Ben Kleiss. Ben is een ervaren allround manager-met-inhoud, die als inspirerend leider en coach samen met een team concrete resultaten neerzet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ben Kleiss. Ben is een ervaren allround manager-met-inhoud, die als inspirerend leider en coach samen met een team concrete resultaten neerzet."

Transcriptie

1 Ben Kleiss Ben is een ervaren allround manager-met-inhoud, die als inspirerend leider en coach samen met een team concrete resultaten neerzet. Schuwt het niet om respectvol, maar tegelijk onconventioneel, te opereren om weer beweging in een project te brengen. Als mens is hij extravert en sociaal betrokken en hanteert hij een directe en open stijl van communiceren, presenteren en rapporteren. Ben heeft veel rollen bekleed: ontwikkelaar, adviseur, team manager (HR), sales- en account manager, lijnmanager en project-, contract- en delivery manager. Bij voorkeur bij grootschalige, veiligheidsgerelateerde projecten in de infrastructuur markt. Zowel aan opdrachtgevers- als aan opdrachtnemerskant. De laatste jaren projectmanagement en contract management van Design-Build-Maintain contracten (UAV-GC en ARBIT/ARVODI), waar gewenst volgens de methodiek van Systeemgericht Contract Beheersing (SCB). Ben: een doelgerichte en enthousiasmerende aanpakker. Relevante ervaring Januari heden Contractmanager SAWA+IMPAKT; Adviseur RSN Rijkswaterstaat CIV SAWA is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en Waterschappen waarbij een gemeenschappelijk systeem voor vergunningverlening en handhaving wordt geïntroduceerd. Ben vervult na een reboot van de projectorganisatie de rol van contractmanager in het Integraal Project Management team (IPM team). Contractwaarde circa 2 Mio. Het project is succesvol opgeleverd. IMPAKT is een programma ter optimalisatie van de veiligheid van de missie kritieke infrastructuur van Rijkswaterstaat (bruggen. sluizen, verkeersmanagement centrales). Middels "busjes" worden de objecten geïnspecteerd en vervolgens worden technische, organisatorisch en procedurele maatregelen getroffen. Het IMPAKT programma wordt ondersteund door diverse dienstverleners. Ben heeft leiding gegeven aan het aanbestedingsteam voor diverse contracten met verschillende voorwaarden (ARBIT, ARVODI) en geeft leiding aan de contractbeheersing middels Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB). Contractwaarde per overeenkomst circa 4 Mio. In het RSN project (zie verderop) vervult Ben nog steeds de rol van adviseur voor de Technisch Manager op het vlak van Industriële Automatisering. BTMpartners 1

2 Augustus December 2013 Subject Matter Expert Xerox Internation Transportation Group November Juli 2013 Projectleider Bediening Op Afstand Rijkswaterstaat GPO Febuari augustus 2013 Projectleider/ Contractbegeleider EPOS Rijkswaterstaat DZH De International Transportation Group van Xerox richt zich op de wereldwijde levering en exploitatie van oplossingen in de transportsector. Binnen deze group was Ben de subject matter expert voor photo enforcement (snelheid, roodlicht) en parking. De subject matter expert ondersteunt de internationale sales staff met presentaties en offertes en vormt de spil tussen R&D centra en marketing/sales force. Ben werkte mee aan opportunities in Nieuw Zeeland, Bangkok, Amsterdam, Saudi Arabie en Bologna, vaak on-site. Het RSN project verzorgt de renovatie van de sluis- en stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Vanwege de specifieke risico's van Industriële Automatisering (IA) en bediening op Afstand (BopA) was Ben aangetrokken als projectleider voor dit thema. Ben heeft het PvA voor BopA, verzorgde de inkoop specificaties, afstemming met bedienaars en beheerders en de planning van het Wide Area Network dat de complexen verbindt met de BopA centrale. Het Rijkswaterstaat project EPOS is verantwoordelijk voor de vervanging van de missie-kritieke besturingsinstallaties van Maeslantkering, de Hartelkering en Hollandsche IJssel Kering. De taak van Ben bestond uit de projectleiding van de aanbesteding en contractbegeleiding voor verschillende deelprojecten: De Hollandsche Ijssel Kering, die vanwege de verouderde techniek grote haast had. Ben stelde zelf met zijn team de UAVGC- contractspacificaties op (eisen, proces) voor vervanging en onderhoud en coördineerde de Europese aanbesteding. Na gunning nam Ben de rol van contractbegeleider (als acting contractmanager) op zich. De vervanging vond in de zomer van 2011 plaats. Regelmatig daalde Ben ook zelf in de materie af (figuurlijk en letterlijk) vanuit zijn competenties op het gebied van IT, IA, werktuigbouw en beheer- en onderhoudsmanagement. Het Beslis- en Ondersteunend Systeem voor Maeslantkering en Hartlekering. Ben was vanuit RWS de projectleider voor de voorstudie (bouwteam) waarna een 1-op-1 onderhandeling plaatsvond met de leverancier. Ben stelde zelf met zijn team de UAVGCcontractspacificaties op (eisen, proces) voor vervanging en onderhoud, coördineerde de aanbesteding en bekleedde de rol van contractbegeleider (als acting contractmanager). Ben was verantwoordelijk voor coördinatie en vraagspecificatie van de aanbesteding van het waterstandenpaneelsysteem en de contractbegeleiding van de uitvoering en opstart van het onderhoud. Alle contracten zijn UAVGC-contracten waarbij de uitwerking via SE verliep. Contractbegeleiding vond plaats via wat genoemd wordt "SCB-plus" vanwege de exceptionele faalkans eisen en PROBO aanpak. Nov-dec 2012 Rijkswaterstaat overweegt het eigen meetnet onder te brengen bij de beheerorganisatie voor de Nationale Databank BTMpartners 2

3 Adviseur businesscase Rijkswaterstaat DID Wegverkeersgegegevens (NDW). Ben voerde samen met een Qolor-consultant voor de DID een make-or-buy analyse uit, inclusief montecarlo simulatie om de effecten van de vele onzekerheden in de aannames te bepalen. Mei - september 2012 Adviseur performance Rijkswaterstaat DID De performance van veel IT-diensten binnen Rijkswaterstaat liet te wensen over (traagheid). Ben werd op basis van de goede resultaten met IVS90 gevraagd om voor de top-3 ergernissen (opstarten, outlook, GIS) een verbeter- aanpak te formuleren, een nulmeting af te ronden en als projectleider de eerste verbeteringen in gang te zetten. Mei 2008-Febuari 2010 Productmanager missie-kritieke systemen Rijkswaterstaat DID Maart 2008 No Regret programma Rijkswaterstaat DI Account Manager Strategisch adviseur / trekker van business development projecten Ten behoeve van verkeersmanagement op het hoofdvaarwegennet worden verschillende missiekritieke systemen ingezet door Rijkswaterstaat waaronder IVS90. Ben werd aangesteld als crisismanager bij RWS/DID met als primaire taak om te zorgen dat de functionele en technische kwaliteit van IVS90 sterk werd verbeterd. De concrete target was het verbeteren van de beschikbaarheid van 95% naar 99,99%. Dit werd bereikt door het stapsgewijs optimaliseren van processen (waaronder het aansturen c.q. her-contracteren van opdrachtnemers), techniek en beheerorganisatie. Binnen het No Regret programma van Rijkswaterstaat wordt een groot aantal verkeersmanagement maatregelen in korte tijd gerealiseerd, zoals DRIPS en incident-camera s. In dit programma verantwoordelijk voor het opstellen van een integrale project-planning inclusief plannings-beheersmethode waardoor overall programma besturing op het aspect tijd wordt geborgd. Tevens procestoetsen uitgevoerd. Verantwoordelijk voor account-ontwikkeling (business ontwikkeling, omzet en order intake, klant tevredenheid) naar verschillende opdrachtgevers waaronder Rijkswaterstaat, Kadaster, Belastingdienst, Provincies, Philips, Thales en de stad Sint Petersburg. Eindverantwoordelijk voor het uitbrengen van offertes (50 k -15M ) waaronder: bepalen hoofdlijnen van de oplossing, sales strategie, aansturen van bid-team, afstemmen/onderhandelen met partners, presentatie aan management van en opdrachtgevers. Contractonderhandelingen en relatie management tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit zijn vaak europese aanbestedingstrajecten, met geformaliseerde informatie- en onderhandelingstrajecten. Hiermee uitstekende kennis/ervaring met Europese aanbestedingen opgedaan. Bewaking van projectvoortgang (intern/extern), en managen van escalaties. Naast de taak als manager bij, voor verschillende business development trajecten zelf een strategische voortrekkers-rol ingevuld: STORMVLOEDKERING ST PETERSBURG (2007) In opdracht van de stad St Petersburg samen met team het basisontwerp opgesteld voor een beslissysteem voor de Stormvloedkering aldaar (vergelijkbaar met Oosterschelde- BTMpartners 3

4 en Maeslantkering). Initiator, strategisch adviseur en delivery manager voor demonstratie tool en systeem specificatie. BRUGGEN-OP-AFSTAND In opdracht van Provincie Zuid Holland eerst als strategisch adviseur en later als delivery manager het systeem voor afstandbediening vanuit 5 centrales voor 100 bruggen/sluizen gerealiseerd, van beleidsadvies t/m implementatie. SAVIERA In opdracht van RWS als lead consultant van een projectteam businesscase opgesteld en uitgewerkt inclusief kosten/baten, PvA, inkoopstrategie, risico management. Case betrof een samenhangend programma van DVMproductontwikkeling door RWS/AVV. NIEUW WEGKANT STATION In opdracht van RWS een strategische 2nd opinion uitgevoerd voor de vraag : moet RWS wel/niet zelf de nieuwe software in het Nieuwe Weg Kant Station (laten) ontwikkelen Associate Director Aansturen van verschillende competentie-teams waaronder technisch software engineering, Cool:Gen en mobility consultancy. Steeds gekoppeld aan accountmanagent voor het betreffende competentie domein, en delivery management voor de uitvoering van opdrachten. Verantwoordelijk voor recrutering, persoonlijke ontwikkeling en beoordeling van de consultants, en inzet in opdrachten Consulant/projectleider tol-en DVM systemen 2001: BNNR Projectleider voor opstellen van een functionele vraagspecificatie voor een internationale tender voor het tolsysteem op de nieuwe M6 rondweg rond Birgmingham. Complexe internationale en multiculturele omgeving met conflicterende deelbelangen. Bestek is op tijd, binnen budget en met behoud van relatie met stakeholders opgesteld, waarmee basis van de succesvolle realisatie van het tolsysteem werd gelegd. 1999: LKW-MAUT Adviseur tolheffings systeem voor de Oostenrijkse ASFINAG t.b.v. zogenaamde LKW-MAUT (tolheffing voor vrachtwagens) : REKENINGRIJDEN Bij RWS verantwoordelijk voor vaststelling kwaliteit van freeflow tolsystemen van diverse leveranciers.. Ben kreeg de leiding toen het project dreigde te stagneren door onduidelijke aanpak en verslechterende relatie met leverancier van meetsysteem, met fors politiek risico bij nietslagen van testen. Met onconventionele aanpak win/win spirit teruggebracht door: aanbrengen van besef van gemeenschappelijke uitdaging, sterke sturing op deliverables, zorgdragen voor betaling naar de leverancier, en zelf inhoudelijk meewerken waar nodig. Resultaat: tijdig en met goede kwaliteit metingen en analyses laten uitvoeren (en zelf mee BTMpartners 4

5 geanalyseerd) op de A12 en op de RDW testbaan in Lelystad. Doel werd bereikt: verifieerbaar vaststellen van praktijkkwaliteit van verschillende tolsystemen, en zo kaf van koren scheiden : ØRESUND BRUG ("THE BRIDGE") ØSK is bouwer en beheerder van de brug/tunnel verbinding tussen Denemarken en Zweden. Voor ØSK strategische lijnen uitgezet voor inrichting van beheer van verschillende systemen (tol, verkeersmanagement, rail, IT etc.) 1997: VMC ROTTERDAM Voor de gemeente Rotterdam de eerste architectuur opgezet voor een verkeersmanagement centrale Manager Technische afdelingen Ascom (nu Vialis) Als interim manager taak overgenomen van op non-actief geplaatste lijn manager. Daarna verantwoordelijk voor een cluster van verschillende afdelingen, waaronder projectenbureau en R&D, totaal 25 FTE. Taken omvatten HR (selectie, persoonlijk voortgang & beoordeling), inrichten project- en maand-besturingscyclus, verbeteren methoden/technieken, invoering CMM- 3 en ISO Tevens programma-manager special projects zoals (1) taxi doserings installatie bij de aankomst-terminal van Schiphol, en (2) ontwikkeling van een nieuw type eenvoudiger, betrouwbaarder en vooral goedkoper Verkeers Regel Installaties Manager hw/sw ontwikkeling Stork Digital Imaging Lijn verantwoordelijk voor een team van 5 hardware en een team van 5 software engineers. Taken omvatten HR (selectie, persoonlijk voortgang & beoordeling) en verbeteren methoden & technieken. Tevens project c.q. delivery-verantwoordelijkheid van de binnen dit team uitgevoerde projecten, waaronder de invoering van digitale beeld-optimalisatie met behulp van transputer technologie Productontwikkeling ASCOM-TPA Projectleider /meewerkend voorman voor de ontwikkeling van nieuwe verkeersmanagement- en parkeer-systemen. Tevens contractbegeleiding voor uitbestede R&D werkzaamheden Ontwikkeling afstandbediend hoorapparaat Projectleider en meewerkend voorman voor ontwikkeling van een Integrated Circuit voor afstandbediening van hoorapparaten. Hierop werd een octrooi verkregen. Philips Hoortoestellen BTMpartners 5

6 Docent en publicaties 2011, 2013, 2015 Docent in- en externe cursussen en workshops Systeemgerichte Contract Beheersing , Hogeschool Arnhem/Nijmegen 1991, Hogeschool Arnhem/Nijmegen Gastdocent Intelligent Transportation Systems voor mastersopleiding mobiliteitstechnologie Docent avond-hts voor colloquium Digitale Signaalverwerking 2015, Haagse Hogeschool Gecommitteerde bij afstudeerders technisch informatica Publicaties 1998-heden Diverse nationale en internationale artikelen en seminarpresentaties, allen op het snijvlak van ICT en verkeer en vervoer, waaronder verkeersmanagement op de weg (DVM) en op de vaarweg (RIS). Opleidingen 2013 VCA voor operationeel leidinggevenden 2011/2012 colloquium Nucleaire Technologie 2010 BISL (raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement) 2002 Business Development Intern/extern CMG, Management Development (sales, HR, financials, projectmanagement, contractmanagement) Intern/extern, div. vakinhoud & algemeen management TU Delft, Technische Natuurkunde Gymnasium B, Schiedam Achtergrond Privé situatie Getrouwd, 2 dochters (20+22) Hobby's Actieve muziekbeoefening Fietsen, hardlopen Lezen (fictie; techniek/wetenschap) Talen Contactgegevens Nederlands - vloeiend Engels - vloeiend Duits - redelijk Frans - redelijk BTMpartners 6

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin.

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin. Jurjen Roels Human-Int Adres:, Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl blog: www.roels.nl Linkedin: www.linkedin.com/in/jurjenroels O P L E I D I N G H a a g s e H o g e s c h o o l, I n f o

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Profiel P.J. van Leeuwen

Profiel P.J. van Leeuwen Naam Roepnaam P.J. van Leeuwen (Ir., CPIM) Peter Verandermanager, Programma-/ Geboortedatum 14 oktober 1959 Woonplaats Talen Opleiding Barendrecht Nederlands, Engels, Duits Projectmanagement (Prince2,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Plan van Aanpak Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Project B - Programma Rode Loper Projectnummer : 2370 Opdrachtgever

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat ALGEMENE GEGEVENS Naam kandidaat John van Beem Geboortedatum 17 oktober 1957 Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Gehuwd SUMMARY Na 20 jaar operationeel leiding te hebben gegeven, begeleid, adviseer

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Persoonsgegevens Expertise Opleiding Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Burgerlijke staat: Nationaliteit: Rijbewijs: Mobiel nummer: Website: Email: Jan van Esch Brederostraat 22 2951 TG Alblasserdam

Nadere informatie

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie

MEAS Management & Enterprise Architecture Services. Curriculum Vitae. Drs. W. Wittkamp. Ondernemer en enterprise architecture consultant bij MEAS B.V.

MEAS Management & Enterprise Architecture Services. Curriculum Vitae. Drs. W. Wittkamp. Ondernemer en enterprise architecture consultant bij MEAS B.V. Curriculum Vitae Drs. W. Wittkamp Ondernemer en enterprise architecture consultant bij MEAS B.V. Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats GSM Email adres URL Advieservaring vanaf Talen Opleiding Drs. W.

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Personalia. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander

Personalia. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander Personalia. Profiel. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander Sinds 1981 is Pieter Hörchner werkzaam in de kennis

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marco van Urk

Curriculum Vitae Marco van Urk Curriculum Vitae Marco van Urk versie 2.5 5 juni 2012 (totaal 18 pagina s) 1. Persoonlijke Gegevens Naam van Urk Voorletter(s) M. Voornaam Marco Geslacht mannelijk Huwelijkse staat getrouwd (1984); 3 kinderen

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

Hans Vijfhuizen. Curriculum Vitae. Personalia. Kennisgebieden/Markten. Persoonlijkheid. Naam

Hans Vijfhuizen. Curriculum Vitae. Personalia. Kennisgebieden/Markten. Persoonlijkheid. Naam Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel) 06 43113221 E-mail hans@5huizen.com Website www.5huizen.com

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marcel Smilde Consultant \ Projectmanager \ Docent \ Trainer

Curriculum Vitae Marcel Smilde Consultant \ Projectmanager \ Docent \ Trainer Personalia Naam : Marcel Smilde Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Geboortedatum : 16-06-1975 Opleidingen : HBO-Overheidsmanagement (NHL), Basistraject Informatica (Bull, Amsterdam) Werkervaring

Nadere informatie

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 PERSOONLIJKE GEGEVENS Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 Functies: Projectmanager, Veranderingsmanager, CMMI Implementatiemanager,

Nadere informatie

NEE. wethouder Koster. Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154

NEE. wethouder Koster. Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154 Datum: 24 februari 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek Personalia Naam Geboortedatum Huidig adres Telefoon e-mail website LinkedIn Egbert Theodorus Moen 26-12-1969 Schuttersweg 79 7314 LD APELDOORN 06-20132845 info@em-interim.nl www.em-interim.nl http://nl.linkedin.com/in/egbertmoen

Nadere informatie

Beschaafd zijn betekent ingewikkelde behoeften hebben

Beschaafd zijn betekent ingewikkelde behoeften hebben ACHTERNAAM: ROEPNAAM: FUNCTIE: Geraads Marcel Senior Projectmanager Beschaafd zijn betekent ingewikkelde behoeften hebben Succes behalen samen met anderen, dat is wat Marcel Geraads belangrijk vindt. Hij

Nadere informatie

1993-1999, zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring).

1993-1999, zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring). CURRICULUM VITAE M.J. HUTING Naam: Geboortedatum: Adres: Bereikbaarheid: Drs. M.J. Huting RE (Marcel) 21-04-1961 (49 jaar) Sterrenboslaan 11, 3972 GC, Driebergen 0650270448, mhuting@civilian.nl Onafhankelijk

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie