Een gids voor studenten en hun ouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een gids voor studenten en hun ouders"

Transcriptie

1 EPOS vzw Koning Albert II-laan Brussel Tel: 02/ Redactie en samenstelling: Eva Morre en Jan Ceulemans Verantwoordelijke uitgever: Carl Callewaert Een gids voor studenten en hun ouders 6

2 Inleiding Op Erasmus gaan is een avontuur; een belevenis die je voor altijd bijblijft en je zowel op academisch als op persoonlijk vlak verrijkt. Zoals een oud- Erasmusstudent het ooit heeft samengevat: Erasmus is geen drie maanden in een leven, het is een leven in drie maanden. Op academisch vlak kan een Erasmusuitwisseling een nieuwe invalshoek bieden in de materie die aan de thuisinstelling gedoceerd wordt. Een goed gekozen stage- of studieplaats in het buitenland laat je toe te specialiseren in een onderwerp dat je uitermate interessant vind, maar het kan je ook toelaten je blik net te verbreden en te focussen op onderwerpen die aan je thuisinstelling minder aan bod komen. Ook op persoonlijk vlak is een Erasmusuitwisseling uiteraard een zeer unieke ervaring waarbij je bij velen voor het eerst verschillende maanden in een ander land woont. Je wordt er zelfstandiger en bouwt een intercultureel sociaal netwerk uit. Je maakt van dichtbij kennis met diverse levensstijlen en andere gewoontes. Toch sta je zeker niet alleen in je ervaring reeds meer dan 3 miljoen Erasmussers zijn je voorgegaan en de overgrote meerderheid van hen is laaiend enthousiast over hun ervaring in het buitenland. Daarnaast zijn er verschillende organisaties en diensten die je in binnen- en buitenland kunnen bijstaan zowel bij de planning van je Erasmusverblijf als tijdens je uitwisseling zelf. Deze brochure is bedoeld als leidraad voor de toekomstige Erasmusstudent en hun bezorgde ouders om hen wegwijs te maken in alle noodzakelijk te doorlopen stappen, op administratief en academisch vlak, om een geslaagde en onvergetelijke Erasmuservaring te beleven! Inhoud Inleiding... 1 Erasmus: wat is dat?... 3 Voor wie?... 4 Waarom op Erasmus gaan?... 4 Erasmus voor studies... 6 Waar naartoe?... 6 Hoe aanvragen?... 7 Administratieve voorbereiding... 8 Academische voorbereiding... 9 Taalvoorbereiding Beurs en andere geldzaken Tijdens je verblijf Na je verblijf Enkele praktische tips Ervaring Erasmus voor stages Ervaring Erasmus Belgica Nuttige adressen en links

3 Erasmus: wat is dat? Het Erasmusprogramma is één van de bekendste, zo niet het allerbekendste, uitwisselingsprogramma ter wereld. Erasmus is een afkorting voor European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Het programma ging van start in 1987 en sindsdien zijn er al meer dan 3 miljoen studenten die je voorgegaan zijn. Dankzij het Erasmusprogramma kunnen studenten tijdens hun studies aan een hogeschool of universiteit 3 tot 12 maanden naar het buitenland gaan. Dit kan zowel voor studies als voor stages. De Erasmusuitwisseling maakt indien je slaagt voor de gevolgde opleidingsonderdelen integraal deel uit van je studies aan je thuisinstelling. Je kan maximaal één Erasmusuitwisseling voor studies ondernemen, één Erasmusuitwisseling voor stages, één Erasmus Belgica-uitwisseling voor studies en één Erasmus Belgica-uitwisseling voor stages. Het is mogelijk om een buitenlandse studieperiode te combineren met een stage in het buitenland. Een gemengd buitenlands verblijf valt onder de noemer Erasmusuitwisseling voor studies. Voor wie? Iedereen die is ingeschreven in een Vlaamse hogeschool of universiteit kan aan het Erasmusprogramma deelnemen op voorwaarde dat hij of zij: - Als voltijds student is ingeschreven - Geslaagd is voor het eerste jaar van de opleiding - Je nog geen Erasmusverblijf van hetzelfde type gedaan hebt Waarom op Erasmus gaan? Waarom zou je op Erasmusuitwisseling gaan als je thuis alles naar wens hebt? Waarom zou je je familie, vrienden en lief inruilen voor een onbekende hogeschool, universiteit of bedrijf in een ander land? 5 goede redenen om wél op Erasmus te gaan: - Academische meerwaarde van de uitwisseling: Dankzij een internationale ervaring is het mogelijk je te onderscheiden van je medestudenten. Een unieke stage-ervaring in het buitenland hetzij een verschillend lessenpakket zorgt voor de mogelijkheid om je verder te specialiseren in je onderwerp van keuze, hetzij je blik te verruimen en opleidingsonderdelen te volgen die aan de thuisinstelling minder aan bod komen. 3 4

4 - Vergrote zelfstandigheid: De overgrote meerderheid van de ex-erasmusstudenten geeft aan dankzij de Erasmusuitwisseling veel zelfstandiger te zijn geworden. Een Erasmuservaring creëert nieuwe uitdagingen waarbij de student naar creatieve oplossingen moet zoeken. Het hele gebeuren zorgt ervoor dat de student uit zijn of haar comfortzone wordt gehaald, en dit leidt tot een grotere zelfverzekerdheid en zelfstandigheid. - Ruimere vriendenkring: Dankzij een Erasmusuitwisseling maak je vele nieuwe vriendschappen met mensen uit diverse contexten. Dankzij de speciale setting en aangezien alle Erasmusstudenten ver van huis zijn, ontstaat er vaak een hechte band tussen de Erasmusstudenten. Je lokale vrienden daarentegen weten je vaak de beste tips te geven over de plaatselijke cultuur en de do s and don ts. - Verbeterde taalcapaciteiten: In een globaliserende wereld is kennis van vreemde talen uitermate belangrijk. Een Erasmuservaring is een perfecte gelegenheid om efficiënt en in relatief korte tijd je vreemde talenkennis te verbeteren. - Betere kansen op de arbeidsmarkt: Uit een onderzoek van VOKA 1 (2010) blijkt dat het hebben van een buitenlandse ervaring een aanwervingscriterium is bij 1 op 4 bedrijven. Bovendien blijkt dat een ruime meerderheid van de bedrijven stelt dat een student met een internationale ervaring interessanter is dan een student die deze ervaring niet heeft opgedaan. Ook andere studies 2 onderstrepen het belang van een internationale studie-ervaring op de latere tewerkstellingskansen. Erasmus voor studies Waar naartoe? De grenzen van het Erasmusprogramma zijn doorheen de tijd steeds uitgebreid. Momenteel is het Erasmusprogramma beschikbaar in de volgende landen: - De EU-landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden - IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland (de EVA-EER landen) - Turkije (kandidaat lidstaat) - Overzeese landen en gebieden zoals gedefinieerd in Besluit 2001/822/EG van de Raad (gewijzigd bij Besluit 2007/249/EG) Toch kan niet elke student uit deze uitgebreide landenlijst kiezen. Waar je naartoe kan als Erasmusstudent hangt af van de uitwisselingsakkoorden tussen je thuisinstelling en de gastinstelling. Enkel gastinstellingen waarmee je thuisinstelling een bilateraal akkoord heeft aangegaan, komen in aanmerking. 1 El Meziane H (2010), Staat een internationale ervaring goed op je cv?, Voka Vlaams Economisch Verbond vzw. 2 J Molony, Sowter B & Potts D (2011), QS Global Employer Survey Report How Employers Value an International Study Experience, QS Intelligence Unit. 5 6

5 Om meer te weten te komen over de mogelijkheden die voor jou beschikbaar zijn, kan je best contact opnemen met de facultaire internationale coördinator of, indien je niet meteen weet wie dit is, met de centrale dienst internationale betrekkingen van je thuisinstelling (zie nuttige adressen en links ). Aan sommige bestemmingen zijn bovendien specifieke voorwaarden (o.a. talenkennis) verbonden. De facultaire coördinator is de best geplaatste persoon om je op de hoogte te brengen van alle voorwaarden die aan de verschillende bestemmingen verbonden zijn. Academische kalenders kunnen erg verschillen van plaats tot plaats. Het is daarom belangrijk vooraf na te gaan of de academische kalender van je gastinstelling voldoende gelijklopend is met die van je thuisinstelling hetzij te zorgen voor een goede integratie van het buitenlandse studieprogramma in je normale curriculum. Op deze manier kan studievertraging vermeden worden. Hoe aanvragen? Eens je via de facultaire coördinator een zicht gekregen hebt op de voor jou beschikbare gastinstellingen, kan je, eventueel in overleg met je docenten of familie, beslissen waar je heen wil gaan. Wanneer je een gastinstelling gekozen hebt, kan de eigenlijke aanvraagprocedure van start gaan. In de meeste hoger onderwijsinstellingen vul je een application form of aanvraagformulier in, waardoor je je officieel kandidaat stelt om op Erasmusuitwisseling te gaan. Het aantal plaatsen per bestemming is beperkt. Het maximumaantal (meestal 1 of 2) hangt af van het aantal plaatsen overeengekomen in het bilaterale akkoord. Het kan daarom zijn dat je niet steeds naar je eerste keuze op Erasmusuitwisseling kan. Het is daarom belangrijk na te denken over alternatieven en vooral ook goed te informeren over de selectiecriteria van je thuisinstelling, zodat je er alles aan kan doen om te proberen die éne plaats aan de gastinstelling van je keuze weg te kapen. Selectiecriteria kunnen onder meer zijn: motivatie, kwaliteit van het voorgestelde programma, talenkennis en behaalde studieresultaten. Administratieve voorbereiding Erasmuscontract Het is verplicht om voorafgaand aan je Erasmusverblijf een Erasmuscontract te ondertekenen. Dit contract is een overeenkomst tussen de student en zijn of haar thuisinstelling. Het contract vermeldt alle rechten en plichten van een Erasmusstudent. Als er zich na ondertekening wijzigingen zouden voordoen aan de duur of andere modaliteiten van het buitenlandse verblijf, moeten deze zo snel mogelijk worden gemeld aan de internationale coördinator van je thuisinstelling. Ziekteverzekering Je neemt vóór je Erasmusverblijf best contact op met je ziekenfonds om je ervan te verzekeren dat je ziekteverzekering ook geldig is in het land van bestemming. Verder is het belangrijk om zowel een Europese gezondheidskaart als een medische reisbijstandsverzekering te hebben. Het kan aangeraden zijn extra verzekeringen af te sluiten in het kader van je buitenlandse studieperiode (brandverzekering voor je kamer, bagageverzekering, hospitalisatieverzekering, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering ). 7 8

6 Verblijfsvergunningen Voor sommige landen is het nodig een verblijfsvergunning aan te vragen. Alle informatie omtrent de visa- en verblijfsvergunningsplicht kan je steeds raadplegen op de consulaire dienst van de ambassade van het betreffende land of op de website van het ministerie van buitenlandse zaken: Vooral een visumaanvraag voor Turkije kan soms lang op zich laten wachten. Begin daarom ten laatste twee maanden voor vertrek met de aanvraag hiervoor. Huisvesting Huisvesting zoeken is als Erasmusstudent niet steeds evident. Toch kan de gastinstelling vaak hulp bieden. Op vele plaatsen worden er voor Erasmusstudenten plaatsen gereserveerd binnen de studentenresidenties. Deze zijn meestal goedkoper dan woningen op de privémarkt. Helaas bestaan zulke residenties niet in elke stad en zijn ze ook al snel volgeboekt. Tijdig beginnen met zoeken naar geschikte huisvesting is zeker de boodschap. het een garantie is voor volledige academische erkenning van de buitenlandse studieperiode. Het is daarom belangrijk dat het Learning Agreement door alle partijen is goedgekeurd en ondertekend voorafgaand aan het Erasmusverblijf. Als het niet haalbaar is het Learning Agreement vooraf te laten tekenen door de gastinstelling, zorg dan in ieder geval dat deze zich officieel akkoord verklaard heeft met het voorgelegde Learning Agreement en laat het Learning Agreement dan zo snel mogelijk na aankomst ook door de gastinstelling ondertekenen. Indien er tijdens je Erasmusuitwisseling nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd aan het Learning Agreement is dat toegelaten gedurende de eerste maand van je uitwisseling. Elke wijziging moet echter door alle partijen goedgekeurd worden. Eenzijdige wijzigingen kunnen als gevolg hebben dat de in het buitenland gevolgde vakken niet volledig erkend worden. Academische voorbereiding Learning Agreement Naast het Erasmuscontract dat de formele voorwaarden vastlegt, moet er ook een Learning Agreement of studieovereenkomst ondertekend worden. Dit Learning Agreement is een opsomming van de in het buitenland te volgen cursussen. Dit document is zeer belangrijk aangezien 9 10

7 Taalvoorbereiding Voor het welslagen van het Erasmusverblijf, is het belangrijk om, indien mogelijk, vooraf reeds voldoende kennis te hebben van de instructietaal. In sommige gastlanden zijn de instructietaal en de taal van het gastland gelijk, in andere landen is dat niet noodzakelijk het geval. Toch zal de Erasmusuitwisseling hoogstwaarschijnlijk aangenamer zijn indien je tenminste ook een basiskennis hebt van de taal van het gastland. In eigen land Indien je de nodige linguïstische vaardigheden nog niet beheerst, kan je voor je vertrek reeds een taalcursus volgen. Vele hoger onderwijsinstellingen bieden taalcursussen aan. Daarnaast zijn er in de meeste grote steden in Vlaanderen ook voldoende talencentra waar de mogelijkheid bestaat om avondonderwijs te volgen. Op internet vind je verscheidene online taalcursussen. In het gastland - Erasmus Intensive Language Courses: Het Erasmusprogramma wil actief de kennis van kleinere talen stimuleren. Daarom ondersteunt de Europese Commissie Erasmus Intensive Language Courses (EILC s). Deze taalcursussen gaan van start enkele weken voor het begin van de lessen aan de gastinstelling (september of februari) en zijn uitsluitend bedoeld voor Erasmusstudenten. Deelname aan de cursus is gratis, maar het aantal plaatsen is vaak beperkt. Neem daarom tijdig contact op met je gastinstelling om informatie te vragen over de exacte data en de mogelijkheid tot inschrijving. Het is mogelijk een extra beursmaand aan te vragen voor het volgen van de EILC-taalcursus. De EILC s worden alleen aangeboden door landen met een kleine taal. Dit zijn: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta (Maltees), Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (Gallicisch, Baskisch, Catalaans en Valenciaans), Tsjechië, Turkije, IJsland, Zweden en Zwitserland (Italiaans). - Andere: Ook in het gastland is het ongetwijfeld mogelijk om taalcursussen te volgen, hetzij aan de gastinstelling, hetzij in een andere instelling. Beurs en andere geldzaken Erasmusstudenten betalen inschrijvingsgeld aan hun thuisinstelling. Er hoeft geen inschrijvingsgeld betaald te worden aan de gastinstelling. Het kindergeld loopt tijdens het buitenlandse studieverblijf gewoon verder. Elke Erasmusstudent kan een Erasmusbeurs aanvragen. Deze beurs is bedoeld om een gedeelte van de extra kosten van de mobiliteit te dekken. Er zijn twee beurstarieven: Categorie per maand 3 Categorie per maand Beursstudenten, beurstariefstudenten of bijna-beursstudenten komen in aanmerking voor de beurs uit categorie 1. Alle andere studenten vallen onder categorie 2. 3 Het bedrag van 370 per maand komt bovenop het normale beursbedrag dat gedurende de hele Erasmusuitwisseling behouden blijft

8 Deze beurs is een extra steun in de rug voor studenten die op Erasmusuitwisseling gaan, maar is niet bedoeld om alle kosten van de student te dekken. Maar gelukkig zijn niet alle Erasmusbestemmingen even duur. Indien het financiële plaatje je zou doen twijfelen, is het zeker de moeite om vooraf goed na te gaan wat de levenskost in de verschillende gastlanden is en hoeveel een huisvesting voor Erasmusstudenten kost. Op deze manier kan iedereen een aan zijn budget aangepaste keuze maken. Studenten met een functiebeperking kunnen naast de gewone Erasmusbeurs ook een extra vergoeding krijgen voor het dekken van de meerkost die ze tijdens hun Erasmusverblijf ondervinden door hun functiebeperking. Daarnaast is het voor hen toegestaan om, na selectie als Erasmus-kandidaat, al dan niet in de aanwezigheid van een begeleider een voorbereidend bezoek te brengen aan het gastland van hun keuze. Tijdens je verblijf Registratieverplichtingen Indien je voor langer dan 3 maanden onafgebroken in het buitenland verblijft wat normaal gezien het geval is bij een Erasmusuitwisseling, ben je verplicht je te registreren in het vreemdelingenregister op het stadhuis van de stad waar je tijdens je Erasmusverblijf woont. Documenten die hiervoor eventueel kunnen opgevraagd worden zijn: pasfoto s, je huurcontract, je Erasmuscontract, een kopie van je inschrijving aan je thuisinstelling, een kopie van je registratieformulier aan je gastinstelling en een Europese ziekteverzekeringskaart. Confirmation of Attendance Form Bij aankomst is het belangrijk het Confirmation of Attendance Form op datum te laten ondertekenen door een verantwoordelijke van de gastinstelling. De datum op het formulier bevestigt je aankomst en dient als officieel bewijs van het begin van je Erasmusverblijf. Op het einde van je verblijf moet je opnieuw met hetzelfde formulier naar de verantwoordelijke van de gastinstelling gaan, die dan de officiële einddatum van je Erasmusverblijf zal invullen en het document opnieuw ondertekent. Sociale Integratie Het is belangrijk voor je sociale welzijn om je zo snel mogelijk te integreren. In de meeste steden bestaan er lokale afdelingen van het Erasmus Student Network (ESN) dat activiteiten organiseert voor Erasmusstudenten. Daarnaast zullen er ongetwijfeld ook lokale verenigingen actief zijn die toegankelijk zijn voor Erasmusstudenten. Transcript of Records Alle gedurende je uitwisseling gevolgde cursussen, de credits en de behaalde resultaten worden opgesomd in een Transcript of Records. Dit document wordt op het einde van je uitwisseling vanuit de gastinstelling opgestuurd naar de thuisinstelling. Op basis van de resultaten die op dit document vermeld staan, worden dan de resultaten berekend die hiermee overeenstemmen aan je thuisinstelling. Om eventuele studievertraging te vermijden, is het belangrijk dat dit document tijdig naar je thuisinstelling opgestuurd wordt. Informeer daarom best voor vertrek bij je gastinstelling of ze inderdaad de nodige stappen ondernomen hebben om dit document tijdig terug te sturen naar je thuisinstelling

9 Na je verblijf Afgifte Confirmation of Attendance Form Na terugkomst van je Erasmusverblijf, moet je het Confirmation of Attendance Form afgeven aan de verantwoordelijke van het internationaal bureau van je eigen thuisinstelling. Het document moet zoals beschreven in de sectie tijdens je verblijf de begin- en einddatum van het Erasmusverblijf vermelden. Invullen studentenenquête Aan alle Erasmusstudenten wordt gevraagd om na afloop van hun uitwisseling een studentenenquête in te vullen met hun bevindingen en opmerkingen over hun Erasmusverblijf. Het invullen van deze enquête is verplicht en is een voorwaarde voor het ontvangen van de laatste beursmaand. Enkele praktische tips Vraag zeker eens raad bij studenten die in de vorige jaren op Erasmusuitwisseling geweest zijn. Zij hebben vaak de meest recente informatie. Zeker als jullie dezelfde bestemming gekozen hebben, kunnen ze je veel nuttige informatie verstrekken over huisvesting, de cursussen of het dagdagelijkse leven in je stad van bestemming in het algemeen. Informeer je tijdig over de mogelijke bestemmingen, de huisvesting, de lessenroosters aan de gastinstelling Laat je zeker en vast niet afschrikken door de administratieve rompslomp die je voor je vertrek in orde moet brengen. Zorg wel dat je op de hoogte bent van de deadlines voor de aanvraag en vraag raad indien je niet zeker bent of je alle nodige documenten reeds in orde hebt gebracht. Geniet van je Erasmusuitwisseling! 15 16

10 Ervaring 1 Sara Gilissen is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven in het jaar Op 21-jarige leeftijd ging ze voor 6 maanden op Erasmusuitwisseling naar de Università di Bologna in Italië. Deze ervaring komt haar goed van pas in haar huidige job als etwinning-coördinatrice. Een half jaar politieke wetenschappen studeren aan de oudste universiteit van Europa (of van de wereld volgens sommigen) is een plezier en eer op zich. En ondergedompeld worden in la più bella lingua del mondo daarvoor deed ik het. Als tiener luisterde ik naar Italiaanse schlagers om de taal een beetje onder de knie te krijgen, maar op Erasmus kreeg ik de kans om een maand lang gratis cursus Italiaans te volgen en studeerde ik enkele vakken van politicologie in het Italiaans. Na zes maanden legde ik ook mijn examens af in het Italiaans (hoewel we ook een taak in het Engels mochten schrijven). Dat blijft een ervaring waar ik trots op ben. En dit is gelukt mede dankzij onze Bulgaarse huisgenoot Denitzia. Zij keek er streng op toe dat op ons internationaal appartement enkel Italiaans gesproken wordt, Engels was uit den boze. Dus spraken de meisjes uit Duitsland, Londen, Vlaanderen, Bulgarije, met elkaar Italiaans met haren op en keken we enkel naar Rai op televisie. De vereniging voor Erasmusstudenten, de etentjes, de uitstappen (Trento, Firenze, Parma, Ravenna, Ferrara, Venetië ) Italiaanse filmavonden, kroegentochten zorgden ervoor dat de tijd voorbij vloog. De administratie, het zoeken naar een appartement en de traagheid waren kleine minpunten. Maar daartegenover stond de levendigheid en openheid van de Italianen (oh wat was het na terugkeer stil in Leuven), de cultuur, het eten en de taal en ook een beetje dolce far niente. De Italiaanse studiegenoten vonden het belachelijk dat ik op mijn jonge leeftijd al aan mijn thesis werkte. Zij studeerde gemakkelijk tot hun 26e en combineerde werk en studies. En meer dan twee vakken per semester werden er niet gestudeerd. Een beetje meer relativering en zelfvertrouwen kreeg ik er dus zeker ook van. Maar wat me het meest is bijgebleven is het samen studeren en samenleven met studenten uit heel Europa en verder. Filip uit Polen, Billy uit Parijs, Roxanne uit Londen, Carmen uit (Oost-)Duitsland, Anne uit de VS. Elk met hun eigen ideeën en dat gaf wel eens vonken. Maar vooral levensechte verhalen en overtuigingen waaruit ik veel geleerd heb. Je kan de historische en politieke context van een land leren, maar de impact ervan op mensen en de gevoeligheden die ze meebrengen vind je niet in tekstboeken. En die ervaring komt me goed van pas in mijn huidige job als etwinning-coördinator, waar ik dagelijks samenwerk met collega s uit Europa. Luisteren naar elkaar, je proberen te verplaatsen in een ander en je losmaken van je eigen achtergrond is belangrijk om constructief te kunnen samenwerken. Maar je vergeet dit snel en telkens opnieuw wordt je geconfronteerd met de verschillen tussen mensen in Europa, zowel tijdens de vergaderingen als in de gesprekken tijdens de koffiepauze. Het blijft een goed voorbeeld van een Leven Lang Leren dus. Erasmus is volgens mij veel meer dan de feestjes en het studentenleven in een ander land. Het zorgt voor samenhorigheid en solidariteit tussen Europeanen. En ik ben zeer blij deel uit te maken van deze Europese familie

11 Erasmus voor stages Dankzij het Erasmusprogramma voor stages is het mogelijk om gedurende 3 tot 12 maanden stage te lopen in een buitenlandse onderneming, bedrijf, onderzoekscentrum of organisatie. Het is belangrijk dat het een voltijdse stage betreft en dat de stage integraal deel uitmaakt van je opleiding aan de thuisinstelling. Europese instellingen, organisaties die EU-programma s beheren en nationale diplomatieke vertegenwoordigingen komen niet in aanmerking als stageplaats. In de meeste faculteiten is er een lijst met mogelijke stageplaatsen voorhanden, maar soms is het ook mogelijk zelf een bedrijf te opperen. Een Erasmusverblijf voor stages is op administratief vlak grotendeels gelijklopend met een Erasmusverblijf voor studies. De procedure voor de aanvraag en opvolging is bijna identiek dezelfde als deze voor een buitenlandse studieperiode. Ook het beursbedrag wordt op dezelfde manier berekend als bij Erasmus voor studies en ook de regels omtrent de EILC-taalcursussen zijn dezelfde. Erasmusstudenten die stage lopen, moeten een stageovereenkomst invullen voor vertrek naar het buitenland. Die stageovereenkomst omvat onder meer het Training Agreement (te vergelijken met het Learning Agreement bij studies). Dit is een leerovereenkomst die je stageprogramma omschrijft en de wederzijdse verplichtingen van de student en het bedrijf opsomt. Het moet ondertekend worden door de student, het stagebedrijf én de thuisinstelling. Je thuisinstelling kan je de nodige informatie verschaffen in verband met de verzekeringsaspecten. Een ongevallenverzekering en een 19 20

12 aansprakelijkheidsverzekering zijn verplicht. In de stageovereenkomst moet expliciet vermeld worden wie deze verzekeringen neemt (de thuisinstelling, de gastinstelling of de student). Het is aangeraden om tijdens je eerste week na aankomst de uit te voeren taken in detail te bespreken met je mentor om misverstanden over het takenpakket te voorkomen. Het formulier Statement of Host Enterprise (te vergelijken met het Confirmation of Attendance Form voor studies) moet worden ingevuld en ondertekend door een verantwoordelijke van je stageplaats. De data op het formulier leggen het begin en het einde van je Erasmusverblijf officieel vast en dienen als bewijs van je aanwezigheid op de stageplaats. Het document moet na afloop van de stageperiode aan de thuisinstelling worden terugbezorgd. Daarnaast moet er een Transcript of Work (te vergelijken met het Transcript of Records voor studies) ingevuld en ondertekend worden door de verantwoordelijke van je stageplaats die bevestigt welke taken je hebt volbracht en omschrijft welke je behaalde resultaten zijn. Hierop dient ook een overzicht van de behaalde ECTS credits te staan. Ervaring 2 Niels Bulkmans is student in de industriële wetenschappen aan de Artesis Hogeschool Antwerpen, 23 jaar, en ging 5 maanden op Erasmusuitwisseling naar de Escola politècnica superior d enginyeria de villanova i la geltrú in Spanje. Als de universiteit staat voor intellectuele en professionele ontwikkeling, dan staat Erasmus voor sociale en persoonlijke ontwikkeling. Dit zijn lessen die geen normale universiteit je kan leren, maar toch zijn ze enorm belangrijk doorheen het leven. Het is iets dat iedereen eens in zijn leven zou moeten doen; ik voel dat het ons allemaal een beetje dichter bij elkaar zou brengen. ervaring was geweldig. Ik nam deel aan het Europese Projecten Semester, wat inhoudt dat ik geen standaard Erasmussemester gedaan heb. Daarentegen werkte ik in een internationaal, multidisciplinair team dat een ingenieursproject ontwikkelde, gerelateerd aan het lokale bedrijfsleven. De gehele We hadden lessen met verschillende leraren van over heel Europa, uit verschillende domeinen wat het uitermate interessant maakte. Constateren hoe divers de schoolcultuur kan zijn, zelfs binnen Europa, was een verrassing voor mij. Alle internationale studenten waren net een 21 22

13 grote familie, waarop je steeds kan vertrouwen. Wanneer je ver weg bent van je eigen familie, is dit een fijn gegeven. Ik hoopte een nieuwe taal te leren, interessante mensen te ontmoeten en te reizen in een vreemd land, en ik was niet teleurgesteld. In de voorbije vijf maanden heb ik zo veel mensen ontmoet, zowel lokale als internationale, zo veel verschillende plaatsen bezocht en ik heb zelfs wat Spaans geleerd onderweg. Ik zou het zeker en vast opnieuw doen moest ik de kans krijgen. Ik voel dat ik meer zelfvertrouwen gekregen heb, meer bekwaam ben om mijn eigen weg te vinden in het leven en meer zelfverzekerd ben. Ik voel de nood niet om aan iedereen te bewijzen dat ik beter ben in iets; ik ben er me bewuster van geworden dat ik al die goedkeuring niet nodig heb. Op academisch niveau heb ik veel bijgeleerd. Dankzij de aard van het project ben ik betrokken geraakt in verschillende nieuwe onderwerpen, die ik op school nooit bestudeerd had. Daarnaast heb ik geleerd hoe te werken in een professioneel team, met verschillende talen en culturen. Ik voel dat dit een groot voordeel zal zijn op de arbeidsmarkt van vandaag,. Erasmus Belgica Naast het gewone Erasmusprogramma bestaat er ook een Belgische variant: Erasmus Belgica. Het Erasmus Belgicaprogramma is een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap om de mobiliteit van hogeschool- en universiteitsstudenten tussen de Gemeenschappen in België te stimuleren. Het werd opgericht in 2004 en laat studenten van een Vlaamse hogeschool of universiteit toe om 3 tot 12 maanden in één van de andere Belgische gemeenschappen te studeren of stage te lopen. Het programma is qua administratieve omkadering zeer gelijklopend aan het Europese Erasmusprogramma. De beurstarieven zijn verschillend van de bedragen voor de andere Erasmusstudenten. Er wordt voor de beurs een onderscheid gemaakt tussen studenten die pendelen en studenten die effectief in het andere landsdeel gaan wonen. De Erasmus Belgicabeurstarieven zijn: eenmalig (pendelen) per maand (wonen in andere Gemeenschap) Dit tarief is ongeacht de sociaaleconomische achtergrond van de studenten. Net zoals bij het Europese Erasmusprogramma behouden de studenten tijdens hun uitwisseling hun kindergeld en behouden beursgerechtigden hun studiebeurs. Erasmus Belgica biedt het voordeel om voor enkele maanden in een andere culturele en taalkundige omgeving te studeren zonder daarom ver weg te zijn van huis. Daarenboven is het Erasmus Belgica programma cumuleerbaar met het Europese Erasmusprogramma

14 Nuttige adressen en links Neem steeds eerst contact op met je facultaire of opleidingscoördinator internationale betrekkingen. Indien je niet weet wie er voor jouw opleiding of faculteit verantwoordelijk is, kan je steeds contact opnemen met de algemene coördinator voor internationalisering in je thuisinstelling: Universiteit Antwerpen Gratiekapelstraat 10 12, 2000 Antwerpen mevrouw Patricia De Clopper International Relations Office www ua ac.be Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (AP) Keizerstraat 15, 2000 Antwerpen mevrouw Véronique Blockhuys Karel de Grote Hogeschool Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen mevrouw Sofie Schoonbaert International Relations Office www kdg.be/internationaal Thomas More - Antwerpen Jozef De Bomstraat 11, 2018 Antwerpen mevrouw Dominique Abraham Hogere Zeevaartschool Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen de heer Willem Bruyndonx Internationale Aangelegenheden www hzs.be Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (Vives Noord) Campus Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge de heer Serge Schroef www khbo.be/international Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2, 1050 Brussel mevrouw Jacqueline Couder

15 HUB - EHSAL Stormstraat 2, 1000 Brussel de heer Bart Hempen Centrum Externe Samenwerking www ehsal.be LUCA - School of Arts Koningsstraat 328, 1030 Brussel mevrouw Machteld Pectoor www wenk.be Erasmushogeschool Brussel Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel mevrouw Annelore Schittecatte Dienst Internationale Betrekkingen Universiteit Hasselt Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt mevrouw Liesbeth Oeyen Transnationale Universiteit Limburg Campus Diepenbeek, Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek mevrouw Liesbeth Oeyen Bureau www tul.edu Thomas More - Kempen Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel mevrouw Agnes Dillien Universiteit Gent Sint Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent mevrouw Geneviève Cochez Afdeling Internationale Betrekkingen www ugent.be Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Gebr Desmetstraat 1, 9000 Gent mevrouw An De Moor Dienst Internationalisering www kahosl.be 27 28

16 Hogeschool Gent Kortrijksesteenweg 14, 9000 Gent mevrouw Kathleen Vanheule www hogent.be Arteveldehogeschool Hoogpoort 15, 9000 Gent mevrouw Inge Piryns www arteveldehs.be PXL Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24, Gebouw A, 3500 Hasselt mevrouw Kristien Bauwens Katholieke Hogeschool Limburg Universitaire Campus, Gebouw B - Bus 1, 3590 Diepenbeek de heer Michael Joris Internationaal Bureau www khlim.be/internationaal Evangelische Theologische Faculteit Sint Jansbergsesteenweg 97, 3001 Heverlee (Leuven) de heer Pim Boven Internationaal Bureau www etf.edu Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Vives Zuid) Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk de heer ing Serge Schroef International Office www katho.be/international Hogeschool West-Vlaanderen Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk mevrouw Isabelle Pertry International Office HOWEST www howest.be/internationaal Katholieke Universiteit Leuven Naamsestraat 63, 3000 Leuven mevrouw Elke Timmermans Dienst kuleuven.be/internationaal/index.html 29 30

17 Groep T - Hogeschool Leuven Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven mevrouw Anja Samyn www groept.be/t/internationaal/index.htm Katholieke Hogeschool Leuven Abdij van Park 9, 3001 Heverlee de heer Klaas Vansteenhuyse Coördinatie Internationalisering www khleuven.be Voor een algemene vraag of meer informatie over Erasmus kan je ook steeds contact opnemen met EPOS vzw. EPOS vzw is het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor het implementeren van het Europese Programma Een Leven Lang Leren, waar Erasmus een onderdeel van is. EPOS vzw Koning Albert II-laan Brussel 02/ https://www.facebook.com/eposvzw Thomas More - Mechelen Zandpoortvest 13, 2800 Mechelen mevrouw Isabel Deprez Internationaal Bureau www khm.be Versie 28/11/

Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015

Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015 Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015 GEEF KLEUR AAN JE DIPLOMA Facebook, skype en andere media maken het je heel gemakkelijk om in contact te komen

Nadere informatie

Groenboek over de bevordering van de leermobiliteit van jongeren Reactie van de Vlaamse hogescholen

Groenboek over de bevordering van de leermobiliteit van jongeren Reactie van de Vlaamse hogescholen Groenboek over de bevordering van de leermobiliteit van jongeren Reactie van de Vlaamse hogescholen 1. Een periode van leermobiliteit voorbereiden 1.1. Informatie en begeleiding a. Hoe kan de beschikbaarheid

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland Faculteit CiTG

Studeren in het Buitenland Faculteit CiTG Studeren in het Buitenland Faculteit CiTG 8e Editie - November 2011 Het Gezelschap "Practische Studie" en International Office CiTG Challenge the future VoorkantNov11.indd 1 11/4/2011 3:10:24 PM De studentervaringen

Nadere informatie

GoEurope! Hier begint je avontuur

GoEurope! Hier begint je avontuur GoEurope! Hier begint je avontuur Inhoud 6 14 20 28 32 40 48 51 54 61 School en studie Stage Taalcursus Uitwisseling Au pair Vrijwilligerswerk Vakantiewerk Betaalde baan CheckList Colofon GoEurope! Hier

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Oktober 2014 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Versie 2010. Een baan vinden in Europa. een gids voor werkzoekenden. eures.europa.eu. Europese Commissie

Versie 2010. Een baan vinden in Europa. een gids voor werkzoekenden. eures.europa.eu. Europese Commissie Versie 2010 Een baan vinden in Europa een gids voor werkzoekenden eures.europa.eu Europese Commissie Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van de Commissie kan verantwoordelijk

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Schoolprogramma s in het buitenland 15 19 jaar schooljaar, semester of trimester

Schoolprogramma s in het buitenland 15 19 jaar schooljaar, semester of trimester 2009 2010 Schoolprogramma s in het buitenland 15 19 jaar schooljaar, semester of trimester NIEUW High School FLEX zie binnenin Argentinië Australië Brazilië Canada Duitsland Ecuador Frankrijk Groot-Brittannië

Nadere informatie

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees 33 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs maart 2012 In dit nummer: Drie Erasmusstudenten van toen pag 3 Europese accreditatie van joint degrees pag 5 Hoe groen is de

Nadere informatie

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. DIPLOMOVÁ PRÁCE Masterscriptie

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. DIPLOMOVÁ PRÁCE Masterscriptie Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra nederlandistiky Školní rok: 2012/2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Masterscriptie Empirisch onderzoek naar de ervaring van Vlaamse studenten hoger onderwijs

Nadere informatie

INFORMATIE OVER EUROPESE PROGRAMMA S VOOR HET HOGER ONDERWIJS JAARGANG 10, MAART 2014

INFORMATIE OVER EUROPESE PROGRAMMA S VOOR HET HOGER ONDERWIJS JAARGANG 10, MAART 2014 43 INFORMATIE OVER EUROPESE PROGRAMMA S VOOR HET HOGER ONDERWIJS JAARGANG 10, MAART 2014 in dit nummer: Samenwerking tussen onderwijsinstelingen, overheden en bedrijven: kennisallianties en sectoroverschrijdende

Nadere informatie

10. WAT MOET GEREGELD WORDEN VOOR HET VERTREK?... 34 10.1 LEEROVEREENKOMST... 34 12. CHECKLIST VOOR STUDEREN IN HET BUITENLAND...

10. WAT MOET GEREGELD WORDEN VOOR HET VERTREK?... 34 10.1 LEEROVEREENKOMST... 34 12. CHECKLIST VOOR STUDEREN IN HET BUITENLAND... INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN... 4 3. WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?... 6 3.1 DEELNEMEN AAN EEN UITWISSELINGSPROGRAMMA... 6 3.2 VIA OFFICIËLE SAMENWERKINGSVERBANDEN... 6 3.3 ALS

Nadere informatie

International Committee. Borders are meant to be crossed

International Committee. Borders are meant to be crossed International Committee Borders are meant to be crossed S.F.V. Cedo Nulli Mede mogelijk gemaakt door: Voorzitter Romy van der Linden Secretaris Nadia Dijkstra Penningmeester Tim Heijkoop Externe betrekkingen

Nadere informatie

Learn and discover the world!

Learn and discover the world! schoolprogramma s in het buitenland Learn and discover the world! schoolprogramma s in het buitenland ORIËNTATIEHANDLEIDING voor de student en zijn ouders INHOUDSTAFEL Enkele nuttige nota s 4 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

4. Reizen en studeren in Europa

4. Reizen en studeren in Europa Inleiding Al op reis geweest naar Frankrijk? Nederland? Spanje? Of misschien naar Polen, Zweden of Denemarken? Dan heb je wel gemerkt hoe gemakkelijk dit allemaal gaat: je hoeft geen visum aan te vragen

Nadere informatie

uw rechten Uw Europa, Een praktische gids voor burgers en bedrijven over hun rechten en mogelijkheden op de interne markt van de EU

uw rechten Uw Europa, Een praktische gids voor burgers en bedrijven over hun rechten en mogelijkheden op de interne markt van de EU Uw Europa, uw rechten Een praktische gids voor burgers en bedrijven over hun rechten en mogelijkheden op de interne markt van de EU Interne Markt en Diensten Ken je rechten en gebruik ze! Via gratis telefoonnummer

Nadere informatie

dwars Erasmusperikelen Help, de doctorandus verzuipt Conservatief Iran Kortingsbon Het Andere Boek binnenin >>

dwars Erasmusperikelen Help, de doctorandus verzuipt Conservatief Iran Kortingsbon Het Andere Boek binnenin >> dwars Studentenblad Universiteit Antwerpen Nummer 34 - jaargang 6 Oktober 2006 GRATIS Erasmusperikelen Help, de doctorandus verzuipt Conservatief Iran Kortingsbon Het Andere Boek binnenin >> Colofon dwars

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport 1-12-2014 3 Voorwoord Beste lezer, Het ACV en het ABVV zijn beiden sterk vertegenwoordigd op de Belgische werkvloer.

Nadere informatie

VADEMECUM 2013 2014 WEGWIJS VOOR STUDENTEN VAN DE SCHOOL OF ARTS

VADEMECUM 2013 2014 WEGWIJS VOOR STUDENTEN VAN DE SCHOOL OF ARTS VADEMECUM 2013 2014 WEGWIJS VOOR STUDENTEN VAN DE SCHOOL OF ARTS 1 ACADEMIEJAAR Een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2. Innovation meets business and IT

IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2. Innovation meets business and IT PAGINA 1 IMBIT MAGAZINE 2011-2012 IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2 Innovation meets business and IT INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: Breugelmans Gerd... 7 Martens Rudy... 4 DEPARTEMENT BELEIDSINFORMATICA: Oorts

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie