Het Limburgse voortgezet onderwijs is flink in beweging, op allerlei terreinen. Zo wordt er steeds meer rekening gehouden met de leerbehoefte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Limburgse voortgezet onderwijs is flink in beweging, op allerlei terreinen. Zo wordt er steeds meer rekening gehouden met de leerbehoefte"

Transcriptie

1 NSKB 32 Een samenwerkingsverband tussen Het Kwadrant, school voor VMBO - Weert en het regionale bedrijfsleven sinds Onderwijs en ondernemers in beweging 3 Ooit... 4 Nationale Onderwijsprijs 5 WBM Staalservice 6 Passie als kompas 7 Bijeenkomst Konnekt os 8 Bezoek ETF Machinefabriek 9 De Budelse 8 Wie is wie? Jack Vlassak, Vlassak Aannemingsmaatschappij Onderwijs en ondernemers in beweging Het Limburgse voortgezet onderwijs is flink in beweging, op allerlei terreinen. Zo wordt er steeds meer rekening gehouden met de leerbehoefte en leerstijl van de individuele leerling. En ook werken docenten in toenemende mate samen rondom de leerling. Maar bovenal moet het interessanter. En relevanter. Dit doen we door verbindingen te leggen met de wereld buiten het klaslokaal. Door die buitenwereld letterlijk naar binnen te halen. En uiteraard door zelf op pad te gaan. Voorbeelden te over. Dan gaat het om bekende zaken, zoals project- en stageopdrachten, bedrijfsbezoeken, gastlessen en carrièredagen. Maar ook om nieuwe interventies. Wat te denken van de maker-educatie, bepaald een interessante ontwikkeling. We vinden het van belang dat leerlingen niet alleen gebruik maken van de hedendaagse technologie, maar dat ze ook begrijpen hoe die technologie tot stand komt. Hoe werkt een smartphone? Hoe ontwikkel je een app? We gaan bijvoorbeeld ook moleculair koken. Hiermee stimuleren we de leerlingen om creatief te worden in het verzinnen van oplossingen. Zodat zij straks niet alleen voor onze bedrijven aan de slag gaan, maar daarin ook een ondernemende houding aannemen. Of zelf hun eigen bedrijf starten. André Postema Als dit soort dingen ergens kunnen, dan is het wel in Limburg. Onderwijs en bedrijfsleven zijn hier van oudsher al stevig vervlochten. Sinds enkele jaren wordt voorts met hulp van gemeentes en de provincie flink geïnvesteerd in diverse campusontwikkelingen: de Chemelot Campus in Geleen, de Health Campus in Maastricht, de Smart Services Campus in Parkstad en de Greenport Campus Venlo. Dit zijn alle sterke voorbeelden van hoe ondernemers, onderwijs en overheid gezamenlijk iets neerzetten wat ieder voor zich nooit zou lukken. Nieuwe bedrijfsmodellen worden ontwikkeld, nieuwe producten en diensten gemaakt. En ook hier is het de ontmoeting van leerlingen en bedrijven die voor de beweging zorgt. André Postema, sinds 1 dec voorzitter CvB van Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) 1

2 Rectificatie In Nieuwsbrief nr. 31 werd bij de foto op bladzijde 4 abusievelijk vermeld dat deze genomen was op het Chemelot terrein, maar in werkelijkheid was de locatie Nyrstar in Budel Dorplein. Medewerkers van Nyrstar, Bas Briaire en Henri Vogel, hebben vorig jaar veel energie gestoken in het geven van gastlessen en het begeleiden van Kwadrantleerlingen bij hun bezoek aan Nyrstar. Mede door hen is procestechniek op Het Kwadrant gaan leven. Onze excuses voor deze misser. Ouderavond leerjaar 3 De eerstvolgende ouderavond leerjaar 3 van de 6-jarige techniekopleiding wordt bij ons lid Van Hoorn Carbide gehouden. Dat is samenwerking! Op deze avond zal aan Het Kwadrant voor haar techniekonderwijs een cheque overhandigd worden door een afgevaardigde van het voormalige Hoge Dunk Huis. Wij verwelkomen als lid Vlassak Aannemingsmaatschappij b.v. - Budel Morpak b.v. - Ospel COLOFON Deze Nieuwsbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Stichting Kwadrant Bedrijfsleven Handelsregister KvK Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen dankzij: School voor VMBO - Weert school voor VMBO - Weert Samenstelling en redactie: Ruud Könemann p/a Thornstraat 7, 6004 JP Weert. Tel adres: Zie ook: De inhoud van deze uitgave mag met toestemming van genoemde redacteur in iedere vorm verspreid / gebruikt / gekopieerd worden. Voor advertentieopgave en tarieven gelieve met bovenstaande persoon contact op te nemen. Bijdragen dienen digitaal te worden aangeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren, in te korten of aan te passen. Ontwerp en realisatie: 2

3 Ooit... toen er nog geen Techniekketen in Noord- en Midden Limburg was TECHNIEK Ooit liep hij op straat, of beter gezegd, hij hing op straat rond. Voor hem was dit zinvolle tijdsbesteding, anderen vonden dat rondhangen helemaal niks. Men, wie die men ook was, plakte etiketten, zoals hang- en randgroepjongere. Hij had daar last van, maar ook weer niet, aangezien dit etiket hem ook een eigen identiteit gaf, aangezien hij nu anders was dan de rest. En op die leeftijd wil je een eigen smoel hebben en je eigen koers varen. De rest had daar last van, omdat hij niet paste in het keurslijf van wat een welvarende samenleving van haar jonge burgers verwachte. En zo hielden ze elkaar in stand. De een deed niet wat de ander wilde en de ander wilde niet dat de een iets voor hem deed wat hij niet wilde. Een maatschappelijk probleem was geboren. Beleid werd geformuleerd, werkgroepen werden geïnstalleerd, dikke notities werden geschreven, subsidies werden toegekend, er werd geadviseerd en geëvalueerd. En zie het resultaat. De jongere bleef hangen waar hij oorspronkelijk al rondhing. We schrijven begin jaren 70. Of was het begin jaren 80? Of speelt het tot op de dag van vandaag? De jongere van toen is uiteraard niet meer de jongere van nu. De tijden, de leef- en werkomstandigheden zijn veranderd, waarden en normen staan onder druk, participeren aan en in de samenleving moet en doet goed, rechts, links, ultra, wie bepaalt wat goed is?, (geweldloos?) vechten voor een betere wereld. De jongeren van nu passen naadloos in de huidige wereld. En de wereld sluit naadloos aan op hun behoeften. En toch hangen ze nog steeds rond? Ooit is er op plaatsen naar die jongeren van toen geluisterd. Is zonder waardeoordelen en vooroordelen samen met hen gezocht naar zingeving, soms heel primair. Maar wie bepaalde wat primair was of niet? Afdalen vanuit ivoren torens, in de keten de dialoog voeren en samen het meerjaren traject durven aan te gaan. De drie O s in Noord en Midden Limburg pakten die handschoen op. Primair-, Voorbereidend-, Voortgezet-, Middelbaar- en Hoger Onderwijs, overheden en lokaal bedrijfsleven Leo Scholl hebben lef én moed om het huidige onderwijssysteem ter discussie te stellen én ontwikkelen een nieuw concept, dat past bij de jongere van nu en straks. En zie, de niets willende wil iets, de niets kunnende kan iets, de rondhangende wil niet (altijd) rond hangen. Ooit... toen er een Techniekketen in Noord- en Midden Limburg was. Leo Scholl, voormalig Boegbeeld Techniekplan Noord en Midden Limburg, Provincie Limburg De jongeren van nu passen naadloos in de huidige wereld. En de wereld sluit naadloos aan op hun behoeften. 3

4 Kwadrant grijpt net naast de Nationale Onderwijsprijs DIENSTVERLENING & COMMERCIE Op woensdag 25 maart werd in de bomvolle Stadsschouwburg van Rotterdam de finale van de Nationale Onderwijsprijs gehouden. In twee categorieën: basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Uit iedere provincie dongen twee scholen, één per categorie, mee naar de Nationale Onderwijsprijs. Deze werd uitgereikt door Alida Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCenW. Het Kwadrant heeft in de categorie Voortgezet Onderwijs net naast de Nationale Onderwijsprijs gegrepen met haar WoZoCo Project: in woonzorgcomplex Hushoven beschikt de school over twee appartementen. Van daaruit worden voor en met de oudere bewoners diverse activiteiten ondernomen: van ouderengym, koffie- en burenuurtje, hand- en nagelverzorging, allerlei spelletjes gezamenlijk spelen tot een kerstmarkt organiseren en houden. Op deze wijze komen ouderen meer in aanraking met jongeren en vice versa. De leerlingen van Het Kwadrant leren hier buiten de school heel erg veel. Zoals directeur Mueters het noemt: Leren in de echte wereld. De flitsende film, gekoppeld aan de geweldige presentatie van de Kwadrantleerlingen Lars Piron en Jasmijn van der Heijden, konden niet leiden tot de felbegeerde hoofdprijs. Dat Het Kwadrant de Limburgse Onderwijsprijs, categorie Voortgezet Onderwijs, heeft gewonnen, blijft staan als een huis. 4 Kwadrantleerlingen Lars Piron en Jasmijn van der Heijden

5 WBM Staalservice TECHNIEK WBM Staalservice uit Stramproy levert naast hoogstaand plaatwerk ook een bijdrage aan efficiëntere processen door lasergelaste warmtewisselaars. WBM (opgericht in 1968) is al meer dan 13 jaar een specialist op het gebied van laserlassen en lasersnijden. Om ook de duurzame energiemarkt te kunnen bedienen, is WBM sinds 2010 ook actief op het gebied van het lassen van o.a. warmtewisselaars uit voorgevormde delen en thermplates. Vooral de markt voor thermplates blijkt daarbij bijzonder interessant te zijn. Thermplates Een thermplate wordt gemaakt door twee vlakke platen aan de omtrek en binnen de omtrek volgens een bepaald patroon, op elkaar te lassen. Daarna worden de aansluitingen aangebracht en wordt het geheel onder druk gebracht zodat de twee platen uit elkaar worden gedrukt. Thermplates heten daarom ook wel pillow (kussen) plates. Op deze manier ontstaat een warmtewisselaar. Ook koelmantels kunnen op deze manier worden gemaakt zowel op vlakke als gevormde oppervlakten. Thermplates worden ingezet in een veelheid van toepassingen bijvoorbeeld in de proces- en in de voedingsmiddelen industrie in het kader van energiearm en duurzaam werken. WBM Staalservice WBM Staalservice Digitale lasersnijmachine en 3D printers De financiële ondersteuning van OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking), van Educatiefonds Provisus, de medewerking van Aldor b.v. en een aantal van onze leden hebben ervoor gezorgd dat Het Kwadrant een digitale lasersnijmachine en enkele 3-D printers aan kan schaffen. Zo wordt techniekonderwijs State of the Art. Ook de Stichting Jo Bergmans heeft meerdere malen het techniekonderwijs op Het Kwadrant financieel ondersteund. Dank daarvoor! Presentatie Stichting Kwadrant - Bedrijfsleven in Den Haag Op 12 mei heeft stichtingscoördinator Ruud Könemann op verzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) een presentatie over de Stichting Kwadrant Bedrijfsleven gehouden in Den Haag voor vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en onderwijs. 5

6 ALGEMEEN Passie als kompas Ons hedendaags onderwijs is nog steeds vrij traditioneel ingericht. Onze maatschappij verandert daarentegen in snel tempo. Er ontstaan nieuwe beroepen en er worden veel en zeker andere competenties en vaardigheden verwacht van werknemers. Het opleiden voor de toekomst is het in overleg treden met de bedrijven en inspelen op de vraag van deze werkgevers. Men verwacht werknemers die breed opgeleid worden waarbij leerlingen geleerd is zelf de regie te voeren. Aan onze docenten worden hierdoor hoge eisen gesteld, omdat er steeds een evenwicht moet zijn tussen het resultaat, vooral bepaald door de overheid, en de eisen die de veranderende samenleving van onze leerling vraagt, relevantie en relatie. Onze missie is om voor al onze leerlingen een vorm van onderwijs te realiseren die hen optimaal en passend toerust en voorbereidt op actieve deelname aan de samenleving op de terreinen arbeid, wonen, vrije tijd en burgerschap. We doen dat door hen te onderwijzen in leren, werken en leven door met hen levensechte, activerende relaties aan te gaan, hen te begeleiden in relevante leerwerk omgevingen en hoge persoonlijke en passende eisen aan hen te stellen. Het is voor ons een uitdaging om ons onderwijs zodanig in te richten dat we de passie van de leerling coachen op een zodanige wijze dat deze optimaal leidt naar het beroep van zijn/haar toekomst. Ons rooster is komend schooljaar in leerjaar 1 dan ook anders ingericht, waarbij er een tiental uren gereserveerd zijn voor het Persoonlijk Leerplan van de leerling. Naast de algemeen vormende vakken en de praktijkvakken. Het leren in de echte wereld blijft een belangrijk uitgangspunt voor elke leerling van Het Kwadrant. De ervaringen opgedaan in onze samenleving blijven sturend voor de ontwikkeling van de Kwadrant leerling. Jan Mueters, directeur van Het Kwadrant Jan Mueters Leerlingen moeten in staat zijn om keuzes in hun leerproces af te stemmen op hun persoonlijke voorkeuren. De docent is hierbij de coach en ondersteunt hem/haar. De leerlingen moeten weten wat ze willen en moeten dus over de nodige zelfsturing beschikken. Het Kwadrant omarmt het Big Picture Learning, een manier om het persoonlijk leren vorm te geven, waarbij de samenwerking wordt gezocht met de omgeving. De 3 R s zijn in ons onderwijs belangrijk: resultaat, relevantie en relatie. 6

7 Bijeenkomst Konnekt os op Het Kwadrant ALGEMEEN Op 26 maart vond een bijeenkomst van Konnekt os plaats in de aula van Het Kwadrant. Konnekt os is een businessnetwerk van de Risse Groep voor ondernemers. Het is een ontmoetingspunt voor ondernemers die zich onderscheiden in de regio. Partners van Konnekt os bieden kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. niekplan Noord- en midden Limburg, sprak Jan Mueters, directeur van Het Kwadrant over het belang van samenwerken. De aanwezige ondernemers gingen vervolgens met elkaar in kleinere groepjes in gesprek om per eenheid met een innovatief voorstel te komen waarbij samenwerking en profijt hand in hand gingen. De opbrengsten waren verrassend. leerlingen van Het Kwadrant (Bregje Naus en Irene Dings) enkele vocale optredens verzorgd wat door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd werd. Ook gaven twee Kwadrantleerlingen (Lars Piron en Jasmijn van der Heijden) een presentatie over het WoZoCo project waarmee Het Kwadrant de Limburgse Onderwijsprijs heeft gewonnen. Na een inspirerende korte inleiding door Leo Scholl, lid van CvB van Gilde Opleidingen en boegbeeld van Tech- De bijeenkomst werd geleid door Simone van Trier, ook bekend van L1. Tijdens deze avond werden door Naar gewoonte werd de succesvolle avond afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Foto s: bijeenkomst Konnekt os 7

8 Techniekklas Kwadrant bezoekt ETF Machinefabriek Donderdag 26 maart waren de techniekleerlingen van 1TA van Het Kwadrant uitgenodigd voor een rondleiding bij ETF Machinefabriek b.v. in Nederweert. Ze werden ontvangen door Dhr. IJzendoorn die hen uitgebreid vertelde wat het bedrijf ETF allemaal doet. Naast interessante technische hoogstandjes was bij de Ride systems de fun-factor hoog. Een stukje historie: oorspronkelijk is ETF, opgericht in 1951, een machinefabriek voor onder andere het produceren van tapijtmachines. In 1999 werd ETF Ride Systems opgericht. Ride Systems houdt zich vooral bezig met het ontwerpen en produceren van voertuigen voor attractieparken en musea. De leerlingen mochten een kijkje nemen in de diverse kantoorruimtes, o.a. die van directeur Ruud Koppens. Ook in de tekenkamer waren ze welkom, waar zij een ontwerp zagen van een nieuw voertuig voor een attractie. Vervolgens werden ze door het magazijn en de fabriek rondgeleid. Hier was het echte productieproces goed te zien. Bij de onderstellen van de Rides en het bouwen van de besturingskasten werd er uitgebreid verteld hoe belangrijk de opleiding techniek is. Tot slot mochten de leerlingen plaats nemen in een proefopstelling van een attractie die net klaar was. Deze wordt geproduceerd voor een Chinese klant. Hierna was er nog tijd voor een consumptie en voor het stellen van vragen. Dank aan ETF en aan de heren die de rondleiding met duidelijke uitleg verzorgden! Foto s: bezoek ETF Machinefabriek 8 TECHNIEK

9 TECHNIEK Sinds haar ontstaan in 1950 is De Budelse uitgegroeid van een traditionele drukkerij tot een fullservice grafisch dienstverlener. Dankzij moderne, drukwerkoplossingen en innovatieve toepassingen ontwikkelt De Budelse zich steeds verder. Het vizier blijft op de toekomst gericht. Zo continueren we de solide basis die onder onze gezonde bedrijfsvoering ligt. Hoge volumes in kleine oplages Dat klinkt als een tegenstrijdigheid maar omdat ons productieproces hierop is ingericht zijn wij zijn in staat om klanten, met hoge volumes aan drukwerk, efficiënt te bedienen in kleine oplages. Hierdoor kunnen onnodige voorraden worden voor- komen en raken deze ook niet incourant. Bovendien kan men hierdoor, dankzij de extreem korte levertijden, snel inspelen op veranderende behoeftes. Vouwkartonnage / verpakkingen Vouwkartonnage leent zich uitstekend voor bijvoorbeeld (luxe) verpakkingen of (toonbank)displays. Vouwkartonnage biedt prima oplossingen voor branches als: food, non-food, cosmetica en farmacie. Onze focus ligt bewust op kleine en middelgrote oplages. Personaliseren en Printing on Demand Digitaal drukken heeft de toekomst. Zo kunt u uw drukwerk naadloos afstemmen op de behoeftes en interesses van uw klanten of doelgroepen. Kies bijvoorbeeld voor een gepersonaliseerde brochure of mailing. Of ga nog verder en com-bineer uw papieren uiting met andere media zoals mail of gepersonaliseerde websites tot een crossmedia campagne. ICT Services ICT-services en drukwerk spreekt wellicht niet direct tot uw verbeelding, maar met onze visie op de toekomst zijn deze onlosmakelijk met elkaar verweven. Wij denken graag vooruit en lopen voorop in oplossingen voor onze opdrachtgevers. Foto s: De Budelse 9

10 Wie is wie? Naam: Naam bedrijf: J.J.A.M. ( Jack)Vlassak, directeur (mede eigenaar) Vlassak Aannemingsmaatschappij B.V. Adres: Telefoon: Fax: Website: Mail: t Inne 14, 6021 DA Budel (0495) (0495) Vlassak Holding, waar Vlassak Aannemingsmij deel van uit maakt, is een familiebedrijf puur sang. Vlassak bestaat reeds 82 jaar, John Vlassak is derde generatie en zelf ben ik tweede generatie. Vlassak Aannemingsmij BV is een middelgroot bouwbedrijf, gevestigd in Budel. Vlassak Aannemingsmij is een bouwbedrijf met de focus op seriematige woningbouw. Vlassak realiseert woningbouwprojecten in heel Limburg en Zuid- Oost Brabant. Vlassak Holding beschikt over ca 100 werknemers in vast dienstverband, waarvan er ca 60 bij het Aannemingsbedrijf in dienst zijn. Op jaarbasis realiseren wij ca 200 woningen. Verder bestaan onze werkzaamheden ook nog uit Utiliteitswerken, Nieuwbouw particuliere woningen, verbouwingen en renovatie en groot onderhoud van woningbouw projecten. Vaste klanten en partners van Vlassak zijn veelal woningbouwverenigingen in Limburg en Zuid-oost Brabant, projectontwikkelaars en particulieren. Door spreiding van activiteiten, onder meer door het timmerbedrijf en het prefab betonbedrijf en door een brede groep van opdrachtgevers, is Vlassak minder kwetsbaar, wat ook goed merkbaar was in de afgelopen jaren. Ik vind het belangrijk dat we blijven investeren in onze werknemers; onze werknemers zijn het visitekaartje van ons bedrijf. Hierdoor zijn samenwerkingen met de regionale opleidingsbedrijven voor ons zeer waardevol. De werknemers bepalen de toekomst van onze bedrijven! 100

Voortdurende afstemming en bijsturing van het onderwijs met de praktijk is ook in onze sector van eminent belang. Hoewel de zorgsector

Voortdurende afstemming en bijsturing van het onderwijs met de praktijk is ook in onze sector van eminent belang. Hoewel de zorgsector NSKB 30 Een samenwerkingsverband tussen Het Kwadrant, school voor VMBO - Weert en het regionale bedrijfsleven sinds 1999 1 Samen de dialoog aangaan 3 Van Hoorn Carbide 4 Monitor 6-jarige techniekopleiding

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

in de provincie Limburg

in de provincie Limburg NSKB 28 Een samenwerkingsverband tussen Het Kwadrant, school voor VMBO - Weert en het regionale bedrijfsleven sinds 1999 1 De visie van Drs. Th.J.F.M. Bovens, 3 Bijeenkomst Sector Dienstverlening & Commercie

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

NSKB. Scheidend voorzitter. Stichting LVO aan het woord. 3 Trespa International. 4 Hoe belangrijk is het VMBO voor het MBO?

NSKB. Scheidend voorzitter. Stichting LVO aan het woord. 3 Trespa International. 4 Hoe belangrijk is het VMBO voor het MBO? NSKB 31 Een samenwerkingsverband tussen Het Kwadrant, school voor VMBO - Weert en het regionale bedrijfsleven sinds 1999 1 Scheidend voorzitter LVO aan het woord 3 Trespa International 4 Hoe belangrijk

Nadere informatie

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ Visie Dichterbij: Dichterbij schept voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke beperking: - leven in een eigen netwerk temidden van anderen - een eigen

Nadere informatie

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wederom een grote opkomst, we zijn compleet!

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wederom een grote opkomst, we zijn compleet! Notulen ouderraad 3 maart Aanwezig: Jos Palmen, Angelique Stroek, Evelien Saes, Marjo van Gog, Monique Ramaekers, Anja Nooijen, Laurens Verheijen, Esther Heesakkers, Erwin van Cruchten, Marianne Niëns,

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging OUTPLACEMENT Wij brengen talent in beweging Welkom! Lee Hecht Harrison begeleidt als wereldmarktleider meer dan 250.000 mensen en doet dit met de hoogste slagingspercentages. Talentontwikkeling en outplacement;

Nadere informatie

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium Piramide werkt op het Podium 1. De school De Piramide is een (V)SO school in cluster 3 ziekte en of lichamelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 20 jaar. De school is gevestigd in Den Haag Zuidwest

Nadere informatie

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ik geef betekenis aan onze missie Ik begeleid studenten naar de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding en/of een actieve rol in de samenleving. En: ik zorg dat een student

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Open huis. Verrassend nieuw onderwijs voor vmbo-t/havo leerlingen

Open huis. Verrassend nieuw onderwijs voor vmbo-t/havo leerlingen Open huis zaterdag 16 januari 10.00-13.00 uur Verrassend nieuw onderwijs voor vmbo-t/havo leerlingen Gaat uw kind vanaf augustus 2016 naar het voortgezet onderwijs? Kies dan voor de Nieuwe Thermen, een

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books Smartreaders is de slimme en kostenbesparende online service voor de verkoop van uw readers,

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011 Presentatie onderzoek Richard van Hoorn Nieuwegein 26 mei 2011 Agenda Nieuwe Drukvormen, 2009 Actuele trends en ontwikkelingen Nieuwe structuur bedrijfstak 2009: Nieuwe Drukvormen Wat maakt drukkerijen

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Gids van ICT aanbieders Rotterdam en omstreken

Gids van ICT aanbieders Rotterdam en omstreken 2005 Gids van ICT aanbieders Rotterdam en omstreken Vraag naar ICT in Rotterdam Aanbod ICT in Rotterdam MKB & ICT intensieve Bedrijven Koppelen Vraag & Aanbod ICT bedrijven Halen,bevorderen en behouden

Nadere informatie

NSKB. Wim van der Leegte: Het belang van de maakindustrie in Nederland. Nieuwsbrief Stichting Kwadrant - Bedrijfsleven. Nummer 29, november 2013

NSKB. Wim van der Leegte: Het belang van de maakindustrie in Nederland. Nieuwsbrief Stichting Kwadrant - Bedrijfsleven. Nummer 29, november 2013 NSKB 29 Een samenwerkingsverband tussen Het Kwadrant, school voor VMBO - Weert en het regionale bedrijfsleven sinds 1999 1 Het belang van de maakindustrie in Nederland 3 Vertrekkende en nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Een leeromgeving gericht op de toekomst. 10 oktober 2013. voortgezet onderwijs

Een leeromgeving gericht op de toekomst. 10 oktober 2013. voortgezet onderwijs Een leeromgeving gericht op de toekomst 10 oktober 2013 voortgezet onderwijs Een toekomstgerichte leeromgeving in een dynamische sector Het voortgezet onderwijs is een dynamische sector waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

H ckathon Real Life Leren Scrum Agile Design Thinking

H ckathon Real Life Leren Scrum Agile Design Thinking Donderdag 9 & vrijdag 10 november 2017 Opdrachtgever: KLM Learning Real Life Leren Scrum Agile Design Thinking Met een krachtig leerresultaat: > Leren door ervaren (de 70 van 70:20:10) > Agile ontwerpen,

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Algemene informatie over de onderwijsorganisatie

Algemene informatie over de onderwijsorganisatie Algemene informatie over de onderwijsorganisatie SAM SAM staat voor structuur, aandacht en motivatie Inhoud COLOFON Dit is een uitgave van SAM, Stichting voor Speciaal Basisonderwijs, Teksten: medewerkers

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4 Adviezen G4 Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities Op 3 februari was er een G4 bijeenkomst van onderwijs (samenwerkings verbanden, praktijk- en speciaal onderwijs, en MBO s) en vertegenwoordigers

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

MAVO-BREED- PUBERBREIN LEERJAAR 3. Project Meubels van steigerplanken voor Hockeyclub Liberty CONTACTGEGEVENS PARTICIPANTEN:

MAVO-BREED- PUBERBREIN LEERJAAR 3. Project Meubels van steigerplanken voor Hockeyclub Liberty CONTACTGEGEVENS PARTICIPANTEN: PLANNING 2011-2012 MAVO-BREED- PUBERBREIN LEERJAAR 3 Project Meubels van steigerplanken voor Hockeyclub Liberty ONDERNEMEND ONDERWIJSKUNDIG /SAMENWERKINGSVERBAND : CONTACTGEGEVENS PARTICIPANTEN: F.M.G.

Nadere informatie

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum Welkom op DALTON HET GROENE LYCEUM Wie zijn WIJ? Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past Dalton Het Groene Lyceum

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Sociale innovatie: sleutel tot succes over hoe u een beweging op gang brengt die leidt tot meer klanten, productiviteit en winst.

Sociale innovatie: sleutel tot succes over hoe u een beweging op gang brengt die leidt tot meer klanten, productiviteit en winst. Oss, 29 maart 2017 verslag Event 1 OCEAN in het Logistics House: Sociale innovatie: sleutel tot succes over hoe u een beweging op gang brengt die leidt tot meer klanten, productiviteit en winst. Met medewerking

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

Een leven lang leren in de techniek

Een leven lang leren in de techniek Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Koraal Groep verandert! Koraal Groep verandert!

Koraal Groep verandert! Koraal Groep verandert! Koraal Groep verandert! Koraal Groep verandert! Nummer 1 - november 2016 Koraal Groep bestaat uit 10 werk-stichtingen: De Hondsberg, De La Salle, Gastenhof, Maashorst, Sterk in Werk, Saltho Onderwijs,

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

In dialoog met mensen die DE MARKT ÉCHT SNAPPEN. Vision Forward

In dialoog met mensen die DE MARKT ÉCHT SNAPPEN. Vision Forward In dialoog met mensen die DE MARKT ÉCHT SNAPPEN. 153 ROBERT DE KLIJNE Robert de Klijne vestigde zich eind 1993 als zelfstandig fotograaf. Hij sloot zich in 2006 aan bij Multicopy om zijn grafische dienstverlening

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

De oplossingsruimte dijt oneindig uit

De oplossingsruimte dijt oneindig uit Wat betekent Conceptueel Bouwen u? Een beter beheersbaar proces, meer zekerheid over het eindresultaat en veel minder rompslomp: dat is waar Conceptueel Bouwen staat. Het Netwerk Conceptueel Bouwen ondersteunt

Nadere informatie

Factsheet Verkeershinder A15 viaducten (2).pdf; drank en horecaverordening Alblasserdam december 2013.pdf

Factsheet Verkeershinder A15 viaducten (2).pdf; drank en horecaverordening Alblasserdam december 2013.pdf Page 1 of 6 Conrad-Smit, AJA Van: Smit, E Verzonden: maandag 6 januari 2014 13:09 Onderwerp: Gemeentelijke nieuwsbrief januari 2014 Bijlagen: Factsheet Verkeershinder A15 viaducten (2).pdf; drank en horecaverordening

Nadere informatie

Belangrijke data. Algemeen

Belangrijke data. Algemeen Ziekmelden kan via: afwezigdommeldal@eenbes.nl. Telefonisch van 8.00 uur tot 8.30 uur. Heeft u Facebook? Kijk ook eens op onze pagina: Brede School Dommeldal 5 oktober 2017 nummer 6 Belangrijke data 5

Nadere informatie

Natuurlijk Interform... voor al uw drukwerk

Natuurlijk Interform... voor al uw drukwerk Natuurlijk Interform... voor al uw drukwerk Elke organisatie gebruikt het dagelijks en kan niet zonder... We hebben het natuurlijk over drukwerk. Of het nu gaat om briefpapier, enveloppen, visitekaartjes,

Nadere informatie

Keynotes #95. Beerendonk van, André (PJA) Online bekijken

Keynotes #95. Beerendonk van, André (PJA) Online bekijken Beerendonk van, André (PJA) Van: Keyport 2020 namens Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 11 oktober 2016 12:52 Aan: digitaleleeszaal

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

De kracht van bewezen technologie

De kracht van bewezen technologie De kracht van bewezen technologie De kracht van bewezen technologie Rodelta Pumps International BV is een nationaal en internationaal toonaangevende producent van centrifugaalpompen. Al meer dan 60 jaar

Nadere informatie

Wij zijn Sterk in Werk. De juiste match. Kijk voor meer informatie op

Wij zijn Sterk in Werk. De juiste match. Kijk voor meer informatie op Wij zijn Sterk in Werk De juiste match Kijk voor meer informatie op www.stichtingsterkinwerk.nl Wij zijn Sterk in Werk Jongeren en (jong)volwassenen met gedrags-, leerproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting Wie wij zijn Report Company is specialist op het gebied van jaarverslagen en aanverwante corporate publicaties. Iedere onderneming of instelling

Nadere informatie

UIT DE WEI 14 september 2017

UIT DE WEI 14 september 2017 KALENDER UIT DE WEI 14 september 2017 Maandag 18 september Informatie avond 20.00 uur Maandag 18 september t/m vrijdag 22 september Week tegen pesten! Woensdag 20 september Groeiplan besprekingen WELKOM

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen 95

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen 95 Inhoud 10 aanraders 1. Visie voor beweging 04 2. De vertellende IB er 12 3. De afstemming 22 4. Het succes voorop 30 5. Charisma dat aanzet 40 6. Crea-inspiratie 48 7. De witte zwerm 58 8. Spreukcontact

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van de GSR

Beleidsplan Stichting Vrienden van de GSR Beleidsplan Stichting Vrienden van de GSR Versie 21 december 2016 Door: Erik Harinck hre@gsr.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het doel van de instelling 3. Werkzaamheden van de instelling

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht.

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations is een individueel

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Misja Bakx 1 Even Voorstellen Directeur Matchcare Specialist arbeidsmarkt en loopbaanwaarde Vernieuwing instrumenten voor loopbaan en

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Aanbevelend woord Creating Bright Stories Participatie Werkt op 4 februari 2015 op de Chemelot Campus

Aanbevelend woord Creating Bright Stories Participatie Werkt op 4 februari 2015 op de Chemelot Campus Aanbevelend woord Creating Bright Stories Participatie Werkt op 4 februari 2015 op de Chemelot Campus 1 Dames en heren, Heeft u dat artikel vorige week in de Limburger gelezen? Dat artikel over de nieuwe

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Profielschets Directeur Techniekcollege

Profielschets Directeur Techniekcollege Profielschets Directeur Techniekcollege september 2017 1. Techniekcollege ROC Arcus College en ROC Leeuwenborgh hebben hun technische opleidingen gebundeld in een samenwerking onder de naam Techniekcollege.

Nadere informatie

T O T A A L I N S T A L L A T E U R

T O T A A L I N S T A L L A T E U R TOTAALINSTALLATEUR Van dorpsloodgieter In 1923 richtte Maarten Lok het loodgietersbedrijf M. Lok op en legde hij de basis voor wat nu een veerkrachtig familiebedrijf is. Vier generaties hebben de groei

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Excellentieprogramma volledig uit de startblokken

Excellentieprogramma volledig uit de startblokken Excellentieprogramma volledig uit de startblokken Geplaatst op 29 november 2015 Sinds augustus is binnen het Friesland College hard gewerkt aan het organiseren, werven en selecteren van studenten die deel

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

BELEEF HET ASSINK OM THUIS NA TE LEZEN

BELEEF HET ASSINK OM THUIS NA TE LEZEN BELEEF HET ASSINK OM THUIS NA TE LEZEN Locatie Bouwmeester Iedereen is anders Daarom bieden wij ondersteuning op veel gebieden Geen leerling leert hetzelfde, iedereen leert op een andere manier. Daar houden

Nadere informatie

Procademy & De Kindertelefoon

Procademy & De Kindertelefoon procademy Foto: De Kindertelefoon / Lionne Hietberg Zonder procademy was het ons niet gelukt om ons nieuwe ICT systeem zo soepel te installeren. Merel Luichies Beleidsmedewerker Kwaliteit bij Stichting

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Goed voorbereid op de toekomst!

Goed voorbereid op de toekomst! Goed voorbereid op de toekomst! U bereidt jongeren voor op een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt. Maar wat als de maatschappij steeds sneller verandert? Goed voorbereid op de toekomst! U bereidt

Nadere informatie