het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index."

Transcriptie

1 BRIEF AAN DE AANDEELHOUDER VAN HET GBF 'AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT UCITS ETF' Parijs, 2 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds 'AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT UCITS ETF - (FR ), (het 'fonds') mede dat Amundi (de 'Beheersmaatschappij') heeft besloten om met ingang van 3 februari 2014 over te gaan tot een aanzienlijke wijziging in de beheersdoelstelling van het fonds. 1. Omschrijving van de wijziging van uw fonds De 'MSCI Europe IT' index wordt vervangen door de nieuwe 'MSCI Europe Minimum Volatility' strategie-index. Deze verandering brengt eveneens een wijziging in de naam van het fonds met zich mee. Het fonds zal voortaan de naam 'AMUNDI ETF MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF' dragen. Deze verandering van index heeft een aantal gevolgen: (i) (ii) (iii) de geografische reikwijdte blijft gelijk; het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index. de strategie richt zich op het selecteren van waarden op basis van de toepassing van een systematische kwantitatieve optimalisatiematrix op de portefeuille (Barra Optimizer model), die zich richt op: - de historische volatiliteit van de index; - de verplichting tot diversifiëren van de risico's met als doel het verkrijgen van een portefeuille die qua structuur die van de MSCI Europe index benadert; - de correlatie tussen de verschillende elementen van de MSCI Europe index. Hoofdvestiging: 90, boulevard Pasteur - Parijs - Frankrijk Postadres 90, boulevard Pasteur - CS Paris Cedex 15 - Frankrijk Tel: +33 (0) amundi.com Naamloze vennootschap met een kapitaal van euro Bedrijfsregisternummer Parijs Portefeuille-Beheersmaatschappij goedgekeurd door de Franse Autoriteit Financiële markten (AMFautorité des Marchés Financiers) n GP

2 Deze wijziging heeft eveneens gevolgen voor het risicoprofiel van uw fonds. De verplichting ten aanzien van de volatiliteit impliceert een potentieel minder risicovolle strategie, en is dien ten gevolge potentieel minder winstgevend. De volatiliteit van een portefeuille is een maatgever voor het risiconiveau, en bestaat uit het kwantificeren van de omvang van de waardevariaties van de portefeuille binnen een gegeven periode. Een hogere volatiliteit houdt in dat de investering in de portefeuille zal worden beschouwd als risicovol. Dit betekent enerzijds hogere winstverwachtingen en anderzijds grotere risico's als het gaat om verliezen. Een lage volatiliteit wil echter niet zeggen dat de investering zonder risico is. Valt u als investeerder onder het Franse belastingrecht, en bent u in het bezit van aandelen in het kader van uw Franse Aandelenspaarplan ( PEA), dan maken we u erop attent dat het fonds beleenbaar blijft voor het PEA. De wijzigingen zullen geen invloed hebben op de hieraan verbonden fiscale voordelen. De lijst van aandelenfondsen van het gamma AMUNDI ETF die beleenbaar zijn voor het PEA is beschikbaar op amundietf.com. Deze operatie is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten op 21 november 2013, en vereist geen enkele handeling uwerzijds indien u de voorwaarden accepteert. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen van uw fonds beschreven. 2. Indicatie van de wijziging van uw fonds - Risicoprofiel - Wijziging rendementprofiel / risicoprofiel: JA - Verhoging rendementprofiel / risicoprofiel: NEE Verhoging kosten: NEE Het fonds had tot doel om zo nauwkeurig mogelijk de 'MSCI Europe IT' index te traceren, zowel voor wat betreft stijgingen als dalingen. Naar aanleiding van de wijziging zal het doel van het fonds zijn het zo nauwkeurig mogelijk traceren van de MSCI Europe Minimum Volatility strategieindex, zowel voor wat betreft stijgingen als dalingen, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd en uitgedrukt in euro. De MSCI Europe Minimum Volatility strategie-index is een aandelenindex die de prestaties meet van een portefeuille met aandelen uit het aandelendomein van de MSCI Europe index, geselecteerd om een absolute volatiliteit van de portefeuille te verkrijgen die zo laag mogelijk ligt, waarbij de verplichtingen ten aanzien van de diversificatie van de vooraf bepaalde risico's worden nageleefd (bijvoorbeeld de minimale en maximale waardenotering van aandelen, de sectoren en/of landen in verhouding tot MSCI Europe index). De wijziging in het index-systeem en de index-methodologie zal de volgende veranderingen meebrengen voor het risicoprofiel: Het fonds wordt niet langer blootgesteld aan het risico van een specifieke sector in het domein van de IT. De vooruitzichten van het fonds zijn voortaan niet meer gerelateerd aan de prestaties van deze sector. De vaste kosten die gefactureerd worden aan de ICBE worden verlaagd tot 0,23% incl. belastingen per jaar van het netto-actief (tegenover het huidige 0,25%).

3 Raadpleeg de tabel in de bijlage van deze brief indien u nadere informatie wenst omtrent de wijzigingen die zijn aangebracht in het fonds. Indien u de wijzigingen voor u niet passend vindt, dan heeft u de mogelijkheid om over te gaan tot de terugkoop van uw aandelen. Op de aankopen en verkopen op de secundaire markt is geen inschrijvings- of terugkoopcommissie van toepassing. Het plaatsen van een beursorder brengt echter vooraf door uw tussenpersoon geheven kosten met zich mee waarop de Beheersmaatschappij geen enkele invloed heeft. Voor het onderzoeken van de beste bemiddeling voor deze investering nodigen we u uit om contact op te met uw gebruikelijke financiële adviseur. Hij zal u helpen de juiste keuze te maken die past bij het beheer van uw portefeuille. Hoogachtend, AMUNDI Valérie Baudson Hoofd ETF en Indexbeleggingen Wereld

4 BIJLAGE Voor Na Naam fonds AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT UCITS ETF AMUNDI ETF MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF Referentie-indicator De referentie-indicator van het fonds is de MSCI Europe IT Index, uitgedrukt in Amerikaanse dollar en tegengewaardeerd in euro, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd (net return). De aandelen die binnenkomen in de MSCI Europe IT Index zijn afkomstig van het domein van de Europese vennootschappen uit de sector van de informatietechnologie. Kijk voor meer informatie omtrent de samenstelling en de werkingsregels van de index op de MSCI-website: msci.com De Referentie-indicator van het Fonds is de MSCI Europe Minimum Volatility strategie-index, uitgedrukt in euro, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd (net return). De MSCI Europe Minimum Volatility strategie-index is een aandelenindex, berekend en gepubliceerd door de internationale indexprovider MSCI Inc. ('MSCI'). De MSCI Europe Minimum Volatility strategie-index meet de prestaties van de portefeuille met aandelen uit het aandelendomein van de MSCI Europe index, geselecteerd om een absolute volatiliteit van de portefeuille te verkrijgen die zo laag mogelijk ligt, waarbij de verplichtingen ten aanzien van de diversificatie van de vooraf bepaalde risico's worden nageleefd (bijvoorbeeld de minimale en maximale waardenotering van aandelen, de sectoren en/of landen in verhouding tot MSCI Europe index). De volatiliteit van een portefeuille is een maatgever voor het risiconiveau, en bestaat uit het kwantificeren van de omvang van de waardevariaties van de portefeuille - zowel qua stijging als qua daling - binnen een gegeven periode. Een hogere volatiliteit van de portefeuille houdt in dat de investering in de portefeuille zal worden beschouwd als risicovol. Dit betekent eveneens dat er enerzijds hogere winstverwachtingen zijn en anderzijds grotere risico's zijn als het gaat om verliezen. Een lage volatiliteit wil echter niet zeggen dat de investering zonder risico is.

5 De MSCI Europe Minimum Volatility strategie-index bestaat uit waarden van de MSCI Europe index, en wel de belangrijkste aandelen van de markt van 16 Europese landen die ongeveer 85% +/- 5% van de beurskapitalisatie omvatten, aangepast aan de fluctuatie van de Europese markten. Deze aandelen zijn geselecteerd op grond van de techniek van systematische kwantitatieve optimalisatie in twee stappen zoals hieronder beschreven. De opbouw van de MSCI Europe Minimum Volatility strategie-index geschiedt in 2 stappen: 1. Bepaling van het geheel van verplichtingen tot diversificatie van risico's, waaronder vooral de minimale en maximale waardenotering voor elk aandeel, voor elke sector en voor elk land, teneinde een portefeuillestructuur te verkrijgen die de MSCI Europe index benadert; 2. Selectie en waardenotering van de aandelen van de portefeuille uitgevoerd door de toepassing van de systematische kwantitatieve optimalisatiematrix (gebruik van het model Barra Optimizer), die zich richt op: - de historische absolute volatiliteit van de aandelen, - de verplichtingen tot diversificatie van de risico's en, - de index voor de correlatie met de elementen van de MSCI Europe index. De methode voor de constructie van de MSCI Europe Minimum Volatility strategie-index en gedetailleerde informatie omtrent het domein van de verplichtingen omtrent de risico's zijn beschikbaar op de website van de MSCI: msci.com.

6 - Code Bloomberg - Code Reuters - NDRUIT -.dmieu0it00nus - MAEUVOE -.dmieu0000yneu Beheersdoelstelling Met de onderschrijving van AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT UCITS ETF investeert u in een ICBE-index die beoogt zo getrouw mogelijk de prestaties van de MSCI Europe IT index te traceren, of het nu om een positieve of negatieve evolutie gaat. De maximale tracking error tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het fonds en de evolutie van de MSCI Europe IT index is 2%. Met de onderschrijving van AMUNDI ETF MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF investeert u in een ICBE-strategieindex die beoogt zo getrouw mogelijk de prestaties van de MSCI Europe Minimum Volatility strategie-index te traceren, of het nu om een positieve of negatieve evolutie gaat. De maximale tracking error tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het fonds en de evolutie van de MSCI Europe Minimum Volatility strategie-index is 2%. Rendementprofiel / risicoprofiel (beknopte indicator) 7 Het risiconiveau van het fonds is met name een afspiegeling van de risico's van de aandelenmarkt waarop het fonds wordt geïnvesteerd. 6 Het risiconiveau van het fonds is met name een afspiegeling van de risico's van de aandelenmarkt waarop het fonds wordt geïnvesteerd. Rendementprofiel / risicoprofiel (rubriek) - Risicosector: Het Fonds is blootgesteld aan een gedefinieerde sector die een geringe diversifiëring kent ten opzichte van een klassieke index. De investeerder stelt zich derhalve bloot aan de evoluties en kenmerken van deze sector. Het fonds is niet blootgesteld aan de risico's van specifieke sector. Vaste kosten 0,25% van het netto-actief 0,23% van het netto-actief

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van aandelen van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING PLANET - (FR0010949479),

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

EasyETF STOXX EUROPE 600

EasyETF STOXX EUROPE 600 EasyETF STOXX EUROPE 600 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAMENVATTING VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van EasyETF STOXX EUROPE 600 GEDETAILLEERDE NOTA van EasyETF STOXX EUROPE 600 REGLEMENT VAN HET FONDS van EasyETF

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen commerciële fiche pension plan fondsen pension plan: spaar- en beleggingsverzekering De fondsenselectie van het pension plan gamma luik invest blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen De verschillende

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s: gids voor adviseurs. Slapeloze nachten. Vertrouwen in de beurs. ``Minimum Volatility ETF s.

Minimum Volatility ETF s: gids voor adviseurs. Slapeloze nachten. Vertrouwen in de beurs. ``Minimum Volatility ETF s. ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Slapeloze nachten Vertrouwen in de beurs ``Minimum Volatility ETF s. ``Precies waar uw cliënten om vragen. Minimum Volatility ETF s: gids voor adviseurs De volatiliteit

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN?

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN? DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect LISTED

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie