Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende verzekeringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2013 Turien & Co./VGZ Zorgverzekering

2

3 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 1. Verzekerde zorg 5 2. Grondslag van de aanvullende verzekering 7 3. Premie 8 4. Overige verplichtingen 9 5. Wijziging premie en voorwaarden 9 6. Begin, duur en beëindiging van de aanvullende verzekering 9 7. Klachten en geschillen Zorgadvies en bemiddeling 11 Beperkte Aanvullende Verzerkering (BAV) 1. Repatriëring Spoedeisende zorg tijdens vakantie en/of tijdelijk verblijf in het buitenland Mantelzorgmakelaar Vervangende mantelzorg Eerstelijnspsychologische zorg Herstellingsoord en/of zorghotel Hospice Ronald McDonaldhuis en/of familiehuis Vervoer in verband met transplantatie van organen Revalidatieprogramma Herstel & Balans Alternatieve zorg Beweegzorg Acnebehandeling Camouflagetherapie Epilatie (ontharen) Sportmedisch advies Zorg voor vrouwen in de overgang Cursussen Gewichtsconsulent Gezondheidstest Vaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen in verband met vakantie Podotherapie Steunzolen Voetverzorging voor de diabetes- of reumatische voet 18 Basis Plus, Extra Plus en Luxe Plus 25. Acnebehandeling Alternatieve zorg Anticonceptiemiddelen Besnijdenis (medische circumcisie) Bevalling poliklinisch zonder medische noodzaak Borstkolf, elektrische Brillen en/of contactlenzen Camouflagetherapie Cursussen, voorlichting en/of trainingen Dieetadvisering Epilatie (ontharen) Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, ergotherapie en/of alternatieve bewegingstherapie Gezond Leven Test Griepvaccinatie Groepsrevalidatie en/of groepstherapie voor patiënten met kanker Herstellingsoord Hoortoestelbatterijen Huishoudelijke ondersteuning Kraampakket Kraamzorg bij adoptie Kraamzorg eigen bijdrage Lactatiekundig consult Logieskosten Mammaprothese Nazorg moeder Nazorg pasgeborene Ooglaserbehandelingen Ooglidcorrectie Oorstandcorrectie Overgangsconsulent Plaswekker en/of wekapparatuur Podotherapie en/of pedicurezorg Pruiken Psoriasisbehandeling Psychologische zorg, eerstelijns Repatriëring Schoenen Spoedeisende zorg tijdens vakantie en/of tijdelijk verblijf in het buitenland Sportmedisch advies Sterilisatie Steunzolen Stottertherapie Taxivervoer Therapeutische vakantiekampen Thuisbewakingsmonitor Uitkering bij verblijf in een ziekenhuis Vaccinatie en/of preventieve geneesmiddelen in verband met vakantie Vervoer in verband met transplantatie van organen Voedingsmiddelen, bijzondere 32 Basis Tand 74. Tandheelkundige zorg Orthodontische zorg 33 Luxe Tand 76. Tandheelkundige zorg Orthodontische zorg 33 VGZ Jong, VGZ Fit & Vrij, VGZ Gezin en VGZ VITAAL PAKKET 78. Anticonceptiemiddelen Brillen en/of contactlenzen Repatriëring Spoedeisende zorg tijdens vakantie en/of tijdelijk verblijf in het buitenland Dieetadvisering Adoptievergoeding Eigen bijdrage kraamzorg Elektrische borstkolf GeboorteTENS Kraampakket Lactatiekundig consult Luxe kraamzorg Verloskundige zorg Mantelzorgmakelaar Vervangende mantelzorg Besnijdenis (medische circumcisie) 38

4 94. Buikwandcorrectie Ooglaserbehandeling of lensimplantatie Ooglidcorrectie Oorstandcorrectie Sterilistatie Eerstelijnspsychologische zorg Neurofeedback Redressiehelm Gezinshulp Kinderopvang Herstellingsoord en/of zorghotel Hospice Ronald McDonald en/of familiehuis Therapeutische vakantiekampen Vervoer in verband met transplantatie van organen Condooms Soa preventie Revalidatieprogramma Herstel & Balans Alternatieve zorg Beweegzorg Acnebehandeling Camouflagetherapie Epilatie (ontharen) Audiologische hulpmiddelen Mammaprothese Plaswekker Pruiken Steunpessarium Sportmedisch advies Zorg voor vrouwen in de overgang Cursussen Gewichtsconsulent Gezondheidstest Medische keuring rijbewijs Griepvaccinatie Vaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen in verband met vakantie Podotherapie Steunzolen Voetverzorging voor de diabetes- of reumatische voet Tandheelkundige zorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder Gebitsprothesen Kroon- en brugwerk ten gevolge van een ongeval Orthodontische zorg 55 Begripsomschrijvingen 56

5 Algemene bepalingen - Condooms Soa preventie Verzekerde zorg 1.1. Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw aanvullende verzekering geeft u recht op (vergoeding van de kosten van) zorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden Medische noodzaak U heeft recht op (vergoeding van de kosten van) zorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden als u op de zorgvorm naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen en als de zorgvorm doelmatig en doeltreffend is. De inhoud en omvang van de zorgvorm wordt mede bepaald door wat de betreffende zorgaanbieders aan zorg plegen te bieden. Ook wordt de inhoud en omvang bepaald door de stand van de wetenschap en de praktijk. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de Evidence Based Medicine (EBM)-methode. Als de stand van de wetenschap en praktijk ontbreekt, wordt de inhoud en vorm van de zorg bepaald door wat binnen het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg Wie mag de zorg verlenen Uw zorgaanbieder moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voor veel zorgaanbieders zijn deze eisen wettelijk vastgelegd en is de medische titel beschermd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een huisarts, medisch specialist, tandarts, fysiotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog. Voor de zorgaanbieders waarvoor deze voorwaarden niet in de wet zijn vastgelegd of waarvoor Zorgverzekeraar VGZ aanvullende voorwaarden heeft gesteld, kunt u in het betreffende zorgartikel terugvinden aan welke eisen de zorgaanbieder moet voldoen. Voor een aantal vormen van zorg is er sprake van door ons gecontracteerde, aangewezen of erkende zorgaanbieders. U krijgt in die gevallen geen of een lagere vergoeding als u gebruik maakt van niet-gecontracteerde, niet-aangewezen of niet-erkende zorgaanbieders. Dit wordt in de betreffende zorgartikelen aangegeven. Voor de overige vormen van zorg heeft u vrije keuze van zorgaanbieder, op voorwaarde dat aan de overige eisen in deze verzekeringsvoorwaarden is voldaan. Een overzicht van de door Zorgverzekeraar VGZ gecontracteerde en aangewezen zorgaanbieders kunt u raadplegen via onze website of telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. De erkende zorgaanbieders vindt u in het betreffende zorgartikel. Met sommige leveranciers heeft Zorgverzekeraar VGZ specifieke afspraken gemaakt. Dit zijn hun voorkeursleveranciers. Daar waar sprake is van voorkeursleveranciers, wordt dit in het betreffende zorgartikel aangegeven. Hieronder vindt u de artikelen waarbij sprake is van gecontracteerde, aangewezen of erkende zorgaanbieders: - Alternatieve zorg 11, 26, Beweegzorg/Fysiotherapie 12, 36, Eerstelijnspsychologische zorg 5, 59, 99 - Dieetadvisering 34, 82 - Mantelzorgmakelaar 3, 91 - Vervangende mantelzorg 4, 92 - Herstellingsoord en zorghotel 6, 40, Hospice 7, Vervoer i.v.m. transplantie van organen 9, 72, Gezinshulp Kinderopvang Vergoeding van de kosten van zorg U heeft recht op vergoeding van de kosten van zorg tot maximaal de in Nederland geldende Wmg-tarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. Als u gebruik maakt van zorg die door een door Zorgverzekeraar VGZ gecontracteerde zorgaanbieder wordt geleverd, dan worden de kosten van zorg vergoed op basis van het met de betrokken zorgaanbieders overeengekomen tarief. Gaat u naar een niet door ons gecontracteerde zorgaanbieder? Dan kan het zijn dat u de rekening of een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit kunt u in het betreffende zorgartikel terugvinden. De maximale vergoedingen kunt u raadplegen in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Deze lijst kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. Is er voor de betreffende zorg sprake van een budget of zorgtegoed? Dan is de totale vergoeding nooit hoger dan het maximale bedrag van het budget of zorgtegoed dat in het betreffende zorgartikel wordt genoemd Insturen van nota s Veel zorgaanbieders sturen ons de nota s rechtstreeks. Als u zelf een nota heeft ontvangen, kunt u een declaratieformulier invullen en samen met de originele nota naar ons opsturen. Stuur ons alstublieft geen kopie of aanmaning. Wij nemen alleen originele nota s in behandeling. Het is belangrijk dat op de nota de naam en geboortedatum van de verzekerde, de behandeling, de datum van de behandeling, het notabedrag en de paraaf van de zorgaanbieder staat. De nota s moeten op zodanige wijze zijn gespecificeerd, dat wij er zonder verdere navraag uit op kunnen maken tot welke vergoeding wij zijn gehouden. Voor de omrekening van buitenlandse nota s in euro s gebruiken wij de historical rates van XE.com. Hierbij gaan wij uit van de koers die gold op de datum waarop de behandeling heeft plaatsgevonden. Wij hebben het recht te wachten met betaling van de nota totdat betaling van de kosten door u is aangetoond. U kunt nota s tot maximaal 3 jaar na het begin van de behandeling indienen. * Overmaken aan de zorgaanbieder tot e Bedragen tot e maken wij altijd aan uzelf over en niet rechtstreeks aan de buitenlandse zorgaanbieder. Wilt u er rekening mee houden dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het op tijd voldoen van de nota aan de zorgaanbieder. Uw kosten online declareren U kunt gebruikmaken van onze online declaratieservice. Ga naar en volg daar de uitleg online declareren. Na het indienen van de declaratie vragen wij u de originele nota een jaar goed te bewaren. Wij kunnen de nota s opvragen in verband met controle. Als u de nota s niet kunt overleggen, dan kunnen wij de uitgekeerde bedragen bij u terugvorderen of verrekenen met aan u verschuldigde bedragen. Sommige nota s waaronder buitenlandse nota s kunt u niet online declareren. Deze originele nota s moet u samen met een ingevuld declaratieformulier naar ons opsturen. Wij raden u aan een kopie te maken voor uw eigen administratie. Maak voor de verzending gebruik van de retourenvelop. Heeft u geen retourenvelop ontvangen? Stuur uw declaratie dan naar het adres dat achterop deze voorwaarden staat vermeld. 5

6 1.6. Rechtstreekse betaling Turien & Co./VGZ heeft het recht om de kosten van zorg rechtstreeks te betalen aan de zorgaanbieder. Met deze betaling vervalt uw recht op 1.7. Verrekening van kosten Als Turien & Co./VGZ rechtstreeks aan de zorgaanbieder betaalt en meer vergoedt dan waartoe hij ten opzichte van u gehouden is of de kosten van zorg komen anderszins voor uw rekening, dan bent u als verzekeringnemer de kosten verschuldigd aan Turien & Co./VGZ. Deze bedragen brengt Turien & Co./VGZ (later) bij u als verzekeringnemer in rekening. U bent verplicht deze bedragen te betalen. Wij kunnen deze bedragen verrekenen met aan u verschuldigde bedragen Verwijzing, voorschrift of toestemming Voor sommige vormen van zorg heeft u een verwijzing, voorschrift en/of voorafgaande schriftelijke toestemming nodig, waaruit blijkt dat u bent aangewezen op de zorg. Dit geven wij aan in het betreffende zorgartikel. Verwijzing of voorschrift Staat in het zorgartikel dat u een verwijzing of voorschrift nodig heeft? Dan kunt u die vragen aan de zorgaanbieder die wij in het artikel noemen. Vaak is dat de huisarts. Toestemming U heeft in een aantal gevallen onze voorafgaande toestemming nodig. Deze toestemming noemen wij ook wel een machtiging. Als u vooraf geen toestemming heeft gekregen, heeft u geen recht op (vergoeding van de kosten van) zorg. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie Zorgverzekeraar VGZ een contract heeft gesloten? Dan hoeft u niet zelf toestemming bij Turien & Co./VGZ aan te vragen. Uw zorgaanbieder beoordeelt in dit geval of u voldoet aan de voorwaarden en/of hij vraagt voor u toestemming bij ons aan. Het kan zijn dat u om privacyoverwegingen liever zelf toestemming bij ons aanvraagt. Dat kan. U kunt uw aanvraag ook rechtstreeks bij Turien & Co./VGZ indienen. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie Zorgverzekeraar VGZ geen contract heeft gesloten? Dan moet u zelf bij Turien & Co./VGZ toestemming aanvragen Ontlenen recht U heeft recht op (vergoeding van de kosten van) zorg als de behandeling of levering tijdens de looptijd van de aanvullende verzekering plaatsvindt. Als een behandeling in 2 kalenderjaren plaatsvindt en de zorgaanbieder hiervoor één bedrag in rekening mag brengen (Diagnose Behandeling Combinatie), worden deze kosten vergoed als de behandeling is gestart binnen de looptijd van de aanvullende verzekering. Als in deze verzekeringsvoorwaarden wordt gesproken over (kalender)jaar dan is voor de beoordeling aan welk (kalender) jaar de gedeclareerde kosten moeten worden toegerekend de door de zorgaanbieder opgegeven werkelijke behandeldatum of datum van levering bepalend Uitsluitingen U heeft geen recht op: - (vergoeding van de kosten van) zorg die verband houden met ziekten of afwijkingen, die al bestonden vóór of bij het tot stand komen van de aanvullende verzekering en waarmee u bekend was of kon zijn of waarvan u toen klachten ondervond, terwijl hiervan niet schriftelijk melding is gemaakt aan Turien & Co./VGZ. Deze uitsluiting is niet van toepassing als de aanvullende verzekering zonder medische of tandheelkundige selectie tot stand is gekomen; - vergoeding van kosten omdat u niet op een afspraak met een zorgaanbieder bent verschenen; - vergoeding van kosten van schriftelijke verklaringen, bemiddelingskosten die zonder onze voorafgaande schriftelijke akkoordverklaring van Turien & Co./VGZ door derden in rekening worden gebracht, administratiekosten of kosten wegens het niet-tijdig voldoen van nota s van zorgaanbieders; - vergoeding van eigen bijdragen of eigen risico, verschuldigd op grond van enige andere verzekering, tenzij in deze verzekeringsvoorwaarden anders is bepaald; - (vergoeding van de kosten van) zorg waarop aanspraak zou kunnen worden gemaakt op grond van de AWBZ, als u voor deze wet verzekerd was; - (vergoeding van de kosten van) zorg waarop aanspraak zou kunnen worden gemaakt op grond van de Zorgverzekeringswet als u verzekerings-plichtige in de zin van die wet was; - (vergoeding van de kosten van) zorg waarop aanspraak kan worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt op grond van de AWBZ, de Zorgverzekeringswet of een andere wet, voorziening of verzekering al dan niet van oudere datum als de aanvullende verzekering bij Turien & Co./VGZ niet zou bestaan. In dat geval is deze aanvullende verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal op grond van deze verzekeringsvoorwaarden alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop u elders aanspraak zou kunnen maken. Turien & Co./VGZ hanteert het convenant samenloop reisverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen. U kunt het convenant vinden op de website; - vergoeding van schade die het indirecte gevolg is van het handelen of nalaten van Turien & Co./VGZ; - (vergoeding van de kosten van) zorg veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, zoals bepaald in artikel 3.38 van de Wet op het financieel toezicht (Wft); - (vergoeding van de kosten van) zorg veroorzaakt door grove schuld of opzet; - vergoeding als de kosten in rekening worden gebracht door uzelf, uw partner, kind, ouder of inwonend (ander) familielid, tenzij door Turien & Co./VGZ vooraf toestemming is verleend Recht op zorg en overige diensten als gevolg van terroristische handelingen Heeft u zorg nodig die het gevolg is van één of meer terroristische handelingen? Dan geldt de volgende regel. Als de totale schade die in een jaar wordt gedeclareerd bij schade-, levens- of natura-uitvaartverzekeraars (waaronder zorgverzekeraars) volgens de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT) hoger zal zijn dan het maximumbedrag dat deze maatschappij per jaar herverzekert, heeft u maar recht op een bepaald percentage van de kosten of de waarde van de zorg. De NHT bepaalt dit percentage. Dit geldt voor schade-, levens- en uitvaartverzekeraars (waaronder zorgverzekeraars) waarop de Wet op het financieel toezicht van toepassing is. De exacte definities en bepalingen van de hiervoor genoemde aanspraak zijn opgenomen in het Clausuleblad terrorismedekking van de NHT. 6

7 Waarborg uitkering bij terrorismeschade Na de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika, is duidelijk geworden hoeveel schade terroristische aanslagen in werkelijkheid kunnen aanrichten. Een grootschalige aanslag in Nederland zou kunnen betekenen dat het aantal schadeclaims zo groot is dat ze niet allemaal kunnen worden uitbetaald. Om te kunnen waarborgen dat u een uitkering krijgt bij terrorismeschade, hebben (bijna alle) verzekeraars in Nederland de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT) opgericht. Ook Zorgverzekeraar VGZ is hierbij aangesloten. De NHT heeft een regeling opgesteld waardoor u in ieder geval (een deel van) uw schade vergoed kunt krijgen. De NHT heeft een maximum gesteld aan het totaal uit te keren bedrag bij een terroristische daad. Het maximum, van 1 miljard euro per jaar, geldt voor alle verzekerden samen. Is de totale schade hoger, dan krijgt elke verzekerde met schade een gelijk percentage van het maximumbedrag uitgekeerd. In de praktijk kan dit dus betekenen dat u minder krijgt uitgekeerd dan de werkelijke waarde van de schade. Maar het betekent ook dat u ervan bent verzekerd dat u in ieder geval (een deel van de schade) krijgt vergoed. 2. GRONDSLAG VAN DE AANVULLENDE VERZEKERING 2.1. Grondslag van de verzekering De verzekeringsovereenkomst is gesloten op grond van de gegevens die u op het aanvraagformulier heeft aangegeven of die u Turien & Co./VGZ schriftelijk of per heeft doorgegeven Aanvullende verzekering De verzekeringsovereenkomst geldt voor de op het polisblad vermelde of op andere schriftelijke wijze aan u bevestigde aanvullende verzekering(en). Deze verzekeringsvoorwaarden maken deel uit van de verzekeringsovereenkomst en zijn van toepassing op de volgende aanvullende verzekeringen: - Beperkte Aanvullende Verzekering; - Basis Plus; - Extra Plus; - Luxe Plus; - Basis Tand; - Luxe Tand; - VGZ Jong ; - VGZ Fit & Vrij ; - VGZ Gezin ; - VGZ Vitaal. Als u een Beperkte Aanvullende Verzekering heeft afgesloten, dan wordt de (vergoeding van de kosten van) zorg waarop u aanspraak kunt maken omschreven in de artikelen 1 tot en met 24. Heeft u een Basis Plus, Extra Plus of Luxe Plus afgesloten, dan wordt de (vergoeding van de kosten van) zorg waarop u aanspraak kunt maken omschreven in de artikelen 25 tot en met 73. Heeft u daarnaast een Basis Tand of Luxe Tand afgesloten, dan wordt de aanspraak op (vergoeding van de kosten van) zorg omschreven in de artikelen 74 tot en met 77. Heeft u een VGZ Jong, VGZ Fit & Vrij, VGZ Gezin of VGZ Vitaal afgesloten, dan wordt de (vergoeding van de kosten van) zorg waarop u aanspraak kunt maken omschreven in de artikelen 78 tot en met 136. De Basis Tand en de Luxe Tand kunnen uitsluitend in combinatie met de Beperkte Aanvullende Verzekering, de Basis Plus, de Extra Plus of de Luxe Plus worden afgesloten. Tenzij uit enige bepaling anders blijkt, zijn het Algemeen gedeelte en de Begripsomschrijvingen op alle aanvullende verzekeringen van toepassing Bijbehorende documenten In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verwezen naar documenten. Deze maken deel uit van de voorwaarden voor zover van toepassing. Het gaat om de volgende documenten: - bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering; - Regeling zorgverzekering; - het Clausuleblad terrorismedekking; - overzicht gecontracteerde en aangewezen zorgaanbieders; - verwijzingsprotocol naar de lactatiekundige NVL. Deze documenten kunt u vinden op de website en ook telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld Fraude Materiële controle en fraude onderzoek wordt verricht overeenkomstig hetgeen daarover voor de zorgverzekering bij of krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald. Als u fraude pleegt, vervalt uw recht op (vergoeding van de kosten van) zorg. Wij vorderen uitgekeerde vergoedingen bij u terug. U bent ook verplicht de kosten die voortvloeien uit het onderzoek naar fraude te betalen. Bij fraude registreren wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de medeplichtige of medepleger in ons Incidentenregister. Dit Incidentenregister is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en wordt beheerd door onze afdeling Veiligheidszaken. Ook kan registratie plaatsvinden van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de medeplichtige en medepleger: - bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars; - in het externe verwijzingsregister van de stichting CIS. Wij kunnen van de fraude ook aangifte doen bij politie, justitie en/of FIOD-ECD. Fraude in verband met een verzekering bij ons heeft tot gevolg dat uw aanvullende verzekering(en) kunnen worden beëindigd. U kunt gedurende een periode van 8 jaar geen aanvullende verzekeringen sluiten bij de verzekeraars van de Coöperatie VGZ U.A Bescherming persoonsgegevens Wij nemen uw privacy serieus. Uw persoonsgegevens zijn nodig voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringen en worden opgenomen in onze persoonsregistratie. Uw persoonsgegevens en andere gegevens gebruiken wij: - voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst; - voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties; - voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand; - voor onderzoek onder verzekerden of de zorg daadwerkelijk is geleverd; - voor onderzoek naar de door verzekerden ervaren kwaliteit van de geleverde zorg; 7

8 - voor statistische analyse; - om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen; - in het kader van veiligheid en integriteit van de financiële sector (het voorkomen en bestrijden van fraude). Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars van toepassing. U kunt deze gedragscode inzien op onze website of telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. Voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist, Vanaf de ingangsdatum van de aanvullende verzekering mogen wij: - aan derden (zoals zorgaanbieders en leveranciers) inlichtingen vragen en geven als wij dit nodig vinden om de verplichtingen uit de aanvullende verzekering(en) te kunnen nakomen; - uw burgerservicenummer (BSN) in de administratie opnemen. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht uw BSN te gebruiken bij elke vorm van communicatie. Wij zullen in de communicatie met uw zorgaanbieders uw BSN gebruiken. Gebruik persoonsgegevens door zorgaanbieders Als Turien & Co./VGZ uw rekeningen rechtstreeks van zorgaanbieders ontvangt en aan hen betaalt, wordt uw aanvullende verzekering sneller en eenvoudiger uitgevoerd. Daarvoor kan het nodig zijn dat de zorgaanbieder weet hoe u verzekerd bent. Om die reden kunnen de zorgaanbieders uw adres- en polisgegevens en burgerservicenummer (BSN) op een veilige manier inzien. Zij mogen dat alleen als zij u ook daadwerkelijk behandelen.als het om een dringende reden noodzakelijk is dat zorgaanbieders geen inzage mogen hebben in uw adresgegevens, laat dit dan aan ons weten. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens worden afgeschermd Mededelingen Mededelingen gericht aan het laatst bij Turien & Co./VGZ bekende adres, worden geacht u te hebben bereikt. Als u er voor kiest contact met ons op te nemen langs elektronische weg, dan geldt dat wij mededelingen ook langs elektronische weg aan u doen. Waar in deze verzekeringsvoorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt in deze situatie ook verstaan per . Onder adres wordt in die situatie verstaan adres. Turien & Co. biedt haar verzekerden de mogelijkheid om op Mijn Online Polismap in een beveiligde omgeving de polisgegevens in te zien en te wijzigen. Ook kunnen ingediende declaraties online worden ingezien. Op verzoek van de verzekeringnemer kan deze inzage geblokkeerd worden. Het verzoek hiertoe kan per aan ons kenbaar gemaakt worden. Toegang tot Mijn Online Polismap wordt verkregen door in te loggen op Lidmaatschap van de Coöperatie Door het afsluiten van deze aanvullende verzekering wordt u als verzekeringnemer ook lid van de Coöperatie VGZ U.A., tenzij u schriftelijk of per aangeeft daar geen prijs op te stellen. De Coöperatie behartigt het belang van haar leden op het terrein van de (zorg)verzekering(en). U kunt het lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het lidmaatschap eindigt in ieder geval op het moment dat de verzekeringsovereenkomst eindigt Bedenkperiode Bij het aangaan van de aanvullende verzekering heeft u als verzekeringnemer een bedenktijd van 14 dagen. U kunt de aanvullende verzekering schriftelijk of per opzeggen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst of, als dit later is, binnen 14 dagen nadat u de verzekerings-voorwaarden heeft ontvangen. Hierdoor wordt de verzekeringsovereenkomst geacht niet te zijn afgesloten Nederlands recht Op de aanvullende verzekering is het Nederlands recht van toepassing. 3. PREMIE 3.1. Verschuldigdheid van premie U bent als verzekeringnemer premie verschuldigd. Voor een verzekerde is tot de eerste dag van de kalendermaand volgend op de 18e verjaardag geen premie verschuldigd. Bij overlijden van een verzekerde is premie verschuldigd tot en met de dag van overlijden. Bij wijziging van de aanvullende verzekering berekenen wij de premie opnieuw met ingang van de datum van wijziging. Voorbeeld: Iemand die op 1 juli 18 jaar wordt, betaalt premie vanaf 1 augustus Premiekorting bij collectieve overeenkomst De premies en voorwaarden zoals afgesproken in de collectieve overeenkomst zijn van toepassing vanaf de dag dat u kunt deelnemen aan de collectieve overeenkomst Vanaf de dag dat u niet meer kunt deelnemen aan de collectieve overeenkomst, vervallen de premiekorting en voorwaarden zoals afgesproken in de collectieve overeenkomst. Vanaf deze dag wordt de aanvullende verzekering op individuele basis voortgezet U kunt maar aan één collectieve overeenkomst tegelijkertijd deelnemen Betaling van premie, wettelijke bijdragen en kosten U bent verplicht de premie en (buitenlandse) wettelijke bijdrage maandelijks voor alle verzekerden vooruit te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Als u de premie per jaar vooraf betaalt, ontvangt u een termijnbetalingskorting van 3% op de te betalen premie U betaalt de premie op de betalingswijze zoals met Turien & Co./VGZ is overeengekomen. Turien & Co./VGZ brengt voor betaling per acceptgiro e 0,50 kosten in rekening Uw toestemming voor automatische incasso is van toepassing voor de betaling van premie, eigen bijdragen en overige kosten. Het automatisch te incasseren bedrag voor eigen bijdragen en overige verschuldigde kosten is gemaximeerd tot e 250 per maand. Voor bedragen boven de e 250 sturen wij u een acceptgiro. Als Turien & Co./VGZ ervoor kiest u een acceptgiro te sturen, zijn hieraan voor u geen extra kosten verbonden Verrekening U mag de verschuldigde bedragen niet verrekenen met een van Turien & Co./VGZ te ontvangen bedrag. 8

9 3.5. Niet-tijdig betalen Als u de premie, wettelijke bijdragen, eigen bijdragen en kosten niet-tijdig betaalt, stuurt Turien & Co./VGZ u een aanmaning. Als u niet betaalt binnen de in de aanmaning genoemde termijn van ten minste 14 dagen, kan Turien & Co./VGZ de dekking schorsen. In dat geval bestaat er vanaf de laatste premievervaldag voor de aanmaning geen recht op (vergoeding van de kosten van) zorg. U blijft bij schorsing wel verplicht de premie te betalen. Er is weer recht op (vergoeding van de kosten van) zorg vanaf de dag volgend op de dag waarop Turien & Co./VGZ het verschuldigde bedrag en de eventuele kosten heeft ontvangen. Turien & Co./VGZ heeft het recht bij niet-tijdige betaling de aanvullende verzekering(en) te beëindigen. In geval van beëindiging van de verzekeringsovereenkomst kan de aanvullende verzekering weer aangevraagd worden na betaling van het verschuldigde bedrag en de eventuele kosten. In geval van acceptatie gaat de aanvullende verzekering in per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar Turien & Co./VGZ kan incassokosten en wettelijke rente bij u in rekening brengen Als u al bent aangemaand voor niet-tijdige betaling van premie, wettelijke bijdragen, eigen risico, eigen bijdragen of kosten, hoeft Turien & Co./VGZ bij het niettijdig voldoen van een hierop volgende factuur u niet afzonderlijk schriftelijk aan te manen Turien & Co./VGZ heeft het recht om achterstallige premie en kosten te verrekenen met door u gedeclareerde kosten van zorg of andere van Turien & Co./VGZ te ontvangen bedragen Als Turien & Co./VGZ de aanvullende verzekering(en) wegens het niet-tijdig betalen van de verschuldigde premie beëindigt, heeft Zorgverzekeraar VGZ het recht om gedurende een periode van 5 jaar geen verzekeringsovereenkomst met u te sluiten. 4. OVERIGE VERPLICHTINGEN U bent verplicht: - de behandelaar te vragen de reden van opname bekend te maken aan de medisch adviseur van Turien & Co./VGZ; - medewerking te verlenen aan Turien & Co./VGZ, zijn medisch adviseur of medewerkers die met controle zijn belast tot het verkrijgen van alle benodigde informatie die nodig is voor de uitvoering van de aanvullende verzekering; - Turien & Co./VGZ te informeren over feiten, die met zich mee (kunnen) brengen dat kosten verhaald kunnen worden op (mogelijk) aansprakelijke derden en Turien & Co./VGZ in dat verband de benodigde inlichtingen te verstrekken. U mag geen enkele regeling treffen met een derde, zonder voorafgaande schriftelijke akkoordverklaring van Turien & Co./VGZ. U moet zich onthouden van handelingen waardoor de belangen van Turien & Co./VGZ kan worden geschaad; - Turien & Co./VGZ zo spoedig mogelijk feiten en omstandigheden te melden die voor een juiste uitvoering van de aanvullende verzekering van belang zijn. Wijzigingen zijn onder meer: begin en einde detentie, (echt)scheiding, geboorte, adoptie, wijziging bank- of gironummer. Voor het nalaten van het hiervoor bepaalde, draagt Turien & Co./VGZ geen enkel risico. Als u uw verplichtingen niet nakomt en de belangen van Turien & Co./VGZ worden hierdoor geschaad, kan Turien & Co./VGZ uw recht op (vergoeding van de kosten van) zorg schorsen. 5. WIJZIGING PREMIE EN VOORWAARDEN 5.1. Wijziging premie en voorwaarden Zorgverzekeraar VGZ heeft het recht de voorwaarden en premie van de aanvullende verzekering(en) op elk moment te wijzigen. Turien & Co./VGZ zal u als verzekeringnemer hierover schriftelijk informeren. Een dergelijke wijziging gebeurt op een door Zorgverzekeraar VGZ vast te stellen datum Opzeggingsrecht Als Zorgverzekeraar VGZ de voorwaarden en/of premie van de aanvullende verzekering(en) in uw nadeel wijzigt, kunt u als verzekeringnemer de verzekeringsovereenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de wijziging ingaat. U kunt in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging aan u is meegedeeld de overeenkomst opzeggen. Dit opzeggingsrecht heeft u niet als een wijziging van de verzekeringsvoorwaarden rechtstreeks voortvloeit uit wettelijke maatregelen, regelingen of bepalingen. 6. BEGIN, DUUR EN BEËINDIGING VAN DE AANVULLENDE VERZEKERING 6.1. Begin en duur De verzekeringsovereenkomst gaat in op de dag waarop de zorgverzekering van Turien & Co./VGZ aanvangt of op 1 januari van een kalenderjaar. Als u bij ons een zorgverzekering aanvraagt, geeft u ons toestemming uw oude zorgverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar op te zeggen. Deze toestemming geldt ook voor de aanvullende verzekeringen. Als de aanvullende verzekering(en) niet moet(en) worden opgezegd, moet u dat op het aanvraagformulier vermelden. De aanvullende verzekering wordt gesloten voor het kalenderjaar waarin de aanvullende verzekering is ingegaan. Na afloop van deze termijn wordt de verzekering telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van een kalenderjaar Acceptatie voor de aanvullende verzekering(en) Zorgverzekering U kunt de aanvullende verzekering(en) als aanvulling op een zorgverzekering van Turien & Co./VGZ sluiten, maar u bent dat niet verplicht. Voor de Beperkte Aanvullende Verzekering, Basis Plus, Extra Plus, Luxe Plus, VGZ Jong, VGZ Fit & Vrij, VGZ Gezin en VGZ Vitaal geldt geen medische selectie. Wel is er een leeftijdsgrens van toepassing op het VGZ Jong en het VGZ Fit & Vrij. U kunt het VGZ Jong alleen afsluiten indien u 18 jaar of ouder bent en jonger bent dan 31 jaar. U kunt het VGZ Fit & Vrij alleen afsluiten indien u jonger bent dan 50 jaar Gezinsdekking Alle verzekerden van 18 jaar en ouder die op de polis staan kunnen een aanvullende verzekering naar keuze afsluiten. Kinderen jonger dan 18 jaar krijgen dezelfde aanvullende verzekering als de hoogst verzekerde ouder/verzorger op de polis. Heeft een van de ouders/ verzorgers op de polis een VGZ Gezin afgesloten, dan krijgen de kinderen jonger dan 18 jaar ook een VGZ Gezin. Heeft één van de volwassen verzekerden op de polis een VGZ Jong, VGZ Fit & Vrij of een VGZ Vitaal afgesloten, dan krijgen de kinderen jonger dan 18 jaar de aanvullende verzekering van de andere volwassen verzekerde. Hebben beide volwassen verzekerden op de polis een VGZ Jong, VGZ 9

10 Fit & Vrij of een VGZ Vitaal afgesloten, dan krijgen de kinderen jonger dan 18 jaar een Extra Plus aangevuld met een Basis Tand. Als u voor kinderen jonger dan 18 jaar toch een VGZ Fit & Vrij wilt afsluiten, dan betaalt u voor hen de volledige premie Tandheelkundige verzekeringen De aanvullende verzekeringen Basis Tand en Luxe Tand kunnen alleen in combinatie met de Beperkte Aanvullende Verzekering, Basis Plus, Extra Plus of Luxe Plus worden afgesloten U moet een tandheelkundige verklaring invullen als u 18 jaar of ouder bent: - bij aanmelding voor een Luxe Tand; - bij een wijziging van een tandheelkundige verzekering naar een tandheelkundige verzekering met een uitgebreidere dekking Wijziging aanvullende verzekering U kunt van aanvullende verzekering wijzigen. Het bepaalde in en is van toepassing. U als verzekeringnemer moet de wijziging uiterlijk 31 december aan Turien & Co./VGZ doorgeven. De wijziging gaat in per 1 januari van het volgend kalenderjaar. Voor zorg waarbij vergoedingstermijnen van meer dan een kalenderjaar gelden, lopen deze termijnen door bij wijziging van aanvullende verzekering binnen Turien & Co./VGZ. Dit betekent dat eerder door ons uitgekeerde vergoedingen op grond van de vorige aanvullende verzekering meegenomen worden naar de nieuwe aanvullende verzekering. In de berekening van de hoogte van de vergoeding waarop u aanspraak kunt maken, tellen deze eerder uitgekeerde vergoedingen mee Einde van rechtswege De aanvullende verzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag, volgend op de dag waarop: - Turien & Co./VGZ door wijziging of intrekking van zijn vergunning tot uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf, geen verzekeringen meer mag aanbieden of uitvoeren. Wij informeren u hierover uiterlijk 2 maanden van te voren; - de verzekerde overlijdt; - Turien & Co./VGZ stopt met het aanbieden en uitvoeren van de in deze verzekeringsvoorwaarden genoemde aanvullende verzekeringen. Wij informeren u hierover uiterlijk 3 maanden van te voren. U als verzekeringnemer bent verplicht Turien & Co./VGZ zo snel mogelijk te informeren over het overlijden van een verzekerde of andere feiten en omstandigheden over de verzekerde die tot het einde van de aanvullende verzekering(en) hebben geleid of kunnen leiden. Als Turien & Co./VGZ vaststelt dat de aanvullende verzekering is geëindigd of zal eindigen, stuurt Turien & Co./VGZ u zo spoedig mogelijk een bewijs van beëindiging De aanvullende verzekeringen Basis Tand en Luxe Tand eindigen met ingang van de dag waarop de Beperkte Aanvullende Verzekering, Basis Plus, Extra Plus en Luxe Plus eindigen Het VGZ Jong eindigt, met ingang van de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarin u de leeftijd van 31 jaar bereikt. Het VGZ Fit & Vrij eindigt, met ingang van de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarin u de leeftijd van 50 jaar bereikt. Het VGZ Jong of het VGZ Fit & Vrij worden dan omgezet naar een Extra Plus met Basis Tand. U heeft de mogelijkheid een andere aanvullende verzekering te sluiten of de verzekering te beëindigen. U als verzekeringsnemer moet dit binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk aan ons doorgeven Wanneer kunt u de verzekering opzeggen? Jaarlijks U als verzekeringnemer kunt de aanvullende verzekering schriftelijk of per opzeggen per 1 januari van ieder jaar op voorwaarde dat Turien & Co./VGZ uw opzegging uiterlijk 31 december van het voorafgaande jaar heeft ontvangen. U kunt jaarlijks per 1 januari uw aanvullende verzekering opzeggen, op voorwaarde dat Turien & Co./VGZ uw opzegging uiterlijk 31 december heeft ontvangen Tussentijds U als verzekeringnemer kunt de aanvullende verzekering tussentijds schriftelijk of per opzeggen: - bij premie en/of voorwaardenwijziging zoals vermeld in artikel 5.2.; - tegelijk met het beëindigen van de basisverzekering van Turien & Co./VGZ U kunt voor opzegging van de aanvullende verzekering(en) zoals bedoeld in artikel en ook gebruik maken van de opzegservice van de Nederlandse zorgverzekeraars Wanneer kan Turien & Co./VGZ de aanvullende verzekering opzeggen, ontbinden of schorsen? Turien & Co./VGZ kan de aanvullende verzekering(en) schriftelijk opzeggen, ontbinden of schorsen: - als er sprake is van het niet-tijdig betalen van de verschuldigde bedragen, zoals vermeld in artikel 3.5.; - als er sprake is van fraude (zie artikel 2.4.); - bij het opzettelijk niet, niet-volledig of onjuist verstrekken van voor de uitvoering van de aanvullende verzekering(en) relevante inlichtingen of stukken aan Turien & Co./VGZ die tot nadeel voor Turien & Co./VGZ (kunnen) leiden; - als u heeft gehandeld met het opzet Turien & Co./VGZ te misleiden of als Turien & Co./VGZ geen aanvullende verzekering zou hebben gesloten bij kennis van de ware stand van zaken. In die gevallen kan Turien & Co./VGZ binnen 2 maanden na ontdekking en met onmiddellijke ingang de aanvullende verzekering opzeggen. Turien & Co./ VGZ is in die gevallen geen uitkering verschuldigd of kan de uitkering verminderen. Turien & Co./VGZ kan de ontstane vorderingen compenseren met andere uitkeringen. 7. KLACHTEN EN GESCHILLEN 7.1. Heeft u een klacht? Leg uw klacht voor aan het Klachtenbureau U kunt ervan uitgaan dat Turien & Co./VGZ alles rond uw aanvullende verzekering(en) goed regelt. Toch kan het voorkomen dat niet alles naar wens is. Turien & Co./VGZ staat open voor uw klachten en suggesties. U kunt uw klacht schriftelijk voorleggen aan het Klachtenbureau, Antwoordnummer 618, 1800 VB Alkmaar (een postzegel is niet nodig). Het is ook mogelijk een klacht in te dienen via Het Klachtenbureau handelt namens de directie. 10

11 Tips bij het indienen van een klacht. Geeft u zo precies mogelijk aan wat er is gebeurd, waar u ontevreden over bent en wat volgens u de beste oplossing is. Stuur kopieën van alle relevante stukken mee. Stuur geen originele stukken met uw klacht mee. U kunt ze namelijk zelf nog nodig hebben. Als u uw klacht niet zelf wilt of kunt indienen, dan is het ook mogelijk dit door iemand anders te laten doen. Om uw privacy te beschermen, hebben wij wel uw schriftelijke toestemming nodig. Pas daarna nemen wij uw klacht in behandeling U ontvangt van Turien & Co./VGZ binnen 4 weken een reactie op uw klacht. Als u niet tevreden bent met de beslissing of als u binnen 4 weken geen reactie heeft ontvangen, kunt u uw klacht of geschil voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist, U kunt het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter Klachten over formulieren van Turien & Co./VGZ Vindt u een formulier van Turien & Co./VGZ overbodig of ingewikkeld? U kunt uw klacht hierover voorleggen aan het Klachtenbureau, Antwoordnummer 618, 1800 VB Alkmaar (een postzegel is niet nodig). Het is ook mogelijk een klacht in te dienen via U ontvangt van Turien & Co./VGZ binnen 4 weken een reactie op uw klacht over formulieren. Als u niet tevreden bent met het antwoord of als u binnen 4 weken geen reactie heeft ontvangen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit ter attentie van de Informatielijn/het Meldpunt, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht, Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, is aangegeven hoe u een klacht over formulieren kunt indienen. 8. ZORGADVIES EN BEMIDDELING U heeft recht op bemiddeling voor zorg als er sprake is van een niet aanvaardbare lange wachtlijst voor behandeling door een zorgaanbieder die deze zorg mag leveren volgens deze aanvullende verzekering(en). U kunt voor deze zorgbemiddeling een beroep doen op ons Klantcontactteam. U kunt ook een beroep doen op ons Klantcontactteam bij algemene vragen over de zorg, denk hierbij aan het zoeken naar een zorgaanbieder met een bepaalde expertise of hulp bij het vinden van de juiste weg binnen de zorg. Turien & Co./VGZ bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn. 11

12 Beperkte Aanvullende Verzerkering (BAV) De in de artikelen genoemde bedragen gelden per verzekerde, tenzij anders vermeld. Omschrijving artikel Beperkte Aanvullende Verzekering BUITENLAND 1. Repatriëring Het om medisch noodzakelijke redenen vervoeren van de verzekerde of het vervoer van het stoffelijk overschot van de verzekerde naar Nederland. Hieronder valt het volgende: - vervoer per ambulance en/of vliegtuig of vervoer door een begrafenisondernemer; - (medisch) noodzakelijke begeleiding; - de noodzakelijke kosten van communicatie; - het brengen en/of toezenden van noodzakelijke geneesmiddelen die in het buitenland niet verkrijgbaar zijn. VGZ Alarmcentrale, telefoonnummer (+ = internationaal toegangsnummer). de VGZ Alarmcentrale bepaalt in overleg met de behandelend arts in het buitenland de medische noodzaak van terugkeer. 2. Spoedeisende zorg tijdens vakantie en/of tijdelijk verblijf in het buitenland Een aanvulling op de vergoeding van spoedeisende zorg die u vanuit de basisverzekering ontvangt. Kosten van vervoer vergoedt Turien & Co./VGZ alleen als dit vervoer medisch noodzakelijk is voor het verkrijgen van zorg zo dicht mogelijk bij de verblijfplaats of de plaats van het ongeval. U ontvangt de vergoeding als: - het om spoedeisende zorg gaat. Dit is zorg die onvoorzien is en redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland; - u niet langer dan 365 dagen in het buitenland verbleef; - de kosten van zorg en vervoer in Nederland voor vergoeding in aanmerking komen. De vergoeding betaalt Turien & Co./VGZ in euro s uit. Turien & Co./VGZ gaat hierbij uit van de koers die gold op de datum waarop de behandeling heeft plaatsgevonden. Om de buitenlandse valuta om te rekenen naar euro s maakt Turien & Co. gebruik van de historical rates van XE.com. U kunt gebruik maken van de VGZ Alarmcentrale, telefoonnummer (+ = internationaal toegangsnummer). Dit is vooral aan te raden als het zorg betreft die hoge kosten met zich meebrengt, bijvoorbeeld een opname in een ziekenhuis. MANTELZORG Een mantelzorger verleent zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Het gaat om zorg die uit meer bestaat dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is. Mantelzorg bestaat uit de mantelzorgmakelaar en vervangende mantelzorg: 3. Mantelzorgmakelaar Maximaal e 250 Een mantelzorgmakelaar zorgt voor tijdelijke professionele ondersteuning van de mantelzorger door het overnemen van allerlei regeltaken op het gebied van zorg, welzijn, financiën etc. U kunt de mantelzorgmakelaar inschakelen als u mantelzorg ontvangt of mantelzorger bent. De mantelzorgmakelaar stelt het aantal benodigde uren vast. u kunt de door Zorgverzekeraar VGZ gecontracteerde mantelzorgmakelaars benaderen. Een overzicht van de betreffende mantelzorgmakelaars is raadpleegbaar via de website. U kunt het overzicht ook telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. Gaat u naar een mantelzorgmakelaar met wie Zorgverzekeraar VGZ geen contract heeft gesloten? Dan vergoedt Turien & Co./VGZ de kosten niet. de diensten die een mantelzorgmakelaar verleent, komen eenmaal voor vergoeding in aanmerking. De verleende diensten kunnen niet worden gedeclareerd door zowel de mantelzorger als degene die de mantelzorg ontvangt. 12

13 Omschrijving artikel Beperkte Aanvullende Verzekering 4. Vervangende mantelzorg Tijdelijke overname van de zorg van een mantelzorger met het doel om die mantelzorger vrijaf te geven. U kunt de vervangende mantelzorg inzetten als u mantelzorg ontvangt of mantelzorger bent. De gecontracteerde organisatie bepaalt of een vervangende mantelzorger kan voorzien in uw zorgvraag. De vervangende mantelzorg kan aangevraagd worden voor een minimum van 3 dagen. Maximaal 4 dagen een door ons gecontracteerde organisatie. Een overzicht van de gecontracteerde organisaties is raadpleegbaar via de website. U kunt het overzicht ook telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. Gaat u naar een organisatie waarmee Zorgverzekeraar VGZ geen contract heeft gesloten? Dan vergoedt Turien & Co./VGZ de kosten niet. Let op. Wanneer u voor de eerste keer een aanvraag doet, doe dit dan 8 weken voordat u of uw mantelzorger graag weg zou willen gaan. Deze tijd is nodig om alles zo zorgvuldig mogelijk te organiseren. Psychologische zorg 5. Eerstelijnspsychologische zorg Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage vanuit de basisverzekering voor een internetbehandeltraject. VERBLIJF 6. Herstellingsoord en/of zorghotel Verblijf in een herstellingsoord of zorghotel is mogelijk: 1. aansluitend op ontslag uit een ziekenhuis of behandeling in een zelfstandig behandelcentrum als uw behandelingen in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum helemaal zijn afgerond; 2. als uw mantelzorger overbelast is of tijdelijk wegvalt en er geen andere opvang thuis mogelijk is; 3. als u wilt herstellen van (mentale) overbelasting of burn-out. Maximaal e 100 per dag tot maximaal e een door Zorgverzekeraar VGZ gecontracteerd herstellingsoord en/of zorghotel. Op de website vindt u een overzicht van de gecontracteerde herstellingsoorden en zorghotels. U kunt deze ook telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. Gaat u naar een herstellingsoord of zorghotel waarmee Zorgverzekeraar VGZ geen contract heeft gesloten? Dan vergoedt Turien & Co./VGZ de kosten niet. Verwijzing: u heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist als er sprake is van een herstel in verband met (mentale) overbelasting of burn-out. 7. Hospice Het verblijf in een hospice of Bijna-Thuis-Huis voor verzekerden die ongeneeslijk ziek zijn en niet meer thuis verzorgd kunnen worden. Maximaal e 30 per dag. een door Zorgverzekeraar VGZ erkend hospice of Bijna-Thuis-Huis. Gaat u naar een hospice of Bijna-Thuis-Huis dat niet door Zorgverzekeraar VGZ is erkend? Dan vergoedt Turien & Co./VGZ de kosten niet. 8. Ronald McDonaldhuis en/of familiehuis Als uw kind(eren) of uw partner wordt opgenomen in een ziekenhuis dat meer dan 40 kilometer van uw woonadres ligt, bestaan er mogelijkheden om bij hen in de buurt te overnachten. Dit kan in een familie- of logeerhuis dat verbonden is aan een in Nederland gelegen ziekenhuis zoals een Ronald McDonaldhuis of een Kiwanishuis. Als uw kind of partner opgenomen wordt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen dan is daar de mogelijkheid te verblijven in het Onthaaltehuis Ter Weyde. Als u een dagbehandeling moet ondergaan in een ziekenhuis dat meer dan 40 kilometer van uw woonadres ligt, kunt u in het familie- of logeerhuis overnachten. De dagbehandelingen moeten op aaneengesloten dagen plaatsvinden. Maximaal e

14 Omschrijving artikel Beperkte Aanvullende Verzekering VERVOER 9. Vervoer in verband met transplantatie van organen Taxivervoer of eigen vervoer over een afstand van maximaal 200 kilometer, enkele reis tussen uw woon- of verblijfplaats en de instelling waar u zorg ontvangt die verband houdt met transplantatie van organen als u geen aanspraak kunt maken op dit vervoer op grond van de basisverzekering. Het betreft de volgende zorg: pretransplantatieonderzoek, opnames en nacontroles. De afstand wordt berekend volgens de snelste route van de ANWB-routeplanner. De heen- en terugreis wordt apart berekend. Taxi: volledige Eigen auto: e 0,31 per kilometer. een door Zorgverzekeraar VGZ gecontracteerde vervoerder. Een overzicht van de gecontracteerde vervoerders kunt u vinden op de website of telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. Gaat u naar een vervoerder met wie Zorgverzekeraar VGZ geen contract heeft gesloten? Dan vergoedt Turien & Co./VGZ de kosten niet. Verwijzing: huisarts of medisch specialist. Toestemming: u heeft voorafgaande toestemming nodig. U kunt hiervoor gebruik maken van het Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer. U kunt dit formulier downloaden via de website of telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. het vervoer van de donor wordt niet vergoed. ZORG VOOR ONCOLOGISCHE PATIËNTEN 10. Revalidatieprogramma Herstel & Balans Nazorg in groepsverband voor patiënten met kanker. De nazorg is voor patiënten die aansluitend op de behandeling door de behandelend medisch specialist zowel hun fysieke als hun mentale conditie weer op peil willen brengen. Maximaal e 800 per diagnose. instellingen die gecertificeerd zijn door de Stichting Herstel & Balans. De instellingen kunt u vinden op Budgetten De volgende zorgsoorten hebben een totaal budget of zorgtegoed waar meerdere artikelen onder kunnen vallen. Binnen dit budget of zorgtegoed kunnen maxima gelden. De maximale vergoedingen en/of eigen bijdragen worden in het betreffende zorgartikel vermeld. Alternatieve zorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: 11. Alternatieve zorg Alternatieve zorg bestaat uit: 1. behandelingen en consulten die vallen onder de volgende stromingen: a. acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen; b. antroposofische geneeswijzen; c. homeopathie; d. natuurgeneeswijzen; e. psychosociale zorg. - voor de zorg onder a tot en met d: een arts met een BIG-registratie (Wet op de individuele beroepen) of een door Zorgverzekeraar VGZ aangewezen zorgaanbieder; - voor de zorg onder e: een door Zorgverzekeraar VGZ aangewezen zorgaanbieder. Op de website vindt u een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders. U kunt deze ook telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door Zorgverzekeraar VGZ is aangewezen? Dan vergoedt Turien & Co./VGZ de kosten niet. Maximaal e 300 alternatieve zorg. 14

15 Omschrijving artikel Beperkte Aanvullende Verzekering 2. homeopathische of antroposofische geneesmiddelen die volgens de Geneesmiddelenwet zijn geregistreerd en homeopathische of antroposofische middelen die in de Taxe Homeopathie van Z-index een registratie HA of HM hebben. De (genees)middelen moeten zijn voorgeschreven door een arts met een BIG-registratie, huisarts, medisch specialist, kaakchirurg of verloskundige en worden geleverd door een apotheker of apotheekhoudend huisarts. Wilt u weten of een middel wordt vergoed? U kunt het Z-index artikelnummer bij uw zorgaanbieder opvragen en contact opnemen met ons Klantcontactteam. Aan de hand van dit nummer kunnen wij u informeren of het middel wordt vergoed. Uw apotheek of apotheekhoudend huisarts kan ook nakijken of het middel een HA of HM registratie in de Taxe Homeopathie heeft. 1. onder alternatieve zorg verstaan wij niet consulten en (groeps)behandelingen voor: - preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing; - sociaal (maatschappelijke) dienstverlening; - werk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen; - schoonheidsbevordering; - het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen (zie artikel 19). Uitsluitingen: 2. U heeft geen recht op vergoeding van de kosten voor diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek en onderzoek voor het aanvragen van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget. BEweegzorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: 12. Beweegzorg Beweegzorg bestaat uit: 1. fysiotherapie; 2. oedeemtherapie; 3. oefentherapie Cesar/Mensendieck; 4. ergotherapie. Maximaal e 200 beweegzorg. Naast deze reguliere therapieën kunt u ook gebruik maken van alternatieve bewegingstherapieën: 5. chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele geneeskunde, craniosacraaltherapie, haptotherapie en ontspannings- en ademhalingstherapie Van Dixhoorn. 1. fysiotherapie: fysiotherapeut en specialistische fysiotherapeuten die zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (dit zijn de kinderfysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut en de manueel therapeut); 2. oedeemtherapie: oedeemtherapeut of huidtherapeut. De oedeemtherapeut moet zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. De huidtherapeut moet zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP); 3. oefentherapie Cesar/Mensendieck: oefentherapeut Cesar/Mensendieck en de specialistische oefentherapeuten die zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) (dit zijn de kinder- en psychosomatisch oefentherapeut); 4. ergotherapie: ergotherapeut. Op de website vindt u een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders. U kunt deze ook telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie Zorgverzekeraar VGZ geen contract heeft gesloten? Dan geldt een lagere vergoeding per behandeling (zitting). 15

16 Omschrijving artikel Beperkte Aanvullende Verzekering 5. alternatieve bewegingstherapieën: een door Zorgverzekeraar VGZ aangewezen zorgaanbieder. Op de website vindt u een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders. U kunt deze ook telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door Zorgverzekeraar VGZ is aangewezen? Dan vergoedt Turien & Co./VGZ de kosten niet. Waar mag de zorg worden verleend: de zorg mag worden verleend in de praktijkruimte van uw zorgaanbieder of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Als uw behandelend zorgaanbieder het medisch noodzakelijk vindt, kan deze zorg ook thuis worden verleend. Wordt de zorg onder punt 1 tot en met 4 verleend door een zorgaanbieder met wie Zorgverzekeraar VGZ geen contract heeft gesloten? Dan worden de kosten per behandeling (zitting) vergoed tot maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor 2013 zoals deze voor de betreffende vormen van zorg zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Kijk voor meer informatie in artikel 1.4. van deze verzekeringsvoorwaarden. 1. u bent jonger dan 18 jaar: niet-chronische aandoeningen: u heeft recht op (kinder)fysiotherapie en (kinder)oefentherapie Cesar/Mensendieck vanaf de 19e behandeling. De eerste 18 behandelingen zijn opgenomen in de basisverzekering; 2. u bent 18 jaar of ouder: chronische aandoeningen: u heeft recht op vergoeding van de eerste 20 behandelingen tot maximaal uw budget. Vanaf de 21e behandeling heeft u recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Hiervoor is vooraf een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en onze toestemming vereist. Deze chronische aandoeningen zijn vastgesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). U vindt deze in de Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en oefentherapie (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering); 3. niet-chronische aandoeningen: u heeft recht op vergoeding van de kosten van de behandelingen tot maximaal uw budget. U krijgt in dit geval geen vergoeding uit de basisverzekering (uw aandoening komt niet voor in de Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en oefentherapie); 4. bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar: vergoeding van bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie geldt vanaf de 10e behandeling. De eerste 9 behandelingen komen ten laste van de basisverzekering; 5. ergotherapie geldt vanaf het 11e uur. De eerste 10 uur komen ten laste van de basisverzekering. Uitsluitingen 6. u heeft geen recht op behandelingen die niet als Beweegzorg worden beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn: - arbocuratieve- of re-integratietrajecten; - behandelingen en behandelprogramma s met als doel verbetering van conditie, zoals medische trainingstherapie, fysiofitness, bewegen voor ouderen, bewegen voor mensen met overgewicht en cardiotraining. HUIDBEHANDELINGEN Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: 13. Acnebehandeling Behandeling van ernstige vorm van acne en behandeling van acnelittekens in het gezicht. Maximaal e 300 huidbehandelingen. huidtherapeut die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici of schoonheidsspecialist die in het bezit is van het vakdiploma specialisatie Acne. Dit vakdiploma moet geregistreerd zijn bij de ANBOS. 16

17 Omschrijving artikel Beperkte Aanvullende Verzekering 14. Camouflagetherapie Behandeling gericht op het minder opvallend maken van littekens, spataderen, huidaandoeningen met kleurafwijkingen, inclusief de benodigde middelen. Er moet sprake zijn van ernstige (blijvende) ontsieringen van het gelaat en/of de hals. huidtherapeut die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici of schoonheidsspecialist die in het bezit is van het diploma Voortgezette Opleiding of het vakdiploma specialisatie Camouflage. Deze vakdiploma s moeten geregistreerd zijn bij de ANBOS. 15. Epilatie (ontharen) Behandeling gericht op het definitief verwijderen van extreme haargroei in het gelaat bij vrouwelijke verzekerden. huidtherapeut die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici of schoonheidsspecialist die in het bezit is van het diploma Voortgezette Opleiding of het vakdiploma specialisatie Elektrisch Ontharen, of bij toepassing van technieken van ontharen met behulp van licht, het vakdiploma Ontharingstechnieken. Deze (vak)diploma s moeten geregistreerd zijn bij de ANBOS. PREVENTIE Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Een budget voor preventie dat u kunt besteden aan de volgende vormen van preventie: - advies en begeleiding; - gezond leven; - vaccinaties. In de onderstaande artikelen worden deze vormen van preventie beschreven. Advies en begeleiding 16. Sportmedisch advies Behandelingen, consulten en sportkeuringen. sportarts die werkzaam is bij een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). 17. Zorg voor vrouwen in de overgang Voorlichting aan, advisering en behandeling van vrouwen in de overgang. verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in advies op het gebied van vrouwen en hormonen. Gezond leven 18. Cursussen - cursussen tijdens de zwangerschap ter voorbereiding op de bevalling georganiseerd door een thuiszorgorganisatie, een kraamcentrum, een verloskundige(praktijk) of verzorgd door een yogadocent die lid is van de Vereniging Yogaleerkrachten Nederland (VYN); - cursussen die erop zijn gericht te leren omgaan met een ziekte of aandoening, zoals astma, COPD, diabetes, gewrichtsaandoeningen, kanker-, hart- en vaatziekten georganiseerd door een patiëntenvereniging die lid is van of aangesloten bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) of een thuiszorgorganisatie; - cursussen omgaan met dementie georganiseerd door een thuiszorgorganisatie, de GGD of een GGZ-instelling; - cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) door een vereniging die erkend is door het Oranje Kruis. Kijk voor het cursusaanbod bij u in de buurt op - reanimatiecursus door een instructeur of instelling die gecertificeerd is door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). huidbehandelingen. huidbehandelingen. Maximaal e 200 preventie. preventie. preventie. Kijk voor de patiëntenverenigingen op Onder het kopje organisatie vindt u een link onze leden. 17

18 Omschrijving artikel Beperkte Aanvullende Verzekering 19. Gewichtsconsulent Voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting aan gezonde mensen met gewichtsproblemen. Als uw overgewicht een medische of psychische oorzaak heeft, of als er sprake is van extreem overgewicht, zal de gewichtsconsulent uw doorverwijzen naar een diëtist. gewichtsconsulent die aangesloten is bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). Op kunt u een gewichtsconsulent bij u in de buurt zoeken. 20. Gezondheidstest Integrale medische gezondheidstest met als doel het voorkomen of vroegtijdig opsporen van ziekten en aandoeningen gevolgd door een advies. De gezondheidstest bestaat alleen uit de volgende onderzoeken: - meten van de hartslag, bloeddruk, buikomvang, vetpercentage; - vaststellen gewicht en BMI ( body mass index ); - bloed- en urineonderzoek; - beperkte inspanningstest om uw conditie te bepalen. Zorgverzekeraar VGZ heeft met een aantal zorgaanbieders speciale aanvullende afspraken gemaakt. Hierdoor bent u verzekerd van goede zorg. Ga naar de website voor de voorkeursaanbieders van Zorgverzekeraar VGZ. Uitsluitingen: 1. u heeft geen recht op vergoeding als de gezondheidstest onderdeel is van het Preventief Medisch Onderzoek van werkenden (PMO); 2. (preventieve) scans worden niet vergoed. Vaccinaties 21. Vaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen in verband met vakantie Voor vakantie in het buitenland noodzakelijke consulten, vaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van: hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)meningitis, rabiës of malaria. preventie. preventie. preventie. vaccinatiebureaus en huisartsenpraktijken met een huisarts of een arts die een LCR-accreditatie en gelekoortsregistratie heeft. Voor adressen zie de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl). De vaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen mogen rechtstreeks door deze vaccinatiebureaus en huisartsenpraktijken geleverd worden. Apotheekhoudende huisartsen en apotheken mogen deze middelen op voorschrift van de vaccinatiebureaus en huisartsenpraktijken leveren. VOETBEHANDELINGEN Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: 22. Podotherapie Behandelingen van voetafwijkingen te weten huid- en nagelaandoeningen of problemen aan het steun- en bewegingsapparaat van de voet. Maximaal e 100 voetbehandelingen. podotherapeut die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). 23. Steunzolen Inlegzolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. voetbehandelingen. Geleverd door: orthopedisch(e) schoenmaker(ij) of werkplaats, podotherapeut of podoposturaaltherapeut. laat u uw steunzolen repareren? De kosten hiervan krijgt u niet vergoed. 24. Voetverzorging voor de diabetes- of reumatische voet Voetbehandelingen voor verzekerden met diabetes mellitus of reumatoïde artritis. voetbehandelingen. podotherapeut die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) of pedicure met aantekening diabetesvoet en/of reumatische voet, die is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP). 18

19 Basis Plus, Extra Plus en Luxe Plus De in de artikelen genoemde bedragen gelden per verzekerde, tenzij anders vermeld. Omschrijving artikel Basis Plus Extra Plus Luxe Plus 25. Acnebehandeling Acnebehandeling en de behandeling van acnelittekens in het gelaat. Maximaal e 200 Maximaal e 200 Maximaal e 400 huidtherapeut of schoonheidsspecialist. Indicatie: ernstige vorm van acne. Verwijzing: huisarts of medisch specialist. 26. Alternatieve zorg Consulten, behandelingen en/of geneesmiddelen. Maximaal e 300 Maximaal e 500 Maximaal e arts of therapeut die is aangesloten bij een beroepsvereniging die voorkomt op het overzicht beroepsverenigingen alternatieve zorg. Dit overzicht vindt u op de website. U kunt dit overzicht ook telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. 2. arts, die zich specifiek heeft toegelegd op: - acupunctuur; - behandeling op antroposofische grondslag; - homeopathie; - behandeling volgens de Moermanmethode; - behandeling volgens de natuurgeneeswijze. 3. geneesmiddelen, die voldoen aan alle volgende afzonderlijke punten: - die op grond van de Geneesmiddelenwet als homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen worden gekenmerkt; - die zijn voorgeschreven door een arts of therapeut die lid is van één van de beroepsvereningingen, zie punt 1, een arts genoemd onder punt 2 of een huisarts, medisch specialist, kaakchirurg of verloskundige; - die geleverd zijn door een apotheker of apotheekhoudend huisarts. 27. Anticonceptiemiddelen Anticonceptiemiddelen voor verzekerden van 21 jaar en ouder die op grond van de Regeling zorgverzekering mogen worden verstrekt zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium. Geleverd door: apotheker of apotheekhoudend huisarts. Recept (op voorschrift van): huisarts of medisch specialist voor het eerste recept van een (nieuw) anticonceptiemiddel. Maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). de kosten van het plaatsen en verwijderen van een anticonceptiemiddel zoals bijvoorbeeld een spiraaltje worden, ongeacht uw leeftijd, vergoed vanuit de basisverzekering. Bent u jonger dan 21 jaar? Dan heeft u recht op anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium vanuit de basisverzekering. 19

20 Omschrijving artikel Basis Plus Extra Plus Luxe Plus 28. Besnijdenis (medische circumcisie) Medisch noodzakelijke circumcisie (besnijdenis) in een daartoe gecontracteerd ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum, besnijdeniscentrum of huisartsenpraktijk. medisch specialist of huisarts met wie Zorgverzekeraar VGZ daarover afspraken heeft gemaakt. Verwijzing: huisarts of medisch specialist. Toestemming: de verzekeringnemer is verplicht vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan Turien & Co. De aanvraag dient voorzien te zijn van een toelichting van de behandelend uroloog of huisarts. 29. Bevalling poliklinisch zonder medische noodzaak De kosten die voor rekening van de verzekerde komen in verband met een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak in een ziekenhuis. Het betreft hier het verschil tussen het tarief dat het ziekenhuis in rekening brengt en het bedrag zoals genoemd in de Regeling zorgverzekering. 1. Recht op vergoeding bestaat uitsluitend in die gevallen waarin de verzekerde aanspraak op de zorg heeft op grond van de basisverzekering. 2. De Regeling zorgverzekering maakt deel uit van deze verzekeringsvoorwaarden en is op aanvraag verkrijgbaar. Zie ook de website. 30. Borstkolf, elektrische Huur van een elektrische borstkolf tijdens en na een ziekenhuisopname van 8 dagen of langer van een zieke zuigeling, waarbij de moeder thuis verblijft. Per bevalling maximaal e 110. Per bevalling maximaal e 110. Per bevalling maximaal e 110. de nota dient vergezeld te gaan van het ingevulde formulier huur elektrische borstkolf. U kunt dit formulier downloaden via de website of telefonisch opvragen. De contactgegevens staan achterop deze voorwaarden vermeld. 31. Brillen en/of contactlenzen Een tegemoetkoming in de kosten van contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorend brilmontuur. Maximaal e 100 per 2 kalenderjaren. Maximaal e 150 per 2 kalenderjaren. Geleverd door: opticien of optiekbedrijf. Zorgverzekeraar VGZ heeft met een aantal opticienketens speciaal voor u aanvullende afspraken gemaakt. Kiest u ervoor om bij deze voorkeursaanbieders van Zorgverzekeraar VGZ uw bril en/of contactlenzen aan te schaffen dan levert u dat extra voordeel op. Zo kunt u voor hetzelfde geld een duurdere bril uitzoeken en krijgt u op uw contactlenzen een aantrekkelijke korting. Ga naar de website voor meer informatie. 20

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN W J

Nadere informatie

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende en Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende Mix Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. Inlichtingen te verkrijgen via

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aan de hieronder genoemde en kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden SCVOCW. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden SCVOCW. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden SCVOCW Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I. Algemene gedeelte Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 Artikel 2. Algemene bepalingen 9 Artikel

Nadere informatie

JOOiN Aanvullende Tandzorg. Verzekeringsvoorwaarden 2013

JOOiN Aanvullende Tandzorg. Verzekeringsvoorwaarden 2013 JOOiN Aanvullende Tandzorg Verzekeringsvoorwaarden 2013 I. Algemene gedeelte Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1. Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw aanvullende tandzorgverzekering geeft u recht op

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Sticol

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Sticol Stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Sticol Turien &

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2012

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2012 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. I Algemeen gedeelte 5 Artikel 1 Verzekerde zorg 5 Artikel

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2013. www.mijnonlinepolismap.nl

Dekkingsoverzicht. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2013. www.mijnonlinepolismap.nl Dekkingsoverzicht Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2013 Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl Beperkte Aanvullende Verzerkering (BAV) Voor de

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Zorgzaam Comfortverzekering

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Zorgzaam Comfortverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden Univé 2016 Zorgzaam Comfortverzekering Welkom bij Zorgzaam In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers en adressen die voor

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie

Bang voor hoge zorgkosten?

Bang voor hoge zorgkosten? Stichting Collectieve Verzekeringen OCW Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m 50,- instapkorting* Doe het vooral niet zelf! * 50,- instapkorting per betalende verzekerde. Zie voor de voorwaarden

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2012

Univé Aanvullende verzekeringen 2012 Univé Aanvullende verzekeringen 2012 Verzekeringsvoorwaarden Extra Zorg polis Goed Extra Zorg polis Beter Extra Zorg polis Best en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé Tand Best Pakket

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT Overheid & Welzijn 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT Overheid & Welzijn 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT Overheid & Welzijn 2016 TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Vergoedingen in de aanvullende verzekeringen Overheid & Welzijn VGZ Aanvullend Goed Alternatieve zorg - Behandelingen en consulten

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best, Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best, Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Turien & Co. Gemeentepakket 2016 ALTERNATIEVE ZORG

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl VGZ Aanvullend Goed Voor de exacte vergoeding waarop

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid 2017,, Gezin, Wij en de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang

Vergoedingenoverzicht 2015 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Vergoedingenoverzicht 2015 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl ANTICONCEPTIE Anticonceptiemiddelen voor verzekerden vanaf 21 jaar BUITENLAND VGZ

Nadere informatie

Nidos Verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 2015

Nidos Verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 2015 Nidos Verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 2015 Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij VGZ. U kunt voor meer informatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

97, 15. Vertrouw op de voordelige collectieve zorgverzekering van Sticol Ziektekosten. basispremie 2013. p/m

97, 15. Vertrouw op de voordelige collectieve zorgverzekering van Sticol Ziektekosten. basispremie 2013. p/m De stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport Omdat u voor elkaar wilt zorgen! basispremie 2013

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best Jong - Gezin - Vitaal Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

Univé Zorg Samen polis Aanvullende verzekeringen 2014

Univé Zorg Samen polis Aanvullende verzekeringen 2014 Univé Zorg Samen polis Aanvullende verzekeringen 2014 Verzekeringsvoorwaarden Extra Zorg polis Goed Extra Zorg polis Beter Extra Zorg polis Best en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé

Nadere informatie

Bureaus Jeugdzorg Verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 2015

Bureaus Jeugdzorg Verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 2015 Bureaus Jeugdzorg Verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 2015 Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij VGZ. U kunt voor meer informatie,

Nadere informatie

Bureaus Jeugdzorg Verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 2014

Bureaus Jeugdzorg Verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 2014 Bureaus Jeugdzorg Verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 2014 Welkom bij VGZ In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering. In de tekstblokken vindt u een nadere

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Gezin Pakket

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ Gezin Pakket Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Gezin Pakket. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Basisverzekering Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Basis Plus Extra Plus Luxe Plus Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Nieuwe aanvraag Wijziging bestaande verzekering

Nadere informatie

Verzekerings- voorwaarden 2014

Verzekerings- voorwaarden 2014 Verzekerings- voorwaarden 2014 IZA Extra Zorg en IZA Extra Tand IZA GezondSamenPolis 2 iza GezondSamenPolis IZA Extra Zorg en IZA Extra Tand 2014 Welkom bij IZA In deze verzekeringsvoorwaarden leest u

Nadere informatie

GemeentePakket Univé Verzekeringsvoorwaarden 2013 Univé GemeentePakket

GemeentePakket Univé Verzekeringsvoorwaarden 2013 Univé GemeentePakket Univé GemeentePakket Univé Verzekeringsvoorwaarden 2013 Univé GemeentePakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN UNIVÉ GemeentePakket 2013 Belangrijke telefoonnummers en adressen Klantenservice: Aanvragen toestemming:

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Zorgzaam Comfortverzekering

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Zorgzaam Comfortverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden Univé 2017 Zorgzaam Comfortverzekering Welkom bij Zorgzaam In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers en adressen die voor

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2014. Univé Gezin Pakket

Univé Aanvullende verzekeringen 2014. Univé Gezin Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2014 Univé Gezin Pakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING UNIVÉ GEZIN 2014 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT MKB Zorgpolis 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT MKB Zorgpolis 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT MKB Zorgpolis 2016 TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Alternatieve zorg Consulten en/of behandelingen; Alternatieve en homeopathische geneesmiddelen. Anticonceptiemiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2014

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2014 Univé GemeentePakket Univé Verzekeringsvoorwaarden 2014 Univé GemeentePakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN UNIVÉ GEMEENTEPAKKET 2014 Welkom bij Univé In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 MKB Zorgpolis

Vergoedingenoverzicht 2015 MKB Zorgpolis Vergoedingenoverzicht 2015 MKB Zorgpolis Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl Alternatieve zorg 1. Consulten en/of behandelingen; 2. Alternatieve en homeopathische geneesmiddelen.

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2012 Beperkte Aanvullende Verzekering Uitgebreide Aanvullende Verzekering Plus Aanvullende Verzekering en Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Welkom

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Fit & Vrij Pakket

Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Fit & Vrij Pakket Verzekeringsvoorwaarden 2012 VGZ Fit & Vrij Pakket Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Fit & Vrij Pakket. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2013. Univé Vitaal Pakket

Univé Aanvullende verzekeringen 2013. Univé Vitaal Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2013 Univé Vitaal Pakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING UNIVÉ VITAAL 2013 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Vitaal Pakket

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Vitaal Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ Vitaal Pakket Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Vitaal Pakket. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 Beperkte Aanvullende Verzekering Uitgebreide Aanvullende Verzekering Plus Aanvullende Verzekering en Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Welkom

Nadere informatie

D0800-201210. Verzekeringsvoorwaarden Bewuzt Basis 2013

D0800-201210. Verzekeringsvoorwaarden Bewuzt Basis 2013 D0800-201210 Verzekeringsvoorwaarden Bewuzt Basis 2013 Welkom bij Bewuzt Bewuzt begrijpt dat je niet teveel wilt betalen voor je zorgverzekering. Daarom bieden we je een lage premie voor de basisverzekering

Nadere informatie

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. 2017 Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en Aanvullend Best Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

M/V. VGZ Jong Pakket. Basis Tand (5) Luxe Tand (5)

M/V. VGZ Jong Pakket. Basis Tand (5) Luxe Tand (5) Basisverzekering Stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanvraag- en wijzigingsformulier

Nadere informatie

Univé. Aanvullende verzekeringen 2013. Univé Fit & Vrij Pakket

Univé. Aanvullende verzekeringen 2013. Univé Fit & Vrij Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2013 Univé Fit & Vrij Pakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING UNIVÉ FIT & VRIJ 2013 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2016 VGZ Tand Goed Pakket, VGZ Tand Beter Pakket, VGZ Tand Best Pakket

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2016 VGZ Tand Goed Pakket, VGZ Tand Beter Pakket, VGZ Tand Best Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2016 VGZ Tand Goed Pakket, VGZ Tand Beter Pakket, VGZ Tand Best Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket

Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill Turien & Co. / VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 Beperkte Aanvullende Verzekering Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overheid & Welzijn 2016

AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overheid & Welzijn 2016 AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overheid & Welzijn 2016 TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Inhoudsopgave Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen Overheid & Welzijn 4 1. Verzekerde zorg 4 2. Algemene

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen Verzekeringsvoorwaarden IZZ Basispakket 2012, variant restitutie Algemeen gedeelte 1 Verzekeringsvoorwaarden IZZ Zorgverzekeraar 2014 IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekering

IAK Aanvullende Zorgverzekering IAK Aanvullende Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2016 IAK Aanvullend Jong, Fit & Vrij, Gezin, Vitaal Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering.

Nadere informatie

SIZ Budget Overgangsregeling 2014

SIZ Budget Overgangsregeling 2014 SIZ Budget Overgangsregeling 2014 Overgangsregeling SIZ Budget 2014 Voor wie is de Overgangsregeling SIZ Budget 2014? U kunt aanspraak maken op de Overgangsregeling SIZ Budget 2014 als u op 31 december

Nadere informatie

Univé Zorg Samen polis Aanvullende verzekeringen 2013

Univé Zorg Samen polis Aanvullende verzekeringen 2013 Univé Zorg Samen polis Aanvullende verzekeringen 2013 Verzekeringsvoorwaarden Extra Zorg polis Goed Extra Zorg polis Beter Extra Zorg polis Best en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé

Nadere informatie

Univé. Aanvullende verzekeringen Univé Fit & Vrij Pakket

Univé. Aanvullende verzekeringen Univé Fit & Vrij Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2012 Univé Fit & Vrij Pakket 2 V E R Z E K E R I N G S V O O R WA A R D E N A A N V U L L E N D E V E R Z E K E R I N G U N I V É F I T & V R I J 2 0 1 2 Welkom bij Univé

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2012

Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2012 Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2012 IZZ Basispakket, variant Natura en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de zorg Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 0900-0274 (lokaal tarief) De

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten V G Z Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 0 0 8 A Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten ZORG BEPERKTE UITGEBREIDE PLUS Alternatieve zorg consulten, behandelingen en geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl.

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Vitaal Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46 70 870

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2013

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2013 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2013 Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Restitutieverzekering. Om het vinden van de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2013 ZORGVERZEKERING 2013 STUDENT BASISVERZEKERING 2013.A

Polisvoorwaarden 2013 ZORGVERZEKERING 2013 STUDENT BASISVERZEKERING 2013.A Polisvoorwaarden 2013 ZORGVERZEKERING 2013 STUDENT BASISVERZEKERING 2013.A 1 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 078 632 75 75 (lokaal tarief) De klantenservice van National Academic

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Verblijf in een instelling 51 Artikel 34. Verblijf 51 Ziekenvervoer 51 Artikel 35. Ambulancevervoer en zittend ziekenvervoer 51 Zorgbemiddeling 53

Verblijf in een instelling 51 Artikel 34. Verblijf 51 Ziekenvervoer 51 Artikel 35. Ambulancevervoer en zittend ziekenvervoer 51 Zorgbemiddeling 53 1 INHOUDSOPGAVE I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Verzekerde zorg 3 Artikel 2. Algemene bepalingen 7 Artikel 3. Premie 9 Artikel 4. Overige verplichtingen 12 Artikel 5. Wijziging premie(grondslag) en voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a 1 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 078 611 81 11 (lokaal tarief) De klantenservice van Besured heeft gespecialiseerde

Nadere informatie

Wijzigingen in de VGZ aanvullende verzekeringen 2012. Wijzigingen in de VGZ Modulair aanvullende verzekeringen

Wijzigingen in de VGZ aanvullende verzekeringen 2012. Wijzigingen in de VGZ Modulair aanvullende verzekeringen Wijzigingen in de VGZ aanvullende verzekeringen 2012 (Dit zijn alleen wijzigingen, raadpleeg www.aevitae.com voor het totale vergoedingenoverzicht) Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande pakketten

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2012

Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2012 Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2012 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door Welkom bij Plus Zorgverzekering In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Plus Aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2013

Verzekeringsvoorwaarden 2013 Verzekeringsvoorwaarden 2013 IZA Zorgverzekering 2 iza Zorgverzekering verzekeringsvoorwaarden 2013 Welkom bij IZA Zorgverzekeraar In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IZA Zorgverzekering.

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Modulair

Aanvullende verzekeringen Modulair verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden IZA Cura Natura Polis 2013

Verzekeringsvoorwaarden IZA Cura Natura Polis 2013 Verzekeringsvoorwaarden IZA Cura Natura Polis 2013 2 Verzekeringsvoorwaarden IZA Cura Natura Polis 2013 Welkom bij IZA Cura Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest

Nadere informatie

VGZ Vitaal Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Vitaal Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Vitaal Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering, het VGZ Vitaal

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT 2016 TURIEN & CO. AVÉRO ACHMEA samen met Alternatieve zorg Consulten en/of behandelingen; Alternatieve en homeopathische geneesmiddelen. Anticonceptiemiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2014. Univé Fit & Vrij Pakket

Univé Aanvullende verzekeringen 2014. Univé Fit & Vrij Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2014 Univé Fit & Vrij Pakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING UNIVÉ FIT & VRIJ 2014 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2013. Univé Gezin Pakket

Univé Aanvullende verzekeringen 2013. Univé Gezin Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2013 Univé Gezin Pakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING UNIVÉ GEZIN 2013 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Promovendum Zorgverzekering 2014

Promovendum Zorgverzekering 2014 Promovendum Zorgverzekering 2014 www.promovendum.nl/downloads Welkom bij Promovendum In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over de Promovendum Zorgverzekering. Deze zorgverzekering is een verzekering

Nadere informatie

Promovendum Basisverzekering 2014

Promovendum Basisverzekering 2014 Promovendum Basisverzekering 2014 www.promovendum.nl/downloads Welkom bij Promovendum In deze verzekeringsvoorwaarden lees je alles over de Promovendum Basisverzekering. Deze zorgverzekering is een verzekering

Nadere informatie

Restitutie. Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2012. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Restitutie. Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2012. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2012 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Restitutie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2013

Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2013 Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ Welkom bij Plus Zorgverzekering In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Plus

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden UMC Zorgverzekering 2013

Verzekeringsvoorwaarden UMC Zorgverzekering 2013 Verzekeringsvoorwaarden UMC Zorgverzekering 2013 Verzekeringsvoorwaarden UMC Zorgverzekering 2013 De zorgverzekering voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Fit & Vrij Pakket

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Fit & Vrij Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ Fit & Vrij Pakket Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Fit & Vrij Pakket. Om het vinden van

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Jong Pakket

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ Jong Pakket Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Jong Pakket. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2013

Verzekeringsvoorwaarden 2013 Verzekeringsvoorwaarden 2013 IZA GezondSamenPolis Restitutie 2 IZA GezondSamenPolis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2013 Welkom bij IZA Zorgverzekeraar In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering CVELI. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering CVELI. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering CVELI Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Dekkingsoverzicht Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2011

Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2011 Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2011 IZZ Basispakket, variant Natura en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de zorg Welkom bij Zorgverzekeraar IZZ Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice:

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden IZA Cura Natura Polis 2013

Verzekeringsvoorwaarden IZA Cura Natura Polis 2013 Verzekeringsvoorwaarden IZA Cura Natura Polis 2013 Verzekeringsvoorwaarden IZA Cura Natura Polis 2013 Welkom bij IZA Cura In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IZA Cura Natura Polis. Om

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN. NEDASCO A tot Z 2013. Doelgroepen. Jong Pakket Gezin Pakket Vijftig plus Pakket

VERZEKERINGSVOORWAARDEN. NEDASCO A tot Z 2013. Doelgroepen. Jong Pakket Gezin Pakket Vijftig plus Pakket VERZEKERINGSVOORWAARDEN NEDASCO A tot Z 2013 Doelgroepen Jong Pakket Gezin Pakket Vijftig plus Pakket Model: Nedasco A tot Z Doelgroepen 2013 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Dekkingsoverzicht Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Voor de exacte vergoeding waarop

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / VGZ

Aanvraagformulier SPD / VGZ 1. Gegevens tussenpersoon Naam: DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9100 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2013

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2013 Correspondentieadres Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V. T (0900) 369 22 22 De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2013 welkom bij de goudse In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles

Nadere informatie