Duurzaamheidsbarometer Februari 2011 (meting in december 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.pwc.nl Duurzaamheidsbarometer Februari 2011 (meting in december 2010)"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsbarometer Februari 2011 (meting in december 2010)

2 Inhoud Achtergrond Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Duurzaam ondernemen en beloning Duurzaam ondernemen en de economische omstandigheden De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen in de maatschappij Bijlagen

3 Achtergrond Periodiek onderzoek naar duurzaam ondernemen*. Dit is de achtste meting. Ondervraagd zijn spelmakers (directeuren, managers, CSR officers en andere beleidsverantwoordelijken) werkzaam binnen ondermeer de financiële dienstverlening, industrie, zakelijke dienstverlening en overheid/not for profit. Bij de achtste meting zijn er in totaal 213 completes gehaald. Het veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 15 november en 24 december Onderzoek uitgevoerd door Motivaction * Om aan te duiden dat men naast financiële winst ook aandacht heeft voor andere waarden zoals mensen en milieu bij het ondernemen worden verschillende termen gebruikt; Corporate (Social) Responsibility, duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, of de zogenaamde triple P-benadering van People, Planet en Profit. In deze presentatie hanteert het begrip duurzaam ondernemen.

4 Inhoud Achtergrond Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Duurzaam ondernemen en beloning Duurzaam ondernemen en de economische omstandigheden De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen in de maatschappij Bijlagen

5 Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Er zijn veel maatregelen die het kabinet kan nemen om duurzaamheid te stimuleren Wat vindt u dat het kabinet zou moeten doen om het duurzaam ondernemen te stimuleren? (n=213) Belastingmaatregelen Stimuleren duurzame projecten Subsidies verlenen Financieel aantrekkelijk maken (algemeen) Bepaalde (niet-duurzame) subsidies afschaffen Het goede voorbeeld geven Duidelijke eisen/voorwaarden/regels stellen Transparantie/meer bekendheid geven aan goede initiatieven Goed gedrag belonen (algemeen) Stimuleren innovatie/kennis Investeren in duurzame energieopwekking Niets Regelgeving verminderen Vervuiler belasten Eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen Op de agenda plaatsen (internationaal)standpunt innemen Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord 3% 1% 0% 2% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 11% 12% 16% 16%

6 Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Kwart noemt belastingmaatregelen als concreet voorbeeld Welke concrete voorstellen voor een Green Deal legt u graag voor aan het nieuwe kabinet? (n=213) Belastingmaatregelen 23% Geen voorstellen Duurzame oplossingen stimuleren 16% 16% Energie besparen Toename groene energie 9% Investeren in groene technieken/innovatie Klimaatbestendige bouw met lagere WOZ waarde belonen Subsidies verlenen Afval scheiden beter managen/recyclen Bewustwording klimaatproblemen stimuleren Het nieuwe werken vaker inzetten/stimuleren Regelgeving verminderen Burgerparticipatie in ideeën over duurzame oplossingen Gebruik openbaar vervoer stimuleren 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord 15% 17%

7 Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Stellingen (1/2) In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? (n=213) Een consistent investeringsklimaat voor duurzame energievormen is essentieel 3% 4% 33% 5 2% De aanbestedingsprocedures rondom duurzame projecten dienen 1% 6% vereenvoudigd te worden 43% 41% Afnemers van grijze energie (kolen, olie, gas) gaan terecht via een opslag op hun energierekening betalen voor stimulering en subsidiering van de duurzame energieprojecten. 5% 19% 40% 34% 2% Het kabinet steekt te weinig geld in maatregelen voor ondernemers die de economie duurzamer maken 4% 13% 3 35% 9% Het kabinet moet inzetten op het versterken van lokale energiebedrijven. 5% 21% 40% 19% 14% De hervorming van de SDE-regeling naar een SDE+ regeling (met opslag op grijze stroom) is een goede zaak. 4% 13% 47% 26% Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Weet niet/geen antwoord 7

8 Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Stellingen (2/2) In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? (n=213) De huidige subsidieregeling voor duurzame energie gaat terecht op de schop 9% 33% 32% 15% Het verlagen van het percentage duurzame energie in 2020 van 20% naar 14% is realistisch 12% 3 2 7% 15% Het mes in de fiscale regeling voor duurzaam beleggen (groen beleggen regeling) is een goede zaak 24% 43% 19% 6% Het regeerakkoord maakt voldoende duidelijk wat het onder een Green Deal verstaat 16% 52% 16% 3% 12% Het regeerakkoord leidt de komende 4 jaar tot meer duurzaam ondernemerschap 1 51% 15% 3% 14% Dit regeerakkoord schept een consistent investeringsklimaat voor duurzame energievormen 21% 47% 14% 2% 16% Het regeerakkoord van het kabinet straalt duurzame ambitie uit 31% 47% 11% 2% Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Weet niet/geen antwoord 8

9 Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Uit de stellingen blijkt: Het huidige regeerakkoord straalt totaal geen duurzaamheid uit De respondenten zijn niet te spreken over hoe het huidige kabinet omgaat met duurzaamheid. De overheid zou meer geld moeten steken in maatregelen voor ondernemers die de economie duurzamer maken. Het regeerakkoord is onduidelijk op dit gebied, creëert geen consistent duurzaam investeringsklimaat en zal dan ook niet leiden tot meer duurzaam ondernemerschap. Met name een consistent investeringsklimaat vindt men essentieel voor duurzame energievormen Wel zegt bijna 30% dat het een goede zaak is dat het mes in de fiscale regeling voor duurzaam beleggen gaat. En bijna de helft vindt het terecht dat de huidige subsidieregeling voor duurzame energie op de schop gaat. Het lijkt alsof men het goed vindt dat er iets gebeurt, alleen hoe dat in het regeerakkoord opgenomen is, spreekt niet aan. 9

10 Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Hervorming subsidieregeling heeft beperkt effect Toch leidt het bij tot uit- of afstel van grote projecten Welke gevolgen heeft de hervorming van de subsidieregeling voor duurzame energie voor uw organisatie? (n=213) Geen: wij investeren niet in duurzame energie 30% Geen: realiseren wel duurzame energie, maar maken geen gebruik van de subsidieregeling 17% Beperkt: subsidieregeling is ondergeschikt in financiering 25% Beperkt: indirect door beeldvorming worden ook andere plannen onzeker 11% Groot: onze bestaande projecten moeten worden stopgezet 1% Groot: geplande projecten worden uitgesteld of niet uitgevoerd Overig 13% 10

11 Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Verplaatsen van verantwoordelijkheid levert vooral financiële prikkels Het kabinet zet in op het principe 'de vervuiler betaalt'. Welke prikkels voor duurzaam ondernemerschap levert het verplaatsen van verantwoordelijkheid naar de markt? (n=213) Financiële prikkels/de vervuiler betaalt 2 Markt/industrie ook laten meewerken aan duurzaamheid 1 Geen Investeren in groene technieken/innovatie Belastingmaatregelen 12% Goed idee/goed principe Meer maatschappelijke bewustwording Transparantie/openheid handhaven Energie besparen 6% 6% 5% 5% Hergebruik/recycling bevorderen Het nieuwe werken stimuleren 2% 1% Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord 15%

12 Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Huidig regeerakkoord heeft negatief effect op duurzaamheid Nederland verliest positie in milieudebat en alleen rendabele initiatieven komen nog van de grond Wat zijn de belangrijkste effecten van het huidige regeerakkoord op duurzaamheid? (n=213) Nederland verliest haar positie in het internationaal milieudebat Alleen rendabele energie alternatieven komen van de grond 41% 40% Nauwelijks merkbaar effect voor bedrijven 30% Meer ondernemerschap 25% Vooral effect voor investeerders in kleinschalige lokale duurzame energie 16% Minder concurrentieverstoring Kritisch geluid milieubeweging gaat verdwijnen Andere 11% Geen van deze 9% 12

13 Inhoud Achtergrond Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Duurzaam ondernemen en beloning Duurzaam ondernemen en de economische omstandigheden De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen in de maatschappij Bijlagen

14 Duurzaam ondernemen en beloning Bij één op de vijf ondernemingen hangt variabele beloning samen met duurzaamheidcriteria. Heeft uw onderneming prestatiecriteria ten behoeve van variabele beloning die betrekking hebben op duurzaamheid? 22% 16% 79% 84% Ja Nee februari 2010 (n=255) december 2010 (n=213) 14

15 Duurzaam ondernemen en beloning Klant- en medewerkertevredenheid belangrijkste aspecten variabele beloning Welke criteria/duurzaamheidaspecten zijn vastgesteld in het variabele beloningsbeleid? Basis - Heeft prestatiecriteria mbt duurzaamheid Klanttevredenheid Medewerkerstevredenheid Energiebesparing/CO2-reductie Veiligheid & ongevallen (LTI) Klachten Diversiteit Benchmark met sectorgenoten Kwaliteit duurzaamheidverslag (GRI level) Percentage duurzame producten of diensten in totale aanbod Milieucertificaten (ISO 14000) Notering Dow Jones Sustainability Index Waterbesparing Score op de Transparantiebenchmark Anders, namelijk: 24% 9% 20% 23% 20% 17% 16% 6% 15% 17% 13% 6% 9% 14% 4% 9% 2% 6% 16% 9% 49% 40% 43% 36% 37% 63% 62% 75% februari 2010 (n=55) december 2010 (n=35) 15

16 Duurzaam ondernemen en beloning Invloed van duurzaamheidscriteria op variabele beloning lijkt wat af te nemen. In welke mate zijn deze criteria van invloed op de variabele beloning? Basis - Heeft prestatiecriteria mbt duurzaamheid Zijn voor < 20% van invloed op hoogte variabele beloning 46% 69% Zijn voor 20-50% van invloed op variabele beloning 26% 40% Zijn voor > 50% van invloed op variabele beloning 6% 14% februari 2010 (n=55) december 2010 (n=35) 16

17 Duurzaam ondernemen en beloning Duurzaamheidcriteria bij variabele beloning gelden meestal voor het management of de Raad van Bestuur. Dit type variabele beloning geldt voor: Basis - Heeft prestatiecriteria mbt duurzaamheid Management 57% 56% Raad van bestuur 49% 51% Alle medewerkers 36% 46% Anders, namelijk: 9% februari 2010 (n=55) december 2010 (n=35) 17

18 Duurzaam ondernemen en beloning Grote meerderheid rapporteert periodiek over maatschappelijke- en duurzaamheidsaspecten. Wordt binnen uw onderneming periodiek gerapporteerd over maatschappelijke, duurzaamheidaspecten? Basis - Heeft prestatiecriteria mbt duurzaamheid Ten behoeve van monitoring doelstellingen op het gebied van duurzaamheid 34% 44% Ten behoeve van transparantie en verantwoording aan (externe) stakeholders 11% 29% Ten behoeve van beheersing operating costs 13% 43% Anders, namelijk: 3% 13% Nee 2% 9% februari 2010 (n=55) december 2010 (n=35) 18

19 Inhoud Achtergrond Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Duurzaam ondernemen en beloning Duurzaam ondernemen en de economische omstandigheden De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen in de maatschappij Bijlagen

20 Duurzaam ondernemen en de economische omstandigheden Duurzaamheidsinitiatieven lijken toe te nemen Als gevolg van de economische crisis hebben wij: M8 Dec 2010 (n=213) 7% 57% 36% M7 Feb 2010 (n=255) 11% 6 21% M6 Nov 2009 (n=207) 7% 71% 21% M5 Sep 2009 (n=243) 70% 19% M4 Mei 2009 (n=269) 7% 72% 20% M3 Feb 2009 (n=238) 6% 75% 1 Duurzaamheidsinitiatieven of -investeringen gereduceerd of stopgezet Onze duurzaamheidsinitiatieven of investeringen ongewijzigd gelaten Besloten ons juist nu meer toe te leggen op duurzaamheidsinitiatieven 20

21 Duurzaam ondernemen en de economische omstandigheden Men legt zich meer op duurzaamheid toe want op (middel)lange termijn zal dat zich uitbetalen Ook omdat klanten meer duurzaamheid verwachten. Kunt u toelichten waarom u zich juist nu meer gaat toeleggen op duurzaamheid? (Basis: gaat zich meer toeleggen op duurzaamheidsinitiatieven) Op (middel)lange termijn zal duurzaamheid uitbetalen Klanten verwachten dit in toenemende mate % 64% 76% 74% Levert concurrentievoordeel op 49% 54% 50% Levert kostenbesparing op Het stimuleert om onze prestaties te verbeteren 44% 50% 50% 44% 4 59% M8 Dec 2010 (n=77) M7 Feb 2010 (n=54) M6 Nov 2009 (n=44) Duurzame innovaties zijn cruciaal om aan recessie te ontkomen 22% 30% 34% Wij willen onze duurzaamheidratings laten stijgen 34% 39% 44% Overheden scherpen hun (inkoop)eisen aan 26% 32% 32% * Zie bijlage voor grafiek met alle metingen 21

22 Duurzaam ondernemen en de economische omstandigheden Duurzaamheid is en blijft voor velen een integraal onderdeel van bedrijfsbeleid en past in lange termijn strategie. Kosten duurzaamheid blijken marginaal op totale bedrijfskosten. Kunt u toelichten wat de achterliggende redenen zijn om uw duurzaamheidsinitiatieven ongemoeid te laten? (Basis: duurzaamhiedsinitiatieven zijn ongewijzigd) 43% Duurzaamheid is integraal onderdeel bedrijfsbeleid 46% 51% 54% Duurzaam ondernemen is voor ons lange termijn strategie 39% 47% 40% 43% Bedrijfsleiding wil vasthouden aan huidige lange termijn strategie 15% 29% 2 2 M8 Dec 2009 (n=122) M7 Feb 2010 (n=175) Kosten/investeringen in duurzaamheid zijn marginaal op totale bedrijfskosten 26% 22% 20% 36% M6 Nov 2009 (n=148) M5 Sep 2009 (n=171) Duurzaamheid is onlosmakelijk met onze keten verweven 20% 21% 21% 22% We willen onze duurzaamheidrating vasthouden 5% 12% * Zie bijlage voor grafiek met alle metingen 22

23 Duurzaam ondernemen en de economische omstandigheden Met name investeringen in milieu- en klimaatmaatregelen zijn gereduceerd (N.B. het is een kleine groep die is ondervraagd) Kunt u toelichten op welke wijze uw organisatie duurzaamheidsinitiatieven heeft verminderd of stopzet? (Basis: heeft duurzaamheidsinitiatieven gereduceerd of stopgezet) Minder inhuren adviseurs Reduceren maatschappelijke sponsoring/giften Reduceren investeringen in milieu- en klimaatmaatregelen Uitstellen opleiding en training Overige: Minder strikte duurzaamheideisen stellen aan leveranciers Stopzetten gehele Corporate Responsibility beleid 21% 21% 14% 11% 13% 12% 11% 7% 7% 7% 33% 36% 44% 43% 41% 40% 41% 33% 36% 29% 52% 60% 52% 53% M8 dec 2010 (n=14) M7 feb 2010 (n=27) M6 Nov 2009 (n=15) M5 Sep 2009 (n=25) Opschorten partnerships Stopzetten of uitstellen van duurzaamheidrapportages 4% 4% 4% 14% 20% * Zie bijlage voor grafiek met alle metingen 23

24 Inhoud Achtergrond Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Duurzaam ondernemen en beloning Duurzaam ondernemen en de economische omstandigheden De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen in de maatschappij Bijlagen

25 De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Duurzaamheid eerder kostenneutraal dan winstgevend Welke financiële dimensie typeert duurzaamheid in uw bedrijf het beste? 36% Duurzaamheid is kostenneutraal 23% 32% 30% 24% Duurzaamheid is kostenbesparend Duurzaamheid is winstgevend 21% 29% 30% 30% 30% 2 M8 Dec 2010 (n=213) M7 Feb 2010 (n=256) M6 Nov 2009 (n=207) M5 Sep 2009 (n=243) 23% 19% Duurzaamheid is kostenverhogend 19% 17% 25

26 De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Winstgevend: duurzaamheidsinitiatieven betalen zich uit in verbeterde reputatie en bekendheid Sorteert onze verbeterde reputatie en bekendheid effect op de algemene winstgevendheid Zijn we aantrekkelijker op de arbeidsmarkt Boren we andere afzetmarkten en klanten aan Trekken we (andere) investeerders of business partners aan Zijn onze werknemers gemotiveerder (hogere arbeidsproductiviteit) Verdienen wij op ons energie- en/of waterbeleid Is de samenwerking met leveranciers efficiënter Zijn de marges op onze producten of diensten gestegen Is sales, marketing en communicatie kosten effectiever Realiseren we sneller resultaten op R&D en innovatie >>Anders, namelijk: Door recente duurzaamheidinitiatieven: Basis - Duurzaamheid is winstgevend 53% 62% 60% 64% % 39% 3 47% 41% 30% 33% 40% 31% 30% 40% 35% 34% 43% 22% 26% 33% 20% 22% 21% 24% 20% 13% 14% 11% 11% 12% 19% 1 11% 17% 11% 11% 12% 7% M8 Dec 2010 (n=58) M7 Feb 2010 (n=58) M6 Nov 2009 (n=58) M5 Sep 2009 (n=56) 26

27 De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Kostenbesparing: bespaard wordt er vooral op het gebied van energie- en/of waterkosten Besparen wij op energie- en/of waterkosten Besparen wij door recycling en hergebruik Besparen wij op inkoopkosten Besparen we op transportkosten en personeelsvervoerskosten Is de samenwerking met leveranciers efficiënter Besparen wij op grondstofkosten Zijn we aantrekkelijker op de arbeidsmarkt en besparen we op wervingskosten Besparen we op sales-, marketing- en communicatiekosten Door het toepassen van duurzaamheidinitiatieven: Basis - duurzaamheid is kostenbesparend Anders, namelijk: Besparen we op R&D- en innovatiekosten 47% 47% 43% 51% 24% 3 41% 32% 33% 29% 21% 35% 12% 27% 32% 19% 27% 26% 27% 34% 20% 25% 19% 2 9% 4% 7% 5% 4% 1% 9% 80% 80% 70% 76% M7 Dec 2010 (n=51) M7 Feb 2010 (n=73) M6 Nov 2009 (n=63) M5 Sep 2009 (n=74) 27

28 De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Kostenverhogend: duurzaamheidsinitiatieven brengen vooral hogere inkoop-, energie-, en waterkosten met zich mee Zijn de inkoopkosten gestegen Zijn de kosten van energie en water gestegen Zijn de kosten van grondstoffen gestegen Kunnen we minder kiezen uit leveranciers (opdrijvend prijseffect) Maken we extra kosten voor duurzame projecten en sponsoring Zijn de transportkosten gestegen Zijn de marges op onze producten of diensten lager Zijn de kosten voor R&D en innovatie gestegen Zijn de personeelskosten gestegen >>Anders, namelijk: Zijn de sales-, marketing- en communicatiekosten gestegen Door het toepassen van duurzaamheidinitiatieven: Basis - Duurzaamheid is kostenverhogend 37% 20% 27% 39% 33% 30% 17% 20% 33% 20% 17% 17% 33% 20% 22% 29% 27% 25% 15% 23% 20% 24% 17% 17% 15% 22% 15% 20% 15% 12% 7% 46% 63% 70% M8 Dec 2010 (n=41) M7 Feb 2010 (n=48) M6 Nov 2009 (n=20) M5 Sep 2009 (n=41) Hebben we minder afzetmarkten en minder klanten 6% 5% 7% 28

29 De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Ruim de helft van de klanten is niet bereid extra te betalen voor duurzame diensten of producten Zijn klanten bereid meer te betalen voor uw duurzame producten en diensten? Ja, 0-5% 23% 23% Ja, > 5% Weet niet/geen antwoord 7% 6% 20% 19% M8 Dec 2010 (n=213) M7 Feb 2010 (n=48) Nee 51% 52% 29

30 De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Een derde vindt dat subsidiegelden in alle gevallen alleen in nationale projecten geïnvesteerd mogen worden Ja, in alle gevallen Vindt u dat subsidiegelden enkel geïnvesteerd mogen worden in nationale projecten, ook al betekent dit dat de kosten substantieel hoger zullen zijn? (n=213) Ja, mits Nee 31% 61% "wat is een nationaal project" "kwaliteit is gegarandeerd" "nuttig voor maatschappij" "rendement redelijk is" "innovatie op lange termijn terugverdiend wordt" "dat aanwijsbaar ten goede komt aan nationale R&D / know how" "internationaal geld wordt terugverdiend" "van tevoren doelstellingen smart worden beschreven" "goede onderbouwing" "deze daadwerkelijke bijdrage leveren" "dit Europees beleid wordt" 30

31 Inhoud Achtergrond Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Duurzaam ondernemen en beloning Duurzaam ondernemen en de economische omstandigheden De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen in de maatschappij Bijlagen

32 Duurzaam ondernemen in de maatschappij Overheid en bedrijfsleven spelen grootste voortrekkersrol Rol overheid lijkt wat af te nemen en die van het bedrijfsleven toe te nemen. Welke partij(en) spelen een voortrekkersrol m.b.t. Corporate Responsibility? 75% 50% 25% Overheid Bedrijfsleven Consumenten(-organisaties) Wetenschap Medewerkers/OR NGOs Aandeelhouders Vakbond 0% M1 Jun 2008 (n=166) M2 Sep 2008 (n=259) M3 Feb 2009 (n=238) M4 Mei 2009 (n=268) M5 Sep 2009 (n=243) M6 Nov 2009 (n=207) M7 Feb 2010 (n=255) M8 Dec 2010 (n=213) 32

33 Duurzaam ondernemen in de maatschappij Grootste rol wordt van de overheid en bedrijfsleven verwacht Welke partijen zouden hierbij een voortrekkersrol moeten spelen volgens u? 75% 50% 25% Overheid Bedrijfsleven NGOs Wetenschap Consumenten(-organisaties) Medewerkers/OR Aandeelhouders Vakbond 0% M1 Jun 2008 (n=166) M2 Sep 2008 (n=259) M3 Feb 2009 (n=238) M4 Mei 2009 (n=268) M5 Sep 2009 (n=243) M6 Nov 2009 (n=207) M7 Feb 2010 (n=255) M7 Dec 2010 (n=213) 33

34 Duurzaam ondernemen in de maatschappij Met name van de aandeelhouder wordt een grotere rol verwacht Waar zit de discrepantie tussen wie de voortrekkers rol speelt en deze rol zou moeten spelen? (voorschreidend gemiddelde) Aandeelhouders -9% 2 Overheid -9% 13% Medewerkers/OR -9% 9% Vakbond Consumenten )organisaties( Bedrijfsleven -9% -9% -9% 6% 5% Wetenschap -9% 3% NGOs -9% 34

35 Inhoud Achtergrond Duurzaam ondernemen en het regeringsbeleid Duurzaam ondernemen en beloning Duurzaam ondernemen en de economische omstandigheden De financiële dimensie van duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen in de maatschappij Bijlagen

36 Achtergrond Branche Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Gezondheidszorg/welzijn 14% 15% 15% Industrie Overheid Bouwnijverheid 6% Groothandel/tussenhandel Nutsbedrijven (o.a. energiebedrijven, postbedrijven) Telecom Transport/opslag NGO Automatisering Communicatie Detailhandel Onderwijs/onderzoek 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% Landbouw/visserij Anders 36

37 Achtergrond Aantal medewerkers < % % % > % 37

Duurzaamheidbarometer Mei 2009 - meting 4

Duurzaamheidbarometer Mei 2009 - meting 4 Duurzaamheidbarometer Mei 2009 - meting 4 Inhoud Achtergrond Duurzaamheid en de kredietcrisis Duurzaam ondernemen en de interne organisatie Duurzaam ondernemen in de maatschappij Bijlagen Achtergrond Periodiek

Nadere informatie

De Waarde van Duurzaamheid

De Waarde van Duurzaamheid De Waarde van Duurzaamheid Business case voor duurzaamheid, rankings én.. de kredietcrisis mr. ing. Klaas van den Berg Sustainability Leader the Netherlands PwC De Waarde van Duurzaamheid Agenda 1. Duurzaamheid

Nadere informatie

Duurzaamheidbarometer oktober 2008- meting 2

Duurzaamheidbarometer oktober 2008- meting 2 Duurzaamheidbarometer - meting 2 Inhoud Achtergrond Duurzaam ondernemen en de interne organisatie Duurzaam ondernemen in de maatschappij Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid Bijlagen Achtergrond

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen. Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen

Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen. Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen Juni 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Contactpersonen 6 Onderzoeksresultaten groen ondernemen

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

PwC onderzoek, trends & ontwikkelingen

PwC onderzoek, trends & ontwikkelingen www.pwc.com PEFC congres onderzoek, trends & ontwikkelingen Klaas van den Berg 24 november 2011 Duurzaam ondernemen (of: corporate responsibility, people-planet-profit, ethics, soft controls, corporate

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016 Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid September 2016 Samenvatting - Middenbedrijf geeft gevoerde kabinetsbeleid een ruime voldoende Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven zijn in het algemeen

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT Jaargang 10 22 juni 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Private Company barometer

Private Company barometer Private Company barometer Inhoud Achtergrond Private companies en economische omstandigheden Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Private companies en kredietverlening / financiering

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

Gered Gereedschap en Dura Vermeer: een duurzame combinatie!?

Gered Gereedschap en Dura Vermeer: een duurzame combinatie!? Gered Gereedschap en Dura Vermeer: een duurzame combinatie!? Aanleiding Ondertekening door Dura Vermeer van Green Deal Circulair Inkopen Doel: ontwikkeling innovatieve contractvormen, maken van afspraken

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Stakeholderindentificatie

Notitie. Inleiding. Stakeholderindentificatie Notitie Datum: 19 maart 2012 Project: NEN zelfverklaring ISO 26.000 Uw kenmerk: - Locatie: Holten Ons kenmerk: V076381aa.00002.jlv Betreft: Stakeholderanalyse Versie: 01_002 Inleiding In deze notitie wordt

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen. Ric Hettinga. Programmadirectie Duurzaam Inkopen. Ministerie van VROM

Duurzaam Inkopen. Ric Hettinga. Programmadirectie Duurzaam Inkopen. Ministerie van VROM Duurzaam Inkopen Ric Hettinga Programmadirectie Duurzaam Inkopen Ministerie van VROM Wat is duurzaamheid? Relevante concepten: People, planet, profit Cradle to cradle (C2C) Duurzame bedrijfsvoering Wat

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Fusie- & overnamebarometer. december 2008

Fusie- & overnamebarometer. december 2008 Inhoud 1. Achtergrond barometer 2. Verwachtingen voor 2009 3. Terugblik op 2008 Achtergrond barometer Het onderzoek is in opdracht van door Motivaction uitgevoerd via internet tussen 10 november en 14

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

MVO en MBO in Haarlem

MVO en MBO in Haarlem MVO en MBO in Haarlem Wendy Stubbe 3 november 2010 Today s to do list Over CSR Academy Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Verantwoord en Betrokken Ondernemen? MVO & MBO in Haarlem MVO BlikOpener

Nadere informatie

Nut en noodzaak van (sturen op) duurzame zorg

Nut en noodzaak van (sturen op) duurzame zorg Nut en noodzaak van (sturen op) duurzame zorg Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea .... Wat bedoelen we met duurzaamheid?

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Waar start je als ondernemer met duurzaamheid

Waar start je als ondernemer met duurzaamheid Waar start je als ondernemer met duurzaamheid www.will2sustain.com SPELREGELS PARTICIPATIEF INTERACTIEF MOBIELTJES GEBRUIK MAKEN VAN KENNIS IN DE GROEP CONCREET TOEPASSEN GEBRUIK MAKEND VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

Duurzaam beleggen Een nieuwe rol voor investeerders?

Duurzaam beleggen Een nieuwe rol voor investeerders? Duurzaam beleggen Een nieuwe rol voor investeerders? Carolus van de Ven Hoofd vermogensadvies 18 december 2006 Agenda - Definitie duurzaam beleggen - Hoofdvormen - Historie / Huidige situatie - Corporate

Nadere informatie

Dick van Veelen Algemeen directeur

Dick van Veelen Algemeen directeur Duurzaamheid is een werkwoord. Wij zeggen dat vaker en kunnen niet alleen maar kijken naar onszelf. Natuurlijk proberen wij eerst zelf zo veel als mogelijk te doen wat we kunnen. In dit rapport kunt u

Nadere informatie

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina... Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie Inhoudsopgave Vragenlijst...1 Afsluitende pagina...6 Variabelen...7 i Vragenlijst Toelichting Lost sales/ business

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Inleiding In de periode van 17 januari tot 17 februari 2012 is het Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid gehouden. De vragenlijst

Nadere informatie

Stand van zaken MVO in Nederland medio 2007 Veel dynamiek, beperkte verankering

Stand van zaken MVO in Nederland medio 2007 Veel dynamiek, beperkte verankering BEZOEKADRES Waterstraat 47, 3511 BW Utrecht POSTADRES Postbus 48, 3500 AA Utrecht TELEFOON (030) 236 33 22 FAX (030) 231 28 04 Stand van zaken MVO in Nederland medio 2007 Veel dynamiek, beperkte verankering

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

BIJLAGE 3 CONSULTATIE DUURZAAMHEIDEISEN BIOMASSA

BIJLAGE 3 CONSULTATIE DUURZAAMHEIDEISEN BIOMASSA BIJLAGE 3 CONSULTATIE DUURZAAMHEIDEISEN BIOMASSA Werkgroep Beleidsinpassing in opdracht van IPE, VROM en EZ - april 2007 INHOUDSOPGAVE 1 Consultatie Implementatie Duurzaamheidscriteria Biomassa...3 2 Resultaten...3

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT

VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Sport Impact Bond SPORT IMPACT BONDS VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT KENNISDAG SPORT & BEWEGEN 14 DECEMBER 2017 Society Impact www.societyimpact.nl 3 CONTEXT VERZORGINGSSTAAT PARTICIPATIE- SAMENLEVING DECENTRALISATIE

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000 Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties 2 Inhoudsopgave ISO 26000: een richtlijn voor iedereen

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

ZZP Netwerk Nederland

ZZP Netwerk Nederland ZZP Netwerk Nederland sinds 11 juni 2009 voor, door en met ondernemende ZZP ers Postbus 9706 1006 GE AMSTERDAM www.zzpnetwerknederland.nl info@zzpnetwerknederland.nl rapportage n.a.v. onderzoek 15 januari

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof Van Afval Naar Grondstof Ins en outs Betrokkenheid gemeenten Gemeentelijk Afvalcongres Marc Pruijn, Directie Duurzaamheid, IenM Circulaire economie? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 3 Ministerie

Nadere informatie

Onderzoek onder jonge managers. November 2008

Onderzoek onder jonge managers. November 2008 November 2008 Agenda Resultaten Economische situatie Carrière & buitenland De overheid De Belastingdienst De samenleving Achtergrond variabelen Slide 2 Achtergrond wil aan de hand van dit onderzoek inzicht

Nadere informatie

het ONDerNemerspeiL Omdat mensen tellen.

het ONDerNemerspeiL Omdat mensen tellen. het ondernemerspeil Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland - juni 2012 Omdat mensen tellen. voorwoord Met Het Ondernemerspeil brengt BDO in kaart hoe het werkelijk is gesteld

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

DISCLAIMER: de kleine lettertjes

DISCLAIMER: de kleine lettertjes DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 24-10-2013 1 7 Inleiding. Eind

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Vraag C Beslist het hoofdkantoor over sponsoraanvragen of doet elke vestiging dat apart? 1. Hoofdkantoor 2. Elke vestiging apart

Vraag C Beslist het hoofdkantoor over sponsoraanvragen of doet elke vestiging dat apart? 1. Hoofdkantoor 2. Elke vestiging apart Vragenlijst Bedrijven E4053/4 TNS NIPO houdt in opdracht van de Vrije Universiteit een onderzoek over maatschappelijk verantwoord ondernemen. MKB-Nederland en VNO-NCW steunen dit onderzoek van de Vrije

Nadere informatie

Vergelijking tussen sectoren (In (Aandeel procenten) arbeidsplaatsen in procenten)

Vergelijking tussen sectoren (In (Aandeel procenten) arbeidsplaatsen in procenten) Staat van 2014 Sectorstructuur In welke sectoren is sterker vertegenwoordigd dan het s gemiddelde? Zakelijke diensten (16,5%), Informatie en Communicatie (6,5%), Financiële instellingen (4,5%) Vergelijking

Nadere informatie

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas?

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Onderzoeksvragen Hoe scoort gezondheidszorg in een maatschappelijke issue-ranking? Waaraan dankt de zorg zijn bijzondere

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015

MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015 MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015 INHOUD 1. Profiel respondenten 2. Internationaal zakendoen 3. Toeleveringsketen 4. MVO (in de keten) PROFIEL RESPONDENTEN AANTAL MEDEWERKERS < 10 10-99 100-249

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Printing & Document Management 2010. 2. De markt in cijfers. 3. Printing contracten. 4. Digitalisering. 5. Homogeen vs.

INHOUDSOPGAVE. 1. Printing & Document Management 2010. 2. De markt in cijfers. 3. Printing contracten. 4. Digitalisering. 5. Homogeen vs. Whitepaper INHOUDSOPGAVE 1. Printing & Document Management 2010 2. De markt in cijfers 3. Printing contracten 4. Digitalisering 5. Homogeen vs. heterogeen 6. Printing authorisaties 1. Printing & Document

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 Verwijzing paginanummers Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie. 1. Voorwoord 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. 1. Voorwoord,

Nadere informatie

Maatschappelijke verantwoord ondernemen door het Midden en KleinBedrijf. Theo Aalbers en Kees Vringer

Maatschappelijke verantwoord ondernemen door het Midden en KleinBedrijf. Theo Aalbers en Kees Vringer Maatschappelijke verantwoord ondernemen door het Midden en KleinBedrijf Theo Aalbers en Kees Vringer Samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is belangrijk voor het Midden en KleinBedrijf

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd?

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? M201020 Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? Beleving van overheidsregels en verplichtingen in het MKB drs. J. Snoei drs. B. van der Linden Zoetermeer, december 2010 Administratieve lasten merkbaar

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement en duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen en milieumanagement zijn begrippen die vaak, bijna onbewust, gekoppeld worden aan milieubelastende sectoren

Nadere informatie