Voorwaarden MoneYou. Rendement. Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. MY-1312 ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden MoneYou. Rendement. Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. MY-1312 (2013-12)"

Transcriptie

1 Voorwaarden MoneYou Rendement Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V.

2 Inhoudsopgave 1. Geldrekening en beleggingsrekening 4 2. Maximum op geldrekening en beleggingsrekening 4 3. Rente op geldrekening 5 4. Kenmerken beleggingsproduct 5 5. Orders voor beleggingen 6 6. Klantclassificatie; kennis en ervaring; execution onl 6 7. Overzichten en bevestiging van geplaatste en uitgevoerde orders 7 8. Kosten 7 9. Bekendmaking informatie via website Belangenconflicten Schadebeperkingsplicht Einde beleggingsproducten Opzegging Wijziging voorwaarden Dwingend recht 11 Bijlage 1 - Beleid inzake belangenconflicten 12 Bijlage 2 - Orderuitvoeringsbeleid MoneYou 15

3 algemeen MoneYou B.V.: - heet in deze voorwaarden ook MoneYou; - is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; - treedt voor deze beleggingsproducten op als verbonden agent van ABN AMRO Bank N.V. en ontvangt daarvoor een vergoeding van ABN AMRO Bank N.V; - adviseert niet over beleggingsproducten. ABN AMRO Bank N.V.: - heet in deze voorwaarden ook ABN AMRO ; en - is de aanbieder van deze beleggingsproducten. Gegevens MoneYou B.V.: - gevestigd te Amsterdam; - inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: ; - registratienummer bij de Autoriteit Financiële Markten: Gegevens ABN AMRO Bank N.V.: - Gevestigd te Amsterdam - Inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: ; - ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer Voorwaarden MoneYou Rendement 3

4 1 Geldrekening en beleggingsrekening 2 Maximum op geldrekening en beleggingsrekening De klant heeft voor zijn beleggingen bij de aanbieder een geldrekening en een beleggingsrekening. Deze zijn zichtbaar op zijn Persoonlijke pagina. Om te kunnen beleggen moet de klant eerst een tegoed hebben op zijn geldrekening. Verkrijging van een tegoed op de geldrekening is toegestaan door overboeking vanaf: a. een Nederlandse betaalrekening in euro bij een bank met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (dit hoeft niet een rekening van de klant te zijn); of De klant mag maximaal EUR ,-- op zijn geldrekening aanhouden. De aanbieder kan dit maximumbedrag steeds wijzigen. Over geld dat de klant boven dit maximum op zijn geldrekening heeft, hoeft de aanbieder geen rente te vergoeden. De klant mag maximaal EUR ,-- beleggen op zijn beleggingsrekening. De aanbieder kan het maximumbedrag wijzigen. b. een spaarrekening van de klant die op zijn Persoonlijke pagina zichtbaar is. De klant kan een tegoed op zijn geldrekening gebruiken om: a. te beleggen; b. over te boeken naar een spaarrekening van de klant die zichtbaar is op zijn Persoonlijke pagina; c. te laten uitbetalen op zijn tegenrekening. De beleggingen van de klant zijn zichtbaar op zijn beleggingsrekening. Afrekening van beleggingen loopt steeds via de geldrekening. Bij deze afrekening worden de boekingen op beide rekeningen gelijktijdig uitgevoerd. De geldrekening is niet bedoeld voor deelname aan het betalingsverkeer. De klant mag op deze rekening niet debet ( rood ) staan. 4 Voorwaarden MoneYou Rendement

5 3 Rente op geldrekening 4 Kenmerken beleggingsproduct De aanbieder vergoedt rente over het geld dat de klant tegoed heeft op zijn geldrekening. De aanbieder kan de rentetarieven steeds veranderen. De aanbieder berekent de rente per dag volgens het werkelijke aantal dagen per maand en per jaar. De eerste rentedag is de dag waarop het geld op de geldrekening binnenkomt. Daarna vergoedt de aanbieder steeds rente over iedere volle dag dat het geld op de geldrekening blijft staan. De aanbieder boekt de rente na ieder kwartaal bij op de geldrekening. De aanbieder voert die boeking uit zodra zijn systemen dit kunnen verwerken. De aanbie- der vergoedt rente over deze rente zodra de rente op de geldrekening is bijgeboekt. Door het effect van rente op rente is deze rente aan het eind van een jaar gelijk aan de effectieve rente op jaarbasis. Een belegging loopt één jaar. Er bestaan drie varianten. Iedere variant bestaat uit een spaar- deel en eventueel een beleggingsdeel. Voor het spaardeel geldt: a. Het spaardeel heeft een vast rendement en zorgt voor een gegarandeerde minimumwaarde van het beleggingsproduct op de einddatum. b. De actuele waarde van het spaardeel is zichtbaar op de Persoonlijke pagina. c. De klant kan het spaardeel tijdens de looptijd opne men. De klant ontvangt dan de actuele waarde van het spaardeel onder aftrek van een kostenvergoeding. De aanbieder maakt deze kostenvergoeding bekend en mag deze ook wijzigen. Bij opname van het spaardeel tijdens de looptijd van het beleggingsproduct, geldt de gegarandeerde minimum waarde op einddatum niet meer. Als de geldrekening eindigt, rekent de aanbieder de rente ook tussentijds af. Voor het beleggingsdeel geldt: a. De waarde van het beleggingsdeel hangt af van een onderliggende waarde. Het rendement hierop kan nul of positief zijn. De waarde van het beleggingsproduct als geheel dus het spaardeel en het beleggingsdeel blijft op einddatum binnen de bandbreedte die de aanbieder bij uitgifte daarvan bekend heeft gemaakt. b. Als de waarde van het beleg- gingsdeel op einddatum nul is, dan geldt de gegarandeerde minimum waarde van het beleggingsproduct. c. De actuele waarde van het beleggingsdeel is zichtbaar op de Persoonlijke pagina. d. De klant kan het beleggingsdeel gedurende de looptijd daarvan niet opnemen of verhandelen. De klant loopt op het spaardeel en op het beleggingsdeel het normale debiteurenrisico (het risico dat de aan bieder als schuldenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen). Voorwaarden MoneYou Rendement 5

6 5 Orders voor beleggingen 6 Klantclassificatie; kennis en ervaring; Execution only De klant moet zorgen voor voldoende geld op zijn geldrekening voor uitvoering van zijn order. Bedragen die nodig zijn voor uitvoering van een geplaatste order komen als reservering in mindering op het geld dat de klant vrij beschikbaar heeft op zijn geldrekening. De klant kiest zelf welk bedrag hij op een belegging inlegt. De aanbieder kan per (variant van een) belegging een minimum of een maximum aan de inleg stellen. MoneYou ziet de klant als niet-professionele belegger. Voor de klant geldt daardoor het hoogste beschermings- niveau van de Wet op het financieel toezicht. De klant moet MoneYou informeren over zijn kennis en ervaring inzake beleggen. Als hieruit blijkt dat de klant onvoldoende kennis of ervaring heeft voor de in deze voorwaarden bedoelde beleggingen, dan zal MoneYou de klant hiervoor waarschuwen. De klant kan een order voor een belegging geven tijdens de inschrijfperiode van de belegging. Die inschrijfperiode begint één maand voordat de looptijd van de belegging begint en eindigt in die maand om uur op de laatste beursdag. De aanbieder maakt per belegging de inschrijfperiode bekend en kan de inschrijfperiode ook anders vaststellen. De klant moet zelf bepalen of de beleggingen passen bij zijn risicobereidheid, beleggingsdoel en financiële situatie. MoneYou hoeft de klant hiervoor niet te waarschuwen en geeft hem ook geen advies. De klant neemt zijn beleggingen af op eigen initiatief, op basis van execution only door MoneYou. De aanbieder plaatst een order voor een belegging als deze aan de gestelde eisen voldoet. De aanbieder voert een geplaatste order uit op de eerste beursdag van de looptijd van de belegging. De klant heeft daardoor een lopende belegging. De belegging eindigt op de laatste beursdag van de twaalfde maand van de looptijd. De klant kan een geplaatste order tot kort voor de uitvoering veranderen of intrekken. Als hoofdregel is dit mogelijk tot uur op de laatste beursdag voor uitvoering van de order. Een veranderde order die niet uitvoerbaar is, geldt als ingetrokken order. De aanbieder kan een order die niet aan de eisen voldoet volledig weigeren. Voorbeelden hiervan: de klant heeft te weinig geld op zijn geldrekening of uitvoering zou leiden tot een te groot bedrag op de beleggingsrekening. Bij extreme marktomstandigheden of andere uitzonderlijke omstandigheden mag de aanbieder de uitvoering van een order uitstellen of weigeren. De uitvoering en afwikkeling van orders van de klant gebeurt voor rekening en risico van de klant, ook als de aanbieder hierbij op eigen naam optreedt. MoneYou heeft voor de plaatsing en uitvoering van orders een Orderuitvoeringsbeleid*. * Opgenomen als bijlage 2, zie pagina Voorwaarden MoneYou Rendement

7 7 Overzichten en bevestiging van geplaatste en uitgevoerde orders 8 KOSTEN MoneYou verstrekt de klant: a. één keer per jaar een jaaroverzicht van zijn beleggingen; b. een doorlopend overzicht van zijn geldrekening en beleggingsrekening en de boekingen daarop; en c. een bevestiging van iedere order die wordt gegeven, gewijzigd, ingetrokken of uitgevoerd. De aanbieder kan kosten aan de klant in rekening brengen in verband met de beleggingen. De aanbieder mag de kosten altijd wijzigen. De aanbieder maakt kosten en wijzigingen daarin tien dagen van tevoren bekend. De aanbieder mag deze kos- ten afschrijven van de geldrekening van de klant. Als de klant geen bezwaar maakt tegen de inhoud van een bevestiging inzake een order binnen één week nadat deze hem redelijkerwijs geacht wordt te kunnen hebben bereikt, geldt deze als door de klant te zijn goedgekeurd. Voorwaarden MoneYou Rendement 7

8 9 Bekendmaking informatie via website 10 Belangenconflicten tbekendmaking van informatie over de in deze voorwaarden geregelde onderwerpen gebeurt via de website van MoneYou. De klant zal zich van deze informatie op de hoogte houden. Over een order of over een belegging kan een belangenconflict ontstaan. Als er een belangenconflict ontstaat, zal MoneYou de klant hierover informeren. De klant kan dan beslissen of hij de belegging toch wenst. Voor de behandeling van een belangenconflict staan regels in Beleid inzake Belangenconflicten *. 8 Voorwaarden MoneYou Rendement

9 11 Schadebeperkingsplicht 12 Einde beleggingsproducten Over een order of over een belegging kan tussen de klant en de aanbieder of tussen de klant en MoneYou een geschil ontstaan. In dat geval moet de klant zijn schade beperken. Dit kan hij doen door zijn geplaatste order in te trekken of andere redelijke maatregelen te nemen. Die verplichting heeft de klant ongeacht de definitieve uitkomst van het geschil en een eventuele aansprakelijkheid van de aanbieder en/of MoneYou. De aanbieder kan altijd stoppen met het aanbieden van beleggingen. Als de aanbieder dit doet, zal hij reeds lopende beleggingen van de klant respecteren, behalve als de aanbieder een dringende en zwaarwegende reden heeft om dit niet te doen. Voorwaarden MoneYou Rendement 9

10 13 Opzegging 14 Wijziging voorwaarden De klant en de aanbieder en/of MoneYou kunnen de overeenkomst door opzegging beëindigen. Dit kan zonder opzegtermijn en zonder opgaaf van reden. (Voorbeelden van gevallen waarin de aanbieder eventueel zal opzeggen: de klant heeft langere tijd zijn beleggingsrekening niet of weinig gebruikt, is overleden of voldoet niet meer aan de voor- waarden.) De klant zegt op via de Persoonlijke pagina. De aanbieder en MoneYou kunnen opzeggen via de Persoonlijke pagina of een andere rechtens toelaatbare wijze. Opzegging betekent dat de geldrekening en de beleggingsrekening zo snel mogelijk worden afgesloten. Na opzegging hoeven MoneYou en de aanbieder geen orders meer uit te voeren. Lopende beleggingsproducten blijven gedurende de resterende looptijd in stand. De aanbieder kan hiervan afwijken als hij hiertoe een dringende en zwaarwegende reden heeft. De aanbieder en MoneYou kunnen deze voorwaarden altijd wijzigen. Een wijziging van de voorwaarden zal tijdig bekend worden gemaakt en tenminste 30 dagen voordat de nieuwe voorwaarden gaan gelden. MoneYou maakt een wijziging van de voorwaarden bekend door: (- een bericht op de website van de bank; of - soms een persoonlijk bericht aan u.) Het is mogelijk dat de klant bij bekendmaking van de wijziging een lopend beleggingsproduct heeft. In dat geval zal de aanbieder noch MoneYou voor dat beleggingsproduct voor de dan resterende looptijd geen beroep doen op een voor de klant eventueel nadelig gevolg van de wijziging. 10 Voorwaarden MoneYou Rendement

11 15 Dwingend recht De aanbieder kan ook een lopende belegging beëindigen of deze voorwaarden wijzigen om te voldoen aan dwingend recht, een aanwijzing of uitspraak van de Autoriteit Financiële Markten, een rechter, een klachten- of geschillencommissie, of andere autoriteit. In dat geval kan de beëindiging of wijziging meteen ingaan. De aanbieder probeert dan met redelijke maatregelen te voorkomen dat hierdoor voor de klant schade ontstaat voor een lopende belegging. Als dit niet lukt, is de aanbieder niet aansprakelijk voor schade. Voorwaarden MoneYou Rendement 11

12 Bijlage 1 Inhoudsopgave Beleid inzake belangenconflicten Beleid van MoneYou met betrekking tot belangenconflicten 1 Inleiding Reikwijdte van het beleid Toepasbaarheid van het beleid 13 2 Definitie belangenconflict 13 3 Beheersen van belangenconflicten 13 4 Maatregelen ten aanzien van belangenconflicten Richtlijnen en procedures Beveiliging van informatie Gescheiden toezicht en functiescheiding Openbaarmaking Organisatorische en fysieke scheiding Weigering van handelen 14 5 Mogelijke belangenconflicten Relatiegeschenken Doorverwijzing naar andere diensten 14 6 Meer informatie Voorwaarden MoneYou Rendement

13 1 inleiding Als gevolg van wet- en regelgeving dient MoneYou B.V. (hierna: MoneYou ) adequate organisatorische en administratieve maatregelen te nemen en te handhaven met als doel belangenconflicten vast te stellen, in beeld te brengen en te beheersen. Binnen MoneYou is het Beleid van MoneYou met betrekking tot belangenconflicten (hierna: het Beleid ) van kracht om aan deze eisen te voldoen. 1.1 Reikwijdte van het Beleid In dit document wordt het Beleid beschreven en uiteengezet hoe MoneYou zal voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot het beheersen van belangenconflic- ten in het kader van effectendienstverlening die door MoneYou wordt aangeboden. MoneYou verleent uitslui- tend beleggingsdiensten in de vorm van execution only. Dit beleid heeft alleen betrekking op belangenconflicten die zich voor kunnen doen bij het door MoneYou verrich- ten van een beleggingsdienst of nevendienst aan haar klanten (hierna: de Klanten ). 1.2 Toepasbaarheid van het Beleid op externe partijen: Het Beleid is niet direct van toepassing op externe partijen waar MoneYou mee samenwerkt, maar bepaalt wel de wijze waarop MoneYou met hen zaken doet. Het beheersen van conflicten die de belangen van de Klanten zouden kunnen schaden, is immers van essentieel belang voor een goede relatie met de Klanten. 2 Definitie belangenconflict Een belangenconflict is een conflict dat zich voordoet op elk gebied van de dienstverlening door MoneYou aan haar Klanten waarbij MoneYou (of een andere Klant voor wie MoneYou handelt) mogelijk voordeel behaalt, terwijl daardoor mogelijke materiële schade wordt toegebracht aan een Klant aan wie MoneYou een dienst verleent. Er is mogelijk sprake van een conflict wanneer MoneYou (of iemand verbonden aan MoneYou, inclusief bij MoneYou aangesloten derden): - waarschijnlijk een financieel gewin behaalt (of een financieel verlies vermijdt) ten koste van haar Klant; - een belang heeft bij het resultaat van een ten behoeve van haar Klant verrichte dienst waarbij het belang van MoneYou afwijkt van het belang van haar Klant; - een financiële of andere drijfveer heeft om de belangen van de ene Klant boven de belangen van een andere Klant te stellen; - hetzelfde bedrijf uitoefent als de Klant; - geld, goederen of diensten ontvangt van derden in relatie tot diensten verricht aan een Klant anders dan de standaard vergoedingen of provisies. 3 Beheersen van belangenconflicten MoneYou zal de toepasselijke wet- en regelgeving m.b.t. de beheersing van belangenconflicten in het kader van effectendienstverlening naleven. In verband daarmee zal MoneYou ervoor zorgen dat er voor elk vastgesteld belangenconflict beheersingsmaatregelen (en procedures) beschikbaar zijn, waaruit blijkt hoe met een dergelijk conflict moet worden omgegaan, teneinde te proberen materiële schade aan de belangen van Klanten als gevolg van dat conflict te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. 4 Maatregelen ten aanzien van belangenconflicten MoneYou heeft de belangenconflicten die binnen haar bedrijfsvoering mogelijk kunnen bestaan in kaart gebracht (waaronder mede begrepen de belangenconflicten genoemd onder 5 hierna) en heeft maatregelen genomen die naar inzicht van MoneYou adequaat zijn om de desbetreffende conflicten en de potentiële impact hiervan op haar Klanten in beeld te brengen, te beheersen en te controleren. De geïdentificeerde conflicten omvatten: - conflicten tussen Klanten met tegenstrijdige belangen; - conflicten tussen Klanten en MoneYou waarbij hun respectievelijke belangen in een bepaalde uitkomst kunnen verschillen; - conflicten tussen persoonlijke belangen van medewerkers van MoneYou en de belangen van MoneYou of haar Klanten waar deze belangen kunnen verschillen; - conflicten tussen de belangen van (medewerkers van) MoneYou en de belangen van (medewerkers van) andere onderdelen of dochterondernemingen van ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) waar deze belangen kunnen verschillen. De maatregelen die binnen MoneYou van kracht zijn om de vastgestelde conflicten zo goed mogelijk te kunnen beheersen, vallen over het algemeen in een van de vol- gende categorieën: 4.1 Richtlijnen en procedures Binnen MoneYou zijn interne richtlijnen en procedures van toepassing om de vastgestelde belangenconflicten te kunnen beheersen. Het houden van toezicht op en het onderhouden van deze richtlijnen en procedures maakt deel uit van onze standaardprocessen. 4.2 Beveiliging van informatie Binnen MoneYou zijn procedures van kracht om informatiestromen tussen afdelingen van MoneYou te voorko- men of te beheersen, indien de belangen van Klanten van een afdeling kunnen conflicteren met de belangen van Klanten van andere afdelingen binnen MoneYou of met de belangen van MoneYou zelf. 4.3 Gescheiden toezicht en functiescheiding Daar waar noodzakelijk, heeft MoneYou gescheiden toezicht geregeld op degenen wiens belangen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden kunnen conflicteren met die van de Klanten, of waarbij de belangen van Klan- ten kunnen conflicteren met die van MoneYou. Tevens heeft MoneYou stappen ondernomen om te voor- Voorwaarden MoneYou Rendement 13

14 komen dat de betreffende medewerker zodanig betrok- ken is bij de gelijktijdige of opvolgende dienstverlening aan de betrokken partijen dat dit mogelijk een adequate beheersing van deze belangenconflicten in de weg staat. 4.4 Openbaarmaking Indien, ondanks de door MoneYou getroffen organisatorische en administratieve maatregelen, een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn, zal MoneYou Klanten hiervan via haar website op de hoogte brengen. MoneYou zal daarbij voldoende bijzonderheden over dit belangenconflict vermelden zodat de Klanten in staat worden gesteld om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te nemen of zij van de effectendienstverlening in verband waarmee het belangenconflict zich voordoet alsnog gebruik willen maken dan wel of zij dit gebruik willen staken. 4.5 Organisatorische en fysieke scheiding MoneYou is - als dochterneming van ABN AMRO - organisatorisch en fysiek volledig zelfstandig ingericht. Hierdoor is het niet mogelijk dat (medewerkers van) MoneYou respectievelijk (medewerkers van) andere onderdelen of dochterondernemingen van ABN AMRO over en weer rechtstreeks toegang hebben tot fysieke en elektronische dossiers en gegevens. Binnen de organi- satie van MoneYou zelf zijn maatregelen getroffen die onder andere waarborgen dat: - een medewerker van MoneYou alleen toegang heeft tot dossiers en gegevens die de betreffende medewerker nodig heeft voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden; - de beloning van een medewerker van MoneYou niet afhankelijk is van een bepaalde activiteit van MoneYou waardoor een belangenconflict kan ontstaan; - een medewerker van MoneYou geen ongepaste invloed kan uitoefenen op de uitvoering van werkzaamheden van een andere medewerker. 4.6 Weigering van handelen Wanneer MoneYou meent niet in staat te zijn om het belangenconflict op welke manier dan ook te kunnen beheersen, dan kan MoneYou dienstverlening aan deze Klant weigeren. 5 Mogelijke belangenconflicten Bij elk, hierna genoemd, mogelijk belangenconflict is vermeld een omschrijving van de (mogelijke) aanleiding tot het betreffende belangenconflict en de bijbehorende beheersingsmaatregel. 5.1 Relatiegeschenken (Mogelijke) aanleiding tot een belangenconflict: Als een medewerker van MoneYou relatiegeschenken - in de brede zin des woords - van een productleverancier of een Klant ontvangt, ontstaat een belangenconflict of zou een belangenconflict kunnen ontstaan, namelijk dat de MoneYou medewerker het belang van de productleverancier en dat van hem zelf boven dat van de Klant stelt of het belang van de Klant van wie hij de relatiegeschenken ontvangt boven dat van andere Klanten stelt. Beheersmaatregel: Er is een beleid opgesteld met betrekking tot acceptatie van relatiegeschenken. Daarin is opgenomen, dat het verboden is om relatiegeschenken waarvan de waarde meer is dan in het normaal zakelijk verkeer gebruikelijk is te accepteren. 5.2 Attendering op andere diensten of producten (Mogelijke) aanleiding tot een belangenconflict: Klanten kunnen door (medewerkers van) MoneYou worden geattendeerd op diensten of producten van andere onderdelen van MoneYou. De mogelijkheid bestaat dat Klanten alleen worden geattendeerd op de betreffende dienst of het betreffende product van MoneYou, terwijl mogelijke alternatieven buiten MoneYou buiten beschouwing blijven. Beheersingsmaatregel: MoneYou verstrekt aan Klanten vrijblijvend generieke informatie over andere diensten of producten die zij aanbiedt, zonder de Klanten daarover te adviseren of op enigerlei wijze te dwingen de betreffende dienst of het betreffende product af te nemen. Het zich informeren over vergelijkbare producten of diensten die elders worden aangeboden, blijft de verantwoordelijkheid van de Klant. 6 Meer informatie Indien u meer informatie wilt over het Beleid van MoneYou ten aanzien van belangenconflicten, kunt u contact opnemen met de klantenservice van MoneYou, bereikbaar op (gratis). Wij zijn u graag van dienst. 14 Voorwaarden MoneYou Rendement

15 Bijlage 2 Orderuitvoeringsbeleid MoneYou 1 MoneYou draagt zorg voor een correcte uitvoering van de orders en voortijdige opname(n) van het spaardeel, uitbetalingen van het behaalde rendement. In dit document zijn de uitgangspunten samengevat van het beleid van MoneYou B.V. (hierna: MoneYou ) inzake de aangeboden orders inzake het beleggingsproduct. Dit beleid is van toepassing wanneer een order van een klant van MoneYou (hierna: de Klant ) is gefiatteerd en geplaatst. 2 Orders van alle Klanten worden na plaatsing verzameld en op de eerste beursdag van de eerste maand van de looptijd van het beleggingsproduct gezamenlijk uitge- voerd. 3 Tijdens de inschrijfperiode zullen de genoemde percen- tages inzake het maximaal te lopen risico en maximaal te behalen rendement niet worden gewijzigd ten nadele van de Klant. 4 Per onderdeel van het beleggingsproduct (schuif ) zal MoneYou op basis van de beschikbare rente en het bedrag van de order binnen de bestaande marktcondities een optieconstructie kiezen ten behoeve van het variabele rendement van het beleggingsproduct, die onder de geg ven omstandigheden een optimale combinatie van garantieniveau en rendementspotentieel biedt om het variabele rend ment te realiseren. 5 MoneYou gaat jaarlijks na welke partijen zij kan betrek- ken om het best mogelijke resultaat te behalen bij de uitvoering van genoemde optieconstructies. Indien (extreme) marktomstandigheden of het volume van de geplaatste orders MoneYou hiertoe dwingen, is MoneYou gerechtigd de inschrijvingsperiode te verkorten en de uit- voering van eventueel geplaatste orders op te schorten. 6 Wanneer de Klant een order inlegt nadat dit orderuitvoeringsbeleid aan de Klant is verstrekt, stemt de Klant in met dit beleid en bevestigt de Klant daarmee het beleid te hebben gelezen en begrepen. De Klant wordt geacht door het inleggen van een order ook toestemming te heb- ben verleend indien de betreffende order uitgevoerd kan worden buiten een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. Voorwaarden MoneYou Rendement 15

16

Voorwaarden. MoneYou Sparen

Voorwaarden. MoneYou Sparen Voorwaarden MoneYou Sparen Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Sparen Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Spaarrekening 4 2. Verschillende spaarrekeningen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstBeleggen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstBeleggen Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstBeleggen Productkenmerken en informatie Rabo ToekomstBeleggen Bijzondere voorwaarden Rabo ToekomstBeleggen 2014 Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening

Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening 4 Bijlage bij de Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening 18 Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen 26 435 08-12 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr. 16083427. REAAL

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen INHOUD Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN GEMAKSBELEGGEN... 6 1. Wat hoort er bij Knab Gemaksbeleggen?...

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

1 ARGENTOR ESSAYEURS 3 2 TOEPASSELIJKHEID 3 3 DIENSTEN 3 4 ACCOUNT 4 5 PRIVACY 4 6 COMMUNICATIE 5 7 SECURITY 6 8 TEGENREKENING 6

1 ARGENTOR ESSAYEURS 3 2 TOEPASSELIJKHEID 3 3 DIENSTEN 3 4 ACCOUNT 4 5 PRIVACY 4 6 COMMUNICATIE 5 7 SECURITY 6 8 TEGENREKENING 6 Algemene Voorwaarden Inhoudstafel 1 ARGENTOR ESSAYEURS 3 2 TOEPASSELIJKHEID 3 3 DIENSTEN 3 4 ACCOUNT 4 5 PRIVACY 4 6 COMMUNICATIE 5 7 SECURITY 6 8 TEGENREKENING 6 9 GEWICHTSREKENING 8 9.1 OPDRACHTEN TOT

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte U laat Van Lanschot Bankiers uw vermogen beheren of u wilt dat wij uw vermogen voor u gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Vermogensbeheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening van de Rabobank 2007

Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening van de Rabobank 2007 Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening van de Rabobank 2007 Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening van de Rabobank 2007 Door ondertekening door de klant van het Openingsformulier

Nadere informatie

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis: VOORWAARDEN BETAALDIENSTVERLENING PAY FAST FORWARD B.V. De voorwaarden voor de betaalrekeningen van Pay Fast Forward B.V. (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op de door Pay Fast Forward B.V.

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V.

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. WET- EN REGELGEVING en overige informatie op het gebied van EFFECTENDIENSTVERLENING Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie