Een gids voor studenten en hun ouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een gids voor studenten en hun ouders"

Transcriptie

1 EPOS vzw Koning Albert II-laan Brussel Tel: 02/ Redactie en samenstelling: Eva Morre en Jan Ceulemans Verantwoordelijke uitgever: Carl Callewaert Een gids voor studenten en hun ouders 6

2 Inleiding Op Erasmus gaan is een avontuur; een belevenis die je voor altijd bijblijft en je zowel op academisch als op persoonlijk vlak verrijkt. Zoals een oud- Erasmusstudent het ooit heeft samengevat: Erasmus is geen drie maanden in een leven, het is een leven in drie maanden. Op academisch vlak kan een Erasmusuitwisseling een nieuwe invalshoek bieden in de materie die aan de thuisinstelling gedoceerd wordt. Een goed gekozen stage- of studieplaats in het buitenland laat je toe te specialiseren in een onderwerp dat je uitermate interessant vind, maar het kan je ook toelaten je blik net te verbreden en te focussen op onderwerpen die aan je thuisinstelling minder aan bod komen. Ook op persoonlijk vlak is een Erasmusuitwisseling uiteraard een zeer unieke ervaring waarbij je bij velen voor het eerst verschillende maanden in een ander land woont. Je wordt er zelfstandiger en bouwt een intercultureel sociaal netwerk uit. Je maakt van dichtbij kennis met diverse levensstijlen en andere gewoontes. Toch sta je zeker niet alleen in je ervaring reeds meer dan 3 miljoen Erasmussers zijn je voorgegaan en de overgrote meerderheid van hen is laaiend enthousiast over hun ervaring in het buitenland. Daarnaast zijn er verschillende organisaties en diensten die je in binnen- en buitenland kunnen bijstaan zowel bij de planning van je Erasmusverblijf als tijdens je uitwisseling zelf. Deze brochure is bedoeld als leidraad voor de toekomstige Erasmusstudent en hun bezorgde ouders om hen wegwijs te maken in alle noodzakelijk te doorlopen stappen, op administratief en academisch vlak, om een geslaagde en onvergetelijke Erasmuservaring te beleven! Inhoud Inleiding... 1 Erasmus: wat is dat?... 3 Voor wie?... 4 Waarom op Erasmus gaan?... 4 Erasmus voor studies... 6 Waar naartoe?... 6 Hoe aanvragen?... 7 Administratieve voorbereiding... 8 Academische voorbereiding... 9 Taalvoorbereiding Beurs en andere geldzaken Tijdens je verblijf Na je verblijf Enkele praktische tips Ervaring Erasmus voor stages Ervaring Erasmus Belgica Nuttige adressen en links

3 Erasmus: wat is dat? Het Erasmusprogramma is één van de bekendste, zo niet het allerbekendste, uitwisselingsprogramma ter wereld. Erasmus is een afkorting voor European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Het programma ging van start in 1987 en sindsdien zijn er al meer dan 3 miljoen studenten die je voorgegaan zijn. Dankzij het Erasmusprogramma kunnen studenten tijdens hun studies aan een hogeschool of universiteit 3 tot 12 maanden naar het buitenland gaan. Dit kan zowel voor studies als voor stages. De Erasmusuitwisseling maakt indien je slaagt voor de gevolgde opleidingsonderdelen integraal deel uit van je studies aan je thuisinstelling. Je kan maximaal één Erasmusuitwisseling voor studies ondernemen, één Erasmusuitwisseling voor stages, één Erasmus Belgica-uitwisseling voor studies en één Erasmus Belgica-uitwisseling voor stages. Het is mogelijk om een buitenlandse studieperiode te combineren met een stage in het buitenland. Een gemengd buitenlands verblijf valt onder de noemer Erasmusuitwisseling voor studies. Voor wie? Iedereen die is ingeschreven in een Vlaamse hogeschool of universiteit kan aan het Erasmusprogramma deelnemen op voorwaarde dat hij of zij: - Als voltijds student is ingeschreven - Geslaagd is voor het eerste jaar van de opleiding - Je nog geen Erasmusverblijf van hetzelfde type gedaan hebt Waarom op Erasmus gaan? Waarom zou je op Erasmusuitwisseling gaan als je thuis alles naar wens hebt? Waarom zou je je familie, vrienden en lief inruilen voor een onbekende hogeschool, universiteit of bedrijf in een ander land? 5 goede redenen om wél op Erasmus te gaan: - Academische meerwaarde van de uitwisseling: Dankzij een internationale ervaring is het mogelijk je te onderscheiden van je medestudenten. Een unieke stage-ervaring in het buitenland hetzij een verschillend lessenpakket zorgt voor de mogelijkheid om je verder te specialiseren in je onderwerp van keuze, hetzij je blik te verruimen en opleidingsonderdelen te volgen die aan de thuisinstelling minder aan bod komen. 3 4

4 - Vergrote zelfstandigheid: De overgrote meerderheid van de ex-erasmusstudenten geeft aan dankzij de Erasmusuitwisseling veel zelfstandiger te zijn geworden. Een Erasmuservaring creëert nieuwe uitdagingen waarbij de student naar creatieve oplossingen moet zoeken. Het hele gebeuren zorgt ervoor dat de student uit zijn of haar comfortzone wordt gehaald, en dit leidt tot een grotere zelfverzekerdheid en zelfstandigheid. - Ruimere vriendenkring: Dankzij een Erasmusuitwisseling maak je vele nieuwe vriendschappen met mensen uit diverse contexten. Dankzij de speciale setting en aangezien alle Erasmusstudenten ver van huis zijn, ontstaat er vaak een hechte band tussen de Erasmusstudenten. Je lokale vrienden daarentegen weten je vaak de beste tips te geven over de plaatselijke cultuur en de do s and don ts. - Verbeterde taalcapaciteiten: In een globaliserende wereld is kennis van vreemde talen uitermate belangrijk. Een Erasmuservaring is een perfecte gelegenheid om efficiënt en in relatief korte tijd je vreemde talenkennis te verbeteren. - Betere kansen op de arbeidsmarkt: Uit een onderzoek van VOKA 1 (2010) blijkt dat het hebben van een buitenlandse ervaring een aanwervingscriterium is bij 1 op 4 bedrijven. Bovendien blijkt dat een ruime meerderheid van de bedrijven stelt dat een student met een internationale ervaring interessanter is dan een student die deze ervaring niet heeft opgedaan. Ook andere studies 2 onderstrepen het belang van een internationale studie-ervaring op de latere tewerkstellingskansen. Erasmus voor studies Waar naartoe? De grenzen van het Erasmusprogramma zijn doorheen de tijd steeds uitgebreid. Momenteel is het Erasmusprogramma beschikbaar in de volgende landen: - De EU-landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden - IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland (de EVA-EER landen) - Turkije (kandidaat lidstaat) - Overzeese landen en gebieden zoals gedefinieerd in Besluit 2001/822/EG van de Raad (gewijzigd bij Besluit 2007/249/EG) Toch kan niet elke student uit deze uitgebreide landenlijst kiezen. Waar je naartoe kan als Erasmusstudent hangt af van de uitwisselingsakkoorden tussen je thuisinstelling en de gastinstelling. Enkel gastinstellingen waarmee je thuisinstelling een bilateraal akkoord heeft aangegaan, komen in aanmerking. 1 El Meziane H (2010), Staat een internationale ervaring goed op je cv?, Voka Vlaams Economisch Verbond vzw. 2 J Molony, Sowter B & Potts D (2011), QS Global Employer Survey Report How Employers Value an International Study Experience, QS Intelligence Unit. 5 6

5 Om meer te weten te komen over de mogelijkheden die voor jou beschikbaar zijn, kan je best contact opnemen met de facultaire internationale coördinator of, indien je niet meteen weet wie dit is, met de centrale dienst internationale betrekkingen van je thuisinstelling (zie nuttige adressen en links ). Aan sommige bestemmingen zijn bovendien specifieke voorwaarden (o.a. talenkennis) verbonden. De facultaire coördinator is de best geplaatste persoon om je op de hoogte te brengen van alle voorwaarden die aan de verschillende bestemmingen verbonden zijn. Academische kalenders kunnen erg verschillen van plaats tot plaats. Het is daarom belangrijk vooraf na te gaan of de academische kalender van je gastinstelling voldoende gelijklopend is met die van je thuisinstelling hetzij te zorgen voor een goede integratie van het buitenlandse studieprogramma in je normale curriculum. Op deze manier kan studievertraging vermeden worden. Hoe aanvragen? Eens je via de facultaire coördinator een zicht gekregen hebt op de voor jou beschikbare gastinstellingen, kan je, eventueel in overleg met je docenten of familie, beslissen waar je heen wil gaan. Wanneer je een gastinstelling gekozen hebt, kan de eigenlijke aanvraagprocedure van start gaan. In de meeste hoger onderwijsinstellingen vul je een application form of aanvraagformulier in, waardoor je je officieel kandidaat stelt om op Erasmusuitwisseling te gaan. Het aantal plaatsen per bestemming is beperkt. Het maximumaantal (meestal 1 of 2) hangt af van het aantal plaatsen overeengekomen in het bilaterale akkoord. Het kan daarom zijn dat je niet steeds naar je eerste keuze op Erasmusuitwisseling kan. Het is daarom belangrijk na te denken over alternatieven en vooral ook goed te informeren over de selectiecriteria van je thuisinstelling, zodat je er alles aan kan doen om te proberen die éne plaats aan de gastinstelling van je keuze weg te kapen. Selectiecriteria kunnen onder meer zijn: motivatie, kwaliteit van het voorgestelde programma, talenkennis en behaalde studieresultaten. Administratieve voorbereiding Erasmuscontract Het is verplicht om voorafgaand aan je Erasmusverblijf een Erasmuscontract te ondertekenen. Dit contract is een overeenkomst tussen de student en zijn of haar thuisinstelling. Het contract vermeldt alle rechten en plichten van een Erasmusstudent. Als er zich na ondertekening wijzigingen zouden voordoen aan de duur of andere modaliteiten van het buitenlandse verblijf, moeten deze zo snel mogelijk worden gemeld aan de internationale coördinator van je thuisinstelling. Ziekteverzekering Je neemt vóór je Erasmusverblijf best contact op met je ziekenfonds om je ervan te verzekeren dat je ziekteverzekering ook geldig is in het land van bestemming. Verder is het belangrijk om zowel een Europese gezondheidskaart als een medische reisbijstandsverzekering te hebben. Het kan aangeraden zijn extra verzekeringen af te sluiten in het kader van je buitenlandse studieperiode (brandverzekering voor je kamer, bagageverzekering, hospitalisatieverzekering, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering ). 7 8

6 Verblijfsvergunningen Voor sommige landen is het nodig een verblijfsvergunning aan te vragen. Alle informatie omtrent de visa- en verblijfsvergunningsplicht kan je steeds raadplegen op de consulaire dienst van de ambassade van het betreffende land of op de website van het ministerie van buitenlandse zaken: Vooral een visumaanvraag voor Turkije kan soms lang op zich laten wachten. Begin daarom ten laatste twee maanden voor vertrek met de aanvraag hiervoor. Huisvesting Huisvesting zoeken is als Erasmusstudent niet steeds evident. Toch kan de gastinstelling vaak hulp bieden. Op vele plaatsen worden er voor Erasmusstudenten plaatsen gereserveerd binnen de studentenresidenties. Deze zijn meestal goedkoper dan woningen op de privémarkt. Helaas bestaan zulke residenties niet in elke stad en zijn ze ook al snel volgeboekt. Tijdig beginnen met zoeken naar geschikte huisvesting is zeker de boodschap. het een garantie is voor volledige academische erkenning van de buitenlandse studieperiode. Het is daarom belangrijk dat het Learning Agreement door alle partijen is goedgekeurd en ondertekend voorafgaand aan het Erasmusverblijf. Als het niet haalbaar is het Learning Agreement vooraf te laten tekenen door de gastinstelling, zorg dan in ieder geval dat deze zich officieel akkoord verklaard heeft met het voorgelegde Learning Agreement en laat het Learning Agreement dan zo snel mogelijk na aankomst ook door de gastinstelling ondertekenen. Indien er tijdens je Erasmusuitwisseling nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd aan het Learning Agreement is dat toegelaten gedurende de eerste maand van je uitwisseling. Elke wijziging moet echter door alle partijen goedgekeurd worden. Eenzijdige wijzigingen kunnen als gevolg hebben dat de in het buitenland gevolgde vakken niet volledig erkend worden. Academische voorbereiding Learning Agreement Naast het Erasmuscontract dat de formele voorwaarden vastlegt, moet er ook een Learning Agreement of studieovereenkomst ondertekend worden. Dit Learning Agreement is een opsomming van de in het buitenland te volgen cursussen. Dit document is zeer belangrijk aangezien 9 10

7 Taalvoorbereiding Voor het welslagen van het Erasmusverblijf, is het belangrijk om, indien mogelijk, vooraf reeds voldoende kennis te hebben van de instructietaal. In sommige gastlanden zijn de instructietaal en de taal van het gastland gelijk, in andere landen is dat niet noodzakelijk het geval. Toch zal de Erasmusuitwisseling hoogstwaarschijnlijk aangenamer zijn indien je tenminste ook een basiskennis hebt van de taal van het gastland. In eigen land Indien je de nodige linguïstische vaardigheden nog niet beheerst, kan je voor je vertrek reeds een taalcursus volgen. Vele hoger onderwijsinstellingen bieden taalcursussen aan. Daarnaast zijn er in de meeste grote steden in Vlaanderen ook voldoende talencentra waar de mogelijkheid bestaat om avondonderwijs te volgen. Op internet vind je verscheidene online taalcursussen. In het gastland - Erasmus Intensive Language Courses: Het Erasmusprogramma wil actief de kennis van kleinere talen stimuleren. Daarom ondersteunt de Europese Commissie Erasmus Intensive Language Courses (EILC s). Deze taalcursussen gaan van start enkele weken voor het begin van de lessen aan de gastinstelling (september of februari) en zijn uitsluitend bedoeld voor Erasmusstudenten. Deelname aan de cursus is gratis, maar het aantal plaatsen is vaak beperkt. Neem daarom tijdig contact op met je gastinstelling om informatie te vragen over de exacte data en de mogelijkheid tot inschrijving. Het is mogelijk een extra beursmaand aan te vragen voor het volgen van de EILC-taalcursus. De EILC s worden alleen aangeboden door landen met een kleine taal. Dit zijn: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta (Maltees), Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (Gallicisch, Baskisch, Catalaans en Valenciaans), Tsjechië, Turkije, IJsland, Zweden en Zwitserland (Italiaans). - Andere: Ook in het gastland is het ongetwijfeld mogelijk om taalcursussen te volgen, hetzij aan de gastinstelling, hetzij in een andere instelling. Beurs en andere geldzaken Erasmusstudenten betalen inschrijvingsgeld aan hun thuisinstelling. Er hoeft geen inschrijvingsgeld betaald te worden aan de gastinstelling. Het kindergeld loopt tijdens het buitenlandse studieverblijf gewoon verder. Elke Erasmusstudent kan een Erasmusbeurs aanvragen. Deze beurs is bedoeld om een gedeelte van de extra kosten van de mobiliteit te dekken. Er zijn twee beurstarieven: Categorie per maand 3 Categorie per maand Beursstudenten, beurstariefstudenten of bijna-beursstudenten komen in aanmerking voor de beurs uit categorie 1. Alle andere studenten vallen onder categorie 2. 3 Het bedrag van 370 per maand komt bovenop het normale beursbedrag dat gedurende de hele Erasmusuitwisseling behouden blijft

8 Deze beurs is een extra steun in de rug voor studenten die op Erasmusuitwisseling gaan, maar is niet bedoeld om alle kosten van de student te dekken. Maar gelukkig zijn niet alle Erasmusbestemmingen even duur. Indien het financiële plaatje je zou doen twijfelen, is het zeker de moeite om vooraf goed na te gaan wat de levenskost in de verschillende gastlanden is en hoeveel een huisvesting voor Erasmusstudenten kost. Op deze manier kan iedereen een aan zijn budget aangepaste keuze maken. Studenten met een functiebeperking kunnen naast de gewone Erasmusbeurs ook een extra vergoeding krijgen voor het dekken van de meerkost die ze tijdens hun Erasmusverblijf ondervinden door hun functiebeperking. Daarnaast is het voor hen toegestaan om, na selectie als Erasmus-kandidaat, al dan niet in de aanwezigheid van een begeleider een voorbereidend bezoek te brengen aan het gastland van hun keuze. Tijdens je verblijf Registratieverplichtingen Indien je voor langer dan 3 maanden onafgebroken in het buitenland verblijft wat normaal gezien het geval is bij een Erasmusuitwisseling, ben je verplicht je te registreren in het vreemdelingenregister op het stadhuis van de stad waar je tijdens je Erasmusverblijf woont. Documenten die hiervoor eventueel kunnen opgevraagd worden zijn: pasfoto s, je huurcontract, je Erasmuscontract, een kopie van je inschrijving aan je thuisinstelling, een kopie van je registratieformulier aan je gastinstelling en een Europese ziekteverzekeringskaart. Confirmation of Attendance Form Bij aankomst is het belangrijk het Confirmation of Attendance Form op datum te laten ondertekenen door een verantwoordelijke van de gastinstelling. De datum op het formulier bevestigt je aankomst en dient als officieel bewijs van het begin van je Erasmusverblijf. Op het einde van je verblijf moet je opnieuw met hetzelfde formulier naar de verantwoordelijke van de gastinstelling gaan, die dan de officiële einddatum van je Erasmusverblijf zal invullen en het document opnieuw ondertekent. Sociale Integratie Het is belangrijk voor je sociale welzijn om je zo snel mogelijk te integreren. In de meeste steden bestaan er lokale afdelingen van het Erasmus Student Network (ESN) dat activiteiten organiseert voor Erasmusstudenten. Daarnaast zullen er ongetwijfeld ook lokale verenigingen actief zijn die toegankelijk zijn voor Erasmusstudenten. Transcript of Records Alle gedurende je uitwisseling gevolgde cursussen, de credits en de behaalde resultaten worden opgesomd in een Transcript of Records. Dit document wordt op het einde van je uitwisseling vanuit de gastinstelling opgestuurd naar de thuisinstelling. Op basis van de resultaten die op dit document vermeld staan, worden dan de resultaten berekend die hiermee overeenstemmen aan je thuisinstelling. Om eventuele studievertraging te vermijden, is het belangrijk dat dit document tijdig naar je thuisinstelling opgestuurd wordt. Informeer daarom best voor vertrek bij je gastinstelling of ze inderdaad de nodige stappen ondernomen hebben om dit document tijdig terug te sturen naar je thuisinstelling

9 Na je verblijf Afgifte Confirmation of Attendance Form Na terugkomst van je Erasmusverblijf, moet je het Confirmation of Attendance Form afgeven aan de verantwoordelijke van het internationaal bureau van je eigen thuisinstelling. Het document moet zoals beschreven in de sectie tijdens je verblijf de begin- en einddatum van het Erasmusverblijf vermelden. Invullen studentenenquête Aan alle Erasmusstudenten wordt gevraagd om na afloop van hun uitwisseling een studentenenquête in te vullen met hun bevindingen en opmerkingen over hun Erasmusverblijf. Het invullen van deze enquête is verplicht en is een voorwaarde voor het ontvangen van de laatste beursmaand. Enkele praktische tips Vraag zeker eens raad bij studenten die in de vorige jaren op Erasmusuitwisseling geweest zijn. Zij hebben vaak de meest recente informatie. Zeker als jullie dezelfde bestemming gekozen hebben, kunnen ze je veel nuttige informatie verstrekken over huisvesting, de cursussen of het dagdagelijkse leven in je stad van bestemming in het algemeen. Informeer je tijdig over de mogelijke bestemmingen, de huisvesting, de lessenroosters aan de gastinstelling Laat je zeker en vast niet afschrikken door de administratieve rompslomp die je voor je vertrek in orde moet brengen. Zorg wel dat je op de hoogte bent van de deadlines voor de aanvraag en vraag raad indien je niet zeker bent of je alle nodige documenten reeds in orde hebt gebracht. Geniet van je Erasmusuitwisseling! 15 16

10 Ervaring 1 Sara Gilissen is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven in het jaar Op 21-jarige leeftijd ging ze voor 6 maanden op Erasmusuitwisseling naar de Università di Bologna in Italië. Deze ervaring komt haar goed van pas in haar huidige job als etwinning-coördinatrice. Een half jaar politieke wetenschappen studeren aan de oudste universiteit van Europa (of van de wereld volgens sommigen) is een plezier en eer op zich. En ondergedompeld worden in la più bella lingua del mondo daarvoor deed ik het. Als tiener luisterde ik naar Italiaanse schlagers om de taal een beetje onder de knie te krijgen, maar op Erasmus kreeg ik de kans om een maand lang gratis cursus Italiaans te volgen en studeerde ik enkele vakken van politicologie in het Italiaans. Na zes maanden legde ik ook mijn examens af in het Italiaans (hoewel we ook een taak in het Engels mochten schrijven). Dat blijft een ervaring waar ik trots op ben. En dit is gelukt mede dankzij onze Bulgaarse huisgenoot Denitzia. Zij keek er streng op toe dat op ons internationaal appartement enkel Italiaans gesproken wordt, Engels was uit den boze. Dus spraken de meisjes uit Duitsland, Londen, Vlaanderen, Bulgarije, met elkaar Italiaans met haren op en keken we enkel naar Rai op televisie. De vereniging voor Erasmusstudenten, de etentjes, de uitstappen (Trento, Firenze, Parma, Ravenna, Ferrara, Venetië ) Italiaanse filmavonden, kroegentochten zorgden ervoor dat de tijd voorbij vloog. De administratie, het zoeken naar een appartement en de traagheid waren kleine minpunten. Maar daartegenover stond de levendigheid en openheid van de Italianen (oh wat was het na terugkeer stil in Leuven), de cultuur, het eten en de taal en ook een beetje dolce far niente. De Italiaanse studiegenoten vonden het belachelijk dat ik op mijn jonge leeftijd al aan mijn thesis werkte. Zij studeerde gemakkelijk tot hun 26e en combineerde werk en studies. En meer dan twee vakken per semester werden er niet gestudeerd. Een beetje meer relativering en zelfvertrouwen kreeg ik er dus zeker ook van. Maar wat me het meest is bijgebleven is het samen studeren en samenleven met studenten uit heel Europa en verder. Filip uit Polen, Billy uit Parijs, Roxanne uit Londen, Carmen uit (Oost-)Duitsland, Anne uit de VS. Elk met hun eigen ideeën en dat gaf wel eens vonken. Maar vooral levensechte verhalen en overtuigingen waaruit ik veel geleerd heb. Je kan de historische en politieke context van een land leren, maar de impact ervan op mensen en de gevoeligheden die ze meebrengen vind je niet in tekstboeken. En die ervaring komt me goed van pas in mijn huidige job als etwinning-coördinator, waar ik dagelijks samenwerk met collega s uit Europa. Luisteren naar elkaar, je proberen te verplaatsen in een ander en je losmaken van je eigen achtergrond is belangrijk om constructief te kunnen samenwerken. Maar je vergeet dit snel en telkens opnieuw wordt je geconfronteerd met de verschillen tussen mensen in Europa, zowel tijdens de vergaderingen als in de gesprekken tijdens de koffiepauze. Het blijft een goed voorbeeld van een Leven Lang Leren dus. Erasmus is volgens mij veel meer dan de feestjes en het studentenleven in een ander land. Het zorgt voor samenhorigheid en solidariteit tussen Europeanen. En ik ben zeer blij deel uit te maken van deze Europese familie

11 Erasmus voor stages Dankzij het Erasmusprogramma voor stages is het mogelijk om gedurende 3 tot 12 maanden stage te lopen in een buitenlandse onderneming, bedrijf, onderzoekscentrum of organisatie. Het is belangrijk dat het een voltijdse stage betreft en dat de stage integraal deel uitmaakt van je opleiding aan de thuisinstelling. Europese instellingen, organisaties die EU-programma s beheren en nationale diplomatieke vertegenwoordigingen komen niet in aanmerking als stageplaats. In de meeste faculteiten is er een lijst met mogelijke stageplaatsen voorhanden, maar soms is het ook mogelijk zelf een bedrijf te opperen. Een Erasmusverblijf voor stages is op administratief vlak grotendeels gelijklopend met een Erasmusverblijf voor studies. De procedure voor de aanvraag en opvolging is bijna identiek dezelfde als deze voor een buitenlandse studieperiode. Ook het beursbedrag wordt op dezelfde manier berekend als bij Erasmus voor studies en ook de regels omtrent de EILC-taalcursussen zijn dezelfde. Erasmusstudenten die stage lopen, moeten een stageovereenkomst invullen voor vertrek naar het buitenland. Die stageovereenkomst omvat onder meer het Training Agreement (te vergelijken met het Learning Agreement bij studies). Dit is een leerovereenkomst die je stageprogramma omschrijft en de wederzijdse verplichtingen van de student en het bedrijf opsomt. Het moet ondertekend worden door de student, het stagebedrijf én de thuisinstelling. Je thuisinstelling kan je de nodige informatie verschaffen in verband met de verzekeringsaspecten. Een ongevallenverzekering en een 19 20

12 aansprakelijkheidsverzekering zijn verplicht. In de stageovereenkomst moet expliciet vermeld worden wie deze verzekeringen neemt (de thuisinstelling, de gastinstelling of de student). Het is aangeraden om tijdens je eerste week na aankomst de uit te voeren taken in detail te bespreken met je mentor om misverstanden over het takenpakket te voorkomen. Het formulier Statement of Host Enterprise (te vergelijken met het Confirmation of Attendance Form voor studies) moet worden ingevuld en ondertekend door een verantwoordelijke van je stageplaats. De data op het formulier leggen het begin en het einde van je Erasmusverblijf officieel vast en dienen als bewijs van je aanwezigheid op de stageplaats. Het document moet na afloop van de stageperiode aan de thuisinstelling worden terugbezorgd. Daarnaast moet er een Transcript of Work (te vergelijken met het Transcript of Records voor studies) ingevuld en ondertekend worden door de verantwoordelijke van je stageplaats die bevestigt welke taken je hebt volbracht en omschrijft welke je behaalde resultaten zijn. Hierop dient ook een overzicht van de behaalde ECTS credits te staan. Ervaring 2 Niels Bulkmans is student in de industriële wetenschappen aan de Artesis Hogeschool Antwerpen, 23 jaar, en ging 5 maanden op Erasmusuitwisseling naar de Escola politècnica superior d enginyeria de villanova i la geltrú in Spanje. Als de universiteit staat voor intellectuele en professionele ontwikkeling, dan staat Erasmus voor sociale en persoonlijke ontwikkeling. Dit zijn lessen die geen normale universiteit je kan leren, maar toch zijn ze enorm belangrijk doorheen het leven. Het is iets dat iedereen eens in zijn leven zou moeten doen; ik voel dat het ons allemaal een beetje dichter bij elkaar zou brengen. ervaring was geweldig. Ik nam deel aan het Europese Projecten Semester, wat inhoudt dat ik geen standaard Erasmussemester gedaan heb. Daarentegen werkte ik in een internationaal, multidisciplinair team dat een ingenieursproject ontwikkelde, gerelateerd aan het lokale bedrijfsleven. De gehele We hadden lessen met verschillende leraren van over heel Europa, uit verschillende domeinen wat het uitermate interessant maakte. Constateren hoe divers de schoolcultuur kan zijn, zelfs binnen Europa, was een verrassing voor mij. Alle internationale studenten waren net een 21 22

13 grote familie, waarop je steeds kan vertrouwen. Wanneer je ver weg bent van je eigen familie, is dit een fijn gegeven. Ik hoopte een nieuwe taal te leren, interessante mensen te ontmoeten en te reizen in een vreemd land, en ik was niet teleurgesteld. In de voorbije vijf maanden heb ik zo veel mensen ontmoet, zowel lokale als internationale, zo veel verschillende plaatsen bezocht en ik heb zelfs wat Spaans geleerd onderweg. Ik zou het zeker en vast opnieuw doen moest ik de kans krijgen. Ik voel dat ik meer zelfvertrouwen gekregen heb, meer bekwaam ben om mijn eigen weg te vinden in het leven en meer zelfverzekerd ben. Ik voel de nood niet om aan iedereen te bewijzen dat ik beter ben in iets; ik ben er me bewuster van geworden dat ik al die goedkeuring niet nodig heb. Op academisch niveau heb ik veel bijgeleerd. Dankzij de aard van het project ben ik betrokken geraakt in verschillende nieuwe onderwerpen, die ik op school nooit bestudeerd had. Daarnaast heb ik geleerd hoe te werken in een professioneel team, met verschillende talen en culturen. Ik voel dat dit een groot voordeel zal zijn op de arbeidsmarkt van vandaag,. Erasmus Belgica Naast het gewone Erasmusprogramma bestaat er ook een Belgische variant: Erasmus Belgica. Het Erasmus Belgicaprogramma is een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap om de mobiliteit van hogeschool- en universiteitsstudenten tussen de Gemeenschappen in België te stimuleren. Het werd opgericht in 2004 en laat studenten van een Vlaamse hogeschool of universiteit toe om 3 tot 12 maanden in één van de andere Belgische gemeenschappen te studeren of stage te lopen. Het programma is qua administratieve omkadering zeer gelijklopend aan het Europese Erasmusprogramma. De beurstarieven zijn verschillend van de bedragen voor de andere Erasmusstudenten. Er wordt voor de beurs een onderscheid gemaakt tussen studenten die pendelen en studenten die effectief in het andere landsdeel gaan wonen. De Erasmus Belgicabeurstarieven zijn: eenmalig (pendelen) per maand (wonen in andere Gemeenschap) Dit tarief is ongeacht de sociaaleconomische achtergrond van de studenten. Net zoals bij het Europese Erasmusprogramma behouden de studenten tijdens hun uitwisseling hun kindergeld en behouden beursgerechtigden hun studiebeurs. Erasmus Belgica biedt het voordeel om voor enkele maanden in een andere culturele en taalkundige omgeving te studeren zonder daarom ver weg te zijn van huis. Daarenboven is het Erasmus Belgica programma cumuleerbaar met het Europese Erasmusprogramma

14 Nuttige adressen en links Neem steeds eerst contact op met je facultaire of opleidingscoördinator internationale betrekkingen. Indien je niet weet wie er voor jouw opleiding of faculteit verantwoordelijk is, kan je steeds contact opnemen met de algemene coördinator voor internationalisering in je thuisinstelling: Universiteit Antwerpen Gratiekapelstraat 10 12, 2000 Antwerpen mevrouw Patricia De Clopper International Relations Office www ua ac.be Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (AP) Keizerstraat 15, 2000 Antwerpen mevrouw Véronique Blockhuys Karel de Grote Hogeschool Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen mevrouw Sofie Schoonbaert International Relations Office www kdg.be/internationaal Thomas More - Antwerpen Jozef De Bomstraat 11, 2018 Antwerpen mevrouw Dominique Abraham Hogere Zeevaartschool Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen de heer Willem Bruyndonx Internationale Aangelegenheden www hzs.be Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (Vives Noord) Campus Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge de heer Serge Schroef www khbo.be/international Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2, 1050 Brussel mevrouw Jacqueline Couder

15 HUB - EHSAL Stormstraat 2, 1000 Brussel de heer Bart Hempen Centrum Externe Samenwerking www ehsal.be LUCA - School of Arts Koningsstraat 328, 1030 Brussel mevrouw Machteld Pectoor www wenk.be Erasmushogeschool Brussel Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel mevrouw Annelore Schittecatte Dienst Internationale Betrekkingen Universiteit Hasselt Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt mevrouw Liesbeth Oeyen Transnationale Universiteit Limburg Campus Diepenbeek, Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek mevrouw Liesbeth Oeyen Bureau www tul.edu Thomas More - Kempen Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel mevrouw Agnes Dillien Universiteit Gent Sint Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent mevrouw Geneviève Cochez Afdeling Internationale Betrekkingen www ugent.be Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Gebr Desmetstraat 1, 9000 Gent mevrouw An De Moor Dienst Internationalisering www kahosl.be 27 28

16 Hogeschool Gent Kortrijksesteenweg 14, 9000 Gent mevrouw Kathleen Vanheule www hogent.be Arteveldehogeschool Hoogpoort 15, 9000 Gent mevrouw Inge Piryns www arteveldehs.be PXL Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24, Gebouw A, 3500 Hasselt mevrouw Kristien Bauwens Katholieke Hogeschool Limburg Universitaire Campus, Gebouw B - Bus 1, 3590 Diepenbeek de heer Michael Joris Internationaal Bureau www khlim.be/internationaal Evangelische Theologische Faculteit Sint Jansbergsesteenweg 97, 3001 Heverlee (Leuven) de heer Pim Boven Internationaal Bureau www etf.edu Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Vives Zuid) Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk de heer ing Serge Schroef International Office www katho.be/international Hogeschool West-Vlaanderen Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk mevrouw Isabelle Pertry International Office HOWEST www howest.be/internationaal Katholieke Universiteit Leuven Naamsestraat 63, 3000 Leuven mevrouw Elke Timmermans Dienst kuleuven.be/internationaal/index.html 29 30

17 Groep T - Hogeschool Leuven Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven mevrouw Anja Samyn www groept.be/t/internationaal/index.htm Katholieke Hogeschool Leuven Abdij van Park 9, 3001 Heverlee de heer Klaas Vansteenhuyse Coördinatie Internationalisering www khleuven.be Voor een algemene vraag of meer informatie over Erasmus kan je ook steeds contact opnemen met EPOS vzw. EPOS vzw is het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor het implementeren van het Europese Programma Een Leven Lang Leren, waar Erasmus een onderdeel van is. EPOS vzw Koning Albert II-laan Brussel 02/ https://www.facebook.com/eposvzw Thomas More - Mechelen Zandpoortvest 13, 2800 Mechelen mevrouw Isabel Deprez Internationaal Bureau www khm.be Versie 28/11/

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange?

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden administratie door SAC 13-10-2014 pag. 1 13-10-2014 pag. 2 Waarom

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

UITWISSELING IN EUROPA

UITWISSELING IN EUROPA UITWISSELING IN EUROPA ERASMUS Algemene introductie tot Erasmus Hoe moet je je voorbereiden wat kun je verwachten van deze sessie? Geen individuele bespreking van alle mogelijke bestemmingen in alle faculteiten

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 International Week March 9-13 Info about Mobility Study Training Projects Student Conferences kood International Activity 2 Buitenlandse mobiliteit

Nadere informatie

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015 Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen International Days 2015 Op Erasmus gaan: wereldwijde mogelijkheden Binnen Europa: 32 landen: 28 EU landen, Turkije, IJsland, Noorwegen, FYROM

Nadere informatie

Stages in Europa. Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden

Stages in Europa. Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden Stages in Europa Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden Inhoud presentatie Waarom op internationale stage gaan? Beurzen? Stageplatform voor Vlaanderen: Reconfirm Erasmus+ programma - Doelgroep / voorwaarden

Nadere informatie

Infosessie LOBW 25/11/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange?

Infosessie LOBW 25/11/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Infosessie LOBW dinsdag 25 november 2014, 16u Exchange coordinator LOBW: Prof. De Martelaer Sinds 1 september: Internationalisation coordinator faculteit LK Katrijn

Nadere informatie

Stages in Europa. Erasmus+

Stages in Europa. Erasmus+ Stages in Europa Erasmus+ Inhoud presentatie Waarom? Financiering? Erasmus+ programma Stageplatform voor Vlaanderen: Reconfirm Hoe vind je een buitenlandse stage? Tips voor een succesvolle stage Sociaal

Nadere informatie

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling

Nadere informatie

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling (eigen verantwoordelijkheid)

Nadere informatie

Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids

Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids 1. Hoe informeer ik me over student exchange? De faculteit organiseert elk jaar een facultaire infosessie rond exchange. Tijdens deze infosessie gaan we in

Nadere informatie

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER Erasmusprogramma Evaluatie Het Erasmusprogramma

Nadere informatie

INHOUD Inleiding Algemene informatie Welke kosten de beurs dekt Deelnemende landen... 2

INHOUD Inleiding Algemene informatie Welke kosten de beurs dekt Deelnemende landen... 2 INHOUD INHOUD... 1 1 Inleiding... 2 2 Algemene informatie... 2 2.1 Welke kosten de beurs dekt... 2 2.2 Deelnemende landen... 2 2.3 Meer dan 1 Erasmus+ periode aanvragen... 2 2.4 Aanvraag is niet automatisch

Nadere informatie

INHOUD Inleiding Algemene informatie Welke kosten de beurs dekt Deelnemende landen... 2

INHOUD Inleiding Algemene informatie Welke kosten de beurs dekt Deelnemende landen... 2 INHOUD INHOUD... 1 1 Inleiding... 2 2 Algemene informatie... 2 2.1 Welke kosten de beurs dekt... 2 2.2 Deelnemende landen... 2 2.3 Meer dan 1 Erasmus+ periode aanvragen... 2 2.4 Aanvraag is niet automatisch

Nadere informatie

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016 READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016 I. VOOR VERTREK 1. AANVRAAGDOSSIER Check of je aanvraagdossier volledig in orde is. 2. INSCHRIJVING PXL Vergeet je niet in te schrijven aan PXL!

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Het gebruik van de inhoud van deze publicatie is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden op voorwaarde dat de bron vermeld wordt.

Het gebruik van de inhoud van deze publicatie is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden op voorwaarde dat de bron vermeld wordt. COLOFON Copyright EPOS vzw Verantwoordelijke uitgever Carl Callewaert EPOS Koning Albert II-laan 15 B-1210 Brussel www.epos-vlaanderen.be info@epos-vlaanderen.be December 2013 Depotnummer: D/2013/3241/336

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Infosessie REVAKI 1/12/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange?

Infosessie REVAKI 1/12/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Infosessie REVAKI Woensdag 3 december 2014, 11u30 Exchange coordinator REVAKI: Prof. Vaes Sinds 1 september: Internationalisation coordinator faculteit LK Katrijn D Herdt (kdherdt@vub.ac.be)

Nadere informatie

STAGES IN EUROPA ERASMUS+

STAGES IN EUROPA ERASMUS+ DIRECTIE ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN AFDELING INTERNATIONALISERING STAGES IN EUROPA ERASMUS+ Patricia Burssens 25/10/2016 INHOUD PRESENTATIE Inleiding Erasmus+ programma Stageplatform voor Vlaanderen: Reconfirm

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Tijdens de studie naar het buitenland?

Tijdens de studie naar het buitenland? 28-5-2016 Tijdens de studie naar het buitenland? Faculteit der Letteren, Mobility Office Joyce Snijder-Gelling Janet Caspers Sigrid Hasper Uitwisselingscoördinatoren Laura Dekker Uitwisselingsstudent exchange.out.arts@rug.nl

Nadere informatie

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S )

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) ERASMUS 2012-2013 S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) Tussen: Gegevens thuisinstelling Naam thuisinstelling: Katholieke hogeschool Limburg EUC nummer thuisinstelling: 28081-IC-1-2007-1-BE-ERASMUS-EUCX-1

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study

Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale studie of stage,

Nadere informatie

ERASMUS+: HOGER ONDERWIJS OPROEP 2016 HANDLEIDING KERNACTIE 1 INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT

ERASMUS+: HOGER ONDERWIJS OPROEP 2016 HANDLEIDING KERNACTIE 1 INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT ERASMUS+: HOGER ONDERWIJS OPROEP 2016 HANDLEIDING KERNACTIE 1 INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT Versie 18.11.2015 1. WELKE MOGELIJKHEDEN BIEDT DEZE ACTIE? Een mobiliteitsproject voor het hoger onderwijs omvat

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Sessie 18. Ervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland

Sessie 18. Ervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland Sessie 18 Ervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland Youth in Action Vrijwilligerswerk in het kader van Youth in Action Youth in Action www.youthinaction.be JINT vzw www.jint.be Waarom Youth

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Your Future Awaits You

Your Future Awaits You Your Future Awaits You Going Abroad for Study 26 oktober 2017, Leuven Wie is wie aan de Faculteit Geneeskunde Prof. dr. Paul Herijgers Decaan Prof. dr. Chris Verslype Vicedecaan Internationalisering Prof.

Nadere informatie

EVS. European Voluntary Service

EVS. European Voluntary Service EVS European Voluntary Service Youth in Action Vrijwilligerswerk in het kader van Youth in Action Youth in Action www.youthinaction.be JINT vzw www.jint.be Nationaal Agentschap (NA) voor Vlaanderen Wat

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

EVS. European Voluntary Service

EVS. European Voluntary Service EVS European Voluntary Service Youth in Action Vrijwilligerswerk in het kader van Youth in Action Youth in Action www.youthinaction.be JINT vzw www.jint.be Nationaal Agentschap (NA) voor Vlaanderen Waarom

Nadere informatie

Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017. Milieu en Preventie Management

Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017. Milieu en Preventie Management Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017 Milieu en Preventie Management Waarom naar het buitenland? Taal Cultuur Werkgelegenheid Academische vaardigheden Zelfvertrouwen Vriendenkring

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Become a man/woman of the world Information Session Erasmus+

Become a man/woman of the world Information Session Erasmus+ Become a man/woman of the world Information Session Erasmus+ 27-11-2014 pag. 2 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 27-11-2014 pag. 3 Erasmus+ 2015-2016

Nadere informatie

Dienst Studieadvies. PROJECT GO INTERNATIONAL 18 oktober Infosessie: Financiering van je buitenlandse studies

Dienst Studieadvies. PROJECT GO INTERNATIONAL 18 oktober Infosessie: Financiering van je buitenlandse studies Dienst Studieadvies PROJECT GO INTERNATIONAL 18 oktober 2017 Infosessie: Financiering van je buitenlandse studies Inhoud van deze sessie De troeven van een buitenlandse studie De uitdagingen van een buitenlandse

Nadere informatie

ERASMUS+ Stages. april 2015

ERASMUS+ Stages. april 2015 ERASMUS+ Stages april 2015 Inhoud Programma landen Erasmus Charter for Higher Education Budget Voorwaarden Pas afgestudeerden Mobiliteitperiodes Stagebeurzen Formulieren Questions & Answers Programma Landen

Nadere informatie

Going abroad: Internationale studentenmobiliteit BLT

Going abroad: Internationale studentenmobiliteit BLT Going abroad: Internationale studentenmobiliteit BLT 2016-2017 Internationale studentenmobiliteit Aanvraag voor Studie/Stageperiode in het buitenland Beurzen Verzekeringen Internationale studentenmobiliteit

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een studie moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Uitwisselingsstudenten

Uitwisselingsstudenten Uitwisselingsstudenten Typisch voor uitwisselingsstudenten is dat ze in het buitenland studeren in het kader van een akkoord dat Leuven met de buitenlandse partner heeft afgesloten; dat ze daarvoor geen

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Dienst Studieadvies. PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober Infosessie: Financiering van je buitenlandse studies

Dienst Studieadvies. PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober Infosessie: Financiering van je buitenlandse studies Dienst Studieadvies PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober 2016 Infosessie: Financiering van je buitenlandse studies Inhoud van deze sessie De troeven van een buitenlandse studie De uitdagingen van een buitenlandse

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Het Erasmus-programma in 2011/2012: de cijfers toegelicht

Het Erasmus-programma in 2011/2012: de cijfers toegelicht EUROPESE COMMISSIE MEMO Brussel, 8 juli 2013 Het Erasmus-programma in 2011/2012: de cijfers toegelicht Vandaag heeft de Europese Commissie nieuwe cijfers 1 bekendgemaakt over het aantal studenten, docenten

Nadere informatie

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden?

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? Erasmusbestemming: Zagreb Kroatië... Academiejaar: 2014. - 2015. Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De rechtenfaculteit is centraal

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 De gevolmachtigden van: DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen, en van HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE

Nadere informatie

Diagram 2: Erasmus voor studentenmobiliteit relatieve verandering van het aantal studenten per uitzendland tussen 2009/2010 en 2010/2011

Diagram 2: Erasmus voor studentenmobiliteit relatieve verandering van het aantal studenten per uitzendland tussen 2009/2010 en 2010/2011 MEMO/12/310 Brussel, 8 mei 2012 Het Erasmus-programma in 2010/2011: de cijfers toegelicht Vandaag heeft de Europese Commissie nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal studenten, docenten en andere

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

3.2 Inhoudelijk Veel groepswerk, presentaties en goede praktische opleiding

3.2 Inhoudelijk Veel groepswerk, presentaties en goede praktische opleiding Opleiding: Bachelor Biologie Gastinstelling: Universidade de Lisboa Land: Portugal Periode: 13/09/16-12/02/17 Verwittigen ziekteverzekering voor langdurig verblijf in het buitenland vóór: internetcursus

Nadere informatie

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2014-2015 I. VOOR VERTREK 1. AANVRAAGDOSSIER Check of je aanvraagdossier volledig in orde is. 2. INSCHRIJVING PXL Vergeet je niet in te schrijven aan PXL!

Nadere informatie

Wat was de prijs/maand om deze accommodatie te huren? 326 Hoe was de prijs/kwaliteit verhouding voor deze accommodatie?

Wat was de prijs/maand om deze accommodatie te huren? 326 Hoe was de prijs/kwaliteit verhouding voor deze accommodatie? VRAAG ANTWOORD Gewoon een nummer voor de administratie van de bevraging 55 Heb je een taaltest moeten afleggen voor je mocht starten met studeren aan de universiteit die je gekozen hebt? Nee Hoe zag de

Nadere informatie

verkrijgbaar via www.nmbs.be

verkrijgbaar via www.nmbs.be verkrijgbaar via www.nmbs.be Waar hang jij dit jaar uit? Wachten op de zon in Belgenland, op uitstap naar zee of de Ardennen? Of zoek je toch liever het avontuur op? Komt mooi uit, want met je eigen InterRail

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar Informatie voor studenten van Universiteit Gent

Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar Informatie voor studenten van Universiteit Gent Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar 2016-2017 Informatie voor studenten van Universiteit Gent Inleiding In deze toelichting vind je specifieke informatie voor UGent studenten over het Generieke

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Één twee trimesters Universiteit

Erasmusbestemming: Één twee trimesters Universiteit Erasmusbestemming: Barcelona... Academiejaar: 2013-2014 Één/twee semester(s): lees: twee trimesters Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit

Nadere informatie

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 INFOSESSIE MINOR BUITENLAND Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 PROGRAMMA 13.30 13.45 uur Inleiding + korte kennismaking 13.45 14.30 uur Erasmus beursaanvraag Sjoerd

Nadere informatie

Algemene informatie 2012/2013

Algemene informatie 2012/2013 1 Algemene informatie 2012/2013 1. Wat zou je willen doen in het buitenland? 2. Wanneer zou je naar het buitenland willen? 3. Waar zou je naar toe willen? 2 Bilateraal programma Tweezijdige uitwisseling

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas:

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas: DE EUROPESE UNIE MAVO 2 2016 Naam: Klas: INLEIDING De Eerste Wereldoorlog vernietigde grote delen van Europa en de wereld. Nog nooit had een strijd tussen landen voor zoveel doden, gewonden, materiële

Nadere informatie

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland!

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Stage/studie buitenland Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Inhoudsopgave 1. Waarom naar het buitenland? 3 2. Wat zijn de mogelijkheden in het buitenland? 5 3. Hoe krijg je toestemming om te gaan?

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen.

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen. ID 33 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Land (bestemming) Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

4. Persoonlijke getuigenis Zonder twijfel een enorme meerwaarde, zowel persoonlijk als voor de studies!

4. Persoonlijke getuigenis Zonder twijfel een enorme meerwaarde, zowel persoonlijk als voor de studies! 1. Algemeen Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde Gastinstelling: Universiteit Utrecht Land: Nederland Periode: 2 de semester 2011-2012 2. Wat te doen voor vertrek 2.1 Administratieve verplichtingen

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli 2013 Je kan gratis naar dit tariefplan overstappen. Nationaal Bellen in Nederland Prijs in Euro Duur * Vaste net Kruidvat Mobiel 0,05 Per minuut mobiel van andere

Nadere informatie

TAALONDERSTEUNING voor studenten met internationale plannen

TAALONDERSTEUNING voor studenten met internationale plannen TAALONDERSTEUNING voor studenten met internationale plannen in samenwerking met Ben je van plan om in het buitenland te studeren of stage te lopen maar aarzel je nog omwille van je beperkte talenkennis?

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

id 25 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Master eerste studiefase

id 25 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Master eerste studiefase id 25 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie: Volwassenen Land (bestemming) Spanje

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

id 18 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase Pedagogische Wetenschappen Orthopedagogiek Land (bestemming)

id 18 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase Pedagogische Wetenschappen Orthopedagogiek Land (bestemming) id 18 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Orthopedagogiek Land (bestemming) Spanje Universiteit

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Algemene Informatie. id 430 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus

Algemene Informatie. id 430 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus Algemene Informatie id 430 Ik ben student in : Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok (hoofdinschrijving) Bachelor derde studiefase opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers Brussel, 23 november 2011 - Tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, krijgen de kans om in het

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs Joy Plokker Inhoud Structuur van het Erasmus+ programma Budget hoger onderwijs Call 2015 Erasmus Charter for Higher Education Inter-institutional Agreement (IIA) KA1

Nadere informatie

Lijst van erkende opleidingscentra voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren

Lijst van erkende opleidingscentra voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Dienst Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen T 02 553 79 97, F 02 553 79 95 erkenningen@lne.vlaanderen.be Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Instructies voor uitwisselingsstudenten: VOOR VERTREK

Instructies voor uitwisselingsstudenten: VOOR VERTREK VOOR VERTREK 1. Indienen aanvraag bij je gastinstelling In samenwerking met het Mobility Office KU Leuven Campus Brussel dien je er voor je vertrek naar je gastinstelling voor te zorgen dat alle nodige

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie