Het Limburgse voortgezet onderwijs is flink in beweging, op allerlei terreinen. Zo wordt er steeds meer rekening gehouden met de leerbehoefte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Limburgse voortgezet onderwijs is flink in beweging, op allerlei terreinen. Zo wordt er steeds meer rekening gehouden met de leerbehoefte"

Transcriptie

1 NSKB 32 Een samenwerkingsverband tussen Het Kwadrant, school voor VMBO - Weert en het regionale bedrijfsleven sinds Onderwijs en ondernemers in beweging 3 Ooit... 4 Nationale Onderwijsprijs 5 WBM Staalservice 6 Passie als kompas 7 Bijeenkomst Konnekt os 8 Bezoek ETF Machinefabriek 9 De Budelse 8 Wie is wie? Jack Vlassak, Vlassak Aannemingsmaatschappij Onderwijs en ondernemers in beweging Het Limburgse voortgezet onderwijs is flink in beweging, op allerlei terreinen. Zo wordt er steeds meer rekening gehouden met de leerbehoefte en leerstijl van de individuele leerling. En ook werken docenten in toenemende mate samen rondom de leerling. Maar bovenal moet het interessanter. En relevanter. Dit doen we door verbindingen te leggen met de wereld buiten het klaslokaal. Door die buitenwereld letterlijk naar binnen te halen. En uiteraard door zelf op pad te gaan. Voorbeelden te over. Dan gaat het om bekende zaken, zoals project- en stageopdrachten, bedrijfsbezoeken, gastlessen en carrièredagen. Maar ook om nieuwe interventies. Wat te denken van de maker-educatie, bepaald een interessante ontwikkeling. We vinden het van belang dat leerlingen niet alleen gebruik maken van de hedendaagse technologie, maar dat ze ook begrijpen hoe die technologie tot stand komt. Hoe werkt een smartphone? Hoe ontwikkel je een app? We gaan bijvoorbeeld ook moleculair koken. Hiermee stimuleren we de leerlingen om creatief te worden in het verzinnen van oplossingen. Zodat zij straks niet alleen voor onze bedrijven aan de slag gaan, maar daarin ook een ondernemende houding aannemen. Of zelf hun eigen bedrijf starten. André Postema Als dit soort dingen ergens kunnen, dan is het wel in Limburg. Onderwijs en bedrijfsleven zijn hier van oudsher al stevig vervlochten. Sinds enkele jaren wordt voorts met hulp van gemeentes en de provincie flink geïnvesteerd in diverse campusontwikkelingen: de Chemelot Campus in Geleen, de Health Campus in Maastricht, de Smart Services Campus in Parkstad en de Greenport Campus Venlo. Dit zijn alle sterke voorbeelden van hoe ondernemers, onderwijs en overheid gezamenlijk iets neerzetten wat ieder voor zich nooit zou lukken. Nieuwe bedrijfsmodellen worden ontwikkeld, nieuwe producten en diensten gemaakt. En ook hier is het de ontmoeting van leerlingen en bedrijven die voor de beweging zorgt. André Postema, sinds 1 dec voorzitter CvB van Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) 1

2 Rectificatie In Nieuwsbrief nr. 31 werd bij de foto op bladzijde 4 abusievelijk vermeld dat deze genomen was op het Chemelot terrein, maar in werkelijkheid was de locatie Nyrstar in Budel Dorplein. Medewerkers van Nyrstar, Bas Briaire en Henri Vogel, hebben vorig jaar veel energie gestoken in het geven van gastlessen en het begeleiden van Kwadrantleerlingen bij hun bezoek aan Nyrstar. Mede door hen is procestechniek op Het Kwadrant gaan leven. Onze excuses voor deze misser. Ouderavond leerjaar 3 De eerstvolgende ouderavond leerjaar 3 van de 6-jarige techniekopleiding wordt bij ons lid Van Hoorn Carbide gehouden. Dat is samenwerking! Op deze avond zal aan Het Kwadrant voor haar techniekonderwijs een cheque overhandigd worden door een afgevaardigde van het voormalige Hoge Dunk Huis. Wij verwelkomen als lid Vlassak Aannemingsmaatschappij b.v. - Budel Morpak b.v. - Ospel COLOFON Deze Nieuwsbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Stichting Kwadrant Bedrijfsleven Handelsregister KvK Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen dankzij: School voor VMBO - Weert school voor VMBO - Weert Samenstelling en redactie: Ruud Könemann p/a Thornstraat 7, 6004 JP Weert. Tel adres: Zie ook: De inhoud van deze uitgave mag met toestemming van genoemde redacteur in iedere vorm verspreid / gebruikt / gekopieerd worden. Voor advertentieopgave en tarieven gelieve met bovenstaande persoon contact op te nemen. Bijdragen dienen digitaal te worden aangeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren, in te korten of aan te passen. Ontwerp en realisatie: 2

3 Ooit... toen er nog geen Techniekketen in Noord- en Midden Limburg was TECHNIEK Ooit liep hij op straat, of beter gezegd, hij hing op straat rond. Voor hem was dit zinvolle tijdsbesteding, anderen vonden dat rondhangen helemaal niks. Men, wie die men ook was, plakte etiketten, zoals hang- en randgroepjongere. Hij had daar last van, maar ook weer niet, aangezien dit etiket hem ook een eigen identiteit gaf, aangezien hij nu anders was dan de rest. En op die leeftijd wil je een eigen smoel hebben en je eigen koers varen. De rest had daar last van, omdat hij niet paste in het keurslijf van wat een welvarende samenleving van haar jonge burgers verwachte. En zo hielden ze elkaar in stand. De een deed niet wat de ander wilde en de ander wilde niet dat de een iets voor hem deed wat hij niet wilde. Een maatschappelijk probleem was geboren. Beleid werd geformuleerd, werkgroepen werden geïnstalleerd, dikke notities werden geschreven, subsidies werden toegekend, er werd geadviseerd en geëvalueerd. En zie het resultaat. De jongere bleef hangen waar hij oorspronkelijk al rondhing. We schrijven begin jaren 70. Of was het begin jaren 80? Of speelt het tot op de dag van vandaag? De jongere van toen is uiteraard niet meer de jongere van nu. De tijden, de leef- en werkomstandigheden zijn veranderd, waarden en normen staan onder druk, participeren aan en in de samenleving moet en doet goed, rechts, links, ultra, wie bepaalt wat goed is?, (geweldloos?) vechten voor een betere wereld. De jongeren van nu passen naadloos in de huidige wereld. En de wereld sluit naadloos aan op hun behoeften. En toch hangen ze nog steeds rond? Ooit is er op plaatsen naar die jongeren van toen geluisterd. Is zonder waardeoordelen en vooroordelen samen met hen gezocht naar zingeving, soms heel primair. Maar wie bepaalde wat primair was of niet? Afdalen vanuit ivoren torens, in de keten de dialoog voeren en samen het meerjaren traject durven aan te gaan. De drie O s in Noord en Midden Limburg pakten die handschoen op. Primair-, Voorbereidend-, Voortgezet-, Middelbaar- en Hoger Onderwijs, overheden en lokaal bedrijfsleven Leo Scholl hebben lef én moed om het huidige onderwijssysteem ter discussie te stellen én ontwikkelen een nieuw concept, dat past bij de jongere van nu en straks. En zie, de niets willende wil iets, de niets kunnende kan iets, de rondhangende wil niet (altijd) rond hangen. Ooit... toen er een Techniekketen in Noord- en Midden Limburg was. Leo Scholl, voormalig Boegbeeld Techniekplan Noord en Midden Limburg, Provincie Limburg De jongeren van nu passen naadloos in de huidige wereld. En de wereld sluit naadloos aan op hun behoeften. 3

4 Kwadrant grijpt net naast de Nationale Onderwijsprijs DIENSTVERLENING & COMMERCIE Op woensdag 25 maart werd in de bomvolle Stadsschouwburg van Rotterdam de finale van de Nationale Onderwijsprijs gehouden. In twee categorieën: basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Uit iedere provincie dongen twee scholen, één per categorie, mee naar de Nationale Onderwijsprijs. Deze werd uitgereikt door Alida Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCenW. Het Kwadrant heeft in de categorie Voortgezet Onderwijs net naast de Nationale Onderwijsprijs gegrepen met haar WoZoCo Project: in woonzorgcomplex Hushoven beschikt de school over twee appartementen. Van daaruit worden voor en met de oudere bewoners diverse activiteiten ondernomen: van ouderengym, koffie- en burenuurtje, hand- en nagelverzorging, allerlei spelletjes gezamenlijk spelen tot een kerstmarkt organiseren en houden. Op deze wijze komen ouderen meer in aanraking met jongeren en vice versa. De leerlingen van Het Kwadrant leren hier buiten de school heel erg veel. Zoals directeur Mueters het noemt: Leren in de echte wereld. De flitsende film, gekoppeld aan de geweldige presentatie van de Kwadrantleerlingen Lars Piron en Jasmijn van der Heijden, konden niet leiden tot de felbegeerde hoofdprijs. Dat Het Kwadrant de Limburgse Onderwijsprijs, categorie Voortgezet Onderwijs, heeft gewonnen, blijft staan als een huis. 4 Kwadrantleerlingen Lars Piron en Jasmijn van der Heijden

5 WBM Staalservice TECHNIEK WBM Staalservice uit Stramproy levert naast hoogstaand plaatwerk ook een bijdrage aan efficiëntere processen door lasergelaste warmtewisselaars. WBM (opgericht in 1968) is al meer dan 13 jaar een specialist op het gebied van laserlassen en lasersnijden. Om ook de duurzame energiemarkt te kunnen bedienen, is WBM sinds 2010 ook actief op het gebied van het lassen van o.a. warmtewisselaars uit voorgevormde delen en thermplates. Vooral de markt voor thermplates blijkt daarbij bijzonder interessant te zijn. Thermplates Een thermplate wordt gemaakt door twee vlakke platen aan de omtrek en binnen de omtrek volgens een bepaald patroon, op elkaar te lassen. Daarna worden de aansluitingen aangebracht en wordt het geheel onder druk gebracht zodat de twee platen uit elkaar worden gedrukt. Thermplates heten daarom ook wel pillow (kussen) plates. Op deze manier ontstaat een warmtewisselaar. Ook koelmantels kunnen op deze manier worden gemaakt zowel op vlakke als gevormde oppervlakten. Thermplates worden ingezet in een veelheid van toepassingen bijvoorbeeld in de proces- en in de voedingsmiddelen industrie in het kader van energiearm en duurzaam werken. WBM Staalservice WBM Staalservice Digitale lasersnijmachine en 3D printers De financiële ondersteuning van OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking), van Educatiefonds Provisus, de medewerking van Aldor b.v. en een aantal van onze leden hebben ervoor gezorgd dat Het Kwadrant een digitale lasersnijmachine en enkele 3-D printers aan kan schaffen. Zo wordt techniekonderwijs State of the Art. Ook de Stichting Jo Bergmans heeft meerdere malen het techniekonderwijs op Het Kwadrant financieel ondersteund. Dank daarvoor! Presentatie Stichting Kwadrant - Bedrijfsleven in Den Haag Op 12 mei heeft stichtingscoördinator Ruud Könemann op verzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) een presentatie over de Stichting Kwadrant Bedrijfsleven gehouden in Den Haag voor vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en onderwijs. 5

6 ALGEMEEN Passie als kompas Ons hedendaags onderwijs is nog steeds vrij traditioneel ingericht. Onze maatschappij verandert daarentegen in snel tempo. Er ontstaan nieuwe beroepen en er worden veel en zeker andere competenties en vaardigheden verwacht van werknemers. Het opleiden voor de toekomst is het in overleg treden met de bedrijven en inspelen op de vraag van deze werkgevers. Men verwacht werknemers die breed opgeleid worden waarbij leerlingen geleerd is zelf de regie te voeren. Aan onze docenten worden hierdoor hoge eisen gesteld, omdat er steeds een evenwicht moet zijn tussen het resultaat, vooral bepaald door de overheid, en de eisen die de veranderende samenleving van onze leerling vraagt, relevantie en relatie. Onze missie is om voor al onze leerlingen een vorm van onderwijs te realiseren die hen optimaal en passend toerust en voorbereidt op actieve deelname aan de samenleving op de terreinen arbeid, wonen, vrije tijd en burgerschap. We doen dat door hen te onderwijzen in leren, werken en leven door met hen levensechte, activerende relaties aan te gaan, hen te begeleiden in relevante leerwerk omgevingen en hoge persoonlijke en passende eisen aan hen te stellen. Het is voor ons een uitdaging om ons onderwijs zodanig in te richten dat we de passie van de leerling coachen op een zodanige wijze dat deze optimaal leidt naar het beroep van zijn/haar toekomst. Ons rooster is komend schooljaar in leerjaar 1 dan ook anders ingericht, waarbij er een tiental uren gereserveerd zijn voor het Persoonlijk Leerplan van de leerling. Naast de algemeen vormende vakken en de praktijkvakken. Het leren in de echte wereld blijft een belangrijk uitgangspunt voor elke leerling van Het Kwadrant. De ervaringen opgedaan in onze samenleving blijven sturend voor de ontwikkeling van de Kwadrant leerling. Jan Mueters, directeur van Het Kwadrant Jan Mueters Leerlingen moeten in staat zijn om keuzes in hun leerproces af te stemmen op hun persoonlijke voorkeuren. De docent is hierbij de coach en ondersteunt hem/haar. De leerlingen moeten weten wat ze willen en moeten dus over de nodige zelfsturing beschikken. Het Kwadrant omarmt het Big Picture Learning, een manier om het persoonlijk leren vorm te geven, waarbij de samenwerking wordt gezocht met de omgeving. De 3 R s zijn in ons onderwijs belangrijk: resultaat, relevantie en relatie. 6

7 Bijeenkomst Konnekt os op Het Kwadrant ALGEMEEN Op 26 maart vond een bijeenkomst van Konnekt os plaats in de aula van Het Kwadrant. Konnekt os is een businessnetwerk van de Risse Groep voor ondernemers. Het is een ontmoetingspunt voor ondernemers die zich onderscheiden in de regio. Partners van Konnekt os bieden kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. niekplan Noord- en midden Limburg, sprak Jan Mueters, directeur van Het Kwadrant over het belang van samenwerken. De aanwezige ondernemers gingen vervolgens met elkaar in kleinere groepjes in gesprek om per eenheid met een innovatief voorstel te komen waarbij samenwerking en profijt hand in hand gingen. De opbrengsten waren verrassend. leerlingen van Het Kwadrant (Bregje Naus en Irene Dings) enkele vocale optredens verzorgd wat door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd werd. Ook gaven twee Kwadrantleerlingen (Lars Piron en Jasmijn van der Heijden) een presentatie over het WoZoCo project waarmee Het Kwadrant de Limburgse Onderwijsprijs heeft gewonnen. Na een inspirerende korte inleiding door Leo Scholl, lid van CvB van Gilde Opleidingen en boegbeeld van Tech- De bijeenkomst werd geleid door Simone van Trier, ook bekend van L1. Tijdens deze avond werden door Naar gewoonte werd de succesvolle avond afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Foto s: bijeenkomst Konnekt os 7

8 Techniekklas Kwadrant bezoekt ETF Machinefabriek Donderdag 26 maart waren de techniekleerlingen van 1TA van Het Kwadrant uitgenodigd voor een rondleiding bij ETF Machinefabriek b.v. in Nederweert. Ze werden ontvangen door Dhr. IJzendoorn die hen uitgebreid vertelde wat het bedrijf ETF allemaal doet. Naast interessante technische hoogstandjes was bij de Ride systems de fun-factor hoog. Een stukje historie: oorspronkelijk is ETF, opgericht in 1951, een machinefabriek voor onder andere het produceren van tapijtmachines. In 1999 werd ETF Ride Systems opgericht. Ride Systems houdt zich vooral bezig met het ontwerpen en produceren van voertuigen voor attractieparken en musea. De leerlingen mochten een kijkje nemen in de diverse kantoorruimtes, o.a. die van directeur Ruud Koppens. Ook in de tekenkamer waren ze welkom, waar zij een ontwerp zagen van een nieuw voertuig voor een attractie. Vervolgens werden ze door het magazijn en de fabriek rondgeleid. Hier was het echte productieproces goed te zien. Bij de onderstellen van de Rides en het bouwen van de besturingskasten werd er uitgebreid verteld hoe belangrijk de opleiding techniek is. Tot slot mochten de leerlingen plaats nemen in een proefopstelling van een attractie die net klaar was. Deze wordt geproduceerd voor een Chinese klant. Hierna was er nog tijd voor een consumptie en voor het stellen van vragen. Dank aan ETF en aan de heren die de rondleiding met duidelijke uitleg verzorgden! Foto s: bezoek ETF Machinefabriek 8 TECHNIEK

9 TECHNIEK Sinds haar ontstaan in 1950 is De Budelse uitgegroeid van een traditionele drukkerij tot een fullservice grafisch dienstverlener. Dankzij moderne, drukwerkoplossingen en innovatieve toepassingen ontwikkelt De Budelse zich steeds verder. Het vizier blijft op de toekomst gericht. Zo continueren we de solide basis die onder onze gezonde bedrijfsvoering ligt. Hoge volumes in kleine oplages Dat klinkt als een tegenstrijdigheid maar omdat ons productieproces hierop is ingericht zijn wij zijn in staat om klanten, met hoge volumes aan drukwerk, efficiënt te bedienen in kleine oplages. Hierdoor kunnen onnodige voorraden worden voor- komen en raken deze ook niet incourant. Bovendien kan men hierdoor, dankzij de extreem korte levertijden, snel inspelen op veranderende behoeftes. Vouwkartonnage / verpakkingen Vouwkartonnage leent zich uitstekend voor bijvoorbeeld (luxe) verpakkingen of (toonbank)displays. Vouwkartonnage biedt prima oplossingen voor branches als: food, non-food, cosmetica en farmacie. Onze focus ligt bewust op kleine en middelgrote oplages. Personaliseren en Printing on Demand Digitaal drukken heeft de toekomst. Zo kunt u uw drukwerk naadloos afstemmen op de behoeftes en interesses van uw klanten of doelgroepen. Kies bijvoorbeeld voor een gepersonaliseerde brochure of mailing. Of ga nog verder en com-bineer uw papieren uiting met andere media zoals mail of gepersonaliseerde websites tot een crossmedia campagne. ICT Services ICT-services en drukwerk spreekt wellicht niet direct tot uw verbeelding, maar met onze visie op de toekomst zijn deze onlosmakelijk met elkaar verweven. Wij denken graag vooruit en lopen voorop in oplossingen voor onze opdrachtgevers. Foto s: De Budelse 9

10 Wie is wie? Naam: Naam bedrijf: J.J.A.M. ( Jack)Vlassak, directeur (mede eigenaar) Vlassak Aannemingsmaatschappij B.V. Adres: Telefoon: Fax: Website: Mail: t Inne 14, 6021 DA Budel (0495) (0495) Vlassak Holding, waar Vlassak Aannemingsmij deel van uit maakt, is een familiebedrijf puur sang. Vlassak bestaat reeds 82 jaar, John Vlassak is derde generatie en zelf ben ik tweede generatie. Vlassak Aannemingsmij BV is een middelgroot bouwbedrijf, gevestigd in Budel. Vlassak Aannemingsmij is een bouwbedrijf met de focus op seriematige woningbouw. Vlassak realiseert woningbouwprojecten in heel Limburg en Zuid- Oost Brabant. Vlassak Holding beschikt over ca 100 werknemers in vast dienstverband, waarvan er ca 60 bij het Aannemingsbedrijf in dienst zijn. Op jaarbasis realiseren wij ca 200 woningen. Verder bestaan onze werkzaamheden ook nog uit Utiliteitswerken, Nieuwbouw particuliere woningen, verbouwingen en renovatie en groot onderhoud van woningbouw projecten. Vaste klanten en partners van Vlassak zijn veelal woningbouwverenigingen in Limburg en Zuid-oost Brabant, projectontwikkelaars en particulieren. Door spreiding van activiteiten, onder meer door het timmerbedrijf en het prefab betonbedrijf en door een brede groep van opdrachtgevers, is Vlassak minder kwetsbaar, wat ook goed merkbaar was in de afgelopen jaren. Ik vind het belangrijk dat we blijven investeren in onze werknemers; onze werknemers zijn het visitekaartje van ons bedrijf. Hierdoor zijn samenwerkingen met de regionale opleidingsbedrijven voor ons zeer waardevol. De werknemers bepalen de toekomst van onze bedrijven! 100

Voortdurende afstemming en bijsturing van het onderwijs met de praktijk is ook in onze sector van eminent belang. Hoewel de zorgsector

Voortdurende afstemming en bijsturing van het onderwijs met de praktijk is ook in onze sector van eminent belang. Hoewel de zorgsector NSKB 30 Een samenwerkingsverband tussen Het Kwadrant, school voor VMBO - Weert en het regionale bedrijfsleven sinds 1999 1 Samen de dialoog aangaan 3 Van Hoorn Carbide 4 Monitor 6-jarige techniekopleiding

Nadere informatie

in de provincie Limburg

in de provincie Limburg NSKB 28 Een samenwerkingsverband tussen Het Kwadrant, school voor VMBO - Weert en het regionale bedrijfsleven sinds 1999 1 De visie van Drs. Th.J.F.M. Bovens, 3 Bijeenkomst Sector Dienstverlening & Commercie

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wederom een grote opkomst, we zijn compleet!

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wederom een grote opkomst, we zijn compleet! Notulen ouderraad 3 maart Aanwezig: Jos Palmen, Angelique Stroek, Evelien Saes, Marjo van Gog, Monique Ramaekers, Anja Nooijen, Laurens Verheijen, Esther Heesakkers, Erwin van Cruchten, Marianne Niëns,

Nadere informatie

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium Piramide werkt op het Podium 1. De school De Piramide is een (V)SO school in cluster 3 ziekte en of lichamelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 20 jaar. De school is gevestigd in Den Haag Zuidwest

Nadere informatie

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging OUTPLACEMENT Wij brengen talent in beweging Welkom! Lee Hecht Harrison begeleidt als wereldmarktleider meer dan 250.000 mensen en doet dit met de hoogste slagingspercentages. Talentontwikkeling en outplacement;

Nadere informatie

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ Visie Dichterbij: Dichterbij schept voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke beperking: - leven in een eigen netwerk temidden van anderen - een eigen

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Keynotes #95. Beerendonk van, André (PJA) Online bekijken

Keynotes #95. Beerendonk van, André (PJA) Online bekijken Beerendonk van, André (PJA) Van: Keyport 2020 namens Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 11 oktober 2016 12:52 Aan: digitaleleeszaal

Nadere informatie

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ik geef betekenis aan onze missie Ik begeleid studenten naar de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding en/of een actieve rol in de samenleving. En: ik zorg dat een student

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Open huis. Verrassend nieuw onderwijs voor vmbo-t/havo leerlingen

Open huis. Verrassend nieuw onderwijs voor vmbo-t/havo leerlingen Open huis zaterdag 16 januari 10.00-13.00 uur Verrassend nieuw onderwijs voor vmbo-t/havo leerlingen Gaat uw kind vanaf augustus 2016 naar het voortgezet onderwijs? Kies dan voor de Nieuwe Thermen, een

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Gids van ICT aanbieders Rotterdam en omstreken

Gids van ICT aanbieders Rotterdam en omstreken 2005 Gids van ICT aanbieders Rotterdam en omstreken Vraag naar ICT in Rotterdam Aanbod ICT in Rotterdam MKB & ICT intensieve Bedrijven Koppelen Vraag & Aanbod ICT bedrijven Halen,bevorderen en behouden

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

Wij zijn Sterk in Werk. De juiste match. Kijk voor meer informatie op

Wij zijn Sterk in Werk. De juiste match. Kijk voor meer informatie op Wij zijn Sterk in Werk De juiste match Kijk voor meer informatie op www.stichtingsterkinwerk.nl Wij zijn Sterk in Werk Jongeren en (jong)volwassenen met gedrags-, leerproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen

Nadere informatie

Een leeromgeving gericht op de toekomst. 10 oktober 2013. voortgezet onderwijs

Een leeromgeving gericht op de toekomst. 10 oktober 2013. voortgezet onderwijs Een leeromgeving gericht op de toekomst 10 oktober 2013 voortgezet onderwijs Een toekomstgerichte leeromgeving in een dynamische sector Het voortgezet onderwijs is een dynamische sector waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o , nr. 1

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o , nr. 1 Inhoud Voorwoord Passend Onderwijs Samenwerkingsverband PO Samenwerkingsverband VO Team Centroz Planning 2014-2015 Communicatie binnen onze SWV s PO en VO Het Loket Passend Onderwijs (LPO) Redactie Thijs

Nadere informatie

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Product- en dienstontwikkeling 6 februari 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books Smartreaders is de slimme en kostenbesparende online service voor de verkoop van uw readers,

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4 Adviezen G4 Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities Op 3 februari was er een G4 bijeenkomst van onderwijs (samenwerkings verbanden, praktijk- en speciaal onderwijs, en MBO s) en vertegenwoordigers

Nadere informatie

NSKB. Wim van der Leegte: Het belang van de maakindustrie in Nederland. Nieuwsbrief Stichting Kwadrant - Bedrijfsleven. Nummer 29, november 2013

NSKB. Wim van der Leegte: Het belang van de maakindustrie in Nederland. Nieuwsbrief Stichting Kwadrant - Bedrijfsleven. Nummer 29, november 2013 NSKB 29 Een samenwerkingsverband tussen Het Kwadrant, school voor VMBO - Weert en het regionale bedrijfsleven sinds 1999 1 Het belang van de maakindustrie in Nederland 3 Vertrekkende en nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011 Presentatie onderzoek Richard van Hoorn Nieuwegein 26 mei 2011 Agenda Nieuwe Drukvormen, 2009 Actuele trends en ontwikkelingen Nieuwe structuur bedrijfstak 2009: Nieuwe Drukvormen Wat maakt drukkerijen

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl De terugkomdagen Najaar 2014 van de Nationale Opleiding MediaCoach werden als goed en zelfs uitstekend beoordeeld,

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Wij zoeken wegens zwangerschapsvervanging voor de periode na de meivakantie tot de zomervakantie een kandidaat met onderwijservaring voor het vak: Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Voor deze functie ligt

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten.

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. Wow! 17.597,14 euro in drie dagen... Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. 17.597,14 euro in drie dagen tijd... de meeste mensen zouden hier een heel jaar voor moeten

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Een leven lang leren in de techniek

Een leven lang leren in de techniek Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Over de voedingsmiddelenindustrie

Over de voedingsmiddelenindustrie Voedingsmiddelenindustrie Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de voedingsmiddelenindustrie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen,

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen 95

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen 95 Inhoud 10 aanraders 1. Visie voor beweging 04 2. De vertellende IB er 12 3. De afstemming 22 4. Het succes voorop 30 5. Charisma dat aanzet 40 6. Crea-inspiratie 48 7. De witte zwerm 58 8. Spreukcontact

Nadere informatie

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf Colofon De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb-kenniscentrum waarin de NBA

Nadere informatie

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht.

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations is een individueel

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

De kracht van bewezen technologie

De kracht van bewezen technologie De kracht van bewezen technologie De kracht van bewezen technologie Rodelta Pumps International BV is een nationaal en internationaal toonaangevende producent van centrifugaalpompen. Al meer dan 60 jaar

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Teamleiders... 1 3. Roosterwijzigingen en nieuwe collega s... 2 4. Ondernemersweek en kerstmarkt... 2 5. Het tweede halfjaar... 4 6. 10-minutenavond...

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Externe Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nummer 8 11 januari 2016 Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend Inhoud Mededelingen Koken met en voor de vluchtelingen

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Misja Bakx 1 Even Voorstellen Directeur Matchcare Specialist arbeidsmarkt en loopbaanwaarde Vernieuwing instrumenten voor loopbaan en

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep Talentontwikkeling http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg Missie Dynamo is een (in)formele, dynamische leer/werkomgeving voor jongeren met een passie voor alternatieve, dans, muziek, kunst en sport

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders. Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.nl Vakmanschap in schilderwerken vdveenschilders is een modern

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

maanden na het examen een job! Die profilering is ook essentieel.

maanden na het examen een job! Die profilering is ook essentieel. NSKB 33 Een samenwerkingsverband tussen Het Kwadrant, school voor VMBO - Weert en het regionale bedrijfsleven sinds 1999 1 Connected blijven binnen de drie O s 3 Weert Groep 4 Gamma Weert 6 Samenwerken

Nadere informatie

F.A.Q. / Veel gestelde vragen

F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q / Veel gestelde vragen. Wat is Onderwijs + Jij? Onderwijs + Jij op Het Palet helpt kinderen om hun unieke talenten te ontwikkelen en gebruikt daarbij de nieuwste technologieën.

Nadere informatie

leerling elke OBS de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd.

leerling elke OBS de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd. OBS de Bongerd Elke leerling leert anders Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd.info leerling elke leert anders Onze school is een gemeenschap

Nadere informatie

Excellentieprogramma volledig uit de startblokken

Excellentieprogramma volledig uit de startblokken Excellentieprogramma volledig uit de startblokken Geplaatst op 29 november 2015 Sinds augustus is binnen het Friesland College hard gewerkt aan het organiseren, werven en selecteren van studenten die deel

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. dhr. M. Noorlander, beleidsadviseur. Basisschool Het Octaaf. T.a.v. mevr. F. Privé Krimpen aan den IJssel

Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. dhr. M. Noorlander, beleidsadviseur. Basisschool Het Octaaf. T.a.v. mevr. F. Privé Krimpen aan den IJssel Opdrachtgevers: Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. dhr. M. Noorlander, beleidsadviseur michelnoorlander@krimpenaandenijssel.nl T.a.v. mevr. F. Privé Krimpen aan den IJssel f.prive@hetoctaafkrimpen.nl

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Natuurlijk Interform... voor al uw drukwerk

Natuurlijk Interform... voor al uw drukwerk Natuurlijk Interform... voor al uw drukwerk Elke organisatie gebruikt het dagelijks en kan niet zonder... We hebben het natuurlijk over drukwerk. Of het nu gaat om briefpapier, enveloppen, visitekaartjes,

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

Taal&Werk. Vergroot uw kansen

Taal&Werk. Vergroot uw kansen Taal&Werk Vergroot uw kansen Taal&Werk biedt ondersteuning bij taallessen, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanvragen Laat u verrassen! Taal&Werk Inleiding Taal verbindt. Het belang van het beheersen

Nadere informatie

Keyport 2020 breidt management team uit

Keyport 2020 breidt management team uit A.van Beerendonk Van: Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:39 Aan: digitaleleeszaal Onderwerp: Keynotes #79 Keyport 2020 breidt management team uit Succesvolle

Nadere informatie

MEMO. Jf'(,Á._Besluit: Het memo wordt voor kennirgeving aangenomen en deze ter kennisname aanbieden aan de raadscommissie.

MEMO. Jf'(,Á._Besluit: Het memo wordt voor kennirgeving aangenomen en deze ter kennisname aanbieden aan de raadscommissie. B&W-vergadering d.d. MEMO Documentnummer 2016\ 5359 Aan De raadscommissie Kopie aan Jf'(,Á._Besluit: Het memo wordt voor kennirgeving aangenomen en deze ter kennisname aanbieden aan de raadscommissie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 32 29 oktober 2007

Nieuwsbrief VO nr. 32 29 oktober 2007 In dit nummer Nieuwsbrief VO nr. 32 29 oktober 2007 Nieuwe hoofdprijs voor gelukkigste klas / 1 Conferentie over loopbaanbegeleiding vmbo'ers / 1 Ouders geven onderwijs ruim voldoende / 2 Bedrijven moeten

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie