Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn"

Transcriptie

1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk u dit pakket te bieden tegen een zo laag mogelijke prijs. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit onder andere werknemers- en werkgeversorganisaties. Zij behartigen uw belangen. Bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn kunt u onder andere rekenen op: Ouderdomspensioen Partnerpensioen voor uw partner Wezenpensioen voor uw kinderen jonger dan 21 jaar Wilt u meer informatie over uw pensioen? Stel direct uw vraag op of bel de Klantenservice tijdens kantooruren (030) Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Instapregeling Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan PGGM mei 2011 Pensioenfonds Zorg en Welzijn Noordweg Noord 150 Postbus 117, 3700 AC Zeist pfzw.nl In 2011 ziet u geleidelijk Pensioenfonds Zorg en Welzijn als afzender van de communicatie over uw pensioen verschijnen. PGGM blijft in opdracht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn de uitvoering van de pensioenen verzorgen.

2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Inhoudsopgave Wie zijn wij? 5 De Instapregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn 5 U bent nieuw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn 6 Pensioen opbouwen, hoe werkt dat? 7 Wat is er voor u geregeld? 10 Als er iets verandert in uw situatie 16 Wij houden u op de hoogte 19 Uw werkgever heeft voor u en uw collega s een pensioenvoorziening geregeld bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voor u geldt de zogenaamde Instapregeling. Dit betekent dat u geleidelijk in deze pensioenregeling groeit. In deze brochure informeren wij u over de belangrijkste onderdelen van uw nieuwe pensioenregeling en de bijzonderheden van de Instapregeling. Ook leest u wat u moet doen als er iets verandert in uw persoonlijke situatie. Want bepaalde wijzigingen kunnen invloed hebben op uw pensioen. Zie ook de informatie 8 stappen op pagina

3 Wie zijn wij? Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn is een bedrijfstakpensioenfonds dat (oud-)medewerkers in de sector zorg en welzijn verzekert van een goed pensioenpakket. U zet elke maand automatisch een deel van uw salaris opzij voor uw pensioen totdat u stopt met werken. Zo ontvangt u vanaf uw 65 ste nog steeds een inkomen. Ons pensioenpakket biedt voorzieningen voor uzelf én voor uw partner en kinderen. De Instapregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn 8 stappen De Instapregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn kent 8 stappen ofwel premietredes. Daardoor kunt u stapsgewijs binnen maximaal acht jaar naar de volledige pensioenregeling toegroeien. Bij de laagste premietrede bedraagt het premie- percentage 30% van de volledige collectieve pensioenpremie*. Bij elke volgende trede komt er 10% bij. Na 7 jaar geldt het volledige premiepercentage en betalen u en uw werkgever het volledige premiebedrag. * De volledige pensioenpremie bedraagt 23,4% in Uw instappremie Uw werkgever heeft bepaald op welke premietrede uw pensioenopbouw start. In de bijlage bij de brief leest u welke premietrede dat is. Vanaf dat premieniveau gaat u elk jaar per 1 januari ten minste 10% (één premietrede) meer premie betalen. Uw werkgever bepaalt ook met hoeveel premietredes uw premie het volgend jaar stijgt. Bouwde u bij uw huidige werkgever hiervoor ook al pensioen op? Dan bepaalt het premieniveau van die regeling op welke premietrede uw pensioenopbouw start bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Waarom een Instapregeling? De sector waarin u werkt, wil u en uw collega s graag een goede pensioenvoorziening bieden. Het niveau van arbeidsvoorwaarden maakt het financieel gezien echter nog niet mogelijk de volledige premie te betalen om volledig mee te doen in de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarom biedt het pensioenfonds een Instapregeling. Deze geldt ook voor u. De Instapregeling biedt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om geleidelijk in te stromen in de collectieve pensioenregeling. U start met uw pensioenopbouw tegen een lagere pensioenpremie dan gebruikelijk. U bouwt dan pensioen op naar verhouding. Elk jaar gaan u en uw werkgever wat meer premie betalen. Uiteindelijk geldt het volledige premiepercentage en bouwt u volledig pensioen op. In de Instapregeling is het volgende geregeld: Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Premievrije pensioenopbouw bij Arbeidsongeschiktheid Anw-compensatiepensioen voor uw partner, wanneer u voor uw 65 ste jaar komt te overlijden tijdens deelneming in de pensioenregeling. In vergelijking met de collectieve pensioenregeling heeft u naar verhouding recht op bovenstaande voorzieningen. U betaalt namelijk maar een deel van de volledige premie. Maar er is één uitzondering. Zodra u pensioen gaat opbouwen, bent u wel volledig verzekerd voor Arbeidsongeschiktheidspensioen. Hiervoor betalen u en uw werkgever wel de volledige premie. Op onze website kunt u terecht voor meer informatie. Daar kunt u ook brochures inzien en downloaden. Maar let op: de website en de brochures geven u informatie over de collectieve pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voor u geldt echter de Instap regeling. Deze wijkt op een aantal punten af van de collectieve pensioenregeling. In deze brochure en op leest u wat er op u van toepassing is. U bent nieuw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Wij hebben 2 belangrijke vragen 1. Is uw partner bij ons bekend? Uw partner heeft bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn recht op pensioen als u overlijdt. Dit noemen wij Partnerpensioen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, ontvangen wij uw partnergegevens vanzelf van de gemeente. Uw partner is dan automatisch verzekerd. Woont u ongehuwd samen? Dan moet u uw partner zélf bij ons aanmelden. Als u uw partner niet aanmeldt, dan is deze niet verzekerd voor Partnerpensioen. In dat geval krijgt uw partner niets als u overlijdt. 5 6

4 Zorg ervoor dat uw partner bij ons bekend is Voor het aanmelden van uw partner vult u het formulier Aanmelden partner bij samenwonen in. U vindt dit formulier op Behalve dit formulier stuurt u een samenlevingsovereenkomst van de notaris mee. Hierin staat dat: u samenwoont met uw partner op één adres u een gemeenschappelijke huishouding voert u allebei niet getrouwd bent. 2. Heeft u straks genoeg pensioen? Een goed pensioen is een inkomen van 70% van uw gemiddelde salaris. In uw jaarlijkse Pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel geld u straks krijgt. Wilt u direct zien hoeveel geld u straks krijgt? Kijk dan in de Pensioenplanner op onze website: Via de Pensioenplanner heeft u toegang tot uw huidige, persoonlijke pensioensituatie. Wilt u uw pensioen verhogen? Dat kan met Extra Pensioen. Wanneer wilt u stoppen met werken? En hoeveel pensioen krijgt u dan? Ga naar Herstelplan Pensioenfonds Zorg en Welzijn Begin 2009 lag de dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn onder het verplichte minimum van 105%. Daarom heeft het fonds een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen aan de ene kant en de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen aan de andere kant. Pensioen opbouwen, hoe werkt dat? Pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, werkt als volgt: Premie betalen Tijdens de instapperiode is de premiehoogte afhankelijk van de premietrede die voor u geldt. In deze periode bouwt u pensioen op naar verhouding. Zolang u werkt, houdt uw werkgever elke maand een deel van uw salaris in voor uw pensioenopbouw. Zelf legt hij ook een bedrag bij. Hij maakt dit geld, de premie, over aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat u vanaf uw 65 ste een pensioen krijgt. Het premiebedrag is deels bestemd voor uw Ouderdomspensioen (vanaf 65) en deels voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen (mocht u arbeidsongeschikt raken). De premie voor Ouderdoms pensioen wordt onder andere ook gebruikt voor Partner pensioen, Wezenpensioen en premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. De reguliere pensioenpremie in 2011 bedraagt 23,4% van een deel van uw salaris. Vanwege de Instapregeling betaalt u een percentage van deze reguliere premie. Welk percentage voor u geldt in 2011, leest u in de bijlage bij de brief. De premie wordt berekend over een deel van uw salaris. U bouwt niet over uw hele jaarsalaris pensioen op, want u krijgt later ook AOW. Daarom wordt van uw jaarsalaris het deel afgetrokken, waarin de AOW voorziet. Dit heet franchise. De franchise is gebaseerd op de AOW voor gehuwden en bedraagt , voor U bouwt pensioen op over uw pensioengrondslag: dit is uw pensioengevend salaris minus de franchise. Uw pensioengevend salaris is uw bruto jaarsalaris (12 maal het maandsalaris), plus: vakantiegeld, onregelmatigheidstoeslag, structurele eindejaarsuitkering en eventuele andere vaste salarisbestanddelen. Werkt u parttime, dan wordt naar Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van uw premietrede verhouding berekend over welk deel u pensioen opbouwt. Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn stelt elk jaar de hoogte van de premie vast. Uitkeringsovereenkomst De basispensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn is een uitkeringsovereenkomst. Dit wil zeggen dat u na uw pensio nering pensioen ontvangt zolang u leeft. Deze uitkering wordt iedere maand naar uw rekening overgemaakt. Uw pensioen wordt berekend op basis van het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan heeft verdiend. Dit noemen we een middelloonregeling. Hoe houdt pensioen zijn waarde? Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de loonontwikkeling. Uw opgebouwde pensioen is dit jaar met 0% verhoogd. 7 8

5 Uw pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: Over het jaar 2010 met 0,72% De prijzen gingen toen met 1,2% omhoog. Over het jaar 2009 met 0% De prijzen gingen toen met 2,5% omhoog Over het jaar 2008 met 1,82% De prijzen gingen toen met 1,6% omhoog Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement en premies. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Wij verwachten dat wij uw pensioen in de toekomst niet altijd kunnen verhogen. Het volgende plaatje laat dit zien. Wat is er voor u geregeld? In de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn is het volgende voor u geregeld: Ouderdomspensioen Vanaf uw 65 ste ontvangt u een Ouderdomspensioen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dit krijgt u náást de AOWuitkering van de overheid. U kunt uw pensioen al eerder laten ingaan of juist uitstellen tot na uw 65 ste. Neemt u uw pensioen eerder op, dan krijgt u een lager bedrag per maand. Uw pensioen wordt immers over een langere periode uitgesmeerd. Stelt u het uit, dan wordt uw Ouderdomspensioen hoger. Uw pensioen eindigt op de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. Hoogte van uw pensioen Om de hoogte van uw pensioen uit te rekenen, houden wij rekening met de volgende aspecten: de diensttijd en het pensioengevend salaris en het opbouwpercentage in samenhang met de instaptrede pensioen uit waardeoverdracht Diensttijd betekent hier: de periode dat u heeft gewerkt, fulltime danwel parttime. Pensioengevend salaris is het brutosalaris op jaarbasis (12 maal het maandsalaris), plus: vakantiegeld, onregelmatigheidstoeslag, structurele eindejaarsuitkering en eventuele andere structurele salarisbestanddelen. Elk jaar bouwt u een bepaald percentage aan pensioen op. Dat is het opbouwpercentage. Normaal gesproken bouwt u per jaar 1,95% Ouderdomspensioen op en 0,625% Partnerpensioen. In de Instapregeling is het opbouwpercentage echter afhankelijk van de premietrede die voor u geldt (zie bijlage). Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn besluit elk jaar of uw pensioen kan worden verhoogd of niet (indexering). Hierbij is de financiële positie van het pensioenfonds (de dekkingsgraad) maatgevend: Bij een goede financiële positie: de pensioenen worden geïndexeerd op basis van de loongroei in de sector zorg en welzijn. Bij een minder gunstige financiële positie: de pensioenen worden niet of slechts gedeeltelijk geïndexeerd. In bijzonder ongunstige omstandigheden: het bestuur van het pensioenfonds kan zich vanuit financieel oogpunt gedwongen zien om pensioenen te verlagen (ook wel korten of afstempelen genoemd). In gunstigere tijden: er wordt naar gestreefd eventuele eerdere verlagingen alsnog te compenseren en gemiste indexeringen in te halen. Uitkering van uw pensioen In principe ontvangt u straks elke maand evenveel pensioen. Maar u kunt er ook voor kiezen om eerst een tijdje een hoger pensioen te krijgen gevolgd door een lager pensioen. Of u begint met een lager pensioen gevolgd door een hoger pensioen. De basispensioenregeling: Ouderdomspensioen Mogelijkheden om eerder te stoppen met werken Voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid Partnerpensioen voor uw partner Wezenpensioen voor kinderen jonger dan 21 jaar 9 10

6 U maakt die keuze één keer, voordat uw Ouderdomspensioen ingaat. U bepaalt zelf op welke datum tussen uw 65 ste en 75 ste de hoogte van uw pensioen daalt of stijgt. De Belastingdienst heeft wel vastgesteld welk bedrag u op uw 65 ste maximaal mag ontvangen, en welk bedrag u dan minimaal moet ontvangen. Binnen deze grenzen bepaalt u zelf het bedrag. Partnerpensioen Zolang u pensioen opbouwt, is uw partner verzekerd voor Partnerpensioen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de premietrede waarop pensioenopbouw plaatsvond op het moment waarop u overlijdt. De hoogte van het (bereikbare) Partnerpensioen hangt verder af van: het aantal jaren dat u pensioen opbouwde bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn; het aantal jaren vanaf het moment van overlijden tot het moment waarop u 65 zou zijn geworden; het salaris dat u in die jaren heeft verdiend en hoeveel uren u per week werkte; de eventuele nabestaandenuitkering van de overheid (Anw-uitkering) voor uw partner; de AOW-uitkering die uw partner vanaf 65 jaar ontvangt. Het Partnerpensioen voor uw partner gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden. Uw partner ontvangt dit Partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Nabestaandenuitkering Als uw partner jonger is dan 65 jaar kan hij of zij recht hebben op een nabestaandenuitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De hoogte van deze Anw-uitkering hangt af van het inkomen van uw partner. De SVB kort haar of zijn inkomen namelijk op uw uitkering. In de maand waarin uw partner 65 jaar wordt, wordt de Anw-uitkering omgezet in een AOW-uitkering. Kijk ook op Aanvullend Partnerpensioen Ontvangt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering? Dan wordt het Partnerpensioen hoger want Pensioenfonds Zorg en Welzijn vult dit aan. Hoeveel hangt af van het aantal pensioenjaren dat u tot uw 65 ste zou hebben behaald. Hoe lager het aantal pensioenjaren, hoe minder aanvulling. De hoogte van deze aanvulling is in de Instapregeling bovendien afhankelijk van de premietrede voor de pensioenopbouw op het moment waarop u overlijdt. Deze zogenaamde Anw-compensatie gaat tegelijk met het Partnerpensioen in. De compensatie eindigt in elk geval in de maand waarin de partner 65 jaar wordt. Verzekerd tijdens uw pensionering Als u tijdens uw pensioen overlijdt, dan heeft uw partner recht op het opgebouwde Partnerpensioen over de verstreken deelnemingsjaren in de Instapregeling. Wilt u dat uw partner volledig verzekerd is tijdens uw pensioen? Dan kunt u een deel van uw Ouderdomspensioen ruilen voor een hoger Partnerpensioen zodra uw pensioenopbouw stopt. Uw Ouderdomspensioen valt hierdoor wel lager uit. Pensioen voor ex-partner Ook een scheiding heeft gevolgen voor het Partnerpensioen. Als u overlijdt, kan uw ex-partner een deel van het Partnerpensioen krijgen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Dit heet Bijzonder Partnerpensioen. Uw ex-partner kan ook afstand doen van het Bijzonder Partnerpensioen. Bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden, in een echtscheidingsconvenant of in een afzonderlijke overeenkomst. Ook binnen zes maanden na uw overlijden kan uw ex-partner nog afstand doen van het Bijzonder Partnerpensioen. Heeft uw ex-partner bij de scheiding afstand gedaan van het Bijzonder Partnerpensioen? Dan gaat dit pensioen automatisch over naar de volgende partner. Is er geen afstand gedaan? Dan gaat dit niet automatisch over. Uw ex-partner heeft recht op uitbetaling vanaf de eerste dag van de maand direct na uw overlijden. Uw ex-partner behoudt het recht op Bijzonder Partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Pensioen voor uw kinderen Heeft u kinderen? Dan hebben zij tot hun 21 ste recht op Wezenpensioen als u komt te overlijden. Heeft uw (ex-)partner geen recht op een (Bijzonder) Partnerpensioen óf laat u geen (ex-)partner achter? Dan krijgen uw kinderen dubbel Wezenpensioen. Laat u méér dan vijf kinderen achter? Dan wordt het pensioen gelijk onder hen verdeeld. Het Wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na de maand van uw overlijden. Ook de overheid heeft iets voor uw kinderen geregeld. Kinderen van wie één of allebei de ouders zijn overleden, hebben recht op een (halve) wezen uitkering van de Sociale Verzekeringsbank. Deze uitkering stopt als het kind 18 jaar wordt

7 Pensioen ruilen Als u helemaal of voor een deel met pensioen gaat en uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn stopt, dan betaalt u geen premie meer. Op dat moment maakt u de keuze of u pensioen wilt ruilen. U kiest dan uit: Ouderdomspensioen ruilen voor meer Partnerpensioen, het Partnerpensioen dat u heeft opgebouwd, inruilen voor meer Ouderdomspensioen, of niet ruilen. Als u de sector zorg en welzijn verlaat, stopt uw pensioenopbouw. Ook op dat moment kunt u pensioen ruilen. U kunt dan een deel van uw Ouderdomspensioen ruilen voor meer Partnerpensioen. U heeft het recht om op die momenten een verzoek in te dienen voor een berekening van de effecten van uitruil op de hoogte van uw pensioen en dat van uw partner. De keuze die u maakt, kunt u later niet meer veranderen. pensioen als u Ouderdomspensioen heeft geruild. U bepaalt zelf hoeveel Ouderdomspensioen u wilt inruilen. Binnen de gestelde mogelijkheden uiteraard. Uw Ouderdomspensioen wordt hierdoor wel lager. Let op! Is na een scheiding een deel van uw pensioen naar een eerdere (ex-)partner gegaan? Dan kunt u dat deel niet meer ruilen voor Partnerpensioen voor uw nieuwe partner. Partnerpensioen ruilen voor uw Ouderdomspensioen Wilt u uw Ouderdomspensioen verhogen? Dat kan met een deel van het Partnerpensioen. Dit kunt u ruilen voor een hoger Ouderdomspensioen. Ook hier bepaalt u hoeveel Partnerpensioen u wilt inruilen. Als u een partner heeft, moet deze meetekenen voor het ruilen van het Partnerpensioen voor Ouderdomspensioen. Gebeurt dit niet, dan kunt u niet ruilen. Heeft u geen partner? Dan hoeft dit uiteraard niet. Uw Ouderdomspensioen ruilen voor Partnerpensioen Wilt u dat uw partner een hoger Partnerpensioen krijgt, als uw overlijdt? Dan kunt u een deel van uw Ouderdomspensioen ruilen voor Partnerpensioen. Als u overlijdt, heeft uw partner recht op het Partnerpensioen dat u heeft opgebouwd. Daarnaast heeft uw partner dan recht op extra Partner- Let op! Het Bijzonder Partnerpensioen van uw ex-partner is niet van u. Dit kunt u niet ruilen. Niet ruilen Bent u tevreden met de hoogte van uw pensioen en dat van uw partner? Dan hoeft u niet te ruilen. Arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt, dan kunt u rekenen op een volledig Arbeidsongeschiktheidspensioen in aanvulling op uw WIA-uitkering. Dit geldt ook tijdens de instapperiode. U betaalt daarom de volledige premie voor Arbeidsongeschiktheidspensioen. Uw Arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in als uw WIAuitkering ingaat er eindigt als uw WIA-uitkering stopt. WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Elk jaar gaan u en uw werkgever meer premie betalen en bouwt u meer pensioen op. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u aanspraak maken op twee soorten pensioen: 1. WIA-excedentpensioen, als u recht heeft op een IVA-uitkering, loongerelateerde WGA-uitkering of loonaanvulling WGA; 2. WGA-hiaatpensioen, als u recht heeft op een WGAvervolguitkering; Premievrije pensioenopbouw Zolang u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid krijgt, blijft u op kosten van het pensioenfonds Ouderdomspensioen opbouwen op dezelfde premietrede als gezonde medewerkers. Uw partner en kinderen blijven verzekerd voor Partnerpensioen en Wezenpensioen

8 Bescherming bij verlof en werkloosheid Wordt u ontslagen of gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u in veel gevallen verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid (Arbeidsongeschiktheidspensioen, premievrijstelling) en overlijden (Partner- en Wezenpensioen), alsof de deelneming niet is geëindigd. De hoogte van Partner- en Wezenpensioen is afhankelijk van de premietrede waarop u in de Instapregeling pensioen opbouwde op het moment van overlijden. Uit dienst Gaat u uit dienst bij uw huidige werkgever? Dan stopt uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het is voor u in de Instapregeling niet mogelijk om uw pensioenopbouw op eigen kosten vrijwillig voort te zetten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Waardeoverdracht Als u ergens anders pensioen heeft opgebouwd of ingekocht in het verleden, dan mag u dit pensioen meenemen naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dit heet waardeoverdracht. Het pensioen dat u in het verleden heeft opgebouwd vertalen wij naar extra deelnemingsjaren in de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het overgedragen pensioen wordt daarbij niet uitgedrukt in instapjaren volgens de Instapregeling, maar in gewone deelnemingsjaren volgens de reguliere pensioenregeling. Eerder stoppen met werken U kunt uw pensioen al vóór uw 65 ste laten ingaan. Hoe hoger uw pensioen, hoe meer mogelijkheden u heeft om het (gedeeltelijk) eerder in te laten gaan zonder daarmee uw maandelijkse inkomen al te veel te verlagen. U kunt uw Ouderdomspensioen verhogen door: mee te doen met Extra Pensioen (als u daarvoor voldoende fiscale ruimte heeft), mee te doen met een levensloopregeling om voor uw 65ste te stoppen met werken of minder te werken, een deel van het Partnerpensioen te ruilen voor een hoger Ouderdomspensioen voor uzelf (kijk onder Pensioen ruilen). Extra Pensioen Pensioenfonds Zorg en Welzijn biedt u de mogelijkheid uw Ouderdomspensioen fiscaal voordelig te verhogen met Extra Pensioen. Bijvoorbeeld om eerder te kunnen stoppen met werken. Hiervoor moet wel sprake zijn van een dienstverband en voldoende fiscale ruimte. Het pensioenfonds berekent deze ruimte. Meedoen met Extra Pensioen gebeurt op individuele, vrijwillige basis. U betaalt de premie vanuit uw brutosalaris via uw werkgever. Dit is aantrekkelijk omdat u zelf niets hiervoor hoeft te doen en omdat de Belastingdienst meebetaalt. Binnen de mogelijkheden van de Belastingdienst bepaalt u zelf hoeveel premie u betaalt en hoe vaak. U kiest of u uw premie belegt of er direct pensioen koopt. Extra Pensioen is een zogenaamde premieovereenkomst. Meer weten over Extra Pensioen of direct een offerte aanvragen? Kijk op Levensloop Met levensloop spaart u geld voor verlof. Dit kunt u opnemen tijdens of aan het einde van uw loopbaan. Zo kunt u eerder stoppen met werken of er tijdens uw loopbaan even tussenuit. U bent flexibel in de keuze wat u met uw gespaarde verlof doet. Met levensloop legt u een stukje van uw brutosalaris in. De Belastingdienst betaalt dus mee. Uw werkgever weet waar u een levensloopregeling kunt afsluiten. Als er iets verandert in uw situatie Tijdens uw loopbaan verandert er thuis of op het werk mogelijk het een en ander. Wellicht gaat u trouwen, scheiden, krijgt u kinderen of misschien wordt u arbeidsongeschikt of werkloos. Dat kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Eerder stoppen met werken behoort tot de mogelijkheden. Samenwonen of trouwen Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij dit automatisch door van uw gemeente. U hoeft dit dus niet zelf aan ons door te geven. Maar woont u samen of bent u dit plan? Dan moet u uw partner wél bij ons aanmelden om hem of haar in aanmerking te laten komen voor Partnerpensioen als u overlijdt. Krijgt u na uw 65 ste een relatie, dan heeft uw partner geen recht meer op Partnerpensioen. Kinderen Uw kinderen jonger dan 21 jaar zijn bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn verzekerd van inkomen (Wezenpensioen) als u overlijdt. Hier hoeft u niets voor te regelen. Overlijden Als u overlijdt, dan kan uw partner recht hebben op Partnerpensioen. Uw kinderen jonger dan 21 jaar hebben recht op Wezenpensioen. De hoogte van het Partner- en Wezenpensioen is afhankelijk van de premietrede waarop u pensioen opbouwde in de Instapregeling op het moment van overlijden. Mogelijk hebben uw nabestaanden ook recht op een slotuitkering

9 Als u in Nederland woont, hoeven uw nabestaanden uw overlijden niet aan ons door te geven. Wij ontvangen dit bericht via uw gemeente. Woont u in het buitenland, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden wél bij ons melden. Aan de hand van het overlijdensbericht stellen wij vast of er een (ex)partner of kinderen zijn die recht hebben op een uitkering van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Zo ja, dan ontvangen zij een aanvraagformulier voor het Partner- en/of Wezenpensioen. Kijk voor meer informatie op Scheiden of uit elkaar Gaat u scheiden of gaan u en uw partner uit elkaar? Dan moet u onder andere de verdeling van uw pensioen regelen. Uw ex-partner kan recht hebben op een deel van het pensioen dat u bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft opgebouwd. Ontslag nemen Heeft u na uw ontslag geen werk? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Check de gevolgen daarvan voor uw pensioen op Bescherming bij Verlof en Werkloosheid Bij zwangerschapsverlof en betaald verlof loopt de pensioenopbouw gewoon door. Maar als u voor langere tijd met onbetaald verlof gaat of u wordt ontslagen, dan betaalt u geen pensioenpremie meer. Daardoor bouwt u (tijdelijk) geen pensioen op. Daardoor krijgt u straks minder pensioen. Houdt u er rekening mee dat u in de Instapregeling niet de mogelijkheid heeft uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Als u onbetaald met verlof gaat of ontslag krijgt, geef dit dan schriftelijk door aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn. U blijft dan wél verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Kijk voor meer informatie over de keuzes op Meer werken of verdienen Als u meer uren gaat werken of promotie maakt, verdient u meer. Daardoor gaat u meer pensioen opbouwen. Wilt u weten wat dit betekent voor uw pensioen? Kijk dan in de Pensioenplanner op Minder werken of verdienen Als u minder gaat werken of verdienen, dan bouwt u ook minder pensioen op. U krijgt straks dus minder geld. Hoe groot de nadelige gevolgen zijn, hangt onder andere af van uw leeftijd. Kijk daarom in de Pensioenplanner op Voorbeelden van onbetaald verlof zijn: levensloopverlof, ouderschapsverlof, studieverlof, sabbatsverlof. Check uw pensioensituatie ook op Doorwerken na uw 65 ste Op uw 65 ste kunt u met pensioen gaan. Maar u mag ook doorwerken en later met pensioen gaan, uiterlijk op uw 70 ste. U kunt ook vanaf uw 65 ste minder gaan werken. Uw pensioen gaat dan in voor het deel dat u niet meer werkt. Als u uw pensioen uitstelt, ontvangt u later maandelijks een hoger pensioen. U betaalt dan bovendien geen premies meer voor de AOW en de WIA. Ziekte Wordt u ziek en duurt dit langer dan een paar weken? Dan is uw werkgever verplicht om tijdens uw ziekte maximaal twee jaar lang uw salaris door te betalen. Uw werkgever mag in twee jaar niet meer betalen dan 170% van uw salaris. U verdient dus minder én u bouwt minder pensioen op. Kijk op wat ziekte voor uw situatie betekent. Arbeidsongeschiktheid Bent u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan gaat uw inkomen omlaag. Dit kan ook gevolgen hebben voor uw pen sioen. Gelukkig heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn wat voor uw pensioen geregeld als u arbeidsongeschikt wordt. Kijk op wat arbeidsongeschiktheid voor uw situatie betekent. Verplicht een wijziging doorgeven U bent verplicht wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheid aan ons door te geven. Wij willen het ook weten als u niet meer arbeidsongeschikt bent. Het pensioenfonds betaalt dan niet langer de opbouw van uw pensioen. En u ontvangt geen Arbeidsongeschiktheidspensioen meer. Geeft u wijzigingen niet door? Dan kan het zijn dat het pensioenfonds uw pensioen doorbetaalt. Maar u moet dit later weer aan het pensioenfonds terugbetalen. Verhuizen Gaat u binnen Nederland verhuizen, dan geeft uw gemeente dit door aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn. U hoeft zelf dus niets te doen. Gaat u in het buitenland wonen? Geef uw adres dan schriftelijk door aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn

10 Dit moet u ook doen als u na uw vertrek een Nederlands postadres aanhoudt. Want we hebben uw nieuwe adresgegevens nodig om u op de hoogte te kunnen houden. Vermeldt u bij uw adreswijzing uw klantnummer of geboortedatum. En zet uw handtekening onder de adreswijziging. De sector zorg en welzijn verlaten Als u de sector verlaat en niet langer pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, bent u niet langer verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Het Partnerpensioen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn is voor de helft een opgebouwd pensioen dat blijft bestaan ook als u de sector zorg en welzijn verlaat. Voor de andere helft is het Partnerpensioen Pensioenfonds Zorg en Welzijn verzekerd op risicobasis. Dit betekent voor u dat u bij het verlaten van de sector voor die helft niet meer verzekerd bent voor Partnerpensioen. Concreet heeft uw partner nog maar recht op een half Partnerpensioen over de verstreken deelnemingsjaren in de Instapregeling, als u overlijdt. Het is afhankelijk van uw nieuwe situatie of dit een probleem is. Als u aan het werk gaat in een sector waarin uw partner bij uw overlijden opnieuw recht heeft op Partnerpensioen, dan is dit minder erg. Als u na het verlaten van de sector zorg en welzijn niet verzekerd bent voor Partnerpensioen, dan betekent dit dat uw partner een lager pensioen krijgt als u overlijdt. U kunt aan dit verlies aan Partnerpensioen iets doen door een deel van uw Ouderdomspensioen te ruilen voor Partnerpensioen. Kiest u hiervoor? Dan geldt deze keuze ook voor uw eventuele Extra Pensioen. Doet u mee met Extra Pensioen en heeft u gekozen voor Rendementspensioen? Dan wordt voor uw kapitaal pensioen ingekocht. Ouderdomspensioen ruilen voor Partnerpensioen Als u de sector zorg en welzijn verlaat kunt u ervoor kiezen om een deel van uw Ouderdomspensioen te ruilen voor een hoger Partnerpensioen voor uw partner. Uw Ouderdomspensioen gaat hierdoor omlaag. U maakt deze keuze direct wanneer u de sector verlaat. U kunt deze beslissing later niet terug draaien. U ontvangt hierover meer informatie als u stopt. Wij houden u op de hoogte Pensioenoverzicht Ieder jaar ontvangt u een actueel overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie. Hierin leest u hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd en op hoeveel pensioen u in de toekomst kunt uitkomen. Magazine Eigentijd Drie keer per jaar krijgt u het magazine Eigentijd. Een informatief blad over uw pensioen, maar ook over werk, lifestyle en gezondheid. E-nieuwsbrief Acht keer per jaar ontvangt u een nieuwsbrief per . Hierin leest u over wijzigingen in de reguliere pensioenregeling. Veel van deze wijzigingen komen ook terug in de Instapregeling. In de nieuwsbrief vindt u ook leuke acties en aanbiedingen. Meldt u aan voor de e-nieuwsbrief op Onze website is dé bron voor actuele pensioeninformatie. Check de website dus regelmatig! Op onze website kunt u ook: uw pensioensituatie inzien met de Pensioenplanner. Om bij uw eigen gegevens te komen, heeft u uw Burgerservicenummer en klantnummer van Pensioenfonds Zorg en Welzijn nodig. brochures en formulieren downloaden. Let op: de brochures zijn inhoudelijk gebaseerd op de reguliere pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en niet op de Instapregeling. Klantenservice Heeft u vragen over uw pensioen of wilt u meer informatie? Stel direct uw vraag op of bel onze Klantenservice tijdens kantooruren: (030) Extra informatie In aanvulling op de gebruikelijke informatie kunt u ook de volgende informatie op verzoek ontvangen: Pensioenreglement Uitvoeringsreglement De consequenties van uitruil Opgave hoogte pensioenaanspraken aan gewezen deelnemer Hoogte van de dekkingsgraad Jaarverslag en jaarrekening De verklaring inzake beleggingsbeginselen Relevante informatie over beleggingen Korte- of langetermijnherstelplan Of er een aanwijzing van De Nederlandsche Bank (DNB) van toepassing is Of er een bewindvoerder is aangesteld kunt bereiken Een opgave van de pensioenuitkering die u mogelijk Een indicatieve opgave van uw Extra Pensioen. Voor sommige verstrekkingen kunnen kosten in rekening worden gebracht. Wilt u iets anders weten dan hierboven staat? Dan kunt u ons hierom vragen. Heeft u een klacht? Heeft u een klacht over Pensioenfonds Zorg en Welzijn? Bent u ergens niet tevreden over? Dan horen we dat graag. U kunt uw klacht telefonisch doorgeven via onze Klantenservice: telefoon (030) Op internet kun u een speciaal klachtenformulier invullen, via Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft ook een Commissie van Beroep. Hier kunt u terecht als u er samen met ons niet uitkomt. Privacy De relatie tussen u en Pensioenfonds Zorg en Welzijn is natuurlijk vertrouwelijk. Dit betekent dat wij anderen alléén informatie over u geven als wij dat moeten van de wet (bijv. de belastingdienst) of van u schriftelijk toestemming hebben gekregen. Het pensioenreglement bepaalt uw aanspraken en rechten. Deze brochure geeft u een overzicht van de belangrijkste regels uit het pensioenreglement van Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een andere baan Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wat betekent het voor uw pensioen als u een nieuwe

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u overlijdt Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt 3 2.2 Eenmalige uitkering als u

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een nieuwe baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een nieuwe baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2 U heeft al pensioen

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Pensioen OPBOUWEN bij PFZW. Wat kunt u van PFZW verwachten?

Pensioen OPBOUWEN bij PFZW. Wat kunt u van PFZW verwachten? Pensioen OPBOUWEN bij PFZW Wat kunt u van PFZW verwachten? Inhoud 1. Pensioen opbouwen bij PFZW...3 2. Wat betekent pensioen opbouwen bij PFZW voor u?... 3 2.1 Uw pensioen bij PFZW in het kort...3 2.2

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Flexpensioen 3 2. Wat betekent Flexpensioen voor u? 3 2.1. Eerder met pensioen 3 2.2. Hoogte van uw Flexpensioen 4 2.3. Vakantiegeld

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen opbouwen bij PFZW. Wat kunt u van PFZW verwachten?

Pensioen opbouwen bij PFZW. Wat kunt u van PFZW verwachten? Pensioen opbouwen bij PFZW Wat kunt u van PFZW verwachten? Inhoud 1. Pensioen opbouwen bij PFZW 3 2. Wat betekent pensioen opbouwen bij PFZW voor u? 3 2.1 Uw pensioen bij PFZW in het kort 3 2.2 De premie

Nadere informatie

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? ONTSLAGEN of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3

Nadere informatie

Ontslagen of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Ontslagen of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? Ontslagen of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3 2.2

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

U gaat minder verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat minder verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat minder verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 3 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U bouwt minder ouderdomspensioen op 3 2.2

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

U heeft een nieuwe relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een nieuwe relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een nieuwe relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1 Hoe hoog is het partnerpensioen? 3

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden! Uw pensioenoverzicht is een momentopname per 31 december 2013. Op die datum was de pensioenleeftijd nog

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3. In deze laag 2 leest u meer over de onderwerpen in laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van uw pensioen en uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Wat kost uw pensioen? 4 Eerder of later met pensioen 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen OPBOUWEN bij PFZW. Wat kunt u van PFZW verwachten?

Pensioen OPBOUWEN bij PFZW. Wat kunt u van PFZW verwachten? Pensioen OPBOUWEN bij PFZW Wat kunt u van PFZW verwachten? Inhoud 1. Pensioen opbouwen bij PFZW...3 2. Wat betekent pensioen opbouwen bij PFZW voor u?... 3 2.1 Uw pensioen bij PFZW in het kort...3 2.2

Nadere informatie

Uw RELATIE is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Uw RELATIE is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw RELATIE is voorbij Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Uw relatie is voorbij 3 2. Wat betekent het einde van uw relatie voor uw pensioen als u getrouwd was of een geregisteerd partnerschap

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Eerder of later met pensioen? 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder daarna meer? 6 Eerder

Nadere informatie

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

U heeft Flexpensioen opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft Flexpensioen opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft Flexpensioen opgebouwd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Flexpensioen 3 2. Wat betekent Flexpensioen voor u? 3 2.1 Eerder met pensioen 3 2.2 Hoogte van uw Flexpensioen 4 2.3 Vakantiegeld

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Uw relatie is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Uw relatie is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw relatie is voorbij Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Uw relatie is voorbij 3 2. Wat betekent het einde van uw relatie voor uw pensioen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2015.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen?

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen? EERDER STOPPEN met werken Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Eerder stoppen met werken 3 1. Eerder stoppen met werken 3 2. Wat betekent eerder stoppen met werken voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen?

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen? EERDER STOPPEN met werken Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Eerder stoppen met werken 3 1. Eerder stoppen met werken 3 2. Wat betekent eerder stoppen met werken voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie