Omzetting van de Auditrichtlijn Normen en beroepsethiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzetting van de Auditrichtlijn Normen en beroepsethiek"

Transcriptie

1 Omzetting van de Auditrichtlijn Normen en beroepsethiek David Szafran Secretarisgeneraal van het IBR Hervorming van het revisoraat Publiek toezicht Controlestandaard Ethische regels 2 1

2 Europa Achtste Richtlijn 84/253/EEG IAS/IFRS Auditrichtlijn Verenigde Staten Sarbanes Oxley Act Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 4 2

3 België Wet van houdende oprichting IBR Wet van : HREB 1985: Controleaanbevelingen (ISA s) Confraternele controle Wet van (W. Venn.) ACCOM K.B. van omzetting Auditrichtlijn 5 Hervorming van het revisoraat Publiek toezicht Controlestandaard Ethische regels 6 3

4 Auditrichtlijn Eindverantwoordelijkheid voor het stelsel van publiek toezicht: Openbaar register Controlestandaarden Ethische regels Kwaliteitscontrole Toezicht Tuchtprocedure 7 Verenigde Staten Publiek toezicht PCAOB Controlestandaarden en ethische regels Kwaliteitscontrole en tuchtonderzoek 8 4

5 België Vóór en na 2007: Tuchtinstanties (wet van ) HREB (wet van ) ACCOM (wet van ) Procureurgeneraal Vanaf 2007 : KVI Minister van Economie (Inter)nationale samenwerking: HREB 9 Hervorming van het revisoraat Publiek toezicht Auditstandaard Ethische regels 10 5

6 Auditrichtlijn Internationale controlestandaarden Nationale bijzonderheden An audit is an audit 11 Verenigde Staten PCAOB Openbare raadpleging Goedkeuring van de controlestandaarden 12 6

7 België Wet van (K.B. van ) Voorstel door het IBR Openbare uiteenzetting Goedkeuring door de HREB Eventuele raadpleging CBFA Goedkeuring door de Minister van Economie Vermelding gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad Publicatie op internet 13 België Controlestandaarden Aanbevelingen Normen kwaliteitscontrole Normen onafhankelijkheid Normen permanente vorming 14 7

8 België Norm permanente vorming ( ) IES u/3 jaar Voorafgaande goedkeuring, in voorkomend geval (kantoren) 70 %: seminaries 30 %: Individueel (cursussen, conferenties, technische commissies) vorming op afstand Kwaliteitscontrole 15 Hervorming van het revisoraat Publiek toezicht Controlestandaard Ethische regels 16 8

9 Auditrichtlijn Onafhankelijkheidsbeginsel Uit zelfcontrole voortvloeiende bedreiging voor de onafhankelijkheid Financiële relaties Zakelijke relaties Dienstverband Familiale relaties Uit te grote familiariteit voortvloeiende bedreiging voor de onafhankelijkheid 17 Auditrichtlijn Conceptuele benadering: Risicoidentificatie Veiligheidsmaatregelen Organisaties van openbaar belang rotatie (zeven jaar): Genoteerde vennootschappen Kredietinstellingen Verzekeringsondernemingen 18 9

10 Verenigde Staten SarbanesOxley Act PCAOB: Ethical Rules Rotatie: vijf jaar 19 België Code of Ethics (IFAC) Wetgeving en reglementering: Artikelen 133 en 134 W. Venn. (K.B. van ) K.B. van (W. Venn.) (K.B. van ) Normen onafhankelijkheid 20 10

11 België Wetgeving Coolingoff period Nietcontrolediensten Openbaarmaking van de erelonen ACCOM 21 Coolingoff period Artikel 133 W. Venn. Toepassingsgebied: commissaris Verbodsbepaling: mandaat of taak in de gecontroleerde vennootschap + verbonden vennootschappen Duur: twee jaar Artikel 170 W. Venn.: strafsancties Auditrichtlijn 22 11

12 België Coolingoff period Nietcontrolediensten Openbaarmaking van de erelonen ACCOM 23 Nietcontrolediensten Precooling off period (twee jaar) Wet van 2006 Normen onafhankelijkheid ( ) Commissaris + Arbeidscontract Samenwerkingsverbanden Verbonden personen (artikel 11 W. Venn.) Gecontroleerde vennootschap + Moedervennootschap(pen) in België (Belgische en buitenlandse) dochtervennootschappen behalve voor de verrichtingen van het buitenlands netwerk ten opzichte van buitenlandse dochtervennootschappen 24 12

13 Nietcontrolediensten K.B. van (K.B. van ) Beginselen Toepassingen: Beslissing Boekhouding Informatica Waardering Interne controle Vertegenwoordiging Werving 25 Onverenigbare nietcontrolediensten (Buitenlandse) moedervennootschap (Belgische) gecontroleerde moedervennootschap Commissaris A (Buitenlandse) zustervennootschap (Belgische) dochtervennootschap Commissaris A (Belgische) dochtervennootschap (Belgische) kleindochter (Buitenlandse) kleindochter (Belgische) kleindochter (Buitenlandse) kleindochter 26 13

14 Onverenigbare nietcontrolediensten (Buitenlandse) moedervennootschap (Belgische) moedervennootschap Commissaris A (Buitenlandse) zustervennootschap (Belgische) gecontroleerde dochtervennootschap Commissaris A (Belgische) dochtervennootschap (Belgische) kleindochter (Buitenlandse) kleindochter (Belgische) kleindochter (Buitenlandse) kleindochter 27 ACCOM (on)verenigbare diensten ICT ( ) Controle op de toepassing van de standaarden Intrusion testing Compliance kredietinstelling ( ) Belastingconsulenten ( ) Waardering ( ) Interne controle ( ) 28 14

15 1/1regel Toepassingsgebied: genoteerde vennootschappen (art. 4 W. Venn.) groep die een geconsolideerde jaarreking moet opstellen en openbaar maken Beperking nietcontrolediensten (behalve acquisitieaudit) = bezoldiging wettelijke controle (art. 134 W. Venn.): gecontroleerde vennootschap dochtervennootschappen 29 1/1regel Berekeningswijze Globale Per boekjaar Op basis van de verrichtingen (accrual basis) 30 15

16 1/1regel Uitzonderingen (Statutair) auditcomité Betrokken vennootschap Moedervennootschap (België of OESO) Advies en controlecomité College van van elkaar onafhankelijke commissarissen Bekendmaking van de afwijking en motivering in de toelichting bij de jaarrekening ACCOM of auditcomité 31 1/1regel Auditcomité Adviserende comités (art. 522 W. Venn.) binnen de raad van bestuur samenstelling opdracht Auditcomité (art. 133 W. Venn.) 1/1regel statuten binnen de raad van bestuur (afgeschaft) permanente opvolging van de plichten van de commissaris 32 16

17 1/1regel (voorbeeld) Buitenlandse moedervennootschap Commissaris X X A 100 X NA 30 Belgische dochtervennootschap 1 Belgische dochtervennootschap 2 Commissaris X Commissaris Y X A 50 Y A 50 NA 70 X NA 0 X NA 10 Belgische kleindochter Commissaris X X A 60 X NA 80 Buitenlandse kleindochter Commissaris Y Y A 30 X NA /1regel (voorbeeld) X Controle X Nietcontrole Y Controle Y Nietcontrole Buitenlandse moedervennootschap Belgische dochtervennootschap 1 50 Belgische dochtervennootschap Belgische kleindochter Buitenlandse kleindochter

18 1/1regel (voorbeeld) Buitenlandse moedervennootschap Commissaris X X A 100 X NA 30 Belgische dochtervennootschap 1 Belgische dochtervennootschap 2 Commissaris X Commissaris Y X A 50 Y A 50 NA 70 X NA 0 X NA 10 Belgische kleindochter Commissaris X X A 60 X NA 80 Buitenlandse kleindochter Commissaris Y Y A 30 X NA BEREKENING X Controle X Nietcontrole Y Controle Y Nietcontrole Buitenlandse moedervennootschap Belgische dochtervennootschap 1 50 Belgische dochtervennootschap Belgische kleindochter Buitenlandse kleindochter

19 BEREKENINGSWIJZE Wet van Verduidelijkt dat de berekeningswijze op een globale manier wordt uitgevoerd op groepsniveau Laat toe een versnipperde toepassing te vermijden op het niveau van elke dochtervennootschap of kleindochter afzonderlijk (en die overigens reeds in aanmerking werd genomen op groepsniveau) 37 ACCOM One to one regel Auditcomité betrokken vennootschap tgov. moedervennootschap ( ) Individuele benadering tgov. globale benadering ( ) Facturering honoraria voor nietcontrolediensten tgov. verrichting; betaling ( ) Boekjaar tgov. algemene vergadering ( ) Eerste benoeming tgov.boekjaar ( ) Berekening één boekjaar tgov. drie boekjaren ( ) 38 19

20 Coolingoff period Nietcontrolediensten Openbaarmaking van de erelonen ACCOM 39 Openbaarmaking van de erelonen Jaarverslag > toelichting bij de jaarrekening Audithonoraria Genoteerde vennootschappen Vennootschappen die verplicht zijn te consolideren + andere gecontroleerde vennootschappen (K.B. van ) 40 20

21 Bekendmaking van de erelonen Uitzonderlijke verrichtingen commissaris arbeidscontract samenwerkingsverbanden verbonden personen 41 Bekendmaking van de erelonen Verrichtingen Gecontroleerde vennootschap (jaarrekening) Gecontroleerde vennootschap + Belgische of buitenlandse dochtervennootschappen geconsolideerde jaarrekening, of jaarrekening (indien vrijstelling van consolidatieplicht art. 112 en 113 W. Venn.) 42 21

22 Openbaarmaking van de erelonen Categorieën: Andere attesteringsopdrachten bv.: Inbreng in natura en quasiinbreng; fusiessplitsingen Opties op aandelen Fost+ ValIPack Opdrachten van belastingconsulent Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten bv.: Due diligence Duurzaam ondernemen 43 Coolingoff period Nietcontrolediensten Openbaarmaking van de erelonen ACCOM 44 22

23 Controle Kwaliteitscontrole Toezicht Tuchtprocedures 45 ACCOM Samenstelling Leden onafhankelijk van het beroep van bedrijfsrevisor Benoemd door de Koning voor vijf jaar Beroepsgeheim Bevoegdheden Advies Indiening tuchtdossier K.B. van Voorstelling van het Advies en controlecomité Website 46 23

24 Inwerkingtreding Wet van Wet van K.B. van Normen onafhankelijkheid Advies HREB Normen ( ) Conceptueel kader: Risicoidentificatie Veiligheidsmaatregelen 48 24

25 Normen onafhankelijkheid Toepassingsgebied (algemeen) Commissarismandaten Andere opdrachten van attestering van de jaarrekening bekendgemaakt of neergelegd verslag Toepassingsgebied rotatie = organisaties van openbaar belang Genoteerde vennootschappen Banken Verzekeringsmaatschappijen 49 Normen onafhankelijkheid Onafhankelijkheidsbeginsel: geestesonafhankelijkheid en schijnbare onafhankelijkheid Precooling off period van twee jaar Risico s en veiligheidsmaatregelen Verbodsbepaling: opstelling van de jaarrekening werving van leidinggevend personeel 50 25

26 Normen onafhankelijkheid Resultaatgebonden honoraria Verbodsbepaling (gecontroleerde entiteit) Risico s en veiligheidsmaatregelen (andere entiteiten) Economische onafhankelijkheid Grens van 20 % (drie jaar; vijf jaar bij de aanvang van de uitoefening van het beroep) Wezenlijke invloed op de aanstelling van de commissaris Verhouding tussen audit en nonaudithonoraria Onbetaalde honoraria 51 Normen onafhankelijkheid Rotatie Uit te grote familiariteit voortvloeiende bedreiging voor de onafhankelijkheid Organisaties van openbaar belang en belangrijke filialen Rotatie (zes jaar) externe of interne (permanente vertegenwoordiger(s)) Wachtperiode (twee jaar) Onderzoek onafhankelijkheidsrisico (auditteam) 52 26

27 Normen onafhankelijkheid In werking op (Auditrichtlijn) Economische onafhankelijkheid (20 %): boekjaren van de commissaris die aanvangen vanaf en de twee boekjaren voorafgaand aan dit boekjaar Rotatie: commissarismandaten vanaf indien permanente vertegenwoordiger(s) sedert zes jaar 53 Besluit Omzetting op van de Auditrichtlijn ( ) Publiek toezicht: Openbaar register Controlestandaarden Ethische regels Kwaliteitscontrole Toezicht Tuchtprocedure 54 27

28 Besluit Wetgevende ontwikkelingen ontwikkelingen in de Verenigde Staten en in Europa Doelstellingen: verhogen van de kwaliteit van de financiële verslaggeving versterken van het vertrouwen van de stakeholders Het Europese en Belgische stelsel houdt rekening met de specificiteiten van de genoteerde en nietgenoteerde vennootschappen 55 28

Onafhankelijkheid van de commissaris. Agenda

Onafhankelijkheid van de commissaris. Agenda Onafhankelijkheid van de commissaris One to oneregel Praktische benadering Pierre P. Berger, Voorzitter IBR David Szafran, SecretarisGeneraal IBR Nathalie Houyoux, Adjunct Adviseur IBR 30.11.2009 Agenda

Nadere informatie

NORMEN VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN INZAKE BEPAALDE ASPECTEN VERBONDEN MET DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

NORMEN VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN INZAKE BEPAALDE ASPECTEN VERBONDEN MET DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS NORMEN VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN INZAKE BEPAALDE ASPECTEN VERBONDEN MET DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS (in werking op 29 juni 2008) Toepassing van de Richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

Instituut der Bedrijfsrevisoren Institut des Reviseurs d'entreprises

Instituut der Bedrijfsrevisoren Institut des Reviseurs d'entreprises MEDEDELING AAN DE LEDEN De Voorzitter Comespondent d.szafran@ibr-ire.be Onze referte SVBIDS/vb Uw referte Datum 31 juli 2006 Geachte Confrater, Betreft: Wijzigingen aan artikelen 133 en 134 van het Wetboek

Nadere informatie

Niet-auditdiensten. Daniel Kroes Deloitte Past President IBR

Niet-auditdiensten. Daniel Kroes Deloitte Past President IBR Niet-auditdiensten Daniel Kroes Deloitte Past President IBR 1 Niet audit diensten (NAS) : Welke regels? Regels van toepassing in Belgische audit kantoren die deel uitmaken van een internationaal netwerk

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE COMMISSARIS VAN ENTITEITEN DIE NIET VAN OPENBAAR BELANG ZIJN (NIET-OOB)

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE COMMISSARIS VAN ENTITEITEN DIE NIET VAN OPENBAAR BELANG ZIJN (NIET-OOB) ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE COMMISSARIS VAN ENTITEITEN DIE NIET VAN OPENBAAR BELANG ZIJN (NIET-OOB) 1. Algemeen onafhankelijkheidsbeginsel Artikel 133, 1 en 2

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Studiedag - Journée d études De wet van 1953 gewijzigd door het KB van 21 april 2007 La loi de 1953 modifiée par l AR du 21 avril 2007

Studiedag - Journée d études De wet van 1953 gewijzigd door het KB van 21 april 2007 La loi de 1953 modifiée par l AR du 21 avril 2007 Studiedag - Journée d études De wet van 1953 gewijzigd door het KB van 21 april 2007 La loi de 1953 modifiée par l AR du 21 avril 2007 21.01.2008 Openbaar register Pierre P. Berger, Voorzitter 21.01.2008

Nadere informatie

Evolutie van de onafhankelijkheidsregels van de commissaris

Evolutie van de onafhankelijkheidsregels van de commissaris Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XLVIII, 2, 2003 Evolutie van de onafhankelijkheidsregels van de commissaris door L. SWOLFS en D. SZAFRAN* Ludo Swolfs Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Het beroep van bedrijfsrevisor

Het beroep van bedrijfsrevisor Het beroep van bedrijfsrevisor Update : 31/01/2009 Het beroep van bedrijfsrevisor Bevoorrechte partner van alle actoren van het bedrijfsleven: - Ondernemingen - Openbare en private instellingen, non-profitsector

Nadere informatie

Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad

Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad 7.11.2007 1 Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad Daniel Kroes, Bedrijfsrevisor 7.11.2007

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR

DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR Studies IBR 2004 DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR D. Szafran Instituut der Bedrijfsrevisoren Verantwoordelijke uitgever: David Szafran Arenbergstraat

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren Inhoudstafel I. Inleiding 1. Preambule 2. In a nutshell 3. Gebruikte wetgevende techniek II. Publiek

Nadere informatie

Verplichte externe rotatie van auditkantoren

Verplichte externe rotatie van auditkantoren Verplichte externe rotatie van auditkantoren Marc Bihain Secretaris-generaal IBR 1 Inhoud Europees wetgevingskader Huidig Belgisch wetgevingskader Bedenkingen bij de doeltreffendheid van de externe rotatie

Nadere informatie

Ja 20 arvers 0 lag 6 2007

Ja 20 arvers 0 lag 6 2007 2006 Jaarverslag 2007 De Hoge Raad voor de Economische Beroepen dankt de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voor de samenwerking. Samenstelling (*) van de Hoge Raad voor

Nadere informatie

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor.

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor. Advies van 28 september 2012 inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het

Nadere informatie

Betreft : Voorstellen van de Europese Commissie tot hervorming van de auditmarkt

Betreft : Voorstellen van de Europese Commissie tot hervorming van de auditmarkt De heer Johan VANDE LANOTTE Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee Kunstlaan 7 1210 BRUSSEL Brussel, 30 maart 2012 Geachte Heer Vice-Eerste Minister, Betreft : Voorstellen

Nadere informatie

Gezien het ontwerp van norm van het IBR voorgelegd aan openbare raadpleging die plaatsvond van

Gezien het ontwerp van norm van het IBR voorgelegd aan openbare raadpleging die plaatsvond van Ontwerp van norm tot wijziging van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA s) - Het commissarisverslag in het kader van een controle van financiële

Nadere informatie

bijlage VIII 1. Principiële beslissing om in alle kredietinstellingen de oprichting van een auditcomité verplicht te stellen

bijlage VIII 1. Principiële beslissing om in alle kredietinstellingen de oprichting van een auditcomité verplicht te stellen HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 7

Nadere informatie

Het openbaar register van de bedrijfsrevisoren

Het openbaar register van de bedrijfsrevisoren Bijlage bij de mededeling aan de bedrijfsrevisoren van 15 januari 2008 betreffende de overdracht door de bedrijfsrevisoren van de ledenlijst naar het openbaar register en de actualisering van de registergegevens

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut. De IMpACT van de audithervorming op de genoteerde vennootschappen

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut. De IMpACT van de audithervorming op de genoteerde vennootschappen Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut De IMpACT van de audithervorming op de genoteerde vennootschappen De Europese audithervorming in enkele kernwoorden Verordening rechtstreeks van

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR)

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Openbare terechtzitting van 14 maart 2013 In de zaak 424/11/( )/N De Raad

Nadere informatie

ONTWERP VAN NORMEN VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN INZAKE DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS * (in werking op )

ONTWERP VAN NORMEN VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN INZAKE DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS * (in werking op ) ONTWERP VAN 01.09.2003 NORMEN VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN INZAKE DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS * (in werking op ) Toepassing van de aanbeveling van de Europese Commissie van 16 mei

Nadere informatie

executive summary (NL)

executive summary (NL) Europese audithervorming en implementatie ervan in België 2016 Executive summary (NL) Het inleidend hoofdstuk vangt aan met het feit dat op 13 oktober 2010 de Europese Commissie het Groenboek Beleid inzake

Nadere informatie

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2004/2 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

I. Statuut van de bestuurder

I. Statuut van de bestuurder I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders)........................ 3 A. Wetboek van vennootschappen........................................... 3 BVBA.....................................................................

Nadere informatie

INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN JAARLIJKSE MEDEDELING M.B.T. DE WERKZAAMHEDEN VAN HET KANTOOR 1 BOEKJAAR AFGESLOTEN OP... (...

INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN JAARLIJKSE MEDEDELING M.B.T. DE WERKZAAMHEDEN VAN HET KANTOOR 1 BOEKJAAR AFGESLOTEN OP... (... INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN JAARLIJKSE MEDEDELING M.B.T. DE WERKZAAMHEDEN VAN HET KANTOOR 1 BOEKJAAR AFGESLOTEN OP... (... maanden) 2 I. IDENTIFICATIE VAN DE AANGEVER 1. Benaming :. : A/B 3 nr....

Nadere informatie

CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Burgerlijke BVBA

CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Burgerlijke BVBA TRANSPARANTIEVERSLAG PER 30 JUNI 2011 1. INLEIDING In toepassing van artikel 15 van de Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut van de en organisatie van het publiek toezicht op het beroep

Nadere informatie

De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO

De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO 31.03.2010 Ondernemen 2010 De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO Jan VANDERHOEGHT 31.03.2010 Overzicht I. Inleiding II. De bedrijfsrevisor

Nadere informatie

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Besluit tot uitvoering van artikel 41 van Richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises - Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Institut royal MEDEDELING AAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DS/NHikt Uw referte Datum 8 maart 200

Nadere informatie

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

Woord vooraf door E. Vanderstappen. Executive Summary (EN) DEEL 1 VENNOOTSCHAPSRECHT 1

Woord vooraf door E. Vanderstappen. Executive Summary (EN) DEEL 1 VENNOOTSCHAPSRECHT 1 Inhoudstafel Woord vooraf door E. Vanderstappen Executive Summary (NL) Executive Summary (EN) Inhoudstafel V VII IX XI DEEL 1 VENNOOTSCHAPSRECHT 1 HOOFDSTUK 1 INBRENG IN NATURA 3 1.1. Inleiding 4 1.2.

Nadere informatie

De Hoge Raad meent dat die maatregel ook in de auditrichtlijn zou moeten worden opgenomen, want zij heeft een algemene draagwijdte.

De Hoge Raad meent dat die maatregel ook in de auditrichtlijn zou moeten worden opgenomen, want zij heeft een algemene draagwijdte. Advies van 3 oktober 2012 over het Europese voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de auditrichtlijn en voor een verordening over de wettelijke controle van de jaarrekening De federale Minister,

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Jos de Groot, Assurance Organisaties van openbaar belang (OOBs) dienen een auditcommissie in te stellen of als alternatief hiervoor

Nadere informatie

sector en de financiële diensten. 99 Deze aanbeveling heeft voorwerp uitgemaakt van een Advies Hoge Raad voor het

sector en de financiële diensten. 99 Deze aanbeveling heeft voorwerp uitgemaakt van een Advies Hoge Raad voor het dit niet het geval, dan vestigt hij uitdrukkelijk, in zijn verslag over de jaarlijkse informatie, de aandacht van de ondernemingsraad op dit tekort (art. 17 K.B. 27 november 1973). De hierboven bedoelde

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Burgerlijke BVBA

CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Burgerlijke BVBA TRANSPARANTIEVERSLAG PER 30 JUNI 2014 1. INLEIDING In toepassing van artikel 15 van de Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de en organisatie van het publiek toezicht op het beroep

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/06 Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) Advies van 15 maart

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/06 Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) Advies van 15 maart COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/06 Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) Advies van 15 maart 2017 1 I. Definitie A. Horizontale groep 1. In de meeste vennootschapsgroepen

Nadere informatie

3.2. Concentratiegraad van controlemandaten bij organisaties van openbaar belang in België

3.2. Concentratiegraad van controlemandaten bij organisaties van openbaar belang in België 3.2. Concentratiegraad van controlemandaten bij organisaties van openbaar belang in België 3.2.1. Kernfactoren van deze studie Repertoriëring van de bedrijfsrevisoren die werkzaam zijn bij organisaties

Nadere informatie

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Inhoudsopgave Blz. Artikel 1 3 Artikel 2 4 Artikel 3 4 Artikel 4 4 Artikel 5 5 2 Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Nadere informatie

3.4. Analyse van de voortijdige beëindiging van commissarismandaten

3.4. Analyse van de voortijdige beëindiging van commissarismandaten 3.4. Analyse van de voortijdige beëindiging van commissarismandaten In de loop van 2011 zijn bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen tal van meldingen omtrent het voortijdig ontslag van de commissaris

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

S amenstelling (*) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling (*) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 5e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Toezicht op de financiële informatie en markten Studies en documenten : nr. 29 December 2005 Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Institut royal De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DSINH/cs Uw referte Da(Uln 2 1 JAN. 2011 Geachte Confrater, Betreft: Advies

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2006 BUREAU De vergadering

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Huidige toestand: Entiteiten met standaard schema Aantal VTE. Entiteiten op de DVD

Huidige toestand: Entiteiten met standaard schema Aantal VTE. Entiteiten op de DVD Les seuils, le contrôle des comptes annuels et des documents complémentaires De drempels, de controle van de jaarrekeningen en de bijkomende documenten Impactanalyse 1 Impact van de nieuwe drempels - Algemeen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria. Advies van 1 februari

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria. Advies van 1 februari COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria Advies van 1 februari 2017 1 I. Algemeen 1. Onderhavig advies verduidelijkt de berekening van de groottecriteria

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

Gezamenlijk jaarverslag. Belgisch systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Gezamenlijk jaarverslag. Belgisch systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren Gezamenlijk jaarverslag Belgisch systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren Woord vooraf In mei 2006 keurden het Europees Parlement en de Raad de richtlijn 2006/43/EG goed, algemeen bekend onder

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

bñíéêå=íçéòáåüí=çé=çé=âï~äáíéáí=î~å=çé=éñíéêåé=~ìçáí

bñíéêå=íçéòáåüí=çé=çé=âï~äáíéáí=î~å=çé=éñíéêåé=~ìçáí bñíéêå=íçéòáåüí=çé=çé=âï~äáíéáí=î~å=çé=éñíéêåé=~ìçáí bääéå=kribkp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=oçöéê=jbo`hbk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf MODULE VENNOOTSCHAPSRECHT Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Code: D2 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de programmering

Nadere informatie

Samenstelling en takenpakket van het auditcomité. Het nieuw commissarisverslag en het verslag aan het auditcomité

Samenstelling en takenpakket van het auditcomité. Het nieuw commissarisverslag en het verslag aan het auditcomité Samenstelling en takenpakket van het auditcomité. Het nieuw commissarisverslag en het verslag aan het auditcomité Tom MEULEMAN Vice-President IBR-IRE 1 De rol van het auditcomité 2 Evolutie Auditcomités

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Op 6 juni 1997 heeft de Raad van het IBR een controleaanbeveling goedgekeurd Bevestigingen door de leiding. Deze aanbeveling heeft het voorwerp

Nadere informatie

TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY

TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY NR53 JAARGANG 11 DECEMBER 2016 4 X /JAAR Speciaal nummer gewijd aan de implementatie in België van de Europese audithervorming Nieuwe verplichtingen voor auditcomités, toegang

Nadere informatie

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing)

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) 0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) A.I. Inbreuken op de wetgeving en reglementering bij de aanvaarding van de opdracht. (art. 64 ter, 1 der gecoördineerde wetten op de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

3.2. Analyse inzake het ontslag tijdens het commissarismandaat (ontslagneming / opzegging) 3.2.1. Wettelijke context

3.2. Analyse inzake het ontslag tijdens het commissarismandaat (ontslagneming / opzegging) 3.2.1. Wettelijke context als de details van de data van de laatste bijwerking van het openbaar register van naderbij worden bekeken, kan vastgesteld worden dat februari 2008 zonder twijfel de kroon spant, met 38,22 % voor wat

Nadere informatie

gezamenlijk jaarverslag Belgisch systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

gezamenlijk jaarverslag Belgisch systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren gezamenlijk jaarverslag Belgisch systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren De Hoge Raad voor de Economische Beroepen dankt de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voor de samenwerking.

Nadere informatie

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte EV/VY/vs/sdb Uw referte Datum 02 maart 2015 Geachte Confrater, Betreft:

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN EURONAV nv Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2005, op 26 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 47, in het FotoMuseum, is de gewone algemene

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Samenvatting van de voornaamste nieuwigheden als gevolg van de nieuwe en herziene ISA s

Samenvatting van de voornaamste nieuwigheden als gevolg van de nieuwe en herziene ISA s Samenvatting van de voornaamste nieuwigheden als gevolg van de nieuwe en herziene ISA s Publicatie in het kader van de openbare raadpleging betreffende het ontwerp van norm inzake de toepassing van de

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

MEDEDELING /08 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

MEDEDELING /08 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN MEDEDELING 1 2017/08 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum sg@ibr-ire.be MB/EV/edw 10.05.2017 Geachte Confrater, Betreft: Typologie van de

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

De Hoge Raad voor de economische Beroepen dankt de Federale Overheidsdienst economie, K.m.O., middenstand en energie voor de samenwerking.

De Hoge Raad voor de economische Beroepen dankt de Federale Overheidsdienst economie, K.m.O., middenstand en energie voor de samenwerking. 2010 Jaarverslag De Hoge Raad voor de economische Beroepen dankt de Federale Overheidsdienst economie, K.m.O., middenstand en energie voor de samenwerking. Samenstelling 1 van de Hoge Raad voor de Economische

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Advies van 22 december 2015 over de omzetting in Belgisch recht van de Europese hervorming inzake de externe audit

Advies van 22 december 2015 over de omzetting in Belgisch recht van de Europese hervorming inzake de externe audit Advies van 22 december 2015 over de omzetting in Belgisch recht van de Europese hervorming inzake de externe audit De federale Minister, bevoegd voor Economie, de heer Kris PEETERS, heeft in het kader

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 MEI 2013

RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 MEI 2013 TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

163

163 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 13. Aanvullende informatie Het maatschappelijk kapitaal van Argenta BVg bedraagt per 31 december 2009 460.831.500 euro en is volledig geplaatst en volstort.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 17 mei 2013 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie