Voorwaarden MoneYou. Rendement. Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. MY-1312 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden MoneYou. Rendement. Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. MY-1312 (2013-12)"

Transcriptie

1 Voorwaarden MoneYou Rendement Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V.

2 Inhoudsopgave 1. Geldrekening en beleggingsrekening 4 2. Maximum op geldrekening en beleggingsrekening 4 3. Rente op geldrekening 5 4. Kenmerken beleggingsproduct 5 5. Orders voor beleggingen 6 6. Klantclassificatie; kennis en ervaring; execution onl 6 7. Overzichten en bevestiging van geplaatste en uitgevoerde orders 7 8. Kosten 7 9. Bekendmaking informatie via website Belangenconflicten Schadebeperkingsplicht Einde beleggingsproducten Opzegging Wijziging voorwaarden Dwingend recht 11 Bijlage 1 - Beleid inzake belangenconflicten 12 Bijlage 2 - Orderuitvoeringsbeleid MoneYou 15

3 algemeen MoneYou B.V.: - heet in deze voorwaarden ook MoneYou; - is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; - treedt voor deze beleggingsproducten op als verbonden agent van ABN AMRO Bank N.V. en ontvangt daarvoor een vergoeding van ABN AMRO Bank N.V; - adviseert niet over beleggingsproducten. ABN AMRO Bank N.V.: - heet in deze voorwaarden ook ABN AMRO ; en - is de aanbieder van deze beleggingsproducten. Gegevens MoneYou B.V.: - gevestigd te Amsterdam; - inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: ; - registratienummer bij de Autoriteit Financiële Markten: Gegevens ABN AMRO Bank N.V.: - Gevestigd te Amsterdam - Inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: ; - ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer Voorwaarden MoneYou Rendement 3

4 1 Geldrekening en beleggingsrekening 2 Maximum op geldrekening en beleggingsrekening De klant heeft voor zijn beleggingen bij de aanbieder een geldrekening en een beleggingsrekening. Deze zijn zichtbaar op zijn Persoonlijke pagina. Om te kunnen beleggen moet de klant eerst een tegoed hebben op zijn geldrekening. Verkrijging van een tegoed op de geldrekening is toegestaan door overboeking vanaf: a. een Nederlandse betaalrekening in euro bij een bank met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (dit hoeft niet een rekening van de klant te zijn); of De klant mag maximaal EUR ,-- op zijn geldrekening aanhouden. De aanbieder kan dit maximumbedrag steeds wijzigen. Over geld dat de klant boven dit maximum op zijn geldrekening heeft, hoeft de aanbieder geen rente te vergoeden. De klant mag maximaal EUR ,-- beleggen op zijn beleggingsrekening. De aanbieder kan het maximumbedrag wijzigen. b. een spaarrekening van de klant die op zijn Persoonlijke pagina zichtbaar is. De klant kan een tegoed op zijn geldrekening gebruiken om: a. te beleggen; b. over te boeken naar een spaarrekening van de klant die zichtbaar is op zijn Persoonlijke pagina; c. te laten uitbetalen op zijn tegenrekening. De beleggingen van de klant zijn zichtbaar op zijn beleggingsrekening. Afrekening van beleggingen loopt steeds via de geldrekening. Bij deze afrekening worden de boekingen op beide rekeningen gelijktijdig uitgevoerd. De geldrekening is niet bedoeld voor deelname aan het betalingsverkeer. De klant mag op deze rekening niet debet ( rood ) staan. 4 Voorwaarden MoneYou Rendement

5 3 Rente op geldrekening 4 Kenmerken beleggingsproduct De aanbieder vergoedt rente over het geld dat de klant tegoed heeft op zijn geldrekening. De aanbieder kan de rentetarieven steeds veranderen. De aanbieder berekent de rente per dag volgens het werkelijke aantal dagen per maand en per jaar. De eerste rentedag is de dag waarop het geld op de geldrekening binnenkomt. Daarna vergoedt de aanbieder steeds rente over iedere volle dag dat het geld op de geldrekening blijft staan. De aanbieder boekt de rente na ieder kwartaal bij op de geldrekening. De aanbieder voert die boeking uit zodra zijn systemen dit kunnen verwerken. De aanbie- der vergoedt rente over deze rente zodra de rente op de geldrekening is bijgeboekt. Door het effect van rente op rente is deze rente aan het eind van een jaar gelijk aan de effectieve rente op jaarbasis. Een belegging loopt één jaar. Er bestaan drie varianten. Iedere variant bestaat uit een spaar- deel en eventueel een beleggingsdeel. Voor het spaardeel geldt: a. Het spaardeel heeft een vast rendement en zorgt voor een gegarandeerde minimumwaarde van het beleggingsproduct op de einddatum. b. De actuele waarde van het spaardeel is zichtbaar op de Persoonlijke pagina. c. De klant kan het spaardeel tijdens de looptijd opne men. De klant ontvangt dan de actuele waarde van het spaardeel onder aftrek van een kostenvergoeding. De aanbieder maakt deze kostenvergoeding bekend en mag deze ook wijzigen. Bij opname van het spaardeel tijdens de looptijd van het beleggingsproduct, geldt de gegarandeerde minimum waarde op einddatum niet meer. Als de geldrekening eindigt, rekent de aanbieder de rente ook tussentijds af. Voor het beleggingsdeel geldt: a. De waarde van het beleggingsdeel hangt af van een onderliggende waarde. Het rendement hierop kan nul of positief zijn. De waarde van het beleggingsproduct als geheel dus het spaardeel en het beleggingsdeel blijft op einddatum binnen de bandbreedte die de aanbieder bij uitgifte daarvan bekend heeft gemaakt. b. Als de waarde van het beleg- gingsdeel op einddatum nul is, dan geldt de gegarandeerde minimum waarde van het beleggingsproduct. c. De actuele waarde van het beleggingsdeel is zichtbaar op de Persoonlijke pagina. d. De klant kan het beleggingsdeel gedurende de looptijd daarvan niet opnemen of verhandelen. De klant loopt op het spaardeel en op het beleggingsdeel het normale debiteurenrisico (het risico dat de aan bieder als schuldenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen). Voorwaarden MoneYou Rendement 5

6 5 Orders voor beleggingen 6 Klantclassificatie; kennis en ervaring; Execution only De klant moet zorgen voor voldoende geld op zijn geldrekening voor uitvoering van zijn order. Bedragen die nodig zijn voor uitvoering van een geplaatste order komen als reservering in mindering op het geld dat de klant vrij beschikbaar heeft op zijn geldrekening. De klant kiest zelf welk bedrag hij op een belegging inlegt. De aanbieder kan per (variant van een) belegging een minimum of een maximum aan de inleg stellen. MoneYou ziet de klant als niet-professionele belegger. Voor de klant geldt daardoor het hoogste beschermings- niveau van de Wet op het financieel toezicht. De klant moet MoneYou informeren over zijn kennis en ervaring inzake beleggen. Als hieruit blijkt dat de klant onvoldoende kennis of ervaring heeft voor de in deze voorwaarden bedoelde beleggingen, dan zal MoneYou de klant hiervoor waarschuwen. De klant kan een order voor een belegging geven tijdens de inschrijfperiode van de belegging. Die inschrijfperiode begint één maand voordat de looptijd van de belegging begint en eindigt in die maand om uur op de laatste beursdag. De aanbieder maakt per belegging de inschrijfperiode bekend en kan de inschrijfperiode ook anders vaststellen. De klant moet zelf bepalen of de beleggingen passen bij zijn risicobereidheid, beleggingsdoel en financiële situatie. MoneYou hoeft de klant hiervoor niet te waarschuwen en geeft hem ook geen advies. De klant neemt zijn beleggingen af op eigen initiatief, op basis van execution only door MoneYou. De aanbieder plaatst een order voor een belegging als deze aan de gestelde eisen voldoet. De aanbieder voert een geplaatste order uit op de eerste beursdag van de looptijd van de belegging. De klant heeft daardoor een lopende belegging. De belegging eindigt op de laatste beursdag van de twaalfde maand van de looptijd. De klant kan een geplaatste order tot kort voor de uitvoering veranderen of intrekken. Als hoofdregel is dit mogelijk tot uur op de laatste beursdag voor uitvoering van de order. Een veranderde order die niet uitvoerbaar is, geldt als ingetrokken order. De aanbieder kan een order die niet aan de eisen voldoet volledig weigeren. Voorbeelden hiervan: de klant heeft te weinig geld op zijn geldrekening of uitvoering zou leiden tot een te groot bedrag op de beleggingsrekening. Bij extreme marktomstandigheden of andere uitzonderlijke omstandigheden mag de aanbieder de uitvoering van een order uitstellen of weigeren. De uitvoering en afwikkeling van orders van de klant gebeurt voor rekening en risico van de klant, ook als de aanbieder hierbij op eigen naam optreedt. MoneYou heeft voor de plaatsing en uitvoering van orders een Orderuitvoeringsbeleid*. * Opgenomen als bijlage 2, zie pagina Voorwaarden MoneYou Rendement

7 7 Overzichten en bevestiging van geplaatste en uitgevoerde orders 8 KOSTEN MoneYou verstrekt de klant: a. één keer per jaar een jaaroverzicht van zijn beleggingen; b. een doorlopend overzicht van zijn geldrekening en beleggingsrekening en de boekingen daarop; en c. een bevestiging van iedere order die wordt gegeven, gewijzigd, ingetrokken of uitgevoerd. De aanbieder kan kosten aan de klant in rekening brengen in verband met de beleggingen. De aanbieder mag de kosten altijd wijzigen. De aanbieder maakt kosten en wijzigingen daarin tien dagen van tevoren bekend. De aanbieder mag deze kos- ten afschrijven van de geldrekening van de klant. Als de klant geen bezwaar maakt tegen de inhoud van een bevestiging inzake een order binnen één week nadat deze hem redelijkerwijs geacht wordt te kunnen hebben bereikt, geldt deze als door de klant te zijn goedgekeurd. Voorwaarden MoneYou Rendement 7

8 9 Bekendmaking informatie via website 10 Belangenconflicten tbekendmaking van informatie over de in deze voorwaarden geregelde onderwerpen gebeurt via de website van MoneYou. De klant zal zich van deze informatie op de hoogte houden. Over een order of over een belegging kan een belangenconflict ontstaan. Als er een belangenconflict ontstaat, zal MoneYou de klant hierover informeren. De klant kan dan beslissen of hij de belegging toch wenst. Voor de behandeling van een belangenconflict staan regels in Beleid inzake Belangenconflicten *. 8 Voorwaarden MoneYou Rendement

9 11 Schadebeperkingsplicht 12 Einde beleggingsproducten Over een order of over een belegging kan tussen de klant en de aanbieder of tussen de klant en MoneYou een geschil ontstaan. In dat geval moet de klant zijn schade beperken. Dit kan hij doen door zijn geplaatste order in te trekken of andere redelijke maatregelen te nemen. Die verplichting heeft de klant ongeacht de definitieve uitkomst van het geschil en een eventuele aansprakelijkheid van de aanbieder en/of MoneYou. De aanbieder kan altijd stoppen met het aanbieden van beleggingen. Als de aanbieder dit doet, zal hij reeds lopende beleggingen van de klant respecteren, behalve als de aanbieder een dringende en zwaarwegende reden heeft om dit niet te doen. Voorwaarden MoneYou Rendement 9

10 13 Opzegging 14 Wijziging voorwaarden De klant en de aanbieder en/of MoneYou kunnen de overeenkomst door opzegging beëindigen. Dit kan zonder opzegtermijn en zonder opgaaf van reden. (Voorbeelden van gevallen waarin de aanbieder eventueel zal opzeggen: de klant heeft langere tijd zijn beleggingsrekening niet of weinig gebruikt, is overleden of voldoet niet meer aan de voor- waarden.) De klant zegt op via de Persoonlijke pagina. De aanbieder en MoneYou kunnen opzeggen via de Persoonlijke pagina of een andere rechtens toelaatbare wijze. Opzegging betekent dat de geldrekening en de beleggingsrekening zo snel mogelijk worden afgesloten. Na opzegging hoeven MoneYou en de aanbieder geen orders meer uit te voeren. Lopende beleggingsproducten blijven gedurende de resterende looptijd in stand. De aanbieder kan hiervan afwijken als hij hiertoe een dringende en zwaarwegende reden heeft. De aanbieder en MoneYou kunnen deze voorwaarden altijd wijzigen. Een wijziging van de voorwaarden zal tijdig bekend worden gemaakt en tenminste 30 dagen voordat de nieuwe voorwaarden gaan gelden. MoneYou maakt een wijziging van de voorwaarden bekend door: (- een bericht op de website van de bank; of - soms een persoonlijk bericht aan u.) Het is mogelijk dat de klant bij bekendmaking van de wijziging een lopend beleggingsproduct heeft. In dat geval zal de aanbieder noch MoneYou voor dat beleggingsproduct voor de dan resterende looptijd geen beroep doen op een voor de klant eventueel nadelig gevolg van de wijziging. 10 Voorwaarden MoneYou Rendement

11 15 Dwingend recht De aanbieder kan ook een lopende belegging beëindigen of deze voorwaarden wijzigen om te voldoen aan dwingend recht, een aanwijzing of uitspraak van de Autoriteit Financiële Markten, een rechter, een klachten- of geschillencommissie, of andere autoriteit. In dat geval kan de beëindiging of wijziging meteen ingaan. De aanbieder probeert dan met redelijke maatregelen te voorkomen dat hierdoor voor de klant schade ontstaat voor een lopende belegging. Als dit niet lukt, is de aanbieder niet aansprakelijk voor schade. Voorwaarden MoneYou Rendement 11

12 Bijlage 1 Inhoudsopgave Beleid inzake belangenconflicten Beleid van MoneYou met betrekking tot belangenconflicten 1 Inleiding Reikwijdte van het beleid Toepasbaarheid van het beleid 13 2 Definitie belangenconflict 13 3 Beheersen van belangenconflicten 13 4 Maatregelen ten aanzien van belangenconflicten Richtlijnen en procedures Beveiliging van informatie Gescheiden toezicht en functiescheiding Openbaarmaking Organisatorische en fysieke scheiding Weigering van handelen 14 5 Mogelijke belangenconflicten Relatiegeschenken Doorverwijzing naar andere diensten 14 6 Meer informatie Voorwaarden MoneYou Rendement

13 1 inleiding Als gevolg van wet- en regelgeving dient MoneYou B.V. (hierna: MoneYou ) adequate organisatorische en administratieve maatregelen te nemen en te handhaven met als doel belangenconflicten vast te stellen, in beeld te brengen en te beheersen. Binnen MoneYou is het Beleid van MoneYou met betrekking tot belangenconflicten (hierna: het Beleid ) van kracht om aan deze eisen te voldoen. 1.1 Reikwijdte van het Beleid In dit document wordt het Beleid beschreven en uiteengezet hoe MoneYou zal voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot het beheersen van belangenconflic- ten in het kader van effectendienstverlening die door MoneYou wordt aangeboden. MoneYou verleent uitslui- tend beleggingsdiensten in de vorm van execution only. Dit beleid heeft alleen betrekking op belangenconflicten die zich voor kunnen doen bij het door MoneYou verrich- ten van een beleggingsdienst of nevendienst aan haar klanten (hierna: de Klanten ). 1.2 Toepasbaarheid van het Beleid op externe partijen: Het Beleid is niet direct van toepassing op externe partijen waar MoneYou mee samenwerkt, maar bepaalt wel de wijze waarop MoneYou met hen zaken doet. Het beheersen van conflicten die de belangen van de Klanten zouden kunnen schaden, is immers van essentieel belang voor een goede relatie met de Klanten. 2 Definitie belangenconflict Een belangenconflict is een conflict dat zich voordoet op elk gebied van de dienstverlening door MoneYou aan haar Klanten waarbij MoneYou (of een andere Klant voor wie MoneYou handelt) mogelijk voordeel behaalt, terwijl daardoor mogelijke materiële schade wordt toegebracht aan een Klant aan wie MoneYou een dienst verleent. Er is mogelijk sprake van een conflict wanneer MoneYou (of iemand verbonden aan MoneYou, inclusief bij MoneYou aangesloten derden): - waarschijnlijk een financieel gewin behaalt (of een financieel verlies vermijdt) ten koste van haar Klant; - een belang heeft bij het resultaat van een ten behoeve van haar Klant verrichte dienst waarbij het belang van MoneYou afwijkt van het belang van haar Klant; - een financiële of andere drijfveer heeft om de belangen van de ene Klant boven de belangen van een andere Klant te stellen; - hetzelfde bedrijf uitoefent als de Klant; - geld, goederen of diensten ontvangt van derden in relatie tot diensten verricht aan een Klant anders dan de standaard vergoedingen of provisies. 3 Beheersen van belangenconflicten MoneYou zal de toepasselijke wet- en regelgeving m.b.t. de beheersing van belangenconflicten in het kader van effectendienstverlening naleven. In verband daarmee zal MoneYou ervoor zorgen dat er voor elk vastgesteld belangenconflict beheersingsmaatregelen (en procedures) beschikbaar zijn, waaruit blijkt hoe met een dergelijk conflict moet worden omgegaan, teneinde te proberen materiële schade aan de belangen van Klanten als gevolg van dat conflict te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. 4 Maatregelen ten aanzien van belangenconflicten MoneYou heeft de belangenconflicten die binnen haar bedrijfsvoering mogelijk kunnen bestaan in kaart gebracht (waaronder mede begrepen de belangenconflicten genoemd onder 5 hierna) en heeft maatregelen genomen die naar inzicht van MoneYou adequaat zijn om de desbetreffende conflicten en de potentiële impact hiervan op haar Klanten in beeld te brengen, te beheersen en te controleren. De geïdentificeerde conflicten omvatten: - conflicten tussen Klanten met tegenstrijdige belangen; - conflicten tussen Klanten en MoneYou waarbij hun respectievelijke belangen in een bepaalde uitkomst kunnen verschillen; - conflicten tussen persoonlijke belangen van medewerkers van MoneYou en de belangen van MoneYou of haar Klanten waar deze belangen kunnen verschillen; - conflicten tussen de belangen van (medewerkers van) MoneYou en de belangen van (medewerkers van) andere onderdelen of dochterondernemingen van ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) waar deze belangen kunnen verschillen. De maatregelen die binnen MoneYou van kracht zijn om de vastgestelde conflicten zo goed mogelijk te kunnen beheersen, vallen over het algemeen in een van de vol- gende categorieën: 4.1 Richtlijnen en procedures Binnen MoneYou zijn interne richtlijnen en procedures van toepassing om de vastgestelde belangenconflicten te kunnen beheersen. Het houden van toezicht op en het onderhouden van deze richtlijnen en procedures maakt deel uit van onze standaardprocessen. 4.2 Beveiliging van informatie Binnen MoneYou zijn procedures van kracht om informatiestromen tussen afdelingen van MoneYou te voorko- men of te beheersen, indien de belangen van Klanten van een afdeling kunnen conflicteren met de belangen van Klanten van andere afdelingen binnen MoneYou of met de belangen van MoneYou zelf. 4.3 Gescheiden toezicht en functiescheiding Daar waar noodzakelijk, heeft MoneYou gescheiden toezicht geregeld op degenen wiens belangen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden kunnen conflicteren met die van de Klanten, of waarbij de belangen van Klan- ten kunnen conflicteren met die van MoneYou. Tevens heeft MoneYou stappen ondernomen om te voor- Voorwaarden MoneYou Rendement 13

14 komen dat de betreffende medewerker zodanig betrok- ken is bij de gelijktijdige of opvolgende dienstverlening aan de betrokken partijen dat dit mogelijk een adequate beheersing van deze belangenconflicten in de weg staat. 4.4 Openbaarmaking Indien, ondanks de door MoneYou getroffen organisatorische en administratieve maatregelen, een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn, zal MoneYou Klanten hiervan via haar website op de hoogte brengen. MoneYou zal daarbij voldoende bijzonderheden over dit belangenconflict vermelden zodat de Klanten in staat worden gesteld om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te nemen of zij van de effectendienstverlening in verband waarmee het belangenconflict zich voordoet alsnog gebruik willen maken dan wel of zij dit gebruik willen staken. 4.5 Organisatorische en fysieke scheiding MoneYou is - als dochterneming van ABN AMRO - organisatorisch en fysiek volledig zelfstandig ingericht. Hierdoor is het niet mogelijk dat (medewerkers van) MoneYou respectievelijk (medewerkers van) andere onderdelen of dochterondernemingen van ABN AMRO over en weer rechtstreeks toegang hebben tot fysieke en elektronische dossiers en gegevens. Binnen de organi- satie van MoneYou zelf zijn maatregelen getroffen die onder andere waarborgen dat: - een medewerker van MoneYou alleen toegang heeft tot dossiers en gegevens die de betreffende medewerker nodig heeft voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden; - de beloning van een medewerker van MoneYou niet afhankelijk is van een bepaalde activiteit van MoneYou waardoor een belangenconflict kan ontstaan; - een medewerker van MoneYou geen ongepaste invloed kan uitoefenen op de uitvoering van werkzaamheden van een andere medewerker. 4.6 Weigering van handelen Wanneer MoneYou meent niet in staat te zijn om het belangenconflict op welke manier dan ook te kunnen beheersen, dan kan MoneYou dienstverlening aan deze Klant weigeren. 5 Mogelijke belangenconflicten Bij elk, hierna genoemd, mogelijk belangenconflict is vermeld een omschrijving van de (mogelijke) aanleiding tot het betreffende belangenconflict en de bijbehorende beheersingsmaatregel. 5.1 Relatiegeschenken (Mogelijke) aanleiding tot een belangenconflict: Als een medewerker van MoneYou relatiegeschenken - in de brede zin des woords - van een productleverancier of een Klant ontvangt, ontstaat een belangenconflict of zou een belangenconflict kunnen ontstaan, namelijk dat de MoneYou medewerker het belang van de productleverancier en dat van hem zelf boven dat van de Klant stelt of het belang van de Klant van wie hij de relatiegeschenken ontvangt boven dat van andere Klanten stelt. Beheersmaatregel: Er is een beleid opgesteld met betrekking tot acceptatie van relatiegeschenken. Daarin is opgenomen, dat het verboden is om relatiegeschenken waarvan de waarde meer is dan in het normaal zakelijk verkeer gebruikelijk is te accepteren. 5.2 Attendering op andere diensten of producten (Mogelijke) aanleiding tot een belangenconflict: Klanten kunnen door (medewerkers van) MoneYou worden geattendeerd op diensten of producten van andere onderdelen van MoneYou. De mogelijkheid bestaat dat Klanten alleen worden geattendeerd op de betreffende dienst of het betreffende product van MoneYou, terwijl mogelijke alternatieven buiten MoneYou buiten beschouwing blijven. Beheersingsmaatregel: MoneYou verstrekt aan Klanten vrijblijvend generieke informatie over andere diensten of producten die zij aanbiedt, zonder de Klanten daarover te adviseren of op enigerlei wijze te dwingen de betreffende dienst of het betreffende product af te nemen. Het zich informeren over vergelijkbare producten of diensten die elders worden aangeboden, blijft de verantwoordelijkheid van de Klant. 6 Meer informatie Indien u meer informatie wilt over het Beleid van MoneYou ten aanzien van belangenconflicten, kunt u contact opnemen met de klantenservice van MoneYou, bereikbaar op (gratis). Wij zijn u graag van dienst. 14 Voorwaarden MoneYou Rendement

15 Bijlage 2 Orderuitvoeringsbeleid MoneYou 1 MoneYou draagt zorg voor een correcte uitvoering van de orders en voortijdige opname(n) van het spaardeel, uitbetalingen van het behaalde rendement. In dit document zijn de uitgangspunten samengevat van het beleid van MoneYou B.V. (hierna: MoneYou ) inzake de aangeboden orders inzake het beleggingsproduct. Dit beleid is van toepassing wanneer een order van een klant van MoneYou (hierna: de Klant ) is gefiatteerd en geplaatst. 2 Orders van alle Klanten worden na plaatsing verzameld en op de eerste beursdag van de eerste maand van de looptijd van het beleggingsproduct gezamenlijk uitge- voerd. 3 Tijdens de inschrijfperiode zullen de genoemde percen- tages inzake het maximaal te lopen risico en maximaal te behalen rendement niet worden gewijzigd ten nadele van de Klant. 4 Per onderdeel van het beleggingsproduct (schuif ) zal MoneYou op basis van de beschikbare rente en het bedrag van de order binnen de bestaande marktcondities een optieconstructie kiezen ten behoeve van het variabele rendement van het beleggingsproduct, die onder de geg ven omstandigheden een optimale combinatie van garantieniveau en rendementspotentieel biedt om het variabele rend ment te realiseren. 5 MoneYou gaat jaarlijks na welke partijen zij kan betrek- ken om het best mogelijke resultaat te behalen bij de uitvoering van genoemde optieconstructies. Indien (extreme) marktomstandigheden of het volume van de geplaatste orders MoneYou hiertoe dwingen, is MoneYou gerechtigd de inschrijvingsperiode te verkorten en de uit- voering van eventueel geplaatste orders op te schorten. 6 Wanneer de Klant een order inlegt nadat dit orderuitvoeringsbeleid aan de Klant is verstrekt, stemt de Klant in met dit beleid en bevestigt de Klant daarmee het beleid te hebben gelezen en begrepen. De Klant wordt geacht door het inleggen van een order ook toestemming te heb- ben verleend indien de betreffende order uitgevoerd kan worden buiten een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. Voorwaarden MoneYou Rendement 15

16

Voorwaarden. MoneYou Beleggen

Voorwaarden. MoneYou Beleggen Voorwaarden MoneYou Beleggen Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Beleggen Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Geldrekening en beleggingsrekening 4 2. Maximum

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Sparen

Voorwaarden. MoneYou Sparen Voorwaarden MoneYou Sparen Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Sparen Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Spaarrekening 4 2. Verschillende spaarrekeningen

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen;

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen; Beleggen bij MoneYou Profiteer van de kansen van beleggen; Bepaal zelf òf je risico neemt èn hoeveel risico je neemt; Maximale winst en verlies vooraf bekend; Geen transactiekosten; Inleg vanaf 1 euro

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

Rente vergoeding Escrow Rente Producten

Rente vergoeding Escrow Rente Producten Rente vergoeding Escrow Rente Producten ABN AMRO Escrow & Settlement December 2015 Inhoud 1 De rente vergoeding voor bedragen in Escrow Rente Producten 1 Rente Product: Escrow Flexibel Deposito (EFD) 1

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Rente vergoeding Escrow Rente Producten

Rente vergoeding Escrow Rente Producten Rente vergoeding Escrow Rente Producten ABN AMRO Escrow & Settlement November 2016 Inhoud 1 De rente vergoeding voor bedragen in Escrow Rente Producten 1 Rente Product: Escrow Flexibel Deposito (EFD) 1

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Voorwaarden Termijndeposito. September 2016

Voorwaarden Termijndeposito. September 2016 Voorwaarden Termijndeposito September 2016 Artikel 1. Voor wie zijn deze voorwaarden? Deze voorwaarden gelden voor u en ons. Met u bedoelen wij de volgende personen: U, de persoon van wie de Termijndeposito

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijke Roodstand

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijke Roodstand Overeenkomst en voorwaarden Zakelijke Roodstand Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJKE ROODSTAND... 3 1. Wat hoort er bij zakelijke roodstand?... 3 2. Hoe werkt zakelijke roodstand?...

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan het Science Park 404, telefoonnummer 0800 666 3993 (kosteloos).

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan het Science Park 404, telefoonnummer 0800 666 3993 (kosteloos). Dienstverleningsdocument MoneYou vindt het belangrijk om goede en duidelijke informatie aan haar klanten te geven. Wij hebben daarom voor jou een dienstverleningsdocument opgesteld. Hierin staat wat je

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig én lage kosten Met de ABN AMRO Hypotheek Aflossing

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Deposito

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Deposito Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Deposito Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK DEPOSITO... 2 1. Wat hoort er bij het zakelijke deposito?... 2 2. Hoe werkt het zakelijke deposito?...

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Voorwaarden Betalen Moneyou Go. September 2017

Voorwaarden Betalen Moneyou Go. September 2017 Voorwaarden Betalen Moneyou Go September 2017 Algemeen Moneyou B.V. - heet in deze voorwaarden ook Moneyou; - is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; - biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Voor belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen zijn de aanvullende voorwaarden die u hier leest, samen met het

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de bewaardiensten die worden verleend door Stichting

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering

Nadere informatie

Voorwaarden voor Strategisch Advies

Voorwaarden voor Strategisch Advies Voorwaarden voor Strategisch Advies U hebt Van Lanschot Bankiers gevraagd Strategisch Advies te geven over (een gedeelte van) uw vermogen. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Strategisch

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

>> Algemene Voorwaarden Beleggen. >> Voorwaarden Beleggersgiro. >> Voorwaarden Bewaarbedrijven. >> Bijlage Beleggen

>> Algemene Voorwaarden Beleggen. >> Voorwaarden Beleggersgiro. >> Voorwaarden Bewaarbedrijven. >> Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO I. Voorwaarden Beleggen ABN AMRO >> Algemene Voorwaarden Beleggen >> Voorwaarden Beleggersgiro >> Voorwaarden Bewaarbedrijven >> Bijlage Beleggen >> Beleid van ABN AMRO over

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 September 2014 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Groeirente Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Groeirente. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Hosting

Bewerkersovereenkomst. Hosting Bewerkersovereenkomst Hosting Bewerkersovereenkomst Partijen: Klant (hierna: Verantwoordelijke); Solcon Internetdiensten N.V., gevestigd te Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden. Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV

Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden. Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Voorwaarden Leefrente

Voorwaarden Leefrente Voorwaarden Leefrente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Leefrente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Leefrente 2008-2013? 3. Wat zijn de kenmerken van de Leefrente

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen INHOUD Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN GEMAKSBELEGGEN... 6 1. Wat hoort er bij Knab Gemaksbeleggen?...

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig beleggen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig beleggen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig beleggen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil beleggen. In Nederland zijn er 1,5

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Uiterlijk 31

Nadere informatie

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito? Van Lanschot Index Performance Deposito Wilt u profiteren van een verwachte koersontwikkeling op een index? Hebt u een geldbedrag over en wilt u over dit geldbedrag mogelijk een aantrekkelijk rentepercentage

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening verstandig omgaan met uw lening Uw lening in het kort Hoe houdt u controle over uw lening? Gebruikmaken van uw lening Opnemen, betalen, overboeken. Uw

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN SPAREN... 2 1. Wat hoort er bij je spaarrekening?... 2 2. Hoe werkt de spaarrekening?... 2 3. Je krijgt rente...

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Leefrekening (in het kort)? 1. De Gouden Handdruk Leefrekening is een uitkering in termijnen. Het is een

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast (in het kort)? 1. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17 1 1. Wijziging en einde overeenkomst De overeenkomst kan worden gewijzigd indien beide partijen daarmee instemmen. Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of regelgeving,

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleggen Advies. Zo werkt het

Beleggen Advies. Zo werkt het Beleggen Advies Zo werkt het Advies Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Advies krijgt u professioneel advies van onze beleggingsexperts. Zij adviseren u over de samenstelling van uw portefeuille,

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. INLEIDING 1.1..Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1.2. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening 1/6 Dit zijn de algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening van ASR Bank. In deze algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Productkenmerken Rabo Deposito Algemene voorwaarden Rabo Deposito 2013 Algemene Bankvoorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Lijfrentesparen Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Algemeen Overstappen Rente en boete Rekeningafschriften en jaaropgaven Inleggen

Nadere informatie

Tarieven ABN AMRO Fondsadvies

Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Alle tarieven per 10 december 2010 Beleggen met advies van ABN AMRO. Beleggingsfondsen ABN AMRO girale beleggingsrekening Vestiging of 0900-92 15 met advies 0900-92 15 zonder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Deposito

Overeenkomst en voorwaarden Deposito Overeenkomst en voorwaarden Deposito Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 3 VOORWAARDEN DEPOSITO... 4 1. Wat hoort er bij je deposito?... 4 2. Welke algemene regels gelden voor je deposito?... 4 3. Hoe

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening

Lijfrente spaarrekening Productinformatie Lijfrente Spaarrekening, een bankspaarproduct Inhoud 1. Kiezen voor de Lijfrente spaar rekening van a.s.r. 3 2. ASR Bank N.V. biedt (bank-)spaar producten aan. 4 3. Zo werkt de Lijfrente

Nadere informatie

alles naar wens Vraag of klacht? Laat het ons weten

alles naar wens Vraag of klacht? Laat het ons weten alles naar wens Vraag of klacht? Laat het ons weten laat het ons weten Niet tevreden? Vier manieren om uw vraag of klacht door te geven. 04 In beroep gaan U bent het niet eens met het antwoord? 06 Normaal

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Saldolijn. Zo werkt het

Saldolijn. Zo werkt het Saldolijn Zo werkt het Saldolijn Met de Saldolijn kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bankieren. U kunt uw saldo checken, geld overmaken, sparen of geld opnemen van uw lening. Dit kan met uw vaste

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie