Bijlage Vermogensopbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Vermogensopbouw"

Transcriptie

1 Bijlage Vermogensopbouw Diensten wijzer omdat u telt We ve got news for you! Doelloos sparen is nergens goed voor. Dat is een stelling die om toelichting vraagt. Vermogen opbouwen is zinvol als je daar actief mee bezig bent. A ctief in de zin van weten waarvoor je vermogen aan het opbouwen bent, weten hoeveel vermogen je op een bepaald moment nodig hebt. Je bewust zijn van het rendement en de risico s die je vermogen loopt. Zolang er anno 2013 nog honderdduizenden werknemers een slordige 1 miljard euro s aan spaarloon ongebruikt op de spaarloonrekeningen laat staan. Zolang daarnaast een veelvoud van dit bedrag geparkeerd staat op betaalrekeningen die geen cent rente opleveren. Zolang mensen geld reserveren op een spaarrekening met een minimaal rentepercentage en daarnaast een krediet hebben bij de Wehkamp, Neckerman, Primeline waar de hoofdprijs betaald wordt aan rente. Zolang mensen niet omkijken naar de kosten en het rendement van hun beleggingsverzekering. Omschrijving 2 Bedienmodel 3 Verdienmodel 5 Nadere informatie over de dienstverlening die te maken heeft met uw vragen over vermogensopbouw. Wat kunt u verwachten van de dienstverlening bij Hummel- Klein. Wat zijn de kosten voor deze dienstverlening bij Hummel- Klein. Deze bijlage geeft u nadere informatie over onze dienstverlening met betrekking tot vermogen opbouwen. Vermogen opbouwen doen mensen altijd met een bepaald doel, maar als je aan iemand vraagt met welk doel er vermogen opgebouwd wordt, dan blijkt dat dit doel vaak niet goed omschreven kan worden. In onze jeugd hebben we geleerd dat sparen altijd (ergens) goed voor is, dus als we sparen dan sparen we om te sparen! Zolang de meerderheid van Nederland de kop in het zand steekt als het gaat om vermogen opbouwen, zolang blijven aanbieders van spaar- en financieringsproducten lachen in hun vuistje. Wat is het toch makkelijk voor deze aanbieders om dik te verdienen aan deze grote blinde vlek. De gemiddelde variabele spaarrente daalde in 2012 met 0,45% en staat nu (januari 2013) op 1,96%, wanneer het vermogen meer bedraagt dan de fiscale vrijstelling in Box 3 wordt er 30% belasting geheven op een verondersteld rendement van 4%, dat is 1,2%. Neem vervolgens de inflatiecorrectie in de berekeningen mee en u kunt niet anders dan vaststellen dat u armer wordt ondanks het feit dat u spaart. U merkt vermogensopbouw is een onderdeel waar wij gepassioneerd over zijn. De woorden crisis en bezuinigen zijn niet van de lucht, en het is daarom niet te geloven dat de gemiddelde Nederlander te weinig aandacht heeft voor de opbouw van zijn/haar vermogen. Waarom is dat toch? Omdat de meerderheid van de Nederlandse consument financieel onbekwaam is. Financieel analfabetisme komt in alle lagen van onze bevolking voor. Dit heeft een aantal gevolgen: Dit onderdeel is specifiek gericht op de mogelijk- heden van het opbouwen van vermogen voor verschillende doeleinden. Onderhoud: Tegen het risico van een overstroming kun je een perfecte dijk aanleggen. Maar nadat de dijk klaar is, moet hij wel onderhouden worden. Doe je dat niet dan raakt de dijk snel in verval en verliest hij z n beschermende waarde. Precies zo is het m et het advies over uw financiële situatie. Wanneer wij advies hebben gegeven mag u erop vertrouwen dat uw voorzieningen goed passen bij uw situatie op dat m oment. Maar alleen als wij regelmatig met u contact hebben en samen m et u de veranderingen in wet- & regelgeving en de wijzigingen in uw persoonlijke situatie doornemen, kunnen wij zorgen dat uw pakket van financiële diensten blijft aansluiten bij uw actuele situatie. Bij deze vorm van permanente bewaking hoort een permanente beloning in de vorm van een abonnement. Kijk voor de inhoud van onze onderhoudsabonnementen art 4.3 van onze Algemene Voorwaarden. 1

2 vervolg De consument is zich niet bewust van de (nieuwe) risico s die men loopt. Wat betekent bijvoorbeeld het lang leven risico voor de individuele consument? De onbekendheid hiermee valt eenvoudig vast te stellen. Vraag maar eens aan een willekeurige groep consumenten welk kapitaal op 65 jarige leeftijd aanwezig moet zijn om levenslang een met inflatie gecorrigeerde uitkering van 2.500,- per maand te ontvangen. Er zijn maar weinig consumenten die hier een idee van hebben. Als men al zicht heeft op dit soort financiële zaken, dan is de gemiddelde consument veelal niet in staat om binnen alle financiële aandachtsgebieden de juiste prioriteiten aan te brengen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om het pensioen tot in perfectie te regelen, terwijl de voorziening voor de kosten van de studie van de kinderen slecht geregeld is. Wanneer de consument al enig inzicht heeft op financiële zaken en financieel de juiste prioriteiten kan aanbrengen, dan is er bij velen weer geen zicht op de verschillen tussen de diverse aanbieders. Een leuke reclameboodschap zal in de praktijk op de consument meer invloed hebben dan een goede productbijsluiter. Tot slot, en dat is misschien wel het meest wezenlijke: de consument mist de discipline om tijdig maatregelen te nemen voor zaken die op lange termijn spelen. Neuroloog Victor Lamme kan haarfijn uitleggen dat de menselijke geest best bereid is om nu iets op te offeren (geld), mits op korte termijn ook het genot (bijv. een plasmascherm) volgt. De menselijke hersens haken echter af bij het aanbod om nu iets op te offeren om over dertig jaar iets leuks (pensioen) te krijgen. Daarom hoort bij Hummel- Klein het onderdeel vermogens- opbouw thuis bij het vakgebied van de gecertificeerd Financieel Planner. Deze kan, als geen ander, u inzichten verschaffen in uw financiën en de wijze waarop u het beste vermogen kunt opbouwen voor de verschillende doelen waar dit vermogen voor nodig is. Een specifiek onderdeel van Dieneke Hummel Financial Planning is het aandachts- gebied estateplanning, rechtstreeks vanuit het Engels vertaald: Nabestaandenplanning. Deze letterlijke vertaling is echter niet volledig, omdat het niet uitsluitend de situatie na overlijden betreft. Feitelijk gaat het erom opgebouwde (familie) vermogens in stand te houden en deze fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen eventueel ook bij leven. Natuurlijk is geld het gespreksonderwerp, maar het gaat vooral om zaken die mensen na aan het hart liggen: een levenspartner, kinderen, kleinkinderen, een eigen huis of het eigen bedrijf. Vanuit dit onderdeel van financiële planning kan ook in kaart gebracht worden hoe (groot)ouders hun (klein)kinderen financieel kunnen helpen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning. In deze tijden is het voor starters op de woningmarkt erg moeilijk om de financiering van een huis rond te krijgen. Bij de (groot)ouders van deze starters is dan veelal de wens om behulpzaam te zijn, maar hoe doe je dat? Kan het financieel wel? Een ander steeds vaker voorkomende problematiek is echtscheiding. Wanneer je kind gaat scheiden, ontstaan naast de emotionele gevolgen voor je kind (en evt. kleinkinderen) ook ernstige financiële problemen als bijvoorbeeld de woning niet verkocht kan worden en/of als er een restschuld overblijft. Maar ook als je kind in de voormalig echtelijke woning wil blijven wonen. Ook dan is er vaak de wens om je kind financieel te kunnen ondersteunen. Voor deze situaties is geen standaard oplossing, maar mogelijkheden zijn er wel. Ieder dossier vraagt om maatwerk, zodat voor alle partijen zowel de kansen als de risico s helder zijn en men weet waar men aan begint. Ook bij vermogensopbouw gaat het allereerst om het traject voorafgaand aan de producten. Inzichten in wat u met uw vermogen kunt doen, waarvoor u vermogen opbouwt en tot slot welke voorzieningen u treft om het vermogen op te bouwen. Wanneer u naar een bank of een verzekeraar gaat, krijgt u een product aangeboden en wordt voorbij gegaan aan het zo belangrijke voortraject. Dan zijn we weer terug bij af, dan bent u weer aan het sparen om te sparen en doelloos sparen is nergens goed voor! Je sust je geweten met het idee dat je in ieder geval spaart maar diep van binnen weet je dat je echt actief bezig moet zijn met de opbouw van je vermogen om die uiteindelijke doelen überhaupt te kunnen bereiken. Natuurlijk het is niet eenvoudig om die complexe materie te kunnen begrijpen, maar daarom maakt u gebruik van een professional die dat voor u in begrijpelijke taal kan vertalen. En echt, dan wordt vermogensopbouw leuk! De kosten van advies over vermogensopbouw zijn welbesteed en verdienen zichzelf ruimschoots terug. Bedenkt u zich maar eens hoeveel geld u al heeft laten liggen in de laatste jaren door niet actief bezig te zijn met uw vermogensopbouw. 2

3 Wat u krijgt voor een financiële dienst maakt nogal een verschil. Dan is het belangrijk dat u weet wat de verschillen zijn! In onderstaande tabel hebben wij de belangrijkste verschillen in kaart gebracht tussen verkoop bij de bank en verzekeraar of het advies van een onafhankelijk adviseur. Verschillen tussen verkoop en advies Directe verkoop via medewerker van bank of verzekeraar Kan een eigen financieel product aanbieden en de aanschaf voor u regelen Kan u adviseren welk soort product bij u past Advies van een onafhankelijk adviseur Kan van elke aanbieder een financieel product aanbieden en voor u aanschaffen Kan producten van verschillende aanbieders vergelijken op prijs Kan producten van verschillende aanbieders vergelijken op voorwaarden Kan u adviseren welk product qua prijs en voorwaarden het beste bij u past. Kan verschillende aanbieders vergelijken op het maken van fouten, wijze van uitkeren etc. Kan voor u opkomen richting de aanbieder als er iets fout gaat Kan u bijstaan richting aanbieder als de schade onvoldoende wordt uitgekeerd Kan tijdens de looptijd in de gaten houden of (nieuwe) producten van andere aanbieders beter bij u passen. 3

4 Onze passie zit in ons bedienmodel. Echter, de AFM stelt ons verplicht om ons verdienmodel op hun wijze aan u kenbaar te maken. Daarom hebben wij u in de voorgaande pagina s kennis laten maken met wat onze dienstverlening inhoudt en wat het u oplevert. Deze laatste pagina s hebben wij gereserveerd voor de vertaling van de inhoudelijke boodschap van de AFM (daar het document in de vorm zoals door de AFM voorgeschreven naar onze mening te summier en algemeen van aard is). We gebruiken in deze vertaling, de vraagstelling zoals u deze ook terugvindt in de leeswijzer van de AFM over de dienstverleningsdocumenten. Welke dienst krijg ik? Hummel- Klein biedt u zowel adviesdiensten als ook bemiddelingsdiensten (de AFM leeswijzer benoemt deze werkzaamheden als afsluiten). Deze diensten kunt u afzonderlijk maar ook als combinatie afnemen. De dienstverlening advies betreft alleen advisering over welke financiële producten bij uw situatie passen. Hierbij kunt u denken aan de werkzaamheden van onze gecertificeerd financieel planner die in opdracht van een cliënt, de huidige financiële situatie en voorzieningen analyseert en de cliënt van adviezen voorziet om de financiële situatie te optimaliseren. Een ander voorbeeld van deze dienstverlening is de dienstverlening second opinion. U heeft al een financieel product lopen (bijv. een lijfrenteverzekering) en wenst over die voorziening een second opinion van een onafhankelijk adviseur. De dienstverlening bemiddeling gaat bij Hummel- Klein verder dan alleen het afsluiten van een voorziening, daarom kiezen wij er nadrukkelijk voor om deze dienstverlening bemiddeling te noemen. Het woord afsluiten impliceert dat de dienstverlening uitsluitend het afsluiten van nieuwe producten betreft. Onze ervaring leert ons dat de dienstverlening ook kan gaan over reeds bestaande producten (bijv. ooit afgesloten via een andere adviseur) voorzien van aanpassingen die het product actualiseren aan uw huidige persoonlijke situatie of aan nieuwe wet- &regelgeving. Combinatie van deze 2 diensten is uiteraard mogelijk en in veel situaties ook een efficiënte optie. Dit laat zich het best toelichten door een voorbeeld. Stel er wordt door de gecertificeerd financieel planner een analyse gemaakt van uw huidige financiële voorzieningen. Uit de analyse van uw pensioen blijkt dat het verstandig is om ter aanvulling op het pensioen van uw werkgever te gaan sparen voor uw ouderdomspensioen. De financieel planner die de analyse gemaakt en het advies uitgewerkt heeft, weet precies hoe de aanpassing (of het nieuwe product) eruit moet komen te zien en kan dit één op één vertalen naar de bemiddelingswerkzaamheden. Wanneer een andere adviseur de opdracht voor de bemiddeling van de voorziening gaat verrichten, zal deze zich eerst moeten inlezen in het advies (dit kost extra tijd en brengt extra kosten voor u met zich mee) en je loopt altijd een risico dat de fijne details van het advies door een andere adviseur (of door u zelf als u zelf rechtstreeks (execution only) een product afsluit) over het hoofd worden gezien. Dit kan ongewenste consequenties tot gevolg hebben. Wat is belangrijk bij advies? Hummel- Klein is een onafhankelijk adviseur; dit houdt in dat: Wij alleen adviseren/bemiddelen in producten van andere aanbieders en dat wij geen deelnemingen hebben in andere financiële ondernemingen, noch dat andere financiële ondernemingen aandelen hebben in onze onderneming. Deze onafhankelijkheid is voor ons zeer belangrijk en naar onze mening de enige manier om echt te kunnen handelen in het belang van onze klanten! Wij kunnen u adviseren over en bemiddelen in verschillende type producten. Deze producten vergelijken we met elkaar om op die wijze tot een voor u passend product te kunnen komen. De AFM spreekt in het voorgeschreven dienstverleningsdocument van 3 mogelijkheden: Een adviseur kan niet aan productvergelijking doen, een adviseur kan een beperkte productvergelijking hanteren en een adviseur kan een groot aantal producten met elkaar vergelijken. Hummel- Klein heeft in haar dienstverlening gekozen om bij de analyse van verkrijgbare vergelijkbare producten gebruik te maken van een beperkte analyse. Dit betekent dat de analyse een kleiner dan 50%- vergelijking is, van de verkrijgbare vergelijkbare producten in de markt. Feitelijk komt het er op neer dat wij jaarlijks een assortiment van aanbieders en producten vaststellen waarin wij willen bemiddelen. Wij stellen dit assortiment vast op basis van de volgende uitgangspunten: Prijs & voorwaarden van het product en performance van de aanbieder. Wij doen alleen zaken met die aanbieders die voldoen aan onze strenge kwaliteitsvoorwaarden. Gevolg van onze keuze om alleen met partijen te willen werken die voldoen aan onze kwaliteitseisen, is dat het aanbod van aanbieders die aan onze voorwaarden voldoen kleiner is dan 50% van de markt. Het criterium of een dienstverlener kiest voor een beperkte of een objectieve analyse*(= meer dan 50% van in de markt verkrijgbare vergelijkbare producten) zegt juist dat wij selectief te werk gaan. Door een selectie te maken combineren wij het borgen van kwaliteit en lagere kosten voor onze klanten. Immers een objectieve analyse* op dossierniveau brengt hogere kosten met zich mee. 4

5 Onderhoud na het afsluiten? Op pagina 1 van dit document geven we u al aan hoe belangrijk het is om onderhoudsactiviteiten te verrichten. Het spreekt voor zich dat we u ook deze dienstverlening kunnen aanbieden. In het dienstverleningsdocument van de AFM staat standaard het volgende vermeldt: Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost. Hummel- Klein laat u in dit document zien wat de kosten voor het beheer en het onderhoud van uw voorziening zijn. Deze informatie vindt u bij het onderdeel: Wat kost het? Wat kost het? Het verplichte dienstverleningsdocument van de AFM, is naar onze mening te beperkt om u een goed inzicht te kunnen geven in de kosten van onze dienstverlening. Er kan maar 1 type uurtarief, 1 type verrichtingentarief & 1 type gecombineerd tarief in het verplichte dienstverleningsdocument vermeldt worden (m.u.v. verschillende doelgroepen). De dienstverlening van Hummel- Klein laat zich niet op deze wijze typeren. Dit komt voort uit het gegeven dat er verschillende functionarissen met de werkzaamheden ten behoeve van vermogensopbouw belast kunnen zijn. Iedere functie kent bij Hummel- Klein z n eigen uurtarief. Het kennisniveau, de kunde en de specialiteit van de functionaris bepalen het uurtarief van deze functionaris. U mag van ons verwachten dat wij u geen uurtarief van een hoger functieniveau in rekening zullen brengen voor lagere functie werkzaamheden. M.a.w. onze gecertificeerd financieel planner laten wij geen kopietjes van documenten maken tegen een uurtarief van 125,-. Deze werkzaamheden worden verricht door de administratief medewerker tegen een uurtarief van 55,- Let op: Bij veel dienstverleners wordt dit onderscheidt niet gemaakt. Verder spreekt het verplichte AFM dienstverleningsdocument over: wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie Hummel- Klein geeft er de voorkeur aan om op voorhand al duidelijk te zijn over de kosten. Duidelijke uurtarieven gespecificeerd per functiegroep en duidelijke verrichtingentarieven gebaseerd op de diverse verrichtingen. Omdat we deze informatie niet kwijt kunnen in het verplichte dienstverleningsdocument, geven we u door middel van dit document inzicht in onze kosten. Natuurlijk ontvangt u van ons ook het (verplichte AFM- ) Dienstverleningsdocument van Hummel- Klein. U kunt dit Dienstverleningsdocument gebruiken om onze dienstverlening globaal te vergelijken met de dienstverlening van andere aanbieders. Realiseert u zich daarbij alstublieft dat het bij een dergelijke vergelijking gaat om gemiddelden, dat zegt nog niets over de daadwerkelijke kosten die een dienstverlener u in rekening zal brengen. Omschrijving Uurtarief Verrichtingentarief Periodiek Gecertificeerd Financieel Planner Adm. medewerker/dossierondersteuner Integraal Financieel Adviesrapport Deeladvies Bemiddeling in voorzieningen excl. uitvaartvoorziening Bemiddeling in uitvaartvoorziening Second Opinion: klankborden met een professional Beheer Onderhoud 125,- 55,- 125, ,- 895,- 495,- (per voorziening) 195,- (per voorziening) 4,50 per klant per maand inclusief 1 voorziening en 1,15 per maand per volgende voorziening 11,98 per maand 5

Bijlage Hypotheekvraag

Bijlage Hypotheekvraag Bijlage Hypotheekvraag Diensten w ijzer Omschrijving 2 Bedienmodel 3 Verdienmodel 5 Nadere informatie over de dienstverlening die te maken heeft met uw hypotheekvragen. Wat kunt u verwachten van de dienstverlening

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2 In deze Wegwijs geeft Verboeket Hypotheken & Verzekeringen u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag verwachten. Wie zijn wij?

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Tarieven per 1 augustus 2015

Tarieven per 1 augustus 2015 Tarieven per 1 augustus 2015 Product Vaste prijs Hypotheekadvies en bemiddeling 1.450,- Hypotheekbemiddeling execution only 750,- Overlijdensrisicoverzekering 150,- Toeslag Hypotheek bemiddeling ondernemer

Nadere informatie

HOLLAND ADVIES. - duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt;

HOLLAND ADVIES. - duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt; HOLLAND ADVIES Dienstverleningsdocument Kanaalweg 19, 2903 LR Capelle aan den IJssel Tel. 010-284 44 44 info@hollandadvies.nl www.hollandadviesgroep.nl Dit dienstverleningsdocument is een informatief document.

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT SCHEE SCHEULLER HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT SCHEE SCHEULLER HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT SCHEE SCHEULLER HYPOTHEKEN Versie 03.2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Waarom dit dienstverleningsdocument? 3 3. Onze gegevens 3 4. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

Brochure Particuliere Dienstverlening

Brochure Particuliere Dienstverlening Brochure Particuliere Dienstverlening Waarom Levers Ter Braak? Wij zijn Levers Ter Braak. Wij zijn ontstaan uit de samenvoeging van drie gerenommeerde intermediairs. Met een persoonlijke benadering brengen

Nadere informatie

Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening

Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening Contactgegevens: Nieuwe Tielseweg 69a 4001 JT TIEL Telefoon: (0344) 652024 info@zondagadvies.nl www.zondagadvies.nl AFM geregistreerd onder nummer

Nadere informatie

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V.

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT FINANCIERINGSHUIS KREDIETEN B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Zet ons voor u aan het werk

Zet ons voor u aan het werk Dienstenwijzer 2014 Zet ons voor u aan het werk INLEIDING U bent van plan de zorg voor uw hypotheek, verzekeringen of krediet toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

!!!! Dienstenwijzer Fienancy. Kerngegevens Fienancy Bezoek- en correspondentieadres: Zuiderzeepark 59 1024 ME AMSTERDAM

!!!! Dienstenwijzer Fienancy. Kerngegevens Fienancy Bezoek- en correspondentieadres: Zuiderzeepark 59 1024 ME AMSTERDAM Dienstenwijzer Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder andere de

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie