argument DE CHAUFFEURS VAN HET EUROPEES VOORZITTERSCHAP IN BELGIË OPDRACHT VOLBRACHT!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "argument DE CHAUFFEURS VAN HET EUROPEES VOORZITTERSCHAP IN BELGIË OPDRACHT VOLBRACHT!"

Transcriptie

1 ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN P 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTER RB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN P 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTER RB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN P 2 DE POST OPENBARE LRB GROEP POLITIE SECTOR FINANCIËN RECHTER RB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P België - Belgique DE CHAUFFEURS VAN HET EUROPEES VOORZITTERSCHAP IN BELGIË OPDRACHT VOLBRACHT! P.B.- P.P Brussel X BC 9791 argument MAANDBLAD VAN HET VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMBT 5 DE JAARGANG N 1 JANUARI 2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN HET VSOA OPENBARE SECTOR VAN DE ACLVB VSOA-DEFENSIE > PAGINA S 16 > 21 Zoals in 2001 heeft Defensie nu ook, gedurende de periode van zes maanden Europees Voorzitterschap in België, de chauffeurs van de protocollaire vloot ter beschikking gesteld. PAGINA 5 VSOA - ACLVB NEEN AAN DE BEZUINIGINGEN EN BONUSSEN VOOR SOMMIGEN PAGINA 10 GROEP DE POST 2010 WAS EEN BEWOGEN JAAR VOOR DE POST, OF IS HET BPOST? PAGINA S 12 > 13 GROEP SPOOR ONTMOETING MET ONZE LEDEN IN DE WERKPLAATS TE CUESMES

2 ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FI EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTE RB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGAC ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FI EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTE RB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGAC ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FI EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTE RB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGAC VSOA 2 ONZE COÖRDINATEN INHOUD inhoud SECRETARIAAT-GENERAAL Lang Levenstraat BRUSSEL Tel 02/ / Fax 02/ GROEP SPOOR Kantersteen BRUSSEL Tel 02/ Fax 02/ Nationaal Voorzitter : Roland VERMEULEN GROEP 2 : FEDERALE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTADMINISTRATIES Boudewijnlaan (2de verd.) BRUSSEL Tel. : 02/ Fax : 02/ N.M.K.N Nationaal Voorzitter : François FERNANDEZ-CORRALES GROEP LOKALE EN REGIONALE BESTUREN Vooruitgangstraat BRUSSEL Tel 02/ Fax 02/ Nationaal Voorzitter : René MARTENS GROEP ONDERWIJS Boudewijnlaan (1ste verd.) BRUSSEL Tel 02/ Fax 02/ Wnd. Gemeenschapsvoorzitter : Willy HENDRIKX GROEP DE POST Centrumgalerij 244 (3e verdieping) BRUSSEL Tel 02/ Fax 02/ P.R. : Nationaal Voorzitter : Marc DE MULDER GROEP BELGACOM Prinses Elisabethplein BRUSSEL Tel 02/ / Fax 02/ P.R. : Nationaal Voorzitter : Pierre MOTTOULLE GROEP RECHTERLIJKE ORDE Centrumgalerij - Blok 2, 4de verdieping Kleerkopersstraat BRUSSEL Tel 02/ Fax 02/ Nationaal Voorzitter : Jean-Marie MICHIELS GROEP DEFENSIE Lozenberg ZAVENTEM Tel 02/ Fax 02/ Nationaal Voorzitter : Erwin DE STAELEN GROEP FINANCIEN Centrumgalerij - Blok 2, 4de verdieping Kleerkopersstraat BRUSSEL Tel 02/ Fax 02/ Nationaal Voorzitter : Paul MONSAERT GROEP POLITIE Minervastraat ZAVENTEM Tel 02/ Fax 02/ Bank : Nationaal Voorzitter : Vincent GILLES Blz. 1, 16 tot 21 : DEFENSIE - De chauffeurs van de Europese top : opdracht volbracht! - AGPM : Het voorzorgscontract. - Edito van de Voorzitter Erwin DE STAELEN : Een bewogen jaar. - Welzijn en preventie op de werkvloer. - Bent U Jurist (V/M) en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Blz. 3 tot 7, 26 en 32 : SECRETARIAAT-GENERAAL - Woord van de Voorzitter Jan EYNDELS : Onze hoop voor Actualiteit : - Consumptieprijsindexen van november Neen aan bezuinigingen voor allen en bonussen voor sommigen. - Plan Uni Conferentie in Japan van 9/11 tot 12/11/2010. Voordelen : - Korting van 15 % bij Bozar. - Actel Affinity : GPS aangeboden voor elk aanvaard verzekeringsvoorstel in volledige omnium tussen 15/01/2011 en 15/03/2011. Juridische dienst : - Gewezen zwangere werkneemster behoudt loon. Blz. 8 : RECHTERLIJKE ORDE - Het hiërarchisch statuut van de hoofdgriffier. Blz. 9 : GROEP 2 - Een dynamische ploeg, steeds tot uw dienst. Blz. 10 tot 11 : DE POST - Samenkomst van De Blauwe Posthoorn was een bewogen jaar voor De Post of is het Bpost. Blz. 11 : BELGACOM - Wat goed nieuws voor 2011! - Agenda : januari Blz. 12 tot 13: SPOOR - Bezoek aan de centrale werkplaats Cuesmes. - Is Europa tegen de openbare dienst bij het spoor? - Bijzondere Kamercommissie spoorveiligheid tengevolge van het ongeval in Buizingen. Blz. 14 tot 15 : LRB - Grote première voor de afdeling van Brusselstad : Organisatie van haar eerste eetdag in het Kasteel van Karreveld op 13/11/ Gemeente Vorst veroordeeld. - LRB-Brussel verhuist. - Vertrek in schoonheid voor Mevrouw Johanne FOUCART. - De nieuwjaarswensen van de groep LRB. - VSOA Groep LRB verhoogd zijn stakingsvergoeding. Blz. 15 : FINANCIËN - Algemene vergadering VSOA Groep Financiën op Blz. 22 tot 25 :POLITIE - Elke nacht 1 agent voor burgers. - Het VSOA gehoord in de Senaat. - Graaicultuur binnen de politie. - Hernieuwing van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding. - Guillaume MARQUET, onze oudste afgevaardigde is heengegaan. - Het VSOA via EuroCOP in Europa. - Copernicus. - Uurzakboekje Blz. 27 tot 31 : ONDERWIJS - Onderhandelijngen : VSOA-Onderwijs geeft protocol van akkoord voor CAO II, III en IX. - Betoging in Hasselt : Geen afschaffing van het provinciaal onderwijs. - Vanaf 01/11/2011 vast benoemd? Proficiat, maar opgepast! - Hoger onderwijs : Incroyable mais vrai. -FAQ - En wat bracht de Kerstman dit jaar? De zaterdagschool. - Goede voornemens! Tijd om even stil te staan. - Algemene ledenvergadering afdeling Limburg. Dit nummer werd samengesteld met de medewerking van de verantwoordelijken van het Redactiecomité ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTER LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTER LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN EP 2 DE POST OPENBARE LRB GROEP POLITIE SECTOR FINANCIËN RECHTER LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO LRB R. MARTENS G. HENDRICKX BELGACOM P. MOTTOULLE F. CLAUDE SPOOR R. VERMEULEN R. DE THAEY DEFENSIE E. DE STAELEN C. WILLEM ONDERWIJS Wnd. W. HENDRIKX M. HEYNDRICKX FINANCIËN P. MONSAERT P. BOQUET GROEP 2 F. FERNANDEZ-CORRALES R. TOURLAMAIN R. WILLEMS POLITIE V. GILLES P. VANISTERBEEK M. TIELEMANS R. PARADE DE POST M. DE MULDER H. CLAUWAERT RECHTERLIJKE ORDE V. VANVAL C. HARDY Verantw. Uitgever: J. EYNDELS Beheer en Publiciteit: H. HERMAN Eindredactie: B. CORNELIS Fotoredactie: M. SMITS Prepress en druk Creative Plus Production & Nevada-Nimifi VERSCHIJNT NIET IN JULI EN AUGUSTUS

3 editoriaal 3 VSOA Onze hoop voor 2011 Bij het einde van dit jaar en het uitzicht op een nieuw jaar past het dat ik u in naam van het ganse team van het VSOA een gelukkig en voorspoedig 2011 toe wens. Familiaal geluk, een goede gezondheid, een toffe en inspirerende werksfeer, dat zijn de dingen die u verdient. Ik wil u dit alles ook wensen omdat u, als lid van onze vereniging, het belangrijkste goed bent dat wij bezitten. Zonder uw dagelijks engagement, zonder uw onverdroten inzet en overtuiging, bestaat het VSOA niet. Het VSOA is er voor zijn leden. U bent het fundament van onze werking. Elke dag. En die werking wordt almaar beter. We mogen u met enige fierheid opnieuw een nieuwe 2 uitgave van ons ledenblad presenteren. Deze Argument zit boordevol nuttige informatie die u als lid, als afgevaardigde in uw dagelijkse werking kunt gebruiken, in het oplossen van problemen op de werkvloer, in het helpen van uw medeleden en collega s. Maak er nuttig gebruik van. Ik wil dan ook iedereen die bij het maken van ons ledenblad betrokken is, feliciteren en danken voor de inspanningen het voorbije werkjaar. Een organisatie moet ook naar buiten treden en daarvoor werken we ook aan onze communicatie zowel binnen onze vakbond als naar de buitenwereld toe. Vele groepen kregen het voorbije jaar een nieuwe voorzitter, interne problemen werden op een verstandige manier weggemasseerd. De verdere werking en de continuïteit zijn verzekerd. De groepen werken ook veel meer samen, een pijnpunt in het verleden dat stilaan zijn beslag krijgt. We werken ook verder aan onze communicatie met andere organisaties en de media. Wie niet communiceert, bestaat niet. Het VSOA haalt herhaaldelijk de nationale pers. Dit gaat vaak niet zonder slag of stoot, want we worden, vooral door de openbare omroep, nog altijd als het derde wiel aan de wagen beschouwd. Onze twee grotere broertjes, de christelijke en socialistische vakbond, hebben helaas dikwijls nog een voetje voor. We begrijpen dat niet meer omdat onze vakbond elke dag meer en meer mensen kan overtuigen om zich bij het VSOA als vrije en onafhankelijke organisatie aan te sluiten. Woord van de voorzitter 0 Wij verdienen dan ook een betere plaats in het medialandschap. Het voorbije jaar bleef getekend door de financiële en bancaire crisis. We zijn nog lang niet uit het dal. Nog meer. Na de vorming van een federale regering, als er geen vervroegde verkiezingen komen, hangt de hamer der besparingen hoog boven de hoofden van onze ambtenaren. Als er bespaard zal worden, dan zal de staat eerst in eigen vlees snijden omdat dit natuurlijk de weg van de minste weerstand is. Ambtenaren, men verwacht van hen niet meteen protest, men hoopt dat ze alles zullen slikken omdat ze toch voor de overheid werken. Wel, ik denk dat de politiek zich daar eens flink zou in kunnen verslikken. Het VSOA zal er nauwlettend over waken dat er niet geraakt wordt aan het statuut, aan de lonen en aan de pensioenen van de overheidsambtenaren. Men moet het geld gaan halen, waar het zit: bij de banken, zij zijn verantwoordelijk voor de financiële crisis en zij zullen het gelag moeten betalen, niet de arme ambtenaar die elke maand voor zijn zuurverdiende centen moet werken. Zonder uw dagelijks engagement, zonder uw onverdroten inzet en overtuiging, bestaat het VSOA niet. 1 1 Natuurlijk hopen wij in 2011 op beterschap, maar als men ziet hoe de politiek de voorbije maanden tekeer ging, dan voorspelt dit niet zoveel goed nieuws. Aanslepende onderhandelingen, partijen in Vlaanderen die België kapot willen, grote ego s die zich niet voor het algemeen belang willen inzetten. Ons land zit in een diepe institutionele crisis waar we nog niet meteen zullen uitgeraken. Het VSOA stelt zich evenwel positief op en is bereid om constructief mee te werken aan een beter België. Op één voorwaarde: de solidariteit tussen de gemeenschappen in ons land, tussen de werknemers moet overeind blijven. Solidariteit is immers, ook in de vandaag geglobaliseerde wereld, een voorwaarde om een sterke inter-personele samenleving gebaseerd op wederzijds respect en verdraagzaamheid uit te bouwen. Wij zetten ons af tegen een ik-maatschappij waar het recht van de sterkste heerst, waar zwakkeren aan hun lot worden overgelaten en mensen elke dag op straat moeten slapen. De sociale kracht van onze vrije samenleving moet gerespecteerd worden. Dat is waar wij ook in 2011 zullen voor strijden. Een goed Nieuwjaar! Jan Eyndels Algemeen voorzitter VSOA

4 actualiteit VSOA 4 3 De gezondheidsindex (G.I.) bedraagt 113,55 voor de maand november CONSUMPTIEPRIJSINDEXEN NOVEMBER Het rekenkundig gemiddelde van de laatste vier maanden is derhalve 113,31. 3 De consumptieindex voor de maand november 2010 bedraagt nu 114,55. 3 De inflatie voor de maand november 2010 bedraagt 2,86 %. 3 De eerstvolgende spilindex is vastgelegd op 114,97 punten. MAAND G.I. GEM. 4 LAATSTE MAANDEN ALGEMENE INDEX C.P.I. INFLATIE ,55 113,31 114,55 2,86 % ,46 113,14 114,41 3,01 % ,29 112,96 114,25 2,91 % ,94 112,82 113,89 2,32 % ,86 112,67 113,82 2,57 % ,74 112,48 113,77 2,46 % ,72 112,27 113,78 2,27 % ,34 111,93 113,33 1,80 % ,11 111,58 112,94 1,66 % ,90 111,24 112,52 0,70 % ,36 110,93 112,05 0,62 % ,96 110,70 111,54 0,26 % Voor de verhoging van de wedden van de openbare diensten dient men rekening te houden met de gezondheidsindex (G.I.). Gem. v.d. 4 laatste maanden incl. sociale uitkeringen en pensioenen. De eerstvolgende spilindex dient overschreden te worden. 3 Omrekeningen G.I. Om de huidige G.I. (2004) om te rekenen naar G.I. (1996) moet men vermenigvuldigen met 1,1377. Voor de omrekening naar G.I. (1988) moet men vermenigvuldigen met 1, Omrekeningen Algemene INDEX Om de huidige algemene INDEX (2004) om te rekenen naar de algemene index (1996) moet men vermenigvuldigen met 1,1493 voor de omrekening naar ROGER WILLEMS, GROEP 2 BRON FOD ECONOMIE AD STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE 3 basis 1988 X 1, basis 1981 X 1, basis 74/75 X 2, basis 71 X 4, basis 66 X 4, basis 53 X 6,2187 KENT IEDEREEN ZIJN LIDNUMMER! Het lidnummer is vermeld op de witte adresbijsluiter van uw maandblad «Argument» onder het «referentienummer». BELANGRIJK BERICHT VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN HET VSOA Naar aanleiding van het verschijnen van de brochure Algemene Voordelen voorbehouden aan de leden van het VSOA in januari 2011, delen wij u mee dat uw lid- en voordelenkaart 2011 zal ingevoegd worden bij de editie van Argument van februari 2011.

5 actualiteit 5 VSOA Neen aan bezuinigingen voor allen en bonussen voor sommigen VSOA Politie aanwezig met EUROCOP Op 15 december waren bijna militanten van het Europees Vakverbond (EVV) en de Belgische vakbonden (ACLVB, ABVV, ACV, VSOA) aanwezig in de Schumanwijk in Brussel om "neen te zeggen tegen bezuinigingen voor allen en bonussen voor sommigen." Bezuinigingen leiden enkel maar tot de verarming van de meest kwetsbaren. Wij zijn van mening dat de nationale regeringen en de Europese Unie beter inspiratie zouden vinden in het regelen van de economische heropleving door het stimuleren van de economie en de consumptie. Het verminderen van de tekorten zal dan wel volgen uit het feit dat de economie heropleeft. Europa kan de schulden slechts wegwerken door groei en door het creëren van nieuwe jobs in plaats van het vernietigen ervan. Het bezuinigingsbeleid is diep onrechtvaardig en tegenstrijdig : terwijl de overheidsfinanciën verzwakt zijn door het redden van de banksector en het voorkomen dat de economie in een spiraal van depressie terechtkomt, zijn de markten aan het speculeren op de overheidsschuld en moedigen zij regeringen aan om een bezuinigingsbeleid te voeren. Deze actiedag vond plaats in het kader van de Europese vakbondscampagne tegen de bezuinigingsmaatregelen die Europa teisteren. Op 15 december waren er verschillende acties in heel Europa (Griekenland, Spanje, Tsjechië, Luxemburg, Hongarije, Frankrijk, ). Europa moet een politieke rol spelen door de lancering van een initiatief voor schulden en investeringen, gericht op zes punten : 3 Lancering van een 'groene euro-obligatie' waarbij gebruik gemaakt wordt van de spaaroverschotten van de privé-sector, zowel binnen als buiten Europa. 3 Enkel lenen om te investeren. 3 De investeringen en de economische heropleving prioritair in het teken stellen van de vermindering van de nationale begrotingstekorten. 3 Een aangepast tempo voor de vermindering van de tekorten door de doelstelling van een begrotingstekort van 3 % naar te verplaatsen in plaats van Het redden van de eenheidsmunt. 3 Het creëren van nieuwe financieringsbronnen voor de schuldenafbouw. Een belasting op financiële transacties en een minimumbelasting op bedrijfswinsten. juridisch GEWEZEN ZWANGERE WERKNEEMSTER BEHOUDT LOON Dit is het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op een vraag ingediend door een Finse rechter over een zaak waarbij een stewardess niet meer mocht vliegen omwille van haar zwangerschap. De vraag werd specifiek gesteld inzake de interpretatie van richtlijn 92/85/EEG over de tenuitvoerlegging van maatregelen ter verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van zwangere of borstvoedinggevende werkneemsters. In overeenstemming met het artikel van de richtlijn voorziet een Finse collectieve overeenkomst inzake het vliegend personeel dat een zwangere stewardess van de mogelijkheid gebruik kan maken om haar vlieg-activiteiten onmiddellijk te stoppen en haar overplaatsing als grondpersoneel kan vragen. Deze maatregelen zijn overigens steeds verplicht na de achttiende week van de zwangerschap. De interne regels van de luchtvaartmaatschappij stellen dat de aldus herplaatste werkneemster een bezoldiging ontvangt dat gelijk is aan het maandelijkse basissalaris en een extra bezoldiging berekend op basis van het gemiddelde salaris van de andere stewardessen. De aanvrager was echter cabine-chef, waardoor ze recht had op hogere premies dan deze van de gewone stewardessen. Daarom leidde de berekening van de aanvullende vergoeding in dit geval tot een verlaging van het loon voor onze zwangere werkneemster. Het Hof van Justitie stelt vast dat een dergelijke loonsverlaging voor de duur van deze tijdelijke opdracht in strijd is met artikel 11 van Richtlijn 92/85/EEG. Deze bepaling stelt inderdaad dat de vergoeding moet worden gegarandeerd ten aanzien van de werkneemster die vanwege haar zwangerschap wordt herplaatst. Bron: CJCE, 1 juli 2010, C-471/08. Eric ROOS Juridisch adviseur VSOA

6 actualiteit SLFP 6 UNI Global Union Globalisering en solidariteit Breaking Through for Union Growth plan UNI Conferentie in Japan Jan Eyndels, Algemeen Voorzitter, Gert Van Hees, ACLVB, Jan Moens, ACLVB en Marc De Mulder, Voorzitter VSOA Groep De Post. Van 9 tot 12 november vond in Japan het 3de UNI Global Union Wereldcongres plaats. Ook de ACLVB en het VSOA waren aanwezig, want het is duidelijk dat in een zich globaliserende wereldeconomie grensoverschrijdende solidariteit en werking zich meer en meer opdringen. Meer dan 2000 vakbondsafgevaardigden van overal ter wereld (+/- 150 landen) wisselden in Nagasaki meningen en ervaringen uit over tal van arbeidsthema s, met als rode draad de impact van de globale economische crisis op hun dagelijkse realiteit, die verder gaat dan de strikte arbeidsomstandigheden.(1) Werkende vrouwen Vrijwel alle dienstensectoren kwamen aan bod: schoonmaak, distributie, informatie en telecommunicatie, postdiensten, interim-arbeid. Een bijzonder accent lag bij dit alles op de invloed van die crisis op werkende vrouwen, en de rol die vrouwen kunnen spelen in overleg en actie. Het is trouwens in deze context dat een motie werd goedgekeurd om er voortaan voor te zorgen dat in alle beslissingsstructuren van UNI op zijn minst 40% mannen of vrouwen vertegenwoordigd zijn. Dit doel moet worden gerealiseerd tussen 2011 en 2014! Tal van moties werden unaniem goedgekeurd, met als belangrijkste een verdere uitdieping van het Breaking Through for Union Growth plan, een strategisch plan op basis waarvan UNI Global Union er naar streeft om alle vakbondswerk ook te laten leiden tot groeiende ledenaantallen, en

7 actualiteit 7 VSOA dus meer macht en invloed. Er bestaan in Europa meer dan 800 bedrijven met Europese overlegorganen die op één of andere manier ook met UNI gelieerd kunnen worden. De bedoeling is om deze te coördineren en een betere internationale samenwerking te realiseren, zodat uiteindelijk ook uitvoerbare internationale akkoorden kunnen worden gesloten met de betrokken werkgevers. Fusie Telecom/IT In de Telecom/IT sector werd opgeroepen tot een fusie tussen beide dienstentakken op wereldvlak (wat in Europa reeds het geval is), omdat geconstateerd wordt dat de inhoud van, en de arbeidsomstandigheden steeds meer convergeren, en een uniforme aanpak dus aangewezen is. Telecombedrijven kopen of integreren (kijken we maar naar het vroegere Telindus, HP, ) al maar meer IT-bedrijven en de nood, op vakbondsvlak, tot synergie wordt dus steeds nijpender. Zoniet zullen werkgevers steeds het ene statuut tegen het andere blijven uitspelen. De resolutie om te fuseren werd dan ook goedgekeurd. Wat de sector van het postwezen betreft ging de aandacht naar de invloed van de liberalisering en privatisering van tal van diensten, waarbij het accent steeds meer blijkt te liggen op de kostenbesparing, veel meer dan op een kwalitatieve en universele dienstverlening. Dit debat is van uitzonderlijk belang omdat door het ontbreken van een correcte en menswaardige verloning en de steeds verslechterende arbeidsvoorwaarden in de geprivatiseerde sectoren van het postwezen, men ook steeds meer af te rekenen krijgt met een systematische uitholling van statuten in de openbare sector. Nochtans is het al lang duidelijk dat privatisering en liberalisering niet noodzakelijk kwalitatieve verbeteringen met zich mee brengen. En verzet kan zinvol zijn, dat leert ons de overwinning van de Canadese Vakbond van werknemers bij de Post (CUPW) die er effectief in slaagde de liberalisering tegen te houden. Uitwisselen ervaring Voor de distributie werd besloten om resoluut de mondiale spelers te viseren en te streven naar het sluiten van meer globale overeenkomsten. Hierbij zal de rol van een efficiënte communicatie tussen de landelijke ondernemingsraden en de Europese ondernemingsraden worden uitgediept, best practice ervaringen worden uitgewisseld. Samenwerking tussen alle betrokken vakbonden worden geaccentueerd, enz. Belangrijk bij dit alles blijft uiteraard dat de erkenning van de rol van UNI en haar leden een van de streefdoelen moet zijn, want alleen op die manier kan invloed worden uitgeoefend op het mondiaal tot stand komen van aan arbeid gerelateerde sociale zekerheid en rechtvaardigheid en invloed worden uitgeoefend op politieke en regelgevende processen en besluitvorming. In de marge van het luik distributie werd aangekondigd dat UNI een mondiale overeenkomst heeft gesloten met de Japanse distributieketen Takashima-ya, die in tal van Aziatische landen warenhuizen uitbaat, waarbij deze werkgever er zich toe verbindt overal respectvolle arbeidsomstandigheden en lonen te zullen hanteren. Wat de financiële sector betreft, werd een niet mis te verstane oproep gelanceerd om de mondiale regels van het spel aan te passen. De technologie maakt het vandaag mogelijk om real time informatie van over heel de wereld te verzamelen en onmiddellijk te reageren op de minste schommeling. De mensheid wordt geconfronteerd met een just-in-time-finance model, dat totaal ondoorzichtig is geworden voor kleinere spelers, laat staan werknemers en burgers in het algemeen. Echte, transparante en eerlijke concurrentie is lang een illusie geworden. Banken concurreren eigenlijk niet meer maar hebben door het creëren van steeds meer artificiële complexiteit een stelsel in het leven geroepen dat hen in staat stelt naar willekeur geld en winst voor zichzelf te genereren, zonder dat er nog een duidelijk aanwijsbaar verband is met de reële dienstverlening. Bankiers doen niets Het is aan een globale vakbondsbeweging om hier tegen in te gaan. Het internationale financiële wezen is ons vertrouwen niet waard. Sedert het uitbreken van de financiële crisis werden nog geen ingrijpende maatregelen getroffen en alles wijst er op dat inmiddels dezelfde bankiers en regulatoren die aan de basis van de crisis lagen opnieuw het heft in handen hebben. Er is nood aan een meer gereguleerde financiële markt, eenvoudig en transparant, in handen van geresponsabiliseerde bankiers die zich in de eerste plaats bezig houden met er voor te zorgen dat de financiële middelen daar worden ingezet waar zij nodig zijn. Het doel is een systeem te creëren dat werkt voor de overgrote meerderheid van de mensheid en niet iets dat mensen uitzuigt uit zuiver winstbejag. Het is het geld van de werknemers waarmee gespeeld werd en wordt in verzekeringsen pensioenfondsen. De invoering van een heffing op internationale financiële transacties, zoals de Tobintax, is dus zeker geen overdreven eis. De resoluties die eisen stellen inzake rechtvaardige arbeidsomstandigheden en verloning in een wereld die in volle crisis verkeert werden dan ook unaniem aanvaard. In dit kader duidelijk geen triviaal debat als we de recente Belgische actualiteit bekijken vroegen afzonderlijke sprekers ook aandacht voor de manier waarop arbeiders, vakbondsleden, onderling met elkaar omgaan en dat ook hier een ethisch debat en bewustwording misschien wel op zijn plaats zijn. (1) Lezers die de teksten van de resoluties graag willen inkijken kunnen tercht op Nagasaki: stad van de vrede In de marge, maar beslist niet als een fait divers besteedden de congresgangers en UNI Global Union uitgebreid aandacht aan Nagasaki als stad van de vrede en als een van de twee enige steden die slachtoffer werden van een aanval met een atoombom aan het einde van de tweede wereldoorlog. Er werd een overlevende van de atoombom-aanval uitgenodigd om over haar ervaring te praten, er werden bezoeken georganiseerd aan het Herinneringsmuseum van de Atoombom en de UNI-delegaties brachten hulde aan het Vredesmonument. Ook in de toekomst zal UNI zich verder blijven inzetten voor tal van vredesactiviteiten.

8 rechterlijke orde VSOA 8 Het hiërarchisch statuut van de hoofdgriffier Al meermaals werd onze aandacht gevestigd op verontrustende situaties in verschillende hoven en rechtbanken. De groep VSOA Rechterlijke Orde heeft hierop het initiatief genomen om de omzendbrief nr. 128 d.d. 28 november 2008, en meer bepaald waar het gaat over het hiërarchisch statuut van de hoofdgriffier, onder de loep te nemen. Wij hebben inderdaad vastgesteld dat in steeds meer griffies ook de administratieve leiding wordt waargenomen door de magistraat-korpsoverste. Als we het gerechtelijk wetboek ter hand nemen, lezen we in het nieuwe artikel 164 dat in elke griffie de hoofdgriffier wordt belast met de dagelijkse leiding, dit echter onder toezicht van de magistraat-korpsoverste. Dit doet echter geen afbreuk aan de bevoegdheden die exclusief aan de hoofdgriffier worden toevertrouwd, nml.: 3 de algemene leiding van zijn griffie: hij is de voornaamste verantwoordelijke voor de administratie en het beheer van de griffie; 3 de organisatie van de griffie: het is zijn taak om alles in het werk te stellen om tot een coherent resultaat te komen, gebruikmakend van de hem ter beschikking gestelde middelen (mensen en materieel); 3 de coördinatie van de griffie: hij moet de taken onder het personeel zo verdelen, opdat de griffie op de meest efficiënte wijze zou werken. Deze drie voorrechten worden duidelijk omschreven in de bovenvermelde omzendbrief en in het artikel 164 van het gerechtelijk wetboek. Zo is het dus de hoofdgriffier die de taken verdeeld tussen de leden en het personeel van de griffie (voor de goede orde: leden van de griffie zijn: de griffiers hoofd van dienst [niv. A] en de griffiers [niv. B]; het personeel van de griffie heeft betrekking op: de assistenten [niv. C) en de medewerkers [niv. D]). Hij duidt eveneens de griffiers aan die de magistraten bijstaan. Om al deze taken tot een goed einde te brengen en zijn verantwoordelijkheid te nemen, moet de hoofdgriffier zijn zelfstandigheid en de beslissingsbevoegdheid behouden. Niettemin is een goede communicatie en permanente samenwerking tussen de magistraatkorpsoverste en de hoofdgriffier van primordiaal belang om de goede werking van de jurisdictie te garanderen. In de wet wordt het gezag tussen de magistraatkorpsoverste en de hoofdgriffier hoofdzakelijk gebaseerd op samenwerking en overleg. Men bedoelt hier dus zonder meer een constructieve samenwerking tussen deze twee actoren van de rechterlijke macht. Deze samenwerking vindt haar oorsprong in het feit dat de magistraatkorpsoverste een mandaat uitoefent en hij hierover verantwoording dient af te leggen. Het is dus quasi onmogelijk dit beheer alleen te doen, zonder overleg met de hoofdgriffier over de werking van de griffie. Als sommige onder u eerder sceptisch staan tegenover wat hiervoor is uiteengezet, onder andere wat het feit betreft dat het niet de hoofdgriffier is die administratief verantwoordelijk is, dan willen wij hen aanraden om eens inlichtingen in te winnen bij een parket, want daar bestaat die samenwerking tussen de hoofdsecretaris en de Procureur des Konings al jaren. (cfr.: een dergelijke samenwerking bestaat bijvoorbeeld ook in eender welke administratie tussen de manager, de voorzitter van de raad van beheer en zijn directeurs-generaal). In al die jaren dat we op het terrein vertoeven is er nog nooit een conflict gemeld binnen de parketten. Het gaat hier dus wel degelijk over een samenwerking die over de jaren heen zijn deugdelijkheid heeft bewezen, daar waar bovendien de hoofdsecretaris, in de meeste gevallen, automatisch aan het hoofd staat van de jurisdicties met een grootste personeelsbetand, voor de dringende zaken en op vraag van de Procureur des Konings zelf. Wij hebben vastgesteld dat in het merendeel van de jurisdicties waar zich problemen voordoen, het eerder gaat over kleine problemen ofwel waar (al dan niet vrijwillig) de grens onvoldoende is afgebakend, en die dan jammer genoeg leiden tot grotere ontsporingen van één van de hiërarchische oversten in hun drang om hun machtshonger te bevredigen! Dergelijke situatie zal onmiskenbaar zijn weerslag hebben op de kwaliteit van het geleverde werk, de sfeer en het moreel van het personeel binnen deze jurisdictie. Vandaar dan ook de noodzaak om dergelijke toestanden zo vlug als mogelijk de wereld uit te helpen. Laten we ook artikel 403 van het gerechtelijk wetboek niet uit het oog verliezen, dat bepaald dat het de Procureur-generaal of de Procureur des Konings is die toezicht houdt op de goede werking van de griffies en parketten, en wiens taak het is de discipline binnen deze diensten te bewaren. Wij willen er bij alle hoofdgriffiers op aandringen om dergelijke pogingen tot machtsgrepen te melden aan de Procureur des Konings, die tot taak heeft dit te melden aan zijn Procureurgeneraal en die het op zijn beurt zal mededelen aan de Minister van Justitie. Het wordt de hoogste tijd dat we komaf maken met de Justitie van Heren en Meesters en wij herinneren u er nog eens aan dat sinds 25 april 2007 de griffiers eveneens beschikken over een erkend syndicaal statuut. Aarzel dus niet om op onze diensten een beroep te doen voor elke conflictsituatie, waarin wij u zullen bijstaan om uw problemen op te lossen.

9 groep 2 9 VSOA Een dynamische ploeg, steeds tot uw dienst Boven : R.Tourlamain, G.Verhavert, J.Mermans, J.Vervaet, L.Bessem, C.Nys, I.Hallaert. Onder : M.Tricot, L.Daumerie, F.Fernandez-Corrales, D.François, J.Vandenbosch. BEVOEGDHEID VAN GROEP 2 VSOA (FGGA) Onze vakgroep is bevoegd voor het personeel dat in de hierna vermelde sectoren werkt: Federaal: > Sector 1 tot 13 + Sector 20, Het personeel van de Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten (met uitzondering van Financiën en Landsverdediging), de Parastatalen en de Overheidsinstellingen, Het personeel van het Rekenhof, Het personeel van de Raad van State, Het personeel van de buitendiensten van de Staatsveiligheid, Het personeel van de openbare instellingen Belgocontrol, Belgische Technische Coöperatie en het Paleis voor Schone Kunsten Sector Brussels Hoofdstedelijk Gewest : > Sector 15, Het personeel van de Ministeries en de pararegionale instellingen (met uitzondering van Net Brussel en de Brusselse Hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp), Het personeel van de gemeenschapscommissies en hun instellingen van openbaar nut Sector Région wallonne : > Sector 16, Het personeel van de Ministeries en de Pararegionale Instellingen, Het personeel van de andere publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van Sectorcomité XVI Sector Communauté Française : > Sector 17, Het personeel van de Ministeries en de Paracommunautaire Instellingen (met uitzondering van het Onderwijs), Het personeel van de andere publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van Sectorcomité XVII, Het personeel van de RTBF Sector Vlaamse Overheid : > Sector 18, Het personeel van de Departementen, de IVA s, de EVA s en de Strategische Adviesraden (met uitzondering van het Onderwijs), Het personeel van de andere publiekrechtelijke instellingen die afhangen van Sectorcomité XVIII Sector Deutsche Gemeinschaft : > Sector 19, Het personeel van de Ministeries en de Paracommunautaire Instellingen (met uitzondering van het Onderwijs), Het personeel van de andere publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van dit Sectorcomité FEDERAAL : VASTE VERTEGENWOORDIGERS PEETERS JOHAN (0474/ ) DE VOS MARC (0470/ ) VERVAET JACQUELINE (02/ ) MILIS GUY (PRISONS) (0486/ ) NYS CÉDRIC (02/ ) TOURLAMAIN RUDY (SECTEUR 20, BELGOCONTROL, ETS SCIENTIFIQUES) (0476/ ) VERHELST PASCAL (PRISONS) (0472/ ) BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST : DE MEULENAERE CLAUDINE (COCOF) (0477/ ) LATINIE YVES (0475/ ) STULTJENS HUGO (0486/ ) VANDERWAEREN PIERRE (02/ ) COMMUNAUTÉ FRANÇAISE : BAUDSON GÉRALD (0497/ ) REMY FRANÇOISE (0472/ ) VLAAMSE OVERHEID : DE NEEF CHRISTIAN (VGC) (0477/ ) EEREBOUT CÉDRIC (0472/ ) FOUBERT BEA (0472/ ) MERMANS JOS (0478/ ) NEDERSTIGD BEN (VDAB) PARISIS BRIGITTA (VRT) (0477/ ) ROELENS PAUL (VMW) (0494/ ) VAN LINDT FRANCIS (0472/ ) SERMANT CHRISTINE (02/ ) VAN DRIESSCHE ERIC (VGC) RÉGION WALLONNE: DEBEN OLIVIER (FOREM) (0496/ ) CORMEAU GUILLAUME (0473/ ) GENERET JEAN-LUC (0475/ ) GILLET LÉON (0495/ ) TROMME ANGÉLIQUE (SWDE) (0497/ )

10 de post VSOA 10 De Franstalige delegatie te Charleroi Samenkomst van De Blauwe Posthoorn De gepensioneerde leden van het VSOA Post hebben hun eigen werking : De Blauwe Posthoorn. Oud-sectorafgevaardigde en gewezen nationaal ondervoorzitter Etienne Declercq neemt het voortouw in deze werking, met succes. De Blauwe Posthoorn organiseert infodagen en andere activiteiten op maat van haar gepensioneerde leden. Voor het najaar werd een infodag rond de overlevingspensioenen georganiseerd, met daaraan gekoppeld een bezoek aan een industrieel sorteercentrum. Op 22 november organiseerde De Blauwe Posthoorn deze samenkomst voor de Franstaligen in Charleroi. Helaas dienden zich net die dag problemen aan met het treinverkeer, waardoor het merendeel van de ingeschrevenen op het allerlaatst noodgedwongen nog moesten afzeggen. We hadden het liever anders gezien, maar geen nood. Dit initiatief zal zeker nog herhaald worden. Een week later op 29 november was het in Gent goed raak. Dit keer geen problemen met de treinen al was het wel berekoud, maar dat schrok onze kranige gepensioneerden geen moment af. De informatie rond de overlevingspensioenen werd verzorgd door Henk Clauwaert, die deze materie op de voet volgt, en die allen op het hart drukte dat ook de gepensioneerde leden steeds terecht kunnen bij hun vakbond, zeker als het om pensioenen gaat. Een reden temeer om ook na de actieve loopbaan aangesloten te blijven bij het VSOA. De rondleidingen in de sorteercentra te Charleroi en Gent was voor velen een opmerkelijk weerzien met De Post intussen bpost. Zowel in Charleroi als in Gent werd deze dag op warme reacties onthaald. Een extra stimulans voor het bestuur van De Blauwe Posthoorn om verder te gaan op de ingeslagen weg. Voor volgend jaar staat in elk geval al een infodag omtrent het erfrecht geprogrammeerd. Lid worden van De Blauwe Posthoorn? Contacteer het nationaal secretariaat van het VSOA! U vindt onze gegevens op pg 2van dit nummer. De Nederlandstalige delegatie te Gent 2010 was een bewogen jaar voor De Post of is het bpost Het is zover. We zijn 2011 en de postmarkt is volledig vrijgemaakt voor de concurrentie. Het management van bpost heeft steeds gezegd er klaar voor te zijn. Inderdaad : bpost want in de afgelopen zomer besloot het overheidsbedrijf van naam te veranderen. De weg die werd afgelegd was lang en ging niet altijd over rozen integendeel was de laatste rechte lijn naar vandaag. Het nam echter een moeilijke start met uiteindelijk een akkoord over de invoering van de hulppostman DA. Daarmee kregen vele contractuelen met een tijdelijk contract een vast contract aangeboden maar wel tegen minder interessante arbeidsvoorwaarden. Vele mensen hebben in ruil voor meer zekerheid een flink stuk loon ingeleverd, en dat laat zich voelen. Mensen die werken krijgen straks nog minder dan mensen die niet werken. Voor het VSOA kan zoiets niet. Nauwelijks enkele weken na dit akkoord pakt bpost uit met haar resultaten van Voor het derde jaar op rij werd winst geboekt. Veel winst. Het doet dan ook dubbel zoveel pijn om te zien dat personeelsleden van een gezond en winstmakend overheidsbedrijf op hun loon moeten inleveren. Geen wonder dat we enkele maanden later vaststelden dat almaar meer hulppostmannen weer afhaken was ook het jaar van het 5e beheerscontract tussen de Overheid en bpost. Dit beheerscontract biedt toch een aantal garanties voor bpost en voor de klanten. Zo blijft bpost de universele postdienst verzekeren met een verplichte uitreiking van minimaal vijf keer per week over gans het land voor een periode van 8 jaar, en blijven er minstens 650 postkantoren open. Dit 5e beheerscontract geeft bpost toch enige ademruimte voor de komende jaren was ook het jaar waarin een staking van geldkoerier Brinks toonde hoe kwetsbaar bpost geworden was. Het almaar weer uitbesteden van tal van activiteiten zorgt ervoor dat je op cruciale momenten je eigen lot niet meer volledig in handen hebt, en dat heeft bpost aan de lijve ondervonden. Hopelijk worden daar de juiste lessen uitgetrokken. Nederland neemt aan de vooravond van 2011 een bocht van 180. In een vrijgemaakte Europese postmarkt is het belangrijk om ook te kijken wat er in het buitenland gebeurt. Diegenen die het filmpje van het programma Zembla hebben gezien weten waarom. Heel veel zaken die daarin te zien waren over het Nederlandse TNT komen hier in België bekend voor. Precies in Nederland dé voortrekker van de liberalisering - zien we andere toestanden. Begin 2010 had het beursgenoteerde Nederlandse TNT de intentie om de postactiviteiten te verkopen en zich enkel nog toe te leggen op de groeiende en rendabele pakjesafdeling. Om die reden werden beide activiteiten intern gescheiden. Voor de postbedeling schakelde TNT over op goedkope werkkrachten, met alle gevolgen vandien en met heel wat sociale onrust. Nu is TNT net het omgekeerde van plan. Het wil een belang van net geen 70% van de pakjesafdeling verkopen. De opbrengst van deze verkoop zou later uitgekeerd worden aan de aandeelhouders, die (misschien voor de laatste keer?) de kassa passeren. Het idee alleen al boezemt schrik in : het jaar van de flexibiliteit? Voor het jaar 2011 stelt bpost het woord flexibiliteit duidelijk voorop.

11 de post 11 VSOA Het loopt als een rode draad doorheen het strategisch plan, en het kan blijkbaar best geïnterpreteerd worden in de ruimste zin : morgen kan helemaal anders zijn dan vandaag. Kijk maar naar Nederland wordt wellicht ook het jaar van de beursgang van bpost al zou dit toch niet voor onmiddellijk zijn. Een beursgang zou een nog grotere impact kunnen hebben voor het bedrijf en voor het personeel. Kijk nog maar eens naar Nederland Hopelijk wordt 2011 opnieuw een jaar van constructief overleg en legt ook het bedrijf de nodige flexibiliteit aan de dag. belgacom Daar bleef eind 2010 in elk geval niet bijster veel meer van over. Een gebrekkige communicatie en de betreurenswaardige werking van sommige overlegorganen zorgden vooral bij Mail voor een verstarde relatie tussen bedrijf en vakbonden. Niettegenstaande de vakbonden zwart op wit konden aantonen dat er foute cijfersgegevens in bepaalde organisatiedossiers zaten, dat de werkmiddelen niet in orde waren, de werkruimten nog niet klaar waren, dat er nijpende personeelstekorten waren bleef het management maar voortdoen alsof er niets aan de hand was. Unaniem negatieve adviezen van alle vakbonden werden met een standaardbriefje naast zich neergelegd. En daar waar dit leidde tot acties moest het personeel niet zelden meerdere dagen acties voeren voor er naar hen werd geluisterd. Het management moet beseffen dat dergelijke houding anno 2011 niet meer kan. Ook zij zullen de nodige flexibiliteit aan de dag moeten leggen wil men de sterkste en de betrouwbaarste postoperator zijn en blijven. Agenda : januari Even in het oog houden : 1) Afsluiting van aanvragen voor loopbaanonderbreking voor 01/04 a) gewone loopbaanonderbreking: hetzij vanaf 50 jaar, hetzij door de aanvaarding van een halftijdse betrekking, hetzij voor de opvang van kinderen; b) de thematische loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof. Contacteer in alle gevallen je personeelsdienst (0800 ALL HR of per mail) en vervolledig het document A45/1. 2) 01/01 > 28/02 Objectievencascade en bepaling objectieven niveau 1 De team leader en zijn medewerker bereiken een akkoord over de met de functie verbonden business objectieven, over de project/team objectieven en over de objectieven inzake persoonlijke ontwikkeling 3) 01/01 > 28/02 Evaluatie periode niveau 1 en Sales force Belangrijk is dat de teamleader en de medewerker van hieruit samen afspraken maken naar de toekomst. Zowel wat betreft de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker als zijn gebieden die vatbaar zijn voor verbetering 4) 01/01 > 28/02 Evaluatiegesprekken niveau 1 en Sales 5) Aanvulling: lijst van de cr-periodes en de betaalde feestdagen. Overzicht van het aantal dagen verlof. 6) Inroepen van prioriteiten tijdens de schoolvakanties met een verwijzing naar de reglementering op intranet. NUTTIGE TELEFOONNUMMERS 0800 / 91002: contactnummer voor BeST leavers i.v.m. wachtgeld 02 / : contactnummer voor rust- en overlevingspensioen (statutaire) 02 / : contactnummer i.v.m. betalingsmodaliteiten van pensioen (statutaire) 0800 / 50246: contactnummer voor het pensioen van de contractuele medewerkers Altijd uw nationaalnummer bij de hand hebben en uw brevetnummer (geboortejaar, geboortemaand gevolgd door 5 cijfers). Het VSOA Team Groep Belgacom Het VSOA-Team Groep Belgacom biedt u en uw familie de allerbeste wensen aan voor het nieuwe jaar en wenst u een vootreffelijk jaar Wat goed nieuws voor 2011! Wij melden u met plezier : 3 dat de syndicale bijdrage voor de vijfde opeenvolgende jaar onveranderd blijft. De navolgende tarieven blijven dus in voege: 12,00 /maand voor de actieve personeelsleden, 6,00 /maand voor de personeelsleden die Belgacom hebben verlaten in het kader van BeST, de peterschap of van de ter beschikkingstelling, 3,00 /maand voor onze gepensioneerden 3 dat de zakagenda s/infogidsen 2011 in december werden opgestuurd. Mocht u om een of andere reden er nog niet in het bezit van zijn, verzoeken wij u het Nationaal Secretariaat te contacteren. 3 dat U ons verder op kunt schrijven, 3 dat we ons meer dan ooit inzetten om zowel uw individuele als collectieve belangen te behartigen en te verdedigen. Gelukkig Nieuwjaar! Het VSOA Team Groep Belgacom

12 spoor VSOA 12 Bezoek aan de centrale werkplaats Cuesmes De eerste Federaal Ondervoorzitter en de Federaal Secretaris hebben maandag 29 november een bezoek gebracht aan de werkplaats Cuesmes om er het management, onze afgevaardigden en onze leden te ontmoeten. Ter herinnering: de centrale werkplaats Cuesmes ("Arsenal" zoals het vroeger werd genoemd) is gelegen in de stationsbuurt van Bergen en heeft een grondoppervlak van 20 hectare. Naast de CW Mechelen (werkplaats voor het onderhoud van voertuigen / treinstellen + rijsimulator), maken CW Salzinnes (werkplaats voor het onderhoud van locomotieven + rijsimulator) en CW Gentbrugge (werkplaats voor het onderhoud van de wagons) deel uit van de 4 centrale werkplaatsen van NMBS Technics. Historisch gezien was CW Cuesmes gespecialiseerd in het onderhoud van de wagons. Helaas werd ook hier een herstructurering doorgevoerd. Gevolg: het aantal banen is er dramatisch gedaald (momenteel iets meer dan 300 bedienden) en de activiteit van het onderhoud van de wagons werd in de wacht gezet. Sinds 2008 is de modernisering van de M5 - dubbeldeksrijtuigen de belangrijkste activiteit van dit atelier. Deze modernisering is compleet: de rijtuigen zijn volledig "ontmanteld" en opnieuw ingericht als de M6 - dubbeldeksrijtuigen (bekabeling, stoelen, verf, ramen, isolatie, enz..). Het atelier is ook verantwoordelijk voor het installeren van het veiligheidsysteem TBL1 + op de M5 - stuurrijtuigen alsook GSM-R (gsm-netwerk van de NMBS). Modernisering van M5 - dubbeldeksrijtuigen moet worden afgerond in Tijdens dit bezoek, zagen we hoezeer het technisch personeel wel gekwalificeerd is en bovendien nooit heeft geaarzeld zich permanent bij te scholen. Maar wat gebeurt er na 2012? We praten over het onderhoud van de M4 rijtuigen en de M6 - dubbeldeksrijtuigen. Het aantal pensioneringen zal fors toenemen in de komende maanden (en wat met de vervanging en de overdracht van de kennis?), de technische posten geraken nog steeds niet aangevuld?

13 spoor 13 VSOA Is Europa tegen de openbare dienst bij het spoor? De sectie spoorwegen binnen het ETF vergaderde op 17 november 2010 in Brussel. Eén van de onderzochte thema s betrof het herwerken van het 1ste spoorwegpakket (voorstel van de EC aangaande een richtlijn over de toekomst van de Europese spoorwegen). Is de NMBS, die systematisch een defensief beleid hanteert welke uitsluitend gebaseerd is op kostenreductie (lees inkrimping van de activiteiten en van het personeel), wel bereid om een dynamisch commercieel beleid te ontwikkelen dat de activiteit moet stimuleren in deze regio van de Borinage, waarbij het gevaar bestaat dat een onbetwistbare expertise voorgoed zou kunnen verdwijnen? De strijd is dus nog lang niet gewonnen: de vakbonden en de regionale politici (tenminste dat hopen wij) zullen hard moeten vechten om dit bedrijf te kunnen redden. Jacques Joie, Federaal Secretaris Wat is de houding van het ETF? Onder het mom van een vereenvoudiging heeft de Commissie een tekst gepubliceerd waarvan de extreem moeilijke en technische inhoud tracht de duidelijke en zware gevolgen voor de Europese spoorwegen te verhullen, waaronder meer bepaald het in vraag stellen van fundamentele rechten zoals het stakingsrecht. Het gaat hier om een onaanvaardbare aanval die door het ETF sterk veroordeeld wordt en die vastberaden zal worden bestreden. Voor ETF gaat het hier zelfs om een proces dat veel verder gaat dan een simpele vereenvoudiging: het gaat hem hier over niet minder dan een volledig 4de spoorwegpakket. ETF bekritiseert dit project en stalt vast dat meerdere fundamentele en juridische wijzigingen de sector nopen tot een ontmanteling van de sector (lees van de historische operatoren) door de toevlucht te nemen tot een filialisering, georganiseerd door grote multinationals, zoals dat trouwens ook is gebeurd in andere sectoren (telecommunicatie, civiel vliegwezen enz...). ETF bekritiseert eveneens de aanpassing aangebracht aan de mogelijkheid tot toegang tot op de infrastructuur voor andere kandidaten dan spoorwegondernemingen. ETF vindt dat deze bijkomende mogelijkheid de spoorwegondernemingen ontslaat van hun plicht tot opstellen van transportplannen, en hen beperkt tot de rol van armlastig tractieleverancier die werkt onder economische druk van de opdrachtgever. Ten slotte veroordeelt ETF de poging door de Commissie om de macht te grijpen binnen de spoorwegwereld door zich te beroepen op artikel 290 van het verdrag dat handelt over de daden van gemachtigden. In deze vindt het ETF dat de Commissie haar bevoegdheden overschrijdt, en vraagt het de leden om deze houding met kracht te bestrijden. Wat is de houding van het VSOA-Spoor? Interventie op de zitting van Filoteo Africano, 1ste vice-voorzitter en lid van het ETF: Het herwerken van het 1ste spoorwegpakket zal de desastreuze situatie waarin de historische spoorwegmaatschappijen zich bevinden verergeren, en leiden tot de totale privatisering! De syndicale organisaties moeten krachtdadig reageren in heel Europa tegen de voortschrijdende ontmanteling van de publieke diensten en tegen de aanvallen op de verworven rechten van de werknemers! Het VSOA-Spoor is totaal tegen het 4de spoorwegpakket en zal, met het ETF, een sterke oppositie voeren want deze duivelse machine, die de tegengestelde richting neemt van de sociale vooruitgang en het welzijn van de bevolking, moet worden gestopt. BIJZONDERE KAMERCOMMISSIE SPOORVEILIGHEID TENGEVOLGE VAN HET ONGEVAL IN BUIZINGEN. Alle verslagen van de hoorzittingen van de Bijzondere Commissie voor Spoorveiligheid" zijn beschikbaar op de website van het Huis van Afgevaardigden. Website: Venster: COMMISSIES! Klik op: Bijzondere commissies, vervolgens op Zittingsperiode 53 en dan op Bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegnet... Het hoorzittingverslag met de vakbonden, VSOA Spoor inbegrepen, is tevens beschikbaar op datum van 22 november.

14 VSOA 14 lrb Lokale en Regionale Besturen Grote première Een grote première voor de afdeling van Brussel-stad. Zij organiseert haar eerste eetdag in het Kasteel van Karreveld op 13 november 2010 met als klap op de vuurpijl een optreden met zang. GEMEENTE VORST VEROORDEELD Het VSOA heeft bij de Arbeidsrechtbank van Brussel en de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de gemeenteraad van Vorst van 12 januari De schade door een beslissing ging immers gepaard met een aanzienlijk financieel verlies voor alle ambtenaren op hun eindejaarsuitkering van Vandaag kunnen we melden dat de gemeente Vorst werd veroordeeld op 22 juni 2010 om de eindejaarspremie aan alle ambtenaren toe te kennen. Dankzij het VSOA en zijn advocaten zal de betaling van de aanvullende eindejaarspremie van 2009 vóór 31 december 2010 gebeuren. LRB-BRUSSEL VERHUIST De LRB-Groep van de Regio Brussel verhuist op 18 januari 2011 van de Antwerpsesteenweg 12 te 1000 Brussel naar de Lang Levenstraat te 1050 Brussel. Vertrek in schoonheid voor Mevr. Johanne Foucart Gedurende 32 jaar stond zij ten dienste van de VSOA leden. Zij verdedigde de rechten van de animatoren in de kinderopvang in Elsene. Een boeiend maar evenwel vermoeiend beroep dat een continuïteit verzekert in de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Al die jaren staan voor zoveel eisen, verwezenlijkingen, ontwikkelingen, nl.: 1. de erkenning van het brevet 2. de afschaffing van de prestatievergoeding en de invoering van een semi-vast uurrooster van u. per week 3. de invoering van de functie van coördinator En de uiteindelijke erkenning : Het bekomen van een voordeliger barema door de evolutie van rang E naar rang D. DAT ALLES DANKZIJ U, DANKZIJ UW VOLLE INZET EN STERKE WIL! WIJ MOGEN ALLEN FIER ZIJN OP UW RESULTAAT! WIJ WENSEN U EEN GOEDE VAART NAAR NIEUWE ERVARINGEN!

15 lrb Lokale en Regionale Besturen 15 VSOA De nieuwjaarswensen van de groep LRB Bij het begin van dit nieuwe jaar, hou ik eraan, in naam van de hele ploeg en van het Nationaal Bureau, om aan al onze leden en hun familie onze beste wensen over te maken. Het syndicaat bestaat en groeit dankzij de leden en onze afgevaardigden. Wij willen jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie stellen in het VSOA groep LRB. Wij maken eveneens van de gelegenheid gebruik om opnieuw de afgevaardigden en de permanenten te bedanken voor hun inzet en het gepresteerde werk. Voor het VSOA groep LRB De Nationaal Voorzitter, René MARTENS STAKING VSOA GROEP LRB VERHOOGD ZIJN STAKINGSVERGOEDING Voor stakingen die plaatsvinden na 1 januari 2011 zal de vergoeding 25 per dag bedragen in plaats van 20 per dag. Om te kunnen genieten van de stakingsvergoeding moeten de aanvragen tot uitbetaling binnen de 12 maanden na de gebeurtenis op het Nationaal Secretariaat bezorgd worden. VSOA groep LRB groep financiën ALGEMENE VERGADERING VSOA GROEP FINANCIËN 4 FEBRUARI 2011 ZAAL HÉROÏNES GALLERY KASTELEINPLEIN 18 TE 1050 BRUSSEL OPENING DEUREN OM 10U00. Gelieve U in te schrijven UITERLIJK OP MAANDAG 24 januari 2011 door onderstaande strook te faxen op het nummer 02/ of te mailen naar : of de ingevulde strook te sturen naar VSOA Groep Financiën, Centrumgalerij Blok 2, Kleerkopersstraat te 1000 BRUSSEL. Ondergetekende schrijft in voor de Algemene Vergadering van Hieronder mijn gegevens voor bijwerking in de database : Privé adres (straat, Nr.) : Postnummer en plaats : Privételefoonnummer : Fax : GSM : werk : Standplaats : Graad : Hoedanigheid : Hoogste diploma : Tel. werk : Fax werk : Datum en handtekening :

16 defensie VSOA 16

17 defensie 17 VSOA editoriaalerwin DE STAELEN, Voorzitter Een bewogen jaar Na de perikelen over het al dan niet ontslag van Defensiechef generaal Delcour, kwam Defensie alweer negatief in de media toen ons land te maken kreeg met de extreme koude en de eerste sneeuw enkele weken geleden. De grote discussie betrof de opvang van de talloze daklozen die de kou moesten trotseren. In een uitzending van Terzake in november 2010 stelde minister De Crem dat een aantal kazernes ontruimd waren en de opvang kon aanvangen. Enkele dagen later haalde De Crem uit naar de bevoegde Staatssecretaris Philippe Courard (PS) en beschuldigde hem van schuldig verzuim. Zelf gaf Defensieminister een expliciet negatief antwoord op de vraag of Defensie kon hulp bieden voor vervoer en begeleiding. Dit lokte heel wat reacties uit. Kerntaken Nochtans is één van de kerntaken van Defensie hulp bieden aan de Natie. Denken we maar aan de recente overstromingen. Het VSOA deelt de mening van de minister dat de buitenlandse missies de hoofdkerntaak zijn maar de hulp aan de Natie is eveneens belangrijk. En daar volgen we De Crem niet, wanneer hij de problematiek van de daklozen de rug toekeert. Het gaat om een maatschappelijk en sociaal probleem. Ieder moet zijn steentje bijdragen. Uiteraard kan het Defensiebudget hier niet voor opdraaien. In het VRT-radioprogramma De Ochtend, noemde de minister de reactie van onder meer onze vakbond gedrenkt in schijnheiligheid. De minister kreeg naar eigen zeggen brieven en signalen van diezelfde vakbonden dat de eerste kerntaak is dat militairen van en naar hun woonplaats moeten worden gebracht met militair vervoer. Typisch De Crem, aanvallen om zich te verdedigen, een ander de schuld geven, een ander verwijten. Wie is hier dan hypocriet? Uiteraard is het de taak van Defensie en ook overeengekomen in het kader van de begeleidingsmaatregelen en de ecomobiliteit om het personeel met de militaire bussen naar het nieuwe werkplek te brengen. Niemand heeft het tegenovergestelde beweerd. Militairen hebben vroegtijdig hun kazerne moeten verlaten en enkele maanden vroeger moeten mutatie doen in het vooruitzicht van Operatie Winter. Denken we maar aan Helchteren en Bierset. Zelfs ondanks het feit dat de nieuwe locaties niet in orde waren om er het personeel te werk stellen, moest en zou het personeel muteren. Indien deze kazernes leeg blijven, is dit een tweede kaakslag ten opzichte van het personeel. Dat is pas hypocriet. Sluitingen We hebben opnieuw een bewogen jaar achter de rug bij Defensie. Het herstructureringsplan van minister De Crem is in volle uitvoering en de eerste sluitingen en verhuizingen zijn uitgevoerd. Dat alles niet van een leien dakje zou lopen, was voorspelbaar. De snelheid waarmee gewerkt wordt, ligt mee aan de basis van een aantal problemen: de infrastructuur moet op punt gesteld, de affectaties moeten bepaald worden Intussen werden de begeleidingsmaatregelen zowel op financieel vlak als op het vlak van de arbeidstijdregeling (A12/1) gepubliceerd. We blijven er van overtuigd dat deze ontoereikend zijn. >>>

18 defensie VSOA 18 Edito (vervolg) De interne communicatie blijft een heikel punt binnen Defensie. Op de vraag op welke basis de minister zijn beslissingen heeft genomen in het kader van de hervorming, kwam geen enkel antwoord. De resultaten van de enquêtes blijven geheim. De hervorming van de wacht zorgde voor heel wat ongerustheid omdat richtlijnen uitbleven en de lokale overheden eigen initiatieven lanceerden. De transformatie van de medische component en de outsourcing van de eerstelijnszorg zijn eveneens mooie voorbeelden van non-communicatie. Ook hier wilde de overheid veel te snel te werk gaan en ontbrak elke informatie of communicatie naar het personeel. Men heeft blijkbaar nog steeds de les niet geleerd. Opnieuw hebben heel wat collega s Defensie verlaten het afgelopen jaar en ook in 2011 verwachten we niets anders. De minister besliste om het aantal plaatsen voor de vrijwillige opschorting van de prestaties (VOP) voor 2011 te verhogen tot Voor velen is de VOP een manier om te ontsnappen aan het herstructureringsplan, want de verslagenheid is groot. Dit betekent dat Defensie op korte termijn op manschappen zal terugvallen. Ondanks het feit dat we ons in een steeds kleiner Defensie vertoeven, blijft het VSOA- Defensie gestaag groeien. Als grootste vakbond voor het Defensiepersoneel tellen we nog steeds één op drie personeelsleden onder onze rangen. Onzekere toekomst De toekomst blijft onzeker. Hoeveel zal Defensie moeten inleveren in het kader van de nakende besparingen waarmee ons land te kampen heeft? Nochtans is het hoog tijd dat Defensie opnieuw gaat investeren, wil ze haar ambitie op peil houden en haar internationale engagementen nakomen. Meer Europese samenwerking zou mogelijkheden creëren maar in dit verband is nog een heel lange weg af te leggen. Wat er ook van zij, we moeten vooral schouder aan schouder blijven, zodat er geen bressen in onze dijk komen. Het VSOA-Defensie blijft ervan overtuigd dat we een plan op lange termijn nodig hebben met een duidelijke visie en objectieven. Wij willen een betere toekomst voor onze militairen en burgers. Laten we daar samen aan werken. Wij zijn er voor jullie. Uw toekomst is onze bezorgdheid, nu en altijd. In naam van mijn team, wens ik u en uw familie een hoopvol en gelukkig 2011 toe. Erwin De Staelen, Voorzitter De chauffeurs van het Europees voorzitterschap in België België heeft het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waargenomen van 1 juli tot 31 december Om de zes maanden neemt een andere lidstaat het voorzitterschap waar. In dit verband heeft België nauw samengewerkt met Spanje en Hongarije. Spanje heeft immers het voorzitterschap waargenomen gedurende het eerste semester van 2010 en Hongarije zal deze functie overnemen tijdens het eerste semester Net als in 2001 heeft Defensie nu ook, gedurende de periode van zes maanden Europees Voorzitterschap in België, de chauffeurs van de protocollaire vloot ter beschikking gesteld. 90 limousines en 50 Caravelles, allemaal fonkelnieuw, werden voor de autoriteiten bestemd. Rekening houdend met de huidige budgettaire context is het van belang te weten dat de wagens ter beschikking werden gesteld door de invoerder D'Ieteren in het kader van een sponsoringoperatie. Defensie heeft kunnen rekenen op het vereiste potentieel, de aangepaste structuur en de menselijke kwaliteiten om deze belangrijke missie te doen slagen. Commandant Collard Michel van de task force Pres EU Mobility stond aan het hoofd van een zeer gemotiveerde ploeg en zorgde voor het vlotte verloop van de opdracht. Het VSOA- Defensie heeft die bescheiden werknemers ontmoet die voor het imago van België maar ook van Defensie een uiterst belangrijke rol hebben vervuld. Van de 250 kandidaten die gevolg hebben gegeven aan de oproep die aan alle militairen was gericht, zijn er 160 in dienst genomen. Met het oog op hun nieuwe opdracht hebben zij in juni 2010 een aangepaste vorming gekregen. Van zijn kant heeft sponsor D Ieteren hen gedurende een volledige dag een vormingscursus gegeven waarbij de klemtoon werd gelegd op het ecologisch besturen. Er was ook voorzien in verschillende militaire cursussen zoals techniek voor de verplaatsing in konvooien met escorte, het toedienen van de eerste hulp bij ongevallen, de protocollaire aspecten.. De Regering heeft met betrekking tot het voorzitterschap van België twee thema s in de verf gezet : ecologisch en economisch. De meeste vergaderingen hebben dan ook plaatsgehad in Brussel waarvan 80% in het Egmontpaleis. Er was bijgevolg weinig mobiliteit en onze militairen en hun delegaties hebben dan ook slechts een beperkt aantal kilometers moeten afleggen. Hierdoor werd dan ook in oktober 2010 beslist het aantal chauffeurs met de helft te verminderen om per chauffeur in een minimum aantal opdrachten te kunnen voorzien en zo de aantrekkingskracht van hun taken te vrijwaren. Defensie kan terecht trots zijn. De personeelsleden hebben bewezen de taken aan te kunnen waarmee ze werden belast. Deze taken dienden uitgevoerd te worden om een onderneming van een dergelijke omvang te doen slagen. De militairen zijn polyvalent en gedisciplineerd zodat zij door iedereen werden gewaardeerd. Het beste bewijs is wel dat de verschillende diensten die met de personeelsleden van Defensie hebben samengewerkt alvast bereid zijn opnieuw met hen aan de slag te gaan aldus commandant Collard. Zij die tijdens het vorige voorzitterschap werden ingezet, maken vergelijkingen en stellen vast dat zij veel minder kilometers hebben afgelegd aangezien de vergaderingen voornamelijk in Brussel werden gehouden. Voor de meesten was het een heel mooie ervaring. De reacties zijn dan over het algemeen positief. Allen zijn ze van oordeel dat ze ondersteund werden door een competent leidinggevend team op alle niveaus. Het mooiste bewijs hiervan is dat de deelnemers bereid zijn om deze ervaring te hernieuwen in de toekomst. Cindy WILLEM Gilles VAN OOSTHUIJZE Enkele chauffeurs hebben het over hun motivatie en hun ervaring. Guy Adriaens heeft in het verleden al ingestaan voor de verplaatsingen van autoriteiten. Voor François De Beir is het contact met andere personen van het allergrootste belang. Veny Henry heeft ook al deelgenomen aan de vorige opdracht in Anja Vandercruyss heeft deelgenomen om van werkmilieu te kunnen veranderen en niet meer naar kantoor hoeven te gaan. Wagens en mechaniek zijn een passie voor Pascal Malford. Dimitri Gerson wou eveneens van milieu veranderen en zijn kantoorwerk even vaarwel zeggen.

19 defensie 19 VSOA Welzijn en preventie op de werkvloer Wij leggen uit wat we doen: een balans van 2010 Het moment is aangebroken om eens de balans op te maken van de laatste dertien maanden van onze werking op het vlak van welzijn op het werk. Vooreerst kunnen we niet aan deze retrospectieve beginnen zonder eerst te wijzen op de betrokkenheid van VSOA Defensie bij het transformatieplan. Onze organisatie was namelijk de enige die geëist heeft dat bij die transformatie de wetgeving op het welzijn van de werknemers tijdens de uitoefening van hun werk geëerbiedigd werd. Zonder onze vasthoudendheid was het niet mogelijk geweest om het recht op informatie van de werknemers en op plaatselijk overleg over alles wat betrekking heeft op de verhuizingen van eenheden te garanderen. Sindsdien zetelen onze plaatselijke afgevaardigden in de verschillende Basisoverlegcomités die systematische bezoeken aan de nieuwe werkplaatsen afleggen om er zich van te vergewissen dat de werknemers van Defensie inrichtingen betrekken die conform zijn aan de veiligheidsnormen en dit vóór er met de verhuizing begonnen wordt. Bovendien hebben wij ons tijdens het Hoog Overlegcomité Welzijn van Defensie (HOC) veroordelend uitgelaten over het feit dat een systematische benadering van op risicoanalyse gebaseerde preventie niet gebruikelijk was binnen de verschillende eenheden van Defensie. Dit heeft ons toegelaten om de Chief of Defense te sensibiliseren voor deze tekortkoming, wat voor gevolg heeft gehad dat er meerdere nota s zijn opgesteld waarin de verschillende entiteiten van Defensie verplicht werden om het principe van risicoanalyse in al hun processen te implementeren. Er werden hierbij heel duidelijke doelstellingen, verantwoordelijkheden en termijnen bepaald. Het dynamisch risicobeheersingsysteem werd hiermee eindelijk een realiteit bij Defensie. Gevaarlijke producten Begin 2010 heeft onze organisatie gevraagd dat Defensie blijk zou geven van proactiviteit met betrekking tot de invoering van de nieuwe etikettering van de producten. De komende maanden zullen er immers chemische producten met nieuwe etiketten opduiken (nieuwe gevarenpictogrammen, nieuwe typezinnen, ). Als we willen dat de chemische producten op een veilige manier gebruikt worden, dat de gezondheid van de mensen gevrijwaard blijft en dat het milieu beschermd wordt, dan is het belangrijk dat het personeel van Defensie vertrouwd is met deze nieuwe informatie. Gevolg gevend aan ons verzoek heeft Defensie acties gepland die tegemoetkomen aan onze eisen. Persoonlijke beschermingsmiddelen DG COM VSOA Defensie is het afgelopen jaar herhaaldelijk opgetreden bij DGMR om aandacht te vragen voor het probleem van het persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) dat niet aan de normen voldoet. Veel van onze afgevaardigden melden ons dat personeelsleden niet altijd PBM krijgen omdat hun maat niet voorhanden is in de logistieke keten. DGMR heeft ons verzekerd dat de meeste problemen zouden opgelost zijn tegen begin 2011 en heeft de procedure voor de aankoop van alle types van PBM op lokaal en nationaal niveau opgenomen in een nieuwe richtlijn. Hierin werd ook de rol opgenomen van de verschillende preventiepartners. In de loop van 2010 heeft VSOA Defensie ook verschillende acties op het getouw gezet betreffende de problematiek van het lawaai bij Defensie. Voor het varend personeel van de marinecomponent hebben we eigen metingen gedaan op een schip in werkelijk operationele status en de resultaten hebben we overgemaakt aan de interne preventiedienst. Dit zou in belangrijke mate moeten bijdragen tot een beter begrip van de geluidsomstandigheden op een varend schip. Onze metingen betroffen overigens niet alleen het lawaai, maar ook de temperatuur, de vochtigheidsgraad en de lichtintensiteit tijdens een welbepaalde periode. ACOS WB zal zeker rekening houden met onze gegevens en opmerkingen in zijn studie over het lawaai die is aangevat in het kader van het globaal preventieplan van Defensie. Wat de gevechtseenheden van de landcomponent betreft, heeft VSOA Defensie tijden het Hoog Overlegcomité Welzijn van Defensie voorgesteld om nieuwe gehoorbeschermingsmiddelen in te voeren die beter zijn aangepast aan de operationele omstandigheden dan die welke nu in gebruik zijn. Er bestaan tegenwoordig immers gebruiker-specifieke oordoppen DG COM

20 defensie VSOA 20 waarin een geluidsfilter zit die is samengesteld uit een klep met een regelingsschroef, waarmee twee types van geluidsdemping kunnen worden verkregen, naar wens van de gebruiker. Het eerste type van geluidsdemping biedt een maximale bescherming. Hierbij worden doeltreffend het geluid van schoten van vuurwapens en ook het continu geluid van voertuigmotoren gedempt. Het tweede type geluidsdemping is een operationele bescherming waarbij de personeelsleden elkaar nog kunnen verstaan. Defensie heef rekening gehouden met onze argumenten. Wij hebben namelijk te kennen gegeven dat het essentieel is om een vermindering van de geluidsbelasting te garanderen met een aangepaste individuele bescherming die constant kan gedragen worden zonder een goede verstaanbaarheid van gesproken klanken in de weg te staan en wel om voor de hand liggende veiligheids- en operationaliteitsredenen. Defensie heeft beslist om ons voorstel te laten bestuderen. Daarnaast hebben wij onze steun verleend aan het initiatief om de earplug -gehoorbeschermingen te herevalueren voor het vliegend personeel van de luchtcomponent. Over de doeltreffendheid van die beschermingen bestaat geen twijfel maar hun draagcomfort is niet optimaal. Rugzak Een tijd geleden heeft onze organisatie, tijdens een Overlegcomité van DGMR, een probleem gemeld i.v.m. de conformiteit van de rugzakken. Destijds hadden wij gevraagd om nieuwe rugzakken aan te kopen omdat die waarover klachten bestonden, niet aangepast waren aan gebruik door een bepaald aantal militairen. Enerzijds heeft men toen het idee aanvaard om er nieuwe te bestellen en anderzijds werd een richtlijn DG COM - LOUIS CHRISTIAN opgesteld waarin het advies van een arbeidsgeneesheer verplicht werd gesteld alvorens de rugzak door bepaalde personeelsleden mocht gebruikt worden. In de loop van het afgelopen jaar heeft Acos Ops&Trg een nota uitgebracht over de stapoefeningen, wat de problematiek terug aan de oppervlakte bracht. Een andere vakbondsorganisatie heeft toen dit punt opnieuw op de dagorde van het HOC gezet. Tijdens de laatste twee zittingen van het jaar heeft VSOA Defensie zijn standpunt ter zake en de sinds het overleg genomen beslissingen in herinnering gebracht. Aangezien onze organisatie elk jaar wordt uitgenodigd op DGMR om er de nieuwe aankopen gepresenteerd te krijgen, wisten wij dus dat er al nieuwe rugzakken waren uitgedeeld en dat de aankoopprocedure van nog meer rugzakken aan de gang was in het kader van het BEST-project. Dossier Hawk Het dossier Hawk was een heel zwaar dossier aangezien Defensie daar geen blijk heeft gegeven van grote transparantie. Zonder een polemiek te willen opstarten over zo n belangrijk onderwerp, kunnen wij eens temeer onderstrepen dat onze vastberadenheid om de waarheid te achterhalen, haar vruchten heeft afgeworpen. Na intense discussies, die 24 maanden hebben geduurd, hebben wij immers verkregen dat er formeel werd erkend dat de studie van Dokter DEGRAEVE correct was uitgevoerd en dat de resultaten ervan correct waren. In dit dossier, waar iedereen overigens bang voor is, is er echter nog veel werk aan de winkel. Wij zullen blijven vechten opdat de gevallen van bloedkanker en van kanker van het lymfestelsel en het ruggenmerg waaraan (ex-)militairen lijden die gewerkt hebben met het luchtafweersysteem HAWK, effectief zouden erkend worden als beroepsziekte. Dit zou het Defensiedepartement in staat stellen om de medische kosten van exmilitairen ten laste te nemen. Bovendien willen we dat de (ex-)militairen en hun gezinnen zo snel mogelijk correct geïnformeerd worden over de studie van Dr. Degraeve en over zijn conclusies. Wij wensen een contactpunt op te zetten dat voor de betrokken personen laagdrempelig genoeg is om hen in staat te stellen antwoorden te krijgen op hun rechtmatige vragen. We blijven erop hameren dat er snel een studie wordt uitgevoerd die in het verlengde ligt van de studie van Dr. Degraeve en de periode zou bestrijken. Deze opvolgingsstudie zou zich in het bijzonder moeten buigen over de oorzaak van de overlijdens, zowel van de militairen die met het HAWK-systeem gewerkt hebben als van de controlegroep. Ten slotte vragen we dat de slachtoffers en hun gezinnen vergoed worden voor de geleden schade. VSOA Defensie pleit ten slotte bij alle partners op alle niveaus van de Belgische samenleving om zoveel mogelijk steun te verzamelen voor onze eisen. Arbeidsgeneeskunde De structuur van de arbeidsgeneeskunde zal de eerstkomende maanden drastisch veranderen. Defensie heeft immers schikkingen genomen om de werkwijze van de interne dienst voor medisch toezicht te reorganiseren. Hierdoor zal het mogelijk worden de wachtlijsten voor de onderzoeken in het kader van de voorbereiding van operaties en voor de militaire proeven ter beoordeling van de fysieke geschiktheid te verkorten. De overheid heeft rekening gehouden met de ideeën die al meerdere maanden geleden door onze organisatie werden vooropgesteld. Indien de genoemde hervorming niet werd doorgevoerd was er onomkeerbare collaterale schade te vrezen voor de goede werking van de strijdkrachten. De personeelsleden zouden de eerste slachtoffers geweest zijn en VSOA Defensie wilde dan ook niet werkloos toezien. Asbest Wat de asbestdossiers betreft heeft VSOA Defensie altijd gepleit voor realisme en altijd geweigerd om munt te slaan uit de angst van het personeel. Het is uiteraard belangrijk om heel waakzaam te blijven in dergelijke dossiers, maar het is evenzeer belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de materie. VSOA Defensie wil zich niet beperken tot wat sommigen doen, namelijk een strikte toepassing eisen van een wettelijke verplichting gewoon omdat men niets anders te zeggen weet. Dit jaar hebben wij deelgenomen aan talrijke vergaderingen en hebben we meegewerkt aan de voorbereiding van diverse richtlijnen, en dit in een meer dan constructieve werksfeer.

argument VSOA-POLITIE STELT ZIJN PRÉ-MEMORANDUM VOOR VEILIGHEID HEEFT ZIJN PRIJS!

argument VSOA-POLITIE STELT ZIJN PRÉ-MEMORANDUM VOOR VEILIGHEID HEEFT ZIJN PRIJS! ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

argument JA, MAAR! EEN BELGISCH VIGIPIRATE? KANTOOR VSOA-LRB NATIONAAL BRUSSEL WERFT AAN!

argument JA, MAAR! EEN BELGISCH VIGIPIRATE? KANTOOR VSOA-LRB NATIONAAL BRUSSEL WERFT AAN! ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

BESLISSEND JAAR VOOR HET SPOOR

BESLISSEND JAAR VOOR HET SPOOR ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

argument EDWIN LAUWEREINS NIEUWE VOORZITTER VSOA DEFENSIE VSOA LRB DE MISHANDELING VAN OUDERE MENSEN IN RUSTHUIZEN

argument EDWIN LAUWEREINS NIEUWE VOORZITTER VSOA DEFENSIE VSOA LRB DE MISHANDELING VAN OUDERE MENSEN IN RUSTHUIZEN ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

SOCIAAL OVERLEG IS GEEN KOMEDIE

SOCIAAL OVERLEG IS GEEN KOMEDIE ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

argument MARC DE MULDER OPNIEUW VOORZITTER KANTOOR VSOA-LRB NATIONAAL BRUSSEL GROEP VSOA POST WERFT AAN!

argument MARC DE MULDER OPNIEUW VOORZITTER KANTOOR VSOA-LRB NATIONAAL BRUSSEL GROEP VSOA POST WERFT AAN! ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

argument JUSTITIE IS BOOS PERSONEEL GROEP POLITIE RAPPORT CIJFERS «GEWELD DOOR DE POLITIE» VAN COMITÉ P

argument JUSTITIE IS BOOS PERSONEEL GROEP POLITIE RAPPORT CIJFERS «GEWELD DOOR DE POLITIE» VAN COMITÉ P ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

Vrijuit GEEN MIRAKELS 2 BEGROTING 4WAAROM IK? 6MAG IK U IETS VRAGEN? MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND. 80 ste jaargang oktober 2009

Vrijuit GEEN MIRAKELS 2 BEGROTING 4WAAROM IK? 6MAG IK U IETS VRAGEN? MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND. 80 ste jaargang oktober 2009 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 80 ste jaargang oktober 2009 2 BEGROTING De maatregelen in de algemene beleidsverklaring van de regering Van Rompuy schijnen

Nadere informatie

nieuwetijd Op de bres voor loopbaanonderbreking magazine voor openbare diensten

nieuwetijd Op de bres voor loopbaanonderbreking magazine voor openbare diensten nieuwetijd magazine voor openbare diensten Op de bres voor loopbaanonderbreking maandblad van ACV-Openbare Diensten April 2013 v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel 2 In dit nummer 04 10 18

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS Tijdschrift Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen?

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Socialistisch Links Maandblad van Linkse Socialistische Partij nummer 253 April 2006 www.socialisme.be

Socialistisch Links Maandblad van Linkse Socialistische Partij nummer 253 April 2006 www.socialisme.be Socialistisch Links Maandblad van Linkse Socialistische Partij nummer 253 April 2006 www.socialisme.be Liberalisering 1 steunprijs: 2 STRIJD SOLIDARITEIT SOCIALISME België - Belgique PB 10011 1190 Brussel

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 81 ste jaargang november 2010 LIBERALE SYNDICALISTEN WIE BENT U? Echte vakbondsmensen en, in grote meerderheid, liberaal gezind.

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

DELHAIZE KONDIGT AAN 2.500 WERKNEMERS AAN DE DEUR TE ZETTEN

DELHAIZE KONDIGT AAN 2.500 WERKNEMERS AAN DE DEUR TE ZETTEN AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 85 ste jaargang juni/juli 2014 DELHAIZE KONDIGT AAN 2.500 WERKNEMERS AAN DE DEUR TE ZETTEN 10 EUROPESE VERKIEZINGEN Het Europees

Nadere informatie

Focus. Jaarverslag 2002. Reken op ons. De Post

Focus. Jaarverslag 2002. Reken op ons. De Post Focus Jaarverslag 2002 Reken op ons. De Post Focus Jaarverslag 2002 De Post Inhoudstafel Overzicht p.04 De mijlpalen van 2002 p.08 Gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO p. 10 Het

Nadere informatie

Mensen in plaats van cijfers!

Mensen in plaats van cijfers! nieuwetijd magazine voor openbare diensten Mensen in plaats van cijfers! openbare diensten voeren actie 19 maart / 11u-12u muntplein brussel Sociaal akkoord... En voor de openbare diensten? maandblad van

Nadere informatie

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang januari 2012 3MET PENSIOEN De pensioenen werden hervormd. De wet die de hervorming regelt, moet nog verder worden

Nadere informatie

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Focus IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Inhoud Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Opgericht bij Wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 Uitvoerend

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Vrijuit MEER DAN 11 %! 4AUTOMATISCHE 14 BELASTINGAANGIFTE 18 GEDETACHEERD 28 MINDER WERKLOOS- MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

Vrijuit MEER DAN 11 %! 4AUTOMATISCHE 14 BELASTINGAANGIFTE 18 GEDETACHEERD 28 MINDER WERKLOOS- MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang mei 2012 4AUTOMATISCHE INDEXERING Tegenstanders van automatische indexering komen altijd aanzetten met de afgeleide

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND LEVE DE INDUSTRIE

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND LEVE DE INDUSTRIE AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang oktober 2012 LEVE DE INDUSTRIE 3 INSPRAAK De informatieplicht door de wet- Renault levert geen afdoend resultaat.

Nadere informatie

leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen

leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen de Linkse Socialist 2 STEUN: 5 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 302 Maart 2011 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel

Nadere informatie

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005 Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Hoofdstuk 1: Een rechtvaardige en welvarende maatschappij p. 7 1. Recht op een inkomen

Nadere informatie

BURGERLUCHTVAART EXPRESSO NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGERLUCHTVAART. PC 315.02 ı APRIL 2004 Nr 1

BURGERLUCHTVAART EXPRESSO NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGERLUCHTVAART. PC 315.02 ı APRIL 2004 Nr 1 BURGER EXPRESSO PC 315.02 ı APRIL 2004 Nr 1 NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGER ONS BEMOEIEN MET ONZE ZAKEN In dit nummer overlopen we de resultaten die de BBTK de laatste jaren heeft verkregen

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 76 ste jaargang - april 2005 Richtlijn Bolkestein : TERUG NAAR AFZENDER Geniet van onze Topvoordelen die u in het midden van dit nummer

Nadere informatie

LATEN WE DE WERKLOZEN BIJSTAAN

LATEN WE DE WERKLOZEN BIJSTAAN AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 86 ste jaargang juni/juli 2015 LATEN WE DE WERKLOZEN BIJSTAAN 6STILZWIJGENDE VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Functie,

Nadere informatie

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131, 1080 Molenbeek Sainctelette maandblad van de Linkse Socialistische Partij

Nadere informatie