European Employee Benefits Benchmark. Werknemersvoorzieningen: zoeken naar de juiste mix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "European Employee Benefits Benchmark. Werknemersvoorzieningen: zoeken naar de juiste mix"

Transcriptie

1 European Employee Benefits Benchmark

2 Aon Hewitt Aon Hewitt is mondiaal marktleider op het gebied van advies over menselijk kapitaal en oplossingen voor outsourcing. Het bedrijf werkt als partner samen met organisaties om hun meest complexe uitdagingen met betrekking tot werknemersvoorzieningen, talentbeheer en de bijbehorende financiële problemen op te lossen en hun bedrijfsresultaat te verbeteren. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala van strategieën voor menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorgverzekeringen, vergoedingen en talentbeheer. Met meer dan professionals in 90 landen werkt Aon Hewitt aan een wereld waarin het beter werken is voor bedrijven en hun werknemers. Meer informatie over Aon Hewitt vindt u op

3 Inhoud 1. Samenvatting pag Inleiding pag Pensioenen: eerste keuze op het voorzieningenmenu pag De armoedeval van het pensioen pag Andere voorzieningen: inkomensbescherming is het belangrijkst pag Levensverzekering: gemengde uitkomsten pag Flexibele voorzieningen: enkele verrassingen pag Bevorderen van een gezond personeelsbestand pag De communicatiekloof met betrekking tot voorzieningen pag Conclusie pag.15

4 Samenvatting Nu Europa zich begint te herstellen van de recessie, overwegen veel werknemers hun volgende carrièrestap. Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen- en gezondheidszorgregelingen, spelen een belangrijke rol bij hun uiteindelijke beslissing. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de optimale mix van salaris en secundaire voorzieningen per land kan verschillen. Deze internationale variatie suggereert dat multinationale ondernemingen ten aanzien van de planning van werknemersvoorzieningen gebaat zijn bij het inbouwen van enige flexibiliteit in het voorzieningenmenu dat zij hun werknemers aanbieden. Hoewel de populariteit van de verschillende voorzieningen bij de werknemers in de tien onderzochte landen uiteenloopt, is de pensioenvoorziening de eerste keuze als antwoord op de vraag voor welke voorzieningen men bereid zou zijn een deel van het salaris in te leveren. Bijna één vijfde van de ondervraagde werknemers zegt de eigen bijdrage aan een pensioenregeling te hebben verhoogd. Dit is met name het geval in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Een kwart van de werknemers meldt geen pensioenregeling te hebben. Betere financiële bescherming is de op een na populairste wens onder werknemers; meer dan één derde van de respondenten zou bereid zijn salaris in te leveren voor een door de werkgever geregelde verzekering tegen de kosten van ziekte of ongeval. Een hoog percentage respondenten weet niet of zijn werkgever meebetaalt aan de ziektekostenverzekering. Uit het onderzoek blijkt een vergelijkbare onwetendheid met betrekking tot levensverzekeringen. Van de overige flexibele voorzieningen zijn opleidingen op kosten van de werkgever en faciliteiten voor kinderopvang het populairst. De minst gewilde flexibele voorzieningen zijn mobiele telefoons en sport- of ontspanningsdagen, al verschilde de populariteit ervan sterk van land tot land. Het vóórkomen van ziekteverlof lijkt van land tot land sterk uiteen te lopen. Vooral in landen met regelingen voor het opnemen van zorgverlof bij persoonlijke en familiale problemen kan het ziekteverlof hoog zijn. Wanneer ondernemingen strategieën ontwikkelen om hun personeel te behouden of nieuwe werknemers aan te trekken, zijn werknemersvoorzieningen een intrinsiek onderdeel van de mix. Als we naar alle voorzieningen kijken, lijkt het onderzoek echter uit te wijzen dat werkgevers niet voldoende communiceren om de werknemersvoorzieningen bekendheid te geven bij hun personeel. In elk land is een groot deel van de respondenten niet bekend met voorzieningen van de werkgever of de waarde van de genoten voorzieningen.

5 Inleiding Voor u ligt de uitkomst van de European Employee Benefits Benchmark Survey (EEEB) van Aon Hewitt. Dit is het tweede verslag op basis van ons recente online onderzoek onder werknemers in tien belangrijke economieën. Meer dan 7500 mensen hebben aan het onderzoek deelgenomen en nieuwe inzichten geleverd met het oog op werknemersvoorzieningen in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het verslag concentreert zich op de manier waarop secundaire arbeidsvoorzieningen de diensten of producten die ondernemingen aan hun werknemers aanbieden naast het salaris de relaties van werknemers met hun werkgevers zouden kunnen beïnvloeden. Het is bedoeld als hulpmiddel voor directeuren human resources en andere senior managers die de opzet en reikwijdte van hun voorzieningenpakket willen verbeteren om het voor werknemers attractiever te maken in een snel veranderend financieel en economisch landschap. De timing van het verslag dat verschijnt terwijl Europa zich van de recessie begint te herstellen onderstreept het belang van goed toegesneden voorzieningenpakketten. In acht van de tien onderzochte landen is meer dan 30% van de respondenten van plan binnen 6-12 maanden een nieuwe baan te zoeken (grafiek 1). In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is dit bijna 50%. Secundaire arbeidsvoorzieningen vormen een intrinsiek onderdeel van de mix wanneer ondernemingen overwegen hoe zij hun personeel kunnen behouden of nieuwe werknemers kunnen aantrekken. Toch komt uit het onderzoek duidelijk naar voren dat werknemers bepaalde flexibele voorzieningen en pensioenen niet ervaren als een extra op hun salaris. Velen beschouwen bepaalde voorzieningen als vervanging van geldelijke beloningen. De optimale mix van salaris en secundaire voorzieningen varieert ook per nationale groep. Dit lijkt erop te wijzen dat, hoewel ondernemingen moeten streven naar een consistent beloningsbeleid in al hun Europese vestigingen, de werknemers een zekere mate van flexibiliteit in het aangeboden voorzieningenmenu zouden toejuichen. In het eerste verslag op basis van het EEBB (Expectations vs. Reality: Meeting Europe s Retirement Challenge) werd ingegaan op de pensioenverwachtingen van werknemers onder uiteenlopende noemers, zoals de algemene houding tegenover pensioensparen, waar men verwachtte als gepensioneerde te gaan wonen, wat men vond van overheidsbeleid om de officiële pensioenleeftijd te verhogen, en hoeveel geld men bij pensionering verwachtte te ontvangen (en verwachtte nodig te hebben). Samen geven de verslagen een macro- en een microperspectief op een goede planning van werknemersvoorzieningen. Tabel 1: Aantal respondenten per land Duitsland 1019 Verenigd Koninkrijk 1005

6 Frankrijk 1000 Spanje 1000 Nederland 752 België 800 Noorwegen 500 Ierland 502 Denemarken 501 Zwitserland 500 Grafiek 1: Denkt u dat u in de komende 6-12 maanden een nieuwe baan gaat zoeken? Werknemers op zoek naar een nieuwe baan % werknemers

7 Pensioenen: eerste keuze op het voorzieningenmenu Grafiek 2: Als u aan een nieuwe baan zou beginnen, voor welke van de volgende voorzieningen zou u dan belangstelling hebben als ze beschikbaar zouden zijn als onderdeel van uw beloningspakket? Met andere woorden: zou u een deel van uw salaris willen inleveren in ruil voor de voorzieningen tegen een gunstig tarief? Welke voorzieningen zou u willen hebben in ruil voor salaris? % werknemers Pensioenpremies Ziektekosten-/ongevallenverzekering Meer vakantiedagen per jaar Spaarregeling Opleiding Kinderopvang Alternatieve gezondheidszorg Aankoop extra vakantiedagen Interieurverzorging Mobiele telefoon Sport- en ontspanningsdagen Werknemersvoorzieningen zijn er in allerlei soorten en maten, van traditionele zaken als pensioenregelingen, vakantiedagen, kinderopvang en gezondheidszorg tot een minder conventioneel aanbod zoals opleidingen en interieurverzorging. Wij hebben de werknemers gevraagd aan welke voorzieningen ze voldoende waarde hechten om er een deel van hun salaris voor in te leveren bij het overwegen van een nieuwe baan. Het zal wellicht geen verrassing zijn dat het pensioen veruit de belangrijkste voorziening is waarvoor werknemers in hun beloningspakket een deel van hun salaris willen inleveren. Meer dan 50% van de werknemers in België, Denemarken, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk zou bereid zijn salaris in te leveren voor een betere pensioenvoorziening als men een nieuwe baan overweegt. Alleen Nederlandse werknemers zien maar een beperkte aantrekkingskracht in deze voorziening: minder dan 27% zegt bereid te zijn salaris in te leveren voor een beter pensioen. Gemiddeld ontvangt 30% van de werknemers in de onderzochte landen een werkgeversbijdrage in de pensioenpremie die meer bedraagt dan 6% van het salaris. Dergelijke ruimhartigheid is met name geconstateerd in Denemarken en Zwitserland, terwijl ook het Verenigd Koninkrijk juist boven het gemiddelde scoort. In Spanje, waar de staatspensioenen relatief hoog zijn, kwamen werknemers met zo n hoge werkgeversbijdrage in de pensioenpremie het minst voor. Grafiek 3: Hoeveel denkt u dat uw werkgever besteedt aan uw primaire pensioenregeling? (Alleen antwoorden meer dan 6% van mijn salaris ) Werknemers die menen dat hun werkgever meer dan 6% van hun salaris aan pensioenregelingen besteedt % werknemers

8 Pensioenen zijn voor 18% van de werknemers zo belangrijk dat zij hun eigen bijdrage aan hun pensioenregeling het afgelopen jaar hebben verhoogd. Werknemers in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben het afgelopen jaar het vaakst meer ingelegd voor hun pensioen, terwijl een bovengemiddeld percentage van de werknemers dat heeft gedaan in Denemarken, Ierland en Zwitserland. Deze uitkomsten zijn in lijn met die van het eerste EEBB-verslag, waarin bleek dat meer dan de helft van de werknemers in Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk zich zorgen maakte over ontoereikende pensioenpremies. In Nederland droeg slechts een klein percentage werknemers iets meer dan 6% meer bij aan zijn pensioenregeling. Grafiek 4: Hebt u in het afgelopen jaar het bedrag gewijzigd dat u bijdraagt aan uw pensioenregeling (pensioenspaarregeling)? (Werknemers met als antwoord ja ) Percentage werknemers dat het afgelopen jaar meer is gaan bijdragen aan zijn pensioenregeling % werknemers EU-gemiddelde

9 De armoedeval van het pensioen Minder dan 25% van de werknemers beschikt niet over een pensioenregeling. Dit verschijnsel komt het meest voor in Frankrijk en Spanje, waar de arbeidspensioenvoorziening van de staat nog relatief ruimhartig is. Als we deze twee landen buiten beschouwing laten, komen we voor de acht overige landen op een gemiddelde van net boven de 18%. Werknemers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, die de laagste staatspensioenen kennen, lopen het grootste risico van armoede op de oude dag; in deze landen meldt respectievelijk 24 en 25% van hen geen pensioenregeling te hebben. Niet al deze mensen wacht de armoedeval van het pensioen, omdat er andere manieren zijn waarop zij voor hun pensioen kunnen sparen. Hun aandeel is echter groot genoeg om aanleiding te geven tot bezorgdheid. Grafiek 5: Hebt u in het afgelopen jaar het bedrag gewijzigd dat u bijdraagt aan uw pensioenregeling (pensioenspaarregeling)? (Werknemers die verklaren geen pensioenregeling te hebben) Werknemers zonder pensioenregeling % werknemers EU-gemiddelde

10 Andere voorzieningen: inkomensbescherming is het belangrijkst De op een na aantrekkelijkste werknemersvoorziening is financiële bescherming; meer dan één derde van de werknemers is bereid salaris in te ruilen voor betere bescherming tegen de gevolgen van ziekte en ongevallen. Dit is het opvallendst in Ierland, waar bijna 54% van de werknemers zegt zo n voorziening aantrekkelijk te vinden, en in België (43%). Circa 28% van de ondervraagde werknemers gelooft dat hun werkgever hun salaris minstens een jaar blijft doorbetalen als zij een langdurige ziekte oplopen. Er zijn echter grote discrepanties tussen de landen. Minder dan 9% van de Duitse werknemers acht dit waarschijnlijk, vergeleken met 52% van de Nederlandse en 46% van de Zwitserse werknemers. Verontrustender is echter wellicht het hoge percentage werknemers dat niet weet of hun werkgever de gevolgen van langdurige ziekte dekt. Maar liefst 70% van de Spaanse werknemers weet het niet, evenals meer dan 50% van de werknemers in Frankrijk, Noorwegen en Denemarken. In elk onderzocht land ligt het percentage boven de 30%. Hoewel niemand graag aan langdurige ziekte denkt, suggereert het onderzoek dat werknemers bewust moeten worden gemaakt van hun mogelijkheden in geval van ernstige ziekte. Gezien het enthousiasme voor deze voorziening bij werknemers zou het een goed idee zijn als werkgevers haar als belangrijk strategisch wapen in hun arsenaal van arbeidsvoorwaarden gaan beschouwen. Grafiek 6: Hoe lang zou uw werkgever uw salaris blijven betalen als u een ernstige of langdurige ziekte zou krijgen? (Werknemers met als antwoord één jaar of langer ) Inkomensbescherming bij langdurige ziekte (meer dan één jaar) % werknemers Grafiek 7: Hoe lang zou uw werkgever uw salaris blijven betalen als u een ernstige of langdurige ziekte zou krijgen? (Werknemers met als antwoord weet niet ) Inkomensbescherming bij langdurige ziekte (weet niet) % werknemers met als antwoord weet niet

11 Levensverzekering: gemengde uitkomsten Franse werknemers lijken het vaakst een door hun werkgever aangeboden levensverzekering te hebben, Zwitserse werknemers het minst vaak. Net als bij andere door de werkgever aangeboden voorzieningen, is er in de meeste landen ook een significante minderheid van de werknemers het duidelijkst in Nederland (31%) en Noorwegen (30%) die niet weet of deze voorziening voor hen en hun gezinnen beschikbaar is (zie ook De communicatiekloof met betrekking tot voorzieningen op pag. 14). Grafiek 8: Biedt uw werkgever een levensverzekeringsdekking aan? (Werknemers met als antwoord ja ) Werknemers met levensverzekering van de werkgever % werknemers met als antwoord ja Flexibele voorzieningen: enkele verrassingen Naast pensioenen, zorgverzekeringen en levensverzekeringen kunnen werkgevers een ruim scala van aanvullende flexibele voorzieningen aanbieden om werknemers aan te trekken en te behouden. Sommige van deze voorzieningen zijn populairder dan andere. In alle onderzochte landen, op twee na (Denemarken en Frankrijk), zegt minstens 20% van de respondenten dat zij het aantrekkelijk zouden vinden om te kunnen onderhandelen over langere perioden (drie tot zes maanden) betaald of onbetaald verlof. Meer dan één derde van de werknemers in Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk noemt dit een aantrekkelijke voorziening. Betrekkelijk weinig respondenten (13% van het totaal) toonden daarentegen belangstelling voor het kopen van extra vakantiedagen. Dat lijkt erop te duiden dat werknemers de vrijheid en flexibiliteit van langdurig verlof aantrekkelijker vinden dan meer korte vakanties. Het is interessant om te constateren dat meer dan een kwart van de werknemers zegt bereid te zijn salaris in te wisselen voor een bedrijfsspaarregeling, waarmee zo n regeling in populariteit de vierde voorziening is. Dit kan een afspiegeling zijn van toenemende ontevredenheid over de mondiale bankensector na de financiële crisis, van bereidheid om deel te nemen in het aandelenkapitaal van de werkgever, of wellicht van de erkenning dat bedrijven een betere spaarrente kunnen bedingen dan particulieren en dit voordeel aan hun werknemers kunnen doorgeven. De koopkracht van werkgevers stelt hen ook in staat producten en diensten voor hun werknemers in het groot in te kopen tegen voordelige tarieven die kunnen bijdragen aan het beloningspakket. In het onderzoek werd de respondenten gevraagd hun mening te geven over zeer uiteenlopende voorzieningen, waaronder schoonmaaken strijkwerkzaamheden thuis (interieurverzorging), het bijwonen van sportevenementen en opleidingsmogelijkheden. De antwoorden op de vraag of dit aantrekkelijke alternatieven voor geld zijn, lopen per nationale groep uiteen.

12 Van alle deelnemers aan het onderzoek zou meer dan 22% van de werknemers enig salaris willen opofferen in ruil voor een opleiding naar keuze, eerder dan voor kinderopvang. Meer dan 30% van de werknemers in Duitsland, Ierland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk vindt dit een aantrekkelijk idee. Het minst populair is deze mogelijkheid in Frankrijk, Nederland en Noorwegen. Grafiek 9: Als u aan een nieuwe baan zou beginnen, voor welke van de volgende voorzieningen zou u dan belangstelling hebben als ze beschikbaar zouden zijn als onderdeel van uw beloningspakket? Met andere woorden: zou u een deel van uw salaris willen inleveren in ruil voor de voorzieningen tegen een gunstig tarief? (Werknemers met als antwoord een opleiding ) Als u aan een nieuwe baan zou beginnen, zou u dan enig salaris willen opofferen in ruil voor een opleiding van uw keuze? % werknemers met als antwoord ja De op een na populairste non-conventionele voorziening is een verrassing. In de hele onderzoeksgroep zegt bijna 15% van de werknemers dat zij salaris willen inleveren voor vergoeding van alternatieve geneeswijzen. Deze bereidheid is het meest uitgesproken in Noorwegen en Spanje, waar meer dan 20% van de werknemers zo n voorziening zou toejuichen. Grafiek 10: Als u aan een nieuwe baan zou beginnen, voor welke van de volgende voorzieningen zou u dan belangstelling hebben als ze beschikbaar zouden zijn als onderdeel van uw beloningspakket? Met andere woorden: zou u een deel van uw salaris willen inleveren in ruil voor de voorzieningen tegen een gunstig tarief? (Werknemers met als antwoord alternatieve geneeswijzen ) Als u aan een nieuwe baan zou beginnen, zou u dan enig salaris willen opofferen in ruil voor alternatieve geneeswijzen? % werknemers met als antwoord ja Onder alle respondenten waren de minst populaire opties de mobiele telefoons van de zaak, tweemaal per jaar een sport- of ontspanningsdag en interieurverzorging. Zelfs bij deze minst aantrekkelijke keuzemogelijkheden was er een grote discrepantie tussen verschillende nationale groepen: 18% van de respondenten in België zou bijvoorbeeld salaris willen inleveren voor interieurverzorging, terwijl 15% van de Britse werknemers hetzelfde zou doen voor sport- en ontspanningsdagen.

13 Bevorderen van een gezond personeelsbestand Het welzijn van werknemers is een belangrijk aandachtspunt voor alle Europese werkgevers. Aon Hewitt definieert dit begrip (employee wellness) als een combinatie van gezondheidsfactoren, persoonlijke factoren en werkfactoren die van invloed zijn op het vermogen van werknemers om veilig en productief te werken. Het is de belangrijkste overweging voor een werknemer die besluit of hij aan het werk zal gaan wanneer zich een gezondheidsprobleem voordoet. Het gezonde verstand zegt dat de meeste mensen die zich een dag ziek melden van hun werk, dat doen om gezondheidsredenen. Hoewel de uitkomsten van het onderzoek dit bevestigen, zijn er in sommige landen met name Duitsland, Denemarken en Zwitserland complexere redenen. In Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen noemt maar rond 50% van de werknemers ziekte als de reden voor hun laatste ziekmelding. In Spanje en Frankrijk ligt dat cijfer zelfs onder de 40%. In het gehele onderzoek noemt 42% van de respondenten andere redenen dan echte ziekte voor hun afwezigheid. Daartoe behoren persoonlijke kwesties (15%), een combinatie van gezondheids-, persoonlijke en werkfactoren (10%), zorg voor gezinsleden (10%) en kwesties op het werk (2%). Het is interessant om te constateren dat er in Spanje en Frankrijk, waar het grootste aantal respondenten andere redenen noemde om een dag te verzuimen, ook een opmerkelijk hoog percentage respondenten is dat verklaart het voorgaande jaar niet wegens ziekte afwezig te zijn geweest van hun werk. Dit kan het gevolg zijn van het beleid van sommige werkgevers om het recht op zorgverlof in de arbeidsvoorwaarden op te nemen. Daardoor hebben werknemers recht op een bepaald aantal vrije dagen om verschillende redenen, waaronder de zorg voor zieke familieleden. In Frankrijk staan de arbeidsvoorwaarden in bepaalde sectoren meestal één dag zorgverlof per maand toe en ten minste zes dagen zorgverlof per jaar. Veel werknemers zullen ervoor kiezen een dag zorgverlof op te nemen in plaats van zich ziek te melden. Grafiek 11: Wat was de werkelijke reden voor de laatste dag dat u afwezig was van uw werk? (Werknemers met als antwoord een echte ziekte ) Wat was de werkelijke reden voor de laatste dag dat u afwezig was van uw werk? % werknemers dat een echte fysieke of psychische aandoening aangeeft

14 Grafiek 12: Hoeveel dagen per jaar meldt u zich gewoonlijk ziek? (Werknemers met als antwoord geen ) Hoeveel ziekmeldingen in het afgelopen jaar? % werknemers met als antwoord geen We hebben de respondenten gevraagd wat werkgevers volgens hen zouden kunnen doen om het ziekteverzuim te verminderen. In elk land worden drie voorgestelde oplossingen verkozen boven de andere: de mogelijkheid van flexibele werktijden, financiële stimulansen om het aantal ziekmeldingen te verminderen en (de populairste optie) de mogelijkheid om zorgverlof op te nemen zodat werknemers vrij kunnen nemen om niet-medische redenen. Opmerkelijk genoeg zijn er geen significante nationale verschillen waar te nemen in de uitgesproken voorkeuren. Dit duidt erop dat het aanbieden van zorgverlof in combinatie met flexibelere werktijden wel eens de meest effectieve manier zou kunnen zijn waarop werkgevers het welzijn van werknemers kunnen bevorderen. Grafiek 13: Welke van de volgende omstandigheden zouden u volgens u helpen uw ziekteverlof te verminderen? Wat zou uw werkgever kunnen doen om uw ziekteverzuim te verminderen? % werknemers (alle landen) Zorgverlof Flexibel werken Financiële stimulans Medische zorg op het werk Interessanter werk Financiële sanctie Ontslagdreiging Minder recht op ziekteverlof Verplicht gesprek bij terugkeer Verplicht telefonisch melden Hulpverlening Andere manager

15 De communicatiekloof met betrekking tot voorzieningen We hebben werknemers gevraagd hoeveel ze denken dat hun werkgever besteedt aan secundaire/flexibele voorzieningen zoals kinderopvang, een uitgebreide jaarlijkse vakantie, een telefoon van de zaak en dergelijke als percentage van het salaris, en aan hun primaire pensioenregeling als percentage van het salaris. De meest opzienbarende bevinding was dat voor de pensioenuitgaven de grootste antwoordcategorie weet niet was. Dit onderstreept hoe noodzakelijk het is dat veel werkgevers beter communiceren over de arbeidsvoorwaarden naast het salaris, met name over pensioenregelingen (waarover de communicatie al gauw kan worden overheerst door complexe actuariële begrippen). We weten uit eerdere bevindingen dat ongeveer de helft van de werkende bevolking de pensioenvoorziening beschouwt als iets waarvoor men bereid is een lager salaris te accepteren. Maar toch weet van alle ondervraagden in het onderzoek meer dan 35% niet wat de waarde van het pensioen als percentage van het salaris is. Het aandeel weet niet is met respectievelijk 50 en 51% het grootst in Frankrijk en Duitsland. Een soortgelijk patroon zien we bij de werkgeverskosten van flexibele voorzieningen. Europese werkgevers geven jaarlijks substantiële bedragen uit aan flexibele voorzieningen en pensioenvoorzieningen voor hun werknemers, voornamelijk als middel om personeel aan te trekken, te motiveren en te behouden. Het onderzoek lijkt uit te wijzen dat velen van hen niet genoeg doen om hun rendement op deze investering te optimaliseren. Grafiek 14: Hoeveel denkt u dat uw werkgever besteedt aan uw primaire pensioenregeling (als percentage van uw salaris)? (Werknemers met als antwoord weet niet ) Welk percentage van uw salaris betaalt uw werkgever mee aan uw pensioenregeling? % werknemers met antwoord weet niet Grafiek 15: Hoeveel denkt u dat uw werkgever besteedt aan uw flexibele voorzieningen, exclusief pensioenvoorziening (als percentage van uw salaris)? (Werknemers met als antwoord weet niet ) Welk percentage van uw salaris betaalt uw werkgever mee aan uw flexibele voorzieningen, zoals kinderopvang, mobiele telefoon enzovoort? % werknemers met antwoord weet niet

16 Grafiek 16: Biedt uw werkgever u een levensverzekering? (Werknemers met als antwoord weet niet ) Biedt uw werkgever u een levensverzekering? % werknemers met antwoord weet niet Conclusie De European Employee Benefits Benchmark is een bruikbare indicator voor werkgevers die nadenken over manieren waarop zij het investeringsrendement op hun menselijk kapitaal kunnen optimaliseren. Simpelweg hogere salarissen betalen dan de concurrentie is een bot en ondoelmatig wapen in de strijd om het aantrekken en behouden van talentvol personeel. Het is duidelijk dat werknemers grote waarde hechten aan hun pensioen, zorgverzekering en andere voorzieningen. De uitdaging voor ondernemingen is hoe zij de combinatie van voorzieningen zo kunnen optimaliseren dat de perceptie van het beloningspakket als geheel erdoor wordt verbeterd. Werknemers zullen in sommige landen positiever reageren op bepaalde voorzieningen dan in andere landen. Werkgevers kunnen hiermee rekening houden door een flexibel voorzieningenmenu aan te bieden dat de verschillende smaken in de verschillende landen weerspiegelt. De meest dringende opgave voor alle werkgevers is echter om ervoor te zorgen dat hun werknemers inzicht hebben in de voorzieningen die zij al hebben en de totale waarde die deze voorzieningen vertegenwoordigen. Vanuit het oogpunt van bedrijfsstrategie heeft het weinig zin om werknemers voorzieningen te verschaffen als de begunstigden zich niet volledig bewust zijn van hun waarde en al hun keuzemogelijkheden.

17 Contactgegevens België Werner Keeris Rue Jules Cockx 8-10 BE 1160 Brussel België +32 (0) Denemarken Mogens Damgaard Strandgade 4C Kopenhagen, DK-1401 Denemarken Duitsland Frank Tietjen Luxemburger Allée Mülheim an der Ruhr Duitsland Frankrijk Bertrand Pitavy Défense Ouest 420 Rue d Estienne d Orves Colombes Frankrijk Ierland Andrew Krawczyk The Metropolitan Building James Joyce Street Dublin 1 Ierland +353 (0) Nederland Boy Sluiter Admiraliteitskade ED Rotterdam Nederland +31 (0) Noorwegen Dag Erik Aspaas Vollsveien 4

18 Postboks Lysaker Noorwegen Spanje Jorge Garcia Perrote Rosario Pino Madrid, Spanje Verenigd Koninkrijk / EMEA Ian Hinton 6 More London Place London, SE1 2DA Verenigd Koninkrijk +44 (0) Zwitserland Cathy Course Avenue Edouard Rod Nyon Zwitserland +41 (0) Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enigerlei wijze, met inbegrip van fotokopie of opname, worden overgezet zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende; verzoeken om dergelijke toestemming dienen te worden gericht aan de auteursrechthebbende. Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij de productie van dit verslag en de daarin vervatte informatie, staat Aon Hewitt op geen enkele wijze in voor de juistheid van het verslag en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht door iemand die zich op dit verslag kan beroepen. De ontvangers van het verslag zijn in alle gevallen volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat zij ervan maken. Copyright Aon Hewitt 2010

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

50+ in Europa Samenvatting van de eerste resultaten

50+ in Europa Samenvatting van de eerste resultaten share_belg_nl.indd 1 09.04.2006 14:00:20 Uhr share_belg_nl.indd 2-3 09.04.2006 14:00:21 Uhr Het aandeel ouderen in de totale populatie is in Europa hoger dan op elk ander continent en deze ontwikkeling

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN

DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN VORM RUIM VOOR DE FORMELE PENSIOENDATUM EEN STRATEGIE VOOR DE LAATSTE JAREN TOT AAN PENSIOEN De AOW-leeftijd

Nadere informatie

European Sick Leave Index Klant

European Sick Leave Index Klant European Sick Leave Index Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten in het effect

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

www.share-project.nl Resultaten van het project 50+ In Europa

www.share-project.nl Resultaten van het project 50+ In Europa www.share-project.nl Resultaten van het project 50+ In Europa Wat gebeurt er nu? Published by Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA) L13,17 68131 Mannheim Phone: +49-621-181 1862

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

World Class Broking. De beste offertes en adviezen voor uw nieuw of te verlengen pensioencontract. Risk. Reinsurance. Human Resources.

World Class Broking. De beste offertes en adviezen voor uw nieuw of te verlengen pensioencontract. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Hewitt Retirement & Financial Management World Class Broking De beste offertes en adviezen voor uw nieuw of te verlengen pensioencontract Risk. Reinsurance. Human Resources. Over Aon Hewitt Aon Hewitt

Nadere informatie

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Velden met een zijn verplicht. Persoonlijke gegevens In welk land bent u gevestigd? België Bulgarije

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

WERKNEMERS MOETEN CONTROLE KRIJGEN OVER HUN FINANCIËLE PLANNING

WERKNEMERS MOETEN CONTROLE KRIJGEN OVER HUN FINANCIËLE PLANNING HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS MOETEN CONTROLE KRIJGEN OVER HUN FINANCIËLE PLANNING PENSIOENCOMMUNICATIE ALLEEN IS NIET VOLDOENDE WERKNEMERS MOETEN ECHT AAN DE SLAG

Nadere informatie

Goed verzekeren is een uitdagende onderneming

Goed verzekeren is een uitdagende onderneming Goed verzekeren is een uitdagende onderneming Verzekeren vraagt om kennis van zaken. In elke denkbare betekenis van het woord. Om verstand van verzekeren, maar eerst en vooral om kennis van u. Daarom willen

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Inventarisatie behoeften van

Inventarisatie behoeften van Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte overzicht behoeften In dit deel van het onderzoek brengen we de behoefte aan praktische ondersteuning in kaart van werkenden met een chronische

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND www.robertwalters.nl ROBERT WALTERS EMPLOYEE INSIGHTS 2015 In dit document vindt u de resultaten van een onderzoek dat Robert Walters dit jaar heeft uitgevoerd onder professionals

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Employee benefits én de diverse oplossingen

Employee benefits én de diverse oplossingen Ieder nadeel heb z n voordeel, een gevleugelde uitspraak die z n doel niet mist Werkgevers- en werknemersvoorzieningen en Employee Benefits vragen de aandacht. Als werkgever en coach van een actief team

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Pensioencommunicatie start bij de werkgever

Pensioencommunicatie start bij de werkgever Pensioencommunicatie start bij de werkgever Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen J. Arts (Pon) Pensioencommunicatie start bij de werkgever Welke maatregelen kan de werkgever nemen om het pensioenbewustzijn

Nadere informatie

PERSBERICHT. Brussel, 3 september 2012. Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen

PERSBERICHT. Brussel, 3 september 2012. Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen Brussel, 3 september 2012 Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen Uit een onderzoek van ING blijkt dat de Belgen niet alleen staan in Europa 1 met hun bezorgdheid over hun pensioen.

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Inkomensverzekeringen De oplossing voor inkomstenterugval van uw werknemers Risk. Reinsurance. Human Resources. Corporate Wellness Werknemers zijn

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

ALGEMEEN MARKTONDERZOEK In Spain, Nederland, Engeland, Tsjechië en Bulgarije.

ALGEMEEN MARKTONDERZOEK In Spain, Nederland, Engeland, Tsjechië en Bulgarije. 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Special Education Needs and Disability Inclusion ALGEMEEN MARKTONDERZOEK In Spain, Nederland, Engeland, Tsjechië en Bulgarije. Dit project werd gefinancierd met steun van

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Sociale Zekerheid 2013. Wegwijzer personeelsverzekeringen

Sociale Zekerheid 2013. Wegwijzer personeelsverzekeringen Sociale Zekerheid 2013 Wegwijzer personeelsverzekeringen WEKA Business Media BV, 2013 Inhoud Voorwoord 1. Volksverzekeringen 1.1 Algemene ouderdomswet (AOW) 1.2 Algemene nabestaandenwet 1.3 Algemene wet

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness WGA-hiaatverzekering voor extra inkomenszekerheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Corporate Wellness Werknemers zijn cruciaal voor uw continuïteit

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

Algemene organisatiegegevens (alle velden verplicht in te vullen)

Algemene organisatiegegevens (alle velden verplicht in te vullen) Geachte lezer, In dit document vindt u de vragenlijst die gebruikt is bij het onderzoek naar de beloning bij het MKB in de sectoren Industrie, Logistiek en Productie. Deelnemers hebben tijdens het invullen

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet.

Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet. Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet. Monique Simons, Claire Bernaards, Vincent H. Hildebrandt, TNO Kwaliteit van leven Inleiding Sinds 1996 meet TNO periodiek hoeveel bedrijven in

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk?

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek naar het werven van talent: Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek toont aan dat de zoektocht naar een baan nooit eindigt Door de constant veranderende economische groei en

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen?

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

IT security in de mobiele MKB-wereld

IT security in de mobiele MKB-wereld IT security in de mobiele MKB-wereld Onderzoek onder o.a. Nederlandse MKB-bedrijven 14 maart 2013 Martijn van Lom General Manager Kaspersky Lab Benelux and Nordic PAGE 1 Onderzoek onder MKB-bedrijven in

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt SENIOREN REGELING in de Hovenierssector Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl wat is de seniorenregeling? Vier dagen werken in plaats van vijf, zonder er financieel veel op achteruit

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers OPKOMST VAN DE S: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers Hybrides bedreigen de Europese dominantie van zakelijke laptops Ondanks de voorspelling dat tablets een revolutie zouden

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers OPKOMST VAN DE S: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers Hybrides bedreigen de Europese dominantie van zakelijke laptops Ondanks de voorspelling dat tablets een revolutie zouden

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen Aon Hewitt Inkomensverzekeringen De oplossing voor inkomstenterugval van uw werknemers Risk. Reinsurance. Human Resources. Inkomensverzekeringen Werknemers zijn cruciaal voor de continuïteit en winstgevendheid

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden Bijlage III Flex Benefits Individualisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, september 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 FLEX BENEFITS... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN...

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl SENIOREN REGELING in de Hovenierssector Arbeidsmarkt Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl WAT IS DE SENIORENREGELING? Vier dagen werken in plaats van vijf, zonder er financieel

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

ING International Survey. Controle over je geld in het digitale tijdperk

ING International Survey. Controle over je geld in het digitale tijdperk Juli 2013 Controle over je geld in het digitale tijdperk Mobiel bankieren, social media en omgaan met geld Dit onderzoek is uitgevoerd door Ipsos in opdracht van ING Inhoudsopgave Over het onderzoek 3

Nadere informatie

De consument van champignon in 17 landen

De consument van champignon in 17 landen De consument van champignon in 17 landen 2007 / 72 Zoetermeer, september 2007 - Wilco van den Berg Productschap Tuinbouw, Afdeling Marktinformatie & Marktonderzoek Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Aon HR Solutions Benefits Communication. Verloningsbeleid als strategisch instrument. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon HR Solutions Benefits Communication. Verloningsbeleid als strategisch instrument. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon HR Solutions Benefits Communication Verloningsbeleid als strategisch instrument Risk. Reinsurance. Human Resources. Verloningsbeleid als strategisch instrument Duidelijke en persoonlijke communicatie

Nadere informatie

Marktanalyse. Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN

Marktanalyse. Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN Marktanalyse Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN AWVN Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93050 2509 AB Den Haag AWVN-werkgeverslijn: Telefoon 070 850 86 00 E-mail werkgeverslijn@awvn.nl Internet www.awvn.nl

Nadere informatie

Vaardigheden van Nederlandse leraren taal, rekenen, problemen oplossen

Vaardigheden van Nederlandse leraren taal, rekenen, problemen oplossen Vaardigheden van Nederlandse leraren taal, rekenen, problemen oplossen Bart Golsteyn Maastricht University School of Business and Economics Onderwijseconomie Achtergrond Leraren spelen een cruciale rol

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Ergonomie op de Nederlandse werkplek

Ergonomie op de Nederlandse werkplek Ergonomie op de werkplek Onafhankelijk marktonderzoek in opdracht van September 2010 Samenvatting: Meer dan 1 van de 2 medewerkers heeft de afgelopen 3 jaar last gehad van pijnklachten die verband houden

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Imago Nederlandse snijbloemen

Imago Nederlandse snijbloemen Imago Nederlandse snijbloemen Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2012-09 Maart 2012 Frederieke Vermeer, senior projectleider marktonderzoek Remy Vermeire, senior projectleider marktonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting van resultaten wereldwijd

Samenvatting van resultaten wereldwijd Internationaal onderzoek door Hay Group: De invloed van de economische onzekerheid op beloningsprogramma s Managementsamenvatting Voor organisaties is het belangrijk om te weten wat de impact van de economische

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Essays on Multichannel Customer Management

Essays on Multichannel Customer Management RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Essays on Multichannel Customer Management Samenvatting Proefschrift door Umut Konuş Samenvatting Inleiding Multikanaal klantmanagement is een belangrijk vraagstuk bij veel

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie