Het Limburgse voortgezet onderwijs is flink in beweging, op allerlei terreinen. Zo wordt er steeds meer rekening gehouden met de leerbehoefte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Limburgse voortgezet onderwijs is flink in beweging, op allerlei terreinen. Zo wordt er steeds meer rekening gehouden met de leerbehoefte"

Transcriptie

1 NSKB 32 Een samenwerkingsverband tussen Het Kwadrant, school voor VMBO - Weert en het regionale bedrijfsleven sinds Onderwijs en ondernemers in beweging 3 Ooit... 4 Nationale Onderwijsprijs 5 WBM Staalservice 6 Passie als kompas 7 Bijeenkomst Konnekt os 8 Bezoek ETF Machinefabriek 9 De Budelse 8 Wie is wie? Jack Vlassak, Vlassak Aannemingsmaatschappij Onderwijs en ondernemers in beweging Het Limburgse voortgezet onderwijs is flink in beweging, op allerlei terreinen. Zo wordt er steeds meer rekening gehouden met de leerbehoefte en leerstijl van de individuele leerling. En ook werken docenten in toenemende mate samen rondom de leerling. Maar bovenal moet het interessanter. En relevanter. Dit doen we door verbindingen te leggen met de wereld buiten het klaslokaal. Door die buitenwereld letterlijk naar binnen te halen. En uiteraard door zelf op pad te gaan. Voorbeelden te over. Dan gaat het om bekende zaken, zoals project- en stageopdrachten, bedrijfsbezoeken, gastlessen en carrièredagen. Maar ook om nieuwe interventies. Wat te denken van de maker-educatie, bepaald een interessante ontwikkeling. We vinden het van belang dat leerlingen niet alleen gebruik maken van de hedendaagse technologie, maar dat ze ook begrijpen hoe die technologie tot stand komt. Hoe werkt een smartphone? Hoe ontwikkel je een app? We gaan bijvoorbeeld ook moleculair koken. Hiermee stimuleren we de leerlingen om creatief te worden in het verzinnen van oplossingen. Zodat zij straks niet alleen voor onze bedrijven aan de slag gaan, maar daarin ook een ondernemende houding aannemen. Of zelf hun eigen bedrijf starten. André Postema Als dit soort dingen ergens kunnen, dan is het wel in Limburg. Onderwijs en bedrijfsleven zijn hier van oudsher al stevig vervlochten. Sinds enkele jaren wordt voorts met hulp van gemeentes en de provincie flink geïnvesteerd in diverse campusontwikkelingen: de Chemelot Campus in Geleen, de Health Campus in Maastricht, de Smart Services Campus in Parkstad en de Greenport Campus Venlo. Dit zijn alle sterke voorbeelden van hoe ondernemers, onderwijs en overheid gezamenlijk iets neerzetten wat ieder voor zich nooit zou lukken. Nieuwe bedrijfsmodellen worden ontwikkeld, nieuwe producten en diensten gemaakt. En ook hier is het de ontmoeting van leerlingen en bedrijven die voor de beweging zorgt. André Postema, sinds 1 dec voorzitter CvB van Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) 1

2 Rectificatie In Nieuwsbrief nr. 31 werd bij de foto op bladzijde 4 abusievelijk vermeld dat deze genomen was op het Chemelot terrein, maar in werkelijkheid was de locatie Nyrstar in Budel Dorplein. Medewerkers van Nyrstar, Bas Briaire en Henri Vogel, hebben vorig jaar veel energie gestoken in het geven van gastlessen en het begeleiden van Kwadrantleerlingen bij hun bezoek aan Nyrstar. Mede door hen is procestechniek op Het Kwadrant gaan leven. Onze excuses voor deze misser. Ouderavond leerjaar 3 De eerstvolgende ouderavond leerjaar 3 van de 6-jarige techniekopleiding wordt bij ons lid Van Hoorn Carbide gehouden. Dat is samenwerking! Op deze avond zal aan Het Kwadrant voor haar techniekonderwijs een cheque overhandigd worden door een afgevaardigde van het voormalige Hoge Dunk Huis. Wij verwelkomen als lid Vlassak Aannemingsmaatschappij b.v. - Budel Morpak b.v. - Ospel COLOFON Deze Nieuwsbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Stichting Kwadrant Bedrijfsleven Handelsregister KvK Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen dankzij: School voor VMBO - Weert school voor VMBO - Weert Samenstelling en redactie: Ruud Könemann p/a Thornstraat 7, 6004 JP Weert. Tel adres: Zie ook: De inhoud van deze uitgave mag met toestemming van genoemde redacteur in iedere vorm verspreid / gebruikt / gekopieerd worden. Voor advertentieopgave en tarieven gelieve met bovenstaande persoon contact op te nemen. Bijdragen dienen digitaal te worden aangeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren, in te korten of aan te passen. Ontwerp en realisatie: 2

3 Ooit... toen er nog geen Techniekketen in Noord- en Midden Limburg was TECHNIEK Ooit liep hij op straat, of beter gezegd, hij hing op straat rond. Voor hem was dit zinvolle tijdsbesteding, anderen vonden dat rondhangen helemaal niks. Men, wie die men ook was, plakte etiketten, zoals hang- en randgroepjongere. Hij had daar last van, maar ook weer niet, aangezien dit etiket hem ook een eigen identiteit gaf, aangezien hij nu anders was dan de rest. En op die leeftijd wil je een eigen smoel hebben en je eigen koers varen. De rest had daar last van, omdat hij niet paste in het keurslijf van wat een welvarende samenleving van haar jonge burgers verwachte. En zo hielden ze elkaar in stand. De een deed niet wat de ander wilde en de ander wilde niet dat de een iets voor hem deed wat hij niet wilde. Een maatschappelijk probleem was geboren. Beleid werd geformuleerd, werkgroepen werden geïnstalleerd, dikke notities werden geschreven, subsidies werden toegekend, er werd geadviseerd en geëvalueerd. En zie het resultaat. De jongere bleef hangen waar hij oorspronkelijk al rondhing. We schrijven begin jaren 70. Of was het begin jaren 80? Of speelt het tot op de dag van vandaag? De jongere van toen is uiteraard niet meer de jongere van nu. De tijden, de leef- en werkomstandigheden zijn veranderd, waarden en normen staan onder druk, participeren aan en in de samenleving moet en doet goed, rechts, links, ultra, wie bepaalt wat goed is?, (geweldloos?) vechten voor een betere wereld. De jongeren van nu passen naadloos in de huidige wereld. En de wereld sluit naadloos aan op hun behoeften. En toch hangen ze nog steeds rond? Ooit is er op plaatsen naar die jongeren van toen geluisterd. Is zonder waardeoordelen en vooroordelen samen met hen gezocht naar zingeving, soms heel primair. Maar wie bepaalde wat primair was of niet? Afdalen vanuit ivoren torens, in de keten de dialoog voeren en samen het meerjaren traject durven aan te gaan. De drie O s in Noord en Midden Limburg pakten die handschoen op. Primair-, Voorbereidend-, Voortgezet-, Middelbaar- en Hoger Onderwijs, overheden en lokaal bedrijfsleven Leo Scholl hebben lef én moed om het huidige onderwijssysteem ter discussie te stellen én ontwikkelen een nieuw concept, dat past bij de jongere van nu en straks. En zie, de niets willende wil iets, de niets kunnende kan iets, de rondhangende wil niet (altijd) rond hangen. Ooit... toen er een Techniekketen in Noord- en Midden Limburg was. Leo Scholl, voormalig Boegbeeld Techniekplan Noord en Midden Limburg, Provincie Limburg De jongeren van nu passen naadloos in de huidige wereld. En de wereld sluit naadloos aan op hun behoeften. 3

4 Kwadrant grijpt net naast de Nationale Onderwijsprijs DIENSTVERLENING & COMMERCIE Op woensdag 25 maart werd in de bomvolle Stadsschouwburg van Rotterdam de finale van de Nationale Onderwijsprijs gehouden. In twee categorieën: basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Uit iedere provincie dongen twee scholen, één per categorie, mee naar de Nationale Onderwijsprijs. Deze werd uitgereikt door Alida Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCenW. Het Kwadrant heeft in de categorie Voortgezet Onderwijs net naast de Nationale Onderwijsprijs gegrepen met haar WoZoCo Project: in woonzorgcomplex Hushoven beschikt de school over twee appartementen. Van daaruit worden voor en met de oudere bewoners diverse activiteiten ondernomen: van ouderengym, koffie- en burenuurtje, hand- en nagelverzorging, allerlei spelletjes gezamenlijk spelen tot een kerstmarkt organiseren en houden. Op deze wijze komen ouderen meer in aanraking met jongeren en vice versa. De leerlingen van Het Kwadrant leren hier buiten de school heel erg veel. Zoals directeur Mueters het noemt: Leren in de echte wereld. De flitsende film, gekoppeld aan de geweldige presentatie van de Kwadrantleerlingen Lars Piron en Jasmijn van der Heijden, konden niet leiden tot de felbegeerde hoofdprijs. Dat Het Kwadrant de Limburgse Onderwijsprijs, categorie Voortgezet Onderwijs, heeft gewonnen, blijft staan als een huis. 4 Kwadrantleerlingen Lars Piron en Jasmijn van der Heijden

5 WBM Staalservice TECHNIEK WBM Staalservice uit Stramproy levert naast hoogstaand plaatwerk ook een bijdrage aan efficiëntere processen door lasergelaste warmtewisselaars. WBM (opgericht in 1968) is al meer dan 13 jaar een specialist op het gebied van laserlassen en lasersnijden. Om ook de duurzame energiemarkt te kunnen bedienen, is WBM sinds 2010 ook actief op het gebied van het lassen van o.a. warmtewisselaars uit voorgevormde delen en thermplates. Vooral de markt voor thermplates blijkt daarbij bijzonder interessant te zijn. Thermplates Een thermplate wordt gemaakt door twee vlakke platen aan de omtrek en binnen de omtrek volgens een bepaald patroon, op elkaar te lassen. Daarna worden de aansluitingen aangebracht en wordt het geheel onder druk gebracht zodat de twee platen uit elkaar worden gedrukt. Thermplates heten daarom ook wel pillow (kussen) plates. Op deze manier ontstaat een warmtewisselaar. Ook koelmantels kunnen op deze manier worden gemaakt zowel op vlakke als gevormde oppervlakten. Thermplates worden ingezet in een veelheid van toepassingen bijvoorbeeld in de proces- en in de voedingsmiddelen industrie in het kader van energiearm en duurzaam werken. WBM Staalservice WBM Staalservice Digitale lasersnijmachine en 3D printers De financiële ondersteuning van OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking), van Educatiefonds Provisus, de medewerking van Aldor b.v. en een aantal van onze leden hebben ervoor gezorgd dat Het Kwadrant een digitale lasersnijmachine en enkele 3-D printers aan kan schaffen. Zo wordt techniekonderwijs State of the Art. Ook de Stichting Jo Bergmans heeft meerdere malen het techniekonderwijs op Het Kwadrant financieel ondersteund. Dank daarvoor! Presentatie Stichting Kwadrant - Bedrijfsleven in Den Haag Op 12 mei heeft stichtingscoördinator Ruud Könemann op verzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) een presentatie over de Stichting Kwadrant Bedrijfsleven gehouden in Den Haag voor vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en onderwijs. 5

6 ALGEMEEN Passie als kompas Ons hedendaags onderwijs is nog steeds vrij traditioneel ingericht. Onze maatschappij verandert daarentegen in snel tempo. Er ontstaan nieuwe beroepen en er worden veel en zeker andere competenties en vaardigheden verwacht van werknemers. Het opleiden voor de toekomst is het in overleg treden met de bedrijven en inspelen op de vraag van deze werkgevers. Men verwacht werknemers die breed opgeleid worden waarbij leerlingen geleerd is zelf de regie te voeren. Aan onze docenten worden hierdoor hoge eisen gesteld, omdat er steeds een evenwicht moet zijn tussen het resultaat, vooral bepaald door de overheid, en de eisen die de veranderende samenleving van onze leerling vraagt, relevantie en relatie. Onze missie is om voor al onze leerlingen een vorm van onderwijs te realiseren die hen optimaal en passend toerust en voorbereidt op actieve deelname aan de samenleving op de terreinen arbeid, wonen, vrije tijd en burgerschap. We doen dat door hen te onderwijzen in leren, werken en leven door met hen levensechte, activerende relaties aan te gaan, hen te begeleiden in relevante leerwerk omgevingen en hoge persoonlijke en passende eisen aan hen te stellen. Het is voor ons een uitdaging om ons onderwijs zodanig in te richten dat we de passie van de leerling coachen op een zodanige wijze dat deze optimaal leidt naar het beroep van zijn/haar toekomst. Ons rooster is komend schooljaar in leerjaar 1 dan ook anders ingericht, waarbij er een tiental uren gereserveerd zijn voor het Persoonlijk Leerplan van de leerling. Naast de algemeen vormende vakken en de praktijkvakken. Het leren in de echte wereld blijft een belangrijk uitgangspunt voor elke leerling van Het Kwadrant. De ervaringen opgedaan in onze samenleving blijven sturend voor de ontwikkeling van de Kwadrant leerling. Jan Mueters, directeur van Het Kwadrant Jan Mueters Leerlingen moeten in staat zijn om keuzes in hun leerproces af te stemmen op hun persoonlijke voorkeuren. De docent is hierbij de coach en ondersteunt hem/haar. De leerlingen moeten weten wat ze willen en moeten dus over de nodige zelfsturing beschikken. Het Kwadrant omarmt het Big Picture Learning, een manier om het persoonlijk leren vorm te geven, waarbij de samenwerking wordt gezocht met de omgeving. De 3 R s zijn in ons onderwijs belangrijk: resultaat, relevantie en relatie. 6

7 Bijeenkomst Konnekt os op Het Kwadrant ALGEMEEN Op 26 maart vond een bijeenkomst van Konnekt os plaats in de aula van Het Kwadrant. Konnekt os is een businessnetwerk van de Risse Groep voor ondernemers. Het is een ontmoetingspunt voor ondernemers die zich onderscheiden in de regio. Partners van Konnekt os bieden kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. niekplan Noord- en midden Limburg, sprak Jan Mueters, directeur van Het Kwadrant over het belang van samenwerken. De aanwezige ondernemers gingen vervolgens met elkaar in kleinere groepjes in gesprek om per eenheid met een innovatief voorstel te komen waarbij samenwerking en profijt hand in hand gingen. De opbrengsten waren verrassend. leerlingen van Het Kwadrant (Bregje Naus en Irene Dings) enkele vocale optredens verzorgd wat door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd werd. Ook gaven twee Kwadrantleerlingen (Lars Piron en Jasmijn van der Heijden) een presentatie over het WoZoCo project waarmee Het Kwadrant de Limburgse Onderwijsprijs heeft gewonnen. Na een inspirerende korte inleiding door Leo Scholl, lid van CvB van Gilde Opleidingen en boegbeeld van Tech- De bijeenkomst werd geleid door Simone van Trier, ook bekend van L1. Tijdens deze avond werden door Naar gewoonte werd de succesvolle avond afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Foto s: bijeenkomst Konnekt os 7

8 Techniekklas Kwadrant bezoekt ETF Machinefabriek Donderdag 26 maart waren de techniekleerlingen van 1TA van Het Kwadrant uitgenodigd voor een rondleiding bij ETF Machinefabriek b.v. in Nederweert. Ze werden ontvangen door Dhr. IJzendoorn die hen uitgebreid vertelde wat het bedrijf ETF allemaal doet. Naast interessante technische hoogstandjes was bij de Ride systems de fun-factor hoog. Een stukje historie: oorspronkelijk is ETF, opgericht in 1951, een machinefabriek voor onder andere het produceren van tapijtmachines. In 1999 werd ETF Ride Systems opgericht. Ride Systems houdt zich vooral bezig met het ontwerpen en produceren van voertuigen voor attractieparken en musea. De leerlingen mochten een kijkje nemen in de diverse kantoorruimtes, o.a. die van directeur Ruud Koppens. Ook in de tekenkamer waren ze welkom, waar zij een ontwerp zagen van een nieuw voertuig voor een attractie. Vervolgens werden ze door het magazijn en de fabriek rondgeleid. Hier was het echte productieproces goed te zien. Bij de onderstellen van de Rides en het bouwen van de besturingskasten werd er uitgebreid verteld hoe belangrijk de opleiding techniek is. Tot slot mochten de leerlingen plaats nemen in een proefopstelling van een attractie die net klaar was. Deze wordt geproduceerd voor een Chinese klant. Hierna was er nog tijd voor een consumptie en voor het stellen van vragen. Dank aan ETF en aan de heren die de rondleiding met duidelijke uitleg verzorgden! Foto s: bezoek ETF Machinefabriek 8 TECHNIEK

9 TECHNIEK Sinds haar ontstaan in 1950 is De Budelse uitgegroeid van een traditionele drukkerij tot een fullservice grafisch dienstverlener. Dankzij moderne, drukwerkoplossingen en innovatieve toepassingen ontwikkelt De Budelse zich steeds verder. Het vizier blijft op de toekomst gericht. Zo continueren we de solide basis die onder onze gezonde bedrijfsvoering ligt. Hoge volumes in kleine oplages Dat klinkt als een tegenstrijdigheid maar omdat ons productieproces hierop is ingericht zijn wij zijn in staat om klanten, met hoge volumes aan drukwerk, efficiënt te bedienen in kleine oplages. Hierdoor kunnen onnodige voorraden worden voor- komen en raken deze ook niet incourant. Bovendien kan men hierdoor, dankzij de extreem korte levertijden, snel inspelen op veranderende behoeftes. Vouwkartonnage / verpakkingen Vouwkartonnage leent zich uitstekend voor bijvoorbeeld (luxe) verpakkingen of (toonbank)displays. Vouwkartonnage biedt prima oplossingen voor branches als: food, non-food, cosmetica en farmacie. Onze focus ligt bewust op kleine en middelgrote oplages. Personaliseren en Printing on Demand Digitaal drukken heeft de toekomst. Zo kunt u uw drukwerk naadloos afstemmen op de behoeftes en interesses van uw klanten of doelgroepen. Kies bijvoorbeeld voor een gepersonaliseerde brochure of mailing. Of ga nog verder en com-bineer uw papieren uiting met andere media zoals mail of gepersonaliseerde websites tot een crossmedia campagne. ICT Services ICT-services en drukwerk spreekt wellicht niet direct tot uw verbeelding, maar met onze visie op de toekomst zijn deze onlosmakelijk met elkaar verweven. Wij denken graag vooruit en lopen voorop in oplossingen voor onze opdrachtgevers. Foto s: De Budelse 9

10 Wie is wie? Naam: Naam bedrijf: J.J.A.M. ( Jack)Vlassak, directeur (mede eigenaar) Vlassak Aannemingsmaatschappij B.V. Adres: Telefoon: Fax: Website: Mail: t Inne 14, 6021 DA Budel (0495) (0495) Vlassak Holding, waar Vlassak Aannemingsmij deel van uit maakt, is een familiebedrijf puur sang. Vlassak bestaat reeds 82 jaar, John Vlassak is derde generatie en zelf ben ik tweede generatie. Vlassak Aannemingsmij BV is een middelgroot bouwbedrijf, gevestigd in Budel. Vlassak Aannemingsmij is een bouwbedrijf met de focus op seriematige woningbouw. Vlassak realiseert woningbouwprojecten in heel Limburg en Zuid- Oost Brabant. Vlassak Holding beschikt over ca 100 werknemers in vast dienstverband, waarvan er ca 60 bij het Aannemingsbedrijf in dienst zijn. Op jaarbasis realiseren wij ca 200 woningen. Verder bestaan onze werkzaamheden ook nog uit Utiliteitswerken, Nieuwbouw particuliere woningen, verbouwingen en renovatie en groot onderhoud van woningbouw projecten. Vaste klanten en partners van Vlassak zijn veelal woningbouwverenigingen in Limburg en Zuid-oost Brabant, projectontwikkelaars en particulieren. Door spreiding van activiteiten, onder meer door het timmerbedrijf en het prefab betonbedrijf en door een brede groep van opdrachtgevers, is Vlassak minder kwetsbaar, wat ook goed merkbaar was in de afgelopen jaren. Ik vind het belangrijk dat we blijven investeren in onze werknemers; onze werknemers zijn het visitekaartje van ons bedrijf. Hierdoor zijn samenwerkingen met de regionale opleidingsbedrijven voor ons zeer waardevol. De werknemers bepalen de toekomst van onze bedrijven! 100

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

ZorgZijn. Werkt DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. HRM-Proeverij

ZorgZijn. Werkt DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. HRM-Proeverij ZorgZijn Arbeidsmarktmagazine zorg & welzijn Werkgeversvereniging voor en Welzijn Werkt jaargang 01 oktober 2013 HRM-Proeverij Programma pag. 10-11 Dit is een publicatie van werkgeversvereniging ZorgZijn

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Wat je wordt, bepaal je zelf

Wat je wordt, bepaal je zelf Wat je wordt, bepaal je zelf Wat je wordt, bepaal je zelf De kracht van zelfsturend leren in een zelfsturende organisatie Hans Bax Walter van Limpt Uitgave Stichting Estinea Eerste druk 2010 Tekstbewerking:

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst Manifest voor het excellentieonderwijs van de toekomst Leren is een persoonlijke reis Sta op in de samenleving Talentontwikkeling begint bij de docent Behoud excellentieprogramma s als proeftuinen voor

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

verder met Met een deeltijdopleiding je droom waarmaken Er gaat een wereld open Toegangspoort beschikbare kennis

verder met Met een deeltijdopleiding je droom waarmaken Er gaat een wereld open Toegangspoort beschikbare kennis verder met Magazine over een leven lang leren bij Fontys FONTYS. Met een deeltijdopleiding je droom waarmaken Toegangspoort tot alle beschikbare kennis Er gaat een wereld open Nooit te oud om te leren

Nadere informatie

OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL

OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL PAGINA 2 OOK TECHNIEKPACT PAGINA 3 OOK TECHNIEKPACT INHOUD VOORWOORD 5 KIEZEN VOOR TECHNIEK 6 NOORD: TECHNIEKLOKAAL IN WINKLER PRINS 8 NOORDVLEUGEL: ICT IN DE

Nadere informatie

LOYALTY AND DIRECT MARKETING. Cherry SOLD OUT! LOYALTY AND DIRECT MARKETING. soldout.nu ON THE CUPCAKE

LOYALTY AND DIRECT MARKETING. Cherry SOLD OUT! LOYALTY AND DIRECT MARKETING. soldout.nu ON THE CUPCAKE SOLD OUT! LOYALTY AND DIRECT MARKETING SOLD OUT... THE Cherry LOYALTY AND DIRECT MARKETING soldout.nu ON THE CUPCAKE MET DANK AAN... Michel Brakenhoff Nico Rijkhof Martijn ten Klei Ronald Tol Frits Hirschtein

Nadere informatie

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Tiende jaargang, maart 2015 40 Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

De Parels van Partners in Learning 2008

De Parels van Partners in Learning 2008 De Parels van Partners in Learning 2008 ITS 2008 Carolien van Rens Hans van Gennip Inhoudsopgave VOORWOORD 3 DE PIL PARELS IN VOGELVLUCHT 4 DE PARELS 5 COÖPERATIEF LEREN MET WIKI S 6 MONTIWIKI: DE WEBSITE

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk Printversie Schoolgids Evangelische basisschool het SchatRijk 2011 2012 Inhoudsopgave 2 Schoolgids Ebs het SchatRijk 2011-2012 1. Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Met veel plezier presenteren

Nadere informatie

Groningen. Drymer Unieke fietsbeleving. Lode Holding Een bescheiden winnaar. ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1

Groningen. Drymer Unieke fietsbeleving. Lode Holding Een bescheiden winnaar. ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1 knooppunt Ondernemersmagazine voor de gemeente Groningen Groningen Drymer Unieke fietsbeleving Lode Holding Een bescheiden winnaar ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1 1 e jaargang - nr. 4 - winter

Nadere informatie

Een open politiek landschap in Opsterland. met mensen die BAS gevraagd èn ongevraagd adviseren.

Een open politiek landschap in Opsterland. met mensen die BAS gevraagd èn ongevraagd adviseren. DE K(R)ANT VAN BAS Verkiezingskrant maart 2014. BAS: Betrokken Anders Samen www.bas-opsterland.nl DAG, IK BEN: Betrokken Een open politiek landschap in Opsterland Politiek is keuzes maken in hoe wij met

Nadere informatie

EigenZaak EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL

EigenZaak EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL EigenZaak Boss @woef #project EigenZaak @Eigenzaak ik wil geen baas meer hebben, ik ben eigen baas! 07:28 via Twaffer

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie