Stichting Pensioenfonds Pon PENSIOENREGELING PON (RING P) IN GEWONE TAAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Pon PENSIOENREGELING PON (RING P) IN GEWONE TAAL"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Pon PENSIOENREGELING PON (RING P) IN GEWONE TAAL

2 WASSENDE MAAN WOORD VOORAF De wassende maan of wassenaar is de maan kort na nieuwe maan. Deze periode loopt van nieuwe maan tot volle maan en gedurende deze periode wordt steeds meer van de maanschijf verlicht. Het woord wassen betekent toenemen. Bij het woord pensioen denkt u waarschijnlijk aan later. Het is een onderwerp waar de meeste mensen zich pas mee bezig gaan houden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de pensioenregeling. Het pensioen is er namelijk niet alleen voor uw oude dag, maar ook voor uw nabestaanden, wanneer u komt te overlijden. En ook in andere situaties is het goed te weten hoe het zit met uw pensioen, bijvoorbeeld als u van baan verandert, gaat trouwen of samenwonen, of arbeidsongeschikt wordt. Bovendien biedt de pensioenregeling een aantal keuzemogelijkheden. Om de juiste keuzes te kunnen maken, is het van belang te weten wat de gevolgen hiervan zijn. In het reglement van de pensioenregeling Ring P van Stichting Pensioenfonds Pon (SPP) is precies en in juridische formuleringen vastgelegd wat uw rechten en plichten zijn als deelnemer aan de pensioenregeling. Dit komt over het algemeen de leesbaarheid niet ten goede. Daarom hebben wij in deze brochure geprobeerd op een heldere manier te beschrijven wat de pensioenregeling inhoudt en wat dit voor u betekent. Dit houdt tegelijk in dat wij niet op alle details van de regeling kunnen ingaan. Het reglement kunt u desgewenst bij het pensioenbureau opvragen. Hebt u na het lezen van dit boekje nog vragen, neemt u dan contact op met pensioenbureau. 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON 3

3 INHOUD 1 ALGEMEEN Wat is pensioen? Voor wie geldt de pensioenregeling? Startbrief Uniform Pensioen Overzicht (UPO) Verantwoordingsorgaan (VO) Communicatie Klachten- en geschillenregeling 7 2 KORT OVERZICHT VAN DE PENSIOENREGELING Welke pensioenen biedt de pensioenregeling van Pon? Welke keuzemogelijkheden heb ik? Kan ik zelf pensioen bijsparen? 8 3 HET OUDERDOMSPENSIOEN Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik straks? Hoe werkt de pensioenopbouw als ik parttime werk? Wordt mijn pensioen beschermd tegen inflatie? 12 4 HET PARTNER- EN WEZENPENSIOEN Wanneer komt mijn partner in aanmerking voor partnerpensioen? Hoeveel partnerpensioen krijgt mijn partner als ik overlijd? Maakt het iets uit als mijn partner veel jonger is dan ik? Wat gebeurt er met het partnerpensioen als mijn partner en ik uit elkaar gaan? Wanneer hebben mijn kinderen recht op wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen krijgen mijn kinderen als ik overlijd? 15 5 DE KEUZEMOGELIJKHEDEN Eerder met pensioen: wat zijn de gevolgen? Deeltijdpensioen, kan dat ook? Afstand doen van het partnerpensioen: wat zijn de voorwaarden en de gevolgen? Variabele pensioenuitkering: hoe werkt dat? 17 6 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN Het inbrengen van 'oude' elders opgebouwde pensioenrechten Wat gebeurt er als mijn partner en ik uit elkaar gaan? Wat gebeurt er als ik uit dienst treed? Hoe zit het met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word? Heeft (ouderschaps-)verlof gevolgen voor mijn pensioen? 19 7 TOT SLOT Hoeveel pensioenpremie moet ik betalen? Hoe vraag ik mijn pensioen aan? Op welke manier worden de pensioenen uitbetaald? Kan ik mijn pensioen afkopen? Wat zijn mijn verplichtingen als deelnemer aan de pensioenregeling? Betalingsvoorbehoud werkgever Advies inzake pensioenen 21 8 BEGRIPPENLIJST 22 4 STICHTING PENSIOENFONDS PON 5

4 1 ALGEMEEN 1.1 Wat is pensioen? Pensioen is een uitkering in verband met ouderdom of overlijden. Er zijn pensioenen die u van de overheid ontvangt en pensioenen die u als werknemer opbouwt. Het pensioen dat u als werknemer opbouwt, is uitgesteld loon. Dit betekent dat u geen inkomstenbelasting en sociale premies betaalt over de pensioenpremie, maar dit pas gaat betalen als het pensioen ingaat. AOW en Anw Iedereen ontvangt bij het bereiken van de AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid. De hoogte van de AOW-uitkering is in principe voor iedereen gelijk en is gebaseerd op het minimumloon. Daarnaast bestaat er een volksverzekering voor het geval van overlijden. Op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw) heeft de nabestaande partner in sommige gevallen recht op een Anw-uitkering. Aanvullend pensioen De AOW en Anw voorzien in een minimuminkomen, dat vaak fors lager is dan het inkomen dat u en uw gezin gewend zijn. Daarom hebben de meeste ondernemingen voor hun medewerkers een voorziening getroffen waardoor u een aanvullend pensioen kunt opbouwen. De pensioenaanspraken van veel medewerkers van de Nederlandse bedrijven waarin Pon Holdings B.V. direct of indirect een meerderheidsbelang heeft, zijn ondergebracht bij SPP. 1.5 Verantwoordingsorgaan (VO) Het bestuur legt jaarlijks aan het VO verantwoording af over het gevoerde beleid. Het VO bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, deelnemers en gepensioneerden. 1.6 Communicatie Er is een internetsite van SPP, Hierop is informatie te vinden over de door het fonds uitgevoerde pensioenregelingen. Via de site kunt u een afspraak maken voor een pensioengesprek en online vragen stellen aan het pensioenfonds. Tevens heeft u toegang tot een downloadgedeelte. 1.7 Klachten- en geschillenregeling SPP kent een klachten- en geschillenregeling voor als u een klacht heeft over de manier waarop de statuten en de reglementen worden toegepast. De klachtenen geschillenregeling kunt u downloaden via de internetsite Voor wie geldt de pensioenregeling? U neemt deel aan de pensioenregeling als u een arbeidsovereenkomst heeft met een aan Pon Holdings gerelateerd bedrijf. Voorwaarde is verder dat uw deelname aan de regeling is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De deelneming eindigt: - Zodra het dienstverband wordt beëindigd; - Zodra u met pensioen gaat; - Zodra u komt te overlijden Startbrief Iedereen die in dienst treedt, ontvangt een startbrief. In de startbrief wordt vermeld wat voor soort pensioenovereenkomst u hebt, wat de overeenkomst inhoudt, wat uw werkgever voor u heeft geregeld en wat u zelf kunt of moet regelen. Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief. 1.4 Uniform Pensioen Overzicht (UPO) Iedere deelnemer ontvangt jaarlijks het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Het UPO is een opgave van uw opgebouwd pensioen en van het pensioen dat u tegemoet kunt zien als u tot de pensioendatum in dienst blijft. Tevens staat hierin vermeld wat er met uw pensioen gebeurt bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Als u niet meer in dienst bent, ontvangt u dit overzicht één keer in de 5 jaar. 6 STICHTING PENSIOENFONDS PON 7

5 2 KORT OVERZICHT VAN DE PENSIOENREGELING 2.1 Welke pensioenen biedt de pensioenregeling van SPP? In de pensioenregeling van SPP bouwt u om te beginnen een ouderdomspensioen op. Dit wordt levenslang uitgekeerd zodra u met pensioen gaat. Standaard op dit moment is dat, zodra u 67 jaar wordt. Verder kent de pensioenregeling een nabestaandenpensioen en een wezenpensioen voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden. 2.2 Welke keuzemogelijkheden heb ik? U heeft in de pensioenregeling de volgende keuzemogelijkheden: - Eerder met pensioen dan op uw 67 ste ; - Het nabestaandenpensioen als u met pensioen gaat geheel of gedeeltelijk inruilen voor een hoger ouderdomspensioen en andersom; - Het pensioen variabel laten uitkeren: eerst een periode een hogere en daarna een lagere uitkering of juist eerst een periode een lagere uitkering en daarna een hogere uitkering. 2.3 Kan ik zelf pensioen bijsparen? Nee, niet bij het pensioenfonds. Wel is het bijvoorbeeld mogelijk om een tekort aan te vullen. Via een regeling van vrijwillig sparen, die naast de pensioenregeling wordt aangeboden.deze vrijwillige extra stortingen lopen via de salarisstrook. De extra stortingen worden, buiten het pensioenfonds, belegd in beleggingsfondsen via ING Investment Partners.Op de pensioendatum kunt u uw beleggingssaldo gebruiken om extra ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen aan te kopen in de pensioenregeling van het fonds. Aan de bij te sparen bedragen zijn wel fiscale maxima verbonden. 8 STICHTING PENSIOENFONDS PON 9

6 3 HET OUDERDOMSPENSIOEN 3.1 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik straks? De hoogte van uw pensioen hangt af van uw salaris en van het aantal dienstjaren dat u aan de regeling hebt deelgenomen eventueel aangevuld met extra aanspraken uit waardeoverdracht van elders opgebouwd pensioen. Met het salaris bedoelen we 12 maal uw vaste bruto maandsalaris plus de vakantietoeslag. Het pensioen wordt als volgt berekend: Vanaf de AOW-leeftijd ontvangt iedere Nederlander AOW. Over dit gedeelte, in pensioentaal franchise genoemd, bouwt u dus geen pensioen op. De franchise is voor het jaar 2015 bepaald op ,-. Overigens is de franchise niet gelijk aan de toekomstig te ontvangen AOW. De AOW is afhankelijk van de gezinssituatie, daarom is er een passend bedrag voor de franchise gekozen. Over uw jaarsalaris minus de franchise (de zogenaamde pensioengrondslag) bouwt u uw pensioen op. Ieder deelnemingsjaar geeft recht op een ouderdomspensioen van 1,875% van de in het betreffende jaar voor u geldende pensioengrondslag. Na 40 jaar heeft u dan een pensioen opgebouwd van 40 x 1,875% = 75,0% van uw gemiddelde pensioengrondslag. Uw uiteindelijke pensioen is dus gebaseerd op uw gemiddelde salaris. Het is niet reëel om uw pensioen mede te baseren op een salaris dat u jaren geleden verdiende zonder dat we op enige wijze rekening houden met de prijsstijgingen in die tussentijd. Daarom probeert het pensioenfonds de opgebouwde pensioenrechten ieder jaar te indexeren. Hiervoor wordt geen geld gereserveerd, maar dit is afhankelijk van de financiële situatie van het fonds. Het bestuur beslist jaarlijks of er indexatie wordt toegekend. Dit zal gebeuren met het percentage van de prijsstijging zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend. Bedoeld wordt de Consumenten Prijs Index, alle huishoudens afgeleid, periode september-september, zoals deze door het CBS berekend wordt. Voorbeeld 1 Meneer Jansen komt op zijn 27 ste in dienst en verdient dan ,- bruto per maand. Inclusief vakantietoeslag van 8% is dit een bruto jaarsalaris van ,-. Bruto jaarsalaris: ,- Franchise: ,- -/- Pensioengrondslag: ,- Meneer Jansen zal, indien hij 40 jaar deelneemt aan de regeling, op zijn 67 ste (bij ongewijzigde pensioengrondslag, zonder toekomstige indexatie van opgebouwde rechten) een ouderdomspensioen hebben opgebouwd van: 40 x 1,875% x ,- = ,- Dit zal dan ook op de eerste pensioenopgave staan als te bereiken ouderdomspensioen. Dit komt, samen met de AOW voor gehuwden van ,- (cijfer jan. 2015), neer op 104% van het laatste salaris. Voor ongehuwden, die een lagere AOW krijgen ( (cijfer jan. 2015)), komt dit neer op 85% van het laatste salaris. Tweeverdieners zouden rekening moeten houden met hun individuele AOW-uitkering ( ,- (cijfer jan. 2015)). Het pensioeninkomen wordt dan 70% van het laatste salaris. Daarbij moet u bedenken dat u na uw AOW-leeftijd minder belasting en sociale premies hoeft te betalen. Netto zal het percentage van het laatste salaris normaal gesproken hoger zijn. Het is niet mogelijk om nu al te berekenen hoeveel pensioen u straks krijgt. Dit hangt immers af van onder meer het salaris dat u in de toekomst gaat verdienen. Wel krijgt u ieder jaar een overzicht van uw pensioenfonds waarop staat hoeveel pensioen u al hebt opgebouwd en hoeveel pensioen u ontvangt als u met hetzelfde salaris tot uw pensionering bij een aan Pon Holdings gerelateerd bedrijf zou blijven werken. Op het overzicht is geen rekening gehouden met toekomstige indexatie van opgebouwde rechten. Als u overstapt naar een ander Pon-onderdeel met dezelfde pensioenregeling, dan wordt dat voor uw pensioen beschouwd als voortzetting van uw dienstverband. In de onderstaande voorbeelden kunt u zien wat aan pensioen opgebouwd kan worden. Bij deze voorbeelden zijn de bedragen voor het gemak afgerond op hele euro s. 10 STICHTING PENSIOENFONDS PON 11

7 3.2 Hoe werkt de pensioenopbouw als ik parttime werk? Deeltijdwerkers bouwen naar evenredigheid van het deeltijdpercentage op dezelfde manier pensioen op als voltijdwerkers. Voorbeeld 2 De heer Willemsen werkt gedurende één jaar 50%. Zijn salaris op fulltime-basis bedraagt ,-. Samen met de vakantietoeslag betekent dit een jaarsalaris op fulltime-basis van ,-. De pensioengrondslag is: ,- / ,- = ,-. Aangezien hij niet fulltime, maar voor 50% werkt, bouwt hij dit jaar aan ouderdomspensioen op: 0,5 x 1,875% x ,- = 1 127,- 3.3 Wordt mijn pensioen beschermd tegen inflatie? Ja. De pensioenen worden jaarlijks verhoogd op voorwaarde dat de financiële middelen dat toelaten. Er wordt gestreefd naar een indexatie die wordt gebaseerd op de prijsstijging die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt berekend (zie paragraaf 3.1). Het betreft hier dus een voorwaardelijke indexatie. Hiervoor heeft het fonds een bestemmingsreserve gevormd. 12 STICHTING PENSIOENFONDS PON 13

8 4 HET PARTNER- EN WEZENPENSIOEN 4.1 Wanneer komt mijn partner in aanmerking voor partnerpensioen? Als u komt te overlijden heeft uw partner recht op een partnerpensioen, ongeacht of u gehuwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of minimaal een half jaar ongehuwd samenwonend bent met een samenlevingsovereenkomst. U moet uw partner wel schriftelijk hebben aangemeld bij uw werkgever. Het is mogelijk dat u en uw partner bij uw pensionering afstand doen van het partnerpensioen in ruil voor een hoger ouderdomspensioen. Dan vervalt het recht op partnerpensioen natuurlijk. Zie hiervoor punt 2 in het hoofdstuk De keuzemogelijkheden. Om een partnerpensioen te ontvangen moet uw partner na uw overlijden het partnerpensioen aanvragen bij SPP. Let wel: als uw partnerschap pas is ontstaan nadat u al met pensioen bent gegaan, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. 4.2 Hoeveel partnerpensioen krijgt mijn partner als ik overlijd? Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Bij de berekening van het partnerpensioen zijn er twee mogelijkheden: - Als het overlijden plaatsvindt tijdens het dienstverband met Pon, dan wordt het partnerpensioen gebaseerd op het ouderdomspensioen dat de deelnemer zou hebben opgebouwd als deze tot de pensioenleeftijd was blijven deelnemen. - Als het overlijden plaatsvindt nadat de deelnemer tussentijds bij Pon is vertrokken, dan wordt het partnerpensioen gebaseerd op het werkelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Voorbeeld 3 De heer Jansen uit voorbeeld 1 overlijdt na 2 jaar dienstverband (nog tijdens zijn dienstverband met Pon). Het partnerpensioen bedraagt 70% van ,- = ,-. Voorbeeld 4 De heer Jansen uit voorbeeld 1 treedt na 2 jaar uit dienst. Hij heeft een ouderdomspensioen opgebouwd van: Opgebouwd eerste jaar: 1,875% x , ,- Opgebouwd 2e jaar: 1,875% x , ,- Totaal 3 506,- Hij overlijdt kort daarna. Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van 1 506,- = 1 354,-. Daarnaast kan er recht bestaan op Anw-uitkering van de overheid. Het Anw-hiaten pensioen van Pon vervalt na uitdiensttreding. 4.3 Maakt het iets uit als mijn partner veel jonger is dan ik? Nee. De hoogte van het partnerpensioen is onafhankelijk van de leeftijd of het geslacht van de partner. 4.4 Wat gebeurt er met het partnerpensioen als mijn partner en ik uit elkaar gaan? Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, dan heeft dit gevolgen voor het partnerpensioen. Uw ex-partner houdt namelijk recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment van echtscheiding, verbreking van het geregistreerde partnerschap of beëindiging van de samenleving. Ongehuwd samenwonenden met een samenlevingsovereenkomst moeten, als zij uit elkaar gaan, een door beiden ondertekende verklaring aan het pensioenbureau sturen waarin de datum vermeld staat waarop de samenleving is beëindigd. Het partnerpensioen dat aan uw ex-partner toekomt wordt het bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Het wordt aan uw ex-partner uitgekeerd vanaf het moment dat u komt te overlijden. Uw eventuele nieuwe partner heeft recht op het partnerpensioen minus het bijzonder nabestaandenpensioen. Alleen als uw ex-partner op het moment van uit elkaar gaan afziet van het bijzonder nabestaandenpensioen, heeft uw nieuwe partner recht op het gehele partnerpensioen. Dit moet dan zijn vastgelegd in een notariële akte. 4.5 Wanneer hebben mijn kinderen recht op wezenpensioen? Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen als zij bij uw overlijden jonger dan 18, of als zij studeren of arbeidsongeschikt zijn, jonger dan 27 zijn. Een kind dat wordt geboren na overlijden van de deelnemer heeft recht op wezenpensioen als het binnen 306 dagen na het overlijden wordt geboren. 4.6 Hoeveel wezenpensioen krijgen mijn kinderen als ik overlijd? Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. Net als bij het partnerpensioen zijn er voor de berekening twee situaties mogelijk: - Als het overlijden plaatsvindt tijdens het dienstverband met een aan Pon Holdings gerelateerd bedrijf, dan bedraagt het wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen dat de deelnemer zou hebben opgebouwd als deze tot de pensioenleeftijd was blijven deelnemen. - Als het overlijden plaatsvindt nadat de deelnemer tussentijds bij een Pon Holdings gerelateerd bedrijf is vertrokken, dan bedraagt het wezenpensioen 14% van het werkelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Volle wezen (kinderen van wie beide ouders zijn overleden) ontvangen het dubbele. 14 STICHTING PENSIOENFONDS PON 15

9 5 DE KEUZEMOGELIJKHEDEN 5.1 Eerder met pensioen: wat zijn de gevolgen? In onze pensioenregeling is de pensioenleeftijd 67 jaar. U kunt echter ook eerder met pensioen gaan. Eerder met pensioen gaan heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering: Als u eerder dan op uw 67 ste met pensioen gaat wordt uw ouderdomspensioen lager. U bouwt dan immers minder jaren pensioen op, terwijl het opgebouwde pensioen over een langere tijd moet worden uitbetaald. 5.4 Variabele pensioenuitkering: hoe werkt dat? De mogelijkheid bestaat om gedurende de eerste jaren een hoger pensioen en daarna een lager pensioen uit te laten keren of juist de eerste jaren een lager pensioen en daarna een hoger pensioen. In dat geval bedraagt de lagere uitkering minimaal 75% van de hogere uitkering. Op deze manier kan de hoogte van de pensioenuitkering beter op uw persoonlijke omstandigheden worden afgestemd. Als u eerder met pensioen wilt, moet u dit drie maanden voor de gewenste datum schriftelijk melden bij uw werkgever. 5.2 Deeltijdpensioen, kan dat ook? Ja, u kunt vóór uw 67 ste ook met deeltijdpensioen (bijvoorbeeld voor 40%), voor het overige deel (in het voorbeeld 60%) blijft u dan in dienst en wordt uw pensioenopbouw als parttimer voortgezet. U dient minimaal 20% te blijven werken. Met een eenmaal gekozen deeltijdpensioen kan het deeltijdpercentage tot de datum waarop u volledig met pensioen gaat, niet meer worden gewijzigd. 5.3 Afstand doen van het nabestaandenpensioen: wat zijn de voorwaarden en de gevolgen? Voor alle deelnemers (ook voor alleenstaanden) wordt een nabestaandenpensioen gereserveerd. Vlak voordat u met pensioen gaat, kunt u - tezamen met uw partner - kiezen wat u hiermee doet. Desgewenst kunt u het nabestaandenpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen of andersom. U zou bijvoorbeeld nabestaandenpensioen kunnen inruilen als uw partner een eigen inkomen en pensioen heeft en daarom geen behoefte heeft aan het (gehele) nabestaandenpensioen. U kunt 100% van het nabestaandenpensioen inruilen, of een deel ervan: 25%, 50% of 75%. Als u bij uw pensionering geen partner hebt, wordt het nabestaandenpensioen automatisch ingeruild voor hoger ouderdomspensioen. Ongeveer drie maanden vóór uw pensionering krijgt u een keuzeformulier thuis gestuurd. Dit formulier moet u binnen een maand ingevuld terugsturen. Als u ervoor kiest het nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen, moet het formulier door u èn uw partner worden getekend. 16 STICHTING PENSIOENFONDS PON 17

10 6 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 6.1 Het inbrengen van 'oude' elders opgebouwde pensioenrechten (waardeoverdracht) Indien u bij de werkgever direct voorafgaand aan de indiensttreding bij Pon pensioenrechten heeft opgebouwd kunt u kiezen uit twee mogelijkheden. U kunt uw opgebouwde pensioenrechten laten staan bij de pensioenregeling aldaar of deze pensioenrechten inbrengen in de pensioenregeling van SPP. Wat de beste beslissing is hangt van verschillende factoren af zoals uw leeftijd, de duur van het dienstverband en de verschillen tussen de pensioenregeling van SPP en uw oude werkgever. U kunt de pensioenaanspraken van al uw voorafgaande werkgevers overdragen voor zover het een dienstverband betreft die is geëindigd na 8 juli Wat gebeurt er als mijn partner en ik uit elkaar gaan? In het geval van een scheiding - van echt of van tafel en bed - of beëindiging van het geregistreerd partnerschap houdt uw ex-partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit is dus wettelijk geregeld. In dit geval heeft uw expartner - bij beëindiging van de samenleving van ongehuwd samenwonenden met een samenlevingsovereenkomst - géén recht op een gedeelte van het ouderdomspensioen. De drie vormen van partnerschap worden bij verevening dus niet identiek behandeld. Zodra u met (vervroegd) pensioen gaat, wordt - als u dit binnen 2 jaar na de scheiding bij SPP meldt ook het deel van uw ex-partner rechtstreeks door SPP aan de expartner uitgekeerd. Kortingen die worden toegepast als u eerder dan op uw 67 ste met pensioen gaat, gelden ook voor het deel van uw ex-partner. Verhogingen van de pensioenuitkering wegens latere pensionering gelden natuurlijk ook voor de ex-partner. Daarnaast houdt uw ex-partner recht op het nabestaandenpensioen dat tot de verbreking van het partnerschap is opgebouwd. Dit geldt eveneens voor ongehuwd samenwonenden met een samenlevingsovereenkomst. Bij de toekenning van bijzonder nabestaandenpensioen worden de drie vormen van partnerschap wél identiek behandeld. Zie hiervoor ook het hoofdstuk Het nabestaanden- en wezenpensioen. Het is ook mogelijk om het deel waarop uw ex-partner recht heeft samen met het bijzonder nabestaanden-pensioen om te zetten in een zelfstandig recht. Voorwaarde hiervoor is dat beide partijen èn de pensioenuitvoerder het hiermee eens zijn. In dat geval ontstaan er twee onafhankelijke pensioenrechten. 6.3 Wat gebeurt er als ik uit dienst treed? Een ononderbroken loopbaan van 40 jaar bij dezelfde werkgever komt niet zo vaak meer voor. Als u Pon verlaat vóór u met pensioen gaat, dan stopt de deelneming aan de regeling. U houdt recht op de pensioenaanspraken die u tot dat moment hebt opgebouwd. U kunt binnen onze pensioenregeling uw pensioenopbouw 3 jaar vrijwillig voortzetten. Nieuwe werkgever Wanneer u een nieuwe baan krijgt, zijn er twee mogelijkheden. U kunt uw opgebouwde pensioenrechten laten staan bij SPP. Als uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, kunt u er ook voor kiezen uw pensioenrechten mee te nemen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Wat de beste beslissing is, uw pensioenrechten laten staan of meenemen, hangt af van de verschillen tussen de twee regelingen. De pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever kan u hierbij adviseren. 6.4 Hoe zit het met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word? Als u volgens de WIA voor 35% of meer arbeidsongeschikt raakt, dan wordt uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) voortgezet. U hoeft voor dat deel van het pensioen dat betrekking heeft op uw arbeidsongeschiktheid geen premie meer te betalen. De pensioenopbouw wordt voortgezet tot u 67 bent. 6.5 Heeft (ouderschaps-)verlof gevolgen voor mijn pensioen? Als u tijdens een periode van ouderschapsverlof of andere door de wet of de werkgever aangewezen vormen van verlof minder uren werkt dan normaal, dan heeft dit geen nadelige gevolgen voor uw pensioenopbouw. Die wordt gebaseerd op het aantal uren dat u werkte voordat u met verlof ging. De pensioenopbouw mag niet onbeperkt worden voortgezet tijdens verlof. Hier zijn wettelijk maximale termijnen aan verbonden. Ook als u voorafgaand aan uw pensioen verlof opneemt uit de levensloopregeling, gaat de pensioenopbouw gewoon door. Vanzelfsprekend betaalt u tijdens de voortzetting van de pensioenopbouw ook pensioenpremie op basis van het aantal arbeidsuren dat gold voorafgaand aan het verlof. Bovenvermelde wettelijke regelingen kunnen via notariële akte buiten werking worden gesteld. 18 STICHTING PENSIOENFONDS PON 19

11 7 TOT SLOT 7.1 Hoeveel pensioenpremie moet ik betalen? De kosten van de pensioenregeling worden gedragen door de werkgever en de deelnemers samen. De bijdrage van de deelnemer in de kosten van de pensioenregeling is voor % van de pensioengrondslag. Alle overige kosten komen voor rekening van de werkgever. Het werknemersdeel van de pensioenpremie wordt door de werkgever op het brutoloon ingehouden voor heffing loonbelasting en sociale verzekeringen. 7.2 Wanneer vraag ik mijn pensioen aan? Er zijn twee mogelijkheden: u gaat op de standaardleeftijd met pensioen of u gaat eerder. Op standaardleeftijd In onze pensioenregeling is de standaardleeftijd nog vastgelegd op 67 jaar, wanneer u dan met pensioen gaat hoeft u zelf niets te doen. Het pensioenfonds stuurt u ruim van tevoren een overzicht van uw pensioenrechten. Eerder Als u eerder dan op uw 67 ste met pensioen wilt, dan moet u dit minimaal drie maanden voor de gewenste datum schriftelijk aan uw werkgever melden. 7.6 Betalingsvoorbehoud werkgever In geval van ingrijpende wijziging van omstandigheden, heeft de werkgever het recht zijn bijdrage te verlagen of te beëindigen. De werkgever zal dan met de deelnemers overleggen over een eventuele herziening van de pensioenregeling. 7.7 Vragen en advies inzake Pensioenen Pensioenvragen Deelnemers aan de SPP pensioenregeling wordt de gelegenheid geboden advies in te winnen inzake hun pensioen. Het eerste aanspreekpunt daarvoor is de afdeling HRM. Zij zijn in staat de meeste vragen te beantwoorden. Adviseur binnen de Stichting Pensioenfonds Pon U kunt ook een beroep doen op de pensioenadviseur van SPP via onze website of per 'Pensioen in zicht'-gesprekken Deelnemers aan de pensioenregeling van SPP kunnen een adviesgesprek aanvragen bij SPP. Doelstelling daarvan is om de diverse keuze mogelijkheden en de financiële consequenties daarvan op een rij te zetten. 7.3 Op welke manier worden de pensioenen uitbetaald? De pensioenen worden maandelijks uitbetaald aan de rechthebbende. Het wezenpensioen wordt, als het kind minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordiger uitbetaald. De verschuldigde sociale premies en belastingen worden door de pensioenuitvoerder op de pensioenuitkering ingehouden. 7.4 Kan ik mijn pensioen afkopen? Het pensioen kan alleen worden afgekocht (vervangen door een uitkering ineens) als het bij ingang of bij ontslag niet meer bedraagt dan 1 462,88 (2015) per jaar. 7.5 Wat zijn mijn verplichtingen als deelnemer aan de pensioenregeling? Voor een goede uitvoering van de pensioenregeling is het van belang dat u aan uw werkgever wijzigingen doorgeeft op het gebied van: - Huwelijk of andere vormen van partnerschap; - Adresgegevens; - Mate van arbeidsongeschiktheid. 20 STICHTING PENSIOENFONDS PON 21

12 8 BEGRIPPENLIJST Deelnemer Een deelnemer is een werknemer van een Pon Holdings gerelateerd bedrijf. Franchise Iedere ingezetene bouwt jaarlijks AOW op. Dit wordt uitgekeerd vanaf de AOW leeftijd en voorziet in een basispensioen. Gewezen deelnemer Als u geen pensioen meer opbouwt bij het pensioenfonds maar nog wel pensioenaanspraken bij het pensioenfonds hebt staan bent u een gewezen deelnemer, ook wel slaper genoemd. Ouderdomspensioen De uitkering die u ontvangt vanaf uw pensioendatum tot het moment dat u komt te overlijden. Partner Degene met wie u gehuwd bent, bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, of degene met wie u minimaal een half jaar een gezamenlijke huishouding voert zoals omschreven in het pensioenreglement. Partnerpensioen De uitkering die uw partner krijgt na uw overlijden. Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Pon (SPP) Multi ondernemingspensioenfonds (Multi-OPF), bestaande uit de ringen A, G, K en P. Dit pensioenreglement wordt uitgevoerd binnen Ring P. Pensioengrondslag Het deel van uw pensioengevend jaarsalaris waarover u pensioen opbouwt. Dit is het pensioengevend jaarsalaris minus de franchise. Pensioengevend jaarsalaris Het vaste jaarsalaris inclusief vakantietoeslag. 22 STICHTING PENSIOENFONDS PON 23

13 Stichting Pensioenfonds Pon Rondebeltweg 31 :: 1329 BN Almere :: The Netherlands P.O. Box :: 1303 AB Almere :: The Netherlands T +31 (0) :: E I

Stichting Pensioenfonds Pon PENSIOENREGELING PON (RING P) IN GEWONE TAAL

Stichting Pensioenfonds Pon PENSIOENREGELING PON (RING P) IN GEWONE TAAL Stichting Pensioenfonds Pon PENSIOENREGELING PON (RING P) IN GEWONE TAAL WASSENDE MAAN De wassende maan of wassenaar is de maan kort na nieuwe maan. Deze periode loopt van nieuwe maan tot volle maan en

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Pensioenfonds TenCate! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert?

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert? Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt aan de hand van mogelijke gebeurtenissen pensioenvraagstukken inzichtelijk, voor werkgevers en werknemers. Veranderingen in de samenstelling van het huishouden

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. 8 januari 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je standaard uitbetaald zodra je 67 jaar wordt. Je kunt

Nadere informatie

Pensioen in het kort. Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland

Pensioen in het kort. Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland Pensioen in het kort Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Pensioen in het algemeen 4 1.2 Pensioen bij Esso Nederland, ExxonMobil Financial Services en ExxonMobil

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Samenvatting pensioenregeling A2006

Samenvatting pensioenregeling A2006 Samenvatting pensioenregeling A2006 201601 samenvatting pensioenregeling A2006 2016.docx 1 PAGINA INLEIDING A. Waarom krijgt u deze brochure? 2 B. Het pensioenreglement 2 C. Klachtenregeling 2 D. Vragen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie