jouw Abbott Pensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jouw Abbott Pensioen"

Transcriptie

1 jouw Abbott Pensioen

2 Zorgen voor een goed pensioen Caring is één van de belangrijkste Abbott kernwaarden wereldwijd. Zorg voor de medemens staat centraal bij al onze activiteiten en bij al onze producten. En natuurlijk willen we als bedrijf goed zorgen voor de mensen die inhoud geven aan onze dienstverlening: onze medewerkers. Bij een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden hoort een goede pensioenregeling. Vaak is het pensioen bij een sollicitatie niet de arbeidsvoorwaarde waar de meeste aandacht naar uitgaat. Sollicitanten zijn vooral geïnteresseerd in het salaris en zaken zoals vakantiedagen. Toch is het pensioen heel belangrijk. Het betreft immers je inkomen over tien tot misschien wel dertig jaar van je leven. Het is geruststellend om te weten dat je na je pensionering op een prettige manier kunt blijven leven en dat je nabestaanden financieel goed verzorgd achterblijven als je zou komen te overlijden. Pensioen is dus een essentiële arbeidsvoorwaarde. Na het salaris is het ook de meest kostbare arbeidsvoorwaarde. Abbott Nederland biedt je een uitstekende pensioenregeling. In deze brochure leggen we je uit hoe deze regeling in elkaar steekt en welke keuzemogelijkheden je hebt.

3 PENSIOEN IN NEDERLAND In de afgelopen jaren is er veel gezegd en geschreven over de pensioenen in Nederland. Door op- en neergaande aandelenkoersen, de lage rentestand en de toegenomen levensverwachting wordt het pensioen onzekerder. Toch heeft Nederland volgens internationale onderzoeken een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Het pensioensysteem in Nederland heeft drie pijlers.

4 De eerste pijler: de AOW De AOW is de basis van je pensioen. Dit is het staatspensioen dat iedere Nederlander ontvangt. De Algemene Ouderdomswet dateert van Onder de bekende minister-president Willem Drees kwam er een oudedagsvoorziening voor alle Nederlanders. Je betaalt er aan mee via de sociale premies die op je salaris worden ingehouden. Daarnaast wordt de AOW gefinancierd uit de belastinginkomsten. Iedere Nederlander van 65 en ouder ontvangt AOW. Het maakt niet uit of je gewerkt hebt of niet. Als je van je 15e tot je 65e jaar in Nederland hebt gewoond, heb je recht op een volledige AOW. Als je een partner hebt, hebben jij en je partner ieder individueel recht op een AOW-uitkering als je beiden 65 of ouder bent. In 2011 is de uitkering 743 bruto per persoon per maand. Als je alleenstaand bent, krijg je 1067 bruto per maand. Heb je als alleenstaande nog minderjarige kinderen die je verzorgt, dan krijg je meer. Is je partner jonger dan jij, dan krijg je nu nog een aanvulling op je AOW zodra je 65 wordt. Maar let op: die partnertoeslag wordt afgeschaft in Als je daarna 65 wordt en je partner is jonger dan jij, dan krijg je vanaf 2015 een AOW uitkering zonder toeslag. Pas als je partner 65 wordt, krijgt hij of zij zelf AOW.

5 De tweede pijler: je Abbott pensioen De tweede pijler bestaat uit het pensioen dat je hebt opgebouwd bij Abbott en eventuele andere werkgevers. Je Abbott pensioen komt uitgebreid aan de orde in het volgende hoofdstuk van deze brochure. Elk jaar krijg je van Abbott een Uniform Pensioenoverzicht waarin je kunt zien hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd en hoeveel pensioen je naar verwachting zult ontvangen als je 65 wordt. In dit verband is het belangrijk om te weten dat er nu ook een nationaal Pensioenregister is waar je al je opgebouwde pensioenaanspraken overzichtelijk via internet kunt bekijken. Je kunt dan gaan naar de website Je vindt daar de gegevens van je Abbott pensioen, maar ook van je bij vorige werkgevers opgebouwde pensioenaanspraken en de AOW. Je hebt daar dus je complete pensioenplaatje in één overzicht. Om te kunnen inloggen heb je een DigiD nodig. Dit is een digitale identiteitscode die je kunt aanvragen via de website De derde pijler: individuele, vrijwillige voorzieningen Hoeveel pensioen je straks nodig zult hebben, hangt af van je persoonlijke omstandigheden en wensen. Als je denkt dat je straks tekort komt, kun je op vrijwillige basis iets extra s sparen in de derde pijler. Tot op zekere hoogte is dat aftrekbaar van de belasting. Je HR-afdeling of een financieel adviseur kan je daar meer over vertellen. Pensioensparen in de derde pijler kun je via een spaarrekening bij een bank of andere financiële instelling. Je kunt ook een lijfrenteverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij of beleggen via beleggingsfondsen. Een financieel adviseur kan je helpen de juiste keuze te maken. En, het is handig voor je om te weten dat je via Abbott ook advies kunt krijgen op financieel terrein via het Employee Assistance Programme van ICAS. Via het gratis telefoonnummer kun je ICAS 7 dagen per week, 24 uur per dag bereiken. Extra pensioenspaarmogelijkheden bij Abbott Bij Abbott kunt je extra pensioensparen via de Vrijwillige Bijspaar Module, die onderdeel is van de Abbott pensioenregeling en wordt besproken in hoofdstuk 3 van deze brochure. Je kunt ook sparen via de levensloopregeling van Abbott. Daarmee kun je niet alleen sparen voor bijvoorbeeld zorg- of studieverlof, maar ook voor verlof voorafgaand aan je pensioen.

6 JE PENSIOEN BIJ ABBOTT De pensioenregeling bij Abbott bestaat uit drie onderdelen. - de Basis Module - de Beschikbare Premie Module - de Vrijwillige Bijspaar Module Alle medewerkers nemen in ieder geval deel aan de Basis Module, die geldt voor je bruto jaarinkomen tot circa per jaar. Is je jaarsalaris hoger, dan bouw je voor het inkomen boven deze grens pensioen op via de Beschikbare Premie Module. Via de Vrijwillige Bijspaar Module kun je, als je dat wilt, zelf iets extra s sparen voor je pensioen. De pensioenregeling zoals besproken in deze brochure geldt voor alle medewerkers die na 1 januari 2006 zijn gaan deelnemen aan de Abbott pensioenregeling. Voor medewerkers die vóór die datum deelnamen aan de Abbott pensioenregeling, gelden er soms iets andere regels. Zo bouwen zij jaarlijks 2% van hun pensioengrondslag aan pensioen op, terwijl dit voor medewerkers die na 1 januari 2006 zijn gaan deelnemen 1,75% is. De onderstaande uitleg betreft de pensioenregeling zoals die geldt vanaf 1 januari 2006.

7 De Basis Module De Basis Module is een uitkeringsovereenkomst. Dit houdt in dat de regeling uitgaat van een uitkering die afhankelijk is van het salaris dat je bij Abbott hebt verdiend en hoe lang je bij het bedrijf hebt gewerkt. De Basis Module is een eindloonregeling. Dit betekent dat je pensioen wordt gebaseerd op je laatst verdiende salaris voordat je met pensioen gaat. Dus stel dat je nu per jaar verdient en dat je aan het eind van je loopbaan per jaar verdient, dan wordt je pensioen gebaseerd op een inkomen van Dit is een regeling die in Nederland bijna niet meer voorkomt. Bij de meeste pensioenregelingen is de uitkering gebaseerd op het gemiddeld over de loopbaan verdiende salaris. Abbott en de vakbonden hebben afgesproken voor de Basis Module de eindloonregeling te behouden. Deze eindloonregeling kent overigens geen toeslagverlening. Dit betekent dat tijdens de loopbaan weliswaar alle salarisverhogingen worden meegenomen in het pensioen, maar dat na de pensioendatum de uitkering niet meer wordt aangepast aan de stijging van de consumentenprijzen. Pensioenopbouw en premie Hoe werkt nu de pensioenopbouw? Dat is een vrij technisch verhaal. Laten we het verduidelijken met een voorbeeld. Esther is een medewerkster met een partner die nu bruto per jaar verdient en de verwachting is dat haar salaris nog zal stijgen tot per jaar. Als Esther 65 wordt, zal ze 40 jaar bij Abbott hebben gewerkt. Het salaris waarover Esther pensioen opbouwt, noemt men het pensioengevend salaris. Dat is 13x haar maandsalaris, de vakantie-uitkering en eventuele vaste toeslagen. In haar geval dus aan het eind van haar loopbaan Voor de berekening van haar pensioen gaat daar een bedrag af omdat Esther als ze 65 jaar wordt ook AOW van de overheid zal ontvangen. Het bedrag dat van het pensioengevend salaris wordt afgetrokken, noemt men de franchise. Voor 2011 is die bij Abbott vastgesteld op Het bedrag van dat voor Esther overblijft, heet de pensioengrondslag. Esther bouwt bij Abbott elk jaar een pensioenaanspraak op van 1,75% van haar pensioengrondslag. Die 1,75% heet het opbouwpercentage. Dit is voor Esther 561,75 per jaar. In totaal haalt ze 40 dienstjaren. Haar jaarlijkse pensioen wordt dan 40 x 561,75 = Daarnaast krijgt zij AOW van de overheid. Dit is ongeveer per jaar. Alles bij elkaar kan zij dus rekenen op een bruto pensioeninkomen van per jaar. In werkelijkheid zal de uitkering nog wat hoger zijn omdat de AOW jaarlijks wordt aangepast aan de prijsstijgingen.

8 Pensioenberekening van Esther Pensioengevend salaris (13 x maandsalaris + vakantietoeslag + eventuele vaste toeslagen) Min: franchise Pensioengrondslag Jaarlijkse pensioenopbouw: 1,75% van = 561,75 Jaarlijkse pensioenopbouw x dienstjaren 561,75 x Plus AOW van de overheid Totaal brutopensioen per jaar Om Esthers pensioen straks te kunnen uitkeren, betalen Abbott en zij premie. Esther betaalt 5% van de pensioengrondslag aan premie. Haar pensioengrondslag was per jaar. 5% daarvan is 1.605, dus per periodesalaris wordt er zo n 123 aan pensioenpremie ingehouden. Esther betaalt ongeveer 1/3 van de premie die nodig is om straks haar pensioen te kunnen betalen. Dat betekent dus dat Abbott de overige 2/3 betaalt: een flink bedrag. Wat betaalt Esther aan premie voor haar pensioen? Esther betaalt 5% van haar pensioengrondslag Pensioengrondslag = % van = per jaar Premie per periodesalaris: : 13 = 123 Nabestaanden- en wezenpensioen in de Basis Module Als je onverhoopt zou komen te overlijden, is het belangrijk dat je nabestaanden financieel goed verzorgd achterblijven. De Basis Module van de Abbott pensioenregeling kent naast een ouderdomspensioen ook een partnerpensioen en een wezenpensioen. Als je voor je 65ste jaar overlijdt en je bent op dat moment nog bij Abbott in dienst, dan ontvangt je partner een levenslang partnerpensioen van het Abbott pensioenfonds. Je partner is degene met wie je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of in de zin van het pensioenreglement minstens twee jaar onafgebroken een gemeenschappelijke huishouding voert. Dit laatste moet blijken uit een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract. Een kopie daarvan moet je sturen naar het pensioenfonds. Voor de hoogte van dat partnerpensioen gaan we ervan uit dat je tot je 65ste jaar in dienst zou zijn gebleven bij Abbott. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen op basis van de pensioengrondslag die gold op het moment van je overlijden. Als je voor je 65ste jaar overlijdt, maar op dat moment niet meer in dienst bent bij Abbott en geen gebruik hebt gemaakt van waardeoverdracht, krijgt je partner ook een levenslang partnerpensioen. De hoogte daarvan is zoals vastgesteld op het moment dat je Abbott verliet. Als je overlijdt na je pensionering, krijgt je partner het partnerpensioen dat je tot aan je pensionering hebt opgebouwd. De Abbott pensioenregeling biedt mogelijkheden om het ouderdomsen het partnerpensioen uit te ruilen. Je kunt er dan voor kiezen om een hoger ouderdomspensioen te ontvangen in ruil voor een lager partnerpensioen na je overlijden. Omgekeerd kun je ook kiezen voor een hoger partnerpensioen in ruil voor een lager ouderdomspensioen. Als je komt te overlijden, ontvangen je kinderen een wezenpensioen tot aan het moment dat ze 18 jaar worden. Voor studerende kinderen of kinderen die invalide zijn, geldt een leeftijdsgrens van 27 jaar. Het wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het te bereiken ouderdomspensioen.

9 De Beschikbare Premie Module Verdien je meer dan per jaar, dan bouw je voor het deel van je salaris boven deze grens pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Dit is een beschikbare premie-overeenkomst. Hierbij is het pensioen niet gegarandeerd zoals in de Basis Module, maar afhankelijk van de beleggingsresultaten en ook van de rentetarieven op het moment dat je met pensioen gaat. Hoe zit dat precies? Zowel jij als Abbott betalen een premie. Die premies worden belegd of gespaard en met het kapitaal dat je hebt opgebouwd, koop je als je met pensioen gaat bij een verzekeringsmaatschappij een levenslange pensioenuitkering. De aankoopprijzen daarvoor zijn afhankelijk van de marktrente. Hoe hoger de rente, hoe meer pensioen je kunt krijgen. En daarnaast is je uitkering afhankelijk van hoeveel kapitaal je tot je pensionering hebt opgebouwd. Hoe beter de beleggingsresultaten waren, hoe meer kapitaal je hebt om een pensioen te kunnen kopen. Anders dan bij de Basis Module is dus niet nauwkeurig aan te geven wat de uitkering zal zijn op het moment dat je met pensioen gaat. Je vindt daarvoor wel een indicatie op de jaarlijkse pensioenoverzichten die je ontvangt, maar de werkelijke uitkering kan daar te zijner tijd behoorlijk van afwijken. Je koopt een pensioenuitkering aan bij een verzekeraar, dus niet bij je pensioenfonds. Het verdient aanbeveling om voor je een levenslange pensioenuitkering aankoopt, offerte te vragen bij meerdere verzekeraars. Net als bij de Basis Module betaal je zelf 5% van de pensioengrondslag voor het deel van je inkomen waarover je in de Beschikbare Premie Module pensioen opbouwt. De premie die Abbott daarin voor je betaalt, is afhankelijk van je leeftijd. Je ziet daarvan een overzicht in de onderstaande tabel. Premie Beschikbare Premie Module Leeftijd Jouw bijdrage Werkgeversbijdrage Totale bijdrage % 1,02 % 6,02 % % 2,23 % 7,23 % % 3,63 % 8,63 % % 5,44 % 10,44 % % 7,65 % 12,65 % % 10,16 % 15,16 % % 13,37 % 18,37 % % 17,29 % 22,29 % % 22,21 % 27,21 %

10 Hoe werkt dit uit in de praktijk? Laten we weer een voorbeeld nemen. Astrid is een medewerkster van 55 jaar. Haar pensioengevend salaris (13 x maandsalaris, vakantie-uitkering en eventuele vaste toeslagen) is per jaar. Omdat de salarisgrens voor de Basis Module is, bedraagt het bedrag waarover premie berekend wordt voor de Beschikbare Premie Module Voor een medewerkster van 55 jaar is de totale premie 22,29%. Astrid betaalt 5% en Abbott betaalt 17,29%. Dus jaarlijks zal er voor Astrid een bedrag van als beschikbare premie worden gestort. Naarmate zij ouder wordt stijgt de beschikbare premie omdat de beleggingsperiode tot haar pensioen dan korter wordt. Berekening beschikbare premie Astrid Pensioengevend salaris (13 x maandsalaris + vakantietoeslag + eventuele vaste toeslagen) Min: salarisgrens Basis Module Salaris voor Beschikbare Premie Module Beschikbare premie 22.29% x = De premies die jij en Abbott betalen, worden belegd op je eigen Flexioenrekening bij Robeco. Het principe daarbij is dat de beleggingen worden aangepast aan je leeftijd. Als je jong bent, wordt je kapitaal voor een groot deel belegd in aandelen. Beleggen in aandelen is meer risicovol dan beleggen in obligaties, maar daar staat tegenover dat er ook betere kansen zijn op een hoger rendement. Als de aandelenkoersen dalen als je nog jong bent, is er voldoende tijd om herstel af te wachten. Dat risico kun je niet nemen als je ouder bent. Naarmate je ouder wordt, belegt Robeco dus steeds minder voor je in aandelen en kiest men meer voor obligaties en spaargeld. Meteen nadat er voor je een beleggingsrekening bij Robeco is geopend, krijg je daarover een uitgebreid informatiepakket. Je kunt kiezen voor twee serviceniveaus: volledig beheer of eigen beheer. Als je kiest voor volledig beheer, heb je helemaal geen omkijken naar je beleggingsportefeuille. Dan wordt alles voor je geregeld en je beleggingsmix steeds aangepast aan je leeftijd. Als je kiest voor Eigen beheer, dan kun je zelf, binnen wettelijk vastgestelde grenzen, bepalen hoe je pensioenkapitaal in de Beschikbare Premie Module wordt belegd. Net als de Basis Module kent de Beschikbare Premie Module een partnerpensioen en een wezenpensioen. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt het opgebouwde kapitaal aangewend voor het aankopen van een levenslang ouderdomspensioen en een partnerpensioen in de verhouding 100:70. Ook hier geldt dat je samen met je partner kunt kiezen voor een andere verdeling. Indien de deelnemer nog tijdens de diensttijd overlijdt, wordt net als in de Basis Module het partnerpensioen berekend op basis van de pensioengrondslag die gold op het moment van overlijden. Het wezenpensioen bedraagt ook in de Beschikbare Premie Module 14% van het ouderdomspensioen per kind. Volledig beheer Eigen Beheer

11 De Vrijwillige Bijspaar Module Naast de Basis Module en de Beschikbare Premie Module kent de Abbott pensioenregeling ook een Vrijwillige Bijspaar Module. Deze werkt ongeveer hetzelfde als de Beschikbare Premie Module. Het is ook een premie-overeenkomst waarbij het resultaat afhankelijk is van de beleggingsrendementen en de rentetarieven. Een belangrijk verschil is dat de werkgever niet aan deze module meebetaalt. De naam Vrijwillige Bijspaarmodule zegt het al: het is een vrijwillige regeling waar je zelf voor kunt kiezen. Je premie is fiscaal aftrekbaar voor zover die binnen de fiscale grenzen valt. Je HR afdeling of het pensioenfonds kunnen je daar verder over informeren.

12 KEUZEMOGELIJKHEDEN Abbott biedt je een goede pensioenregeling. Het pensioenfonds voert die regeling uit, zorgt ervoor dat je aanspraken netjes worden geadministreerd, dat je premies worden belegd en dat je pensioen straks op tijd wordt uitbetaald. Dat wordt allemaal voor je geregeld. Maar je pensioenregeling biedt ook verschillende keuzemogelijkheden, waar je goed over moet nadenken en waar je zelf actie voor moet ondernemen. Die keuzemogelijkheden zijn een uitvloeisel van het levensfase-bewust personeelsbeleid dat Abbott voert. Medewerkers hebben andere wensen en behoeften in verschillende stadia van hun leven. Abbott speelt daar met haar arbeidsvoorwaarden op in. Dat geldt ook voor de pensioenregeling.

13 Eerder stoppen met werken De pensioenleeftijd is nu 65 jaar en waarschijnlijk zal die in de toekomst omhoog gaan. Als je eerder wilt stoppen met werken kan dat bij Abbott. Je kunt ervoor kiezen al vanaf je 60ste jaar met pensioen te gaan. Je moet wel bedenken dat je pensioenuitkering dan veel lager zal zijn dan wanneer je op 65-jarige leeftijd met pensioen gaat. Deeltijdpensioen Je kunt er ook voor kiezen om tot je 65ste te blijven werken, waar wel minder te gaan werken. Je gaat dan met deeltijdpensioen. Je gaat bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week genieten van je pensioen en blijft werken op de overige dagen. De pensioenuitkering die je krijgt, is ook in dit geval lager omdat je eerder dan met je 65ste gaat genieten van je pensioen. Maar je blijft wel voor de dagen dat je nog werkt gewoon pensioen opbouwen. Uitruil ouderdomspensioen en partnerpensioen Zo lang je bij Abbott werkt, wordt er voor je partner automatisch een partnerpensioen gereserveerd voor als je zou komen te overlijden. Bij jouw pensionering wordt je totale opgebouwde pensioen gesplitst in een ouderdomspensioen en een partnerpensioen. Je kunt er op dat moment voor kiezen om het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te wisselen voor een hoger ouderdomspensioen. Je partner moet het daar wel mee eens zijn, want als je overlijdt, krijgt je partner daarna dus minder of helemaal geen partnerpensioen. Ook kun je omgekeerd een stuk van je ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen. Hoog-laag constructies Ten slotte kun je de hoogte van je ouderdomspensioen variëren. Normaal gesproken heb je vanaf je pensionering tot aan je overlijden een vaste pensioenuitkering. Maar misschien komt het je beter uit om de eerste jaren meer pensioeninkomen te hebben dan daarna. Of misschien heb je eerst nog andere inkomsten en wil je later juist meer pensioen ontvangen. Je kunt bij Abbott de hoogte van je pensioen laten variëren. De grens voor het gekozen kantelpunt is uiterlijk 70 jaar. Meer informatie over deze keuzemogelijkheden kun je krijgen bij je HR afdeling of bij het pensioenfonds. Het fonds stuurt je geregeld informatie in de vorm van nieuwsbrieven, nieuwsflitsen en natuurlijk je jaarlijkse pensioenoverzichten. Lees die goed, want daarin kun je zien wat je straks ongeveer aan pensioen kunt verwachten. Pensioen van Pensioen van 70 - overlijden Pensioen van Pensioen van 70 - overlijden

14 GEBEURTENISSEN DIE INVLOED HEBBEN OP JE PENSIOEN Je pensioen is je inkomen over hopelijk een groot aantal jaren. Daarom is het belangrijk om je af en toe te verdiepen in je pensioen. Er is ook een aantal gebeurtenissen dat van grote invloed kan zijn op je pensioen.

15 Werken in deeltijd en onbetaald verlof Als je bijvoorbeeld besluit minder te gaan werken, dan heeft dat gevolgen voor je pensioenopbouw. Die wordt dan gekoppeld aan het deeltijdpercentage waarin je werkt. Dus als je nog maar voor 60% werkt, dan bouw je ook voor 60% aan pensioen op. Als je eerst full time werkte en daarna een aantal jaren in deeltijd, zal je pensioenopbouw lager zijn dan wanneer je tot het eind van je loopbaan fulltime was blijven werken. Andersom, als je eerst in deeltijd werkte en later meer bent gaan werken, dan ben je ook meer pensioen gaan opbouwen. Als je onbetaald verlof opneemt, bouw je tijdens deze periode geen pensioen op. Er zijn echter drie uitzonderingen en dat zijn ouderschapsverlof, zorgverlof of verlengd zorgverlof en onder bepaalde voorwaarden bij opname van de levensloopregeling. Wel of geen waardeoverdracht Als je van baan verandert, sta je voor de keuze of je je opgebouwde pensioen wilt laten staan of wilt meenemen naar je nieuwe werkgever. Dit laatste heet waardeoverdracht. Of dit zinvol is, hangt van af van je persoonlijke situatie en van de verschillen in de pensioenregeling van je oude en je nieuwe werkgever. Abbott kent een eindloonregeling, die niet vaak meer voorkomt. Als je bij Abbott komt werken, zal het vaak gunstig zijn het bij je vorige werkgever opgebouwde pensioen te laten overdragen naar Abbott. Als je Abbott verlaat en je bent nog relatief jong, is het wellicht aan te bevelen je pensioen mee te nemen naar je nieuwe werkgever. De regeling van Abbott kent namelijk geen indexatie, dus dat betekent dat je opgebouwde pensioen niet meer wordt aangepast aan de stijgende kosten van het levensonderhoud. De keuze voor wel of geen waardeoverdracht verschilt per geval. Je kunt je daarbij het best laten adviseren door een pensioendeskundige. Arbeidsongeschiktheid Als je arbeidsongeschikt wordt, is Abbott de eerste twee jaar verantwoordelijk voor je inkomen. Je pensioenopbouw gaat dan gewoon door. Als je na die twee jaar nog steeds ziek bent, kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Je pensioenopbouw gaat dan (gedeeltelijk) door, afhankelijk van het percentage van je arbeidsongeschiktheid. Trouwen of samenwonen Als je gaat trouwen of bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap aangaat, krijgt het pensioenfonds als het goed is daar bericht van. Maar als je bij een notaris een samenlevingscontract sluit, moet je zelf het pensioenfonds daarvan op de hoogte stellen. Het is heel belangrijk om dat te doen, zodat je aanspraak kan maken op een partnerpensioen. Verdeling van pensioen bij scheiding Als je gaat scheiden, heeft je partner recht op de helft van het pensioen dat je tijdens het huwelijk of de partnerrelatie hebt opgebouwd. Als je ex-partner ook werkt, heb je evenzo recht op de helft van zijn of haar opgebouwde pensioen. Het kan ook dat je in een echtscheidingsconvenant samen andere afspraken maakt over de verdeling van het pensioen. Het is belangrijk dat je de scheiding tijdig (binnen twee jaar na de scheiding) bij Abbott meldt en daarnaast is het aan te raden je te laten bijstaan door een pensioendeskundige.

16 Voor vragen over je pensioen kun je terecht bij: HR Shared Service Center, telefoon , Daarnaast kun je rechtstreeks contact opnemen met pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland adres: Telefoon: Postbus 727, 2130 AS Hoofddorp

Jouw pensioen bij Abbott

Jouw pensioen bij Abbott Jouw Abbott Pensioen januari 2015 1 Pensioenfonds Jouw pensioen bij Abbott < Klik op de onderwerpen hiernaast om de inhoud te lezen. Januari 2015 Jouw Abbott Pensioen januari 2015 2 Pensioenfonds Caring

Nadere informatie

Jouw pensioen bij Abbott en AbbVie

Jouw pensioen bij Abbott en AbbVie Jouw Abbott Pensioen februari 2014 1 Pensioenfonds Jouw pensioen en AbbVie < Klik op de onderwerpen hiernaast om de inhoud te lezen. Februari 2014 Jouw Abbott Pensioen februari 2014 2 Pensioenfonds Caring

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling? 19 september 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie