingsmengsel kan slechts eenmaal worden gebruikt. Na gebruik is het ontkalkingsmengsel niet meer actief. We raden u aan de speciale SENSEO ontkalker (HD7006) te gebruiken. Lees de instructies op de verpakking van de ontkalker. Gebruik nooit een ontkalker op basis van een anorganisch zuur, zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur en azijnzuur (bijv. azijn). Deze ontkalkers kunnen uw SENSEO koffiemachine beschadigen. Ontkalkingsprocedure 1 Meng in een maatbeker 50 gram citroenzuur met 1 liter water. Roer het mengsel totdat het poeder volledig is opgelost.

15 Nederlands 49 2 Vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding met het ontkalkermengsel. Plaats het waterreservoir vervolgens terug in de koffiemachine. Opmerking: Niet alle typen SENSEO machines hebben een waterreservoir met een capaciteit van 1 liter. Als u een SENSEO machine met een kleiner waterreservoir hebt, herhaal dan de stappen 2 tot en met 6 met de rest van het mengsel zonder het waterreservoir tot de MAX-aanduiding te vullen. 3 Druk op de aan/uitknop 3. Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer het indicatielampje continu blijft branden. 4 Plaats de 1-kops houder q met een gebruikte coffee pod in de koffiemachine. Sluit het deksel en zorg ervoor dat het goed vergrendeld is. Opmerking: Plaats tijdens het ontkalken altijd een gebruikte coffee pad in de padhouder. Deze pad dient als filter om te voorkomen dat de zeef in de padhouder tijdens het ontkalken verstopt raakt met kalkresten. 5 Zet een kom met een inhoud van ten minste 1500 ml onder de tuit om het ontkalkermengsel op te vangen. 6 Druk op de 2-kops knop qq en laat de machine werken. Herhaal dit totdat het waterreservoir leeg is. Onderbreek het ontkalkingsproces nooit! 7 Herhaal de stappen 1 tot en met 6. Vervang de gebruikte pad door een andere gebruikte pad om de kalkresten te filteren. Opmerking: Gebruik 2 liter ontkalkermengsel om de machine goed te ontkalken. Ontkalk de SENSEO koffiemachine nooit met een geopend deksel. Het deksel dient volledig vergrendeld te zijn. 8 Spoel het waterreservoir om met kraanwater. Vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding met kraanwater en herhaal de stappen 3 tot en met 6. Opmerking: Vul het waterreservoir niet met gebruikt heet water of met het gebruikte ontkalkermengsel. 9 Vul het waterreservoir opnieuw tot de MAX-aanduiding met vers kraanwater en herhaal de stappen 3 tot en met 6 nogmaals. Opmerking: Spoel de machine altijd om door twee volle waterreservoirs door te laten lopen.

16 50 Nederlands 10 Verwijder na het ontkalken de gebruikte pad en maak de padhouder schoon om te voorkomen dat de zeef in het midden verstopt raakt. Vorstvrije opslag Indien de koffiemachine reeds is gebruikt en dus met water is doorgespoeld, mag deze enkel worden gebruikt en opgeslagen in een vorstvrije ruimte. De machine kan anders beschadigd raken. Vervangen Alle afneembare onderdelen zijn te bestellen bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum. Milieu Gooi de machine aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever deze in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving. Garantie & service Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, raadpleeg dan het worldwide guarantee -vouwblad of bezoek onze website op U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Daar helpt men u graag verder. Voor andere landen vindt u het telefoonnummer in het worldwide guarantee -vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem contact op met de afdeling Service van Philips Consumer Lifestyle BV. Het adres en het faxnummer vindt u in het worldwide guarantee -vouwblad. De aankoop van de Philips SENSEO \ koffiemachine put geen enkel recht uit dat Sara Lee/Douwe Egberts of Philips hebben op grond van hun patenten, ook verstrekt het de koper geen licentie onder deze patenten. Probleem Het indicatielampje blijft langzaam knipperen. Problemen oplossen Mocht u problemen ondervinden, dan vindt u wellicht de oplossing in de onderstaande tabel. Komt u er toch niet uit of hebt u een andere vraag, raadpleeg dan hoofdstuk Garantie & service. Oplossing U hebt de koffiemachine nog niet doorgespoeld. Zie hoofdstuk De machine klaarmaken voor gebruik.

17 Nederlands 51 Probleem De SENSEO koffiemachine zet geen koffie wanneer de machine voor de eerste keer wordt gebruikt. Het display werkt niet wanneer de machine voor de eerste keer wordt ingeschakeld. Het indicatielampje blijft snel knipperen. Oplossing U hebt de SENSEO koffiemachine gebruikt op een hoogte boven 2200 meter NAP. Hierdoor gaat het water in de machine koken voordat de gewenste temperatuur is bereikt, waardoor de machine niet goed werkt. Zet de machine uit en gebruik deze niet op een hoogte boven 2200 meter NAP. U hebt de koffiemachine nog niet doorgespoeld. Wanneer u de machine voor de eerste keer gebruikt, moet u deze doorspoelen voordat u koffie kunt zetten (zie hoofdstuk De machine klaarmaken voor gebruik ). U hebt de koffiemachine nog niet doorgespoeld. Het display begint te werken nadat u de machine hebt doorgespoeld (zie hoofdstuk De machine klaarmaken voor gebruik ). Controleer of: het waterreservoir goed is geplaatst; er voldoende water in het waterreservoir zit (d.w.z. boven het q MINniveau als u 1 kop wilt zetten); De 2-kops knop qq kan niet worden gebruikt. Er lekt water uit de koffiemachine. de kamertemperatuur niet lager is dan 10cC. Bij een lagere temperatuur werkt de machine niet goed. Zorg dat het waterreservoir genoeg water bevat voor het zetten van 2 koppen koffie. Als de lichtring rondom de 2-kops knop qq niet brandt, bevat het waterreservoir niet genoeg water om 2 koppen koffie te zetten. Controleer of: het deksel goed gesloten is (de hendel moet goed vergrendeld zijn); het waterreservoir niet tot boven het MAX-niveau gevuld is; het zeefje in het midden van de padhouder niet verstopt is. Mocht dit het geval zijn, ontstop het zeefje dan door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel of een speld om het zeefje te ontstoppen; de coffee pad netjes in het midden van de padhouder is geplaatst; de afdichtring niet per ongeluk onder de rand van de waterverdeelschijf is gekomen; de waterdruppels op het aanrecht niet het gevolg zijn van het terugplaatsen van het waterreservoir of het verwijderen van gebruikte coffee pads; u het waterreservoir niet hebt verwijderd toen de koffiemachine water aan het opwarmen was. Hierdoor kan water dat normaal gesproken in het waterreservoir belandt, uit de machine lekken.

18 52 Nederlands Probleem De koffietuit kan niet uit de machine worden genomen. Het deksel kan niet worden geopend. De koffiemachine zet minder koffie dan voorheen. De SENSEO koffiemachine zet slechts een kleine hoeveelheid of helemaal geen koffie wanneer de machine voor de eerste keer wordt gebruikt. Het deksel sluit niet goed. De machine is opgeslagen geweest in een niet-vorstvrije ruimte. De SENSEO koffie is niet sterk genoeg. Oplossing Neem in alle andere gevallen contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. De koffietuit kan alleen worden uitgenomen nadat de koffiecollector is verwijderd. Mogelijk is een tijdelijk vacuüm onder het deksel ontstaan. Schakel de machine uit. Zet de hendel zo ver mogelijk omhoog en wacht 24 uur voordat u het deksel opent. Mogelijk moet u hiervoor aanzienlijke kracht uitoefenen. Controleer of het zeefje in het midden van de padhouder niet verstopt is. Mocht dit wel het geval zijn, ontstop het zeefje dan door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel of een speld om het zeefje te ontstoppen. Zorg ervoor dat u de SENSEO machine niet verplaatst. Het ontgrendelen van het deksel gaat niet sneller als u de machine verplaatst of de machine buiten of in een koude omgeving plaatst. Plaats de SENSEO machine NIET in de koelkast of vriezer. Dit versnelt het ontgrendelen van het deksel niet. Mocht u problemen houden, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Mogelijk is het zeefje in het midden van de padhouder verstopt geraakt. Als dit het geval is, ontstop het zeefje dan door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel om het zeefje te reinigen. Ontkalk de machine (zie hoofdstuk Ontkalken ). U hebt de machine voor gebruik niet goed doorgespoeld. Hierdoor is de boiler niet of niet volledig gevuld. Spoel de machine op de juiste manier door (zie hoofdstuk De machine klaarmaken voor gebruik ) voordat u weer koffie gaat zetten. Controleer of er misschien nog een gebruikte coffee pad tegen de waterverdeelschijf aanzit. Als dit het geval is, verwijder dan de gebruikte pad. Controleer of u de juiste padhouder hebt gebruikt. Gebruik 2 coffee pads in combinatie met de diepere 2-kops padhouder qq. Gebruik 1 coffee pad in combinatie met de 1-kops padhouder q. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Controleer of:

19 Nederlands 53 Probleem De SENSEO koffie is te sterk. De koffie is niet heet genoeg. U kunt geen koffiehoeveelheid selecteren. De koffiehoeveelheidaanduiding verschijnt niet op het display en u kunt geen hoeveelheid selecteren. Er is snel water en stoom uit de onderkant van het apparaat gelekt. Oplossing u het juiste aantal pads hebt gebruikt en op de juiste knop hebt gedrukt. Gebruik 1 coffee pad in combinatie met de 1-kops padhouder q en de 1-kops knop q. Gebruik 2 coffee pads in combinatie met de 2-kops padhouder qq en de 2-kops knop qq. de coffee pad(s) netjes in het midden van de padhouder zijn geplaatst om te voorkomen dat water langs de rand van de pad(s) loopt. Als u 2 coffee pads boven op elkaar gebruikt, plaats dan de beide coffee pads met de bolle zijde naar beneden en druk de pads zachtjes in de padhouder; u niet per ongeluk 2 keer dezelfde pad hebt gebruikt; de koffie gelijkmatig over de pad is verdeeld. Geeft u de voorkeur aan een krachtigere smaak, dan zijn sterkere SENSEO coffee pad-varianten verkrijgbaar. Geeft u de voorkeur aan een zachtere smaak, dan zijn mildere SENSEO coffee pad-varianten verkrijgbaar. Gebruik geen koppen die te groot zijn, omdat de koffie dan sneller afkoelt. De koppen die u gebruikt, moeten een inhoud van ten minste 100 ml hebben als u kleine koppen f gebruikt, 150 ml wanneer u middelgrote koppen g gebruikt en 170 ml wanneer u grote koppen h koffie zet. Zorg ervoor dat er voldoende water in het waterreservoir zit. Zorg ervoor dat er voldoende water in het waterreservoir zit. Uw SENSEO machine heeft een technisch defect en heeft al het water om veiligheidsredenen afgevoerd. De machine is geblokkeerd en functioneert niet meer. Ga naar onze website of breng de machine naar een Philips-servicecentrum.

20

PHILIPS HD7820/70. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7820/70. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7820/70 Gebruiksaanwijzing HD7824 HD7823 HD7822 HD7820 1 a F G B H D e i J K c l M n O P 36 Nederlands Inleiding Met Douwe Egberts SENSEO \ coffee pads geniet u van een perfect kopje koffie op

Nadere informatie

PHILIPS HD7824/50. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7824/50. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7824/50 Gebruiksaanwijzing HD7824 HD7823 HD7822 HD7820 Coffee Machine 3 1 a F G B H D e i J K c l M n O P 34 Nederlands Inleiding Met Douwe Egberts SENSEO \ coffee pads geniet u van een perfect

Nadere informatie

PHILIPS HD7870/60. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7870/60. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7870/60 Gebruiksaanwijzing HD7812, HD7811, HD7810, HD8705 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 Nederlands 35 Inleiding Met SENSEO geniet u ieder moment van de dag van de perfecte kop koffie met een heerlijk

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PHILIPS HD7860/60. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7860/60. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7860/60 Gebruiksaanwijzing HD7860 A B 1 C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 H I D E J F G K L U S M N Q R T O P Nederlands Inleiding Gefeliciteerd

Nadere informatie

HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing

HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Inhoudsopgave 1 Inleiding 75 2 Algemene beschrijving 75 3 Belangrijk 76 4 De machine doorspoelen vóór het

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

PHILIPS HD7850/80. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7850/80. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7850/80 Gebruiksaanwijzing HD7852, HD7850 3 1 Nederlands 65 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt,

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Introductie 57 1.1 SENSEO koffiemachine 57 2 Algemene beschrijving 58 3 Belangrijk 58 3.1 Naleving van richtlijnen 59 4 De machine doorspoelen

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

PHILIPS HD7567/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7567/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7567/20 Gebruiksaanwijzing HD7567, HD7566, HD7565, HD7564, HD7563, HD7562 A B C 1 D J E I F H G K L HD7565/HD7566 HD7567 50 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8333 NL Gebruiksaanwijzing e f d c b a Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

GC9920. Snelstartgids. Strijken. Stomen. Verfrissen. Automatische Calc-Clean-systeem. Opbergen. Downloaded from www.vandenborre.be

GC9920. Snelstartgids. Strijken. Stomen. Verfrissen. Automatische Calc-Clean-systeem. Opbergen. Downloaded from www.vandenborre.be GC990 Snelstartgids 3 4 5 Strijken Stomen Verfrissen Automatische CalcCleansysteem Opbergen Overzicht Algemene Beschrijving A A Kleerhangerhaak B Verfrissingsknop C Ventilatieopeningen D Schuifknop ventilatieopeningen

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8355. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at HP8355. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8355 NL Gebruiksaanwijzing SONIC SONIC Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Hairdryer HP4940/00. Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer HP4940/00. Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4940/00 NL Gebruiksaanwijzing 1 a b c d f e Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Straightener HP8331. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8331. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op

Nadere informatie

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Gebruiksaanwijzing

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 NL Gebruiksaanwijzing a h g b c f e d Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. NL Gebruiksaanwijzing

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Curler HP4684 HP4683 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e i h g f Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e + -- --- f g h i j k l Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 NL Gebruiksaanwijzing j k Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 NL Gebruiksaanwijzing d e c b f a i g h Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8251 HP8250 NL Gebruiksaanwijzing b a c j d e f i h g Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e f g h c d i j k Downloaded from www.vandenborre.be C 3 Downloaded from www.vandenborre.be

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698 Gebruiksaanwijzing o n m a b p q l k c d r j i e Salon s f g h t u 24 v 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7 Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

nederlands inleiding Algemene beschrijving (fig. 1) Belangrijk Gevaar Waarschuwing let op

nederlands inleiding Algemene beschrijving (fig. 1) Belangrijk Gevaar Waarschuwing let op HD6103 1 Nederlands 65 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Waterkoker 1,0 liter

Gebruiksaanwijzing. Waterkoker 1,0 liter Gebruiksaanwijzing Waterkoker 1,0 liter SB4472 NL Lees voor het gebruik de gebruiksinstructies en vooral de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen grondig door alvorens u het product voor de eerste

Nadere informatie

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1750SS NL Waterkoker - 1 - NL Waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt,

Nadere informatie

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR Notice 0827838 EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 www.krups.com F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR fig. 1 fig. 2 1 2 fig. 3 fig. 4 auto 2 1 fig. 5 1 2 on fig. 6 fig. 7 fig. 8 off off on

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 8280

COFFEE MAKER KM 8280 NL COFFEE MAKER KM 8280 A B C D E F G H I J K 3 NEDERLANDS NEDERLANDS 5-13 4 NEDERLANDS VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT

Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1.1 Inleiding Wij zijn verheugd, dat uw keuze is gevallen op één van onze kwaliteitsprodukten. De apparaten zijn speciaal ontworpen

Nadere informatie

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N HANDLEIDING heet water apparaat WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : HEET

Nadere informatie

PHILIPS HP6373/00. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HP6373/00. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HP6373/00 Gebruiksaanwijzing HP6379 1 70 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Wenkbrauwkam B Standkeuzeknop C Precisiekam D Epileerhoofd E Precisietrimmer F Beschermkap voor microscheerhoofd

Nadere informatie

F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC ROK ARA IR

F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC ROK ARA IR F P - 4 GB P 5-8 D P 9-2 NL P 3-6 E P 7-20 I P 2-24 P P 25-28 DK P 29-32 N P 33-36 S P 37-40 FIN P 4-44 GR P 45-48 TR p 49-52 RC p 53-56 ROK p 57-60 ARA p 6-64 IR p 65-68 KETTLE F GB D NL E I P DK N S

Nadere informatie

Waterkoker Gebruikershandleiding

Waterkoker Gebruikershandleiding Waterkoker Gebruikershandleiding WKM6246W NL 01M-8832913200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334, SCF332

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334, SCF332 Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334, SCF332 1 70 NEDERLANDS Inleiding ondersteuning die Philips AVENT biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Volgens

Nadere informatie

PHILIPS HR1379/00. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HR1379/00. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1379/00 Gebruiksaanwijzing 3 A H 1 I B C N D J E O F K P L G M Q 24 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7873/50

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7873/50 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 SCF870 Nederlands 71 Nederlands 71 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips AVENT! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die

Nadere informatie

PHILIPS HP3621/01. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HP3621/01. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HP3621/01 Gebruiksaanwijzing InfraCare focused treatment HP3621 3 30 NEDERLANDS Inleiding Met de InfraCare kunt u op comfortabele wijze thuis spierproblemen behandelen en pijn verlichten. Net als

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream

GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Innova espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam

Nadere informatie

PHILIPS HR2094/00. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HR2094/00. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR2094/00 Gebruiksaanwijzing HR2094, HR2090 3 38 NEDERLANDS Algemene beschrijving lender A Motorunit Draaiknop en snelkeuzeknoppen C Koppelstuk voor mesunit D Mesunit E Afdichtingsring F lenderkan

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING STAANDE MIXER modelnummer WM-606 MXR

GEBRUIKERSHANDLEIDING STAANDE MIXER modelnummer WM-606 MXR GEBRUIKERSHANDLEIDING STAANDE MIXER modelnummer WM-606 MXR Wartmann www.wartmann.cooking INHOUDSOPGAVE WELKOM... 1 Gefeliciteerd met uw aankoop... 1 Een goede keuze... 1 BELANGRIJK... 2 Alleen geschikt

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1720BK NL Fast waterkoker - 1 - NL Fast waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden

Nadere informatie

gebruikershandleiding keukenmixer

gebruikershandleiding keukenmixer gebruikershandleiding keukenmixer www.wartmann.cooking Inhoudsopgave Welkom 1 Gefeliciteerd met uw aankoop 1 Een goede keuze 1 Belangrijk 2 Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik 2 Controleer elektrische

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

3 1 I H F G J E K D L M C B N A

3 1 I H F G J E K D L M C B N A SCF860 2 3 1 H I F G J E K D L M C B N A 4 English 6 Dansk 13 Deutsch 20 Ελληνικα 28 Español 36 Suomi 43 Français 50 Italiano 57 한국어 64 Nederlands 71 Norsk 78 Português 85 Svenska 92 105 SCF860 Nederlands

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

BAKKEN BEschrijViNg G EEN snelle BErEidiNg Vóór het eerste gebruik fig.1. fig.2. fig.3. fig.4. fig.14. fig.6 fig.5.

BAKKEN BEschrijViNg G EEN snelle BErEidiNg Vóór het eerste gebruik fig.1. fig.2. fig.3. fig.4. fig.14. fig.6 fig.5. NL BAKKEN Laat het apparaat nooit werken in lege toestand. Houd u aan de aanbevolen hoeveelheden en leg niet te veel in de binnenpan. Dit apparaat is niet geschikt om op klassieke wijze te frituren (de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

NL Gebruiksaanwijzing TIMER

NL Gebruiksaanwijzing TIMER NL Gebruiksaanwijzing TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door! Veiligheidsvoorschriften Controleer of de netspanning (voltage) in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Russell Hobbs Koffiemachine 14899

Gebruiksaanwijzing Russell Hobbs Koffiemachine 14899 Gebruiksaanwijzing Russell Hobbs Koffiemachine 14899 GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Eierkoker EK 3497

Gebruiksaanwijzing. Eierkoker EK 3497 Gebruiksaanwijzing Eierkoker EK 3497 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

dan op www.philips.com/welcome. Wat zit er in de doos? - Scheerapparaat - - - - - Local guarantee -vouwblad - Worldwide guarantee -vouwblad

dan op www.philips.com/welcome. Wat zit er in de doos? - Scheerapparaat - - - - - Local guarantee -vouwblad - Worldwide guarantee -vouwblad NEDERLANDS 53 Inleiding dan op www.philips.com/welcome. scheerbeurt met een glad resultaat. Beweeg voor het beste resultaat de scheerhoofden in zowel rechte als draaiende bewegingen over uw huid. Wat zit

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS FC7070

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS FC7070 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E.

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E. GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E. Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving HD3600 2 3 62 NEDERLANDS Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van deze nieuwe PerfectDraft.Vanaf nu kunt u thuis genieten van de perfecte smaak van getapt bier. Het systeem houdt uw bier vers en op exact

Nadere informatie

Difrax magnetronsterilisator

Difrax magnetronsterilisator Difrax magnetronsterilisator Je wilt het beste voor je baby, daar is hygi ne een belangrijk onderdeel in. Met de Difrax magnetronsterilisator worden schadelijke bacteri n binnen enkele minuten gedood.

Nadere informatie

Z8 De belangrijkste zaken in het kort

Z8 De belangrijkste zaken in het kort Z8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Voedsel bereiden BAKKEN

Voedsel bereiden BAKKEN NL BAKKEN Laat het apparaat nooit werken in lege toestand. Houd u aan de aanbevolen hoeveelheden en leg niet te veel in de binnenpan. Dit apparaat is niet geschikt om op klassieke wijze te frituren (de

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8618. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8618. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8618 NL Gebruiksaanwijzing HP8618 a b l k j c d i e f g h 2-4CM 5/8/10 sec. C C Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop

Nadere informatie

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS NL A B C D E F G H 3 VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies om schade

Nadere informatie

NL Waterkoker met variabele temperatuur

NL Waterkoker met variabele temperatuur SWK 1890SS NL Waterkoker met variabele temperatuur - 1 - NL Waterkoker met variabele temperatuur Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 400

Beknopte instructies Cafitesse 400 Beknopte instructies Cafitesse 400 stop heißes wasser 35251600 01.2003 empty low temperatur empty heet water Beschrijving van de onderdelen van de dispenser Deksel van de koelruimte Servicepaneel Glasplaat

Nadere informatie

PHILIPS GC6440/02. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS GC6440/02. Gebruiksaanwijzing PHILIPS GC6440/02 Gebruiksaanwijzing GC6400 SERIES 3 A B C D E 5 I F G H J K L M N O P Q Nederlands 75 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 nederlands 90 90 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

S8 De belangrijkste zaken in het kort

S8 De belangrijkste zaken in het kort S8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing S8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l nl Gebruiksaanwijzing 32 Gebruiksaanwijzing 32 Belangrijke veiligheidsinstructie Deze apparaten mogen door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische

Nadere informatie