Pensioen. Inhoud. Pagina 2 Nieuws. Pagina 3 Dit zijn wij. Pagina 4 Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV. Genieten van uw pensioen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen. Inhoud. Pagina 2 Nieuws. Pagina 3 Dit zijn wij. Pagina 4 Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV. Genieten van uw pensioen."

Transcriptie

1 Pensioen & u nummer 3 - januari 2014 Inhoud Pagina 2 Nieuws Pagina 3 Dit zijn wij Pagina 4 Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Genieten van uw pensioen Pensioen & uw partner Pensioen & cijfers

2 Nieuws Aanpassingen in de pensioenregeling Per 1 januari 2014 is een aantal zaken veranderd in de pensioenregeling van Pensioenfonds UWV. De pensioenleeftijd is omhoog gegaan en het opbouwpercentage omlaag. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw pensioen. U bouwt immers geen pensioen meer op. De aanpassingen zijn een gevolg van nieuwe fiscale wetgeving. Nieuwe bestuursleden In het bestuur van Pensioenfonds UWV zitten leden namens de werkgever, de deelnemers en de pensioengerechtigden. In 2013 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor bestuursleden namens de pensioengerechtigden. André Kok is hierbij herkozen voor een tweede zittingstermijn. Daarnaast zijn er twee nieuwe bestuursleden gekozen: Toine Aarts en plaatsvervangend bestuurslid Jan Bouwknegt. De Nederlandsche Bank heeft de benoeming goedgekeurd. We wensen Toine en Jan veel succes. Met de pensioenontwikkelingen voor de deur, staan de nieuwe bestuursleden vier turbulente jaren te wachten. We hebben ook afscheid genomen van twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden: Harry Rosing en Jos Paffen. We willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet, toewijding en goede werk voor Pensioenfonds UWV. Betaaldata van uw pensioen in 2014 Op onderstaande data kunt u in 2014 uw pensioen verwachten. Donderdag 23 januari Donderdag 20 februari Donderdag 20 maart Woensdag 23 april Donderdag 22 mei Maandag 23 juni Woensdag 23 juli Donderdag 21 augustus Dinsdag 23 september Donderdag 23 oktober Donderdag 20 november 2 Maandag 22 december

3 Dit zijn wij Voor Toine Aarts ligt zijn carrière bij UWV ver achter hem, maar zijn bestuursperiode bij Pensioenfonds UWV is net van start. Ik ontvang een UWV-pensioen, maar ben geen doorgewinterde UWV er. Daardoor kijk ik soms toch met een andere bril naar de pensioenmaterie die op tafel ligt. Alleen maar goed denk ik. Het gaat tenslotte niet om UWV. Het gaat om het pensioen van iedereen die pensioen ontvangt of gaat ontvangen van UWV. Beleggingsadviescommissie Toine is lid van de beleggingsadviescommissie. Deze commissie stelt elk jaar onder meer het strategisch beleggingsbeleid op. Pensioenfonds UWV heeft een sterk risicomijdend beleid. Het hoofddoel is namelijk de nominale pensioenen zeker proberen te stellen. Daarom beleggen we ongeveer tweederde van het vermogen in vastrentende waarden. Over dit deel van de beleggingen lopen we weinig risico. Het voordeel? In economisch slechte tijden zakken we niet heel ver weg. Maar de keerzijde: we profiteren ook minder van economische oplevingen. In 2014 Het strategisch beleggingsbeleid voor 2014 wordt op dit moment besproken in het bestuur van het pensioenfonds. Toine licht alvast een tipje van de sluier op. Voor 2014 hebben we een meer flexibel beleid voorgesteld. Ter vergelijking, we lijken ons nu te bewegen als een olietanker: een gestage koers, we kunnen maar langzaam bijsturen. Terwijl ik denk dat we dichter op de veranderingen in de markt moeten kunnen zitten. Niet rücksichtslos de koersen achterna, maar wel actief kunnen en willen reageren op ontwikkelingen in de financiële markten. Concreet betekent dit dat we een groter deel van ons vermogen actief gaan beleggen, voor extra rendement op de lange termijn. Samen met onze goede adviseurs en ons kundige bestuursbureau moet dit te realiseren zijn. Toekomstvisie Kijkend naar de toekomst, verwacht ik een concentratie van pensioenfondsen. Pensioenfonds UWV hoort, op basis van belegd vermogen, bij de top 30 grootste pensioenfondsen. Concentratie zal mogelijk van onderaf plaatsvinden. De Nederlandsche Bank staat daar mogelijk niet negatief tegenover. In tegendeel. Een andere ontwikkeling zijn de toenemende eisen voor bestuursleden vanuit de toezichthouder. Ik verwacht dat de kwaliteitseisen fors worden verhoogd. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Het gaat tenslotte om een groot vermogen. En bovenal om uw en mijn pensioeninkomen. fotografie: DE BEELDREDAKTIE / MARC BOLSIUS Meer lezen over het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV? Op de website vindt u onder downloads het populair beleggingsplan. 3

4 Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV Het einde van het herstelplan komt in zicht. Eind augustus 2014 moet de dekkingsgraad van Pensioenfonds UWV minimaal 104,3% zijn. Als dit niet het geval is, moeten we uw pensioen korten. Hoe zat het ook al weer? In 2008 zakte de dekkingsgraad van Pensioenfonds UWV onder de 100%. Het pensioenfonds had te weinig geld in kas om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. De Nederlandsche Bank verplichtte ons een herstelplan in te dienen. In de eerste helft van 2011 leek het de goede kant uit te gaan; echter vanaf juli 2011 daalde de dekkingsgraad weer naar een te laag niveau. Het pensioenfonds heeft toen opnieuw een herstelplan ingediend dat eind augustus 2014 afloopt. In dit plan heeft Pensioenfonds UWV beschreven welke maatregelen we nemen die ervoor moeten zorgen dat onze dekkingsgraad binnen drie jaar weer voldoende hoog is. Voor Pensioenfonds UWV betekent dit dat we eind augustus 2014 een dekkingsgraad van minimaal 104,3% moeten hebben. Als dit niet het geval is, zullen we uw pensioen moeten verlagen. We houden u op de hoogte via de website Als we uw pensioen moeten korten, krijgt u ook persoonlijk bericht. Een schommelende dekkingsgraad Zoals u ook in de grafiek van de dekkingsgraad kunt zien, blijft de dekkingsgraad schommelen. Deze schommelingen worden veroorzaakt door de beleggingsrendementen en de rente. Als we veel rendement behalen, stijgt het vermogen van het pensioenfonds. Dit heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad. Bij de rente is het iets ingewikkelder. Omdat de rente niet alleen invloed heeft op onze beleggingen in obligaties, maar ook op onze verplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen). U kunt het vergelijken met de rente die u krijgt op een spaarrekening. Als u over tien jaar een auto van wilt kopen, hoeft u nu nog geen op uw spaarrekening te hebben staan. U krijgt immers rendement over het geld dat u spaart. Hoe hoger de rente, hoe meer rendement en hoe minder geld u nu op uw spaarrekening moet reserveren. 130% 120% 110% 100% 90% 80% Voor pensioenfondsen geldt dit principe ook. Als de rente met 1% daalt, nemen de pensioenverplichtingen voor Pensioenfonds UWV met ongeveer 17% toe. Dit heeft een groot effect op de dekkingsgraad! Dec 12 Jan 13 Feb 13 Mrt 13 Apr 13 Mei 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dec 13* Minimaal vereiste dekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad Dekkingsgraad * De dekkingsgraad per december 2013 is een voorlopige dekkingsgraad. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. 4

5 De waarde van uw pensioen Pensioenfonds UWV probeert uw pensioen elk jaar aan te passen aan de prijsstijging in het jaar daarvoor. Zo behoudt u uw koopkracht. Helaas heeft Pensioenfonds UWV uw pensioen de afgelopen jaren niet aan kunnen passen aan de prijsstijgingen, omdat we financieel niet gezond zijn. Pas als onze dekkingsgraad weer voldoende hoog is, kunnen we uw pensioen weer indexeren. Het bestuur van Pensioenfonds UWV bekijkt elk jaar of een indexatie mogelijk is. Over de prijsstijging in 2013 zal uw pensioen per 1 januari 2014 niet worden geïndexeerd. In de afgelopen vier jaar is ook geen indexatie verleend. Dat betekent dat uw pensioen met ongeveer 7% in koopkracht is gedaald Prijsstijging 1,08% 2,13% 2,47% 1,35% Indexatie (per 1 januari daaropvolgend) 0% 0% 0% 0% 5

6 Genieten van uw pensioen Met pensioen zijn is voor Bram Slootweg in je eigen tempo je dag bepalen. Inmiddels is hij bijna vier jaar met pensioen. Dankzij de VUT-regeling kon hij in 2010 op zijn 63 e al stoppen met werken. Ik heb mijn standaard ouderdomspensioen wel gewoon op 65-jarige leeftijd in laten gaan. Tussen wal en schip vallen, een bekend pensioenfenomeen voor mensen die nu met pensioen gaan. Voor Bram niet van toepassing: hij stond nog net op de wal. Ik ben in februari 1947 geboren. Daardoor kreeg ik mijn AOW-uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin ik 65 jaar werd. Tevens kwam ik in aanmerking voor de VUT-regeling. De VUT-regeling zorgde voor een voldoende inkomen, ik heb mijn standaard ouderdomspensioen dus niet hoeven te vervroegen. Extra partnerpensioen Wel heeft Bram ervoor gekozen om een deel van zijn ouderdomspensioen in te ruilen voor extra partnerpensioen. Ik wil mijn vrouw goed verzorgd achterlaten, mocht mij iets overkomen. Nu krijgt mijn vrouw 70% van mijn ouderdomspensioen als ik kom te overlijden. Mijn ouderdomspensioen is nog geen 5% lager geworden. Dat komt doordat ik tijdens mijn werkzame leven ook al aanvullend partnerpensioen heb opgebouwd. Daar heb ik toentertijd bewust voor gekozen, omdat mijn vrouw zelf geen pensioen heeft. Vogels spotten In het eerste jaar na mijn pensioneren dacht ik: ik doe even helemaal niets. Geen verplichtingen; doch wel samen met mijn vrouw het huishouden doen. Vlak voordat ik stopte met betaald werken werd ik ook voor het eerst opa. Een wekelijkse oppas dag volgde al snel. Wat ik ook graag doe is de natuur in: wandelen, fietsen en vogels spotten. Toen Bram afscheid nam bij UWV, kreeg hij een bijdrage voor een telescoop om vogels te bekijken. Ik ben niet zo n fanaat die naar Zwolle afreist om naar de sperweruil te kijken. Geen soorten jagen, maar om het bekijken van vogels in hun natuurlijke omgeving. Regelmatig ga ik mee met excursies. Doordat mijn zus op Texel woont combineer ik een familiebezoekje met vogels kijken op de Waddeneilanden. 6

7 Partnerpensioen van Pensioenfonds UWV Naast ouderdomspensioen voor uzelf, heeft u ook pensioen opgebouwd voor uw partner. Als u overlijdt, krijgt uw partner dit partnerpensioen, totdat uw partner zelf overlijdt. Hoeveel partnerpensioen u krijgt, is afhankelijk van wanneer u met pensioen bent gegaan en welke keuzes u vlak voor uw pensioendatum heeft gemaakt. U ontvangt elk jaar een overzicht met de actuele hoogte van het partnerpensioen. Pensioen & uw partner U heeft er vast wel eens bij stil gestaan of over nagedacht: hoe blijft uw partner achter als u komt te overlijden? Wat is er voor hem of haar geregeld? En is dit voldoende? Vanuit Pensioenfonds UWV is er in ieder geval een partnerpensioen geregeld. Daarnaast kan uw partner recht hebben op een uitkering via de overheid (Anw-uitkering). Misschien heeft u tijdens uw dienstverband bij Pensioenfonds UWV ook nog een aanvullend partnerpensioen opgebouwd. Anw-uitkering van de overheid Via de overheid is er ook een uitkering geregeld. Echter, deze uitkering krijgt uw partner alleen onder strenge voorwaarden. Als uw partner de AOW-leeftijd bereikt, stopt de Anw-uitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank leest u of u in aanmerking komt voor een Anw-uitkering. Vanuit Pensioenfonds UWV is er in ieder geval een partnerpensioen geregeld. Wat moet uw partner doen? Als u overlijdt, informeert Pensioenfonds UWV uw partner over het partnerpensioen. Uw partner hoeft dus geen actie te ondernemen. Als u in het buitenland woont en overlijdt, is het verstandig dat uw partner wel contact opneemt met Pensioenfonds UWV. Wie heeft er recht op partnerpensioen? Pensioenfonds UWV ziet als partner: Uw huwelijkspartner. Degene met wie u een geregistreerd partnerschap heeft. Degene met wie u samenwoont. Daarnaast mag uw samenwonende partner geen bloed- of aanverwante in de rechte lijn zijn. Ook moet u bij de notaris in een akte laten vastleggen dat u uw partner als begunstigde voor het partnerpensioen heeft aangewezen. Let op! Uw partner heeft alleen recht op partnerpensioen als u voor uw pensioendatum een partner heeft. Op het moment van overlijden moet u minimaal zes maanden zijn getrouwd, een partnerschap hebben of samenwonend zijn. Als u na uw pensioendatum een (nieuwe) partner krijgt, heeft deze partner geen recht op het partnerpensioen. 7

8 Pensioen & cijfers 2013 Vanaf 1 januari 2014 worden de belastingtarieven en de belastingschijven weer aangepast. Hierdoor kan het zijn dat u een hogere of juist lagere pensioenuitkering krijgt. U vindt de belastingschijven met bijbehorende percentages en de verschillende heffingskortingen in onderstaande tabellen. Pensioenfonds UWV gebruikt vanaf 1 januari 2014 deze tabellen om de loonheffing vast te stellen. * Inkomensafhankelijk Schijf Inkomsten (jaarbasis) Belastingtarief Jonger dan AOW-leeftijd Ouder dan AOW-leeftijd 1 Tot ,25% 18,35% t/m % 24,1% t/m % 42% 4 Vanaf % 52% Jonger dan AOW-leeftijd Ouder dan AOW-leeftijd Algemene heffingskorting* Maximaal Maximaal Ouderenkorting (salaris < ) n.v.t Ouderenkorting (salaris > ) n.v.t. 150 Alleenstaande ouderenkorting n.v.t. 429 Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet De eigen bijdrage Zorgverzekeringswet gaat per 1 januari 2014 omlaag Percentage 5,65% 5,4% Maximumbijdrageinkomen AOW-uitkeringen Vanaf 1 januari 2014 is de hoogte van de AOW-uitkering aangepast. In de onderstaande tabel kunt u zien wat de bruto maandbedragen zijn, gebaseerd op een volledige AOW-uitkering. Ook ziet u de hoogte van het vakantiegeld. Deze bedragen zijn per persoon. Gehuwd met partner die ook een AOW-uitkering ontvangt Gehuwd met partner die nog geen AOW-uitkering ontvangt Bedrag per maand Vakantiegeld** Geen partner Geen partner, met kind jonger dan 18 jaar ** Het vakantiegeld wordt als eenmalig bedrag in mei uitbetaald Heeft u vragen? Pensioenfonds UWV telefoon (Pensioendesk) (voor deelnemers van UWV VUT-fonds) website Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Redactie en vormgeving Bridgevest

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN UW PENSIOEN BIJ PGB 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN 1 UW PENSIOEN BIJ PGB De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde uitleg van de informatie uit het pensioenr eglement. U

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds In deze brochure worden getallen en bedragen gehanteerd die jaarlijks kunnen worden aangepast. De in deze brochure opgenomen getallen gelden voor

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens Publieksjaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Hoogovens Inhoud Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Hoge beleggingsopbrengsten, nog hogere pensioenverplichtingen

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Met pensioen gaan Uitgave juli 2015

Met pensioen gaan Uitgave juli 2015 Met pensioen gaan Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 13 > Jaargang 9 > Maart 2012 inhoud > Hoe staat het Pensioenfonds er financieel voor? [p.1] Toeslag AOW stopt in 2015 [p.3] Hoe ziet uw

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 5 november 2014 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds Rendement? Risico! Elk jaar staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) het pensioen dat u kunt

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! voorwoord

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

De blik op het pensioen van Alwin Mudde Zo meteen maak ik de balans op

De blik op het pensioen van Alwin Mudde Zo meteen maak ik de balans op 1 Naam: Alwin Mudde (35) Getrouwd met: Janine, drie zonen (7, 6 en 2 jaar) Baan: Export medewerker bij DHL Global Forwarding in Enschede Genoeg pensioen: Daar ga ik me over een aantal jaren in verdiepen,

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie