nieuwsbrief West-Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbrief West-Vlaanderen"

Transcriptie

1 België - Belgique P.B - PP 8500 Kortrijk 4/1245 P nieuwsbrief 3-maandelijks Oktober - November - December Voorwoord 3 Onderwijscheques 4 Als pesten tot wanhoop leidt 7 Achttienjarige schrijft meer dt-fouten dan twaalfjarige 8 Te weinig geld om kinderen drie maaltijden per dag te geven 10 Film: Made in Dagenham - We need to talk about Kevin 12 Daar waar de banken niet gaan 15 Lidmaatschap Jongeren VU: ABVV Jongeren, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk West-Vlaanderen

2 2 Voorwoord Hello everybody Terend op de vitamientjes die we deze zomer hebben opgedaan in België of daarbuiten zetten we met goede moed het nieuw school-, academie- of werkjaar in. Ook onze nieuwsbrief kan helpen om goed van start te gaan. In deze editie vind (hopelijk schrijf ik dit correct) je een verscheidenheid aan artikels variërend van dt fouten tot filmsuggesties. Have fun reading. Greetzz ABVV Jongeren

3 3 Onderwijscheques Ouders met een laag inkomen (max ,94 + eventuele verhoging voor personen ten laste) krijgen van de stad onderwijscheques. Ze zijn te koop tegen twee euro, maar ze hebben een waarde van tien euro. De cheques zijn te gebruiken voor schoolreizen, andere klasuitstappen, zwemlessen, sportdagen en de aankoop en huur van boeken. OPGEPAST: de cheques zijn enkel geldig in het schooljaar waarin ze werden aangekocht. Alveringem Info: Dienst Bevolking - Stadhuis Sint-Rijkersstraat Alveringem Tel: 058/ Blankenberge Info: Dienst Sociale Premies en Pensioenen J.F. Kennedyplein Blankenberge Tel: 050/ Diksmuide Info: Dienst Bevolking - Stadhuis grote Markt Diksmuide Tel: 051/ Nieuwpoort Info: Dienst Bevolking (loket 3) Marktplein Nieuwpoort Tel: 058/ Oostende Info: De wegwijzer Open huis voor onderwijs Hospitaalstraat Oostende Tel: 059/ Veurne Info: Stad Veurne- Financiële Dienst Sint-Denisplaats Veurne Tel: 058/ Extra: Elke werkdag van 8u00 tot 12u00 Maandag van 16u00 tot 18u00 Een aanvraagformulier verkrijgen en invullen bij de Dienst Financiën van Veurne.

4 4 Als pesten tot Bron: De Standaard 11/10/2011 Pesterijen hebben vaak oorsprong op school BRUSSEL - Gepeste jongeren vinden vaak niet de weg naar hulp. Ze geven zichzelf de schuld voor de pesterijen en zien dan nog maar één uitweg. "Zo'n twintig tot dertigduizend Vlaamse jongeren zijn slachtoffer van pesterijen", zegt Diederik Cops, onderzoeker bij het Jeugd Onderzoeks Platform. "De meeste jongeren die zeggen dat ze elke dag of meerdere keren per week gepest worden, zijn jonger dan 18. Ook al gaat het om 'slechts', één of twee op de honderd jongeren, de groep is te groot om ze van de radar te laten verdwijnen. Pesten kan immers erg aflopen." Zoals bij de 16-jarige Lisa uit Destelbergen. Vorige week vond Lisa's jongere broer haar, samen met een afscheidsbrief. Ze kon het pestgedrag op school niet meer aan. Via Facebook roept Lisa's broertje op om pesterijen te stoppen (DS 10 oktober). Jongeren die slachtoffer zijn van pesterijen moeten hulp zoeken en niet, zoals zijn zus, zelfmoord plegen. "Kom ervoor uit en laat het weten aan de buitenwereld!", schrijft de 13-jarige jongen.

5 5 wanhoop leidt Nog steeds taboe Enkele weken voor haar dood heeft Lisa hulp gezocht bij haar ouders, die ook de school inlichtten. Maar op dat moment sleepten de pesterijen waarschijnlijk al langer aan, vermoedt Ayco, medewerker van het Jeugd Advies Centrum (JAC) in Antwerpen. Zijn achternaam wil Ayco liever niet zeggen, zodat jongeren hem niet buiten het JAC om opzoeken. Ayco: "Wie gepest wordt, loopt er niet mee te koop. Ik zie dat elke week: jongeren zeggen dat ze zich niet goed in hun vel voelen, soms ook dat ze aan zelfmoord denken. Pas na twee of drie gesprekken komt de aap uit de mouw: ze vertellen dat ze al jarenlang gepest worden. Pesterijen zijn nog steeds een taboe. Sommigen schamen zich dus. Soms leggen de pesters hen ook het zwijgen op. Pas wanneer ze geen uitweg meer zien, vertrouwen ze hun verhaal toe aan een volwassene. Maar dan is de jongere al gekraakt en denken ze aan zelfmoord." Hoe kunnen jarenlange pesterijen op school onopgemerkt blijven? Ayco: "Als je op het schoolplein in elkaar geslagen wordt, kan niemand ernaast kijken dat je hulp nodig hebt. Pesten is echter een

6 6 Als pesten tot wanhoop leidt andere, heel subtiele vorm van geweld. Als een groepje pesters langs een klasgenoot loopt en zachtjes scheldwoorden zingt, merken leerkrachten dat minder snel op." Het gevaar, aldus Ayco, is dat jongeren zichzelf de schuld geven voor de pesterijen. "De enige oplossing is dan dat ze verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat preventieprogramma's zich ook op de slachtoffers richten. Niet enkel de pesters, maar ook de slachtoffers moeten beseffen dat pesten niet door de beugel kan." De meeste pesters en hun slachtoffers gaan naar dezelfde school. Scholen zijn zich ook steeds meer bewust van het probleem, zegt Heidi Vandebosch, professor Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Vorig jaar bracht ze in kaart wat scholen ondernemen tegen het pesten via de gsm of het internet. Antipestbeleid Vandebosch: "Vandaag willen alle scholen optreden tegen pestgedrag. De manier waarop ze dat doen, verschilt echter van directie tot directie. Het antipestbeleid op Vlaamse scholen is dus niet gestroomlijnd. Scholen nemen maatregelen die hen nuttig lijken, bijvoorbeeld een klasgesprek over pesten. Het is echter de vraag hoe efficient een specifieke maatregel is. Vlaamse scholen meten ook niet of hun antipestbeleid vruchten afwerpt." Vandebosch: "Finland heeft wel een systematisch antipestbeleid. Alle Finse leerlingen doorlopen hetzelfde programma. Gespreid over een heel schooljaar doen ze rollenspelletjes en schrijfopdrachten over pestgedrag, waarvan bewezen is dat ze werken. Daardoor verminderen de pesterijen onder de scholieren duidelijk." Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht bij het Tele-Onthaal op het nummer 106 of op de zelfmoordlijn via 02/

7 7 Achttienjarige schrijft meer dt-fouten dan twaalfjarige Bron: De Morgen 13/10/11 Achttienjarigen spellen slechter dan twaalfjarigen omdat ze nonchalanter zijn, omdat sociale media hen beïnvloeden en omdat spelling in het middelbaar onderwijs te weinig aandacht krijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen (UA). De onderzoekers lieten vorig jaar ruim zeshonderd eerstejaarsstudenten van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen een spellingtest afleggen. De resultaten, gepubliceerd in een nieuw rapport van de Nederlandse Taalunie, zijn opmerkelijk. Zo behaalden de studenten op de spellingtest een gemiddelde score van 63,6 procent, of beduidend minder dan de score van leerlingen van het laatste jaar basisonderwijs, die op de spellingtest gemiddeld 77 procent behaalden. De spellingtest in de Karel de Grote Hogeschool is extra pijnlijk omdat hij is afgenomen bij studenten uit de lerarenopleiding. Net zij worden geacht om kinderen over enkele jaren de juiste spelling aan te leren. "Het is inderdaad pijnlijk dat de studenten in de test bijvoorbeeld ruim één op de drie werkwoordsvormen foutief schrijven", zegt Frans Daems, emeritus hoogleraar taalkunde aan de UA.

8 8 Te weinig geld om kinderen drie maal Bron: De Standaard 15/10/2011 BRUSSEL - Ook in België leven kinderen die eenvoudige basisbehoeften ontberen omdat hun ouders niet genoeg verdienen. Twee paar schoenen, af en toe nieuwe kleren, in het weekend naar de jeugdbeweging gaan, af en toe een vriendje uitnodigen om te komen spelen. Het lijken doodgewone dingen. Maar voor een hoop kinderen, ook in België, is dat allemaal niet mogelijk. Zij leven in een gezin dat een inkomen heeft onder de armoededrempel. Een Europese enquête peilde bij gezinnen met minstens één kind onder de zestien jaar naar het uitgavenpatroon en welke uitgaven de ouders niet kunnen betalen. Gezinnen die onder de armoedegrens leven werden vergeleken met gezinnen die boven de armoedegrens leven. De resultaten zijn ontstellend. Kinderen uit gezinnen onder de armoedegrens hebben niet alleen minder toegang tot materiële dingen (minder kleren, minder speelgoed), maar ook minder sociale contacten. 13,4 procent van de kinderen kan nooit vriendjes uitnodigen om te komen spelen. Meer dan een kwart kan niet naar de muziekschool, sportclub of jeugdbeweging. Eén kind op de tien kan verjaardagen en communies niet vieren. Acht procent kan niet deelnemen aan schoolactiviteiten waarvoor betaald moet worden.

9 tijden per dag te geven Nog schrijnender is dat een kind op de tien van gezinnen die onder de armoededrempel leven, zelfs geen drie maaltijden per dag heeft, en nog meer kinderen zelfs niet een keer per dag vlees of vis eten. In België lopen 18,5 procent van de kinderen en jongeren een verhoogd risico op armoede. Leefloon te laag De armoededrempel voor een gezin met twee kinderen bedraagt euro per maand. Maar het leefloon voor zo'n gezin bedraagt euro. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) klaagt aan dat dat bedrag veel te laag is. Wij stellen elke dag vast dat mensen met dat leefloon geen basiskosten zoals huur of energie kunnen betalen', zegt Theo Janssens, voorzitter van de afdeling OCMW's bij de VVSG. Daarom geven OCMW's aanvullende financiële steun. In 2010 was dat aan cliënten voor een bedrag van 57,3 miljoen euro. Dat is bijna evenveel als het bedrag dat de OCMW's al aan leefloon betalen. Het gaat om leefloners, maar ook om mensen die een andere uitkering hebben of zelfs een arbeidsloon.

10 10 Made in Dagenham Film van Nigel Cole Met Sally Hawkins, Andrea Riseborough, Jaime Winstone min. Made in Dagenham is gebaseerd op de staking in de Ford fabriek in 1968, waarbij 178 vrouwen het werk neerlegden ze pikken het niet langer dat ze minder betaald te krijgen dan mannen. Na een maandenlange strijd werd uiteindelijk de Equal Pay Act aangenomen, zodat vrouwen nu evenveel verdienen. Het bijzondere aan dit verhaal is dat de leiding van het bedrijf absoluut niet had verwacht dat de vrouwen zouden gaan staken. In het Engeland van de jaren zestig werd überhaupt niets van vrouwen verwacht. Made in Dagenham plaatst deze geschiedenis in een groter perspectief en legt daarbij de politieke boodschap er dik bovenop: het gaat niet alleen om gelijkheid, maar ook om het brengen van offers en vechten voor waar je in gelooft. De staking blijkt namelijk ook nadelige effecten te hebben, wanneer het geld in huize O'Grady opraakt. Made in Dagenham is op z'n best wanneer komedie en drama in balans zijn. De humor die vooral aan het begin van de film aanwezig is, is lekker droog. Wanneer een man de werkvloer opkomt, knopen de vrouwen snel hun jurk dicht. Ook minister van werkgelegenheid Barbara Castle (Miranda Richardson) kan er wat van: ze zet haar mannelijke collega's in Westminster prachtig voor schut. Sally Hawkins stopt veel venijn in de uitspraken van Rita O'Grady. Daarom is het zo jammer dat deze subtiele humor tegen het einde plaats moet maken voor politieke correctheid.

11 11 Bron: Coming Soon: We Need to Talk About Kevin Film van Lynne Ramsay Met Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller min. Mel Gibson hoopte er in Cannes op, Lynne Ramsay maakte ze een grote comeback. Lynne wie? Ramsay kreeg in 1999 veel bijval voor haar regiedebuut Ratcatcher. De Schotse bevestigde haar talent in 2002 met een prima adaptie van de roman Morvern Cellar. En toen ging het licht uit. Negen jaar lang. De herintrede gebeurt wel door de grote poot. We need to talk about Kevin dong in Cannes mee naar de Gouden Palm. Dat hoofdrolspeelster Tilda Swinton de prijs voor beste actrice aan Kirsten Dunst moest laten, is niet te verklaren. Swinton is onklopbaar in de discipline in de spiegel boven de wasbak zwijgend naar jezelf kijken en de kijker toch mateloos boeien. Ze speelt een moeder die door de hel gaat. Haar zoon heeft iets verschrikkelijks gedaan. Zij had het moeten zien aankomen, maar greep niet in of werd niet geloofd. Korte flashbacks laten zien dat ze nooit grip heeft gehad op haar Kevin. Ze wordt meegesleurd in een psychologische oorlogvoering die je, je ergste vijand niet toewenst. Ramsay lapt de chronologie volledig aan haar laars en put de puur cinematografische middelen uit. De voortdurende stijlwisselingen en het expressief kleurgebruik springen in het oog. Het is randje maniëristisch, maar het werkt. Het kluwen geeft een akelig goed idee vn hoe je verscheurd wordt wanneer je tegelijkertijd onvoorwaardelijke liefde voelt voor je eigen kind en pure haat.

12 12 Daar waar de Bron: Globo Hoe kunnen we de armoede bestrijden zonder hulp van subsidies en zonder schenkingen te geven of te krijgen? Hugo Couderé, directeur van Alterfin, biedt een antwoord. Alterfin is een Belgische coöperatieve vennootschap. Ze werd opgericht in 1994, o.a. door Oxfamsolidariteit en Oxfam-wereldwinkels, en telt vandaag bijna vennoten. Haar business? Aan de ene kant investeert Alterfin in microfinancieringsinstellingen, aan de andere kant in verenigingen van kleine producenten die actief zijn in de eerlijke handel. Alterfin werkt momenteel met 63 partners in 15 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. En daar stopt het voor de vennootschap zeker niet. Meer dan investeerders ///////////////////////////////////////////////////// Alterfin stelt een methode van duurzame ontwikkelingssamenwerking voor en dat is volgens directeur Hugo Couderé ook haar sterkte: Om uit de armoede te geraken, hebben mensen werk en dus een bron van inkomsten nodig. Maar in ontwikkelingslanden situeert werk zich vooral in de informele economie en in kleine familiale ondernemingen. De banken komen niet tussen in die informele economie. Wij bieden dus een aangepaste financiering aan. Wij zijn zelf ook niet afhankelijk van subsidies of schenkingen.

13 13 banken niet gaan Er is nog meer. De vennoten van Alterfin zien zichzelf niet als louter investeerders. Hoewel ze verschillende profielen hebben, hebben ze allemaal de weldoordachte keuze gemaakt om hun geld op een andere, ethische manier te beleggen in plaats van te investeren in banken en ondernemingen. Daarmee creëren onze vennoten een maatschappelijk draagvlak voor de organisatie. Naast aandeelhouders zijn ze volwaardige leden die bijzonder actief zijn tijdens de algemene vergadering. Het is een sterk democratisch model. Beperkte risico s ///////////////////////////////////////////////////// Maar welk risico houdt een investering in Alterfin in? Met andere woorden: betalen de partners hun lening ook terug? Ja, in meer dan 99 procent van de gevallen, verzekert Hugo Couderé. Als een partner in moeilijkheden verkeert, trachten we samen een oplossing te zoeken en doorgaans werkt dat heel goed. We spreken hier echt van een dynamisch partnerschap. Op het vlak van politieke instabiliteit is Alterfin verzekerd door de Nationale Delcrederedienst (een verzekeringsinstelling die gespecialiseerd is in internationale handelsrelaties). Maar dat verhindert Alterfin niet om toch in een aantal risicolanden aanwezig te zijn, inclusief in landen waar ze niet verzekerd is door de Delcrederedienst zoals Laos of Ivoorkust. Alterfin zou eventueel ook willen investeren in een instabiele regio zoals Kivu in Congo. Maar er is geen spraken van waaghalzerij, het zouden kleinschalige projecten blijven.

14 14 Daar waar de banken niet gaan Investeren in de Landbouwketen Bijna 50% van de Alterfin-financieringen gaat nu al naar landbouwprojecten van de eerlijke handel. Vandaag wil de vennootschap nieuwe familiale landbouwprojecten financieren die gericht zijn op de lokale markten. De micro-financieringsinstellingen zijn ondervertegenwoordigd op het platteland. Nochtans woont daar een groot deel van de arme mensen. Als men de inkomsten van die mensen wil verbeteren, moet je net daar investeren. Wij ontwikkelen dus kredietprojecten rond de familiale productie van graan, bonen, melk en zuivelproducten in Latijns-Amerika en Afrika. Alterfin wil niet alleen in de productie investeren, maar ook in het vermarkten van die productie. In de meeste ontwikkelingslanden ontbreken er allerlei schakels in de landbouwketens. De markten zijn slecht georganiseerd, de wegeninfrastructuur laat te wensen over, de boeren zijn verplicht om op individuele wijze te werken en kunnen dus niet profiteren van schaalvoordelen, er ontbreken bedrijven die de productie verwerken, enz. Onze projecten ondersteunen dan ook lokale verenigingen van producenten en ondernemingen die de landbouwproducten verwerken en vermarkten. Het is niet enkel geld dat ontbreekt, de expertise en de technische uitrusting zijn andere belangrijke elementen. Dàt is niet meer het terrein van Alterfin, maar van lokale organisaties of ngo s. In die zin zijn we complementair. Het zou bijvoorbeeld best kunnen dat wij een landbouwcoöperatieve financieel bijstaan en dat Oxfam-solidariteit die coöperatieve structureel versterkt en ondersteunt met vormingen. Wij doen dat al met meerdere partners van Oxfam-wereldwinkels. Wij zijn van mening dat het verstandiger is te werken met lokale partners die boerengemeenschappen ondersteunen dan direct met de boeren zelf te werken. En die visie hebben we gemeen met Oxfamsolidariteit. Lokale partnerorganisaties versterken is immers deelnemen aan de institutionele ontwikkeling van een land.

15 Heb je zin om mee te werken met ABVV-Jongeren, mee actie te voeren... Of heb je ideeën omtrent acties, voor activiteiten...? Wil je één van onze brochures bestellen of wil je iets kwijt... Vul dan deze bon in en stuur hem op naar het dichtsbijzijnde secretariaat van ABVV-Jongeren. ABVV Jongeren Kortrijk ABVV Jongeren Oostende ABVV Jongeren Brugge ABVV Jongeren Roeselare Rijselsestraat 19 J. Peurquaetstraat 27 Zilverstraat 43 Zuidstraat 22/ Kortrijk 8400 Oostende 8000 Brugge 8800 Roeselare Naam: Adres: Woonplaats: School: West-Vlaanderen

16 ABVV Jongeren Kortrijk ABVV Jongeren Oostende ABVV Jongeren Brugge ABVV Jongeren Roeselare Rijselsestraat 19 J. Peurquaetstraat 27 Zilverstraat 43 Zuidstraat 22/ Kortrijk 8400 Oostende 8000 Brugge 8800 Roeselare Ja, ik wil Een jobstudentenbrochure Een schoolverlaterbrochure Op Zak Brochure deeltijds leren en werken/op stage Info rond Meewerken aan acties van ABVV Jongeren De Nieuwsbrief via ontvangen ( ) Ik wil dat ABVV Jongeren Meer aandacht besteedt aan: West-Vlaanderen

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

Armoede op de werkvloer

Armoede op de werkvloer Armoede op de werkvloer Bijlage bij Vakbeweging nr. 767 10 oktober 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel afgiftekantoor Brussel X Armoede

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Iedereen erbij en actief Actief burgerschap en kansengroepen

Iedereen erbij en actief Actief burgerschap en kansengroepen Inhoud jaargang 6 nummer 2 2010 Iedereen erbij en actief Actief burgerschap en kansengroepen Inleiding Over armoede, sociale uitsluiting en kansen tot burgerschap 3 Ouderen Armoede bij ouderen 6 Interview

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Huurders over een dreigende huisuitzetting

Huurders over een dreigende huisuitzetting Huurders over een dreigende huisuitzetting Ervaringen, oplossingen en toekomstperspectief Dorieke Wewerinke Willibrord de Graaf Lia van Doorn Judith Wolf Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Huurders

Nadere informatie

DE STAD EN MENSELIJKE AANDACHT

DE STAD EN MENSELIJKE AANDACHT DE STAD EN MENSELIJKE AANDACHT Eugene T. Gendlin Ph.D. Vertaling van The town and human attention, versie van 2010, bewerkt door Eugene T. Gendlin, beschikbaar op http://www.focusing.org/gendlin/docs/gol_2180.html

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen?

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN ARMOEDE Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

in centen! Dan krijgt iedereen evenveel en worden de rijken niet steeds rijker. R. Zonneveld, Nieuwe Niedorp

in centen! Dan krijgt iedereen evenveel en worden de rijken niet steeds rijker. R. Zonneveld, Nieuwe Niedorp Nr. 10 24.05.2014 Wilt u uw mening geven? U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Help, ik verzuip in de premies. R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s. A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d

Help, ik verzuip in de premies. R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s. A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d Help, ik verzuip in de premies foto s daniel rys R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s M A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d Help, ik verzuip in de premies Gelukkig

Nadere informatie

Reisgids voor microfinanciering

Reisgids voor microfinanciering Reisgids voor microfinanciering Martine Verbraeken, Kurt Moors, Gerda Heyde en Bert Opdebeeck Een publicatie uit de reeks Horizonten samen investeren in welvaart en welzijn [ 2 ] Een introductie in microfinanciering

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Colofon

Inhoudstafel. Colofon 1 1 Handleiding2014 Inhoudstafel 1. Het kaartspel: voor wie? 2. Over Welzijnszorg 3. De kaarten op tafel 3.1. Trek de kaart van de arme 3.2. Open kaart spelen 3.3. Troeven op tafel 3.4. Hoger lager 4.

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

25 jaar. Interviews over de impact en toekomst

25 jaar. Interviews over de impact en toekomst 25 jaar Interviews over de impact en toekomst Floortje Dessing Lilianne Ploumen Olivier De Schutter Chief Adam Tampuri Arie van Doesburg Tatsuya Watanabe Jochanan Senf Felix Wijesinghe Harriet Lamb Ewoud

Nadere informatie

Van dag tot (oude) dag.

Van dag tot (oude) dag. Van dag tot (oude) dag. Hoe denken mensen in armoede over later? Een project binnen de campagne Vroeger nadenken over later van de Koning Boudewijnstichting. Met dank aan de Koning Boudewijnstichting,

Nadere informatie