stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking"

Transcriptie

1 stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking

2 Inhoud Voorwoord 3 Van bestek naar specificeren 4 Bouwbreed, de I in BIM 7 Wat Bouwbreed betekent voor de bouwprofessional 10 Roadmap: op weg naar een beter bouwproces 13 Interactie met de markt 15 Contact opnemen met 16 Begrippenlijst 17 2

3 Voorwoord Onze sector staat voor een gigantische uitdaging. Het huidige bouwproces moet de komende jaren aangepast worden aan de eisen van de eenentwintigste eeuw. In de nabije toekomst werken bedrijven uit de gehele keten intensief samen, wordt informatie online uitgewisseld en komt er ruimte om met innovatieve oplossingen tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers. Om deze opgave zo effectief mogelijk vorm te geven, moeten we als sector onze krachten bundelen. BIM, nieuwe contractvormen en functioneel specificeren moeten zo snel mogelijk omarmd worden. Hiervoor is een nieuwe specificatiesystematiek nodig die de bouw in staat stelt om effectief met deze methodieken aan de slag te gaan. Een standaard die gebruikt wordt door iedere partij in de keten om de kwaliteit die we als sector nastreven te realiseren. ziet dit als haar verantwoordelijkheid. Met de huidige 2-besteksystematiek wordt meer dan 50% van alle B&U-projecten in Nederland gespecificeerd. Dat betekent dat de ruim gebruikers jaarlijks bouwprojecten beschrijven met de 2-besteksystematiek met een totale waarde van 25 tot 30 miljard, zowel nieuwbouw als renovatie. Als stichting is bovendien onafhankelijk van welke partij dan ook. Dat maakt haar bij uitstek de partij om deze rol op zich te nemen en te zorgen voor een gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling in de bouw- en beheerketen. Stichting heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een nieuwe versie van haar systematiek. Aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving, geschikt voor diverse samenwerkingsvormen en bijpassende contractstelsels en voorbereid op de komst en toekomst van BIM. Dit document is bedoeld om u te begeleiden bij de overstap van de 2-besteksystematiek naar de nieuwe systematiek Bouwbreed. We leggen u uit waarom wij deze stap maken, hoe het nieuwe systeem eruitziet en bovenal wat u van ons mag verwachten en welke voordelen de nieuwe werkwijze u en uw organisatie biedt. Ik wens u veel succes bij het gebruiken van deze nieuwe systematiek! Marc Verhage, Algemeen Directeur Stichting 3

4 Van bestek naar specificeren De bouwsector leunde tot aan de eerste helft van de twintigste eeuw sterk op solide ambachtelijkheid en tradities. Als het ging om de communicatie tussen de opdrachtgever en zijn architect en de aannemer met zijn onderaannemers was een half woord genoeg. De sector ontwikkelde zich echter sterk. Door de steeds complexere bouwopgave en de groeiende wet- en regelgeving, zijn bestekboeken uitgedijd en werd het opstellen hiervan een dagtaak. Dit vroeg om een effectieve oplossing. Vaak werden door architectenbureaus in die tijd bestekken van andere werken opgeknipt en aangevuld met nieuwe teksten. Door deze knip-en-plaktechniek had ieder architectenbureau een eigen standaardtekst klaarliggen in de bureaula. Het ontstaan van Deze werkwijze was echter verre van ideaal. In navolging van het RAW-bestek voor de GWW-sector besloot de markt daarom dat er ook voor de B&U-sector één nationaal standaardbestek nodig was. Om dit besluit vorm te geven werd Stichting opgericht. Na de ontwikkelfase verscheen in 1986 de eerste versie van het Standaardbestek. De besteksystematiek van Stichting werd positief ontvangen. Wel vond men het een bezwaar dat er nog steeds meerdere besteksystemen waren die een overlappend deel van de bouw bestreken: het Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW), het Standaard Referentie bestek voor Onderhoud en Woningverbetering en. Uiteindelijk zijn deze daarom samengevoegd tot één bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. Eind 1990 was dit werk voltooid en verscheen de nieuwe 2-besteksystematiek. Stichting is in 1976 opgericht om een bijdrage te leveren aan informatiestandaardisering in de bouwsector door een besteksystematiek te ontwikkelen. De naam van Stichting is een afgeleide hiervan: het uitgeven en beheren van een bouwbreed informatiesysteem voor de woning- en utiliteitsbouw. Met behulp van de systematiek maken en bewerken bestekschrijvers snel en efficiënt projectbestekken. Daarnaast levert Fabrikantgebonden Product Specificaties, geeft adviezen op het gebied van het bestek en doet onderzoeksprojecten. Dit alles wordt voortdurend getoetst aan nieuwe ontwikkelingen en indien nodig bijgewerkt. Het Algemeen Bestuur van Stichting is samengesteld uit afgevaardigden namens opdrachtgevers en overheid, namens architecten/adviseurs, bouwkundige aannemers, installatietechnische aannemers en fabrikanten en toeleveranciers. Brancheorganisaties en andere partijen zorgen voor inbreng vanuit de markt door het aandragen van kennis via de leden van de diverse project- en werkgroepen. Werksoorten De 2-besteksystematiek is gebaseerd op werksoorten waarmee beschreven kan worden hoe materialen en producten toegepast moeten worden om tot een gewenst eindresultaat te komen. Deze keuze was vooral praktisch: de hoofdaannemer verdeelde in die tijd het werk naar disciplines, zoals schilderwerk of stukadoorswerk. Beperkingen van het huidige systeem Met de komst van het BIM, geïntegreerd bouwen en nieuwe samenwerkingsvormen, loopt echter tegen de beperkingen aan van de werksoortensystematiek. Een informatiemodel van een bouwwerk omvat eerst de samenstelling van het bouwwerk en de eigenschappen van de onderdelen, zoals afmetingen en materialen. Het 3D-model voegt daar de vormen en posities aan toe. Voor een efficiënte toepassing en aansluiting op deze werkwijze moet de bestaande werksoortgerichte besteksopbouw van de 2-besteksystematiek op termijn geïntegreerd worden in een indeling op basis van praktische bouwsystemen en installaties. 4

5 -Element Met de ontwikkeling van -Element heeft hiervoor de eerste stap gezet. -Element is een koppeling tussen het bekende classificatiesysteem NL/SfB en de 2-besteksystematiek waarmee het gat tussen de functionele elementen en de technische oplossingen gedicht kon worden. Hoewel deze systematiek nog altijd wordt gebruikt, bleek na jaren ervaring dat de koppeling niet zo te maken is dat hij kwalitatief altijd klopt. Elementenmethode Een van de meest gebruikte classificatiestandaarden van Nederland, naast die van, is de Elementenmethode. Deze kent een lange historie die begint in 1947 bij de publicatie van de Zweedse SfB (Samarsbetskommitten for Byggnadsfragor). De Nederlandse versie, de NL/SfB codering, is een eigen interpretatie van elementen en hun beschrijvingen. Bouwbreed: de nieuwe basis voor het bouwproces Met Bouwbreed biedt een pragmatische oplossing die wel flexibel genoeg is om verschillende vormen van specificeren, zoals functioneel of op prestaties, in de toekomst te ondersteunen. Naast de werksoortensystematiek biedt binnen Bouwbreed onder andere een pragmatisch opgebouwde classificatie aan voor het technisch beschrijven van bouwsystemen en installaties. Geen theoretische beschouwingen maar een praktijkgerichte aanpak om systemen en installaties te specificeren. De starre koppeling met de NL/SfB wordt hierdoor losgelaten. Bouwbreed maakt het zo mogelijk om te specificeren volgens vele classificaties. Zelf biedt de volgende vier classificaties aan, die in het volgende hoofdstuk uitgebreid worden omschreven: Werksoorten Ruimten Bouwsystemen & Installaties Contracten Daarnaast is het mogelijk andere classificaties aan Bouwbreed te koppelen, zoals de NL/SfB Elementenmethode of specifieke classificaties voor een expertgebied in de vorm van een sloopbestek of verfbestek. Deze kunnen uitgebreid worden met particuliere of bedrijfsgebonden classificaties. De nieuwe Bouwbreed systematiek kent bovendien een koppeling met meerdere administratieve stelsels in plaats van één traditionele zoals deze voorheen in de vorm van de UAV werd gebruikt. Bouwbreed Ruimten Bouwbreed Bouwdelen & Installaties NL/SfB Elementenmethode Concepten Bouwbreed Contracten Bouwbreed Werksoorten diverse andere indexen/ classificaties zijn optioneel 5

6 Dekking Bouwbreed is een informatiesysteem waar alle markpartijen op ieder gewenst moment tijdens een bouwproces gestandaardiseerde informatie aan kunnen toevoegen en delen. Zo profiteren alle partijen in de keten optimaal van elkaars kennis en expertise. Vanaf het Programma van Eisen tot en met facility management en milieuvriendelijke sloop. Maar ook met het nieuwe systeem is een volledige dekking van het bouwwerk niet mogelijk, aangezien er altijd ruimte moet zijn voor uitzonderingen. streeft er daarom naar om een verzameling van bouwsystemen en installaties aan te bieden die een dekking hebben van 80% van alle in een bouwwerk te realiseren bouwsystemen en installaties. Relaties met derden Via de -webservice koppelen softwareleveranciers het -datamodel eenvoudig aan hun gebruikerssoftware. Het is essentieel om hierbij een uniform bestandsformaat vast te stellen zodat uitwisseling tussen de diverse softwarepakketten mogelijk is. Voor de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met andere datamodellen zoals bijvoorbeeld 2BA is nader onderzoek nodig. Vertrouwde aanpak niet stopgezet De introductie van Bouwbreed betekent overigens niet dat de vertrouwde aanpak stopgezet wordt. Bedrijven kunnen via de werksoortensystematiek blijven specificeren. Daarnaast zal Bouwbreed continu met behulp van en in samenspraak met de markt worden doorontwikkeld. blijft de sector kortom ondersteunen met gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie ten behoeve van uitwisseling en samenwerking in de bouwketen. Tijdens de gehele levenscyclus van een bouwwerk. stabu 6

7 Bouwbreed, de I in BIM Om samen te werken in een bouwproject moet informatie goed overgedragen worden. De standaarden om data met elkaar uit te wisselen zijn er inmiddels, zoals IFC en IFD. Daarnaast werkt de markt hard aan één taal, onder andere via de conceptenbibliotheek CB-NL. Om straks effectief met elkaar te praten, moet deze taal wel van inhoud worden voorzien. Zodat partijen vraag- en aanbodspecificaties bij elkaar kunnen brengen, de risico s in het proces kunnen managen met degelijke contractafspraken en de gehele levenscyclus van een bouwwerk efficiënter verloopt. De informatie die hiervoor leverde bestond uit specificaties die geordend worden volgens de werksoortenmethode. Voor traditionele bestekken gaat dit tot op het niveau van het product of de bouwstof. Zo levert informatie die aan het einde van de ontwerpfase nodig is. In de bouw groeit echter steeds vaker de behoefte om het proces anders in te richten en dat heeft ook gevolgen voor de rol van informatie. De bouwsector is in de loop der jaren uitgegroeid tot een sector waarin partijen hun werkzaamheden na elkaar uitvoeren. Diverse ontwikkelingen maken deze gefaseerde manier van werken echter minder effectief. Denk aan het vaker prefabriceren van (onderdelen van) een bouwwerk en de toegenomen aandacht voor de beheer- en exploitatiefase of de torenhoge faalkosten die door communicatieproblemen ontstaan. Zowel opdrachtgevers als bouwbedrijven merken daarnaast dat er te weinig ruimte is voor innovatie en voor marktpartijen om hun kennis en expertise in te zetten. Opdrachtgevers verschuiven richting functioneel specificeren Op zoek naar een effectief alternatief verschuiven opdrachtgevers hun eigen rol langzaam maar zeker steeds vaker van voorschrijvend naar de markt uitdagend. Ze schrijven niet langer voor hoe hun project gerealiseerd moet worden, maar beperken zich tot de eisen waaraan het moet voldoen. Deze verschuiving heeft gevolgen voor alle betrokkenen. Uitvoerende partijen zullen bijvoorbeeld eerder geraadpleegd worden om bij te dragen aan de beste technische invulling. Om een goede samenwerking in de beginfase te garanderen, wordt het Bouwwerk Informatie Model steeds vaker gemeengoed. Een BIM zorgt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal bouwwerkmodel. Vier classificatieniveaus om te specificeren Door het werken met een BIM, functioneel specificeren en andere samenwerkingsvormen groeit de behoefte aan gestructureerde informatie op verschillende detailniveaus, zoals functionele specificaties of prestatie-eisen. Bouwbreed maakt dit mogelijk. Bouwbreed is hét online informatiesysteem dat alle partijen die bij een bouwwerk betrokken zijn in staat stelt om op ieder moment in het proces op verschillende niveaus gestandaardiseerde informatie toe te voegen, te bewerken en te delen. Bouwbreed biedt hiervoor vier classificaties en twee ondersteunende modules die worden ontsloten via speciaal hiervoor ontwikkelde software. De vier classificaties zijn Bouwbreed Ruimten, Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties, Bouwbreed Werksoorten en Bouwbreed Contracten. Met de eerste drie specificeert u het bouwproces op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken. Met Bouwbreed Contracten heeft u door het gehele bouwproces heen alle relevante modelovereenkomsten en aanvullende bepalingen direct ter beschikking. Voor bedrijven die gewend zijn met andere classificaties te werken, is er overigens ook ruimte in de nieuwe bouwbrede specificatiesystematiek. Zo is het mogelijk om andere classificaties aan Bouwbreed te koppelen. 7

8 De zes modules van Bouwbreed: RUIMTEN 1. Bouwbreed Ruimten De eerste stap is een standaard op het niveau van gebieden, gebouwtypen en ruimten. Steeds vaker wil de markt informatie uit het BIM in een vroege fase van ontwikkeling gebruiken voor bijvoorbeeld een Programma van Eisen. En aan het einde van het bouwproces voor facility management. heeft met behulp van externe deskundigen, waaronder de Rijksgebouwendienst en de Dienst Vastgoed Defensie (per 1 juli 2014 samen bekend als het Rijksvastgoedbedrijf) en diverse marktpartijen, de tabel Buitenruimten, gebouwtypen en binnenruimten ontwikkeld. Dit is een kapstok die opdrachtgevers en ontwerpers helpt om de functionele omschrijving van een bouwwerk op te stellen, inclusief de ruimten hierbinnen. De bouw van bijvoorbeeld een ziekenhuis kan via Bouwbreed Ruimten worden beschreven zonder direct technische oplossingen of constructiewijzen aan te geven. Het gaat dan om informatie over het type ruimten dat er nodig is en welke functies deze moeten vervullen. Bouwbreed Ruimten gaat dus om de vraag wat er gemaakt moet worden en in welke functies dit moet voorzien. 2. Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties (BS&I) Op weg naar het nieuwe bouwproces groeit de behoefte om binnen een bouwproject informatie te ordenen op een hoger niveau dan de werksoortmethodiek. Denk hierbij aan het beschrijven en vastleggen van complete systemen en installaties alsmede de prestatie-eisen voor onderdelen zoals vloeren, wanden, gevels en installaties. komt naast de bekende Elementenmethode (NL/SfB) met een niveau van bouwdelen en bouwdeelcomponenten waaraan de meeste kostenrecepten hangen. Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties is een verzameling van de meest voorkomende technische oplossingen in Nederlandse bouwwerken. Alle oplossingen worden inclusief de benodigde onderdelen eenduidig en inzichtelijk aangeboden. Zo is het mogelijk een technische beschrijving van het werk te maken en deze informatie logisch te koppelen aan objecten binnen het BIM. WERKSOORTEN 3. Bouwbreed Werksoorten Stichting zette vorige eeuw de eerste stap naar een bouwbreed informatiesysteem door de werksoortgerichte 2-besteksystematiek uit te geven. Deze welbekende systematiek werkt met bestekposten die een bouwproject op technisch niveau specificeren. Deze bestekposten bestaan uit een korttekst of titel, een beschrijving van de bouwstoffen (B-specificatie), het te verwachten verwerkingsresultaat (R-specificatie) en het bouwdeel waar de bouwstoffen verwerkt moeten worden (D-specificatie). In Bouwbreed blijft dit principe gehandhaafd. De invulling is echter op een groot aantal punten verbeterd. Selecteren op basis van prestaties De bestaande fabrikantgebonden productspecificaties worden in overleg met fabrikanten overgezet op de nieuwe productspecificaties. Dat betekent dat gebruikers van Bouwbreed straks producten op basis van prestaties selecteren. Kortom, met deze kwaliteitsslag maakt het makkelijker om snel producten te vinden die aan de minimale eigenschappen van het bouwbesluit voldoen. BWBRD-Ruimten BWBRD-werksoorten BWBRD- Bouwsystemen & Installaties BWBRD-Ruimten RO I PvE O B V U O B H S Figuur: Ondersteuning binnen het bouwproces 8

9 CONTRACTEN 4. Bouwbreed Contracten Met de nieuwe module Bouwbreed Contracten hebben gebruikers door het gehele bouwproces heen alle relevante modelovereenkomsten en aanvullende bepalingen direct ter beschikking, inclusief de benodigde hulpinformatie. Deze DBFM(O)-contracten kunnen direct op het beeldscherm ingevuld worden. Denk hierbij aan de UAV 2012, de UAV-GC 2005, DBFM(O), AVA 1992/2013 en referentiebestekken en -contracten van de (voormalige) Rijksgebouwendienst. biedt partijen in de bouw de mogelijkheid aan om hun contracten in beheer onder te brengen bij en het beheer en de ontsluiting hiervan via Bouwbreed te laten verzorgen. Contracten maakt het bedrijven mogelijk het administratieve deel van een geselecteerde contractvorm op te stellen. Deze tool volgt hierbij de inhoudsopgaven van de aangeboden contractvormen. Zo is er een 1-op-1-relatie met deze contractvormen en de daarop projectspecifiek op te stellen aanvullende voorwaarden. Is een model basisovereenkomst beschikbaar of gewenst bij een contractvorm? Dan zal deze eveneens worden aangeboden. Een voorschrijver kan zelf bepalen welke contractvorm wordt toegepast en dient hierbij ook de juiste wijze van specificeren toe te passen. Deze vier classificaties worden door het hele bouwproces heen ondersteund door de modules Bouwbreed Producten en Bouwbreed Kennissystemen. PRODUCTEN 5. Bouwbreed Producten (Fabrikantgebonden Product Specificaties, FPS-en) De productendatabase van is dé tool om fabrikanten en hun producten te bekijken en op kwalitatieve kenmerken te vergelijken. wil die zoektocht zo eenvoudig en effectief mogelijk maken. Alle relevante producten van alle toeleveranciers hebben daarom een heldere plaats in de nieuwe online database gekregen. Op dit moment zijn er ruim bouwproducten van fabrikanten uit binnen- en buitenland in de database opgenomen. In overleg met deze fabrikanten worden er koppelingen gelegd tussen hun productspecificaties, productinformatie, beschikbare CAD-informatie, instructiefilms, enzovoort. Voor extra gemak is deze database geïntegreerd in heel Bouwbreed. Fabrikanten hebben bovendien de mogelijkheid om hun productspecificaties volledig afgestemd op de geldende Europese regelgeving in te vullen. Hieraan kunnen ze vervolgens eenvoudig een declaration of performance (DoP) koppelen waarin dezelfde waarden terugkomen. KENNISSYSTEMEN 6. Bouwbreed Kennissystemen De wet- en regelgeving in de bouw wordt steeds complexer en speelt een steeds grotere rol in het gehele bouwproces. Daarom levert een nieuwe dienst die het bedrijven mogelijk maakt om tijdens het gehele proces waardevolle juridische, technische en overige relevante bouw(rechtelijke) zaken informatie te raadplegen. Bouwbreed Kennissystemen bevat relevante informatie die direct is gekoppeld aan de contractbepalingen van de diverse contractstelsels, algemene voorwaarden, brochures, de -Standaard et cetera. Op termijn zal ook aan het technische gedeelte relevante informatie worden gekoppeld. Het is ook mogelijk om relevante data van derden, die door op kwaliteit positief zijn beoordeeld toe te voegen. Bouwbreed Kennissystemen is ondergebracht in een Wiki-omgeving, de infrastructuur van het bekende Wikipedia. In deze omgeving wordt aan iedere contractbepaling of productspecificatie relevante informatie gekoppeld. 9

10 Wat Bouwbreed betekent voor de bouwprofessional Met Bouwbreed krijgt de bouwsector een specificatiesystematiek in handen die effectief inspeelt op veranderingen in het bouwproces. Van het BIM, functioneel specificeren tot de opkomst van nieuwe contractvorming en samenwerkingsverbanden. Met als doel kwalitatief betere bouwwerken te realiseren die efficiënt beheerd kunnen worden. Om tot dit doel te komen, is het onmisbaar dat alle partijen die bij een bouwproces betrokken zijn, bekend raken en leren werken met deze nieuwe systematiek. Bij de ontwikkeling van Bouwbreed is daarom voor alle partijen gestreefd naar duidelijke verbeteringen ten opzichte van de bestaande systematiek. U als opdrachtgever Als opdrachtgever wilt u boven alles weten wat u krijgt wanneer u een bouwproject in de markt zet. Deze wensen worden vastgelegd in een Programma van Eisen. Aan het eind van het proces wilt u natuurlijk ook weten of alle onderdelen hieruit zijn gerealiseerd. Bouwbreed maakt deze toetsing mogelijk én eenvoudig. Met deze specificatiesystematiek kan alle benodigde informatie aan het begin van het bouwproces gestructureerd vastgelegd worden. Met Bouwbreed heeft u een middel in handen om niet alleen bij oplevering te controleren of de gestelde doelen behaald zijn. U kunt deze controle vanaf nu ook op ieder ander gewenst moment in het proces uitvoeren. Wilt u een bepaald percentage van de kantoorruimte in uw nieuwe bouwwerk flexibel indelen? Dan kunt u tijdens het proces controleren of de gekozen technische oplossingen hieraan voldoen. Is dit niet het geval? Dan is bijsturen mogelijk. U geeft voortaan precies aan wat u wilt en weet vervolgens ook precies of u dit krijgt. Bouwbreed is daarnaast ook een hulpmiddel voor het opstellen van contracten. U als projectontwikkelaar Bij het ontwikkelen van een project is informatie van essentieel belang. Een goede inschatting vooraf van stichtingskosten en beheerkosten vormt immers de basis voor risicomanagement. Bouwbreed helpt bij het gestructureerd vastleggen van deze informatie aan het begin van het proces, terwijl tijdens het proces controle kan worden uitgevoerd op de voortgang en mogelijke planning- en budgetoverschrijdingen. Bouwbreed biedt u kortom inzicht in uw projectvoortgang van begin tot eind. U als fabrikant of handelaar Voor fabrikanten en handelaren biedt het nieuwe Bouwbreed op meerdere niveaus toegevoegde waarde. In Bouwbreed Werksoorten en Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties kan de fabrikant met zijn producten verdeeld over de traditionele hoofdstukken worden opgenomen of met een beschrijving van de producten als complete systemen en installaties. Opdrachtgevende en specificerende partijen die met Bouwbreed specificeren kunnen op deze wijze gemakkelijk de gewenste producten uitvragen. Ook toeleveranciers hebben de mogelijkheid op kenmerken de juiste producten te vinden. In de toekomst kan het mogelijk worden dat toeleveranciers bovendien technische beschrijvingen van producten binnen hun te verhandelen assortiment uit de database kunnen halen. Als u als fabrikant of handelaar onderdeel uitmaakt van de Bouwbreed systematiek betekent dit ook automatisch dat uw zogenoemde Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS-en) voor de gehele markt raadpleegbaar worden op de daarvoor door ingerichte website Bouwbreed maakt het zoeken, raadplegen en vergelijken van uw uniform gespecificeerde productinformatie voor de markt zeer eenvoudig en transparant. zorgt er hierbij voor dat deze producten inclusief de hieraan door de fabrikant gekoppelde relevante informatie eenvoudig kan worden uitgevraagd en voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. 10

11 U als architect De ontwerpkeuzes die u als architect maakt werken door in alle fasen van een bouwproject. Vroeger waren deze gevolgen soms lastig te overzien. Via Bouwbreed kunnen deze echter door het gehele proces in kaart gebracht worden. Vanaf het moment dat u start met het opstellen van een blokkenplan of Programma van Eisen kan direct projectinformatie worden vastgelegd. In latere projectfasen is verfijning hiervan mogelijk tot functionele, prestatiegerichte en technische beschrijvingen. Dit biedt u meer mogelijkheden dan ooit tevoren om uw ontwerpkeuzes in een vroeg stadium op hun haalbaarheid te toetsen en indien nodig bij te stellen. Door een verbeterde productdatabase maakt Bouwbreed het daarnaast eenvoudiger om de juiste producten te vinden die voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen. Daarnaast biedt Bouwbreed Kennissystemen een bron van informatie ter ondersteuning bij het maken van keuzes tijdens het ontwerpproces. U als juridisch adviseur, contractspecialist of advocaat In de huidige 2-besteksystematiek zijn het technische en administratieve gedeelte (UAV 2012) met elkaar verweven. In Bouwbreed wordt dit opgesplitst, waarmee er nu contracten en specificaties zijn. Hierdoor is het mogelijk om meerdere contractvormen te onderscheiden en deze te combineren met de gewenste manier van specificeren. De UAV 2012 is bijvoorbeeld niet passend als er functioneel gespecificeerd wordt, daarvoor is de UAV-GC 2005 meer geschikt. Ditzelfde geldt voor kleinere of grotere werken, andere samenwerkingsvormen en behoeften van marktpartijen. Het opsplitsen betekent overigens niet dat er geen relatie meer bestaat tussen het technische en juridische/administratieve gedeelte: er zijn juist meer keuzemogelijkheden, oftewel, het is van belang om bij een bepaalde manier van specificeren een passende contractvorm te kiezen en vice versa. Bouwbreed bevat alle relevant contractvormen voor de bouw: het beheer hiervan wordt toegankelijker doordat deze digitaal op te stellen, te beheren en uit te wisselen zijn binnen één omgeving. Zowel de administratieve bepalingen als bijbehorende modelovereenkomsten en algemene voorwaarden zijn beschikbaar. Deze onderleggers worden binnen de omgeving beheerd en actueel gehouden in overleg met verschillende marktpartijen, overheidsgroepen, en project- en werkgroepen. Het gemak van het opstellen van de uiteenlopende contracten op actuele onderleggers is daardoor binnen handbereik. U als bestekschrijver of specificatiedeskundige Door de komst van functioneel specificeren en het gebruik van het BIM is het specificeren van te gebruiken materialen en werkmethodes niet meer alleen voorbehouden aan de bestekschrijver. Dit vindt steeds vaker door alle partijen in de keten plaats en op diverse detailniveaus. Dit heeft consequenties voor de rol van de bestekschrijver. De traditionele werksoorten systematiek die u gewend bent van de 2-besteksystematiek kunt u binnen Bouwbreed blijven gebruiken om een traditionele werkbeschrijving uit te werken. Daarnaast biedt Bouwbreed echter ook de nieuwe ingang Bouwsystemen & Installaties die beter aansluit bij het veranderende ontwerpproces. Naarmate deze vaker gebruikt zal worden, zult u uw dienstverlening hierop aan moeten passen. ondersteunt u hierin graag. Binnen de database van Bouwbreed is daarnaast een grote bron van fabrikanteninformatie aanwezig die kan worden gekozen op basis van kwalitatieve kenmerken. Zo kunt u eenvoudig toetsen of een geëiste prestatie ook door het gekozen product wordt gehaald. Bouwbreed Kennissystemen ondersteunt u daarnaast via toelichtende informatie op tal van onderwerpen. Zo is hier bijvoorbeeld de -Standaard integraal in opgenomen. U als adviseur Met behulp van Bouwbreed kan alle benodigde informatie aan het begin van een bouwproces gestructureerd vastgelegd worden. Op ieder gewenst moment in het proces kunt u hierdoor vervolgens toetsen of deze gestelde doelen behaald worden. Bouwbreed biedt u hiermee de ideale tool om de risico s binnen een bouwproces zo klein mogelijk te houden. Bouwbreed Kennissystemen bieden u daarnaast een schat aan toelichtende informatie die direct voorhanden is op specifieke kennisgebieden. 11

12 U als aannemer Aannemers worden steeds vaker eerder bij het bouwproces betrokken. Dit is voor u een gunstige ontwikkeling omdat dit u meer ruimte biedt om uw onderneming op basis van kwaliteit, kennis en ervaring onderscheidend in de markt te zetten. Een aannemer die meedenkt is een waardevolle ketenpartner. Dit vraagt echter wel om een systeem dat u in staat stelt om op diverse niveaus te specificeren. Bouwbreed biedt deze onderlegger, vanaf het Programma van Eisen via Ruimten, op het gebied van contractvorming via Contracten en in de technische uitvoering via Bouwsystemen & Installaties en de vertrouwde Werksoortensystematiek. De verbeterde database Bouwbreed Producten helpt u bovendien om eenvoudig naar producten te zoeken op basis van gelijkwaardigheid. De beschrijvingen in een specificatie zijn daarnaast opgebouwd volgens kostencomponenten, zodat prijsvorming bovendien correct te maken is. Ten slotte is het eenvoudiger geworden om meer productinformatie te vinden van hetgeen in een bestek is opgenomen en op de bouwplaats geleverd wordt. Denk hierbij aan verwerkingsrichtlijnen of montagehandleidingen. U als installateur Wat voor de aannemer geldt, gaat ook in grote mate op voor de installateur. Vanwege de nog altijd groeiende installatiequote wordt het steeds belangrijker uw specifieke kennis en ervaring in een vroeg stadium van het bouwproces in te zetten. In de 2-besteksystematiek ontbrak hiervoor de mogelijkheid omdat de installatiewereld niet werkt met werksoorten maar installatietypen. Via Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties is er nu een duidelijke ingang, die installateurs kunnen gebruiken om hun vakgebied goed uit te specificeren. Hierdoor is het voor installateurs ook niet meer nodig om hun toepassingen op basis van losse onderdelen bij elkaar te voegen, de meest gangbare installatietechnische oplossingen zijn nu in een aantal klikken van de muis voorhanden. U als facility manager of gebouwbeheerder Bouwbreed is dé onderlegger voor informatie die u bij gebruik en onderhoud van gebouwen nodig heeft. Alle informatie die tijdens en na het ontwerpproces is vastgelegd is hiermee namelijk razendsnel inzichtelijk. Denk aan de gebruikte materialen en technische oplossingen. Bouwbreed biedt de mogelijkheid deze informatie zodanig samen te stellen dat dit leidt tot een handboek voor facility management. Zo bent u zeker dat alle informatie correct en compleet is om uw werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. U Als... opdrachtgever projectontwikkelaar bestekschrijver of specificatiedeskundige installateur juridisch adviseur, contractspecialist of advocaat fabrikant of handelaar architect adviseur aannemer facility manager of gebouwbeheerder 12

13 Roadmap: op weg naar een beter bouwproces Dit document markeert het begin van de nieuwe specificatiesystematiek Bouwbreed. Een systematiek waarmee een betere kwaliteit in de bouw binnen handbereik komt. De komende maanden rollen wij deze systematiek stapsgewijs uit aan de hand van een duidelijke planning. In januari 2014 is de eerste stap op weg naar een beter bouwproces gezet met de lancering van de fabrikantenindex. Hierin staan alle Fabrikantgebonden Product Specificaties die in de database zijn opgenomen. Een vroege versie van Bouwbreed Kennissystemen is in een kleine testgroep beschikbaar gesteld terwijl verder kon worden gewerkt aan het vullen van de inhoud. Tot aan januari 2015 zijn er nog twee belangrijke releasemomenten. Juli 2014 In juli 2014 wordt Bouwbreed Contracten gelanceerd, waarin ondersteuning van meerdere contractvormen zijn opgenomen. De eerste administratieve stelsels waar contracten mee geschreven kunnen worden zijn de UAV 2012 en UAV-GC Daarnaast worden de classificaties NL/SfB en Bouwbreed Ruimten beschikbaar met een functionele specificatie die aansluit bij de 7 fundamentele eisen voor bouwwerken. Om verdere ondersteuning te bieden wordt Bouwbreed Kennissystemen direct meegeleverd. Deze bron van direct toepasbare kennis wordt in de loop van het jaar verder gevuld met relevante onderwerpen die aansluiten bij de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van Bouwbreed. Januari 2015 Verwerking van de bestaande 2 Fabrikantgebonden Product Specificaties komen vanaf januari beschikbaar in de vorm van de nieuwe Bouwbreed Fabrikantgebonden Product Specificaties. Door de verfijnde en gestructureerde opbouw van deze specificaties wordt het hiermee goed mogelijk op kwalitatieve eisen producten te zoeken en vinden binnen Bouwbreed Producten. 13

14 Verwerking van de bestaande 2 fabrikantenspecificaties komt vanaf januari beschikbaar in de vorm van de nieuwe Bouwbreed fabrikantenspecificaties. Door de verfijnde en gestructureerde opbouw van deze specificaties wordt het hiermee goed mogelijk op kwalitatieve eisen producten te zoeken en vinden binnen Bouwbreed Producten. Overgangsperiode richting Bouwbreed De ontwikkeling van Bouwbreed heeft nogal wat voeten in de aarde. Wij beseffen ons terdege dat de omschakeling van de 2-besteksystematiek naar de nieuwe systematiek niet voor iedere onderneming even makkelijk te maken is. Wij zijn natuurlijk graag bereid om u te helpen bij deze verandering via diverse vormen van kennisoverdracht. De ondersteuning van de huidige 2-besteksystematiek loopt daarnaast door tot eind 2015 om lopende projecten tot een goed einde te brengen. Dit geeft zowel softwarehuizen als gebruikers bovendien de mogelijkheid en tijd om tijdens de overgangsperiode de benodigde aanpassingen door te voeren en te wennen aan de nieuwe systematiek. Aansluiting bij BIM Om aan te sluiten op de hedendaagse ontwikkelingen rondom het BIM maakt het mogelijk haar systematiek binnen modelleringsoftware te ontsluiten. zet zich hier onder andere voor in door plug-ins te ontwikkelen voor bestaande BIM software. Daarnaast krijgen marktpartijen de mogelijkheid om aan te sluiten op de webservice van en op die wijze koppelingen mogelijk te maken tussen verschillende informatiebronnen of software tools. Ontwikkelingen vanaf 2015 Vanaf 2015 ligt de focus op twee aspecten. Allereerst het beheer van de nieuwe systematiek, zoals u dat gewend was bij de 2-besteksystematiek. Daarnaast zal deze ook doorontwikkeld worden, met name door de standaarden op het gebied van Gebied, Gebouw en Ruimten in te vullen in relatie tot functioneel specificeren. De ontwikkelingen in normeringen en wet- en regelgeving worden daarnaast vanzelfsprekend bijgehouden. 14

15 Interactie met de markt levert met Bouwbreed de basisstructuur voor alle informatie-uitwisseling en -opslag vanaf het Programma van Eisen tot facility management en de uiteindelijke sloop. Inclusief de bijbehorende juridische, technische en productinformatie die daarbij hoort. De vraag die hieraan ten grondslag lag was hoe een bouwbreed informatiesysteem kon maken dat aansluit op de beroepspraktijk. Het is daarom niet meer dan logisch dat Stichting graag (toekomstige) gebruikers betrekt bij de toekomstige ontwikkeling van Bouwbreed. Adviesraad Dit is een belangrijk adviesorgaan voor de directie van Stichting. De adviezen van de Adviesraad zullen zich vooral concentreren op de positionering van (stichting) door het inschakelen van de aanwezige expertise. Klankbord Deze groep, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle mogelijke klantgroepen, fungeert als klankbord bij de ontwikkeling van Bouwbreed. Projectgroepen/werkgroepen Brancheorganisaties zorgen voor de nodige inbreng vanuit de markt door het aandragen van kennis via de leden van de diverse project- en werkgroepen van Stichting. Deze projectgroepen zijn afgestemd op de hoofdstukken volgens Bouwbreed Werksoorten. In 2014 is met een nieuwe projectgroep gestart, die het functioneel specificeren uit gaat diepen, zodat de Bouwbreed systematiek daarop verder kan worden ingericht.? 15

16 Contact opnemen met Heeft u na het lezen van dit document vragen voor Stichting of vragen over Bouwbreed? Wilt u graag meewerken aan de verdere ontwikkeling van het nieuwe, bouwbrede informatiesysteem? Dit kan via onderstaande methoden. Postadres: Stichting Postbus BA EDE Bezoekadres: Telefoonweg GC EDE Contact: Tel Fax Helpdesk Stichting heeft sinds jaar en dag een helpdesk voor -licentiehouders en fabrikanten met inhoudelijke vragen over onze systematiek. Om u optimaal van dienst te zijn, verzoeken wij u om uw vragen eerst in te dienen per of per webformulier. Onze medewerkers die de telefoon aannemen zullen u ook altijd eerst doorverwijzen naar de website met het verzoek het webformulier in te vullen. Wij maken dan zo snel mogelijk een inschatting van de tijd die er nodig is om uw vraag te beantwoorden. Ben u licentiehouder of fabrikant met Fabrikantgebonden Product Specificatie (FPS) bij? Dan beantwoorden wij uw vragen over de systematiek gratis wanneer dit maximaal 15 minuten tijd kost. Bent u geen licentiehouder of klant bij, of is de inschatting dat het beantwoorden van de vraag meer tijd kost dan 15 minuten? Dan geven wij u een inschatting van de benodigde tijd en een offerte. U kunt vervolgens aangeven of u een antwoord wilt op uw vraag. Vragen over nieuwe licenties, een nieuwe FPS of acute vragen over de werking van de systematiek worden uiteraard direct behandeld zodra de betrokken medewerker beschikbaar is. Social Media U kunt Stichting ook bereiken via social media. U vindt ons hier via onderstaande links: Facebook Twitter LinkedIn Redactie en vormgeving BouwStijl Media Redactie: Leo Kranenburg Vormgeving: Shirrin Vonk 16

17 Begrippenlijst BEGRIPPEN Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties Bouwbreed Producten Bouwbreed Ruimten Bouwbreed Werksoorten 2-Werksoortsystematiek -Standaard Nieuwe ingang om technische oplossingen te specificeren. Basis is de classificatie-indeling die ter vervanging of aanvulling op de NL/SfB aanbiedt. De module van Bouwbreed waar productinformatie van fabrikanten wordt ontsloten. Implementatie van de classificatie-indeling van gebieden, gebouwtypen en ruimten. De traditionele 2 Werksoortsystematiek die binnen Bouwbreed een nieuwe database met specificaties krijgt. De classificatie Werksoorten blijft hierbij de basis. Bekend als de -bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. De -Standaard is de uitgave waarin de basis kwaliteitseisen staan omschreven waaraan een werk moet voldoen op zowel technisch als administratief gebied. Dit boekwerk wordt ongeveer iedere vijf jaar aangepast aan de meest recente ontwikkelingen in de bouw- en installatiewereld. 2 SPECIFICATIES A-specificaties B-specificaties D-specificaties F-specificaties M-specificaties R-specificaties Algemene voorwaarden, data m.b.t de UAV 2012, UAVTI 1992, normen, NPR s, BRL s, ISSO-publicaties, CUR-aanbevelingen, etc. Bouwstoffen, data m.b.t. materialen, voorwerpen, installaties, grond, producten (ook van vele fabrikanten/leveranciers), etc. conform paragraaf 1 lid 1 van de UAV BouwDelen, data m.b.t. bouw- of installatiedelen. Functies, data m.b.t. functionele eisen aan bouw- of installatiedelen. Materieel, data m.b.t. hulpmiddelen, werktuigen, gereedschappen, beschikbaarstelling, etc. Resultaten, data m.b.t. het meetbare resultaat van het aanbrengen van een bouwstof. DOOR GEHANTEERDE DEFINITIES Bestek Bouwtekening Concept Conceptdefinitie Facility management Functioneel specificeren Index Kenmerk Korttekst Kwalitatieve kenmerken Kwantitatieve kenmerken Technische werkbeschrijving De beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing. Een technische tekening van een bouwwerk of gebouw. Eenheid van kennis gemaakt met een unieke combinatie van kenmerken (bron: ISO ). Beschrijvende verklaring die dient om een concept te onderscheiden van andere concepten. Het beheer en onderhoud van bouwwerken, het huishouden van een bedrijf. Functioneel specificeren is het vastleggen van de gewenste prestatie van een systeem in eisen, op basis van de functie van het systeem (bron: Rijkswaterstaat). Classificatie om concepten te benaderen op ieder gewenst niveau. Karakteristieke eigenschap van een concept inclusief grootheid en normatieve verwijzing. Is een samengestelde calculeerbare eenheid dat een component oplevert en toepasbaar is in een bouwdeel. Dit zijn kenmerken die niet in getallen zijn uit te drukken (voorbeeld: geur). Dit zijn kenmerken die in getallen kunnen worden uitgedrukt (voorbeeld: snelheid). Een verkorte opsomming van de te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, met de bepalingen ten aanzien van het uitvoeren. Dit kan de basis vormen van het contract tussen aanbesteder (koper) en aannemer. ALGEMENE DEFINITIES UAV 2012 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken UAV-GC 2005 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten

Handleiding STABU Bouwbreed MS Office Word Add-in versie 1.0

Handleiding STABU Bouwbreed MS Office Word Add-in versie 1.0 Handleiding STABU Bouwbreed MS Office Word Add-in versie 1.0 STABU Postbus 36 6710 BA EDE Telefoonweg 32, Ede Telefoon: 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: http://www.stabu.org Datum: december

Nadere informatie

STABU en BIM TEKSTMARIEKE POOL FOTOGRAFIERONALD BRUININK

STABU en BIM TEKSTMARIEKE POOL FOTOGRAFIERONALD BRUININK INTRODUCTIE STABU EN BIM INTERVIEW MARC VERHAGE EEN GESPREK MET MARC VERHAGE, ALGEMEEN DIRECTEUR STABU en BIM TEKSTMARIEKE POOL FOTOGRAFIERONALD BRUININK STABU IS VANWEGE DIVERSE ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT

Nadere informatie

Open Specificaties Formaat

Open Specificaties Formaat Open Specificaties Formaat 11-11-2015 Erik Pijnenburg directeur @kubusbv Open Specificaties Formaat Voorstellen BIM voor fabrikanten OPEN standaarden Open Specificaties Formaat Korte demonstratie Vragen

Nadere informatie

Auteursrecht en STABU. STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.

Auteursrecht en STABU. STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu. Auteursrecht en STABU STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.org In het kort: De bouwwereld is constant aan veranderingen onderhevig

Nadere informatie

en noodzaak uniforme contractvoorwaarden

en noodzaak uniforme contractvoorwaarden Nut en noodzaak uniforme contractvoorwaarden Ir. M.L.A.M. van Hezik, Directeur Stichting STABU 16 maart 2010 U.A.V. 1989 / U.A.V.T.I. 1992 / AVA 1992 (traditionele overeenkomsten); DNR (ontwerp-/architecten

Nadere informatie

Motivatie. aanpassingen STABU-catalogus in. relatie tot de Verordening bouwproducten. nr. 305/2011. (CPR, Construction Products Regulation)

Motivatie. aanpassingen STABU-catalogus in. relatie tot de Verordening bouwproducten. nr. 305/2011. (CPR, Construction Products Regulation) Motivatie aanpassingen STABU-catalogus in relatie tot de Verordening bouwproducten nr. 305/2011 (CPR, Construction Products Regulation) STABU Bouwbreed Informatiesysteem Bezoekadres: Willy Brandtlaan 81,

Nadere informatie

Nieuw in KUBUS Spexx 5

Nieuw in KUBUS Spexx 5 Nieuw in KUBUS Spexx 5 KUBUS Spexx5 is een grote update ten opzichte van haar voorganger in diverse opzichten. De belangrijkste vernieuwing is de flexibiliteit bij het kiezen van de gewenste data-bronnen

Nadere informatie

Snelstartgids STABU Bouwbreed

Snelstartgids STABU Bouwbreed Snelstartgids STABU Bouwbreed STABU Postbus 36 6710 BA EDE Telefoonweg 32, Ede Telefoon: 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: http://www.stabu.org Datum: 14 oktober 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

STABU helpt Onderwerp: Leeswijzer (een voorbeeld)

STABU helpt Onderwerp: Leeswijzer (een voorbeeld) STABU helpt Onderwerp: Leeswijzer (een voorbeeld) Datum: juni 2016 Versie:website www.stabu.org Leeswijzer STABU Bouwbreed Projectdossier discipline Architectuur STABU Bouwbreed is de opvolger

Nadere informatie

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013 2 e BIM- Bijeenkomst 23 april 2013 Ketensamenwerking Van Ontwerp naar Uitvoering Welkom bij Klictet Advies! Management/ Adviseur Kees Kelder Willem-Jan van den Berk Stefan Janssen Projectleiding Mark Ernst

Nadere informatie

INTERVIEW. STABU en BIM. ARCHITECTENpunt

INTERVIEW. STABU en BIM. ARCHITECTENpunt STABU en BIM 040 BIM is geen doel, BIM is een middel. TEKSTMARIEKE POOL FOTOGRAFIERONALD BRUININK BIM IS MEER DAN EEN INFORMATIEMODEL WAAR RELEVANTE INFORMATIE GEDURENDE HET GEHELE BOUWPROCES WORDT OPGESLAGEN,

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie

Het Digitale Fundament van de Bouw Bibliotheek. BouwConnect is powered by

Het Digitale Fundament van de Bouw Bibliotheek. BouwConnect is powered by Het Digitale Fundament van de Bouw Bibliotheek BouwConnect is powered by BouwConnect: Sneller, Slimmer en Schoner BouwConnect is een samenwerking tussen KPN en De Twee Snoeken met als doel: Alle partijen

Nadere informatie

BIM in de praktijk. Alexander Hoos / Kuijpers

BIM in de praktijk. Alexander Hoos / Kuijpers BIM in de praktijk Alexander Hoos / Kuijpers TVVL Eindedaglezing, 4 april 2016 Alexander Hoos Informatie Manager Even voorstellen Installatie bedrijf Kuijpers (www.kuijpers.nl) Kerntaken: Procesoptimalisatie,

Nadere informatie

Het Digitale Huis. Samenwerkende software voor de bouw

Het Digitale Huis. Samenwerkende software voor de bouw Het Digitale Huis Samenwerkende software voor de bouw Het Digitale Huis is het eerste en grootste BIM-software project in Nederland. Uniforme Bouwdeelbibliotheek Het is bovendien het enige project dat

Nadere informatie

BIM en Rijkswaterstaat

BIM en Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Ministerie van ln[rastructuur en Milieu BIM en Rijkswaterstaat Informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. - 1 0~0. Water, wegen en spoor

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Standaardisering..Waarom? Vanuit het oogpunt van de installateur. Alexander Hoos 09 mei 2016

Standaardisering..Waarom? Vanuit het oogpunt van de installateur. Alexander Hoos 09 mei 2016 Standaardisering..Waarom? Vanuit het oogpunt van de installateur Alexander Hoos 09 mei 2016 Even voorstellen Alexander Hoos Informatiemanager Technisch dienstverlener Kuijpers (www.kuijpers.nl) Kerntaken:

Nadere informatie

De BouwConnectie met S@les in de Bouw

De BouwConnectie met S@les in de Bouw De BouwConnectie met S@les in de Bouw Doel Verbetering van de communicatie in de bouw Terugdringen faalkosten en CO2-uitstoot Rendement verbeteren Hoe? Eén centrale bibliotheek met Integrale Eenduidige

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013

Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013 Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013 bron: Ector Hoogstad Architecten BIM BIM is een term die in het vakgebied bouw

Nadere informatie

STABU Bouwbreed STABU Gebruikersdag ONTWIKKELINGEN

STABU Bouwbreed STABU Gebruikersdag ONTWIKKELINGEN STABU Gebruikersdag 2016 ONTWIKKELINGEN 1 Bestaand proces was gebaseerd op MS Excel en 2D CAD tekeningen Programma van eisen (XLS) Architect ontwerpt in 2D CAD Engineering in 2D CAD Bouwcombinatie idem

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

De Stabu-besteksystematiek

De Stabu-besteksystematiek De Stabu-besteksystematiek Standaardisatie Het geschreven deel van een bestek, hierna te noemen bestek, was voorheen een tijdrovende aangelegenheid. Vaak werden uit bestekken van andere werken stukken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling

Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling 10 april 2015 Contractvormen in de bouw Voorafgaand In een tijd waarin de bouwbranche voorzichtige tekenen van herstel vertoont, wil Hekkelman proberen daaraan een

Nadere informatie

Rol van het bestek. Traditionele bouwvormen onder druk. Maar bestek nog altijd dominant aanwezig

Rol van het bestek. Traditionele bouwvormen onder druk. Maar bestek nog altijd dominant aanwezig Rol van het bestek Rol van het bestek Om de technische en functionele eisen voor bouwwerken vast te leggen, wordt in de bouwsector een bestek gebruikt. Dit bestek vormt de basis voor het contract tussen

Nadere informatie

Proces Werktekening Thema 3

Proces Werktekening Thema 3 Proces Werktekening Thema 3 Voorwoord Zowel landelijke aanbestedingen als die in Europees verband krijgen steeds meer aandacht. De bestaande werkwijze van aanbesteden en de nieuwe werkwijze (innovatie)

Nadere informatie

Handleiding STABU Bouwbreed software versie 2.0

Handleiding STABU Bouwbreed software versie 2.0 Handleiding STABU Bouwbreed software versie 2.0 STABU Postbus 36 6710 BA EDE Telefoonweg 32, Ede Telefoon: 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: http://www.stabu.org Datum: 23 september 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement GeoBuzz BIM Programma - 24 november 2015 Niels Reyngoud Provincie Gelderland 1 Assetmanagement Assetmanagement Pijlers (1/2) Assetmanagement

Nadere informatie

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Aannemers Architectenbureaus Ingenieurs- en Adviesbureaus Installateurs

Nadere informatie

Tips & Trucs KUBUS Spexx 001: Koppeling van BIM model naar KUBUS Spexx

Tips & Trucs KUBUS Spexx 001: Koppeling van BIM model naar KUBUS Spexx Tips & Trucs KUBUS Spexx 001: Koppeling van BIM model naar KUBUS Spexx Verschillende BIM-pakketten zoals Solibri Model Checker, ArchiCAD en REVIT, zijn in staat een export bestand te genereren, waarin

Nadere informatie

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Royal HaskoningDHV biedt u met Virtual Design & Construction (VDC) een unieke methode om integraal

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Aanleiding Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad gestoken. Van dit bedrag ging ongeveer

Nadere informatie

Verdatarisering van bouwsector

Verdatarisering van bouwsector Verdatarisering van bouwsector Kostenmanagement & BIM 19 september 2013 2013 1 Imagine the result Gastspreker ir. T.A.L. (Ted) Peek ARCADIS, Financial Engineers T. 026-377 88 10 E. financialengineers@arcadis.nl

Nadere informatie

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering De brug tussen organisatie en automatisering Voor het leveren van een kwalitatief hoogwaardige dienst bent u als kennisintensieve dienstverlener sterk aangewezen op de (vak) kennis van uw medewerkers.

Nadere informatie

BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s. A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst

BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s. A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst Voorstellen Anton Slockers Directeur Admea / Smits van Burgst Admea is onderdeel van de Smits van Burgst

Nadere informatie

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner, Brink Management & Advies mede mogelijk

Nadere informatie

Faalkosten. Faalkosten en preventiekosten. Uiting van faalkosten. Oorzaken van faalkosten. Uiting, oorzaken, preventie en remedies

Faalkosten. Faalkosten en preventiekosten. Uiting van faalkosten. Oorzaken van faalkosten. Uiting, oorzaken, preventie en remedies Faalkosten Uiting, oorzaken, preventie en remedies Hoge faalkosten zijn een probleem voor de bouwsector. Vooral in tijden van laagconjunctuur en krappe marges. In de breedste zin van het woord omvat de

Nadere informatie

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Aanleiding Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad gestoken. Van dit bedrag ging ongeveer

Nadere informatie

raadgevend ingenieurs

raadgevend ingenieurs BIRDS PUBLICATIE Deelbestekken, nevenbestekken en coördinatie auteur: Ir. S.W. Wierda datum: 4 september 2006 (herzien 26 maart 2009) gepubliceerd: STABU Bulletin oktober 2006 aantal bladen: 8 bestandsnaam:

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Be the change you want to see in this world Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

COINS Praktijkproject. René Dorleijn & Gertjan van Manen. 23 januari 2008

COINS Praktijkproject. René Dorleijn & Gertjan van Manen. 23 januari 2008 Randstadspoor - Halte Lunetten COINS Praktijkproject René Dorleijn & Gertjan van Manen 23 januari 2008 Agenda 1. Introductie 2. Doelstelling praktijkproject 3. Voorbereiding met Ontwikkelteam 4. Voorbereiding

Nadere informatie

Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM)

Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM) Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM) Tijdens grote bouwprojecten werken installateurs steeds vaker samen met andere partners, zoals architecten, aannemers en constructeurs.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Enquête + Vragenlijst + Onderzoek + Panel = thesistools.com 15-01-13 10:43 Adoptie van BIM Geacht lid, Bouwend Nederland voert onderzoek uit naar de adoptie van BIM onder haar leden. Hiervoor is een enquête

Nadere informatie

Nieuwe energieprestatienorm

Nieuwe energieprestatienorm Nieuwe energieprestatienorm >> Als het gaat om energie en klimaat De tools Uw weg vinden in de nieuwe energieprestatienorm, wie helpt u daarbij? Heeft u hem al in huis, de nieuwe energieprestatienorm NEN

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen

Bouwbesluit 2012. CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen Bouwbesluit 2012 CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit

Nadere informatie

Praktijk en toekomst van BIM tussen RWS, Waterschappen en de Markt

Praktijk en toekomst van BIM tussen RWS, Waterschappen en de Markt Praktijk en toekomst van BIM tussen RWS, Waterschappen en de Markt Herman Winkels Waternet Amsterdam 11 mei 2016 Wat is BIM? Bouwwerk Informatie Model = BIM of Bouwwerk Informatie Management 3D-visualisatiemodel

Nadere informatie

Ton van t Hoff architect directeur. Edwin Buis projectcoördinator. Slim Bouwen met BIM. praktijkervaring met BIM

Ton van t Hoff architect directeur. Edwin Buis projectcoördinator. Slim Bouwen met BIM. praktijkervaring met BIM Ton van t Hoff architect directeur Edwin Buis projectcoördinator Slim Bouwen met BIM praktijkervaring met BIM 1. keuze voor BIM 2. implementatie BIM in bureau 3. voorbeeldprojecten met BIM 4. voorbeeldproject

Nadere informatie

INNOVATIEF (SAMEN)WERKEN: BIM: BOUW INFORMATIE MODEL. De standaard van de toekomst! Guido Leenders, Arno Vonk

INNOVATIEF (SAMEN)WERKEN: BIM: BOUW INFORMATIE MODEL. De standaard van de toekomst! Guido Leenders, Arno Vonk BIM: Bouw Informatie Model De standaard van de toekomst! Guido Leenders, Arno Vonk Binnen de bouw is BIM inmiddels een op zichzelf staand begrip geworden. Tegenwoordig willen we projecten BIM-men of er

Nadere informatie

De oplossingsruimte dijt oneindig uit

De oplossingsruimte dijt oneindig uit Wat betekent Conceptueel Bouwen u? Een beter beheersbaar proces, meer zekerheid over het eindresultaat en veel minder rompslomp: dat is waar Conceptueel Bouwen staat. Het Netwerk Conceptueel Bouwen ondersteunt

Nadere informatie

Wat is BIM. BIM model

Wat is BIM. BIM model Sacon en BIM Bij Sacon worden sinds 2009 projecten ontworpen, uitgewerkt en virtueel gebouwd in een Bouwwerk Informatie Model of BIM met behulp van de software Revit van Autodesk. Met de opgebouwde ervaring

Nadere informatie

de BIM-werkmethodiek Gezocht: BIM-Partners Contactgegevens Ga voor die voorsprong: kom langs! Stap in de toekomst!

de BIM-werkmethodiek Gezocht: BIM-Partners Contactgegevens Ga voor die voorsprong: kom langs! Stap in de toekomst! Dit oriënterende gesprek is geheel vrijblijvend. Bel 0229-291 500 of mail naar bim@schoutentechniek.nl Contactgegevens De Marowijne 47 1689 AR Zwaag Postbus 20 1689 ZG Zwaag T (0229) 29 15 00 F (0229)

Nadere informatie

Inzicht van beleid tot bouw

Inzicht van beleid tot bouw Inzicht van beleid tot bouw Duurzaamheid van gebouwen staat hoog op de maatschappelijke agenda. Het realiseren ervan vereist inzicht en een resultaatgerichte werkwijze. GPR Gebouw 4.0 helpt u hierbij,

Nadere informatie

Bouw en projectontwikkeling

Bouw en projectontwikkeling Bouw en projectontwikkeling Bouw en projectontwikkeling Bouw en projectontwikkeling Het slagen van een bouwproject staat of valt bij een goede samenwerking tussen partijen. Bouw Bouwen is samenwerken.

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

www.bouwformatie.nl Bouwformatie

www.bouwformatie.nl Bouwformatie www.bouwformatie.nl Bouwformatie Tarieven voor kennis, inspiratie en communicatie 2014 Tarieven voor kennis, inspiratie en communicatie 2014 Architectuur 3 Bouwtechniek 4 Bouwdetails 5 Bouwkosten 6 Communicatie

Nadere informatie

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Missie Bouwkwaliteit verhogen door samenwerking in de keten te verbeteren, ondersteund door Bouw Informatie Modellen

Nadere informatie

Hoe kan je op een slimme manier wijzigingen in het 3D model voor iedereen inzichtelijk maken?

Hoe kan je op een slimme manier wijzigingen in het 3D model voor iedereen inzichtelijk maken? Vragen BIMming Business (opgesteld n.a.v. vragen en opmerking 14 juni): Is het mogelijk om een zoekmachine te maken waarmee bepaalde data kan worden teruggevonden in een IFC bestand? Om IFC optimaal te

Nadere informatie

BIM bouwen doe je samen. Ir. Marco van der Ploeg Manager BIM

BIM bouwen doe je samen. Ir. Marco van der Ploeg Manager BIM BIM bouwen doe je samen Ir. Marco van der Ploeg Manager BIM ABT bv Sinds 1953 290 medewerkers Vestigingen Nederland: Velp en Delft België: Antwerpen Adviesgroepen Constructies Civiele techniek Bouwmanagement

Nadere informatie

BIM in de bouwkolom. Inhoud opgave: 1 Wat is BIM en moet ik er nu al wat mee doen?: 2. 2 BIM vereist een andere wijze van samenwerken: 2

BIM in de bouwkolom. Inhoud opgave: 1 Wat is BIM en moet ik er nu al wat mee doen?: 2. 2 BIM vereist een andere wijze van samenwerken: 2 . Inhoud opgave: 1 Wat is BIM en moet ik er nu al wat mee doen?: 2 2 BIM vereist een andere wijze van samenwerken: 2 3 Hoe was het ook al weer vóór BIM: 2 1 / 18 3.1 Nadelen. 2 4 Hoe gaat samenwerken met

Nadere informatie

Stichting ETIM Nederland. Europees Technisch Informatie Model

Stichting ETIM Nederland. Europees Technisch Informatie Model Stichting ETIM Nederland Europees Technisch Informatie Model Fusie ETIM en S@les in de Bouw 1 juli 2015 Wie zijn we? Een samenwerkingsverband tussen fabrikanten, groothandels, installateurs, bouwbedrijven

Nadere informatie

WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status

WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status Inhoud 1 Wat hebt u aan een CUR-Aanbeveling?...3 2 Wat is een CUR-Aanbeveling?...4 3 Opstellen van een CUR-Aanbeveling...6 2 1 Wat hebt u aan een CUR-Aanbeveling?

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

m e t 13 december 2006 13 december 2006 - 1 -

m e t 13 december 2006 13 december 2006 - 1 - W e r k e n m e t - 1 - Inleiding STABU wordt bestuurd door de grote koepelorganisaties van de Nederlandse bouwnijverheid. Al deze organisaties hebben een convenant met de Regieraad bouw afgesloten om

Nadere informatie

GEBIEDS(INFORMATIE)MODELLEN IN RELATIE TOT SYSTEMS ENGINEERING (SE) EN ASSET MANAGEMENT (AM) Hein Corstens

GEBIEDS(INFORMATIE)MODELLEN IN RELATIE TOT SYSTEMS ENGINEERING (SE) EN ASSET MANAGEMENT (AM) Hein Corstens 3D Doorbraak 14 juni 2016 GEBIEDS(INFORMATIE)MODELLEN IN RELATIE TOT SYSTEMS ENGINEERING (SE) EN ASSET MANAGEMENT (AM) Hein Corstens 1. BIM, Systems Engineering, Asset Management, Gebieds(Informatie)model

Nadere informatie

STABU-gebruikersdag 25 september 2013

STABU-gebruikersdag 25 september 2013 STABU-gebruikersdag 25 september 2013 ing. Henny Miltenburg Coördinator opleidingen/docent en kwaliteitsmedewerker Graag uitleg over het stappenplan van STABU om te komen tot (weer) één catalogus, dit

Nadere informatie

Veel voor weinig. Ir A.W. Jansen MBA, Deerns raadgevende ingenieurs

Veel voor weinig. Ir A.W. Jansen MBA, Deerns raadgevende ingenieurs Veel voor weinig Ir A.W. Jansen MBA, Deerns raadgevende ingenieurs 1 Inleiding Introductie Innovatie in de bouw? Traditioneel werkproces Modern werkproces 2 bouwbranche Kenmerken Traditionele ambachtelijke

Nadere informatie

Wat is een bestek? Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk:

Wat is een bestek? Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk: 4.2 Het bestek Wat is een bestek? Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk: Een nauwkeurige beschrijving van een werk, met alle inlichtingen aangaande de gang en de uitvoering ervan, de te gebruiken

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

BIM bij Schüco. Hilvarenbeek, 22-05-2013

BIM bij Schüco. Hilvarenbeek, 22-05-2013 Hilvarenbeek, 22-05-2013 Definities BIM: proces of product? Ontwikkelingen in de bouw Ontwikkelingen, software, werkwijze Ondersteuning voor architecten Schüco Revit Families Ondersteuning voor klanten

Nadere informatie

Digitale Huis Toetsingsmodules voor woningen, woon- en utiliteitsgebouwen

Digitale Huis Toetsingsmodules voor woningen, woon- en utiliteitsgebouwen Digitale Huis Toetsingsmodules voor woningen, woon- en utiliteitsgebouwen gebieden EPG ventilatie geluid spui brandveiligheid daglicht Toetsingsmodule 1 Gebieden en Bouwfysica Toetsingsmodule 1 toetst

Nadere informatie

Implementatie BIM in Nederlandse civiele- en infrabouw

Implementatie BIM in Nederlandse civiele- en infrabouw Implementatie BIM in Nederlandse civiele- en infrabouw Bijdrage voor Ronde tafel gesprek BIM voor infra en civieltechniek Brussel, 25 maart 2015 Jan-Hein Poodt Hoofd Havens, Vaarwegen & Tunnels Grontmij

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen 2 Handreiking Virtueel Bouwen Aan de slag met BIM, Gewoon doen! Jan Straatman en Willem Pel, Balance & Result Organisatie

Nadere informatie

BouwKennis Whitepaper. Welke online informatiebronnen worden voor BIM gebruikt

BouwKennis Whitepaper. Welke online informatiebronnen worden voor BIM gebruikt BouwKennis Whitepaper Welke online informatiebronnen worden voor BIM gebruikt Voorwoord Vanuit de markt zien we dat de rol van zowel architecten als aannemers aan het veranderen is. Echter is het vaak

Nadere informatie

Door het toepassen van Systems Engineering in het akoestisch onderzoek MJPG

Door het toepassen van Systems Engineering in het akoestisch onderzoek MJPG INTEGRALE AFSTEMMING EN INFORMATIEVASTLEGGING Door het toepassen van Systems Engineering in het akoestisch onderzoek MJPG Angelina Ling en Jeroen Knoet 9 november 2016 Aanleiding lezing Het akoestisch

Nadere informatie

BIM: kennis delen is macht! ing. Gerrie Mühren MBA Voorzitter, Benelux chapter buildingsmart

BIM: kennis delen is macht! ing. Gerrie Mühren MBA Voorzitter, Benelux chapter buildingsmart BIM: kennis delen is macht! ing. Gerrie Mühren MBA Voorzitter, Benelux chapter buildingsmart Inleiding Kennismaking: Beton- en Staalconstructeur Betontechnoloog IPMA gecertificeerd projectmanager Sinds

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

REGIE OVER INFORMATIE BIM VOOR WONINGCORPORATIES

REGIE OVER INFORMATIE BIM VOOR WONINGCORPORATIES REGIE OVER INFORMATIE BIM VOOR WONINGCORPORATIES REGIE OVER INFORMATIE BIM VOOR WONINGCORPORATIES Woningcorporaties worden in toenemende mate aangesproken op efficiency en het verlagen van bedrijfslasten.

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF.

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. ARJEN ADRIAANSE BIM in de bouw: willen, kunnen, moeten! o BIM in de bouw:

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw 2011 Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw Veelzijdigbouw Walnootstraat 26 2461 DV Ter Aar Telefoon 06-43822608 Fax 0847-593939 info@veelzijdigbouw.nl www.veelzijdigbouw.nl Het bouwproces volgens

Nadere informatie

beleid tot bouw Inzicht van PI' i l i

beleid tot bouw Inzicht van PI' i l i beleid tot bouw Duurzaamheid van gebouwen staat hoog op de maatschappelijke agenda. Het realiseren ervan vereist Inzicht en een resultaatgerichte werkwijze. GPR Gebouw 4.0 helpt u hierbij, snel, eenvoudig

Nadere informatie

Slotmanifestatie Proeftuin VVV

Slotmanifestatie Proeftuin VVV Slotmanifestatie Proeftuin VVV Minke Wagenaar Architect BNA ABCYBRICS Amersfoort 17 september 2010 ABCYBRICS 2010 1 MKW_104_03JPRrap057 Agenda 1. Minke Wagenaar en ABCYBRICS 2. 3D-Modelleren - opbouw en

Nadere informatie

FixPlan voor installaties

FixPlan voor installaties FixPlan voor installaties Installatietechniek FixPlan installatietechniek is een creatieve en innovatieve partner die technische installaties ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert op het gebied

Nadere informatie

Een standaard voor objectenbibliotheken in de installatiemarkt

Een standaard voor objectenbibliotheken in de installatiemarkt Een standaard voor objectenbibliotheken in de installatiemarkt Even voorstellen Peter Zwakhals Informatiseringzaken T 079 325 06 30 E p.zwakhals@uneto-vni.nl Eén standaard voor objectenbibliotheken? Een

Nadere informatie

DE BIM-WERKMETHODIEK. Gezocht: BIM-Partners. Stap in de toekomst!

DE BIM-WERKMETHODIEK. Gezocht: BIM-Partners. Stap in de toekomst! DE BIM-WERKMETHODIEK Stap in de toekomst! Gezocht: BIM-Partners Hoe eerder u klaar bent voor BIM (Bouw Informatie Model), hoe meer u profiteert van de vele voordelen. Word BIM-partner van Schouten Techniek

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

Workshop BIM. Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011. Hans Hendriks & Frank Maatje

Workshop BIM. Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011. Hans Hendriks & Frank Maatje Workshop BIM Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011 Hans Hendriks & Frank Maatje Agenda & Introductie Definitie BIM Essentie BIM : Samenwerken! BIM= BIM model en BIM methodiek Kortom: BIM = hulpmiddel,

Nadere informatie

PUBLICATIE NIEUWE NEN 3569; Wat zijn bouwbreed de gevolgen?

PUBLICATIE NIEUWE NEN 3569; Wat zijn bouwbreed de gevolgen? PUBLICATIE NIEUWE NEN 3569; Wat zijn bouwbreed de gevolgen? Bij het ter perse gaan van deze tweede nieuwsbrief ligt de ontwerp NEN 3569, handelend over vlakglas voor gebouwen, voor commentaar ter inzage.

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

CROW StandaardSystematiek Kostenramingen GWW-Objectenbibliotheek

CROW StandaardSystematiek Kostenramingen GWW-Objectenbibliotheek CROW StandaardSystematiek Kostenramingen GWW-Objectenbibliotheek Paul Jansen Bernard Witteveen DACE Symposium 29 november 2007 Ruimte voor een of meer logo s van andere organisaties Mijn Agenda Even kennis

Nadere informatie

Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing

Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs b.v. 1 i.s.m. Willem Pel, Balance & Result en Hans Hendriks, debimspecialist 15 november 2010 Virtueel bouwen

Nadere informatie

een veilig gevoel: dat wil toch iedereen?

een veilig gevoel: dat wil toch iedereen? een veilig gevoel: dat wil toch iedereen? Een GND-deur, een ECHT veilig gevoel GND is een stichting waar 14 toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten bij zijn aangesloten. Samen maken we ons sterk voor

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE RS

ALGEMENE INSTRUCTIE RS Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Algemene Instructie RS 2011-1 Algemeen In beginsel dienen de bepalingen van de Rgd Standaard bestekbepalingen 2011-1 (RS 2011-1) in het projectbestek te worden opgenomen,

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie