UPDATE02. Asset Management volgens ProRail 04 Als het fout gaat, haal je het NOS-journaal. Inhoud. Veilige Merwerde- Lingelijn 08

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UPDATE02. Asset Management volgens ProRail 04 Als het fout gaat, haal je het NOS-journaal. Inhoud. Veilige Merwerde- Lingelijn 08"

Transcriptie

1 02 RELATIEMAGAZINE VAN VEREBUS ENGINEERING NR 02 MEI 2010 Asset Management volgens ProRail 04 Als het fout gaat, haal je het NOS-journaal Veilige Merwerde- Lingelijn 08 Inhoud Oleg Strashnov breekt alle records 10

2 Expert Column Nieuws Verebus bewust duurzaam 02 Knowledge Engineering: van hoofden naar systemen De industrie is in een fase terechtgekomen, waarin minder nadruk ligt op technisch hoogstaande oplossingen, en meer op kosten- en doorlooptijdreductie van processen. Daarnaast heeft ze te maken met vergrijzing en met verhevigde concurrentie door globalisering. Dit alles vraagt om manieren om kennis efficiënt en effectief te managen. Knowledge Engineering is een kennismanagement-tool en begint met het verzamelen van kennis van experts en uit documenten. Vervolgens worden formele modellen als procesdiagrammen gebruikt om de verzamelde kennis in een context te plaatsen. Als laatste wordt de kennis gepubliceerd in een gebruiksvriendelijk formaat. Zo stond ik als promovendus bij Fokker Aerostructures voor twee uitdagingen; het ontwerpproces van Inhoud InnovaTÜV 02 Expert: column Brent Vermeulen 03 Column Kees Aling romppanelen voor de Airbus A380 was erg tijdrovend en de kennis ervan zat in de hoofden van een beperkt aantal mensen. Met interviews, proces maps en observaties hebben we de kennis van de experts verzameld en geformaliseerd. De kennisregels die hieruit zijn voortgekomen, vormden de basis voor een applicatie waarmee de doorlooptijd van het ontwerpproces significant is teruggebracht. Binnen Fokker Aerostructures is bovenstaand proces inmiddels meerdere malen succesvol ingezet voor het vangen van kennis, en voor het automatiseren van ontwerpprocessen. Want dat levert Knowledge Engineering concreet op: dat kennis algemeen toepasbaar wordt gemaakt en makkelijker kan worden gedeeld. Goed Asset Management leidt tot veilige berijdbaarheid Brent Vermeulen is aan de TU Delft gepromoveerd op Knowledge Engineering. Het promotieonderzoek is in nauwe samenwerking met Fokker Aerostructures uitgevoerd. Als Knowledge Engineer is Brent bij Fokker nu onder andere verantwoordelijk voor het op een bredere schaal opleiden van ingenieurs in Knowledge Engineering principes. Verder is hij actief bezig om een leercyclus binnen de ontwerp organisatie op te zetten, die er voor moet zorgen dat kennis gedeeld, hergebruikt en opgeslagen wordt in het collectieve geheugen De controleur gecontroleerd 07 InnovaTÜV Merwede-Lingelijn van heavy naar light 10 Oleg Strashnov 12 Een dag van: Erwin Haverhoek Colofon Dit magazine is een uitgave van Verebus Engineering. Redactieadres: Verebus Engineering, Postbus 1045, 2280 CA Rijswijk ter attentie van Georgette Toet. T (070) E: Redactie: Mission Matters Ontwerp en vormgeving: Zabriski Communicatie Media Design Fotografie: Erwin Haverhoek, Wim Kamerbeek, Nikki Nooteboom Drukwerk: NPN drukkers, Breda Da s ook toevallig. Terwijl ik nadenk over deze column, klinkt er een vriendelijke vrouwenstem uit het vooronder van mijn Audi die me in het Nederlands meedeelt dat zij (de auto dus) dringend een beurt nodig heeft. Dat is dus ook informatie- en Asset Management, en daar wilde ik het over hebben met u. De techneuten uit Ingolstadt hebben een enorme hoeveelheid hard- en software in mijn auto ingebouwd, die de monteur in de garage straks met zijn laptopje allemaal kan uitlezen, maar zij vonden het gelukkig niet nodig om de berijder op weg naar huis te overstelpen met alle informatie uit het systeem. Je zou zelfs als ingenieur horendol worden van een continue stroom gegevens over de bandenspanning, de co 2 -uitstoot, de dikte van de remblokken, het actuele verbruik en de duizend andere zaken die het systeem bijhoudt. Vorsprung durch Technik had mijn eerste auto bepaald niet. Dit betrof een Datsun 120AFII, die al heel wat eigenaren had versleten voor hij in mijn bezit kwam. Buiten de alledaagse informatie die deze auto me via het dashboard deed toekomen, was het belangrijkste stukje info het antwoord op de binaire vraag doet ie het of doet ie het niet?. En dat elke ochtend. Gelukkig bestonden er toen al van die handige Vraagbaken geschreven door de bekende heer Olyslager om alle mankementen te verhelpen. De Vraagbaak was vaste passagier in het piepkleine dashboardkastje van de Cherry. Maar goed, dat was ongeveer in dezelfde tijd dat er ruimteveren werden gelanceerd met de capaciteit van een hedendaagse rekenmachine. Deze Update staat dus grotendeels in het teken van informatie- en Asset Management. Want dat zijn twee dingen waar Verebus goed in is. We nemen u onder meer mee naar het spoor; naar de wereld van ProRail waar de kleinste onnauwkeurigheid kan leiden tot een landelijke chaos of erger nog: een afschuwelijke ramp. We laten u kennis maken met de Oleg Strashnov, een schip in aanbouw dat een gigantische kraan op zijn achterdek krijgt. De technische documentatie die Verebus samenstelt van alle systemen aan boord van dit hypermoderne schip, past gelukkig op een paar dvd tjes, want in uitgeprinte vorm beslaat het liefst drie boekenkasten. En zelfs de Oleg Strashnov heeft niet zo n groot dashboardkastje. Ik wens u veel leesplezier met deze (ouderwets analoge) Update. Kees Aling, directeur Verebus Engineering Zowel Verebus moederorganisatie TÜV NORD als Verebus willen bewust duurzaam opereren. Vorig jaar is Verebus begonnen met de mogelijkheden voor verbetering te onderzoeken. Inmiddels zijn acties uitgezet om op basis van CO 2 beleid tot reductie te komen. Deze focussen zich op het energieverbruik en de autokilometers. Mogelijke maatregelen zijn besparingen, alternatieve energiebronnen en compensatie van de resterende uitstoot. Verebus wil eind 2010 gecertificeerd zijn op niveau 4 van de CO 2 ladder voor aanbestedingen. Dan heeft Verebus maatregelen genomen en deze geborgd in een milieuzorgsysteem, en heeft Verebus extern een actieve inbreng in het realiseren van duurzaam ondernemen. De CO 2 ladder wordt inmiddels gehanteerd door ProRail in aanbestedingsprocedures en regelt een bonus voor bedrijven die aantoonbaar hun CO 2 uitstoot reduceren. Fuel used Airco refrigerants Personal car business travel CO 2 uitstoot (2008) Business travel via public transport Paper used Business car travel Mag ik deze tango van u? Bij ProRail is er een trend om Infraprojecten steeds vaker aan te besteden op grond van functionele specificaties. Hierbij krijgt de aannemer een zekere ruimte om de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren. Begrippen die hierbij horen zijn Systems Engineering en Design & Construct. Het gevolg is dat de verantwoordelijkheid voor de oplossingsrichting verhuist van de opdrachtgever (ProRail) naar de opdrachtnemer (aannemer). Vergeleken met de traditionele contracten kan een project in een vroeger stadium van het ontwerpproces worden aanbesteed. Voor de meeste disciplines is dat een prima aanpak. Bij Treinbeveiliging ligt dat anders. Daar moeten juist in het voortraject al zoveel details worden uitgewerkt, dat het station van functionele eisen al is gepasseerd. Treinbeveiliging past niet goed in Design & Construct contracten. En dat is waar Verebus samen met ProRail een cursus voor ontwikkelde. De cursus is inmiddels getest binnen ProRail en is klaar voor de uitrol. Maar ondertussen heeft de cursus al effect. Een aankomend railverkeerskundige van ProRail loopt een paar dagen mee bij Verebus. En ProRail heeft gevraagd of nieuwe system-engineers ook een kijkje in de Verebus-keuken kunnen krijgen. Zo werken we toe naar waar het in goede projecten om draait: samen werken, samen bewegen. Het begin van een mooie tango. Meer lezen: [1] Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector versie 2.0. ProRail en Rijkswaterstaat. Business air travel Electricity purchased Commuter travel 03 : Verebus traint medewerkers verder in Systems Engineering methodiek : Verebus weer spreker op AMC-seminar in oktober 2010 : Verebus Life Cycle Information Management aanpak succesvol : Merwede-LingeLijn krijgt nieuw elan : Workshop treinbe-

3 ProRail- en Verebus-kopstukken over Asset Management Michiel Broekman gaf ons een uitgebreide rondleiding door het nieuwe kantoor van ProRail in Rotterdam: Central Post, het voormalige postkantoor vlakbij het Centraal Station. Als het fout gaat, haal je het NOS-journaal Henk van Oostveen is manager informatie van de afdeling Asset Management bij ProRail. Hij is een oude bekende van Verebus-directeur Kees Aling, toen beiden nog bij Ned- Train werkten. Kees was benieuwd hoe Henk en ProRail tegenwoordig tegen Asset Management (AM) aankijken. Kees: Henk, wat verstaan jullie nou precies onder Asset Management? Henk: In de kern gaat het erom, dat je de spullen die je buiten hebt liggen, netjes beheert. Goed Asset Management leidt tot veilige berijdbaarheid, want je houdt op alle mogelijke manieren rekening met risico s: kleine-kansgroot-effect-dingen. Daar bedoelen we mee dat objecten die ProRail beheert Kees Aling (l) en Henk van Oostveen (r) en die vaak niet eens zo duur zijn kapot kunnen gaan en dat dat een enorm maatschappelijk effect heeft. Oftewel als er een computerserver van een paar honderd euro crasht, staan alle treinen rondom Utrecht stil. Dan haal je het NOS-journaal. Kees: In AM zitten natuurlijk ook steeds meer private elementen. De NS, DB Schenker en Veolia verdienen geld met het het vervoer van reizigers en goederen. Goed Asset Management resulteert in een betrouwbare infrastructuur voor deze aanbieders. Bovendien wordt het onderhoud aan het spoor door aannemers uitgevoerd onder output-prestatiecontracten. AM zorgt voor een continue verbetering van de efficiency van deze output. Wat is eigenlijk jouw domein? Oftewel wat beheert jouw afdeling? Henk: Alle informatie die nodig is om het onderhoud aan de infrastructuur uit te voeren. We doen aan objectregistratie. Dat betekent dat we bijhouden hoeveel wissels er bijvoorbeeld zijn en waar die liggen. Wij beheren het Geografisch Informatie Systeem, alle kaartmateriaal en alle technische tekeningen. Alle resultaten van monitoring horen er ook bij. Monitoring wordt trouwens steeds belangrijker en is volop in ontwikkeling. We bouwen steeds vaker systemen in waarmee we allerlei informatie doorgeven aan de planning en de verkeersleiding van bijvoorbeeld NS. Kees: Ik zie boven je bureau een zeer ambitieuze plateauplanning hangen. Je bent nogal wat van plan, hoewel ik me kan voorstellen dat sommige mensen denken: Joh, dat spul ligt er al 150 jaar en het gaat al die tijd al goed. Waarom zou je er meer van willen weten? Henk: Het spoorwegennet wordt steeds intensiever bereden. Treinen rijden steeds krapper en nauwkeuriger. Je moet weten wat de kenmerken zijn om die capaciteit ten volle te kunnen uitnutten. Kees: Je krijgt inderdaad steeds meer treinen op steeds minder ruimte en het mag allemaal steeds minder kosten. Je moet dus goed weten wat je hebt om een afweging te maken in de befaamde driehoek performance, kosten en risico s. Henk: Helemaal mee eens. Een andere ontwikkeling die we zien is die van inspanningscontracten naar prestatiecontracten. Vroeger schreven we een aannemer voor dat hij drie keer per jaar een wissel moest smeren. Nu zeggen we: die wissel mag maximaal een keer per jaar storing geven. Dat is prestatiegericht onderhoud. Dat betekent ook dat je als ProRail minder buiten komt. Wil je grip houden op de processen, dan moet je weten hoe de zaken er voor staan. Kees: Jullie gaan dus naar een hands off/eyes on -beheersstructuur. Hoeveel objecten beheert ProRail eigenlijk? Henk: Zo n op en rond het spoor. Van ieder object willen we tussen de 25 en 30 kenmerken opslaan. Dat zijn 15 à 18 miljoen kenmerken. Daarvan hebben we er op dit moment zo n 40 procent. We hebben een aanpak bedacht waarbij we streven naar 80 procent. 100 procent halen we nooit. Dat hoeft ook niet, want een rangeeremplacement in een uithoek van de Rotterdamse haven is niet zo relevant voor AM. Kees: Veiligheidsrisico s moet je altijd uitsluiten, maar met bepaalde operationele risico s kun je goed leven. Welke ICT ontwikkelingen zijn er? Henk: Belangrijk is het aanbieden van onze data aan de verschillende externe partijen op een gebruikersvriendelijke manier. Dat wil zeggen in een Windowsachtige omgeving. Door de regionalisering van het openbaar vervoer zijn er steeds meer partijen die informatie nodig hebben over de spoorinfrastructuur. Wij willen dat uiteindelijk de hele branche gaat werken met dezelfde ProRail-data. Daarvoor hebben we ArtiWeb, waarmee onze relaties toegang hebben tot alle technische tekeningen. Een leuke ontwikkeling daarin is de Microsoft digitale tafel. Daarop kun je een tekening openen en bewerken. Je zet er bijvoorbeeld aantekeningen op voor een andere aannemer en stuurt hem door. De controleurs gecontroleerd De veiligheid langs de Nederlandse spoorwegen is geborgd. Maar in de ruim honderdvijftigduizend tekeningen van de totale treinbeveiligingsinstallatie is in de loop der decennia wel eens een foutje geslopen. Dat kan lastig zijn, re-engineering veroorzaken, maar ook gevaar opleveren bij onderhoud, reparatie en nieuwbouw. ProRail wil van alle onzuiverheden in de tekeningen af. Voor deze NULrevisie schakelde ProRail twee gespecialiseerde ingenieursbureaus in en Verebus om het opgeleverde werk te toetsen. Fouten in die tekeningen kunnen veiligheidsrisico s met zich mee brengen. De kans daarop willen we tot nul reduceren, vertelt Michiel Broekman, manager informatie Randstad Zuid bij ProRail en projectleider van Toetsplan NULrevisie. Ingenieursbureaus Arcadis en Movares kregen de opdracht om een bepaald deel van tekeningen te vergelijken met de daadwerkelijke situatie en waar nodig deze te verbeteren. ProRail vroeg Verebus om een systeem te bedenken om de controleurs te controleren. We hebben ervoor gekozen om het feitelijke werk door twee bureaus te laten uitvoeren. Dat heeft te maken met marktwerking en de doorlooptijd van het project. Maar ook omdat we vinden dat we meer kunnen leren van twee partijen dan van één. Aangezien het zoveel tekeningen betreft, vonden we het belangrijk om een gevoel te krijgen voor de kwaliteit die deze twee Kees: Transparantie is dus een belangrijk doel. Henk: Klopt. Een monteur die midden in de nacht op een storing uitmoet, logt in op ArtiWeb en heeft direct de juiste gegevens. Nu is de kans nog groot dat hij een foutieve papieren tekening bureaus leveren. Daar hebben we Verebus voor ingeschakeld, aldus Michiel. Er is gekozen voor een representatieve steekproef van ongeveer vier procent van alle relaiskasten, waarbij grote en kleine emplacementen verdeeld over het hele land nog eens zouden worden gecontroleerd. Onze opdracht aan Verebus was: wees onze ogen en oren. Geef aan of de bureaus zich aan de opdracht hebben gehouden. Toets het resultaat, zonder een oordeel te vellen over de wijze waaróp zij hun werk hebben gedaan. Dat levert als resultaat op dat wij gerichte vragen kunnen stellen aan Movares en Arcadis. Als zij fouten hebben gemaakt, moeten zij ons aan de hand van hun eigen kwaliteitsborging kunnen overtuigen dat dit incidenten betreft. Omdat Verebus de fouten in vijf gradaties heeft onderverdeeld, schieten wij niet in de stress van een paar foutjes in de categorie verwaarloosbaar. Extra waarde van het Verebus-onderzoek, is dat we meer inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten van onze aanbesteding en contractering. heeft, waardoor hij denkt het zal wel en op eigen houtje gaat zoeken. Dat wil je niet. Het gaat dus om transparantie en het creëren van een centrale databron die iedereen gebruikt die aan het spoor klust. Er ligt nog een wereld open wat dat betreft. 05 veiliging voorziet in behoefte : Verebus maakt project operator manuals voor E.ON : Verebus productcoördinatoren starten Verewiki voor kennispublicaties : RFI ingediend voor Instandhoudingshuis mijnenjagers flottielje : Verebus gaat voor positie 4 op

4 Hernieuwde samenwerking Marinebedrijf en Verebus In 1947 zag Verebus het levenslicht dankzij de Marine, die wilde dat een aantal toeleverende bedrijven de tekenkameractiviteiten zou bundelen. In de loop der jaren ontwikkelde Verebus zich tot ingenieursadviesbureau met een brede klantenkring. Nu heeft de Marine Verebus gevraagd voor het instandhoudingprogramma waarbij twee fregatten Hr. Ms. Van Amstel en Hr. Ms. Van Speijk en één bevoorradingsschip Hr. Ms. Amsterdam een mid-life update krijgen. Zij worden gemoderniseerd en aangepast aan de huidige eisen op bijvoorbeeld milieugebied. De aanpassingen zijn elektrotechnisch, scheepsbouwkundig en werktuigbouwkundig. Verebus werkt voor het S- en W-deel samen met Vuyk Engineering uit Rotterdam. Verebus en Vuyk, waren ook betrokken bij de bouw van deze schepen in de jaren Rail Infra Engineering certificeert nieuwe lichting specialisten-in-opleiding Treinbeveilingsinstallaties worden gemaakt om zekerheid te bieden. De zekerheid dat er vakwerk wordt geleverd, is van groot belang voor de opdrachtgever en de eindgebruiker: de treinreiziger. Certificering van de ontwerpers is een manier om deze zekerheid te bieden. Verebus heeft daarvoor een certificeringsysteem ontwikkeld, dat zowel uit training-on-the job bestaat als uit opleidingen. Onlangs heeft een nieuwe lichting engineers bij Verebus de cursus beveiligingssystemen voor ingenieursbureaus doorlopen. Zij kunnen nu hun basisniveau aantonen. De volgende stap is verdere persoonlijke certificering met nauwkeurig beschreven rollen in het ontwerpproces. Deze groep van zes trainees bestaat voor een deel uit ervaren engineers binnen Verebus die zich willen ontwikkelen tot specialist treinbeveiliging, en voor een deel uit pasafgestudeerden. Technische Informatie voor metro- en tramlijnen Wanneer de Amsterdamse Noord/Zuidlijn klaar is, zal Verebus daar een bijdrage aan hebben geleverd. De afdeling Technische Informatie van Verebus stelt een Programma van Eisen op voor het aanleveren van documentatie. De aannemer die de infrastructuur voor de nieuwe metrolijn gaat bouwen, moet aan die eisen voldoen. De gemeentelijke Amsterdamse verkeersdienst DIVV, die de lijn straks gaat beheren, besteedt de bouw nog dit jaar aan. Leuk om te doen, zo n high profile-project, vindt Patrick Andriessen, adviseur Technische Informatie bij Verebus. Vensterponskaarten De sneltram die Utrecht alweer een kwart eeuw verbindt met Nieuwegein/IJsselstein doet het prima, maar de documentatie bleek een verzameling te zijn van papieren handleidingen, vensterponskaarten en ongeschreven ervaringen van monteurs. Het Bestuur Regio Utrecht (BRU), dat eind 2008 eigenaar werd van de tramlijn, vond dat dat beter moest en gaf Verebus opdracht te adviseren over hoe de bestaande documenten kon worden geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Voor ons alledaagse kost, lacht Verebus Patrick Andriessen, die medio dit jaar denkt klaar te zijn met deze opdracht. EPLAN voor Topec generatoren Patrick Andriessen Topec levert oplossingen voor het opwekken, controleren en distribueren van elektrische energie. Voor de energieopwekking die Topec maakt voor een Nigeriaanse melkfabriek, verzorgt Verebus een deel van de electrical engineering. Topec heeft Verebus gevraagd vanwege de aanwezige EPLAN expertise. De afdeling engineering solutions van Verebus heeft een focus op EPLAN als design tool. Het is een prachtige oplossing, die uitermate geschikt is voor interdisciplinaire engineering, aldus Paul Gieselbach van Verebus. Voor dit project werkt Verebus onder andere aan het basisontwerp voor schakel- en besturingspanelen bij Topec. InnovaTÜV Wat speelt er aan nieuwe ontwikkelingen bij Verebus moederbedrijf TÜV NORD in Duitsland? Ditmaal aandacht voor een aantal activiteiten op het gebied van CO2 reductie. Eén van de focusgebieden van TÜV NORD. Symposium over gevolgen nieuwe milieuwetgeving Op 18 februari organiseerde de TÜV NORD academie in Hamburg een symposium waarin de gevolgen van de nieuwe Europese milieuwetgeving voor bedrijven worden besproken. Deze wetgeving heeft onder andere implicaties voor CO2-uitstoot en afvalstoffenbeheer. Bijvoorbeeld dat typische industriële bijproducten, zoals slakken en assen, niet meer als afval, maar als secundair product internationaal vermarkt kunnen worden. TÜV NORD UNFCCC accreditatie verlengd voor duurzame inspecties Na de initiële accreditatie in 2005, heeft de United Nations Framework Convention on Climate Change deze onlangs verlengd tot De accreditatie geldt voor de controle op internationale klimaatbeschermingsprojecten, waarmee TÜV NORD als certificeerder wereldwijd bijdraagt aan de verlaging van de CO2 uitstoot. Uitbreiding inspectieactiviteiten voor veilige kerncentrales TÜV NORD hecht veel waarde aan een veilige wereld. Met name in Finland groeit het aantal kerncentrales. TÜV NORD heeft daarom het Finse testbedrijf NDT-Vorela overgenomen om haar kennis omtrent het inspecteren op veilig opereren van kerncentrales te borgen en uit te breiden. TÜV NORD nestelt zich in top 7 grootste bedrijven De lijst is samengesteld door de NORD/LB bank op basis van analyses van de economische positie van de grootste Nedersaksische bedrijven. Hierbij is ondermeer gekeken naar salarissen die worden betaald, de mate van sociale zekerheid en pensioenbijdrage. Kennis TÜV NORD in trek in Taiwan Op uitnodiging van het Taiwanese Ministerie van Financiën en Technologie heeft TÜV NORD systems, tijdens het International Photovoltaic Forum & Exhibition 2009 in Taipei, een presentatie gegeven over hoe gebouwen efficiënt kunnen omgaan met energie. Taiwan wil met het in huis halen van deze kennis haar bijdrage leveren aan klimaatbescherming. CO2 ladder : Verebus Engineering Solutions zoekt een projectleider : Verebus Technische Informatie zoekt een Adviseur : Verebus traint medewerkers in SADT methodiek voor documentatie : Verebus schrijft PvE voor informatieoverdracht Noord/Zuidlijn

5 Verebus verzorgt beveiliging Merwede-Lingelijn Veiligheid weegt ook zwaar bij light rail Het zal het fileprobleem niet helemaal oplossen, maar veel forensen zullen straks maar wat blij zijn wanneer ze in een trein van de Merwede-Lingelijn kunnen stappen om naar Dordrecht of verder te reizen. De provincie Zuid-Holland verleende de concessie van deze onrendabele spoorlijn aan OV-bedrijf Arriva. Met behoorlijk wat aanpassingen moet er eind 2011 een moderne en veelgebruikte spoorlijn liggen. Na de ombouw tot light rail wordt de reiziger bediend met maar liefst vijf extra haltes. Verebus verzorgt de treinbeveiliging. Wij spraken met sales manager Rob de Jongh (l) en projectmanager Jakob Scholten (r). Het bijzondere van dit project is dat het een verleden heeft van heavy rail en nu wordt omgebouwd tot light rail met uitbreiding van een aantal functionaliteiten. Er komen stations bij en een aantal passeersporen. De dienstregeling wordt verdubbeld, de wissels worden aangepast aan de hogere snelheden en andere optrek- en afremeigenschappen van de treinen. Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op het beveiligingssysteem, vertelt sales manager Rob de Jongh, die namens Verebus de tender leidde. Het binnenhalen van dit project is dan ook grotendeels zijn verdienste, maar hij wil niet veel zeggen over hoe hij dat gedaan heeft. Nee, daar wil ik niet teveel over uitweiden. We moesten voor dit project met zeker drie andere ingenieursbureaus concurreren. Een goede prijs en onze goede score in de prestatiemeting hebben voor ons een gunstige uitwerking gehad op de uiteindelijke gunning. Projectmanager Jakob Scholten vindt dit project vooral bijzonder door de vele aandacht die het op lokaal niveau krijgt. Het is natuurlijk fantastisch voor de omliggende gemeentes dat ze aansluiting krijgen op deze spoorlijn. Er is dan ook veel aandacht in de pers. Voor ons als Verebus is dit een fantastisch project om aan mee te werken. Het is een groot, belangrijk project dat veel vergt van onze capaciteit, en met een krappe doorlooptijd. En het is goed om te zien dat Verebus langzamerhand steeds grotere projecten naar zich toe weet te trekken. Bussen Wat ook opvalt bij dit project, is dat ProRail kiest voor één lange buitendienststelling van negen dagen in week 41/42 (herfstvakantie) van dit jaar. In die periode is er geen dienstregeling en kunnen alle nieuw aangelegde systemen grondig worden getest. De reizigers worden dan met bussen vervoerd. Dat is best lang, weet ook Jakob, maar zoiets is voor Arriva makkelijker eenmalig te regelen dan wanneer je zo n heel circus bij wijze van spreken Als ingenieursbureau heeft Verebus een top 3-positie in de Nederlands markt voor treinbeveiliging. Verebus levert consultancy, projectleiding en ontwerpdiensten voor ombouw en nieuwbouw van treinbeveiligingsinstallaties. Verebus zet zich in om het treinverkeer nóg veiliger, efficiënter en betrouwbaarder te maken. Bijvoorbeeld bij de seinverdichting op het baanvak Lunetten-De Haar en bij de ontvlechting van de Soesterlijn, maar ook bij een studie naar oorzaken van zogenaamde grote verstoringen. Verebus is partner van Railinfra Solutions en Two-B Engineering. dertien keer moet optuigen. De buitendienststelling is een tussenstap, één van de vele buitendienststellingen die voor dit project gepland staan. Kenmerkend voor dit project, en de meeste railprojecten eigenlijk, zijn de vele raakvlakken met de verschillende stakeholders. Ingenieursbureau Movares heeft bij dit project de leiding en we moeten zo constructief mogelijk met elkaar zien samen te werken. Bij het ene project ben je concurrenten van elkaar, een andere keer ben je binnen een project als dit partners en de volgende keer kunnen wij de opdrachtgever zijn, schetst Rob de Jongh. Dat is zo, beaamt Jakob Scholten, dat vergt goede discipline en afspraken. Je moet die integratieslag goed met elkaar afspreken, want ProRail zit als klant natuurlijk niet te wachten op moeilijkheden tussen de partners. Dit loopt overigens goed, hoor. Ambitieus De eindoplevering moet na de zomer van 2011 plaatsvinden. Dat is een hele ambitieuze planning, voorziet Jakob. We zijn nu bezig met het ontwerp. Als de aannemer het gebouwd heeft, komen wij weer in the picture om alles middels functietesten te controleren. Je bedenkt iets, draagt het over aan een externe partij, en kijkt dan of je het optimaal beveiligd kunt teruggeven aan ProRail. Dan is de cirkel rond. Mooi werk toch? Merwede-Lingelijn is de spoorlijn tussen Geldermalsen en Dordrecht, het westelijke deel van de spoorlijn Elst-Dordrecht. Deze laatstgenoemde lijn is aangelegd tussen 1875 en 1886 en heet in de volksmond ook wel de Betuwelijn. Niet te verwarren overigens met de Betuweroute, de veelbesproken goederenspoorlijn die in 2007 in gebruik werd genomen. De lijn was verliesgevend en werd daarom overgenomen door de provincie Zuid-Holland die met concessiehouder Arriva onder meer overeengekomen is dat er stations bijkomen in Sliedrecht, Giessendam, Boven-Hardinxveld, Gorinchem en Leerdam. Op de lijn rijden zeven elektrische treinstellen van het type Spurt. De Merwede-Lingelijn blijft aangesloten op het hoofdspoornet en goederentreinen kunnen er incidenteel s nachts gebruik van maken. 09 : TÜV NORD krijgt als eerste private onderneming opdracht tot controle en certificering Europese luchtverkeersleiders : RailInfra Solutions en Verebus vieren 1 jaar samenwerking : Verebus Rail Infra Engineering versterkt met extra seinwezen specialist en

6 Seaway Heavy Lifting tilt zwaar aan user handbook Een paar getallen van de Oleg Strashnov Lengte: 183 meter Grootste breedte romp: 47 meter Grootste diepgang: 13,5 meter Tonnage: ton Oppervlakte werkdek: m2 Aantal hutten: 121 Maximaal aantal opvarenden: 395 Capaciteit kraan meter Of we het nu hebben over een veerpont of een containerschip: de meeste schepen zijn ontworpen om goederen of passagiers zo efficiënt mogelijk van A naar B te brengen. Slechts een paar schepen worden gebouwd om hele specifieke taken te verrichten zoals baggeren of pijpen leggen. De Oleg Strashnov wordt een zeer zeldzame combinatie van een schip dat goederen en passagiers vervoert én een zeer specifieke taak uitvoert. De Oleg krijgt namelijk een kraan van 5000 ton, de zwaarste kraan ter wereld op een enkelromps-schip. Ronald van Son; Projectmanager IHC Merwede divisie Offshore & Marine We zijn op bezoek bij IHC Merwede divisie Offshore en Marine. Hier wordt de Oleg gebouwd voor Seaway Heavy Lifting. Een rondleiding over en door de Oleg Strashnov maakt snel duidelijk dat het een bijzonder ingewikkeld schip is. Op de werf liggen tientallen onderdelen. Alsof iemand een reusachtige bouwdoos heeft leeggemaakt. Opvallend zijn de twee vleugels die nog aan weerszijden van de brug moeten komen, voor een beter uitzicht tijdens de werkzaamheden. Deze brugvleugels kunnen er pas worden aangezet wanneer het schip De Hef in Rotterdam zal zijn gepasseerd. Anders is deze doorvaart te smal. Bij de buren van Hollandia is de kraanarm van 135 meter lang in aanbouw, die straks het meest opvallende onderdeel van de Oleg zal zijn. Vanaf de kade zie je hoe de romp tot net boven de waterlijn een paar meter smaller is dan de bovenste romphelft. Onze gids Michiel Buné, een van de zes afbouwcoördinatoren, leidt ons mee naar de ingewanden van het schip om dit uit te leggen. Hier zien we gigantische ballasttanks, elk ter grootte van een doorzonwoning, die worden vol gepompt wanneer het schip stil ligt om te hijsen, waardoor de brede bovenromp (47 meter breed) in het water zakt en stabiliteit verleent. Tanks leegpompen: schip rijst en de smalle onderromp (37 meter) klieft door het water. Je moet er maar opkomen. Het geeft de Oleg een topsnelheid van 14 knopen. De meeste fietsers kunnen dat zonder trapondersteuning makkelijk bijhouden, maar andere drijvende kranen maken geen schijn van kans. Tijdens het hijsen stuwen krachtige pompen het ballastwater computergestuurd razendsnel tussen de tanks heen en weer om het schip in balans te houden. Nog dieper in de buik van het schip laat Michiel de acht computergestuurde lieren zien die de ankerkabels bedienen waarmee de Oleg exact op zijn plaats wordt gehouden tijdens het liftwerk. Deze lieren bezit de Oleg Strashnov in aanvulling op het aanwezige DP3 systeem; een dynamisch positionerings systeem met thrusters in de hoogste uitrustingsklasse. One of a kind Alle schepen die wij bouwen zijn technisch complex, en meestal one of a kind. We bouwen nooit drie keer achter elkaar hetzelfde schip, vertelt Ronald van Son. Hij is projectmanager van IHC Merwede divisie Offshore & Marine bij de bouw van de Oleg Strashnov. Bij een schip als dit is er altijd veel informatie die wordt uitgewisseld tussen het schip zelf en de equipment aan boord. Die twee moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Alle systemen moeten goed geïntegreerd zijn. De interface is erg belangrijk. Het is niet zo dat we het schip afbouwen en dan nog wat apparaten op het dek zetten. Seaway Heavy Lifting eiste bij dit complexe project dat IHC Merwede de complete documentatie voor alle apparatuur aan boord overzichtelijk en handzaam meeleverde. Ja, dat was voor ons de eerste keer dat een opdrachtgever dat eiste. Het user handbook wordt meestal door de eigenaar zelf gemaakt. Normaal gesproken wordt alle documentatie, tekeningen en handleidingen zonder user handbook opgeleverd, maar dit was anders. Wij kenden Verebus al als een ingenieursbureau dat deze klus goed zou kunnen klaren. De opdracht is vergeven en ik moet zeggen dat het allemaal vrij vlot verloopt. De communicatie tussen ons en Verebus is erg soepel. We hebben een paar keer met ze om de tafel gezeten om te bepalen hoe het handboek er uit moest komen te zien, want het moet natuurlijk geen zoekplaatje worden. Maar er zijn weinig hickups. Drie boekenkasten De systemen en apparatuur aan boord worden beschreven in de papieren documentatie die de leveranciers en IHC Merwede hebben aangeleverd. Papier werkt nog altijd het prettigst voor de eindgebruikers. Verebus verzamelt, ordent en structureert alle informatie onder een overzichtelijke paraplustructuur, waarbij Verebus zelf de nodige aanvullingen verzorgt, de inhoudsopgave en de interface toevoegt. Naast een papieren versie, levert Verebus ook een gedigitaliseerde versie aan. Het handboek is een soort Helikopter-boek over alle toegeleverde documentatie heen, en geeft inzicht in de systemen, de samenhang en functionaliteit aan boord. Het is dus een leeswijzer voor het totale geleverde systeem. De complete documentatie en informatie van de Oleg Strashnov vult uiteindelijk drie hele boekenkasten. 11 nieuwe operations manager : Tijdelijke situatie spoorzone Delft succesvol in dienst : Verebus scoort ATBvv project : Verebus bouwt mee aan Europees initiatief voor marineonderhoud

7 Een dag van... Erwin Haverhoek, toezichthouder s Ochtends inspecteren bouw stationshalte (project Maarheeze ). s Middags bijwonen bouwvergadering ProRail t.b.v. het afstemmen van een langdurige buitendienststelling tijdens het Paasweekend. 8:15 7:00 10:30 8:00 8:15 5:30 Wekker gaat: opstaan, ontbijten, door de sneeuw naar de auto, ijs van de auto bikken en gaan. 7:00 Korte pitstop op A58 om een bak koffie te scoren. Zie menig trucker al broodje bal achterover slaan. Ik sla nog even over. 12 8:00 Aankomst in Maarheeze bij overweg Den Engelsman. VolkerRail is hier bezig met nieuwe halte. Trek mijn werkschoenen aan en ga de kou in. Zeven graden onder nul om precies te zijn. 8:15 Begin aan mijn ronde. Met fototoestel, bestekstekeningen en de nodige checklisten. Weinig gebeurd aan halte. Te koud geweest om kabels te leggen en de nodige sleuven te graven, dus weinig af te vinken op checklist. 10:30 Ondertussen al aardig wat kilometers langs het spoor gejakkerd. Begin de kou te voelen. Neem nog wat zaken door met de uitvoerder ter plaatse. 12:00 Prop een paar boterhammen naar binnen. Begeef me vervolgens naar Eindhoven voor bijwonen bouwvergadering bij ProRail. Bouwmanager, projectleiders, uitvoerders en toezichthouders zijn aanwezig. 14:00 Bouwverslag van vorige bouwvergadering wordt doorgenomen en de actielijst wordt afgewerkt. 15:30 Vergadering is iets uitgelopen. Ga nu richting huis. Valt gelukkig mee met files tot aan Rotterdam. 17:30 Rij Nootdorp weer binnen en stap in een ijskoud huis. Snel thermostaat omhoog en toch nog even mijn Verebus mail lezen. Programma voor de avond: boerenkool met worst, warme douche, bak koffie en wat televisie. 22:30 Licht uit, tot morgen. 10:30

UPDATE01. Inhoud. Asset management: wat is dat eigenlijk? 04. Efficiënt onderhoud bij Damen Shipyards 08. Handleiding voor mobiele hulppost 10

UPDATE01. Inhoud. Asset management: wat is dat eigenlijk? 04. Efficiënt onderhoud bij Damen Shipyards 08. Handleiding voor mobiele hulppost 10 01 RELATIEMAGAZINE VAN VEREBUS ENGINEERING NR 01 NOVEMBER 2009 Asset management: wat is dat eigenlijk? 04 Efficiënt onderhoud bij Damen Shipyards 08 Handleiding voor mobiele hulppost 10 Inhoud Asset management

Nadere informatie

Update 3. Alle hens aan dek bij asset information management

Update 3. Alle hens aan dek bij asset information management Update 3 Relatiemagazine van Verebus Engineering mei 2011 Alle hens aan dek bij asset information management Verder in dit nummer: Manuals voor E.ON Ronde Tafel Conferentie Defensie Topwerkgever voor ingenieurs

Nadere informatie

Kwaliteit netspanning vraagt steeds meer aandacht

Kwaliteit netspanning vraagt steeds meer aandacht Nr. 2, september 2012, jaargang 22 Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft en Lonneke van den Elshout, adviseur duurzame gebiedsontwikkeling bij Movares:

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Update 6. Werken aan mobiliteit. In dit nummer:

Update 6. Werken aan mobiliteit. In dit nummer: Update 6 Relatiemagazine van Verebus Engineering december 2012 Werken aan mobiliteit Foto: AVDD, Eva Klein In dit nummer: Tunnelspecialisten met een visie Maintenance Management in de energiewereld Het

Nadere informatie

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Team Oasen 2008 Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer

Nadere informatie

Update 7. Spannend werk TÜV NORD GROUP. In dit nummer:

Update 7. Spannend werk TÜV NORD GROUP. In dit nummer: Update 7 Relatiemagazine van Verebus Engineering januari 2014 Spannend werk In dit nummer: Moderne schepen voor Loodswezen Partnership met OutSmart Omvangrijk werk op Maasvlakte West Opening Verebus hub

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

SE gaat voor de baat!

SE gaat voor de baat! SE gaat voor de baat! S E S E v e n i n d e P r o R a i l - p r a k t i j k SE gaat voor de baat! S E S E v e n i n d e P r o R a i l - p r a k t i j k SE gaat voor de baat! Een paar jaar terug leek systems

Nadere informatie

Update 5. Een wereldbedrijf voor wereldburgers. In dit nummer: -Prestatieladder Fokker still going strong Achter de schermen in Vietnam

Update 5. Een wereldbedrijf voor wereldburgers. In dit nummer: -Prestatieladder Fokker still going strong Achter de schermen in Vietnam Update 5 Relatiemagazine van Verebus Engineering juli 2012 Een wereldbedrijf voor wereldburgers In dit nummer: Huisman Academy Verebus op niveau 5 CO 2 -Prestatieladder Fokker still going strong Achter

Nadere informatie

2015 worden doorgezet. Zo zal het instrument E-learning van BAM met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

2015 worden doorgezet. Zo zal het instrument E-learning van BAM met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 2 Profiel Groep 4 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Project A1 Bunschoten-Hoevelaken 8 In gesprek met: Klaas schouten 10 ICT 11 Voorwoord 2014: Stabilisatie van

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

SAAN TOTAAL. MVOspecial MET BIJLAGE: OPMERKELIJK SAAN MVO JAARVERSLAG RELATIEMAGAZINE VAN KONINKLIJKE SAAN

SAAN TOTAAL. MVOspecial MET BIJLAGE: OPMERKELIJK SAAN MVO JAARVERSLAG RELATIEMAGAZINE VAN KONINKLIJKE SAAN SAAN TOTAAL RELATIEMAGAZINE VAN KONINKLIJKE SAAN JAARGANG 21 JANUARI 2013 MET BIJLAGE: MVOspecial SAAN MVO JAARVERSLAG 2011 2012 OPMERKELIJK Saan ingeschakeld voor megaproject Amsterdam Oostlijn. Lean

Nadere informatie

A4 Delft-Schiedam, Nederland HOOGNODIGE SNELWEG AUSTRIA, GERMANY, POLAND, THE NETHERLANDS, TURKEY EDITION PROJECTS. worldwide. thinkproject.

A4 Delft-Schiedam, Nederland HOOGNODIGE SNELWEG AUSTRIA, GERMANY, POLAND, THE NETHERLANDS, TURKEY EDITION PROJECTS. worldwide. thinkproject. 07 EDITION A4 Delft-Schiedam, Nederland HOOGNODIGE SNELWEG Kolencentrale op de Maasvlakte, Nederland ENERGIE OP PEIL Kanaalomlegging, Nederland RUIM BAAN VOOR SCHEEPVAART think project! CROSS-ENTERPRISE

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

We leren dagelijks van onze klanten

We leren dagelijks van onze klanten MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN KPN SEPTEMBER 2012 Marjolein Regoort (26) manager nieuwe kpn winkel We leren dagelijks van onze klanten KPN DOET T GEWOON Onze nieuwe campagne Monteurs meer mandaat tijdens

Nadere informatie

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL.. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand Redactioneel Voorwoord Requirements engineers bewegen

Nadere informatie

Symposium Green Office 2015

Symposium Green Office 2015 Symposium Green Office 2015 Green Office 2015, project - proces - innovatie Roald Vandepoel, innovatie TNO Integraal ontwerpproces Green Office 2015 Wim Kleingeld, adjunct directeur Climat Green / R&D

Nadere informatie

agazine Het Nieuwe Werken Hoe ver bent u? pagina 6 ProRail heeft de finish in zicht pagina 14 Kweekvijver voor ICT-talent pagina 16

agazine Het Nieuwe Werken Hoe ver bent u? pagina 6 ProRail heeft de finish in zicht pagina 14 Kweekvijver voor ICT-talent pagina 16 12 2000 2010 jaargang 6 najaar 2010 agazine Het Nieuwe Werken Hoe ver bent u? pagina 6 ProRail heeft de finish in zicht pagina 14 Kweekvijver voor ICT-talent pagina 16 Inhoud en colofon Voorwoord 2000

Nadere informatie

SAAN TOTAAL JAARGANG 18 MAART 2010 INFORMATIEMAGAZINE VOOR DE RELATIES VAN KONINKLIJKE SAAN

SAAN TOTAAL JAARGANG 18 MAART 2010 INFORMATIEMAGAZINE VOOR DE RELATIES VAN KONINKLIJKE SAAN SAAN TOTAAL JAARGANG 18 MAART 2010 INFORMATIEMAGAZINE VOOR DE RELATIES VAN KONINKLIJKE SAAN OOK HIER ZIJN WE VOORZICHTIG MEE... Bij het transport van historisch erfgoed, kunstwerken en museumstukken komt

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT De achterkant van Programmasturing en VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Opdrachtgeverschap 1 De achterkant van Programmasturing en

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

RIKS COLUMN. De Lift. is nu een paar maanden in gebruik en de eerste ervaringen zijn positief.

RIKS COLUMN. De Lift. is nu een paar maanden in gebruik en de eerste ervaringen zijn positief. December 2010 Jaargang 14 Nummer 4 Vereniging TestNet p/a Diadeemstraat 91 1336 TT Almere www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE In dit nummer Door Hylke ten Cate tnn@testnet.org Doordat

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie