Bijlage Vermogensopbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Vermogensopbouw"

Transcriptie

1 Bijlage Vermogensopbouw Diensten wijzer omdat u telt We ve got news for you! Doelloos sparen is nergens goed voor. Dat is een stelling die om toelichting vraagt. Vermogen opbouwen is zinvol als je daar actief mee bezig bent. A ctief in de zin van weten waarvoor je vermogen aan het opbouwen bent, weten hoeveel vermogen je op een bepaald moment nodig hebt. Je bewust zijn van het rendement en de risico s die je vermogen loopt. Zolang er anno 2013 nog honderdduizenden werknemers een slordige 1 miljard euro s aan spaarloon ongebruikt op de spaarloonrekeningen laat staan. Zolang daarnaast een veelvoud van dit bedrag geparkeerd staat op betaalrekeningen die geen cent rente opleveren. Zolang mensen geld reserveren op een spaarrekening met een minimaal rentepercentage en daarnaast een krediet hebben bij de Wehkamp, Neckerman, Primeline waar de hoofdprijs betaald wordt aan rente. Zolang mensen niet omkijken naar de kosten en het rendement van hun beleggingsverzekering. Omschrijving 2 Bedienmodel 3 Verdienmodel 5 Nadere informatie over de dienstverlening die te maken heeft met uw vragen over vermogensopbouw. Wat kunt u verwachten van de dienstverlening bij Hummel- Klein. Wat zijn de kosten voor deze dienstverlening bij Hummel- Klein. Deze bijlage geeft u nadere informatie over onze dienstverlening met betrekking tot vermogen opbouwen. Vermogen opbouwen doen mensen altijd met een bepaald doel, maar als je aan iemand vraagt met welk doel er vermogen opgebouwd wordt, dan blijkt dat dit doel vaak niet goed omschreven kan worden. In onze jeugd hebben we geleerd dat sparen altijd (ergens) goed voor is, dus als we sparen dan sparen we om te sparen! Zolang de meerderheid van Nederland de kop in het zand steekt als het gaat om vermogen opbouwen, zolang blijven aanbieders van spaar- en financieringsproducten lachen in hun vuistje. Wat is het toch makkelijk voor deze aanbieders om dik te verdienen aan deze grote blinde vlek. De gemiddelde variabele spaarrente daalde in 2012 met 0,45% en staat nu (januari 2013) op 1,96%, wanneer het vermogen meer bedraagt dan de fiscale vrijstelling in Box 3 wordt er 30% belasting geheven op een verondersteld rendement van 4%, dat is 1,2%. Neem vervolgens de inflatiecorrectie in de berekeningen mee en u kunt niet anders dan vaststellen dat u armer wordt ondanks het feit dat u spaart. U merkt vermogensopbouw is een onderdeel waar wij gepassioneerd over zijn. De woorden crisis en bezuinigen zijn niet van de lucht, en het is daarom niet te geloven dat de gemiddelde Nederlander te weinig aandacht heeft voor de opbouw van zijn/haar vermogen. Waarom is dat toch? Omdat de meerderheid van de Nederlandse consument financieel onbekwaam is. Financieel analfabetisme komt in alle lagen van onze bevolking voor. Dit heeft een aantal gevolgen: Dit onderdeel is specifiek gericht op de mogelijk- heden van het opbouwen van vermogen voor verschillende doeleinden. Onderhoud: Tegen het risico van een overstroming kun je een perfecte dijk aanleggen. Maar nadat de dijk klaar is, moet hij wel onderhouden worden. Doe je dat niet dan raakt de dijk snel in verval en verliest hij z n beschermende waarde. Precies zo is het m et het advies over uw financiële situatie. Wanneer wij advies hebben gegeven mag u erop vertrouwen dat uw voorzieningen goed passen bij uw situatie op dat m oment. Maar alleen als wij regelmatig met u contact hebben en samen m et u de veranderingen in wet- & regelgeving en de wijzigingen in uw persoonlijke situatie doornemen, kunnen wij zorgen dat uw pakket van financiële diensten blijft aansluiten bij uw actuele situatie. Bij deze vorm van permanente bewaking hoort een permanente beloning in de vorm van een abonnement. Kijk voor de inhoud van onze onderhoudsabonnementen art 4.3 van onze Algemene Voorwaarden. 1

2 vervolg De consument is zich niet bewust van de (nieuwe) risico s die men loopt. Wat betekent bijvoorbeeld het lang leven risico voor de individuele consument? De onbekendheid hiermee valt eenvoudig vast te stellen. Vraag maar eens aan een willekeurige groep consumenten welk kapitaal op 65 jarige leeftijd aanwezig moet zijn om levenslang een met inflatie gecorrigeerde uitkering van 2.500,- per maand te ontvangen. Er zijn maar weinig consumenten die hier een idee van hebben. Als men al zicht heeft op dit soort financiële zaken, dan is de gemiddelde consument veelal niet in staat om binnen alle financiële aandachtsgebieden de juiste prioriteiten aan te brengen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om het pensioen tot in perfectie te regelen, terwijl de voorziening voor de kosten van de studie van de kinderen slecht geregeld is. Wanneer de consument al enig inzicht heeft op financiële zaken en financieel de juiste prioriteiten kan aanbrengen, dan is er bij velen weer geen zicht op de verschillen tussen de diverse aanbieders. Een leuke reclameboodschap zal in de praktijk op de consument meer invloed hebben dan een goede productbijsluiter. Tot slot, en dat is misschien wel het meest wezenlijke: de consument mist de discipline om tijdig maatregelen te nemen voor zaken die op lange termijn spelen. Neuroloog Victor Lamme kan haarfijn uitleggen dat de menselijke geest best bereid is om nu iets op te offeren (geld), mits op korte termijn ook het genot (bijv. een plasmascherm) volgt. De menselijke hersens haken echter af bij het aanbod om nu iets op te offeren om over dertig jaar iets leuks (pensioen) te krijgen. Daarom hoort bij Hummel- Klein het onderdeel vermogens- opbouw thuis bij het vakgebied van de gecertificeerd Financieel Planner. Deze kan, als geen ander, u inzichten verschaffen in uw financiën en de wijze waarop u het beste vermogen kunt opbouwen voor de verschillende doelen waar dit vermogen voor nodig is. Een specifiek onderdeel van Dieneke Hummel Financial Planning is het aandachts- gebied estateplanning, rechtstreeks vanuit het Engels vertaald: Nabestaandenplanning. Deze letterlijke vertaling is echter niet volledig, omdat het niet uitsluitend de situatie na overlijden betreft. Feitelijk gaat het erom opgebouwde (familie) vermogens in stand te houden en deze fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen eventueel ook bij leven. Natuurlijk is geld het gespreksonderwerp, maar het gaat vooral om zaken die mensen na aan het hart liggen: een levenspartner, kinderen, kleinkinderen, een eigen huis of het eigen bedrijf. Vanuit dit onderdeel van financiële planning kan ook in kaart gebracht worden hoe (groot)ouders hun (klein)kinderen financieel kunnen helpen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning. In deze tijden is het voor starters op de woningmarkt erg moeilijk om de financiering van een huis rond te krijgen. Bij de (groot)ouders van deze starters is dan veelal de wens om behulpzaam te zijn, maar hoe doe je dat? Kan het financieel wel? Een ander steeds vaker voorkomende problematiek is echtscheiding. Wanneer je kind gaat scheiden, ontstaan naast de emotionele gevolgen voor je kind (en evt. kleinkinderen) ook ernstige financiële problemen als bijvoorbeeld de woning niet verkocht kan worden en/of als er een restschuld overblijft. Maar ook als je kind in de voormalig echtelijke woning wil blijven wonen. Ook dan is er vaak de wens om je kind financieel te kunnen ondersteunen. Voor deze situaties is geen standaard oplossing, maar mogelijkheden zijn er wel. Ieder dossier vraagt om maatwerk, zodat voor alle partijen zowel de kansen als de risico s helder zijn en men weet waar men aan begint. Ook bij vermogensopbouw gaat het allereerst om het traject voorafgaand aan de producten. Inzichten in wat u met uw vermogen kunt doen, waarvoor u vermogen opbouwt en tot slot welke voorzieningen u treft om het vermogen op te bouwen. Wanneer u naar een bank of een verzekeraar gaat, krijgt u een product aangeboden en wordt voorbij gegaan aan het zo belangrijke voortraject. Dan zijn we weer terug bij af, dan bent u weer aan het sparen om te sparen en doelloos sparen is nergens goed voor! Je sust je geweten met het idee dat je in ieder geval spaart maar diep van binnen weet je dat je echt actief bezig moet zijn met de opbouw van je vermogen om die uiteindelijke doelen überhaupt te kunnen bereiken. Natuurlijk het is niet eenvoudig om die complexe materie te kunnen begrijpen, maar daarom maakt u gebruik van een professional die dat voor u in begrijpelijke taal kan vertalen. En echt, dan wordt vermogensopbouw leuk! De kosten van advies over vermogensopbouw zijn welbesteed en verdienen zichzelf ruimschoots terug. Bedenkt u zich maar eens hoeveel geld u al heeft laten liggen in de laatste jaren door niet actief bezig te zijn met uw vermogensopbouw. 2

3 Wat u krijgt voor een financiële dienst maakt nogal een verschil. Dan is het belangrijk dat u weet wat de verschillen zijn! In onderstaande tabel hebben wij de belangrijkste verschillen in kaart gebracht tussen verkoop bij de bank en verzekeraar of het advies van een onafhankelijk adviseur. Verschillen tussen verkoop en advies Directe verkoop via medewerker van bank of verzekeraar Kan een eigen financieel product aanbieden en de aanschaf voor u regelen Kan u adviseren welk soort product bij u past Advies van een onafhankelijk adviseur Kan van elke aanbieder een financieel product aanbieden en voor u aanschaffen Kan producten van verschillende aanbieders vergelijken op prijs Kan producten van verschillende aanbieders vergelijken op voorwaarden Kan u adviseren welk product qua prijs en voorwaarden het beste bij u past. Kan verschillende aanbieders vergelijken op het maken van fouten, wijze van uitkeren etc. Kan voor u opkomen richting de aanbieder als er iets fout gaat Kan u bijstaan richting aanbieder als de schade onvoldoende wordt uitgekeerd Kan tijdens de looptijd in de gaten houden of (nieuwe) producten van andere aanbieders beter bij u passen. 3

4 Onze passie zit in ons bedienmodel. Echter, de AFM stelt ons verplicht om ons verdienmodel op hun wijze aan u kenbaar te maken. Daarom hebben wij u in de voorgaande pagina s kennis laten maken met wat onze dienstverlening inhoudt en wat het u oplevert. Deze laatste pagina s hebben wij gereserveerd voor de vertaling van de inhoudelijke boodschap van de AFM (daar het document in de vorm zoals door de AFM voorgeschreven naar onze mening te summier en algemeen van aard is). We gebruiken in deze vertaling, de vraagstelling zoals u deze ook terugvindt in de leeswijzer van de AFM over de dienstverleningsdocumenten. Welke dienst krijg ik? Hummel- Klein biedt u zowel adviesdiensten als ook bemiddelingsdiensten (de AFM leeswijzer benoemt deze werkzaamheden als afsluiten). Deze diensten kunt u afzonderlijk maar ook als combinatie afnemen. De dienstverlening advies betreft alleen advisering over welke financiële producten bij uw situatie passen. Hierbij kunt u denken aan de werkzaamheden van onze gecertificeerd financieel planner die in opdracht van een cliënt, de huidige financiële situatie en voorzieningen analyseert en de cliënt van adviezen voorziet om de financiële situatie te optimaliseren. Een ander voorbeeld van deze dienstverlening is de dienstverlening second opinion. U heeft al een financieel product lopen (bijv. een lijfrenteverzekering) en wenst over die voorziening een second opinion van een onafhankelijk adviseur. De dienstverlening bemiddeling gaat bij Hummel- Klein verder dan alleen het afsluiten van een voorziening, daarom kiezen wij er nadrukkelijk voor om deze dienstverlening bemiddeling te noemen. Het woord afsluiten impliceert dat de dienstverlening uitsluitend het afsluiten van nieuwe producten betreft. Onze ervaring leert ons dat de dienstverlening ook kan gaan over reeds bestaande producten (bijv. ooit afgesloten via een andere adviseur) voorzien van aanpassingen die het product actualiseren aan uw huidige persoonlijke situatie of aan nieuwe wet- &regelgeving. Combinatie van deze 2 diensten is uiteraard mogelijk en in veel situaties ook een efficiënte optie. Dit laat zich het best toelichten door een voorbeeld. Stel er wordt door de gecertificeerd financieel planner een analyse gemaakt van uw huidige financiële voorzieningen. Uit de analyse van uw pensioen blijkt dat het verstandig is om ter aanvulling op het pensioen van uw werkgever te gaan sparen voor uw ouderdomspensioen. De financieel planner die de analyse gemaakt en het advies uitgewerkt heeft, weet precies hoe de aanpassing (of het nieuwe product) eruit moet komen te zien en kan dit één op één vertalen naar de bemiddelingswerkzaamheden. Wanneer een andere adviseur de opdracht voor de bemiddeling van de voorziening gaat verrichten, zal deze zich eerst moeten inlezen in het advies (dit kost extra tijd en brengt extra kosten voor u met zich mee) en je loopt altijd een risico dat de fijne details van het advies door een andere adviseur (of door u zelf als u zelf rechtstreeks (execution only) een product afsluit) over het hoofd worden gezien. Dit kan ongewenste consequenties tot gevolg hebben. Wat is belangrijk bij advies? Hummel- Klein is een onafhankelijk adviseur; dit houdt in dat: Wij alleen adviseren/bemiddelen in producten van andere aanbieders en dat wij geen deelnemingen hebben in andere financiële ondernemingen, noch dat andere financiële ondernemingen aandelen hebben in onze onderneming. Deze onafhankelijkheid is voor ons zeer belangrijk en naar onze mening de enige manier om echt te kunnen handelen in het belang van onze klanten! Wij kunnen u adviseren over en bemiddelen in verschillende type producten. Deze producten vergelijken we met elkaar om op die wijze tot een voor u passend product te kunnen komen. De AFM spreekt in het voorgeschreven dienstverleningsdocument van 3 mogelijkheden: Een adviseur kan niet aan productvergelijking doen, een adviseur kan een beperkte productvergelijking hanteren en een adviseur kan een groot aantal producten met elkaar vergelijken. Hummel- Klein heeft in haar dienstverlening gekozen om bij de analyse van verkrijgbare vergelijkbare producten gebruik te maken van een beperkte analyse. Dit betekent dat de analyse een kleiner dan 50%- vergelijking is, van de verkrijgbare vergelijkbare producten in de markt. Feitelijk komt het er op neer dat wij jaarlijks een assortiment van aanbieders en producten vaststellen waarin wij willen bemiddelen. Wij stellen dit assortiment vast op basis van de volgende uitgangspunten: Prijs & voorwaarden van het product en performance van de aanbieder. Wij doen alleen zaken met die aanbieders die voldoen aan onze strenge kwaliteitsvoorwaarden. Gevolg van onze keuze om alleen met partijen te willen werken die voldoen aan onze kwaliteitseisen, is dat het aanbod van aanbieders die aan onze voorwaarden voldoen kleiner is dan 50% van de markt. Het criterium of een dienstverlener kiest voor een beperkte of een objectieve analyse*(= meer dan 50% van in de markt verkrijgbare vergelijkbare producten) zegt juist dat wij selectief te werk gaan. Door een selectie te maken combineren wij het borgen van kwaliteit en lagere kosten voor onze klanten. Immers een objectieve analyse* op dossierniveau brengt hogere kosten met zich mee. 4

5 Onderhoud na het afsluiten? Op pagina 1 van dit document geven we u al aan hoe belangrijk het is om onderhoudsactiviteiten te verrichten. Het spreekt voor zich dat we u ook deze dienstverlening kunnen aanbieden. In het dienstverleningsdocument van de AFM staat standaard het volgende vermeldt: Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost. Hummel- Klein laat u in dit document zien wat de kosten voor het beheer en het onderhoud van uw voorziening zijn. Deze informatie vindt u bij het onderdeel: Wat kost het? Wat kost het? Het verplichte dienstverleningsdocument van de AFM, is naar onze mening te beperkt om u een goed inzicht te kunnen geven in de kosten van onze dienstverlening. Er kan maar 1 type uurtarief, 1 type verrichtingentarief & 1 type gecombineerd tarief in het verplichte dienstverleningsdocument vermeldt worden (m.u.v. verschillende doelgroepen). De dienstverlening van Hummel- Klein laat zich niet op deze wijze typeren. Dit komt voort uit het gegeven dat er verschillende functionarissen met de werkzaamheden ten behoeve van vermogensopbouw belast kunnen zijn. Iedere functie kent bij Hummel- Klein z n eigen uurtarief. Het kennisniveau, de kunde en de specialiteit van de functionaris bepalen het uurtarief van deze functionaris. U mag van ons verwachten dat wij u geen uurtarief van een hoger functieniveau in rekening zullen brengen voor lagere functie werkzaamheden. M.a.w. onze gecertificeerd financieel planner laten wij geen kopietjes van documenten maken tegen een uurtarief van 125,-. Deze werkzaamheden worden verricht door de administratief medewerker tegen een uurtarief van 55,- Let op: Bij veel dienstverleners wordt dit onderscheidt niet gemaakt. Verder spreekt het verplichte AFM dienstverleningsdocument over: wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie Hummel- Klein geeft er de voorkeur aan om op voorhand al duidelijk te zijn over de kosten. Duidelijke uurtarieven gespecificeerd per functiegroep en duidelijke verrichtingentarieven gebaseerd op de diverse verrichtingen. Omdat we deze informatie niet kwijt kunnen in het verplichte dienstverleningsdocument, geven we u door middel van dit document inzicht in onze kosten. Natuurlijk ontvangt u van ons ook het (verplichte AFM- ) Dienstverleningsdocument van Hummel- Klein. U kunt dit Dienstverleningsdocument gebruiken om onze dienstverlening globaal te vergelijken met de dienstverlening van andere aanbieders. Realiseert u zich daarbij alstublieft dat het bij een dergelijke vergelijking gaat om gemiddelden, dat zegt nog niets over de daadwerkelijke kosten die een dienstverlener u in rekening zal brengen. Omschrijving Uurtarief Verrichtingentarief Periodiek Gecertificeerd Financieel Planner Adm. medewerker/dossierondersteuner Integraal Financieel Adviesrapport Deeladvies Bemiddeling in voorzieningen excl. uitvaartvoorziening Bemiddeling in uitvaartvoorziening Second Opinion: klankborden met een professional Beheer Onderhoud 125,- 55,- 125, ,- 895,- 495,- (per voorziening) 195,- (per voorziening) 4,50 per klant per maand inclusief 1 voorziening en 1,15 per maand per volgende voorziening 11,98 per maand 5

Bijlage Risico s afdekken

Bijlage Risico s afdekken Bijlage Risico s afdekken Diensten w ijzer omdat u telt Zo is de kans dat we ooit een keer overlijden 100%. Wat echter niet bekend is, is wanneer we overlijden. Dit betekent dat we rondom leven & dood

Nadere informatie

Bijlage Hypotheekvraag

Bijlage Hypotheekvraag Bijlage Hypotheekvraag Diensten w ijzer Omschrijving 2 Bedienmodel 3 Verdienmodel 5 Nadere informatie over de dienstverlening die te maken heeft met uw hypotheekvragen. Wat kunt u verwachten van de dienstverlening

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Bijlage(Vermogensopbouw(

Bijlage(Vermogensopbouw( Bijlage(Vermogensopbouw( omdatutelt We vegotnewsforyou Doelloossparenisnergens goedvoor. Datiseenstellingdieomtoelichting vraagt: Vermogenopbouweniszinvolalsje daaractiefmeebezigbent.actiefin dezinvanwetenwaarvoorje

Nadere informatie

Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als

Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als Dienstverleningsdocument 1. Waarom dit dienstverleningsdocument? Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als opdrachtgever verrichten. Mol Assurantiën B.V. is gespecialiseerd

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Standaard Dienstverleningsdocument. Verzekering Visie

Standaard Dienstverleningsdocument. Verzekering Visie Standaard Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Verzekering Visie - Copyri ght Adfiz Verzekering Visie Tjeukemeer 3 C 8502 TH JOURE 0513 762 742 info@verzekeringvisie.nl In dit document staat wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Dienstverleningsdocument Adres Telefoon Telefax E-mail Internet Kerkstraat 89 3882 BP Putten 0341-35 20 43 0341-35 70 84 info@vandemheen.nl www.vandemheen.nl In dit document staat wat

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Risico's afdekken In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over

lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen/sparen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Vermogen. Flexis Benefits Zoetermeer BV

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Vermogen. Flexis Benefits Zoetermeer BV DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Vermogen Flexis Benefits Zoetermeer BV In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt

Nadere informatie

Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? 1. Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? 2. Kosten: Hoeveel betaalt u? 4

Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? 1. Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? 2. Kosten: Hoeveel betaalt u? 4 Inhoudsopgave Dienstverleningsdocument Vermogen opbouw 1-4 Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? 1 Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? 2 Kosten: Hoeveel betaalt u? 4 Dienstverleningsdocument Risico

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument.

Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument. Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument. Veritas Maastricht hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van onze dienstverlening. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener. Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hypotheekaanvraag Risico afdekken Vermogen opbouw Pensioenaanvraag Bijlage tarieven Hoofdvestiging Kantoor Zundert Dorpsstraat 3 Het Laar 1 4751 AH Oud Gastel 4881 DS Zundert 0165-512851

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Hypotheken Risico Vermogen

Dienstverleningsdocument. Hypotheken Risico Vermogen Dienstverleningsdocument Hypotheken Risico Vermogen Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Hier en daar kunnen er dan ook onlogische zinsverbanden in voorkomen. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Hier en daar kunnen er dan ook onlogische zinsverbanden in voorkomen. Wij vragen om uw begrip hiervoor. Geachte relatie, Onderstaand ontvangt u twee dienstverleningsdocumenten. Deze dienstverleningsdocumenten heeft de wetgever met ingang van 1 juli 2013 verplicht gesteld om ter beschikking te stellen aan

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze ln dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Wat kunnen wij voor u doen? En hoeveel betaalt u daarvoor? Met dit document kunt u ons vergelijken met andere adviseurs.

Wat kunnen wij voor u doen? En hoeveel betaalt u daarvoor? Met dit document kunt u ons vergelijken met andere adviseurs. Wat kunnen wij voor u doen? En hoeveel betaalt u daarvoor? Met dit document kunt u ons vergelijken met andere adviseurs. Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument hypotheekaanvraag

Dienstverleningsdocument hypotheekaanvraag Dienstverleningsdocument hypotheekaanvraag Inleiding In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Complexe producten en hypotheken

Dienstverleningsdocument Complexe producten en hypotheken Dienstverleningsdocument Complexe producten en hypotheken Loevestein 27 1187 DL AMSTELVEEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT In dit Dienstverleningsdocument (DVD) leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT de Bruyn Financieel Adviseurs B.V. Westvest 28 2611 AZ Delft Postbus 211 2600 AE Delft Tel (015) 214 13 13 Fax (015) 212 47 49 E-mail info@debruyn.nl www.debruyn.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument informeren wij u over Hemmen Advies. Naast algemene informatie vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

VERMOGEN OPBOUWEN. Dienstverleningsdocument. Versie 1.2 / juni 2014 Compliance

VERMOGEN OPBOUWEN. Dienstverleningsdocument. Versie 1.2 / juni 2014 Compliance VERMOGEN OPBOUWEN Dienstverleningsdocument Versie 1.2 / juni 2014 Compliance Meeùs Assurantiën BV is dochteronderneming van Meeùs Groep BV, onderdeel van Aegon. Meeùs Groep BV is geregistreerd bij de AFM

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement Dienstverleningsdocument: Frank Verzekeringen en Hypotheken b.v. Achterweg 42 1822 AM Alkmaar www.fdg-online.nl frank@fdg-online.nl tel. 072-5623209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

En uw financieel adviseur

En uw financieel adviseur U Vrijwel In deze brochure informeren wij u over de positie van de financieel adviseur En uw financieel adviseur Financiële producten kunt u aanschaffen met en zonder advies iedereen heeft één of meerdere

Nadere informatie

In deze wijzer maken we je wegwijs bij R e g e l i n g F D. Je vindt hier informatie over R e g e l i n g F D en hoe je ons kunt bereiken.

In deze wijzer maken we je wegwijs bij R e g e l i n g F D. Je vindt hier informatie over R e g e l i n g F D en hoe je ons kunt bereiken. Dienstenwijzer Wegwijs bij RegelingFD In deze wijzer maken we je wegwijs bij R e g e l i n g F D. Je vindt hier informatie over R e g e l i n g F D en hoe je ons kunt bereiken. RegelingFD R e g e l i n

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet Dienstverleningsdocument Risico's afdekken In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Ons is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u onze werkwijze zien. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Wij geloven namelijk dat

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v.

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Pensioenvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen.

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet Risico's afdekken en vermogen opbouwen Dienstverleningsdocument Versie: 14-04-2016 Dienstverleningsdocument Risico's afdekken In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom

Nadere informatie

DGA VERMOGEN OPBOUW. november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland

DGA VERMOGEN OPBOUW. november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland DGA VERMOGEN OPBOUW november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo

Nadere informatie

De Marne PV - Bolsward telnr DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

De Marne PV - Bolsward telnr DIENSTVERLENINGSDOCUMENT De Marne 57 8701 PV - Bolsward telnr. 0515-576525 info@excellentgroepfriesland.nl www.excellentgroepfriesland.nl DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Tarieven

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Tarieven Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Tarieven Inleiding Met deze informatiewijzer informeren wij u graag over ons kantoor, onze dienstverlening, hoe wij werken en welke tarieven wij hiervoor

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw advies bij de Rabobank. Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw advies bij de Rabobank. Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door Uw advies bij de Rabobank Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Leeswijzer In deze brochure leest u welke vormen van advies de Rabobank

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument V.o.f. Assurantiekantoor H. Nijhuis h.o.d.n. Assurantiekantoor H. Nijhuis en/of Planner, Inkomens- en vermogensplanning Bentelosestraat 10, 7496 PG Hengevelde www.assurantiekantoornijhuis.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam.

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Leerdam, april 2013 Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële

Nadere informatie

Wat kunnen wij voor u doen? En hoeveel betaalt u daarvoor? Met dit document kunt u ons vergelijken met andere adviseurs.

Wat kunnen wij voor u doen? En hoeveel betaalt u daarvoor? Met dit document kunt u ons vergelijken met andere adviseurs. Wat kunnen wij voor u doen? En hoeveel betaalt u daarvoor? Met dit document kunt u ons vergelijken met andere adviseurs. Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag werkgever

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag werkgever Pensioendesk De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Hypotheek, risico s afdekken & vermogen opbouwen

Hypotheek, risico s afdekken & vermogen opbouwen Hypotheek, risico s afdekken & vermogen opbouwen Dienstverleningsdocument Versie: 19-1-2017 Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument 1. Wie zijn wij...2 2. Waarom dit dienstverleningsdocument?...2 3. Onze gegevens...3 4. Onze dienstverlening...5 5. Onze producten en diensten...6 6. Onze relatie met aanbieders...7

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Dit dienstverleningsdocument is opgemaakt

Nadere informatie

!"..02!3& +.4..107..07.?0B@ !!"!!#$%&'()*+ !"#$!" : 1 ) ' C : 44.4B// " " *, -,./01 "!!234 56,./01 "/4/7. '1, 8 $, % : >5>5A A >5 >5 9 :.2,/.!3,..

!..02!3& +.4..107..07.?0B@ !!!!#$%&'()*+ !#$! : 1 ) ' C : 44.4B//   *, -,./01 !!234 56,./01 /4/7. '1, 8 $, % : >5>5A A >5 >5 9 :.2,/.!3,.. !!!"!!#$%&'()*+ " *, -,./01 "!!234 56,./01 "/4/7. '1, 8 $, 9 :.2,/.!3,.. ' $.22177 47 4 : 9, 1)+ ) # :, = 5+ = )' = >5 = (5 = # = # # 5+?@ : 5+!"..02!3& 5 +.4..107..07.?0B@!"#$!" : 1 ) ' C : 44.4B// "

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Kröller Assurantiën B.V. Laan van Nieuw Oost Indië 123 2593 BM s Gravenhage T+ 31(0)70 34 22 400 Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Kröller Assurantiën B.V. is onderdeel van Aon en is geregistreerd

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Pensioen aanvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie