Locat iegids Euvelgunnerw eg 17 en 25

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25"

Transcriptie

1 Locat iegids Euvelgunnerw eg 17 en 25

2 2

3 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op verschillende niveaus in de volgende vakgebieden: ICT, engineering, metaalbewerking, constructie en maintenance. Kortom alles wat te maken heeft met het ontwerpen, maken en onderhouden van hoogwaardige installaties en machines vind je hier onder één dak! Over het dak gesproken. Op dit moment is de school gehuisvest in twee locaties: aan de Euvelgunnerweg en de Diamantlaan in Groningen. Dit is echter een tijdelijke situatie, want momenteel wordt ons eigen gebouw aan de Muntinglaan grondig verbouwd, zodat we in het schooljaar beschikken over een fantastische school die volledig is afgestemd op de eisen van modern technisch onderwijs. Jij volgt je opleiding op de locatie Euvelgunnerweg die op zich weer uit twee gebouwen bestaat: de nummers 17 en 25. Deze gids is bedoeld om je te informeren over allerlei zaken op de locatie Euvelgunnerweg. Er zijn onderwerpen in opgenomen die voor alle studenten van belang zijn om te weten en om naar te handelen. Daarom is het belangrijk kennis te nemen van de inhoud. De inhoud van deze gids is gebaseerd op afspraken die op dit moment gelden. Deze kunnen echter gedurende het schooljaar veranderen. Indien dit het geval is, word je hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Geeft deze gids aanleiding tot vragen, neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider (SLB-er). Tenslotte, maar niet in de laatste plaats, hoop ik dat je een prettige tijd hebt op onze school en ik wens je heel veel succes met je studie. De schooldirecteur, De heer A.R. van der Plas. 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Het gebouw Contact Bereikbaarheid Openingstijden Parkeren/ fietsenstalling Veiligheid, gezondheid en welzijn Betalen met debet kaartsysteem Omgangs- en gebruiksregels 8 2 Voorzieningen Schooladministratie en conciërges Schoolkluisjes Openingstijden buffet/keuken in de kantine kopieervoorzieningen Studie en handicap: de noorderpoortfaciliteitenpas 7 3 Schooladministratie Formulieren Lesgeld Identiteitskaart & cijferlijst/diploma van vorige school Onderwijs- en praktijkovereenkomst Verzekeringen Mutaties Uitschrijving 13 4 Regelingen Ongewenst gedrag Toezicht/inspectie privacyreglement Studentenstatuut en klachtenregeling 15 5 Studentenplatform en medezeggenschap Medezeggenschap 16 6 Cursistenbegeleiding en reglement Verzuim/verlof/ te laat Lesuitval Studieloopbaanbegeleiding Decanaat 17 8 Jaarrooster Aanvang en einde schooljaar Lestijden Vakanties Deelname aan de lessen Te laat komen in de lessen Meldingsplicht absentie Leerplicht en RMC (regionaal meld- en coördinatie 19 Functie voortijdig schoolverlaters 8.7 Voortijdig schoolverlaten 20 4

5 1. Het gebouw 1.1 Contact Noorderpoort - Locatie Euvelgunnerweg Bezoekersadres: Euvelgunnerweg 17 Euvelgunnerweg 25A 9723 CT Groningen 9723 CV Groningen Postadres: Postbus 169, 9700 AD Groningen Telefoon/fax: tel ( ma. t/m do. van uur uur, vr. van uur) fax Noorderpoort : Facebook: Twitter: School voor 1.2 Bereikbaarheid De locatie Euvelgunnerweg 25 is bereikbaar met het openbaar vervoer (OV) via 3 reguliere buslijnen vanaf Groningen CS. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste vertrek- en aankomsttijden. Deze informatie is indicatief. Kijk voor een individueel reisadvies op de site van Qbuzz of bel de Qbuzz klantenservice. Busverbinding van Centraal Station Groningen naar Euvelgunnerweg 17 Buslijn 12 Gaat vanaf 6:51 7:16 7:46 8:16 18:46 Daarna weer 13:48 14:48 15:48 16:48 om 14:18 15:18 16:24 17:18 Busverbinding van Euvelgunnerweg 17 naar Centraal Station Groningen Buslijn 12 7:12 8:07 9:07 Gaat vanaf 7:37 8:37 9:37 Daarna weer 14:15 15:15 16:15 17:15 vanaf 14:45 15:45 16: :16 17:48 18:15 Wanneer er geen bus rijdt, kun je gebruik maken van de Q-Buzz stadstaxi die je minstens 1 uur van te voren moet reserveren. Telefoon: (lokaal tarief) OV-Chipkaart Om met het OV te reizen heb je een OV-chipkaart nodig. Het verdient aanbeveling om een Persoonlijke OV chipkaart te kopen, omdat je daarmee leeftijdkorting (11-18 jaar) kunt genieten. 5

6 Kijk op voor alle details. Vanaf 18 jaar kán je in aanmerking komen voor de studenten OV chipkaart. Tarieven Je kunt reizen op saldo, waarbij iedere rit op basis van gereden km s wordt verrekend. Dit is ideaal als je af en toe met het OV reist. Reis je regelmatig of op verschillende trajecten dan kan altijd korting interessant zijn. Voor 16,50 per maand krijg je 40% korting op al je busreizen (ben je ouder dan 18 jaar dan is de korting 20%). Reis je 4x per week het zelfde traject dan is een sterabonnement vaak gunstiger. Voor een individueel reisadvies van deur tot deur kun je kijken op de site van Qbuzz, of de site van de OV-informatielijn, Daar vind je ook een overzicht van de kosten. 1.3 Openingstijden De openingstijden van het gebouw zijn: Maandag t/m donderdag Vrijdag uur uur uur uur 1.4 Parkeren/fietsenstalling Fietsen en brommers moeten in de daarvoor bestemde stalling worden geplaatst. Zowel op 17 als op 25a is een overdekte stalling voor studenten. Stalling is op eigen risico. Auto s van studenten kunnen op de grote parkeerplaats tussen de gebouwen 17 en 25a worden geparkeerd. Parkeren is op eigen risico. De directie kan NIET aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en beschadiging, etc. 6

7 1.5 Veiligheid, gezondheid en welzijn (brandalarm, nooduitgangen e.d.) Alarmsignaal In geval van brand of een andere calamiteit klinkt er een alarmsignaal. Je dient na een alarmsignaal het gebouw onmiddellijk via de (nood)uitgangen te verlaten en vervolgens loop je naar de verzamelplaats: het parkeerterrein tussen de gebouwen 17 en 25. Om te oefenen wordt aan het begin van het schooljaar een aangekondigde ontruimingsoefening gehouden; later in het schooljaar een niet-aangekondigde. Tijdens ontruimingen moeten altijd de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) worden opgevolgd. Brandmelding In geval van brand of een andere calamiteit dient men onmiddellijk de conciërge te waarschuwen. De conciërge is met de bureautelefoon bereikbaar onder het nummer of conciërges.de receptie is bereikbaar via of het vaste nummer Schade De school aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die wordt toegebracht aan persoonlijke eigendommen van studenten, medewerkers of bezoekers. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor voorwerpen, die in of bij de school zijn achtergebleven of zijn zoekgeraakt. Indien iemand schade aan het schoolgebouw en/of inventaris heeft toegebracht, dan wordt die schade hersteld op kosten van degene die de schade heeft veroorzaakt (of op kosten van ouders/verzorgers indien het een minderjarige betreft). Studenten moeten schade direct aan conciërge, docent of teammanager melden Betalen met een debetkaartsysteem De meeste betalingen op de locatie (kantine, kopieën, conciërge, enz.) verlopen via een debetkaartsysteem. Dit is hetzelfde systeem als de chipkaart van een bank. In de eerste schoolweek wordt aan elke nieuwe deelnemer een persoonsgebonden debetkaart verstrekt met een tegoed van 10,- voor printen. Mocht men als gevolg van verlies of verminking een nieuwe kaart nodig hebben, dan wordt hiervoor 10,- in rekening gebracht. Op de debetkaart kan door middel van een opwaardeerunit in de hal een geldwaarde worden gezet van maximaal 50,=. De debetkaart kan vervolgens binnen alle locaties van het Noorderpoort worden gebruikt voor nagenoeg het totale betalingsverkeer. Verlies, diefstal en beschadiging is voor eigen risico! 1.7. Omgangs- en gebruiksregels Hieronder worden een aantal van deze regels beschreven voor de locaties Euvelgunnerweg 17 en 25a. Deze omgangsregels zijn bedoeld om in (en om) het schoolgebouw een klimaat te creëren, waarin iedereen zich happy voelt en waarin iedereen een optimale leer- en werkprestaties kan leveren. De volgende algemene omgangsregels dragen bij tot een veilige en gezellige school: op onze school luisteren we naar elkaar op onze school houden we rekening met elkaar op onze school leren we met en van elkaar op onze school helpen we elkaar op onze school gaan we voorzichtig om met elkaars eigendommen op onze school houden we ons aan de regels Daarnaast hebben we nog een aantal meer concrete omgangsregels: 7

8 - Eten, drinken, roken In het gebouw mag niet worden gerookt. Roken is alleen toegestaan op daarvoor aangegeven plaats op het schoolplein. Je mag binnen het gebouw alleen eten en drinken in de kantine; buiten mag op de binnenplaats gegeten en gedronken worden. Opruimen Bij het verlaten van de kantine zorgt een ieder zelf voor het terugbrengen van het dienblad en voor het opruimen van afval. Ook buiten dient men het afval in de daarvoor bestemde bakken te gooien. Aanwijzingen van de kantinemedewerkers of ander bevoegd personeel dienen te worden opgevolgd. Bij het niet opvolgen van omgangsregels zal men in overleg treden met de teammanager. De teammanager kan jou bij het niet naleven van de omgangsregels verplichten voor bepaalde tijd assisterende werkzaamheden te verrichten. Ook kan je de toegang tot de kantine worden ontzegd en/of kan je debetkaart worden geblokkeerd. In het ergste geval kun je worden geschorst. Mobiele telefoons Mobiele telefoons mag je binnen het gebouw uitsluitend in de kantine gebruiken. Zonder toestemming mag op school ook niet gefotografeerd of gefilmd worden; dus ook niet met de mobiele telefoon. Werkkleding Tijdens praktijklessen is men verplicht de vereiste werkkleding en/of veiligheidsschoenen te dragen. Werkkleding mag alleen in de praktijkvleugel van het gebouw gedragen worden; dus niet in de kantine. Spelen om geld Het spelen van spelletjes (dammen, kaarten enz.) in de kantine juichen we op zich toe: het geeft immers een stukje ontspanning. Echter het spelen om geld, zoals bij poker, staan we niet toe. 8

9 2. Voorzieningen 2.1. Schooladministratie en conciërges Studenten en medewerkers kunnen met alle vragen terecht bij de frontoffice van de schooladministratie: Mevrouw G. Jager en Mevrouw H.L. Bakker. De hoofdconciërge is de heer K. van Slochteren, tel Het conciërgeteam bestaat uit mevrouw T. Kamminga en de heer L. Scholtens. Het team is bereikbaar onder telefoonnummer of Schoolkluisjes Elke deelnemer wordt dringend aangeraden bij aanvang van het schooljaar een afsluitbaar kluisje te huren voor het opbergen van privé-bezittingen (jassen, tassen, boeken, helmen enz.). De huur bedraagt gedurende de vierjarige opleiding 25, -. En voor de tweejarige opleidingen 15,- Het vermelde bedrag is inclusief de borgsom van 5 voor een sleutel. Bij inlevering van de sleutel aan het eind van je opleiding ontvang je de 5,- borg terug. Wanneer je tussentijds met je opleiding stopt ontvang je alleen de 5,- borg terug. Het huren van een kluisje verloopt via de conciërge. Er kan slechts één persoon huurder zijn van een kluisje Openingstijden buffet/keuken in de kantine De openingstijden van het buffet in de kantine zijn als volgt: uur (ochtendpauze) uur (lunchpauze) Wanneer het buffet is gesloten, kun je gebruik maken van de automaten t.b.v. koffie, frisdrank, enz Kopieervoorzieningen In het gebouw staan verschillende kopieerapparaten waar studenten kunnen kopiëren met hun debetkaart Studie en handicap: de Noorderpoort-faciliteitenpas Waarom een Noorderpoort-faciliteitenpas? Het Noorderpoort wil studenten met een handicap of specifieke leerbeperking positief stimuleren en ondersteunen tijdens hun schoolloopbaan. Eén van de instrumenten hierbij is de NPC-faciliteitenpas. Hiermee kan tijdens toepasselijke situaties op school de docent, surveillant, begeleider of coach erop worden gewezen, dat je recht hebt op de op de pas vermelde ondersteunende maatregelen. Het Noorderpoort hoopt op deze wijze een deel van de leerbelemmeringen van studenten met een handicap, specifieke leerbeperking of chronische ziekte te verminderen en zo een gerichte bijdrage te leveren aan een succesvolle schoolloopbaan. Ook studenten, die van oorsprong anderstalig zijn en korter dan 6 jaar in Nederland verblijven, kunnen een faciliteitenpas krijgen. Voor wie? Studenten, die door middel van een officiële medische of psychologische verklaring kunnen aantonen, dat zij behoefte hebben aan specifieke maatregelen bij lessen, opdrachten en toetsen/examens kunnen de faciliteitenpas krijgen. Dit kan bijvoorbeeld nodig 9

10 zijn als je dyslectisch bent, of door concentratieproblemen als gevolg van adhd of pdd-nos. Ook een lichamelijke beperking of chronische ziekte kan maken, dat je behoefte hebt aan speciale afspraken of faciliteiten. Dit geldt eveneens voor anderstaligen, korter dan 6 jaar in Nederland. Een voorbeeld van een maatregel is, dat je extra tijd krijgt om toetsen en opdrachten te maken. Hoe kom je er aan? De decaan van je opleiding zal beoordelen of je voor de faciliteitenpas in aanmerking komt. Hij/zij vult in overleg met jou het aanvraagformulier faciliteitenpas in. De faciliteitenpas is persoonlijk. Om misbruik te voorkomen moet je een recente pasfoto inleveren. Met een kopie van je medische of psychologische verklaring of een bewijs van je verblijfsduur in Nederland wordt het aanvraagformulier opgestuurd naar het Steunpunt Studie & Handicap CDV. Via de decaan krijg je vervolgens de faciliteitenpas uitgereikt. Vragen? Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij de decaan van je afdeling. Hij/zij kan jou, indien nodig, in contact brengen met het Steunpunt Studie & Handicap. 2.6 Taal en Reken Ondersteuning Noorderpoort (TRON) Aan het eind van je opleiding moet je examen doen voor Nederlands en rekenen. Om ervoor te zorgen dat je het examen kan halen biedt het Noorderpoort extra ondersteuningslessen voor alle studenten met een grote achterstand op het gebied van taal en/of rekenen. Wat is achterstand? Aan het begin van je opleiding word je getoetst op taal en rekenen. Als je een achterstand hebt van meer dan 1 niveau onder het eindniveau van je nieuwe opleiding, kun je extra ondersteuning krijgen. Ook later in je opleiding is dit altijd nog mogelijk. Hoe werkt het? Jouw studieloopbaanbegeleider (SLB) meld je, na overleg met jou, aan voor extra ondersteuning. De SLB weet hoe het werkt. Waar? In de stad Groningen op een centrale locatie: Van Schendelstraat 1, tel , Verplicht? Je wilt graag je diploma halen. Daar hoort ook een voldoende voor Nederlands en rekenen bij. Het Noorderpoort vindt dit belangrijk. Als je wordt aangemeld zijn de TRON-lessen verplicht. Wanneer? De TRON-lessen zijn twee lesuren per week. Dit kan 1 uur taal en rekenen zijn of 2 uur taal of rekenen. De lessen zijn aan het begin of eind van de dag. Bij aanmelding kun je aangeven welke tijd jou het beste past. Wanneer kun je beginnen? Na aanmelding hoor je binnen 5 dagen wanneer je kunt beginnen. Je krijgt de uitnodiging voor de lessen op je Noorderpoort mailadres. De SLB krijgt de informatie via LBS. Hoe lang? De TRON-docent maakt met jou een plan waarin afgesproken wordt wat je gaat doen en hoe lang het gaat duren. 10

11 2.7 Individueel adres Noorderpoort Alle studenten ontvangen een individueel adres van het Noorderpoort. Het gebruik van dit adres is verplicht. Dat houdt in dat we verwachten dat je minstens eenmaal per (school)dag de inhoud van je mailbox checkt en indien nodig (als de school bijvoorbeeld aankondigt dat er een belangrijk bericht aan komt) vaker. We gaan er van uit dat je verstandig met je account om gaat. Het is dus niet toegestaan om dreigende, beledigende, seksueel getinte dan wel discriminerende berichten te versturen, kettingbrieven te versturen, pornografisch materiaal te verspreiden, illegale inhoud te verzenden, commerciële activiteiten te ontplooien, virussen of z.g. "wormen" te verspreiden of anderszins berichten te versturen die het Noorderpoort kunnen schaden. 3. Schooladministratie 3.1 Formulieren Op de locatie is de schooladministratie dagelijks aanwezig voor het invullen van o.a. de formulieren voor kinderbijslag, studiefinanciering, etc. De schooladministratie is voor studenten geopend tijdens de openingstijden van de school(zie 1.3) De formulieren die door of namens de directie moeten worden ingevuld, moeten voor aanvang van de lessen op de schooladministratie van de locatie worden ingeleverd en kunnen volgens afspraak worden afgehaald. Voor een definitieve deelname aan de lessen moet men aan het begin van het schooljaar (en tijdens het schooljaar) verschillende formulieren inleveren, o.a. onderwijsovereenkomst. Deze moeten foutloos en volledig zijn ingevuld. Medewerking hieraan is verplicht. De reden van deze verplichte medewerking is eenvoudig: het Noorderpoort ontvangt geen onderwijsvergoeding voor een deelnemer in geval van een onvolledige administratie. Wanneer blijkt dat je 2 weken na het begin van het schooljaar niet alle noodzakelijke formulieren juist hebt ingevuld en ingeleverd, dan kun je uitgesloten worden van het verder volgen van de lessen. Eventueel wordt aan het begin van het schooljaar de schooladministratie gedurende de eerst twee weken enkele avonden van uur tot uur opengesteld om studenten (en/of ouders) in de gelegenheid te stellen de administratieve zaken volledig af te handelen. Berichtgeving daarover volgt direct aan het begin van het nieuwe schooljaar middels een locatiebrief voor studenten Lesgeld Studenten die op 1 augustus jaar of ouder zijn en een opleiding in de voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) van het middelbaar beroepsonderwijs volgen, moeten lesgeld betalen. Het lesgeld bedraagt 1090,-. BOL-studenten betalen hun lesgeld rechtstreeks aan het ministerie van Onderwijs. Studiefinanciering 18+: basisbeurs en OV kaart De wet studiefinanciering 2000 is alleen van toepassing als je een BOL opleiding volgt en als je bij aanvang tussen 18 en 27 jaar bent. Je krijgt dan een basisbeurs, ongeacht het belastbare inkomen van je ouders/verzorgers. Met een basisbeurs kom je ook in aanmerking voor een OV-jaarkaart. Soms is ook een aanvullende (studie-) financiering mogelijk, 11

12 afhankelijk van het inkomen van je ouder(s)/verzorger(s). Wil je hierover meer weten dan kun je rechtstreeks bellen met het algemene informatienummer van de DUO IB-Groep (tel.nr.: ), of via de website van DUO IB-Groep Regeling Tegemoetkoming Schoolkosten 18- Ouders van studenten aan het MBO jonger dan 18 jaar kunnen van de overheid in een aantal gevallen een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen. Dit gebeurt via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). De vergoeding is o.a. afhankelijk van het ouderlijk inkomen. Voor informatie hierover kan men ook hier terecht bij de DUO -IB-Groep. 3.3 Identiteitskaart & cijferlijst/diploma vorige school Bij de administratie dient een geldige identiteitskaart en een cijferlijst/diploma van de vorige opleiding en een getekende onderwijsovereenkomst ingeleverd te zijn Onderwijs- en praktijkovereenkomst Als je een opleiding bij ons volgt of wilt gaan volgen dan wordt er een onderwijsovereenkomst met je afgesloten. Dit is een contract tussen jou en het Noorderpoort waarin de wederzijdse rechten en plichten staan, zoals afspraken over studiebegeleiding, studie- en beroepskeuze, schoolregels e.d. In de onderwijsovereenkomst staat ook de aansprakelijkheid van het Noorderpoort beschreven. Ook persoonlijke afspraken kunnen er in worden vastgelegd, bijvoorbeeld over een uitgebreider studieprogramma. Op het moment dat je de beroepspraktijkvorming (BPV) gaat doen teken je een praktijkovereenkomst (POK). Hierin staan afspraken tussen jou, het bedrijf of instelling waar je de beroepspraktijkvorming gaat doen en de school Verzekeringen Aansprakelijkheid Het Noorderpoort is verzekerd tegen de financiële risico s van wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering is in het bijzonder relevant voor stagiaires. In dat kader zijn voornamelijk de volgende opmerkingen van belang: Opzichtschade s (de ongelukjes ) vallen juridisch niet onder de wettelijke aansprakelijkheid van het Noorderpoort: het Noorderpoort kan hier daarom niet aansprakelijk voor worden gesteld. Uitzondering hierop is als er aantoonbaar sprake is van onzorgvuldig of nalatig handelen van het Noorderpoort. Schade te wijten aan het houden, gebruiken of besturen van motorrijtuigen (o.a. auto s en bromfietsen) dient altijd verhaald te worden op de verzekering van de eigenaar van het betreffende motorrijtuig: het Noorderpoort kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld (en is hier dan ook niet voor verzekerd). Dit geldt ook voor stagiaires Motorvoertuigentechniek. We wijzen iedereen op het grote belang van het zelf c.q. door de ouder(s)/verzorger(s) afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Ongevallen Het Noorderpoort heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor alle studenten. Deze biedt ook dekking gedurende de tijd dat de stagiaires aanwezig zijn in de gebouwen c.q. op de terreinen van het stageadres waar zij stage lopen, evenals gedurende de reis vanaf het woonadres naar het stageadres en vice versa. 12

13 Buitenland Het Noorderpoort heeft een reisverzekering afgesloten. Deze verzekering kent een werelddekking. De dekking in Nederland is beperkt tot het reizen en/of verblijven op Nederlands grondgebied als onderdeel van een buitenlandse reis. Deze verzekering geldt zowel voor studenten die in het kader van hun opleiding een buitenlandreis maken (internationalisering), als voor stagiaires die een buitenlandstage volgen (BPV). Het is verplicht om bij de reizen een pas mee te nemen. Deze pas is verkrijgbaar bij het secretariaat van OKI (mw. A. ten Cate) op het Bestuursbureau, Verzetstrijderslaan 4 in Groningen. Na afloop van de reis of stage moet de pas weer worden ingeleverd Mutaties Veranderingen in de persoonlijke gegevens (bijv. adreswijziging) meld je direct schriftelijk bij de schooladministratie. Studenten die een BOL opleiding volgen moeten deze wijzigingen ook doorgeven aan de DUO -IB-Groep. Een formulier hiervoor is te verkrijgen bij de schooladministratie Uitschrijving We gaan ervan uit dat je niet zomaar besluit om met je opleiding te stoppen. We vinden het zeer belangrijk dat je in dat geval contact opneemt met je studieloopbaanbegeleider of de decaan om over je voornemen te praten. Uitschrijving is pas mogelijk na een Exitgesprek met de decaan en kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden bij de schooladministratie. We adviseren je om tijdig contact op te nemen met de decaan om je te laten begeleiden bij een eventuele andere school- of beroepskeuze. 13

14 4. Regelingen 4.1 Ongewenst gedrag (vertrouwenspersoon) Het Noorderpoort verwacht van alle medewerkers en studenten dat zij zich correct gedragen. Uitspraken of handelingen die kwetsend zijn voor een ander, beschouwen we als ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is: agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie, pesten, schelden, dreigen, vernielen, diefstal, wapenbezit, drugs- en alcoholgebruik. Deze begrippen zijn nader omschreven in het document Klachtenregeling en gedragscode Sociale Veiligheid, dat op alle vestigingen van het Noorderpoort bij de decaan ter inzage ligt. De volledige tekst van de regeling staat ook op onze website Noorderpoort.nl. Als jezelf slachtoffer bent van ongewenst gedrag of als je ziet dat iemand zich schuldig maakt aan een vorm van ongewenst gedrag dan is het belangrijk dat je onmiddellijk contact opneemt met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen op de Euvelgunnerweg 17 zijn: Mevr. E.H. Koerts tel Dhr. H.M. Harms tel Een tweede mogelijkheid om een voorval te melden is via een formulier. Dit formulier hangt aan de brievenbus INCIDENTENREGISTRATIEFORMULIER bij het kantoor van mevr. Koerts en de heer Harms. Na invulling kun je het formulier in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren. Er wordt daarna zo spoedig mogelijk contact met je gezocht. Je kunt bijvoorbeeld van deze tweede mogelijkheid gebruik maken indien je vertrouwenspersoon niet aanwezig is. Het heeft echter de voorkeur rechtstreeks contact op te nemen. Zij begeleiden je bij het indienen van de klacht naar de juiste instantie, zij zijn getraind om je goed op te vangen na een vervelende ervaring en zij zorgen ervoor dat er adequaat tegen de dader(s) wordt opgetreden. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, dus aarzel niet om contact met één van hen op te nemen. Ook als je onzeker bent. Klachten van studenten en medewerkers over ongewenst gedrag worden, indien gewenst, beoordeeld door objectieve personen die geen band hebben met het Noorderpoort. Het Noorderpoort is aangesloten bij de landelijke klachtencommissies BVE en VOS/ABB. Op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat een klacht niet wordt genegeerd of iemand ten onrechte wordt beschuldigd Toezicht/inspectie Ingeval van algemene klachten kan men zich, afhankelijk van de aard van de klacht, wenden tot de studieloopbaanbegeleider, decaan of de teammanager van de opleiding. Indien er zaken zijn, waarover de ouder/deelnemer en de school van mening blijven verschillen, kan er een gesprek worden aangevraagd met de schooldirecteur of kan men een brief naar het College van Bestuur sturen. Mochten de zaken desondanks nog niet bevredigend zijn opgelost, dan kan men zich wenden tot de inspecteur van de BVE. De school staat onder toezicht van: Rijksinspectiekantoor Zwolle Postbus GA Zwolle tel.nr.:

15 4.3. Privacyreglement Het Noorderpoort registreert persoonsgegevens van bestuursleden, personeelsleden en studenten. We registreren alleen gegevens die nodig zijn vanuit onderwijskundig, financieel of organisatorisch oogpunt. Verder zijn we wettelijk verplicht een aantal gegevens te registreren ten behoeve van verslaglegging aan het Ministerie van Onderwijs en andere overheden. De persoonsgegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld en alleen aan instanties buiten het Noorderpoort verstrekt als dit wettelijk verplicht is. Binnen het Noorderpoort kunnen alleen medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun werk erover beschikken. Zij kennen een geheimhoudingsplicht. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens in het Noorderpoort vind je in het Privacyreglement dat bij de schooladministratie te verkrijgen is. Het reglement staat ook op onze website Noorderpoort.nl Studentenstatuut en klachtenregeling Het studentenstatuut en de klachtenregelingen liggen ter inzage bij de frontoffice. 15

16 5. Studentenplatform en medezeggenschap 5.1 Medezeggenschap Het Noorderpoort kent medezeggenschap voor studenten en personeelsleden. 1. De studentenraad behartigt de belangen van de studenten (MBO) en de leerlingen (VO). De raad heeft regelmatig overleg met het College van Bestuur van het Noorderpoort. Meer informatie over de studentenraad is te vinden op de website van het Noorderpoort. De School voor technologie kent momenteel geen eigen schoolraad voor studenten. Omdat het management van de school het erg belangrijk vindt om samen met de studenten te overleggen over alle aspecten van het onderwijs, bezoekt ze gedurende het schooljaar de klassen om het reilen en zijlen op de school te bespreken. Het verslagen van deze gesprekken worden gebruikt om eventuele verbeteringen door te voeren. 2. Voor het personeel is de medezeggenschap op centraal niveau vormgegeven in een ondernemingsraad (OR) en op het niveau van de scholen in schoolraden. DE OR voert overleg met het College van Bestuur, de schoolraad overlegt met de schooldirecteur. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Noorderpoort. 6. Cursistenbegeleiding en reglement 6.1. Verzuim/verlof/te laat De studenten zijn verplicht alle op het lesrooster van hun afdeling voorkomende lessen te volgen zoals dit ook is vastgesteld in de onderwijsovereenkomst. In bijzondere gevallen kan extra verlof worden verleend, maar dan uitsluitend op schriftelijk verzoek dat vooraf moet worden ingediend bij de teammanager. Bij minderjarige studenten dient dit te worden aangevraagd door de ouder(s)/verzorger(s). Bij afwezigheid door ziekte dient dit op de eerste ziektedag vóór uur telefonisch doorgegeven te worden aan de schooladministratie. Tevens wordt tijdens de eerste ziektedag een mail gestuurd naar de SLB-er. Bij ziekte tijdens toetsen moet dit bovendien schriftelijk worden gemeld aan de decaan en de heer E. Hollander.. Bij minderjarige studenten wordt wat hier boven staat, behalve het versturen van de mail, door de ouder(s)/verzorger(s) afgehandeld. Dwingt het openbaar vervoer je om af te wijken van de schooltijden, vraag dan aan de teammanager van je opleiding of je in aanmerking kunt komen voor een trein- of buspasje. Als richtlijn geldt hiervoor: vertrek je voor 7.15 uur s ochtends of kom je na uur s avonds thuis, dan kun je aanspraak maken op een pasje. Bezoeken aan tandarts, dokter, enz., dienen bij voorkeur buiten de schooltijden om geregeld te worden. Kan dit niet, dan moet je hiervoor vooraf bij de teammanager van je afdeling om toestemming vragen. Dit kun je sturen naar: Teammanager Middenkader engineering en Metaalopleidingen. Bij ziekte etc. tijdens de stageperiodes bel je direct je stageadres. Daarna stel je ook de schooladministratie en je studieloopbaanbegeleider in kennis. 16

17 6.2. Lesuitval Het kan gebeuren dat een docent ziek is of om andere redenen niet aanwezig kan zijn. De medewerker onderwijsplanning zal trachten de gevolgen van afwezigheid van docenten tot een minimum te beperken. Informatie over lesuitval en leswijzigingen wordt verstrekt via het informatiescherm in de hal en op NELO en de website van de school Studieloopbaanbegeleiding (SLB) Je gaat naar school om een diploma te halen. Vaak lukt dat zonder problemen, maar niet altijd. Er kunnen dingen gebeuren op school, thuis, op stage of werk, die het jou moeilijk maken om goed te leren. Soms lost zo n probleem zich vanzelf op. Soms kom je eruit door erover te praten met anderen, maar het kan ook zijn dat je er niet uitkomt. Blijf er dan niet mee rondlopen, maar praat erover met iemand die je vertrouwt. Vaak is er wat aan je probleem te doen. Soms ook niet, of niet op korte termijn. Maar als wij weten waar je mee zit, kunnen we daar op school rekening mee houden. En alleen al door erover te praten, voel je je meestal toch wat beter. De eerst aangewezen persoon bij wie je terecht kunt met vragen en alle zaken die de studievoortgang belemmeren is de studieloopbaanbegeleider (eerstelijns begeleiding). Hij/zij richt zich op de algehele begeleiding en zal zelf ook regelmatig studievoortganggesprekken met je houden. Je kunt zelf ook een afspraak met je studieloopbaanbegeleider maken. Wanneer je ouders/verzorgers vragen of opmerkingen hebben dan kunnen ze het beste eerst contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider. Als hij/zij je niet voldoende kan begeleiden, omdat de vraag te specialistisch is of omdat het oplossen van het probleem te veel tijd vergt, dan word je verwezen naar de decaan (tweedelijns begeleiding). 6.4 Decanaat Als je wilt praten met iemand die extra deskundigheid en ervaring heeft met het helpen van studenten die ergens mee zitten, kun je een afspraak maken met de decaan van jouw opleiding. Mevr. E. Koerts Opleidingen niveau 2 BOL De heer M. Harms Opleidingen niveau 4 BOL en niveau 2en 3 BBL Als het nodig is kan de decaan ook specialistische hulp voor je inschakelen van bijvoorbeeld het Bureau Cursistendienstverlening van het Noorderpoort. Soms is het nodig dat er vanaf het begin van je opleiding rekening wordt gehouden met jouw specifieke situatie. Bijvoorbeeld omdat een handicap je belemmert in je functioneren. Neem dan zo spoedig mogelijk zelf contact op met de decaan. 17

18 8. Jaarrooster Het schooljaar bestaat uit vier periodes. Voor iedere periode geldt een ander (les)rooster. Daar moet je bij voorbaat rekening mee houden wanneer je bijvoorbeeld een bijbaantje hebt. Een deelnemer is in principe 40 uur per week beschikbaar voor schoolse activiteiten. Wanneer je op BPV bent gelden de regels van het bedrijf, je kunt dan geen aanspraak maken op de vakanties in het jaarrooster van de School voor Technologie. Het jaarrooster is te vinden op: kies: scholen kies: school voor technologie, en vervolgens kies je: info schooljaar Aanvang en einde schooljaar Formeel begint het schooljaar op dinsdag 27 augustus 2013 en eindigt het op 5 juli Lestijden 08:45-09:35 1e 09:35-10:25 2e 10:25-10:40 Pauze 10:40-11:30 3e 11:30-12:20 4e 12:20-12:50 Lunch 12:50-13:40 5e 13:40-14:30 6e 14:30-14:45 Pauze 14:45-15:35 7e 15:35-16:25 8e 18

19 8.3. Vakanties Vakanties cursusjaar Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2013 Kerstvakantie 21 december 2013 t/m 5 januari 2014 Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2014 Goede Vrijdag / Pasen 18 april t/m 21 april 2014 Meivakantie 26 april t/m 5 mei 2014 Hemelvaart 29 mei t/m 1 juni 2014 Pinksteren 8 juni 2014 t/m 9 juni 2014 Zomervakantie 5 juli t/m 17 augustus margedagen door de school in te vullen 8.4 Deelname aan de lessen Deelname aan het onderwijs is verplicht. Indien je om een bijzondere reden niet aanwezig kunt zijn, moet je dit schriftelijk aan de heer E. Hollander,Teammanager, je mentor/coach/ trajectbegeleider melden. Als deelnemers jonger dan 18 jaar ziek zijn, moeten de ouders/verzorgers dit doorgeven aan school Als het erop lijkt dat de deelnemer langdurig afwezig zal zijn wegens ziekte, neemt de ouder contact op met de mentor/ studieloopbaanbegeleider in verband met afspraken over de studievoortgang. Ook als een deelnemer vooraf weet dat hij/zij enkele dagen wegens ziekte afwezig is, bv. bij een operatie in het ziekenhuis, meld de ouder dit de mentor en de frontoffice. Er kan een schriftelijke verklaring van een arts gevraagd worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat de deelnemer voor nader onderzoek wordt doorverwezen naar een arts van een Arbodienst of GGD. In geval van ziekte dien je dit vóór uur te melden bij de Frontoffice (telefoon ) Voor ziekmelding tijdens examens gelden per opleiding soms aanvullende instructies: lees hiervoor het betreffende gedeelte in je eigen Studiewijzer (MBO) 8.5 Te laat komen in de lessen De lesuren beginnen precies op de tijden die in het rooster staan aangegeven. Wanneer je na aanvang van de les het lokaal wilt betreden is dit alleen mogelijk met toestemming van de docent. Als je meer dan 15 minuten na aanvang van de les arriveert, word je als absent genoteerd. Indien de les al is begonnen meld je dan bij de administratie. 8.6 Meldingsplicht absentie Leerplicht en RMC (regionaal meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters) Niet-gemelde absentie wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim en moet door de school worden gemeld aan de leerplichtambtenaar en RMC medewerker. Dit kan in bepaalde gevallen, ter beoordeling van de teammanager en de locatiedirecteur, leiden tot schorsing c.q. verwijdering van school. Ook absentie tijdens de (beroepspraktijkvorming) stageperiode of tijdens andere schoolactiviteiten dient te worden gemeld. Zie hierover de gedeelten in je Studiewijzer, Schoolgids of BPV-gids. Gemiste toetsen, stagedagen e.d. moet je in overleg met de betrokken docent(en) inhalen. De leerplichtambtenaar en de RMC-trajectbegeleider zijn vaak aanwezig binnen de scholen. Deze ambtenaren houden spreekuur voor de leerlingen en de docenten. 19

20 Het doel van het spreekuur is dat het beginnend verzuim zo snel mogelijk aangepakt en teruggedrongen wordt. De school meldt leerlingen aan voor het spreekuur indien: - de leerling meer dan 6 keer te laat komt of - de leerling tot 16 uur in een periode van 4 weken heeft gespijbeld Het spreekuur geldt voor alle leerlingen van de school en vindt plaats voordat er een officiële melding wordt gedaan bij het verzuimportaal. Mocht uit het gesprek blijken dat er dermate veel problematiek achter het beginnend verzuim schuilt gaat dat een waarschuwingsgesprek niet afdoende is, wordt er melding bij de leerplicht/rmc, via het verzuimportaal gedaan. Melding bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente: Leerlingen tot 18 jaar: De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ze worden er dan ook op aangesproken als dat niet gebeurt. Scholen zijn verplicht spijbelende leerlingen te melden bij de leerplichtambtenaar, na uiterlijk drie achtereenvolgende verzuimdagen. Ook meldt de school wanneer de leerling gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan 16 uren verzuimt. Heeft een deelnemer nog geen startkwalificatie dan is hij/zij volgens de wet verplicht tot de 18e verjaardag een opleiding te volgen. Gaat hij/zij niet naar school en/of naar de opleidingsplaats (het werk) en of BPV (beroepspraktijkvorming), dan zijn ouders/verzorgers en de deelnemer strafbaar. De leerplichtambtenaar zal de deelnemer oproepen voor een gesprek over het verzuim. Deze ambtenaar kan ook proces-verbaal opmaken. De ouders en deelnemer zelf riskeren een boete, krijgen een leer- of taakstraf, Jeugdreclassering of in ernstige gevallen kun je zelfs in hechtenis worden genomen. Melding bij de RMC trajectbegeleider van de woongemeente: Leerlingen tussen 18 en 23 jaar Naast de leerplichtwet is de RMC wet van toepassing. Bij verontrustend verzuim, motivatieproblemen en altijd als een leerling langer dan een maand zonder geldige reden niet op school is wordt uitgenodigd door een trajectbegeleider van het RMC. Het centrale doel van het RMC is het scheppen van voorwaarden voor jongeren tot 23 jaar om de voor hen hoogst haalbare en meest passende plaats in het onderwijs of arbeidsmarkt te kunnen vinden. 8.7 Voortijdig schoolverlaten: Er is sprake van voortijdig schoolverlaten wanneer een jongere nog geen 23 jaar is én: geen vwo/havo of niveau 2 mbo diploma heeft én bij de school wordt uitgeschreven of van school wordt verwijderd. Melding Afwezigheid bij DUO. De Melding Afwezigheid heeft betrekking op studenten van 18 jaar en ouder die een BOL niveau 1 of niveau 2 volgen en vier weken achter elkaar ongeoorloofd verzuimen. In deze gevallen is de instelling verplicht om dit te melden aan DUO middels het MA-formulier. Dit i.v.m. het vervallen van het recht op studiefinanciering. Meer informatie over de procedure is te vinden op Samengevat: Als een jongere niet meer naar school wil of kan, omdat hij/zij een probleem heeft, dan zoekt de leerplichtambtenaar/rmc-medewerker in overleg met school en ouders naar een oplossing. Ouders, jongere en de school, LPA/RMC zijn samen verantwoordelijk. Niet naar school gaan is in principe geen optie! Met een goed diploma zijn de kansen op de arbeidsmarkt en de kans op zelfredzaamheid in de maatschappij veel beter. Is er sprake van ongegrond verzuim, dan zijn ouders en jongere aansprakelijk. 20

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-hertogenbosch heeft in het voorjaar van 2011 een nieuw gebouw

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie